Page 1

Seksualitetspolitik Fritidstilbuddet ved Espelunden

Hvad er seksualitet? WHO definerer seksualitet på følgende måde: ”Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler ikke om, hvorvidt vi har orgasme eller ej, og endelig er det ikke summen af vort erotiske liv. Dette kan være en del af vore seksualitet, men behøver ikke at være det. Seksualitet er så meget mere. Det er, hvad der driver os til at søge efter kærlighed, varme og intimitet. Den bliver udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er lige så meget dette at være sensuel, som at være seksuel. Seksualitet har indflydelse på vores tanker, følelser, handlinger og samhandlinger, og derved på vor mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal menneskeret.” Alle mennesker, uanset handicap, har en seksualitet. Det er i den forbindelse vores hensigt, at alle skal føle sig hørt, set og mødt med åbenhed og forståelse. Seksualitetspolitikkens mål er, at sikre et positivt miljø, hvor der er åbenhed, anerkendelse og respekt for alle børn og unge, og deres forskellige seksuelle behov og udviklingsmuligheder. Dette indebærer, at de får et sundt og positivt forhold til deres kropslige udvikling og til deres kønsidentitet. Vi vil gerne støtte børnene og de unge i, at det er naturligt at interessere sig for krop, køn og seksualitet, lige som vi arbejder på, at børnene lærer at vise respekt for både egne og andres grænser Vi er opmærksomme på, at vi modtager børn og unge i aldersgruppen 6 til 18 år, der alle skal trives på institutionen og dermed forholde sig til seksualitet uanset alder, handicap, og udviklingsniveau. Forældresamarbejde. Vi lægger stor vægt på forældresamarbejdet, da det kan være medvirkende til, at børnene og de unge får bedre mulighed for at udleve deres seksualitet – idet vi henviser børnene og de unge til at udskyde deres behov for at udforske, udøve eller eksperimentere med deres seksualitet til de kommer hjem. Vi er imødekommende overfor forældrehenvendelser og ønsker et åbent og konstruktivt samarbejde. Vi bestræber os på, at forældrene kender vores seksualitetspolitik og vi vil samarbejde med forældrene i konkrete sager, så der på bedst mulig måde opnås enighed om fælles handling. Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt at involvere psykologer, seksuel vejleder eller anden ekspertise.


Som udgangspunkt må børnene og de unge gerne følgende:           

Nusse med tøj på! Kysse med sin kæreste Være nysgerrige omkring kroppen Nysgerrig i forskellen på kønnene Må gerne sige JA; men skal respektere et NEJ Må gerne holde i hånd – og sige søde ting. Lege med at være det modsatte køn. Kramme og give knus Tilfredsstille sig selv alene på toilettet Eksperimentere med frække ord

De skal beholde tøjet på og må ikke færdes nøgne på fritidstilbuddet. Det er ligeledes vores ansvar at sikre, at ingen ser på pornografiske billeder på computerne. Mange af vores børn og unge er afhængig af, at vi tør og vil italesætte de eventuelle problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med deres seksuelle udvikling – således at vi kan foregribe at ingen bliver offer eller krænker. Seksualitetspolitikken er ikke en udførlig beskrivelse af, hvordan personalet på Fritidstilbuddet ved Espelunden skal handle i den enkelte situation, men tager udgangspunkt i følgende: At vi i kontakten og relationen er lyttende og åbne i snakken med børnene og de unge om seksualitet. At vi er opmærksomme på deres signaler, således at de får den fornødne støtte og/vejledning i deres seksualitet At vi tilrettelægger de pædagogiske tiltag ud fra børnenes og de unges ønsker og udvikling. At vi accepterer deres og vores egne grænser i forhold til at tale om seksualitet. At vi ser seksualitet som en lige så vigtig del af livet som alt det andet, vi hjælper børnene og de unge med. At vi har en rummelig og anerkendende holdning til deres seksualitet. At vi reagerer, når vi støder på egne grænser i arbejdet med seksualitet og drøfter dette med de nærmeste kolleger, så vi tilbyder bedst mulige udviklingsbetingelser for børnene og de unge. At vi reagerer med det samme, hvis vi får kendskab eller mistanke om seksuelle overgreb eller krænkelser.


Overordnende rammer og retningslinjer. Alle har ret til at være på fritidstilbuddet ved Espelunden uden at føle sig stødt eller direkte krænket af andres seksuelle adfærd. Vi har derfor nogle overordnede rammer og retningslinjer, der afspejler samfundets normer og spilleregler. Alle børn og unge skal kende disse og lære at følge dem. Vi ser det som vores ansvar, at børnenes og de unges aldrig må være krænkende eller grænseoverskridende. Vi vil hjælpe dem med at aflæse hinandens signaler og hjælpe dem med at sætte ord og gestus på deres afvisninger. __________________________ Pædagogik i hverdagen. Vores holdning er, at man skal være varsom og som hovedregel lade være med at blande sig, så barnet og den unge kan udvikle sig seksuelt på egne præmisser, da man ellers risikerer at forcere eller forstyrre barnets eller den unges eget tempo. Det er en del af vores pædagogiske arbejde at være opmærksom på børnenes og de unges kropslige signaler og besvare børnenes spørgsmål, om kropslige funktioner, køn, forplantning og sex – og ud fra børnenes og de unges forståelsesniveau komme med relevante og brugbare svar. Vi iværksætter løbende forskellige pædagogiske aktiviteter, hvor der blandt andet er fokus på kropsbevidsthed, mærke og markere egne grænser, følelser og kærester i drenge- og pigegrupper. Disse tilrettelægges ud fra børnenes og de unges individuelle behov. __________________________ Links: www.social.dk Henvisning til socialministeriets vejledning ”Seksualitet uanset handicap” www.knuus.dk www.projektseksualpolitik.dk www.ingenbarrierer.blogspot.com www.ULF.dk Vignetter: Niels Villum Petersen __________________________ Litteratur: Børn og seksualitet – om børns seksuelle udvikling, adfærd og leg samt om seksuelle overgreb. Anne Louise Stevnshøj, Børns vilkår 2008 Sexologi – en bog for professionelle og forældre om udviklingshæmmede menneskers seksualitet. Jørgen Buttenschøn, Eiba-press 2001 Jeg kan godt lide digSanderijn van der Boef , Flachs 1998 __________________________ Fritidstilbuddet ved Espelunden Nyholms alle 47 1. sal 2610 Rødovre Tlf. 36 37 90 60 Leder: Lone Jørring

Seksualitetspolitik  

Seksualitetspolitik for Espelunden

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you