Page 1

K

m

Magazine van tennisveReniging Keltenwoud

JAARGANG 36 NUMMER 4 DECEMBER 2013

● PROJECTCOMMISSIE ONDERZOEKT ZONNEPANELEN ● LUSTRUMEDITIE VAN OPEN EINDEJAARSTOERNOOI ● OOK IN WINTERPERIODE VOLOP TENNISACTIVITEITEN ● KELTENWOUD? GEZELLIG! CLUBHUIS EN TENNISPARK

www.keltenwoud.nl


inhoud UIT HET BESTUUR .................................................... 3

JOKE JACOBS EN TOOS BONGENAAR:

KLAGEN..................................................................... 4

VOORJAARSCOMPETITIE ...................................... 23

KELTENWOUD OP WEG NAAR JAAR JUBILEUM .... 4

BORRELPRAAT ....................................................... 24

EINDEJAARSTOERNOOI START 21 DECEMBER ...... 5

DANK AAN VRIJWILLIGERS ................................... 26

NIEUWJAARSBORREL............................................... 6

LADIESDAY ............................................................. 27

HET DOEL IS MINDER ENERGIEVERBRUIK .............. 6

TENNISSEN MET LEEFTIJDSGENOTEN ................... 28

BLIJ MET VERNIEUWDE HORECAPACHT ................ 8

WINTERTENNIS VERDER OP 5 JANUARI ............... 29

WONINGEN VERVANGEN HET GRAVEL ................ 10

WINTERJEUGDCOMPETITIE .................................. 30

VOORZITTERS GEZOCHT ...................................... 11

SPORTRETTEN ........................................................ 31

DE KEUZE VAN…..................................................... 12

KAMPIOEN VAN DE JEUGD ................................... 32

OPEN TENNISDAG OP 23 MAART ......................... 13

TENNISKIDS WORLD TOUR ................................... 33

OPENINGSTOERNOOI = INVITATIETOERNOOI .... 13

VIER JEUGDTEAMS IN VOORJAARSCOMPETITIE .33

WEBSITE VERMELDT SLUITING BUITENBANEN .... 15

TOERNOOIEN OM ALVAST TE NOTEREN…........... 33

VRIJDAGAVONDTOSS BEVROREN ....................... 15

EEN BAAN HUREN IN DE TENNISHAL ................... 34

BERT DE VRIES ....................................................... 16

IN GESPREK MET ONZE SPONSORS ...................... 34

IN ELKE MAAND GEZELLIGHEIDSTOERNOOI ....... 18

VAN DE SPONSORCOMMISSIE ............................. 35

TON ROKS ERELID ................................................. 19

KAARTETTEN MET KELTENWOUD ........................ 36

KELTENWOUD? GEZELLIG! .................................... 20

KELTENWOUD IN DE MEDIA ................................. 37

.............. 22

ACTIVITEITENKALENDER 2014 .............................. 38


Uit het bestuur Dit is het vierde en laatste clubblad van 2013. Opnieuw een goedgevuld nummer dat beslist de moeite van het lezen waard is dankzij de actieve redactiecommissie onder leiding van Nico de Gouw. Eind november is de zogenaamde vrijwilligersavond georganiseerd. Deze wordt eenmaal per jaar door het bestuur als blijk van waardering aangeboden aan de vele vrijwilligers die de vereniging kent. Zonder hun inzet zou de vereniging niet kunnen bestaan. Terwijl het winterseizoen volop gaande is hebben de competitieleiders de opgave voor de voorjaarscompetitie 2014 aan de KNLTB doorgegeven. Op dat front is het nooit rustig. Door de bond zijn de nieuwe speelsterktes voor 2014 vastgesteld, zowel verhogingen als verlagingen voor het enkel- en het dubbelspel. Op de website van de KNLTB zijn deze te vinden onder noemer spelersprofiel. Inmiddels is Wim Wennekes alweer enige maanden met veel inzet en enthousiasme werkzaam als parkbeheerder en ledenadministrateur. Op zijn verzoek is de vereniging er toe overgegaan een nieuw geavanceerd computerprogramma aan te schaffen voor de ledenadministratie. Het oude programma was gedateerd en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Over de verkoop van de grond van het oude tennispark, de zogeheten Seltershof, zijn gelukkig goede berichten te vermelden. Zie het artikel hierover elders in dit nummer.

COLOFON

KELTENWOUD MAGAZINE Clubblad van tennisvereniging Keltenwoud verschijnt vier keer per jaar in maart, juni, september en december. 36e jaargang nummer 4 - december 2013 Oplage:

750 exemplaren

Redactiecommissie: Simon van den Bent, redacteur 0318-453819 svdbent@hotmail.com Nico de Gouw, eindredacteur 06-48587924 degouw.nico@gmail.com Tineke Hofs, redacteur 0318-417064 tineke.hofs@upcmail.nl Paul Zaal, redacteur 0318-646905 pzaal@hetnet.nl e-mailadres: redactieKM@keltenwoud.nl Foto’s en illustraties: Rianne Bogers, Nico de Gouw, Elize de Groot, Willem van der Heijden, Gon Uyttewaal, en anderen Vormgeving:

Nico Hoogendoorn

Tennispark en clubhuis: (ook postadres) TV Keltenwoud Langschoterweg 9, 6721 MR Bennekom Telefoon: 0318-430610

Het bestuur van de vereniging heeft besloten deze jaarwisseling geen nieuwjaarsreceptie te houden. Tijdens de vorige, afgelopen januari, werd dit reeds verondersteld. Een van de redenen is de geringe opkomst de laatste jaren. Als er een vervangende bijeenkomst wordt georganiseerd door onze horecapachter Turgay Urgancy zal hij de berichtgeving daarover zelf verzorgen. Op initiatief van het stichtingsbestuur wordt momenteel onderzocht in hoeverre het mogelijk en rendabel is om het dak van de tennishal te voorzien van de nodige zonnepanelen. Daar blijken toch veel meer haken en ogen aan te zitten dan dat we in eerste instantie dachten. De voorjaars-ALV zal worden gehouden op woensdagavond 26 februari 2014. Aanvang 20.00 uur. Op de agenda zullen onder andere de begrotingen voor het seizoen 2014-2015 staan. Verdere aankondiging van deze ALV zal te zijner tijd plaatsvinden via de elektronische nieuwsbrief omdat het volgende clubblad pas in maart zal verschijnen. Opnieuw een reden om u via onze website te abonneren op de Nieuwsflits. De vergaderstukken zullen vanaf 12 februari in de hal van het clubhuis liggen.

Tenslotte wensen we u goede feestdagen, een voorspoedige jaarwisseling en een gezond en sportief 2014 toe. Namens het bestuur, René van Dijk, voorzitter.

PLANNING KM IN 2013-2014: Nummer 1 bezorging in week 12, vanaf 18 maart 2014; kopij inleveren vóór 1 maart 2014

Niet vergeten. Attentie voor commissies en leden: vóór 1 maart kopij voor het volgende clubblad inleveren bij: redactieKM@keltenwoud.nl.

www.keltenwoud.nl

3

3


UIT

column

DEZE RUBRIEK BELICHT WISSELENDE ONDERWERPEN IN KELTENWOUD OP LUCHTIGE, LICHTKRITISCHE WIJZE. REAGEREN MAG

Klagen

DOOR: DEUCE

Klagen! Iedereen doet het wel eens. Over het weer, over de politici die er in Den Haag een puinhoop van maken, over de alsmaar stijgende benzineprijzen, enzovoort, enzovoort. In de sport wordt er veel geklaagd over de arbitrage. Met name voetbaltrainers hebben daar een handje van en geven niet bepaald het goede voorbeeld aan de jeugd. Nu is klagen over de arbitrage moeilijk in onze tak van sport, omdat we geen scheidsrechters hebben. We moeten het zelf opknappen, een unicum in de sportwereld. Met het gevolg dat zo nu en dan wel eens een klacht over de lippen rolt over de vermeende (on)sportiviteit van de tegenstander. En toch wordt er bij Keltenwoud veelvuldig geklaagd. Je zou denken dat dat dan gaat over een nieuwe contributieverhoging, maar daar hoor je niemand over. Het heeft ook niets met de beoefening van de tennissport op zich te maken. Nee, het gaat over bestuurlijke zaken, over reglementen, over dingen die in een commissie al dan niet goed geregeld zijn. Een lid van de jeugdcommissie diende ooit een moeder van een jeugdlid, die een lijstje met klachten had, van repliek met de volgende woorden: Mevrouw, het klopt dat alles wat u zegt voor verbetering vatbaar is en u lijkt mij de meest geschikte persoon om daarmee aan de slag te gaan! En daar zit ‘m nou net de crux. Zelf aan de slag gaan met klachten in je eigen club. De meeste leden klagen graag, maar zijn niet bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken. Dat moeten anderen maar doen. Gelukkig zijn er bij Keltenwoud voldoende mensen die ervan doordrongen zijn dat een sportclub zonder vrijwilligers geen bestaansrecht heeft. Hoewel het steeds moeilijker wordt om die te vinden. Neem de sollicitatiecommissie die momenteel een moeilijke zoektocht maakt in het vinden van een nieuwe clubvoorzitter en een voorzitter van de jeugdcommissie. Laat iedereen bij Keltenwoud een voorbeeld nemen aan Monique van Dam en Marjo Gruisen. Zij hebben een hele lijst met wensen om het tennispark Keltenwoud ‘gezelliger’ te maken. En in plaats van te gaan klagen, steken zij de handen uit de mouwen. Hoe en wat? Lees maar in dit magazine.

4

Keltenwoud op weg naar

40 jaar in 2015 Op 19 februari 2015 bestaat Tennisvereniging Keltenwoud 40 jaar. Een commissie bestaande uit Fietje Pouw, Marieke Bosman, Joke van Paridon, Simon van den Bent, Ton Roks en Paul Zaal is reeds bezig met de voorbereidingen van een grote feestavond om dit jubileum te vieren. Om de krokusvakantie en eventuele winterse omstandigheden te vermijden zal deze feestavond een maand later, dus in maart 2015, worden gehouden. Zodra de jubileumcommissie met het bestuur de opzet en de kosten van de feestavond heeft doorgesproken kan een datum worden vastgesteld. Vanzelfsprekend blijven wij u op de hoogte houden. Paul Zaal


Eindejaarstoernooi start 21 december In de laatste tien dagen van dit jaar wordt voor de vijfde keer in successie het Open Keltenwoud Eindejaarstoernooi in onze tennishal gespeeld. Je kunt komen kijken en als je op tijd ingeschreven hebt doe je mee. FLYNTH adviseurs en accountants is opnieuw hoofdsponsor. DAGELIJKS WEDSTRIJDEN Het indoortoernooi start dus op zaterdag 21 december. Met uitzondering van Eerste Kerstdag 25 december (de tennishal is dan gesloten) wordt er dagelijks tot en met dinsdag 31 december getennist. De begintijden van de wedstrijden zijn op 21 en 22 december van 10.00 tot 20.00 uur. Op dinsdag 24 december is de laatste wedstrijd om 17.00 uur, op Tweede kerstdag donderdag 26 december om 14.00 uur. Het wedstrijdschema op de andere dagen loopt van 9.00 tot 21.00 uur. Op de website www.toernooi.nl zijn alle 18+- en 35+-speelcategorieën in HD, DD en GD, de deelnemers, het wedstrijdschema, de uitslagen en het toernooireglement te vinden.

INDOOR

eindejaarstoernooi2013 21 t/m 31 december

*

jf NU

We spelen in poules in de onderdelen HD, DD en GD categorieën 3 / 4/ 5/ 6/ 7/7 35 / 8/8 35 +

+

wedstrijdleider Janny Marcus -Vonk (0318) 430610 keltenwoudeindejaarstoernooi@gmail.com

schri w

op

oer w w.t

in!

nooi

.nl

*inschrijving sluit 12 december / inschrijfgeld € 10,00 per onderdeel

affiche drukkerij modern bennekom

*Wachtend op de prijswinnaars…..

FEESTAVOND Daarnaast is er op maandag 30 december live muziek van 9 uur ’s avonds tot half 1 ’s nachts. Dan treedt de band "Pure" uit Ede op met Eveline, Miranda en Peter. Voor vele tennissers een welbekende en geliefde band! De toernooicommissie hoopt ook nu een sportief en vooral gezellig toernooi mee te maken. Nog vragen? Wedstrijdleider is Janny Marcus-Vonk, tel. (0318) 430610 tennispark of keltenwoudeindejaarstoernooi@ gmail.com.

PRIJSUITREIKING Het toernooi is ook voor Keltenwoud-tennissers een mooie gelegenheid de krachten te meten met andere KNLTB-spelers. En de deelnemers van buiten Bennekom kunnen onze fantastische tennishal weer eens ervaren. De vraag is of de winnaars van vorig jaar hun titel kunnen prolongeren. De prijsuitreiking is op oudejaarsdag 31 december rond 15.00 uur. Traditioneel krijgen alle 1e en 2e prijswinnaars de inmiddels befaamde fles Keltenwoud-wijn uitgereikt. Daarnaast worden vele andere prijzen verloot onder de deelnemers. *De spelers van de finalepartij verlaten de tennisvloer. Op dat moment zit het toernooi er ook voor wedstrijdleider Janny Marcus (rechts) bijna op…. 5


PROJECTCOMMISSIE KELTENWOUD:

Het doel is minder energieverbruik Ze zitten boordevol plannen en ideeën. Met als één van de projecten om energie te besparen op het tennispark Keltenwoud. Daartoe hebben ze in november een commissie opgericht: de projectcommissie Keltenwoud. ‘Ze’ zijn Dick de Beij, Geert Jansen, Jack Laanen en Wim Wennekes. PLAATSING WEBCAM MET ZICHT OP DE BANEN “Eén van de projecten is, dat we aan het uitzoeken zijn hoe de club op een verantwoorde manier duurzaam kan investeren. Die investering moet leiden tot minder energieverbruik wat uiteindelijk merkbaar wordt in de portemonnee van Keltenwoud. Met een stuk bewustwording kunnen we daar al veel aan doen, ook bij de leden,” licht Dick de Beij namens de commissie toe. Dat alles onder de noemer Duurzaam Verenigen. Hoewel dat officieel niet op het conto van de projectcommissie (afgekort PcK) kan worden geschreven, omdat die toen nog niet bestond, kan toch het eerste wapenfeit worden vermeld: de aanschaf van een webcam, mede op aangeven van pachter Turgay Urganci. Er zijn inmiddels op het park vier camera’s geplaatst die zicht bieden op alle buitenbanen. Binnen in het clubgebouw kan met één blik worden geconstateerd welke banen in de avonduren bezet zijn en welke niet. Er kan dus vanachter de bar worden gecontroleerd of een baanverlichting onnodig brandt. In het uiterste geval kan ook worden gevraagd of tennissers die actief zijn op bijvoorbeeld baan 11 willen verkassen naar baan 6, zodat alle lichten op de achterste banen uitgezet kunnen worden. “De webcam gaat zich binnen korte tijd terugverdienen”, is de stellige overtuiging van Dick de Beij.

Nieuwjaarsborrel

6

*De projectcommissie PcK bespreekt ideeën en plannen voor energiebesparing: Wim Wennekes, Jack Laanen, Geert Jansen en Dick de Beij (vlnr). ENERGIEVERBRUIK 25.000 EURO PER JAAR Het systeem met de webcam is inmiddels in werking getreden. Met uiteraard als doel om het gebruik te verminderen van elektriciteit, de grootste slokop van energie. Maar dat zal niemand verbazen. Keltenwoud verbruikt jaarlijks in de hal en op de buitenbanen in totaal rond 175.000 kilowatt, wat neerkomt op een bedrag van ongeveer 25.000 euro. Die kosten kunnen omlaag, maar dan zal er eerst duurzaam geïnvesteerd moeten worden. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op het dak van de tennishal. De commissie PcK heeft contact opgenomen met Greenchoice, de leverancier aan Keltenwoud van groene stroom, en met ZoekZon, een dochteronderneming van Greenchoice die behulpzaam is bij het maken van diverse berekeningen. En ook met SportStroom, een inkoopcollectief voor energie in de Nederlandse sportmarkt waar Keltenwoud lid van is.

OP 4 JANUARI

In het clubhuis vindt op zaterdagmiddag 4 januari van 16.00-18.00 uur een Nieuwjaarsborrel plaats. Horecapachter Turgay Urganci organiseert deze en hij nodigt de leden daarvoor van harte uit.

Aansluitend, tussen 18.00 en 18.30 uur wil hij een buffet presenteren met winterkost zoals hachee en dergelijke. Dit kost 15 euro. Hiervoor is vooraanmelden noodzakelijk, want dit buffet gaat door als er tenminste 25 deelnemers zijn.

De opzet van de nieuwjaarsbijeenkomst is anders dan in voorgaande jaren toen het bestuur een nieuwjaarsreceptie hield. Iedere bezoeker ontvangt van Turgay een drietal consumpties.

Meer informatie en aanmelden per mail of telefonisch bij Turgay Urganci: turgayurganci1@hotmail.com, tel. (0318) 430610 (clubhuis) of 06-45102300.


Dick: We zijn binnen de Stichting dus bezig met een haalbaarheidsonderzoek of panelen plaatsen nu wel haalbaar is; de tijden zijn veranderd en de prijzen van panelen zijn de laatste jaren gedaald. Twee jaar geleden is hier ook al naar gekeken en toen was het (nog) niet lonend. Verder gaan we met ITN onderzoeken hoe of we met mogelijk andere schakelingen het energiegebruik van de halverlichting en de baanverlichting buiten kunnen verminderen.” ONDERZOEK NAAR ZONNEPANELEN OP TENNISHAL Dick de Beij laat een dikke map met documentatie zien, waarin ook van alles staat over diverse subsidieregelingen. Verder zijn contacten gelegd met de plaatselijke overheid met de vraag of er subsidie kan worden verkregen uit een gemeentelijke subsidiepot, al dan niet in combinatie met het zwembad De Vrije Slag. Om in het eigen verbruik te voorzien, heeft Keltenwoud circa zeshonderd zonnepanelen nodig. Er is plaats voor duizend panelen, mits bouwkundig mogelijk en verantwoord. De constructeur wordt gevraagd om berekeningen te maken. Dick de Beij: “Er zijn plannen om de leden en de sponsors van Keltenwoud bij het project te betrekken. Een voorbeeld hiervan is ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. De omwonenden profiteren van de zonnepanelen op het dak van het ziekenhuis. Zij konden inschrijven voor een bedrag naar keuze en dit bedrag vastzetten voor een vaste termijn tegen een vooraf bepaalde rente. Aan het einde van de termijn wordt het bedrag met rente terugbetaald, een soort obligatie dus. In één weekeinde was het uitverkocht. Het gaat er per saldo om dat beide partijen –club en lid– er financieel wijzer van worden. Dat we dan in clubverband met z’n allen ook nog eens groene stroom produceren is helemaal prachtig.” LEDEN BIJ FINANCIERING BETREKKEN De plannen voor de zonnepanelen bevinden zich dus nog in het onderzoeks- en beginstadium en Dick kan nog niet al te

*Hier (rechtsboven) hangen inmiddels twee webcams aan de voorzijde van de tennishal. veel zeggen over investeringskosten, rendement op de investering, terugverdientijd, subsidies etcetera. “Zodra we alles weten en het plaatje rond is, komt de financiering aan de orde. Dan wordt het tijd de leden en de sponsors te informeren over de plannen en te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Crowdfunding kan dan een mogelijkheid zijn om de leden bij de financiering te betrekken en zij die meedoen te laten meedelen in het rendement.” VOOR- EN NADELEN VAN LED-VERLICHTING De PCK heeft nog een ijzer in het vuur: baanverlichting met LED-techniek. Volgens Dick kan daarmee tot 50 procent worden bespaard op de energie die nodig is voor de buitenverlichting. Het aantal zonnepanelen dat dan nodig is, neemt af met zo’n 30 procent tot een kleine vierhonderd. Het PcK-lid hierover: “De kwaliteit van het licht is niet minder, wellicht zelfs wat beter. Het punt is dat de lampen die er nu in zitten pas vier jaar oud zijn. De vraag is dan: ga je daar nog twee, drie jaar mee door of ga je meteen met LED-verlichting aan de slag. We moeten dan wel andere armaturen aanbrengen en dat vergt een aanzienlijke investering. Sportstroom is bezig om een berekening te maken, dus we wachten nog even af.” Dick de Beij vermeldt tot slot nog snel een ander voordeel van LED-lampen. “Je hebt geen piekspanning, zoals nu wel het geval is. Daarom blijven de lampen vaak lang aan, omdat het veel tijd en energie kost om ze uit en weer aan te doen. Bij LED-verlichting speelt dat niet, het licht kan zo uit en zo weer aan.” Simon van den Bent, met dank aan Dick de Beij

*Een monitorscherm vertoont via vier webcamcamera’s de beelden van alle buitenbanen. Dit is een proefopstelling tijdens een testperiode. 7


Blij met vernieuwde horecapacht De stichting SBNK en Turgay Urganci hebben onlangs het vernieuwde contract voor de horecapacht binnen Keltenwoud met een handtekening bekrachtigd. De ingangsdatum is 1 januari 2014. Beide partijen zijn er zeer content mee. Dick de Beij van het stichtingsbestuur en Turgay lichten de nieuwe pachtovereenkomst toe.

*De hoofdrolspelers in het vernieuwde contract voor de horecapacht: v.l.n.r. Turgay Urganci, Jos van Kroonenburg, René van Dijk (voorzitter Keltenwoud), Dick de Beij en Nanne Groot van SBNK.

FIJN DAT WE ER UIT ZIJN GEKOMEN In april werd in de ledenvergadering gesteld dat het aflopende pachtcontract niet automatisch zou worden verlengd. Redenen: tekort aan hospitality en financiën. Sinds de motie Gerrit Kok “eerst met de huidige pachter praten” is er kennelijk een ommezwaai gemaakt. Dick de Beij: “Sinds ik in die ALV ben gekozen als lid van SBNK onderhoud ik de contacten met Turgay. De motie Kok schept verplichtingen en waar een wil is, is een weg. In de periode eind april begin mei kwamen er ook op financieel terrein andere uitkomsten boven drijven die er mede toe hebben geleid dat er een ander licht op bepaalde zaken begon te schijnen. We hebben samen met succes geprobeerd er op een goede manier uit te komen. Toen beide partijen water bij de wijn hebben gedaan, kwamen wij er al snel uit. Ik heb toen een nieuwsflits aan de leden verzonden dat wij vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.”

8

Turgay Urganci: “Ik ben blij dat de stichting en ik er zijn uitgekomen. Het plezier in werken was bij mij naar de achtergrond verdrongen maar is nu weer helemaal terug. Ik heb het uitstekend naar mijn zin bij Keltenwoud en ga alweer mijn vijfde contractjaar in. De prijzen worden per 1 januari iets verhoogd; zij waren al drie jaar niet meer aangepast en bovendien zijn er prijs- en accijnsverhogingen geweest.” AANPASSINGEN VAN PACHTOVEREENKOMST Turgay: De schoonmaakkosten ga ik onder andere voor mijn rekening nemen. Dat scheelt een bepaald bedrag aan kosten voor de Stichting waardoor er geen verhoging van de pachtsom heeft plaats gehad. Dick: Iedereen heeft er belang bij dat Keltenwoud als geheel goed draait. Vandaar dat wij bezig zijn om te kijken op welke onderdelen wij kosten kunnen indammen, bijvoorbeeld voor energie. Communiceren onderling is heel belangrijk en ik durf te stellen dat de samenwerking tussen beide partijen heel goed is. Wij hebben geen geheimen voor elkaar. Ook de samenwerking tussen Turgay en de nieuwe parkbeheerder Wim Wennekes is uitstekend. MAANDELIJKS EEN EVALUATIEGESPREK Turgay: Iedere eerste dinsdag van de maand hebben wij een evaluatiegesprek. Voor die tijd heeft dat nooit plaatsgevonden en dat vond ik een gemis. Het verslag van de vorige bijeenkomst en de actielijst komen steeds ter sprake.


Dick: Een voorbeeld van het overleg zijn dus onze energiekosten. Denk daarbij aan zonnecollectoren en de plaatsing van een webcam. Hiermee kan Turgay in de gaten houden op welke banen er niet wordt gespeeld en dan op tijd de verlichting kan uitschakelen. Een andere besparing is om de baanverlichting niet meteen achter elkaar aan te zetten. Vroeger werd de verlichting van alle banen tegelijk aangezet, nu wachten wij eerst af hoeveel leden het park bezoeken om buiten te tennissen. Er zijn inmiddels offertes aangevraagd voor een terrasoverkapping bij de ingang. Op deze manier hopen wij de leden ook ’s avonds langer vast te houden. Met het zwembadbestuur gaan wij in overleg over het terugdringen van de afvalkosten in gezamenlijke containers. Dat is ook een punt waar Turgay aan kan meewerken. DRUK BESTAAN VOOR HORECAPACHTER Turgay: Het klopt dat ik veel uren maak binnen Keltenwoud. In de winter is het wat rustiger, maar meestal ben ik van 12.00 tot 24.00 uur aanwezig. Ik maak dan al gauw 75 uur in de week. ’s Zomers is het, vooral bij mooi weer, nog drukker omdat dan ook het zwembad er bij komt. Dan is 100 uur per week geen uitzondering. Mijn omzet in de Keltenwoud kantine is in de winter veel hoger dan in de zomer. Dat komt voor een belangrijk deel door de vier binnenbanen die doordeweeks elke avond tot meestal 22.00 uur zijn bezet. Ook de buitenbanen zijn dan meestal goed bezet waardoor het ’s avonds in de kantine gezellig druk is. De “Commissie Gezellig!”, bestaande uit een aantal dames en mijn persoon, heeft er voor gezorgd dat de kantine een veel leukere en betere indeling heeft gekregen met een prettige uitstraling. Ook dat zorgt er voor dat de leden langer blijven hangen. Omdat het bestuur heeft besloten om niet meer zelf een nieuwjaarsreceptie te verzorgen ga ik dat op mij nemen waarbij ik een andere opzet voor ogen heb. Denk bijvoorbeeld aan een receptie van 16.00 tot 18.00 en aansluitend een buffet met voorinschrijving. Ik ben nog met het bestuur in onderhandeling over de nieuwe opzet. Zodra wij daar uit zijn volgt de uitnodiging aan de leden.

*Jos van Kroonenburg ziet als interim-voorzitter van SBNK toe op de contractondertekening door Turgay Urganci

FUNCTIES BINNEN STICHTING SBNK Dick de Beij zit sinds april in het bestuur van SBNK. Naast de evaluatiegesprekken met de horecapachter Turgay houdt hij zich binnen de Stichting ook bezig met enkele projecten zoals die van de energiebesparing. Dick:. In mijn vroegere functie van directeur van TVM Verzekeringen in België 1989-2000 en de laatste 10 jaar een “eigen” kantoor in Bergen op Zoom, was ik aan een drukke werkkring gewend. In december 2009 verhuisden wij van Bergen op Zoom naar Bennekom. Ik ben toen lid van Keltenwoud geworden. Na mijn pensionering vond ik het logisch om ook wat voor de tennisvereniging te doen. Het plan is dat wanneer Nanne de Groot begin volgend jaar afscheid neemt als penningmeester van de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud ik hem ga opvolgen. Waarschijnlijk zal dan ook de nieuwe voorzitter van SBNK als opvolger van Bert de Vries bekend worden gemaakt. Met kandidaten wordt thans gesproken. Paul Zaal

*Horecapachter Turgay Urganci achter de bar in het clubhuis, een voor hem vertrouwde plek. 9


Woningen vervangen de gravel Op de Seltershof in Bennekom-oost herinnert weinig meer aan het vroegere tennispark van Keltenwoud. De gravel heeft plaats gemaakt voor bouwketen, zand, stenen en bouwmaterialen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 21 november is het hoogste punt van de eerste woning gevierd met het bekende “pannenbier”. De bouw van andere woningen is gestart. De eerste bewoners komen er in de loop van 2014 wonen. Op 1 december waren 15 van de 24 bouwkavels verkocht, waarvan 3 aan de Selterskampweg en 12 op het binnenterrein. De verwachting is, dat de overige 9 percelen ook op korte termijn zullen worden verkocht en dat in de loop van 2014 alles zal zijn geleverd.

*De eerste woning ‘overziet’ de bouwwerkzaamheden op het vroegere tennispark.

VERKOOP VAN BOUWKAVELS VERKLEINT RISICO In de algemene ledenvergadering van TV Keltenwoud op 9 april 2013 was de gewijzigde koopovereenkomst voor de verkoop van het oude park nog onderwerp van discussie. Begin juni werd deze overeenkomst tussen TV Keltenwoud, Grootheest en de Rabobank ondertekend, zoals gemeld in KM van die maand. Daarna is de verkoop van grond en woningen snel op gang gekomen. Hierdoor is volgens Nanne Groot, penningmeester van de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud en onze voorzitter René van Dijk 65% van de tijdelijke lening van de bank afgelost. Het voor TVK risicodragende deel is teruggebracht tot € 200.000,--.

VEEL WERK ACHTER DE SCHERMEN In dit proces hebben de besturen van tennisvereniging en stichting nauw samengewerkt. Vooral René van Dijk, Jack Laanen, Bert de Vries en Nanne Groot hebben hierin een belangrijk aandeel gehad. Zij hebben de afgelopen jaren hier veel tijd in gestoken. René: Mede gezien het soms vertrouwelijke karakter van de besprekingen was het helaas niet altijd mogelijk om naar de leden volledig open kaart te spelen. Het is begrijpelijk, dat dit tot stevige discussies leidde in de ALV en soms ook daar buiten. Toch is het aan de inzet en het doorzettingsvermogen van deze mensen te danken dat dit resultaat is bereikt. Maar duidelijk is ook dat, ondanks de discussies, de leden de voorstellen van de besturen hebben gesteund. Dat mag dus een compliment zijn naar alle leden van TV Keltenwoud. Dank is er ook voor enkele individuele leden van TV Keltenwoud, die, vanuit hun specifieke deskundigheid, in vertrouwelijke sfeer, de besturen hebben geadviseerd. Nanne: Tenslotte moeten hier de gesprekspartners van Grootheest en de Rabobank worden genoemd. Ondanks soms stevige gesprekken is het uiteindelijk gelukt om een overeenkomst te sluiten, die tot een goed resultaat heeft geleid.

*Seltershof, entree naar een nieuw woongebiedje. 10

HOE STAAN WE ER FINANCIEEL VOOR? René van Dijk en Nanne Groot: Na een langdurige en soms moeizame periode van onderhandelingen met Grootheest en de Rabobank komt er nu een einde aan een periode van onzekerheid. Begin juni 2013 bedroeg de restantlening van TV Keltenwoud bij de Rabobank nog € 3.100.000, waarvan € 2.600.000 was gedekt door bankgaranties. Inmiddels is van deze lening € 2.220.000 afgelost. Het risicodragende deel van € 500.000, niet gedekt door bankgaranties, is gereduceerd tot € 200.000. Het risico voor TV Keltenwoud is daarmee te overzien en zal naar verwachting op korte termijn verder afnemen. Deze ontwikkeling betekent dat de financiële positie van TV Keltenwoud sterk verbeterd is. De bij het realiseren van het nieuwe park beoogde financiële verhoudingen tussen vereniging en stichting kunnen worden gerealiseerd. In de ledenvergadering van februari 2014 zal een en ander bij de behandeling van de begrotingen duidelijk worden.

Nico de Gouw


Voorzitters gezocht Gevraagd: clubvoorzitter. Gevraagd: voorzitter van de jeugdcommissie. OPDRACHT VOOR SOLLICITATIECOMMISSIE De hierboven omschreven personen vormen de opdracht van de sollicitatiecommissie die bestaat uit Annemieke Kwant, Olisiana Marcus en Theo Schennink. Oftewel: vind vóór maart volgend jaar iemand die René van Dijk als voorzitter van Keltenwoud wil opvolgen én vind iemand die de taak van Dianne van Kampen als voorzitter van de jeugdcommissie wil overnemen. Het lijkt op zoeken naar een speld in een hooiberg, getuige de uitlating van Annemieke Kwant: “Het is heel lastig en een hele klus om iemand te vinden.” ANNEMIEKE, OLISIANA EN THEO De commissie werd vier jaar geleden door de ledenvergadering in het leven geroepen. De opdracht was toen om een opvolger te zoeken voor voorzitter Tom Kettler, die gevonden werd in de persoon van René van Dijk. Olisiana Marcus was toen ook lid van de commissie. Annemieke Kwant, die medio dit jaar door de huidige voorzitter gevraagd was de commissie opnieuw op te zetten, vroeg Olisiana vanwege haar eerdere ervaringen om er weer bij te komen. Theo Schennink werd vervolgens gevraagd omdat hij veel mensen binnen de club kent en vanwege zijn bestuurlijke ervaringen als voormalig vicevoorzitter van de tennisclub. PROFIELEN EN NAMEN De commissie is eerst een paar keer bijeen geweest en heeft vervolgens een lijst met kandidaten opgesteld. Annemieke Kwant: “We hebben via de

tennisbond profielen verzameld. Bijvoorbeeld wat er van een voorzitter van een tennisclub en van een jeugdcommissie wordt verwacht. Olisiana heeft het met Dianne specifiek over de jeugd gehad. We hadden een lijst van acht personen voor het voorzitterschap, van wie er drie op onze hoofdlijst stonden. Twee van hen zeiden meteen ‘nee’. Op de lijst voor het voorzitterschap van de jeugdcommissie stonden drie namen. Niemand wilde en we moeten opnieuw beginnen. We zoeken toch wat jongere personen en daar ligt het probleem. De ouderen binnen de club hebben meer tijd, de leden tussen pakweg de 35 en 50 jaar zitten veelal in de drukste fase van hun leven en hebben niet voldoende tijd om een functie van voorzitter erbij te nemen. Het is niet alleen een probleem van Keltenwoud, het speelt overal.” NOG STEEDS BEZIG Op 2 december is de commissie weer bij elkaar geweest om de tussenstand-van-zaken te bespreken. De conclusie toen was: verder blijven zoeken! Als iemand interesse heeft of op andere kandidaten wil attenderen? Contact: Annemieke Kwant, am.kwant@hccnet.nl, tel. (0138) 504147.

PS: tussen het schrijven van dit artikel en het verschijnen van de clubkrant zit een periode van enkele weken. Het kan zijn dat de commissie er inmiddels in is geslaagd een positieve kandidaat te vinden. Als dat nog niet het geval is, eindigt dit bericht als volgt:

NOODKREET: gezocht een clubvoorzitter!! NOODKREET: gezocht een voorzitter van de jeugdcommissie!!

*Het huidige bestuur van Keltenwoud. Zittend vlnr Wiljan Janssen, voorzitter René van Dijk, penningmeester Jack Laanen, staand Dianne van Kampen, vicevoorzitter Chris Kluijtmans, Frances Verheij en secretaris Daan van der Sleen. Voor René en Dianne worden dus opvolgers gezocht.

11


De keuze van…..

BERTUS VAN DE CRAATS

Keltenwoud-lid van het eerste uur en supervrijwilliger Nieuwe park of oude park? Het nieuwe, zonder enige twijfel. Het is een veel mooier park, prachtige banen met minder onderhoud en natuurlijk ook: de binnenbanen. De bar die altijd beschikbaar is. Eigenlijk heb ik nooit heimwee gehad naar het oude park. De mensen die dat wel hebben, denken alleen aan de leuke dingen daar, maar er waren ook een hoop nadelen. Voor of achter de bar? Ik vind beide geweldig. Deze bar is ontspannen werken: modern, alles functioneert goed, de producten zijn ook prima. Ik hou niet van keukenwerk. Aan de bar hangen is ook leuk. Dat deden we op de oude club meer. Hier wordt meer aan tafels gezeten. Gelukkig is het heel vanzelfsprekend om aan te schuiven bij een tafel. Dat is bij andere clubs wel anders. Tennissen of bergwandelen? Heel overtuigd: bergwandelen. Heerlijk genieten van de rust, de natuur, de mooie uitzichten. We maken tochten variërend tussen de 2 en 5 uur. We gaan al 25 jaar naar Karinthië. Logeren daar in een Bauernhof op 900 meter. ’s Avonds als je buiten zit, hoor je alleen de krekels, verder niks. Heerlijk. Wals of foxtrot? Beide: ik heb jarenlang samen met mijn zus Dicky (Gijsbertsen, ook trouw Kw-lid) op dansles gezeten en we hebben “goud met ster” gehaald, met voor tango en slow fox een 10, en voor de andere dansen een 9. Bij het 650-jarig bestaan van Wageningen (nu dus 50 jaar geleden) hebben we opgetreden met een “formation” dans: 8 paren die synchroon dansen. Erg mooi om te doen. Later heb ik ook dansles gegeven. Duitse of Engelse krimi’s? Duitse. Ik sla geen avond over: ik kijk altijd wel een krimi. Ik neem ze vaak op. Mijn moeder was ook zo’n liefhebber. En Duitse: want ik ben het Engels niet meester en ik hou ook niet zo van de Engelse humor. Christina Deutekom of Maria Callas? Lastige keuze. Ik ben een groot operaliefhebber. Zoals Christina Deutekom “De koningin van de nacht” van Mozart zong, zo hoog en zuiver. Maar van Maria Callas is de “Wahnsinn aria” uit Lucia di Lammermoor ook prachtig. Qua zingen kies ik dan toch voor Maria Callas, maar dat was een serpent, terwijl Christina Deutekom erg aardig was.

12

*Bertus van de Craats op de tennisbaan.

Korfbal of volleybal? Ik ben op mijn 12e begonnen met korfbal (ben nog steeds lid van DVO), heb jaren in het tweede gespeeld. Daarna heb ik gevolleybald bij SKV Wageningen. Daar heb ik ook veel bestuurs- en commissiewerk gedaan. Toen ben ik gaan tennissen, ben bij Keltenwoud begonnen als “rijksdaalderlid” (oudgedienden weten wel wat dat betekent). Maar ik heb ook: gewindsurft, gewaterskied, geskied. Ik heb al die sporten met veel plezier gedaan. Was geen uitblinker, maar kon goed mee. Bertus is wat je noemt een recreatieve tennisser maar hij slaat ook wel eens een balletje in wedstrijden en toernooien. Hij organiseert de damesdubbelcompetitie op donderdagavond, helpt achter de bar en assisteert nu en dan de parkbeheerder. Tineke Hofs


Open Tennisdag op 23 maart

*Spandoek als uitnodiging voor de Open Dag.

Na de geslaagde ‘primeur’ afgelopen voorjaar doet Keltenwoud ook komend voorjaar mee aan de Open Tennisdagen van de KNLTB. Op zondag 23 maart 2014 kan iedereen tussen 10.00 en 12.00 uur op onze banen gratis een balletje slaan. Uiteraard onder deskundige begeleiding. TENNISRACKETS GRATIS BESCHIKBAAR Bij Keltenwoud is er die zondagochtend op de Smashcourt buitenbanen een gezellig en gevarieerd programma waarin jong en oud op een originele, laagdrempelige manier kennis kan maken met de tennissport en de tennisvereniging. De BTO-trainers zorgen voor spelletjes, tennisles forehand slaan, volley, ballenkanon en snelheidsmeter. Voor de niet-leden zijn tennisrackets en ballen beschikbaar.

Bij slecht weer vindt de Open Dag op de binnenbanen in de tennishal plaats. Het bestuur en BTO hopen dat veel nieuwe belangstellenden dan met de tennissport komen kennis maken. Uiteraard zijn ook onze leden van harte welkom. Een kans dus om bekenden aan te sporen naar deze Open Dag te gaan. Iedereen die dan inschrijft als nieuw lid, ontvangt een verrassing.

Openingstoernooi = invitatietoernooi Op zaterdag 29 maart 2014 organiseert de recreatiecommissie een invitatietoernooi in plaats van het gebruikelijke openingstoernooi aan het begin van het nieuwe seizoen. Het toernooi duurt van 11.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. Als Keltenwoud-lid kun je iemand uitnodigen die geen lid is van Keltenwoud. Je geeft je op als tweetal en je speelt die dag samen met jouw introducé een aantal partijtjes. Het hoeft niet perse iemand van een andere tennisclub te zijn, je kunt je ook als twee Keltenwoudleden aanmelden. Je kunt je opgeven met een dame of heer, de recreatiecommissie maakt een leuke indeling. Hoewel het zomerseizoen dan officieel nog net niet gestart is, mogen ook de Keltenwoud-leden meedoen 13die geen winterlid zijn.

RESERVEER 29 MAART Dus, heb je zin om na de winterstop weer in conditie te komen voor het zomerseizoen, of wil je nou eens met iemand anders spelen dan je vaste Keltenwoud partner(s), nodig dan iemand uit en doe mee! Meer informatie over dit toernooi volgt, maar reserveer alvast de datum en ga op zoek naar een verrassende partner.


Je voelt je zeker bij Guijt verzekeringen

Guijt verzekeringen is gevestigd in Arnhem, Bennekom, Cuijk, Gendt, Grave, Heythuysen, Kerkrade, Lent, Melick, Nijmegen en Uden

Kantoor Bennekom Dorpsstraat 64 6721 JM Bennekom Tel. (0318) 41 77 07

V RReemst eemst VHet an wordtR nog leuker Van an eemst Schildersbedrijf Schildersbedrijf

Schildersbedrijf

Heterwordt nogmet leuker als iemand je als ermeedenkt. iemand met je Schilder, Glaszetter, Behanger. meedenkt. Schilder, Glaszetter, Behanger. Schilder, Glaszetter, Behanger.

Korenlaan 36 Korenlaan 36 36 Korenlaan 6721 CV Bennekom 6721 CV Bennekom 6721 CV Bennekom Tel. (0318) 417884 / 420308 Tel. (0318) 417884 / 420308 Tel. (0318) 417884 / 420308

SCHILDER GLASZETTER BEHANGER SCHILDER SCHILDER GLASZETTER GLASZETTER BEHANGER

BEHANGER

ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF ERKEND SCHILDERSERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

EN AFWERKINGSBEDRIJF

14

Portugalhome bemiddelt in de aan- of verkoop van uw woning in Portugal. Kijk voor een uitgebreid en gevarieerd Portugalhome bemiddelt in de aan- of verkoop van uw aanbod in heel Portugal op onze website

woning in Portugal. Kijk voor een uitgebreid en gevarieerd aanbod in heel Portugal op onze website WWW.PORTUGALHOME.NL PortugalWWW.PORTUGALHOME.NL Home Real Estate - Makelaardij o.g. Laarweg 78 6721 DG Bennekom Tel.: (0031) (0)318 630566- /Makelaardij (0)629305085 Portugal Home Real Estate o.g.

Laarweg 78 6721 DG Bennekom Tel.: (0031) (0)318 630566 / (0)629305085

BUSSER TRANSPORT B.V. BENNEKOM Goed voor Goed vooruu Goed voor u

Bennekom

Bennekom Dorpsstraat Bennekom 60 Dorpsstraat 60 0318 - 41 63 89 Dorpsstraat 60 0318 41 63 89 0318 - 41 63 89

en enuw uwhaar haar en uw haar Wolfheze Wolfheze Heelsumseweg 12 Wolfheze Heelsumseweg 026 - 48 21 280 1212 Heelsumseweg 026- -48482121 280 026 280

wenst U veel tennisplezier en een fijn tennisseizoen

Kaardebol 15 6721 RX Bennekom


Website vermeldt sluiting buitenbanen In bepaalde weersomstandigheden kan er niet gespeeld worden op de smashcourt buitenbanen. Dan zullen de banen gesloten zijn. De melding hiervan verschijnt op het afhangscherm in het clubhuis maar voortaan ook op de website www.keltenwoud.nl. VEILIGHEID STAAT VOOROP Het leek parkbeheerder Wim Wennekes uiterst praktisch om met een simpel systeem te informeren over het gebruik van de banen, vooral in de wintertijd. Onze banen zijn vrijwel altijd bespeelbaar, ook bij droge vorst, maar niet bij ijzel, dooi en sneeuw. In alle situaties moet beoordeeld worden of het spelen op de banen tot gevaar leidt voor de tennissers. Wanneer er volgens de parkbeheerder buitenbanen onbespeel-

baar zijn, is dat dus op de website te zien. De vermelding luidt dan: Banen zijn Gesloten (in rood). Ook kan vermeld worden wanneer de banen weer bespeelbaar zijn door middel van de tekst: Banen zijn Open (in groen). Op onze website is ook een toelichting op deze maatregel te vinden: www.keltenwoud.nl/vereniging/spelenindewinter Als geen internet beschikbaar is, is bij twijfel het clubhuis te bellen, (0318) 430610.

*Bij een flinke sneeuwlaag is buiten tennissen niet mogelijk.

Vrijdagavondtoss bevroren De donkere dagen voor kerst en in de winterperiode zijn weer aangebroken. Dit heeft tot gevolg dat er minder animo is voor de vrijdagavondtoss. Daarom wil de recreatiecommissie deze activiteit tijdens de wintermaanden “bevriezen� om in het voorjaar, gelijk met het ontluiken van het lentegroen, de vrijdagavondtoss weer fris op te pakken. De eerste keer zal zijn op vrijdag 4 april, dus graag tot ziens! Uiteraard gaat het tossen op maandagmiddag 13.30-16.00 uur en donderdagochtend 10.00-12.30 uur gewoon door. 15


Bert de Vries

VOORZITTER COMMISSIE PLANVORMING EN SBNK

KM heeft alle zeven (oud-)voorzitters van 38 jaar Keltenwoud beschreven. Maar we hebben in Bert de Vries (75) nog een oud-voorzitter. Hij is de eerste voorzitter van de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud. In die hoedanigheid heeft Bert heeft zich buitengewoon ingezet voor de ontwikkeling en aanleg van het huidige tennispark. Twaalf jaar lang gaf hij als voorzitter van de voorbereidingscommissie en later SBNK leiding aan de planvorming en het bouwproces. Sinds de voltooiing van het nieuwe tennispark in 2009 is hij tot het voorjaar 2013 voorzitter geweest van SBNK, die de gehele accommodatie beheert en exploiteert. In 2009 benoemde de ledenvergadering van Keltenwoud hem tot erelid. Waar kom je vandaan en welke studies? Ik kom uit Groningen waar mijn vader politieagent was. Na de MULO A werd ik in 1953 jongste bediende bij het plaatselijke belastingkantoor. Mijn ouders vonden dat ik maar belastingambtenaar moest worden. Via het avondlyceum heb ik staatsexamen HBS-A gedaan; ik was toen 18. Vervolgens zakte ik voor een toelatingsexamen bij de belasting academie. Door bemiddeling van een vriend werd ik aangenomen bij de Provinciale Griffie in Groningen; daarbij kreeg ik de gelegenheid om zes uur in de week colleges te volgen. Via een economiebeurs werd ik dagstudent en kon met werken stoppen. Ik had al kandidaats gedaan toen ik op mijn 21ste in militaire dienst ging; infanterie officier, een echte zandhaas dus…. Uiteindelijk ben ik in 1964 als econoom afgestudeerd. In 1961 ben ik met Joke getrouwd, zij werkte volledig en ik werkte en studeerde toen een beetje. Inmiddels zijn wij al 52 jaar getrouwd en hebben drie kinderen, een dochter en twee zonen. De oudste is 51 jaar. Welke banen heb je gehad? Na mijn afstuderen ben ik bij Philips Eindhoven op de financiële afdeling gaan werken. Wij zijn toen naar Geldrop verhuisd. In die tijd was ik nog nauwelijks politiek geïnteresseerd. Toen een collega professor werd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam kon ik daar in 1968 wetenschappelijk medewerker worden. Een verhuizing van Geldrop naar Capelle aan de IJssel was de consequentie. In 1975 ben ik gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tot 1978 heb ik aan de Erasmus gewerkt. In dezelfde vakgroep in Rotterdam zaten bekende Nederlanders zoals Bram Peper, Hans Wijers, Uri Rosenthal en Wil Albeda. Hoe ben jij minister geworden? Albeda, die al in de Eerste Kamer zat, heeft mij gestimuleerd om lid te worden van een politieke partij. Gezien mijn achtergrond werd dat de toenmalige ARP. In 1977 was daar binnen de fractie plaats voor een econoom en dat werd ik dus. Eerst stond ik op een onverkiesbare plaats maar bij de kabinetsformatie en door meningsverschillen bij de ARP kwam er snel doorstroming. In november 1978 werd ik benoemd in de Tweede Kamer. Dat was in dezelfde week dat Willem Aantjes moest opstappen vanwege zijn vermeend oorlogsverleden, aangezwengeld door Lou de Jong. 16

*Op de tennisbaan…. Toen in 1982 het eerste kabinet Lubbers aantrad en veel Kamerleden minister werden, werd ik fractievoorzitter van wat toen al het CDA was geworden. Dat heb ik zeven jaar volgehouden. Fractievoorzitter was een fulltime baan. Het hoogtepunt voor mij was dat ik maar liefst 54 kamerleden onder mijn hoede had, de grootste fractie die er ooit in Nederland heeft bestaan. Bij het aantreden van het kabinet Lubbers-3 in 1989 werd ik gevraagd en benoemd tot minister van sociale zaken. Dat ben ik vijf jaar geweest maar toen er in 1994 nieuwe verkiezingen werden gehouden vond ik het welletjes. Fractievoorzitter was al een zware baan maar minister vond ik een nog zwaardere functie. Je had niet alleen een departement van een paar duizend ambtenaren onder je hoede maar elke dag sjouwde ik wel twee volle tassen mee naar huis. Tot middernacht zat ik dan al die stukken te lezen, de volgende dag werd wel van je verwacht dat je het allemaal gelezen had. En wat deed je daarna? Na mijn ministerschap werd ik een dag in de week hoogleraar aan de Erasmus en bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank. In 1997 werd ik voorzitter van het pensioenfonds ABP en daarna ook bij het uitzendbureau Start. Ik had ook verschillende commissariaten, onder andere bij Van Lanschot, Eneco, Imtech, Tui, USG People en Amersfoortse Verzekeringen. Tot anderhalf jaar geleden was ik nog voorzitter van de raad van commissarissen van de uitvoe-


ringsorganisatie van het pensioenfonds van huisartsen en medische specialisten. Drie jaar geleden heb ik mijn lidmaatschap bij het CDA opgezegd omdat zij met de VVD gingen regeren met gedoogsteun van de PVV. Toen kon ik mij niet langer met de uitgangspunten van het CDA verenigen. Ik ben nu partijloos. Waarom kwam je in Bennekom wonen? Van 1978 tot 2000 heb ik in Bergschenhoek gewoond. Wij stonden voor de keuze om ons huis stevig te verbouwen of elders een nieuw huis te laten bouwen. Vanwege onze voorkeur voor ‘centraal in het land’ zochten we eerst in de regio Utrecht, Amersfoort en het Gooi, maar daar was het zeer prijzig. Via Jan Aleman van Grootheest Bouwbedrijf kregen wij een tip voor nieuwbouw in Bennekom en zodoende zijn wij in 2000 hier neergestreken waar wij met grote voldoening wonen. Joke en ik zijn gelijk lid geworden van Keltenwoud waar wij vanaf het begin actief in het verenigingsleven zijn gaan staan. Dus toen Tom Kettler destijds vroeg om wat voor Keltenwoud te doen heb ik daar volmondig ja op gezegd. Wat zijn jouw andere sporten en hobby’s? Als de Vrije Slag open is zwem ik een keer per week en sinds vorig jaar hebben we bridgeles genomen. Met skiën ben ik vorig jaar gestopt. Vroeger heb ik ook nog aan windsurfen gedaan. Verder wandelen en fietsen wij samen graag. Ik heb slechts een grote hobby en dat is de wetenschap. Ik blijf dat zoveel mogelijk bijhouden en besteed er nog steeds veel tijd aan.

Hoe keek Keltenwoud tegen jou als BN’er aan? Vanaf de jaren tachtig was ik het wel gewend een BN’er (bekende Nederlander, PZ) te zijn. In die periode van 5 jaar ministerschap en 7 jaar fractievoorzitter kwam je gezicht vaak op TV of in de krant. Mijn verwachting was dat na drie maanden het nieuwtje van een BN’er er wel af was voor Keltenwoud’ers. Eerst keek men tegen je op tot ze tot de ontdekking kwamen dat ik ook maar een normale man ben die naar anderen toe zo gewoon en aardig mogelijk probeer over te komen. Mijn ervaring is dat, als je jezelf maar openstelt naar anderen toe, je hetzelfde ontmoet. Was jouw bestuurlijk inzicht nuttig voor SBNK? Dat kwam zeker van pas. Vanuit mijn verleden heb ik begrip en geduld hoe ambtelijke bureaucratieën werken. Ik heb altijd vertrouwen gehad in de goede afloop met betrekking tot de bouw van het nieuwe park maar er was ook wel eens teleurstelling als bepaalde zaken tegenzaten. Zelf had ik ingeschat dat het maximaal 4 jaar zou duren. Ik heb een leuke tijd gehad en onnoemelijk veel steun ondervonden van Geert Jansen en Jan Demmink. Zelf was ik meer gericht op de contractuele en financiële zaken. Ik vond het in de Stichting een leuke ervaring en een uitdaging. Ook ik ben blij dat dit jaar de financiële afhandeling van het oude park is afgerond en er al veel nieuwbouw woningen verkocht zijn. Wat voor een type voorzitter was jij? Hoeveel tijd kostte dat? Het eerste kun je eigenlijk beter aan anderen vragen. Ik ben wel een inhoudelijke voorzitter en zeer precies. Ik kan wel delegeren maar houd graag zicht op alles wat er gebeurt. Als het niet naar mijn zin is kan ik wel eens lastig zijn. Ik wil wel benadrukken dat ik al die jaren goede mensen om mij heen heb gehad. Per week was ik gemiddeld niet veel meer dan een halve dag met Keltenwoud bezig; in piekperioden, zoals tijdens de bouw was het wel wat meer. Het idee van sommige leden dat ik als voorzitter van SBNK de dienst uitmaakte is onjuist, maar als spreekbuis treed je nu eenmaal meer op de voorgrond. Nog wensen bij het nieuwe park? Op zich is het nieuwe park volledig naar onze wensen uitgevoerd. Vergeet niet dat wij voorzichtig moesten zijn met de uitgaven omdat er geen zekerheid heerste over de financiële afhandeling van het oude park. Soms heb ik op de rem moeten trappen. Mits er geld beschikbaar is zou de aankleding van het terras nog beter kunnen en is een overkapping van een deel van het terras met verwarmingselementen een goed idee. Maar wij moeten voorzichtig aan doen. Vergeet niet dat er de laatste jaren met een negatief resultaat is gewerkt. Tot slot: wat voor een tennisser ben je? Ik tennis met heel veel plezier tweemaal in de week met verschillende groepen leden. Hoewel ik zelf een achtje ben vind ik het een uitdaging om tegen iets sterkere tegenstanders te spelen. Soms doe ik ook mee aan de vrije toss op de maandag-, woensdag- of vrijdagochtend. Elk jaar doe ik met Joke aan het 50 plus toernooi mee, maar andere toernooien zijn aan mij niet besteed.

*Bert de Vries als eerste voorzitter van SBNK. 17

Paul Zaal


In elke maand gezelligheidstoernooi

*De deelnemers aan het herfsttoernooi.

In de serie gezelligheidstoernooitjes is het Glühweintoernooi net als het geslaagde Herfsttoernooi achter de rug. Maar daarover niet getreurd…, in de komende maanden zijn nog drie toernooitjes te gaan! Hieronder de data en de informatie. OP 18 JANUARI SNERTTOERNOOI De speeldagen zijn op de volgende zaterdagen: 18 januari Snerttoernooi 11:00-15:00; 15 februari Valentijnstoernooi 11:00-15:00; 15 maart Lentetoernooi 11:00-15:00. U kunt zich opgeven door het inschrijfformulier in te vullen en te deponeren in de witte brievenbus in het clubhuis. Gevraagd wordt uw naam, man of vrouw en telefoonnummer in te vullen. Zo’n formulier ligt daar ook en staat op onze website www.keltenwoud.nl. Voor elk toernooi dient u zich afzonderlijk in te schrijven. De inschrijving sluit telkens drie dagen voor de speeldatum, dus voor het snerttoernooi op woensdag 15 januari 2014, voor het valentijnstoernooi op 12 februari en voor het Lentetoernooi op 12 maart. De kosten zijn 5 euro per toernooi. WISSELENDE INDELING IN DUBBELSPEL De deelnemers in deze toernooitjes spelen drie wedstrijden van 45 minuten, steeds met een andere partner in een mixed-dubbel, damesdubbel of herendubbel. Tussen elke wedstrijd is er een kleine pauze, waarin een versnapering wordt aangeboden. Om mee te doen dient u winterlid of jaarlid te zijn. Iedereen is welkom, dus tot ziens op één van deze 18

zaterdagen bij weer zo’n gezellig en sportief evenement voor Keltenwoud-leden! Voor inlichtingen kunt u terecht bij Frances Verheij, telefoon (0318) 418614 of e-mail naar recreatiecommissie@keltenwoud.nl De recreatiecommissie

*Telkens weer zijn er voor de aardigheid ook kleine prijzen in de gezelligheidstoernooien.


Ton Roks erelid De ledenvergadering op 11 september 2013 verleende aan de 66-jarige Ton Roks het erelidmaatschap van Keltenwoud, gezien zijn vele en langdurige verdiensten voor de vereniging. Zo was hij 27 jaar bestuurslid en stopte daarmee in de ALV van april. Een terugblik. Vond jij het vreemd dat het bestuur jou niet voordroeg als erelid? Ton Roks: Laat ik voorop stellen dat ik altijd alles met plezier voor Keltenwoud heb gedaan. Daar hoeft dus niet perse een erelidmaatschap tegenover te staan, ik zat er niet op te wachten. Tijdens de ledenvergadering in april had ik dus geen verwachtingen in die richting. Ik vind het geen tekortkoming van het bestuur dat men mij niet heeft voorgedragen als erelid. Hoe heb jij het vervolg ervaren? Ton: Toen Gerard Been in die vergadering aankondigde daar werk van te gaan maken, was ik natuurlijk wel geraakt, ik begreep zijn reactie. Door zijn opmerking had ik wel ingeschat dat het een vervolg zou krijgen. Maar alles was voor mij geheim gehouden, ik heb er niets van gemerkt dat er meer dan honderd handtekeningen zijn ingezameld. Achteraf ben ik blij dat het voorstel voor het erelidmaatschap vanuit de leden is gekomen en niet van het bestuur. En toen die benoeming op 11 september? Ton: Tja, jij had een mooie voordracht, net als het voorstel van Gerard en jou. En dan die unanieme benoeming; het wordt dus door heel veel leden gedragen! Dat is voor mij het bewijs dat ik in die 27 jaar kennelijk goed werk heb geleverd en dat mijn inzet op deze manier is gewaardeerd. Er zijn periodes geweest dat ik een tot twee dagen in de week bezig was met voorbereiding van allerlei toernooien, commissievergaderingen en bestuursvergaderingen. In al die jaren heb ik veel contacten binnen en buiten Keltenwoud opgebouwd, waaronder *De erespeld met een diamantje in het midden.

*Bestuurslid Jack Laanen feliciteert Ton Roks met de speld van het erelidmaatschap. de plaatselijke middenstand waar ook mijn opvolgers nog van kunnen profiteren. Ik krijg in Bennekom of bij Keltenwoud nog steeds leuke reacties en felicitaties, mede door het artikel in het Bennekoms Nieuwsblad. Raadpleegt het bestuur ereleden? Ton: Ongetwijfeld zal in persoonlijke contacten wel eens een bepaalde ontwikkeling of het beleid van de vereniging ter sprake komen. Het is wel zo dat mensen binnen de vereniging nog steeds gebruik kunnen maken van mijn expertise die ik op vele fronten heb. Ik ben er blijf een betrokken lid en een creatieve regelaar. Jij behoort nu bij een selecte club van 6 ereleden! Ton: Dat voel ik niet zo, ik ga niet met de speld op de borst bij Keltenwoud rondlopen. Het heeft wel een verplichting, namelijk de vereniging altijd een warm hart toedragen. Ik blijf wel graag de mensen van dienst op de terreinen waar ik verstand van meen te hebben. Altijd kunnen zij een beroep op mij doen. Ik blijf overigens wel een perfectionist, ik stoor mij bijvoorbeeld nog steeds aan het feit dat de geluidsinstallatie knudde is. Bij het laatste 50+ toernooi moest de spreker precies in de deuropening staan, anders viel het geluid binnen of buiten weg. Ben jij nog anders actief binnen Keltenwoud? Ton: Dit jaar is een overgangsjaar, pas na 2013 ben ik als adviserend lid uit de recreatiecommissie. Frances doet het als opvolger uitstekend, zij staat open voor goede ideeĂŤn. Ik blijf nog wel actief buiten de commissies om. Dat is bij eenmalige activiteiten zoals de vrijwilligersavond. Ook zit ik in een recent opgerichte commissie ter voorbereiding van het 40-jarig bestaan. Maar zoals gezegd, ik blijf mij inzetten voor een fantastische vereniging als Keltenwoud. Paul Zaal

19


DUO WIL TENNISPARK AANTREKKELIJKER MAKEN

Keltenwoud? Gezellig! Ze krijgen onverwachte hulp van Jan Willem Gerritsen. Nog bezweet van een partijtje tennis in de hal geeft hij enkele aanwijzingen. “De bank niet met de rug naar het raam zetten” en “Zet die tafel eens schuin neer en die andere verderop ook.” Bij de laatste opmerking trekt Elsbeth Urganci een bedenkelijk gezicht en slaat een hand voor haar mond. Turgay slaat het tafereel van een afstandje schijnbaar onbewogen gade.

*Panoramazicht in clubhuis. Waar gaat het hier om? Het is de eerste daadwerkelijke actie van het initiatief Keltenwoud? Gezellig! Monique van Dam en Trudi Windau nemen samen met Elsbeth en Turgay het clubgebouw onder handen. “Dat was volgens ons te strak ingericht, je had meer het idee van een kantine. We proberen het door een andere inrichting gezelliger te maken,” vertelt Monique van Dam. Het ruimtelijk inzicht van Jan Willem komt goed van pas en het resultaat mag er zijn. Ook Elsbeth oogt tevreden en de eerste reacties van een aantal leden zijn positief. STREVEN NAAR BRUTO KELTENWOUD GELUK De initiatiefnemers van Keltenwoud? Gezellig! zijn Monique van Dam en Marjo Gruisen. Zij kwamen in gesprek over het nieuwe tennispark en, zoals zoveel leden deden en nog steeds doen, werden onvermijdelijk vergelijkingen gemaakt met het oude park aan de Selterskampweg. Monique: “Het nieuwe park is groot en te onpersoonlijk. Je voelt je verlaten en het mist sfeer. Het lijkt ook of de betrokkenheid van de leden aanzienlijk minder is. Ze zijn meer te gast en leunen achterover. Natuurlijk, het is een prachtige tennisaccommodatie, maar het mist volgens ons het knusse van het oude park.” Monique en Marjo maakten samen een rondgang over het park, waarbij zij meteen een groot aantal ideeën kregen om het park in hun ogen gezelliger, knusser, aantrekkelijker, toegankelijker te maken. Niet

*Startbijeenkomst van de initiatiefnemers met belangstellende leden en de barbeheerder: (vlnr) Frances Verheij, Ria van Dijk, Marjo Gruisen, Turgay Urganci. Elsbeth Urganci, Monique van Dam, Trudi Windau, Lenette van Blooijs. 20

klagen en mopperen, maar handelen en initiatief nemen, werd toen het motto. En zo ontstond Keltenwoud? Gezellig! met als ludieke slogan ‘het invoeren en uitwerken van het Bruto Keltenwoud Geluk’. RONDGANG EN INFORMATIEBIJEENKOMST Monique en Marjo betrokken meteen Elsbeth en Turgay bij het initiatief. Monique: “Zij weten wat wel en niet werkt. Bijvoorbeeld een plant in de entree. Goed idee, maar iemand moet die verzorgen.” Er werd halverwege de maand oktober een bijeenkomst belegd voor geïnteresseerde leden. De opkomst was met vijf personen (naast de al genoemde Trudi Windau zijn dat Frances Verheij, Ria van Dijk, Lenette van Blooijs en Nico de Gouw) niet echt hoog te noemen, maar toch stemde dat aantal Monique tevreden. “We willen klein beginnen en het is een overzichtelijke groep. We willen gaandeweg de veranderingen laten zien en ik ben ervan overtuigd dat zich dan meer leden bij ons gaan aansluiten. Tijdens de bijeenkomst hebben we veel nieuwe ideeën aangereikt gekregen en ook een aantal zeer nuttige.” Monique en Marjo noteerden bij hun eerste rondgang


*Gewijzigde opstelling meubilair in het clubhuis.

over het park meteen een aantal dingen. Behalve de strakke inrichting van het clubgebouw constateerden zij dat het zicht op een aantal banen zeer beperkt is en dat de entree van de tennishal koel en rommelig is. “Dat waren zo maar een paar dingen die ons opvielen. Er waren er nog veel meer.” TIENTALLEN IDEEËN EN SUGGESTIES Die dingen en de ideeën en suggesties om het park gezelliger te maken van de leden die de bijeenkomst bijwoonden, zijn op een lijst gezet die te lang is om op te noemen. Wel zomaar een greep hieruit: een betere verdeling en een gedeeltelijke overkapping van het grote terras; naast de deuren twee windlichten met grote kaarsen; een beter overzicht voor bezoekers maken door middel van bordjes met ingang, toiletten, baan 1-2 enzovoort; de banen 1 tot en met 6 een eigen naam geven (bijvoorbeeld Wimbledon, Roland Garros); een beter zicht op de banen 3 tot en met 6 door het plaatsen van tribunebanken; de struiken in de hoek van het terras bij baan 4 en 5 vervangen door gras; een jeu de boulebaan; het zaaltje waar vergaderd en gebridged wordt gezelliger aankleden door onder meer een fotowand van kampioenen op één van de muren te maken; in het clubgebouw een kinderhoek maken met speelgoed; een loopband en/of crosstrainer plaatsen in het zogeheten achterhok; een duidelijker informatiebord in de entree van de hal; tenniskunstwerken op de oprijlaan naar het park.

21

WELKOM EN TOT ZIENS De initiatiefnemers gaan nu eerst prioriteiten stellen, het bestuur van vereniging en stichting op de hoogte brengen van de vorderingen, contact opnemen met de sponsorcommissie en ook zelf sponsors zoeken. “Ook leden kunnen ons privé sponsoren met kleine dingen door bijvoorbeeld planten voor het clubgebouw te schenken. En er kunnen bankjes tussen de banen komen met een sponsornaam erop”, laat Monique weten. Zij geeft nog een voorbeeld hoe Keltenwoud-leden zich nuttig kunnen maken. “We willen bij de ingang aan de Langschoterweg een mooie entree maken. Waarop staat als je aankomt ‘Welkom bij Keltenwoud’ en als je vertrekt ‘Tot ziens’ of zoiets degelijks. Dat geeft meteen een ander gevoel. Dat kan allemaal gemaakt worden door onze leden zelf. Er zijn er genoeg die dat kunnen, alleen ze moeten wel tevoorschijn komen.” Simon van den Bent


DE ANDERE HOBBY/PASSIE VAN….

Joke Jacobs en Toos Bongenaar: VRIJWILLIGER IN HOSPICE BENNEKOM

Sommige leden doen onverwachte, bijzondere dingen in hun vrije tijd naast tennissen. In deze rubriek belichten we hen. Misschien kent u ook zo iemand, laat het weten. Dit keer weer aandacht voor een duo: Toos Bongenaar en Joke JacobsSpelt, beiden recreatieve tennissers, zijn vanaf de oprichting van het Hospice intensief betrokken als vrijwilliger in meerdere hoedanigheden. Dat is deze maand precies 10 jaar geleden. Allebei hebben ze een verpleegkundige achtergrond en ook delen ze hun beweegredenen om dit werk in hun vrije tijd te willen doen: “Niet alleen maar doen wat je zelf leuk vindt, maar ook iets zinvols voor een ander”. Joke: “Mijn beide ouders zijn in een ziekenhuis overleden, daar had ik sterk het gevoel aan overgehouden: dit moet anders kunnen”. ZORG EN AANDACHT VOOR GASTEN Het Hospice is een verblijfplaats voor mensen voor wie het levenseinde in zicht komt. Ze zijn uitbehandeld, hebben een levensverwachting van maximaal 3 maanden, de mantelzorgers raken overbelast. Voor hen beschikt het Hospice over 6 bedden. De mensen ontvangen er palliatieve zorg en door de manier waarop het georganiseerd wordt, is er veel zorg en aandacht voor de gasten zodat ze op een waardige manier kunnen sterven. Inderdaad “gasten”, geen patiënten, want Toos en Joke benadrukken dat er naar gestreefd wordt om mensen te vertroetelen, te verwennen. Ze vinden het bijzonder dat je zoveel tijd voor de gasten hebt. Daar hoort ook bij: de begeleiding van familie en vrienden. WEL ZEVENTIG VRIJWILLIGERS Dit kan allemaal verwezenlijkt worden, doordat het Hospice naast een enkele beroepskracht werkt met vrijwilligers. In totaal zo’n 70, waarvan 55 zorgvrijwilligers en 14 kookvrijwilligers. Dat laatste hebben ze al snel zelf bedacht en gerealiseerd. Het eten uit de grote keuken dat ze de gasten in eerste instantie moesten voorzetten, was voor de mensen die toch nog maar weinig eetlust hadden, niet erg aantrekkelijk. Nu ze het koken in eigen hand hebben genomen, kan er veel rekening worden gehouden met de wensen en behoeftes van de gasten. ZORGVRIJWILLIGER Op dit moment is Joke zorgvrijwilliger. Er zijn drie diensten. In principe zijn er altijd een beroepskracht en twee vrijwilligers aanwezig. Zij doen de lichamelijke verzorging en verder van alles waar de gast behoefte aan heeft. Sommigen willen weinig bemoeienis, dat mag ook. Anderen vinden het bijvoorbeeld heerlijk om voorgelezen te worden. Ook kan er als dat nodig is, ’s nachts gewaakt worden door een vrijwilliger. Joke is jarenlang coördinator van de vrijwilligers geweest en was daar gemiddeld zo’n 20 uur per week mee bezig. Daar is ze een paar jaar geleden mee gestopt. KOOKVRIJWILLIGER Toos is kookvrijwilliger. Dat betekent: ’s morgens naar het Hospice om met 22

*Twee van de vele vrijwilligers bij het hospice in het Baron van Wassenaerpark in Bennekom: Toos Bongenaar (rechts) en Joke Jacobs.

de gasten en hun eventuele bezoek te overleggen over het menu, inkopen doen en ’s avonds koken en eventueel mee-eten. Daarnaast geeft Toos twee keer per jaar een cursus aan de nieuwe mensen die zorgvrijwilliger willen worden. Dat is een cursus van 10 dagdelen, zodat de vrijwilligers goed voorbereid aan de slag kunnen. Alles mag en kan in het Hospice: bezoekers mogen 24 uur per dag binnenlopen; ze kunnen blijven slapen; gasten mogen hun huisdier meenemen. Soms moet je een poes van het bed tillen om de gast te kunnen verzorgen…. Het komt wel voor dat iemand er negen maanden is en het is ook voorgekomen dat iemand opknapte en weer zelfstandig ging wonen.


*Joke Jacobs als zorgvrijwilliger in gesprek met de zoon van een gast van het hospice.

*Toos Bongenaar start als kookvrijwilliger de voorbereiding van een maaltijd. GEZELLIGHEID EN VERDRIET HAND IN HAND Mensen denken volgens Toos en Joke vaak dat er een trieste sfeer hangt in het Hospice. Nu valt er natuurlijk terecht vaak menige traan en daar is alle aandacht voor. Aan de andere kant: de omgang tussen de vrijwilligers is prettig, de informele verhoudingen met de gasten en hun familie maken dat het er vaak gezellig en soms zelfs vrolijk aan toe gaat. Het meest bijzondere dat er volgens beiden ooit gebeurd is: er verbleef een ernstig zieke jongeman. Zijn vrouw was zwanger van hun eerste kindje. Zij zou in het ziekenhuis bevallen. Hij zou met een ambulance meegaan. Alles was geregeld. Toen de verloskundige kwam, besloot die dat de

vrouw niet meer vervoerd mocht worden. Toen is er een bed naast geplaatst en is de baby in het Hospice geboren! OOK ANDERE LEDEN VAN KELTENWOUD Joke en Toos vertellen dat er meer Keltenwoud’ers vrijwilliger zijn bij het Hospice. Hoewel we die mensen hier niet met name noemen, wil ik dit artikel ook een beetje aan hen opdragen. Ook wil ik benadrukken dat donaties aan zo’n mooi initiatief natuurlijk altijd welkom zijn. Dat kan dan aan de Stichting Vrienden van Opella, onder de speciale vermelding van: Hospice. Tineke Hofs

Voorjaarscompetitie met 22 seniorenteams Van begin april tot eind mei vindt de voorjaarscompetitie 2014 plaats. Daaraan doen weer zo’n honderd seniorleden van Keltenwoud mee. Naar verwachting in totaal 22 teams voor de competities op zaterdagmiddag, zondag, dinsdag en vrijdag. Voor het eerst zijn er op vrijdagavond teams die onze vereniging vertegenwoordigen. Nicole Oosterveld en Herma Florissen hebben als verenigingscompetitieleiders in november de teams rond proberen te krijgen. Er waren volop inschrijvingen, maar soms moest nagebeld worden voor aanvulling of reserves. Als namelijk een team na aanmelding bij de KNLTB onverhoopt toch niet mee zou kunnen doen, kost dat de vereniging extra geld. Door de invoering van een nieuw inschrijfsysteem bij de bond, is de aanmelding van competitieteams pas in de laatste week van december mogelijk. De stand van zaken is: op dinsdag 3 dubbelteams, op vrijdagmorgen 1 mixteam, op vrijdagavond 2 teams, op zaterdag 11 teams (twee 17+ teams, zes 23

35+ teams en drie 50+ teams), en op zondag 5 teams (2 dames, 2 heren en 1 mixteam). Als iemand meer wil weten over deelname aan de voorjaarscompetitie, kan men bij Nicole of Herma terecht. WOENSDAGAVONDCOMPETITIE Voor de zomeravondcompetitie van de KNLTB, ook wel de woensdagavondcompetitie genoemd, kunnen belangstellenden zich tot medio februari aanmelden. In het afgelopen voorjaar deden drie teams van Keltenwoud mee. De speeldata zijn 5 of 6 woensdagavonden van medio mei tot medio juni 2014.


Borrelpraat Simon Carmiggelt had het vroeger maar makkelijk toen hij jaren achtereen vrijwel dagelijks zijn Cursiefje schreef in het Parool. Hij ging in een Amsterdamse kroeg op de barkruk zitten en had dan genoeg inspiratie voor een volgend verhaal. Door twee vakantieperiodes, toevallig allebei in Bodrum in verschillende 5-sterren resorts, kon ik vier weken lang niet tennissen bij Keltenwoud. Ik moest mijn inspiratie dus ditmaal aan of rond de hotelbar zoeken. Geen slechte plek overigens om te vertoeven, zeker gezien het internationale gezelschap. Heb veel Engelsen, Nederlanders, Belgen, Fransen, Turken en Arabieren gezien en weinig Duitsers en Russen. De Nederlandse en Engelse taal voerde de boventoon. De Russische pumps die er wel logeerden waren zoals gebruikelijk om van te watertanden. Vroeger waren ze steevast vergezeld van oudere lelijke Russen, nu dito maar van dezelfde leeftijd. Veel echtparen van onze leeftijd vallen op door stilzwijgendheid. Zij hebben elkaar na 45 jaar huwelijk kennelijk niets meer te vertellen, het boek is dan uit. Met Bea in mijn nabijheid heb ik daar geen last van, alle onderwerpen passeren de revue. Keltenwoud komt ook in Turkije, ook al hebben wij vakantie, ruimschoots aan de orde. DJ-GELUID VERHINDERT TAFELGESPREKKEN Twee dagen voor ons vertrek mochten wij de 50e verjaardag van Turgay bij Keltenwoud meevieren met nog zo’n 80 man waaronder enige tientallen Keltenwoud’ers. Na 2½ uur hebben wij het feest met nog enkele andere stellen vroegtijdig verlaten. Het geluidsniveau van de diskjockey was dusdanig hoog afgesteld dat je zelfs op een afstand van een halve meter ondanks stemverheffing niet met de tafelgenoten kon praten. Met gebroken oorvliezen hebben wij zijn verjaardag maar bij Herman en Henny verder gevierd. Keltenwoud heeft er in de persoon van Ton Roks weer een erelid bij. Hierover meer in een ander artikel in dit KM. Het bestuur had er kennelijk op gerekend omdat de oorkonde klaar lag. Maar de toepasselijke bloemenhulde ontbrak. Die laatste ALV van september vond ik met 45 leden goed bezocht. Buiten de hulde voor Ton stonden er eigenlijk niet veel bijzondere punten op de agenda. Vreemd overigens dat ik behoudens Tom Kettler geen enkele oudvoorzitter kon ontdekken. Geen Jos, Udo, Ies, Ginus of Bert te bekennen. Zal wel toeval zijn geweest. METAMORFOSE Wim Wennekes heeft het als opvolger van Gert Marcus duidelijk naar zijn zin. Hij is zo ijverig als een mier, trekt de gashandel van de tractor volledig open, scheurt met mach twee over het park. Hij straalt uit dat hij zijn nieuwe baan fantastisch vindt terwijl hij pas een paar maanden in z’n eentje functioneert. Ik vind het geweldig dat de functie van parkbeheerder ook nu weer bij een eigen lid van de vereniging is terechtgekomen. 24

*De nieuwe opstelling van het meubilair maakt het clubhuis gezelliger.

Onze kantine heeft een complete metamorfose ondergaan.. Waren het vroeger allemaal tafels met stoelen op een rij, de kantine is nu volledig aangepakt waardoor het geheel een levendige indruk maakt. Inclusief leestafel. Het is er veel gezelliger op geworden. BUITENLANDSE TINTJES Bodrum schijnt volgens de hostess en mijn oude Berlitz boekje de meest luxueuze badplaats van Turkije te zijn waar de internationale jetset neerstrijkt en is daardoor veel duurder dan de andere badplaatsen. Het zal allemaal wel, in een 5* UAI resort met de bar 24 uur per dag open merk je daar niets van. All inclusive is all inclusive, ongeacht de prijzen. Obesitas is kennelijk een internationaal probleem, in ons hotel kwam je ze bij alle nationaliteiten tegen. Ik heb zelden zoveel dikke mensen bij elkaar gezien, waarbij jonge mensen overheersen. Engelsen herken je op afstand en van dichtbij. Vrijwel alle mannen en ook veel vrouwen zijn over het hele lichaam getatoeëerd. Of ze spreken hoog Engels en zijn daardoor goed te verstaan of het zijn van die types die je vroeger in de serie Coronation Street zag en hoorde. Een Cockney accent en daardoor voor mij totaal onverstaanbaar. Maar ik mag ze wel die Engelsen. Mijn ouderwetse Ray Ban zonnebril met grote glazen, het piloten type van 40 jaar geleden, is kennelijk weer helemaal in. Ik zag overal in het hotel mooie chique dames van rond de twintig met dezelfde zon-


nebrillen rondlopen. “Koop toch eens een moderne zonnebril, ga ook eens met de mode mee”, kreeg ik de laatste 25 jaar steevast van Bea te horen. Ben ik even blij dat ik niet heb geluisterd, mode achterhaalt zich. Om dezelfde reden heb ik mijn 12 jaar oude Nokia GSM nog steeds niet ingeruild voor een modernere versie. Hij komt vanzelf weer in de mode. Over iPhone en iPads gesproken: ze zijn in bij jong en oud. In de grote hotel lounge, waar ooit in het verleden goede gesprekken plaatsvonden, de krant werd gelezen of kaartspelletjes werden gedaan, heerst nu een serene stilte. Iedereen zit mijn zo’n apparaat in de hand zich bezig te houden. Twitteren is kennelijk helemaal in en de vrienden zijn er blij mee. Zo kunnen ze op de hoogte worden gehouden van elke minuut vakantieplezier.

naar 100 euro. Toch maar mooi 50 euro verdiend voor de verzekering. Dezelfde chauffeur reeds ons weer terug met dezelfde hoge snelheid door de nauwe straten van Bodrum, iedereen van de weg toeterend die het maar waagde om in zijn nabijheid te komen. Afrekening van de farmacie: slechts 13 lira of 5 euro voor een 5 daagse antibioticum kuur en een grote pot zalf. Kom daar in Nederland maar eens voor, geen wonder dat de zorgkosten bij ons de pan uit rijzen.

100 KILOMETER PER UUR EN 100 EURO Voor de eerste maal in de 48 jaar dat ik een buitenlandse vakantie genoot heb ik een buitenlands ziekenhuis van binnen gezien. Twee dagen na aankomst maakte Bea een lelijke misstap waarbij haar scheenbeen, knie en elleboog flink werden opengehaald. Bij de strand EHBO werd het ontsmet en verbonden maar na drie dagen kon ze ineens niet meer staan en lopen. De slecht Engels sprekende hotelarts kon dankzij de bemiddeling van de goed Nederlands pratende juwelier duidelijk worden gemaakt wat er was voorgevallen. De afhandeling was perfect, binnen een kwartier stond de ambulance voor de hoteldeur waarna met een gangetje van 100 kilometer per uur de goed verzorgde privékliniek in Bodrum kon worden opgezocht. Zelfs in de bebouwde kom bleef waar mogelijk de kilometerteller op 100 staan en werd het asfalt uit het wegdek gereden. Een uitstekend Engels sprekende arts, vergezeld van maar liefst 3 lieftallige assistentes, had al snel de diagnose: een behoorlijke wondinfectie. De financiële afhandeling was uniek. Eerst 100 euro en toen 150 euro omdat er plotseling wat zaken bijkwamen zoals de ambulancechauffeur en de drie assistentes. Ik had slechts 130 euro geld bij mij en was in de haast vergeten om een creditcard bij me te steken. “Dan laten wij de chauffeur en drie assistentes maar weer vervallen”, vertelde de penningmeesteres vrolijk. “Want u moet ook nog naar de farmacie en daar moet u ook contant betalen”. En dus werd de rekening weer teruggedraaid

WEER TENNISVAKANTIE IN TURKIJE De tennisvakantie die ik nu alweer voor de zesde keer met dezelfde tennisvrienden in Turkije heb doorgebracht is zoals gebruikelijk weer goed bevallen. Jammer dat Ries door persoonlijke omstandigheden verstek moest laten gaan. In het tennisschema dat hij voor ons samenstelt maakte het niets uit dat wij nu helaas met 7 man moesten tennissen. Hij had zichzelf gewoon in het schema opgenomen, liet zich elke dag door een ander vervangen en eindigde zonder zelf te spelen op de gedeelde tweede plaats. Onze eerste tennisdag ging verloren en kon niet meer worden ingehaald. De aankomst ’s nachts om half twee in het hotel en een bar die 7x24 uur open was, zorgde er voor dat de meerderheid van ons gezelschap pas naar bed ging toen het allang licht was. Om zeven uur de zon zien opkomen aan het ontbijt op een buitenterras en pas om half negen naar bed na de hele nacht doorgehaald te hebben aan de hotelbar was wel een aparte belevenis. Datzelfde kon worden gezegd van mijn bezoek aan de hotelkapper. Met duim en wijsvinger aangeven dat er slechts 1 centimeter af mocht worden geknipt werd kennelijk verkeerd begrepen. Het resultaat is dat ik nu volledig gekortwiekt thuis bijna niet meer herkenbaar was. Het heeft een voordeel: dit jaar hoef ik niet meer naar de kapper. Wat een fantastisch vakantieland is dat, Turkije. De reden dat Turgay naar Nederland is gekomen moet Elsbeth zijn geweest, anders kan ik het niet verklaren. Paul Zaal

*De leestafel. 25


Dank aan vrijwilligers De jaarlijkse vrijwilligersavond mag weer als geslaagd bestempeld worden. Vele tientallen bestuursleden, andere vrijwilligers en sponsors met hun partner genoten op 30 november van een ontspannende, goed verzorgde avond in het clubhuis. Vele ingrediĂŤnten stonden daar borg voor zoals koffie met speculaas, een buffet, (fris)drankjes, een wijnproeverij van De Heeren van de Wijn en een goochelaar. Bij het benoemen van zes specifieke wijnsoorten waren drie vrouwen foutloos.

*Stok vangen als tussendoortje op de vrijwilligersavond.

*Vermaak met goocheltruc. STOKVANGEN In de tennishal werd een wedstrijdje stokvangen gehouden, waarin Titus van Houwelingen de beste vanger was met 6 van de 8 stokken. De geanimeerd verlopen informele ontmoeting werd geopend door Jack Laanen. Namens het bestuur bedankte hij alle leden die belangeloos veel tijd en energie in Keltenwoud steken. Ook speldde Jack Laanen bij het erelid Ton Roks het ereteken op dat bij zijn erelidmaatschap hoort.

*Rianne Bogers, Boudewien Sikking en Frances Verheij.

*Oplettend naar de goochelaar kijken en nog niet ontdekken wat er in de vuisten zit‌. 26


Tennisclinic, tapasbuffet en line-dansen op ladiesday Zaterdag 28 september 2013. Eindelijk is het dan zover, na alle voorbereidingen kan de Ladiesday beginnen. Bij de inschrijving zijn helaas een paar dames ziek of verhinderd. Altijd lastig voor een organisatie als de planning gemaakt is en het aantal buffetgasten geregistreerd, maar natuurlijk ook zielig voor diegenen die niet mee kunnen doen, want die hebben heel wat leuks gemist. WARMING-UP EN TRAINING We starten de dag met een warming-up in de tenniszaal. De muziek klinkt lekker en iedereen wordt warm om blessurevrij de dag door te komen. De groep wordt in tweeÍn gedeeld en de clinic begint. Can Paul Urganci en drie vrienden geven een uitstekende training waar iedereen enthousiast over is en de geleerde technieken kunnen gelijk de rest van de dag in praktijk gebracht worden. HIGH TEA, BORREL EN VERLOTING De zon schijnt ondertussen heerlijk op het terras en de op dat moment niet tennissende dames genieten volop. Omdat iedereen steeds met een andere partner en tegen andere spelers tennist, mixed de hele groep en als er theepauze met allerlei lekkere hapjes is, wordt de kring van kletsende dames steeds groter. Na een aantal sportieve partijen is het alweer tijd voor de borrel. Etos heeft een aantal leuke prijzen gesponsord die worden verloot. Ondertussen wordt het tapasbuffet, gemaakt door Turgay en Ronald, opgebouwd. De dames besluiten binnen te gaan eten omdat het toch al wat fris wordt buiten. Er zijn inmiddels ook al een aantal avondgasten gearriveerd, die najaarscompetitie hebben gespeeld maar die toch gezellig de avond willen meemaken. TRADITIE VAN MAKEN Na het buffet is het weer tijd voor entertainment. Irene Scholten wil ons een paar line-dansjes leren. De leerlingen zijn enthousiast alleen niet zo maat- en pasgevoelig. Het is echter wel een jolige boel en iedereen doet mee. Na de les zijn de heupen al weer zo los dat er gelijk verder gedanst wordt op allerlei leuke muziek. Om 22.00 uur is iedereen moe en voldaan en gaat men lekker naar huis. Voor ons is het nog even de boel opruimen en de dag afronden. Wij kijken met veel plezier op de dag terug en gaan bespreken hoe we de ladiesday als vaste activiteit in de agenda kunnen opnemen. NB: op de website van Keltenwoud staat een link naar de foto’s van deze geslaagde dag. Joke, Ina, Trudi

*Ladiesday, ook in de fietsenstalling...

*Naamstickers voor de indeling in groepen.

*Uitdaging op de tennismat in tennisclinic. 27


JE BENT JONG EN JE WILT…..

Tennissen met leeftijdsgenoten De recreatiecommissie ontvangt geluiden dat er op Keltenwoud te weinig te doen is voor de leeftijdscategorie 18-38 jaar. Dat wil de commissie volgend jaar veranderen. Er zijn al ideeën, maar de recreatiecommissie wil ook graag van de ideeën van de leden en in het bijzonder deze leeftijdscategorie gebruik maken. Dus, als je wat in gedachten hebt, neem dan contact op. Dat kan door een van de commissieleden (zie website) aan te spreken of te mailen via recreatiecommissie@keltenwoud.nl.

Oefentherapie Mensendieck voor een goede houding op - en naast de baan

Lenette van Blooijs 0318-420123 www.mensendieck-bennekom.com

Rietberg

an RR eemst VV an eemst Van Reemst Schildersbedrijf Schildersbedrijf

Schildersbedrijf

Hoorzorg

Laat gehoor Schilder,uw Glaszetter, Behanger. Schilder, Glaszetter, Behanger. Schilder, Glaszetter, Behanger. vrijblijvend testen Korenlaan 36

Korenlaan 36 36 Korenlaan 6721 CV Bennekom 6721 CV Bennekom 6721 CV Bennekom Tel. (0318) 417884 / 420308 gratis. Hoortoestellen Tel. (0318) 417884 / 420308 is altijd t s Tel. (0318) 417884 / 420308 e rt hoo nde Gehoorbescherming Solo-apparatuur

n estaa Ook b gers kunne ra ld n te s io e in o p o hoort en 2nd t. voor e end terech jv li jb vri

Een

Zwemdoppen Ringleiding/Infrarood SCHILDER GLASZETTER BEHANGER SCHILDER SCHILDER GLASZETTER GLASZETTER BEHANGER

BEHANGER

ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF ERKEND SCHILDERSERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

EN AFWERKINGSBEDRIJF

28

Veenderweg 107 - Ede - T: 0318-769024 - www.rietberghoorzorg.nl

Goedvoor voor u en en uwuw haar Goed Goed vooruu en uwhaar haar Goed voor u

en uw haar

Bennekom

Wolfheze Wolfheze Heelsumseweg 12 Wolfheze Heelsumseweg 026 - 48 21 280 1212 Heelsumseweg 026- -48482121 280 026 280

Bennekom Dorpsstraat Bennekom 60 Dorpsstraat 60 0318 - 41 63 89 Dorpsstraat 60 0318 41 63 89 0318 - 41 63 89


Wintertennis verder op 5 januari De eerste speelronde van de regionale wintertenniscompetitie in de tennishal zit erop. In de tweede ronde, die op zondagmiddag 5 januari 12.00 uur begint, wordt er ook getennist op de zondagen 19 en 26 januari. Vervolgens is de derde en laatste speelronde op 9 februari, 2 en 16 maart. ZONDAGMIDDAGCOMPETITIE Vanaf zondag 10 november zijn er drie wedstrijdmiddagen geweest met op 1 december 44 deelnemers. De poulewinnaars van de eerste ronde zijn bij de heren Andries Horchner (poule 1), Boy Tai Tin Woei (2), Arjan van Oijk (3), Jan Wolters (4), Wim Wennekes (5), Marco van Buuren (6) en bij de dames Herma Florissen (poule 1), Elsbeth Urganci (2), Annemieke Kwant (3), Fuus Thate (4) en Hester van Halteren (poule 5). Volgens organisator Turgay Urganci zijn er spelers die voor promotie in aanmerking komen. Weer anderen degraderen. Deze mannen en vrouwen spelen dan in het nieuwe jaar in een andere poule. Voor het vervolg van de zondag-dubbelcompetitie kunnen zich nog nieuwe belangstellenden aanmelden. Er is ook een lijst met reserves. Gespeeld wordt in herendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel. Je schrijft in als individu en je wordt vervolgens aan de hand van je KNLTBranking ingedeeld in een A-, B- of C-poule (C=speelniveau 7-8-9). Je speelt telkens met een andere partner.

*Organisator (linksvoor) en vrouwen van de wintertenniscompetitie.

*Ook tientallen mannen doen mee aan het wintertennis.

Elke wedstrijd duurt 75 minuten. In de puntentelling levert een gewonnen set 2 punten op. Samen met het ene punt voor je aanwezigheid, kun je in elke wedstrijd maximaal vijf punten verdienen. In de vorige winter vond de competitie voor de eerste keer plaats en nu lijkt het al een vaste activiteit in de tennishal te zijn. SLOTMIDDAG OP 23 MAART Het is de bedoeling om op zondagmiddag 23 maart een afsluitende bijeenkomst inclusief prijsuitreiking te organiseren. Meer informatie en aanmelden per mail of telefonisch bij Turgay Urganci in het clubhuis, tel. (0318) 430610, mobiel 06-45102300, turgayurganci1@hotmail.com.

*Spelmoment tijdens het wintertennis. 29


Drie jongensteams in winterjeugdcompetitie Bij de jeugd van Keltenwoud is dit najaar een uitwisseling van jeugdteams met tennisverenigingen uit de omgeving van start gegaan. Een aantal van de eerste wedstrijden in deze nieuwe winterjeugdcompetitie werd op zondag 17 november in Bennekom gespeeld. Vervolgens is er gemiddeld elk maand wel een wedstrijddag thuis of uit.

*De Keltenwoud-jongens t/m 12 jaar in de winterjeugdcompetitie: van links naar rechts achter Lucas Jacobs, Tom Rust, Niels Bogers en Jan van Buuren; voor Demian Fluit en Emiel Hartman. De andere jongens zijn van tegenstander NVLTB. Voor Keltenwoud spelen 3 teams mee in de jeugdwintercompetitie. In november speelden de jongens t/m 17 jaar thuis tegen Ridderweide uit Tiel en de jongens t/m 12 jaar thuis tegen NVLTB uit Wageningen. De jongens t/m 14 jaar hadden die dag een uitwedstrijd in Wageningen. Daarna ging de competitie verder op 1 en 15 december. Volgens Rianne Bogers van de jeugdcommissie gaat het om bijzonder enthousiaste jeugdleden. Wie wedstrijden wil volgen in deze jeugdcompetitie: op zondag 9 februari van 10.00 tot 12.00 uur spelen er weer teams thuis. Behalve 9 februari zijn ook 19 januari en 9 maart competitiedagen. *Jongens t/m 17 jaar, vlnr achter Daan Mulder, Joost Kleerebezem, Dorus Lieon, voor links Daan Heuzen. Verder de Tielse tegenstanders. 30


Sportretten Hoe heet je?

Bjorn Suurland Jan van Buuren

*Bjorn Suurland

Wanneer en waar ben je geboren? Bjorn: Ik ben op 08-08-1999 geboren in Ede. Jan: Op 9 april 2001 in Blaricum. Waar zit je op school? Bjorn: Ik zit op het Vester College in Ede in het tweede jaar. Jan: Op Het Streek, Bovenbuurtweg. Hoe lang tennis je al en wat vind je leuk? Bjorn: Ik tennis nu voor het derde jaar. Ik vind tennis leuk omdat ik dan lekker kan bewegen en mijn frustraties erin kwijt kan. Jan: Ik tennis 3 jaar. Het is leuk om jezelf beter te zien worden. Wat zijn je hobby’s naast tennis? Bjorn: Gamen. Jan: Tv kijken, met onze hond spelen. Wie is je favoriete tennisster of grote voorbeeld en waarom? Bjorn: Rafael Nadal. Hij is een hele goede tennisser. Jan: Ik ken niet echt tennissers. Wat zijn je overwinningen? Bjorn: Het tennissen zelf. Jan: Niet veel, wel eens een wedstrijd in een competitie. Wanneer train je en wie zijn je trainingsmaatjes? Bjorn: Ik train op woensdagmiddag. Eerst heb ik drie kwartier alleen met Jack en daarna nog groepsles. Mijn trainingsmaatjes zijn: Chantal, Ethan en Jermo. Jan: Ik train op donderdag met Jeroen, Alex, en Michiel.

31

*Jan van Buuren

Wat vind je van het nieuwe tennispark? Bjorn: Mooi, er mag wel meer jeugd komen. Jan: Ik heb het oude niet meegemaakt en als het regent bij een competitie dat je dan binnen mag spelen. Wat is je lievelingseten? Bjorn: Pizza. Jan: Pannenkoeken of pizza. Wat is je favoriete muziek? Bjorn: Hardstyle. Jan: Van alles, ik vind bijna alles wel leuk. Hoe ziet jouw leven er over 10 jaar uit? Bjorn: Een baan, regelmatig tennissen, mijn rijbewijs. Jan: Ik ben dan 22 jaar, dan hopelijk van school af en aan het werk. Heb je nog leuke ideeĂŤn voor jeugdcommissie? Bjorn: Meer tennis workshops. Jan: Het zou leuk zijn als je consumptiebonnetjes krijgt als je wedstrijden speelt. Dit wilde ik ook nog even kwijt: Bjorn: Vind ik niet nodig. Jan: Ik tennis met veel plezier. Aan wie geef jij het stokje door? En waarom? Bjorn: Ik geef het stokje door aan Chantal Nijsten. Jan: Thijs Bon, ik had training met hem en toen deden we samen competitie.


Kampioen van de jeugd JULIAN VAN VELDHUISEN

Sinds 21 september mag Julian van Veldhuisen zich clubkampioen van Keltenwoud bij de jongens tot en met 17 jaar noemen. De toen 13-jarige Julian versloeg de drie jaar oudere tegenstrever Pieter Brorens in twee sets: 7-6 en 6-4 en werd daarmee kampioen in JE 17.

*Kim Beukhof, clubkampioen in ME17.

*Jeugdclubkampioen Julian van Veldhuisen.

KIM BEUKHOF Ook Kim Beukhof is in ieder geval tot eind september 2014 clubkampioen, en wel bij de meisjes in de leeftijdscategorie ME t/m 17 jaar. De toen 11-jarige Kim versloeg Chantal Nijsten (15) in twee sets: 6-0 7-5. ‘Het ging in de eerste set makkelijk’, aldus Kim, ‘maar aan het begin van de tweede set kwam ik enkele games achter te staan. Het lukte om toch nog te winnen. Daar ben ik blij mee’. Kim Beukhof won de titel ook in ME t/m 12 jaar. In ME 10 werd Tessa Nikkelen kampioen. Alle eindstanden en uitslagen zijn te zien op www.toernooi.nl.

Het kampioenschap in JE t/m 14 jaar was voor de 12-jarige Ids Waterbolk; hij versloeg Julian van Veldhuisen met 6-4 6-0. Ids won ook in JE 12. In JE 10 ging de titel naar Emiel Hartman, in JE 8 naar Luka Nauta. In het JD 17 werden Dorus Lieon en Julian van Veldhuisen clubkampioen door in 3 sets Pieter Brorens en Joost Kleerebezem te verslaan.

*Tussen de wedstrijden door lekker snoepen en kletsen in het clubhuis…. 32


Tenniskids World Tour gaat verder op 9 maart In de competitie voor de jongste jeugd wordt telkens op de eerste zondag van de maand een aantal wedstrijden gespeeld. In deze nieuwe competitieopzet van de KNLTB was Keltenwoud gastclub op 1 september. Die eerste speeldag van de Tenniskids World Tour stond in het teken van de US Open. Keltenwoud deed mee met drie teams, een in de categorie Rood en twee in Oranje. Dit najaar zijn er ook verschillende uitwedstrijden geweest. Na een korte winterstop wordt deze jeugdcompetitie op zondagochtend 9 maart voortgezet. De speeldata in deze Rood en Oranje Jeugdcompetitie komend jaar zijn: 9 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 5 oktober en 2 november.

*Tennissende kids.

Vier jeugdteams in voorjaarscompetitie Keltenwoud komt met 4 jeugdteams uit in de komende voorjaarscompetitie van de KNLTB, een op woensdagmiddag, een op zaterdag en twee op zondag. Weliswaar is dat minder dan in voorgaande competitiejaren, maar dat komt mede door de nieuwgestarte competitie Tenniskids World Tour en de doorstroming van een aantal oudere jeugdleden naar de senioren. De speeldata voor de jeugdteams zijn als volgt. Woensdagmiddag: 9, 16, 23 april en 7, 14, 21 en 28 mei. Zaterdagcompetitie: 5, 12, 19 april en 10, 17, 24 en 31 mei. Zondagcompetitie: 6, 13, 21 april en 11, 18, 25 mei en 1 juni. Bij onverhoopte afgelasting van een wedstrijd zijn inhaaldata gepland.

Toernooien om alvast te noteren… Ook in 2014 zijn er weer verschillende ‘hoogtepunten’ in de loop van het tennisjaar. Zowel bij de jeugd als de senioren. Nogal wat leden houden daar graag rekening mee. Sommige data zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid van tennisaccommodatie en voldoende organisatoren. Misschien iets om toch al in de agenda’s te zetten… Jeugd wintertoernooi: zondag 2 februari. Invitatietoernooi senioren: zaterdag 29 maart. Woensdag 2 april: pannenkoekentoernooi jeugd. Voorjaarscompetities senioren en jeugd: begin april tot en met 1 juni. Master Etiketten Open Jeugd toernooi: maandag 16 t/m zondag 22 juni. Patattoernooi jeugd: vrijdag 11 juli. 33

50+ toernooi: begin augustus. Tenniskamp jeugd: laatste week van de schoolvakantie (optie: 25-27 augustus). Keltenwoud open senioren: maandag 1 t/m zondag 7 september. Jeugd clubkampioenschappen: maandag 22 t/m zaterdag 27 september. Tennisclinic jeugd: november.


Een baan huren in de tennishal Op 1 januari is alweer vier maanden verstreken van de vaste huurtermijn van een seizoen in de tennishal van Keltenwoud. Sinds 1 september zijn vele tientallen leden en andere huurders verzekerd van wekelijks tennisplezier op de binnenbanen. De contracttermijn loopt tot 9 april 2014. Tussentijds wekelijks of periodiek een of meer banen gaan huren is ook mogelijk, waarbij de contractprijs naar evenredigheid berekend wordt.

*Tennissen op de binnenbanen geeft speelzekerheid.

Wie zo’n vast huurcontract wil aangaan, kan terecht bij Rina Weijman, tel. (0318) 416783, e-mail rina.weijman@chello.nl. Het seizoencontract voor een baan voor 30 weken kost 420 euro per uur van 12-15 uur (dalurentarief), 535 euro ’s morgens en ’s middags, en 585 euro vanaf 17 uur; op

zaterdag en zondag 520 euro. Via de website is te zien welke uren nog niet verhuurd zijn. Op contracttarief spelen is voordeliger dan de losse uurprijs van 17 (dalurenactie), 22 (voor- en namiddag) en 24 euro (’s avonds). Ook is het mogelijk een 5- of 10-urenkaart te kopen. Via het clubhuis (0318-430610) kunt u vernemen welke uren (nog) vrij zijn voor de losse verhuur.

In gesprek met onze sponsors

*Het winddoek op baan 3. TROOSTER CHIROPRACTIE Met wie gesproken? Henk-Jan Trooster DC, chiropractor. Het praktijkadres is Buurtscheuterlaan 18, 6711 HV Ede. Telefoon 0318-416822, internet: www.praktijkdechiropractor.nl. Wat doet of levert de praktijk? Praktijk Trooster Chiropractie zorgt voor het welzijn van uw rug. Chiropractie gaat naar de oorzaak van de rugpijn en richt zich op het verhelpen van zenuwblokkades bijv. Ischias, spit. De chiropractor “behandelt” niet specifiek de klachten, maar hij of zij corrigeert de wervelkolom door middel van een zachte druk zodat alle zenuwen weer vrijkomen. Daardoor kan het lichaam weer optimaal functioneren en herstellen. 34

Wat vindt u bijzonder aan de tennissport? Het is een sportieve bezigheid die je met zijn tweeën kan beoefenen of met meerdere. Waarom bent u sponsor van Keltenwoud? Het is een prachtig park waar ik graag mijn naam aan wil verbinden, temeer omdat ik ook een aantal tennissers onder behandeling heb. Tennis en chiropractie gaan prima samen. Hebben onze leden een pre? Iedereen behandel ik met evenveel aandacht en zorg. Ik kan daarom geen pre bedenken voor de leden. Wat ik wel kan doen is een korting op de myovision-scan (een spierspanningstest) geven. Daarvoor kunt u contact opnemen met de praktijk. Praktijk chiropractie wenst u een plezierig en sportief 2014!


Van de sponsorcommissie De onzekerheid van de economische recessie, waar bedrijven mee te kampen hebben, heeft zeker z’n weerslag op het onderdeel “sponsoring”. We merken dat duidelijk bij de besprekingen over contractverlenging die nodig zijn bij de aflopende driejarige contracten. Tot nu toe mogen we ons echter gelukkig prijzen met de resultaten van die besprekingen, want we ondervinden bij onze sponsors een grote mate van betrokkenheid. Met hier en daar wat kleine wijzigingen zijn we in staat geweest om dit jaar de contracten te verlengen. GELUKKIG MET CONTRACTEN Heel gelukkig zijn we met de contractverlenging van onze hoofdsponsor Rabobank Vallei en Rijn, waar we de komende drie jaar weer op kunnen rekenen. De nieuwe eigenaren van Fysio-Fit blijken dezelfde warme gevoelens te hebben voor onze vereniging als hun voorgangers en dus blijft het bedrijf met twee nieuwe winddoeken opvallend aanwezig op ons park. Ook zijn we blij met het terughalen van Bouwbedrijf Grootheest als sponsor. Tijdens de onduidelijke en zorgelijke periode waarin we zaten bij de ontwikkelingen op ons oude park liep het sponsorcontract af en we wilden het bedrijf in die tijd niet lastig vallen met ons soort vragen. Nu het beter gaat en het bouwproject op de “Seltershof” goed gaat lopen, was het bedrijf snel van mening ons niet in de steek te kunnen laten. Een mooi voorbeeld van een sponsor met een groot sportverenigingshart is Snetselaar C-1000. Henry Snetselaar nam zelf het initiatief om, samen met zijn opvolger Krijn Vermeulen, met de sponsorcommissie te komen praten over mogelijke voortzetting van sponsoring. De eigenaar van de aanstaande PLUS-supermarkt bleek enthousiast over onze accommodatie en vindt, evenals zijn voorganger, een goede relatie met onze vereniging belangrijk. Resultaat van ons bespreking is dat PLUS Bennekom BV in de voetsporen treedt van Snetselaar C-1000 en een belangrijke sponsor wordt van Keltenwoud. KELTENWOUD: 42 SPONSORS Jammer, dat we door faillissement een belangrijke sponsor Intersport Ede zijn verloren. Ook een paar kleinere sponsors moesten besluiten om hun contract niet te verlengen, maar daar staat tegenover dat we ook nieuwe sponsors hebben mogen verwelkomen. Denk aan Kantaris kantoormeubilair en Trooster Chiropractie. Met een paar andere kandidaten wordt nog overleg gevoerd. Zo staat de teller op dit moment op 42 sponsors, aangevuld met 4 toernooisponsors. Nu we in een periode zitten, waarin meerdere driejarige contracten gaan aflopen, zullen we ook in het nieuwe jaar onze uiterste best doen om deze sponsors te behouden. Maar als wij onze sponsors niet in de steek laten, dan zullen zij ons dat vast ook niet doen! Daarom stappen we met een gezonde dosis optimisme 2014 binnen. Sponsorcommissie

35

*Een van de sponsorborden in het clubhuis.

*Nog eens 22 sponsors…..


Kaartetten met Keltenwoud Het sparen en verzamelen is voorbij maar wie een compleet Bennekoms Kaartetspel heeft, kan kwartetten met fotokaarten van tennisvereniging Keltenwoud. Onze tennisvereniging maakte met 20 fotokaarten deel uit van een Kaartetspel van supermarkt C1000 Snetselaar. Het kaartet is een combinatie van een kwartet met een kaartspel, zodat je met dit sportclubkaartet zowel kaartspellen kunt doen als kwartetten. TENNISCLUB IN HET BLAUWE KAARTSPEL Na een officiële aftrap op 16 oktober, waar jeugdkampioen Kim Beukhof en haar moeder bij aanwezig waren, ontvingen klanten tot eind november verschillende sportclubkaarten. Behalve Keltenwoud deden nog negen Bennekomse (sport)verenigingen mee, zoals DOS en OBK. De 20 kaarten van de tennisvereniging zaten in het ‘blauwe kaartetspel’, samen met zwemvereniging De Vrije Slag, schaakvereniging BSV en damvereniging BDV. Een complete stok kaarten telt 54 kaarten: 52 fotokaarten plus 2 jokers. Er waren vier kaartspellen in de kleuren blauw, paars, rood (vv Bennekom) en groen (DVO). *De poster van de spaaractie. VIJF THEMA’S In ons clubhuis konden leden zakjes met twee speelkaarten meenemen en op 27 november was er een ruilmiddag. Onze vijf rubrieken van ieder 4 fotokaarten waren: Tennispark Keltenwoud, Tennissen bij Keltenwoud, Toernooien bij Keltenwoud, Vrijwilligers van Keltenwoud en Informatie van Keltenwoud. Tot het laatstgenoemde kwartet behoren de fotokaarten ‘www.keltenwoud.nl’ en ‘Nieuwsflits’. Op deze manier wilde Keltenwoud de belangstelling trekken van ook niet-leden als deze de kaarten hebben verzameld en ermee gaan spelen. Nico de Gouw

*Foto geheel links. Alle kaartetkaarten van Keltenwoud uitgespreid.

*Foto hiernaast. Vier kwartetkaarten die ‘toernooien bij Keltenwoud’ als thema hebben. 36


Keltenwoud in de media

37


Activiteitenkalender 2014* Januari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Februari

Nieuwjaarsdag: tennispark gesloten Tosstennis senioren Damesdubbel do-av. comp. DD-vrijdagmiddag comp. Nieuwjaarsborrel Zondagmiddag wintercompetitie Tosstennis senioren

1

Mixdubbel comp.

7 8 9

Tosstennis senioren Herendubbel comp. DD-vrijdagmiddag comp.

2 3 4 5 6

10 11 12

13

Tosstennis senioren

13

14 15 16

Mixdubbel comp. Inschrijven Snerttoernooi Tosstennis senioren Damesdubbel do-av. comp. DD-vrijdagmiddag comp. Snert toernooi Zondagmiddag wintercompetitie Tosstennis senioren

14 15 16

Mixdubbel comp.

21 22 23

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Tosstennis senioren Herendubbel comp. DD-vrijdagmiddag comp. Zondagmiddag wintercompetitie Tosstennis senioren

28 29

Mixdubbel comp.

30

Tosstennis senioren Damesdubbel do-av. comp. Inhaaldag HD-comp. DD-vrijdagmiddag comp.

31

Maart 1

Jeugd wintertoernooi (onder voorbehoud) Tosstennis senioren Mixdubbel comp.

2

Tosstennis senioren Herendubbel comp. DD-vrijdagmiddag comp.

6

Zondagmiddag wintercompetitie Tosstennis senioren Mixdubbel comp. Inschrijven Valentijnstoern. Agenda ALV ter inzage Tosstennis senioren Damesdubbel do-av. comp Inhaaldag HD-comp. DD-vrijdagmiddag comp. Valentijns toernooi

3 4 5

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19

Tosstennis senioren Mixdubbel comp.

17 18 19

20

Tosstennis senioren Herendubbel comp. DD-vrijdagmiddag comp.

20

24 25 26 27 28

Tosstennis senioren Mixdubbel comp. Algemene ledenvergadering Tosstennis senioren Damesdubbel do-av. comp. Inhaaldag HD-comp. DD-vrijdagmiddag comp.

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Deadline kopij inleveren voor clubblad KM Zondagmiddag wintercompetitie Tosstennis senioren Mixdubbel comp. Tosstennis senioren Herendubbel comp. DD-vrijdagmiddag comp. Tenniskids competitie Tosstennis senioren Mixdubbel comp. Laatste dag inschrijven Lentetoernooi Tosstennis senioren Damesdubbel do-av. comp. Inhaaldag HD-comp. DD-vrijdagmiddag comp. Lente toernooi Zondagmiddag wintercompetitie Tosstennis senioren Mixdubbel comp. Attentie voor afhalen nieuwe tennispas Tosstennis senioren DD-vrijdagmiddag comp. Open Tennisdag Slotmiddag zondagcomp. Tosstennis senioren Mixdubbel comp. Tosstennis senioren

Invitatietoernooi sen. als opening seizoen

Tosstennis senioren

*Raadpleeg voor definitieve data en aanvangstijden het clubblad KM, de publicatieborden in het clubhuis, de Nieuwsflitsen en de website www.keltenwoud.nl

38


39


Rabobank Private Banking

Bankieren op solide basis

Uw doelen en ambities zijn ons vertrekpunt Uw vermogen heeft een verhaal: het is de weerslag van uw persoonlijke idealen. Dat staat centraal in alles wat wij doen. Een samenspel van persoonlijke aandacht en maatwerk. Tussen bank en klant. Zo heeft u financiĂŤle dienstverlening op maat.

www.rabobank.nl/privatebanking Samen sterker. Dat is het idee van coĂśperatief bankieren. 40

Km december 2013  
Km december 2013  

clubblad van tennisvereniging Keltenwoud

Advertisement