Page 1

A 1.

TÜRKÇE TESTİ

A

3.

Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, soluğunuz daralır; ama görüş alanınız genişler.

Misafirlerin çocukları yaramazlık yapınca ev çok fena dağıldı.

Bu parçada altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanları, olayları, dünyaya ait her şeyi daha iyi değerlendirebilmek B) Gençken umursadıklarıyla ilgilenmemeye başlamak C) Yaşlandığı için dünyayı gezip dolaşmak ve her gününü iyi geçirmek istemek “Dağılmak” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

D) İnsanları artık daha iyi tanıdığı için onlardan kaçmayı tercih etmek

A) Zil çalar çalmaz bütün okul, evlerine dağıldı. B) İş yerindeki kutular sel yüzünden dağıldı. C) Gürültüden kafam dağıldı, soruları yanlış okudum. D) Golü yiyince takım dağıldı.

4.

2. Burada yarım saat istirahat edip yola devam vam edeceğiz.

Bence de dinlenirsek daha çok yol alabiliriz.

Aşağıdakilerden hangisinde verilen sözcüğün açıklamasıyla örnek cümledeki kullanımı anlamca aynıdır? A) Laf: Konu “Senin söylediğin lafa çok bozulmuş.” B) Taraf: Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. “Aranızdaki sorunu çözene kadar ben taraf olmayacağım. C) Renkli: Neşeli, canlı “Renkli kişiliğiyle kısa sürede kalbimizi kazandı.” D) Kısa: Ayrıntılı olmayan “Kısa boyu yüzünden sınavda elenmiş.”

Bu konuşmada Şeyma ve Nurseli’nin cümlelerindeki altı çizili sözcükler arasında görülen anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Yatmak – uyumak B) Yürümek – koşmak C) Beğenmek – sevmek D) Nasihat etmek – öğüt vermek

8. SINIF SBS – 1

1


A 5.

TÜRKÇE TESTİ 7.

Cesaretimi kaybetmiyorum, biliyorum ki her yanlış girişim, ileri doğru atılmış bir adımdır.

İletişim denince aklımıza gelen ilk şey, kitle iletişim araçları oluyor.

Bu sözü aşağıdaki atasözlerinden hangisi destekler?

A Bu da boyutları giderek büyüyen teknoloji karşısındaki küçüklük duygumuzun bir sonucudur.

A) İşleyen demir pas tutmaz. B) Her düşüş, bir öğreniş. C) Yoldan giden yorulmaz. D) Gün doğmadan neler doğar. Oysa iletişim, insanın her türlü etkinliğinde taşıyıcılık görevi üstlenen bir süreçtir.

Çağımız bize dolaylı bir iletişim sunmaktadır.

Yukarıdaki eşyalar “iletişim” hakkında konuşmaktadır. Hangi eşya “tanım” yapmıştır?

6.

A)

B)

C)

D)

Saygıdeğer Paşam, (1) Dünya tarihinde, sizin İnönü Savaşları’nda aldığınız sorumluluğu hiçbir komutan almamıştır. (2) Siz orada yalnız düşmanı değil, ulusun ters alın yazısını da yendiniz. (3) Türk halkının size ne kadar minnettar olduğunu anlatmak için bu mektubu kaleme aldım. (4) Adınızı tarihin övünç sayfalarına yazdırdığınızı belirtmek isterim. TBMM Başkanı Mustafa Kemal Atatürk Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Atatürk, bu mektubu yazma amacını dile getirmiştir? A) 1.

8. SINIF SBS – 1

B) 2.

C) 3.

D) 4.

2


A

TÜRKÇE TESTİ

8.

A

10. Roman, bir insan ve hayat görüşünün felsefesidir ve böyle bir görüşle bir felsefe ........ uzun soluklu bir çalışma ile vücuda gelebilir. Hepimiz edebiyata hikâye yazmakla başlamışızdır.

B Birisi güzel söz söylüyyorsa bu, söylenenin iyi dinlenmesinden ve and llaşılmasından ileri gelir.

Mevlana’nın bu sözüyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) İyi dinleyerek algıladığımız sözler değer kazanır. B) Ders çıkarılamayan sözler, doğru ve etkili değildir.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Güzel sözler, herkes tarafından dinlenir ve sevilir.

Yazarın konuşmasında boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) ancak

B) sadece

C) yalnızca

D) ama

D) Büyük insanların sözleri değerlidir, dinlenmelidir.

11.

9.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “gerçekleşmemiş bir beklenti” söz konusudur? A) Bu sınavda da başarılı olacağınızı umuyorum. B) Arkadaşlarıma böyle davranmamalısın. C) Hani tiyatroya benimle gidecektin? D) Dün gece rüyamda seni gördüm.

Berthe Marisat Bu tablo ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi “kişisel düşünce” içermektedir? A) Çocuklardan biri ayakta durmakta. B) Uzakta duran çocuk çok üzgün görünüyor. C) Resimde birden çok ağaç yer almakta. D) Kadının başında bir şapka var.

8. SINIF SBS – 1

3


A 12.

TÜRKÇE TESTİ 14.

(1) Gün içinde belirli saatlerde güneşten yararlanmak, sağlık açısından beslenme kadar önem taşır. (2) Soğuk ülkelerde yaşayanların, yılda birkaç kez güneşlenmelerinin pek bir önemi yoktur. (3) Güneşten gereği gibi yararlanmak için saç, yüz, el ve kolların sürekli olarak güneş ışığı alması gerekir. (4) Güneşlenmek için kış aylarında öğle, yaz aylarında ise akşamüstü ve sabah saatleri tercih edilmelidir.

K

B) 2.

C) 3.

A

Örneğin iki oyuncudan biri makas, diğeri kâğıt işareti yaptıysa bu durumda makas kazanır; çünkü makas kâğıdı keser.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “güneş ışığından faydalanmanın sebebi” verilmiştir? A) 1.

A T

Üç dendiğinde eller kâğıt, makas ya da taş şeklinde tutulur.

Oyuncular ellerini yumruk hâlinde sallarken üçe kadar sayılır.

R

I

El açık tutulursa kâğıt; sadece işaret parmağı ve orta parmak açıksa makas; yumruk yapıldıysa taş demektir.

Oyunun temel kuralı "Taş, makası kırar; makas, kâğıdı keser; kâğıt, taşı sarar." mantığına dayanır.

D) 4.

Yukarıdaki K – A – T – R – I harfleriyle belirtilen kutuların her biri oyunun bir aşamasını içermektedir. 13. Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.

Oyunun aşamaları doğru sıralandığında aşağıdaki sözcüklerden hangisine ulaşılır?

Anlıyorum, bu sözle sen "............" demek istiyorsun.

Bu konuşmada boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? A) Yok yere umuda kapılmak insana zaman kaybettirir. B) İnanırsak istediğimiz her işi başarırız. C) Hakikate ulaşmak istiyorsak umudumuzu korumalıyız. D) İnsan, umut etmeden yaşayamaz.

8. SINIF SBS – 1

4

A) TAKIR

B) TARIK

C) ARTIK

D) KATIR


A

TÜRKÇE TESTİ

15.

17. Benim yaptığım işler, biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz.

A

Modern dünya ile pek ilişkim olduğu söylenemez. Eski bir adamım ben; eski Yeşilçam filmlerini izlerken ağlayan, geniş zamanları ve eski dostlukları özleyen, hayatını duvarların arasında geçiren, evden çıktığında geriye her defasında yara bere içinde dönen bir adam… Modern dünyayı şaşkınlıktan açılmış kocaman gözlerle izliyorum sadece.

Atatürk, bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

Kendini böyle tanıtan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Herkesin yapamayacağı işler yapın.

A) Yaşadığı zamana ayak uyduramamayı kendine yedirememektedir.

B) Planlarınız gerçekleşince yerine yenilerini kurun.

B) İnsanlığın şu anki durumundan hoşnut değildir.

C) Karşınıza çıkan engeller karşısında dirençli olun.

C) Çağının koşullarına sırt çevirmiş, duygusal bir insandır.

D) Bir işe plansız programsız kalkışmayın.

D) Eskiyi, modern dünyaya tercih etmektedir.

16.

18.

Aşağıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) Kahveye girdiğinizde kısa bir selamlaşmadan sonra köylüler, siz yokmuşsunuz gibi davranırlar. B) Bir köydeyseniz köy kahveleri insanlarla tanışmak için en güzel mekânlardır. C) Şehirlerde dost olunabilecek insanlara çok az rastlarsınız. D) Daha sonra içlerinden biri dayanamaz, bir laf atarak başlar söze.

Akşam olur gün solar Gökyüzünde ay yıldız ağlar Bir türkü kalbimi en derinden dağlar Her yerde sen, kalbimde sen varsın Bu şiire hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? A) Mutluluk

B) Kaygı

C) Sitem

D) Özlem

8. SINIF SBS – 1

5


A 19.

TÜRKÇE TESTİ 21.

Kötü yazdığınız için üzülmeyin. Dünyada pek çok şey gibi, yetenek de çalışılarak elde edilir. Olabildiğince çok yazın. Kötü olsa da yazın, yaza yaza daha iyiye varacaksınız. ---- .

A

Büyük sıçrayışları gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye giderek sıçramak zorundadır. Bugün, yarına doğru, dünden beslenerek yol alır. Bu cümlede isim–fiiller ★, sıfat–fiiller U , zarf–fiiller c şekilleriyle gösterilmiştir.

Bu paragrafın aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanması en uygundur?

Buna göre, bu parçadaki fiilimsilerin sayısını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önemli olan yazma alışkanlığınızı ve çabanızı yitirmemektir.

A)

B)

B) İnsan, yazarak olayları daha iyi anlar.

C) Yazdıkça hayatı daha çok seversiniz.

Δ

D) Ustalık için okumaktan vazgeçmemelisiniz.

Δ 1

2

3

C)

20.

Bu paragrafta ağır basan, aşağıdakilerden hangisidir? A) Betimleme

B) Öyküleme

C) Tanımlama

D) Açıklama

8. SINIF SBS – 1

6

2

3

1

2

3

D)

Δ

Δ 1

En hızlı koşan hayvan olarak bilinir çita. Koşarken kuyruğunu direksiyon gibi kullanır. Avını yakalamak için büyük enerji harcar. Avıyla arasındaki mesafeyi çok iyi ayarlamak zorundadır. Çünkü koşarken vücut ısısı baş döndürücü biçimde yükselir. Eğer koşuyu zamanında tamamlamazsa çita için hazin son başlamıştır.

1

2

3


A

TÜRKÇE TESTİ

22.

23. 1

Sensiz kalan bu şehirden uzaklaşmayı çok istedim

2

Bu şiir böyle doğarken dost elin, elimdeydi

3

Sevda duvarını aştığımızda sendeki bu tılsım neydi

4

Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, her dar kapıdan bir güneş gibi gireceğim

B) 2 – 3

C) 1 – 2

D) 3 – 4

Gecenin dinginliğinde, derme çatma bir masanın üstüne konan bir kalemdi o. Bütün gün ustasının ellerinde, ustasının aklından geçenleri kâğıda döken bir araç olmuştu. Artık gecenin yorgunluğunu, karanlıkları yırtarak, kader arkadaşı kâğıtla dertleşerek atmaya çalışıyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki “kişileştirme sanatı”nı sağlamıştır? A) Kalemin karanlıkları yırtması B) Kalemin kader arkadaşıyla dertleşmesi C) Kalemin düşünceleri yazmada bir araç olması

Yukarıdaki numaralanmış dizelerden hangi ikisinin en önemli ögesi zarf tümlecidir? A) 1 – 4

A

D) Kalemin bütün gece masanın üstünde durması

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

8. SINIF SBS – 1

7


A

MATEMATİK TESTİ 3.

1.

Aşağıda uzunlukları verilen renkli çubuklardan hangileri kullanılarak bir dik üçgen oluşturulabilir?

... Sarı çubuk Başlangıç

1. adım

2. adım

Kırmızı çubuk

3. adım

Yukarıdaki şekilde oluşturulan fraktal modelinin 1. adımındaki taralı bölgenin alanı 12 cm2 dir.

1 2 11

B)

1 2 12

C)

1 2 13

D)

8 cm 10 cm

Mavi çubuk Siyah çubuk

14. adımında oluşan en küçük alana sahip karesel bölgenin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir? A)

A

Yeşil çubuk

24 cm 25 cm 26 cm

A) Kırmızı, mavi, yeşil

1

B) Sarı, mavi, siyah

2 14

C) Kırmızı, mavi, siyah D) Sarı, kırmızı, mavi

4.

2.

I. adım

II. adım

III. adım

Yukarıda ilk üç adımı verilen örüntünün IV. adımındaki şekil sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 53

8. SINIF SBS – 1

B) 78

C) 108

D) 161

8

Köşe noktalarının koordinatları A(– 2, 3), B(3, 4) ve C(1, – 5) olan ABC üçgeni öteleniyor. Öteleme sonucunda oluşan görüntü Aʹ(1, 6), Bʹ(6, 7) ve Cʹ(4, – 2) koordinatlarına sahip AʹBʹCʹ üçgeni olduğuna göre, ABC üçgeni hangi yönde ve kaç birim ötelenmiştir? A) x ekseni boyunca 3 birim sola y ekseni boyunca 3 birim aşağıya B) x ekseni boyunca 3 birim sağa y ekseni boyunca 3 birim yukarıya C) x ekseni boyunca 3 birim sağa y ekseni boyunca 3 birim aşağıya D) x ekseni boyunca 3 birim sola y ekseni boyunca 3 birim yukarıya


|AC| = 4 cm,

|AB| = 3 cm

IV. s ( BW ) = 80° , |BC| = 6 cm,

|AB| = 4 cm

Yukarıda elemanları verilen üçgenlerden hangileri çizilebilir? A) I – II – III B) II – III – IV C) I – II – IV D) I – III – IV

60-64

Kelime sayısı 95-99

III. |BC| = 7 cm,

Kişi sayısı 6 5 4 3 2 1 90-94

W ) = 80° s( C

Grafik : 1dk. içinde okunan kelime sayıları

85-89

II. |BC| = 10 cm, |AC| = 7 cm,

7.

80-84

s ( BW ) = 60°

75-79

W ) = 40° , s( A

I. |AB| = 8 cm,

A

70-74

5.

MATEMATİK TESTİ

65-69

A

Yukarıdaki histogramda 1. sınıf öğrencileri arasında yapılan okuma yarışmasında 1 dakika içinde okunan kelime sayıları verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğruluğu kesin değildir? A) Okuma yarışmasına katılan 25 öğrenci vardır. B) 1 dakikada 94 kelime okuyan 2 öğrenci vardır. C) Veriler 8 gruba ayrılmıştır. D) Grup genişliği 5 tir.

6.

8.

40, 60, 35, 50, 15, 85, 95, 60, 70, 20 veri grubuna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A)

Modu 60'tır.

B)

Oya

C)

Veri açıklığı 80'dir.

Erin

8. SINIF SBS – 1

Aritmetik ortalaması 53'tür.

12

8

7

6

10

11

13

5

10

12

8

7

7

16

12

Bu verilerle grup sayısı 4 olacak şekilde histogram oluşturulduğunda en az reklam sayısı olan aralık aşağıdakilerden hangisi olur? A) 5 – 7 B) 8 – 10 C) 11 – 13 D) 14 – 16

Can

D)

Televizyonda 11 saatlik bir zaman diliminde yayınlanan reklam kuşaklarındaki reklam sayıları aşağıda verilmiştir.

Medyanı 50'dir.

Beste

9


A

MATEMATİK TESTİ

9.

11. Bilgi : Kitabımızdaki bir “i” harfinin noktasını koymak için gerekli mürekkebin kütlesi 0,000 000 001 kg’dır.

A

2a = m 3a = n 5a = p ise (3, 6)a ifadesinin m, n ve p cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) m2 np

B)

mn 2 p

D)

m 2n p

Öznur Öğretmen

Öznur Öğretmenin tahtaya yazdığı bilgiye göre, “tipitip” kelimesindeki “i” harflerinin noktalarını koymak için gerekli mürekkebin kütlesinin bilimsel gösterimle ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,3. 10– 10 kg

B) 0,3. 10–8 kg

C) 3.10–9 kg

D) 3.10–8 kg

C)

12.

m np

-3

8^3 - 1 - 2 - 1h- 1 - ^2 - 1h- 2B

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

10.

13.

26 sayısı 40 defa 8 ile çarpıldığında elde edilen sayının çeyreği kaçtır? A) 2240

B) 2126

C) 2124

D) 2120

A) 5.10–1

B) 10–2

C) – 10– 3

D) 5.10–3

Çisem ve Büşra (– 2)3 , – 24 , 32 , 5–2 , (– 3)– 2 sayılarını eş büyüklükteki ayrı ayrı kartlara yazıp, bir torbaya atıyor ve aralarında oyun oynamaya karar veriyorlar. Çekilen kart geri atılmadan üst üste iki pozitif sayı çekenin çikolatalı gofret kazanacağı bu oyunda ilk çekilişi yapan Çisem’in kaybetme olasılığı kaçtır? A) 0,3

8. SINIF SBS – 1

10

B) 0,5

C) 0,7

D) 0,8


A 14.

MATEMATİK TESTİ 16.

I. İki zar havaya atıldığında zarların üst yüzeylerine gelen sayıların toplamının 5 olma olasılığı II. Bir zar ile bir madeni para havaya atıldığında zarın üst yüzeyine çift sayı ve paranın yazı gelme olasılığı

15.

A

Bir show programı, davet edeceği 4 starı web sitesinde anket yoluyla seçmek istiyor. 1 haftalık anket sonuçları aşağıdaki gibidir. 1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

5. gün

6. gün

7. gün

III. Bir kutuda 4 beyaz, 5 kırmızı bilye vardır. Kutuya geri atılmamak şartıyla ardarda çekilen iki bilyenin de beyaz gelme olasılığı

A starı

40

30

25

30

30

25

30

B starı

45

40

30

20

15

30

30

C starı

30

35

35

20

35

35

20

Yukarıdaki olaylardan hangileri bağımsız olaydır?

D starı

25

35

50

25

30

15

30

A) Yalnız I

B) II ve III

Verilenlere göre, hangi starın programa davet edilme olasılığı en yüksektir?

C) I ve II

D) Yalnız II

A) A starı

B) B starı

C) C starı

D) D starı

10 kişilik bir gruptan art arda seçilen 2 kişinin 2 ikisinin de kız olma olasılığı olduğuna göre, 15 bu grupta kaç erkek vardır? A) 4

8. SINIF SBS – 1

B) 5

C) 6

17.

D) 7

11

Aritmetik ortalaması 10 olan üç tane sayının standart sapması 1 ise bu sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 8, 12, 10

B) 10, 10, 10

C) 9, 10, 11

D) 13, 12, 5


A

MATEMATİK TESTİ

18.

10

12

15

17

10

17

19

35

25

20

22

36

26

12

25

35

19

20

19.

1

A 1

+

+f+

2 +1 3+ 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 2

B) 3

1 25 + 24

C) 4

D) 5

Yukarıda 18 yarışmacının bir yarış pistinde tur atma süreleri dakika cinsinden verilmiştir. Bu verilere uygun histogram aşağıdakilerden hangisidir? Kişi sayısı

A)

Süre

B) 28-36

8 7

19-27 10-18

3 Süre

0

28-36

19-27

10-18

0

3

7 8

Kişi sayısı

20. C)

Kişi sayısı

30-39

8 7

30-39

19-29

10-19

Süre

140 ,

109

20-29

A) {8, 9, 13, 14}

B) {9, 10, 11, 16}

10-19

C) {10, 12, 14, 15}

D) {9, 10, 12, 13}

3 0

171 ,

Yukarıda verilen kareköklü sayıların en yakın oldukları tam sayılar kümesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Süre

D)

84 ,

0

3

7 8

Kişi sayısı

MATEMATİK TESTİ BİTTİ. FEN VE TEKNOLOJİ TESTİNE GEÇİNİZ.

8. SINIF SBS – 1

12


A

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

1.

A

2. Anne

Baba

Orak hücreli anemi hastası Filiz ile taşıyıcı olan Ömer’in doğacak çocuklarının genotip ve fenotiplerini bulunuz? Ali – Mavi gözlü – Kıvırcık, sarı saçlı

Esra Öğretmen

Esra öğretmen Fen ve Teknoloji dersinde tahtaya yazdığı sorusunu öğrencilerine yöneltiyor.

X

Buna göre, bu çocuklar aşağıda özellikleri verilen hangi anne ve babaya ait olamaz? (Kahverengi göz, mavi göze; kıvırcık saç, düz saça; siyah saç, sarı saça baskındır.)

Ömer

aa

Can – Kahverengi gözlü – Kıvırcık, sarı saçlı

Yukarıdaki soyağacında bir ailedeki çocukların bazı özelliklerinin fenotipleri verilmiştir.

Öğrencilerinden Irmak, soruyu aşağıdaki gibi çözüyor. I. Anne ve babanın genotipi : Filiz

Zeynep – Kahverengi gözlü – Düz, sarı saçlı

Aa

A) II. Çaprazlama :

a

a

A

– Mavi gözlü – Düz, sarı saçlı

a Anne

Aa

aa

Aa

– Kahverengi gözlü – Kıvırcık, sarı saçlı

B))

Anne

IV. Çocukların fenotipi : %100 orak hücreli anemi

Buna göre; Irmak bu soruyu çözerken hangi basamakta hata yapmıştır?

C))

C) III

D)

13

– Kahverengi gözlü – Kıvırcık, siyah saçlı Baba

– Mavi gözlü – Düz, siyah saçlı Anne

8. SINIF SBS – 1

Baba

Anne

D) IV

– Mavi gözlü – Düz, sarı saçlı

– Kahverengi gözlü – Kıvırcık, siyah saçlı

(Orak hücreli anemi vücut kromozomlarında bulunan çekinik bir genle taşınır.) B) II

Baba

aa

III. Çocukların genotipi : %50 Melez baskın (Aa) %50 Arı döl çekinik (aa)

A) I

– Mavi gözlü – Kıvırcık, sarı saçlı

– Kahverengi gözlü – Kıvırcık, sarı saçlı Baba


A

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

3.

4. 1

2

3

A

Yandaki şekilde bir DNA molekülünün birinci zincirindeki organik bazların dizilimleri gösterilmiştir. Buna göre, bu DNA molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Onur’un kırılan bacağının onarılması

4

5

Sperm

7

B) Toplam Adenin sayısı 4 tür. Yumurta

Ortadan ikiye kesilen deniz yıldızından 2 tane deniz yıldızının oluşması

I. Zincir

C) Toplam Guanin sayısı 2 dir.

6

8

Hidranın tomurcuklanması

A) Toplam nükleotit sayısı 16 dır.

Kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilenmesi

C A G T T A G C

D) Toplam hidrojen bağı sayısı 20 dir.

Amipin bölünmesi

9

Gül ağacından koparılan bir daldan yeni gül ağacı oluş- Küçük fidenin ağaca dönüşmesi ması

Ali öğretmen öğrencilerinden yukarıdaki tabloda verilen kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki ifadelerin başındaki boşlukları doldurmalarını istiyor.

5.

––––––––––– mayoz bölünme sonucu oluşur. ––––––––––– üreme hücresidir. I

––––––––––– olaylarında mitoz bölünme görülür.

Yukarıdaki şekilde hücre bölünmesinde peşpeşe meydana gelen iki aşama verilmiştir.

––––––––––– eşeysiz üreme çeşitlerine örnektir. Buna göre, Mert boşluklara aşağıdakilerden hangilerini yazarsa doğru doldurmuş olur? A) 3, 4

1, 3, 4

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9

2, 5, 6, 7, 9

5, 6, 7, 8

5, 6, 7, 8

C) 3, 4

A) Bu aşamalar mitoz hücre bölünmesine aittir. B) Bu bölünme sonucunda hücrenin kromozom sayısı yarıya iner. C) II. aşamada kromozomlar ikiye ayrılarak karşılıklı kutuplara çekilmektedir.

D) 1, 3, 4

3, 4

3, 4

1, 2, 5, 6, 7, 8

1, 2, 7, 8, 9

5, 7, 8, 9

5, 6, 8, 9

8. SINIF SBS – 1

Tek hücreli canlılarda da görülen bu bölünme ve aşamalarıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?

B) 3, 4

3, 4

II

D) I. aşamada kromozomlar hücrenin ortasına dizilmiş durumdadır.

14


A

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

6.

A

7. 20°C deki ortam Hemofili Orak hücreli anemi

Normal benekli çekirgeler Altı parmaklılık

Albinoluk

Yumurtaları götürülüyor 10°C deki ortam 33°C deki ortam

Renk körlüğü

Down sendromu

Elif, yukarıda verilen çarkı 1. kez çevirdiğinde ok cinsiyet kromozomları ile taşınan bir hastalığı, 2. kez çevirdiğinde ok kromozom sayısının fazlalığından oluşan bir hastalığı gösterdiğinde tam puan alacaktır. Buna göre; Elif’in tam puan alabilmesi için ok aşağıdaki hastalıklardan hangilerini sırası ile göstermelidir?

Az benekli çekirgeler oluşur.

Aşırı benekli çekirgeler oluşur.

Yumurtaları götürülüyor

Yumurtaları götürülüyor

20°C deki ortam

20°C deki ortam

Normal benekli çekirgeler oluşur.

Aşırı benekli çekirgeler oluşur.

20°C de normal benekli olan bir çekirge türünün döllenmiş yumurtaları 10°C ye götürülürse oluşan çekirgeler az benekli, 33°C ye götürülürse oluşan çekirgelerin aşırı benekli olduğu görülüyor. Bunlardan elde edilen döllenmiş yumurtalar tekrar 20°C ye götürülürse şemadaki durumlar gözleniyor.

A) 1. → Down sendromu , 2. → Altı parmaklılık B) 1. → Renk körlüğü , 2. → Albinoluk C) 1. → Albinoluk, 2. → Orak hücreli anemi

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

D) 1. → Hemofili , 2. → Down sendromu

A) Çevresel faktörler çekirgelerin fenotipinde değişiklik oluşturur. B) Aşırı sıcaklık çekirgelerde beneklenmeyi sağlayan gende mutasyona neden olur. C) Çekirgelerde beneklenmenin sıcaklığa bağlı değişmesi modifikasyona örnek olabilir. D) Aşırı sıcak ortam beneklenmeyi sağlayan gende yapısal bir değişiklik oluşturmaz.

8. SINIF SBS – 1

15


A 8.

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

A

10. , ve cisimleri X, Y ve Z sıvıları içine bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor.

K

X sıvısı

Y sıvısı

Buna göre, cisimler Z sıvısı sıvılara ayrı ayrı bırakıldığında, sıvı içindeki denge durumları aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? A)

30 cm3

d2=0,5 g/cm3

20 cm3 d1=2 g/cm3

L

M

20 cm3

d3=1,5 g/cm3

B)

K, L ve M cisimleri özkütleleri verilen üç farklı sıvının bulunduğu taşma hizasına kadar dolu olan kaplara sırayla bırakılıyorlar.

Y sıvısı X sıvısı

Dereceli kaplarda belirtilen hacimlerde sıvılar toplandığına göre, I. K ve M cisimlerinin hacimleri eşittir.

C)

II. En fazla kaldırma kuvveti K cismine uygulanmıştır.

D)

Z sıvısı

III. L cismine uygulanan kaldırma kuvveti en küçüktür.

X sıvısı

verilen yargılarından hangileri doğrudur?

9.

Esin öğretmen, eşit hacimli N, T ve R cisimleriT ni taşma hizasına kadar N K sıvısı bulunan kabın içine bıraktığında cisimK sıvısı R ler şekildeki gibi dengede kalıyor. Daha sonra Esin öğretmen hazırladığı aşağıdaki düzenekle ilgili bilgilerden oluşan bir etkinliği tahtaya yazıyor ve öğrencilerinden bu etkinlikteki bilgilerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ok yönünde ilerlemelerini istiyor. 11.

N ve R cisimlerinin taşırdıkları sıvıların ağırlıkları eşittir. D R cisminin yoğunluğu N cisminin yoğunluğundan fazladır. D 1. Çıkış

Y 2. Çıkış

T cisminin yoğunluğu K sıvısının yoğunluğuna eşittir.

3. Çıkış

B) 2. çıkış

C) 3. çıkış

D) 4. çıkış

8. SINIF SBS – 1

C) II ve III

D) I, II ve III

Suyun içine bırakılan şekildeki katı cisim dengededir. Su

A) Cisim bir kuvvetle sıvı içerisine itilirse

Y

B) Cisim ters çevrilirse C) Kaba aynı sıvıdan bir miktar eklenirse

4. Çıkış

D) Kaba suyla karışabilen daha yoğun bir sıvı eklenirse

Buna göre, kaldırma kuvveti konusunda yeterli bilgiye sahip bir öğrenci hangi çıkışa ulaşır? A) 1. çıkış

B) Yalnız II

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yapılırsa cisme uygulanan kaldırma kuvveti değişir?

Y

D

A) Yalnız I

16


A

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

12.

A

14. I

F=16 N

II

Kase Tabak III

G

S1=8 cm2

S2

IV Sıvı

Şekildeki su cenderesinde G ağırlığı F kuvvetiyle dengelenmiştir. Buna göre cismin ağırlığı (G) ve ikinci pistonun yüzey alanı (S2) değerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olursa denge bozulur?

Eşit ağırlıklı çorba kaseleri ile yemek tabakları masaya yukarıdaki gibi yerleştirilmiştir. Tabağın masaya temas eden yüzey alanı kasenin 2 katı olduğuna göre, I, II, III ve IV konumlarından hangilerinde masaya yapılan basınçlar eşittir? A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV

G(N) ––––––––– A)

13.

Eşit bölmelerden oluşan yukarıdaki boş kaplara birer sürahi su boşaltılıyor. Buna göre, kaplardaki suların denge durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? A)

B)

C)

D)

8. SINIF SBS – 1

17

20

S2 (cm2) –––––––– 10

B)

30

15

C)

12

24

D)

40

20


A 15.

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ 16.

“Barometredeki sıvı yüksekliği sıvının cinsine bağlıdır.” yargısını ispatlamak isteyen Hakan aşağıdaki düzenekleri hazırlayarak sınıfa getiriyor, ancak amacına ulaşamıyor. S

2S

Aşağıdaki 1, 2 ve 3 numaralı vazoların yanına elementlerin çeşitli özellikleri yazılmıştır.

1

Mat görünümlüyüm. Sert bir zemine düştüğümde parçalara ayrılırım.

2

Pırıl pırıl parlarım. Dokunduğunuzda soğukluk hissi uyandırırım. Bana vurulduğunda çınlama sesi çıkarırım.

3

Sert bir yapıdayım ama hafifim. Zemine düştüğümde keskin bir ses çıkarırım. Elektriği çok iyi iletemem.

S Gaz

h1

h1

h2

Civa

Civa

Su

I

II

III

Hakan n

Buna göre, kaç numaralı vazonun metallere ait özellikleri belirttiğini söyleyebiliriz?

Buna göre, Hakan hazırladığı düzeneklerde arkadaşlarından hangilerinin belirttiği değişiklikleri yaparsa amacına ulaşabilir? II. düzenekte S kesitli boru kullanılmalı.

Burak II. düzenekte civa yerine zeytinyağı kullanılmalı ve boru kesiti S olmalı.

A

III. düzenekte boruda bulunan gaz boşaltılmalı.

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) 1 ve 2

D) 2 ve 3

Burcu III. düzenekte borudaki gaz boşaltılmalı ve su yerine civa kullanılmalı.

17.

Berkcan

Volkan

A) Burak – Burcu

B) Berkcan – Volkan

C) Burak – Volkan

D) Burcu – Berkcan

Grup

Periyot

K

2A

2

L

2A

3

M

3A

3

Periyodik cetveldeki grup ve periyot numaraları tabloda verilen K, L ve M elementleri için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) Atom numarası en büyük olan K dir. B) L, alkali metaller grubundadır. C) M nin proton sayısı en büyüktür. D) L ile M nin kimyasal özellikleri aynıdır.

8. SINIF SBS – 1

18


A

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

18.

A

20. 1

Elimdeki kutuda elektrik ve ısıyı iyi ileten bir madde var.

2

Ece

Yukarıdaki periyodik cetvelde 1 ve 2 yönlerinde ilerlendiğinde atomların özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir? Özellik A)

Benim elimde çok parlak yüzeyli çubuklar var.

1 yönünde 2 yönünde

Proton sayısı

Artar

Artar

Azalır

Artar

C) Enerji katman sayısı

Değişmez

Artar

D) Metalik özellik

Artar

Azalır

B) Elektron verme eğilimi

Elimdeki kapta bulunan sıvı, elektriği iletmeyen halojenlerden biridir.

Aral

Zeliş

Ece, Aral ve Zeliş’in ellerinde bulunan maddelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Ece ve Aral’ın maddeleri iyonik bağlı bileşik oluşturabilir. B) Zeliş’in maddesi metaldir ve çok yüksek sıcaklıkta erir. C) Ece ve Zeliş’in maddeleri kimyasal olarak biraraya getirilirse yeni bir madde oluşur.

19.

D) Aral’ın maddesi bir elektron alırsa kararlı hale geçer. Y X T Z

Atomlar elektron alarak ya da vererek kararlı haldeki soygazların elektron dizilimlerine ulaşmak isterler. Buna göre, yukarıdaki periyodik tablado yerleri verilen elementlerden hangisi elektron alarak kararlı hale ulaşır? A) X

B) Y

C) Z

D) T

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ BİTTİ. SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ.

8. SINIF SBS – 1

19


A

SOSYAL BİLGİLER TESTİ

1.

I.Dünya Savaşı'na hammadde ve pazar arayışı neden olmuştur.

İdil

Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayıp savaştan çekilmiştir.

Ayça

Milletler Cemiyeti I. Dünya Savaşı öncesinde kurulmuştur.

3.

Aşağıda Kurtuluş Savaşı sürecinde yapılan bazı antlaşmalar sonuçları ile eşleştirilmiştir.

1.

Moskova Antlaşması

İlk defa bir Avrupa Devleti’nin TBMM’yi tanıması

2.

Ankara Antlaşması

Misakımilli’ye göre sınırının çizilmesi

güney

3.

Kars Antlaşması

Doğu sınırlarımızın olarak belirlenmesi

kesin

4.

Mudanya Antlaşması

Türk İstiklal Savaşının başarıyla sonuçlanması

Erkmen

Yukarıdaki öğrencilerin verdiği bilgilere bakılarak hangisinin doğru bilgi verdiği söylenebilir?

2.

A

A) İdil – Ayça

B) İdil – Erkmen

C) Ayça – Erkmen

D) İdil – Ayça – Erkmen

Yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Aşağıda TBMM’nin aldığı ilk kararlar yer almaktadır. Yasama ve yürütme yetkisi milletin temsilcisi olan TBMM’ye aittir.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

4. Türklerin Ölüm Fermanı Sevr • Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7., 24., 13., 10., ve 12. maddeleri yürürlükte kalacaktır. • Osmanlı ordusu 50.700 kişiyi geçmeyecek ve orduda tank, ağır top ve uçak bulunmayacak. • Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılacak. • İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkanı olarak kalacak ama devlet, antlaşma şartlarına uymazsa İstanbul Türklerin elinden alınacaktır.

TBMM

Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir.

Sevr Antlaşması’nın maddelerine bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

TBMM’de alınan kararlara göre aşağıdaki inkılaplardan hangisinin bu doğrultuda gerçekleştirildiği söylenemez?

A) Anadolu toprakları parçalanmıştır.

A) Cumhuriyet’in ilanı

B) Türk milletinin ulusal bağımsızlığı yok sayılmıştır.

B) Saltanatın kaldırılması

C) Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır.

C) Misak–ı İktisadi kararlarının alınması

D) Osmanlı Devleti’nin yönetim merkezi değişmiştir.

D) Teşkilat–ı Esasiye Kanunu’nun kabulü

8. SINIF SBS – 1

20


A

SOSYAL BİLGİLER TESTİ

5.

A

7. Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılmıştır. Türk Ordusunu oyalamak

Yunan ordusuna zaman kazandırmak

İstanbul Hükümeti ile TBMM Hükümeti arasında ikililik çıkarmak

?

Boğazların yönetimini Türkiye başkanlığında kurulacak komisyon düzenleyecektir. Türkiye-Suriye sınırı, Fransızlarla imzalanan Ankara Antlaşmasına göre kabul edilecektir.

TBMM Hükümeti’ne Sevr Antlaşması’nı kabul ettirmek

Osmanlı Devleti'nin borçları toprakları üzerinde kurulan devletlerle paylaştırılacaktı.

Yukarıdaki kavram haritasında (?) ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Lozan Antlaşması ile ilgili yukarıdaki öğrencilerin verdiği bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Londra Konferansı’nın toplanma nedenleri B) TBMM’ye karşı başlatılan ayaklanmaların sonuçları C) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarının etkileri

A) Ekonomik bağımsızlık sağlanmıştır.

D) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçeleri

C) Misak–ı Milli’den taviz verilmiştir.

B) Türkiye Devleti’nin varlığı kabul edilmiştir. D) Boğazlar üzerinde tam egemenlik kurulmuştur.

6.

Tekalif–i Milliye Emirleri 8. Her ev birer takım çamaşır, bir çift çorap, çarık hazırlayıp milli vergi komisyonuna verecektir.

Ülkede bütün demirci, dökümcü, nalbant, terzi, marangoz gibi zanaatkarlar ordunun emrinde çalışacaktır.

Her türlü yiyecek, giyecek maddelerinin yüzde kırkına (%40) bedeli sonradan ödenmek kaydıyla el konulacaktır.

Buna göre, Tekalif–i Milliye Emirleri’nin çıkarılmasının temel amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

Bölgesel niteliktedir.

İhtiyaçları devlet tarafından karşılanır.

GÜNEŞ

UFUK

Gönüllülerden oluşur.

İşgallere karşı savunma amacıyla kurulmuştur.

TAN

DOĞAR

Yanlış bilgi içeren gemi batacağına göre, isimlendirilmiş gemilerden hangisinin batması beklenir?

A) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak B) Mustafa Kemal’in yetkilerini artırmak C) Halkın geçim kaynaklarına el koymak D) İstanbul Hükümeti’nin itibarını sarsmak

8. SINIF SBS – 1

Aşağıdaki gemiler Kuvayımilliye’nin özelliklerini içeren yükler taşımaktadır.

21

A) GÜNEŞ

B) UFUK

C) TAN

D) DOĞAR


A

SOSYAL BİLGİLER TESTİ

A

11.

9. Doğu Karadeniz'de asayişi sağlamak amacıyla 9.Ordu Müfettişliği görevine atanan Mustafa Kemal Paşa'ya kendi isteği üzerine sivil görevlilere de emretme yetkisi verilmiştir.

Atatürk'ün önemli eserlerinden biri Kurtuluş Savaşını ve inkılaplarını anlattığı "Nutuk" tur. Aynı zamanda vatandaş için "Medeni Bilgiler" adlı bir kitabı da vardır. Matematik konularıyla yakından ilgilenen Atatürk'ün "Geometri" adıyla yazdığı eser 1937 yılında MEB tarafından bastırılmıştır.

Ahmet Can

Ahmet Can’ın söylediği bu sözler Atatürk’ün aşağıda verilen hangi yönünü kanıtlar niteliktedir?

Mustafa Kemal Paşa’nın bu isteği O’na öncelikle aşağıdaki fırsatlardan hangisini vermiştir?

A) Vatanseverliğini

A) Direniş cemiyetlerinin sayısını artırma

B) Askeri üstünlüğünü

B) İtilaf devletleri arasında görüş ayrılığı çıkarma

C) Kararlılığını

C) Askeri ve sivil yöneticileri Milli Mücadele etrafında birleştirme

D) Çok yönlülüğünü

D) Padişahın Anadolu’da otoritesini artırma

12. 10.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

"Sakarya Savaşı'ndan sonra düşman orduları Haymana, Mihalıççık ve Sivrihisar bölgelerini bize virane halinde bıraktı. O afetlerden arta kalmış halkın, bu taş yığınları arasında ilk insanlardan farkı yoktu. Buralarda yarı çıplak halde dolaşıyor, alevin kararttığı harman yerinde yanık buğday tanelerini öğütmeye çalışıyorlardı."

İlbey ve arkadaşlarının derenin karşısına geçebilmesi için Mustafa Kemal ile ilgili doğru bilgilerin olduğu köprüleri kullanmaları gerekmektedir. I. Mustafa Kemal; 1915 yılında I.Dünya Savaşı başladıktan sonra bu savaşın en önemli cephesi olan Çanakkale'ye atanmıştır. Bu cephede Arıburnu, Anafartalar ve Conkbayırı mevkilerinde büyük mücadeleler göstermiştir.

İlbey y I II III

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban” adlı eserinden alınan yukarıdaki bölümde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

III. Mustafa Kemal I.Dünya Savaşı boyunca sırasıyla; Trablusgarp, Makedonya, Kafkasya, Çanakkale ve Şam'da görev almıştır.

A) Haymana, Mihalıççık ve Sivrihisar bölgelerinin geçim kaynaklarından

II. 1918 yılında Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'na atanmış. Osmanlı Devleti'nin 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalaması üzerine verilen emir gereği ordusunu terhis etmiş ve İstanbul'a çağrılmıştır.

B) Savaşın halk üzerindeki etkisinden C) Düşman ordularının ulaştığı en geniş sınırlardan

Buna göre, İlbey ve arkadaşları hangi köprüleri kullanırlarsa derenin karşısına geçebilirler?

D) Savaşlarda uygulanan taktiklerden

8. SINIF SBS – 1

22

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I, II ve III


A 13.

SOSYAL BİLGİLER TESTİ 15.

Haritada Mustafa Kemal’in görev aldığı bazı cepheler gösterilmiştir.

I Çanakkale Cephesi

A

Aşağıdaki yap–bozda Doğu Cephesiyle ilgili bilgiler verilmiştir.

IV Kafkas Cephesi

A

II Suriye Cephesi D III

Doğu Cephesi

B

Trablusgarp Cephesi C

Mustafa Kemal’in yer aldığı bu cephelere bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bu yap – boz aşağıdaki parçalardan hangisi ile tamamlanamaz?

A) I) Mustafa Kemal’in Milli Mücadeleden önce ön plana çıktığı cephedir.

A)

B) II) 31 Mart olayı olarak bilinen ayaklanmayı Hareket Ordusu’nda görevliyken bastırdığı cephedir.

Gümrü Antlaşması’yla kapanmıştır.

B)

C) III) Bingazi, Derne ve Tobruk’ta, yerli halkla birlikte İtalyanlara karşı başarılı mücadele verdiği cephedir. D) IV) Mustafa Kemal’in Ruslara karşı başarılı olarak Muş ve Bitlis’i geri aldığı cephedir.

C)

16.

14.

– İstanbul Hükümeti üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmemektedir. – Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. – Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

D)

TBMM’nin uluslararası alanda kazandığı ilk zaferdir.

Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920’de Misak–ı Milli kararlarını kabul ederek ülke sınırlarını çizmiş ve bu topraklardaki haklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi ortaya koymuştur. Ancak bu kararlardan endişe duyan İtilaf Devletleri 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal etmişlerdir. Bunun üzerine Mustafa Kemal halkı yönetime daha etkin hale getirmek amacıyla 23 Nisan 1920’de TBMM’yi açmıştır. Bu bilgiye göre “Misak–ı Milli’nin ilanı” ve “TBMM’nin açılışı” aşağıdaki ilkeler ile eşleştirildiğinde hangisi doğru olur?

Yukarıdaki kararlar aşağıdakilerden hangisi sırasında alınmıştır?

Misak–ı Milli’nin ilanı ––––––––––––––––––

A) Amasya Genelgesi B) Sivas Kongresi C) Havza Genelgesi D) Erzurum Kongresi

8. SINIF SBS – 1

Ermenilerle mücadele edilmiştir.

Doğu sınırı kesin olarak çizilmiştir.

23

TBMM’nin Açılışı ––––––––––––––––

A) Milli Egemenlik

Ulusal Bağımsızlık

B) Çağdaşlaşma

Milli Egemenlik

C) Ulusal Bağımsızlık

Çağdaşlaşma

D) Ulusal Bağımsızlık

Milli Egemenlik


A

SOSYAL BİLGİLER TESTİ 19.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİNİ OKUYANLAR, AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYACAKLAR, OKUMAYANLAR BUNUN YERİNE, AYNI NUMARALI SOSYAL BİLGİLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR.

A

“Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin, Allah da kıyamet gününde sıkıntılarından birini giderir.” “Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar.” Yukarıdaki hadislerde Müslümanda bulunması gereken özelliklerden hangisine işaret edilmiştir?

17.

A) Adaletli olmak

Hz. Muhammed bir hadisinde; “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” demiştir.

B) Başkalarına yardım etmek C) Savurgan olmamak

Buna göre, Hz. Muhammed’in aşağıdakilerden hangisini insanlara tavsiye etmesi beklenemez?

D) Hoşgörülü olmak

A) Doğru sözlü olmayı B) Başkalarının düşüncelerine saygılı olmayı C) Sözüne sadık olmayı D) Kıskanç olmayı

18.

Çalışkan ve verimli olan insan hem toplumuna hem de kendisine faydalı olan insandır. Çalışmayan, tembel olan insanın ne kendisine ne de topluma faydası olur. Peygamber efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurmuştur;

20.

“Yiyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” Yukarıdaki ayette anlatılmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

…………………………………………………

A) Görgü kurallarına uyalım

Yukarıdaki paragraf aşağıdaki hadislerden hangisiyle tamamlanırsa çalışmanın önemi vurgulanmış olur?

B) Davranışlarımızda doğru bilgiye dayanalım C) Savurganlıktan kaçınalım D) Kıskançlık, yalan ve iftiradan kaçınalım.

A) İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır. B) Temizlik imandadır. C) Kim bir kavme benzemek isterse o ondandır. D) Allah için alçak gönüllülük göstereni Allah yüceltir.

8. SINIF SBS – 1

24


A

SOSYAL BİLGİLER TESTİ 19.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİNİ OKUMAYANLAR, AŞAĞIDAKİ SOSYAL BİLGİLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİNİ OKUYANLAR CEVAPLAMAYACAKLAR.

17.

A) Düzensiz ordu birlikleri bölgede mücadele etmişlerdir.

B) Vatanı düşman işgalinden kurtarmak.

Güney Cephesi’nde gerçekleşen Fransız – Ermeni işbirliğine dayalı işgaller karşısında Kuvayımilliye’nin gerçekleştirdiği başarılı mücadele sonucunda işgalci güçlerden Fransa ateşkes teklifinde bulunarak işgal ettiği yerleri boşaltabileceğini hissettirmiştir. Daha sonraki süreçte gerçekleşen Sakarya Savaşı’ndan sonra Fransa, Ankara Antlaşması ile işgal ettiği yerleri boşaltmıştır. Güney Cephesi ile ilgili verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’nin öncelikli amaçlarından biri değildir? A)

A

Mondros ve Sevr'i geçersiz kılmak.

B) TBMM, Fransa’nın ateşkes teklifini kabul etmemiştir. C) Batı Cephesi’nde Türk ordusunun elde ettiği başarılar, Güney Cephesi’ni etkilemiştir. D) Ankara Antlaşması ile Güney Cephesi kapanmıştır.

C)

Milli bağımsızlığı sağlayarak s ö m ü rg e d e n kurtulmak.

D)

Demokratik bir Türk Devlet'i kurmak.

20.

– Düzenli ordunun ilk başarısı olarak bilinmektedir. – Çerkez Ethem ayaklanması bastırılmış, düzenli orduya olan katılım artmıştır.

18.

Yukarıda bazı sonuçları verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen bir bütün olarak modern ve tam anlamıyla uygar bir toplum haline ulaştırmaktır.

A) Sakarya Meydan Savaşı B) II. İnönü Savaşı C) I. İnönü Savaşı D) Kütahya – Eskişehir Savaşı

Mustafa Kemal’in bu sözlerine göre yapılan inkılapların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ülkeyi çağdaş medeniyetler seviyesine yükseltmek B) Toplumun kültürel yapısını değiştirmek C) Uluslararası barışa katkıda bulunmak D) Batılı devletleri aynen taklit etmek

SOSYAL BİLGİLER TESTİ BİTTİ. YABANCI DİL TESTİNE GEÇİNİZ.

8. SINIF SBS – 1

25


A

İNGİLİZCE TESTİ 5.

1. – 10. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

1.

A

The two armies …………………… a peace treaty and the war finished. A) attacked

B) signed

C) defeated

D) occupied Jane : …………… Adam? Adam : I am sorry, there was traffic jam. A) What did you do B) Why are you late C) Why did you come

2.

3.

D) What do you do

In 2007, Julie’s father …………… a businessman in Ankara. He …………… there since then. A) was / has worked

B) was / worked

C) is / worked

D) is / was working

Elif : I’m not interested in playing volleyball. Arzu : …………… . A) So am I

B) Neither do I

C) So was I

D) Me, neither 6.

4.

When my father ………………… in, my mother ………………… the meal for dinner last night.

B) came / has prepared

I was ill yesterday …………… I couldn’t go to school.

C) was coming / was preparing

A) because

B) so

D) came / was preparing

C) before

D) after

A) comes / is preparing

8. SINIF SBS – 1

26


A

İNGİLİZCE TESTİ

A

9.

7.

................. to London?

No, I haven’t. I would always like to go there.

If Jenny doesn’t stop eating too much, she …………… . A) won’t gain weight B) should lose some weight C) will be overweight D) shouldn’t lose any weight A) Did you go B) Do you go C) Have you ever been D) Are you going

8.

10.

Mr. Smith is 50 years old but he is energetic …………… to work for hours. A) enough

B) a lot

C) many

D) much

You should stop eating junk food because …………… . A) it is very healthy B) you need it C) it is bad for you D) you are not old enough

8. SINIF SBS – 1

27


A

İNGİLİZCE TESTİ

11.

A

13. Which one is different?

A) proud

B) brave

C) optimistic

D) impolite

Verilen resme göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz. A) He is good at telling funny stories. B) He always tells the truth. C) He is a reliable person. D) He likes reading a lot.

12.

14.

Konuşma balonunda verilen ifadeye uygun gelen resmi işaretleyiniz.

Soru işareti ile gösterilen yere hangi kelime getirilmelidir?

At two o’clock yesterday, I was talking with my friend about the weekend.

A)

Aşağıdaki çiçeğin yapraklarında “make” fiili ile kullanılabilen kelimeler verilmiştir.

B)

ke

ma

ke

ca bed

e

ak

st mi

? C)

8. SINIF SBS – 1

D)

28

A) homework

B) tea

C) sports

D) poem


A 15.

İNGİLİZCE TESTİ 17.

“Last night while I was reading the newspaper, Bob and Jack were talking about me.”

Year : 1995 Month : the sixth month of the year Day : 15th

Yukarıdaki ifadeye uygun gelen resmi işaretleyiniz. A)

A

B)

Yukarıda verilen bilgiler Berk’in doğum gününü göstermektedir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? A) Berk was born on the fifteenth of June, 1995.

C)

B) Berk was born on the fifth of June, 1995.

D)

C) Berk was born on the fifth of July, 1995. D) Berk was born on the fifteenth of July, 1995.

16. “Sheila is a pop star so she has to pay attention to her appearance. She does exercise regularly and she never eats junk food. But there are a lot of acnes on her face because she makes up very often. So she always uses a night cream for her face and she tries to sleep well to get rid of them.”

Which one is true for Sheila?

A) Sheila doesn’t use skin care products. B) Sheila never puts on make up. İNGİLİZCE TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

C) Sheila eats healthy food. D) Sheila has got a smooth skin.

8. SINIF SBS – 1

29


A 1.

ALMANCA TESTİ Konuşma baloncuğunu tamamlayan seçeneği işaretleyiniz.

A

4.

Hier ist ein Brief ……… dich.

Worüber lacht ihr? ..........................

A) zu

meinen Bruder.

B) für C) von D) mit

Konuşma baloncuğunu tamamlayan seçeneği işaretleyiniz.

2.

A) Mit

B) Von

C) Auf

D) Über

Aşağıda verilen metnin türünü işaretleyiniz. Liebe Magdalena, ich habe ein Problem: Ich komme immer zu spät. Ich möchte gern pünktlich sein, aber es geht nicht. Am Morgen stehe ich schon um sechs Uhr auf, aber ich bin immer zu spät in der Schule. Der Unterricht beginnt um acht. Auch beim Basketballtraining komme ich immer zu spät. Der Basketballtrainer und auch meine Freunde beim Basketball mögen das gar nicht. Susanne

3.

A) Leserbrief

B) Mail

C) Anzeige

D) Roman

5.

Tanımlamaya uyan doğru kelimeyi işaretleyiniz. Es ist nicht in der Stadt. Dort gibt es viele Tiere und Pflanzen.

Aşağıda verilen kelime grubuna uymayan seçeneği işaretleyiniz. A) der Fluss

B) der See

A) eine Villa

C) das Meer

D) der Löwe

B) ein Bauernhof C) ein Mehrfamilienhaus D) ein Hochhaus

8. SINIF SBS – 1

30


A 6.

ALMANCA TESTİ 9.

Aşağıdaki soruyu diyaloğa göre cevaplayınız. Monika : “Wo hast du du denn den schönen Mantel gekauft?”

Wer hat den Mantel geschenkt? B) die Mutter

C) Monika

D) niemand

Aşağıdaki boşluğu doğru yardımcı fiil gelecek şekilde işaretleyiniz. – Maria …………… gestern Abend zu Hause.

Sabine : “Den habe ich nicht gekauft. Meine Mutter hat ihn mir geschenkt.”

A) Sabine

A

10.

A) gewesen

B) sein

C) war

D) ist

Wir …………… gestern ins Theater …………… . Yukarıdaki boşlukları doğru geçmiş zaman kipi gelecek şekilde işaretleyiniz. A) haben……gegangen B) hat…… gegeht C) sind …..gegangen D) ist …….gegeht

7.

Aşağıdaki cümleyi uygun zamir seçenek ile tamamlayınız. Anton :

“ Hast du vielleicht meinen Radiergummi gesehen? Ich kann …… nicht finden.”

Monika : “ Hier ist er doch.” A) ihnen

B) sie

C) ihn

D) es

11.

Aşağıdaki boşluğu doğru soru kelimesi gelecek şekilde işaretleyiniz.

12. 8.

…………… heiβt die Frau mit dem roten Hut?

Aşağıda verilen kelime grubuna uymayan seçeneği işaretleyiniz.

A) Wer

B) Welche

C) Was

D) Wie

Yanda gördüğünüz saat kaçı göstermektedir? A) Drei nach fünf

A) das Meer

B) der Kaffee

B) Drei vor fünf

C) die Suppe

D) der Tee

C) Fünf nach drei D) Fünf vor drei

8. SINIF SBS – 1

31

12 3

9 6


A 13.

ALMANCA TESTİ Aşağıdaki tarif hangi hayvana uygundur?

15.

“ Er lebt im Wald oder im Zoo und wird “König der Tiere” genannt. Er ist ein sehr guter Jäger und frisst nur Fleisch.” A)

A

Aşağıdaki ifadeyi uygun cümle ile tamamlayınız. Warum stehst du? ………………………… A) Setzen doch! B) Setz dich doch!

B)

C) Sitzen Sie sich doch! D) Sitzen Sie doch!

C)

D)

16.

Cümleye gelecek doğru fiili işaretleyin. Die Sonne ……………, es ist warm. A) scheinen B) gübt C) scheint D) scheit

14.

Aşağıdaki konuşma balonunda boş bırakılan yere uygun seçeneği işaretleyiniz. Entschuldigung! ....................?

Es ist 5 Uhr.

17.

Cümleye gelecek doğru fiili işaretleyin. Wie …………… dir der Rock?

A) Wie heiβen Sie?

A) gefällt

B) Wie spät ist es?

B) gefallen

C) Woher kommen Sie?

C) fallen

D) Wie geht es İhnen?

D) finden

ALMANCA TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

8. SINIF SBS – 1

32

8.sinif SBS töder Ocak 2010 Deneme Sınavı Test Soruları  

8.sinif SBS töder Ocak 2010 Deneme Sınavı Test Sorularını çözün www.kemalturkeli.com katkısi ile

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you