Lokalavisen Solrød 14 2020

Page 1

Lokalavisen næste lokalavisen næste lokalavisensolrød solrød er er på på gaden gadenden den28. 28. april april 2020

solrød••KENDDINBY.dk KENddINBY.dK••Tlf. Tlf.3052 30524222 4222 solrød

TIrsdag d. d. 31. Tirsdag 31. marTs. marts 2020 2020 7. årgaNg UgE 8. årgang Uge14 14

Superbrugsen Havdrup 1/1 Stor flot Oksemørbrad

3 stk. Svinemørbrad

påskens åbningstider:

uden bimørbrad Bemærk vægt. min. 2000 gr.

Samlet vægt min. 1500 gr.

Skærtorsdag: 10.00 – 17.00 Bageren åbner kl. 7.00 Langfredag Lukket Lørdag den 11. april 07.00 - 20.00 Bageren åbner kl. 6.00

Pr. bakke

295

påskedag 10.00 – 17.00 Bageren åbner kl. 7.00

00

2. påskedag Lukket

Pr. Pakke

100

00

Under 1/2 priS !!

Gevalia kaffe 400 g

Heinz ketchup 1350 g

SpAr 14,95

SpAr 23,95

Pr. flaske

20.SuperBrugSen Havdrup Skovvej 3 4622 Havdrup Tlf. 46 18 13 00

åBningSTider: Man-fredag 7-20 Lørdag 7-20 Søndag 7-20

Bager: 6-20 6-20 6-20

Pr. Pose

25.HAVDRUP

Tilbuddene på denne side gælder til og med lørdag den 4. april 2020


2

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

Tilbud fra din slagter SLAGTerenS MenU TO GO TiL 2 perSOner (SeLV-BeTjenT GrUndeT COrOnA!!) 2 møre Bøffer a 200 gr. 2 Kartoffeltårne Broccolisalat og erik`s Bearnaisauce

Pr. bakke

125.LæKKer KALVeCULOTTe Vægt min. 1000 gr.

LUKSUS OKSeSTeG Uden Ben Vægt min. 1300 gr. Skåret af Choko Kødkvæg Dette helt specielle kød stammer fra udvalgte unge dyr, der har fået en særlig foderblanding bestående af græs, korn og chokolade. Dette giver kødet en unik smag.

SuperBrugSen Havdrup Skovvej 3 4622 Havdrup Tlf. 46 18 13 00

åBningSTider: Man-fredag 7-20 Lørdag 7-20 Søndag 7-20

Pr. stk.

100.-

Pr. stk.

100.Bager: 6-20 6-20 6-20

HAVDRUP

Tilbuddene på denne side gælder til og med lørdag den 4. april 2020


er ii gælder ddenegæld Tilbudene Tilbu Kvickly gsen rBru Tune Supe n og både Sup ugse erbr

Lokalavisen

varer føres varer. 05/2020. Enkelte dage fra leverancer og udsolgte retur inden for 14 for trykfejl, manglende eller giver pengene Vi tager forbehold Gælder ikke fødevarer. Kvickly bytter gerne original emballage. SuperBrugsen og ikke i alle butikker. Varen skal være i ubrudt fremvisning af bon. købstidspunktet mod

Værs’go!

KENDDINBY.dk

end Ved køb af mere 3 bakker pr. kunde pr. dag, er prisen 32,00 kr. pr. bakke.

Frit valg

r Stor bakke blåbæ 250 g. Udenlandske, kl. Kg-pris 80,00.

I.

solrød • 2680solrød.dk • Tlf. 3052 4222

20,-

eller Toiletpapir 8 rl. 20,83. Frit valg g. Kg-pris maks. 4 stk. 960-1126

Du kan stadig tilmelde dig Lokalavisen Nyhedsbrev

Send en mail til: Larszederkof@gmail.com så hører du nærmere. Vi er klar om ganske kort tid...

Hvorfor skal Solrød være Københavns skraldespand? Førte borgmesteren borgerne – OG BYRÅDET bag lyset i sagen om Københavns madaffald?. kenddinby.dk Af Dan Bjerring

Mange Solrødborgere undrer sig klart over, hvorfor politikerne i kommunen finder det acceptabelt, at Solrød skal belemres med 50.000 tons madaffald årligt fra København, og at der derfor skal bygges endnu et biogasanlæg i kommunen. Ifølge Solrødborgeren, Orla Bakdal, er svaret meget klart. Han mener, at Københavns Kommune – og andre i det fælles affaldsselskab gerne betaler for at slippe af med diverse gener, som følger med behandling af madaffald: Rådgivningsfirmaet COWI havde sidste år 2019 til opgave at analysere og fastlægge en forventet pris for behandlingen af indsamlet madaffald fra ARCs - Amager Ressourcecenter (skibakken) - opland. Og rapporten, der er kommet i tre versioner og er på over 100 sider, blev udgivet den 23. august 2019, fortæller Orla Bakdal, der selv har en baggrund i den statslige administration.

Overraskende indhold i rapport Han mener, at rapporten havde et ”særdeles overraskende indhold” på grund af dens meget omtalte planer og muligheder for at sende Københavns madaffald til Solrød: - Det var især overraskende, fordi Solrøds borgmester Niels Hørup senere på efteråret efter artikler i lokale medier informerede Byrådets medlemmer om, at de “planer har vi ikke et nærmere kendskab til p.t.”, siger Orla Bakdal videre til Lokalavisen. Men et eller andet må der åbenbart være sket i løbet af sommeren, for Amager Ressourcecenter havde allerede den 9. august oplyst, at “den indledende markedsdialog peger på at et samarbejde med Bigadan omkring en løsning i Solrød”: - Den løsning betegnes som ”optimal” i forhold til både økonomi og CO2belastning ved transport, siger Orla Bakdal, der selv bor i Jersie Strand. Hvad med Solrød/Jersie Han kan godt forstå, at københavnerne er godt tilfredse med en sådan løsning, ”men hvad med os i Jersie/ Solrød?”, spør-

ger han: - Allerede den 22. august slår ARC overfor Københavns Kommune fast, at alt er i den skønneste orden, og skriver “bygge/støbetilladelsen er på plads, og anlægget bygges nu på basis af denne. Lokalplanen er på plads, da det er den eksisterende lokalplan, som indbefatter det nye område. Sagsbehandlingen pågår med kommunen (Solrød) lige nu. Der menes ikke at være nogen udfordringer i forhold til denne, hverken fra kommunen eller Solrød Bioenergi’s side, var konklusionen. Borgmesteren skrev helt henne i efteråret til Byrådet, at ”de planer har vi ikke et nærmere kendskab til p.t.”. Han kendte altså ikke i efteråret til planer om aflevering af 50.000 tons madaffald i Solrød Kommune, selv om ARC nærmest slog det fast som værende en kendsgerning allerede 22. august, siger Orla Bakdal videre. Kontakt eller ikke kontakt? Indstillingen til godkendelse af miljøansøgningen til Solrød Bioenergi ApS blev omkring 3. september kendt offentlig: - Så nogen kontakt til

Solrød kommune kan vel ikke udelukkes at have fundet sted hen over sommeren/sensommeren, men mystisk nok tilsyneladende uden nogen involvering af borgmesteren, der tilfældigvis - eller måske er det ikke tilfældigt også er formand for Solrød Biogas A/S og modtager 30.000 kroner årligt i honorar for denne opgave ud over sit borgmestervederlag. Men hverken borgmesteren eller formanden, som altså er den samme person, kender åbenbart til denne sag på daværende tidspunkt. Det fremgår i øvrigt klart, at der er kontakt til Solrød Kommune. Af nævnte COWI-rapport fremgår det nemlig, at “Henrik Laursen (RED:Bigadan) har lige haft møde med dem (RED:Solrød Kommune) i denne uge, hvor kommunen er meget positiv over udvidelsen (RED:af det eksisterende biogas anlæg) og godkendelsen. Så sagen kører endnu og stadig positiv”. Men Borgmesteren har ifølge eget udsagn ”ikke nærmere kendskab” til planerne, siger den undrende Solrødborger. Bekymret for lugtgener Den 16. september havde

7-10%

50,00.

middel Änglamark vaske800 g eller flydende 900 ml.

SuperBrugSen Tune Tune Center 4 4030 Tune Tlf. 46 13 80 01

-48.indd 48

Pulver Flere varianter. 1,33. Frit valg pr. vask maks. 15-17 vaske. Pris

i Tune

med 31. januar til og y r fra fredag d. Tilbuddene gælde r 2020 i SuperBrugsen og Kvickl torsdag d. 6. februa

EU EcoLabel:

L 028/001 L/ PL/

Brugt papir bør så vidt muligt afleveres . til genanvendelse

dAg d. 6. februAr

til og med tors Ag d. 31. jAnuAr

der frA fred

Alle tilbud gæl

Bjarne damgaard uddeler

400 g. Kg-pris

Tirsdag d. 31. marts 2020 8. årgang Uge 13

nrulle papir eller køkke Änglamark toilet køkkenrulle

_05Q9W_112005_01

næste lokalavisen solrød er på gaden den 28. april

Hakket oksekød

åBningSTider: Man-fredag 8-20 8-20 Lørdag 8-20 Søndag Helligdage lukket

-app og få HenT Coop MedLeM endnu fLere TiLBud eller google Hent app’en i app Store play. endnu ikke medlem? lem.dk Bliv det på coopmed

SB

06/01/2020 12.50

Tune

og læs om: Klik på artiklerne

Justitsmord mod Noer?

grundlægLokalavisen har til det dangende stor tiltro men i ethvert em, syst rets ske på menger byg system, der blive begået nesker, vil der fejl.

ing på vej Ny fjernvarmeled

Sandheden om Ring 5

echt har foreBenny Engelbr måneder på løbig brugt tre Lidegaard på tin Mar e at svar Ring 5, der et spørgsmål om elt at besvaBURDE være simp re.

planøkonomi Nej til kommunal

Solrød gøres klar til affald nt i LokalaSom tidligere næv ød fremover visen skal Solr affald fra 50.000 tons mad året. Og nu København om det betyder viser det sig, at ser ved bioidel kraftige udv ved Jersie gasanlægget tæt Landsby.

nter kovens dyr og pla Hjælp til Trylles

givelsesplan Lokalavisens ud

Orla Bakdal mener derfor ikke overraskende, at der er andre muligheder end Solrød til at aftage affaldet - eksempelvis København selv... ARC et møde med Solrød Biogas A/S og miljøchef Lotte Kjær fra Solrød Kommune, og af referatet fremgår det, at ”Lotte er bekymret for luftgener men generelt positiv”. Umiddelbart efter blev borgmester Niels Hørup kontaktet direkte, og ARC konkluderer i et notat, at “han (RED:Niels Hørup) er umiddelbart positiv eneste reaktion var egentlig, at et forbehandlingsanlæg muligvis kunne lugte”: COWI’s rapport gør det ifølge Orla Bakdal klart, at det ikke nødvendigvis bliver billigere for Københavns Kommune at

transportere sit madaffald til Solrød for behandling, end det vil være at lade behandlingen foregå på et anlæg på Kraftværksvej eller på Prøvestenen - sidstnævnte dog afhængig af afklaring omkring tilskudsregler til den producerede biogas. Drejer sig KUN om lugtgener En tredie mulighed kunne være at lade behandlingen af madaffaldet gå i udbud, hvilket ifølge COWI-rapporten prismæssigt forventes at ville placere sig imellem KraftværksvejLæs videre på side 4

januar fra fredag d. 31. Tilbuddene gælder g d. 6. februar 2020 til og med torsda og Kvickly i SuperBrugsen


4

kend din by...

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

Lokalavisen 2680 SOLRØD.dk

Tlf. 30 52 42 22

8. ÅRGANG

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Annoncer:

Redaktion:

Omdeling: ForbrugerKontakt Tryk: Dansk Avis Tryk Sats: AL Service Oplag: Ca. 15.500 eksemplarer.

Lars Zederkof, Udgiver larszederkof@gmail.com Tel. 30 52 42 22

Dan Bjerring, Redaktør kenddinby@gmail.com Tlf. 23 84 80 83

Bladet påtager sig ikke ansvar ved trykfejl i annoncer og tekst. Indhol­det i avisen må ikke gøres til genstand for erhversmæssig kopiering med videresalg for øje.

Hvorfor skal Solrød være Københavns skraldespand? Fortsat fra forsiden og Solrød modellen med de i 2019 gældende markedspriser. Behandling af bioaffald vil pr. ton koste 324 kroner, hvis det foregår på et anlæg i Solrød, hvor imod det blot vil koste 258 kroner pr. ton, hvis behandlingen finder sted på Kraftværksvej: - Hvorfor skal vi i Jersie/Solrød så belemres med Københavns madaffald? Økonomien er åbenbart ikke det store problem for København. Men det drejer sig ENE OG ALENE om lugtgener for Københavns egne beboere. Det problem vil man hellere eksportere til Solrød, siger Orla Bakdal. For tæt på københavnernes næser Men selv Solrød ligger måske for tæt på for københavnernes næser, for Københavns Kommune skriver ifølge Orla Bakdal:

- Endeligt kan det være en politisk overvejelse om, hvorvidt Solrød er “bynært” i forhold til. København… - Er sandheden, at man i København frygter, at lugten fra et behandlingsanlæg i Solrød vil kunne bringe lugtgener tværs over Køge Bugt til København? Hvad så med os, der bor lige op ad biogasanlægget, der skal behandle Københavns madaffald? Et planlagt tilsvarende anlæg ved Holbæk realiseres ikke efter borgermodstand på grund af frygt for lugtgener, men Solrøds borgmester mener tilsyneladende ikke, at de samme lugtgener skulle være et problem for beboere i Jersie Landsby, Jersie Strand og de 350 familier, der kommer til at bo på Cordozagrunden, hvor kommunens 30 meter høje byport mod syd opføres, siger han.

Rådnetank og hygiejningsanlæg Orla Bakdal mener derfor ikke overraskende, at der er andre muligheder end Solrød til at aftage affaldet - eksempelvis København selv - ligesom der er et anlæg i Hashøj ved Slagelse, der allerede er renoveret, opgraderet og parat til at tage imod den nævnte mængde madaffald: - I Solrød Kommunes såkaldte faktablad om “Hvordan hænger Biogas og Bigadan sammen?” glemmer kommunen at oplyse, at Solrød Bioenergi Aps ikke har hjemme i Solrød, men det er Solrød Bioenergi Aps, der skal eje og opføre ny “rådnetank, hygiejningsanlæg og opgraderingsanlæg”. Dog nævnes det, at Solrød Bioenergi Aps har fået et ståsted i Solrød Kommune via Solrød Biogas A/S, hvis lønnede bestyrelsesformand er Borgmester Niels Hørup, siger Orla

Bakdal. Indviklede ejerforhold Solrød Biogas A/S ejes 100 procent af Solrød Kommune. Solrød Bioenergi Aps. er ikke et Solrød firma, det har adresse i Skanderborg . Solrød Bioenergi Aps er en del af et koncern med 13 selskaber bare i Danmark. Koncernen har også anlæg i Tyskland, Frankrig, Spanien, England, Sverige og USA. Solrød Bioenergi Aps ejes 100 procent af Bigadan Holding A/S, der ejes 100 procnt af Buchhave Invest Aps, der for 67 procent vedkommende ejes af KB Holding 2018 Aps.. KB for den administrerende direktør Karsten Buchhave. Rigmand tjener fedt Orla Bakdal slutter: - Helt ærligt! Hvorfor skal vi i Solrød agere skraldespand for København og

omegn og tage imod storbyens lugtende madaffald og lade en rigmand fra Skanderborg tjene fedt på denne sag? Og hvorfor har hele den indledende proces været holdt skjult for os Jersie-borgere?... Forsinkelse? I øvrigt forsøger tilhængere af biogasanlæg tydeligvis at kortslutte klageprocessen i forhold til biogasanlæg, idet Venstres folketingsmedlem, Torsten Schack Pedersen, har spurgt erhvervsminister Simon Kollerup (V), hvordan ministeren ”vil sikre, at opførelsen af biogasanlæg, og dermed også den grønne omstilling, ikke forsinkes på grund af lange sagsbehandlingstider hos Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet”. Kan ikke blande sig Ministeren slår i sit svar fast, at klagesager ved-

rørende biogasanlæg behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet: - Da nævnene er uafhængige klageinstanser, kan jeg som minister ikke gå ind i prioriteringen af sager i nævnene… For at sikre, at klagesager afsluttes så hurtig som muligt, har Nævnenes Hus siden 1. januar 2018 anvendt en driftsstyringsmodel. Driftsstyringsmodellen understøtter en hensigtsmæssig, effektiv og planmæssig drift samt at der løbende identificeres forbedringstiltag, som implementeres for at optimere produktiviteten. Herudover er en række processer blevet digitaliserede, og der arbejdes målrettet med kompetenceudvikling, oplyser Simon Kollerup. Sagsbehandlingstiden i Nævnenes Hus er i øjeblikket cirka seks måneder i gennemsnit.

Udokumenterede og spekulative påstande Borgmester Niels Hörup afviser over for Lokalavisen, at der er taget stilling til etablering af anlæg til Københavns madaffald. kenddinby.dk Af Dan Bjerring

Helt grundlæggende øn­ sker Solrød Byrådet åbenhed om kommunens beslutninger. Det er ét af byrådets 7 pejlemærker for at nå visionen: Det bedste sted at leve og bo. På Økonomi-, Teknik og Miljøudvalgets møde den 23. marts 2020 besluttede et enigt udvalg at udsætte sagen om

igangsætning af lokalplanarbejdet for Solrød Bioenergi ApS – et 100 procent privatejet selskab, som Solrød Kommune/Solrød Biogas A/S ikke har interesser i – uanset ansøgningen ligger indenfor for rammerne af den gældende kommuneplan.

Beslutning blev taget, fordi udvalget mente, at der ikke forelå en tilstrækkelig fyldestgørende beskrivelse af projektet til at kunne igangsætte lokalplanarbejdet. Der er således ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til etablering af anlægget, svarer borgmester Niels Hörup.

Kan ikke genkendes Borgmesteren fortsættter: - Artiklen i Lokalavisen indeholder en række spekulative og udokumenterede påstande, som jeg ikke kan genkende. Derfor henviser jeg endnu engang til Solrød Kommunes hjemmeside under servicemeddelelser, hvor man kan finde svar på en lang række spørgsmål vedrørende ønsker fra Solrød Bioenergi ApS:

https://www.solrod.dk/ borger/servicemeddelelser/natur-og-miljoe/ spoergsmaal-og-svar-omansoegning-fra-solroedbioenergi-aps...


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

5

Fliserens Få vejens Flotteste Fliser

tilbuddet skal book es inden 31. april og arbejdet bliver udFørt eFt er 1. maj 202 0.

Vil du undgå glatte fliser, som du glider på eller har du flisepest så bestil en fliserens hos JN multirens. Vi behandler med STOR effekt dine fliser skånsomt, og vi bruger kun miljøgodkendt algemiddel og imprægnering. Bestil en GRATIS prøverens så du kan se resultatet inden du bestiller.

Forårstilbud: kun 49 kr. pr kvm normalpris 69 kr. pr kvm

AFrensning AF Fliser algerens imprægnering Fugesand (tilkøb 7 kr pr kvm)

Vinduespudsning Få vejens reneste vinduer

Bestil JN Multirens til at komme og pudse dine vinduer. Ingen fast binding, kunden bestemmer selv, hvor tit der skal pudses Hvis du skaffer en abonnementskunde på 4,6 eller 8 uger få du 50 % på din næste regning

incl. moms


6

kend din by...

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

Lokalavisen www.2680Solrød.dk

mener...

Stammen står sammen - Danskerne er ikke en nation… de er en stamme. Det er styrken i deres fællesskab og grunden til, at de stoler urokkeligt på hinanden. En stamme har en indre styrke. Er homogen i en grad, en nation aldrig kan nå. Og netop stammefølelsen er altafgørende for danskernes syn på verden omkring dem. Sådan indleder den tidligere britiske ambassadør, Sir James Mellon, sin bog ”Og gamle Danmark…”, og det e r i denne svære tid netop stammens indre sammenhold, vi har brug for, hvis vi skal komme ud på den anden side af corona-krisen på en måde, så vi kan komme videre. Det er under kriserne, at danskerne virkelig viser, at de står sammen, og det er fantastisk at opleve, at næsten 10.000 danskere med en tidligere og nuværende tilknytning til sundhedssektoren, har meldt sig til at bidrage, hvis der skulle blive brug for det. Corona-krisen har ramt os ekstra hårdt, fordi sygdommen virker så uoverskuelig at bekæmpe, og aldrig før i danmarkshistorien har de folkevalgte måttet træffe så vidtgående beslutninger. Vidtgående både på det økonomiske område og i forhold til frihedsrettighederne. Men her har det politiske Danmark i Folketinget vist en ansvarsbevidsthed, der må siges at være enestående. Al politisk ævl og kævl er lagt til side, og de politiske partier fra det yderste venstre til det yderste højre har stemt for de initiativer, der er kommet fra regeringen – initiativer der kan koste statskassen hundreder af milliarder kroner. Man kan ikke på den anden side vel heller ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet over, at de selvsamme politikere til daglig diskuterer indædt og kæmper i måneders forhandlinger for blot få millioner kroner. Måske kan krisen ligefrem danne skole for fremtiden? Når vi i den grad kan skrue op for den økonomiske hjælp til lønmodtagere og virksomheder, skyldes det først og fremmest, at Poul Schlüter i begyndelsen af 1980-erne indførte fastkurs-politikken og stoppede den galopperende inflation. Den politik har der ikke siden været sat spørgsmålstegn ved – uanset regeringernes partifarve. Den danske statskasse har de seneste ti år haft ekstraindtægter i forhold til budgetterne i finanslovene på over 450 milliarder kroner. Dansk økonomi er bomstærk og måske den økonomi i hele verden, der er bedst rustet til at redde befolkningen gennem krisen uden de store økonomiske og politiske katastrofer. Mette Frederiksen har indtil videre vist politisk handlekraft og ikke mindst ”rettidig omhu”. Nu gælder det om at fortsætte med det samme, når vi igen skal bevæge os ud af krisen.

Solrød Kommune er i nødberedskab

- Situationen er ny og ukendt, men ved fælles hjælp vil vi stå bedre, når vi kommer ud på den anden side af coronakrisen... Sådan lyder budskabet fra Solrød Kommune til borgerne. kenddinby.dk Af Dan Bjerring

- Ingen ved præcis, hvad der venter os, men vi har tilpasset os den nye situation, og vi er godt forberedt på alle områder. På vores sundheds- og ældreområde er der eksempelvis et godt overblik over værnemidler, ekstra sengepladser og ekstra hænder. På skoleområdet har vores lærere fokus på fortsat at udvikle elevernes faglighed, og på vores dagtilbudsområde arbejder alle ansatte enten med nødpasning eller med administrative opgaver, som

betyder, at der bliver frigjort mere tid til børnene, når vi er ude på den anden side af coronakrisen, siger borgmestr Niels Hörup.

Fokus på borgerne Han slår samtidig fast, at det vigtigste er, at der ”hos alle medarbejdere er fokus på, at alle Solrødborgerne kommer bedst muligt igennem denne meget svære tid.” Der justeres løbende på alle kommunale indsatser, så de stemmer overens med de nyeste retningslinjer, og de mange nye initiativer og informationer, som borgerne skal forholde sig til, er løbende blevet formidlet direkte ind i borgernes indbakker som breve til både borgere og pårørende samt på www. solrod.dk/corona. Afgørende betydning at stå sammen Og corona-krisen HAR store konsekvenser for blandt andre ægtefæl-

ler, der ikke længere kan besøge deres ægtefælle på Plejecenter Christians Have, familier, der skal tumle med arbejde og lektier på samme tid, og borgere, som har mistet deres job eller måske deres virksomhed: - Det er stærkt, og det er af meget stor og afgørende betydning, at vi står sammen i denne tid, hvor situationen vedr. coronavirus ændrer sig dag for dag. Der er også borgere, der har meldt sig til kommunen til at hjælpe til med forskellige opgaver på sundheds- og ældreområdet, og det er stærkt, og det skal de have en meget stor tak for, siger Niels Hörup. Meld dig! Det er fortsat muligt at melde sig som hjælper hos Solrød Kommune, og du kan finde informationer om, hvordan du gør på www.solrod.dk/corona. Her kan du også holde

dig orienteret om, hvordan coronakrisen påvirker Solrød Kommune. Du kan også løbende holde dig orienteret om sidste nyt om coronakrisen på www. coronasmitte.dk Nødnumre Store dele af Solrød Kommune lukket ned. Blandt andet er Rådhuset lukket for personlig betjening, kultur- og fritidsfaciliteter er lukket ned, og dagtilbud og skoler kører med nødpasning for de 0-9 årige børn, hvor forældrene ikke har andre muligheder for pasning. Det er dog fortsat muligt at kontakte kommunen på tlf. 56 18 20 00 i kommunens åbningstid. Man kan også finde en liste over nødnumre og kontaktinformationer på www.solrod.dk/corona. Alle akutte spørgsmål vedrørende coronasmitte kan rettes til den fælles myndighedshotline på tlf. 70 20 02 33.

Virtuelt byrådsmødet i Solrød Corona-frygten har lukket landet. Og også rådhuset. Men det betyder ikke, at alle byrådsmøder også aflyses. Mandag blev mødet holdt via samtaletjenesten Skype.

Det var ikke muligt for borgere at møde op til byrådsmøde mandag. Men det ligger nu optaget, så man kan se det på: www. solrod.dk. På grund af den nu-

værende corona-situation og forsamlingsforbuddet mod begivenheder, hvor flere end 10 personer er samlet, besluttede byrådet at holde mødet digital i stedet for at aflyse.

Den specielle situation betød dog, at Solrød Kommune ikke kunne tilbyde spørgetid forud for mødet. DanB


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

andre tider andre muligheder

www.EFAmøbler.dk

mange nye tilbud i din lokal butik på nettet

Lige nu får du hos EFA møbler 25% på stole fra Skovby møbelfabrik… Og til spørgsmålet om Skovby producerer i Danmark, er svaret et rungende JA Dansk produceret møbler

EFA møbler Københavnsvej 218, 4600 Køge nord 56 65 40 30

7


8

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

kend din by...

Skraldemænd tømmer stadig affald Coronakrisen hærger over alt i samfundet, men noget af det vigtigste – afhentning af affald – er foreløbig ikke ramt.

mest mulig affald til genanvendelse samt ved at begrænse madspild. Det er især madaffald, plast og karton, der fylder i restaffaldet, så det er en god idé at sortere de typer affald. På Solrød Kommunes facebookside ’Solrød Affald 2020’ vil Affaldsteamet i de kommende uger give gode råd til, hvordan man kan minimere sine mængder af restaffald. Solrød Kommune hører til genbrugspladserne under ARGO, som nu er åben, dog med visse restriktioner.

kenddinby.dk Af Dan Bjerring

Alle i Solrød Kommune vil få hentet affald, som de plejer, men da mange arbejder hjemmefra, vil nogle husstande - eksempelvis småbørnsfamilier - opleve, at de har mere affald end normalt. I begyndelsen af krisen frem til 27. marts tog skraldemændene en ekstra sæk med restaffald med uden beregning, men der er ikke på nuværende tidspunkt inden deadline kommet nyt ud, om ordningen fortsætter. Samtidig opfordrer Solrød Kommune boligselskaberne til at hjælpe

hinanden med at samle affald i færrest mulige ekstra sække.

Du kan lige så godt begynde nu Der er også en anbefaling

af, at alle borgere så vidt muligt begrænser mængderne af restaffald, så over-

fyldte skraldespande kan undgås. Det kan blandt andet gøres ved at sortere

Udviklingen fremover Solrød Kommune har oprettet en særskilt hjemmeside til alt information om, hvordan den kommunale drift påvirkes af den nuværende situation med coronavirus: www.solrod. dk/corona. Hvis der sker ændringer i tømningen af affald, vil det fremgå af denne hjemmeside, så det anbefales, at borgerne holder sig orienteret på siden.

Vand og kloak har første prioritet KLAR Forsyning skruer ned, men prioriterer vand og spildevand højt. kenddinby.dk Af Dan Bjerring

KLAR Forsyning har lukket hovedkontoret for personlige henvendelser og lukket ned for blandt andet genbrugspladsen i Greve. Det sker for at deres kunder under coronakrisen skånes for eventuelt smitterisiko. Til gengæld bruges der uændrede ressourcer på at søge for vand i hanen og mulighed for at komme af med spildevand og husholdningsaffald. Det fortæller Line Wilchen Hollesen, der er administrerende direktør i KLAR Forsyning. - Som forsyning har vi en meget vigtig opgave i samfundet, og vi har derfor iværksat de nødvendige tiltag, der skal sikre, at vi kan opretholde de mest vitale funktioner i

den ekstraordinære situation, som vi befinder os i, siger hun. I nødberedskab Medarbejderne, som står for driften, er i nødberedskab og arbejder enten alene eller i mindre grupper for at undgå smitte, så de kan opretholde den normale drift. De administrative med-

arbejdere arbejder hjemmefra, og det er ikke muligt at møde personligt op på Vasebækvej 40 i Køge. Der svares dog stadig på henvendelser på mail og telefon indenfor normal arbejdstid, ligesom akuttelefonen er åben døgnet rundt. Stopper byggeri Anlægsprojekter på drik-

kevandområdet er midlertidigt sat på pause, mens anlægsprojekter vedrørende spildevand fortsætter i det omfang, det er muligt. Genbrugspladsen er igen åben MiljøCenter Greve var lukket, men har igen slået portene op. Men borgere i Solrød skal ikke længere

bruge genbrugspladsen i Greve. Solrød kommune har nemlig fra dette forår en aftale med ARGO om at Solrød-borgere fremover skal bruge ARGOs pladser i Køge, Roskilde og Viby, som mange fra Solrød også kender fra den forsøgsordning, der tidligere har været med netop de tre genbrugspladser.

KLAR Forsyning står for at rense spildevand i Stevns, Solrød, Greve og Køge kommuner, for affald i Greve Kommune, for genbrugspladsen i Greve Kommune og for vand- og varmeforsyning i en del af Køge Kommune.


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

udbringning 16.00-20.00

sandthai take away

Sandthai holder åbent i hele Påsken! Åbningstider i Påsken: 09.4. kl. 16.00-20.00 10.4. kl. 16.00-20.00 11.4. kl. 11.30-20.00 12.4. kl. 16.00--20.00 13.4. kl. 16.00-20.00

Almindelige åbningstider under krisen:

Take away cafe

Mandag-lørdag kl. 11.30-20.00 Søndag kl. 16.00-20.00

Vælg mellem sunde sandwich, lækre salater og original god thaimad

Solrød center 58 • 2680 Solrød Strand • Tlf. 56 14 53 54 • www.sandthai.dk

9


10

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

kend din by...

Havdrup SuperBrugs sikrer kunderne XTRA mod corona Når kunderne handler i SuperBrugsen i Havdrup, kan de ligesom i andre fødevarebutikker rense hænderne inden, de begynder at handle. Men her er deres hænder desinficeret i hele tre timer. kenddinby.dk Af Dan Bjerring

Det er ikke, som andre steder håndsprit, der er i beholderne i SuperBrugsen Havdrup. Det er i stedet et internationalt anerkendt hånddesinfektionsmiddel, Steril-7 XTRA, og der er ved indgangen til butikken opstillet en beholder med en væske, der bør bruges af kunderne, inden de går ind i butikken. Steri-7 XTRA sikrer ifølge næstformand i Havdrup Brugsforening, John Mogensen, desinfektion i mindst tre timer i mod-

sætning til afspritning, der kun dræber de bakterier, man allerede har på hænderne.

Hurtigt virkende Han er indehaver af AJ Skadedyrskontrol, der hører hjemme i Havdrup, og oplyser over for Lokalavisen, at der er tale om hurtigvirkende, ikke-alkohol baserede, skummende hånd desinfektionsmidler, der kan anvendes, hvor de højeste hygiejneregler er påkrævet og er velegnet

til brug i sundheds- og fødevareforarbejdningsmiljøer og alle andre arbejdspladser, hvor der er risiko for, at medarbejderne kan smitte hinanden. - Steri-7 dræber op til 99,9999 procent af de almindelige bakterier, der kan forårsage infektion, kontaminering eller sygdom, den er mild mod hænderne uden at udtørre huden, og så er den farveog lugtfri, fortæller han. Lokal SuperBrugs sikret

leverance - AJ Skadedyrskontrol, der to år i træk er kåret til ”Årets Skadedyrsbekæmper” i Danmark, har oplevet en marts måned som aldrig før, og vi har haft totalt udsolgt af Steri-7 XTRA. Men en ny forsyning er netop

kommet, og vi er nu ved at bringe den ud til vore kunder. Vi sælger kun til erhvervskunder, men som næstformand i bestyrelsen i Havdrup Brugsforening har jeg naturligvis sikret, at der hele tiden har været Steri-7 i vores SuperBrugs, siger John Mogen-

Danmark forventer

– at vi alle gør vores pligt Danmark ”stander i våde”, og nogle betegner coronakrisen som den værste situation siden den tyske besættelse af Danmark. kenddinby.dk Af Dan Bjerring

I den situation gælder det om at stå sammen, og med udsigten til et stort behov for flere sundhedsfaglige personer, efterly-

ser Solrød Kommune borgere med sundhedsfaglig baggrund, som ønsker at give en hjælpende hånd. - Det er vigtigt at sikre, at vi har nok hænder til at passe på vores ældre og svage borgere. Derfor er vi allerede nu interesserede i at høre fra borgere med sundhedsfaglig baggrund, som vi kan trække på, hvis mange borgere i Solrød Kommune bliver smittet med coronavirus. Vi kan ikke sige, hvor hurtigt vi får brug for jer,

men vi efterlyser allerede nu, så vi kan være på forkant med situationen og reagere hurtigt, lyder budskabet fra Rådhuset. Man er interesseret i at høre fra alle uanset, hvilken sundhedsfaglig baggrund de har, for kommunen ved ikke på forhånd, hvilke fagligheder der bliver mest presset. Det gælder såvel studerende, pensionerede eller andre: - Vi hører gerne fra dig. Hvis du har kompetencer inden for det sundheds-

faglige område og ønsker at give os en hjælpende hånd, så send os en mail på hkh@solrod.dk, hvor du oplyser:

• • • •

Navn Tlf. nr. Mail Kompetencer

Eventuelle bemærkninger

Dispensation til regnvandsbed Solrød Kommune har i midten af marts givet hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslovens ”Åbeskyttelseslinie” til at etablere et regnvandsbed i Kirke Skensved Regnvandsbedet ligger 72 meter fra Skensved Å og er 56 kvadratmeter. Regnvandsbedet får en dybde på cirka 0,80 meter, og Solrød Kommune vurderer, at en mindre lavning i terrænet, som vil være fugtig i regnfulde perioder, ikke vil have en væsentlig påvirkning af landskabet eller af dyre- og plantearters spredningsmuligheder i

området. Andre tilladelser Efter klagefristen udløb skal

Solrød Kommunes miljømyndighed meddele en tilladelse til nedsivning

af regnvand samt en tilladelse til delvis udtræden af forsyningen for regn-

vand, hvilket betyder, at ejendommen selv håndtere regnvandet mod ikke at

skulle betale tilslutningsbidrag for regnvandsdelen til forsyningen.


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

11

FOLKEKIRKEN

SOLRØD • JERSIE • HAVDRUP • KARLSTRUP

Tanker i en coronatid Af præst Christina Inés Wandel Jersie-Kr. Skensved Sogn I Jersie er det et stensikkert tegn på, at vi er nået frem til konfirmationstiden, når kirsebærtræerne på kirkegården blomstrer. Det passer så smukt sammen – de yndige lyserøde blomster og de fine hvide kjoler. Sådan bliver det ikke i år. Og det er irriterende, skræmmende og forkert. Mange anstrengelser og drømme må skrinlægges og ændres. Mange forældre og børn er kede af det og bekymrede. Den store dag, som vi har ventet på så længe, er brutalt blevet udskudt til efteråret. Til den tid er der ikke længere fine drømmeagtige blomster

på træerne, sommeren er blevet lidt slidt, konfirmanderne går pludselig i 9. klasse - lidt mere voksne og måske klogere. Mon ikke hele verden også er blevet lidt klogere til den tid? Mon ikke vi allesammen til den tid har set sider af tilværelsen, vi godt kunne være foruden, og mon ikke vi for altid har fået ændret vores opfattelse af, hvad vi selv er herrer over, og hvad vi ikke kan kontrollere? For vores verden har med ét slag ændret sig. Alt det, vi plejer at gøre, kan vi ikke længere – i alt fald i en periode – bare på grund af et lille virus. Alt det, der plejer at være en selvfølge, er nu lige så langt væk som en drøm, og hverdagen er noget, man længes ef-

ter. I sådan en tid er vi nødt til at have noget at holde fast i. Til konfirmationsforberedelsen har vi talt meget om alt det, der er vigtigt i livet. Fælles for stort set os alle har været, at når man skærer alt væk, så står man tilbage med en stensikker viden om, at det eneste i verden, vi ikke kan undvære, er kærlighed. Der er masser af ting, vi gerne vil have. Der er masser af ønsker og drømme, og de fleste vil gerne på spændende rejser eller have gode gaver. Rigtigt mange er vilde med deres spillekonsoller og telefoner og vil gerne til fester, og de fleste piger har glædet sig længe til at få deres fine kjoler på. Men dybt i alle konfirmander er der alligevel en fornemmelse af, at det hele er noget, de

kan undvære. For konfirmation handler om at være sammen med sin familie, være omgivet af alle dem, man elsker og om at få al barndommens tryghed lagt ind i sit hjerte som en lille smuk reserve. Den kan konfirmanderne trække på, når de skal ud i verden og træffe alle de store valg, der skal tages på vejen mod at blive voksen. Størst af alt er kærligheden, står der i Bibelen. Det er en viden, vi er nødt til at huske på og holde fast i, også i svære tider som dem vi er i nu. Vi mennesker hænger sammen, bundet af ansvar, nødvendighed og kærlighed. Lige nu er landet lukket ned, fordi vi skal passe på hinanden. Vi skal passe på de svageste, som har større

risiko for at blive rigtigt syge. Det skal vi, fordi det er vores forældre, bedsteforældre, ægtefæller, søskende og venner. Alle dem, vi skal passe på, er nogen, vi elsker. Det kræver ændringer og ofre, og det kommer til at koste noget på alle planer. Både økonomisk og som tab af uskyld. Det vil ændre vores samfund både på kortere og længere sigt. Verden vil blive en anden. Men når krisen er overstået, og det bliver den, kan vi stå tilbage - lidt klogere og lidt ældre. Og forhåbentlig glæde os over, at vi kom igennem sammen, og at vi holdt fast i, at kærlighed – udvist som samfundssind, sammenhold og fællesskab – var stærkest af alt.

Kirkens Hus • Karlstrup Kirke Begravelser, bisættelser, dåb og vielser kan stadig holdes i Karlstrup kirke, under meget skærpede hvilkår. Kontakt kirkekontoret via telefon og mail, for yderlig information: Karlstrup Kirkekontor 4615 0644 • karlstrup.sogn@km.dk Følg med på vores

Facebook og hjemmeside, og få de nyeste opdateringer.

Selv om gudstjenesterne er aflyst t.o.m påske, er du er

velkommen til at ringe eller skrive til vores 3 præster, og få en god snak.

Kirsten Senbergs

2022 1193 eller kise@km.dk

Christina Feddersen

2931 9122 eller cfe@km.dk

Marlene Evensen

2485 5339 eller mae@km.dk

Påskeblomst! men er det sandt: Har vi noget at betyde? Er vor prædiken ej tant? Kan de døde graven bryde? Stod han op, som ordet går? Mon hans ord igen opstår? Springer klart af gule lagen, livet frem med påskedagen?

Præster, personale og menighedsråd ønsker alle en glædelig påske.


12

kend din by...

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

www.jersie-skensved.dk

Det sker i Jersie - Kr. Skensved Det hele hænger sammen, og intet led kan undværes. Pludselig ser man, hvor meget hvert eneste menneskes funktion betyder for helheden. Det gælder også privat. Her falder livet også hurtigt fra hinanden, og man mærker ensomheden. Det er svært at være alene. Der er ikke nogen at fejre de gode ting med. Og man længes efter at se dem, man elsker, som også sidder alene derhjemme og længes. Den nye virkelighed slider på os. Som dagene går, bliver konsekvenserne mere tydelige, og stressen og savnet bliver større. Det kan udløse frygt og angst, især også fordi man har mere tid til at gå og tænke over alt.

Frygt ikke Alting er mærkeligt for tiden, og intet er, som det plejer. Selvom man måske synes, at man er robust og ikke let lader sig slå ud af hjemmekarantæne og lukkede skoler, så sætter det sine spor. Alt det, vi plejer at gøre, må vi ikke lige nu. Selv de mest småkedelige pligter kan man savne. Centrum for savnet er naturligvis alle de mennesker, man plejer at se og tale med. Både nær familie og venner, men også kolleger og bekendte. Pludselig går det op for én, hvor sårbar og afhængig man er. Hvor meget vi hænger sammen, og hvor lidt vi i grunden er hver for sig. Det gælder overordnet, hvor samfundet hurtigt falder fra hinanden, når vi ikke kan interagere med hinanden, som vi plejer. Verdenen, som man kender den, falder fra hinanden. Folk mister deres jobs, og økonomien bliver uoverskuelig. Det er skræmmende tydeligt, hvordan kæder af sammenhænge definerer vores liv. Vi er alle afhængige af andre. Af skolelæreren, der underviser vores børn, så vi selv kan gå på arbejde. Af buschaufføren, der kan køre os på job. Af vores bankrådgiver, der hjælper med økonomien.

Som præst er det svært for os ikke at kunne tale ind i den nye virkelighed, som vi plejer bl.a. ved vores gudstjenester, vielser, dåb, konfirmationer, bisættelser og alle de arrangementer, kirken byder på. I år bliver påsken også noget ganske andet, end vi plejer. I denne svære stund må vi holde os påskens budskab for øje: ”Frygt ikke”. Det skal nok gå. Vi kommer også igennem dette. ”Tro kun”. Gud er med os. Han lod sin søn gå gennem det allerværste i verden for at kende til det på egen krop. OG nu ved han alt om alle vores sorger og kriser. Al vores angst, frygt og smerte kender han. Men han blev ikke slået ud, tværtimod rejste han sig og gik styrket ud i livet, og nu siger han til os: ”Frygt ikke. Tro kun”.

Hold øje Så snart vi igen må samles om aktiviteter og kirkelige handlinger, vil vi genoptage livet i kirken. Hold øje med vores hjemmeside www.jersie-skensved.dk og Facebook: www.facebook.com/JersieKirke/ Vi glæder os til at se jer alle igen.

Find trøst Føler du dig ensom? Er du led og ked af corona-situationen? Husk, du kan altid tale med en af kirkens præster, hvis du har brug for opmuntring eller en at betro dig til. Ring til sognepræst Christina Inés Wandel på tlf. 51 27 11 90 eller sognepræst Hanne E. Schmidt på tlf. 40 25 00 50.

Kære konfirmander-på-vej Skal dit barn eller barnebarn konfirmeres i 2021, er det tid til tilmelding – senest den 20. april. I år er første år med digital konfirmandindskrivning. Gå ind på www.jersie-skensved.dk og under Konfirmation finder du linket, der guider dig igennem. Vi glæder os til at byde vores nye konfirmander velkommen i efteråret.

Jeg synes, at vi skal have tillid til, at livet går videre. At foråret giver nyt mod, og at også denne krise vil gå over. Vi kommer ud i livet igen. Verden genopstår. Det må og skal vi tro på. Selv døden kan overvindes, så det kan corona-krisen også. Måske bliver livet anderledes, men det kommer tilbage. Det er vores virkelighed. Frygt ikke. Glædelig påske. Christina Inés Wandel Sognepræst i Jersie og Kr. Skensved kirker

Kontakt  Sognepræst Christina I. Wandel, tlf. 5127 1190, ciw@km.dk  Sognepræst Hanne E. Schmidt, tlf. 4025 0050, hasc@km.dk

 Kordegnekontoret, tlf. 5614 0055, anma@km.dk

 Jersie Kirkegård, tlf. 2173 7969, jersiegraver@pc.dk  Jersie Sognehus, tlf. 5614 2288, 7204@sogn.dk

Mød os på facebook facebook.dk/jersiekirke

www.jersie-skensved.dk


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

13

APRIL 2020

Kære Havdruppere. Tak for jeres gode omsorg for hinanden! - Vi kan desværre ikke samles i kirken til gudstjeneste og påskefejring i år, men vi må gerne fejre gudstjeneste sammen - hver for sig. Lad os gøre det! I Havdrup kirke har vi lavet en Påske-to-do-liste, som du kan lade dig inspirere af. Vi håber at genoptage hverdagen efter påske ... MEN følg med på kirkens hjemmeside og facebook. Vi skriver, når der er godt nyt. Glædelig Påske!

Forslag til Påske-to-do fra Havdrup kirke

Gudstjeneste fra tårnet alle søndage og helligdage kl. 11:

Præst Kristine Stricker Hestbech står i kirkens tårnvindue og synger ”I østen stiger solen op” og lyser velsignelse over land og by.

You to do:

Stil dig på terrassen, i indkørslen, i vinduet, på fortovet eller kirkegården, hvis du alligevel er ude og gå en tur, og syng med.

Palmesøndag 5/4: To do: Gå din daglige tur, ta´ et foto med mobilen af noget som får dig til at føle dig som en del af et fællesskab.

Læg det på Havdrup kirkes gruppe på facebook.

Skærtorsdag 9/4: To do 1: Bag korsboller. Se opskrift på hjemmesiden eller brug din egen. Form et kors oven på brødet, før du bager det.

Ta´ et foto og læg det på Havdrup kirkes gruppe på facebook. To do 2: Spis korsbollerne sammen med dem du bor med eller del med naboen ved at række en bolle over hækken med en lang grydeske. Hvorfor? Fordi Jesus mødtes med sine venner Skærtorsdag aften og indstiftede nadveren, som er blevet det mest centrale i kristendommen: Når vi spiser brødet og drikker vinen, så er vi sammen med Kristus og med hinanden i troen.

Langfredag 10/4: To do: Vent med din daglige gåtur til det er blevet helt mørkt. Tænd lommelygten og gå ud i mørket. Sluk lygten og stå helt stille

i mørket og tænk over dine mørke perioder i livet. Der, hvor livet var smertefuldt og tungt. Gå hjem og tænd et lys i mørket. Hvorfor? Fordi Langfredag er den eneste dag i året, hvor vi kan tude i kor og sørge i fred, fordi Jesus blev korsfæstet og døde. Dagen er en påmindelse om, at livet ikke kun er fest og gode dage.

Påskelørdag 11/4: To do 1: Tænd bål i haven når det mørkner, sid ved bålet og mærk hvordan flammerne varmer og lyser op i mørket.

Tænd et lys i en lanterne ved flammerne og lad det lyse hele natten i haven eller foran din dør. eller To do 2: Gå ud til kirken og tag et gravlys ved indgangsdøren. Tænd det og sæt det i lyskransen om kirken som lys, trøst og håb for hele verden. Hvorfor? Fra gammel tid mødtes man foran kirken Påskelørdags aften ved små bål, og så tog man ild fra bålet med ind i kirken og tændte små lys, som man sad ved hele natten og vågede til morgengryet, hvor solopgangen markerede Påskedags opstandelse.

Påskedag 12/4: To do: Gå ud og køb eller pluk en buket blomster og sæt den ved din nabos/genbos/overbos dør med et ”Glædelig påske”.

Gå hjem og lad proppen springe på den champagne, som har ligget i køleskabet og ventet på en mindelig tid. Det er det Påskedag. Del flasken eller drik den helt alene og tænk over alt det, du gerne vil takke for i dit liv. Dans eller sov rusen ud. Hvorfor? Fordi Påskedag er dagen, hvor Jesus opstod fra de døde. Hvor stenen blev sparket væk fra graven, og livet strømmede ud fra den tomme grav, som den brusende champagne, når proppen ryger af.

Påskedag er dagen, hvor Gud gav os løftet om, at vi ikke bare bliver til støv og ingenting, men favnes i Hans kærlighed og lys, når vi dør. Påskedag er dagen, hvor man kan tænke på ens egne små ”opstandelser” i tilværelsen, fx at man blev rask efter en alvorlig sygdom eller blev forsonet med ham eller hende, som det gik helt i agurk med. Det er også dagen, hvor du kan tænke over, hvad du selv tror på sker efter din død.

Præst Kristine S. Hestbech, tlf. 4048-0388 Præst Bente Lybecker, tlf. 5151-7749

www.havdrupkirke.dk


14

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

kend din by...

APRIL 2020

GUDSTJENESTER Søndag den 19. april Solrød Strandkirke kl. 11.00 Gudstjeneste Præst: Leif Ellerbek Søndag den 26. april Solrød Strandkirke kl. 11.00 Gudstjeneste Præst: Carsten Mølgaard Hansen Tirsdag den 28. april Solrød Kirke kl. 19.30 Aftengudstjeneste Præst: Leif Ellerbek Der tages forbehold for, at gudstjenesterne kan blive aflyst pga. coronavirus.

Hvad betyder påsken for mig? Forleden dag midt i den svære coronatid sad jeg og arbejdede ved mit skrivebord hjemme på kontoret. Jeg sad med en dyb uro i kroppen, mit hjerte slog lidt hurtigere end normalt, og jeg havde svært ved at koncentrere mig ret længe ad gangen. Så kom jeg i tanke om Johannes Møllehave, den gamle kendte præst, der en gang skrev bogen ”Det ender godt”. Hans ord beroligede mig, og jeg endte med at stille bogen på mit skrivebord ved siden af min computer. Så når jeg sidder ved mit skrivebord, kan jeg når som helst, jeg har brug for det, kigge på bogen og læse ordene: ”Det ender godt”.

forsvinder. De rumsterer stadig i mig. Det er bare godt at have en sætning om håb, som jeg kan læse en gang imellem. Min tro bliver ikke stærkere og stærkere på den her måde. Det er nok mere sådan, at jeg læner mig op ad Møllehaves tro. Forstået på den måde, at jeg tænker: Når han kan have den faste tro, så kan jeg også. Jeg låner lidt af Møllehaves tro og bliver glad og tryg ved det, han tror. Giver det mening? Når nu vores kirker står tomme i påsken, hvad kan vi så hver især gøre for at få troen med i vores påske? I kan lave et lille ritual ud af det.

De ord handler i høj grad om påske. Det er ord, jeg forstår sådan, at uanset hvor galt det går os, så er Gud med os, og vi ender hos ham i Paradiset. Vi lever så at sige på et håb om det evige liv hos Gud efter døden. Og det kan vi kun, fordi Jesus, Guds søn, døde på korset langfredag og opstod til livet påskemorgen.

Ritualet kan se sådan her ud:

Jesus sparkede, kan man sige, hul i dødens mørke inde fra døden selv, og han lod det guddommelige lys strømme ind. Og nu kan vi, når vi dør, følge Jesus gennem døden til lyset og livet hos Gud.

Hver helligdag i påsken lægges dagens bibeltekst på Solrød Sogns Facebook kl. 8.00.

Det er ikke sådan, at jeg bare bliver lalleglad af at have Johannes Møllehaves bog stående hos mig. Det er ikke sådan, at tankerne om virus og død og en verden i kaos

- Tænd et lys. - Læs en bibeltekst. - Læs fadervor højt. - Pust lyset ud og lad ritualet slutte med et ”amen”.

Teksten bliver fra den nyeste bibeloversættelse, der lige er udkommet. Charlotte Gravesen

Næste annonce kommer i Lokalavisen tirsdag den 28. april 2020. KIRKEKONTORET Mosevej 1, 2680 Solrød Strand Telefon 5614 0055 kordegn@solrodkirker.dk Åbent: Mandag-torsdag kl. 10-14 Fredag kl. 10-12 KUN telefonisk henvendelse

www.solrodkirker.dk

www.facebook.com/solrodkirker


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

15

Tåstrupvej skal graves op - igen...

Byrådet har vedtaget renovering af to fodgængertunneller henholdsvis under Tåstrupvej v/ OJD), som har ”tilstandskarakter 4” og under Åsvej v/ Strandgården, som har ”tilstandskarakter 3”. kenddinby.dk Af Dan Bjerring

Begge broer er af den ældste type forgængertunneller, som er udført som ramme-elementbro, og disse er der cirka ti af i kommunen. De er alle udført i begyndelsen af 70’erne, og kommunens rådgiver oplyser, at særligt de to nævnte broer kræver snarlig istandsættelse. I budget 2020 var der kun regnet med en hoved-

renovering af broen under Åsvej, men på grund af hastigt voksende skaderegistrering på tunnellen under Tåstrupvej anbefaler kommunens rådgiver, at der tages fat i denne i samme proces. Må ikke lukkes for trafik Tunnellen under Tåstrupvej var budgetlagt til 2024 i den oprindelige vedligeholdelsesplan. Et udbud med to konstruktioner til en samlet renovering og af samme type forventes at kunne give en bedre tilbudspris. Da begge konstruktioner er vejbærende, udgør trafikforanstaltninger en betydelig andel af den samlede udgift. Der stilles nemlig krav om, at vejen ikke må lukkes for trafik - kun indsnævres, og at renove-

ringsarbejdet derfor skal ske i etaper med forskudte vejbaner og kraftigt nedskiltet hastighed. Det forventes, at en efterfølgende retablering af asfaltbelægningen lige over konstruktionen kan udføres næsten uden synlige tegn, således at Tåstrupvej igen bliver ”pæn” som efter det omfattende asfaltarbejde i 2018. Dårlig planlægning? Ifølge indstillingen til Byrådet er det ”beklageligt” at den del af Tåstrupvej igen skal involveres i et omfattende renoveringsarbejde, men kommunens rådgiver anbefaler, at tunnelrenoveringen ikke udsættes, da udsættelse vil fordyre renoveringsopgaven eller i værste fald resultere i en nødvendig udskiftning af tunnelelementet.

FAKTA Kommunens samlede broer og bygværker blev senest gennemgået med et hovedeftersyn i 2018, og broerne blev vurderet efter en tilstandsskala fra 1-5, hvor 5 er den ringeste

tilstand. Den samlede hovedtilstandskarakter i 2018 af kommunens broer og bygværker blev opgjort til 1,6 mod tidligere vurdering i 2016, hvor den samlede tilstand var på 1,8. Den økonomisk

mest fordelsagtige hovedtilstandskarakter vurderes at skulle være 1,0 - 1,2 for den samlede brokapital. Der findes i alt 63 konstruktioner, som kommunen er forpligtet til at vedligeholde.

Forældreforening blæser til kamp Forældrebevægelsen “Hvorer-der-en-voksen” mener ikke, at Solrød Kommune lever op til kravende om personale nok til pasning af børnene. Derfor har en lokalafdeling nu set dagens lys i Solrød. kenddinby.dk Af Dan Bjerring

Det påstås, at Solrøds mindste borgere får tilstrækkelig nærhed og omsorg med den nuværende normering på dagtilbudsområdet. Sandheden er, at der mangler intet mindre end syv voksne i en af kommunens største institutioner. Det mener forældrebevægelsen, som for nylig stillede flere kritiske spørgsmål til byrådet i Solrød. Ved det seneste byrådsmøde spurgte foreningen politikerne, om kommunen mener, man lever op til en normering på én voksen per seks børn i børnehaverne og

én voksen per tre børn i vuggestuerne. Og det mener forældrebevægelsen #hvorerderenvoksensolrød, ikke er tilfældet. Lever op til reglerne Tidligere har Familie- og Uddannelsesudvalgets formand Kim Sunesen (V)

udtalt, at Solrød Kommune ifølge Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) lever op til normeringerne på dagtilbudsområdet. Men det mærker børn og forældre ikke ude i institutionerne, mener forældrebevægelsen, som

stiller spørgsmål til VIVES regnemodeller. Bøjer Solrød reglerne? #hvorerderenvoksensolrød mener ikke, at VIVES beregninger lever op til normeringen: 1. At børnene begynder i børnehave, når de er 3 år

og ikke 2 år og 10 måneder, som det er tilfældet i Solrød. Dette forringer normeringen og er ikke afspejlet i opgørelsen, lyder det fra #hvorerderenvoksensolrød. 2. Der regnes ud fra, at et barn med fuldtidsplads i institutionen kun er der 34,5 timer om ugen. 3. Der regnes med, at når en voksen ansat i institutionen er syg, så er der også syge børn. 4. Lederne regnes med i normeringen. I nogle institutioner er lederne også sammen med børnene. Men i de større institutioner er det sjældent tilfældet. Her kan der oven i købet være flere med lederansvar, som kun tilbringer noget af deres arbejdstid hos børnene, mener man. 5. Personalets arbejdstid inkluderer også tid til forberedelse, kurser, administrativt arbejde, møder, osv., som ikke er brugt tid sammen med børnene. Langt fra normeringen 1:3 og 1:6 er også langt

fra den normering, forældre og børn oplever i dagligdagen ude på stuerne, mener forældrebevægelsen. Selvom den måske er reel nok i et regneark. lyder det. Ud fra tal i Solrød Kommunes budget har en forældrebestyrelse i en daginstitution regnet sig frem til, at - tager man lederen ud af ligningen - så indgår også personalets tid væk fra børnene i selve normeringen. Der mangler syv fuldtidsansatte for at nå op på normeringen på 1:3 og 1:6. lyder kritikken. Forældrebevægelsen undrer sig over, hvorfor nogle politikere derfor holder fast i, at man netop lever op til normeringen. Nystartet gruppe Forældrebevægelsen er relativt nyopstartet i Solrød og kæmper for bedre vilkår for Solrøds børn. Forældrebevægelsen holder til på Favebokk under navnet ”Hvorerderenvoksen Solrød”.


16

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

Kend din Bil GRATIS RUSTTJEK OG

5 sider biltillæg i lokalavisen solrød

Nu begynder kampen mod rusten for alvor 20% RABAT* Den milde vinter med ikke mindst en rekordvåd februar måned har banet vejen for aggressive rustangreb.

Bilejerne bør allerede nu i foråret være ekstra opmærksomme, og efter en ekstremt mild vinter, som har givet bilejernes værste fjende – rusten – alle forudsætninger for at sætte ind med hårde angreb på danske biler. Mogens Vestergaard Hansen, der er teknisk chef hos rustbeskyttelseseksperten Dinitrol, understreger, at rusten trives og

udvikler sig langt hurtigere og kraftigere, når temperaturerne i vinterhalvåret er relativt høje, end når det for alvor er koldt. Det skyldes, at luften er i stand til at indeholde mere fugt, som fortætter sig på bilens overflader, når det er varmere.

Forebyg bilrust Trods den milde vinter har saltvognene alligevel været på de danske veje med jævne mellemrum, fordi der i Danmark ofte saltes forebyggende i tilfælde af risiko for glatte veje. Kombinationen af fugt og salt, er en udfordring – særligt i Danmark, fordi

20%

nye biler sjældente er tilstrækkeligt rustbeskyttede til at kunne modstå det danske klima: - Nye biler er beskyttet i en grad, der er tilstrækkeligt i det meste af Europa, Men normalt er der ikke taget hensyn til, om en bil skal bruges på danske breddegrader eller længere sydpå, hvor rust ikke volder nær så store problemer, siger Mogens Vestergaard. Gode råd Han har tre gode råd til at dæmme op over for den rødbrune fjende. - Hold bilen ren. Hvis

Læs videre på side 18

Trods den milde vinter har saltvognene været på de danske veje med jævne mellemrum, og kombinationen af fugt og salt, er en udfordring – særligt i Danmark. Foto: PR.

RABAT

GRATIS RUSTTJEK OG 20% RABAT KOM TIL ÅBENT HUS DAGE

HOS DINITROL CENTER ISHØJ den 14. og 15. marts fra kl. 10-15 Det danske klima er verdens mest rustfremkaldende! Kombinationen af milde temperaturer, ophobning af kondens, stigende mængder nedbør og forurening, gør at din bil konstant er under rustangreb. Det kræver sin rustbeskyttelse! Så hvorfor ikke vælge verdens bedste – Dinitrol.

online: dinitrol.dk/xxxxxx dinitrol-ishoej.dk/ Book tid online:

På grund af Corona-virussen forlænger vi tilbuddet i hele april måned !

20%

*Rabatter kan ikke kombineres og undervognsbehandling skal foretages inden d. 1/7-2020.

RABAT DINITROL CENTER ISHØJ Industrigrenen 2 l 2635 Ishøj l T: 43 99 24 44 l W: www.dinitrol-ishoej.dk

Stenslagsreparation kr.


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

17

Vi forsøger at holde hjulene igang...

spar momsen

i hele april måned

på alt Værkstedsarbejde 1) Vi henter ogfået bringer din bil uden beregning Har ruden 2) Vi desinficerer din bil ved aflevering stenslag? 3) Vi renser din bils kabine og ventilationssystem der

Stenslagsreparation kr. pr. stenslag

fjerne bakterier og dårlig lugt, og formindsker risiko Ofte kan stenslag repareres uden, at ruden skal skiftes for luftvejsgener. Et stenslag eller en revne i ruden behøver ikke at betyde udskiftning af hele ruden. Oftest kan et stenslag eller en revne repareres, så de bliver næsten usynlige.

- rabatten kan ikke Det er vigtigt, at stenslaget plastres til, så snart kombineres med skaden er sket for at undgå urenheder. andre rabatter. Kom ind til os og få et stenslagsplaster og lad os kigge på skaden.

automester køge Værkstedsnavn morten Vejnavn 00damgaard auto aps Tangmosevej 0000 Bynavn 103 - 4600 Køge Tlf. 0000 0000 Værkstedet - +45 56631631 www.webadresse.dk

Fax - +45 56634634 - www.mdak.dk

bOOk tid Online hele dØGnet eller rinG!


18

20%

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

kend din bil...

RABAT

GRATIS RUSTTJEK OG 20% RABAT KOM TIL ÅBENT HUS DAGE

HOS DINITROL CENTER ISHØJ den 14. og 15. marts fra kl. 10-15 Det danske klima er verdens mest rustfremkaldende! Kombinationen af milde temperaturer, ophobning af kondens, stigende mængder nedbør og forurening, gør at din bil konstant er under rustangreb. Det kræver sin rustbeskyttelse! Så hvorfor ikke vælge verdens bedste – Dinitrol.

online: dinitrol.dk/xxxxxx dinitrol-ishoej.dk/ Book tid online:

På grund af Corona-virussen forlænger vi tilbuddet i hele april måned !

En rekordvåd februar måned og en mild vinter har banet vejen for aggressive rust- På grund af en rekordvåd februar måned bør bilejerne være ekstra opmærksomme angreb. (Foto: PR). kan ikke kombineres og undervognsbehandling skal foretages inden d.på rust. Foto: PR. *Rabatter 1/7-2020.

20% Nu begynder kampen mod rusten for alvor Fortsat fra side 16 RABAT

du ofte vasker bilen ind i alle kroge, hvor vand - Tjek for ridser. Bilens får fat, breder den sig hurgrundigt, og generelt er og snavs ellers sidder og overflade er det yderste tigt. Derfor er det en rigtig god til at holde den ren slider på lakken. Det kan beskyttelseslag mod rust, god idé at gå bilen igenog pæn, gør du dig selv en for eksempel være inden så hvis der opstår et hul i nem for stenslag og ridser kæmpe tjeneste, i forhold for dørrammerne og bag lakken, kan fugten nemt med jævne mellemrum, til at mindske rustangreb. klappen til tankdækslet. komme ind og forvolde og få dem udbedret, hvis Industrigrenen 2 l 2635 Ishøj l T: 43 99 24 44 logW: www.dinitrol-ishoej.dk Det er vigtigt at komme skade, hvis rusten først der er noget at komme

DINITROL CENTER ISHØJ

Har ruden fået stenslag? Ofte kan stenslag repareres uden, at ruden skal skiftes Et stenslag eller en revne i ruden behøver ikke at betyde udskiftning af hele ruden. Oftest kan et stenslag eller en revne repareres, så de bliver næsten usynlige. Det er vigtigt, at stenslaget plastres til, så snart skaden er sket for at undgå urenheder. Kom ind til os og få et stenslagsplaster og lad os kigge på skaden.

AutoMester Ishøj Værkstedsnavn Industrigrenen 2 Vejnavn 00 2635 Ishøj 0000 Bynavn Tlf. 0000 43992444 Tlf. 0000 sl@automester-ishoej.dk www.webadresse.dk

www.automester-ishoej.dk

efter. - Undgå fugt. Fugt en vigtig katalysator for rust, så man bør gøre, hvad man kan for at undgå det. Hvis muligt er det derfor bedre at parkere i en åben

carport, hvor luften kan cirkulere frit end i en lukket garage. Man bør også tjekke, at bilmåtterne ikke er våde, fordi fugten i så fald nemt trænger ned til vognbunden

Stenslagsreparation kr.

299,pr. stenslag


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

sommerdæk DIGITAL SERVICEBOG NYHED

mega tilbud til dig...!

Nu er service blevet digital, fremover bruger vi www.digital-servicebook.com. • Det er gratis

• Altid dokumentation for udført arbejde.

• Den gamle papir service kan gemmes digitalt.

• Højere værdi ved salg, alle service info et sted.

sommerdæk udsalg/komplet pris monteret så længe lager haves! • Book tid - 24/7 • Få besked direkte på mobilen om kommende service.

kan du virkelig lave et røverkøb, for •Nu Se information om forsikring, afgift, syn, service pådet alle har biler. vi

nemlig gjort og det skal komme vores kunder tilgode… Vi fandt parti • Samler alle dine service i et system -Bil, Cykel, Trailer,et Båd mm.aFmONteRiNgSdÆK* Sommerdæk, mange størrelser og forskellige mærker til under indkøbspris…

175/65-14 Conti 2000,- 205/60-16 Bridgestone/ FORSIKRINGSSKADER 2500,175/65-15 Michelin 2200,- Pirelli/Michelin 2500,185/60-15 Nexen 2200,- 205/65-16 Bridgestone 205/55-17 Goodyear 3500,185/65-15 Bridgestone 2200,215/60-16 Hankook/Michelin 3000,VINTERDÆK 195/55-16 Michelin/ 215/55-17 Conti 3500,KØB 4 DÆK OG SPAR 20% Pirelli/dunlop 2500,245/50-19 Bridgestone 4500,205/55-16 Michelin/Dunlop 2500,- 255/60-18 Bridgestone 4500,UNDERVOGNSKØb, betal og tag dem med, bestil en tid til montering Betal og tag dem BEHANDLING ellerKøb, benyt dig af vores **lørdagsåben d. 13. med, april fra 9-13 Vi tilbyder reparation af alle typer skader, lige fra stenslag til reparation af større trafikskader på biler til private og Erhverv. Lånebil til rådighed. Ring og hør mere.

Specialist i autoruder

Goodyear. Hancook. Toyo. Continental m.fl.

15% bestil en tid til montering

Få lavet *Afmonteringsdæk er ”nye” dæk afmonteret fra en nyeundervognsbehandling biler, hvor køber ønsker andre end dem bilen er født med. fra kr. 2.750,- +til miljøafgift 148,75 SPAR ** Øvrige kunder er ogås velkomne lørdagsåbent (Husk tidsbestilling!)

Engvangen 2, 2680 Solrød Strand,tlf. 56 14 95 00 www.solrodautocare.dk

19


20

kend din by...

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

AUTOVÆRKSTED HD AUTOQUICK

99,-

inkl. moms. Ekskl. synsgebyr

SYNSGENEMGANG AF BILEN, SÅ UNDGÅR DU OMSYN.

PLUSTJEK & Olieskift inkl. 4 liter olie & filter

899,-Lorem Ipsum Inkl. moms.

11 kontrolpunkter gennemgåes.

HD Autoquick Engvangen 12, 2680 Solrød strand. TLF. 43 53 93 22 Info@HDautoquick.dk


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

21

Tålmodighed lønner sig DEBAT Af John Wennerwald

Det nuværende udgangsforbud-light kan virke dræbende trist for alle. For nogen kan det måske virke ligegyldigt at ”holde afstand” og blive hjemme. Det kan dog ikke understreges nok, at det er vigtigt, at vi holder os hjemme og er tålmodige. Vi får med stor sandsynlighed styr på Corona-virus-udbruddet til sommer. Så det er en relativ kort periode, vi skal ændre vores handlinger. Vores handlinger bestemmer, hvor mange danskere, der skal dø. Vi smitter hinanden, når vi er skødesløse. I den kommende tid, forventes mange at dø. Er det mon en ven, en kolle-

Str. 48

Str. 40 Str. 39 Str. 38 Str. 37 Str. 36

ga, et familiemedlem eller en mor? DIN færden er afgørende Antallet kan begrænses ved din færden. Jeg tænker, at i denne alvorlige situation kan der komme yderligere tiltag, som forstærker indsatsen mod smittespredning. Herunder kan den nuvæ-

rende ”hjemsendelsesperiode” meget vel blive forlænget. Vi skal ruste os med tålmodighed og accept. Kun sammen kan vi bekæmpe Corona-virus og forhindre den i at dræbe for mange af vores kære. John Wennerwald Regions- og byrådsmedlem Socialdemokratiet

Når deres fødder vokser - vokser forbruget også

Er det tid til, at din teenager tjener sine egne penge? Vi søger omdelere i jeres område. Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til omdeling af reklamer og aviser én til to gange om ugen. Vi pakker reklamerne og leverer dem sammen med aviserne hos jer – klar til omdeling. Læs mere og søg jobbet på

blivomdeler.nu

NYE LÅGER TIL E B O R E D R A G & EFTER MÅL KØKKEN, BAD Stor effekt med nye køkkenlåger i den nye type DEKOR PLAN

Tilbuddet gælder til og med 21. marts 2020

Dansk Porduceret

p d å u n b l y i t e s låger! r å r o F

SPAR 10% PÅ DEKOR PLAN LÅGER Vores Showroom er åbent lørdage kl. 10.00-13.00 - Øvrige tidspunkter efter aftale.

DANSK KØKKENRENOVERING

Micro laminat låger

Hos os får du personlig betjening fra start til slut

Store Valbyvej 217, Store Valby, 4000 Roskilde • Tlf. 40 41 35 36

email: info@danskkoekkenrenovering.dk • www.danskkoekkenrenovering.dk

atis Ring for et gr d. tilbu uforbindende le he er kk Vi dæ Sjælland

Priseksempel: 10 låger 5 skuffefronter 15 greb 20 indv. hængsler soft Montering • moms • garanti og levering

7.625,-


22

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

kend din kirke

Kend din kirke Brug din præst

Ensomhed, afmagt og frustration. Det er naturlige følelser i denne corona-tid. En god snak med din præst kan måske lindre og opmuntre.

Påsken er lige på trapperne. Normalt en højtid, hvor mange familier mødes, går i kirke, mødes over en god påskefrokost og måske nyder de første forårsdage sammen i haven. Men i år bliver det meget anderledes. Vi skal holde afstand og opfordres helt at undgå selskabet og fællesskabet med

gode venner og familie. Det kan skabe følelsen af ensomhed, afmagt og frustration. Derfor har man i Jersie og Kr. Skensved kirker opmuntret alle borgere til at ringe og snakke med en af præsterne, hvis man har brug for det. ”Alle, vi har talt med, har det til fælles, at corona-epidemien sætter sine tydelige begrænsninger. Vi kan ikke længere færdes frit blandt andre, og vi skal fjerne os fra fællesskabet. Det gør, at folk føler sig ensomme

og alene. En god snak på telefonen kan faktisk gøre meget for at lindre og opmuntre”, siger Christina Inés Wandel, sognepræst. I Jersie og Kr. Skensved har sognepræsterne talt med en del mennesker – også folk, der ikke normalt har deres faste gang i kirken. ”Det er en hård tid nu. Vil det være godt for dig at tale med en af dine lokale præster, så brug den mulighed. Vi er til for det samme og vil gerne gøre vores til, at alle kommer nemmest muligt igen-

nem denne situation”, siger Hanne E. Schmidt. Du kan ringe til en af

sognepræsterne i Jersie og Kr. Skensved kirker – Christina Wandel på tlf.

51 27 11 90 og Hanne E. Schmidt på telefon 40 25 00 50.

Konfirmandundervisning i skyggen af Corona-krisen igen og igen, at døden er brudt, og at vi - uanset hvad - altid er i Guds kærlighed. – Men hvordan formidler man det fantastiske budskab til konfirmanderne i skyggen af Coronakrisen?

Påsken er en af vores vigtigste højtider. Opstandelsesbudskabet er

noget af det, vi lader os konfirmere på: At livet starter på ny, igen og

I Havdrup kirke sender kirke-og kulturmedarbejder Anette L. Hemmingsen SMS-opgaver til konfirmanderne, der

guider dem igennem påskens hovedtekster. Besvarelsen sendes til underviseren på SMS i form at fotos og emojis, og de kommer i mange sjove udgaver: Annika har gjort som Jesus, der vasker disciplenes fødder, selvom hun måtte nøjes med sine egne. En anden sender en påskelilje, det klassiske opstandelsessymbol.

Sådan påvirker coronavirus kirkerne i Solrød Sogn Affaldssortering på kirkegården i Havdrup Nu skal der sorteres affald på kirkegården. Graver Niels Larsen fortæller, at der er opstillet affaldsbeholdere til følgende fem kategorier: Grønt – Glas/metal – Papir – Plastic samt Restaffald.

Vi er som folkekirke med til at bryde smittekæden, som forårsages af coronavirus. Derfor følger vi regeringens løbende tiltag til at håndtere situationen. Regeringen har mandag den 23. marts forlænget perioden, hvor alle offentlige institutioners indendørsaktiviteter indstilles til tirsdag den 14. april. I Solrød Sogn har det den konsekvens, at samtlige gudstjenester, barnedåb, vielser, alle former

for undervisning, arrangementer og aktiviteter er aflyst indtil videre til tirsdag den 14. april. Kirkerne Bisættelser og begravelser er de eneste handlinger, der bliver gennemført og udelukkende i Solrød Strandkirke. Der må højst være 20 personer til stede i kirken, og vi opfordrer til, at de sidder spredt, medmindre der er tale om samboende. Præsterne kan træffes

pr. telefon: Charlotte Gravesen 5115 1364 Leif Ellerbek – 5115 1354 Carsten Mølgaard Hansen – 8140 8385 Kordegn Kordegnen kan træffes på tlf. 5614 0055 mandag-torsdag kl. 10-14 og fredag kl. 10-12. Træffes KUN pr. telefon. Dåb og vielser Har du planlagt en dåb

Kirkerne er lukket for alt undtagen bisættelser og begravelser. eller en vielse indenfor nærmeste fremtid, vil du blive kontaktet af den præst, som skal forestå handlingen. Konfirmationer Alle konfirmationer er rykket til sensommeren 2020. Vi håber på jeres forståelse.


23

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

Vinen til foråret..! MånedenS Vin i ApriL

LA BineTTe LeOn GrenACHe frankrig - Languedoc

19

95

Potent grenache, der slår an på alle tangenter. Masser af moden frugt som blomme og kirsebær, bakket op af krydderurter, lidt sort oliven og let røg. Alt er pakket ind til perfektion af en elegant tanninstruktur. Velegnet til grill- og stegeretter.

SpAr 320,-

6 flasker

300.-

Pr. boks

Spier

vin i boks

friT VALG

125.-

Sydafrika. 3 liter.

Årgang 2018

Årgang 2018

Årgang 2019

Årgang 2018

Årgang 2019

Vinavisen.dk 20.07.2019

Vinavisen.dk 13.07.2019

Vinavisen.dk 31.08.2019

Vinavisen.dk 15.09.2018

Vinavisen.dk 10.08.2019

SØLV Veritas Awards 2018

Spar

1 flaske

Winelab.dk v/Mads Jordanseng 22.05 2019

4495

35,-

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer og udsolgte varer.

UN 1/2 PDER RIS Spier Signature Sydafrika. 75 cl. Literpris 46,67. Frit valg.

SuperBrugSen Havdrup Skovvej 3 4622 Havdrup Tlf. 46 18 13 00

åBningSTider: Man-fredag 7-20 Lørdag 7-20 Søndag 7-20

Bager: 6-20 6-20 6-20

HAVDRUP

Tilbuddene på denne side gælder til og med lørdag den 4. april 2020


24

kend din by...

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 31. marts 2020

Superbrugsen Havdrup

SpAr 40,00

Anthon berg Guldæske 300 g

Pr. æske

Pr. æske

44

35

Anthon berg fugleæg 24 stk - 372 g SpAr 44,85

95

00

God Påske! Anthon Berg marcipanæg

vælg mellem marcipan alm, med nougat eller med appelsin. 3 x 30 g

friT VALG SpAr 45,85

Toms Lakridspower 150 g

SpAr 39,85

3 Pakker

20

00

Anthon Berg æg Vælg mellem mandelæg, chokoladeæg eller mini fugleæg 80 g

SpAr 39,85

SuperBrugSen Havdrup Skovvej 3 4622 Havdrup Tlf. 46 18 13 00

åBningSTider: Man-fredag 7-20 Lørdag 7-20 Søndag 7-20

Bager: 6-20 6-20 6-20

HAVDRUP

Tilbuddene på denne side gælder til og med lørdag den 4. april 2020