Page 1

2010 Ygs fizik çözümleri

2.

Şekil II de kefelerden K cisimleri alınırsa M cisminin L den ağır olduğu gözlenir. Şekil I’e göre: L+M 2K = L+ M → K = 2

8.

Musluk açılmadan önce, her iki koldaki gazların basınçları birbirine eşittir. Musluk açılınca, ince koldan gaz dışarı çıktığı için bu gazın başlangıçtaki basıncı açık havanınkinden büyüktür. Musluk açılınca ince boruda sıvı yükseltmiş olduğundan X gazının olduğu kolda sıvı düzeyi alçalmıştır. X gazının hacmi arttığından basıncı azalmıştır. Sıvı yüksekliği de azaldığından K deki toplam basınç azalmıştır. YANIT: A

9.

K halkasının genleşme katsayısı L ninkinden büyük olduğu için ikisi de ısıtılırsa veya yalnız K ısıtılırsa, küre halkadan geçer. İkisi de soğutulursa geçemez. I. ve III. durumlarda küre halkadan geçebilir. YANIT: D

O halde K nin kütlesi L ile M nin kütlelerinin arasındadır. Kütleler: L<K<M dir. YANIT: E

Şekil III te; L ile M nin kütleleri farklı olduğundan, üç cismin ortak kütle merkezi askı doğrultusunda olmaz, bu şekilde dengede olamaz. Şekil II de; K nin ağırlığı sistemin dengesini bozar, cisimler döner. Şekil I de; üç cismin ortak kütle merkezi askı doğrultusunda olabilir ve cisimler dengede kalabilir. YANIT: A

3.

10. Uzun boru su-buz sistemine daha çok ısı verir. Bu nedenle

K de eriyen buz az, L de eriyen buz çok olur. Kalan buz K de çok, L de az olur. Buzun sıcaklığı erime sürecinde değişmez. Çok ısı kaybedilen suyun son sıcaklığı daha düşük olur. II. ve III. yargılar doğru, I. yargı yanlıştır. YANIT: A

���������� ��

��

���������

Cisimlerin hız – zaman grafikleri şekildeki gibi olur. 6. saat sonunda cisimlerin her ikisi de 240 km yol alarak yan yana gelmiş olur. YANIT: B

4.

Cisim K ile L arasında hızlandığına göre fKL < F, L ile M arasında yavaşladığına göre, F < fLM dir. YANIT: B

5.

K cisminin yerden yüksekliği azalmış, L ile M cisimlerinin yükseklikleri artmış olduğundan K nin potansiyel enerjisi azalır, L ve M ninki artar. YANIT: A

6.

Su taşmasaydı toplam kütle 400 g olurdu. Toplam kütle 360 g olduğuna göre, taşan suyun kütlesi 40 g, hacmi de 40 cm3 tür. Taşan suyun hacmi cisminkine eşittir. O halde kütlesi 100 g, hacmi 40 cm3 olduğuna göre, özkütlesi 2,5 g/cm3 tür. YANIT: C

UÐUR DERSHANELERÝ

1.

11. Prizma

1 devir (120°) yapınca, turuncu yüzeyin yerine 3

mor yüzey gelir. K ve L gözlemcilerinin gördüğü ortak yüzey mor renkli olur. YANIT: E

12. Işınların izlediği yol, yansıma kuralına uyularak izlenirse, 2 numaralı ışının P den geçeceği bulunur.

YANIT: B

13. L ve M den aynı yönde eşit şiddette geçen akımların toplamı K lambasından geçer. Bu nedenle L ile M aynı parlaklıkta yanar, K nin parlaklığı L ve M ninkinden büyük olur. I. ve II. yargılar doğru, III. yanlıştır. YANIT: D

14.

����

��

��

7.

İplerdeki gerilmeler eşit olduğuna göre, K nin kütlesi L ninkinden büyüktür. Hacimleri eşit olduğuna göre, K nin özkütlesi de L ninkinden büyüktür. İpte gerilme olduğuna göre, K nin özkütlesi sıvınınkinden de büyüktür. I. ve II. yargılar doğru, III. yargı şüphelidir. YANIT: D

1

����

X mıknatısının dengede kalması için, Y ve Z mıknatıslarının X e uyguladığı kuvvetlerin şekildeki yönde olması gereklidir. 1 ve 3 numaralı kutupların işaretleri aynı, 1 ve 2 nin işaretleri zıt, 2 ve 4 ün işaretleri de zıt olmalıdır. Bu nedenle işaretler “C” seçeneğindeki gibi olabilir YANIT: C Diðer sayfaya geçiniz.

2010 YGS FİZİK Çözümleri Uğur Dershanesi çözdü  

2010 YGS Fizik Çözümlerini inceleyin. Uğur Dershanesi çözdü. www.kemalturkeli.com sitesinde 2010 YGS Sorularını Çözümlerini inceleyin. YGS...

2010 YGS FİZİK Çözümleri Uğur Dershanesi çözdü  

2010 YGS Fizik Çözümlerini inceleyin. Uğur Dershanesi çözdü. www.kemalturkeli.com sitesinde 2010 YGS Sorularını Çözümlerini inceleyin. YGS...

Advertisement