Page 1

2010 YGS Biyoloji Çözümleri 28. Hücre zarında bulunan proteinlere bağlanan karbonhidratlar

35. Grafikteki eğrilere göre fotosentezin başlayabilmesi için

zarda glikoprotein yapısını oluşturur. Bu moleküller hücre zarının özgüllüğünü sağlar. Diğer seçeneklerde verilen özellikler hücre zarlarında görülen ortak özelliklerdir. YANIT:B

IV numaralı bitkinin ışık gereksinimi diğerlerine göre daha fazladır. YANIT:D

29. Normal bir insanda karaciğer toplardamarında bulunan

36. Fotosentez, solunum, döllenmeyle zigot oluşumu, dişi ve erkek üreme hücresi oluşumu çiçekli ve çiçeksiz bitkilerde ortak olarak gözlenir. Meyve oluşumu sadece çiçekli bitkilerde gözlenir. YANIT:C

kandaki üre miktarının fazla olmasına amino asit moleküllerinin yıkımının artması neden olur. Diğer seçeneklerde verilen moleküller azot içermediği için bu değişime neden olmazlar. YANIT:D

30. Yemek yedikten sonra uzun süre yüzen bir insan enerji

37. İki canlının aynı türe ait olduğunu kanıtlayan en önemli

elde etmek için kandaki glikozu kullandıktan sonra ilk olarak karaciğerde depolanmış glikojenini kullanır. YANIT:C

daldırma işlemi enzimlerin yapısını bozmuş olduğu için nişasta oluşumu gerçekleşmemiş ve buna bağlı olarak taneler tatlılığını korumuştur. YANIT:C

UÐUR DERSHANELERÝ

31. Soruda verilen deneyde; mısır koçanını kaynayan suya

kriter çiftleştiklerinde verimli döl oluşturabilmeleridir. YANIT:B

38. İklim değişiklikleri canlılarda üreme ve gelişme süreçlerinde değişikliklere neden olabilir. Soruda erken çiçeklenme, erken kuluçkaya yatma ve erken çiftleşme gibi etkinlikler iklim değişikliklerine bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. YANIT:A

32. Maya mantarları etil alkol fermentasyonu için sadece

glikoz kullanır mantığıyla yaklaşılmış ve doğru cevap A olarak verilmiştir. YANIT:A

39. Saprofit canlılar organik maddenin inorganik maddeye dönüşmesini sağlayarak elementlerin canlılar tarafından tekrar tekrar kullanılabilmelerini sağlar. Dolayısıyla biriken organik madde miktarı ve mineraller için rekabet artar. YANIT:E

33. AIDS hastalığına neden olan HIV yüksek hızda mutasyona uğradığı ve bağışıklık hücrelerinde çoğaldığı için bu hastalığın tedavisinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. YANIT:E

34. Hurma çekirdeğinin toprağa ekilmesiyle tam bir bitki elde edilmesi durumda yeni bitki tohumdan oluşacağı için kalıtsal yapısı ana bitkiden farklı olacaktır. Diğer seçeneklerde verilen örnekler vejetatif üremeye örnektir. YANIT:E

40. Doğal seçilimin işlemesiyle ortama uygun özelliklere sahip olan bireyler yaşama ve üreme şansı kazanmıştır. YANIT:D

1

Diðer sayfaya geçiniz.

2010 YGS Biyoloji Cozumleri Ugur Dershanesi Cozdu  

2010 YGS Biyoloji Cozumleri Ugur Dershanesi Cozdu. www.kemalturkeli.com sitesinde 2010 YGS Sorularini + cozumlerini inceleyin. YGS Denemel...

2010 YGS Biyoloji Cozumleri Ugur Dershanesi Cozdu  

2010 YGS Biyoloji Cozumleri Ugur Dershanesi Cozdu. www.kemalturkeli.com sitesinde 2010 YGS Sorularini + cozumlerini inceleyin. YGS Denemel...

Advertisement