Page 1

in

ARENDONK Hét nieuwe weekblad in uw gemeente

U hoeft geen expert te zijn om te beleggen

BELEGGEN MET RECORD FUND

RECORD FUND Record Fund is een bevek naar Belgisch recht

Eenvoudig Gespreid risico Lage kosten

Meer info bij uw Record-bankier of op www.recordbank.be AVIF BVBA WAMPENBERG 30 B.1 • 2370 ARENDONK • 014/67 24 21 AVIF@RECORDBANK.BE • FSMA: 104374 A-CB Record Fund Balanced en Record Fund Dynamic zijn compartimenten van Record Fund, een bevek naar Belgisch recht. Oprichtingsdatum: 22/05/2014. ISIN-code: BE6264506526 (RFB CAP), BE6264507532 (RFB DIS), BE6264508548 (RFD CAP) en BE6264509553 (RFD DIS). Het compartiment Balanced belegt zijn activa voornamelijk in ETF’s (‘Exchange Traded Funds’ of beursgenoteerde indexfondsen) met een evenwichtige blootstelling aan de aandelen- en obligatiemarkten. Het compartiment Dynamic belegt zijn activa voornamelijk in ETF’s met een blootstelling aan de aandelenmarkten. Instapkosten: 1%. Uitstapkosten: 0%. Lopende kosten: 1,30% (raming). Prestatiecommissie: 0%. SRRI-notering van het compartiment Balanced en Dynamic: respectievelijk 3 en 5 (van 1, de minst risicovolle, tot 7, de meest risicovolle: risicoindicator die overeenstemt met de BEAMA-methodologie). Minimumhorizon: compartiment Balanced ≥ 5 jaar en compartiment Dynamic ≥ 7 jaar. Dividenden (distributie): roerende voorheffing van 25%. Beurstaks (kapitalisatie): 1% (met een maximum van 1.500 euro). De belegging is eventueel niet geschikt voor uw persoonlijke situatie. Neem voor u inschrijft nog even de Essentiële Beleggersinformatie (KIID), het prospectus en het laatste periodieke verslag van de bevek door. Die documenten zijn gratis te verkrijgen in alle kantoren van Record Bank die de financiële dienst verzorgen, evenals op www.recordbank.be. Ze zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. De nettoinventariswaarde wordt bekendgemaakt in De Tijd/L’Echo en op www.recordbank.be Dit document is bestemd voor promotiedoeleinden en vormt geen beleggingsadvies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Record Bank nv ~ Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere ~ RPR Brussel - BTW BE 0403 263 642 ~ BIC (SWIFT): HBKABE22 IBAN: BE36 6520 4089 5181 ~ www.recordbank.be ~ FSMA-nr 12.165A

week 23 - 05 juni 2014


bestuur

vrije tijd

burgerzaken

technische dienst

ruimtelijke ordening & milieu

financiële dienst

GEMEENTELIJKE BERICHTGEVING COMMODO’S - BEKENDMAKINGEN Door de Bestendige deputatie van de Provincie Antwerpen werd op 24.04.2014 milieuvergunning klasse 1 afgeleverd aan nv Aquafin, Saren 11 te Arendonk tot de hernieuwing na verandering door wijziging en uitbreiding van een waterzuivering (RWZI) Aan Coolen bvba, Vreehof 27, werd vergunning verleend tot het uitbaten van een magazijn, inclusief opslag gas in verplaatsbare recipiënten, op het adres gelegen Hoge Mauw (uitbreiding) Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning fietspad Arendonk/Ravels. Door het gemeentebestuur van Arendonk werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kloosterbaan-De Lusthoven te Arendonk, met als kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie A zonder nummers en afdeling 2 sectie D zonder nummers. Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad, van fietsoversteekplaatsen, van verkeersremmende maatregelen (w.o. middengeleiders), van inritten en plaatselijke inbuizing van grachten thv deze inritten, van een verhoogd kruispunt in asfaltverharding, het herstellen van wegenis in asvaltverharding, het (her)profileren van grachten, het ontbossen en het vellen van bomen, het heraanplanten van een dreefstructuur en alle aanhorigheden die gepaard gaan met deze werken. De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, tot en met 20 juni 2014. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur.

GEMEENTELIJKE DIENSTEN OP PINKSTERMAANDAG 9 JUNI 2014 Het gemeentehuis, het containerpark en de bibliotheek zijn gesloten op 2de pinksterdag, maandag 9 juni 2014.

KIDS ID Vergeet niet minstens 3 weken voor het vertrek naar het buitenland je Kids ID aan te vragen bij de dienst burgerzaken. De kaart is 3 jaar geldig en kost 6,10 EUR. Opgepast. Er wordt geen verwittiging gestuurd op de vervaldatum van de kaart.

2


MILITAIRE OEFENING 3DE BATALFON PARACHUTISTEN In Arendonk, Ravels, Turnhout, Dessel, Mol en Balen vindt er van dinsdag 17 juni 2014 tot donderdag 19 juni 2014 een militaire oefening plaats van het 3de Bataljon Parachutisten. Er nemen in totaal 60 personen, 4 voertuigen, 2 helikopters Agusta, 2 transportvliegtuigen C130, 11 vaartuigen Zodiac en 2 vaartuigen Dinghy aan deze oefening deel. Er vinden laagvliegactiviteiten plaats en er wordt gebruik gemaakt van wapens en blankmunitie.

INVULLEN BELASTINGBRIEVEN De diensten van de FOD Financiën - belastingen helpen je met het invullen van je belastingbrief op volgende dagen in het sociaal huis, Vrijheid 100: dinsdag 10 juni 2014 – 09.00 tot 12.00 uur Degene die op deze dagen niet kunnen, kunnen gedurende de maanden mei en juni hun belastingbrief nog laten invullen op de kantoren van de FOD Financiën, Spoorwegstraat 22 te 2300 Turnhout.

NIEUWS VAN DE KRINGWINKELS WEB Zomerspeelgoed en luchtkussens. Vanaf woensdag 11/6 verkopen onze Kringwinkels WEB weer zomerspeelgoed en luchtkussens. Kan je er woensdag 11/6 niet bij zijn, geen nood, we vullen onze winkel vanaf die dag dagelijks aan tot het einde van onze voorraad. Kledingwinkel La Ganga.

Onze kledingwinkel La Ganga, Korte Gasthuisstraat 39 in Turnhout, bestaat 5 jaar en viert dat op zat. 21/6. Deze Kringwinkel-boetiek verkoopt dan al vijf jaar voor weinig geld kwaliteitsvolle en trendy tweedehandskleding, schoenen en accessoires. Hiermee realiseert de winkel ook al vijf jaar tewerkstelling voor personen binnen de sociale economie! En natuurlijk is iedereen allerhartelijkst welkom om dit mee te komen vieren! Die dag zijn er heel wat festiviteiten in de winkel: - doorlopend een héél mooi aanbod kleding, schoenen, handtassen, enz. - tussen 13u30 en 16u30: gratis stijl -en kleurenadvies, - tussen 13u30 en 16u30: gratis maquillage-tips, - tussen 13u30 en 16u30: kindergrime voor die stoere piraten en mooie prinsessen onder de kleinste bezoekertjes, - héél wat waardebonnen te winnen: 4 bons ter waarde van € 10.- en 4 bons ter waarde van € 20.- én een lekker hapje en drankje! Héél graag tot zaterdag 21/6!

En als uitsmijter: Het feest start eigenlijk al op zaterdag 7/6, want in de twee weken vóór de grote feestdag, kan je ook al waardebonnen winnen in La Ganga. Vanaf zat. 7/6 t.e.m. vrij. 13/6 kan je 6 waardebonnen winnen ter waarde van € 5.-. Vanaf zat. 14/6 t.e.m. vrij. 20/6 kan je 6 waardebonnen winnen ter waarde van € 10.-.

3


ZOMER IN ARENDONK De Grabbelpas is voor jongens en meisjes van 6 (of 6 worden dit jaar) t.e.m. 15 jaar en is persoonlijk. Je krijgt de kortingenfolder mee, die staat vol met aanbiedingen in heel Vlaanderen. Meer informatie hierover vind je op de website www. grabbelpas.be. Het programmaboekje voor de zomervakantie is volop in de maak. Als je een pasje hebt gekocht, dan belandt het automatisch in je brievenbus. Het begin is al gemaakt en voor de zomervakantie hebben we al klaar staan: taartjes bakken, vogelhuisje, vliegeren, monkey klimmen, quad rijden, buiten koken, Walibi, Pairi Daiza, dotpainting, aan tafel, yoga, ontdekkingsboot… en nog veel meer. Op de inschrijfdag van de activiteiten worden geen nieuwe pasjes verkocht. De pasjes moeten in je bezit zijn voor de inschrijving anders heb je geen programma om uit te kiezen. In Arendonk heeft het zwembad voor voordelen gezorgd. Zo kan je iedere schoolvakantie voordelig gaan zwemmen en kan je ook goedkoper deelnemen aan het discozwemmen. Tijdens een schoolvakantie krijg je ook nog eens een gratis zwembeurt. In de vakanties is er op woensdagnamiddag, vrijdag- en zaterdagavond pretbad. De korting krijg je op vertoon van je Grabbelpas, uitgeschreven in Arendonk. Voor alle inlichtingen kan je terecht op de dienst Vrije Tijd. Inge Daems - 014 40 90 78 - inge.daems@arendonk.be

JUNI COMPOSTMAAND Wat is composteren ? Composteren is het proces waarbij organisch materiaal door de werking van bacteriën en schimmels wordt afgebroken tot compost. Het is een natuurlijk proces dat tijd vraagt. In de zomer moet je rekenen op 4 à 5 maanden, in de winter op 6 maanden voordat de compost gebruiksklaar is. Wat is composteerbaar? Deze tabel geeft een overzicht van de materialen die u kunt composteren en de materialen die u beter niet composteert.

4


Compostbak of compostvat ? Maak de juiste keuze ! Om uw keuken- en tuinresten thuis te composteren zijn er verschillende systemen op de markt: compostvat, -bak, wormenbak, compostsilo ... Of je werkt met een compostvat of compostbak hangt af van de oppervlakte van je tuin en de hoeveelheid afval die je te verwerken hebt. Compostvat Het compostvat laat bezitters van een kleine tuin (tot 2 à 400 m²) toe om keukenafval en eerder beperkte hoeveelheden tuinafval te verwerken tot compost. De geperforeerde bodemplaat, de donkere kleur van het vat, de bijgeleverde beluchtingstok … het hele concept is erop gericht om met een minimum aan inspanning compost van goede kwaliteit te bekomen. Compostbak Beschikt u over een grotere tuin, dan kiest u voor een compostbak of beter voor een systeem van twee of drie compostbakken naast elkaar. U moet immers kunnen omzetten. Met twee of drie compostbakken werkt u veel efficiënter dan met een composthoop. U gebruikt de ruimte die u in uw tuin reserveert als composteerruimte optimaler, en u kunt de inhoud van de compostbakken geregeld omzetten, wat de kwaliteit van de compost ten goede komt. Aankoop Je kan de compostbakken en compostvaten aankopen via de gemeente, bij het onthaal in het gemeentehuis. Je betaalt voor een compostbak €50 en voor een compostvat €40 Indien u de GFT-container niet meer nodig heeft, kan u deze opzeggen en laten ophalen door te bellen naar de gratis Diftar informatielijn 0800-97687 Voor meer info: 014-40.90.60

UIT IN ARENDONK Vrijdag 6 juni 2014 Koninginnenkweek Fons Holemans – 20.00 uur - Moerenstraat 16 – Biegilde St. Ambrosius Zondag 8 juni 2014 Ruildag postzegels, euromunten en varia – 9.00 – 12.00 uur – campus De Wamp Sinksenfestival – openluchtconcerten - Harmonie De Arend met gezellig café terras Maandag 9 juni 2014 Sinksenfestival – grote rommelmarkt - Harmonie De Arend met gezellig café terras Donderdag 12 juni 2014 Dagfietstocht – 10.00 uur – vertrek standbeeld - Femma Centrum Vrijdag 13 juni 2014 Kienavond – 19.30 uur, deuren open 18.30 uur – De Garve – hoofdprijs: elektrische fiets – ten voordele van De Rusthuif Lezing over biologische land- en tuinbouw – 20.15 uur tot 21.30 uur - leeszaal bibliotheek – Oxfam + Bib Zaterdag 14 juni 2014 tot zondag 7 september 2014 Fotozoektocht vogelkundige kring De Distelvink Zondag 15 juni 2014 Festival Totemtoeren – 13.30 – 18.00 uur - Fedasil OC Arendonk Eetfestijn – 12.00 tot 14.00 uur OF 16.00 tot 18.00 uur – reserveren voor 9 juni – De Garve – De Rusthuif

5


De Talanderwandeling is door Toerisme Provincie Antwerpen genomineerd voor de wedstrijd ‘wandeling van het jaar’. Download de wandeling en geef je stem aan Talander! www.wandelingvanhetjaar.be/wandeling/talanderwandeling-arendonk/ ROUTEKAART ‘TALANDERWANDELING’ NU GRATIS VERKRIJGBAAR BIJ DE DIENST VRIJE TIJD – GEMEENTEHUIS EN BIJ TALANDER – DE LUSTHOVEN 88 – ARENDONK

maandag 9 juni

aandag)

(Pinksterm

N

GESLOTE


liefst 42,35%. Voor het Vlaams Parlement 39,40%. Persoonlijk kon ik rekenen op 9.177 voorkeurstemmen. Een bijzonder mooi resultaat, evenwel net niet verkozen. Bedankt aan alle helpende handen en sympathisanten. Bedankt aan al diegenen die mij een duw in de juiste richting hebben gegeven.

Beste Arendonkenaar,

BEDANKT

Via deze weg wil ik iedereen bedanken die zijn stem heeft gegeven aan de N-VA en aan mezelf. Het is duidelijk dat u gekozen heeft voor verandering. Onze partij beseft maar al te goed dat ze een enorme democratische verantwoordelijkheid draagt. Wij willen geen lange politieke impasse, maar een sterke en logische coalitie zowel op Vlaams als Federaal niveau. In Arendonk behaalde de N-VA voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers maar liefst 42,35%. Voor het Vlaams Parlement 39,40%. Persoonlijk kon ik rekenen op 9.177 voorkeurstemmen. Een bijzonder mooi resultaat, evenwel net niet verkozen. Bedankt aan alle helpende handen en sympathisanten. Bedankt aan al diegenen die mij een duw in de juiste richting hebben gegeven.

Esse volBEDANKT umus pervenire quo tendimus! We zullen geraken, waar we wensen te zijn.

Esse volumus pervenire quo tendimus! We zullen geraken, waar we wensen te zijn.


Kienen te Arendonk in de Garve, vrijdag 13 juni vanaf 18u30. Vele mooie prijzen. Eerste prijs is een electrische fiets! -------------------------------- 113669 AFBRAAKWERKEN & OPRUIMINGSWERKEN JAN MAES, Lilsedijk 90, 2340 Beerse. Gsm: 0477/28.36.34 -------------------------------- 128977 HERBALIFE - voor gezond afslanken Wij hebben alle producten in stock Gratis proeven? Zelf distributeur worden? Fons Dehouwer - Independent Distributor Antwerpsesteenweg 248 - 2350 Vosselaar Tel. 0496/28.16.12 of 014/43.76.58 - www.slimworks. be -------------------------------- 128355 plat DAKWERK - isolatie - zink en gootwerken Gratis prijsofferte ROBUDAK 014/65.24.31 info@robudak. com wij laten de werkplek netjes achter -------------------------------- 127819 Putboringen.be tuinbesproeiing, vijvers, zwembad en drinkwater tel. 03/385.15.35 of 0475/79.90.86 -------------------------------- 136663 Verkoop van oude hollandse kleiklinkers, Waaldik- en keiformaten, kasseien en mozaiken, 0475/65.27.33 -------------------------------- 126888 Te koop: pelletkachel + 46 zakken pellets. Prijs otk. Tel: 0495/14.20.37 -------------------------------- 137227 Foto- en videoreportage www.foto-els.be Ook video op DVD, afgewerkt of voor eigen montage 0498/74.93.79 -------------------------------- 137233 Cursus boetseren op 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 22, 24 juli. Cursus afgieten in augustus. Info en inschrijving via ‘de herbeelding’: francienmaas@skynet.be -------------------------------- 137262 Verandaplaten versleten kapot wij vervangen ze door nieuwe bel ons voor nieuwe De Bruyn 0496/25.44.84 -------------------------------- 136168

WASSERIJ & DROOGKUIS BEL ONS 014 67 00 33 0476 85 85 40 Droogkuis kleding Wasserij Hemdendienst Overgordijnen Donsdekens Dekens Tapijten ... Altijd gratis afhaling en levering aan huis

4NAILS NAGELSALON Drie weken lang mooi gelakte nagels met Magnetic GelPolish. Nagellak op basis van gel die niet afbladdert. Ook acryl- en gelnagels. Bel voor vrijblijvende informatie naar: Helga Janssen, 014-420229. Agnetendal 16, 2370 Arendonk. www.4nailsnagelsalon.be

Nieuw in Arendonk

Nieuw in Arendonk

aang. gratis ophaling oude metalen, elektrische toestellen, brandhout, oud papier, afbraakwerken van caravans en kleine koterijen gsm: 0494/29.66.75 of www.woodiron.be -------------------------------- 136780 Vliegenramen deuren plisse alle ralkleuren op maat gemaakt bel ons De Bruyn 0496/25.44.84 -------------------------------- 136164 POETSVROUWEN BESCHIKBAAR IN DE HELE REGIO ANTWERPEN. GEEN WACHTTIJD! WWW.DIENSTENCHEQUES-SANDRA.BE TEL. 03/337.63.59 GSM 0474/22.60.05 -------------------------------- 136153 Kienen te Arendonk in de Garve, vrijdag 13 juni vanaf 18u30. Vele mooie prijzen. Eerste prijs is een electrische fiets! -------------------------------- 137253 WIL-TROF bvba: voor al uw trofeeën & medailles, gratis graveren, cataloog gratis op aanvraag. Oostmalsesteenweg 93, 2310 Rijkevorsel. Tel: 0497/43.21.39 -------------------------------- 137254 Gebit stuk? Wordt snel en vakkundig hersteld. Bel naar het nummer: 03/314.15.55. Alle dagen open. -------------------------------- 13612 Totale BADKAMERRENOVATIE afbraak - installatie - tegelwerk - sanitair gratis PRIJSOFFERTE Robudak 014/65.24.31 info@robudak.com wij laten de werkplek netjes achter -------------------------------- 127820

COLOFON ‘in Arendonk’ is een wekelijkse uitgave oplage 5.000 exemplaren jaargang 1 nummer 8 (week 23 - 05 juni 2014)

in

ARENDONK Hét nieuwe weekblad in uw gemeente

week 23 - 05 juni 2014

U hoeft geen expert te zijn om te beleggen

BELEGGEN MET RECORD FUND

RECORD FUND Record Fund is een bevek naar Belgisch recht

Eenvoudig Gespreid risico Lage kosten

Meer info bij uw Record-bankier of op www.recordbank.be AVIF BVBA WAMPENBERG 30 B.1 • 2370 ARENDONK • 014/67 24 21 AVIF@RECORDBANK.BE • FSMA: 104374 A-CB Record Fund Balanced en Record Fund Dynamic zijn compartimenten van Record Fund, een bevek naar Belgisch recht. Oprichtingsdatum: 22/05/2014. ISIN-code: BE6264506526 (RFB CAP), BE6264507532 (RFB DIS), BE6264508548 (RFD CAP) en BE6264509553 (RFD DIS). Het compartiment Balanced belegt zijn activa voornamelijk in ETF’s (‘Exchange Traded Funds’ of beursgenoteerde indexfondsen) met een evenwichtige blootstelling aan de aandelen- en obligatiemarkten. Het compartiment Dynamic belegt zijn activa voornamelijk in ETF’s met een blootstelling aan de aandelenmarkten. Instapkosten: 1%. Uitstapkosten: 0%. Lopende kosten: 1,30% (raming). Prestatiecommissie: 0%. SRRI-notering van het compartiment Balanced en Dynamic: respectievelijk 3 en 5 (van 1, de minst risicovolle, tot 7, de meest risicovolle: risicoindicator die overeenstemt met de BEAMA-methodologie). Minimumhorizon: compartiment Balanced ≥ 5 jaar en compartiment Dynamic ≥ 7 jaar. Dividenden (distributie): roerende voorheffing van 25%. Beurstaks (kapitalisatie): 1% (met een maximum van 1.500 euro). De belegging is eventueel niet geschikt voor uw persoonlijke situatie. Neem voor u inschrijft nog even de Essentiële Beleggersinformatie (KIID), het prospectus en het laatste periodieke verslag van de bevek door. Die documenten zijn gratis te verkrijgen in alle kantoren van Record Bank die de financiële dienst verzorgen, evenals op www.recordbank.be. Ze zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. De nettoinventariswaarde wordt bekendgemaakt in De Tijd/L’Echo en op www.recordbank.be Dit document is bestemd voor promotiedoeleinden en vormt geen beleggingsadvies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Record Bank nv ~ Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere ~ RPR Brussel - BTW BE 0403 263 642 ~ BIC (SWIFT): HBKABE22 IBAN: BE36 6520 4089 5181 ~ www.recordbank.be ~ FSMA-nr 12.165A

vu Elfie Aerts - Merksplassesteenweg 95/4 2310 Rijkevorsel - tel +32(0)3/294 19 00 verkoop: wim@inarendonk.be - +32(0)474/05 49 40 deadline: reservaties en materiaal - vrijdag 12u ‘in Arendonk’ niet ontvangen ? Neem dan contact op met Wim Foets +32(0)474/05 49 40 of mail wim@inarendonk.be


Jouw thuis verdient de beste zorgen! Thuishulp met dienstencheques Dienstenthuis komt jouw thuishulp persoonlijk bij jou thuis voorstellen en je betaalt geen extra kosten bovenop de dienstencheques. Wij verwelkomen je graag in één van onze kantoren te Turnhout, Oud-Turnhout, Kasterlee, Retie of Hoogstraten.

Voor meer informatie, surf naar www.dienstenthuis.com

PEDICURE • MANICURE • GELNAGELS • NAGELDECORATIE • ZONNEBANKEN MET AIRCO ZONNEPRODUKTEN • “CALIFORNIA TAN” • FANTASIEJUWEELTJES • KADO- BONS

Beste klanten, uw vertrouwde

“ZONNESTUDIO CHRIS” is weer open!! Nu met een nieuw kaartensysteem. Breng je oude jetons mee en de waarde daarvan wordt overgezet op je nieuwe kaart. Op iedere nieuwe kaart:

gratis extra zonne-waarde!! Voor meer info of afspraak: Bel 014 67 27 18 Wippelberg 112 2370 Arendonk Enkel op afspraak.


MENSEN Altijd al willen weten waarom Arendonk zo’n eigenzinnige en verrassende gemeente is? Voortaan trekt onze reporter er elke week op uit. Hij stelt de man of de vrouw in de straat een interessante vraag die met Arendonk te maken heeft. De antwoorden vind je terug in dit magazine. Houd dus In Arendonk in de gaten. Want de kans is groot dat je op deze pagina’s een vriend, familielid of jezelf tegenkomt!

BEN STEVENS In Arendonk is er het hele jaar door altijd iets te beleven. Denk bijvoorbeeld aan Arendonk Zingt & Swingt, het gratis festival aan de Bemdhal waar in mei onder meer Gorki en Gers Pardoel op het podium stonden. Je kunt in onze gemeente ook naar hartenlust sporten. Als je gezellig wil uitgaan, ben je in Arendonk welkom in tal van leuke cafés. Ik ben ook aangesloten bij de plaatselijke chiro en daar heb ik al veel vrienden gemaakt. Het Sint-Claracollege waar ik school loop, ligt om de hoek. Eigenlijk bevindt alles zich dicht bij elkaar in Arendonk, en dat vind ik wel cool.”

Claire Kempen Ik woon heel graag in Arendonk. Hier ga ik naar een keitoffe school en naar de scouts. In Arendonk worden er ontzettend veel activiteiten georganiseerd en daar neem ik dikwijls aan deel. Ik ben gek op zwemmen en trek regelmatig met vriendjes naar het gemeentelijk zwembad in het midden van het centrum. Aan openbare speeltuinen is er in Arendonk geen gebrek. De speeltuin aan het zwembad is veruit de grootste. Die van het Congobos ligt in een bosrijke omgeving. En de speeltuin achter de Academie pakt uit met originele speeltoestellen.”


van ARENDONK Ludo, Maria en Jozef Baeten Wij zijn afkomstig uit Turnhout. Onze zoon Ludo verhuisde in de jaren zeventig al naar Arendonk. Hij is hier getrouwd met Monique Geudens. Sinds drie jaar wonen wij ook in Arendonk en daar hebben wij nog geen minuut spijt van gehad. Ons huis in Turnhout lag aan de Steenweg op Gierle. Het verkeer is er altijd druk en achter onze tuin liep bovendien een spoorweg. In Arendonk is het veel aangenamer en vooral rustig wonen. Op wandelafstand zijn er verschillende mooie winkels en gezellige cafés en eetgelegenheden. De inwoners van deze gemeente zijn bijzonder vriendelijk. Wij voelden ons hier dan ook onmiddellijk thuis, net zoals onze zoon veertig jaar geleden.”

Elisa Van Beek - MARCEL JANSSEN Ik ben in Arendonk geboren en getogen. Ik heb gewerkt in de melkerij in Retie en dertig jaar voor Spoormans de baan gedaan. Elke dag ben ik na het werk graag terug naar Arendonk gekomen. Het is een gezellige gemeente waar de mensen elkaar kennen en waar het goed is om te wonen. Hier ligt mijn hart en ik koester dan ook heel wat plezante herinneringen. Bij de lokale handelaars vind ik alles wat ik nodig heb. Als ik thuis de deur uitga, weet ik nooit wanneer ik terugkeer want ik babbel veel te graag. Mijn ouderlijk huis, waar nu Kempendrinks is gevestigd, kan ik niet passeren zonder er even binnen te springen.


ZOEKERSBON IN ARENDONK 1 2 3 4 5 6 7 8

2 WEKEN BETALEN = 3DE WEEK GRATIS

Wenst u het zoekertje ook in Kempenklok regio 2 te plaatsen,

*

betaalt 3€ extra per week

enkel voor particulieren.

*

Meerle

PRIJZEN PER WEEK

er

derhout

Weelde

Wortel

oogstraten

Merksplas

Rijkevorsel

Kempenklok regio 2 Beerse

St. Jozef

Turnhout

OudTurnhout

Vosselaar

Vlimmeren

IN ARENDONK

Ravels

Arendonk

Schoonbroek

Oostmalle Gierle

Wechelderzande

Tielen

Kasterlee

Lille Poederlee

Retie

IN ARENDONK + KEMPENKLOK

q

q

3 €3,00

€6,00

4 €4,00

€7,00

5 €5,00

€8,00

6 €6,00

€9,00

7 €7,00

€10,00

8 €8,00

€11,00

regels

Poppel

Baarle-Hertog

IN ARENDONK

PRIJS PER WEEK VET + €1 PER WEEK X AANTAL WEKEN

Lichtaart Lichtaart

TOTAAL TE BETALEN

Vorselaar

VUL UW ZOEKERTJE HIER IN EN BRENG HET VOOR DONDERDAG 16U BINNEN BIJ:

bbendonk

Herentals DAGBLADHANDEL Olen

Bouwel

Herenthout

Noorderwijk

HULSELMANS, SCHUTTERSTRAAT 37, ARENDONK

Geel

PAPERSHOP, SCHOOLSTRAAT 14, ARENDONK

Oevel


Verkoop en verhuur van residentieel vastgoed Beheer van vastgoed | Vastgoedexpert Huizejansen | Geelsebaan 102 A | 2460 Kasterlee Tel: 014 / 75 76 75 | GSM: 0495 78 22 92 info@dannyjansen.eu | www.huizejansen.eu

TE KOOP - €349.000 5 redenen om deze villa (type kangoeroewoning of tweewoonst) te kopen: Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv , EPC 378 1. Gelegen op magnifieke, verrassend ruime en groene woonlocatie (perceel van 1650m2, aan het kanaal) 2. Ideaal voor samengestelde gezinnen, inwonende ouders / kinderen alsmede beroep / bedrijf aan huis. 3. 3 slaapkamers, 1 badkamer, 1 keuken, zowel op het gelijkvloers als op de verdieping met aparte toegang 4. Grootste achtertuin, inpandige garage, alsook autostaanplaats/carport buiten, zonnepanelen die nog geen jaar geleden aangebracht zijn. 5. Op een boogscheut van de autosnelweg, openbaar vervoer en het centrum van Arendonk, met bos en natuur als naaste buur.

TE KOOP - €315.000 Deze instapklare recente woning op 481 m2 heeft alles gelijkvloers. Op de verdieping is er nog een grote ruimte die kan ingevuld worden met extra slaapkamers. Duurzame afwerking met leefkeuken, 2 slaapkamers. Tuin met garage en automatische poort. Wg, Vg, Gvkr, Gdv, Gvv EPC 271.

TE KOOP HANDELSFONDS - €275.000 Zeer gekende bakkerij in het centrum van Arendonk met nieuwe gerenoveerde winkel. Bijna 300m2 werkruimte, uitgerust met de nieuwste toestellen die je alleen kan bedienen. Onroerend goed en aandelen kunnen mee verkocht worden.


Zijn uw verzekeringen de laatste tijd ook duurder geworden?

WiltReisplannen? u hierop besparen? Laat ons dan uw verzekeringsdossier gratis en vrijblijvend doorlichten! Geniet zorgeloos van uw welverdiende vakantie met de reisverzekeringen via NK Verzekeringen:

Wij• kunnen uw polissen onderbrengen bij: DVV Assistance* Assistance*

DVV

AXA, AG Insurance, Baloise, FIDEA,……..

(Uitgebreide wereldwijde dekking voor het hele gezin)

Slechts 86 Euro per jaar !!!

Wij bieden al onze klanten:

•- Zorgeloos in het buitenland* buitenland* 24u/24u service op het nummer: 014/67.24.21 -

(Wereldwijde buiten gratis bijstanddekking bij ongeval (o.a.België) gratis vervangwagen)

gratis bijstand45 van Euro een privaatexpert bij brand, Slechts per jaar !!! water- of stormschade gratis invullen van uw belastingaangifte, BTW-bouw dossier Voordelige hypothecaire leningen goedkope autoverzekeringen voor jongeren !!Belastingsservice!! goedkopere premies Als klant kan u gratis bij ons terecht tot 27 juni voor het invullen van uw belastingsaangifte.

* Voorwaarden van deze formules te verkrijgen op het kantoor

www.nkverzekeringen.be

P.S.: Lopen uw polissen bij één van bovengenoemde DVV-VERZEKERINGEN maatschappijen, dan kunnen wij deze onmiddellijk overnemen, www.nkverzekeringen.be zodat je direct van onze service kan Kantoor genieten. Kantoor Arendonk Oud-Turnhout Kantoor Arendonk Wampenberg 30-1 2370 Arendonk Tel. : 014 - 67 24 21 Fax : 014 - 67 25 07 FSMA nr. : 111372

Wampenberg 30/1 2370 Arendonk Tel. 014/67 24 21 Kantoor Arendonk nkverzekeringen@dvvlap.be

Wampenberg 30/1 2370 Arendonk

nkverzekeringen@dvvlap.be

Kantoor Oud-Turnhout Stw. Op Mol 54 2360 Oud – Turnhout Tel. : 014 - 45 35 14 Fax : 014 - 45 36 27

Steenweg op Mol 54/1 2360 Oud-Turnhout www.nkverzekeringen.be Tel. 014/45 35 14 Kantoor Oud-Turnhout FMSA nr. 111372 nkverzekeringen@dvvlap.be

!!Steenweg op Mol 54/1!

2360 Oud - Turnhout

In Arendonk week 23  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you