Page 19

Kijkje in de pensioenkeuken

Bank als achilleshiel van de economie

Dit is het vierde boek van de Canadese

Een voormalig bestuurder van de

pensioengoeroe Keith Ambachtsheer in

Engelse centrale bank die als titel

krap twintig jaar. Dit keer komen de

The End of Alchemy kiest voor zijn boek

ontwikkelingen in het pensioenland-

over geld, de rol van het banksysteem

schap in diverse landen sinds 2008

en hoe onze economische toekomst

aan bod. Voor de leiders in de pen-

hiervan afhangt, trekt de aandacht.

sioenindustrie is het de kunst om te handelen op basis van een

Verwacht geen memoires, dit is reflectie van een ervaringsdes-

geïntegreerde visie op het pensioensysteem, het bestuursmodel

kundige op het financiële stelsel. Aan de hand van de langjarige

en hun beleggingsovertuigingen. Ambachtsheer bespreekt

ontwikkeling van de economie komt King tot de conclusie dat

diverse aspecten van elk van deze terreinen. Soms aan de hand

banken hun rol van aanjager van economisch groei niet waar-

van wetenschappelijk onderzoek, soms door een kijkje in de

maken. Banken verdienen geld door op basis van het in hun

keuken bij een gerenommeerd pensioenfonds. Elk hoofdstuk

gestelde vertrouwen geld te scheppen: alchemie. Deze activiteit

sluit af met praktisch haalbare beleidskeuzes die niet zelden het

maakt banken op crisismomenten echter tot de achilleshiel van

stempel van ‘best practice’ verdienen.

onze economie. Een nieuwe visie op de rol van banken is

Titel: The Future of Pension Management Auteur: Keith P. Ambachtsheer Uitgever: Wiley ISBN: 978-1-119-19103-2

gewenst. Zoals meer beleidsmakers, wijst ook King in de richting van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat behoud van vertrouwen in het banksysteem centraal komt te staan. Voor commerciële banken is dat wellicht belangrijker dan alchemist zijn.

Te machtige kortetermijnbelegger

Titel: The End of Alchemy Auteur: Mervyn King Uitgever: W.W. Norton & Company ISBN: 978-0-393-24702-2

Masouros toont aan dat wijzigingen in ondernemingsrecht die vrijheid van kapitaalverkeer bevorderen gelijktijdig – en deels onbedoeld – de machtsbasis voor beleggers met een kortetermijnfocus hebben vergroot. In dit boek vindt u een post-keynesiaanse theorie: deze beleggers zorgen ervoor dat er minder kapitaal in de onderneming beschikbaar blijft voor investeringen, waardoor toekomstige groei wordt aangetast.

BOOKS THAT INSPIRE

Masouros onderbouwt deze theorie met praktijkvoorbeelden en internationale vergelijkingen. Aanpassingen in ondernemingsrecht waardoor meer gewicht wordt gegeven aan langetermijnbelangen kunnen een rol spelen op weg naar meer economische groei. Denk daarbij aan situaties dat belangen van stakeholders vóór een aandeelhoudersbesluit gaan, of dat het gelijkheidsprincipe tussen aandeelhouders losgelaten wordt. Het belang van de kortetermijnbelegger verschilt immers van dat van de loyale langetermijninvesteerder. Titel: Corporate Law and Economic Stagnation Auteur: Pavlos E. Masouros Uitgever: Eleven International Publishing ISBN: 978-94-90947-82-8

Evert Waterlander is directeur Client Solutions bij Kempen Capital Management. Hij selecteert voor Kempen Insight boeken over beleggen. evert.waterlander@kempen.nl Kempen Insight, juli 2016

19

Profile for Kempen publications

Kempen Insight juli 2016  

Begin dit jaar gingen we uit van een jaar met veel volatiliteit en weinig richting op de financiële markten. Tot nu toe worden we op onze we...

Kempen Insight juli 2016  

Begin dit jaar gingen we uit van een jaar met veel volatiliteit en weinig richting op de financiële markten. Tot nu toe worden we op onze we...