Page 1

K

m

Magazine van tennisveReniging Keltenwoud

Jaargang 36 Nummer 3 september 2013

● Wim Wennekes als nieuwe parkbeheerder ● Ode aan fantastisch 50+evenement ● Baanreglement: slepen is verplicht ● Winnaars en andere info over toernooien

www.keltenwoud.nl


inhoud Uit het bestuur ................................................... 3

Dagboek van een deelnemer ......................... 22

Feestje .................................................................... 4

De winnende koppels ...................................... 24

Een baan huren in de hal ................................. 4

Nieuwe 50+commissie ..................................... 24

Baanreglement is toch duidelijk ................. 5

Keltenwoud eindejaarstoernooi ............. 25

‘Deze baan komt als geroepen’ ...................... 6

Herendubbel competitie ................................ 25

Jan Willem Meijer en Annick Evers ............... 8

Tweemaal winst tegen landskampioen.... 26

Eindstanden ........................................................ 9

Bridgers beginnen weer ................................. 26

René van Dijk VOORZITTER SINDS 2010........... 10

Denise Wouters: ............................................... 27

De keuze van IRIS POUELS ................................. 12

Borrelpraat ...................................................... 28

Zeven teams spelen najaarscompetitie ..... 13

Tennislessen vanaf 1 oktober ..................... 30

aanmelden voorjaarscompetitie............... 13

Drie leuke dagen in tenniskamp .................. 31

Turgay Urganci en Iris Pouels ..................... 15

Jeugdkampioenen bekend ............................. 31

Gezellig afscheid van Gert Marcus ........... 16

Sportretten ....................................................... 32

Damesdubbelcompetitie.................................. 16

‘US Open’ op ons tennispark ......................... 33

DD-donderdagcompetitie ............................. 16

Open Jeugdtoernooi ...................................... 34

Ladiesday op 28 september ............................ 17

leuk tennissen met Fabienne en Irene ......... 35

Team Frances Verheij ...................................... 17

De sponsors van Keltenwoud ................... 36

Tosstennis 3 keer per week ............................ 18

In gesprek met onze sponsors .................... 36

wintertennis .................................................... 18

Rabobank verlengt hoofdsponsorschap . 37

Help…., ik wil ook een Nieuwsflits! ............ 19

Keltenwoud in de media ................................ 38

Ode aan fantastische 50+week .................... 20

Activiteitenkalender 2013 ............................. 39


Uit het bestuur Voor u ligt het herfstnummer van KM. Het zomerseizoen is alweer voorbij. Vaak prachtig weer en vooral ’s avonds regelmatig veel tennissers. Opnieuw bleek het 50+toernooi een groot succes met veel deelnemers. Soms was het ‘s middags zo heet dat spelers uitweken naar een binnenbaan. Wat een luxe op ons park. De voorbereidingen voor de najaars- en winteractiviteiten zijn reeds in belangrijke mate afgerond en competities, zowel intern als in KNLTB-verband kondigen zich aan. Vanaf 1 september jl. zijn de binnenbanen niet meer vrij ter beschikking en is de verhuurperiode begonnen, zowel voor vaste contracten als voor losse verhuur. Door het stichtingsbestuur is na een intensieve overlegperiode overeenstemming bereikt met Turgay Urgancy over een nieuw pachtcontract per 1 januari aanstaande, vooralsnog voor één jaar. Eind augustus heeft Gert Marcus afscheid genomen als parkbeheerder. Hij is intussen opgevolgd door Wim Wennekes, nadat zij in de maand augustus de beheerswerkzaamheden gezamenlijk hebben verricht. Als u dit leest is de najaarsledenvergadering alweer achter de rug. Het belangrijkste agendapunt betrof de jaarrekeningen van de vereniging en van de stichting. Voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging komt het park aan de Selterskampweg niet meer voor op de balans. De resterende boekwaarde van het oude park is afgeboekt. Financieel gezien begint een nieuwe periode waarin op termijn een normale sluitende exploitatie mogelijk lijkt, zowel voor de vereniging als voor de stichting. In beide besturen is aan het einde van het huidige seizoen sprake van twee vacatures. In het stichtingsbestuur was de voorzittersfunctie al vacant. Daar komt bij dat penningmeester Nanne Groot zal aftreden. In het verenigingsbestuur zijn Dianne van Kampen, jeugdzaken, en ondergetekende, voorzitter, per 1 april 2014 aftredend en niet herkiesbaar. Opvolgers worden gezocht. Suggesties zijn welkom! Dat moet toch lukken met zo’n grote vereniging. Colofon

Keltenwoud Magazine

Clubblad van tennisvereniging Keltenwoud verschijnt vier keer per jaar in maart, juni, september en december. 36e jaargang nummer 3 - september 2013 Oplage:

750 exemplaren

Redactiecommissie: Simon van den Bent, redacteur 0318-453819 svdbent@hotmail.com Nico de Gouw, eindredacteur 06-48587924 degouw.nico@gmail.com Tineke Hofs, redacteur 0318-417064 tineke.hofs@upcmail.nl Paul Zaal, redacteur 0318-646905 pzaal@hetnet.nl e-mailadres: redactieKM@keltenwoud.nl Foto’s en illustraties: Germaine Dunselman, Nico de Gouw, Elize de Groot, Gerrie Houweling, Dianne van Kampen, Annemiek Kramer, Rein Ruijsch, Rein Siebinga, leden 50+ commissie, en anderen Vormgeving:

Nico Hoogendoorn

Tennispark en clubhuis: (ook postadres) TV Keltenwoud Langschoterweg 9, 6721 MR Bennekom Telefoon: 0318-430610

3

Op vrijdagavond 18 en dinsdagavond 22 oktober worden de herhalingscursussen voor het AED-certificaat gegeven. Ook nieuwe cursisten zijn welkom. De kosten zijn voor rekening van de vereniging. Aanmelden kan bij ondergetekende.

www.keltenwoud.nl

Tenslotte wensen we u een goed winterseizoen toe. Namens het bestuur, René van Dijk, voorzitter, rvdijk47@planet.nl.

Planning Km in 2013-2014: Nummer 4 bezorging in week 51, vanaf 17 december; kopij inleveren uiterlijk 29 november 2013 Nummer 1 bezorging in week 12 vanaf 18 maart, kopij inleveren uiterlijk 1 maart 2014 Niet vergeten. Attentie voor commissies en leden: vóór 30 november kopij voor het volgende clubblad inleveren bij: redactieKM@keltenwoud.nl.

3


UIT

column

DEZE RUBRIEK BELICHT WISSELENDE ONDERWERPEN IN KELTENWOUD OP LUCHTIGE, LICHTKRITISCHE WIJZE. REAGEREN MAG

Feestje

door: deuce

Waar is dat feestje, hier is dat feestje! De vrolijk bedoelde kreet heeft een wat beladen lading gekregen sinds de gebeurtenissen in het Groningse Haren vorig jaar. Desondanks begint de column met deze woorden, omdat het hoog tijd wordt dat er bij Keltenwoud weer eens een ouderwets feestje wordt gevierd. En dat ter gelegenheid van een lustrum. In vroegere tijden werd vrijwel elk lustrum van Keltenwoud aangegrepen om daar uitvoerig bij stil te staan. Leden van het eerste uur weten zich nog goed te herinneren dat het vijfjarig bestaan groots werd gevierd in de Junushoff in Wageningen. Tegenwoordig is de animo om een lustrum te vieren aanzienlijk gedaald. Ja, toen Keltenwoud 25 jaar bestond, toen werd een speciale commissie in het leven geroepen die een mooi feestprogramma in elkaar draaide. Maar dat is inmiddels alweer ruim dertien jaar (!) geleden. In februari 2015 bestaat Keltenwoud 40 jaar. Er zijn inmiddels voorzichtige stappen gezet om een lustrumcommissie op poten te zetten die dit heuglijke feit niet onopgemerkt voorbij wil laten gaan. Bijna twee jaar van te voren lijkt erg vroeg, maar om een lustrum goed en gedenkwaardig te organiseren, heb je ruim de tijd en voldoende menskracht nodig.

Een baan huren in de hal Op 1 september is de huurtermijn voor een nieuw speelseizoen in de tennishal van Keltenwoud begonnen. Vele tientallen leden en andere huurders zijn tot 9 april 2014 verzekerd van wekelijks tennisplezier op de binnenbanen. Wie ook zo’n vast huurcontract gedurende een of meer uur per week wil aangaan, kan terecht bij Rina Weijman, tel. (0318) 416783, e-mail rina.weijman@chello.nl. Het seizoencontract voor een baan voor 30 weken kost 420 euro per uur van 12-15 uur (dalurentarief), 535 euro ’s morgens en ’s middags, en 585 euro vanaf 17 uur; op zaterdag en zondag 520 euro. Via de website is te zien welke uren nog niet verhuurd zijn. Op contracttarief spelen is voordeliger dan de losse uurprijs van 17 (dalurenactie), 22 (voor- en namiddag) en 24 euro (’s avonds). Via het clubhuis (0318430610) kunt u vernemen welke uren in het komende winterseizoen (nog) vrij zijn voor de losse verhuur.

Het is belangrijk dat in deze commissie leden van Keltenwoud uit alle geledingen komen te zitten. Dus niet alleen 50- of 60-plussers, ofschoon die wel goed weten hoe je een feestje moet bouwen. Dat bewijzen ze elk jaar weer met het 50-plustoernooi, dat in augustus de 25ste succesvolle aflevering kende. Ook de jeugd en de 20-, 30- en 40-plussers dienen aan hun trekken te komen, want een lustrumfeest is pas geslaagd als er voor iedereen wat te beleven is. Het is te hopen dat een brede vertegenwoordiging van de club in de aanstaande lustrumcommissie plaats neemt. Dus als je benaderd wordt als geschikte kandidaat, niet meteen ‘nee’ zeggen en het maar aan anderen overlaten. Het initiatief voor de viering van het 40-jarig bestaan van Keltenwoud verdient alle lof. Wachten tot het magische getal van 50 in 2025 is bereikt, is niet verstandig. Je hoeft geen onheilsprofeet te zijn om te voorspellen dat een aantal huidige leden van Keltenwoud dat niet haalt.

4

*Tennissen op een fijne vloer met goede verlichting.


Baanreglement is toch duidelijk Einde maken aan donzekerheid

Geregeld hoor je verschillende reacties over het slepen of vegen van de banen na een tennispartij. Het zou niet hoeven, het is toch smashcourt, zeggen de tegenstanders, luieriken en onverschilligen. Natuurlijk wel, is het standpunt van degenen die het beste voor hebben met de banen. Het staat zelfs of de bordjes bij de ingang naar de banen. Feit is evenwel dat een aantal leden het nalaat en daarmee ook onzekerheid bij de goedwillenden veroorzaakt.

*Goed voorbeeld doet goed volgen.

Baan slepen is verplicht De nieuwe parkbeheerder wil graag een eind maken aan deze verschillende opvattingen. Bij een Keltenwoud Nieuwsflits op 4 september stond te lezen: “Het vegen van onze banen is verplicht. Om de groei van alg tegen te gaan blijkt het vegen een prima remedie te zijn. Daarnaast worden en ook nog andere middelen ingezet om onze banen gezond te houden.” Ook in het introductie-interview in deze KM dringt Wim Wennekes aan op het slepen van de banen na het tennissen. De homepage van onze website vermeldt eveneens dat het vegen van de buitenbanen verplicht is. Ook volgens het verenigingsbestuur is slepen een vanzelfsprekendheid. Het baanreglement dat het bestuur enkele jaren geleden vaststelde, zegt daarover: “Na het spelen zijn de spelers verplicht om de buitenbanen te slepen met de daarvoor bestemde sleepnetten. Binnenbanen hoeven niet te worden gesleept.” (artikel 13). Dit reglement is te zien op het bord achter het afhangsysteem in de tennishal en op onze website. Op alle zaken in het reglement mag je elkaar aanspreken. Regeling voor introducés Dat geldt ook voor het spelen op onze tennisbaan door niet-leden. Blijkbaar gebeurt het meer dan eens dat leden een introducé meenemen en de baan op gaan zonder zich vooraf bij de parkbeheerder of de bar te melden. Er bestaat namelijk een regeling voor introducés. Daarin is het Keltenwoud-leden toegestaan met een niet-lid te spelen door in het clubhuis een introducépas te kopen voor € 7,50 per persoon per dagdeel (ochtend, middag, avond). Hiermee kan in het baanreserveringssysteem worden afgehangen, gedurende het 5

*Baanreglement, “bindend voor de gebruikers…”, is te lezen in de hal van het clubhuis.

hele jaar op de buitenbanen en in de zomer ook op de halbanen. En voor de volledigheid: niet-leden kunnen ook zonder introductie een buitenbaan huren als men daarvoor vooraf in het clubhuis € 15 per baanuur betaalt.

*Bord dat voor zichzelf spreekt.


Wim Wennekes, de nieuwe beheerder van ons tennispark:

‘Deze baan komt als geroepen’ De eerste afspraak loopt mis. Aangekomen op het tennispark, blijkt dat Wim Wennekes het druk heeft, erg druk. Hij is nog volop bezig met het onderhoud van twee banen, die vóór de avond klaar moeten zijn. Zijn ‘leermeester’ Gert Marcus is doende met andere zaken en kan niet bijspringen. Dan maar de volgende dag terugkomen. Ingewerkt in augustus Een dag later is Wim Wennekes (56) op het afgesproken tijdstip tuinafval aan het opruimen en zegt dat hij over vijf minuten klaar is voor het interview. Kortom, hij zit al volop in het werk, waarbij hij gedurende de maand augustus is ingewerkt door Gert Marcus. “Dit komt voor mij als geroepen”, zegt de Bennekommer een paar keer. ”Het is een ontzettend leuke job, heel afwisselend en ik kom met veel mensen in contact.” Gevarieerd takenpakket Met ingang van 1 september is Wim Wennekes de nieuwe beheerder van het tennispark Keltenwoud als opvolger van Gert Marcus, die met pensioen is gegaan. “Petje af voor Gert, hoe hij de taken de afgelopen jaren heeft ingevuld’’, geeft de nieuwe beheerder zijn voorganger een compliment. “Gert zegt altijd: de banen zijn het allerbelangrijkste, die moeten optimaal zijn. Ik ben het daar helemaal mee eens’’, aldus Wim, die vervolgens opsomt wat onder meer tot zijn takenpakket behoort: gras maaien, onderhoud van een deel van het omliggende groen, hekken controleren, prullenbakken schoon maken, onderhoud van de buitenbanen, binnenbanen en de hal, de financiële administratie rond de losse verhuur van de binnenbanen en de ledenadministratie. Bestrijden van alg pure noodzaak Dat er bij het baanonderhoud veel komt kijken, heeft Wim Wennekes direct ervaren. “Alg”, noemt hij als reden dat het onderhoud van de twee banen een dag eerder langer duurde dan gepland. Het groene spul is hier en daar nog te zien buiten het speelveld. “Het is

* Borstelen, vegen en onderhoud van de banen vergen constant aandacht. 6

*Door kantoorwerk en ledenadministratie is de parkbeheerder ook regelmatig in zijn werkkamer bij het clubhuis aanwezig. een probleem van smashcourt, alle clubs met dit soort banen hebben er mee te maken. Je moet het bestrijden, anders worden het hele plakkaten die de mat afsluiten waardoor er plassen op blijven staan. De baan vaak borstelen en vervolgens een middel erop spuiten dat de alg doodt en de baan niet vernielt. Dat kost gewoon veel tijd.” Ledenadministratie kan efficiënter Ook het voeren van de ledenadministratie behoort tot de taak van Wim Wennekes. Hij wil hiermee de komende tijd volop aan de slag om de nodige verbeteringen aan te brengen. Als ervaren ict-er, die op vrijwillige basis webmaster van Keltenwoud blijft, heeft hij de plannen al klaar. “Als ik zie dat een en ander niet optimaal is, wil ik verbeteringen aanbrengen. Ik ga eerst het geheel overnemen, daarna op zoek naar een nog beter pakket, synchroon laten lopen en het geheel omklappen, zoals dat heet. Uiteindelijk moet het efficiënter en tijdbesparend worden, maar dan zijn we zeker een jaar verder.”


Tennissen na fietsen en hardlopen Wim Wennekes werd tien jaar geleden lid van Keltenwoud. Hij was in zijn jonge jaren een fervent fietser, die elke dag op de fiets zat, ook in het weekeinde. “Ik fietste wel zo’n 12.000 kilometer per jaar. Ik ben ermee gestopt toen ik ging trouwen. Ik kon het niet maken om elke dag uren weg te zijn. Ik ben gaan hard lopen, de halve marathon. Dat kost niet zoveel tijd. Toen ik na twaalf jaar last kreeg van mijn knieën, was het meteen afgelopen. Ik heb anderhalf jaar niks gedaan en dat was voor mij een regelrechte ramp. Ik voelde me echt beroerd. Toen ben ik gaan tennissen. Omdat ik in contact met de grond blijf, heb ik geen last van mijn knieën. Het is een heerlijke sport en je raakt nooit uitgeleerd.” Technisch denken en werken Het beroepsleven van Wim Wennekes speelde zich grotendeels af in een drukkerij. Hij werkte voornamelijk aan de technische kant, opmaken en vorm geven en verdiepte zich in de ict. Hij kreeg in 2011 ontslag en ging na een jaar vergeefs solliciteren op de taxi rijden om bezig te blijven. Maar ook daar werd Wim na anderhalf jaar overbodig en zat weer thuis. Eind vorig jaar kreeg hij te horen dat de kans bestond dat Keltenwoud op zoek ging naar een nieuwe beheerder. Hij solliciteerde meteen op die functie.”Ik heb twee keer een gesprek gehad met de stichting Beheer Nieuw Keltenwoud. Ik ben dolblij dat ik ben aangenomen. Ik denk dat het feit dat ik niet alleen technisch kan denken, maar ook technisch ben met mijn handen de doorslag heeft gegeven.” 24 uur verdeeld over 5 dagen Wim Wennekes heeft een contract van één jaar, 24 uur per week. Is dat aantal uren voldoende? “Dat weet ik niet, de praktijk zal

*Zorgen voor duidelijke lijnen op de baan het moeten uitwijzen. Ik verdeel die uren over vijf dagen, zodat ik door de week elke dag aanwezig ben.” Hij hoopt dat het contract volgend jaar verlengd zal worden. “Ze krijgen 150 procent inzet van mij en ik hoop dat ik dit werk tot mijn pensioen mag blijven doen.” Tot slot somt hij nog een voordeel op van zijn nieuwe baan. “Ik werk voornamelijk in de buitenlucht. Ze noemden mij altijd de melkfles vanwege mijn bleke huid. Nou, ik begin nu al aardig te verkleuren en ik moet mensen vertellen dat ik het ben. Ze kenden alleen die melkfles van vroeger.” Simon van den Bent

*De ondertekening van het contract waardoor Wim Wennekes (rechts) officieel de nieuwe parkbeheerder is geworden. Voor de handtekening van de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud zorgde interim-voorzitter Jos van Kroonenburg 7


Jan Willem Meijer en Annick Evers winnen Open Toernooi

*Annick Evers verrast bij de vrouwen.

*Jan Willem Meijer, winnaar bij de mannen.

Ze moesten er nog wel voor flink aan de bak op zondagmiddag 8 september, maar ze stonden bij ingewijden toch wel te boek als favoriet voor de toernooioverwinning. Jan Willem Meijer die als eerste geplaatst was en Annick Evers die met haar jeugdige talent haar uiterst ervaren opponente Marjo Gruisen in de slotminuten van de finalepartij toch nog aftroefde. Maar voor het zover was, stroomde er nogal wat water door de Rijn…. Verkorte sets op slotdag Immers, het weer gooide roet in het eten op de laatste dag van het Van Wonderen Open 2013 van Keltenwoud. Waren de weersomstandigheden zes dagen lang goed tot optimaal te noemen, met af en toe wat miezerige regen op zaterdag als uitzondering, op zondagmorgen ging het mis. Het water kwam op de slotdag met bakken uit de hemel en de toernooicommissie zag zich genoodzaakt om de eerste wedstrijdronde van half 10 te verplaatsen naar de tennishal. Ook werd besloten in verband met de te verwachten tijdsdruk met verkorte sets te gaan spelen. Dat houdt in dat elke set met een 2-2 stand begint en dat de derde set wordt afgewerkt met een supertiebreak. Na regenbui blijft supertiebreak Rond tien uur stopte de regen, opende zich het wolkendek en kwam af en toe zelfs de zon door. Ruim een half uur later hadden de smashcourtbanen de overvloedige regenval verwerkt en kon er buiten getennist worden. En toch werden ook de overige wedstrijden met verkorte sets gespeeld. “Dat staat nu eenmaal in de reglementen. Als je met verkorte sets begint, moet je daarmee doorgaan, het is niet anders”, aldus toernooileider Leon Nijsten. 8

Lang niet alle spelers en speelsters waren daar blij mee. “We waren nu wel erg snel klaar’’, reageerde een deelnemer die na zo’n drie kwartier spelen het racket weer op kon bergen. Toch was er ook begrip voor de toernooicommissie die in elk geval rond het geplande tijdstip van vier uur de prijzen kon gaan uitreiken. Categorie 5 bij de vrouwen Zoals gezegd, ging de eerste prijs bij de vrouwen in de categorie 5 naar de pas 14-jarige Annick Evers, die bij LTC Barneveld speelt. De Bennekomse won in de slotwedstrijd na 1-1 in sets in de tiebreak van Marjo Gruisen. Annick heeft vijf jaar bij onze vereniging getennist, maar vertrok twee jaar geleden naar Barneveld waar zij sterkere medespelers verwacht. Momenteel speelt Annick, die op het *Wedstrijdleider Leo Nijsten legt de finalisten Bon (links) en Meijer het spel met de verkorte sets uit.


Marnix-college in Ede in 3VWO zit, categorie 6 in het enkel en 5 in het dubbelspel. Het was de eerste keer dat zij tegen Keltenwoud-lid Marjo Gruisen tenniste; en met succes. Categorie 4 bij de mannen Bij de mannen bleef de hoogste eer volledig in Bennekom. Jan Willem Meijer van Keltenwoud liet in de categorie 4 zijn naam bij de toernooiwinnaars schrijven. Hij versloeg zijn clubgenoot Peter Bon in twee sets. Net als vorig jaar waren de hoogste categorieën met vier deelnemers mager bezet. Het aantal deelnemers was met ruim dertig afgenomen tot 142.

Soms afvalsysteem in plaats van poules Een oorzaak daarvan kan zijn dat er bij Keltenwoud te weinig in poules wordt gespeeld. Daardoor kon het gebeuren dat het toernooi voor een dubbelteam in een categorie waarvoor zich in totaal vijf teams hadden opgegeven, al na één wedstrijd voorbij was. Leon Nijsten hierover: “We kijken echt wel of we poules kunnen maken. Kijk, bij vijf teams moeten ze vier wedstrijden spelen. Meestal komen die spelers ook uit in een andere categorie. We kijken dan naar de verhinderingen en dan valt het niet samen te voegen. Dus maken we de keuze om toch het afvalsysteem te hanteren.” Simon van den Bent

Eindstanden HE 4 1 Jan Willem Meijer 2 Peter Bon 3 Julian van Veldhuizen HE 5 1 Harmen Schaap 2 Boy Tai Tin Woei 3/4 Jeroen Nab 3/4 Kees Takkebos HD 5 1 Ruben Oost / Timo Valk 2 Ruben Buitenhuis / Harmen Schaap 3/4 Boy Tai Tin Woei / Kees Takkebos DE 5 1 Annick Evers 2 Marjo Gruisen 3 Sanne van der Meer HE 5 35+ 1 Theo Schennink 2 Marc van Lohuizen 3 Bart Waterbolk DD 5 35+ 1 Ria Dijk-van Miltenburg / Marjo Gruisen 2 Lenette Brethouwer / Marianne Oldenbeuving 3 Hanneke Derkx / Iris Pouels-Roksnoer HE 6 1 Julian Vink 2 Pieter Brorens 3 Chris de Jong HD 6 1 Gert-Jan van Ee / Patrick Hofland 2 Erdem Isitan / Ibrahim Isitan 3 Richard Hietveld / Chris de Jong DE 6 1 Sarah Meijering 2 Lotte Diepeveen 3 Doris van Doorn DD 6 1 Sanne van der Meer / Sarah Meijering 2 Gera Baars / Janine de Jong 3 Linda Jochemsen / Sarah Schrijver GD 6 1 Patrick Hofland / Tina Geytenbeek 2 R van der Horst / P.J. van Enk 3/4 Roel Kremers / Sarah Schrijver 3/4 Roy Evers / Heleen Evers HE 6 35+ 1 Dimitrios Karaliolios 2 Harry van Nieuwamerongen 3/4 Rein Siebinga 3/4 Cornel van Dijk HD 6 35+ 1 Wim van der Wilden / N van der Wilden 2 Jurjen Abels / Reinier de Jong 3 Guido Hanegraaf / Hanjo de Wit

9

DD 6 35+ 1 Annemieke Kwant / Janny Marcus -Vonk 2 P.J. van Enk / L. Langbroek-Jansen 3/4 Ans Nap-Koreman / Bea van Wakeren-van De Pol 3/4 Annie Pesch / Mariet de Vries GD 6 35+ 1 Co van Vulpen / Marian van Ravenswaaij 2 Jan Pesch / Sylvia Pesch 3 Marc van Dijk / Diana van Eldik HE 7 17+ 1 Julian Vink 2 Eric Koudijs 3 Jan de Graaf HD 7 17+ 1 Tim Denissen / Tim von der Fuhr 2 Hans Peppelenbos / Jan van Wakeren DE 7 17+ 1 Lotte Diepeveen 2 Susanne Bekker 3 Karlijn Remmers HE 7 35+ 1 Elco van de Weerdhof 2 Wim Kraan 3/4 Wim Wennekes 3/4 Jan Hartsuiker HD 7 35+ 1 Marc van Dijk / Peter Verweij 2 Tj van Eldik / Corné Kranenburg 3 Ton van der Klok / Jan van Reenen DE 7 35+ 1 Frances Verheij 2 Rianne Bogers 3 Judy Nyman DD 7 35+ 1 Wijnie van Eck / Mieke Sibeijn 2 Frances Verheij / Trudi Windau 3/4 Rianne Bogers / Marga Teunissen 3/4 Lieneke Kolf-Kramer / Lisa Snetselaar GD 7 35+ 1 Ton van der Klok / Tineke van Blokland-Bootsman 2 Stefan Willemse / Marjorie Kuijpers 3 Peter van Nierop / Marleen van der Deijl DE 8 17+ 1 Annet Roelofs 2 Jantiene Draaijer 3 Jolien van de Kraats HE 8 35+ 1 Elco van de Weerdhof 2 Bas Snetselaar 3/4 Marcel Huting 3/4 Jan van Eijck


René van Dijk

VOORZITTER SINDS 2010

Zeven voorzitters in 38 jaar. Na Piet Smit, Udo Perdok, Ies van Haneghem, Ginus Voorintholt, Jos van Kroonenburg en Tom Kettler is nu het woord aan de huidige voorzitter, de 66-jarige René van Dijk. teren waar ik al op mijn achttiende in het eerste elftal werd opgesteld. Maar omdat ik door mijn studie niet kon trainen kwam ik in een steeds lager elftal terecht. Op mijn 35ste ben ik overgestapt naar de tennissport. Waarom werd je voorzitter van Keltenwoud? Toen Tom Kettler het na negen jaar wel welletjes vond is er aan mij getrokken. De commissie die een nieuwe verenigingsvoorzitter moest zoeken, vroeg mij. Ik had tijd beschikbaar om wat voor de club te doen. Ik zat toen al als secretaris in een commissie voor de realisatie van het nieuwe park. Die commissie werd later het huidige stichtingsbestuur SBNK. Ik vond het wel een uitdaging om de eerste voorzitter van een grote vereniging op een totaal nieuw park te worden. In de ALV van april 2010 ben ik benoemd en aangetreden voor een termijn van vier jaar. Waar kom je vandaan en wat deed je? Ik kom uit Lunteren en ben in 1947 geboren in de bovenwoning van het spoorstation aan de kippenlijn. Mijn vader was bij de politie, eerst als agent en later als adjudant. De lagere school heb ik in Lunteren in 5 jaar doorlopen. Vervolgens ging ik zes jaar lang naar het gymnasium in het Christelijk Lyceum Veenendaal. Op 18-jarige leeftijd volgde de universiteit in Utrecht om nog eens zes jaar wis- en natuurkunde te studeren. Militaire dienst kon ik ontlopen. Eerst elke keer uitstel en als je dat tot je dertigste kon volhouden werd uitstel afstel. In augustus 1971 ben ik gestart als leraar wis- en natuurkunde op het toenmalige Christelijk Streeklyceum te Ede. Hier werd ik in 1978 op tamelijk jonge leeftijd benoemd tot conrector. Dat heb ik heel lang gedaan, tot 1995. Mijn lestaak werd steeds minder en in 1993 heb ik voor het laatst voor de klas gestaan. Dat betrof een 6 vwo-groep voor wiskunde. Bij de fusie van een zestal scholen tot de brede scholengemeenschap Het Streek werd ik in 1995 benoemd als lid van de centrale directie. Die functie heb ik bekleed tot begin 2007 toen ik op 59-jarige leeftijd met prepensioen ging. Sinds wanneer ben je lid van Keltenwoud? In de loop van 1982 heb ik me aangemeld. Door de aanleg van drie extra tennisbanen, de zogenaamde Bruilbanen, kon toen een ruime wachtlijst worden weggewerkt. Voorheen had ik gevoetbald bij de VV Lun10

Wat voor een type voorzitter ben jij? En hoeveel tijd stop je daar in? Ik hecht aan een goede gang van zaken met duidelijke procedures. Ik wil en hoef niet zo nodig alles zelf te doen. Op twee manieren kan ik goed delegeren: anderen de ruimte geven voor eigen initiatieven en ook zaken doorverwijzen naar anderen. Een vergadertijger ben ik zeker niet, maar vergaderingen zijn nu eenmaal noodzakelijk en gelukkig heb ik er geen hekel aan. Wel hecht ik aan efficiënte vergaderingen die niet langer duren dan nodig is. In een vereniging moet uiteraard veel ruimte zijn voor de inbreng van leden, maar de verenigingsdemocratie moet geen “dictatuur van wantrouwen” zijn. Dan zou het bestuur te zeer worden gekortwiekt. Gemiddeld ben ik 1 tot 1,5 dag per week met Keltenwoud bezig, zo schat ik. Dit is inclusief het werk voor het stichtingsbestuur, waarvan de verenigingsvoorzitter q.q. deel uitmaakt. Hoe lang ga je door als voorzitter? Zoals ik er nu over denk ben ik in 2014 niet herkiesbaar. De periode van vier jaar is dan om en een rooster van aftreden is er niet voor niets. Rouleren van bestuursleden vind ik een goede zaak en ook verjonging kan geen kwaad. Vergeet niet dat ik dan al 67 jaar ben. Ik zit wat dat betreft niet aan het pluche vast en in een grote vereniging als Keltenwoud zijn er zeker voldoende capabele mensen die het stokje kunnen overnemen.. Welke andere functies had je eerder? Gelijk met Ginus Voorintholt kwam ik in 1990 in het bestuur van Keltenwoud; hij als voorzitter en ik als vice-voorzitter en voorzitter van de technische commissie. Die laatste functie was toen omvattender dan nu. Destijds zaten bij de TC-vergaderingen ook alle voorzitters van andere commissies aan tafel, zoals jeugd-, recreatie- en toernooicommissie en soms de trainer. Dat werk heb ik circa 5 jaar gedaan. Mijn dochter Ingeborg was toen jeugdlid en speelde veel competities en toernooien. Daardoor ging ik ook jeugdteams begeleiden en bezocht vaak de thuis- en uitwedstrijden. In die tijd heb


ik ook nog een scheidsrechtersdiploma gehaald om als verenigingsscheidsrechter te kunnen functioneren. Ook bij district jeugdkampioenschappen heb ik soms op de stoel gezeten. Na die bestuursperiode ben ik tweemaal enkele jaren verenigingscompetitieleider geweest. In 2006 volgde het lidmaatschap van de commissie die al snel overging in de beheersstichting van het nieuwe park. Tevreden over de ontwikkeling van het ledental? Gezien de landelijke dalende trend wel, maar omdat de doelstelling bij de opening van ons park in 2009 1200 leden was, is er minder tevredenheid. Wij blijven gelukkig nog redelijk constant rond de 1000 leden zitten. De omliggende verenigingen hebben een duidelijke teruggang in hun ledenaantal. Als wij dus stabiel kunnen blijven is dat in deze tijd een goede zaak, lijkt me. Blij dat de verkoop oude park en de nieuwe pachtovereenkomst met Turgay zijn afgerond? De verkoop van het oude park betekent een grote opluchting. Die heeft ongelooflijk lang geduurd. De eerste overeenkomst is al in 2003 op papier gezet. In 2006 kwam er een nieuwe overeenkomst die in 2008 is herzien. Half 2012, toen er betaald moest worden, begonnen de echt grote problemen. Al met al heeft het 10 jaar geduurd. Met Turgay hebben wij een goede vernieuwde pachtovereenkomst voor het barbeheer gesloten met op dit moment tevredenheid aan beide kanten. Hoe ziet het financiële plaatje van de club er uit? Nu het oude park eindelijk is verkocht onder de condities zoals ze bekend zijn, moet het mogelijk zijn in de nabije toekomst zwarte cijfers te produceren. Voorwaarde is dan wel dat het ledenaantal op peil blijft. Wat ben je zelf voor een tennisser? Ik vind het leuk om in een team te spelen. Singelen doe ik al vijf jaar niet meer maar dubbelen vind ik des te leuker. In de rally kan ik wel aardig meekomen. Bij voorkeur speel ik samen met iemand die meer dragend is in een partij. In de veteranencategorie kan ik mee op 6 niveau. Vroeger heb ik zowel in een heren- als mixed team gespeeld op de zaterdag of woensdagavond. Nu speel ik in de herendubbel

*René in aktie

50 plus competitie en in het winterseizoen in een onderlinge zaterdagmiddag competitie. Deelname aan toernooien beperkt zich nu tot een enkel veteranentoernooi en ons eigen eindejaarstoernooi. Wat zijn jouw grootste hobby’s? Ik lees veel, vaak populair-wetenschappelijk. Soms op mijn vakgebied, soms literaire werken en regelmatig thrillers. Kranten worden door mij gespeld. Verder bridge ik een paar keer in de week. Natuurlijk is het tennissen ook een grote hobby. Ik hoop dat tot hoge leeftijd te kunnen volhouden gemiddeld zo’n twee tot drie keer per week. Vroeger heb ik veel geschaatst en was in de tachtiger jaren enige tijd lid van de Edese IJsvereniging. Met mijn beide dochters heb ik destijds diverse schaatstochten van circa 40 tot 60 kilometer ondernomen, zelfs een keer een tocht van 90 kilometer. Hoe kijk je terug op bijna 3,5 jaar voorzitterschap? Het is allemaal anders verlopen dan ik me had voorgesteld. De verkoop van het oude park kostte veel aandacht en energie. Daardoor ben ik soms te weinig toegekomen aan de bestuurlijke aspecten van tennistechnische zaken en verenigingsactiviteiten. Gelukkig heeft Keltenwoud twee voortreffelijke competitieleiders en hebben de medebestuursleden waar nodig de honneurs waargenomen. Is Keltenwoud veranderd in de 30 jaar dat je lid bent? Ja, er heeft in mijn ogen een duidelijke verandering plaatsgevonden. Vroeger was er bij veel meer leden een grotere betrokkenheid bij het wel en wee van de vereniging. Voorbeelden zijn de deelname aan en de belangstelling voor het open toernooi en de clubkampioenschappen. Het is ook moeilijker om voor allerlei verenigingstaken vrijwilligers te vinden. Het heeft alles te maken met de individualisering van de maatschappij die er ontegenzeggelijk is. In 2015 bestaat Keltenwoud 40 jaar. Tijd voor een groot feest? Op dit moment hebben wij er nog niet bij stil gestaan en is er in het bestuur nog niet over gesproken. Het leeft dus nog niet echt, maar er zal zeker aandacht aan (moeten) worden geschonken. Paul Zaal

11


De keuze van….

IRIS POUELS

41 jaar, clubkampioene en lid van de jeugdcommissie Zaterdag tweede klasse of zondag hoofdklasse? <<vet>> “Meteen al een lastige keuze. Ik vind gezelligheid belangrijk, maar ook tennissen op niveau. Op zaterdag spelen we al vier jaar samen met een vriendinnenteam en eigenlijk is tweede klasse iets te gemakkelijk voor mij. Mijn uitdaging is dan wel te gaan voor elk punt en zo ruim mogelijk te winnen. Op zondag ligt dat heel anders. Ik kan dan heel veel leren van mijn teamgenoten en ook van de veel sterkere tegenstanders. Kijk, ik ben dan wel clubkampioen, maar er zijn natuurlijk betere tennissters bij Keltenwoud. Die deden of niet mee met de clubkampioenschappen of ze gingen alleen dubbelen. We zijn gedegradeerd naar de eerste klasse, dus wordt het wellicht wat makkelijker voor mij. En ja, ik ga volgend seizoen weer in beide teams meedoen. Maar niet alle wedstrijden, dan is het goed te doen.” <<einde vet>> Enkelspel of dubbelspel? “Enkelspel. Dat is veel intensiever. Ik wil lopen, er hard voor werken, moe worden. Dat is in een dubbelspel lang niet altijd het geval. Het hangt natuurlijk wel van het niveau af (Iris is een 5 in zowel enkel als dubbel). Een dubbel is leuk, maar kan niet tippen aan een enkelspel.” Binnen of buiten tennissen? “Een moeilijke keuze, maar ik kies toch voor buiten. De banen in de hal zijn echt fijn, het spel gaat sneller en je hebt geen last van de weersomstandigheden. Toch heeft spelen in de frisse lucht mijn voorkeur. Het geeft meer ontspanning en ook de ruimte om me heen is prettig: de lucht zien, de zon voelen. Ik speel altijd. Als het koud is trek ik een dikke trui aan. Een regenbuitje, het maakt mij niet uit. Tennissen is zo leuk.” Tennis of badminton? “Ik snap de keuze. Ik heb vanaf mijn achtste jaar gebadmintond in mijn woonplaats Heteren. De beide ouders deden het en ik heb gespeeld met mijn tweelingzus Daniëlle en mijn man Frank. Hem heb ik via het badminton ontmoet en beter leren kennen. Ik heb landelijk competitie gespeeld en nog training gehad van de nationale topper Lex Coene. Ook in Amsterdam, waar ik bewegingswetenschappen studeerde, ben ik blijven badmintonnen. In 1997 zijn we naar Bennekom verhuisd, maar hier was geen leuke club te vinden. Nog een tijdje bij een badmintonclub in Veenendaal actief geweest, maar ik wilde iets in Bennekom gaan doen. Dus het werd negen jaar geleden tennissen. Met badminton kon het alleen maar minder worden en met tennis kon ik alleen maar leren en beter worden. Badminton is een sport met korte rally’s en intensief, in tennis zit meer en is leuker. Om op de keuze terug te komen: tennis dus.”

*Iris Pouels-Roksnoer in juni 2012 als een van de gefêteerde speelsters in het kampioensteam dames 3e klas.

derer is mijn favoriete speler. Hij heeft een mooie, beheerste techniek. Vanwege het gravel en de lange rally’s kijk ik het liefst naar wedstrijden op Roland Garros in Parijs. Daar moeten ze echt hard werken.” Nederland of Indonesië? “Nederland. Mijn moeder is half-Indonesisch, komt van Java en is op 12-jarige Nederland naar Nederland gekomen. Ik ben wel drie keer in Indonesië geweest, de laatste keer twee jaar geleden met mijn twee dochters en met mijn zus en haar twee kinderen. Dat was heel speciaal. De eerste keer dat ik in Indonesië was, voelde het heel fijn, had ik echt het gevoel daar thuis te horen. De mensen zijn zo vriendelijk en gastvrij. Het is een mooi land om op vakantie te gaan, het is mooi om te zien waar een deel van mijn familie vandaan komt, maar ik zou er niet willen wonen. Ik ben in Nederland geboren getogen en ben een echte Nederlandse.” Het heeft niets met de rubriek te maken, maar Iris Pouels kan het niet laten om tot slot een noodkreet te slaken. “Er moeten echt meer ouders in de jeugdcommissie komen. Ach, het is zo leuk om dingen voor de kinderen te organiseren en dan te zien hoeveel plezier ze hebben.” Waarvan acte! Simon van den Bent

Om naar te kijken: mannen- of vrouwentennis? “Ik kijk veel liever naar de mannen. Mooiere rally’s, veel afwisseling. Dat gekreun bij de vrouwen vind ik helemaal niks. Roger Fe12


Zeven teams spelen najaarscompetitie De KNLTB-najaarscompetitie is in volle gang. Zeven teams met in totaal ruim 40 tennissende leden vertegenwoordigen Keltenwoud. Dit is één team meer dan vorig jaar. Zij spelen op zes zaterdagen tot eind oktober: 14, 21 en 28 september, 5, 12 en 19 oktober. Als een van deze speeldata uitvalt, geldt 26 oktober als reservedatum. De thuisspelende vereniging bepaalt de aanvangstijd van de wedstrijden, ergens tussen 10 uur en half 2. Hogere indeling De verenigingscompetitieleiders Herma Florissen en Nicole Oosterveld hadden voor twee teams een hoger klasse-indeling aangevraagd. Eén team komt uit in de hoofdklasse, twee in de 1e klasse, drie in de 2e klasse en één in de 3e klasse. De teams in de DD en HD-klassen spelen telkens vier dubbelpartijen, het GD-team speelt 2 dubbels en 2 mixpartijen. De uitslagen en standen zijn te volgen via de KNLTB website, doorklikken naar competitie, dan naar uitslagen najaarscompetitie midden. Onderstaand de indeling en samenstelling van de teams: Damesteams 1e Damesteam 18+ hoofdklasse Herma Florissen, Karin Peters captain, Marjolein van der Toolen, Marjo Gruisen, Natalie van der Horst. 2e Damesteam 18+ 1e klasse Ria van Dijk, Nicole Oosterveld, Lenette Brethouwer, Suzanne ten Böhmer, Henny van den Brink captain. 1e Damesteam 35+ 2e klasse Saskia van Huizen, Annie Marcus, Dinie van de Bospoort captain, Janny Vonk. 2e Damesteam 35+ 2e klasse Anne Nagel, Joke van Laar, Marieke Bosman captain, Trudi Windau, Irene Rietdijk, Annet Rijsemus, Marianne Bordes, Joke van Paridon. Herenteams 1e Herenteam 35+ 1e klasse Wiljan Janssen, Hans Erik Lukkien, Chris Kluijtmans, Marc Bordes, Dennis Vlasblom captain, Harry van Nieuwamerongen. 2e Herenteam 35+ 3e klasse Wim Wennekes, Hans Honders, Kees van de Water, Leo Heijster, Jan de Vreede captain Gemengd team > 1e Gemengd team 17+ 2e klasse Lenette van Blooijs, Judy Nijman, Nancy van den Horn, Roy Evers, Heleen Evers, Guus Krabbenborg captain, Frank Bouman, Marco van Brenk.

13

In november aanmelden voor…

voorjaarscompetitie

Het klinkt vreemd, de najaarscompetitie is nog maar net begonnen, en we moeten met zijn allen ook al naar de voorjaarscompetitie van 2014 gaan kijken. Als u daaraan wilt meedoen, is inschrijven voor 21 november gewenst, want de club kan de teams doorgaans tot uiterlijk begin december inschrijven. Houdt onze Nieuwsflitsen, de website en het publicatiebord in het clubhuis dus goed in de gaten. Daar verschijnt eind oktober meer informatie. Vertel dat aan elkaar door. Volop tennisplezier Ieder jaar weer beleven meer dan honderd Keltenwoudleden volop tennisgenot aan het meespelen in de competitie. Het levert niet altijd een kampioenschap op, maar vaak is het wel prettig andere clubs te ontmoeten. Aanmelden kan individueel of als team. Er wordt gespeeld op zaterdag, zondag, dinsdag, vrijdag en woensdag (jeugd). De competitie duurt meestal van de eerste week van april tot eind mei/begin juni. Ook over de inschrijving voor de zomeravondcompetitie (woensdagavond) in mei-juni 2014 volgt later informatie. Meer informatie over meedoen aan de competitie is te verkrijgen bij de competitieleiders van de technische commissie: Herma Florissen, tel. 0318-430170, Nicole Oosterveld, tel. 0318-430119 en bij leden van de jeugdcommissie.


Je voelt je zeker bij Guijt verzekeringen

Guijt verzekeringen is gevestigd in Arnhem, Bennekom, Cuijk, Gendt, Grave, Heythuysen, Kerkrade, Lent, Melick, Nijmegen en Uden

Kantoor Bennekom Dorpsstraat 64 6721 JM Bennekom Tel. (0318) 41 77 07

V RReemst eemst VHet an wordtR nog leuker Van an eemst Schildersbedrijf Schildersbedrijf

Schildersbedrijf

Heterwordt nogmet leuker als iemand je als ermeedenkt. iemand met je Schilder, Glaszetter, Behanger. meedenkt. Schilder, Glaszetter, Behanger. Schilder, Glaszetter, Behanger.

Korenlaan 36 Korenlaan 36 36 Korenlaan 6721 CV Bennekom 6721 CV Bennekom 6721 CV Bennekom Tel. (0318) 417884 / 420308 Tel. (0318) 417884 / 420308 Tel. (0318) 417884 / 420308

SCHILDER GLASZETTER BEHANGER SCHILDER SCHILDER GLASZETTER GLASZETTER BEHANGER

BEHANGER

ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF ERKEND SCHILDERSERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

EN AFWERKINGSBEDRIJF

14

Portugalhome bemiddelt in de aan- of verkoop van uw woning in Portugal. Kijk voor een uitgebreid en gevarieerd Portugalhome bemiddelt in de aan- of verkoop van uw aanbod in heel Portugal op onze website

woning in Portugal. Kijk voor een uitgebreid en gevarieerd aanbod in heel Portugal op onze website WWW.PORTUGALHOME.NL PortugalWWW.PORTUGALHOME.NL Home Real Estate - Makelaardij o.g. Laarweg 78 6721 DG Bennekom Tel.: (0031) (0)318 630566- /Makelaardij (0)629305085 Portugal Home Real Estate o.g.

Laarweg 78 6721 DG Bennekom Tel.: (0031) (0)318 630566 / (0)629305085

BUSSER TRANSPORT B.V. BENNEKOM Goed voor Goed vooruu Goed voor u

Bennekom

Bennekom Dorpsstraat Bennekom 60 Dorpsstraat 60 0318 - 41 63 89 Dorpsstraat 60 0318 41 63 89 0318 - 41 63 89

en enuw uwhaar haar en uw haar Wolfheze Wolfheze Heelsumseweg 12 Wolfheze Heelsumseweg 026 - 48 21 280 1212 Heelsumseweg 026- -48482121 280 026 280

wenst U veel tennisplezier en een fijn tennisseizoen

Kaardebol 15 6721 RX Bennekom


Clubkampioenen 2013:

Turgay Urganci en Iris Pouels Turgay Urganci en Iris Pouels-Roksnoer mogen zich een jaar clubkampioen van Keltenwoud noemen. Turgay (49), die tevens clubhuispachter is, versloeg in een spannende finale de vier jongere Robbert Bijlemeer en prolongeerde daarmee zijn titel bij de mannen. Iris mag zich de beste tennisvrouw 2013 van Keltenwoud noemen. Zij nam de titel over van Marjo Gruisen, die door een blessure afwezig was. De DE-categorie 4/5 bestond uit één poule van 4 vrouwen waarin Monique van Dam tweede werd. Twee jaar achter elkaar Het is Turgay Urganci dus gelukt zijn kampioenstitel van 2012 te prolongeren. Tegen Robbert Bijlemeer had hij daar een driesetter plus tiebreak voor nodig. Na de laatste “uit” voor Robbert was Turgay zichtbaar opgelucht. Meteen na afloop van de spannende finale op zondagmiddag 30 juni werd hij door Chris Kluijtmans gehuldigd als clubkampioen 2013. Na afloop van de prijsuitreiking en verloting bedankte Turgay de organisatiecommissie en de spelers en

speelsters voor hun deelname en inzet aan de clubtitelstrijd. Hij sprak de hoop uit dat er volgend jaar meer dan honderd leden meedoen aan de clubkampioenschappen.

Lijst clubkampioenen De honderd deelnemers aan de clubkampioenschappen van TV Keltenwoud waren verdeeld over 16 verschillende categorieën. De volledige kampioenenlijst 2013 bevat de volgende namen: Heren enkel categorie 4/5 Turgay Urganci, HE6 Pieter Brorens, HE7 Guus Krabbenborg, HE8 Bas Snetselaar. Heren dubbel: HD6 Peter Bon en Jan Wolters, HD7 Frank Bouman en Marco van Brenk, HD8 Jan de Graaf en Corné Kronenburg. Dames enkel cat. 4/5 Iris Pouels-Roksnoer, DE7/8 Frances Verheij. Dames dubbel: DD3: Natalie van der Horst en Elise Koolen, DD 5/6 Annemieke Kwant en Elsbeth Urganci, DD7 Frances Verheij en Trudi Windau, DD8 Els Berghege en Brigitte Sprik. Gemengd dubbel: GD6 Jan Gerritsen en Nicole Oosterveld, GD7 Guus Krabbenborg en Judy Nijman, GD 8 Teunis Jan van Eldik en Nienke Boonen. Foto’s van de clubkampioenschappen 2013 staan op onze website.

*Clubkampioen Turgay (wit shirt) bedankt wedstrijdleider Chris Kluijtmans en de CK-commissie voor hun inzet bij de organisatie van de clubkampioenschappen.

*Turgay Urganci in zijn finalewedstrijd.

*Iris Pouels-Roksnoer. 15


Gezellig afscheid van Gert Marcus Met een drukbezochte en gezellige receptie is op vrijdagmiddag 30 augustus afscheid genomen van parkbeheerder Gert Marcus. Nadat hij op 30 juli 65 jaar was geworden, ging op 1 september zijn pensioentijd in. Namens de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud sprak Jos van Kroonenburg een afscheidswoord. Hij gaf onder andere een overzicht van de functies die Gert bij de tennisclub heeft verricht en prees hem om zijn inzet en vakkundigheid bij het verzorgen van de banen. Ook waren er bloemen voor Gerts echtgenote Janny Marcus-Vonk. Gert zelf memoreerde zijn carrière van vier jaar als groundsman op het oude park, gevolgd door een 3-jarige dienstverband als parkbeheerder en ledenadministrateur op de nieuwe accommodatie. Hij bedankte de mensen met name met wie hij nauw heeft samengewerkt, waaronder de barmedewerkers en zijn vervangers tijdens vakanties Johan van Roekel en Bertus van der Craats. In KM 2 van juni 2013 werd een uitgebreid interview met Gert afgedrukt.

*Jos van Kroonenburg overhandigt Gert Marcus een afscheidsattentie.

*Gert memoreerde bij zijn afscheid de nauwe samenwerking met barbeheerder Turgay, Truus en Ronald (vlnr).

Damesdubbelcompetitie op vrijdagmiddag Net als vorig jaar doen ook in het komende winterseizoen meer dan 50 vrouwen mee aan de interne vrijdagmiddag damescompetitie. De deelneemsters zijn over twee groepen verdeeld, waardoor men eens in de twee weken op de buitenbanen speelt. Poule A met de sterkste speelsters start op vrijdag 27 september en poule B begint op vrijdag 4 oktober. De deelnemende vrouwen hebben al bericht over hun indeling en speelschema ontvangen. Tot en met maart 2014 zijn de wedstrijden steeds op vrijdagmiddag van 13.45 tot 15.15 uur. De organisatoren Hella Laurijsen en Anja Koopman verwachten dat het weer een gezellige en sportieve serie wordt.

16

DD-donderdagcompetitie vanaf 31 oktober

De donderdagavondcompetitie in het damesdubbel 2013-2014 start op 31 oktober. Deze interne wintercompetitie gaat door tot in de maand maart. Er wordt om de twee weken op 4 buitenbanen gespeeld tussen 19.15 en 22.15 uur. De inschrijfformulieren liggen al geruime tijd in het clubhuis. Wie nog mee wil doen, kan tot 1 oktober dit formulier inleveren of een bericht sturen naar Bertus van der Craats, e-mailadres a.craats9@upcmail.nl, onder vermelding van naam, adres, postcode/woonplaats, telefoon, e-mailadres, speelsterkte en de naam van de partner. Op een avond speel je één wedstrijd van twee gewonnen sets. Bij een 5-5-stand volgt een tiebreak. Bij een 1-1 setstand wordt eveneens een tiebreak gespeeld in plaats van een derde set. Aan deelname zijn geen kosten verbonden omdat men de eigen tennisballen gebruikt.


Ladiesday op 28 september Vlak na het verschijnen van het juninummer van KM is besloten de ladiesday te verplaatsen naar zaterdag 28 september. Het programma begint om 12.45 uur en eindigt om 22.30 uur. Er zal natuurlijk veel tennis zijn, maar er komen ook een drankje, eten en gezelligheid aan te pas. In het clubhuis ligt een inschrijfschrift om aan te melden. Inschrijven tot 20 september Als iemand niet aan het hele programma kan deelnemen, bestaat de mogelijkheid om op een later tijdstip aan te sluiten bijvoorbeeld bij de borrel, het buffet of het feestje. De bedoeling is dat het een gezellige damesbijeenkomst wordt met zo veel mogelijk leden. Inschrijven tot 20 september kan via onze website of op het inschrijfformulier in de hal. Let op: de uiterste inschrijfdatum is vrijdag 20 september! Nadere informatie over het thema volgt na inschrijving.

*Inschrijven voor de ladiesday!

Team Frances Verheij wint in Heideweek Liefst vijftig Keltenwoud-leden deden mee aan het Schuman Heideweektennistoernooi 2013. Elf viertallen bestonden volledig uit leden van onze vereniging, in drie andere teams was sprake van een mix vanuit verschillende clubs of woonplaatsen in de gemeente Ede. Daarmee kon je Keltenwoud ‘hofleverancier’ noemen van het jaarlijkse tennistoernooi op de ETC-banen in Ede.

* Rianne Bogers, Martin Iedema, Frances Verheij en Henk Kuipers (vlnr) kampioen van de C-poule in het Heideweektennistoernooi. 17

Promotie na titel in C-poule Het team met Frances Verheij als captain werd kampioen van de C-poule. Samen met Rianne Bogers, Henk Kuipers en Martin Iedema was Frances eerst het sterkst in de voorronde. Vervolgens won het team op zaterdag 31 augustus met 6-2 de finalewedstrijd van hun ETC-tegenstanders. Een mixpartij ging verloren, maar de 3 andere partijen DD, HD en GD leverden wel een zege op. Het Bennekomse kwartet promoveert naar de B-poule. Een mooie prestatie, gefeliciteerd. Spanning in A- en B-poules In die B-poule kwamen de teams van de captains Nicole Oosterveld en Hanneke Pompe heel ver. Het team van Hanneke en Tineke Hofs, Paul Zaal en invaller Kees van de Water bereikte de finale maar moest zich toen door blessures terug trekken. Het team van Nicole Oosterveld, José Wessels, Arie Langstraat en Theo Hendriks won hun voorronde maar delfde in de halve finale het onderspit door bij een 4-4-eindstand in vier partijen welgeteld één game minder te hebben gescoord. In de A-poule kon het team van Annemieke Kwant, Ria van Dijk, Rien Beukhof en Piet Gulikers hun titelsucces van vorig jaar niet prolongeren. Ze verloren de finalewedstrijd tegen Teskwik-spelers met 7-1.


Tosstennis 3 keer per week Ook in de komende wintermaanden gaat de toss gewoon door. De toss is een gezellige manier om steeds met wisselende partners een verrassend partijtje tennis te spelen. Op maandag en donderdag wordt er overdag gespeeld. Het animo voor deze toss is groot dus je kunt altijd rekenen op een leuke partij. Op de vrijdagavond trekt de deelname de laatste weken weer wat aan, dus we hopen dat deze positieve trend deze winter doorzet. Dus kom allen en doe mee met als motto: "Iedereen speelt mee van jong tot oud op de TOSS van Keltenwoud!"

De speeltijden zijn: Vrijdag 19.30 tot 22.30 uur Maandag 13.30 tot 16.00 uur donderdag 10.00 tot 12.30 uur De recreatiecommissie

Gezelligheidstoernooitjes wintertennis Komend winterseizoen spelen we weer een aantal gezelligheidstoernooitjes. Om deel te nemen moet u natuurlijk wel jaarlid of winterlid zijn. We spelen drie wedstrijden van 45 minuten. Na elke wedstrijd ontvangen de deelnemers tijdens een kleine pauze een versnapering. Meedoen kost 5 euro per toernooi. Van november tot en met maart De vijf speeldagen zijn op de volgende zaterdagen: 16 november – Herfsttoernooi - 11.00 - 15.00 uur 14 december – Glühweintoernooi - 13.00 - 17.00 uur* 18 januari - Snerttoernooi - 11.00 - 15.00 uur 15 februari - Valentijnstoernooi - 11.00 - 15.00 uur 15 maart – Lentetoernooi - 11.00 - 15.00 uur. *Attentie voor de andere aanvangstijd van 13.00 uur op zaterdag 14 december. Er is dan geen soep, wel glühwein en bitterballen. Voor wie dat wil is de glühwein te vervangen door een ander toepasselijk drankje, bijv. warme chocolademelk.

Voor elk toernooi apart inschrijven In deze toernooitjes speelt u steeds met een andere partner een mixed-dubbel, damesdubbel of herendubbel. U kunt zich opgeven voor elk van deze toernooimiddagen afzon-

derlijk via de website van Keltenwoud of door het inschrijfformulier in te vullen en in de witte brievenbus in het clubhuis te deponeren. De inschrijving sluit telkens drie dagen voor de toernooidatum. Herfsttoernooi op 13 november Glühweintoernooi op 11 december Snerttoernooi op 15 januari Valentijnstoernooi op 12 februari Lentetoernooi op 12 maart. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Frances Verheij, tel. (0318) 418614 of per mail bij recreatiecommissie@keltenwoud.nl. Tot ziens op één van deze zaterdagen bij weer zo’n gezellig en sportief evenement voor Keltenwoud-leden! De recreatiecommissie

18


Help…., ik wil ook een Nieuwsflits! “Ik krijg helemaal geen nieuwsflits….!” is een reactie van menig Keltenwoud-lid bij het horen van een of ander nieuwtje. Bijvoorbeeld over de nieuwe clubkampioenen, over 35 kinderen van het Jeugdkamp die ineens 8 tennisbanen ‘blokkeren’, over de Kids Tour, over de afscheidsreceptie van Gert Marcus, over de inschrijving voor allerlei toernooien, over het begin van een nieuw tennishalseizoen, over de algemene ledenvergadering, over …. ga zo maar door. Het antwoord is simpel en helder: je zult ook nooit een Keltenwoud Nieuwsflits ontvangen als je jezelf daarvoor niet aanmeldt! E-mailadres invullen Eigenlijk is zo makkelijk: ga naar onze website www.keltenwoud.nl en klik in de linkerkolom aan dat je wilt inschrijven voor de Nieuwsflits. Vul je eigen e-mailadres in en je voor- en achternaam en verstuur je schrijfsel. Je krijgt daarvan een bericht van ontvangst op dat e-mailadres toegestuurd en als je dat bericht bevestigt sta je op de lijst van (gratis) Nieuwsflitsabonnees. Als het goed is ontvang je daarna voortaan iedere Nieuwsflits die Keltenwoud uitgeeft. Soms kan dat even duren. Vorige week werd kort na het Open Seniorentoernnoi flits-nummer 29 van dit jaar uitgegeven. De frequentie is vergelijkbaar met 2012 toen 36 keer een KeltenwoudNieuwsflits uitkwam. Nog een advies: lees de flitsen ook echt, want gemiddeld slechts 50% van onze 400 abonnees blijkt het toegezonden mailbericht daadwerkelijk te openen.

19

Bij meer leden ieder een abonnement Nog een praktische tip: zorg er in ieder geval voor dat steeds jouw huidige emailadres aangemeld is, want bij veranderingen moet je dat zelf doorgeven. Het volstaat dus niet om wijzigingen alleen aan de ledenadministratie door te geven. Uiteraard moet dat ook, maar de lijst flits-abonnees is een ander bestand dat los staat van de ledenadministratie. Tenslotte is het handig als meerdere leden in één gezin of op één adres die over verschillende e-mailadressen allemaal hun eigen emailadres op de lijst laten zetten. Dan ontvangt ieder de Nieuwsflits. Want je zou de leden de kost moeten geven die er niet aan toe komen om de inhoud van zo’n bericht met de huisgenoten te delen…. En als je op een bepaald moment de toezending wilt laten stoppen, dan kun je je net zo simpel met één berichtje afmelden. Maar waarom zou je dat doen? Nico de Gouw

*Op het publicatiebord in de gang van de tennishal is een print van een aantal Nieuwsflits-afleveringen te zien met ‘de aansporing’ daarop in te schrijven….


Ode aan fantastische 50+week

*Bomvol terras

Het 25e 50+toernooi, gezegend met uitzonderlijk goed en warm weer, gaat de Keltenwoud boeken in als een zeer geslaagd toernooi. De opening op maandagmiddag 29 juli begon leuk en muzikaal, verzorgd door een kinderkoor onder leiding van Gertie Savelkoul. Daarna hesen de moeder en de zus Suheyla van Turgay de Keltenwoud vlag in top. De 40 aanwezigen wilden hun eerste wedstrijd gaan spelen of kwamen aanmoedigen. Voor de 50+ commissie is het begin altijd spannend. Als voor de eerste keer de banen zijn toegewezen en de ballen zijn uitgereikt kan het toernooi beginnen en eerst dan zal pas blijken of het (bijgestelde) draaiboek er niet voor niets is. Oplossing voor hittegolfdagen EyeWish Groeneveld had 200 brillenkokers als presentje voor de deelnemers beschikbaar gesteld. Met 173 deelnemers en 37 HD, 28 DD en 43 GD, onderverdeeld in 25 poules, was er sprake van 10% meer inschrijving dan vorig jaar. Geen geringere belangstelling dus zoals bij veel andere toernooien maar juist meer. Een dikke 150 wedstrijden konden worden gespeeld. De 25 poules hadden ieder een naam van een Keltenwoud-lid dat in verleden of heden veel voor de vereniging heeft betekend. Op de eerste speeldag kreeg de 50+commissie het direct al voor zijn kiezen. De voorspellingen gaven voor de donderdag en de vrijdag tropische temperaturen aan. â&#x20AC;&#x153;Ik ga met dat weer echt niet spelen, jullie zijn 20

*Kinderkoor


hartstikke gek om oudere mensen er aan te wagen. Jullie spelen met levens; ik wil alleen nog om 9 uur ’s ochtend spelen”, waren de meest geuite opmerkingen. Toch wilden wij graag de toernooitijden van half vier tot diep in de avond handhaven. Dan maar de hal in, daar schijnt de zon tenminste niet, of verplaatsen naar het tweede deel van de avond. Op een kleine uitzondering na had iedereen begrip voor deze oplossing. Langs de banen stonden parasols en emmers water, zodat er toch gewoon kon worden doorgespeeld. Rode loper en nieuwe loungesets Turgay had nieuwe loungesets aangeschaft die het terras een nog betere uitstraling gaven. Ook de rode loper geflankeerd door zes bloembakken, deed het goed. Net alsof men voor een première bij Touschinski was gekomen. In het begin van de week, toe het ’s avonds laat nog fris werd, maakten sommige ouderen gretig gebruik van plaids. Niet onvermeld mag blijven dat Helmie Toussaint, een van de oprichters van Keltenwoud in 1975, ons toernooi bezocht en daar vele bekenden tegenkwam. Net of zij niet weg was geweest. Toen het toernooi eenmaal op gang was gekomen liep het als een tierelier. Zeker, bij het indelen volgens speelsterkte maakten we ook na drie jaar ervaring wel eens een verkeerde keuze. Te sterk ingedeeld of juist te zwak, het is altijd jammer dat zoiets gebeurt maar je ontkomt er soms niet aan. Overigens hebben ook veel partijen soms twee uur in beslag genomen. Een partij eindigde zelfs met 7-6 en 6-7, beter kun je het niet indelen. Happy hour en nog meer gelukkigen Als 50+ commissie is het hard aanpoten zo’n hele week. Behalve de scribent van dit verhaal, hadden de anderen vrijwel de hele week vrijaf moeten nemen zodat er bijna elke dag de volledige ploeg was. Je draait al gauw 50 tot 60 uur in zo’n week en als dan blijkt welke enorme waardering er van vele deelnemers op je af komt weet je waarom je het doet. Deelnemers tevreden, wij tevreden! De keuken- en barbrigade onder leiding van Turgay en Elsbeth werkte zich de gehele week een slag in de rondte. Want door het uitzonderlijk mooie weer moest ook het zwembad worden bediend. In de keuken heerste er Turkse temperaturen en moest onder hoogspanning worden gewerkt. Speciaal ingeslagen Belgische biertjes vonden al snel hun weg naar het bomvolle terras. Van het happy hour tussen 5 en 6 uur werd gretig gebruik gemaakt.

21

Avondthema’s De avondthema’s werden druk bezocht. Op de dinsdagavond zorgden zes dames, Jannie Busser, Eka Dijkstra, Lia Draijer, Foxy Smit, Trudi Windau en Denise Wouters, voor een kunstavond. Daarbij kon ook nog een lekker glas port worden gedronken met kaas van Gall en Gall en een speciale kaastafel van Turgay. Inderdaad, alleen maar dames. Kennelijk kent Keltenwoud geen mannelijke kunstenaars, hooguit kunstenmakers. Op woensdagavond was VakantieXperts er. Eigenaresse Corinne Ploegman vond het heel apart dat twee poulenamen aan haar overleden ouders Cor en Aag waren gewijd. Rijwielhandel Hartman plaatste electra fietsen speciaal voor ouderen en de Heeren van de Wijn verzorgde een heerlijke proeverij van wijnen en kaasplateau. Op donderdag wilden we er achter komen wat voor talenten er bij de deelnemers schuilen. Er was helaas weinig animo. Toernooivoorzitter Gosse had een haringkar gecharterd en was binnen een mum van tijd door de voorraad heen. De meeropbrengst kwam ten goede aan Manege Zonder Drempels. Op vrijdagavond maakte ijssalon La Fontaine uit Bennekom op de heetste dag van het jaar (36 graden) haar opwachting. In drie kwartier was Van Dinteren uitverkocht. Het ijs onder in de koelbox was toen al aan het smelten. De karaoke kwam moeizaam op gang, maar na de eerste liedjes was er geen houden meer aan. Topper was de 50+ commissie zelf met een eigengemaakte tekst op het nummer “the winner takes it all”. Dank aan sponsors en medewerkers Het terras zat op zaterdagmiddag 3 augustus al om vijf uur mudvol voor de prijsuitreiking en het buffet. Liefst 160 inschrijvingen waren er; niet eerder vertoond! Gosse Schraa noemde de hoogtepunten en enkele bijzonderheden van het toernooi. Hij bedankte de sponsoren Albert Hein, Busser Trucking Beheer, Gall en Gall, Geels, Hema, Oude Tol, Xpert Reisbureau, Roel Hartman en Eye Wish Groeneveld, de bar- en keukenbrigade en alle medewerkers, waaronder Johan van Roekel en sportmasseuse Marianne Nijsten. Een groot applaus van eigenlijk iedereen was er voor het vlekkeloos verloop van dit toernooi. Cees Pouw bedankte de commissie. Ook nu waren er geen prijzen voor de poulewinnaars maar via een uitgebreide verloting had iedereen kans wat te winnen. Jammer was dat de geluidsinstallatie nog steeds niet naar behoren functioneerde. Het aansluitende warme en koude buffet van Turkse en Nederlandse combinatie was van grote klasse. Vervolgens kon het grote feest beginnen met muziek van de Latijns-Amerikaanse zevenpersoons band Groove Bario. Al ver voor middernacht ontwikkelde het feest zich tot een compleet dansgala. Een weergaloze afsluiting van een fantastische toernooiweek. Paul Zaal


Dagboek van een deelnemer Dinsdag 5 juni Redactievergadering van het clubblad. Ik heb mederedactielid Paul al heel lang geleden beloofd dat ik meedoe aan het 50-plustoernooi als ik in die week in Bennekom ben. Het is zo’n tien jaar geleden dat ik voor het laatst deelnam en dit jaar is het zo ver. Onder het toeziend oog van Paul vul ik het deelnameformulier in en deponeer het in de brievenbus. Ik heb mij opgegeven als invaller/reserve en wacht maar af.

*Handdoek om de nek en (nog) niet in de ring….

Maandag 29 juli Op internet heb ik gezien dat ik gekoppeld ben aan Annette, die ik ken van naam en gezicht. Om twee uur gaat de telefoon en intuïtief denk ik dat het iemand van de organisatiecommissie is. En jawel, of ik wil invallen voor de partner van Sjouk. Oei, ik durf geen nee te zeggen en zit dus vast aan twee onderdelen. Ik hoef deze dag nog niet in actie te komen. Omdat ik twee maanden niet op de baan heb gestaan vraag ik mijn oudste zoon Thomas of hij even een uurtje met me wil tennissen om in elk geval te voelen hoe het is om een racket vast te houden. Het valt niet tegen. Het is prachtig weer, op het park is het al een drukte van belang en bij het betalen van het inschrijfgeld maak ik kennis met Sjouk. Dinsdag 30 juli Ik hoef pas ’s avonds te spelen en als ik naar het park fiets, stapelen donkere wolken zich op. Op het moment dat ik het park betreed, begint het te regenen. Het ziet ernaar uit dat mijn rentree op het 50-plustoernooi wordt uitgesteld. Maar we kunnen binnen spelen en na lang wachten kan ik eindelijk aan de slag. Annette toont zich een zeer solide partner. We winnen zelfs en zijn pas om kwart over elf klaar. Een paar biertjes en laat naar bed. De adrenaline stroomt nog hevig door mijn lichaam en ik kan moeilijk de slaap vatten. Woensdag 31 juli Om zes uur staat de eerste partij met Sjouk gepland. Het begint weer te regenen, maar het zet gelukkig niet echt door. Het loopt goed en we winnen ruim. Daarna nog een mixed-partij. Het blijft nu droog en dat is het enige pluspunt. Met name Jos maakt mijn gebrek aan tennisritme pijnlijk duidelijk. Ook steekt enig fysiek

22

ongemak de kop op. Doordat ik regelmatig moet serveren, begint de zwakke plek in mijn rug op te spelen. Nu weet ik weer waarom ik niet meer aan toernooien deelneem. Ik kan gerust anderhalf uur lang tegen een bal staan te meppen –zonder te serveren– maar mijn lijf heeft minstens twee dagen nodig om te herstellen. Donderdag 1 augustus Ik sta op met een lichte kater. Het is gisteravond laat geworden op het volle terras. Ik heb veel bier gedronken. Nou ja, veel…. Voor mijn doen wel. Ik ben niet meer gewend zoveel te tennissen en te drinken. Wel heb ik de unieke en gezellige sfeer van het toernooi ervaren. Vrijwel niemand gaat na afloop meteen naar huis. Wat me wel opvalt is dat de gesprekken veelal gaan over de vreemde backhand van de een, de onnavolgbare forehand van de ander, de rare ballen van die, enzovoort. Ach, we hebben allemaal wel iets aparts. Enkele persoonlijke details van bepaalde leden die ook ter sprake komen, houd ik voor me. Ik moet vandaag weer twee partijen spelen. O jee….! En dan is het ook nog eens warm, bloedwarm. De eerste partij met Sjouk is goed te doen. De organisatie zorgt voor emmers water bij het veld en ik verkoel me met een natte handdoek om mijn nek. Daarna tegen Margaret en Ton. Ik noem


Na een gedenkwaardige partij met 2 tiebreaks…. Vlnr Ton Roks, Annette Rijsemus, Margaret Loeven en Simon van den Bent. hun namen omdat het een onvergetelijke partij wordt. Zij winnen na 6-6 de eerste tiebreak, waarna Annette en ik na een 1-5 achterstand in de tweede stand terug komen tot 6-6 en na opnieuw ver achter te hebben gestaan de tweede tiebreak winnen. Het gaat op het 50-plustoernooi weliswaar niet om het winnen, maar het is toch leuk om op die manier de partij na bijna tweeënhalf uur te beëindigen. Ik voel me aardig gesloopt, maar de gezelligheid op het terras en de drank brengen me er bovenop. Ik ben weer laat thuis en slaap slecht doordat de problemen met mijn rug heftiger worden. En ik voel pijn in mijn arm. Onze clubfilosoof Aart mag dan wel zeggen dat blessures erbij horen, prettig is het niet. Ach ja, ik ben niet de enige die met fysieke problemen rondloopt. Een schrale troost. Vrijdag 2 augustus Nog één partijtje en dan zit het er op. Gelukkig. Voordat Sjouk en ik de baan opgaan, neem ik de gelegenheid te baat om te laten masseren door Marianne. Het brengt de nodige verlichting in mijn rug en vol goede moed begin ik met het inslaan. Bij het eerste balcontact trekt een enorme pijn door mijn rechterarm. Doordat ik thuis ook de hele week bezig ben met schilderen, ondertapijt afsteken en veel sjouwwerk –volgende week komen ze nieuwe vloeren leggen– is het kennelijk te veel geworden. Pure overbelasting, laat Marianne later weten. Gehandicapt maak ik de partij 23

in de immense hitte toch af. Spijtig voor de tegenstanders en mijn teamgenoot. Een anticlimax. Ik ga vroeg naar huis, nog meer gesloopt dan een dag eerder. Als ik nu langer blijf, ben ik morgen geen knip voor de neus waard. Zaterdag 3 augustus Het weer is wat afgekoeld en perfect voor de slotavond. Ik ben aardig opgeknapt en geniet met volle teugen van de verloting, het eten, de muziek en alles wat er verder bij hoort. Hoeveel flessen wijn er wel niet worden aangesleept! Een pluim voor de organisatie, die er een gedenkwaardige jubileumaflevering van heeft gemaakt. Of ik volgend jaar weer meedoe? In elk geval in één poule en beter voorbereid. Maar ik geloof dat er al een campervakantie naar Schotland gepland staat. Simon van den Bent


De winnende koppels In het 50+-toernooi kregen de winnaars weliswaar geen prijs, maar deze publicatie kan wel gezien worden als een eervolle vermelding. Heren dubbel: Jelle Thien / Bram Zeggelaar, Louis Tuinstra / Ed Verheij, Nico Kamstra / Jaap Meijer, Raymond Rameckers / Wim van der Wilden, Walther Devillee / Nanne Groot, Herman de Vries / Klaas Wagenaar, Gerard van Breda / Jan van Delden, Nico de Gouw / Harry Rijken, Peter Bon / Jan Wolters. Dames dubbel: Riet Beukhof / Lyda Visscher, To Hehenkamp / Irene Scholten, Dicky Gijsbertsen / Annemieke Kwant, Diny van de Bospoort / Ina van de Water, Jannie Busser-Schreuder / Corry Wolfs, Attie Honders / Ans van Wijk-Heerlien.

Gemengd dubbel: Lenette Brethouwer / Karel ten Bรถhmer, Irene Scholten / Sjerp Scholten, Liesbeth Teunissen / Jouke van der Baan, Ludwien Marijnissen / Han ten Hallers, Dorien Vermeer / Erik Vermeer, Margaret Loeven / Ton Roks, Mariet de Vries / Herman de Vries, Jantineke Bezoen / Erik Keij, Riet Beukhof / Rien Beukhof, Ina van de Water / Johan Laurens.

Nieuwe 50+commissie

In 2014 gaat een nieuwgevormde commissie het 50+toernooi organiseren. Dorien Vermeer, Tineke Hofs, Marty Wagenaar, Henk Sikking, Henk Kuipers en Henk Bol vormen het zestal. Op de foto v.l.n.r. de eerstgenoemde vijf leden. Henk Bol ontbreekt op deze foto, waarop ook nog Gosse Schraa (met pet en microfoon) van de 2013-commissie net zichtbaar is. Henk Sikking is vooralsnog het aanspreekpunt van de nieuwe 50+commissie.

24


Keltenwoud eindejaarstoernooi Vanaf zaterdag 21 december tot en met dinsdag 31 december wordt het Keltenwoud eindejaarstoernooi gespeeld. Inmiddels al voor het vijfde jaar. Ook eind 2013 hopen wij weer veel tennissport liefhebbers te kunnen begroeten. Tennis op 10 decemberdagen Op 21 december en 22 december beginnen de wedstrijden van 10.00 tot 20.00 uur. Op dinsdag 24 december is de laatste wedstrijd om 17.00 uur. Op donderdag 26 december wordt tussen 10 en 14 uur gespeeld. Het wedstrijdschema op de andere dagen loopt dagelijks van 9 tot 21 uur. De prijsuitreiking is op dinsdag 31 december na de finales om 16.00 uur. 18+ en 35+-categorieën Er is een 18+- en een 35+-categorie. Gespeeld wordt in de onderdelen herendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel in de speelsterkten 3 tot en met 8. De toernooicommissie hoopt opnieuw een sportief en vooral gezellig toernooi mee te maken. De winnaars van vorig jaar worden uitgedaagd hun titels te verdedigen. Het toernooi is ook voor Keltenwoud-tennissers een mooie gelegenheid de krachten te meten met andere KNLTB-spelers. En spelers van buiten Bennekom kunnen wederom genieten van de fantastische tennishal van Keltenwoud. Hoofdsponsor FLYNTH In 2013 hebben we “FLYNTH” adviseurs en accountants als hoofdsponsor. Evenals in voorgaande jaren krijgen alle 1e en 2e prijs winnaars de TV Keltenwoud-wijn uitgereikt. Daarnaast worden vele andere prijzen verloot onder de deelnemers. Een deel van deze prijzen wordt beschikbaar gesteld door sponsors. Doe dus mee.

Herendubbel competitie:

*Wijnflessen met het Keltenwoudlogo, prijs met een traditie. Inschrijven kunt u tot 13 december doen via www.toernooi.nl. Daar zal tevens het wedstrijdreglement te lezen zijn. Meer informatie bij wedstrijdleider Janny Marcus-Vonk, e-mailadres: keltenwoudeindejaarstoernooi@gmail.com en telefonisch via (0318) 430610 (tennispark).

start op 7 november

Evenals voorgaande jaren organiseren wij in het komende winterseizoen een interne herendubbelcompetitie. Na de eerste speelavond op 7 november wordt er verder om de twee weken op donderdag vanaf 19.00 uur gespeeld. Inschrijven tot 1 oktober Inschrijven kan tot 1 oktober, maar het aantal deelnemers dient een veelvoud van vier te zijn. Als er meerdere aanmeldingen komen, worden die op de reservelijst geplaatst. De indeling geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst. De inschrijving is individueel; de koppels worden gevormd door het speelschema, dat twee poules kent. Je speelt twee wedstrijden per avond. De eerste partij start om 19.00 uur, de tweede om 19.50 uur, de derde om 20.40 uur en de vierde en laatste van de avond om 21.30 uur. De speeltijd is telkens 50 minuten, inclusief inspeeltijd. 25

Tennisballen, hapjes en prijsjes Het inschrijfgeld van € 15,00 per deelnemer, te voldoen op de eerste speelavond, is bedoeld voor het betalen van de tennisballen, de hapjes en prijsjes. Aanmelden kan door een email te sturen naar g.jansen7347@ upcmail.nl met daarop je naam, adres, postcode en woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en speelsterkte. Je kunt aangeven als je alleen invaller wilt zijn. Voor inlichtingen: Geert Jansen, tel. (0318) 419506 en Teunis Jan van Eldik, tel. (0318) 6519628.


Tweemaal winst tegen landskampioen Ons 35+team in de landelijke hoofdklasse werd tweede in de voorjaarscompetitie. Door dit fraaie resultaat mocht het team op zaterdag 15 juni naar de halve finale van het NK Veteranen Landelijke Hoofdklasse 35+ in Lisse. Jack Engelaar, Theo Schennink en Robbert Bijlemeer waren weer van de partij, maar Rein Siebinga, Jan-Willem Zondag en Bert van den Born konden wegens blessures niet spelen. Pierre Gullikers mocht na toegekende dispensatie meedoen als vierde teamlid. Gehavend 35+herenteam bij NK veteranen Onder stormachtige weersomstandigheden werd met 4-2 verloren van het team van Presikhaaf. De kleurrijke tegenstanders uit Arnhem waren Keltenwoud te machtig. Zelfs Jack Engelaar, die in de competitie in de singles ongeslagen was, ging ten onder tegen zijn ijzersterke Arnhemse tegenstander. Datzelfde gold voor invaller Pierre Gullikers en Robbert Bijlemeer. De eer in het enkelspel werd gered door Theo Schennink, waarna het 3-1 stond. Ook de eerste dubbel ging kansloos verloren, maar het tweede dubbel was een prooi voor het gelegenheidskoppel Gullikersâ&#x20AC;&#x201C;Schennink. Presikhaaf

Pierre Gullikers, Jack Engelaar, Robbert Bijlemeer en Theo Schennink bekeken hun titanenstrijd op het tennispark van TV Lisse van de vrolijke kant.

werd de volgende dag landskampioen en prolongeerde daarmee de titel. Daardoor is het resultaat van onze 35+-heren toch nog heel verdienstelijk te noemen.

Bridgers beginnen weer op 23 september Het nieuwe bridgeseizoen voor Keltenwoud-leden start op maandag 23 september in het clubhuis. Op de eerste avond is er vanaf 19.15 uur een openingsdrive. Behalve rond de jaarwisseling wordt telkens om de twee weken gespeeld. De speeldata zijn: 23 september: openingsdrive; 7 oktober: 1e ronde periode 1; 21 oktober: 2e ronde; 4 november: 3e ronde; 18 november: 4e ronde; 2 december: 5e ronde periode 1; 16 december: Kerstdrive; 13 januari: 1e ronde periode 2; 27 januari: 2e ronde; 10 februari: 3e ronde; 24 februari: 4e ronde; 10 maart: 5e ronde periode 2; 24 maart: slotdrive. Belangstelling? De bridgers die al vaker meespeelden, hebben in augustus een vooraankondiging van de bridgecommissie ontvangen. Maar ook andere tennisclubleden die interesse hebben om te bridgen, kunnen zich aanmelden. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, en dat kunnen ook invallers zijn. Aanmelden kan als paar of individueel.

26

De kosten voor het gehele seizoen bedragen 20 euro per persoon. Inschrijven kan door een e-mailbericht te sturen met daarin naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, en eventueel de naam van degene met wie u gaat spelen. Meer inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de bridgecommissie: Cees en Fie Pouw, tel. (0318) 415837, e-mailadres fie.pouw@hetnet.nl en Bep Bongers, tel. (0318) 430150.


De andere hobby/passie van….

Denise Wouters: beeldend kunstenaar en vrijwilliger bij Homestart

Sommige leden doen onverwachte, bijzondere dingen in hun vrije tijd naast tennissen. In deze rubriek lichten we er een uit. Misschien kent u ook zo iemand, laat het weten. Velen kennen Denise Wouters als een gedreven, maar sociale tennisser, tegen wie het lastig tennissen is. Deze eigenschappen zet zij ook in voor heel andere dingen. Haar activiteiten zijn voor haar de normaalste zaak van de wereld, maar volgens mij heel bijzonder en kleurrijk. Geboortekaartje schilderen Zo’n 40 jaar geleden volgde Denise een schildercursus omdat ze het geboortekaartje van haar jongste zoon zelf wilde schilderen. Daar bleef het toen bij. Tien jaar later belandde ze langdurig in bed. Toen het wat beter met haar ging, liet ze wat lakens op bed leggen en met de spullen die ze nog had begon ze clowns te schilderen voor haar kinderen. Eerst combineerde ze dit nog met een drukke baan in de verpleging (kraamafdeling). Het schilderen kreeg haar echter zo te pakken dat zij haar baan (met pijn in het hart) opzegde. Toen kon ze helemaal los gaan. Voldoening als het lukt Wat je volgens Denise nodig hebt om te schilderen is geduld, rust, doorzettingsvermogen. Het geeft haar grote voldoening als ze iets moois produceert. Maar soms gaat er ook veel getob aan vooraf: “wat je in je hoofd hebt, vertaalt zich maar niet in wat er uit je handen komt”. Dat laat haar dan niet los. Denise heeft periodes waarin ze door bepaalde thema’s gefascineerd is: hoeden, ballet, landschappen. Portretten heeft ze veel gedaan, vaak in opdracht en soms ook van overledenen. In plaats van gestolen beelden Met beelden is ze begonnen, omdat na terugkomst van een vakantie de beelden die haar tuin verfraaiden gestolen bleken te zijn. Toen dacht ze: “dan ga ik ze zelf maar maken”. Denises creaties worden regelmatig geëxposeerd o.a. ook in ons clubhuis. Toch doet ze dat minder, omdat ze niet meer zo aan de weg timmert, maar ook omdat ze moeite heeft om haar schilderijen af te staan. Homestart helpt moeders Een heel andere passie van Denise Wouters is haar vrijwilligerswerk bij Homestart. Dat is een organisatie die via vrijwilligers die zelf kinderen hebben, moeders ondersteunt/begeleidt die het moeilijk hebben. Dat kan zijn door lichamelijke, sociale of psychische omstandigheden. Denise heeft al in veel verschillende situatie geholpen. En dat helpen houdt in: vooral niet gaan redderen of adviseren, maar “op de handen zitten”. Soms is het vooral luisteren, luisteren. Vaak gaat Denise leuke dingen doen met de kinderen, om de moeder te ontlasten, maar ook vaker met moeder 27

*Denise Wouters, schilderes, beeldend kunstenaar en actief in vrijwilligerswerk. erbij. Dan vervult ze een voorbeeldfunctie. Ze treft soms heel zware, treurige situaties waar ze behoorlijk door geraakt kan worden. Gelukkig is er goede begeleiding vanuit de organisatie, wat haar helpt om zich een beetje af te grenzen. Recht op een leuke jeugd Op mijn vraag waarom ze dit werk doet, is het antwoord: “Ik ben opgegroeid in een goed katholiek gezien als oudste van 13 kinderen. De 9 meiden werden erop af gestuurd als er ergens nood was en ook in het eigen gezin was ik altijd bezig met flesjes en luiers. Bovendien: ik heb hier zo’n luxe leven. Ik kan makkelijk een middag inzetten voor zoiets. Dat is niks bijzonders. Mijn grote beloning zijn die blije gezichtjes en het enthousiasme bij de kleintjes als ik binnenkom. Kinderen hebben recht op een leuke jeugd….”. Helder voelend Tussen neus en lippen komt tijdens ons gesprek ook nog ter sprake dat Denise helder voelend is en paranormaal kan genezen. Zij heeft dat een periode in praktijk gebracht. Ook een cursus voor gevolgd. Ze heeft hier veel mensen mee kunnen helpen. Tegenwoordig oefent ze deze gave nog alleen in kleine kring uit. Kortom een boeiend, veelzijdig en kleurrijk mens! Tineke Hofs


Borrelpraat Was het weer in mei en juni matig, begin juli kwam de ommekeer. Weken achtereen prachtig zomerweer met hoge temperaturen en het is dan net of je beter gaat tennissen. Eigenlijk kan dat niet als je 69 bent dus het zal wel inbeelding zijn geweest. Je voelt je nu eenmaal veel prettiger als de zon schijnt en de borrelpraat op een zonovergoten terras komt sneller los dan wanneer je de koelte van de kantine opzoekt. Maar over mijn maatjes van de maandagavond of donderdagmiddag heb ik niets dan lof, wij hebben altijd wel wat te bespreken. Een tennispartij kan nog zo leuk zijn, als de derde helft tegenvalt en niet gezellig zou zijn ga je toch op een andere manier huiswaarts. Mij hoort u dus niet klagen, zeker niet bij warm weer. Mooi dat pachtovereenkomst er is De Nieuwsflits van 15 juni met de tekst “de benoemingscommissie heeft tijdens een constructief, openhartig en in goede sfeer verlopen gesprek, overeenstemming bereikt met Turgay over de voortzetting van de pachtovereenkomst vanaf 01-012014” heeft mij bijzonder verheugd. Helemaal omdat de partijen meldden blij te zijn met de uitkomst. Schreef ik in Borrelpraat van juni nog dat er door de “motie Gerrit Kok” toch nog zicht was om Turgay c.s. voor de vereniging te behouden en dan word je even later op je wenken bediend door zo’n nieuwsflits. Klasse dat gehoor is gegeven aan de wens van de veel leden in de ALV van 9 april. Dat mag ook wel eens worden gezegd.

*Omzet aan de bar…

28

Opa’s met foto’s kleinkinderen Sinds kort tennis ik op de maandagavond met twee opa’s in onze geledingen. Onze borrelpraat gesprekken nog uitgebreider dan ze al waren en ik word nu na afloop van mijn (meestal verloren) tennispartij door de trotste opa’s regelmatig getrakteerd op de nieuwste foto’s van de baby’s. Daardoor blijf ik het groeiproces van de mooiste baby’s van Nederland van nabij meemaken. Gelukkig maken beide heren niet de fout van vele anderen door mij ermee te overladen maar laten zij mij slechts sporadisch of op mijn verzoek de meest mooie of aparte foto’s zien. Een mooi zonnebrilletje op of de haartjes netjes overeind geföhnd, waarbij het lijkt of ze de kleine vingertjes even in het stopcontact hebben gehouden. Maar van hun gepaste trots kan ik wel genieten, beter zo dan dat je er niets over hoort. Wanneer competitieafscheid? Van ons competitiemaatje Gerard, inmiddels 77 en in mei nog zijn racket kwijtgeraakt bij een wilgenbos langs de Linge, vernam ik dat hij volgend jaar zijn competitieafscheid gaat aankondigen. Dat sloeg in als een bom want bij Gerard had ik altijd het idee dat hij door zou gaan tot hij er op centercourt one bij zou neervallen. Al jaren gekweld door de ene blessure na de andere krabbelde hij altijd weer overeind en nog steeds worden er door Mimie mooie modegevoelige tennisshirts aangeschaft. De gedachte dat hij nooit zou stoppen, overheerste bij mij. Maar na enig nadenken kom ik tot de conclusie dat hij mij in het ootje wil nemen. Hij zegt wel dat hij zijn competitieafscheid zal aankondigen maar noemt er dan waarschijnlijk geen jaartal bij. Zo blijft de spanning er in. Gras knippen als jongensdroom Een paar grote evenementen zijn alweer voorbij. Ondanks alle dopingverhalen heb ik toch weer met plezier naar de Tour de France gekeken en dan met name naar de vele bergetappes. Het is eigenlijk onvoorstelbaar en tegelijk mensonwaardig dat van deze sporters zoveel wordt gevraagd in de bloedhitte of soms in de regen en kou. Maar de heroïek spat er wel. Ook van Wimbledon heb ik genoten. Al die andere grote toernooien, het is leuk maar voor mij is er maar een echt toernooi en dat is Wimbledon. Alle spelers en speelsters in verplicht wit, net zoals bij Keltenwoud in 1978, geeft mij toch een heel apart gevoel. Dat ook nog gevoegd bij een stadion dat nog de sfeer van 100 jaar geleden weergeeft. Hoewel ook Wimbledon met zijn tijd meegaat, getuige het fraaie dak dat bij slecht weer gesloten kan worden. Gras is voor runderen wordt wel eens gezegd; een waarheid als een koe. Je moet de techniek volledig aanpassen en het gras is met geen


enkele andere ondergrond te vergelijken. Om daar eens te mogen spelen, al was het maar een vermakelijkheidswedstrijd voor de grote finale begint, zal wel een jongensdroom blijven. Ik denk dat men mij hooguit geschikt vindt om met een klein schaartje het gras te mogen bijknippen. Maar zelfs dat schijnt een apart vak te zijn. Een ander groot evenement, maar dan binnen Keltenwoud, was ons eigen 50+ toernooi. Alweer voor de 25e maal gehouden en zoals altijd een toernooi om van te watertanden. Om daaraan voor de derde (en ook laatste) keer een bijdrage te mogen leveren geeft grote voldoening. Hoewel hier ook grote inspanningen werden vereist, vooral door de bloedhitte, weet ik zeker dat doping bij ons toernooi niet voorkomt. Pasje voor horecagebruik Ooit, nog in het gulden tijdperk op oudKeltenwoud, werd mijn tennismaatje Herman regelmatig geconfronteerd met een veel te hoge competitie barrekening. Omdat Herman nog wel eens snel naar de bar liep om weer een rondje bier te bestellen en daardoor regelmatig in beeld kwam bij kwaadwilligen, kwam bij sommigen al gauw de gedachte op om hun rondje ook maar bij te schrijven op de rekening die altijd op Hermanâ&#x20AC;&#x2122;s naam werd geopend. Hoewel Herman niet op een tientje meer of minder keek werd het hem op het laatst toch wel te gortig als hij weer een barrekening van ruim boven de honderd gulden kreeg voorgeschoteld. Tijdens onze voorjaarscompetitie bij TV Lockhorst in Leusden bleek dat zij daar al jaren een passende oplossing voor hebben om zoiets niet te laten gebeuren. Zij hebben een pasjessysteem horecaverbruik, waarbij de aanvoerder het pasje onder zijn beheer houdt tot er wordt afgerekend. Eigenlijk een simpel, zeer doeltreffend en waterdicht systeem, wellicht iets voor Keltenwoud om in te voeren. Liever papier dan digitaal Blijft het Keltenwoud Magazine in de nabije toekomst bestaan, is ook zoâ&#x20AC;&#x2122;n regelmatige vraag aan de borreltafel. Zeker, het kost een paar centen maar dan heb je ook wat moois. Inderdaad, sommige verenigingen hebben hun clubblad er al aangegeven en kennen alleen nog maar een digitale versie. Maar ik heb ook al vernomen dat een aantal er weer op terug zijn gekomen. 29

*Liever op papier Van Wim Wennekes heb ik niet zo lang geleden gehoord dat onze nieuwsflits bij meer dan vierhonderd leden wordt verspreid maar dat er slechts ruim honderd leden de nieuwsflits regelmatig openen dan wel lezen. Wat mij betreft: handhaven dus die papieren versie. Digitaal is ook niet alles. Een paar eurocenten verdienen Dan nog een overdenking al is dat eigenlijk geen nieuws. In juli, op een mooie en warme zomermaandagavond, was het ongelooflijk druk en waren niet alleen alle buitenbanen maar zelfs de vier binnenbanen in gebruik. Mijn maatjes en ik werden zelfs tweemaal afgehangen maar in de kantine of op het terras zag je later de meeste spelers niet terug. Te weinig zakgeld meegekregen, te krenterig om maar een euro uit te geven, geen dorst, nog veel werk thuis te doen, niet in het donker willen fietsen, geen enkele binding met de vereniging, slechts twee uur toestemming om van huis te blijven?? Ik blijf me er over verbazen. Het is maar goed dat Turgay dit jaar eindelijk sinds zijn aantreden in september 2009 een mooie maand juli en augustus beleeft. Verdient hij eindelijk eens een paar centen. Als hij het alleen van Keltenwoud leden moest hebben, was hij allang failliet. Paul Zaal


Tennislessen vanaf 1 oktober Direct na de schoolvakantieperiode zijn de tennislessen hervat. In de september zijn dit nog zomerlessen die afgemaakt worden. Vanaf 1 oktober geeft BTO winterlessen binnen en buiten. Zowel voor de jeugd als de senioren is tennistraining een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met de tennissport. De 20 tennislessen bij de jeugd zijn in groepsvorm (8 à 10 kinderen) in de tennishal, zodat deze lessen altijd doorgaan. Er zijn mini’s van 5 - 8 jaar en kids+ van 9 - 11 jaar. Voor de oudere jeugd en de volwassenen bestaan meer lesmogelijkheden, in de hal en op de all weather buitenbanen en zowel individueel als in groepen. Aanmelden was mogelijk tot 9 september, zodat de BTO-trainers hun lesschema’s voor het najaar kunnen opstellen *Tennisles en de cursisten daarover tijdig kunnen informeren. Alle informatie over de tennistraining is te zien op de website www.btotennis.nl. Als je nog tennisles wilt hebben, kun je bij Jack Engelaar naar de mogelijkheden informeren, e-mailadres info@btotennis.nl, telefoon 06-20953491.

Rietberg

an RR eemst VV an eemst Van Reemst Schildersbedrijf Schildersbedrijf

Schildersbedrijf

Hoorzorg

Laat gehoor Schilder,uw Glaszetter, Behanger. Schilder, Glaszetter, Behanger. Schilder, Glaszetter, Behanger. vrijblijvend testen Korenlaan 36

Korenlaan 36 36 Korenlaan 6721 CV Bennekom 6721 CV Bennekom 6721 CV Bennekom Tel. (0318) 417884 / 420308 gratis. Hoortoestellen Tel. (0318) 417884 / 420308 is altijd t s Tel. (0318) 417884 / 420308 e rt hoo nde Gehoorbescherming Solo-apparatuur

n estaa Ook b gers kunne ra ld n te s io e in o p o hoort en 2nd t. voor e end terech jv li jb vri

Een

Zwemdoppen Ringleiding/Infrarood SCHILDER GLASZETTER BEHANGER SCHILDER SCHILDER GLASZETTER GLASZETTER BEHANGER

BEHANGER

ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF ERKEND SCHILDERSERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

EN AFWERKINGSBEDRIJF

30

Veenderweg 107 - Ede - T: 0318-769024 - www.rietberghoorzorg.nl

Goedvoor voor u en en uwuw haar Goed Goed vooruu en uwhaar haar Goed voor u

en uw haar

Bennekom

Wolfheze Wolfheze Heelsumseweg 12 Wolfheze Heelsumseweg 026 - 48 21 280 1212 Heelsumseweg 026- -48482121 280 026 280

Bennekom Dorpsstraat Bennekom 60 Dorpsstraat 60 0318 - 41 63 89 Dorpsstraat 60 0318 41 63 89 0318 - 41 63 89


Drie leuke dagen in tenniskamp Tennis School Engelaar uit Tiel en BTO bundelden de krachten om voor 3 dagen super vermaak te zorgen voor de jeugd met het tenniskamp op Keltenwoud. De vaste bezoekers van ons tennispark op maandag, dinsdag en woensdagochtend keken raar op toen ze ineens een hele horde kinderen tegenkwamen die spelletjes speelden, ontbeten, schreeuwden en vooral tennisten. Elke dag bestond uit een gezamenlijk ontbijt (bijzonder goed verzorg door Turgay) met daarna een warming up. Ondanks het vroege tijdstip moest iedereen meteen hard aan de bak. Daarna werd de groep opgesplitst op tennisniveau en werd aan elke groep afzonderlijk soms zware, maar altijd leuke training gegeven. Na de lunch was het tijd voor een wedstrijd en daarna werden de zwemkleren aangetrokken voor een duik in het zwembad. Na de opfrissing werden nog een paar spelletjes gedaan waarna bij de prijsuitreiking de winnaars en de rest werden beloond met mooie prijzen en hun inzet. Drie leuke dagen met lekker weer en vol tennis, tot volgend jaar!

*Alle deelnemers en hun trainers Jack, Sonja, Tristen en Ina tijdens het driedaagse BTO-jeugdkamp.

Pieter Brorens

*Oefenen en nog eens oefenenâ&#x20AC;Ś.

Jeugdkampioenen bekend

vanaf 21 september

Weken lang probeerde deze poster de jeugdleden te bewegen in te schrijven voor de clubkampioenschappen. Tegelijk met het verschijnen van dit clubblad is deze titelstrijd volop aan de gang. De jeugdclubkampioenschappen zijn van zondag 15 t/m zaterdag 21 september. Op 5 september had de wedstrijdleiding 22 inschrijvingen van 13 leden genoteerd, maar naar verwachting zijn er dat uiteindelijk meer geworden. De wedstrijden en resultaten zijn te vinden via www.toernooi.nl. Wil je meer weten dan kun je mailen naar jeugdcommissie@keltenwoud.nl.

31


Sportretten Hoe heet je? Ethan Houweling Simon van Dorland Wanneer en waar ben je geboren? Ethan: 5 november 1997 in Ede. Simon: 22-07-2003, in Ede. Waar zit je op school? Ethan: Ik zit op het Pantarijn in Wageningen. Simon: In Bennekom op de Prinsenakker. *Ethan Houweling Wat vind je leuk aan tennis? En hoe lang doe je dit al? Ethan: Het leukste vind ik de kleine wedstrijdjes tijdens de tennisles en de uitdagingen die je krijgt. Ik zit nu 2 jaar op tennis. Simon: De wedstrijden spelen vind ik leuk aan tennis. Ook vind ik het leuk om buiten te tennissen, maar dan moet het niet te heet zijn. Ik speel bijna 1 jaar. Wat zijn je hobbyâ&#x20AC;&#x2122;s naast tennis? Ethan: Ik zit nog op judo, ik ga graag voetballen met mn vrienden en ik game af en toe. Simon: Zwemmen, tafeltennis en buiten spelen. Wie is je favoriete tennisster? Of wie is je grote voorbeeld en waarom? Ethan: Nadal. Simon: Ik heb geen favoriete tennisster en ik heb ook geen groot voorbeeld. Wat zijn je overwinningen? Ethan: Heb ik niet want heb nog geen wedstrijden gespeeld. Simon: Ik heb nog geen overwinningen. Wanneer train je en wie zijn je trainingsmaatjes? Ethan: Iedere woensdag bij Jack en ik train met Bjorn Suurland en Chantal Nijsten. Simon: Ik train op maandag. Mijn trainingsmaatje is Julien.

32

*Simon van Dorland

Wat vind je van het nieuwe tennispark? Ethan: Ik vind het een mooi tennispark, alleen zouden er wat meer mogelijkheden moeten zijn om binnen te kunnen tennissen. Simon: Het nieuwe tennispark vind ik leuk. Wat is je lievelingseten? Ethan: Noodles. Simon: Poffertjes van Panoramahoeve. Wat is je favoriete muziek? Ethan: Ik heb niet echt een muziek smaak, ik luister voornamelijk naar slam fm en af en toe hardstyle. Simon: Top 40 muziek. Hoe ziet jouw leven er over 10 jaar uit? Ethan: Dan hoop ik klaar te zijn met studeren en een goede baan te hebben. Simon: Ik heb geen flauw idee. Heb je nog leuke ideeĂŤn voor jeugdcommissie? Ethan: Vaker onderlinge wedstrijden voor oudere jeugd. Simon: Nee, niet echt. Dit wilde ik ook nog even kwijt: Ethan: niks. Simon: Aan wie geef jij het stokje door? En waarom? Ethan: Bjorn Suurland, omdat ik samen met hem train. Simon: Jan van Buuren. Omdat ik met Jan de voorjaarscompetitie heb gespeeld.


‘US Open’ op ons tennispark Het was al vroeg een drukte van belang op zondag 1 september. Het beloofde een heel mooie ochtend te worden. Het tennispark was aangekleed in Amerikaanse stijl en ook de organisatie was herkenbaar aan een Amerikaanse hoed. Dit allemaal voor de nieuwe competitieopzet van de KNLTB voor de jongste jeugd: "Tenniskids World Tour". Deze ‘Tour’ is gekoppeld aan de ATP/ WTA World Tour, de tour voor de beste tennisprofs van de wereld. Tegelijk met de kinderen in Nederland spelen dus ook de helden van het tennis hun wedstrijden! 54 Kinderen en hun ouders De competitie bestaat uit negen wedstrijden per jaar. Op iedere eerste zondagochtend van de maand (behalve in een korte winterstop) wordt er gespeeld. Op deze manier spelen de kinderen bijna het gehele jaar wedstrijden. Op een speeldag komen er meerdere verenigingen bij elkaar die steeds bij elkaar op bezoek gaan. Keltenwoud was op 1 september dus gastheer voor de "US Open". Om 9 uur waren alle kinderen van Keltenwoud, Lunteren, Edese TC (2 teams), Spitsbergen, LUNO uit Maurik en Groenendaal aanwezig. De hele kantine stond vol met ouders en 54 kinderen. Het was een gezellige drukte maar er moest natuurlijk wel getennist worden. Rood of oranje team Wiljan Janssen heette iedereen welkom, stelde de begeleiders van de groepen voor en sprak over de doelstelling van de ochtend. De kinderen werden ingedeeld in gemengde teams: rood of oranje. De rode teams met de jongste kinderen speelden niet voor hun eigen vereniging, maar werden ingedeeld in twee willekeurige groepen. Binnen die groepen werden korte wedstrijdjes gespeeld. Bij de oranje teams werd gespeeld om 2 gewonnen tiebreaks. Dan duurde een wedstrijdje dus soms wel wat langer. De winnaars van de oranje teams waren Lunteren en Spitsbergen. Op 6 oktober Sjanghai-ronde De kinderen hebben lekker onbevangen zoveel mogelijk wedstrijden gespeeld zonder de druk van de ranking. Daar gaat het bij de World Tour tenslotte om. Maar ook heel belangrijk: de kinderen van Keltenwoud hadden heerlijke Amerikaanse tussendoortjes gemaakt voor hun gasten en zichzelf. Die hapjes gingen er in als koek! Er zijn veel positieve reacties over de nieuwe competitieopzet geuit, zowel door de kinderen als door hun ouders. Op zondag 6 oktober is de volgende ‘Tour’-ronde. Dan is Sjanghai het thema. De oranje teams gaan op bezoek bij ETC in Ede en de rode teams gaan naar Groenendaal in Tiel.

*Kids tijdens hun ‘world tour’.

*In Amerikaanse stijl….

Keltenwoud-teams Het Keltenwoud Rood team 1 bestaat uit: Joas Braakman, Lennart Buskens, Mathijs Corten, Gijs Dees, Ties Huisman, Matthijs Janssen, Thijs van Nierop, Sander Spee, Myron Vermeulen, Douwe Waterbolk, Benthe Iedema. Keltenwoud Oranje team 1 bestaat uit: Joshua Da Costa Junior, Marley Smolders, Pieter Spee, Hidde Stolp, Fenna Boogaarts, Maud Fiers, Mirte Rams, Femmy Smits. Keltenwoud Oranje team 2 bestaat uit: Otto Boonekamp, Demia Fluit, Beer Koker, Luka Nauta, Hidde van Vloten, Renske Aarninkhof, Eva Leonhardt, Katinka van der Linden.

*Gezellige drukte in ons clubhuis op zondagochtend 1 september. 33


Hitte en harde wind op Open Jeugdtoernooi Hoewel het al even geleden is, blikken we in toch nog even kort terug op het Master Etiketten Open Jeugdtoernooi van Keltenwoud. De in totaal 73 jongeren die zich hiervoor hadden opgegeven, hebben in elk geval de nodige ervaring opgedaan om te tennissen onder extreme weersomstandigheden. In het begin moest twee dagen lang gespeeld worden onder tropische temperaturen, waarbij emmers water met sponsen voor de nodige verkoeling op de baan zorgden. Verderop in de week verslechterde het weer aanzienlijk, zodat op de slotdagen soms een lichte regen, maar voortdurend een hevige wind over het tennispark waaide. Bal lastig te volgen “Het was heel lastig, soms was de bal nauwelijks te volgen”, liet een jeugdspeler weten. Desondanks werden op 22 juni goede finalepartijen gespeeld, waarbij de organisatie voor twee wedstrijden uitweek naar de zondagmorgen wegens de Gelderse kampioenschappen op zaterdag. Er werden aardbeien met slagroom geserveerd, net als op Wimbledon in Londen. Tijdens de prijsuitreiking was er een verloting, waarbij veel badeendjes de cadeautafel sierden. Het badeendje is de mascotte van het toernooi van Keltenwoud geworden en er ontstond een ware run op. “Het was een leuk toernooi, we zijn zeer tevreden”, meldde Dianne van Kampen namens de organisatiecommissie.

34

*Groepsfoto met juichende deelnemers aan het Open jeugdtoernooi. Winnaar Julian van Veldhuizen Julian van Veldhuizen van Keltenwoud was de ´ster’ van het toernooi. Hij won zowel bij de jongens enkel tot en met 14 jaar en tot en met 17 jaar. Julian bleef ongeslagen en moest alleen maar tegen clubgenoot Joost Kleerebezem een set afstaan. Ids Waterbolk en Thomas de Zoeten hielden de eer van Keltenwoud hoog door te zegevieren in het jongensdubbel tot en met 14 jaar. Simon van den Bent


Leuk tennissen tegen Fabienne en Irene Hallo allemaal. Dit jaar heb ik, Chantal Nijsten, weer met het Open Jeugdtoernooi mee gedaan. In de poule heb ik 2 wedstrijden moeten spelen. De eerste was tegen Fabienne van Leeuwen. Het was een hele spannende partij. De eerste set ging makkelijk voor haar, maar de tweede set liep het gelijk op. We hebben uiteindelijk ook nog een derde set (supertiebreak) moeten spelen. Die ging ook gelijk op, maar uiteindelijk heeft Fabienne toch gewonnen. De uitslag was: 6-3, 6-7 en 13-11 voor Fabienne. Ik vond het wel heel leuk om met haar te spelen. Het was een sportieve wedstrijd en het was heel spannend. De tweede wedstrijd speelde ik tegen Irene van de Weerdhof. Ook tegen haar was het leuk spelen. In de games ging het ook erg gelijk op. We hadden heel veel deuces. Gelukkig kon ik de partij naar mij toe trekken. Ik won met: 6-3 en 6-1. Tijdens het Open Toernooi was het weer wisselvallig. Overdag regende het, maar wanneer er gespeeld moest worden, was het droog. Tijdens mijn wedstrijden was het zelfs een beetje warm en zonnig. Naast het meedoen ben ik ook gevraagd om mee te helpen achter de wedstrijdtafel. Natuurlijk zei ik ja, want het leek mij wel leuk. In het begin was het even wennen aan de laptop hoe hij werkte, maar ik had het al gauw onder de knie. Ik heb met Pauline en mijn eigen moeder achter de tafel gezeten. Met Pauline was het heel gezellig. In het begin was het een beetje wennen en dus wel druk, maar na een tijdje ging het wel weer. Ik kwam natuurlijk veel bekenden tegen die op onze tennisclub zitten, maar ook van andere clubs. Met Marianne (mijn moeder) was het ook heel gezellig. Dat was wel even hectisch, omdat er een paar wedstrijden bij waren die een teller nodig hadden. Dus zat ik een hele tijd alleen achter de tafel. Gelukkig ging het allemaal goed en was iedereen tevreden. Ik vind het leuk om het nog een keer te doen. Ik vond het hele Open Toernooi een groot succes! Chantal Nijsten

35


De sponsors van Keltenwoud In het clubhuis zijn de namen van alle sponsors van onze tennisvereniging prominent te zien. Ze zijn verdeeld over twee borden aan weerszijden van het televisiescherm.

In gesprek met onze sponsors KANTARIS Met wie gesproken? <<vraag telkens in cursief>> Theo Jansen. Mijn bedrijf is gevestigd aan Slunterweg 50 in Ede. Tel. 0318â&#x20AC;&#x201C;678388 / 0646816863. E-mailadres: info@kantaris.nl. Website: www.kantaris.nl. Showroombezoek op afspraak. Wat doet of levert Kantaris? Bij Kantaris kunt u terecht voor al uw kantoormeubilair. Complete inrichtingen, maar ook losse bureaus, bureaustoelen, zadelkrukken, kasten, et cetera. Via onze webshop kunt u al onze producten vinden en direct bestellen. Zit er niet bij wat u zoekt of wilt u niet via de webshop bestellen? Neem dan contact met ons op. Dan kijken we welke mogelijkheden er zijn. We regelen ook verhuizingen van kantoormeubilair of schoolmeubilair. Wat vindt u bijzonder aan de tennissport? Het is een ontspannende inspanning en een sociale sport.

36

*Theo Jansen bij zijn sponsorbord. Waarom bent u sponsor van Keltenwoud? Ik ben zelf altijd al met sporten bezig en heb al eerder gesponsord o.a. een voetbalvereniging, een volleybalvereniging en een basketbalvereniging. En nu dus van Keltenwoud. Ik vind het leuk om juist aan een sport mijn bijdrage te leveren, als persoon en zakelijk. Hebben onze leden een prĂŠ in uw bedrijf? De leden van Keltenwoud kunnen korting krijgen. Neem hiervoor contact met ons op. Wat is uw wens voor Keltenwoud? Dat het een gezonde vereniging blijft, met een groeiend aantal leden en sponsoren.


Rabobank verlengt hoofdsponsorschap Rabobank Vallei en Rijn heeft het sponsorcontract met onze tennisvereniging verlengd en blijft ook de komende jaren hoofdsponsor. Met de handtekening van Gerard van Hoeven, directeur Particulieren en Private Banking Rabobank, werd de nieuwe sponsorovereenkomst bezegeld. De Rabobank zal tot eind december 2015 verbonden zijn aan Keltenwoud. Betrokken en dichtbij Het persbericht van de Rabobank over deze contractverlenging schreef onlangs dat de ondertekening van het sponsorcontract met de tennisvereniging Keltenwoud plaatsvond op “het prachtige tenniscomplex”. De toelichting daarbij van de heer Van Hoeven: “Rabobank Vallei en Rijn vindt het belangrijk om verbonden te zijn aan toonaangevende verenigingen als deze. Lokale betrokkenheid zichtbaar maken is voor de Rabobank essentieel. Met dit nieuwe sponsorcontract tonen we ons maatschappelijk betrokken bij een van de grotere verenigingen van Bennekom. We hebben natuurlijk al een prachtig vernieuwde vestiging in Bennekom, maar ook door middel van sponsoring blijven we in deze plaats dus dichtbij”. Uniek tennissen De uitstekende faciliteiten zorgen er volgens de bankdirecteur voor dat Keltenwoud een aantrekkelijke vereniging is om te tennissen. Nanne Groot van de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud voegt daar aan toe: “Het is niet voor niets dat Keltenwoud al meer dan 35 jaar dé tennisvereniging van Bennekom is. Keltenwoud heeft een modern tennispark, met volop ruimte om te spelen. Het tennispark bestaat uit 12 verlichte Smash Court buitenbanen en 4 binnenbanen in een eigen hal. Op de 12 goed verlichte all-weather buitenbanen kunnen leden het hele jaar door tennissen. Een uniek tenniscomplex voor deze regio. Op de prachtige accommodatie van de club is ook de komende jaren duidelijk zichtbaar dat Rabobank de hoofdsponsor is”. 37

*Samen bij het centercourt van ons tennispark: vlnr Jos van Kroonenburg, Rabobank-directeur Gerard van Hoeven, Nanne Groot, Lia Draijer en Jan Demmink. Jan en Lia zijn voorzitter resp. secretaris van de sponsorcommissie van Keltenwoud.

Samen sterker Het nieuwe contract werd ondertekend namens de stichting SBNK ondertekend door plaatsvervangend voorzitter Jos van Kroonenburg en penningmeester Nanne Groot en namens de Rabobank door Gerard van Hoeven. Nanne Groot: “Het sponsorcontract is een nieuw begin van een nauwe en duurzame samenwerking met tennisvereniging Keltenwoud, om zo een win-winsituatie te creëren”.

*De nieuwe scoreborden op alle banen. 37


Keltenwoud in de media

38


Activiteitenkalender 2013* Oktober 1

November 1

2

Einde inschrijftermijn Mix-, DD-do.avond en HD-comp. Najaarscomp. jeugd 4

3

Tosstennis senioren

4

December

DD-vrijdagmiddag comp. Tosstennis senioren

1

3

Tenniskids compeitite

3

Start DD-vr. comp. grp.B Tosstennis senioren Najaarscompetitie senioren 4 Tenniskids competitie Najaarscomp. jeugd 4 Tosstennis senioren Bridgecompetitie 1

4

Tosstennis senioren Bridgecomp. 3 Mixed-dubbelcompetitie

4

9 10

Najaarscomp. jeugd 5 Tosstennis senioren

9 10

11

DD-vrijdagmiddag comp. Tosstennis senioren Najaarscompetitie senioren 5

11

Tosstennis senioren

12

Mixed-dubbelcompetitie

12

13

Aanmelden Herfsttoernooi

13

14

Tosstennis senioren

14

14

15

Start mixed-dubbelcomp.

15

16

Najaarscomp. jeugd inhaaldag Tosstennis senioren

16

Tosstennis senioren Do-av. damesdubbelcomp. DD-vrijdagmiddag comp. Tosstennis senioren Herfsttoernooi

DD-vrijdagmiddag comp. Tosstennis senioren Herh.cursus AED-certific. Inhaaldag najaarscompetitie

18

Tosstennis senioren Bridgecomp. 4

18

19

Mixed-dubbelcompetitie

19

20

Attentie voor aanmelden voorjaarscompetitie 2014

20

Tosstennis senioren Bridgecomp. 2 Mixed-dubbelcompetitie Herh.cursus AED-certific. Inhaaldag najaarsc. jeugd

21

Tosstennis senioren Herendubbelcomp. DD-vrijdagmiddag comp. Tosstennis senioren

21

Start eindejaarstoernooi

22

Eindejaarstoernooi

23

Tosstennis senioren DD-vrijdagmiddag comp. Tosstennis senioren Inhaaldag najaarscompetitie

24 25

26 27 28

Tosstennis senioren Eindejaarstoernooi Eindejaarstoernooi Eerste kerstdag: tennispark gesloten Eindejaarstoernooi Eindejaarstoernooi Eindejaarstoernooi

29

Eindejaarstoernooi

30 31

Eindejaarstoernooi Slot eindejaarstoernooi 18.00u: tennisp. gesloten

5 6 7 8

12 13

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2

5 6 7 8

23

Tosstennis senioren

26 27 28

Mixed-dubbelcompetitie

29

Tosstennis senioren Start DD-do.av.competitie

30

5 6

Tosstennis senioren Start Herendubbel-comp. DD-vrijdagmiddag comp. Tosstennis senioren

17

22

2

7

Mixed-dubbelcomp. Inleveren kopij KM 4 Tosstennis senioren Do-av. damesdubbelcomp. DD-vrijdagmiddag comp. Tosstennis senioren

Tosstennis senioren Herendubbelcomp. DD-vrijdagmiddag comp. Tosstennis senioren

8 9 10

Tosstennis senioren Mixed-dubbelcomp.

11 Aanmelden Gl端hweintoernooi Tosstennis senioren Do-av. damesdubbelcomp. DD-vrijdagmiddag comp. Tosstennis senioren Gl端hweintoernooi

15 16 17

Tosstennis senioren

Tosstennis senioren Bridgecomp. 5 Mixed-dubbelcomp.

24 25

Tosstennis senioren Kerstdrive bridgen Mixed-dubbelcomp.

Tosstennis senioren Herendubbelcomp. DD-vrijdagmiddag comp. Tosstennis senioren

*Raadpleeg voor definitieve data en aanvangstijden clubblad KM, publicatiebord in clubhuis, 39Nieuwsflitsen en website www.keltenwoud.nl


Rabobank Private Banking

Bankieren op solide basis

Uw doelen en ambities zijn ons vertrekpunt Uw vermogen heeft een verhaal: het is de weerslag van uw persoonlijke idealen. Dat staat centraal in alles wat wij doen. Een samenspel van persoonlijke aandacht en maatwerk. Tussen bank en klant. Zo heeft u financiĂŤle dienstverlening op maat.

www.rabobank.nl/privatebanking Samen sterker. Dat is het idee van coĂśperatief bankieren. 40

KM september 2013