Page 1

2010 YGS Coğrafya Çözümleri 18. İzohips haritalarında eğrilerin V harfi gibi büküldüğü yerler

25. Anadolu’nun bulunduğu alanda yer alan Tethis Denizi’nin

akarsu vadilerinin ifade eder. X noktasından akarsu yatağı izlenirse güneybatıya doğru gidilir. Çizik ölçekten yararlanarak bu mesafenin yaklaşık 3 km olduğu tespit edilir. Yine akarsu yatağını izleyerek kuzeybatıya doğru 5 km gidildiğinde Y köyüne ulaşılabilir. YANIT: E

dibindeki tortullar yan basınçların etkisiyle kıvrılarak yükselmiş ve su yüzeyine çıkmıştır. Bu nedenle Anadolu’daki Toroslar gibi dağların yüksek kesimlerinde deniz canlılarının fosillerine rastlanabilmektedir. YANIT:A

19. X noktasının ekvatorun 4500 km kuzeyinde olması enlemi

26. Coğrafi konumu elverişli olan bir merkez örneğin; kıtalar

hakkında bilgi edinmeyi sağlar ( yaklaşık 40. enlem). Yerel saatinin, başlangıç meridyeninden 120 dakika ileri olması ise boylamın belirlenmesini sağlar (30° doğu boylamı). Enlem ve boylam X noktasının matematik konumunu verir. Boylamın bilinmesi ayrıca saat diliminin de belirlenmesini sağlar (2. saat dilimi). YANIT: B

veya denizlerin geçiş konumunda, önemli ulaşım yolları, kanal veya boğazlar üzerinde bulunan, zengin doğal kaynakların bulunduğu bir bölgede ise uzun yıllar önemini koruyabilir. YANIT: B

20. K kentinin gece-gündüz süreleri arasındaki farkın daha az

27. X

ülkesinde doğal nüfus artışı fazla olmasına rağmen gerçek nüfus artışının az olması bu ülkenin göç verdiğini gösterir. Y ülkesinde ise nüfus artışının doğal nüfus artış oranından daha fazla olması bu ülkenin dış göç aldığını kanıtlamaktadır. YANIT: E

21. Birinci

yer çöl iklim bölgesidir. Verilen en önemli ipucu gece-gündüz sıcaklık farklarının çok olması, yağmurun ender yağması gibi bilgilerdir. İkinci yer ekvatoral iklim bölgesidir. Kurak mevsimin olmaması, havanın yıl boyu sıcak olması bu iklimin kanıtıdır. Üçüncü yer ise muson iklimin görüldüğü alandır. Yaz aylarının çok yağışlı olması ve çeltik tarımı muson iklimine ait özelliklerdir. YANIT: D

22. Güneşlenme süresini belirleyen en önemli etken bulutluluk

UÐUR DERSHANELERÝ

olması ekvatora daha yakın olduğunun kanıtıdır. Çünkü ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gece-gündüz süre farkı artar. YANIT: A

oranıdır. Karadeniz Bölgesi’nde bulutluluk oranı fazla bu nedenle güneşlenme süresi daha kısadır. Bitki örtüsü ve denize yakınlık kıyaslanan iki alan için güneşlenme süresini etkilemez. İkisi de deniz kıyısında olup ikisinde de ormanlar görülür. YANIT: C

28. Yeni bulunan zengin yer altı kaynakları, üretimin, kalitenin

ve verimin artması, ulaşım ve ticaretin gelişmesi bir ülkede kişi başına düşen ulusal geliri artırır. Ortalama ömrün uzaması ise kişi başına düşen geliri artırmaz. YANIT: D

29. Kuveyt’ten

yola çıkan tanker önce Hürmüz Boğazı’ndan geçerek Hint Okyanusu’na sonra Babülmendep Boğazı’nı geçerek Kızıldeniz’e ulaşır. Daha sonra Süveyş Kanalı yolu ile Akdeniz’e en son Cebelitarık Boğazı’nı geçerek Atlas Okyanusu’na ve Newyork’a ulaşır. YANIT: E

23. Horizonları

olmayan taşınmış toplarlar dış kuvvetlerin biriktirmesiyle oluşurlar. Dağ etekleri ve vadi tabanları akarsuların biriktirme yaptıkları alanlardır. Birikinti konileri ve deltalarda akarsu biriktirmesiyle oluşan yer şekilleridir. Buralarda taşınmış ve horizonları olmayan alüvyal topraklar bulunur. Kanyon vadiler ise aşındırma şeklidir, yamaçlarında biriktirme şekillerine rastlanmaz. YANIT: B

30. Devlet

başkanının ifade ettiği söz, kasırganın yol açtığı alt yapı zararlarını içermektedir. Dolayısıyla ekonomik bir kayıp söz konusudur. Verilen bilgi kapsamında toprak ya da nüfus kaybı söz konusu edilmemiştir. YANIT: C

24. Doğu

Anadolu Bölgesi’nin engebeli ve yüksek olması akarsularının derin vadilerde akmalarını, sıcaklığın kısa mesafelerde değişmesine neden olur. Rüzgâr erozyonu bitki örtüsünün cılız olmasının, tektonik göl ve termal kaynaklar ise yer yapısının sonuçlarıdır. YANIT: C

31. Köy

daha doğuya taşınırsa hem heyelan riskinden hem de heyelan sırasında toprak altında kalmaktan kurtulur. Diğer seçeneklerin hiç biri heyelanı önleyen bir çalışma değildir. YANIT: A

1

Diðer sayfaya geçiniz.

2010 YGS Cografya cozumleri, Ugur Dershanesi cozdu  

2010 YGS Cografya cozumleri, Ugur Dershanesi cozdu. www.kemalturkeli.com sitesinde 2010 YGS soru ve cozumlerini inceleyin. YGS Denemelerini...

2010 YGS Cografya cozumleri, Ugur Dershanesi cozdu  

2010 YGS Cografya cozumleri, Ugur Dershanesi cozdu. www.kemalturkeli.com sitesinde 2010 YGS soru ve cozumlerini inceleyin. YGS Denemelerini...

Advertisement