Page 1

Ferðablað Kennarasamband Íslands

sumar 2014

Upplýsingar Um orlofshús

VEiÐiKorT, úTilEgUKorTiÐ,

gÖngUfErÐir

sUnD- og safnaKorT

gJafaBrÉf Í flUg

rEglUr orlofssJóÐs KÍ


ENNEMM / SÍA / NM61367

Stjórn Orlofssjóðs KÍ Ólöf Jónsdóttir, Helga Charlotte Reynisdóttir, Guðmundur Björgvin Gylfason, Sigurður Halldór Jesson, Erla Stefanía Magnúsdóttir, Edda Guðmundsdóttir, Ólöf S. Björnsdóttir og Elís Þór Sigurðsson formaður.

efnisYfiRlit

Ágætu félagsmenn

Leiðari og helstu verkefni 2011–2014        2

Senn fer í hönd sá tími þar sem flest okkar viljum nýta til að njóta orlofs með okkar nánustu. Þegar sól hækkar á lofti og dagar lengjast berast okkur fyrstu vorboðarnir, einn þeirra er Ferðablað Orlofssjóðs sem allir félagsmenn KÍ fagna.

Punktastýrð úthlutun á viku- og flakkaraleigu í sumar  4

Blaðið sem þú félagsmaður ert nú að lesa hefur að geyma kynningu á öllu því sem félagsmönnum stendur til boða sumarið 2014.

Orlofshús á vegum KÍ sumarið 2014        6-7

Orlofshús til leigu í ár eru fleiri en í fyrra. Staðsetning húsanna er aðeins önnur því í stað þeirra húsa sem Orlofssjóði stóð ekki lengur til boða hafa ný komið í staðinn, öll þessi nýju tilboð eru sérstaklega merkt í Ferðablaðinu.

Fróði fundar - og ráðstefnusalur          8

Ásóknin í að leigja sumarhús á Íslandi hefur aukist með auknum ferðamannafjölda og því þrengist að leigumarkaðnum og leiguverð hækkar þar af leiðandi.

Höfuðborgarsvæðið               10

Nýtt fyrirkomulag verður haft á endurgreiðslu framlaga Orlofssjóðs til útivistar. Nú kaupa félagsmenn gönguferðir beint hjá viðurkenndum ferðaþjónustu- og útivistaraðila og framvísa síðan greiðslukvittun á skrifstofu Orlofssjóðs. Sjá nánar á síðu 9. Orlofssjóður hefur samið um afslætti sem félagsmenn fá í formi afsláttarmiða og gjafabréfa í ferðir og flug, en nýr valkostur er nú afsláttarmiðar í flug með Flugfélagi Íslands. Þetta kaupa félagsmenn af Orlofssjóði í gegnum Orlofsvefinn. Stjórn Orlofssjóðs metur það svo að vel hafi gefist að verja fjármunum til að niðurgreiða hótelgistinu, gönguferðir og flug fyrir félagsmenn og verður haldið áfram á þeirri braut. Fólk er þó hvatt til að kynna sér vel alla skilmála og lesa smáa letrið vel.

Mínar síður og Frímann              6

Afslættir, veiðikort og hótelávísanir         9

Kjarnabyggð                  11 Ásabyggð                   12 Heiðarbyggð                 13 Vesturland                  14 Vestfirðir                   17 Norðurland                  20 Austurland                  26

Stjórn Orlofssjóðs óskar félagsmönnum og fjölskyldum þeirra gleðilegs sumars og ánægjulegs orlofs.

Suðurland                   30

Elís Þór Sigurðsson, formaður stjórnar Orlofssjóðs KÍ.

reglur / þjónusta                34

Helstu veRkefni stjóRnaR ORlOfssjóðs 2011–2014

lýsingar á orlofshúsum, búnaði þeirra og ljósmyndir eru á Orlofsvef kÍ www.ki.is

• Eftir mikla uppbyggingu í Heiðarbyggð og endurbyggingu húsa í Ásabyggð eru skuldir sjóðsins verulegar. Unnið verður áfram að því á kjörtímabilinu að greiða skuldir sjóðsins niður. • Á síðasta ári var gerður þjónustusamningur við skrifstofu KÍ um rekstur Orlofssjóðs, áfram verður hagsýni höfð að leiðarljósi í rekstri sjóðsins. • Verið er að ljúka við endurbætur á eldri húsunum í Ásabyggð. • Leitast er við að tryggja framboð sumarhúsa og íbúða víða um land til endurleigu fyrir félagsmenn. • Áfram er unnið að því að lækka gistikostnað félagsmanna með því m.a. að greiða niður hótelgistingu með hótelmiðum. • Áfram er unnið að því að auka fjölbreytni orlofstilboða svo sem með gönguferðum og niðurgreiðslu fargjalda. • Orlofssjóður kynnir starfsemi sína fyrir félagsmönnum KÍ, hvenær sem tækifæri gefst til þess.

2

FERÐABLAÐ KÍ Ábyrgðarmaður: Elís Þór Sigurðsson. Ritstjóri: Arndís Þorgeirsdóttir. Efnisöflun: Ólöf S. Björnsdóttir og Ragnheiður Ármannsdóttir. Forsíðumynd: Ágúst Rúnarsson. Hönnun og prentun: Oddi - Umhverfisvottuð prentsmiðja. Orlofssjóður KÍ, Laufásvegi 81, 101 Reykjavík - S: 595 1111.

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is


ENNEMM / SÍA / NM61367

g un u ýj in N pp íA

Nýttu þér skemmtileg vildartilboð í Appinu

Skannaðu kóðann til að sækja eða uppfæra Appið.

Vildarþjónusta

Spennandi tilboð og afsláttarkjör Viðskiptavinir í Vildarþjónustu Íslandsbanka geta nálgast yfirlit yfir tilboð og afsláttarkjör frá fjölmörgum fyrirtækjum um land allt í Íslandsbanka Appinu. Í Vildarþjónustunni nýtur þú betri kjara og safnar frjálsum Íslandsbankapunktum með fjölbreyttum viðskiptum. Njóttu þess að vera í Vildarþjónustu Íslandsbanka og fylgstu með frábærum tilboðum í Appinu og á islandsbanki.is!

Við bjóðum góða þjónustu

islandsbanki.is | Sími 440 4000


Punktastýrð úthlutun á vikuleigu og flakkaraleigu í sumar RegluR um úthlutun punktastýRð úthlutun Punktastýrð úthlutun fer eftir orlofspunktaeign félaga. Á hverju tímabili gildir reglan „Fyrstur kemur, fyrstur fær“. Hún felur í sér að þeir félagsmenn sem eiga flesta punkta geta fyrstir byrjað að bóka leigu á Orlofsvefnum. Sjá töflu hér fyrir fyrir neðan. Frá og með 8. apríl geta allir félagsmenn sem eiga punkta og allt að mínus 47 punkta bókað það orlofshúsnæði sem er laust á Orlofsvefnum.

Punktastýrð úthlutun fer fram á eftirfarandi hátt Orlofsvefurinn er stilltur þannig að einungis þeir sem eiga tilskilinn fjölda orlofspunkta komast inn á sumartímabilið (30. maí - 29. ágúst) til að bóka á neðangreindum dagsetningum. Þeir félagsmenn sem eiga meira en mínus 47 punkta geta leigt íbúðirnar á Sóleyjargötu samkvæmt sömu reglu og gildir um vetrarleigu.

punktastýRing – sumaRleiga Vikuleiga og flakkari: • 8. apríl (þriðjudagur) kl. 18:00. Þeir sem eiga 300 punkta eða fleiri. • 10. apríl (fimmtudagur) kl. 18:00. Þeir sem eiga 100 punkta eða fleiri. • 11. apríl (föstudagur) kl. 18:00. Þeir sem eiga 1 punkt eða fleiri. • 15. apríl (þriðjudagur) þá geta þeir sem eiga enga punkta og að mínus 47 punkta bókað. Ef orlofshús er laust þá gildir reglan „Fyrstur bókar, fyrstur fær“. • 1. júní verður öllum húsum sem þá verða ekki komin í leigu breytt í „flakkara“ og standa öllum félagsmönnum til boða sem hafa réttindi til að bóka eign. Punktakerfi KÍ byggist á því að félagsmenn fá tuttugu og fjóra punkta (24) fyrir hvert unnið ár, tvo punkta fyrir hvern mánuð. Við hverja bókun eru mismargir punktar dregnir frá heildarpunktaeign félagsmanns: Allt frá tveimur punktum fyrir ýmsa afsláttarmiða til sextíu punkta fyrir bókun á dýrasta stað að sumri.

höfuðboRgaRsvæðið – allt áRið Opnað er fyrir bókanir á eignum OKÍ á Sóleyjargötu fyrsta virka dag í hverjum mánuði kl. 18:00 og verður þá hægt að bóka 4 mánuði fram í tímann. Opnað verður fyrir einn mánuð í einu, rúllandi kerfi.

Flakkarahús hús í vikuleigu sem ekki ganga út fyrir 1. júní verða leigð sem flakkarahús frá og með þeim tíma.

tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. sólarhringsleiga er frá kl. 16.00 komudag til kl. 12.00 brottfarardag.

BókunarveFur OrlOFssjóðs hægt er að skoða hvað er laust til bókunar án innskráningar á bókunarvef. aðgangur að bókunarvef fæst með rafrænum skilríkjum eða kennitölu og Íslykli. ef þú hefur gleymt eða glatað lyklinum þínum getur þú sótt um nýjan á innskráningarsíðunni og fengið hann sendan í heimabanka eða í pósti á lögheimili.

4

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is


Mosfellsbæ

Skeifunni Bíldshöfða Öskjuhlíð

ópavogsbraut

BYKO Breidd

Búðakór

Akureyri (Glerártorgi og Baldursnesi)

Kaplakrika

B Hafna

Egilsstöðum

Stykkishólmi

Borgarnesi Mosfellsbæ Reykjanesbæ Hveragerði Selfossi

7 KRÓNUR Á ÞINNI STÖÐ Með KÍ-dælulykli Atlantsolíu fá félagsmenn 7 kr. afslátt á öllum sjálfsafgreiðslustöðvum félagsins. Á afmælisdegi dælulykilshafa veitir dælulykill 15 kr. afslátt. Sæktu um lykil eða uppfærðu afsláttarkjörin á www.ki.is

Atlantsolía / Lónsbraut 2 / 220 Hafnarfjörður / Sími 5 591 91 3100 / www.atlantsolia.is


orloFshús á v

Mínar síður og FríMann Bókunarvefur orlofssjóðs Kí

Ísafjörður

Súðavík Hólmavík Strandir

svona feRð þú inn á oRlofsvefinn Þú smellir á táknið ORLOFSVEFUR á heimasíðu KÍ www.ki.is þá opnast ný síða fyrir „Frímann“ orlofsbókunarkerfi OKÍ. Farið upp í hægra horn og smellið þar í INNSKRÁNING . Innskráningarsíða / nýr gluggi: „island.is“ með tveimur reitum opnast. Annar reiturinn biður um kennitölu félagsmanns og Íslykil fyrir innskráningu eða rafræn skilríki. Ef Íslykil vantar þá er hægt að sækja um nýjan með því að smella á „Smelltu hér til að panta íslykil“. Ath.: Aðstoð vegna íslykils veitir Þjóðskrá Íslands, sími: 515 5300, netfang: island@island.is Eftir innskráningu opnast „Síðan þín“ hjá Kennarasambandi Íslands með fjórum valflipum; Tilkynningar, Orlofssjóður, Endurmenntunarsjóður og Sjúkrasjóður birtist. Þú smellir á Orlofssjóð og þá ertu komin/n inn á bókunarvef Orlofssjóðs KÍ. Þar blasir við kort af Íslandi sem er gagnvirkt og fyrir ofan það er stika með valmyndunum: ORLOFSKOSTIR, LAUS TÍMABIL, MIÐAR, AFSLÁTTUR, UPPLÝSINGAR og SÍÐAN MÍN. Eftirleikurinn er einfaldur og auðvelt að finna allar upplýsingar um leigu orlofshúsa, hótelávísanir, flugávísanir og kort.

Hafnir Blönduós Vatnsdalur

Önundarfjörður

Tálknafjörður

Laugar

Barðaströnd Búðardalur

Stykkishólmur Helgafellssveit Hellnar Húsafell

Skorradalur Hvalfjarðarströnd

Reykjavík Kópavogur

hvað meRkiR táknið? 1 7

Flakkari Vikuleiga HeitaVatnspottur

Þingvellir

Grímsnes

Stokkseyri

Laugarvatn

Biskupstungur Heklurætur

raFmagnspottur gæludýr leyFð

6

FerðaBlað kÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef kÍ www.ki.is

Flúði

S


á veguM Kí sumarið 2014 Vaðlaheiði Ólafsfjörður

Hafnir uós

Kjarnabyggð

Siglufjörður Hólar

Akureyri Hrísey

Raufarhöfn

Fnjóskadalur Þingeyjarsveit Aðaldalur

Fljótsdalshérað Tókastaðir

Fljótsdalshérað Einarsstaðaskógur

Neskaupstaður Fáskrúðsfjörður Stöðvarfjörður

Suðursveit Kirkjubæjarklaustur

Flúðir

Meðalland

Skógar

FerðaBlað kÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef kÍ

www.ki.is

7


Fróði fundar - og ráðstefnusalur

Fróði ráðstefnu- og fundarsalur Orlofssjóðs KÍ er í Heiðarbyggð á Flúðum. Salurinn er í Hámóa 2. Efri hæðin er orlofshús (hús nr. 2 ). Fróði tekur sextíu manns í sæti, er bjartur, hlýlegur og vel búinn nauðsynlegum tækjum. Fullbúið eldhús er á hæðinni og borðbúnaður fyrir hundrað manns. Félagsmenn sem hyggjast leigja Fróða snúi sér til skrifstofu Orlofssjóðs KÍ. Skrifstofan er í Kennarahúsinu við Laufásveg, síminn er 595 1111 og netfangið er orlof@ki.is.

ljósmyndasamkeppni meðal félaga kÍ Stjórn Orlofssjóðs hefur ákveðið að halda ljósmyndakeppni meðal félaga í Kennarasambandi Íslands. Félagsmenn eru hvattir til að vera duglegir að senda inn myndir. Þema keppninnar er orlofsdvöl og útivist og hlýtur vinningshafi verðlaun í formi orlofsdvalar í orlofshúsum Orlofssjóðs KÍ. Vinningshafar geta valið sér helgardvöl utan mesta álagstímans (sem er sumartími, jól, áramót og páskar) að Flúðum, í Kjarnaskógi við Akureyri eða í íbúðum sjóðsins við Sóleyjargötu í Reykjavík. Orlofssjóður áskilur sér rétt til að birta myndirnar í Ferðablaðinu eða á vef Orlofssjóðs. Skilafrestur ljósmynda er 15. september 2014 á netfangið orlof@ki.is.

8

Fróði tekur sextíu manns í sæti, er bjartur, hlýlegur og vel búinn nauðsynlegum tækjum.

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is


afslættir, veiðikort, hótelávísanir hótelgisting innanlands Félagsmenn eru hvattir til að kynna sér hótel í boði sumarið 2014 á Orlofsvef KÍ. Hver félagsmaður á kost á að kaupa tíu (10) hótelmiða með afslætti á hverju orlofsári á bókunarvef OKÍ. M.a. í boði eru: Hótel Edda, Fosshótel, Hótel Keflavík, KEA, Hótel Norðurland, Heydalir o.fl. Ath. Icelandair hótel ekki í boði yfir sumarið.

göngufeRðiR innanlands Sú breyting hefur orðið á að nú kaupa félagsmenn gönguferðir beint hjá viðurkenndum ferðaþjónustu/útivistaraðila og framvísa síðan greiðslukvittun á skrifstofu Orlofssjóðs. Til að félagsmenn njóti afsláttar þurfa þeir að staðfesta félagsaðild við kaup á ferð. Félagsmaður getur framvísað greiðslukvittun á skrifstofu KÍ eða sent í pósti og fengið allt að 20% af verði ferðar endurgreidda þó að hámarki 15.000 kr. fyrir hverja ferð. Gildir fyrir tvo. Kvittanir vegna endurgreiðslu verða að berast fyrir 1. desember. Punktafrádráttur verður 10 punktar fyrir hvorn aðila.

gjafabRéf Í flug Hver félagsmaður á kost á að kaupa sex gjafabréf í flug á 365 daga tímabili. Gjafabréf með Icelandair kostar kr. 24.000 og er andvirði kr. 30.000. Gjafabréf með Flugfélagi Íslands kostar kr. 6.000 og er að andvirði kr. 7.500. Sjá nánar á bókunarvef Orlofssjóðs á ki.is. Flugávísanir WOW air eru ekki lengur í boði þar sem WOW air sagði einhliða upp þjónustusamningi við KÍ. Þeir sem eiga flugávísanir frá WOW geta nýtt þær í tvö ár frá útgáfudegi.

hveRnig á að ganga um oRlofshúsin... Bent er á að ekki er boðið upp á að kaupa þrif á orlofshúsum KÍ á sumartíma, þ.e. frá 30. maí til 29. ágúst. Mikilvægt er að skilja við orlofshúsið eins og maður vill sjálfur koma að því. Við brottför skal þrífa húsið vel og gæta þess að hver hlutur sé á sínum stað. Þetta á einnig við um flakkarahúsin þótt einungis sé gist eina nótt. Verði vanhöld á þrifum getur það varðað áminningu og að leigutaka verði gert að greiða þrifagjald. Göngum vel um orlofshúsin, hvort sem þau eru í eigu KÍ eða annarra. Spillum ekki gróðri eða landi á nokkurn hátt. Forðumst háreysti sem veldur öðrum dvalargestum ónæði. Reykingar eru bannaðar í öllum orlofshúsum. Dýrahald er bannað í flestum orlofshúsum KÍ. Ef leyfilegt er að hafa með sér gæludýr er það tekið fram sérstaklega. Lausaganga hunda er stranglega bönnuð í orlofsbyggðum. Munið að rúmföt eru ekki til staðar í orlofshúsum KÍ.

félagsmönnum sem leigja húseignir orlofssjóðs að flúðum (ása- og heiðarbyggð), sóleyjargötu í Reykjavík og kjarnaskógi á akureyri stendur til boða að kaupa áskrift að 365 miðlum meðan á dvöl stendur. upplýsingar má finna í viðkomandi orlofshúsum eða íbúðum.

veiðikoRt, útilegukoRt, sund- og safnakoRt

Eitt kort 36 vötn 6.900 kr

Veiðikort, útilegukort, sund- og safnakort, golfkort o.fl. fást á tilboðsverði á vef Orlofssjóðs og heimasíðum viðkomandi korta. Punktaeign félaga skerðist ekki við kaup á þessum kortum. Félagsmenn geta keypt kortin á þessum afsláttarkjörum á bókunarvef Orlofssjóðs.

hótelgisting á noRðuRlöndunum

www.veidikortid.is

Scandic Hotels í Svíþjóð, Noregi, Finnlandi og Danmörku, bjóða félagsmönnum KÍ afslátt af gistingu. Tilboðið felur í sér 20% afslátt af verði dagsins, meðalverð yfir sumarið fyrir 2ja manna herbergi er um það bil 950 DKK með morgunmat. Einnig er hægt að fá fjölskylduherbergi. Morgunmatur er innifalinn. Félagsmenn KÍ þurfa að tiltaka í bókun að þeir séu félagar í KÍ og framvísa félagsskírteinum við greiðslu. Sjá nánar um Scandic Hotels á www.scandichotels.com.

ef félagsmaður vill greiða fyrir þjónustu hjá orlofssjóði með millifærslu í banka þá þarf hann fyrst að hafa samband við skrifstofu kÍ. millifæra skal á eftirfarandi reikning orlofssjóðs kÍ: 0516-26-14000 - kennitala: 701090-1879. senda skal tilkynningu um millifærslu á netfangið orlof@ki.is þegar millifærslan er gerð.

2 0 1 4 2 0 1 4

00000 00000 00000

Kynnið ykkur sértilboð til félagsmanna á skrifstofu

r vefur! Nýwww.veidikortid.is

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

* frí heimsending

www.ki.is

9


hÖFuðBorgarsvÆðið / vesTurlanD

sóleyjaRgata 25

sóleyjaRgata 33

Sóleyjargata 25 er orlofshús í miðbæ Reykjavíkur, á horni Sóleyjargötu og Njarðargötu (inngangur frá Fjólugötu). Í húsinu eru sex íbúðir. Ein þriggja herbergja 63 m² íbúð með svefnaðstöðu fyrir sex, þar af fyrir tvo í svefnsófa í stofu. Tvær tveggja herbergja 48–55 m² íbúðir með hjónaherbergi og svefnplássi fyrir tvo í svefnsófa í stofu. Þrjár 34 og 46 m² stúdíóíbúðir með svefnaðstöðu fyrir fjóra, þar af fyrir tvo í svefnsófa í stofu.

Sóleyjargata 33 er orlofshús með fjórum íbúðum og fimm herbergjum. Stærri íbúðirnar eru 55 m² með rúmum fyrir tvo fullorðna og svefnsófa fyrir tvo, auk barnarúms. Stúdíóíbúðirnar eru 30 og 35 m² með svefnaðstöðu fyrir tvo fullorðna í rúmi og tvo í svefnsófa. Að auki eru tvö eins manns herbergi með sturtu og salerni. Einnig eru tvö tveggja manna herbergi, annað með sturtu og salerni, og eitt fjögurra manna herbergi.

Nettengd tölva og þráðlaust netsamband er í húsinu. Rúmföt og handklæði eru fyrir hendi þegar gestir koma. Hægt er að panta þrif allt árið að lokinni dvöl með því að haka við í þar til gerðan reit þegar bókað er.

Í kjallara er setustofa, eldhús, bað og salerni fyrir gesti sem dvelja í herbergjum. Nettengd tölva og þráðlaust netsamband er í húsinu. Rúmföt og handklæði eru fyrir hendi þegar gestir koma. Hægt er að panta þrif allt árið að lokinni dvöl með því að haka við í þar til gerðan reit þegar bókað er.

sóleyjargata er í göngufæri við Bsí og sundhöll reykjavíkur. hljómskálagarðurinn, Tjörnin, lækjartorg, laugavegur, skólavörðustígur og tónleikahúsið harpa eru skammt undan. strætisvagnar stoppa skammt frá. stutt er í alla þjónustu. Verðskrá sumar 2014 – Gildir frá 30. maí til 29. ágúst 201 Sóleyjargata 25 & 33 – 10 íbúðir & 5 herbergi Aukanótt umfram (2)

1 nótt

2 nætur

3 nætur

4 nætur

5 nætur

6 nætur

7 nætur

P. á dag

Vikup.

Stór íbúð: Sól 25 nr. 4 - 3ja herbergja

3.500

7.000

14.000

17.500

21.000

24.500

28.000

31.500

5

35

Stór íbúð: Sól 33 nr. 103, 202 – Sól 25 nr. 6, 5 – 2ja herb.

3.250

6.500

13.000

16.250

19.500

22.750

26.000

29.250

5

35

Lítil íbúð: Sól 33 nr. 102, 201 – Sól 25 nr. 1, 2, 3 - stúdíóíb.

3.000

6.000

12.000

15.000

18.000

21.000

24.000

27.000

4

28

Herbergi m/baði: Sól 33 nr. 101 – Sól 25 nr. K1

2.250

4.500

9.000

11.250

13.500

15.750

18.000

20.250

3

21

Herbergi m/baði: Sól 25 nr. K2

2.250

4.500

9.000

11.250

13.500

15.750

18.000

20.250

3

21

Herbergi fyrir fjóra: Sól 25 nr. K3

2.100

4.200

8.400

10.500

12.600

14.700

16.800

18.900

3

21

Herbergi án baðs: Sól 25 nr. K4

2.000

4.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

3

21

kópavoguR, ásakóR 8

1

Íbúðin er 124 m² á þriðju hæð í fjölbýlishúsi með lyftu. Gisting, sængur og koddar eru fyrir sex. Svefnherbergi eru tvö og svefnsófi fyrir tvo í stofu. Íbúðin er í Salahverfi í Kópavogi og búin þægilegum húsgögnum. Stutt í Salalaug. Leigutími 30. maí–29. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Flakkari*

kr. 9.000

Kr. 6.800

Punktar Svefnpláss 2 / nótt

6 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

10

FerðaBlað kÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef kÍ

www.ki.is


AKUREYRI - KJARNABYGGÐ

Kjarnabyggð við KjarnasKóg Kjarnabyggð er við Kjarnaskóg, beint upp af flugvellinum 3,5 km sunnan Akureyrar. Þar á Kennarasamband Íslands fjögur orlofshús, öll þriggja herbergja. Hús nr. 4 og 12 eru 55m2 með eitt tveggja manna herbergi og tvö herbergi með kojum. Hús nr. 5 og 7 eru 70 m2 með eitt tveggja manna herbergi, eitt fjögurra manna (tvíbreitt rúm og kojur) og það þriðja með kojum.

Í þessum húsum er heimilt að hafa heimilisdýr með Í för: Ásabyggð, Flúðum, hús 35 og 36. Hvalfjarðarströnd - Eystra-Miðfell, Austurbali. Tálknafjörður, Túngata 21. Hús 5 og 12 verða í vikuleigu – Hús 4 og 7 leigð sem flakkarar.

Ólafsfjörður, Tröllakot.

Vikuleiga

Raufarhöfn, Víkurbraut 20.

Verð á viku

Punktar

Svefnpláss

Hús 12 – 55 m2

kr. 30.000

50

6 manns

Fljótsdalshérað, Tókastaðir.

Hús 5 – 70 m2

kr. 36.000

60

8 manns

Stöðvarfjörður – Sólhóll,

Flakkaraleiga*

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Hús 4 – 55 m2

kr. 8.000

Kr. 4.000

7

6 manns

Hús 7 – 70 m2

kr. 9.000

Kr. 4.500

8

8 manns

Fjarðarbraut 66. Biskupstungur – Úthlíð, Stórabunga 10.

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is

11


Flúðir - ásaBYggð

ásabyggð Kennarasamband Íslands á þrettán orlofshús í Ásabyggð við Flúðir í Hrunamannahreppi. Stærð húsanna er frá 53 m² til 83 m², en flest þeirra eru 53 m². Nýrri húsin, nr. 32, 33 og 34, eru 76 m² og eru með tveimur hjónaherbergjum og einu kojuherbergi. Í hinum húsunum eru þrjú svefnherbergi; eitt með hjónarúmi og tvö með kojum. Sængur og koddar eru fyrir sex. Hús nr. 44 er 60 m² og er sérstaklega hannað fyrir fatlaða. Barnarúm og barnastólar eru í öllum húsunum. Sumarleigutími 30. maí til 29. ágúst Vikuleiga

Verð á viku

Punktar

Svefnpláss

Hús 36, 43 – 55 m2

kr. 30.000

50

6 manns

Hús 32, 33 – 76 m

kr. 36.000

60

8 manns

2

Flakkaraleiga*

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

44 – 60 m2 f. fatlaða

kr. 8.000

kr. 8.000

kr. 8.000

kr. 8.000

Hús 34 – 76 m

kr. 9.000

Kr. 4.500

8

8 manns

Hús 35, 39, 40, 41–53 m2

2

athugið! ný orlofstilboð geta bæst við eftir útgáfu blaðsins. fylgist með á orlofsvefnum.

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

12

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is


Flúðir - heiðarBYggð

heiðaRbyggð

flúðiR, heiðaRbyggð 14, hátoRfa

Kennarasamband Íslands á þrettán orlofshús í Heiðarbyggð í landi Ásatúns í Hrunamannahreppi. Hús nr. 1, 3, 5, 7, 9 og 11 eru 87 m² en hús nr. 2, 4, 6, 8, 10 og 12 eru 99 m². Í eldri húsunum, þeim sem eru með oddatölu, eru þrjú svefnherbergi en í nýrri húsunum eru fjögur svefnherbergi, tvö með hjónarúmi auk barnarúms og ýmist eitt eða tvö herbergi með kojum. Sængur og koddar eru fyrir átta. Barnarúm og barnastólar eru í öllum húsunum. Sameiginlegt leiksvæði fyrir yngri börn er við hús nr. 3 og 14. Við hús nr. 9 er einnig leikvöllur og körfuboltavöllur.

Húsið er 63 m² með 29 m² gestahúsi, og samtals 8 gistipláss. Í húsinu eru tvö svefnherbergi, annað með hjónarúmi og hitt með kojum, með gistingu fyrir fjóra. Í gestahúsi er hjónarúm og svefnsófi með gistingu fyrir fjóra. Sængur og koddar eru fyrir átta. Stór og góður leikvöllur við húsið. Leyft er að hafa gæludýr í húsum nr. 35 og 36. Flakkaraleiga* Hús 7, 9, 11 – 87 m2

Sumarleigutími 30. maí til 29. ágúst

Hús 8, 10, 12 – 99 m Hús 14 – 63 + 29 m2

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

kr. 8.000

Kr. 4.000

7

6 manns

kr. 9.000

kr. 9.000

8

8 manns

2

Vikuleiga

Verð á viku

Punktar

Svefnpláss

Hús 1, 3, 5 – 87 m2

kr. 30.000

50

6 manns

Hús 2, 4, 6 – 99 m

kr. 36.000

60

8 manns

2

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is

13


vesTurlanD hvalfjaRðaRstRönd, eystRamiðfell, austuRbali

7

Bústaðurinn er 50 m². Gisting, sængur og koddar eru fyrir átta. Svefnherbergi eru tvö, annað með hjónarúmi en hitt með tvíbreiðu rúmi og kojum. Á svefnlofti eru þrjár aukadýnur. Sólpallur er við húsið og heitur pottur. Bústaðurinn er í landi Eystra-Miðfells og þaðan er fallegt útsýni yfir Hvalfjörð. Stutt er í sundlaug að Hlöðum. Góðar gönguleiðir og golfvöllur eru í næsta nágrenni. Veiði í vötnum í Svínadal í boði fyrir korthafa Veiðikorts. Boðið upp á leigu á rúmfatnaði á kr. 1.000 pr. rúm & þrif á kr. 4.000. Gestum er leyfilegt að hafa með sér EITT gæludýr. Leigutími 30. maí–29. ágúst

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Vikuleiga

kr. 30.000

Á ekki við

50 / vikan

8 manns

hvalfjaRðaRstRönd, eystRa-miðfell, háibali

7

Bústaðurinn er 60 m² með gistingu, sængum og koddum fyrir sjö. Svefnherbergi eru tvö, bæði með tvíbreiðu rúmi og efri koju. Sólpallur er við húsið og heitur pottur. Bústaðurinn er í landi Eystra-Miðfells og þaðan er fallegt útsýni yfir Hvalfjörð. Stutt er í sundlaug að Hlöðum. Góðar gönguleiðir og golfvöllur eru í næsta nágrenni. Veiði í vötnum í Svínadal í boði fyrir korthafa Veiðikorts. Boðið upp á leigu á rúmfatnaði á kr. 1.000 pr. rúm & þrif á kr. 5.000. Leigutími 30. maí–29. ágúst

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Vikuleiga

kr. 35.000

Á ekki við

60 / vikan

7 manns

skoRRadaluR, indRiðastaðiR 14, djúpilækuR v/dRagveg

1

Bústaðurinn er 32 m² auk svefnlofts. Gisting er fyrir fjóra í rúmum og sængur og koddar fyrir fimm. Svefnherbergi eru tvö, annað með kojum en hitt með tvíbreiðu rúmi (130 cm). Tvær aukadýnur á svefnlofti, önnur fyrir barn. Eldhúskrókur og stofa. Bústaðurinn stendur á fögrum stað við læk rétt við Skorradalsvatn. Leigutími 20. júní–15. ágúst.

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 7.500

Kr. 3.750

6 / nótt

4 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

boRgaRfjaRðaRsveit, húsafell, kiðáRskóguR 1

1

Bústaðurinn er 63 m². Gisting, sængur og koddar eru fyrir átta. Svefnherbergi eru þrjú. Borðkrókur, stofa, eldhúskrókur, baðherbergi með sturtu. Stór verönd er í kringum bústaðinn. Kolagrill og heitur pottur. Bústaðurinn stendur á rólegum stað innarlega í skógivöxnu umhverfi í Húsafelli. Þar er tjaldstæði, sundlaug, golfvöllur og leikvöllur. Fallegar gönguleiðir eru í næsta nágrenni. Stutt er í Reykholt og Hraunfossa. Ef óskað er eftir stæði fyrir tjald- /húsvagna skal hafa samband við eiganda. Leigutími 6. júní–15. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 10.000

Kr. 5.000

9 / nótt

8 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

14

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is


vesTurlanD húsafell – biRkilunduR 22

1

Húsið er u.þ.b. 50 m², auk svefnlofts undir súð. Tvö svefnherbergi eru niðri. Gisting fyrir þrjá til fjóra í rúmum og sængur og koddar fyrir níu. Í báðum herbergjunum eru tvíbreið rúm (1,5 breidd). Á svefnlofti geta a.m.k. fjórir til sex gist. Aukadýnur eru fyrir sex. Borðbúnaður fyrir átta manns. Sjónvarp, DVD- og geislaspilari. Baðherbergi er með sturtu. Heitur pottur og gasgrill. Í Húsafelli er þjónustumiðstöð og sundlaug. Hraunfossar eru í næsta nágrenni og stutt er í Reykholt og Deildartunguhver. Leigutími

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

6. júní–15. ágúst

Flakkari*

kr. 10.000

Kr. 5.000

9 / nótt

3–9 manns

NÝTT

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

1

hellnaR, skjaldatRöð, aRabúð

Arabúð er 45 m² sumarhús með gistingu fyrir sex, og sængum og koddum fyrir sjö. Þrjú svefnherbergi, tvö með tvíbreiðum rúmum og eitt með kojum (120 cm neðri kojan og 80 cm efri kojan). Tvær aukadýnur. Setustofa. Stór verönd með gasgrilli. Lítill leikvöllur er fyrir börn. Sjónvarp næst ekki á staðnum en DVD spilarar eru í húsunum. Hægt er að leigja rúmfatnað á kr. 1.000 pr. rúm, tvö handklæði á kr. 500 og tvö viskustykki og borðtusku á kr. 100. Veitingastaðurinn Fjöruhúsið er á Hellnum. Næsta verslun er á Hellissandi (30 km). Ath. slæmt farsímasamband er á svæðinu. Leigutími 13. júní–1. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefpláss

Flakkari*

kr. 9.000

Kr. 4.500

8 / nótt

6 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

hellnaR, skjaldaRtRöð – gaRðabúð

1

Garðabúð er 45 m² sumarhús með gistingu fyrir sex, og sængum og koddum fyrir sjö. Þrjú svefnherbergi, tvö með tvíbreiðum rúmum og eitt með kojum (120 cm neðri kojan og 80 cm efri kojan). Tvær aukadýnur. Setustofa. Stór verönd með gasgrilli. Lítill leikvöllur er fyrir börn. Sjónvarp næst ekki á staðnum en DVD spilarar eru í húsunum. Hægt er að leigja rúmfatnaði á kr. 1.000 pr. rúm, tvö handklæði á kr. 500, tvö viskustykki og borðtusku á kr. 100. Veitingastaðurinn Fjöruhúsið er á Hellnum. Næsta verslun er á Hellissandi (30 km). Ath. slæmt farsímasamband er á svæðinu. Leigutími 13. júní–1. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 9.000

Kr. 4.500

8 / nótt

6 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

ÆVINTÝRASIGLING

Sími 433-2254 - www.saeferdir.is Sæferðir - Smiðjustígur 3 - Stykkishólmi - Snæfellsnes

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is

15


vesTurlanD helgafellssveit, biRkilunduR 47

1

Húsið er 59 m² auk 20 m² svefnlofts, byggt árið 2005. Gisting, sængur og koddar eru fyrir 6-8 manns. Bústaðurinn skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, samliggjandi stofu og eldhús. Í báðum herbergjunum eru tvíbreið rúm. Á svefnlofti er tvíbreiður svefnsófi og tvær aukadýnur. Útigeymsla sem gengt er í af palli. Eldhús er búið öllum helstu tækjum. Borðbúnaður er fyrir 8 manns. Góður sólpallur er við bústaðinn. Gasgrill. Bústaðurinn stendur á skemmtilegum stað í Sauraskógi í Helgafellssveit, í u.þ.b. 10 km fjarlægð frá Stykkishólmi. Birkiskógur allt um kring og fallegt útsýni frá bústaðnum. Sauraskógur er skipulagt sumarbústaðahverfi í landi Saura í Helgafellssveit. Leigutími# 30. maí–29. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 9.000

Kr. 4.500

8 / nótt

6–8 manns

NÝTT

*Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga. # Bústaðurinn stendur félagsmönnum einnig til boða utan sumarleyfistíma. Sjá nánar á Órlofsvef.

laufásveguR 7, stykkishólmuR

1

Húsið er 87 m² og byggt árið 1966. Það skiptist í eldhús, stofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi með sturtu, þvottahús og lítinn garðskála. Gisting, sængur og koddar eru fyrir fimm manns. Eitt tvíbreitt rúm (200x160 cm) og eitt einbreitt (200x120 cm). Svefnsófi fyrir tvo í stofu. Eldhúskrókur. Borðbúnaður fyrir átta manns. Sjónvarp, útvarp, Ipod hátalari og sjónvarp. Stór garður er allt í kringum húsið með fallegu útsýni ásamt steyptri verönd. Kolagrill. Húsið er vel staðsett í Stykkishólmi og mjög stutt í alla þjónustu. Sundlaug er í innan við 100 m fjarlægð. Frá Stykkishólmi er m.a. hægt að fara í siglingu um Breiðafjarðareyjarnar og taka ferjuna Baldur út í Flatey. Leigutími 6. júní–22. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 7.500

Kr. 3.750

6 / nótt

5 manns

NÝTT

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

búðaRdaluR – búðaRbRaut, thomsenshús

7

Húsið er 90 m² timburhús, hæð og ris. Gisting er fyrir fimm í rúmi og sængur og koddar fyrir sex. Í risi eru tvö rúmgóð svefnherbergi með fimm rúmum ásamt barnarúmi og þremur aukadýnum. Thomsenshús er fyrsta húsið sem var byggt í Búðardal. Það stendur á friðsælum stað við sjóinn og þaðan er hægt að fara í fjöruferðir og göngur um nágrennið. Stutt er að Eiríksstöðum í Haukadal en þar bjó Eiríkur rauði. Þar hefur verið byggður tilgátubær sem gaman er að skoða. Leigutími 6. júní–22. ágúst

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Vikuleiga

kr. 27.300

Ekki í boði

40 / vikan

5–6 manns

1

laugaR Í sælingsdal

Húsið er 128,1 m² einbýlishús, fyrrverandi kennarabústaður við gamla Laugaskóla. Gisting, sængur og koddar fyrir átta, auk barnarúms. Í húsinu eru fjögur svefnherbergi; eitt þeirra hjónaherbergi með tvíbreiðu rúmi og hin herbergin eru með kojum eða rúmum. Hægt er að ganga út á verönd úr stofu, og þar er kolagrill. Stutt er í sundlaug með heitum potti og vaðlaug. Hótel Edda er í Sælingsdal og þar er veitingahús og kaffihús. Á Laugum er byggðasafn og tjaldstæði. Tuttugu mínútna akstur er til Búðardals. Sjá ungmennabudir.is og dalir.is. Leigutími 13. júní–15. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Flakkari*

kr. 8.500

Kr. 4.250

Punktar 7 / nótt

Svefpláss 8 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

16

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is


vesTFirðir baRðastRönd – kRossholt, ægisholt

1

Húsið er 120 m² einbýlishús með gistingu, sængum og koddum fyrir átta. Í húsinu eru þrjú svefnherbergi, þar af tvö í risi. Í einu svefnherberginu er hjónarúm og rimlabarnarúm, og tvö einbreið rúm í hvoru hinna. Í stofu er svefnsófi fyrir tvo. Stutt er í Flókalund (24 km) og til Patreksfjarðar (30 km). Sundlaug er í Krossholti og einnig í Flókalundi, en þar er líka lítil verslun og bensínstöð. Gönguleiðir eru margar á svæðinu. Frá Brjánslæk gengur ferjan Baldur yfir Breiðafjörð til Stykkishólms með viðkomu í Flatey. Leigutími 30. maí–5. sept.

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 10.000

Kr. 5.000

9 / nótt

8 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

baRðastRönd, litlahlÍð

1

Húsið er 27 m² sumarhús. Gisting er fyrir fjóra; tvo fullorðna og tvö börn, og sængur og koddar einnig. Eitt svefnherbergi með hjónarúmi og barnarúmi. Stofa, baðherbergi með sturtu og eldhús. Stór sólpallur og útihúsgögn. Stutt er í Flókalund (24 km) og til Patreksfjarðar (30 km). Sundlaug er í Krossholti og einnig í Flókalundi, en þar er líka lítil verslun og bensínstöð. Merktar gönguleiðir eru margar á svæðinu. Frá Brjánslæk gengur ferjan Baldur yfir Breiðafjörð til Stykkishólms með viðkomu í Flatey. Leigutími 30. maí–5. sept.

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 6.000

Kr. 3.000

5 / nótt

4 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is

17


vesTFirðir tálknafjöRðuR, túngata 21

7

Íbúðin er 76 m² í fjögurra herbergja raðhúsi. Gisting er fyrir sex, fimm í rúmi og einn á gestabedda og sængur og koddar eru fyrir sex. Svefnherbergi eru þrjú. Í einu herbergjanna er hjónarúm, kojur í öðru og einbreitt rúm í því þriðja. Stutt er yfir til Patreksfjarðar og að Látrabjargi þar sem fuglalíf er stórbrotið. Einnig er stutt yfir til Bíldudals í Arnarfirði. Þar er skemmtilegt skrímslasafn. Að fossinum Dynjanda í botni Arnarfjarðar er aðeins lengri keyrsla yfir Dynjandisheiði. Leigutími 6. júní–22. ágúst

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefpláss

Vikuleiga

kr. 30.000

Ekki í boði

50 / vikan

6 manns

önundaRfjöRðuR – valþjófsdalsveguR, þóRustaðiR

1

Húsið er 54 m² auk svefnlofts. Gisting er fyrir sex í rúmum og sængur og koddar fyrir tíu. Svefnherbergi eru tvö. Í öðru er tvíbreitt rúm en í hinu eru kojur með breiðri neðri koju. Á svefnlofti er svefnsófi fyrir einn og þrjár aukadýnur. Stofa. Barnarúm. Leiksvæði með rólum og sandkassa er við húsið. Til Þingeyrar er hálftíma akstur, til Ísafjarðar 20 mínútna akstur og svipað til Suðureyrar við Súgandafjörð um Vestfjarðargöngin. Sjá westfjords.is. Leigutími 27. júní–15. ágúst.

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 7.500

Kr. 3. 750

6 / nótt

4 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

ÍsafjöRðuR, skógaRbRaut 2a

1

Húsið er 100 m² með gistingu fyrir fjóra til sex, og sængum og koddum fyrir sex. Svefnherbergi eru tvö, hjónarúm í öðru og kojur í hinu. Tvíbreiður svefnsófi í stofu. Gengið er í gegnum þvottaherbergi inn í eitt svefnherbergið. Góð borðstofa og gott eldhús. Í húsinu var áður fyrr mjólkurbú. Þvottavél og þurrkari. Stór pallur með útihúsgögnum og kolagrilli. Stutt er í útivistarsvæði, golfvöll og margar fallegar gönguleiðir, t.d. í Tungudal. Boðið er upp á siglingar með ferðamenn frá Ísafirði út í Vigur og á Hornstrandir. Sjá isafjordur.is og westfjords.is. Leigutími 13. júní–15. ágúst.

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 7.500

Kr. 3.750

6 / nótt

4–6 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

7

súðavÍk – aðalgata 2a

Íbúðin er 80 m² íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi. Gisting, sængur og koddar eru fyrir átta. Í íbúðinni eru þrjú svefnherbergi, eldhús, bað, anddyri og stofa með tvennum svölum, móti austri og suðri. Í einu svefnherberginu er hjónarúm, tvö rúm eru í öðru herberginu og kojur í því þriðja. Í stofu er svefnsófi fyrir tvo. Á svölum eru borð og stólar ásamt kolagrilli. Margar fagrar gönguleiðir eru í Álftafirði og nágrenni og stutt er til Ísafjarðar og Bolungarvíkur. Sjá westfjords.is. Leigutími 6. júní–29. ágúst

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Vikuleiga

kr. 30.000

Ekki í boði

50 / vikan

8 manns

virðið réttan komu- og brottfarartíma, sjá upplýsingar á leigusamningi.

18

stór

Reykingar eru stranglega bannaðar í öllum orlofshúsum.

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is


vesTFirðir 7

súðavÍk – aðalgata 2a

Íbúðin er 64 m² íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi. Gisting er fyrir 4 fullorðna og 2 börn og sængur og koddar eru fyrir 6. Eitt svefnherbergi með hjónarúmi og svefnsófi fyrir tvo í stofu. Barnarúm. Kolagrill er á svölum. Margar merktar gönguleiðir eru í Álftafirði og nágrenni og stutt er til Ísafjarðar og Bolungarvíkur. Sjá westfjords.is. Leigutími 6. júní–29. ágúst

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Vikuleiga

kr. 26.000

Ekki í boði

40 / vikan

4 manns

LÍTIL

7

hólmavÍk, kópnesbRaut 9

Húsið er 90 m² á þremur hæðum. Gisting, sængur og koddar eru fyrir sex. Eitt svefnherbergi með hjónarúmi og svefnloft með gistirými fyrir tvo í rúmum og tvo á dýnum. Hólmavík er fallegt þorp við Steingrímsfjörð og vaxandi ferðamannastaður. Galdrasafnið á Ströndum er á Hólmavík. Sjá westfjords.is. Leigutími

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

13. júní–22. ágúst

Vikuleiga

kr. 34.200

Ekki í boði

60 / vikan

6 manns

óheimilt er að hafa fleiri gesti í húsinu en leigusamningur segir til um.

Accommodation and Adventure In North Iceland Bakkaflöt

ÍSLAND

munið að kynna hvernig lyklamálum er háttað í leigusamningnum.

10% AFSLÁTTUR

Bakkaflöt-Bátafjör

CUBE - LOUIS GARNEAU - CRAFT - BROOKS

Whitewater River rafting www.bakkaflot.com - Phone: 354 453 8245 bakkaflot@bakkaflot.com

WWW.TRI.IS SUÐURLANDSBRAUT 32, 108 REYKJAVÍK

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is

19


vesTFirðir / norðurlanD hRútafjöRðuR – stRandiR, skálholtsvÍk

7

Húsið er 140 m² á einni hæð. Gisting, sængur og koddar fyrir fimm. Fjögur svefnherbergi, eitt með tvíbreiðu rúmi og þrjú með einbreiðum rúmum, þar af eitt mjög lítið. Skálholtsvík er Strandamegin í Hrútafirði. Þar er skemmtileg fjara og sellátur. Fuglalíf er mjög fjölbreytt. Margar fallegar gönguleiðir eru í grenndinni. Næsta verslun er á Óspakseyri (15 km). Til Hólmavíkur eru 60 km en 70-80 km til Hvammstanga og Búðardals. Leigutími 20. júní–15. ágúst

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefpláss

Vikuleiga

kr. 26.000

Ekki í boði

40 / vikan

6 manns

vatnsdaluR, undiRfell

7

Bústaðurinn er 80 m² með gistingu, sængum og koddum fyrir sex. Svefnherbergi eru þrjú, tvö með tvíbreiðum rúmum og eitt með kojum. Tvær aukadýnur. Rúmgóð stofa. Gott eldhús. Stór lóð með leiktækjum. Áhugaverðar gönguleiðir í fögrum dal þar sem margar sögur hafa átt sér stað. Sundlaugar eru á Húnavöllum, Blönduósi og Hvammstanga. Sjá northwest.is. Leigutími 13. júní–4. júlí & 25. júlí–15. ágúst

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefpláss

Vikuleiga

kr. 30.000

Ekki í boði

50 / vikan

6 manns

blönduós, bRautaRhvammuR nR. 21

1

Bústaðurinn er 56 m². Gisting er fyrir sex og sængur og koddar fyrir átta. Svefnherbergi eru tvö, í öðru hjónarúm og tvö rúm í hinu. Svefnsófi fyrir tvo í stofu. Stofa og eldhús með borðkrók. Barnarúm. Stór pallur með heitum potti. Aðgangur að þvottavél er í þjónustuhúsi á svæðinu. Á Blönduósi er heimilisiðnaðarsafn, sundlaug, hestaleiga, kaffihús og veitingastaðir. Möguleiki á sela- og fuglaskoðunarferðum. Sjá blonduos.is Leigutími# 30. maí–29. ágúst.

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 9.000

Kr. 4. 500

9 / nótt

6 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga. # Bústaðurinn stendur félagsmönnum einnig til boða utan sumarleyfistíma.

skagabyggð, hafniR á skaga

1

Bústaðurinn er 55 m² auk 15 m² svefnlofts. Gisting, sængur og koddar eru fyrir átta. Leirtau fyrir 12. Svefnherbergi eru tvö á neðri hæð, annað þeirra með hjónarúmi en hitt með tveimur rúmum. Fjögur rúm eru uppi á svefnlofti. Verönd með gasgrilli og útihúsgögnum. Athugið að sjónvarp næst ekki á svæðinu. Hafnir eru í Skagabyggð, 30 km frá Skagaströnd. Þar er mikið útsýni og sérstök náttúrufegurð. Gönguleiðir eru ótakmarkaðar. Góð veiði er á Skagaheiði. Sjá skagastrond.is. Leigutími 27. júní–1. ágúst.

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 7.500

Kr. 3. 750

6 / nótt

8 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

20

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is


norðurlanD hjaltadaluR hólaR, nátthagi 22

1

Íbúðin er 98 m² á jarðhæð. Gisting er fyrir fimm, sængur og koddar fyrir átta. Svefnherbergi eru fjögur. Í hjónaherbergi eru tvö einbreið rúm og eitt einbreitt rúm í hverju hinna . Tvær aukadýnur. Barnarúm. Stofa. Húsið er í nýrri byggð á Hólum, í um fimm mínútna göngufjarlægð frá dómkirkjunni og ferðaþjónustunni. Þvottavél er í þvottahúsi. Hægt að ganga beint út úr stofu á jarðhæð. Fjölbreyttar gönguleiðir. Í nágrenninu eru margvíslegir möguleikar til afþreyingar, svo sem söfn, veiði, golf, sundlaugar og skoðunarferðir. Sjá nordurland.is. Leigutími

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

13. júní–22. ágúst.

Flakkari*

kr. 8.400

Kr. 4. 200

7 / nótt

8 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

hjaltadaluR – hólaR, bRúsabyggð 16

1

NÝTT

húsið er 66 fm2 parhús. gisting, sængur og koddar eru fyrir sex manns. svefnherbergi eru þrjú. barnaferðarúm. stofa og eldhús er opið rými. baðherbergi er með sturtu. þvottavél á baði. uppþvottavél. barnastóll. borðbúnaður er fyrir 8-10 manns. gasgrill. Í stofu er sjónvarp, útvarp, dvd- og geislaspilari. á hólum er sundlaug og heitur pottur. hólar var forn biskupsstóll og menningarsetur og er þar nú öflugt háskólasamfélag þar sem u.þ.b. 100 manns búa. lítil verslun er á staðnum á sumrin en annars eru verslanir á hofsósi og sauðárkróki sem eru í u.þ.b. 20 mín. akstursfjarlægð. stutt er í skagaströnd og vesturfarasetrið á hofsósi. Leigutími 30. maí–22. ágúst.

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 8.000

Kr. 4. 000

7 / nótt

6 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

siglufjöRðuR, hólaveguR 31

1

Íbúðin er 80 m² á jarðhæð. Gisting, sængur og koddar eru fyrir 6. Svefnherbergi eru tvö auk stofu. Í hjónaherbergi er hjónarúm og barnarúm, í barnaherbergi eru kojur og í stofu er svefnsófi. Einnig eru tvær góðar dýnur sem komast vel fyrir í stofu. Sólpallur er við sunnanvert húsið, með útihúsgögnum og kolagrilli. Síldarminjasafnið og Þjóðlagasetrið verða allir að skoða. Veitingastaðir og fjörugt mannlíf við höfnina. Stutt ganga niður í miðbæinn og í sundhöllina. Golfvöllur í botni Siglufjarðar. Örstutt er til Ólafsfjarðar um Héðinsfjarðargöng. Sjá fjallabyggd.is. Leigutími 13. júní–15. ágúst.

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svenpláss

Flakkari*

kr. 9.000

Kr. 4. 500

8 / nótt

6 manns

*Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

1

ólafsfjöRðuR, tRöllakot

Húsið er 150 m². Gisting, sængur og koddar eru fyrir sex. Svefnherbergi eru fjögur, tvö með samsettu hjónarúmi sem hægt er að færa í sundur og tvö með einbreiðum rúmum. Hægt er að fá aukadýnur, sængur og kodda fyrir tvo til viðbótar. Barnarúm. Stofa, eldhús, baðherbergi með sturtu. Húsið er um kílómetra sunnan við bæinn, í hlíð ofan Ólafsfjarðarvatns. Golfvöllur er í minni Skeggjabrekkudals. Örstutt er til Siglufjarðar um Héðinsfjarðargöng. Stutt er til Dalvíkur í gegnum Ólafsfjarðargöng og rúmlega klukkustundarakstur til Akureyrar. Sjá fjallabyggd.is. Leigutími 13. júní–22. ágúst.

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 9.000

Kr. 4. 500

8 / nótt

6 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is

21


norðurlanD / aKureYri hRÍsey, noRðuRveguR 7–11

1

Íbúðin er 65 m² í endurgerðu gömlu húsi í miðjum byggðarkjarna Hríseyjar. Gisting er fyrir fjóra, sængur og koddar fyrir fimm. Eitt svefnherbergi með tveimur einbreiðum rúmum sem hægt er að setja saman. Í stofu eru tveir svefnsófar, annar tvíbreiður og hinn einbreiður. Stórt og rúmgott baðherbergi, þvottavél í þvottaherbergi. Eldhús og stofa eru í sama rými. Í húsinu er þráðlaust netsamband. Kjörbúð og kaffihús eru í sama húsi. Í Hrísey er sundlaug með heitum potti og æfingasal. Hálftíma akstur er frá Akureyri að Árskógssandi, en þar tekur maður ferjuna út í Hrísey. Siglingin tekur um 15 mínútur og er göngufæri úr ferjunni að húsinu. Sjá hrisey.is. Leigutími

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

27. júní–8. ágúst.

Flakkari*

kr. 9.000

Kr. 4. 500

8 / nótt

5 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

akuReyRi, hafnaRstRæti 81

1

Þrjár 35 - 47 m²stúdíóíbúðir í fjölbýlishúsi. Gisting, sængur og koddar eru fyrir fjóra. Eitt tvíbreitt rúm og svefnsófi í stofu. Í stúdíóíbúðunum er ekki sérsvefnherbergi. Húsið er í hjarta bæjarins á milli Hótels KEA og Sigurhæða, skammt frá göngugötunni og höfninni. Sjá akureyri.is. Leigutími 30. maí–29. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 7.500

Kr. 3. 750

6 / nótt

4 manns

STÚDÍÓ 2 herbergi

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

akuReyRi, hafnaRstRæti 81

1

Fjórar 55–70 m² íbúðir. Gisting, sængur og koddar eru fyrir fjóra. Eitt svefnherbergi með tvíbreiðu rúmi og tvíbreiður svefnsófi í stofu. Leigutími 30. maí–29. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 8.500

Kr. 4.250

7 / nótt

4 manns

*Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

akuReyRi, hafnaRstRæti 101 – amaRohúsið

1

Íbúðin er 160m² á efstu hæð í fjölbýlishúsi. Gisting, sængur og koddar eru fyrir níu. Í svefnherbergi er tvíbreitt rúm, í öðru herbergi tvö einbreið rúm og í því þriðja þrjú einbreið rúm. Í holi er tvíbreiður svefnsófi. Tjald er fyrir holinu og gluggi. Barnarúm. Gasgrill á svölum, sem snúa að göngugötunni. Íbúðin er í Aaróhúsinu, gömlu verslunarmiðstöðinni í hjarta bæjarins. Sjá akureyri.is. Leigutími# 30. maí–29. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 11.000

Kr. 5. 500

10 / nótt

9 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga. # Íbúðin er til leigu allt árið.

akuReyRi – skaRðshlÍð 29

1

Íbúðin er 80 m² á fyrstu hæð í blokk. Gisting, sængur og koddar eru fyrir þrjá. Í svefnherbergi er tvíbreitt rúm og barnarúm og í hinu herberginu eitt einbreitt rúm. Tvær aukadýnur. Eldhús, stofa, borðstofuborð og stólar. Borðbúnaður fyrir 8. Gasgrill á svölum. Gengið er beint inn af bílastæði. Íbúðin er í Þorpinu. Stutt í alla þjónustu. Sjá akureyri.is. Leigutími 30. maí–29. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 8.500

Kr. 4. 250

7 / nótt

3–5 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

22

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is


aKureYri akuReyRi, lækjaRtún 18, Íb. 202

1

Íbúðin er er 81,2 fm2 á 2. hæð í sex íbúða fjölbýlishúsi byggðu árið 2004. Svefnpláss í rúmum fyrir fjóra og sængur og koddar fyrir fimm. Í íbúðinni eru tvö svefnherbergi, stofa, eldhús, þvottahús/geymsla. Í öðru svefnherberginu er hjónarúm og 140 cm breitt rúm í hinu. Aukadýna. Baðherbergi er með baðkeri og sturtu. Í eldhúsi eru öll helstu eldhústæki. Borðbúnaður fyrir sex manns. Sjónvarp og DVD spilari, færanleg útvörp. Í stærra svefnherberginu er lítið, gamalt sjónvarp. Gengið er úr stofu/eldhúsi út á suðursvalir. Á svölum er bekkur og tveir stólar. Gasgrill. Húsið er sunnarlega í Naustahverfi, skammt sunnan við kirkjugarðinn. Góðir afmarkaðir göngustígar liggja í allar áttir um hverfið og niður í Fjöru. Leigutími 6. júní–15. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 8.500

Kr. 4. 250

7 / nótt

4–5 manns

NÝTT

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

akuReyRi, þóRunnaRstRæti 104

7

Íbúðin er 100 m² á miðhæð í þriggja hæða húsi. Gisting, sængur og koddar eru fyrir sex. Svefnherbergi eru þrjú. Tvíbreitt rúm er í einu þeirra, eitt einbreitt rúm í öðru og tvö einbreið rúm í því þriðja. Í stofunni er svefnsófi og að auki tvær aukadýnur. Sundlaug Akureyrar og miðbærinn eru í göngufæri. Leigutími 6. júní–15. ágúst

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Vikuleiga

kr. 27.300

Ekki í boði

40 / vikan

6 manns

NÝTTU ÞÉR GISTIMIÐANA Á HÓTEL KEA

Hótel Kea | Hafnarstræti 87 - 89 | Sími 460 2000 | fax 460 2060 | kea@keahotels.is | www.keahotels.is

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is

23


aKureYri / norðurlanD akuReyRi, dRekagil 21 Íbúðin er 54 m². Gisting er fyrir fjóra og sængur og koddar fyrir sex. Eitt svefnherbergi með tvíbreiðu rúmi og tvíbreiður svefnsófi í stofu. Tvær aukadýnur. Gestir hafa aðgang að þvottahúsi. Hægt er að leigja sængurföt á kr. 1.500, aukadýnur á kr. 1.500 og sængur á kr. 1.500. Íbúðin er nemendaíbúð staðsett á 4. hæð í sjö hæða fjölbýlishúsi. Fallegar og fjölbreytilegar gönguleiðir. Sjá akureyri.is. Leigutími 1. júní–15. ágúst

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Vikuleiga

kr. 19.000

Ekki í boði

25 / vikan

6 manns

2 herbergi 3 herbergi

akuReyRi, dRekagil 21 Þrjár 70 m² íbúðir. Gisting, sængur og koddar eru fyrir sex. Svefnherbergi eru tvö, tvíbreitt rúm í öðru og tvö stök rúm í hinu. Tvíbreiður svefnsófi í stofu. Tvær aukadýnur. Hægt er að leigja sængurföt á kr. 1.500, aukadýnur á kr. 1.500 og sængur á kr. 1.500. Eldhúskrókur, stofa og baðherbergi. Gestir hafa aðgang að þvottahúsi. Íbúðirnar eru nemendaíbúðir í sjö hæða fjölbýlishúsi. Leigutími 1. júní–15. ágúst

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Vikuleiga

kr. 22.000

Ekki í boði

30 / vikan

6 manns

kotabyggð 8 vaðlaheiði

1

NÝTT

Húsið er 53 fm2 með tveimur svefnherbergjum. Svefnpláss fyrir sex fullorðna. Hjónarúm í öðru svefnherberginu og 2 kojur í hinu. Barnarúm. Í eldhúsi eru öll almenn eldhúsáhöld, örbylgjuofn, kaffivél, eldavél með ofni og borðbúnaður fyrir 10 manns. Í stofu er útvarp, sjónvarp og DVD spilari. Heitur pottur á palli við húsið, gasgrill og húsgögn. Barnaleiktæki við húsið. Stutt er yfir til Akureyrar þar sem fjölbreytt þjónusta og afþreying er í boði. Leigutími 6. júní–15. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 9.000

Kr. 4.500

8 / nótt

6 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

fnjóskadaluR selgil, skógaRhlÍð

1

Bústaðurinn er 45 m² auk svefnlofts. Gisting er fyrir fjóra og sængur og koddar fyrir sex. Tvö svefnherbergi. Í öðru er lítið hjónarúm (120 cm) og í hinu kojur. Þrjár aukadýnur eru á svefnlofti. Bústaðurinn er gegnt Vaglaskógi, í fallegu skógarrjóðri við lítinn læk ekki fjarri gömlu bogabrúnni. Um 30 mínútna akstur er til Akureyrar, Húsavíkur og Mývatnssveitar. Leigutími 20. júní–15. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 6.500

Kr. 3.250

5 / nótt

4–6 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

dýrahald er bannað í orlofshúsum kÍ nema annað sé tekið fram. lausaganga hunda er stranglega bönnuð í orlofsbyggðum.

24

munið að rúmföt eru ekki til staðar í orlofshúsunum.

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is


norðurlanD 7

þingeyjaRsveit bjöRg

Húsið er 130 m². Gisting er fyrir sjö í rúmum og sængur og koddar eru fyrir átta. Svefnherbergi eru fjögur. Tvö stærri herbergi með tveimur tvíbreiðum rúmum. Í öðru herbergi eru tvö einbreið rúm. Eitt lítið herbergi með kojum. Stór stofa, baðherbergi og stórt eldhús. Sex aukadýnur. Skoðunarferð að Goðafossi, Ásbyrgi, Mývatni og Dettifossi er góð dagsferð. 44 km eru til Húsavíkur, en þar er stór verslun. Einnig er verslun við Goðafoss. Leigutími 30. maí–11. júlí & 18. júlí–22. ágúst

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Vikuleiga

kr. 30.000

Ekki í boði

50 / vikan

7–8 manns

aðaldaluR, knútsstaðiR

1

Bústaðurinn er 61 m² auk 20 m² svefnlofts og 12 m² sólstofu. Gisting er fyrir fjóra til ellefu og sængur og koddar eru fyrir ellefu. Svefnherbergi eru tvö, annað með tvíbreiðu rúmi og hitt með tvíbreiðum svefnsófa. Dýnur eru ellefu. Stofa. Úti eru sólpallar á þrjá vegu. Bústaðurinn stendur í landi Knútsstaða, við fyrsta afleggjara til hægri þegar komið er inn í Aðaldal. Goðafoss, Ásbyrgi, Mývatn og Dettifoss eru í akstursfjarlægð og góð dagsferð að heimsækja. Húsavík er í 10 km fjarlægð (15 mín), en þar er stór verslun. Einnig er verslun við Goðafoss. Leigutími 20. júní–15. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 8.500

Kr. 4.250

7 / nótt

4–11 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

20% afs

láttur

Norðursigling Afsláttur gildir aðeins af dagsferðum. Taka þarf fram að um Frímann afslátt sé að ræða. Gildistími: Frá 01/06/2014 Til 31/05/2015

NorðursigliNg | HafNarsTéTT 9 | 640 Húsavík www.nordursiGlinG.is

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is

25


ÍSLENSKA SIA.IS ICE 65953 02/14

norðurlanD / ausTurlanD RaufaRhöfn, vÍkuRbRaut 20

7

Húsið er 120 m². Gisting er fyrir sex til átta og sængur og koddar eru fyrir níu. Svefnherbergi eru fjögur. Í einu er hjónarúm, tvíbreiður svefnsófi í öðru og einstaklingsrúm í hinum tveimur. Einnig eru tvær aukadýnur. Góð stofa, sjónvarpshol og stórt eldhús með borðkrók. Útihúsgögn fyrir sex til átta. Húsið er við fjöruborðið með fallegu útsýni yfir á Höfðann. Athugið takmarkaðan opnunartíma verslunar og sundlaugar. Á Melrakkasléttu er mikið fuglalíf og fjörurnar eru einstakar. Þar eru merktar gönguleiðir. Stutt er til Þórshafnar en þar er stór innisundlaug og stærri verslun. Sjá nordurthing.is. Leigutími 6. júní–23. ágúst

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Vikuleiga

kr. 22.000

Ekki í boði

30 / vikan

6–8 manns

skógaRgeRði, litli-hagi

1

Bústaðurinn er 52 m² auk svefnlofts. Gisting er fyrir sex til níu og sængur og koddar eru fyrir níu. Svefnherbergi eru tvö, annað með hjónarúmi og hitt með tveimur einbreiðum rúmum. Fimm aukadýnur eru á svefnlofti. Svefnsófi í stofu fyrir tvo. Eldhús og stofa eru samliggjandi. Skógargerði er um 10 km frá Egilsstöðum og í næsta nágrenni eru Hallormsstaðaskógur, Lagarfljót, Skriðuklaustur o.fl. áhugaverðir staðir. Sjá east.is. Leigutími 13. júní–22. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 7.500

Kr. 3.750

6 / nótt

6–9 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

1

fljótsdalshéRað, uppsaliR

Húsið er 67 m² auk svefnlofts. Gisting er fyrir fimm í rúmum og sængur og koddar eru fyrir sex. Svefnherbergi eru þrjú, tvö með tvíbreiðum rúmum og eitt með einbreiðu rúmi. Eitt einbreitt rúm er á svefnlofti ásamt tveimur aukadýnum. Barnarúm. Úti er trépallur með útihúsgögnum. Húsið er 3 km frá Egilsstöðum þar sem alla þjónustu er að fá. Sjá east.is. Leigutími 13. júní–8. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 8.500

Kr. 4.250

7 / nótt

5–6 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

fljótsdalshéRað, tókastaðiR

1

Húsið er 100 m². Gisting er fyrir sex og sængur og koddar eru fyrir níu. Svefnherbergi eru þrjú. Í einu þeirra er tvíbreitt rúm, í hinum eru kojur og tvö einstaklingsrúm. Að auki eru barnarúm og ungbarnarúm. Leiktæki fyrir börn. Tókastaðir eru skógræktarjörð á milli Eiða og Egilstaða, í u.þ.b. 10 mín (7 km) akstursfjarlægð frá Egilstöðum, þar sem margvísleg þjónusta er í boði. Fjölbreytt dýra- og fuglalíf. Í næsta nágrenni er hægt að finna hestaleigu og golfvöll. Lagarfljótið, Hallormsstaður, Atlavík og Skriðuklaustur eru stutt frá. Innan við tveggja tíma akstur er að Kárahnjúkum og Snæfelli. Leigutími 13. júní–15. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 9.000

Kr. 4.500

8 / nótt

6–8 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

26

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is


ÍSLENSKA SIA.IS ICE 65953 02/14

BÆTTU SMÁ SEATTLE Í LÍF ÞITT Verð frá 44.700 * kr. Þessi ferð gefur frá 2.700 til 8.100 Vildarpunkta aðra leiðina.

Kvöld við Suðurbugtina er ekki nema hluti af tilverunni Gamla Reykjavíkurhöfn er að sjálfsögðu heillandi staður fyrir fólk og báta. En höfnin í Seattle hefur ekki síðra aðdráttarafl, hvort sem er um kvöldmatarleytið á frábærum veitingastöðum eða í ys dagsins á Pike Place fiskmarkaðnum. Yfir borginni gnæfir svo Geimnálin og í fjarska rísa máttugir fjallatindar, ævintýraland skíðamanna og útivistarfólks. – Jú, Suðurbugtin hefur eitthvað við sig … en þar er ekkert Kyrrahaf.

+ Bókaðu núna á icelandair.is * Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.

Vertu með okkur


AUSTURLAND Einarsstaðaskógur skógarholt, hús nr. 17

1

Húsið er 50 m² auk 30 m² svefnlofts. Gisting er fyrir fimm í rúmum og sængur og koddar eru fyrir átta. Svefnherbergi eru tvö. Á neðri hæð er herbergi með hjónarúmi og barnarúm. Á svefnlofti er herbergi með tveimur rúmum, eitt rúm í opnu rými, stækkanlegt barnarúm og tvær aukadýnur. Á neðri hæð er sófi. Umhverfis húsið er trépallur með útihúsgögnum. Húsið er undir kletti ofarlega í Eyjólfsstaðaskógi . Kyrrlátur staður og mjög fallegt útsýni. Til Egilsstaða eru u.þ.b. 11 km. Sjá east.is. Leigutími 13. júní–15. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 8.000

Kr. 4.000

7 / nótt

5–8 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

nEskaupstaður, hafnarbraut 4

7

Íbúðin er 50 m² á miðhæð í 3ja hæða húsi. Gisting, sængur og koddar eru fyrir fjóra. Svefnherbergi eru tvö, annað með hjónarúmi en hitt, sem er afþiljað frá stofu, með tveimur rúmum. Tvær aukadýnur. Þjónusta fyrir ferðamenn í byggðarlaginu er margvísleg og má þar nefna bátsferðir og hestaleigu. Stutt er í golf. Gönguleiðir eru margar og skemmtilegar, bæði ofan og utan við kaupstaðinn. Stutt er yfir til Reyðarfjarðar og Eskifjarðar um Oddsskarðið. Klukkustundarakstur er til Egilsstaða. Sjá east.is. Leigutími 6. júní–29. ágúst

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Vikuleiga

kr. 18.000

Ekki í boði

25 / vikan

4 manns

stöðvarfjörður sólhóll, fjarðarbraut 66

1

Húsið er 65 m² hæð og ris, með gistingu fyrir allt að sex og sængur og koddar eru fyrir sex. Eitt svefnherbergi með tvíbreiðu rúmi og setustofa með tveimur einbreiðum rúmum eru á efri hæð. Á neðri hæð eru stofa, fínn eldhúskrókur og eitt svefnherbergi með tveimur einbreiðum rúmum. Baðherbergi með sturtu er einnig á neðri hæð. Þvottavél. Úti er sólpallur með útihúsgögnum. Húsið er smekklega uppgert eldra hús við aðalgötuna í jaðri þorpsins, niður við sjóinn. Í þorpinu er steinasafn Petru og sundlaug. Hægt er að fara í sjóstangaveiði. Góðar gönguleiðir. Til Fáskrúðsfjarðar er um 15 mín. akstur. Sjá east.is. og fjardabyggd.is. Leigutími 30. maí–29. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svenpláss

Flakkari*

kr. 7.000

Kr. 3.500

6 / nótt

6 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

NÝTT

fáskrúðsfjörður, búðavEgur 35

1

ÍÍbúðin er u.þ.b. 120 fm2 íbúð í uppgerðu fyrrum atvinnuhúsnæði v/Búðaveg 35 á Fáskrúðsfirði. Tvö stór svefnherbergi, hol, eldhús og snyrting. Gisting, sængur og koddar eru fyrir fimm manns. Hjónarúm er í báðum herbergjum auk svefnbekkjar í öðru herberginu. Aukadýnur. Húsið stendur við sjóinn og fylgir leigunni aðgengi að árabát úr plasti, ásamt björgunarvestum. Báturinn er staðsettur við húsið. Fáskrúðsfjörður er þekktur fyrir Franska daga sem haldnir eru árlega. Sumarið 2014 verða þeir dagana 24.–27. júlí 2014. Sjá east.is. og fjardabyggd.is. Leigutími 6. júní–15. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 7.000

Kr. 3.500

6 / nótt

8 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

28

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is


ausTurlanD / suðurlanD suðuRsveit ReynivelliR nR. 1 og 3

7

Bústaðirnir eru 55 m² auk 5 m² svefnlofts. Gisting er fyrir fimm í rúmi og sængur og koddar fyrir átta. Svefnherbergi eru tvö, í öðru hjónarúm og í hinu tvíbreitt rúm með efri koju. Á svefnlofti eru fjórar aukadýnur. Úti er verönd og grasigróin lóð. Í félagshúsinu á staðnum er setustofa með arni á neðri hæð og sameiginleg stofa uppi, gufubað, þvottavél og þurrkari. Hægt er að aka upp að Vatnajökli hjá Smyrlabjargavirkjun þar sem boðið er upp á útsýnisferðir á jökulinn. Stutt er í Þórbergssetur og að Jökulsárlóni. Hús nr. 1 Leigutími 13. júní–22. ágúst

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefpláss

Vikuleiga

kr. 30.000

Ekki í boði

50 / vikan

5 manns

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefpláss

Vikuleiga

kr. 30.000

Ekki í boði

50 / vikan

5 manns

Hús nr. 3 Leigutími 13. júní–27. júní

suðuRsveit ReynivelliR (Íbúð)

1

Íbúðin er 50 m² á annarri hæð í enda félagshússins. Gisting, sængur og koddar eru fyrir fimm. Svefnherbergi eru tvö, annað með tvíbreiðu rúmi en hitt með kojum og er neðri kojan tvíbreið. Í félagshúsinu er setustofa með arni á neðri hæð og sameiginleg stofa á efri hæð. Á neðri hæð er einnig sameiginlegt gufubað, þvottavél og þurrkari. Við inngang í íbúðina á efri hæð er góð verönd. Stutt frá er sparkvöllur og og lítill leikvöllur. Hægt er að aka upp að Vatnajökli hjá Smyrlabjargavirkjun þar sem boðið er upp á útsýnisferðir á jökulinn. Stutt er í Þórbergssetur og að Jökulsárlóni. Leigutími 13. júní–11. júlí

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 6.000

Kr. 3.000

5 / nótt

5 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

meðalland, syðRi steinsmýRi, hús 2

1

Bústaðurinn er 44 m². Gisting fyrir fjóra til fimm í rúmum og sængur og koddar fyrir átta. Svefnherbergi eru tvö með svefnplássi fyrir fjóra í rúmum. Í stofu er svefnsófi. Þrjár aukadýnur á svefnlofti. Barnarúm. Kirkjubæjarklaustur er lítið þorp við Skaftásem býður upp á ákaflega fjölbreytta náttúrufegurð. Þar er merk saga og margt að sjá, t.d. Systrastapa og Kirkjugólf. Margar skemmtilegar gönguleiðir eru í og við bæinn. Þar er upplýsingamiðstöð ferðamála, sundlaug og tvö veitingahús. Hægt er að spila golf í grenndinni, 20 km sunnan við Klaustur. Sjá south.is. Leigutími 20. júní–7. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 9.000

Kr. 4.500

8 / nótt

4–8 manns

*Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

óheimilt er að nota hjólhýsi, fellihýsi, tjaldvagna og annan slíkan búnað við orlofshúsin.

30

orlofshúsagestir eru beðnir að forðast að vera með hávaða frá 22 til 7.

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is


suðurlanD skógaR undiR eyjafjöllum

7

Íbúðin er 105 m² í parhúsi. Gisting, sængur og koddar eru fyrir átta. Svefnherbergi eru fjögur. Eitt hjónaherbergi og inn af því lítið herbergi með einbreiðu rúmi og salerni. Í hinum tveimur herbergjunum eru kojur og auk þess einbreitt rúm í öðru þeirra. Tvær aukadýnur eru í húsinu. Á Skógum er eitt fjölsóttasta byggða- og tækniminjasafn landsins, Skógasafn. Góðar gönguleiðir er að finna út frá staðnum, s.s. í Kvernugil, Jökulsárgil, um Fimmvörðuháls yfir í Þórsmörk og um Skógasand. Sjá south.is. Leigutími 30. maí–29. ágúst

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Vikuleiga

kr. 32.000

Ekki í boði

55 / vikan

8 manns

bjaRtsýnishella við hekluRætuR

1

25 m² hús í hrauninu við Heklurætur (Fjallaland 57) á bökkum Rangár. Húsið er nýtt og búið öllum þægindum. Gisting fyrir tvo í tveimur stökum rúmum og sængur og koddar fyrir tvo. Ein samanbrotin dýna á gólfi (auk sumarsængur). Helluborð með tveimur hellum. Stutt að fara í dagsferð í Landmannalaugar. Hentugt fyrir þá sem vilja hvíla sig einn dag. Kyrrlátur staður og fallegt útsýni til Heklu og nágrennis. Veitingastaður er á Leirubakka (4 km), sundlaug á Laugalandi (26 km) og verslun á Hellu (32 km). Leigutími 13. júní–8. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 6.000

Kr. 3.000

5 / nótt

2 manns

NÝTT

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

HEILSULIND FRÁ LANDNÁMI Frá landnámi hafa Íslendingar notið heilnæmra baða við Laugarvatn. Við kristnitökuna árið 1000 var riðið frá Alþingi til þess að skírast í heitu vatni Laugarvatns. Gömlu gufunnar má njóta eins og áður með bættri, öruggari aðstöðu, heitum pottum, finnskri sánu og veitingum úr héraði. Daglega bökum við hverabrauðið okkar og er þáttaka gesta í því velkomin.

Heilsulind frá landnámi Laugarvatn Fontana • Hverabraut 1 • 840 Laugarvatn www.fontana.is • Sími: 486 1400

Fontana býður félagsmönnum KÍ aðgang að böðunum á 2 fyrir 1 tilboði. Fontana, Laugarvatni, er í aðeins 35 kílómetra fjarlægð frá Flúðum.

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is

31


suðurlanD biskupstunguR úthlÍð, stóRabunga 10

1

Bústaðurinn er 62 m². Gisting, sængur og koddar eru fyrir fimm. Svefnherbergi eru tvö, í öðru þeirra tvíbreitt rúm og í hinu tvíbreitt rúm og 1,5 breið neðri koja. Rúmgóð stofa. Í Úthlíð er rekin alhliða ferðaþjónusta og þar eru sundlaugin Hlíðarlaug, veitingastaðurinn Réttin, bensínstöð, ferðamannaverslun, níu holu golfvöllur og hestaleiga. Í næsta nágrenni eru Laugarvatn, Gullfoss og Geysir, Skálholt og húsdýragarðurinn í Slakka, Laugarási. Að Geysi er 10 km akstur og aðeins lengra upp að Gullfossi. Sjá south.is. Leigutími 13. júní–22. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 9.000

Kr. 4.500

8 / nótt

5 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

biskupstunguR bRekkuskóguR, hús nR. 6

7

Bústaðurinn er 46 m² auk svefnlofts. Gisting er fyrir fjóra til sex og sængur og koddar fyrir sex. Tvö svefnherbergi, annað með hjónarúmi og hitt með kojum með breiðri neðri koju. Stofa, eldhús og baðherbergi með sturtu. Barnarúm. Á svefnlofti eru fjórar aukadýnur. Útipallur er með útihúsgögnum. Í Brekkuskógi eru 30 orlofshús. Í þjónustumiðstöðinni Brekkuþingi er þvottavél og hægt að leigja rúmfatnað. Þar er netaðgangur. Hægt er að leigja aðgang að Stöð 2. Á svæðinu er leikvöllur og minigolf. Tveir golfvellir eru í grenndinni og stutt í sundlaugar í Úthlíð, á Laugarvatni og í Reykholti. Sjá south.is. Leigutími 6. júní–29. ágúst

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Vikuleiga

kr. 30.000

Ekki í boði

50 / vikan

8 manns

gRÍmsnes, öldubyggð 5

7

Bústaðurinn er 74 m² auk 28 m² svefnlofts. Gisting er fyrir níu í rúmum og sængur og koddar fyrir tíu. Svefnherbergi eru þrjú, eitt með hjónarúmi og tvö með kojum. Á svefnlofti er eitt tvíbreitt rúm og annað einbreitt. Einnig er tvíbreið dýna á svefnlofti. Stofa. Sólpallur. Á lóðinni eru sandkassi, rólur og rennibraut. Öldubyggð er í landi Svínavatns í Grímsnesi. Í næsta nágrenni eru verslanir, kaffihús, dýragarður, golfvellir, veiði og margir markverðir staðir. Sjá south.is. Leigutími 13. júní–15. ágúst

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Vikuleiga

kr. 35.000

Ekki í boði

60 / vikan

9–10 manns

gRÍmsnes hestland, höfði 125

7

Bústaðurinn er 45 m² með 28m svefnlofti. Gisting er fyrir þrjá til sjö og sængur og koddar fyrir sjö. Í bústaðnum eru tvö lítil svefnherbergi, tvö einbreið rúm í öðru og eitt í hinu. Á svefnlofti eru fjórar aukadýnur. Stór verönd. Bústaðurinn stendur rétt við Hvítá með fallegu útsýni yfir ána og Ingólfsfjall. Í næsta nágrenni er Kiðjaberg, þar sem er golfvöllur. Stutt er í sund í Hraunborgum. Verslun er í Þrastarlundi og á Minni-Borg í Grímsnesi og þar er einnig góð sundlaug með rennibraut fyrir börn. 2

Leigutími 30. maí–1. ágúst

32

Leiga

Verð

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Vikuleiga

kr. 30.000

Ekki í boði

50 / vikan

9–10 manns

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is


suðurlanD bláskógabyggð, hvannalunduR 11, þingvöllum

1

NÝTT

Bústaðurinn er 37 m2 og stendur við Þingvallavatn í landi Miðfells í Bláskógabyggð. Hann skiptist í tvö svefnherbergi með svefnplássi fyrir sex, stofu, eldhús og baðherbergi með sturtu. Tvíbreitt rúm er í hjónaherberginu og kojur (fyrir fjóra) í hinu herberginu, þar sem efri kojan er tvíbreið og sú neðri einbreið. Útigeymsla með þvottavél. Stór og góð verönd með heitum potti. Allur almennur húsbúnaður er í bústaðnum ásamt gasgrilli, ferðarúmi og barnastóll. Veiðiréttur er í vatninu. Leigutími 6. júní–15. ágúst

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 7.500

Kr. 3.750

6 / nótt

6 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

1

stokkseyRi, RánaRbakki

Bústaðurinn er 45 m². Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir fjóra. Tvö svefnherbergi, annað með hjónarúmi og hitt með kojum. Bústaðurinn er byggður 1972 og vel við haldið. Fjaran við Stokkseyri er einstaklega falleg og vel fallin til að skoða plöntulíf, skeljar og grjót. Í bænum er Draugasetur. Góðir veitingastaðir og margvísleg afþreying er í grenndinni. Stutt er í verslanir og sund á Selfossi. Leigutími 30. maí –26. júní 28. júlí–15. ágúst.

Leiga

Verð á dag

Aukadagur

Punktar

Svefnpláss

Flakkari*

kr. 7.000

Kr. 3.500

6 / nótt

4 manns

* Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur næstu 5 daga.

Þín leið

DAGSGÖNGUR MARKMIÐ JÓGA ÞÍN LEIÐ – NÆSTA SKREF

Kæru kennarar Félagsmönnum í KÍ býðst að nota hótelmiða til að greiða fyrir gistingu á litlu hlýlegu gistiheimili í Grjótaþorpinu. Í boði er gisting í eins og tveggja manna herbergjum eða í íbúð með 2 svefnherbergjum og möguleika á svefnplássi í stofunni. Nánari upplýsingar á ki.is og brattagata.com

Í VOR OG SUMAR Farið er með rútu – Nánar í síma 899 8588 og á www.thinleid.is

Hlakka til að sjá ykkur Ingunn, sími 612 9800

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is

33


reglur / ÞJónusTa

reglur orlofssjóðs Kí um leigu orlofshúsa og aðra þjónustu aðild að sjóðnum Allir fullgildir félagsmenn í Kennarasambandi Íslands eru aðilar að sjóðnum. Það á einnig við um félagsmenn í fæðingarorlofi sem greiða félagsgjöld til KÍ.

RegluR um útleigu Reglur um útleigu til sjóðfélaga (félagsmanna) eru einkum með tvennum hætti, þ.e. sumarleiga og vetrarleiga og byggjast á punktakerfi (punktaeign sjóðfélaga) sjóðsins. Óheimilt er að leigja öðrum en sjóðfélögum og með öllu er óheimilt að framleigja leigueiningar Orlofssjóðs til þriðja aðila.

punktakeRfi oRlofssjóðs Punktakerfið var tekið í notkun árið 1996. Upphaf punktatalningar er frá árinu 1986. Félagi í sjóðnum safnar 24 punktum fyrir hvert unnið ár eða tveimur punktum fyrir hvern mánuð.

sumaRleiga Sumartími er frá lokum maí til loka ágúst. Sumarleiga er með tvennu móti: vikuleiga og flakkaraleiga. Vikuleiga er frá föstudegi til föstudags en flakkari leigist frá einum upp í sjö sólarhringa á sama stað. Leigutími er frá klukkan 16:00 á fyrsta degi og leigutaka ber að skila leigueign klukkan 12:00 á skiladegi.

vetRaRleiga

• • •

Vetrartími er frá byrjun september til loka maí. Reglan „Fyrstur kemur, fyrstur fær“ gildir á þessum tíma. Sjóðfélagar sem eiga orlofspunkta geta keypt þjónustu á bókunarvef sjóðsins eða á skrifstofu Orlofssjóðs. Opnað er á leigu með fjögurra mánaða fyrirvara klukkan 18:00 fyrsta virka dag hvers mánaðar.

leigugjald fyRiR eigniR á vegum oRlofssjóðs

• Ef hótelmiði/afsláttarmiði er ekki notaður og óskað er eftir endurgreiðslu innan gildistíma miðans eru 80% kaupverðsins endurgreitt. • Flugávísanir eru aldrei endurgreiddar.

Leiga er mismunandi eftir eignum og er ákveðin árlega af stjórn Orlofssjóðs. Leigutaka ber að greiða leigu við bókun. Kjósi fólk annað greiðslufyrirkomulag þarf að hafa samband við skrifstofu Orlofssjóðs hjá KÍ.

þegaR upp koma vandamál Ef aðbúnaður á leigðri eign er ekki í samræmi við lýsingu er sjóðfélagi beðinn um að láta viðkomandi umsjónarmann strax vita og á hann þá að leitast við að koma hlutunum í lag. Ef það hefur ekki tekist er sjóðfélagi beðinn um að hafa samband við skrifstofu sjóðsins, strax og dvöl lýkur, sem kemur málinu áfram til stjórnar OKÍ.

veikindi, óveðuR og aðRaR óviðRáðanlegaR aðstæðuR Leiga er aldrei endurgreidd fyrsta sólarhringinn berist tilkynning um forföll til skrifstofu eftir að leigutími hefst. • Ef veikindi eða önnur meiriháttar áföll koma í veg fyrir orlofsdvöl skal tilkynna það skrifstofu sjóðsins svo fljótt sem kostur er. Í slíkum tilfellum er heimilt að endurgreiða leigugjald og uppfæra punktastöðu. Sjá reglur um afbókanir á Orlofsvefnum. • Ef veður eða aðrar óviðráðanlegar ytri aðstæður svo sem ófærð, aðvaranir lögreglu eða veðurstofu koma í veg fyrir orlofsdvöl endurgreiðir sjóðurinn 80% leigugjaldsins og uppfærir punktastöðu. Skila þarf staðfestingu opinberra aðila til að sýna fram á ófærð. • Ef leigutaki þarf að afpanta eða breyta orlofsdvöl þarf að greiða breytinga- eða skilagjald sem kemur fram í gjaldskrá. Árið 2014 er sú

34

upphæð kr. 2.500 og áskilur stjórn Orlofssjóðs sér að endurskoða gjaldið árlega. Sé orlofshúsnæði skilað með meira en tveggja vikna (14 daga) fyrirvara er leigugjald að fullu endurgreitt en skilagjald innheimt. Punktar bakfærðir að fullu. Sé orlofshúsnæði skilað innan 14 daga áður en leiga hefst er 75% leigugjalds endurgreitt. Punktar bakfærðir að fullu. Sé orlofshúsnæði skilað innan 7 daga áður en leiga hefst er 50% leigugjalds endurgreitt. Punktar bakfærðir að fullu. Sé orlofshúsnæði skilað innan 48 tíma áður en leiga hefst er 25% leigugjalds endurgreitt. Punktar bakfærðir að fullu. Sé orlofshúnæði skilað samdægurs þá þarf að greiða fyrstu nóttina að fullu en 25% leigugjald af eftirstöðvum endurgreitt. Punktar bakfærðir nema fyrir fyrstu nótt.

hótel- og flugávÍsaniR

umgengni, ábyRgð og skil leigueigna Leigutaka ber að hafa leigusamning til staðar á meðan á dvöl stendur. Leigutaki ber ábyrgð á umgengni við orlofshús, orlofssvæði og aðrar eigur á vegum Orlofssjóðs KÍ eftir almennum reglum skaðabótaréttar og leiguréttar, þ.e. að almennt skulu greiddar skaðabætur sem nema þeim útgjöldum sem tjón bakar Orlofssjóði, ef tjóni er valdið af ásetningi eða gáleysi af félagsmanni eða gesti hans. Reykingar eru með öllu bannaðar í húsnæði Orlofssjóðs. Óheimilt er að hafa hunda, ketti eða önnur gæludýr í leiguhúsnæði á vegum Orlofssjóðs KÍ nema sérstaklega komi fram í leigusamningi að það sé heimilt. Lausaganga hunda í orlofsbyggðum Orlofssjóðs er bönnuð. Áhersla er lögð á að félagsmenn virði þessar reglur, ekki síst með það í huga að sýna ofnæmissjúklingum tillitssemi. Óheimilt er að nota hjólhýsi, fellihýsi, tjaldvagna og annan slíkan búnað við orlofshúsin. Áminnt er vegna ásetningsbrota á reglum eða eðlilegum umgengnisháttum og skal leyfa félagsmanni að skýra mál sitt við stjórn Orlofssjóðs áður en ákvörðun um áminningu er tekin. Ef annað sambærilegt brot er framið innan tveggja ára frá því brotið sem áminnt var út af missir sjóðfélagi rétt til nýtingar á orlofstilboðum í þrjú ár.

gildistaka Reglur þessar voru samþykktar í stjórn Orlofssjóðs Kennarasambands Íslands 14. febrúar 2014 og taka gildi 30. maí 2014.

FERÐABLAÐ KÍ 2014 - Ítarlegar lýsingar á orlofshúsum og búnaði þeirra eru á Orlofsvef KÍ

www.ki.is


E N N E M M / S Í A / N M 6 1 4 07

ÁVÍSUN Á FRÁBÆRT SUMARFRÍ

ORLOFSÁVÍSANIR GILDA Á ÖLLUM EDDU HÓTELUM

12 HÓTEL ALLAN HRINGINN 1 ML Laugarvatn • 2 ÍKÍ Laugarvatn • 3 Skógar • 4 Vík í Mýrdal • 5 Höfn • 6 Neskaupstaður 7 Egilsstaðir • 8 Stórutjarnir • 9 Akureyri • 10 Laugarbakki • 11 Ísafjörður • 12 Laugar í Sælingsdal

Veitingastaðir á öllum hótelum • Alltaf stutt í sund • Vingjarnleg þjónusta • Gjafabréf fáanleg Pantaðu allan hringinn á www.hoteledda.is eða í síma 444 4000.


ÞEKKIR ÞÚ LÍFEYRISRÉTT ÞINN?

Velkomin til okkar að Engjateigi 11, við tökum vel á móti þér. Hefur þú skoðað vefsíðu LSR? Þar getur þú sótt upplýsingar með rafrænum hætti.

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

www.lsr.is

Engjateigi 11 105 Reykjavík Sími: 510 6100 Fax: 510 6150 lsr@lsr.is

Profile for Kennarasamband Íslands

Ferðablað 2014 - Orlofssjóður KÍ  

Ferðablað 2014 - Orlofssjóður KÍ