Page 19

De producten zijn geordend volgens kleur en categorieën. Dat houdt in dat de shampoos en de afwerkingsproducten van elkaar gescheiden worden. Wij maken gebruik van een traditioneel distributiekanaal. Dit wil zeggen dat we direct aankopen bij een groothandel en rechtstreeks verkopen aan de consument. We maken wel enkele aanpassingen aan de prijs en de verpakking.

Prijs Onze marketingdoelstelling is om het meeste winst uit onze minionderneming te halen. Dit is ideaal voor een minionderneming, want op lange termijn zal dit niet kunnen. We hebben onze prijs bepaald in samenwerking met onze leverancier. Hij heeft een minimummarge voorgesteld die de kapperszaken zelf ook hanteren, namelijk 1,85 %. Omdat wij een minionderneming zijn en we dus op één schooljaar tijd zo veel mogelijk winst willen bereiken, hanteren we een winstmarge van 2% op shampoo & conditioner. De winstmarge op accessoires zijn 1,2%, want de aankoopprijs is ook al heel hoog. Deze manier van prijszetting is ook genaamd ‘Cost Plus Pricing.’ We ronden daarna altijd af naar ronde prijzen, dit is makkelijker voor de consument. We doen dus niet aan psychologische prijszetting.

Promotie De naam van onze minionderneming is na lang overleg, uiteindelijk Hairo’s geworden. Deze naam drukt twee woorden uit namelijk: hair en heroes. We willen uitdrukken dat onze producten helden zijn voor onverzorgd en onhandelbaar haar. Onze eerste reclamecampagne is een klein schattig jongentje die op een stoel zit met zijn haar heel verzorgd. We willen de mensen duidelijk maken dat wanneer ze ook verzorgd en netjes haar willen, shampoo en dergelijke producten bij ons te vinden zijn. Op onze reclamecampagne is ons logo en de slogan aanwezig, ook om ervoor te zorgen dat de naambekendheid groter wordt. We hebben ook een reclamespot gemaakt, die ook op onze website zal staan. In de reclamespot vinden we in school een jongen en een meisje met heel onverzorgd haar, iedereen van Hairo’s pakken hun vast en nemen ze mee naar een kapsalon. Daar worden de haren zorgvuldig verzorgt door 2 mensen van Hairo’s. Na een tijdje lopen ze naar buiten met knap en verzorgd haar.

17

GIP Kelly Vervaele  

Geïntegreerde proef Kelly Vervaele Sint-Jozefsinstituut Brugge Handel en Toerisme

GIP Kelly Vervaele  

Geïntegreerde proef Kelly Vervaele Sint-Jozefsinstituut Brugge Handel en Toerisme

Advertisement