__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

programma

1


Het muzikaal verhaal over het Helmond van 1911

SINCE 1846

M u z i e k t h e a t e r

d r . – K n i p p e n b e r g c o l l e g e 2


Inhoud Vijftig jaar Dr.-Knippenbergcollege ........................

5

Het stuk vindt de schrijver .................................................

6

Voorwoord ................................................................................................

7

Crew ..................................................................................................................

8

Repetities ................................................................................................... 11 Programma

............................................................................................ 13

Songteksten ........................................................................................... 14 Rolverdeling ............................................................................................ 18 Rabobank coรถperatiefonds ............................................... 25 Kostuums ................................................................................................... 27 Lichttechniek ........................................................................................ 29 Orkest ............................................................................................................. 30 Grime ............................................................................................................... 31 Vormgeving: Kemme Communicatie

Vijfentwintig jaar musical .................................................. 33 De eerste musical ........................................................................... 37 Dank .................................................................................................................. 38

3


Cultuur en educatie een warm hart toedragen. En er samen volop van genieten Rabobank Coรถperatiefonds ondersteunt Kasteel van Katoen Cultuur heeft zoveel moois te bieden, van emotie en inspiratie tot educatie. De Rabobank ziet ook de verbindende kracht. Wij wensen alle leerlingen veel succes bij de uitvoeringen en alle bezoekers natuurlijk veel plezier! www.rabobank.nl/helmond Een aandeel in elkaar 4


V ij f ti g

ja ar

D r .- Kn i ppen b ergcollege

Een jubileum, een pracht van een musical, schitterende sterren in Theater Speelhuis... Met enorme trots ontvangt het Dr.-Knippenbergcollege u als gast bij de jubileum editie van de musical. Dubbel feest: 25 jaar musical en het feit dat de school volgend schooljaar 50 jaar bestaat. Wij pakken daarom deze keer speciaal uit met alle voorstellingen in het Speelhuis. Voor veel Helmonders ‘gewijde’ grond met een traditie. De musical staat in het teken van een cultuur-historisch thema: de geschiedenis van de Vlisco in relatie tot Helmond en de ontwikkeling van de arbeiders (waar de school weer een belangrijke rol in speelt). De titel ‘Kasteel van Katoen’ heeft te maken met de ligging van het kasteel in het hart van Helmond, met direct daarachter de karakteristieke contouren van de Vlisco fabriek. Zowel de Vlisco als de school zijn van groot belang geweest voor de groei van Helmond. De Vlisco als werkgever, maar ook als stimulator voor verdere persoonlijke ontwikkeling. De Knip die de kinderen van de werknemers van de Vlisco de kans gaf en gelukkig nog steeds met succes te groeien als mens om daarna vervolgstappen te maken op weg naar hun verdere carrière. Een mooie combinatie van Helmondse geschiedenis vormgegeven door leerlingen en medewerkers van het Dr.-Knippenbergcollege. Mijn bijzondere dank gaat uit naar Marc Dekker (producent), Edmond Vincent (producent), Henk van de Weijer (orkestleider en muzikaal arrangeur) en ook naar oud-collega Truus van Warmerdam (liedteksten). Daarnaast mogen ook alle vrijwilligers achter de schermen niet worden vergeten. De school heeft niet alleen creatieve medewerkers, maar ook geweldige leerlingen die meer kunnen dan alleen leren. Een absolute ereplaats verdient regisseur Anneke Schröder (al jaren verbonden aan de musical van de Knip) vanwege de wijze waarop zij de leerlingen en medewerkers telkens opnieuw inspireert en uitdaagt tot bijzondere prestaties. Als directeur ben ik daarom ontzettend trots vandaag dit meesterwerk aan u te presenteren.

Geniet ervan!

De musical begint met niks en eindigt in een groot spektakel

Hans Schapenk

Juliëtte

Directeur Dr.-Knippenbergcollege 5


ambassadeurs

d e th e ate rd i r e cte u r

Niet de schrijver vindt het stuk – het stuk vindt de schrijver. Dat geldt zeker voor ‘Kasteel van Katoen’. Opeens was ik weer terug in Helmond, aan het begin van de vorige eeuw. De tijd waarin mijn allereerste toneelstuk speelde, ‘Anna’, toen het contrast tussen arm en rijk in de stad niet groter kon zijn. Hoe was het om op te groeien in die tijd? Geen mobieltje, geen snackbar; geen fiets en geen bed. Een hooizak op de grond, water uit de put, een toilet buitenshuis. Kinderen van nu kunnen zich dit nauwelijks voorstellen. Ze kennen de katholieke gebeden niet eens meer, laat staan dat ze weten wie of wat een ‘deken’ was. ‘Een elektrische?’ vroeg iemand. Dat zit nu in het stuk. Want ‘Kasteel van Katoen’ begint in onze tijd. Meer dan een historisch verantwoord verhaal probeerde ik er een spannend avontuur van maken. De gedrevenheid waarmee Anneke

Kasteel van Katoen is een grote theaterproductie met een cast van honderd spelers en bijna even zoveel medewerkers achter de schermen. Een dergelijke grote productie zou onbetaalbaar zijn wanneer deze niet met vrijwilligers tot stand zou komen.

— Dhr. Jochem Otten, directeur Theater Speelhuis

Schröder een ‘supercast’ van jeugdige én volwassen spelers klaarstoomde, zal me altijd blijblijven. Dat kon niet zonder het omvangrijke productieteam. En zeker niet zonder al die talenten, die staan te popelen om u iets moois te laten zien. Met prachtige liedjes van Truus van Warmerdam (tekst) en Henk van de Weijer (muziek).

ambassadeurs

Ze schijnen haast als vanzelf ontstaan uit het script. Een nieuwe gewaarwording voor mij. Negen maanden is er gezongen, gedanst en gespeeld…

D e b u rg e m e e ster

Ik wens u evenveel plezier als ik had tijdens de repetities.  

Helmond is niet alleen trots op de vele talenten die onze stad inmiddels heeft voortgebracht maar ook trots op het bedrijfsleven die de financiering ervan mede draagt!

Erik Vink  

Mw. Elly Blanksma,

 

burgemeester gemeente Helmond

6


Marc Dekker, Edmond Vincent en Anneke Schröder

Voorwoo rd

Al 8 jaar regisseur van de musical op de Knip. Als ik zou

tekst gaat leven omdat er met hart en ziel gespeeld, gezon-

moeten kiezen welke de beste of de mooiste was, zou ik alle

gen en gedanst wordt. Leerlingen uit 2016 spelen in 1911,

andere te kort doen.

verbonden met hun eigen stad en voorouders. Het proces is belangrijk en de voorstelling vindt haar vorm… door spelers

Geen idee waaraan ik begon bij Romeo en Julia! Met alle spelers naar Parijs als voorbereiding op de Gebochelde. Fantastisch muzikaal verhaal van Peer Gynt. Het humoristisch sprookje van Zij en die Zeven. Drie vrouwelijk musketiers en alle rollen omgedraaid. Bij Robin Hood was je boom of struik! Porgy en Bess, een jazz voorstelling en vorig jaar Cats in Town, waarin leerlingen mens of kat speelden. Ieder jaar komen en

en makers. De vele handen, de creatieve ideeën, de inzet en betrokkenheid van heel veel mensen maakt ook deze ‘Kasteel van Katoen’ tot een grote prestatie. Onderscheidend, om in de tijd van bezuinigingen op cultuur, met 80 jonge mensen een grote theaterproductie neer zetten. En het is ook dit jaar weer een feestje. Veel plezier met Kasteel van Katoen!

gaan er leerlingen en altijd denk ik: ‘Daar gaan ze!’ Dank voor

Anneke, regisseuse

de mooie momenten, de grijze haren. Tijdens de repetitie zijn ze nooit stil maar als de voorstelling daar is stralen ze en staan ze als groep voor een prachtige

Voor ons als docenten is het prachtig om te zien hoe deelnemers zich ontwikkelen als mens. We zien dat de musical daar vaak enorm aan bijdraagt. Natuurlijk is het ook een prachtig

voorstelling.

visitekaartje voor onze school. Wij zijn eindverantwoordelijk

Ook dit jaar bij de productie Kasteel van Katoen ben ik erg

voor deze musical en beloven u dat er ook dit jaar weer een

betrokken bij alles wat er gebeurt. Mooi om te zien hoe

prachtige voorstelling staat.

jonge mensen zich ontwikkelen tijdens de voorbereidingen. Heel waardevol dat iedereen op de Knip mee mag doen. Een 7

Marc en Edmond, producenten


crew Marc Dekker – Edmond Vincent, productie

Astrid Willems, grime

Deze theaterproductie is een prachtig visite-

kaartje voor onze school. Wij zijn eindverant-

musical op het Dr.-Knippenbergcollege maakt

woordelijk voor deze musical en beloven u dat

ze nu deel uit van het team achter de scher-

er ook dit jaar weer een prachtige voorstelling

men. Samen met een groep van (met name

zal staan.

(oud) leerlingen) grimeert ze de leerlingen voor de voorstellingen. ‘Ieder jaar opnieuw een feest

Anneke Schröder, regie

om te doen!’

Het proces en de weg naar het eindproduct is

Truus van Warmerdam, liedteksten

voor Anneke zeker zo belangrijk als de voorstel-

lingen zelf. ‘Op de middelbare school is het

beziggehouden met de musical van de Knip.

ieder jaar weer een knallende theaterproductie

Sinds ze gestopt is met lesgeven schrijf ze nog

neer te zetten.’

steeds liedteksten voor de musical, die door muziekdocent Henk van de Weijer op muziek gezet worden.

Het verhaal is geschreven door toneelschrijver

Giovanna Zagarella, choreografie

en oud ED journalist Erik Vink. Hij is ook de

schrijver van de succesvolle toneelvoorstelling

van Katoen is net een jaar afgestudeerd aan

als ik had tijdens de repetities.’

het Albeda Dans College in Rotterdam. Momenteel woont ze nog steeds in Rotterdam en geeft daar veel dansles aan kinderen van 3 tot

Henk van de Weijer is muziekdocent aan het

en met 13 jaar en aan volwassenen. Daarnaast

Dr.-Knippenbergcollege. Hij heeft de muziek

volgt ze nog een studie: Culturele Maatschap-

gecomponeerd van het Kasteel van Katoen en

pelijke Vorming.

is muzikaal leider van het orkest. Henk stond

Neeltje van Doore, zang

aan de vooravond van de allereerste musical op

de Knip.

Afgestudeerd als Master in Klassiek Muziektheater aan het Conservatorium in Tilburg.

Dorothé de Jong, kostuumontwerp

De vierentwintigjarige choreografe van Kasteel

‘Anna’ van Genesius. ‘Ik wens u evenveel plezier

Henk van de Weijer, componist/ dirigent

Van 1990 tot 2011 heeft Truus zich intensief

een feest om met jonge gemotiveerde mensen

Tekst: Erik Vink, auteur

Na zelf zes jaar mee te hebben gedaan met de

Tijdens haar opleiding heeft ze aan vele pro-

Dorothé is verantwoordelijk voor de kostuum-

ducties deelgenomen. De musical op de Knip

ontwerpen en stuurt de maakgroep van de

is voor Neeltje een nieuwe uitdaging omdat

kleding aan. ‘Ik geniet van de verandering die

ze nog nooit met zo’n grote groep mensen een

plaatsvindt zodra de kostuums worden aan-

musicalproductie op de planken heeft gezet

getrokken. Het mooiste van kostuums maken

en omdat alle muziek en teksten speciaal voor

is om in kleur en vorm iets neer te zetten, wat

deze voorstelling zijn geschreven.

een glimlach tovert op alle gezichten.’ 8


ov er i g e

Medewer ker s

Regieassistenten

Max van de Meulengraaf – Yvette Meertens,

Toneelmeesters

Inge Mikkers – Piet Basemans – Parel van

Met dank aan

Os – Yannick Damen

Wagenbouwers ‘Oude ambachten’

Techniek & video

Peter Hoevers

Heeze – Kringloopwinkel Stichting

Fotografie

Louis van de Werff – Jos Kaldenhoven

Ons, Geldrop – Paul van Lieshout Sr –

Kostuumontwerp Dorothé de Jong – Mary Scheepers – Sanne Kleding

Grime

Toneelbeeld

Videomapping

Peter Brandts – Boerenbondmuseum

Verbakel – Gieke van Bommel

Gemert – Patrick van Lieshout –

Jeannette Meertens – Corry van de Werff –

Arno van Bussel – Han de Vries –

Inge van Vegchel – Margo Vereijken –

Geert Vogels – Jan Smits – Bennie

Annemarie Kloeg – Antoinette Molenkamp –

Verbeek – Hans van Empel – Kitty

Angela Kuijpers – Tonny Dekker – Francien

Schirru – Jochem vd Heuvel – Genesius

Basemans – Ine van Heugten

Helmond – Kasteel van Sinterklaas –

Astrid Willems – Geert van den Biggelaar –

De Speledonckers Someren – Steve

Nola Leenen – Judith Willems – Sanne

Vincent – Cindy Vincent – Stichting

van der Velden – Merel Oosterlee – Gieke

‘het Vliegend Tapijt’ – Mainetti

van Bommel – Kristy van Vorselen – Pim

Kleerhangers  – Jan van Brabant –

Velthuijs – Dory Donkers – Tineke te Water

Pabokoor – Marie-Cecile Swinkels – Hera

Mulder – Jente Basemans – Sophie de Ruijter

Bombeeck – Mathieu Basemans –

Tony Dekker – St. Lucas; Sander Aarts – Joey

Gerard Dekker – Medewerkers

van Leeuwen – Gerard van Beers – Joey

Speelhuis – Resto Ricus – Il Borgo –

Richtering – Stefan Senders

Omroep Helmond – Kunstkwartier

Bart van Bokhoven – Remco Keepers Pronorm

Geluid en Techniek Speelhuis Rick Molenaar –Urbaan Titulaer – Wim van Bokhoven Tentoonstelling

Jan van der Heijden

Troubleshooter

Stefan Segers

Maaltijden team

Eugene Kicken – Pim Velthuijs

Sponsorcommissie Arjan Vereijken – Dirk Hölscher

Een ervaring om nooit te vergeten.

Communicatie/sponsorwerving Frank Kemme

Nina vd W

Directielid Dr.-Knippenbergcollege

Rob Aarts 9


10


11


reclamestudio | webdesign | online marketing | social media

online

dverteren

UNIEK IN NEDERLAND!

Telesync

online advertenties op honderden websites, afgestemd op tv-programma’s

KANAALDIJK 2A, AARLE-RIXTEL | 0492 590939

www.kemmecommunicatie.nl

12


p ro g r a m m a Eerste akte scène 1

scène 22 Meneer Pastoor komt

[Lied: Wij weten het wel]

Openingsscène Afrika 1894

scène 23

scène 13

We zalle het speule

De volksbuurt en Alexander

[Lied: In paradisum]

[Lied: Nte te mi konda] scène 2

scène 12 De sociëteit

De klas in 2016

scène 14

scène 24

[Lied: Nut van school]

Bij de heer Fentener en van

De Heer Fentener van Vlissingen en

Vlissingen

de Deken

Het schoolplein

scène 15

scène 25

scène 4

In het café

Op zoek naar het juiste patroon

[Lied: Drankenlied]

scène 3

Op zolder scène 5

Tweede akte

1911 en de fabriek [Lied: Kinderarbeid] scène 6 scène 7

scène 8

scène 18 Drukken in lijn

De volksbuurt van Miet en Marie scène 9

scène 27 Strijkers staken of niet?

Naar het werk

[Lied: Ik zou graag willen leren]

Biechten en het communiepak scène 29 Leentje moet terug scène 30

scène 19

[modeshow en einddans]

scène 20

scène 10

Tonneke heeft koorts

Leentje wordt ziek

[Lied: Het Haagje]

scène 11

scène 21

Petazzietès

Bidden voor de zieke 13

scène 28

[Lied: Liefde]

De klas en de processie

Het dekenaat

[Lied: Dromen]

scène 16

scène 17

De klas van Meester Arends

De socialist en de kerk

Op de markt [Lied: De stad ontwaakt]

De directiekamer

scène 26

Finale


S o ngte ksten

School, school, school

Wij strijke, zij strijke

Geeft je toekomst basis

De verf dur de stof

School, school, school

Hard werke, nie zeike

Voor wie later liever baas is

Ge het werk, dè ’s nun bof!

Ik hoef heus niks te leren

’t Is hier zo werrum

Wat heb je daar nou aan?

’t Is hier zo heit

Word je daarvan zoveel wijzer?

Ge roakt hier, och errum,

Laat mij maar lekker werken gaan

Oe ziel nog ’s kwijt.

School, school, school

Hoe hard ge ok ploetert

Hoeft maar af en toe ’s

Van heul vroeg tot heul laat

School, school, school

D’n voorman die foetert

Voor wie liever lui dan moe is

As ’t nie vlug genoeg goat.

Nte te mi konda

Ik hou van debatteren

Ik lig soms te sloape

Elk onderwerp kan ik aan

In ’n hoek van ’t fabriek

Muziek en arrangement Henk van de

Ik hou een spreekbeurt met plezier

Loop van d’n honger te goape

Weijer, tekst Truus van Warmerdam

Niet bang om voor publiek te staan

Ik vuul me zo ziek.

School, school, school

As ik ut niet volhou

Geeft je toekomst basis

Van m’n eige af goa

School, school, school

Dan kumt er ’ne grote

Voor wie later liever baas is

Die helpt to’k wir stao.

• Nte te mi konda • Nut van school • Kinderarbeid • Hoop en toekomst • Wij weten het wel • Dranklied • De stad ontwaakt • Dromen • Liefde • Als je wiegje in het Haagje stond • Modeshow en Einddans

In Afrika: Wa wa wa nte te Mi konda mwi mu zanga Wa wa wa nte te Mi konda mwi mu zanga

Ik spijbel regelmatig

Wij strijke, zij strijke

Shimbuaka wehee-a

Ik leer op school geen drol

De verf dur de stof

Oh boh shibowoh

Taal en rekensommen haat ik

Hard werke, nie zeike

Anba bulu te

Ik blow veel liever en maak lol

Ge het werk, dè ’s nun bof!

School, school, school

Stof in oe auge

Hoeft maar af en toe ’s

En stof in oe haand

School, school, school

’t is stog dè ge aoiemt

Voor wie liever lui dan moe is

Oan de laupende baand.

Wa wa wa nte te Mi konda shimbuaka wehee!

Nut van school Muziek en arrangement Henk van de

Veur ’n poar cente

Weijer, tekst Truus van Warmerdam

Kinderarbeid

Ik haal graag goede cijfers

Muziek en arrangement Henk van de

Hoast gin rustmomente

Ik doe dus goed mijn best

Weijer, tekst Truus van Warmerdam

Goa ’k deur tot dè ’k breek.

Zes daag in de week

Ik blink uit in vlijt en ijver Ik lees de Elzevier en Quest 14


Wij strijke en strijke

Inquisitie, Batavieren en de Noren

Moet ik nou heul m’n lève,

De was in de stof

Van heel de klas de allerbeste zijn.

Hard werke, nie zeike, Ge het werk, dè’s ’ne bof!

Hoop en toekomst

Ik zou ’r wa veur geve

• 800 • Karel de Grote

Um noar skool te kenne

• 1466 • Erasmus

Muziek en arrangement Henk van de

Nou moet ik heul m’n leve

Weijer, tekst Truus van Warmerdam

Ik zou d’r wa veur gève Um noar skool te kenne goan Nou moet ik heul m’n leve Tussen die mesjienes stoan

• 1566 • Beeldenstorm

Tussen die mesjienes stoan • 1672 • Rampjaar

• Teun, vuur, Gijs

Ooit noar skool te kenne goan?

• lam, Kees, bok

Wij weten het wel Weijer, tekst Truus van Warmerdam

Hele moeilijke rekentaken De dieren en hun levens bestuderen

Leren tekenen, breien en haken

Hun voedsel, hun gedrag en levensduur

Ik zou nooit na hoeven blijven

Van de leeuwen, bavianen en van beren

De steden van ’t land wil ik graag leren

Van al wat leeft in de natuur. Ik zou d’r wa veur gève,

• een maal 8 is 8

Um noar skool te kenne goan

Ik zou d’r wa veur gève,

Nou moet ik heul m’n leve

• Hoogezand • Sappemeer • Warfum

Tafels, optellen en delen,

Schriften vol zou ik schrijven

Van alles wil ik weten waar het ligt.

• Wim, Zus, Jet

Zou ik ’t nog belève

Muziek en arrangement Henk van de

Ik zou graag met cijfers spelen

De kanalen, de rivieren en de meren

Ik zou sommen willen maken

Ik zou huiswerk willen maken

Van Groningen tot aan Maastricht

• aap, noot, Mies

Tussen die mesjienes stoan

• twee maal 8 is 16

[Katholieke fabrikanten] Wij weten wel wat goed voor ze is Wij houden ze nederig en dom Anders gaan ze naar de verdoemenis Zulke bezorgdheid, kom daar nog maar eens om! Ze hoeven zich niet te ontwikkelen Daar worden ze maar opstandig van Laat ze maar rustig bikkelen Da’s voor de fabriek wel zo handig, man. [De fabrikantenvrouwen]

Um noar skool te kenne goan

Tussen die mesjienes stoan

Wij spannen ons in voor de vrouwen thuis

Leren ze nuttig handwerk

• Nieuweschans • Paterswoldse Meer

Nou moet ik heul m’n lève

• Delfzijl • Stadskanaal • Oude Pekela

Tussen die mesjienes stoan

• 3 maal 8 is 24 • 4 maal 8 is 32

En ik zou willen lezen Vondel, Heijermans, Gezelle

Borduren en haken, kantklossen Da’s beter dan hard op het land werken.

Ik zou de planten willen kennen

Ik had bij proefwerken niks te vrezen

Ze moeten hun best doen gezond te zijn

Bomen, struiken en bloemen,

Ik kon alles navertellen

Want zieken daar heb je geen donder aan

Al hun namen, waar ze groeien, waar ze

Een wereld zou er opengaan voor mij van

Zou men bij ziekte thuis blijven

bloeien

Verhalen en van poëzie

Dan zou de fabriek vast ten onder gaan

Ik wil ze allemaal benoemen

Was ik somber, ik werd daar helemaal

Wij weten wel wat goed voor ze is

Geschiedenis van Nederland wil ik horen

weer blij van

Wij houden ze nederig en dom

Van Willem van Oranje, van Calvijn,

De woorden en de zinnen, de magie

Anders gaan ze naar de verdoemenis

15


Zulke bezorgdheid, kom daar nog maar eens om! [Van Wel, Fentener van Vlissingen] Ze moeten zich wel gaan ontwikkelen

De stad ontwaakt Muziek en arrangement Henk van de Weijer, tekst Truus van Warmerdam

Daar worden ze juist deskundig van

De stad ontwaakt

Hun intelligentie blijven prikkelen

Zij rekt zich uit

Betrek ze bij elk bedrijfskundig plan!

En doet haar ogen open

Pensioenen voor wezen en weduwen Voor zieken medicijn en ziekengeld Je moet er desnoods voor zorg dragen

Bij een lamp een boek te lezen Over liefde, trouw en mijn is dijn Even weg van hier te wezen Dat zou het paradijs op aarde zijn Je zou nooit meer hoeven sjouwen

De voeten naakt De vloer koud op de huid Nog moeite met lopen

Van hot naar her in de fabriek Op je loon kon je vertrouwen Was nooit meer van de honger ziek Je mag altijd blijven dromen Van een beter leven, van geluk

dat men in een goede kliniek herstelt

Loopt naar de kraan

Wij streven na wat goed voor ze is

En wast zich snel

We geven ze aandacht en zorg

De slaap uit de ogen

Begeleiden ze naar zelfstandigheid

Ze kleedt zich aan

Je zou nooit meer hoeven sloven

Helpen waar nodig, staan voor hun wel-

Gerimpeld het vel

In hitte, herrie, stank en stof

zijn borg

De rug reeds gebogen

Blijf steeds in je droom geloven

In die mooie toverbomen Wachten wonderen op de pluk

Want dromen maken het leven tof

Zij gaat aan ’t werk Die eeuwige sleur

De kinderen van 2016

De stank haast niet te harden

Nog maar veertig uren werken

Muziek en arrangement Henk van de

Geen tijd voor de kerk

Op zaterdag en zondag vrij

Weijer, tekst Truus van Warmerdam

Geen zin in gezeur

Zomaar nietsdoen, lekker lui zijn

Geef me nog maar een jenevertje

De stad ontwaakt

Geef me nog maar een neut

Lantaarns gaan uit

Moeders Miet en Marie

Ik maak me niet druk om m’n levertje

Dan gaan de luiken open

Zit toch niet te fantaseren

Ik ben hier op aard voor de leut

Haar gebeente kraakt

Dat is allemaal flauwe kul

Hé kastelein

Fabriekshoorn fluit

Steek je handen uit de mouwen

Het leven wordt fijn

Het volk nog half bezopen

Gewoon hard werken, geen gelul!

Dranklied

Met jenever en bier

Een eindje fietsen op de hei

Ooit wordt alles mooier, beter

Dus kom maar gauw hier

Dromen

Ik lust er nog wel een

De kinderen van 1911

Als je wil dan kom je verder

Nee, twee, drie vier!

Je mag altijd blijven dromen

Gelijke kansen voor ieder mens!

Geef me nog maar een jenevertje

Van een beter leven, van geluk

Je mag altijd blijven dromen

Geef me nog maar een neut

In die mooie toverbomen

Van een beter leven, van geluk

Ik maak me niet druk om m’n levertje

Wachten wonderen op de pluk

In die mooie toverbomen

Aan moog’lijkheden is geen grens

Ik ben hier op aard voor de leut

Wachten wonderen op de pluk 16


Liefde muziek Edmond Vincent, arrangement Henk van de Weijer, tekst Truus van Warmerdam

Marie

Als je wiegje in het Haagje stond

O wat hield ik van die kerel

Leefde je daar op straat

Wat waren we gelukkig met z´n tweeën

Was daar in Helmond je geboortegrond

We hebben samen zo veel meegemaakt

Weet je ook dat gezelligheid nog bestaat

Gelachen, heel wat afgevreeën,

Eline/Leentje

Tot het noodlot op mijn weg kwam

Liefde is zo onverklaarbaar

En de dood hem van mij weg nam

Soms ver weg en onbereikbaar

Als je wiegje in het Haagje stond Dan ga je daar ook dood Voor ons, vrouwen, is het leven zwaar

Suus

Onze gezinnen veel te groot

Moet jij echt zo nodig varen?

Onze mannen in de kroeg

En maandenlang elkaar alleen maar

En de kerk roept: doe je plicht

Liefde is mooi, liefde doet pijn,

schrijven?

Negen kinderen is nog niet genoeg

Maar liefde is alles wat ik wil zijn

Hé, word je daar dan echt gelukkig van?

Al ben je rijp voor het gesticht

Liefde is mooi, liefde doet pijn,

Als ik alleen moet achterblijven

Maar liefde is alles wat ik wil zijn

In dit godvergeten Peelgat

Zij stoot af en zij omarmt Zij verkilt en zij verwarmt

Jacob

Giet ik petrolie door mijn keelgat

Kijk toch hoe ze staat te kijven

Liefde is mooi, liefde doet pijn,

Ik mag niet eens een lekker pilske drinken

Maar liefde is alles wat ik wil zijn

Ze moest eens weten hoeveel ik hou van

Liefde is mooi, liefde doet pijn,

haar

Maar liefde is alles wat ik wil zijn

Hoe in mijn hart de woorden klinken

Ik durf hem echt m’n liefde niet te ver-

Als je wiegje in het Haagje stond Muziek en arrangement Henk van de

En klopt het eigenlijk wel dat ik liefde

Weijer, tekst Truus van Warmerdam

voel?

Als je wiegje in het Haagje stond

En is dit enkel maar verliefdheid, Wat ik voel in mijn naïefheid?

Weet je ook dat gezelligheid nog bestaat Als je wiegje in het Haagje stond Dan ben je nooit alleen Met je vrienden altijd in de buurt

Komt de hulp van alle kant

klaren

Of komt dat pas na vele jaren,

Was daar in Helmond je geboortegrond

Zit je ooit in grote nood

Ik wed da’k geen alcohol meer bliefde

O hoe moet ik het hem zeggen

Leefde je daar op straat

En je familie om je heen

Van onuitgesproken liefde

Eline/Leentje

Als je wiegje in het Haagje stond

De saamhorigheid die is hier groot Want grote armoe smeedt een band Als je wiegje in het Haagje stond Leefde je daar op straat Was daar in Helmond je geboortegrond Weet je ook dat gezelligheid nog bestaat

Is het leven wreed en rauw Leef je op straat gelijk een hond Lijd je regelmatig kou

Liefde is mooi, liefde doet pijn,

Want je kleren zijn te dun

Maar liefde is alles wat ik wil zijn

Zijn versleten tot op de draad

Liefde is mooi, liefde doet pijn,

Je spieren stijf, gewrichten rot

Maar liefde is alles wat ik wil zijn

Van dat leven op de straat

17

Modeshow en einddans Muziek: Steve Vincent, Edmond Vincent en Henk van de Weijer


Rolv e r d e li ng 1894

2016

1911

Handelaar in stoffen

Docent Louis van de Werff

Jacob

vader

Leerlingen

Miet

moeder Marieke Dankers

Susan Nina van de Weijer

Nard

zoon

Daan Bankers

Paula

Marle Krekel

Elleke

kind

Loeka Geven

Petri

Benthe le Clercq

Tonneke kind

Jack

Bastiaan Flikweert

Jackie

Tyche Loch

Alex

Bram van der Rijt

El

Mayra van der Vrande

Ton

Annelotte Maréchal

Arno

Pim Hegeman

Marie vrouw

Lieke Vereijken

Siska

Dimitri van der Lee Hulpen van handelaar Jenny Schuijren en Nikki Otten Sjamaan Truus van Warmerdam

” Bij de musical is iedereen gelijk. Niveau maakt niet uit.

Eline

Denise v Aerle – Britt v Asten – Britt

Ilona

Van verlegen brugger naar vierdejaars scholier die zichzelf durft te laten horen en een heleboel vrienden heeft gemaakt. Annelotte

Tessa Smits – Mirthe Jansen – Tess Lambregts – Jelke v Gijzel – Eline Buijssen – Vera Moors – Valery Jurgens Annelies Vriens

dochter Femke van de Werff Wouter Schouten

Kinderen van Marie

Strijbosch – Robin Tersteeg – Pam

Mirte Hocks – Emma v Loon – Pien

Heesakkers – Marit Stil

Leenen – Maartje vd Kerkhof – Kyra Spierings – Maureen Sangers

Scène uit de kist

Fenne Spierings

Kinderen van Miet

Hannes zoon

Ensemble klas 2016

Wim van Santvoort

Pim Hegeman – Mirte Hocks – Tess Lambregts – Fenne Spierings – Pien Leenen – Amy Smits – Joni Latour –

Suus zus van Marie Nina van Anen Voorman L.J. Soldaat Bart van de Voort

Nathalie Segers – Mayra vd Vrande – Nina v Anen – Nina vd Weijer – Bram

Frans

drukker

Dimitri van der Lee

vd Rijt – Femke vd Werff – Robin Ter-

Fie

drukker

Carlo Schoonen

steeg – Denise v Aerle – Nikki Otten –

Sjaak

drukker

Bram van der Rijt

Britt v Asten – Benthe le Clercq – Eline

Peer

strijker

Ruben Hölscher

Buijssen – Anne-Floor Maas

Paulus strijker

Stijn van der Made

Alexander Fentener van Vlissingen Jr

Bij de musical kun je lachen, brullen en gieren, maar ook met de leukste mensen het hele jaar door een feestje vieren.

Cas van der Made

De Heer Fentener van Vlissingen Sr.

Wim Peters

Sjef van Wel

Nola grime

Rob van Os

– 18


Orkest Dames van de heren van de sociëteit

Stadswachten

Dirigent

Henk van der Weijer

Ilona Molenkamp – Jeanne vd Vrande –

Dimitri van der Lee en Bart van de

Dwarsfluit

Indy Dominicus

Anne vd Werff – Janneke Maréchal –

Voort

Dwarsfluit

Fleur Koolen

Dwarsfluit

Linda van Dijk

Dwarsfluit

Renske Slegers

Trompet

Tjerk Swinkels

Trompet

Remco Verdonschot.

Viool

Fleur Slegers

Viool

Britt van Asperdt

Klarinet

Thomas van Lieshout

Gitaar

Marleen van Houts

Euphonium

Willem Vissers

Basgitaar

Bart Broekman Jeroen Goossens

Indy van Moorsel – Fleur Aldenzee –

Petazzietes

Aynur Ketenci – Nina Sneijers – Joni Latour Bediende van de sociëteit Carlo Schoonen Deken van den Heuvel Wim van Santvoort Pastoor van der Zanden Gerard van Beers

Louis van de Werff Dochter van Petazzietes Nikki Otten Dina, kruidenvrouw Jessie van Balkom Dienstmeisje van Fentener Juliette Gout Dienstmeisje van de Deken Amy Smits

Mattheus Gardiaan Casper Cox Onderwijzers Arends Jermaine van Haarlem

Jo

drager

opa van Casper Cox

Drums

Co

drager

opa van Pim Hegeman

Trombone

Jasper van der Heijden

Altsax

Harm Booy

Piano

Yara Slegers

Dokter Bart van der Voort

Ensemble fabriek

Janne Kampen – Jesse Engelhart – Joëlle Damen – Laura Schoonen – Lilian Flikweert – Nathalie Segers – Anne Verbaal – Britt v Asten – Esmee Christiaens – Thi Bichvan Nguyen – Vera Wijdeven – Yara Nayef – Anouk Lambregts – Kim Smulders – Jenny Schuijren – Mika Mulder – Fehime Alankaya – Kato Kuijpers – Anne-Floor

Maas

Op vrijdag kom je thuis bij de musical Geert oud deelnemer

– 19

Sinds ik in het orkest zit, ben ik elke dag jarig. Letterlijk. Willem orkest - euphonium


pagina 21-22 1 Gerard, Wim P, Cas, Juliëtte, Casper 2 Nina S, Indy, Joni, Anne vd W, Jeanne, Janneke 3 Yara, Truus, Dimitri, Nathalie, Kato, Joëlle, Jesse 4 Tessa, Mirthe, Marieke, Wim v S, Daan, Tess, Fenne, Jelke, Loeka, Eline

Gerard, Wim P, Cas, Juliëtte, Casper

pagina 22-23 5 Emma, Vera M, Annelies, Mirte, Maartje, Femke, Kyra, Pien, Maureen 6 Jenny, Mika, Bart, Rob, Jessie, Kim, Janne, Vera W, Bram, Ruben, Anne V, Laura

Tessa, Mirthe, Marieke, Wim v S, Daan, Tess, Fenne, Jelke, Loeka, Eline

7 Thi Bichvan, Fleur, Anouk, Ilona, Stijn, Amy, Pam, Marit, Lilian, Carlo 8 Louis, Pim, Annelotte, Lieke, Tyche, Bastiaan, Nina vd W, Benthe, Marle, Denise, Mayra, Robin 20


Pim en Lieke 21


22

Lieke en Thi Bichvan Fotografie: Louis vd Werff


23


bepalend geweest voor de levens van generaties van vrouwen. De originaliteit er van dient zelfs als inspiratie voor onze luxe stof fen veel invloed gehad op de mode in West- en Centraal-Afrika. Onze karak teristieke designs zijn modeont werpers over de hele wereld. bepalend geweest voor de levens van generaties van vrouwen. De originaliteit er van dient zelfs als inspiratie voor modeont werpers over de hele wereld. Met onze unieke ontwerptaal, produc tietechnieken en ideeën over kleur creëren we opvallende produc ten met

V LI S C O , V LI S C O , A S TOR Y A S U NIQ U E A S TOR Y A S U NIQ U E A S OUR PR OD U C TS A S OUR PR OD U C TS

veel expressiekracht. En dat resulteer t weer in de sterke band tussen ons en onze consumenten die Vlisco kiezen Met onze unieke ontwerptaal, produc tietechnieken en ideeën over kleur creëren we opvallende produc ten met als vorm van zelfexpressie. Het resultaat van deze band is een rijke geschiedenis en vele intrigerende verhalen. veel expressiekracht. En dat resulteer t weer in de sterke band tussen ons en onze consumenten die Vlisco kiezen Verhalen over families, over nalatenschap en over stof fen die een diepere betekenis hebben en zelfs koosnamen als vorm van zelfexpressie. Het resultaat van deze band is een rijke geschiedenis en vele intrigerende verhalen. hebben gekregen van onze consumenten en handelaren. En ons verhaal is nooit af. Er komen steeds nieuwe Verhalen over families, over nalatenschap en over stof fen die een diepere betekenis hebben en zelfs koosnamen verhalen bij. Op onze Vlisco-site vind je meer informatie w w w.vlisco.com. hebben gekregen van onze consumenten en handelaren. En ons verhaal is nooit af. Er komen steeds nieuwe verhalen bij. Op onze Vlisco-site vind je meer informatie w w w.vlisco.com.

Ons er fgoed is uniek. In 1846 richt te Pieter Fentener van Vlissingen ons bedrijf op, en vanaf dat moment hebben onze luxe stof fen veel invloed gehad op de mode in West- en Centraal-Afrika. Onze karak teristieke designs zijn Ons er fgoed isgeweest uniek. Invoor 1846dericht te Pieter Fentener van ons bedrijf op, er envan vanaf dat moment hebben voor bepalend levens van generaties van Vlissingen vrouwen. De originaliteit dient zelfs als inspiratie onze modeont luxe stofwerpers fen veel over invloed gehad op de mode in Westen Centraal-Afrika. Onze karak teristieke designs zijn de hele wereld. bepalend geweest voor de levens van generaties van vrouwen. De originaliteit er van dient zelfs als inspiratie voor modeont over ontwerptaal, de hele wereld. Met werpers onze unieke produc tietechnieken en ideeën over kleur creëren we opvallende produc ten met veel expressiekracht. En dat resulteer t weer in de sterke band tussen ons en onze consumenten die Vlisco kiezen Met onze unieke tietechnieken en ideeën creëren we opvallende produc ten verhalen. met als vorm van ontwerptaal, zelfexpressie.produc Het resultaat van deze band isover een kleur rijke geschiedenis en vele intrigerende veel Verhalen expressiekracht. En dat resulteer t weer in de sterke band tussen ons en onze consumenten die Vlisco kiezen over families, over nalatenschap en over stof fen die een diepere betekenis hebben en zelfs koosnamen als vorm van gekregen zelfexpressie. van deze is een rijke geschiedenis veleaf.intrigerende verhalen. hebben van Het onzeresultaat consumenten en band handelaren. En ons verhaal is en nooit Er komen steeds nieuwe Verhalen over families, over nalatenschap en over stof fen die een diepere betekenis hebben en zelfs koosnamen verhalen bij. Op onze Vlisco-site vind je meer informatie w w w.vlisco.com. hebben gekregen van onze consumenten en handelaren. En ons verhaal is nooit af. Er komen steeds nieuwe verhalen bij. Op onze Vlisco-site vind je meer informatie w w w.vlisco.com.

24


Peter de Bruin, Rabobank Coöperatiefonds

J eugd

e n

c u ltuu r : twee b el a ngrij ke p i j ler s voor onze coöper ati e

Betrokken zijn op maatschappelijk vlak: het zit in het

risch besef. De jeugd maakt spelenderwijs kennis met

DNA van de Rabobank. Zo heeft Rabobank Helmond

dat wat Helmond gevormd heeft: de katoenindustrie.

een Coöperatiefonds. Het fonds steunt initiatieven en

Historie wordt op deze manier heel toegankelijk. Het

projecten die gericht zijn op de versterking van het

verleden komt op het podium tot leven.’

maatschappelijke, sociale of culturele leven. Kortom:

Meer dan een bank

initiatieven die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van de samenleving.

Iedereen kent de Rabobank natuurlijk als de bank waar je een rekening afsluit of een hypotheekgesprek hebt.

De jeugd heeft de toekomst

Rabobank zorgt dus zeker niet alleen voor betalingsver-

Het project Kasteel van Katoen werd door de adviesraad

keer en financieringen. De bank wil een bijdrage leveren

van het Coöperatiefonds snel goedgekeurd voor een

aan een toekomstbestendig en florerend Helmond. ‘Als

financieel steuntje in de rug. Peter de Bruin, directie-

het goed gaat met onze klanten en met de stad, dan

voorzitter Rabo-

gaat het goed met de bank. We vinden het belangrijk

bank Helmond:

om onze maatschappelijke taak op te pakken.’ Die

‘De jeugd heeft de

bredere rol in de samenleving, heeft alles te maken met

toekomst. Het is

het gedachtengoed van Raiffeisen, de grondlegger van

misschien een cli-

de coöperatie.

ché, maar daardoor

Een aandeel in elkaar

niet minder waar. Jongeren kunnen het verschil maken. Door de keuzes die ze maken, de producten die ze kopen, de vindingen die ze doen en de maatschappelijke betrokkenheid die ze hebben. Daarom vinden wij een project als Kasteel van Katoen ook echt een waardevolle bijdrage voor de stad.’ Dat de jeugd zelf het podium op klimt en spelenderwijs kennis maakt met de historie van Helmond, ziet De Bruin als grote pluspunten van het project. ‘Kasteel van Katoen brengt jeugd en cultuur samen: twee belangrijke pijlers voor onze coöperatie. Tel daarbij op een snufje histo25

Juist door samen te werken, bereik je veel. Er zijn in Helmond volop goede initiatieven, vernieuwende ideeën of fantastische pilots. ‘Door de handen ineen te slaan, kun je ervoor zorgen dat dit ondernemerschap beloond wordt. Dat het niet blijft, bij dat idee op de plank. Het is fantastisch als Helmonders elkaar weten te vinden, als ze samen iets beleven of leren. We moeten die verbinding voelen, om samen te bouwen aan het Helmond van de toekomst. Als Rabobank investeren we graag in die lokale samenhang. Ik hoop dat je dat gevoel van saamhorigheid ook hebt, na het zien van Kasteel van Katoen. Maar boven alles, hoop ik dat bezoekers een fantastische avond hebben.’


Restaurant de Steenoven | Paviljoen de Warande | Schevelingse in-Loop | Brasserie de Keijzer | ook feesten en catering

Schevelingetjes menu Bourgondisch avondvullend concept. Gerechtjes eten voor een vast bedrag

Maandag, woensdag en donderdag.......... Vrijdag t/m zondag € 29,50 Géén meerprijzen en inclusief desserts

26

euro

Nieuw!

, 50

Keuzemenu

Stel zelf uw twee-, drie- of viergangenmenu samen uit de dertig gerechten van onze chefkok. twee-gangen € 19,50 drie-gangen € 24,50 vier-gangen € 28,50

Aarle-Rixtelseweg 107, Helmond T 0492-792444 Kijk voor meer informatie op onze site www.schevelingen.nl

Restaurant de Steenoven | Paviljoen de Warande | Schevelingse in-Loop | Brasserie de Keijzer | ook feesten en catering

Warandelingetjes menu

Koffie met gebak of een lekker biertje

Bourgondisch avondvullend concept. Gerechtjes eten voor een vast bedrag

Kleine dagkaart Gewoon even een hapje eten? Dat kan van onze à la carte kaart Géén avondvullend programma en géén à la carte? Kies dan voor ons driegangen week-keuzemenu:

23

50 dinsdag, woensdag en donderdag ....................... € , vrijdag t/m zondag ................................................................... € 25,50

Dinsdag, woensdag en donderdag............. Vrijdag t/m zondag € 29,50 Géén meerprijzen en inclusief desserts

26, 50

euro

De Kluis 2, Helmond T 0492-536361 Kijk voor meer informatie op onze site www.paviljoendewarande.com 26


Kl ed i ng/

Kostuums

Meters stof, kilometers draad, liters textielverf, honderden kralen, enverdieping van het Dr.-Knippenbergcollege een kijkje kwam nemen

Van knutselavond tot uit de hand gelopen hobby

in het Technasium, waande zich in het walhalla van textielland. Ach-

Wat kleurrijke Vliscostoffen en mijn obsessie voor schoe-

ter de tafels trof je daar de dames aan die verantwoordelijk zijn voor

nen teweeg konden brengen, had ik aan het begin van dit

alle prachtige kostuums. Niet alleen vrijdagen, maar ook andere uren

schooljaar niemand kunnen vertellen.

kele pleisters en vele vele uren. Wie op vrijdagmiddag op de bovenste

in de week werden gevuld met allerhande textiele werkvormen.

In het najaar van 2015 kwam er na een van de repetities

Toen ik tijdens de laatste repetitie op 3 juni mezelf een weg gebaand

de modeshow ter sprake, waar ook schoenen een rol in

had door de vele rekken met prachtige kostuums, zag ik dat er achter

zouden gaan spelen. Met deze gedachte en een paar Vli-

de naaimachines de laatste puntjes op de i werden gezet. Terwijl ik

scolappen ben ik die avond naar huis gegaan, om wat uit

weer terugliep naar de repetitie in de aula doopte ik het Technasium

te proberen. Voor ik het wist, werd ik op mijn vrije avonden

stiekem om, tot ‘Kasteel van Katoen’.

omringd door oude schoenen, lappen stof en allerhande

Dorothé de Jong, kostuumontwerp

knutselmateriaal. Nadat de inmiddels 20 paar schoenen de Vlisco-goedkeuring hadden doorstaan, verspreidde het

Hoeveel meters stof, kilometers draad en liters textielverf er zijn

virus zich verder naar het maken van hoofdtooien.

gebruikt? Daar weten de dames van kleding vast antwoord op te geven. Durf jij in te schatten hoeveel kralen er zijn gebruikt? Lever jouw

Hoeveel uur werk er in de creaties zit, zou ik

geschatte antwoord in in de Foyer.

niet zo kunnen zeggen. Maar ik weet wel, wanneer ik de kinderen vol trots op het podium zie lopen, dat het al het werk meer dan waard was. Astrid Willems

27


Van grootbeeldprojectie met (Pani) projectoren tot crowd control voor grote buitenevenementen. Pronorm is als audiovisuele dienstverlener leidend op het gebied van urban experiences; oplossingen die ervoor zorgen dat mensen iets beleven en ervaren, en zich prettiger en veiliger voelen in een (stedelijke) omgeving.

Lijn Helmond Venlo 1, 5705 BW Helmond, T 0492-542111 Regenbeemd 42 Hal V, 4825 AT Breda, T 076 - 5600211 info@pronorm.org | www.pronorm.org Pronorm B.V. is onderdeel van Mansveld Expotech Groep en verzorgt de videotechniek en een gedeelte van de geluidstechniek voor de musical “Kasteel van Katoen�. Daarnaast begeleidt zij tevens de studenten bij het zelf realiseren van techniek waaronder 3D video-mapping.

28


L icht te c h n i c us

Sinds 2004 werkzaam op het Dr.-Knippenbergcollege en vanaf 2005 betrokken bij de jaarlijkse musical als lichttechnicus. Samen met Edmond Vincent verantwoordelijk voor de speciale licht- en geluidseffecten. De afgelopen jaren hebben een aantal schitterende musicals de revue gepasseerd. Favorieten van mij zijn Romeo en Julia, Katharina Katharina in het Ganzenbord en Caesar en Cleopatra. Vooral tijdens de musical Caesar en Cleopatra hebben wij enorm gelachen met twee leerlingen ik zal maar geen namen noemen. Wie weet kan ik dit jaar weer een favoriet toevoegen aan deze lijst. Voor de musical Kasteel van Katoen heb ik vele foto’s en videobeelden verzameld en deze bewerkt zodat de beelden de musical nog meer kunnen laten spreken. Het mooie van dit alles is dat ik in het verleden 20 jaar werkzaam ben geweest bij Vlisco, en dat de kleurrijke stoffen met prachtige dessins dus voor mij zeer herkenbaar zijn. Het is fijn om samen met een team enthousiaste mensen een productie neer te zetten zoals de musical van het Dr.-Knippenbergcollege. Peter Hoevers

The musical is like a big second family. Marit

Ik zou eigenlijk vorig jaar (of al langer) weggaan, maar het is zo leuk dat ik terug ben gekomen in het orkest. Bart, Fleur S, Tjerk, Yara, Renske, Jasper, Yrea

Ik doe mee omdat ik al mijn vrienden hier heb gevonden en de sfeer die er hangt is altijd gezellig. Nikki, Britt v A

29


D e

o r k e stfa mi li e

Niet op de foto: Jeroen, Bart, Marleen, Tjerk, Remco en Jasper

Renske, Fleur S, Britt, Yara, Thomas, Harm, Willem, Indy, Linda, Fleur K, Henk

Zoals je misschien al doorhad, zit er bij de musical een

lingen zien dat we niet onderdoen voor de spelgroep

geweldig leuk orkest verstopt achter het gordijn. Het

qua acteerwerk

musicalorkest bestaat momenteel uit zeventien leden, ieder met hun eigen rol binnen de orkestfamilie. De orkestouders zijn verantwoordelijk voor de orkestkinderen, de orkestpsychopaat heeft altijd wel weer iets leuks te vermelden over zijn laatste slachtoffer en ga

Het musicalorkest vormt een hechte vriendengroep. Naast de repetities spreken we vaak af voor feestdagen, zoals onze befaamde sint-orkerst-en-nieuwviering, verjaardagen of gewoon voor de gezelligheid.

zo maar door. Helaas is de uitstroom van familieleden

Wil jij misschien mee komen doen?

groter dan de instroom.

Kom een keer mee repeteren of

Iedere vrijdag repeteert het musicalorkest met veel gezelligheid, maar wij repeteren niet zo veel als het spel. Omdat we zelfs dan nog veel tijd over hebben voor andere dingen, nemen we ook wat andere taken op ons. Vanaf 2014 hoort hier bijvoorbeeld de einddans bij. Ook zingen we graag, leren we de musicalgroep

zoek ons op na de voorstelling! We zijn vaak tot lang na de voorstelling op het podium te vinden. Ook kun je de Orkestmama Marleen van Houts of Orkestpapa Thomas van Lieshout aanspreken.

�

Het orkest is een hele hechte groep, maar niet zo hecht dat het eng wordt. Renske

–

marcheren en laten we in de pauzes van de voorstel30


Grime-tea m Ieder jaar staat er tijdens de voorstellingen een grime-team paraat om alle leerlingen te grimeren. Het team bestaat vooral uit leerlingen en oud-leerlingen van de Knip en ook een aantal spelers helpen graag een handje mee. We werken hard om het plaatje op het toneel zo mooi mogelijk te maken, maar daarnaast is er ook tijd voor gezelligheid en een praatje met alle spelers. De sfeer in het grimelokaal en binnen het grime-team is een sfeer om trots op te zijn! Astrid

G e d i cht

Ze vinden me soms vreemd, gek Ik doe alles verkeerd Maar als ik op de planken sta Is er niets dat mij nog deert Dan zing ik de longen uit mijn lijf Dans met twee linkerbenen Voel de adrenaline Van m’n hoofd tot aan m’n tenen En aan het eind buig ik vol trots Want niets voelt zo fijn Vreemd en gek maar bovendien Mag ik er, in al m’n glorie, zijn. Judith

– 31


ONLINE SHOPPING WWW.JANSENHOLLAND.COM Find all your african fabrics online  

WAX BLOCK | JAVA | SUPERWAX  

     

K o o k s t u   d i o i n M i e r l o  

 

‘ t V o o r tj e 1 3 , M i e r lo

|

06 53666118

| 32

Kookstudio in Mierlo

0492 661351

|

www.bastronomie.nl


V i j f e nt wi nti g

ja ar

musica l

We hebben al menig bang muisje zien uitgroeien tot een sterke persoonlijkheid! In het schooljaar 1989-1990 kregen mijn collega Norbert van

Het repeteren van de musicals vergt veel van de leerlingen (en

Tuijl en ik van de schoolleiding het verzoek om ter gelegenheid

van hun begeleiding!), maar geeft ook veel plezier en voldoe-

van het vijfentwintigjarig bestaan van de school een musical

ning. Het is prachtig om te zien dat de leerlingen nog steeds

te maken. Deze moest over de school gaan. Wij waren beiden

groeien, dat het niveau nog steeds stijgt, terwijl de bezetting

meteen enthousiast en togen samen aan het werk. Een heel

toch elk jaar voor een deel verandert, aangezien leerlingen nu

jaar hebben we dialogen en liedjes geschreven. Het werd een

eenmaal niet eeuwig op school blijven… Maar er komen steeds

verhaal over het standbeeld van de stichter van de eerste

meer oud-leerlingen, musicaldeelnemers, die toch hun aandeel

rooms-katholieke school voor middelbaar onderwijs in Hel-

blijven leveren onder andere als zangbegeleider, decorontwer-

mond, Dr. Knippenberg, dat op de tweede verdieping van de

per of –bouwer, grimeur, choreograaf.

school staat en uitkijkt over de aula op de eerste verdieping. Het beeld komt tot leven en wordt door twee leerlingen rondgeleid

Als gepensioneerd docent lever ik nog steeds mijn bijdrage aan de musical onder andere in de vorm van liedjes. Dit jaar mag ik

door de school. De musical werd ingestudeerd met een profes-

zelfs meespelen: ik heb een klein rolletje. Ik weet nu ook wat de

sionele regisseuse. Muziekcollega Henk van de Weijer, nu nog

leerlingen doorstaan!

steeds en dus al vijfentwintig jaar medewerker van de musical, schreef muziek bij de liedjes en verzorgde met het schoolorkest de begeleiding ervan. Twee, inmiddels hoogbejaarde, dochters van Dr. Knippenberg bezochten de voorstelling ook en waren tot tranen toe bewogen door de gelijkenis van onze ‘Knippenberg’

met hun vader.

Van onzeker persoon naar held op de planken.

Het was destijds zo’n groot succes, dat ons werd verzocht door te gaan met het maken van musicals. Iedere leerling die zich

Bram

opgaf mocht meedoen, ongeacht talent, en dat is nog steeds zo. Voor ieder wordt een rol gezocht of desnoods geschapen die

bij hem of haar past, met altijd een portie uitdaging erbij. We

hebben al menig bang muisje zien uitgroeien tot een sterke persoonlijkheid!

Bij de musical vind je vriendschap! Britt S

Truus van Warmerdam,

Oud docente op het Dr. Knippenbergcollege. 33


1 2 3 4 5 6 7

1999: Quiz 2000 1998: Duizend en één nacht 2012: Drie Musketiers 2010: Peer Gynt 2002: Harry Potter 2011: Zij en die Zeven 2009: De Gebochelde

➏ ➏

34


35


36


E e n

m o oi

j u b i leum

Mijn gedachten dwalen terug naar 1990. De

kelder is verdwenen, er hoeven geen brieven

Knip stond aan de vooravond van het 25-ja-

meer gevouwen te worden, want alles gaat

rig jubileum. Docenten waren druk bezig om

digitaal. Wat vliegt de tijd en wat is er veel

dit jubileum niet onopgemerkt voorbij te la-

veranderd. Maar gelukkig loop ik nog steeds

ten gaan. Meneer Horsten van natuurkunde

rond in De Knip, weliswaar in een andere rol,

regelde samen met anderen een reünie en

en geniet ik nog elke dag van de lieve brug-

wij hielpen hem met uitnodigingen vouwen

smurfen, mislukte proefjes van collega’s en

en deze in enveloppen stoppen. E-mailen

een stiekeme liefdesscene in de aula. Som-

konden we nog niet.

mige dingen veranderen nooit.

Mevrouw van Warmerdam en meneer van

Trots zal ik genieten van de sterren die

de Weijer ontketenden een nieuwe tradi-

spelen in de musical met een klein beetje

tie, zij gingen aan de slag met de musical.

heimwee naar 25 jaar geleden.

Leerlingen uit alle klassen meldden zich aan en met z’n allen bedachten we op vrijdagmiddag scenes. Uitgangspunt was het borstbeeld van Dr. H.H.Knippenberg dat tot leven kwam. Kareltje, een leerling, nam Dr. H.H.Knippenberg mee op sleeptouw en

liet hem zien wat er in de afgelopen 25 jaar allemaal veranderd was. Brugsmurfen, het schoolcentrum waarin spiekbrieven werden verkocht en docenten werden nagedaan, een scheikundeles waarin de proefjes standaard mislukten, een rap, een liefdesscene in de fietsenkelder, het kwam allemaal

Door de musical ben ik niet alleen gegroeid als persoon, maar is ook mijn vriendengroep een stuk groter geworden. Benthe

voorbij.

Inmiddels zijn we al weer 25 jaar verder en ik ben geen leerling meer van 14 jaar die meespeelt in de musical en docenten imiteert in het schoolcentrum. De fietsen-

De musical is ieder jaar weer een te gek feest, het grimeren en met z’n allen een gave show neerzetten. Dit jaar wordt het nog spectaculairder doordat het een jubileumjaar is en de Vlisco ook een deel uitmaakt van de musical. Het wordt een super gave musical en natuurlijk ook weer super gezellig. Wij zijn iedere vrijdag aan het oefenen om de liedjes en de dansen goed te leren. Ik doe al drie jaar mee en vind het elk jaar weer super leuk om het publiek zien te genieten. Dit jaar moet dat natuurlijk weer gaan lukken aangezien het een leuk verhaal is en ook nog eens in het Speelhuis is. Dubbel zo gaaf dus! Janneke

Ellen Elzink, Docente op het Dr. Knippenbergcollege en artiest in de allereerste ‘Knip-musical’ 37


Da n k

a a n

onze

partn ers

Mede door de financiële steun van onze partners is het mogelijk gemaakt

Sponsors

om deze geweldige productiue te realiseren. Fantastisch dat er zoveel

OMD notarissen | Electro Vogels | Kuijpers Installaties |

bedrijven zijn geweest die een substantiële bijdrage hebben geleverd aan

Hettema Bedrijfshuisvesting | Huijbregts Groep |

dit culturele evenement. Hartelijk dank!

e-Quest automatisering | Restaurant de Steenoven

Hoofdsponsors

| De Schevelingse in-Loop | Brasserie de Keizer | Paviljoen De Warande | Nuova Sardegna | Rivez | Migagifts | Plus Nieuwveld | Schagen Vogels Information Consultancy | Oldtimer Classiccar | Storeplay | Jansen-Nanninck wijnen | Julius Holland wax prints

Vrienden Stersponsors

Pauw architectenburo | Coopnet, een thuis voor coö-

Kemme Communicatie

peraties | Visser Van den Broek netwerk notarissen | De

Vlisco

Ganzeveer | ’t Kelderke | Hoefsmederij Sauvé | Kranen-

Hölscher Projects

poot Tweewielers | IBB | Theo Meulendijks Schildersbe-

Bastronomie Kookstudio Mierlo

drijf | Trovatello Verstappen advocatuur en mediation

J ansen - N aninck W ijnen

|

E ngelseweg 2 2 7 , H elmond

|

T el . 0 4 9 2 5 4 9 3 4 6

Vijftig jaar ‘Knip’ en 13.072 leerlingen verder... 38


on ze

pa rtn ers

ambassadeur

de sch ooldi r ecte u r

Met eigen middelen, leerlingen als spelers en vele vrijwilligers slaagt de school er ieder jaar in een daverende productie op de planken te brengen. Vakwerk en enthousiasme worden verenigd in een waar muziekspektakel

— Dhr. Hans Schapenk, directeur Dr.-Knippenbergcollege

ambassadeur

de

wethou d e r cu ltuu r

De Helmondse Musical Kasteel van Katoen is een broedplaats van jong musicaltalent in onze stad. Daar kunnen wij als stad trots op zijn.

— Frans Stienen, wethouder cultuur gemeente Helmond

39


M u z i e k t h e a t e r

d r . – K n i p p e n b e r g c o l l e g e 40

Profile for Kemme Communicatie

Kasteel van Katoen  

Programmaboekje musical Dr.-Knippenbergcollege 'Kasteel van Katoen'

Kasteel van Katoen  

Programmaboekje musical Dr.-Knippenbergcollege 'Kasteel van Katoen'