Page 1

A

TÜRKÇE TESTİ

1.

A

4.

Cümle 1 2 3

Harcamak

Çok sıkılmak

Kaplamak

Çok istemek

4

Anlam

Grafikteki cümlelerde altı çizili kelimeler ile bu kelimelerin cümleye kattıkları anlamlar eşleştirilmiştir.

Buna göre eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) 1.

2.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

“Ne kadar uğraştıysa da yıllarca arkadaşının … kaldı.” cümlesinde üç nokta ile gösterilen yere aşağıdaki sözcüklerden hangisinin getirilmesi, cümleye “söz konusu kişinin daha iyi bir düzeye ulaşamadığı, daha başarılı olamadığı” anlamını kazandırır? A) önünde

B) gölgesinde

C) ötesinde

D) yanında

A) Süslü anlatımdan uzak durmak B) Kendine güvenmek C) Söz dağarcığını zenginleştirmek D) Dış görünüme önem vermek

3.

5. (1) Bugün üçüncü sınıfa başladık. (2) Çok sevdiğim arkadaşım Selin, büyük bir özenle yaptığım ödevimi kirletti. (3) Benden özür diler sanmıştım. (4) Ama o hiçbir şey söylemeden gitti.

2. Uzak diyarlar beni kendine çağırıyordu.

B) 2.

C) 3.

3. Okul bugün öyle kalabalık ki iğne atsan yere düşmez.

Buket’in günlüğüne yazdığı bu cümlelerin hangisinde gerçekleşmemiş bir beklenti söz konusudur? A) 1.

1. Babam saat gibi dakiktir, hiçbir yere geç kalmaz.

Bu parçalarda, aşağıdakilerin hangisi ile ilgili bir öğüt verilmemiştir?

B) Abartma – Kişileştirme – Benzetme C) Benzetme – Abartma – Kişileştirme D) Benzetme – Kişileştirme – Abartma

7. SINIF SBS – 2

1

………………

...................

Yukarıdaki cümlelerde bulunan söz sanatları karşılarına yazılacak olursa boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? A) Kişileştirme – Benzetme – Abartma

D) 4.

………………


A

TÜRKÇE TESTİ

6. 4 Her akşam bize gelir. Herkes yaptığı3 nın karşılığını elbet bulur. Dergileri buradan alabilirsin. Sinema, bir sonraki sokağın girişinde.

2

9.

Bugün asfalt yolda, otomobille eskisinden daha çabuk gidiyor, evimizi tahta yerine taştan, çimento ve demirden yapıyor, kat üzerine kat ekliyor, göklerde uçuyorsak bunlar birer ilerlemedir. Ama bunların hepsi birden bizi insan yapmaz. Bizi kötülükten, çirkinlikten, bencillikten, kalabalıktan kurtarıp birbirini seven insanlar yapan, eğitimdir.

Yazara göre, insan olmak ne ile mümkündür? A) İyi bir eğitimle

1

B) Birbirimize saygılı olmakla

Piramidin kaçıncı katında öznel bir yargı bulunmaktadır? A) 1.

B) 2.

C) 3.

A

C) Bütün insanları sevmekle D) Teknolojik ilerlemelerle

D) 4.

7.

Günümüz iş dünyasının en önem verdiği ölçüt olan pazar payı, diğer bütün ölçütleri geride bırakmıştır. Pazardan büyük payı almak, şirketlerin en önemli amaçlarından biridir. Bu kitap, iş dünyasına bu basit ama temel gerçeği tekrar hatırlatmaktadır.

Bu parçada tanıtımı yapılan kitabın adı ve kapağı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Pazar Payı

B)

İş ve Ekonomi

C) İş Dünyası

D)

Şirketlerin Çalışması

10. Sonrasında trenle, vapurla yolculuk etmek istemeyeceksiniz.

Uçak, bunların kullanımını kısa zamanda çok daha azaltacaktır.

Ekin Uçağa hiç binmediyseniz bir kez olsun deneyin.

Önder Çünkü ikisini de yaşlı ve eski birer taşıt olarak göreceksiniz.

Umut

8.

Duru, gün içinde yaşadıklarını tarih atarak kaleme almıştır.

Duru’nun başından geçen olayları tarih atarak sıcağı sıcağına kaleme alması, aşağıdaki yazı türlerinden hangisinin temel özelliğidir? A) Anı

C) Günlük

7. SINIF SBS – 2

Ekin, Önder, Umut ve Volkan’ın cümleleriyle anlamlı bir parça oluşturulmak istense sıralama nasıl olur? A) Önder – Ekin – Volkan – Umut B) Umut – Ekin – Volkan – Önder C) Umut – Önder – Ekin – Volkan

B) Biyografi

D) Ekin – Umut – Volkan – Önder

D) Eleştiri

2

Volkan


A

TÜRKÇE TESTİ

11. Aşağıdaki kartın arka yüzünde bir deyimin açıklaması verilmiştir. Açıklaması verilen bu deyim, kartın ön yüzüne yazılacaktır.

?

A

13. Başını geri atıp koltuğa yaslandı. Bir müddet öylece durduktan sonra ani bir hareketle ayağa kalktı. Odanın içinde hızla bir sağa bir sola yürüdü. Bir şeyler arıyor, telaşlanıyor gibiydi.

Çok öfkelenip ağır, kötü sözler söylemek.

Bu metinle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Birinci kişi ağzıyla anlatılmıştır.

Kartın ön yüzü

B) Zıt anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.

Kartın arka yüzü

C) Olaylar oluş sırasına göre aktarılmıştır.

Buna göre kartın ön yüzüne, aşağıdaki cümlelerde kullanılmış altı çizili deyimlerden hangisi yazılmalıdır?

D) Öyküleyici bir anlatım vardır.

A) Yoksulluğun ateşten gömlek olduğunu bilmez miyiz?

14. “Kardeşime doğum günü için güzel bir hediye almalıyım.” cümlesindeki eylemin kip, kişi ve anlam özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir?

B) Bu, düşünmeden kendini ateşe atmak olur. C) Her şey ateş pahası; paramızı, düşünerek harcamalıyız.

A) Gelecek zaman, 1. tekil kişi, olumsuz

D) Odanın dağınıklığını gören anne, kızlarına ateş püskürdü.

B) Emir kipi, 1. çoğul kişi, olumsuz C) Gereklilik kipi, 1. tekil kişi, olumlu D) Şimdiki zaman, 2. çoğul kişi, olumlu

15. Aşağıdaki sembollerin hangisinde diğerlerinden farklı bir yolla oluşturulmuş birleşik eylem vardır? 12.

A)

B) Çocuk, yorgunluktan uyuyakalmış.

C)

Yurdumuzda Marmara ve Doğu Karadeniz’de bol miktarda yetişen ıhlamurun çiçeğinden, yaprağından, kabuğundan ve ağacından faydalanılıyor. Hoş kokulu bir bitki olan ıhlamur, aynı zamanda iyi bir ev ilacıdır. Kurutulmuş ıhlamur yapraklarının kaynatılmasıyla yapılan hoş kokulu içecek, sinirleri yatıştırır, öksürüğü keser, gribi iyileştirir. Ihlamurun içinde şeker, C vitamini ve enzimler bulunur.

Otobüse vaktinde yetişebildin mi?

Bence o, olanları hissetti.

D) Bu paketi eve sen bırakıver.

16. Çizgi dışı üslubuyla ilk bakışta anlaşılmayan ama son derece orijinal şiirler kaleme alan Zarifoğlu, kendine özgü bir şairdir.

Bu parçada ıhlamurla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) En çok hangi bölgelerde yetiştiğine B) Doktorlar tarafından tavsiye edildiğine

Bu cümleye göre Zarifoğlu’nun ilk bakışta anlaşılamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şiirinin mecazlı ifadeler içermesi

C) Güzel kokulu bir bitki olduğuna

B) Şiirlerinde anlaşılmayan terimler kullanması

D) Sağlık açısından faydaları olduğuna

C) Anlatımının doğallıktan uzak olması D) Konuları, herkesten farklı anlatımla işlemesi

7. SINIF SBS – 2

3


A

TÜRKÇE TESTİ

17. Mektubun sonun da “Herşey gönlünce olsun.”

1

2

20. Çırak bu işi zor bitirdi.

3

diyerek veda etmişdi.

A Borunun dirseğinde küçük bir çatlak var.

4

Bu cümlede altı çizili bölümlerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A) 1.

B) 2.

C) 3.

Bu işi kimseye belli etmeden hallettik.

D) 4.

18.

175 TL

oyna-

bekle-

Yolda karşılaşınca birbirimize sıkı sıkı sarıldık.

Yukarıdaki tangramın hangi parçasında durum zarfı kullanılmamıştır? A)

B)

C)

D)

130 TL

morar-

sus-

yeşer-

sil-

190 TL

uza-

küçül-

150 TL

sol-

sev-

sür-

döv-

Tuncay, üzerinde sadece oluş eylemlerinin yazılı olduğu avizeyi satın alıp evinde kullanacaktır.

Buna göre Tuncay, avize için ne kadar para harcayacaktır? A) 175 TL

B) 130 TL

C) 190 TL

D) 150 TL

21. Ders : Türkçe Konu : ? Bir cümlede heyecan, telaş, korku, şaşırma anlamları veya seslenme söz konusuysa kullanılan bu noktalama işareti aynı zamanda ayraç içinde de kullanılabilir. Ayraç içinde kullanıldığında cümleye alay, kinaye anlamı katar. Ayraç içinde kullanılan ikinci bir noktalama işareti ise bilginin doğruluğundan emin olunmadığını gösterir.

A) İki nokta ve kısa çizgi

19. Konuşmak bir sanattır. Kendine özgü kuralları olan bir sanat. Yerinde ve etkili söylenen söz, insana büyük başarılar kazandırır. Sözü doğru kullanmayan da başına büyük dertler açabilir. Ne demiş atalarımız: “_ _ _ _”

Öğretmenin yazdığı açıklamalardan yola çıkılarak tahtada boş bırakılan “Konu” bölümüne ne yazılmalıdır?

B) Kısa çizgi ve ünlem işareti C) Ünlem ve soru işareti D) Soru işareti ve iki nokta

Bu parça aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle tamamlanabilir? A) Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.

B) Söz gümüşse, sükût altındır.

MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

C) Tatlı söz, yılanı deliğinden çıkarır. D) Sözü söyle alana, kulağında kalana. 7. SINIF SBS – 2

4


A 1.

MATEMATİK TESTİ Tablo: İllerin sıcaklık değerleri İller

İzmir

Ankara

Erzurum

Sıcaklık (°C)

3

x

y

Tabloda İzmir, Ankara ve Erzurum’un sıcaklık değerleri gösterilmektedir. Ankara, İzmir’den 6°C daha soğuk Erzurum ise Ankara’dan 3°C daha soğuktur.

B) –4

C) –3

Şekildeki OABCDE düzgün altıgeninin A ve E köşeleri O merkezli çember üzerinde oldu% ğuna göre, s ( EFA ) kaç

D

C

E

B

derecedir?

A

O F

Buna göre, üç ilin sıcaklık ortalaması kaç °C’dir? A) –6

2.

4.

A

A) 54

D) –2

B) 60

C) 108

D) 120

Aşağıda, bir birimlik izometrik kağıtlara çizilmiş çokgenlerin hangisinde taralı kısmın bütüne oranını gösteren kesir değeri en büyüktür? A)

B)

C)

D)

5.

Başak Sokak

ka in sk

y

Ke

zu U

So

Fidan Sokak

n

So

ka

k

k

x

Filiz Sokak

3.

2 sini, ikinci gün 5

Yukarıda krokisi verilen mahallede, Başak sokak, Fidan Sokak ve Filiz Sokak birbirlerine paraleldir.

1 ini, üçüncü gün kalan 20 sayfasını 3 okuduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Uzun Sokak ve Keskin Sokak birbirine paralel olduğuna göre, kroki üzerinde verilen x ve y açılarının ölçüleri toplamı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Kenan, bir kitabın birinci gün kalanın

A) İkinci gün okuduğu sayfa sayısı en azdır.

A) Dik açı ölçüsüne eşittir.

B) 1. gün 20 sayfa kitap okumuştur.

B) 120° ye eşittir.

C) 3. gün 2. günden 20 sayfa fazla okumuştur.

C) Doğru açı ölçüsüne eşittir.

D) Kitap 50 sayfadır.

D) Tam açı ölçüsüne eşittir.

7. SINIF SBS – 2

5


A

MATEMATİK TESTİ

6.

Denizli

Erzurum

5 cm

A

8.

Aşağıdaki tabloda bir yayın ucuna bağlı kütleler ile yayın uzunluğundaki değişim gösterilmiştir.

Tablo: Yay ile bağlanan kütle arasındaki ilişki Yayın ucuna bağlanan kütle (kg)

Yay uzunluğu (cm)

0

4

Yukarıda verilen Türkiye haritasında, Denizli – Erzurum arası 5 cm olarak çizilmiştir.

1

9

Denizli – Erzurum arası 1300 km olduğuna göre bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

2

14

3

19

7.

A)

1 26000000

B)

1 2600000

4

24

5

29

C)

1 6500000

D)

1 65000000

6

34

Boyu (8x+4) cm olan mum, 1 dakika yandığında (x – 3) cm erimektedir.

B) 4x – 12

C) 4x + 1

D) 4x – 8

7. SINIF SBS – 2

A) y = 5x – 4

B) y = 5x + 4

C) y = 4x

D) y = 5x

9.

A

B

C

D

–3 (8x + 4) cm

Buna göre, mumun 4 dakika yandıktan sonraki boyu kaç cm olur?

A) 4x + 16

Tabloya göre kütle ile yay uzunluğu arasındaki ilişkinin doğrusal denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

Sayı doğrusunda –3 ile 3 arası 18 eş parçaya bölünmüştür.

A, B, C ve D yerine yazılabilecek rasyonel sayılar C-A için işleminin sonucu kaçtır? D+B A) 1

6

3

B) 2

C) 3

D) 4


A

MATEMATİK TESTİ

10.

12.

A

Cinsiyet Kız

Erkek

Çilekli

8

9

Muzlu

4

5

Çikolatalı

6

8

Pasta I. adım

II. adım

III. adım

7/A sınıfında kız ve erkek öğrencilerin sevdikleri pasta çeşitleri ve sayıları yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Buna göre, 7/A sınıfının yoklama listesinden rastgele seçilen bir öğrencinin çikolatalı pasta seven veya erkek bir öğrenci olma olasılığı kaçtır?

IV. adım

Yukarıdaki şekli oluşturan çubukların sayıları, bir sayı örüntüsü oluşturmaktadır.

Bu örüntüye devam edildiğinde V. adımdaki çubuk sayısı kaçtır? A) 52

B) 54

C) 60

A)

7 10

B)

3 4

C)

1 5

D)

7 20

D) 62

y

11.

B

A O

13.

x

A

B

C

D

F C

E

D

Yukarıda koordinat düzleminde verilen A, B, C, D şekillerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) B nin y eksenine göre simetriği A dır. B) B nin döndürülmesiyle C elde edilmiştir. C) A nın ötelenmesiyle D elde edilmiştir. D) B nin orijine göre simetriği D dir.

7. SINIF SBS – 2

7

Yukarıda kareli kağıt üzerinde bulunan noktalardan hangileri birleştirilirse taralı üçgenin benzeri oluşur? A) C, D, E

B) B, D, E

C) A, C, F

D) A, B, F


A

MATEMATİK TESTİ

14.

C

A

A

17. ABCDEF düzgün altıgen, ASRPF düzgün beşgendir. % Buna göre, s ( PEF )

B

kaç derecedir?

Bir birimlik kareli kağıt üzerine yerleştirilen koordinat düzleminde A noktasının x eksenine göre simetriği B noktası, y eksenine göre simetriği C noktasıdır.

E

D

F

P R

C

A

B

S

A) 19

B) 22

C) 24

D) 26

Buna göre, A noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (–6, 2)

B) (2, –2)

C) (–5, 2)

D) (–6, –2)

15. Tablo: Melis’in renklere göre etek ve gömlek sayıları Renkler

Mavi

Beyaz

Kırmızı

Etek

2

4

1

Gömlek

3

1

2

Tabloda Melis’in birbirinden farklı modeldeki etek ve gömleklerinin renkleri ve sayıları verilmiştir.

Mavi ve kırmızı renkli giysileri bir arada giymeyen Melis, bir etek ile bir gömleği kaç değişik şekilde seçebilir? A) 42

B) 39

C) 38

16. Yandaki daire grafiğinde bir ürünün satış ve maliyet fiyatlarının dağılımı verilmiştir.

Buna göre, bu ürünün satışından elde edilen kar yüzde kaçtır? A) 45

B) 40

C) 30

18. Yanda verilen şekilde ABCD karesi dört eş parçaya bölünmüştür.

D) 35

A

B

D

C

Taralı şeklin çevresi 24 cm olduğuna göre, ABCD karesinin alanı kaç cm2 dir?

A) 9

B) 16

C) 36

D) 64

Satış fiyatı 210°

Maliyet fiyatı

D) 25 MATEMATİK TESTİ BİTTİ. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİNE GEÇİNİZ.

7. SINIF SBS – 2

8


A

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

1.

X besini

Y besini

Z besini

Ağız

+

Mide

+

İnce bağırsak

+

+

+

A

3.

Ataberk

Caner sabah kahvaltıda yediği X, Y ve Z besinlerinin vücudunda kimyasal sindirime uğradığı yerleri belirleyerek, yukarıdaki tabloyu doldurmuştur.

Anıl

Buna göre, Caner’in kahvaltıda yemiş olduğu X, Y ve Z besinleri aşağıdakilerden hangileri olabilir?

X besini ––––––– A) Ekmek

Y besini ––––––– Zeytin

Z besini –––––––– Yumurta

Yukarıdaki şekillerde Ataberk’in ve Anıl’ın bulundukları ortamda göz bebeklerinin durumu görülmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

B) Zeytin

Ekmek

Yumurta

C) Yumurta

Zeytin

Ekmek

D) Yumurta

Ekmek

Zeytin

A) Ataberk ve Anıl aynı ortamdadır. B) Anıl’ın bulunduğu ortamda daha fazla ışık vardır. C) Anıl karanlık, Ataberk ışıklı bir ortamdadır. D) Ataberk’in bulunduğu ortamdaki ışık miktarı azaltılırsa göz bebekleri küçülür.

2.

RTÜK ve Televizyon Yayıncıları Derneği aldığı karar ile “iyi uykular çocuklar projesi” gereği akşam 21.30’da çocukların erken yatmaları için uyarı reklamları yayınlatıyor. Bu reklamda çocukların büyüme hormonunun uyuduklarında daha çok salgılandığı vurgulanıyor.

4.

I. Uyartının omuriliğe iletilmesi

Yukarıda belirtilen büyüme hormonu aşağıdaki iç salgı bezlerinin hangisinden salgılanır?

II. Özel hücrelerle uyarının alınması

III. Uyartı mesajına cevap oluşturulması

IV. İrkilmenin gerçekleşmesi

V. Cevap mesajının tepki organına taşınması

Buna göre Ferhat’da, yukarıda verilen olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

A) Hipofiz bezi

B) Yumurtalık

C) Pankreas

D) Böbrek üstü bezi

7. SINIF SBS – 2

9

Ferhat karşıdan karşıya geçerken hızla gelen arabanın kornasıyla irkilmiştir.

A) I – II – III – V – IV

B) I – III – V – II – IV

C) II – III – I – IV – V

D) II – I – III – V – IV


A

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

5.

A

6. Kulak ile ilgili yapıların görevlerini söyler misiniz?

Turgut Öğretmen

Buna göre, hangi öğrencinin öğretmenine verdiği bilgi yanlıştır? A)

B) Kulak kepçesi, kıkırdak yapıya sahiptir ve ses dalgalarını toplar.

Yarım daire kanallarının işitme ile ilgili görevi yoktur, vücudun dengesi ile ilgili bilgileri beyinciğe iletir.

7. Baran

Bir besin zincirinde bulunan yukarıdaki canlılardan hangisi birinci dereceden tüketici grubundadır? A) Havuç

B) Tavşan

C) Yılan

D) Kartal

Balıkçı Dursun'un Yeri

Aslı

D) Salyangoz, ses dalgalarını işitme almaçları aracılığı ile işitme sinirlerine iletir.

Gökçe Parkı

Irmak

C)

İç kulakta bulunan östaki borusu kulağa giren sesin şiddetini arttırır.

Eski Hâli Sanayi Bölgesi Doğan

Dilara Çimento fabrikası Pil fabrikası

Şimdiki Hâli

Belinay eskiden oturdukları mahallenin bir fotoğrafını buluyor ve şimdiki haliyle karşılaştırıyor.

Buna göre, Belinay hangi sonuca ulaşabilir? A) Çevre kirliliği biyolojik çeşitliliği artırır. B) Sanayinin gelişmesi için yolların genişletilmesi gerekir. C) Atık maddeler biyolojik çeşitliliğe zarar verir. D) Geri dönüşümlü ürünler kullanmak çevre kirliliğini arttırır.

7. SINIF SBS – 2

10


A

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

8.

A

10.

10 elektronu vardır. İyon yükü (2+) dir.

1

2

3

4

5

6

Katyondur.

Yukarıda özellikleri verilen iyonun nötr hâliyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)

C)

8 elektronu vardır.

B)

8 protonu vardır.

8 protonu vardır.

Katman sayısı 2 dir.

Katman sayısı 2 dir.

10 elektronu vardır.

D)

12 elektronu vardır.

Yukarıda verilen tanecik modellerinden hangilerindeki maddeler elektron ortaklığı yaparak bağ oluşturmuştur? A) 1 ve 2

B) 2 ve 6

C) 3, 4 ve 6

D) 1, 3, 4 ve 5

12 elektronu vardır.

12 protonu vardır.

12 protonu vardır.

Katman sayısı 3 tür.

Katman sayısı 3 tür.

11.

Toz şeker (10 g)

(1)

Küp şeker (10 g)

(2)

Su 50°C 50 mL

9.

2+

X

2–

Y

Z

(3)

Y Z

– X’in elektron sayısı artıyor.

– Y’nin elektron sayısı azalıyor.

– Z’nin elektron sayısı artıyor. Buna göre ▲, ■ ve ● yükleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? ▲ –––––– A) 1+

■ –––––– 2+

● –––––– 2–

B) 3+

1–

1+

C) 1– 3– 2–

7. SINIF SBS – 2

3–

Alkol 25°C 50 mL

X, Y ve Z iyonlarının elektron alış verişi sonucundaki yükleri ▲, ■ ve ● sembolleri ile gösterilmiştir.

D) 3+

25°C 50 mL

X

Su

1+

11

Katılardaki çözünme hızının çözücünün sıcaklığına bağlı olduğunu ispatlamak isteyen Ali,

I. Küp şekerin yarısını 1. bardakta diğer yarısını ise 2. bardakta çözmeli

II. Toz şekerin yarısını 2. bardakta diğer yarısını ise 3. bardakta çözmeli

III. Toz şekeri 1. bardakta, küp şekeri 2. bardakta çözmeli

işlemlerinden hangilerini tek başına yaparsa amacına ulaşır? A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III


A

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ 14.

12.

A

Kasnak ve Dişliler

K

L

M

Dönüş yönleri Tuzlu su

Alkollü su

Pil

Pil

I

Şekerli su

Aşağıda verilen hangi düzenekteki K, L, M kasnak ve dişlilerinin dönüş yönü tablodaki gibi olabilir? A)

Pil

K

B)

L

K

L

III

II

Çözeltilerin elektrik iletkenliğini araştırmak için kurulan yukarıdaki düzeneklerden sadece I. devrede ampul ışık vermektedir.

M M

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C)

A) Tuz, suda çözünürken iyonlarına ayrılmıştır.

K

D)

L

K

L

M

B) Alkollü su çözeltisi elektrolit değildir. C) Şekerli su, seyreltik çözelti oluşturduğu için elektrik akımını iletmez. D) Tuzlu su elektrik akımını iletir.

M

15. 13. Aynı apartmanda bulunan öğrencilerden Sevgi 1. katta, Esin 2. katta, Ayten 3. katta, Yılmaz ise 4. katta oturmaktadır.

X

Y

Bu öğrencilerin bulundukları konumlarda iken potansiyel enerjilerini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Potansiyel Enerji Z

Esin

Yılmaz

Ayten

Sevgi

Öğrenci

Buna göre, hangi öğrencinin kütlesi en fazladır? A) Sevgi

C) Yılmaz

B) Ayten

Özdeş pil ve ampullerle hazırlanan yukarıdaki devrelerle ilgili olarak, aşağıda verilen soruların cevapları hangisinde doğru verilmiştir?

I. Hangi devredeki ampuller en parlak yanar?

II. Hangi devredeki ampuller en uzun süre ışık verir?

III. Hangi devrenin eşdeğer direnci en büyüktür? I II III –––––– –––––– –––––– A) X Y Z

D) Esin

B) Z Y Y C) Y Z X D) Z X X 7. SINIF SBS – 2

12


A

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

16. Yük miktarları eşit olan X ve Y elektroskoplarının yaprakları arasındaki açı 2α dır.

X +

Y +

K

+ + + + 2α

18. L

+ + + + 2α

Yük miktarı X elektroskobu ile eşit ve zıt yüklü olan K cismi X elektroskobuna; nötr L cismi ise Y elektroskobuna dokunduruluyor. Buna göre, X ve Y elektroskoplarının yapraklarının son durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? X

A

Y

A)

α

B)

K

L

M

N

Yukarıdaki renk çarkı kırmızı ışıkla aydınlatıldığında;

K → Siyah

L → Kırmızı

M → Kırmızı

N → Siyah renkte görülüyor.

Buna göre çark, beyaz ışıkla aydınlatılırsa K, L, M ve N bölgeleri hangi renkte görülebilir? K

L

M

N

A)

Kırmızı

Sarı

Beyaz

Yeşil

B)

Siyah

Kırmızı

Beyaz

Beyaz

C)

Mor

Kırmızı

Beyaz

Yeşil

D)

Beyaz

Mor

Mavi

Sarı

C)

α

α

D)

α

FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ BİTTİ. SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ. 17. K ortamından L ortamına gönderilen I ışınının izlediği yol şekildeki gibidir.

I

N

K L

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) K ortamı L ortamından daha yoğundur. B) I ışını K ortamında daha hızlıdır. C) K ortamı cam, L ortamı hava olabilir. D) I ışınının gelme açısı, kırılma açısından küçüktür.

7. SINIF SBS – 2

13


A

A

3.

I. Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya – Macaristan gibi imparatorluklar yıkılmış, Polonya, Macaristan, Türkiye ve Yugoslovya gibi devletler kurulmuştur.

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Fransız İhtilali başarısız olmuştur. B) Dünya siyasi haritası değişmiştir. D) Almanya savaştan en karlı çıkan devlet olmuştur.

2000

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

1945

C) Dünya barışı kesin olarak sağlanmıştır.

1940

1935

Milyon kişi 70 – 65 – 60 – 55 – 50 – 45 – 40 – 35 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 1927

1.

SOSYAL BİLGİLER TESTİ

Yılar

Yukarıdaki grafikte, Türkiye’de 1927 – 2000 yılları arasında yapılan nüfus sayımlarında tespit edilen ülke nüfusu verilmiştir.

4.

Grafikte verilen bilgilere göre, kaç sayım döneminde ülkemizin nüfusu 30 milyon kişiden daha fazladır? A) 2

B) 4

C) 6

I

II

D) 8 III

IV

Engebeli ve yükseltisi fazla olduğu için seyrek nüfuslanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre; “Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz, sekiz yıllık ilköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır.”

Verilen bu bilgiye göre aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşılabilir?

5.

Zonguldak

İdari merkez olmasından dolayı sık nüfuslanmıştır.

Ankara

Verimli topraklara sahip olduğundan sık nüfuslanmıştır.

Taşeli Platosu

Yukarıda verilen, bazı yörelerimizde nüfusun dağılışı ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? B) II

C) III

D) IV

Saray Okulu Acemi Ocağı

?

Devlet Memuru

A) Kız ve erkek çocukları ayrı sınıflarda eğitim görmelidir.

B) Kız çocukları 5. sınıftan sonra okumama hakkına sahiptir. C) Eğitim ve öğrenim hakkını kimse sınırlandıramaz. D) Devlet özel okullara maddi yardımda bulunamaz.

7. SINIF SBS – 2

Dağları

Maden sanayisi geliştiği için sık nüfuslanmıştır.

A) I

2.

Yıldız

14

Yukarıda verilen kavramlar ipucu olarak değerlendirildiğinde, boş bırakılan kutucuğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olacaktır? A) Enderun

B) Medrese

C) Vakıf

D) Ahi


A

SOSYAL BİLGİLER TESTİ

6.

Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda başlayan Batılılaşma hareketleri XIX. yüzyılda hızlanarak devam etmiştir. Yöneticiler ülkeyi yıkılmaktan kurtarmak için batılılaşma siyaseti izlemişlerdir. Bunun için de Batı’yı yakından takip etmek gerekmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Batılılaşma politikası doğrultusunda gerçekleşmemiştir?

9.

A Hangi mesleği seçmeliyim?

A) Avrupa’ya öğrenciler gönderilmesi B) Batı tarzı okullar açılıp Avrupa’dan eğitmenlerin getirilmesi

Bireyler kendi özelliklerine uygun meslekler seçmelidirler.

C) Medreselerde pozitif bilimlere son verilerek ezberci eğitim anlayışına geçilmesi

Buna göre meslek seçiminde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemiz gerekmez?

D) Osmanlı aydınlarının Avrupa’ya seyahatler düzenlemeleri

A) Fiziksel özelliklerimize B) Toplumun beklentisi ve isteklerine C) Yetenek ve ilgilerimize D) İstek ve hayallerimize

7.

1299'da hükümdarlığımı ilan ederek beyliğimi bağımsız yaptım. Bizans'tan aldığım küçük kale ve kasabalarla sınırlarımı genişlettim. Halkımı huzur ve refah içinde yaşatmak için hizmetler yaptım.

Osman Bey’in anlattıklarına bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Beylik en parlak devrini yaşamıştır. B) Sosyal devlet anlayışı gelişmiştir. C) Sınırlar batı yönünde genişlemiştir. D) Fetih politikası benimsenmiştir. 10. OLUMLU İLETİŞİM

8.

Göz Teması Kurmak Y

D

Sürekli Soru Sormak Y

D

Başka bir Vereceğimiz Jest ve işle cevabı mimikleri uğraşmak düşünmek kullanmak ▲

Y

Yukarıdaki şemaya göre olumlu iletişim kurmak isteyen bir kişi hangi yolu izlerse amacına ulaşmış olur? A) ▲

7. SINIF SBS – 2

B) ●

C) ■

I

Pusulanın geliştirilmesi Uzun deniz seferlerinin yapılması

II

Dünya’nın yuvarlak ol- Katolik kilisesinin güçduğunun kanıtlanması lenmesi

IV Ticaret yollarının Osmanlı ekonomisinin Akdeniz’den Hint zarara uğraması Okyanusu’na kayması

Son sözü söylemeye çalışmak

Durum

III Portekizlilerin Hint De- Baharat Yolu ticaretiniz Yolu’nu bulması nin yön değiştirmesi

Empati Kurmak

D

Olay

Coğrafi Keşiflerle ilgili olarak verilen yukarıdaki olay-durum eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) I

D) ★

15

B) II

C) III

D) IV


A

SOSYAL BİLGİLER TESTİ

11. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde;

• Lale Devri’nde matbaa ve kağıt atölyesi açıldı.

• I. Mahmut döneminde Kara Mühendishanesi kuruldu.

• III. Selim döneminde Nizam–ı Cedit ordusu kuruldu.

Buna göre XVIII. yüzyılda yapılan ıslahatlarla ilgili olarak;

I. Askeri ve kültürel alanda yenilikler yapılmıştır.

II. Islahatlar amaçlarına ulaşmıştır.

III. Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır.

yargılarından hangisine veya hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

13.

A Çocuklar, Türkiye Selçukluları döneminde ticaretin geliştirilmesi amacıyla hangi faaliyetler yapılmıştır?

Kervansaraylar yapmışlardır.

Yol güvenliğini sağlamışlardır.

İrem

Merve

Komşu devletlerle ticaret antlaşmaları yapmışlardır.

Açtıkları medreselerde eğitim ve öğretimi ücretsiz yapmışlardır.

Can

Anıl

12.

Sultan Abdülmecit

Öğrencilerden hangisi öğretmenin sorduğu soruyu yanlış cevaplamıştır? A) İrem

B) Merve

C) Can

D) Anıl

14. Kadının arabası şehrin en işlek kavşağında stop etmiş. Bir anda onlarca araba birikmiş arkasında... Stop etmesiyle arkasındaki arabadaki adam hiç ara vermeden kornaya basmaya başlamış. Kadıncağız sürekli çabalamasına rağmen arabayı çalıştırmayı başaramayınca, kesilmeyen korna sesi arasında, inmiş arabadan, arkadaki arabaya yaklaşmış ve gülümseyerek şoföre: “Herhalde çalıştıramayacağım... Rica etsem de, siz biraz deneseniz, ben arabanıza oturur sizin için kornaya basmaya devam ederim” demiş.

3 Kasım 1839'da Tanzimat Fermanı'nı yürürlüğe koydum. Bu fermanla; • Herkesten gelirine göre eşit vergi alınması, • Mahkemelerin herkese açık olması ve haksız cezanlandırılmaya son verilmesi, • Herkesin mal-mülk sahibi olabilmesi ve miras bırakabilmesi, ilkelerine uyacağıma söz veriyorum.

Sultan Abdülmecit’in bu uygulamasının amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Anlatılan hikayede arkadaki arabanın şoförü hangi iletişim hatasını yapmıştır? A) Empati kurmama

A) Kişisel otoritesini güçlendirmek

B) Etkili dinlememe

B) Hukuk devleti anlayışını benimsetmek

C) Ad takma

C) Halkın eşitliği ilkesini korumak

D) Beden dilini kullanmama

D) Özel mülkiyetin korunmasını sağlamak

7. SINIF SBS – 2

16


A

SOSYAL BİLGİLER TESTİ

15.

Olay

D

Y

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİNİ OKUYANLAR, AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYACAKLAR, OKUMAYANLAR BUNUN YERİNE, AYNI NUMARALI SOSYAL BİLGİLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR.

Rönesans Hareketleri sonucunda skolastik düşüncenin zayıflaması Reform Hareketlerinin başlamasına neden olmuştur.

16. “Ramazan ayının toplumumuzda özel bir yeri vardır. Bu ay, yılda bir defa gelen önemli bir misafir gibi kabul edilir. Ramazan ayı yaklaşınca evler, mescitler ve sokaklar temizlenir.”

Barutun ateşli silahlarda kullanılması ile merkezi krallıklar güç kaybederken derebeylerin gücü daha da artmıştır. Batlamyus, Kopernik, Uluğ Bey, Farabi, Ali Kuşçu gibi isimler astronomi, matematik ve geometri alanlarında çalışmalar yapan önemli kişilerdir.

B) Cami ve mescitler sadece Ramazan ayında temizlenmelidir. C) Ramazan ayı Müslümanların en önemli değerlerinden biridir.

Zaman İçinde Bilim ünitesi ile ilgili bilgileri içeren doğru-yanlış etkinliği aşağıdakilerden hangisindeki gibi doldurulmalıdır? A)

D

Y

B)

D) Ramazan ayı dışında Müslümanlar ibadet etmeyebilir.

Y

✓ ✓

C)

D

Ramazan ayı ile ilgili yukarıda anlatılanlara dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) En önemli ibadet Ramazan ayında oruç tutmaktır.

Avrupa’daki Reform Hareketleri sonucunda Avrupa’da mezhep birliği bozulmuş ve laik eğitim sistemine geçilmiştir.

A

17. “Sizi sadece boş yere, gayesiz yarattığımızı ve sizin gerçekte geri getirilemeyeceğinizi mi sandınız?”

Kuran-ı Kerim’de geçen bu ayete göre,

I. İslamiyet’in en önemli öğretisi yardımlaşmadır.

II. İnsan başıboş ve amaçsız yaratılmamıştır.

III. İslamiyet’te ahiret inancına yer yoktur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

D

Y

D)

D

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

Y

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

18. Sihir ve büyü, tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek için çeşitli yöntemler kullanarak insanları aldatmaktır. Peygamberimiz sihir ve büyücülükle uğraşmayı büyük günahlar arasında saymıştır.

Buna göre,

I. İslam dini insanları aldatmayı yasaklamıştır.

II. Sihir ve büyü insanları kandırma aracıdır.

III. Peygamberimiz Müslümanları hilecilerden korumayı amaçlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) I ve II

C) II ve III

7. SINIF SBS – 2

17

B) I ve III D) I, II ve III


A

SOSYAL BİLGİLER TESTİ 18. Lale Devri’nde

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİNİ OKUMAYANLAR, AŞAĞIDAKİ SOSYAL BİLGİLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİNİ OKUYANLAR CEVAPLAMAYACAKLAR.

16. Ülkenin bir yerinden başka bir yerine doğru gerçekleşen göçlere iç göç denir. Bu göçler ülkemizde genellikle kırsal kesimlerden kentlere doğru yapılmaktadır.

1 2

3

4

I. İlk defa Doğu ve Batı klasiklerinden Türkçeye çeviriler yapıldı.

II. İlk kez Avrupa’nın önemli merkezlerinde geçici elçilikler açıldı.

III. İlk defa devlet eliyle kağıt fabrikası, çini imalathanesi ve kumaş fabrikası açıldı.

Bu yeniliklerin kültür, ekonomi ve diplomasi ile eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I ––––––––– A) Diplomasi

II ––––––––– Kültür

III ––––––––– Ekonomi

B) Ekonomi

Diplomasi

Kültür

C) Kültür

Ekonomi

Diplomasi

D) Kültür

Diplomasi

Ekonomi

Bu bilgilerden yola çıkarak yukarıdaki Türkiye haritasında oklar ile gösterilen hangi yöne doğru iç göçün diğerlerine göre daha az yaşanması beklenir? A) 1

B) 2

17.

C) 3

D) 4

?

Bizans ve Balkanlarda iç karışıklıkların yaşanması

A

Ülke hükümdarın malıdır anlayışıyla merkezi otoritenin güçlü olması

İyi bir fetih ve iskan politikasının izlenmesi

Ahi Teşkilatının desteği ve cihat anlayışı

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkılarak “?” ile gösterilen boşluğa aşağıda verilen sorulardan hangisi yazılmalıdır? A) İstanbul’un fethinin sebepleri nelerdir? B) Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüme nedenleri nelerdir? C) Denizler İmparatorluğu nasıl kuruldu?

SOSYAL BİLGİLER TESTİ BİTTİ.

D) Osmanlı Devleti’nde ıslahatların yapılma nedenleri nelerdir?

YABANCI DİL TESTİNE GEÇİNİZ.

7. SINIF SBS – 2

18


A

İNGİLİZCE TESTİ 4.

1. ve 2. sorularda verilen boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız.

1.

I like spending too much time on the Internet ___________ it is harmful for my eyes. A) and

C) because

2.

A

“It helps us to heat our houses in winters.” A)

B)

C)

D)

B) but D) when

Suna prefers reading fairy tales because they are ___________ than novels. A) enjoyable

B) as enjoyable as

C) more enjoyable

D) the most enjoyable

3. – 5. sorularda verilen ifadelere uygun resimleri bulunuz. 5. 3.

“It lives in Africa. It eats leaves. It has got very long legs and it has got an average height of 5 metres. It is the tallest animal.” A)

C)

7. SINIF SBS – 2

“I prefer going on a holiday in winter. I like skiing and walking long distances on snow.” A)

B)

C)

D)

B)

D)

19


A

İNGİLİZCE TESTİ 10.

6. – 9. sorularda verilen diyalogları tamamlayan uygun ifadeleri bulunuz.

6.

Sinem

: _____________. What’s the problem?

Metin

: I got a bad mark in my English exam.

B) It tastes delicious

Yukarıdaki uyarı panosuna ait olan resmin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

C) You look sad D) It seems awful

Nazan

: You ___________ if you want to protect the environment.

Eda

: It can prevent global warming.

? Caution! Don't light fire here. It is dangerous.

A) You feel happy

7.

A

A) can use more expensive cars

A)

B)

C)

D)

P

B) should use recycled glass, paper and plastics C) will waste energy D) use more chemicals

8.

Uğur Berke

: ___________ going on a holiday next weekend?

11. - 13. sorularda verilen resimlere göre ifadeleri tamamlayan uygun seçenekleri işaretleyiniz.

: It sounds great but I can’t. I am very busy and I have to work next weekend.

A) Let’s

11.

B) Why don’t we C) What about

I think __________.

D) Shall we

9.

Deniz

: I think technology is useful for us.

İdil

: __________________ There are a lot of advantages of it.

A) I agree with you.

A) you are very rich

B) What kind of programmes would you like to watch?

B) you will buy an expensive house C) your sun sign is Cancer

C) How often do you use it?

D) you sell your house

D) I don’t think so.

7. SINIF SBS – 2

20


A

İNGİLİZCE TESTİ

12.

14.

A Theatre

Hospital

Library

Blue Street You are here!

Once upon a time, _______________ .

Post office

School

Supermarket

Yukarıda verilen haritaya göre diyaloğu tamamlayan uygun ifadeyi bulunuz.

Pınar

Yağmur : Walk along the street. It is next to the school opposite the library.

A) drivers wore their seat belts B) there used to be a lot of fast and expensive cars

: How can I go to the ___________?

A) supermarket

B) hospital

C) post office

D) theatre

C) this village used to be a quiet and peaceful place D) people lived in big and crowded cities

15. Aşağıda verilen paragrafa göre hangi ifadeye ulaşılamaz?

13.

Arda’s favourite hero was Batman. He was an imaginary character. He loved good people. He could fly very well. He had a wonderful car. He was the strongest man in the world.

1. Batman was not real.

2. Batman was stronger than other men in the world.

3. Batman was good at flying.

4. Batman’s car was very old and old - fashioned. A) 2

B) 1

C) 3 D) 4

Neil Armstrong ___________ on the moon on 20th July, 1969 and Henry Ford ___________ the first automobile. A) landed / designed B) discovered / developed C) landed / published

İNGİLİZCE TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

D) invented / designed

7. SINIF SBS – 2

21


A 1.

ALMANCA TESTİ 4.

Aşağıdaki resme göre cümleyi tamamlayan seçeneği işaretleyiniz

A

Verilen görsele uygun olan ifadeyi işaretleyiniz. Warum ist Peter heute nicht in die Schule gekommen?

Sinop

Van

A) Weil er Besuch hat. B) Weil er heute Geburtstag hat. C) Weil er keine Lust hat.

Van liegt im …………..

Sinop liegt im ………..

A) Osten/Süden

B) Osten/Norden

C) Norden/Westen

D) Süden/Westen

D) Weil er 40 Grad Fieber hat.

5.

Cümleyi doğru tamamlayan kelimeyi işaretleyiniz Ich bin Koch von Beruf. Meine Arbeit __________ mir Spaß!

2.

Aşağıdaki verilen soruda anlam bakımından diziye uymayan sözcüğü işaretleyiniz. A) der Bahnsteig

B) der Schaffner

C) das Auto

D) der Zug

6.

B) sagt

C) redet

D) habt

Cümleyi doğru tamamlayan kelimeyi işaretleyiniz. Roland, gibst du ______ einen Apfel?

3. Verilen görsele göre cümleyi doğru tamamlayan seçeneği işaretleyiniz.

A) macht

Gern. Hier hast du____

Er frisst am liebsten __________ A) Knochen B) Körner C) Melonen D) Fische

7. SINIF SBS – 2

22

A) mich / ihm

B) dir / ihn

C) mir / ihn

D) dich / ihm


A

ALMANCA TESTİ

A

10. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz.

7.

Wir haben gehört, ________ er Melonen verkauft.

Cümleyi doğru tamamlayan seçeneği işaretleyiniz.

Nach dem Befreiungskrieg hat Atatürk am 29. Oktober die Türkische ________ gegründet. A) Kongress

B) Republik

C) Demokratie

D) Reformen

A) ob

B) dass

C) weil

D) dann

11. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz.

8.

_______ viele Menschen leben in eurem Haus?

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz. Weiß jemand, wo mein Koffer ist?

Ich habe ihn zuletzt auf _____ Bahnsteig gesehen. Er ist neben ______ Koffer gewesen.

A) den / meinen

B) der / meiner

C) dem / meinem

D) das / deinen

A) Warum

B) Wie

C) Was

D) Wann

12. Aşağıda verilen cümle öğelerinin doğru dizilimini işaretleyiniz.

9.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz.

Roland, weißt du, ob jeder seine Fahrkarte ___________?

Monika / am liebsten / essen / ihre Freunde / 1 2 3 4 Schokoladenpudding / und 5 6 A) 2 / 3 / 1 / 5 / 4 / 6

A) gekauft hat

B) gekauft haben

C) hat gekauft

D) gekauft ist

7. SINIF SBS – 2

B) 6 / 3 / 2 / 1 / 4 / 5 C) 1 / 6 / 4 / 3 / 2 / 5 D) 4 / 5 / 3 / 2 / 1 / 6

23


A

ALMANCA TESTİ 14. Wie ist das Wetter in der Türkei?

13., 14. ve 15. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

A

A) Es ist sehr kalt.

B) Die Sonne scheint.

C) Es ist kühl.

D) Es ist warm.

Hamburg, den 5. Mârz

Liebe Berna, vielen Dank für deine schöne Karte. Du schreibst, in der Türkei ist es sehr kalt. Hier bei uns ist das Wetter nicht sehr viel besser. Es schneit viel. Am Wochenende sind wir mit der Bahn nach Sylt gefahren. Sylt ist eine sehr schöne Insel. Wir haben dort in einem schönen Restaurant gegessen. Dann sind wir am Strand spazieren gegangen. Unser Hotel ist auch sehr schön gewesen. Wir haben viele Fotos gemacht. Ich zeige sie dir, wenn du wieder hier in Hamburg bist.

15. Was ist Sylt?

Viele Grüße, deine Brigitte

A) eine Stadt

B) ein Land

C) ein Wald

D) eine Insel

13. Wo lebt Brigitte? A) in Hamburg

B) auf Sylt

C) in der Türkei

D) in Berlin ALMANCA TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

7. SINIF SBS – 2

24

7 sınıf SBS 2. Deneme Sınavı 2011 Töder Soruları  

Deneme Sınavları, Cevapları ,Çözümleri için tıklayınız http://www.kemalturkeli.com/site/index.php?option=com_content&view=category&id=78&Ite...