Page 102

100

meterprijs voor een sociale huurwoning. Deze kavelprijs wordt geĂŻndexeerd naar het einde van de levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing. Indien feitelijk dan wel in rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan die consequenties hebben voor de bestemming van de grond, dan wordt met deze gewijzigde bestemming in de waardering rekening gehouden. (Bedragen in â‚Ź)

Boekjaar

Boekjaar

2016

2015

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1-1

3.540.439,71

2.630.339,07

3.540.439,71 2.630.339,07

1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Mutaties in de boekwaarde Nieuwbouw In exploitatie genomen Desinvestering

771.784,10 2.865.853,26 -

-2.099.924,62

-1.926.454,13 -

Onrendabele top t.l.v. aktiva in ontwikkeling

-

-409.057,00

Terugname waardeveranderingen

-

553.229,00

-1.154.670,03 910.100,64

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 31-12

2.385.769,68 3.540.439,71

De investeringen in nieuwbouw betreffen de bouw en voorbereidingskosten in de verschillende wijken.

1.4 Onroerende en roerende goederen ten dienste van de exploitatie Oorspronkelijke kosten

4.602.081,62

4.591.147,33

Afschrijvingen

-1.447.775,05 -1.286.196,09

Boekwaarde per 1 januari

3.154.306,57 3.304.951,24

Mutaties in de boekwaarde Inventaris, investering

7.235,24

4.582,97

Vervoermiddelen, investering

0,00

44.310,52

Vervoermiddelen, desinvestering

0,00

-37.959,20

Afschrijvingen Correctie afschrijvingen

-185.649,98 -183.258,05 -17.550,00

21.679,09

-195.964,74 -150.644,67

Stand per 31 december Oorspronkelijke kosten

4.602.081,62

Afschrijvingen

-1.650.975,03 -1.447.775,05

Boekwaarde per 31 december

2.958.341,83 3.154.306,57

TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA

Compaen

4.609.316,86

384.220.819,51

368.393.456,28

Profile for Kemme Communicatie

Jaarverslag Compaen 2016  

Jaarverslag Compaen 2016