Page 1

Tinsel Meselelerin Çözümü İçin Psikiyatrist Psikiyatristler, kişilerin tinsel ve psikolojik meselelerine çözüm getiren hekimlerdir. Yapılan bir araştırmaya göre tinsel çöküntüler değişik sebeplerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Bu sebeplerin her biri kişilerde farklı ruhsal çöküntülere neden olmakta ve bu ruhsal problemler giderek kişilerin beden sıhhatini da negatif etkilemektedir. Bu vaziyet üzerine yapılan pek çok ilmi araştırma da bu kuramı doğrulamıştır. Bu yüzden, kişilerde gözlemlenen tinsel problemler uzman bir psikiyatrist tarafından rehabilitasyon edilerek, kişilerin beden ve ruh sıhhati savunma altına alınmalıdır. Uzmanlar çoğu zaman tinsel meseleleri bir zincire benzetmektedir. Her bir zincir beden ve ruh sıhhatinde bir halkayı etkileyerek, vücut yapısında bozulmalara kapı aralamaktadır. Bu konuda ehemmiyetli olan uzman bir psikiyatrist bulunarak, teşhis ve rehabilitasyona yönelik bir süreç içerisine girmektir. Uzman pek çok psikiyatrist İstanbul başta olmak üzere devlet veyahut özel müesseselerde görev almaktadır. Yapılan kısa bir araştırmanın hemen peşinden ruhsal problemlerden mesul uzman bir psikiyatrist İstanbul ve diğer şehirlerde bulunabilecek uzmanlar meselelerin çözümü olabilir. Ruhsal Meseleler Nasıl Bedensel Meselelere Dönüşür? Her hastada ruhsal çöküntüye neden olan psikolojik problemler farklılık gösterir. Kimi tinsel problemler vakit içerisinde kişinin istemi üzerine yok edilebilse de bir takım tinsel çöküntüler uzman desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bilhassa kişinin ruh sıhhatine uygun uzman bir psikiyatrist İstanbul gibi büyük şehirlerde kolayca bulunabilir. Vakit içerisinde tinsel problemlerin rehabilitasyon edilmemesi beden sıhhatini da negatif etkilemektedir. Bilhassa, bağışıklık sisteminin zayıflamasına hem de çökme noktasına getiren bu problemler var olan hastalıkların ilerlemesine neden olurken, sıhhatli bir ferdin de birtakım rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Bağışıklık sisteminin tesirli olduğu tüm hastalıklarda ruhsal problemler hem psikolojik hem de bedensel olarak kişilerin daha yorgun ve daha halsiz hissetmelerine neden olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bilhassa kalp ve damar rahatsızlıklarının çoğunun ruhsal problemlere dayandığı belirlenmiştir. Bu nedenle, ruhsal problemler kesinlikle uzman desteği alınarak çözüme eriştirilmelidir. Ruhsal Problemlerde Psikiyatristin Görevi Her ruhsal problem kişiyi hem farklı şekilde etkilemekte hem de zamanla çözülmez meselelere kapı aralamaktadır. Bu yüzden bir psikiyatristin başlıca görevi evvela kişinin ruh sıhhatinin problemden ne kadar etkilendiğini belirlemektir. Ülkemizde genel olarak tinsel problemlerin çözümü olarak direk ilaç rehabilitasyonuna müracaat edilmektedir. Ekseriyetle anti depresan ilaçları ile rehabilitasyona başlanmaktadır. Ancak kişinin tinsel problemi için kişinin bu problemden ne kadar etkilendiği, ne derece zarar gördüğü ve problemin ana nedeni belirlenmelidir. Bir takım tinsel çöküntüler kısa ve tesirli bir rehabilitasyon metodu ile de giderilebilir. Bu yüzden direk ilaç rehabilitasyonuna başlamak gereksiz olabilmektedir. Burada psikiyatristin ne kadar uzman olduğu ehemmiyetlidir. Zira uzman bir psikiyatrist hastanın ihtiyaç duyduğu rehabilitasyon metodunu en iyi şekilde belirleyerek, doğru metotların kullanılmasını sağlayacaktır. Bu şekilde uzman bir psikiyatrist hem kişinin tinsel problemine çözüm getirecek hem de kişiye uygun rehabilitasyon metodunun belirlenmesini sağlayacaktır.

Alenpsikoloji  
Alenpsikoloji  

İstanbul psikyatrist

Advertisement