Page 1

Lokalavisen for Solrød og omegn

Tirsdag den 25. marts 2014

FOLKEKIRKEN SOLRØD • JERSIE • HAVDRUP • KARLSTRUP

Oh, søde vår, så er du atter nær

Af Hanne E. Schmidt, sognepræst i Jersie og Kr. Skensved

Bryllup i kirken er ligeså D billigt, som I ønsker det

et er i dag et vejr, et solskinsvejr! Oh figentræet, vintræet, oliventræet og daddelplanten, Men det er svært for mange mennesker, førhen søde vår, så er du atter nær”, synger et lille træ som man kalder for Johannesbrødet, som i dag. Netop derfor oplever vi i Det nye TesKim Larsen. For det er marts. Det er myrratræet, busken Kristi Torne og alt fra papyrus- tamente, at Jesus arbejder hårdt på at overbevise forår. En fantastisk årstid. Humørbagræs til krydderurter. En meget inspirerende bog. sine tilhørere om sandheden og alvoren i hans ord, rometeret stiger uvilkårligt, når dagene bl.a. ved brug af mange lignelser og i udførelsen af bliver længere og lyset vender tilbage, alt i naturen I Bibelen gør man brug af billeder hentet fra namirakler. Det er jo meningen, at vi som kristne skal spirer og gror, og fuglene synger. Det kan næppe turen, lige fra skabelsen i Det gamle Testamente til tilstræbe at bringe hans budskab videre, i troen på andet end påvirke os i positiv retning. - For mon Jesu mange lignelser i Det nye Testamente. Det skal den treenige Gud og i samværet med andre menikke foråret giver de fleste af os mere anuar energi ogerflereen ofte i lyset af etbrudepar, ønske om atder forklare tydelignesker. ForBlot ”Livets har dinehvor hænder, derfor er forGud at nævne, forskellige ikkeog havde en eneste fladsesmåned. kræfter til at tage fat på dagens opgaver og livets gøre meningen, ligesom man hos de bibelske forfatdet dig han sender”, som der står i salmebogen Pungen puster ud, og gæst med. Som sad foran alteret bryllupper kan være. mange udfordringer? Jeg tror det. Dankortet tere naturligt nok oplever en urokkelig tro på, at 370. Her i kirkerne vil vi gøre alt for, at sige skal helst og brændende ønskede at nr. ikke blot mennesket men også alt andet i denne glemmes i lommeulden. Det ja til hinanden og modtage Guds I kan få et varmt, nærværende og Det er min erfaring, at jo ældre vi bliver, desto verden er skabt af Gud. Påskens befriende åndedrag er måneden for skrump, velsignelse til deres kærlighed og velsignet bryllup. større betydning får naturen for os. Fokus flytter Imidlertid var Jesus klar over, at et menneskes Om I kommer alene som par, med liv sammen. Bagefter gik de ud og nye vaner. sig typisk i løbet af livet, så viindsnøring med årene i og stadig Ja, jeg tror på korsets gåde liv i perioder kan ligge i ruiner, hvor alt er op ad tre eller 30hvor eller 100hargæster spiste en middag Men i februar begynder telefonen højere grad retter vores opmærksomhed mod ”de Når vi med udspring i naturens billedersammen. føres ind i bakke. Livssituationer, vi ikke overskuder fuldkomment underordnet. Kirken at ringe med bryllupper. Bryllupper i nære ting i livet”, - og det er også naturen omkring det bibelske billed - og tydningsunivers, så handler til noget eller nogen som helst, fordi vores liv er sat Bryllupper i det fri er jeres. kirken. Ikke at så mange ringer. For os: Haven, træerne og blomsterne uden for vores det om Guds historie med mennesket. I nytestapå vågeblus, og troen på Gud ligger hengemt som Om den under er lille stor, den 2006 er antallet mentlig af bryllupper Andre brudepar de nærmeste vindue - eller havet, der medsiden konstante bølgeskvulp sammenhæng drejer det sig omhar at kunne et frø ved vintertide deneller frosne jord.er Men da rummelig. Så I både kan sidde blot i kirken dalet, og det er ikke fordi, med i kirken og har bedt alle om har en beroligende indvirkning på os, hvad enten tro på ”korsets gåde”, Jesus Kristus som vores freler evangeliets løfte til os, at Jesus kommer ethvert jeri møde, to, som brudepar, og alligevel folk elsker mindre i landet, når at tage mad med tiltror en buffet vi går tur på stranden eller blot sidder på en bænk her ser, så vi med Grundtvig kan istemme: ”Ja, jeg menneske - mennesker i anfægtelser, sorg, føle omgivet af nærvær, lys krisen kradser, fordi rigtigt i hjemmet og betragter havet, mens vi lader os indfange og men på korsets gåde” (DDS nr. 192). bagefter. Det bliver fortvivlelse ellerjer afmagt. inspirere af lyset, lydene og duftene. mange gifter sig på rådhuset i som regel en dejlig fest, fordi det og varme, og også sidde mange Derfor detmærke en styrkesamme at kunnenærvær, tro på, at der lys- iog stedet for. How come? mere formelle er skubbet lidt i erog Mange kunstnere har i tidens løb sig inspirere lyset af ”påskens befriende åndedrag”, som varme. dybe Ja, måske lidt mere varme. Jo,ladet fordi det er billigere, siger baggrunden. af naturen, bl.a. H.C. Andersen, derBilligere? i sit imponeDostojevskij - er håb, selv når alt ser Såformulerer lad ikke det, økonomien skræmme folk. Jamen, det koster Der er også brudepar, som ønsker Skrevet af forfatterskab ogat mæle håbløst ud. detfra er altafgørende kunnehjertet bevare Kristine rende Stricker Hestbecj ofte gav naturen jerFor væk kirken, forathvis jo ikkemund noget blive gift i kirken, det helt store udtræk med veterantil fornøjelse og eftertanke hos læseren. håbet og troen på, at der er en vej ud af mørket og sognepræst, Havdrup siger jeg. Jo, siger folk. For skal bil eller karet, stor middag på en er fuldt, så er det mindre vigtigt om tristessen. Selv den skrøbeligste tro kan som det man giftes i kirken, kræver det herregård med 100 overnattende pungen er halvtom. Bibelens planteverden spirende frø – vokse op af den frosne og golde jord, Fotos Guds velsignelse er gratis. en stor fest. På rådhuset kan man gæster og har det herligt med det. fordi Guds rige lever iblandt os og pibler frem alle HavdrupNaturen Kirke er også meget nærværende i Bibelen. nøjes med en reception eller lille Og i sommer blev det muligt at For en del år siden blev der udgivet en bog med steder, hver gang et menneske rækker sin hånd middag. blive viet uden for kirken. Det var titlen ”Bibelens planteverden”. Her fortæller forfatfrem for at hjælpe en anden. der for eksepmepl to brudepar i teren, dr. agro. Hans Arne Jensen, om planternes I bestemmer selv Havdrup, der ønskede. egenskaber og brug i bibelsk tid og om den symLad os vende os mod lyset og glæde os over forårets Et par blev viet ved gadekæret. Det er sådan, det er. Synes de bolik, som mange af planterne repræsenterer i komme, så vi - med Kim Larsen - kan synge Ludvig Menfører sådan bibelsk sammenhæng. Hans fleste. Arne Jensen os behøver det ikke De drak lidt champagne og gik hjem Holsteins sang: ”Nu vil jeg glemme rent, at det var og grillede. Det andet brudepar være. Det bestemmer I selv. ind i et forunderligt univers,at mættet med dufte vinter, nu vil jeg gå og købe hyacinter og bringe fejretil én, som jeg har kær”. Jeg vil ønske jer alle et af de smukkeste bryllupper, blev viet i en skov og lod sig dem og synsindtryk. Bogen er rig påNogle information om i en have. jeg har haft, har været med datidens mangfoldige og eksotiske træer og planter: dejligt forår!

J

19


20

Lokalavisen for Solrød og omegn

Tirsdag den 25. marts 2014

Fredagstræf i Sognehuset Fredag 25. april kl. 17.00 Der er som altid god mad og hyggeligt samvær. Bestilling og køb af madbilletter, kr. 50,00, skal ske senest onsdag 23. april på enten kirkekontoret i Jersie, Birkevænget 40 eller i Solrød Strandkirke, Mosevej 1

JERSIE-KR.SKENSVED SOGN jersie-skensved.dk april

Gudstjenester for april 2014

Kig-Ind i Sognehuset

Tirsdag 1. april kl. 11.00 i Jersie Kirke Babysalmesang v/Christina Inés Wandel

Tirsdag 1. april kl. 14.00

Søndag 6. april kl. 10.00 i Jersie Kirke Højmesse v/Christina Inés Wandel

- med kaffe, snak og socialt samvær.

Tirsdag 15. april kl. 14.00

Palmesøndag 13. april kl. 10.00 i Jersie Kirke Højmesse v/Christina Inés Wandel med efterfølgende frokost

Sognepræst Hanne Elisabeth Schmidt holder foredrag om Den tyske abbedisse Hildegard af Bingen

Skærtorsdag 17. april kl. 10.00 i Jersie Kirke Højmesse v/Hanne Elisabeth Schmidt Langfredag 18. april kl. 16.00 i Jersie Kirke Koncertgudstjeneste v/Christian Inés Wandel Passionsgudstjeneste med kammerkoret Musica underledelse af dirigent Jan Sheerer. Musik af Hildegard af Bingen, Pergolesi m.fl.

JazzSalmesangKoncert

Langfredag 18. april kl. 16.00 Passionsgudstjeneste i Jersie Kirke

Torsdag 3. april kl. 19.30 i Sognehuset

Kammerkoret MUSICA Dirigent: Jan Scheerer

”JazzSalmesangsKoncert” med Mads Vinding, Margrethe Grarup, Hans Anker Jørgensen, Caroline Borello Lerche m.fl.

Påskedag søndag 20. april kl. 10.00 i Jersie Kirke Festgudstjeneste v/Gunder Gundersen 2. påskedag, mandag 21. april kl. 10.00 i Jersie Kirke Højmesse v/Hanne Elisabeth Schmidt Søndag 27. april kl. 10.00 i Jersie Kirke Højmesse v/Gunder Gundersen Onsdag 2. april kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Jersie Menighedshus Ndr. Byvej 13, Jersie by, 2680 Solrød Strand

Tirsdag 29. april kl. 14.00 - 17.00

Lørdag 5. april kl. 9.00 - 16.00

Retræte med meditation i Kirke Skensved Kirke

Reception i Jersie Sognehus

v/ pastor Gunder Gundersen

i anledning af, at

Michael Rønne Rasmussen

Træk dig tilbage en dag i stilhed, fordybelse og afklaring. Tid til tanker og indre ro. Afslutning med fælles måltid, pris kr. 200,00 Tilmelding senest 1. april til 2337 7995 eller tilmeld@klostertid.dk

stopper som sognepræst ved Jersie og Kr. Skensved Sogn. Alle er velkomne til at komme og sige farvel og tak til Michael, som har været hos os i 20 år. Vi byder på lidt godt til ganen!

Kirkebil

Fødselsdagsudsalg

Læsekredsen

Glæd jer til maj!

Husk, at der til alle gudstjenester og koncerter kan bestilles kirkebil. Kontakt kirkekontoret.

i DSUK’s genbrugsbutikken på Solrød Strandvej 94. Torsdag 10. april kl. 10.00 - 17.00 Fredag 11. april kl. 10.00 - 17.00 Lørdag 12. april kl. 10.00 - 14.00

Læsekredsen mødes den første lørdag i måneden kl. 13 - 15 i Jersie Menighedshus.

Læsekredsen 3. maj.

Årsmøde i menighedsplejen

Onsdag 23. april kl. 11.00 i Jersie Sognehus

Kontakt os

Kirkekontoret, Jersie Sognehus Kordegn Bente Sandfeld Birkevænget 40 2680 Solrød Strand 5614 2288 bvje@km.dk

Alle varer i butikken: Halv pris Danske Sømands- og Udlandskirker Jersie Solrød Menighedspleje Støtter globalt og lokalt

Menighedsrådsformand Naima Simring 2037 0307 naima.simring@gmail.com

Sognepræst Christina Inés Wandel Sdr. Byvej 23, Jersie 2680 Solrød Strand 5616 8150 / 5127 1190 ciw@km.dk

Vi læser bogen ”Den tomme plads” af J. K. Rowling - indtil vi ses igen til maj.

Gudstjeneste 4. maj kl. 10 i Jersie Kirke

Kontakt Tove Damgaard, tlf. 5616 9307, hvis du vil vide mere om læsekredsen

Sognepræst Hanne Elisabeth Schmidt 4025 0050 hasc@km.dk

Sognepræst Gunder Gundersen 2337 7995 gg@km.dk

Graver Birgit Tornquist 2173 7969 graver@jersiekirke.dk


Lokalavisen for Solrød og omegn

Tirsdag den 25. marts 2014

APRIL 2014

GUDSTJENESTER Lørdag den 5. april Solrød Strandkirke kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste, Charlotte Gravesen Søndag den 6. april Solrød Strandkirke kl. 11.00 Gudstjeneste, Charlotte Gravesen Lørdag den 12. april Solrød Kirke kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste, Gunder Gundersen Søndag den 13. april Solrød Strandkirke kl. 11.00 Gudstjeneste, Gunder Gundersen Torsdag den 17. april Solrød Strandkirke kl. 18.00 Skærtorsdag, Charlotte Gravesen

Påske - Kirkens vigtigste tid

Påsken er en af de vigtigste højtider i kirken. På kun en uge fortælles der en historie, som spænder fra håbet om at alting nu bliver godt - til håbløshedens smerte den dag det hele forekommer tabt, for til sidst at ende med glæden og troen på, at Guds kærlighed til os er stærkere end alt, hvad vi kan finde på. Palmesøndag Håbet tændes palmesøndag. Folket i Jerusalem lagde palmegrene på vejen foran Jesus, som vi i dag ruller den røde løber ud. Nu bliver alting godt. Skærtorsdag Det store mysterium – nadveren – holdes for første gang. Jesus lover os mennesker, at han altid vil være hos os, også når vi ikke kan se ham. Langfredag Sorgen kan være dyb og lang. Det er den langfredag, hvor vi hører om, at Jesus dør. Alt forekommer tabt. Påskedag Det ender godt! Guds søn lyser mørket op. Han skaber liv i døden. Vi hører, at også vi kan leve igen hos Gud. 2. Påskedag Påsken er for børn. Nu skal børnene høre påskehistorien og det vil ske på deres præmisser, og glæden vil være i fokus - og i øjenhøjde.

Søndag den 27. april Solrød Strandkirke kl. 11.00 Gudstjeneste, Charlotte Gravesen Tirsdag den 29. april Solrød Kirke kl. 19.30 Aftengudstjeneste, Leif Ellerbek

CHRISTIANS HAVE Der er andagt hver 1. tirsdag i måneden kl. 14.00 Næste gang er den 1. april ved Kristine Stricker Hestbech

i Jersie Sognehus, Birkevæget 40 Tilmelding og køb af billetter på Solrød og Jersie kirkekontorer senest den 23. april.

HYGGEKLUB

Hyggeklubben finder sted i Solrød Strandkirke, den begynder kl. 14.00 og er åben for alle.

MENIGHEDSRÅDSMØDE

Søndag den 20. april Solrød Kirke kl. 9.30 Påskedag, Leif Ellerbek

Lørdag den 26. april Solrød Strandkirke kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste, Charlotte Gravesen

Fredag den 25. april kl. 17.00

Torsdag den 24. april - fællessang

Lørdag den 19. april Solrød Strandkirke kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste, Leif Ellerbek

Mandag den 21. april Solrød Strandkirke kl. 11.00 2. Påskedag, Charlotte Gravesen

FREDAGTRÆF

Torsdag den 1o. april - “Kuling fra Øst” ved Køge Marineforenings husorkester.

Fredag den 18. april Solrød Strandkirke kl. 11.00 Langfredag, Leif Ellerbek

Solrød Strandkirke kl. 11.00 Påskedag, Leif Ellerbek

FEJR PÅSKEDAG I SOLRØD KIRKE D. 20. APRIL KL. 9.30

Næste møde er den 10. april kl. 18.30 i Solrød Strandkirke.

Musikcafé

Lørdag den 5. april kl 15.00 er det atter tid til MusikCafé med Solrød Strandkor i Solrød Strandkirke. Programmet indeholder musik fra Mendelssohn til Stevie Wonder, så det bliver noget af en musikalsk tids-og genre rejse, hvilket også afspejler sig i fællesangen som jo er en vigtig del af programmet. Der er også mulighed for at købe sig en kop kaffe med kage eller et glas vin. Velkommen! Der er fri entre.

Dagsorden kan hentes i Solrød Strandkirke en uge før mødet.

Påskens labyrint

Lørdag den 12. april kl. 14.00 er der, som indledning til påskeugen, Passions-koncert med Ensemble Authentia med ledsagende fortælling ved sognepræst Gunder Gundersen. Undervejs i koncerten fortælles løbende om de store stemningsskift, som hver af påskedagene indeholder. Det finder sted i Solrød Strandkirke og der er fri entré.

Skærtorsdagsgudstjeneste med spisning

Torsdag den 17. april smelter måltid og gudstjeneste sammen i Solrød Strandkirke kl. 18.00. Gudstjenesten foregår ved langborde i kirkerummet, og vi spiser undervejs. Påskemåltidet består af lam, salat og brød og vi får vin til. Tilmelding er ikke nødvendig. Præst Charlotte Gravesen

Næste annonce kommer i avisen den 22. april 2014 SOLRØD SOGN Kirkekontoret Mosevej 1, 2680 Solrød Strand Telefon 5614 0055 kordegn@solrodkirker.dk Åben: Mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00 Fredag kl. 10.00 - 12.00 Torsdag træffes kordegnen kl. 16 - 18 i Havdrup Sognehus, Bistrupvang 33, 4622 Havdrup

www.solrodkirker.dk

21


22

Tirsdag den 25. marts 2014

Lokalavisen for Solrød og omegn

HAVDRUP KIRKE APRIL 2014 PALMESØNDAG FOR HELE FAMILIEN

Gudstjeneste i kirken 13. april kl. 11 med palmeblade

+ PONYRIDNING I PRÆSTEGÅRDSHAVEN

SKÆRTORSDAG

med nadver i kapellet

PÅSKEUGEN

Havdrup Kirke kl. 11 Præst Kristine S. Hestbech

Skærtorsdag 17. april

Havdrup Kirke kl. 19.30 Præst Kristine S. Hestbech

Langfredag 18. april Havdrup Kirke kl. 11 Præst Helle Viuf

Påskedag 20. april

Havdrup Kirke kl. 11 Præst Kristine S. Hestbech

2. Påskedag 21. april Havdrup Kirke kl. 11 Præst Helle Viuf

Søndag 27. april

Havdrup Kirke kl. 11 Præst Helle Viuf

Helle Viuf tlf. 6166-0824 Kristine S. Hestbech tlf. 4048-0388

PÅSKEDAG

2. PÅSKEDAG

Mariæ bebudelses dag Søndag 6. april Palmesøndag Søndag 13. april

synger Havdrup Kirke Ensemble synger Havdrup Kirke Ensemble Budskabet om opstandelsen fejres med asti og likøræg

GUDSTJENESTER Havdrup Kirke kl. 11 Præst Kristine S. Hestbech

LANGFREDAG

KULTUR Filmelskernes Paradis

Ksenija Madic Henkel medvirker på bratsch Efter gudstjenesten er der asti og citronmåne

INFO Babysalmesang

Vi mødes om en god film Bagefter snak, vin og ost Onsdag 19/4 kl. 19

slutter 10. april Nyt hold igen til august

Læsekredsen

Menighedsrådsmøde

Læs om aftenens bog på kirkens hjemmeside Onsdag 30/4 kl. 19

Sognecafé

Tirsdage kl. 10-12 1. april: Strik og spil 8. april: Emmy Holme om Florence Nightingale 15. april: Filmdag 22. april: Ulla Mortensen og Birthe Skov Rasmussen fortæller om Rumænien 29. april: Anemonetur

er åbent for alle Torsdag 10. april kl. 18

Udstilling

Skabsmalerne udstiller i sognehuset hele april Velkommen!

Dåb

5. + 16. + 26. april 31. maj 7. + 14. juni 26. juli

ALLE ARRANGEMENTER FOREGÅR I HAVDRUP SOGNEHUS

www.havdrupkirke.dk

Kirkerne uge 13 2014  
Kirkerne uge 13 2014  

Indlæg i Lokalavisen Solrød Kontakt Lars Zederkof - 3052 4222

Advertisement