Page 1

K

m

MAGAZINE VAN TENNISCLUB

KELTENWOUD BENNEKOM

JAARGANG 34 NUMMER 1 MAART 2011

• GEHEEL VERNIEUWD • ZOMERSEIZOEN IN ZICHT


IN

Uit het bestuur Voor u ligt het eerste nummer van het clubblad in 2011. Zoals u ziet, is Keltenwoud Magazine geheel vernieuwd. Het zal vier keer per jaar verschijnen en is daarmee in feite een kwartaalblad geworden. Er is een nieuwe redactie gevormd die voortvarend van start is gegaan. Daarnaast is de eerste uitgave van de Keltenwoud Infogids een feit. Achter de schermen is veel vrijwilligerswerk verricht onder de paraplu van de nieuw gevormde communicatiecommissie onder leiding van Nico de Gouw. Wij denken dat de service aan de leden met deze aanpak is vergroot en dat de informatie en communicatie hierdoor zal verbeteren. Dat is ook het doel.

houd

Alweer geruime tijd geleden vond het eindejaarstoernooi plaats. Het was een groot succes –gezellig, veel deelnemers en mooie partijen- en zal zeker worden herhaald. Ook op deze plaats een pluim voor de organisatoren. Inmiddels is begonnen met de inning van de contributies. Zoals u hebt gemerkt is er geen sprake van contributieverhoging. Hoe

UIT HET BESTUUR ................................................ 3

IN GESPREK MET TURGAY URGANCI ................ 17

”GEZAMENLIJK BELANG”.................................... 4

OPENINGSTOERNOOI ....................................... 18

DE KLOK ............................................................... 5

TOSSTENNIS ....................................................... 18

KELTENWOUD MAGAZINE

VOORZITTER TC CLUBGEVOEL .......................... 6

TEAMTENNIS ...................................................... 19

Clubblad van tennisvereniging Keltenwoud verschijnt vier keer per jaar

CLUBHUIS ALS STEMBUREAU ............................. 7

FAMILIETOERNOOI 13 JUNI .............................. 21

SAMENSTELLING COMPETITIETEAMS ................ 8

50+ TOERNOOI ................................................. 21

UITNODIGING LEDENVERGADERING ............... 10

HEIDEWEEKTOERNOOI .................................... 22

BESLUITEN LEDENVERGADERING ..................... 10

KELTENWOUD MAGAZINE ................................ 23

COLOFON

750 exemplaren

Oplage:

lang we dat volhouden, weet ik niet. Correctie voor gestegen prijzen zal toch een keer moeten plaatsvinden. De samenwerkingsovereenkomst die de vereniging heeft met de Bennekomse Tennisopleiding (BTO) zal worden verlengd per 1 april aanstaande. De samenwerking met de BTO is ons goed bevallen en we willen die graag voortzetten. Op 26 april is er een ledenvergadering gepland. De agenda daarvan treft u in dit clubblad aan. De vergaderstukken zullen vanaf 12 april in het clubhuis liggen. Over enkele weken gaat de voorjaarscompetitie al weer van start. Er zijn weer veel teams ingeschreven, zelfs één meer dan vorig jaar. Door de competitieleiding wordt hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen. Op 1 april start een nieuw verenigingsjaar en het ‘zomerseizoen’ van onze vereniging. Wij wensen u een goed, sportief, succesvol en zonnig nieuw jaar toe.

Redactiecommissie: Simon van den Bent, redacteur 0318-453819 svdbent@hotmail.com Nico de Gouw, eindredacteur 06-48587924 ndegouw@xs4all.nl Tineke Hofs, redacteur 0318-417064 t.hofs@hetnet.nl Paul Zaal, redacteur 0318-646905 pzaal@hetnet.nl e-mailadres redactieKM@keltenwoud.nl

ERELID LENIE VERHAEGH ................................. 13

GOUD VAN OUD .............................................. 24

Foto’s en illustraties: Elize de Groot, Nico de Gouw en anderen

BAL OVER HET NET, YES .................................... 14

IN GESPREK MET INTERSPORT EDE................... 27

Vormgeving:

JEUGD BEZOEKT ABN AMRO TOERNOOI ........ 15

ONZE SPONSORS............................................... 28

SNEEUWBALLENTOERNOOI.............................. 15

ACTIVITEITEN KALENDER .................................. 29

EINDEJAARSTOERNOOI ................................... 16

IN DE MEDIA ...................................................... 30

Nico Hoogendoorn

Tennispark (ook postadres) en clubhuis TV Keltenwoud: Langschoterweg 9, 6721 WL Bennekom Telefoon: 0318-430610 WWW.KELTENWOUD.NL

EDE

Namens het bestuur, René van Dijk, voorzitter

PLANNING MAGAZINE IN 2011: Nr 2: kopij aanleveren uiterlijk 6 mei bezorging in week 21 (vanaf 24 mei) Nr 3: kopij 12 augustus bezorging week 35 (vanaf 30 augustus) Nr 4: kopij 4 november bezorging week 47 (vanaf 22 november) Uiterlijk vrijdag 6 mei 2011 de kopij voor het meinummer inleveren, liefst per e-mail bij: redactieKM@keltenwoud.nl niet vergeten!

®


RONDETAFELGESPREK MET VOORZITTERS

’Rondetafelgesprek’ tussen René van Dijk, Bert de Vries, Nico de Gouw en Simon van den Bent (vrnl).

De lezers van het Keltenwoud Magazine zijn gewend dat de voorzitters van de vereniging en de stichting hun verhaal doen over de stand van zaken, de ontwikkelingen en de toekomstverwachtingen. Als aftrap van het vernieuwde Magazine gingen twee redactieleden op 14 februari rond de tafel zitten met René van Dijk en Bert de Vries. Om uit hun mond te horen hoe het anderhalf jaar na de ingebruikname van het nieuwe tennispark gaat met de tennisvereniging Keltenwoud en de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud (SBNK).

”Gezamenlijk belang” Ze zitten ieder voor hun eigen toko, maar ze hebben een gezamenlijk belang: mensen gelegenheid bieden hun favoriete tennissport te beoefenen en alle zaken rond het tennispark en de tennisvereniging in goede banen leiden. René van Dijk van de vereniging verwoordt het zo: “Als het de stichting slecht gaat, komt er een grotere rekening bij de vereniging te liggen en andersom is dat ook zo. We zijn als het ware communicerende vaten.” Bert de Vries: “Alles wat in de stichting gebeurt, gaat in nauw overleg met de vereniging.”

STICHTING HOUDT HAND OP DE KNIP In het gesprek steekt Bert de Vries namens de stichting als eerste van wal. Hij laat weten dat het geld van de verkoop van het oude park nog niet binnen is. Is dat erg? Nee, zegt De Vries. Over de lening voor het nieuwe park bij de bank betaalt de stichting immers geen rente; dat doet Bouwbedrijf Grootheest. De SBNK-voorzitter verwacht dat de financiën in de loop van dit jaar geregeld zijn. “De huizen op het terrein aan de Selterskampweg worden nu te koop aangeboden, dus ik verwacht dat de bestemmingswijziging eraan komt.” Een en ander houdt wel in dat de stichting de hand voorlopig op de knip houdt. Dat betekent niet dat er niets gebeurt op het tennispark. “Onze prioriteit is de aankleding van het terras. Dat moet gezelliger worden. Meer parasols, plantenbakken. De werkgroep groen komt met een voorstel voor de aankleding van het terras. Ook het onderhoud van het groen laat te wensen over. Beheerder Gert Marcus doet nu een deel en we gaan een overeenkomst aan met een groenbedrijf voor het andere deel. De wal buitenom het park is al uitbesteed. En we willen de ingang van het park verfraaien. Voor de rest doen we geen grote dingen.”

PLAN VOOR VERVANGING GLASWAND UITGESTELD Een paar zaken die voorlopig in de ijskast blijven zijn de aanschaf van de buitenklok en de plaatsing van ontspiegeld glas in de glaswand tussen het clubhuis en de tennishal. Deze klus is begroot op 9 mille. Wel wil SBNK samen met de vereniging in het najaar een enquête houden onder de leden en gebruikers over hun ervaringen met het nieuwe park en de hal. De slechte tenniswinter zorgt voor een financiële meevaller. De los4

se verhuur van de hal is namelijk toegenomen. De Vries: “Daarnaast hebben we meer vaste contracten, zoals de tennisbond die op 26 zaterdagen drie uur lang drie banen huurt. Ook de Bennekomse Tennisopleiding maakt meer gebruik van de hal. Bovendien loopt de sponsoring goed door de inzet van de nieuwe commissie. De exploitatie is nog niet geheel kostendekkend, maar ik verwacht dat dit over een jaar of drie wel het geval is.” Tot zover de voorzitter van de stichting.

GROEIEN MET VOORAL JEUGDLEDEN De tennisvereniging Keltenwoud heeft door de verhuizing naar het nieuwe park een stevige oppepper gekregen. Een nieuwe voorzitter, een sterk verjongd bestuur, een toename van leden. Het bestuur heeft de verhuizing ook aangepakt om allerlei initiatieven op poten te zetten. Om te beginnen wil de club naar 1200 leden. Er zijn er nu een kleine duizend. René van Dijk: ”Gezien het aantal banen kunnen we dat aantal hebben. We willen vooral ook meer jeugdleden. We hebben er momenteel rond de 140. Daarvoor is een jeugdbeleidsplan opgesteld. De BTO doet hierin goed werk. Niet alleen door de trainingen te verzorgen, maar ook door bijvoorbeeld de basisscholen uit te nodigen om hun leerlingen kennis te laten maken met de tennissport. De goede samenwerking met de BTO is van groot belang. Het is zowel voor hen als voor ons goed dat er meer jeugdleden komen. Wij garanderen dat zij gebruik kunnen maken van de tennisfaciliteiten. Sporten is gezond, je kunt het leuk vinden en het is mentaal

van belang. De recreatieve sportbeleving staat voorop, maar als de jongens en meisjes meer willen, kunnen ze terecht in jeugdselecties en competitie gaan spelen. De club draagt bij in de kosten van het jeugdbeleid door circa 14.000 Euro van het sponsorgeld daaraan te besteden.’’ Ook wordt er sponsorgeld aangewend voor de opleiding van AED-vrijwilligers.

UIT

column

UIT IS EEN COLUMN IN HET CLUBLAD DIE OP LUCHTIGE EN SOMS

NIEUW ELAN Andere voorbeelden van het nieuwe elan binnen TV Keltenwoud: de technische commissie staat weer stevig op poten (zie elders in dit clubblad), de sponsorcommissie is zeer actief en succesvol, er is een uitgebreide communicatiecommissie geformeerd, er wordt meer aandacht besteed aan de opvang van nieuwe leden en er zijn plannen om meer evenementen te organiseren. Zo’n nieuw evenement is bijvoorbeeld het open Keltenwoud-eindejaarstoernooi in de hal, dat een groot succes is. Doordat het nieuwe park het hele jaar open is, wordt nog bekeken of het openingstoernooi en het ABC-toernooi, dat aan de Selterskampweg altijd de start (april) en de afsluiting (oktober) van het seizoen markeerden, doorgang moeten blijven vinden. René van Dijk: “De deelname was afgelopen jaar niet echt groot te noemen. Er is nu eigenlijk geen begin en geen einde meer van het seizoen; we kunnen het hele jaar tennissen.” Het openingstoernooi op 3 april wordt een soort testcase.

OPROEP LEDENVERGADERING De voorzitter roept tenslotte iedereen op om op dinsdag 26 april naar de ledenvergadering te komen. Hij realiseert zich dat deze oproep veelal aan dovemansoren is gericht. “Mensen naar een ledenvergadering krijgen is vechten tegen de bierkaai. Ik tel telkens eerst of het quorum van 25 leden is gehaald, dan kunnen we besluiten nemen. Dat aantal wordt altijd wel gehaald. Ach, ik zeg altijd maar zo: als er weinig mensen komen is dat een teken dat het goed gaat met de vereniging.” Simon van den Bent en Nico de Gouw

OOK LICHTKRITISCHE WIJZE BEPAALDE ONDERWERPEN BINNEN KELTENWOUD BELICHT. REACTIES ZIJN WELKOM

De klok

DOOR: DEUCE

Gezelligheid kent geen tijd. Of wat te denken van deze: de tijd heeft vleugels en geen teugels. Of een meer filosofische gedachte bij het verschijnsel tijd: de mens heeft de tijd ingesteld om orde in de chaos aan te brengen. Maar het is natuurlijk af en toe ook leuk om de chaos gewoon toe te laten. Hoe dan ook, op het nieuwe tennispark van Keltenwoud hangt na anderhalf jaar nog steeds geen buitenklok. En dat is best een gemis. Een voorbeeld: ik spreek op zondagmiddag af met mijn tennismaatje. Beloof op tijd thuis te zijn met het eten en vergeet de tijd tijdens het tennissen, want de tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Vraag aan hem, weet jij hoe laat het is? Nee, ik heb ook geen horloge om. Even naar binnen kijken heeft geen zin, want die klok is van buiten af al helemaal niet zichtbaar. De banen om ons heen zijn niet bezet, zodat je het niet even snel kunt vragen. Tja, hoe leg ik dat thuis uit; dan voel je echt het gemis van de buitenklok. Ik vraag me af hoe het toch mogelijk is dat er op een miljoenencomplex, dat het tennispark van Keltenwoud toch is, geen geld meer is voor een simpele buitenklok. En dat terwijl in de hal de tijd vanaf twee kanten onverbiddelijk doortikt. Natuurlijk, het is een punt van aandacht voor het bestuur, maar de aanschaf van de klok werd vorig jaar uitgesteld vanwege de extra kosten voor de groenvoorziening. Ook belangrijk, maar de tijd baart rozen. Is er dan geen sponsor te vinden die de klok wil adopteren onder het motto: tijd is geld en weten wat de klok slaat. Het bestuur denkt kennelijk: het zal mijn tijd wel duren en toont zich geen man van de klok. En de leden, veelal uit die goeie ouwe tijd, hebben de klok horen luiden, enzovoorts. Ach, we kunnen nog wel even doorgaan met spreekwoorden, gezegdes en spreuken over de tijd en de klok. Nou, nog een paar dan: de tijd zal het leren of en wanneer die klok er komt. Maar als de klok er eenmaal hangt zul je merken: zoals het klokje thuis (lees Keltenwoud) tikt, tikt het nergens. En dan zijn we het klokloze tijdperk weer snel vergeten, want de tijd heelt alle wonden. PS: mocht de klok er inmiddels hangen, dan is uit de droom van de tijd de werkelijkheid geboren, heeft de tijd de werkelijkheid ingehaald. 5


TECHNISCHE COMMISSIE

De tenniscompetitie staat weer op het punt te beginnen. Keltenwoud is goed vertegenwoordigd in de diverse klassen op verschillende speeldagen. Zo treden op zaterdag liefst vijftien teams aan en op zondag elf, waarvan vijf jeugdteams. Peter Ooijendijk is voorzitter van de technische commissie van Keltenwoud en vertegenwoordigt de commissie in het bestuur. Een gesprek over beleidsplannen, doelstellingen en clubliefde.

Peter Ooijendijk, voorzitter technische commissie

’Er moet meer het echte clubgevoel ontstaan’

meer mensen naar het park gaan om te komen kijken, om andere mensen binnen de vereniging te ontmoeten. Het tennispark moet veel meer een sociale functie krijgen.”

SAMENSTELLING TC De technische commissie bestaat naast Peter Ooijendijk uit Herma Florissen, Nicole Oosterveld en Liesbeth Preller. Laatstgenoemde vertegenwoordigt de jeugdcommisie; Florissen en Oosterveld zijn de competitieleiders. Sonja Ooijendijk en Jack Engelaar van de BTO (Bennekomse Tennisopleiding) zijn op afroep beschikbaar voor de commissie. De taak van Ooijendijk is vooral om zaken die spelen rond het min of meer prestatieve tennisgebeuren mee te nemen naar en te bespreken in het bestuur. Daaronder valt ook het open seniorentoernooi.

het niveau op te krikken. En dan niet zoals ETC in het verleden deed door spelers van buitenaf te halen, maar met eigen mensen. Misschien moet je dan wel de teams naar speelsterkte indelen. Dat kan betekenen dat er niet langer vriendenteams zijn, zoals mijn team nu is. Maar ja, dat kan de consequentie zijn van het nieuwe beleid.” Simon van den Bent

Clubhuis als stembureau Bij de provinciale statenverkiezingen op 2 maart heeft een zaal van het clubhuis dienst gedaan als stembureau. Dit gebeurde ook al bij de verkiezingen in 2010. Bevordering van de tennissport en de democratie gaan op deze manier hand in hand bij Keltenwoud….

Van de voorzitter van de technische commissie van Keltenwoud (TC) mag je verwachten dat hij alleen praat over onderwerpen die betrekking hebben op, inderdaad, technische zaken. Maar het gesprek met Peter Ooijendijk mondt al snel uit in een pleidooi voor meer betrokkenheid van de leden bij de club. “We hebben nu mooie faciliteiten die we ten volle kunnen benutten. Dat moeten we wel met z’n allen doen. Het is een gezamenlijk belang’’, is zijn oproep aan diegenen binnen de vereniging die de werkzaamheden het liefst aan anderen overlaten. “Er moet meer het echte clubgevoel ontstaan. Ik voetbal ook in het zesde team van Blauw Geel en op zaterdagmiddag komen veel mensen naar het sportpark. Gewoon 6

omdat er wat te doen is en om hun betrokkenheid bij de club te tonen. Dat zou ook op het tennispark veel meer mogen gebeuren.” Ooijendijk haalt als voorbeeld de zondagcompetitie aan. Hij is zelf speler van het tweede mannenteam en maakte maar al te vaak mee dat hij en zijn teamgenoten voor een handjevol toeschouwers stonden te spelen. SOCIALE FUNCTIE TENNISPARK Een oorzaak kan volgens hem zijn dat er weinig ruchtbaarheid aan het competitiegebeuren wordt gegeven. “Het heeft ook te maken met de beleving van tennis. Er is echt goed tennis te zien, want het eerste mannentam speelt in de tweede klasse en de vrouwen in de hoofdklasse. Dan zie je goede partijen. Wellicht moeten we er andere activiteiten omheen organiseren, zodat

ALS EERSTE IS COMPETITIE GEREGELD Ooijendijk: “Ik heb vorig seizoen een dag meegelopen met de toernooicommissie om zelf als bestuurslid te ervaren wat er allemaal bij komt kijken. We gaan nu kijken hoe we verder moeten. Digitaal inschrijven, het werven van sponsors, financieel beheer, nieuwe mensen zoeken voor de toernooicommissie. Het zijn zomaar een paar dingen die nu aan de orde komen. Verder lag onze focus eerst op het competitiegebeuren. Herma en Nicole hebben dat goed opgepakt. Maar er zijn nog vragen als hoe om te gaan met het inschrijfgeld, de ballen, de opzet van het eindfeest, enzovoort.”

TENNISNIVEAU OPKRIKKEN Het volgende doel van Peter Ooijendijk is het opstellen van een technisch beleidsplan. Wat te doen op de langere termijn met de club, waar wil Keltenwoud naar toe? Ooijendijk: “We willen meer teams op de zondag. En de leden laten weten dat er bijvoorbeeld ook op vrijdagavond competitie kan worden gespeeld. En een mixed-competitie op zondag met vijf wedstrijden, net als op zaterdag. Er komt een jeugdbeleidsplan, waarmee we niet alleen meer jeugdleden willen krijgen, maar waarmee we ook jongere leden langer aan Keltenwoud willen binden. Een doelstelling is ook om

Stembureau in de tennishal

7


Samenstelling competitieteams In de komende voorjaarscompetitie komt TV Keltenwoud in totaal met 37 teams op de baan. Dit is met uitzondering van de woensdagavondcompetitie meer dan vorig jaar en een prima vertegenwoordiging. De senioren tellen 28 vertegenwoordigende teams, de jeugd 9. De eerste wedstrijden worden gespeeld op 5 april (dinsdagcompetitie), 6 april (woensdagmiddag jeugd), 9 april (zaterdag) en 10 april (zondag). De serie van zes speelavonden in de woensdagavondcompetitie begint op 18 mei. Alle speeldata staan vermeld in de activiteitenkalenders. LANDELIJKE COMPETITIE ZONDAG 1E HEREN TEAM 2E KLASSE Robbert Jan van Hoorn, Patrick Mondria, Sander Goldbach, Ian van Deyck, Jack Engelaar captain (c). 2E HEREN TEAM 4E KLASSE Pierre Gullikers c, Walter Busser, Steven Ooijendijk, Peter Ooijendijk, Egon Roks. 3E HEREN TEAM 5E KLASSE Joost de Groot c, Damion de Vreede, Rutger Meijers, Sander Geitenbeek. 1E HEREN TEAM 1E KLASSE 35+ Robbert Bijlemeer c, Bert van de Born, Rein Siebinga, Theo Schennink, Jan Willem Zondag. 1E DAMES TEAM HOOFDKLASSE Sonja Ooijendijk, Marjolein van der Toolen, Gerda Brienissen c, Mariska Mos, Melody Taal. 2E DAMES TEAM 1E KLASSE Mirjam van Leersum, Corine Brandhorst c, Herma Florissen, Elise Koolen, Karin Peters.

DISTRICTSCOMPETITIE ZATERDAG 1E GEMENGD TEAM 18+ 2E KLASSE Turgay Urganci c, Bart van de Brink, Elsbeth Urganci, Mechtold de Ruiter, Marian van Ravenswaaij, Hanneke Derkx.

2E GEMENGD TEAM 18+ 4E KLASSE Hetty van de Broek-de Vries, Teus Meijering c, Ronald Busink, Renate Meijering, Roy Evers, Heleen Evers, Margriet Maas.

1E GEMENGD TEAM 50+ Gertie Savelkoul, Rob Bax c, Aart Homoet, Joke van Paridon, Tineke Hofs. 2E GEMENGD TEAM 50+ Hans Honders c, Henk Hekkers, Jan de Vreede, Irene Riedijk, Jet Verhoef, Toos van Steenvoorden. 1E DAMES TEAM 18+ 2E KLASSE (vier singles twee dubbels) Rianne Bogers c, Iris Pouels, Francis Verheij, Lenette van Blooijs. RESERVES Judith Nijman 8/8 za, Hanneke Pompe 7/6 za/zo, Peter Nijman 8/8 za, Sabine Thonhauzer 8/8, Denise Wouters 7/7 dinsdag, Marianne Bordes 8/7 za, Diana van Eldik 7/7, Marianne Nijsten 7/7.

3E GEMENGD TEAM 18+ 4E KLASSE Mark Janssen, Rick Sparlink c, Natasha van de Water, Silvia Pesch. 4E GEMENGD TEAM 18+ 4E KLASSE Piet van Herp c, Maik Nikkelen, Olisiana Marcus, Saskia van Huizen, Annie Marcus, Ben Bruijn, Wouter Maassen. 1E HEREN TEAM 18+ 3E KLASSE Huub Albregs, Hans Erik Lukkien, Chris Kluijtmans, Marc Bordes, Dennis Vlasblom c. 1E HEREN TEAM 35+ 3E KLASSE Frank Bouman c, Wim Wennekes, Sander van der Horst, Martin Iedema, Marco van Brenk, Gerard van de Linden. 1E GEMENGD TEAM 35+ HOOFDKLASSE Ria Van Dijk c, Marjo Gruisen, Rien Beukhof, Leon Nijsten. 2E GEMENGD TEAM 35+ 1E KLASSE Janny Vonk c, Annie Pesch, Jan Pesch, Nico van Laar, Nicole Oosterveld. 3E GEMENGD TEAM 35+ 1E KLASSE Jan Gerritsen, Lenette Brethouwer, Marianne Oldenbeuving, Annemieke Kwant, Karel ten Böhmer c.

DISTRICTSCOMPETITIE DINSDAG 1E DAMES TEAM SINGLE HOOFDKLASSE Dicky Gijsbertsen, Suzanne ten Böhmer c, Nicole Oosterveld, Hanneke Lek c, Herma Florissen, Ria van Dijk. 1E DAMES TEAM DUBBEL 1E KLASSE Henny van de Brink, Nonni Stevens c, Yvonne Hagendijk, Nienke van de Most. 2E DAMES TEAM DUBBEL 2E KLASSE Karin van de Kuinder c, Margret Loeven, Tineke Hofs, Joke van Paridon, Gertie Savelkoul. 3E DAMES TEAM DUBBEL 2E KLASSE Ina van de Water, Anne Nagel, Joke van Laar, Marieke Bosman, Lia Drayer c.

WOENSDAGAVOND COMPETITIE

4E GEMENGD TEAM 35+ 2E KLASSE Rene Tolsma c, Giel Kaandorp, Dianne van Kampen-Beumer, Marieke Geutjes.

TEAM 1 HEREN 2E KLASSE Niels van de Water c, Kees van de Water, Mark Janssen, Marco Hanegraaf.

5E GEMENGD TEAM 35+ 3E KLASSE Mirjam Haar c, Gert Haar, Harry Post, Ellen Smit, Kees van de Water.

TEAM 2 HEREN 2E KLASSE René van Dijk c, Ruud van Hal, Aart Homoet, Arjan de Bruin, Herman van de Brink. Reserve: Paul Zaal, Ries Lek.

TEAM 3 HEREN 3E KLASSE Udo Perdok c, Ies van Haneghem, Gerrit van Straaten, Ton van de Bunt, Jelle Thien. Reserve: Wout van de Garde. Algemene reserve: Dennis Vlasblom, Henk-Jan Baakman.

LANDELIJKE COMPETITIE JEUGD T/M 17 JAAR ZONDAG JONGENS TEAM 1, 3E KLASSE Olmo Vaandrager, Bas Mulder, Jesper Vermeulen, Pieter Brorens c. MEISJES TEAM 1, 1E KLASSE Gaby Evers c, Manon Evers, Annick Evers, Michelle van de Walle.

DISTRICTSCOMPETITIE JEUGDTEAMS T/M 14 JAAR ZONDAG TEAM 1 JONGENS Tim van der Gaag, Maarten Boonekamp, Ruben van de Linden c, Hidde Hanning, Dorus Lieon. TEAM 2 JONGENS Joost Kleerebezem, Luuk Heuzen, Daan Heuzen c, Niels van der Gaag, Daan Mulder, Stefan Becx. TEAM 1 MEISJES Sanne van der Meer, Sarah Meijering c, Dinise Rossen, Elise Vos, Jitske de Vries.

DISTRICTSCOMPETITIE JEUGD T/M 12 JAAR WOENSDAG TEAM 1 JONGENS Thomas de Zoeten, Niels Lourens, Thijs Korver c, Max Koelermeijer. TEAM 2 JONGENS Ids Waterbolk. Lars van de Klift, Thomas Willemse, Stijn Kleerebezem c, Jermo van Oort. TEAM 1 MEISJES Emmelie Vos, Carmel Rossen, Sanne Bodde c, Ilsa van der Meer. TEAM 2 MEISJES Maaike Lukkien, Rozemarijn van Doornum c, Femke Degen, Lucy Trooster. Chantal Nijsten, reserve. De speeldata voor de jeugd zijn op de zondagen 10, 17, 25 april, 8, 15, 22 en 29 mei. Inhaaldagen zijn: 30 april (districtscompetitie), 1 mei, 2 juni, 5 juni en 13 juni (landelijk). In de woensdagmiddagcompetitie zijn de speeldata 6, 13, 20 april, 11, 18 en 25 mei. Eventueel inhalen gebeurt op 27 april en/of 1 juni.

1E HEREN TEAM 50+ Ries Lek, Paul Zaal, Johan van Roekel, Cees Meijer, Jos van Kroonenburg c, Gerard Been. 8

9


Uitnodiging voor algemene ledenvergadering Dinsdag 26 april 2011 om 20:00 uur Plaats: clubhuis TV Keltenwoud

CONCEPT AGENDA 1. Opening. 2. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken. 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering ALV van 25 november 2010 (bijlage*). 4. Begroting 2011-2012 annex voorlopige jaarrekening 2010-2011 (bijlage*). 5. Wijziging statuten (bijlage*) 6. Voorstellen ingediend door tenminste vijf leden. 7. Rondvraag. 8. Sluiting.

drage aan BTO. Deze bijdrage (bijdrage aan de TC voor de jeugdleden) bestaat uit 3 onderdelen (een subsidie per jeugdlid per les van € 1,75, een bijdrage aan de selectie jeugd en een vergoeding van 50% in de kosten van extra training). In de nieuwe begroting 2011–2012 zal dit meer gespecificeerd worden. De batenkant mist de opbrengsten uit sponsorgelden. In de nieuwe begroting zal dit wel zichtbaar worden gemaakt. De herziene begroting 2010–2011 wordt met algemene stemmen aanvaard.

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTEN De voorzitter geeft aan dat als gevolg van de recente benoeming van twee ereleden vragen zijn gesteld met betrekking tot het beleid inzake benoeming van ereleden en leden van verdiensten. In de Algemene Ledenvergadering van 8 juli 2010 is toegezegd dat het bestuur hierover een notitie/voorstel zal voorbereiden. Dit voorstel ligt thans ter behandeling voor. Na toelichting van het voorstel krijgen de leden de gelegenheid om vragen te stellen en/of opmerkingen te maken. Daarvan wordt gebruik gemaakt door de heren J. Kuntz en W. Baljet. Beide heren zetten vraagtekens bij de bij de criteria ‘gestelde termijn van 10 jaar’. De voorzitter stelt dat je ergens een grens moet trekken. Het voorgestelde beleid kan pas ingaan na aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement. De voorzitter van TV Keltenwoud stelt voor om het voorstel in stemming te brengen. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

AFTREDEN BESTUURSLEDEN De voorzitter informeert de ledenvergadering over het door het bestuur vastgestelde rooster van aftreden bestuursleden. In de ALV van 21-11-1995 is een rooster van aftreden behandeld, maar verzuimd is om dat in werking te laten treden. Het bestuur heeft besloten om het nieuwe rooster van aftreden op 1 januari 2011 van kracht te laten worden. De voorzitter geeft een korte toelichting op het rooster en de door het bestuur opgestelde criteria.

*De bijlagen liggen 14 dagen voor de vergadering ter inzage in het clubhuis.

Besluiten algemene ledenvergadering Onze tennisvereniging hield op 25 november 2010 een algemene ledenvergadering in de bijzaal van het clubhuis. Volgens het conceptverslag* van secretaris Hans Groot Kormelink zijn inclusief het voltallige bestuur 57 leden present. In zijn welkomstwoord constateert voorzitter René van Dijk dat het vereiste quorum aanwezig is, zodat een rechtsgeldige vergadering kan worden gehouden. Het verslag omvat o.a. de volgende onderwerpen.

10

HERZIENE BEGROTING 2010-2011 Jack Laanen (penningmeester) geeft aan, dat het bestuur vanwege de wisseling van het penningmeesterschap niet in staat was om de begroting voldoende te onderbouwen. Daarom wordt nu voldaan aan de toezegging tot behandeling van de geactualiseerde begroting van de vereniging 2010– 2011 per 1 oktober 2010. Deze geeft een positief saldo van € 3.300,-. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de bij het overzicht gevoegde toelichting op de begrotingsposten. Jack Laanen geeft op verzoek van Paul Zaal nog een nadere uiteenzetting over de bij-

WIJZIGING STATUTEN De voorzitter geeft aan dat een wijziging van de statuten (en het huishoudelijk reglement) om de volgende redenen gewenst is: a. ereleden en leden van verdiensten; b.zittingsduur bestuursleden; c. moment(en) ALV en d. taalkundige aanpassingen. Op de volgende vergadering worden hierover nadere mededelingen gedaan.

tuten niet mogelijk. Dat kan alleen na wijziging van de statuten. Pieneke Verdooren (één van de ondertekenaars van de brief) krijgt op verzoek de gelegenheid om het voorstel te motiveren. Zij geeft aan dat Lenie Verhaegh-Ottenheijm het verdient te worden benoemd tot erelid. Een warm pleidooi om voor het voorstel te stemmen volgt (meerwaarde voor de vereniging, positieve houding, grote sociale en bindende factor binnen de vereniging etc.). Zij verwijst nog naar het artikel over Lenie in het Keltenwoud Magazine (novembernummer). De voorzitter geeft aan de stemming over personen in principe schriftelijk moet geschieden. Bij acclamatie is ook mogelijk. Op verzoek van Paul Zaal geschiedt de stemming schriftelijk. De secretaris deelt stembriefjes uit. De telcommissie wordt gevormd door Thea Witte en Bert de Vries. Uitslag stemming: 57 leden hebben een stembriefje ingevuld. Het voorstel is met meerderheid van stemmen (46 voor, 10 tegen en 1 ongeldig) aangenomen. Lenie Verhaegh-Ottenheijm wordt gefeliciteerd. De brief met de gebruikelijke versierselen zal op een ander moment op gepaste wijze worden uitgereikt.

RONDVRAAG Bert de Vries bedankt de 25 mannen die op 25 november op het tennispark een bijdrage hebben geleverd aan het graven van plantgaten voor nieuwe bomen en struiken. *Het conceptverslag is voorlopig totdat de leden het in een volgende algemene ledenvergadering vaststellen.

VOORSTELLEN De voorzitter stelt de brief aan de orde die ondertekend is door 10 leden met een gemotiveerd voorstel om Lenie VerhaeghOttenheijm tot erelid te benoemen. Hij wijst er op dat dit voorstel wordt gedaan op basis van de huidige statuten, die het mogelijk maken om een lid tot erelid te benoemen. Een benoeming tot lid van verdienste is op basis van de huidige sta11


           

Erelid Lenie Verhaegh: “IK DEED MAAR ALSOF IK VAN NIKS WIST�

Het is een in het geheugen gegrift beeld op het oude tennispark aan de Selterskampweg. Een voor velen bekend beeld: Lenie Verhaegh die met gieter en tuinslang bezig is om de planten, bloemen en struiken van water te voorzien. Het leek wel alsof zij altijd in de weer was met het verzorgen van het groen. Een jarenlange taak die zij na de verhuizing van het tenniscomplex naar de Langschoterweg niet langer wilde vervullen. “Het was een mooi moment om ermee te stoppen.�

)+-.!&")''#&-#(() /+%))*/(.0 0)(#(!#()+-.!&#$%/))+(.#-!+#(!/+#+ ()#("&)+-.!&)*)(10,#- 

  )+-.!&)'&,--%&+#$)! +0! ((%)' &   

Lenie’s trotse bloemenpracht op het vorige park

%866(575$163257%9 %(11(.20

ZHQVW8YHHOWHQQLVSOH]LHUHQ HHQILMQWHQQLVVHL]RHQ

Felicitaties voor Lenie na haar benoeming tot erelid

.DDUGHERO 5;%HQQHNRP

MANUSJE-VAN-ALLES Dat een groep leden zich heeft ingezet om Lenie het volgens hen meer dan verdiende predikaat erelid te bezorgen, heeft niet alleen te maken met het feit dat zij zo lang met vaardige handen het groen verzorgde. Lenie Verhaegh-Ottenheijm, 76 jaar, is meer dan dat, veel meer. In het clubblad van november viel daarover al het nodige te lezen. Vandaar nu een korte samenvatting: lid van het eerste uur, koffie en thee zetten in het schuurtje dat later dienst deed als materiaalhok, het verzorgen van de toss op maandagmiddag en donderdagmorgen en af en toe op vrijdagavond, kantinedienst op de woensdagmiddag bij jeugdactiviteiten, het clubblad nieten en last but not least: het bezoek met een bloemetje aan langdurig zieken. “Ik was een manusje-van-alles, ze wisten me altijd wel te vinden. Ik had ook de sleutel van de kantine. Als er iets kapot was, belden ze mij.� Het verzorgen van de toss doet ze nog steeds. “Ik kreeg het niet voor elkaar om te stoppen, het mocht niet van de deelnemers. Ach ja, ik doe zelf ook mee, dus kan ik het net zo goed zelf regelen.�

VERSIERSELEN NOG TEGOED Lenie kwam er al snel achter dat een grote groep Keltenwoud-leden de actie op touw zette om haar tot erelid te laten benoemen. “Ik wist dat ze ermee bezig waren, omdat een paar mensen hun mond voorbij hadden gepraat. Ik deed maar alsof ik van niks wist en heb rustig afgewacht.â€? Tijdens de algemene ledenvergadering in november stemde een meerderheid van 46 van de 57 aanwezigen er mee in dat Lenie Verhaegh het vijfde erelid van Keltenwoud werd. De brief en de versierselen die bij het erelidmaatschap horen, moet zij nog ontvangen. Dat was tijdens de nieuwjaarsreceptie gepland. “We hadden toen een familiefeest, dus ik was er niet bij. Ach, dat komt nog wel.â€? De officiĂŤle bevestiging van het erelidmaatschap geschiedt in de volgende ledenvergadering in april. Of het haar verraste dat zij erelid is geworden. Nou nee, eigenlijk niet. “Toen ik stopte op het oude park had ik wel verwacht dat ik bij de opening van het nieuwe park tot erelid zou worden benoemd. Het enige dat ik jammer vind is dat het niet gebeurd is op het park aan de Selterskampweg. Daar liggen mijn verdiensten. Het had beter bij mij gepast om tot erelid te worden benoemd bij het afscheid van de bloemen en de planten.â€? Simon van den Bent

12

13


Bal over het net, yes

Jeugd bezoekt ABN AMRO toernooi

Tennissen is best een moeilijke sport. Zeker als je nog nooit zo’n groot racket in je handen hebt gehad. En dan moet je ook nog goed mikken naar die kleine gele bal. Voor bijna alle leerlingen van diverse Bennekomse basisscholen was het een hele opgave om de bal over het net te slaan. En als het lukte, verscheen een grote lach op het gezicht of werd de vuist gebald met de kreet ‘yes’. OEFENEN EN SPELEN Op drie woensdagmiddagen in maart maakten ruim dertig kinderen uit de groepen 3,4 en 5 kennis met de tennissport. Forehand, backhand en spelletjes met racket en bal werden geoefend. Op 2 en 9 maart konden de schoolkinderen spelenderwijs voor het eerst op Keltenwoud ronddartelen; op 16 maart was een soort toernooitje gepland. Het scholierentennis is een initiatief van de Bennekomse Tennisopleiding (BTO), de jeugdcommissie van Keltenwoud en Bennekom Beweegt.

Ontmoetingen met tennistalenten en –idolen zijn ook tijdens de Kidsmiddag heel bijzonder. Onder meer Iris en Tijn Elbertsen, Linda van de Wal en Ilsa van de Meer maakten dit mee

Spelenderwijs kennis maken met het tennisspel

CLINICS VOOR 210 KINDEREN Eerder werden al tennisclinics gegeven in de DVO-hal aan 120 leerlingen van de Wilhelminaschool en op het tennispark aan 90 leerlingen van de Eben Haëzerschool. “Dit is erg leuk om te doen. Het doel is natuur-

Bij zo’n kennismaking met het tennispark hoort natuurlijk ook een groepsfoto

lijk om jeugdleden te trekken,” laat Sonja Ooijendijk van de BTO weten. Zij verzorgde de kennismakingsclinics in maart samen met tennistrainer Niels Noordmans en Koos van Maurik van Bennekom Beweegt.

Wij gingen op 9 februari naar het ABN AMRO Tennistoernooi. Het verzamelen was bij het huis van Liesbeth Preller. Toen werd je in auto’s verdeeld. Toen je in de auto zat, was je op weg naar de AHOY in Rotterdam. Toen we naar binnen gingen moesten we wel even zoeken hoor! Toen we het (eindelijk) hadden gevonden, gingen we een klein stukje van een wedstrijd kijken. In AHOY kan je echt alles doen! Wedstrijden kijken, rondlopen en wat eten enz. Er was ook een kidsplaza. Daar kon je je service mee opmeten en een kleine clinic krijgen van 2 mensen. En er was ook een wedstrijd te zien in kidsplaza van een beroemde tennisser tegen een beroemde tafeltennisster. Je kon ook van alles kopen. Wij vonden het hartstikke leuk daar. Wij willen er zeker wel nog een keertje naar toe! Er waren verschillende wedstrijden te zien. Zoals de dubbel van Timo de Bakker met Robin Haase. Er was ook een wedstrijd die we hadden gezien en daar gingen wij de hele tijd keihard juichen! En op een gegeven moment zei de scheidsrechter: “kunnen de kinderen wat stiller zijn?“ Wij natuurlijk keihard lachen, maar toch zijn we door gegaan met schreeuwen. En op een gegeven moment deden we met het hele publiek de wave. Het was een fantastische dag! Geschreven door: Carmel Rossen. Ook groetjes van Michelle Breurman en Emmelie Vos.

Sneeuwballentoernooi Zondag 30 januari was het zover. De jeugdcommissie organiseerde voor de eerste keer op het nieuwe tennispark een sneeuwballentoernooi voor de jeugd in de hal! Ruim 40 enthousiaste jeugdleden tussen de 7 en 17 jaar hadden zich aangemeld voor dubbelspel wedstrijden tegen vrienden en vriendinnetjes. In verschillende categorieën werd op het scherpst van de snede gestreden voor de eerste plek in de poule. Tussen de wedstrijden door konden ouders, opa’s, oma’s en deelnemers zich in het clubhuis vermaken met spelletjes, boeken, strips en versnaperingen achter de bar. Om 2 uur was iedereen moe gestreden en werden de 1e en 2e plaatsen in de poules beloond met prijzen. Hierna was het tijd om een geslaagde tennisdag af te sluiten en met z’n allen gezellig te genieten van soep en brood. Ook voor de jeugdcommissie was dit een zeer geslaagde dag dat zeker in 2012 een vervolg gaat krijgen! Iedereen nogmaals bedankt voor de enthousiaste deelname en het aanmoedigen van de deelnemers. Namens de jeugdcommissie, Frank Bouman en Gerard van der Linden

14

15


Eindejaarstoernooi wil traditie worden Als het aan de organisatiecommissie en de vereniging ligt, groeit het Keltenwoud eindejaarstoernooi uit tot een vast evenement in de tennishal in de laatste week van het jaar. De data liggen al vast: 26 tot en met 31 december 2011. Bij een grote deelname beginnen de voorwedstrijden al op 22 en 23 december. Vanaf 18 oktober zal inschrijven mogelijk zijn voor de dubbelcategorieën heren, dames en mix.

In gesprek met Turgay Urganci

Janny Marcus-Vonk van de commissie Eindejaarstoernooi in gesprek met Ede TV

VEEL PRIJZEN In de 2e editie van het toernooi afgelopen december hebben in totaal 193 deelnemers in 18 onderdelen gemiddeld 3 wedstrijden gespeeld. Alle winnaars van de 1e en 2e plaatsen ontvingen een originele fles Keltenwoud wijn met speciaal toernooi-etiket. Voor de deelnemers was er een waardebon om bij een internetwinkel te gebruiken. Daarnaast is onder alle spelers een aantal prijzen verloot, zoals 2 dinerbonnen bij De Rijkskamer; 2 dinerbonnen bij het Italiaans restaurant Mare e Monte; 1 bon voor onbeperkt eten en drinken bij de Panoramahoeve in Bennekom, 5 Cinemec-bioscoopbonnen voor twee personen inclusief koffie/ thee, en 5 bonnen voor 1 uur tennissen in de tennishal. De commissie Keltenwoud Eindejaarstoernooi geniet na

DE WINNAARS HD3: DD3: GD3: DD4: GD4: HD5: DD5: GD5: HD6 35+: DD6: GD6: GD6 35+: HD7: DD7: GD7: HD7 35+: GD7 35+: DD8 35+:

Jack Engelaar/ Robert Jan van Hoorn; Pierre Gulikers/Peter Ooijendijk. Gerda Brienessen/ Sonja Ooijendijk, Hesseline van Wakeren/Jorike Wildenburg. Peter Ooijendijk/ Sonja Ooijendijk, Jack Engelaar/Ina van Lavieren. Sandra Scholtus/ Jacky Steehouwer, Eliza de Bakker/Marian Stoffer. Leon Nijsten/ Marjo Gruisen, Joost de Groot/Aline de Groot. Walter Busser/ Steven Ooijendijk, Stephan Platteel/Henk van Veldhuizen. Corinne Brandhorst/ Ina van Lavieren, Lenette Brethouwer/Marianne Oldenbeuving. Jeroen Schoonderwoerd/ Aline de Groot, Bart van de Brink/Elsbeth Urganci, Marco Hanegraaf/Rick Spalink, Nico van Laar/Herman de Vries. Ouliana Kouznetsova/Sacha van de Veen, Janny Busser/Suzanne ten Böhmer. Jan Gerritsen/Lenette Brethouwer, Herman de Vries/Mariet de Vries-Bartels. Nico van Laar/Annie Pesch, Karel ten Böhmer/Janny Marcus-Vonk. Henny Li/Wouter van Wollenberg, Gido van Barneveld/Jan Martijn Heldoorn. Wijnie van Eck/Mieke Sibeyn, Diny van de Bospoort/Annie Marcus. Jos Scheffer/ Ellen Koops, Piet van Herp/Saskia van Huizen. Jurgen Abels/ Mathieu Ankersmit, Johan Laurens/Ted Warlich. Ton van de Klok/ Margriet Maas, Martin Iedema/Lenette Blooijs. Diane Brouwer/Wijnie Welters, Hester van Halteren/Margreet Singerling.

De bar in het clubhuis in vol bedrijf

Vanaf de opening is Turgay Urganci de beheerder van de prachtige horecafaciliteit waar Keltenwoud over beschikt. Inmiddels is hij een vertrouwd gezicht achter de bar. Twee winters en één zomer verder een terugblik en we kijken samen met hem vooruit naar het komende zomerseizoen. Hoe verging het Turgay de afgelopen anderhalf jaar en hoe schat hij de toekomst in? WAAROM DE KEUZE VOOR KELTENWOUD? Turgay: Na zeven jaar pachter te zijn geweest van VTC in Veenendaal was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Het nieuwe tennispark Keltenwoud met twaalf buitenbanen en vier binnenbanen leek mij een mooie kans om als beheerder aan de slag te gaan. Natuurlijk, als ondernemer betaal ik een vrij hoge pachtsom, maar omdat ik ook de kans kreeg om de horecavoorziening van het zwembad De Vrije Slag te verzorgen, maakte dit geheel het voor mij toch interessant. BLIK EENS TERUG OP DE AFGELOPEN ANDERHALF JAAR. T: Het is zeker wennen geweest in het begin. De leden van Keltenwoud hebben een heel andere insteek dan die van VTC. De leden zijn over het algemeen wat ‘ouder’, maar erg vriendelijk en behulpzaam. Veel mensen blijven in groepen gezellig napraten. En dan het bridgen, dat is helemaal een gezellige bezigheid, waar ik zelf als er een mogelijkheid is ook veelvuldig aan mee doe. De mensen die blijven ‘hangen’ zijn echte genieters. Tevens is het hartstikke fijn dat veel mensen hun lege glazen terugbrengen bij de bar, zeker in drukke tijden. Het weer was in de afgelopen winters natuurlijk niet optimaal. Binnen in de hal kon volop getennist worden, maar buiten lag er vrijwel de hele winter een flink pak sneeuw. Erg mooi, maar niet voor degene die graag tennissen en uiteraard niet goed voor de baromzet.

JE WAS DUS BLIJ DAT HET VOORJAAR EN DE ZOMER 2010 AANBRAKEN? T: Natuurlijk, als de zon schijnt en het wordt warmer, is alles gezelliger. Mensen komen nog meer tennissen, het terras is vol en ieder heeft er zin in. In april en mei begonnen we direct met de competitie waaraan veel leden meedoen. Daarnaast hadden we meerdere toernooien, allemaal erg gezellig. Hopelijk gaan er dit jaar nog meer mensen meedoen; vooral het Open Toernooi moeten we proberen nog beter op de kaart te zetten. Vorig jaar viel dat tegelijkertijd met een open toernooi in Veenendaal. HOE VERLIEP DE HORECAVOORZIENING VOOR HET ZWEMBAD? T: We konden ons vooraf niet voorstellen hoe het zou verlopen. Tenslotte was het werken in het zwembad voor ons helemaal nieuw, maar dat ging hartstikke goed en iedereen vond het ook heel erg leuk om daar te werken. Het is weer compleet anders dan achter de bar in de tenniskantine. In het vroege voorjaar is er een mooi terras aan-

Genieten van het buffet na afloop van een tennistoernooi 16

17


gelegd waar zeer veel gebruik van gemaakt werd. Veel enthousiaste en positieve reacties hebben we van de bezoekers gekregen. Inmiddels verheugen we ons al weer op de zomer en hopelijk nog meer warme mooie dagen waarin we iedereen weer kunnen voorzien van een lekker hapje en koude drankjes. HEB JE NOG ANDERE IDEEËN OF WENSEN? T: Meedenken kan ik altijd. Misschien moeten we ons meer profileren bij de bedrijven in de omgeving. Het is goed voor de teambuilding of gewoon voor de gezelligheid om met een bedrijf een middagje een tennisbaan af te huren of om er een bedrijfsfeest te houden. Een ladiesday en bokkendag zijn ook altijd gezellig, of een modeshow vanuit Intersport Ede om de nieuwe kleding voor het seizoen te showen. Mensen kunnen dan makkelijker kopen en hoeven niet per se naar de winkel toe. Is ook goed voor de sponsor. Het Open Toernooi voor de jeugd kun je misschien combineren met een tentenkamp. Ik weet dat ‘Spitsbergen’ dat ieder jaar doet en kinderen vinden dat geweldig. Een dubbeltoernooi in maart organiseren voor zowel de eigen leden als mensen van buitenaf, zodat iedereen weer in vorm is voordat het tennisseizoen echt van start gaat. Er valt genoeg te doen, maar het zou fijn zijn als we daar misschien nog wat vrijwilligers voor zouden kunnen vinden. DE UITDAGING IS DUS NOG NIET INGELOST? Turgay: Absoluut niet. Zoals je ziet kan er nog genoeg opgezet worden om het nog leuker te maken.

ZONDAGMIDDAG 3 APRIL:

Openingstoernooi Op zondag 3 april nemen we afscheid van de winterperiode en verwelkomen we het zomerseizoen 2011. We doen dit met een toernooitje voor alle seniorleden. Inschrijven is niet nodig, iedereen is welkom en we houden rekening met (beperkte) tenniskwaliteiten. Deelname is gratis. We bieden een afwisselend tennisprogramma dat om 12.00 uur begint en om 16.00 uur eindigt. Het is niet noodzakelijk het gehele programma te volgen. We verwelkomen de deelnemers om 12 uur met iets lekkers bij de koffie of de thee. De recreatiecommissie

Tosstennis Op ons tennispark wordt 12 maanden per jaar gespeeld, dus ook getost. Graag willen we tosstennis onder de aandacht brengen van onze nieuwe leden. Uiteraard kunnen ook andere leden meedoen.

VIJF AVONDEN VANAF 12 MEI:

Teamtennis Op donderdag 12 mei barst een jaarlijks spektakel los bij Keltenwoud. We starten dan een donderdagavondcompetitie, teamtennis genaamd. Een competitie voor recreanten die elkaar op sportieve wijze bestrijden in het dubbelspel. Deze recreatieve competitie wordt gespeeld op 5 donderdagavonden. De speeldata zijn:12 mei, 19 mei, 26 mei, 9 juni en 16 juni. Op 2 juni wordt niet gespeeld; het is dan Hemelvaartsdag.

ENTHOUSIASME EN GEZELLIGHEID Teamtennis is vooral voor nieuwe leden een ideale mogelijkheid om kennis te maken met de Keltenwoud-sfeer, met vele andere leden van de vereniging en met het wedstrijdtennis. Teamtennis is ontspannen en leuk; veel plezier, enthousiasme en gezelligheid. Voor nieuwe leden is teamtennis een kans om partners voor de rest van het tennisseizoen te vinden.

45 MINUTEN Er worden maximaal 12 teams samengesteld. Afhankelijk van de inschrijving bestaan deze teams uit minimaal 2 dames en 2 heren. Vijf mooie avonden lang van 18.45 tot 22.00 uur wordt er op 6 banen een onderlinge competitie gespeeld. Elk team speelt 1 damesdubbel, 1 herendubbel en 2 mixed dubbels. Iedere wedstrijd duurt 45 minuten. De teamcaptain bepaalt in overleg met de tegenpartij de volgorde en samenstelling van de partijen.

AANMELDING RESERVESPELER Bij opgave voor deze competitie wordt verwacht dat je alle 5 speelavonden beschikbaar bent. Als je een of meer avonden verhinderd bent, kun je jezelf opgeven als reserve. Dit betekent dat je dan waarschijnlijk toch een keer of vaker mee kunt doen, want de ervaring leert dat alle reserves volop aan hun trekken komen. Bovendien is de recreatiecommissie blij met een flinke reservelijst. De organisatoren verwachten ook dit jaar weer een grote belangstelling.

INSCHRIJVEN Vanaf 1 april kun je inschrijven via een inschrijfformulier op onze website www.keltenwoud.nl of in het clubhuis. Attentie: de inschrijving sluit op 25 april. De deelnemersbijdrage voor dit toernooi is € 15,- per persoon, te voldoen aan de captain van jouw team op de eerste speelavond. De captains ontvangen tijdig een programmaoverzicht en verspreiden dit vervolgens over de teamleden. De recreatiecommissie

Tosstennis is een activiteit van de recreatiecommissie, waarbij de deelnemers aan elkaar worden gekoppeld en zo een dubbel vormen: een mixed dubbel, een damesdubbel of een herendubbel. Elke ronde duurt een half uur, waarna weer nieuwe koppels worden gevormd. Voor tennisballen wordt gezorgd. De speeltijden zijn: * maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur * donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur * vrijdagavond van 19.30 tot 22.30 uur.

Paul Zaal

Na afloop is er gelegenheid tot napraten. De commissie zorgt regelmatig voor iets lekkers bij de koffie of voor een borrelhapje. Neem wel uw tennispasje mee. In het winterseizoen dient u uiteraard winterlid te zijn. Op de activiteitenkalender treft u de data aan waarop tosstennis wordt gespeeld. Veel speelplezier. De recreatiecommissie.

De winnaars van het teamtennis in 2010: Fie Pouw, Jannie Busser, Tynus Spaan (invaller voor Henk Bijl), Nico de Gouw en Hansje Erz. 18

19


Familietoernooi 13 juni

an RR eemst VV an eemst Van Reemst Schildersbedrijf Schildersbedrijf

Schildersbedrijf

Schilder, Glaszetter, Behanger. Schilder, Glaszetter, Behanger. Schilder, Glaszetter, Behanger. Korenlaan 36

Korenlaan 36 36 Korenlaan 6721 CV Bennekom 6721 CV Bennekom 6721 CV Bennekom Tel. (0318) 417884 / 420308 Tel. (0318) 417884 / 420308 Tel. (0318) 417884 / 420308

Goed voor u en uw haar Goed voor en Goed vooruu enuw uwhaar haar Goed voor u

en uw haar

%HQQHNRP

:ROIKH]H :ROIKH]H +HHOVXPVHZHJ :ROIKH]H +HHOVXPVHZHJ +HHOVXPVHZHJ 

%HQQHNRP 'RUSVVWUDDW %HQQHNRP 'RUSVVWUDDW 'RUSVVWUDDW 

Het Pinkster Familietoernooi is voor Keltenwoud een jaarlijks terugkerend evenement. Ons park staat op maandag 13 juni open voor alle leden en niet-leden. Je kiest als partner een oom, tante, opa, oma, kleinzoon, kleindochter, broer of zus. Misschien voor een keer die buurman of buurvrouw waar je al heel lang eens mee wilde tennissen. Vriend of vriendin, zelfs echtparen kunnen zich inschrijven. De recreatiecommissie zorgt voor een evenwichtige indeling. De inschrijving loopt tot 1 juni. Dit kan via een inschrijfformulier op de Keltenwoud-site: www.keltenwoud.nl of in het familieschrift in het clubhuis. Het toernooi begint om 11.00 uur en eindigt, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, tussen 16.00 en 18.00 uur. Er wordt gespeeld in poules. Elk team speelt 3 partijen van 45 minuten, verdeeld over de dag. Vanaf donderdag 9 juni hangt de indeling en het speelschema in het clubhuis of is te bekijken op onze website. U dient 15 minuten voor aanvang van de eerste partij aanwezig te zijn. Zodoende kan iedereen ook de deelnemersbijdrage van â‚Ź 5,- per persoon vooraf voldoen. Wij rekenen op mooi weer. Zorgt u voor een goede combinatie: T-Matching? De Recreatiecommissie

6&+,/'(5 */$6=(77(5 %(+$1*(5 6&+,/'(5 6&+,/'(5 */$6=(77(5 */$6=(77(5 %(+$1*(5

%(+$1*(5

50+ toernooi

(5.(1'6&+,/'(56 (1$):(5.,1*6%('5,-) (5.(1'6&+,/'(56 (5.(1'6&+,/'(56 (1$):(5.,1*6%('5,-)

Weet u dat 140 leden de eerste week van augustus vrijhouden om aan het jaarlijkse 50+ toernooi te kunnen deelnemen? Waarom zij dat doen? Omdat ze een week lang gefĂŞteerd willen worden op een sportieve tennisontmoeting. Veel aandacht is er dan steevast ook voor gezelligheid, culinaire hoogstandjes en andere sfeerverhogende activiteiten.

(1$):(5.,1*6%('5,-)

$872+(,'$ $872+(,'$ 'ĆŒĹ˝Ĺ˝ĆšĹšÄ‚ĹśÄšÄžĹŻĹ?ĹśĆ‰ĆŒĹ˝Ä¨ÄžĆ?Ć?Ĺ?ŽŜĞůĞĆ?Ä?ĹšĹ˝Ĺ˝ĹśĹľÄ‚Ä‚ĹŹÄ‚ĆŒĆšĹ?ĹŹÄžĹŻÄžĹśÍ˜ DÄ‚Ć?Ć?Ĺ˝͘s͘

^ƚĂĚĹ?ŽŜůĂĂŜϭϲϯͲϭϲϹ %$51(9(/'6&+8850$1 Ϲώϰϲ:dΖĆ?Ͳ,ÄžĆŒĆšĹ˝Ĺ?ĞŜÄ?Ĺ˝Ć?Ä?Ĺš %$51(9(/'6&+8850$1 0$.(/$$56 dĞů͗ϏϳϯͲϹϯώĎŹĎŽĎŽĎŽ %$51(9(/'6&+8850$1 0$.(/$$56 &Ădž͗ϏϳϯͲϹϯώĎŽĎ´Ď´ĎŻ

$872+(,'$ Ç Ç Ç Í˜ĹľÄ‚Ć?Ć?Ĺ˝Í˜ĹśĹŻ

Ĺ?ŜĨŽΛžĂĆ?Ć?Ĺ˝Í˜ĹśĹŻ

0$.(/$$56

tĹ?ĹŻĆšĆľĹľÄžÄžĆŒÇ ÄžĆšÄžĹśÍ?

 ĞůÇ€ĆŒĹ?ĹŠÄ?ĹŻĹ?ŊǀĞŜĚžĞƚĹ˝ĹśÇŒÄžÇ€ÄžĆŒĹŹĹ˝Ĺ˝Ć‰Ä?Ĺ?ŜŜĞŜĚĹ?ĞŜĆ?ĆšŽĨžĞƚ:Ä‚Ĺś:Ä‚ĹśĆ?ĞŜ͕ Ĺ˝ĹśÇŒÄžÇ€ÄžĆŒĹŹĹ˝Ĺ˝Ć‰Ä‚ÄšÇ€Ĺ?Ć?ÄžĆľĆŒĹ?ĹśĆľÇ ĆŒÄžĹ?Ĺ?Ĺ˝Í˜dĞů͗ϏϲͲϹϹĎ´ĎłĎŽĎ°ĎŽĎ°Í˜ (GHVHZHJ %HQQHNRP (GHVHZHJ 7HO  %HQQHNRP 7HO  (GHVHZHJ

%HQQHNRP 7HO  (PDLO LQIR#EDUQHYHOGVFKXXUPDQQO ,QWHUQHW (PDLO ZZZEDUQHYHOGVFKXXUPDQQO LQIR#EDUQHYHOGVFKXXUPDQQO ,QWHUQHW ZZZEDUQHYHOGVFKXXUPDQQO

(PDLO LQIR#EDUQHYHOGVFKXXUPDQQO ,QWHUQHW ZZZEDUQHYHOGVFKXXUPDQQO

20

RII$OID5RPHRGHDOHU RII$OID5RPHRGHDOHU

RII$OID5RPHRGHDOHU

MAANDAG 1 – ZATERDAG 6 AUGUSTUS Dit jaar is het 50+ toernooi van maandag 1 t/m zaterdag 6 augustus. Evenals vorig jaar zullen de wedstrijden aaneengesloten plaatsvinden: in principe beginnen we in de tweede helft van de middag en gaan we met tennissen door tot 22.30 uur. Deze opzet had in 2010 een positieve invloed op de continuïteit, gezelligheid en belangstelling voor en rondom alle wedstrijden. Opnieuw zullen we in samenwerking met Turgay ervoor zorgen dat er rond de klok van 18 uur iets te eten zal zijn op het terras en in het clubhuis. En niet te vergeten de hapjes bij de borrel! Uiteraard zal Turgay zijn best doen om de smaakreceptoren van de 50 plussers te strelen. Op zaterdag 6 augustus wordt het toernooi afgesloten met een buffet en aansluitend is er een spetterend eindfeest.

INSCHRIJVEN VOOR 1 JULI Er kan weer op twee onderdelen worden ingeschreven: de mixdubbel en/of het heren-/damesdubbel. En er worden weer zeer originele prijzen uitgereikt. Deelnemers dienen hun inschrijfformulier uiterlijk op 30 juni in te leveren. Voor de wedstrijdbepalingen en het deelnameformulier verwijzen wij naar de website. De nieuwe 50plus commissie heeft er zin in! U ook?

Een heus draaiorgel zorgde afgelopen jaar voor vrolijke noten bij het 50+toernooi

Na gedane sportinspanning is het goed toeven op het terras

De prijzentafel; vooral de enveloppen (rechts) gevuld met waardebonnen krijgen veel belangstelling...

Paul Zaal

21


Keltenwoud Magazine

Heideweektoernooi

“WIJ WILLEN HET LAATSTE EXEMPLAAR OOK BEZORGEN…”

Misschien lijkt het nog ver weg, maar veel Keltenwoud-leden ‘hebben iets’ met het tennistoernooi in de Heideweek. Een tijd lang, toen het toernooi ook wel de Edese Tenniskampioenschappen genoemd werd, waren wij vertegenwoordigd in het organisatiecomité. Sommige tennissers behaalden eervolle resultaten, maar bovenal genieten de meesten van de goede sfeer en gezellige contacten. Meeneemexemplaren liggen steeds in het clubhuis

Bovenstaande uitspraak tekende ik op uit de mond van Cor Weijman. Samen met zijn vrouw Rina zorgt hij er al eenentwintig jaar voor dat het Keltenwoud Magazine gedistribueerd wordt. Vrijwilligers als zij die in stilte en bescheidenheid trouw de op zich genomen taken vervullen, Keltenwoud zou niet zonder hen kunnen! Een geheel en al vrije keuze was het trouwens bij aanvang niet. In 1990 had onze tennisvereniging een behoorlijke wachtlijst en onder de voorwaarde dat zij deze taak op zich zouden nemen, konden zij lid worden.

RAPEN, NIETEN, AANDRUKKEN, BUNDELEN In eerste instantie kwam er veel handwerk aan te pas: pagina’s rapen, nieten, dubbel vouwen (aandrukken met een pollepel waar vooral Wim Verhaegh -jawel, de man van Lenie- erg bedreven in was), banderol erom, bundelen en naar het postkantoor brengen. Dat gebeurde met een aanzienlijke groep mensen in het clubhuis en was altijd een gezellige bedoening. Door de vorderingen in de techniek werd het Magazine na verloop van tijd kant en klaar aangeleverd en de zoon van Rina en Cor, die werkervaring had als postbezorger en bovendien handig was met de computer, ontwierp een programma met een indeling op postcode.

BEZORGING DOOR VRIJWILLIGERS VANAF 2001 Omdat het bestuur wilde bezuinigen is in 2001 een groep van 20 vrijwilligers gezocht die vanaf toen zes keer per jaar het clubblad in hun wijk bezorgden. Met name Erik en Ytske Basset zijn daar de grote voortrekkers in geweest en organiseren dit tot op heden perfect. Erik beschrijft in het tekstkader zelf hoe dat in zijn werk is gegaan.

Veel Keltenwoud-gezichten bij de opening van het Heideweek-toernooi vorig jaar

MEEDOEN IN MIXTEAM Sinds 5 jaar organiseert ETC het unieke toernooi op haar tennispark in Ede-oost. Alle inwoners van de gemeente Ede die lid zijn van een tennisvereniging, kunnen meedoen. De stille afspraak is dat wij als ‘afwisseling in de winter’ het open eindejaarstoernooi in onze tennishal organiseren. Het Schuman Heideweek Tennistoernooi is van 20 tot en met 27 augustus. Seniorleden kunnen in teamverband meedoen. Elk team bestaat uit minimaal 2 heren en 2 dames en wordt door de toernooileiding op sterkte ingedeeld in categorieën. Alle teams spelen minimaal 3 wedstrijden, bestaande uit een herendubbel, een damesdubbel en twee mixpartijen. De partijen duren 45 minuten.

22

INSCHRIJVEN IN MEI EN JUNI Vanwege het lustrum dit jaar wil het organisatieteam het toernooi groots aanpakken. Bij ETC maakt men zich nu al druk over de aankleding van het paviljoen, het opleuken van het terras en de banen, de opening van het toernooi, de attentie voor elke deelnemer, de hapjes voor tennissers en toeschouwers, de feestavond, de prijzen voor de poulewinnaars en de shirts die alle finalisten ontvangen. Als u dit niet wilt missen, is het een goede zaak om nu alvast een mixteam samen te smeden en tijdig in te schrijven. Omdat op 2 juli de zomervakantie begint, zal de inschrijving (via een kaart of e-mail) in de maanden mei en juni plaatsvinden. Als hierover meer bekend is, vermelden wij dat in het volgende clubblad en op onze website

WAT ACTUELE FEITEN: Van de huidige 750 clubbladen worden er zo’n 550 door de 20 vrijwilligers bezorgd. Cor en Rina ontvangen regelmatig een update van de ledenlijst van Gert Marcus. De bezorglijst wordt hieraan aangepast. Zij maken stapels voor de 20 bezorgers en leveren die in kratten af bij Erik

en Ytske, die op hun beurt de stapels bij de bezorgers afgeven. Deze vrijwilligers stoppen het Keltenwoud Magazine vervolgens dus in uw brievenbus. De afspraak is dat in dezelfde week van aflevering door Erik en Ytske gebeurt. De categorie 65-plussers is sterk vertegenwoordigd onder de bezorgers. De te bezorgen aantallen variëren tussen 8 en 30. Van de resterende exemplaren worden er ongeveer 150 met de Stadspost in de regio bezorgd en via TNT gaan er clubbladen naar de leden buiten de regio. Een kleine restvoorraad is in het clubhuis beschikbaar voor belangstellenden. Omdat de digitale informatievoorziening een steeds grotere rol in ons leven gaat spelen, ook bij Keltenwoud, heeft het bestuur besloten om het clubblad in gedrukte vorm voortaan 4x per jaar te laten verschijnen. Zou dit de opmaat zijn naar het uiteindelijk helemaal verdwijnen van de papieren versie van ons Magazine? Mocht het eens zo ver komen, dan zullen Cor en Rina dus als het aan hen ligt, ook dat laatste exemplaar distribueren. Tineke Hofs

Een 10-jarig jubileum De bezorging van ons clubblad door de leden is in maart 2001 van start gegaan. Tijdens de ledenvergadering in het najaar van 2000 luidde het bestuur de noodklok: “financieel zat Keltenwoud heel slecht”. Tom Kettler en Nico Kamstra (penningmeester) deden verslag van de slechte situatie: met name de verspreiding van het clubblad kostte kapitalen. Het bestuur: “is er nu niet iemand van de leden die ervoor kan zorgen dat de verspreiding door de leden kan gaan plaatsvinden? Nou, toen hebben wij, Ytske en Erik, onze schouders eronder gezet: “Wij gaan het proberen.”

Ytske heeft Bennekom in wijken verdeeld en via de ledenlijst naar potentiële kandidaten gekeken. Erik heeft de telefoon gepakt en is gaan bellen. Na circa 65 telefoontjes (o ja, nee-zeggers waren er ook) was de zaak rond. Na overleg met Cor en Rina Weijman zijn er pakketten per wijk ontstaan. De pakketten in dozen werden door Cor op maandag aan de Alexanderweg bezorgd en wij brachten ze dan op dinsdag bij de bezorgers en dat is heden na 10 jaar nog zo! Mutaties in de bezorgers hebben er sporadisch plaatsgevonden. Hulde! Langs deze weg willen wij mede namens het bestuur alle bezorgers hartelijk danken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Laten wij zo doorgaan! Ook erg veel hulde aan Rina en Cor Weijman die al sinds 1990 aan het clubblad hebben gewerkt. Met de hartelijke groeten van Ytske en Erik Basset

23


Goud van Oud

Nu de jaren 2003 en 2004 aan de orde zijn, merkt deze geschiedschrijver van de historie van Keltenwoud dat er eigenlijk niet zoveel nieuws over het oude park is. Immers, tijdens de ALV van 29 januari 2002 gaven de leden vrijwel unaniem mandaat aan het bestuur om verder te werken aan de verplaatsing van ons park. Logischerwijze werd sindsdien niet of nauwelijks meer werd geïnvesteerd aan de Selterskampweg. Des te meer nieuws is er over de ontwikkeling van het nieuwe park. Ik zal weergeven wat er in 2003 en 2004 op dat gebied gebeurde, met af en toe als zijsprong toch nog wat wederwaardigheden die op of rond het oude park plaatsvonden. SEIZOEN 2003 Voorafgaande aan de ALV in januari stuurde het bestuur alle leden een uitgebreide brief met de mededeling dat de laatste maanden het tempo van de gesprekken met de gemeente Ede en met de projectontwikkelaars was versneld. De gemeente had de bereidheid uitgesproken om acties in gang te zetten, die moesten leiden tot een zodanige wijziging van bestemmingsplannen, dat op ons oude park woningbouw mogelijk zou worden. Elders mocht dan een tennispark worden aangelegd, dat zou voldoen aan alle eisen die door Keltenwoud waren gesteld. Parallel hieraan had Keltenwoud al gesprekken gevoerd met een groot aantal gegadigden (projectontwikkelaars en aannemers) over de verkoop van het oude park en de aanleg van het nieuwe park, te realiseren op een locatie achter het zwembad “De Vrije Slag”.

24

SELECTIE GEGADIGDEN Al snel werd duidelijk dat de prijs die we voor het oude park konden krijgen sterk afhankelijk was van wat daar in de toekomst gebouwd mocht worden. Bovendien bleek dat het tempo in de ambtelijke voorbereiding van de bestemmingswijzigingen sterk afhankelijk was van de ondersteuning die een geselecteerde gegadigde kon bieden bij de uitwerking van de stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten van de beide plannen. Om de haalbaarheid van die plannen te toetsen, had Keltenwoud een beperkt aantal gegadigden geselecteerd, waarvan de plannen anoniem aan de gemeente werden voorgelegd. Mede op basis van de gesprekken met en offertes van gegadigden kon een programma van eisen voor het nieuwe park verder worden uitgewerkt en gedetailleerd. Dit gaf een grondig inzicht in alle kosten waarvoor Keltenwoud kwam te staan. De penningmeester kwam tot de conclusie dat, uitgaande van realistische ramingen, de exploitatie van het nieuwe park geen contributieverhoging met zich mee zou brengen. Tot dusver had Keltenwoud geen concessies gedaan aan het wensenpakket van een nieuw park met 7 gravelbanen, 5 all-weatherbanen, een tennishal met vier banen en een clubhuis met alle daarbij behorende voorzieningen. Aan de partijen die waren geselecteerd voor het uitbrengen van een bod op het oude park werd de voorwaarde gesteld, dat ze alleen mee mochten doen als ze bereid waren minimaal 3,25 miljoen euro op tafel te leggen. Naar het oordeel van het bestuur was dit bedrag nodig voor de financiering van het nieuwe park. Dat leidde er niet toe dat er partijen afhaakten, maar wel dat zij met plannen op de proppen kwamen waarin alleen ruimte was voor vrije sectorbouw. Zowel het bestuur als de gemeente kwam op dat moment tot dezelfde conclusie. Keltenwoud had er alle vertrouwen in dat de gemeenteraad te zijner tijd bereid zou zijn om die argumenten over te nemen en de voorstellen te steunen, die het College van B en W zou gaan voorbereiden.

MANDAAT VOOR BESTUUR Voor wat betreft de verdere gang van zaken wilde het bestuur op de reeds eerder genoemde algemene ledenvergadering een besluit voorleggen, waarin het zelf zou worden gemachtigd om alle besluiten te nemen, die noodzakelijk waren om tot verplaatsing te komen naar de nieuwe locatie. Dit onder de voorwaarden dat: - op de nieuwe locatie een tennispark kon worden gerealiseerd, dat voldeed aan alle wensen; - de opbrengst van het oude park voldoende was voor de financiering van de kosten van verwerving en aanleg van het nieuwe park; - op basis van realistische veronderstellingen mocht worden verwacht, dat de exploitatie van het nieuwe park niet noodzaakte tot contributieverhoging. Een grote meerderheid aan stemmen gaf het bestuur mandaat verdere stappen te ondernemen om het oude park te verkopen. Twee maanden later publiceerde voorzitter Tom Kettler in het KwMagazine van april een overzicht van de vorderingen en enkele verduidelijkingen. In eerste instantie waren tekeningen van de invulling van het terrein op de nieuwe locatie gemaakt, maar in het gesprek met de wethouder, hoofd grondzaken en het hoofd stadsontwikkeling bleek dat zij een andere vorm van het terrein wilden. Hoe dat zou moeten worden, moest worden uitgezocht voordat Keltenwoud de bestemmingswijziging zou aanvragen. Hiertoe moest een deskundige op het gebied van standsontwikkeling worden ingeschakeld, waarbij de gemeente aangaf dat zij hiervoor zelf geen mankracht beschikbaar had. Omdat Keltenwoud aannam dat dit een kostbare aangelegenheid zou worden, werd besloten om de verkoop van het oude park en de aanbesteding van het nieuwe park te scheiden. Een voorwaarde voor de koper van het oude park, die toch al een bestemmingswijziging zou moeten aanvragen, was om die dan tegelijk ook voor het nieuwe park aan te vragen. Inmiddels waren er al 17 gegadigden voor de aankoop van het oude park en de bouw van het park. Keltenwoud had met allemaal een oriënterend gesprek. Uiteindelijk werd een vijftal gegadigden geselecteerd. Uit alle gesprekken bleek dat men op ons oude terrein geen sociale woningbouw gepast achtte. Ter informatie, bij de gemeente gold als vuistregel voor bebouwing: een derde in de vrije sector, een derde in de middenklasse en een derde in sociale woningbouw.

WONINGBOUW IN VRIJE SECTOR Na bestudering van de plannen van Keltenwoud en een ingediende begroting vond de wethouder de argumenten reëel en ging het overleg met B en W verder. In het plan was bebouwing in de vrije sector een must om voldoende opbrengst te verkrijgen voor de aanleg van het nieuwe park. Opnieuw werd met de gegadigden gesproken. Ze zouden mee kunnen doen in de eindfase van het project als ze bereid waren om naast de 3,25 miljoen gratis alle steun te verlenen aan de inschakeling van deskundigen voor de bestemmingswijzigingen. Omdat niemand afhaakte werden de plannen aan de gemeente voorgelegd, die ook weer op- en aanmerkingen had en bovendien ook een plan had gemaakt, waarna het bestuur weer terug moest naar de gegadigden. Deze konden dan verder met de gemeente uitzoeken hoeveel en wat voor soort woningen er te bouwen, waarna een definitieve prijs kon worden genoemd. Eerst in de buitengewone ledenvergadering van 3 september kon het bestuur kenbaar maken dat na twee jaar onderhandelen en naar het leek een eindeloos aantal hindernissen, het eindelijk was gelukt het oude park tegen een gunstige prijs te verkopen aan Grootheest Projecten te Bennekom. Het kettingbeding dat op het oude park rustte, waarbij in geval van verkoop Keltenwoud fl. 245.000 aan de gemeente zou moeten terugbetalen, werd gelukkig niet van toepassing verklaard.

VOORBEREIDING NIEUWBOUW Met een overgrote meerderheid van 74 tegen 4 stemmen werden de plannen goedgekeurd, waardoor Keltenwoud met fase twee, de plannen voor het nieuwe park, kon doorgaan. Een dag later had het bestuur al een gesprek met de Dorpsraad Bennekom, die zeer content was. Minder ingenomen met de nieuwbouwplannen was een aantal bewoners die tijdens een open25


bare zitting van de Dorpsraad verschenen. Keltenwoud moest alles uit de kast trekken om sommigen enigszins te overtuigen. Inmiddels was een stedenbouwkundig bureau begonnen met een diepgaande landschapsanalyse van de Havikse Eng, waarin drie mogelijke vestigingspunten met de voor- en nadelen werden besproken. Nadien werd het rapport bij de gemeente ingediend. De Adviescommissie, die twee jaar lang hard had gewerkt aan voornamelijk de verkoop van het oude park, werd ontbonden. Er werd een CoĂśrdinatiecommissie (COR) benoemd die ook als bouwcommissie ging fungeren. Behoudens Hans Hijlkema bestond deze commissie uit dezelfde leden (Bert de Vries, Gerard Been, Nico Kamstra en Tom Kettler). Om de COR te gaan adviseren over een aantal facetten bij de bouw, zoals grondzaken, keuze baansoorten, tennishal, bouw en indeling clubhuis, hekwerken en terreininrichting, baanverlichting en energie werden diverse subcommissies benoemd. Verder valt over 2003, buiten de reguliere zaken die op de activiteitenkalender stonden, hooguit de aanleg van verlichting op de banen 7 en 8 en de aanschaf van een nieuw koffieapparaat te melden. En het feit dat Keltenwoud voor de AUDI Nationale Tenniskampioenschappen bij ETC in augustus gedurende vier dagen een viertal banen voor het inspelen beschikbaar stelde. Dat de gerealiseerde winst over 2003 van 16.888 euro aanzienlijk hoger was dan in voorgaande jaren, was een groot pluspunt evenals het tot 1038 opgelopen ledental.

ONDERZOEKEN IN 2004 Ook begin 2004 was de definitieve locatie van het nieuwe park nog niet geheel duidelijk. Het landschapsarchitectenbureau dat in de arm was genomen, moest om een bestemmingswijziging te verkrijgen, eerst op de Havikse Eng uit drie locaties de meest gunstige uitzoeken. EĂŠn viel gelijk af omdat deze te klein was en de andere twee waren bijna elkaars spiegelbeeld, respectievelijk gelegen aan de zwembadzijde en aan de kant van de Van Balverenweg. Had Keltenwoud in eerste instantie alleen te maken met gemeentegrond, nu kwamen daar drie verschillende kavels bij met twee verschillende eigenaren. 26

Keltenwoud kwam nu helemaal in de ambtelijke molens terecht, want er moesten ook nog een ecologisch en een archeologisch onderzoek plaatsvinden. Hiervoor werd een apart bureau in de arm genomen. Onder andere moest worden aangetoond dat er geen steenmarters, dassen, steenuilen of vleermuizen aanwezig waren. Ecologisch gezien waren er geen verontrustende berichten, maar tijdens het archeologisch onderzoek waren ter plekke vondsten gedaan uit de late IJzertijd/Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen. Resultaat van dit alles was dat de Archeologische Dienst het noodzakelijk achtte dat er verdere onderzoeken werden gedaan in de vorm van een proefsleuf van 50 x 5 meter, waarbij een machine telkens laagje bij laagje afschaafde totdat er wat gevonden werd. Allemaal verdere vertragingen en een onverwachte kostenpost. Tevens kwam de aankondiging dat het bestuur op korte termijn met de toekomstige omwonenden zou gaan praten. Beter een goede buur dan een verre vriend. In dat gesprek kwamen diverse zaken aan de orde, zoals de toename van de verkeersintensiteit. Het bestuur kon de indruk bij omwonenden wegnemen dat Keltenwoud zelf voor de locatie Havikse Eng had gekozen. Immers, dit was de locatie die door de gemeente zelf was aangewezen en voor hen als enige aanvaardbaar was. Het bestuur sprak de bereidheid uit om aanpassingen (als deze tenminste redelijk waren) voor de omwonenden uit te voeren. In de KM-septemberuitgave viel te lezen dat Keltenwoud in de zomermaanden weinig was opgeschoten, mede veroorzaakt door ambtenaren die op vakantie gingen of waren. De voortgang in de verhuizingsprocedure was al met al uiterst traag geworden. Het was inmiddels duidelijk dat de doelstelling om het nieuwe park in 2005 op te leveren, niet langer haalbaar zou zijn en dat nu werd gemikt op 2006. Immers, ook de Provincie moest zich nog uitspreken over de gekozen locatie. Pas na ontvangst van een positief bericht mocht Keltenwoud een bestemmingswijziging aanvragen.

ROOKVERBOD Verder waren er weinig bijzonderheden of het moet zijn dat er vanaf 1 april 2004 een algeheel rookverbod werd ingesteld voor alle ruimten in het clubhuis. Vanaf diezelfde datum had Keltenwoud er ook een nieuw medium bij: een elektronische nieuwsbrief, waarmee leden voortaan op de hoogte konden worden gesteld van nieuwtjes over de club, evenementen, toernooien, sponsors etc.. Paul Zaal

In gesprek met Intersport Ede Na de tennisclinic op de foto met Sjeng Schalken

WIE EN WAT IS INTERSPORT EDE? Intersport Ede is de sportwinkel in Ede. Wij bieden een ruime keuze in en een uitgebreid assortiment aan sterke A-merken (o.a. Nike, Adidas, K-Swiss, Head en Wilson) en exclusieve merken (o.a. Pro Touch, Etirel en Tecno). Onze zaak is bij uitstek de specialist in o.a. tennis, voetbal, fitness, running, outdoor en wintersport. Bij Intersport staan klantvriendelijkheid, serviceverlening en persoonlijk advies hoog in het vaandel. Het personeel van Intersport Ede is getraind in het geven van een goed en deskundig advies. WAAROM BENT U SPONSOR VAN KELTENWOUD? . Wij zijn sponsor van de Tennisvereniging Keltenwoud, omdat voor zowel kinderen als volwassenen de vereniging een belangrijke rol vervult in de regio. Door middel van sponsoring kunnen wij ons specialisme dicht bij de leden brengen. WELKE VOORDELEN HEEFT DIT VOOR DE LEDEN VAN DE VERENIGING? De voordelen voor de leden zijn o.a. dat ze op alle aankopen in de winkel, uitgezonderd aanbiedingen, 10% korting krijgen en dat er bij de trainers en in de winkel rackets kunnen worden getest. WAT VINDT U BIJZONDER AAN DE TENNISSPORT? Tennis is een magisch spelletje. Als je het tennisvirus te pakken hebt laat het je nooit meer los. Of je nu 4 of 80 jaar bent, tennis is een sportief spel voor alle leeftijden. Het vergt het uiterste van jezelf in een single, maar in een dubbel wordt het een teamprestatie.

HOE HEEFT U DE TENNISCLINIC MET SJENG SCHALKEN IN MAART VORIG JAAR ERVAREN? .. De tennisclinic was een groot succes voor zowel de vereniging als voor Intersport. Iedereen die aanwezig was heeft een bijzonder leuke dag gehad. HEEFT U TIPS VOOR GEBRUIK VAN HET JUISTE SCHOEISEL OP DE SMASHCOURT-BANEN EN IN DE TENNISHAL? . Het beste kan er gespeeld worden op omni-tennisschoenen. In de winkel hebben we van verschillende merken dit soort schoenen. Ze geven voldoende grip op de Smashcourt ondergrond. Deze schoenen zijn ook geschikt voor in de tennishal. EN MET WELKE TENNISBALLEN KUNNEN WE HET BESTE SPELEN? Veel mensen spelen gewoon met de gasgevulde tennisballen. Dit kan prima, maar ook de drukloze ballen worden vaak aanbevolen voor Smashcourt-banen. Dus de ballen van Wilson en/of Dunlop zijn prima. Tretorn heeft een micro-x bal die zeer geschikt is, want deze bal heeft de speelkwaliteiten van een gasgevulde bal en de duurzaamheid van de drukloze bal. WAT IS UW CREDO VOOR KELTENWOUD?. Een magisch spel op een fantastisch nieuw tennispark.

27


Onze sponsors ABI AUTOSERVICE

ENERGIE SUPPORT

PERMAR

AFSCHEIDSHUIS ‘DE PASSAGE’

EYE WISH GROENEVELD

RABOBANK VALLEI & RIJN

AFVALCOMBINATIE DE VALLEI

FYSIO FIT VAN DER TOOLEN

REBRA SCHILDERWERKEN

FYSIOTHERAPIE VAN DER TOOLEN

TECHCOMLIGHT - SOLATUBE

ALBERT HEIJN BENNEKOM

ALFA ACCOUNTANTS

GALL & GALL BENNEKOM

TEMPOMARK TENNISVLOEREN

GEELS WOONWARENHUIS BENNEKOM

TUINCENTRUM DE OUDE TOL

ASN AUTOIMPORT

GORVITA

VALLEI AUTO GROEP

AUTO VAN DE WEERD

GRAND CAFÉ HET OUDE POSTKANTOOR

VAN DEN BROEK STUCADOORS

ARCADIS

AXENT RECLAME

AXI KEUKENS BARNEVELD SCHUURMAN MAKELAARS BRINKPLAN B.V. BRUSSEN INSTALLATIETECHNIEK BUSSER TRUCKING

GROOTHEEST BENNEKOM

HARTMAN TWEEWIELERS

HEEREN VAN DE WIJN

HEMA BENNEKOM

INTERSPORT EDE JANSEN GLAS- EN SCHILDERWERKEN

C1000 SNETSELAAR

K. TEN BÖHMER BOUWBEDRIJF

CUPERUS VASTGOED

MAKELAARDIJ JACOBS

D.I.B. EDE

MOBIHAIR

DRUKKERIJ MODERN

28

$&7,9,7(,7(1.$/(1'(5 

NBM CAPITAL

VAN PUTTEN VAN APELDOORN NOTARISSEN

0$$57 

0,;('&203(7,7,($35,/ 72667(11,66(1,25(1 

72667(11,6 -(8*' 6(1,25(1

 

   

:,17(5&203-(8*'

         

72667(11,6 -(8*'6(1,25(1

72667(11,66(1,25(1 0,;('&203(7,7,(

72667(11,6 6(1,25(1 72667(11,66(1,25(1

72667(11,66(1,25(1 0,;('&203(7,7,(

72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1 /(17(72(5122,

,1+$$/'$* :,17(5&203-(8*' 72667(11,66(1,25(1 0,;('&203(7,7,(

72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1 ,17521,(8:(/('(1

72667(11,66(1,25(1 0,;('&203(7,7,(

            

72667(11,66(1,25(1

23(1,1*672(5122, 6(1,25(1 /(17(72(5122,-(8*' 72667(11,66(1,25(1 ',16'$*&203(7,7,( 

-(8*'&203(7,7,( '21'(5'$*&203 72667(11,66(1,25(1 =$7(5'$*&203(7,7,( =21'$*&203(7,7,( 72667(11,66(1,25(1 ',16'$*&203(7,7,( 

-(8*'&203(7,7,( '21'(5'$*&203 72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1 =$7(5'$*&203(7,7,( =21'$*&203(7,7,( 72667(11,66(1,25(1 ',16'$*&203(7,7,( 

-(8*'&203(7,7,( '21'(5'$*&203 72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1 =$7(5'$*&203(7,7,( (

 3$$6'$* =21'$*&203(7,7,( ',16'$*&203(7,7,( $/*(0(1( /('(19(5*$'(5,1*

'21'(5'$*&203 72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1

,1+$$/'$* &203(7,7,( ','2=$=2

0(,

-81,,1+$$/'$* =21'$*&203(7,7,(

72667(11,66(1,25(1

,1+$$/'$* ',16'$*&203(7,7,(,1+$$/'$* -(8*'&203(7,7,( :2$921'&203 +(0(/9$$576'$* ,1+$$/'$* '2=$=2&203(7,7,( 72667(11,6 -(8*' 6(1,25(1

 

'2'(1+(5'(1.,1* 83$5. *(6/27(1 ,1+$$/'$* '21'(5'$*&203 72667(11,66(1,25(1 72667(11,66(1,25(1

 

,1+$$/'$* =$7(5'$*&203(7,7,( ,1+$$/'$* =21'$*&203(7,7,(

   

72667(11,66(1,25(1

             

=$7(5'$*&203(7,7,( =21'$*&203(7,7,( 72667(11,66(1,25(1 ',16'$*&203(7,7,( -(8*'&203(7,7,( 72667(11,66(1,25(1 '21'(5'$*&203 7($07(11,6 72667(11,6 -(8*'6(1,25(1 =$7(5'$*&203(7,7,( =21'$*&203(7,7,( 72667(11,66(1,25(1 ',16'$*&203(7,7,( -(8*'&203(7,7,( :2$921'&203 72667(11,66(1,25(1 '21'(5'$*&203 7($07(11,6 72667(11,66(1,25(1 =$7(5'$*&203(7,7,( =21'$*&203(7,7,( 72667(11,66(1,25(1 ',16'$*&203(7,7,( -(8*'&203(7,7,( :2$921'&203 72667(11,66(1,25(1 '21'(5'$*&203 7($07(11,6 72667(11,66(1,25(1 =$7(5'$*&203(7,7,( %$5%(&8(-(8*' =21'$*&203(7,7,( 

72667(11,66(1,25(1

         

3$11(1.2(.(17(11,6 :2$921'&203 72667(11,66(1,25(1 7($07(11,6 72667(11,66(1,25(1

H3,1.67(5'$*

)$0,/,(72(5122,

:2$921'&203 72667(11,66(1,25(1 7($07(11,6 72667(11,66(1,25(1

72667(11,66(1,25(1 23(1 72(5122,-(8*' 23(1 72(5122,-(8*' 23(1 72(5122,-(8*' :2$921'&203 72667(11,66(1,25(1 23(1 72(5122,-(8*' 23(1 72(5122,-(8*' 72667(11,66(1,25(1 23(1 72(5122,-(8*' ),1$/('$* 23(1 72(5122,-(8*' 72667(11,66(1,25(1 23(1 72(5122,6(1 23(1 72(5122, 6(1,25(1 23(1 72(5122, 6(1 ,1+$$/'$*:2$921' &203(7,7,( 72667(11,66(1,25(1 23(1 72(5122, 6(1

,1+$$/'$* ',16'$*&203(7,7,(

'H.HOWHQZRXGLQIRUPDWLHJLGVEHYDWHHQ$FWLYLWHLWHQNDOHQGHUYRRUGHSHULRGHDSULOWPGHFHPEHU

29


In de media

30

EDE

31


3BCPCBOL1SJWBUF#BOLJOH TBNFOVXBNCJUJFTSFBMJTFSFO #JK 3BCPCBOL 1SJWBUF #BOLJOH TUBBU V DFOUSBBM 0O[F SFMBUJF NFU V JT HFCBTFFSE PQ WFSUSPVXFO FO HBBU WFSEFS EBO BMMFFO VX GJOBODJ¿O 6X QFSTPPOMJKLF BDDPVOUNBOBHFS CMJKGU HFÃOUFSFTTFFSE JO V FO VX PNHFWJOH8JKLFOOFOEFMPLBMFSFHJP VXTJUVBUJFFOCFIPVEFOIFUPWFS[JDIUPQVXQPSUFGFVJMMF6LVOU FS PQ WFSUSPVXFO EBU PO[F TQFDJBMJTUJTDIF EJFOTUWFSMFOJOH IPPHXBBSEJH JT 7FSBOEFSU VX QFSTPPOMJKLF TJUVBUJFPGBNCJUJF 8JK[PSHFODPOUJOVWPPSEFCFTUFGJOBODJ¿MFEJFOTUWFSMFOJOH;PLVOUVPOUTQBOOFO UFOOJTTFO CJK ,FMUFOXPVE %BU JT IFU JEFF 0PL EF[F TQFDJBMJTUJTDIF CFUSPLLFOIFJE FSWBSFO /FFN EBO DPOUBDUPQNFU3BCPCBOL1SJWBUF#BOLJOHWJB 

3BCPCBOL7BMMFJFO3JKOJTCFUSPLLFO IPPGETQPOTPSWBO,FMUFOXPVE 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO

XXXSBCPCBOLOMWS

KM maart 2011  

Het Keltenwoud Magazine maart 2011