Page 1

Ge誰ntegreerde proef

Sint-Jozefsinstituut Brugge Handel en Toerisme Zilverstraat 6 8000 BRUGGE www.sintjozefbrugge.be

Aangeboden door: Kelly Vervaele 6Handel 1 2011-2012 Mentor: mevrouw De Meyer

1


1


Ge誰ntegreerde proef

Sint-Jozefsinstituut Brugge Handel en Toerisme Zilverstraat 6 8000 BRUGGE www.sintjozefbrugge.be

Aangeboden door: Kelly Vervaele 6Handel 1 2011-2012 Mentor: mevrouw De Meyer

1


3


1

WOORD VOORAF

Ik ben Kelly Vervaele en volg de richting Handel aan het Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme te Brugge. Tijdens het jaar moeten we een werkstuk maken waarin verschillende vakken verwerkt zitten. Het is dan ook een deel van ons programma in het laatste jaar. De geïntegreerde proef is volledig gebaseerd op onze minionderneming. De vakken waarvoor we taken kregen, zijn bedrijfseconomie, Engels, Frans, informatica en Nederlands. Voor Nederlands moesten we een sollicitatiebrief en een curriculum vitae schrijven, voor bedrijfseconomie kregen we de taak om een jaaranalyse te maken van een welbepaalde onderneming. Voor het vak Engels moesten we samenwerken met de Zweden, en bij informatica hoorden we een brochure over Zweden te maken. Het vak Frans gaf ons de taak ons assortiment in het Frans voor te stellen. Graag had ik een paar mensen willen bedanken voor de goede raad die ze gaven. Zo wil ik zeker VLAJO bedanken. Dankzij hen kwamen we in contact met het echte bedrijfsleven. Ook wil ik mevrouw De Meyer bedanken. Ze was de leercoach van Hairo’s en heeft ons het hele jaar bijgestaan. Daarnaast wil ik ook de andere vakleerkrachten bedanken die meehielpen aan onze geïntegreerde proef. Deze zijn onder andere: mijnheer De Cock, leraar bedrijfseconomie, mevrouw Demeulder, lerares Engels, mevrouw De Spiegelaere, lerares informatica, mevrouw De Muynck en mevrouw Van Poucke, beiden lerares Frans en mevrouw De Clercq en mevrouw Van Hecke leerkrachten Nederlands. Ik wil zeker en vast ook de school bedanken. Door hen is het mogelijk om aan dit project van VLAJO mee te werken. Als laatste wil ik zeker mijn klasgenoten bedanken die van de minionderneming Hairo’s een mooi en leerrijk project maakten. Mijn GIP is gestructureerd volgens alfabetisch volgorde van de vakken en deze zijn dan chronologisch onderverdeeld. Veel leesplezier.

3


4


2

INLEIDING

Tijdens het laatste jaar van het secundair onderwijs word je gequoteerd op een extra opdracht, namelijk de geïntegreerde proef. Het is een jaaropdracht. Aan de hand van deze GIP kun je jouw ondernemende kwaliteiten verder ontwikkelen. Het vraagt een grote doorgedreven inspanning. Je moet de wil hebben om er iets goeds van te maken. De vakken waarop we beoordeeld werden zijn: bedrijfseconomie, Engels, Frans, informatica en Nederlands. Alle taken van deze vakken zijn terug te vinden in mijn GIP. De GIP werd gekoppeld aan onze minionderneming. We begonnen in het vijfde middelbaar met bepaalde ideeën rond de minionderneming. We moesten weten wat we gingen verkopen, een gepaste naam vinden en ons al minimaal richten op het assortiment en de huisstijl. Alles werd verder uitgewerkt in het zesde jaar. In september waren we vooral bezig om een naam te zoeken en het exacte assortiment te bepalen. Onze naam Hairo’s komt van “hair” en “heroes”. Deze twee woorden hebben we samengevoegd, zo kwamen we bij de ultieme naam: Hairo’s. We moesten onmiddellijk in actie komen, want in oktober werd de eerste aandeelhoudersvergadering gehouden. Ons eerste verkoopmoment vond toen plaats. Dit was dan ook voor ons een aangename ervaring en het gaf ons veel moed om het tot een goed einde van te maken. Tijdens het jaar stonden we niet stil. We hadden altijd wel iets te doen tijdens de uurtjes minionderneming. We moesten bestellingen maken, producten aankopen, verkoopmomenten regelen, enzovoort. We kregen de kans om aan onze GIP-taken te werken. We hebben ook onze producten verkocht in het buitenland. We zijn in januari vertrokken naar Zweden voor een uitwisseling met een lokale school. We hadden daar enkele verkoopmomenten en die zijn aardig gelukt. Hairo’s was blij met zijn buitenlandse verkoop. Tijdens het jaar heb ik ontzettend veel bijgeleerd. Ik had de kans om al te kunnen proeven van het bedrijfsleven en dat is goed in de smaak gevallen. Ik ben er zeker van dat ik later de dingen die ik dit jaar geleerd heb, goed zal kunnen gebruiken.

5


6


3

INHOUDSOPGAVE

1

WOORD VOORAF ............................................................................... 3

2

INLEIDING ........................................................................................ 5

3

INHOUDSOPGAVE ............................................................................... 7

4

OVERZICHT VAN DE BIJLAGEN .................................................................

5

BIBLIOGRAFIE ...................................................................................10

6

BEDRIJFSECONOMIE ...........................................................................12

6.1

Organogram ......................................................................................................... 12

6.1.1 6.1.2

Eerste semester ........................................................................................................................... 12 Tweede semester ........................................................................................................................ 13

6.2

Marketingmix ....................................................................................................... 14

6.3

Verwerking verkoopfacturen ................................................................................. 20

6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6

Verkoopfactuur 1: inclusief BTW ................................................................................................. 20 Verkoopfactuur 2: financiële korting ........................................................................................... 21 verkoopfactuur 3: normale factuur ............................................................................................. 22 Verkoopfactuur 4: transport en terugstuurbare verpakking ....................................................... 23 Verkoopfactuur 5: Internationale factuur ................................................................................... 24 Journaal ....................................................................................................................................... 25

6.4

Ondernemer voor de klas ...................................................................................... 26

6.5

Jaaranalyse ........................................................................................................... 29

7

ENGELS ..........................................................................................36

7.1

Powerpoint presentatie Belgium ........................................................................... 36

7.2

First impression of Sweden ................................................................................... 37

7.3

Webcamsession .................................................................................................... 38

7.4

Presentation Belgium SME + interview .................................................................. 39

8

FRANS ............................................................................................40

8.1

Une campagne publicitaire.................................................................................... 40

8.2

Préparation à un entretien d’embauche ................................................................ 41

8.3

Le commerce par téléphone .................................................................................. 43

8.4

Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise ................................................... 44

9

INFORMATICA ..................................................................................47

9.1

Afdrukken aandelen.............................................................................................. 47

9.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ............................................................... 48

9.3

Online registratie aandeelhouderslijst ................................................................... 50

9.4

Brochure Zwedenreis ............................................................................................ 51

9

7


9.5

Briefhoofd minionderneming met userform .......................................................... 52

9.6

Sollicitatiebrief en CV ............................................................................................ 53

9.6.1 9.6.2

Sollicitatiebrief ............................................................................................................................. 53 Creatieve CV ................................................................................................................................ 54

10

NEDERLANDS ...................................................................................55

10.1

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ............................................................... 55

10.2

Marktonderzoek ................................................................................................... 57

10.3

Sollicitatiebrief en cv............................................................................................. 60

11

EINDVERSLAG MINIONDERNEMING ........................................................62

12

CONCLUSIE ......................................................................................63

8


4

OVERZICHT VAN DE BIJLAGEN

13

BIJLAGEN .........................................................................................

13.1

Bedrijfseconomie .................................................................................................... 1

13.1.1 13.1.2 13.1.3

13.2 13.2.1 13.2.2 13.2.3

13.3 13.3.1 13.3.2

13.4 13.4.1 13.4.2

13.5 13.5.1

1

Bijlage 1: verslag bestuursvergadering ..................................................................................... 1 Bijlage 2: bedrijfsbezoek Modular ............................................................................................ 3 Bijlage 3: verslag bedrijfsbezoek TTC ........................................................................................ 5

Engels ..................................................................................................................... 6 Bijlage 4: PowerPoint Belgium .................................................................................................. 6 Bijlage 5: tekst SME................................................................................................................... 9 Bijlage 6: Emailcontacts with Swedish students ..................................................................... 11

Frans .................................................................................................................... 13 Bijlage 6: Une campagne publicitaire ..................................................................................... 13 Bijlage 7: Lettre commerciale ................................................................................................. 14

Informatica ........................................................................................................... 15 Bijlage 8: Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ................................................................ 15 Bijlage 9: Curriculum Vitae ..................................................................................................... 17

Nederlands ........................................................................................................... 19 Bijlage 10: Curriculum Vitae ................................................................................................... 19

9


5

BIBLIOGRAFIE

Gedrukte werken Handboeken: VAN DE CRUYS, V., VAN DE SIJPE, P. en HEYVAERT, F., Handelzes, module

acht: “ De boekhouding als beleidsinstrument, Investeringsbeleid, Financieel beleid, De Boeck nv, Antwerpen, 2010, 168 pagina’s. FLEERACKERS, T., LENAERS, L, en VAN DE CRUYS, V., Handelvijf, Module 1: De onderneming: haar omgeving en doelstellingen. De Boeck nv, Antwerpen, 2008 DEVRIENDT, D., Word 2007 2010; 1 Basiscursus, voor wie écht met Word wil werken, WWW-Soft GCV, 2010 VAN HAESENDONCK, J, e.a., Branché Ateliers X-tra 6 TSO, Van In, Wommelgem, 2007 SUE, K. en VAUGHAN, J., Inside Out Student’s Book uppr intermediate, Macmillan, Oxford, 2001, 159 pagina’s. Woordenboeken: GUDDE, H.W.J en ABELING A., Pocketwoordenboek Nederlands Frans, Unieboek, Antwerpen, 2010, 556 pagina’s.

Elektronische bronnen D’HULSTER, R., en DEVESTEL, H., Hairo’s internet, 2011-2012 (http://hairos.be/) MODULAR LIGHTING INSTRUMENTS, internet, 2012 (http://www.supermodular.com/) ROULARTA, internet, (http://www.roularta.be/nl/home/RC-1184686276805.html) VERSCHELDE, K. en CLAEYS, P., internet, 2012 (http://www.sintjozefbrugge.be/) Wisselkoers: http://www.xe.com/ucc/convert/?Amount=14.05&From=EUR&To=SE.K

10


11


6

BEDRIJFSECONOMIE

6.1

Organogram

6.1.1

Eerste semester

12


6.1.2

Tweede semester

13


6.2

Marketingmix

De 4 P’s De marketingmix is een combinatie van de 4 P’s die gebruikt kan worden voor het invullen van de marketingstrategie binnen een onderneming. Deze marketingmix kan voor een onderneming een beter bedrijfsresultaat opleveren of een nadruk leggen op nieuwe inzichten. Onder de 4P’s verstaan we: product, plaats, prijs en promotie. Deze 4P’s zijn vele malen uitgebreid en aangepast. We hebben ook nog personeel, pak, presentatie,… Deze onderdelen behoren echter ook tot het origineel model mits een ruimer inzicht van de 4P’s.

Product

In het vijfde jaar hebben we besloten dat we haarproducten gingen verkopen. De keuze was doorslaggevend omdat we reeds een leverancier hadden gevonden. We hebben toen ook een marktonderzoek gedaan naar onze potentiële producten. Deze kwamen positiever uit dan verwacht. Onze productkeuze is haarzorg. Daaronder verstaan we de gespecialiseerde kappersproducten die niet in de supermarkt te koop zijn. Ons assortiment omvat shampoo, conditioner, verzorgingsspray en accessoires zoals speldjes, elastiekjes,… We hebben ook voor de mannen een uitgebreid gamma van shampoo, gel en wax. We hebben gekozen voor 2 leveranciers: Amphore te Roeselare en Parfumerie Devos te Kuurne. Deze leveranciers voldeden het meest aan onze verwachtingen. We hebben geopteerd voor 2 leveranciers, omdat we dan een breder zicht hebben over ons assortiment en zodoende ook meer kunnen vergelijken op elk vlak: prijs, product, kwaliteit,… Op 19 september 2011 heeft het technisch departement een bezoek gebracht om iets meer te weten over de verschillende soorten producten die er bestaan en wat er specifiek geschikt is voor een minionderneming.

14


Onze producten zijn niet-duurzaam en het zijn preference goods: de producten worden regelmatig aangekocht en de consument stelt hoge eisen aan het product, daarin spelen merken soms de doorslaggevende rol. Ons gamma is opgedeeld in 3 groepen: shampoos, afwerkingsproducten en accessoires. Met het gamma afwerkingsproducten bedoelen we: haarlak, verzorging voor de puntjes van het haar, conditioners,… Dit is uiteraard ook de breedte van ons assortiment. We proberen om van elk product 5 stuks in voorraad te hebben om zodoende de diepte van het assortiment te garanderen en de leveringstermijn zoveel mogelijk te krimpen. In het gamma accessoires bevinden zich vooral speldjes. Het is ook de bedoeling dat we gedurende het schooljaar onze producten aanpassen. In de gezellige periode van Kerstmis, kunnen we onze verpakking en bepaalde producten aanpassen aan de tijd van het jaar. Dit kunnen we ook toepassen bij Valentijn en Pasen. Een groot voordeel volgens ons is dat onze speldjes nooit hetzelfde zullen blijven. De oorzaak daarvan ligt bij onze beide leveranciers. In hun assortiment blijft dat ook nooit hetzelfde. Shampoos Gekleurd haar Stijl haar Volume shampoo …

Afwerkingsproducten Haarlak Conditioners Verzorging voor puntjes …

Accessoires Rekkertjes Speldjes …

We proberen de klant een zo goed mogelijke service te bieden. Dit doen we met behulp van een propere verpakking, vriendelijkheid, flexibiliteit en luisteren naar de klant. We gebruiken herbruikbare zakjes als verpakking. Zo dragen we ook ons steentje bij aan het milieu. We werken de zakjes af met een rood lintje, die vertegenwoordigd wordt door het kleur van onze minionderneming. We hangen er ook een kaartje aan met onze gegevens zodat ze ons altijd kunnen bereiken. In ons assortiment van shampoos zijn de 3 shampoos van So Material uitgerust met een zuignap. Dit was één van de doorslaggevende argumenten geweest om dit product toe te voegen aan ons assortiment. De hanteerbare zuignap is heel handig om te gebruiken en is heel zeldzaam te verkrijgen op de markt en dat maakt het product heel exclusief. De zuignap hoef je alleen maar vast te maken aan de muur van een douche en is makkelijk verplaatsbaar.

15


Productlevenscyclus

Biosilk: Biosilk zit in de groeifase, want het is een product dat nog niet heel erg gekend is bij de eindconsument. De producenten van deze soorten producten zijn niet ruim verdeeld. Dit is voor ons een heel groot voordeel, want zo kunnen wij de consumenten overtuigen dit soort product te kopen. Shampoo: In het algemeen zit shampoo in de verzadigingsfase. De grootste oorzaak hiervan is te wijten aan de te vele producenten van dit product. Door de te ruime keuze, kan men geen onderscheidt meer maken tussen de soorten shampoos. Kammetje: Dit blauwe kammetje behoort tot de verzadiging in de productielevenscyclus, want het assortiment en de verkooppunten van dit product zijn heel ruim en dit zijn dan ook de grootste obstakels om dit product zo goed mogelijk te verkopen.

Plaats Onze minionderneming is gelegen in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Daar kan iedere potentiële koper ons vinden tijdens de schooluren. Ons doel is om de mensen zoveel mogelijk kennis te laten maken met ons assortiment, daarom zullen we er ook alles aan doen om ons product zo dicht mogelijk naar de consument te brengen. Om de studenten te bereiken, zullen we verkoopmomenten op school organiseren. Voor de ouders zullen we op oudercontacten staan, maar er zijn ook potentiële klanten te vinden buiten school. Die zullen we bereiken via diverse markten en homeparty’s die uitgaan van ons team. Ook op onze website zal er een catalogus beschikbaar zijn voor mensen die online willen bestellen. Dit heeft als voordeel dat we zeker zijn van de verkoop van het product. Vlajo organiseert ook een verkoopmoment te Kuurne, dit verkoopmoment zullen we met beide handen grijpen, en zo proberen er het maximale uit te halen. Ons magazijn is efficiënt geordend. Daardoor is het makkelijk voor de magazijnier om alles zo snel mogelijk terug te vinden. Op die manier kunnen we ook de service voor de klanten verbeteren.

16


De producten zijn geordend volgens kleur en categorieën. Dat houdt in dat de shampoos en de afwerkingsproducten van elkaar gescheiden worden. Wij maken gebruik van een traditioneel distributiekanaal. Dit wil zeggen dat we direct aankopen bij een groothandel en rechtstreeks verkopen aan de consument. We maken wel enkele aanpassingen aan de prijs en de verpakking.

Prijs Onze marketingdoelstelling is om het meeste winst uit onze minionderneming te halen. Dit is ideaal voor een minionderneming, want op lange termijn zal dit niet kunnen. We hebben onze prijs bepaald in samenwerking met onze leverancier. Hij heeft een minimummarge voorgesteld die de kapperszaken zelf ook hanteren, namelijk 1,85 %. Omdat wij een minionderneming zijn en we dus op één schooljaar tijd zo veel mogelijk winst willen bereiken, hanteren we een winstmarge van 2% op shampoo & conditioner. De winstmarge op accessoires zijn 1,2%, want de aankoopprijs is ook al heel hoog. Deze manier van prijszetting is ook genaamd ‘Cost Plus Pricing.’ We ronden daarna altijd af naar ronde prijzen, dit is makkelijker voor de consument. We doen dus niet aan psychologische prijszetting.

Promotie De naam van onze minionderneming is na lang overleg, uiteindelijk Hairo’s geworden. Deze naam drukt twee woorden uit namelijk: hair en heroes. We willen uitdrukken dat onze producten helden zijn voor onverzorgd en onhandelbaar haar. Onze eerste reclamecampagne is een klein schattig jongentje die op een stoel zit met zijn haar heel verzorgd. We willen de mensen duidelijk maken dat wanneer ze ook verzorgd en netjes haar willen, shampoo en dergelijke producten bij ons te vinden zijn. Op onze reclamecampagne is ons logo en de slogan aanwezig, ook om ervoor te zorgen dat de naambekendheid groter wordt. We hebben ook een reclamespot gemaakt, die ook op onze website zal staan. In de reclamespot vinden we in school een jongen en een meisje met heel onverzorgd haar, iedereen van Hairo’s pakken hun vast en nemen ze mee naar een kapsalon. Daar worden de haren zorgvuldig verzorgt door 2 mensen van Hairo’s. Na een tijdje lopen ze naar buiten met knap en verzorgd haar.

17


Ons logo is een mix van speels en abstract in de kleuren rood, wit en zwart. De schaar in ons logo, die ook de ‘A’ van Hairo’s voorstelt, maakt het allemaal wat speelser. Onze huidige slogan luidt als volgt: Love for hair, handle with care. We maken ook dat ons logo telkens terug komt op brieven, facturen, bestelbonnen, verkoopmomenten,… Onze doelgroep zijn vooral vrouwen. Vrouwen hechten nog steeds meer belang aan hun haar en de verzorging ervan. Dit blijkt ook in ons marktonderzoek die we genomen hebben. Maar de mannen laten we natuurlijk niet in de steek, voor hen is er ook een gamma. Wij vinden vooral naambekendheid belangrijk. Daarom zorgen we ervoor dat onze website (www.hairos.be) zo snel mogelijk klaar is. Ook zijn we aanwezig op Facebook, omdat dit de dag van vandaag zeer populair is. We zijn van plan om ook op Facebook al onze producten zichtbaar te maken. Als het mogelijk zou zijn, zouden de potentiële klanten ook via Facebook kunnen bestellen. Bij onze stand horen altijd 2 droogkappen van in een kapperszaak als verlichting voor onze producten. Zo maken we onmiddellijk duidelijk dat we haarproducten verkopen.

18


Folder: Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge

Handle with care

Love For hair

www.hairos.be

Wij zijn een gemotiveerde groep leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme in Brugge.

Gespecialiseerde haarproducten

Wij verkopen gespecialiseerde haarproducten die enkel te verkrijgen zijn bij kapperszaken met de daarbij horende accessoires. Ons gamma bevat volgende productgroepen:       

shampoos conditioner Ontwarrende spray Volumespray Verzorgende spray Wax & gel Accessoires

19


6.3

Verwerking verkoopfacturen

6.3.1

Verkoopfactuur 1: inclusief BTW

Hairo’s Zilverstraat 26 8000 Brugge Maria Fierens Kortrijkstraat 6 8810 Lichtervelde Rekeningnummer minionderneming Datum verkoopbewijs Nummer verkoopbewijs

BE29 0016 5263 4264 03/10/2011 VF/01

AANTAL

OMSCHRIJVING

PRIJS PER EENHEID

TOTAAL BEDRAG (excl. BTW)

1 1 1 1 1

Intensive men shampoo Volume shampoo Grote haarspeld Hairgum: Wax strong Chi Summer Travelset

€ 9.09 € 10.33 € 6.20 € 5.79 € 14.05

€ 9.09 € 10.33 € 6.20 € 5.79 € 14.05

TOTAAL EXCL. BTW HANDELSKORTING (10%)

€ 45.46 4.55

TRANSPORT FINANCIELE KORTING (2%) TOTAAL BTW TOTAAL FACTUUR

€ 8.59 € 49.5

TERUGSTUURBARE VERPAKKING De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot dekking van de verzekering ‘CGU Insurance (polisnr. 8814243)’ en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276

20


6.3.2

Verkoopfactuur 2: financiële korting

Hairo’s Zilverstraat 26 8000 Brugge Karien Thevelein Sprietstraat 7 8750 Zwevezele Rekeningnummer minionderneming Datum verkoopbewijs Nummer verkoopbewijs

BE29 0016 5263 4264 07/11/2011 VF/02

AANTAL

OMSCHRIJVING

PRIJS PER EENHEID

TOTAAL BEDRAG (excl. BTW)

2 2 1 1 1

Chrissy diadem Hairspray wit Chrissy rekkers Deep Addict 3 Bi-Phasic

€ 2.90 € 10.33 € 4.55 € 10.33 € 9.09

€ 5.79 € 20.66 € 4.55 € 10.33 € 9.09

€ 50.42

TOTAAL EXCL. BTW HANDELSKORTING (10%) FINANCIELE KORTING (2%)

-

€ 1.01

TRANSPORT TOTAAL BTW

€ 10.38

TOTAAL FACTUUR

€ 60,80

TERUGSTUURBARE VERPAKKING

De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot dekking van de verzekering ‘CGU Insurance (polisnr. 8814243)’ en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276

21


6.3.3

verkoopfactuur 3: normale factuur

Hairo’s Zilverstraat 26 8000 Brugge Maïté Lilholt Madeliefjespad 1 8300 Knokke Rekeningnummer minionderneming Datum verkoopbewijs Nummer verkoopbewijs

BE29 0016 5263 4264 03/03/2012 VF/03

AANTAL

OMSCHRIJVING

2 1 1

Power Addict 1 Spiegel Biosilk

PRIJS PER EENHEID

TOTAAL BEDRAG (excl. BTW)

10.33 2.07 13.22

20.66 2.07 13.22

TOTAAL EXCL. BTW

€ 35.95

TOTAAL BTW (21%)

€ 7.55

TOTAAL FACTUUR

€ 43.5

De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot dekking van de verzekering ‘CGU Insurance (polisnr. 8814243)’ en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276

22


6.3.4

Verkoopfactuur 4: transport en terugstuurbare verpakking

Hairo’s Zilverstraat 26 8000 Brugge Louisa Danneels Blekreke 6 8750 Zwevezele

Rekeningnummer minionderneming Datum verkoopbewijs Nummer verkoopbewijs

BE29 0016 5263 4264 07/01/2012 VF/04

AANTAL

OMSCHRIJVING

PRIJS PER EENHEID

TOTAAL BEDRAG (excl. BTW)

1 1 1 1 2

Volume Shampoo Deep Addict 3 Intensive men shampoo Hairgum: Wax gummy Spiegel

€ 10.33 € 10.33 € 9.09 € 5.79 € 2.07

€ 10.33 € 10.33 € 9.09 € 5.79 € 4.13

TOTAAL EXCL. BTW

€ 39.67

HANDELSKORTING (10%) FINANCIELE KORTING (2%) TRANSPORT TOTAAL BTW TOTAAL FACTUUR TERUGSTUURBARE VERPAKKING

€ 10 € 10.43 €65.10 €5

De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot dekking van de verzekering ‘CGU Insurance (polisnr. 8814243)’ en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276

23


6.3.5

Verkoopfactuur 5: Internationale factuur

Hairo’s Zilverstraat 26 8000 Brugge Johan Paulsson Swenell Fridhemsvägen 7 217 74 Malmö Zweden Rekeningnummer minionderneming Datum verkoopbewijs Nummer verkoopbewijs

BE29 0016 5263 4264 25/02/2012 VF/05

AANTAL

OMSCHRIJVING

PRIJS PER EENHEID

TOTAAL BEDRAG (excl. BTW)

1 1 1 1

Colour Saver shampoo Biosilk Chi Summer Travelset Chrissy Klik klik

SEK 113.69 SEK145.52 SEK 154.60 SEK 45.47

SEK 113.69 SEK 145.52 SEK154.60 SEK 45.47

TOTAAL EXCL. BTW

SEK 459.28

HANDELSKORTING (10%) FINANCIELE KORTING (2%) TRANSPORT TOTAAL BTW TOTAAL FACTUUR

SEK 459.28

TERUGSTUURBARE VERPAKKING WISSELKOERS: € 1 = 9.09415 SEK De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot dekking van de verzekering ‘CGU Insurance (polisnr. 8814243)’ en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276 *Vrijgesteld van BTW overeenkomstig artikel 39 WB BTW *Verlegging van de heffing volgens BTW WB artikel

24


6.3.6

Journaal

VF/01 A/P/K/O A O P O

+/+ + +

D/C D D C C

Rekeningnr. 40 000 70 402 45 110 70 400

Omschrijving Handelsdebiteuren Handelskorting (-) Verschuldigde BTW Verkopen Handelsgoederen

D 49.50 4.55

VF/02 A/P/K/O A P O

+/+ + +

D/C D C C

Rekeningnr. 40 000 45 110 70 400

Omschrijving Handelsdebiteuren Verschuldigde BTW Verkopen handelsgoederen

D 60.80

VF/03 A/P/K/O A P O

+/+ + +

D/C D C C

Rekeningnr. 40 000 45 110 70 400

Omschrijving Handelsdebiteuren Verschuldigde BTW Verkopen handelsgoederen

D 43.5

VF/04 A/P/K/O A P O

+/+ + +

D/C D C C

Rekeningnr. 40 000 45 110 70 400

D 65.10

O P

+ +

C C

74 600 45 180

Omschrijving Handelsdebiteuren Verschuldigde BTW Verkopen handelsgoederen Doorgerekende kosten Verpakking

VF/05 A/P/K/O A O

+/+ +

D/C D C

Rekeningnr. 40 010 70 410

Omschrijving Handelsdebiteuren ICL Verkopen handelsgoederen ICL

D 50.49

C

8.59 45.46

C 10.38 50.42

C 7.55 35.95

C 10.43 39.67 10 5

C 50.49

25


6.4

Ondernemer voor de klas

Op woensdag 14 maart 2012 om 10 uur hebben we Rik De Nolf mogen ontvangen in de Schilderskapel. Dit is op een originele manier gebeurd, want we hadden er een soort praatcafé van gemaakt. Met dit gesprek heeft hij ons warm willen maken voor ondernemerschap. Hij begon met 4 strategieën. Deze waren: - Blijf dromen en maak nieuwe projecten - Blijven ondernemen, geloof erin - Evolueren - Hou het simpel

Geschiedenis De geschiedenis van Roularta start met de ouders van mijnheer Rik De Nolf. Deze startten hun carrière in de advocatenwereld, maar ze kwamen er al lang achter dat ze iets met kranten zouden beginnen. De eerste krant die ze tot stand brachten was de Roeselaarse krant en dit bracht hun op het idee om een gratis krant te publiceren. Deze kwam in 1970 tot werkelijkheid. De Streekkrant groeide uit tot een gratis krant. De Zondag werd ook geboren en de laatste 15 jaar is de media erg gestegen naar deze krant toe. Uit deze ervaring hebben ze dan ook geleerd hoe ze een krant tot stand moesten brengen. Ze zijn beginnen drukken met kranten tegen betaling zoals Knack, Trend, Sport, … Deze kranten waren in tegenstrijd met de gratis kranten. Deze kranten zijn nationaler aangelegd en bestaan in het Frans.

Dromen Roularta begon te dromen en deze dromen werden werkelijkheid. 1. Internationaal gaan Het bedrijf is al 13 jaar beursgenoteerd in België en beslissen ze zelf over nieuwe namen. In Frankrijk nemen ze namen over. 2. TV maken De dromen groeiden uit naar de media op een ander niveau namelijk TV gericht. Daarvoor hebben ze aandelen van JIM, Vitaya VTM en 2BE. 3. Radio Ze brachten reclame op de radio. 10 jaar geleden kregen ze een licentie van Q-music en vervolgde JOE-FM de strijd. 4. In het heden De media groep is nu actueler dan ooit tevoren. Ze zijn op basis van het internet actief via de website en evolueren ze met de tijd mee en zijn ze dus ook bereikbaar voor Iphones en Tablets. Het bedrijf richt zich niet op de massa, maar op een soort publiek: de collosale massa. Het ondernemende bedrijf heeft als motto : “ Aanval is de beste verdediging”. Dit proberen ze door middel van zich te onderscheiden van de rest.

26


Dit doen ze aan de hand van nieuwe thema’s, lay-out en ander papier: dikker, recycleerbaar en ook wel duurder.

Evolueer mee met de tijd De evolutie vind je overal terug, ook bij Roularta. Daar zijn de mannen grotendeels vervangen door vrouwen, het beroep corrector verdwijnt door de automatische verbetering. De filmmontage verdwijnt door vernieuwende technieken. Ook het administratieve departement is in gevaar, want door de nieuwe technologie houdt men zelf zijn agenda bij en schrijft men zelf brieven. Roularta is actief in de moderne wereld dus ook bij de AppStore van Apple. Hierbij heeft men een applicatie die men kan lezen waar en wanneer men wilt mits internetverbinding via de gsm. De voordelen daarvan zijn dat men meerdere foto’s kan tonen aan de kijker en men kan een videobeeld toevoegen zodat de kijker nog beter op de hoogte blijft en zo kan men ook nieuwe klanten bereiken. Zoals hierboven al vermeld is, zijn enkele beroepen verdwenen, maar sommige veranderen compleet zoals het beroep van een journalist. De taken van een journalist bij Roularta ziet er op heden als volgt uit:  Non-stop schrijven  Website onderhouden  Sociale media vlakken onderhouden (vb. Facebook, Twitter,…)  Confrontatie met de werkelijkheid onder ogen durven komen  Alles weten ze binnen de minuut door middel van een groot scherm in de redactie De mensen bij Roularta verkopen elk op hun manier, maar uit onderzoek blijkt dat mond-aan-mond reclame de beste verkoopstrategie is.

Hou het simpel De mediagroep wil het vooral simpel houden en dit doen ze aan de hand van een heldere structuur t.o.v. de lezer. Ook binnen het bedrijf houden ze het simpel: vb. vergaderingen vormen ze met essentiële mensen en korten ze in. Ook ten opzichte van de abonnees houden ze het simpel en gaat dit dus gepaard met tal van voordelen:  Toegang in de archieven  In het buitenland is de krant leesbaar  Word mail  Thuis geleverd  Twee keer een nieuwsbrief  Cadeaus & kortingen geven

Weetjes   

Het gebeuren van Roularta bevindt zich in Roeselare in 1 gebouw Er wordt per jaar 100 000 ton gerecycleerd papier verwerkt Het mediabedrijf stelt 800 werknemers te werk, 100 in Parijs en 100 in Nederland, de rest bevindt zich in België

27


   

  

De naam Roularta komt van Roeselare en Art (= kunst). Roularta is een familiebedrijf en volgens mijnheer De Nolf is dit een enorm pluspunt, want men is zo gericht op lange termijn en minder op winstbejag Het bedrijf heeft 70% van de TV in hun bezit. Wanneer men bij het bedrijf wil werken moet men enthousiast en positief ingesteld zijn. Je moet eerst voldoen aan een technische proef en men heeft een bepaald systeem om dat te ontdekken: het systeem van de ronde tafel. Dit wil zeggen dat je 3 à 4 uur een selectieproef moet doorstaan. In deze branche zijn er ook een aantal knelpuntberoepen zoals: specialisten in IT, marketeers en non-stop journalisten. De winst wordt verdeeld onder de aandeelhouders en die krijgen 30% van de winst. Roularta maakt 750 miljoen omzet.

We vonden ‘ondernemer van de klas’ een zeer goede en leerrijk initiatief. Je maakt kennis met bekende bedrijven. Roularta is bekend in heel België. Je merkte dat mijnheer Rik De Nolf met veel plezier zijn onderneming kwam voorstellen aan ons. Dat stimuleerde ook om aandachtig te luisteren. Hij bracht het heel vlot. Aan het bedrijf Roularta kun je de evolutie merken in de zakenwereld. Er verdwijnen beroepen en er komen enkele bij, er werden ook veel beroepen vervangen door machines. We hebben geleerd om in de toekomst te kijken, te vernieuwen en door te zetten.

28


6.5

Jaaranalyse

Inleiding: Onze analyse van de jaarrekening gaat over Parfumerie Centrale Brugge. Net zoals wij verkopen ze ook gespecialiseerde kappersproducten, maar ze verruimen hun assortiment met professionele schoonheidsproducten. Deze groothandel was 1 van onze potentiële leveranciers maar door de dichte ligging van dit bedrijf is dit niet tot werkelijkheid gebracht. Deze winkel heeft enkel een vestiging in West-Vlaanderen, enkel in Brugge.

Berekening & interpretering van volgende ratio’s: 

Liquiditeit in ruime zin Liquiditeit in ruime zin

=

Vlottende activa Vreemd vermogen op korte termijn

=

425.508,00 112047,00

=

3,78

Interpretatie: Het resultaat is groter dan 1, dus het bedrijf is een liquide onderneming, dus is het in staat om haar vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen. 

Liquiditeit in enge zin Liquiditeit in enge zin

=

=

=

Vlottende activa - Voorraden Vreemd vermogen op korte termijn 425.508,00 - 169.360,00 112047,00 2,29

Interpretatie: De onderneming beschikt over vlottende activa om het vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen. Zelfs als we geen rekening houden met de voorraden.

29


Solvabiliteit =

Eigen vermogen Totaal vermogen

X 100

=

401.722,00 542.733,00

X 100

=

74,02%

Interpretatie: Dit is heel goed, want het bedrijf kan haar schulden op korte en lange termijn vereffenen en het bedrijf heeft een eigen vermogen van 401.722,00 euro dus 74,02%.Parfumerie Centrale Brugge is zeer solvabel.  Rendabiliteit

REV

= =

=

Winst(verlies)van het boekjaar na belastingen Eigen vermogen 42.817,00 401.722,00

X 100

X 100

10,66%

Interpretatie: Mocht er een aandeelhouder willen beleggen in dit bedrijf, dan zou dat zeer positief zijn. Het zal hem/haar een goed rendement opleveren van zijn geïnvesteerde middelen.  EBIT

=

bedrijfswinst

=

47627,00 euro

Interpretatie: Dit is de totale winst van de onderneming voor intresten en belastingen die ze hebben geleverd in het boekjaar 2010 en deze bedraagt 47.627,00 euro.

30


Verticale analyse van de balans ACTIVA VAST ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materiaal Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Grond- en hulpstoffen Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA

Huidig boekjaar (2010) 21,60% 0,00% 0,00% 21,05% 0,00% 8,26% 12,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,55% 78,40% 0,00% 31,21% 31,21% 0,00% 0,00% 16,70% 16,24% 0,46% 0,00% 29,57% 0,92% 100%

31


PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatste kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE PASSIVA

Huidig boekjaar (2010) 47,02% 3,43% 3,43% 0,00% 0,00% 0,00% 70,59% 0,34 0,00% 0,00% 0,00% 3,42% 66,83% 25,98% 4,74% 4,74% 4,74% 0,00% 0,00% 0,00% 20,64% 5,45% 0,00% 0,00% 0,00% 6,97% 6,97% 0,00% 7,90% 4,26% 3,64 0,33% 0,60% 100%

32


Horizontale analyse van de balans ACTIVA VAST ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materiaal Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Grond- en hulpstoffen Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Overige beleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA

Vorig boekjaar Huidig boekjaar 2009 2010 100% 19,73% 100% 0,00% 100% 0,00% 100% 19,14% 100% 0,00% 100% 11,31% 100% 7,82% 100% 0,00% 100% 0,00% 100% 0,00% 100% 0,59% 100% 80,27% 100% 0,00% 100% 0,00% 100% 34,42% 100% 34,42% 100% 0,00% 100% 0,00% 100% 13,38% 100% 12,91% 100% 0,47% 100% 4,98% 100% 0,00% 100% 26,58% 100% 0,91% 100%

100%

33


PASSIVA

Vorig boekjaar (2009)

EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatste kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Huidig boekjaar (2010) 71,54% 3,71% 3,71% 0,00% 0,00% 0,00% 67,83% 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 3,68% 63,78% 28,46% 4,59% 4,59% 4,59%

Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Handelsschulden Leveranciers Schulden met betrekking tot belastingen, ·bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE PASSIVA

100% 100%

23,24% 7,88%

100% 100% 100% 100% 100%

1,02% 1,02% 5,61% 5,61% 8,37%

100% 100% 100% 100% 100%

5,41% 2,96% 0,36% 0,63% 100%

34


Interpretatie: Verticale analyse: Bij een verticale analyse stellen we de balans gelijk aan 100%. Ieder onderdeel van de balans wordt dan procentueel uitgedrukt ten opzichte van het balanstotaal. Op deze manier verwerft men inzicht in de procentuele samenstelling van de werkmiddelen en financieringsbronnen van de onderneming Parfumerie Centrale Brugge. Horizontale analyse: Hier stellen we het vorig boekjaar gelijk aan 100%. Hieruit kunnen we dan aflezen hoe de onderneming geĂŤvolueerd is. Bij Parfumerie Centrale Brugge is het balanstotaal met 8,18% gestegen. De activa-zijde is gestegen, terwijl de schulden gedaald zijn met 1,25%.

35


7

Engels

7.1

Powerpoint presentatie Belgium

De volledige presentatie kunt u bekijken bij de bijlagen

36


7.2

First impression of Sweden

I think the Swedish people are very proud of their country because in the movie you can see their flag and the royal family everywhere. I think the Swedish royal family has an important role in Sweden and their meaning still means very much. Stockholm is not very big but it is a very friendly city with a lot of culture and nature. I think Stockholm is a little bit the same as Bruges, also very nice with little buildings and an important history. I don’t know so much about the history of Sweden but I think it also has important things for us, such as things like the Nobel prize. In my opinion the people there are a little bit the same as described Stockholm: they are very nice and friendly and they do everything like it should be. Also the people are very smart because they have invented many things such as the dynamite, the pacemaker and a match. Sweden also has many known brands such as: IKEA, H&M, Volvo, Saab, Absolut Vodka and Ericsson. In my opinion Sweden is beautiful in every season. In the summer you see all the beautiful trees with green leaves. In the winter everything is covered in snow so you can enjoy the beautiful landscape. In Sweden they pay with the Swedish Crown. I think the Swedish Crown is a very strong currency, stronger than the Euro. They didn’t feel so much of the economic crisis, not so much as in South-Europe. I think the food is very good there. They have many special dishes such as Köttbullar. I will definitely eat it when I’m there. I also didn’t know that the group ABBA was Swedish.

37


7.3

Webcamsession

On Friday morning we had a webcam session with the Swedish people. My first impression was a little bit different than I expected. They were very shy. But when we were there it was already different. They were more social than when we had the webcam session. We asked how the weather in Sweden was and they said it was really cold. At that time the temperature was -8 degrees, but there was no snow. So now we could prepare us for the really cold temperature and it was necessary. Our Swedish people were Sophie and Linnéa. They were also a little bit shy, but friendly. When we arrived they were very different. They weren’t shy. They were very nice. I asked which company we will visit. It was a company that makes furniture called Mio. It is situated in Tibro. Also we presented our company: Buro 2. The typical Swedish dish was meatballs. I never ate Swedish meatballs before. We also asked if we could go out. But the answer was very clear, we couldn’t go out there. Howerver we did go to the bowling. In Sweden you are not allowed to drink beer when you are under 18 years old. So when they want to go out, they mostly organize home parties. We asked if they were looking forward to coming to Belgium and they really were. They are really excited to come to Belgium and so am I. They also study economics. Maybe the webcam session will be better if we can ask a question to the whole class and not only to one or two students. And maybe if it was a little bit longer we could have asked them a little bit more questions.

38


7.4

Presentation Belgium SME + interview

39


8

FRANS

8.1

Une campagne publicitaire

De affiche bevindt zich in de bijlagen. A. Analyse de l’affiche Nous avons choisi le produit Silhouette de notre gamme parce que nous avons cette laque en deux sortes: ‘strong’ et ‘normal’. Notre public cible sont les jeunes et les adultes. Notre slogan es : ‘Silhouette, pour toutes les saisons.’ Sur notre affiche vous voyez la saison l’été, a gauche vous voyez l’hiver, en bas à gauche vous voyez le printemps et à côté c’est l’automme. B. Le texte publicitaire On peut utiliser la laque Silhouette pendant toute l’année. La laque est aussi très facile à utiliser. La laque vous donne une dimension. Nous avons deux sortes de laque : blanc et noir. Noir est pour les personnes qui veulent que leurs cheveux continuent pendant toute la nuit. Blanc est pour les personnes avec des cheveux fins.

40


8.2

Préparation à un entretien d’embauche

Kelly Vervaele Sprietstraat7, 8750 Zwevezele

Données personnelles

18 ans, 07/07/1993 Non mariée

Comment estce que je vais me présenter?

Etudes et diplôme(s)

Cinq années l'enseignement général Deux années l'enseignement technique Je suis motivée

Est-ce que je corresponds au profil de l'acheteur?

Je suis correct. Les produits doivent livrer just. Je suis sociale Je veux une bonne qualité des produits

Mon parcours professionnel

Dans les weekend et les vacances j'aide avec mes parents.

je veux des bons produits dans l'entreprise.

Ma personnalité professionnelle

Pourquoi est-ce que je veux travailler là ?

Je veux m'exprime des produits Je veux organiser plus des moments de vents.

Que sais-je à propos de l'entreprise où je veux travailler?

Est-ce qu'il y a une stratégie sur des vents? Le quantité des produits dans le dépôt

41


Mes atouts

Mes points négatifs

Encore des questions?

Responsable

Tout doit être correct.

Sociable

Je ne suis pas peur de parler avec du monde. Aussi quand il y a quelque chose que je n'aime pas.

être prêt

Je veux être prêt pour tout le monde qui à besoin de mon aide.

Grand persévérance

Depuis longtemps je peux m'occuper avec des affaires jusqu'à je suis statisfait avec le résultat

Indépendante

Depuis que j'ai six ans, j'ai allé seulement au camp. J'ai passé six ans à l'internat.

Têtue

Quand je suis trop obsédée, je ne vois pas des choses mauvaises.

Non confiants

Quand je ne suis pas sure, je demanderai au autres personnes. Comme ça il ya un peu de team spirit.

Est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez dans l'entreprise?

Qui, je voudrais essayer de s'assurer que le sentiment d'une équipe est plus présent. Je voudrais travailler sur la coopération de toute l'équipe, si il arrive parfois de façon plus positive.

42


8.3

Le commerce par téléphone

Maxime

Bonjour, Maxime Turcq a l’appareil de la firme la Dolce Vita. Je vous interrompre ?

Kelly

Non pas du tout monsieur, je peux vous aider?

Maxime

Tout à fait madame. Je vous appelle pour avoir un peu plus d’informations sur un produit dans votre catalogue.

Kelly

Bien sûr monsieur, on parle de quel produit?

Maxime

Les pâtes tricolores.

Kelly

Ah d’accord un instant s’il vous plait.

Maxime Kelly

D’accord Les pâtes ont un goût exceptionnel et ils ont trois couleurs différents qui ont chacun leurs propre goût. Le prix est de 2euro 50 pour un paquet de 200 grammes.

Maxime

Très bien madame, alors je vous fais une demande d’offerte pour 300 paquets de pâtes.

Kelly

Très bien monsieur je vous l’envoie tout de suite. Je peux avoir votre adresse s’il vous plâit?

Maxime

Zilverstraat 26 Bruges 8000

Kelly

Merci bien, au revoir, et à la prochaine

Maxime

Au revoir.

43


8.4

Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise

De zakelijke brief bevindt zich in de bijlagen. Photo et marque

Nom et pris Power Addict 1 €12,50 250ml

Description de la produit Power Addict est un shampooing pour des cheveux normaux. Le shampooing renforcé et hydrates les cheveux.

Pourquoi dans la gamme? Power addict 1 de So Material est un produit professionnel. C’est aussi un produit qui prend soin des cheveux.

Le Deep Addict est un conditionneur pour des cheveux normaux. Le conditionneur renforcé et hydrates les cheveux. Il répare aussi partir des racines.

Deep Addict appartient au shampooing. Le conditionneur est très bien parce que vous n’avez pas besoin de beaucoup de produit. Il garde vos cheveux en forme Ce spray est facile à utiliser. Vous ne devriez pas laver le produit. Il est donc très facile pour les gens qui ont peu de temps. Vous voyez immédiatement le résultat.

So Material Deep Addict 3 €12,50 150 ml

So Material BI-Phasic €11,00 70ml

Bi-Phasic est un spray pour des cheveux normaux. Le spray ajoute l’humidité pour les cheveux. Comme ça on fait des cheveux brillants.

So Material

44


Biosilk €16,00 80 ml

Biosilk

Colour Saver Shampoo €12,50 250 ml

Biosilk est un réparateur des cheveux. Biosilk restaure les zonnes endommagées. Il fortifie les cheveux et fournit un résultat doux, brillant et lisse. On peut utiliser Biosilk sur des cheveux mouillés ou secs. Le shampooing Colour Saver est pour les cheveux colorés. C’est très bon pour la rétention de la colleur. Il protège les cheveux.

Il y beaucoup de filles qui ruinent leurs cheveux. Ils utilisent trop souvent un sèchecheveux ou un redresseur.

On a aussi le conditionneur de Colour Saver . ll a des même fonctions que le shampooing. Il protège aussi les cheveux. Il s’arrange que la couleur reste longtemps.

Le produit a un très bon qualité et le prix est bon

Il y a beaucoup des personnes qui a des cheveux colorés

So Material Colour Saver Conditioner €12,50 150 ml

So Materail

45


Wax gummy €7,00 10 ml

Le wax gummy assure une fixation très forte. Il fournit également pour la brillance.

C’est un produit de la meilleure qualité

Hairgum extreme crée une fixation énormement. Il ne laisse aucun résidu après.

Nous avons testé ce gel et elle a été immédiatement acceptée

Tout ce que vous avez besoin de voyager est inclus. Il y a un shampooing, un conditionneur, et un réparateur des cheveux dans une petite poche pratique. C’est un petit miroir . L’arrière est fait de paillettes.

C’est très pratique. Ça ne prend pas beaucoup d’espace. Vous avez tout avec. Vous ne devriez pas prendre de grandes bouteilles.

Hairgum Gel extreme €11,00 150 ml

Hairgum Chi summer travelset €17,00

Chi

Miroir €2,50

Il s’agit d’un gadget sympathique.

46


9

INFORMATICA

9.1

Afdrukken aandelen

De leerkrachten hadden besloten om de aandelen niet meer te schrijven. Wij kregen de taak dit met de computer te maken. Ik maakte voor deze opdracht gebruik van tabellen en verschillende tabs in Word. Ik probeerde zo de juiste gegevens op de juiste plaats te plaatsen. De aandelen werden ook gepersonaliseerd. U kunt het document ook terug vinden op de cd-rom

47


9.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Voor de uitnodiging van de eerste aandeelhoudersvergadering maakten we ook gebruik van gepersonaliseerde brieven. We koppelden aan de hand van barcodes de gepersonaliseerde aandelen aan de gepersonaliseerde uitnodigingen. In bijlage bevindt zich een gepersonaliseerde brief.

Hairo’s Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

Hairos@hotmail.be www.hairos.be

LOVE FOR HAIR, HANDLE WITH CARE

Hairo’s – Zilverstraat 26 – BE-8000 BRUGGE Mevrouw «voornaam» «familienaam» «adres» «postcode» «gemeente» Uw bericht van …

uw kenmerk …

ons kenmerk …

Brugge 2011-10-18

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Geachte mevrouw «voornaam» «familienaam» Eerst en vooral danken wij u voor het vertrouwen in onze minionderneming Hairo’s. Daarom nodigen wij u van harte uit op onze eerste aandeelhoudersvergadering op dinsdag 18 oktober 2011 om 19.30 uur in het Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, Brugge. U kunt kennis maken met de vier miniondernemingen van 6 Handel. Chocolate Fever legt zich toe op de verkoop van chocolade, La dolce vita is gespecialiseerd in Italiaanse producten, Bell O’Jolie presenteert u cosmeticaproducten. Hairo’s’ zal u hun haarproducten aanbieden. De avond ziet er als volgt uit:  Verwelkoming van de vier miniondernemingen  Woordje uitleg van de heer Vandorpe, directeur van het Sint-Jozefsinstituut  Gastspreker uit het bedrijfsleven  Voorstelling van de vier miniondernemingen  Uitleg over het Zweden project Nadien bieden wij u een hapje en een drankje aan op de receptie. U kan ook de verschillende gamma’s van de vier miniondernemingen van dichtbij bekijken.

48


Gelieve bij aanwezigheid te bevestigen op http://hairos.fikket.com tegen dinsdag 11 oktober 2011. Daarnaast vragen wij ook het onderstaande strookje op deze brief mee te nemen zodat wij u het definitief aandeel kunnen geven. We verheugen ons alvast op uw aanwezigheid. Met vriendelijke groeten

Het Hairo’s team

Minionderneming Hairo’s

Aandeelhoudersstrook

«voornaam» «familienaam» neemt als aandeelhouder deel aan de aandeelhoudersvergadering van de minionderneming Hairo’s en verklaart hierbij haar aandeelhoudersbewijs ontvangen te hebben.

Handtekening: Brugge 18 oktober 2011

«barcode» Sint-Jozefsinstituut Handels- en toerismeonderwijs Zilverstraat 26 BE- 8000 BRUGGE

49


9.3

Online registratie aandeelhouderslijst

Fikket is volgens mij een aangename site om mee te werken. U kunt er uw evenement aanmaken. U laat uw genodigden weten dat ze op deze site kunnen laten weten of ze aanwezig zullen zijn of niet. Het is zeer gebruiksvriendelijk voor zowel de genodigden als voor de evenementenmaker. Op de print screen kunt u zien dat de route is aangeduid op een map. Dit maakt alles nog gemakkelijker. De lay-out kunt u ook helemaal zelf bewerken. U kunt nog steeds het evenement bezoeken (http://hairos.fikket.com/).

50


9.4

Brochure Zwedenreis

De brochure maken voor de Zwedenreis was voor mij de grootste opdracht. Bij deze taak moest je echt aan alles denken wat je in de voorbije jaren gezien had in de informaticalessen. In de brochure moest alles vermeld staan. U vindt ook de digitale weergave terug op issuu.com of in de cd-rom met bijlagen.

51


9.5

Briefhoofd minionderneming met userform

In de lessen Informatica leerden we werken met userforms. Deze leerstof moesten we dan toepassen op het maken van een briefhoofd.

52


9.6

Sollicitatiebrief en CV

9.6.1

Sollicitatiebrief

Kelly Vervaele Sprietstraat 7 8750 ZWEVEZELE

12 januari 2012

Julie Declerck Hairo’s Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Sollicitatie naar betrekking tot aankoper

Geachte heer/mevrouw, Ik stuur u mijn Curriculum Vitae op naar aanleiding van de functiewisseling in de minionderneming Hairo’s. Mijn interesse gaat vooral naar de vacature aankoper. Daarvoor stel ik mij graag kandidaat. Het voorbije half jaar heb ik gewerkt als Order-Entry. Deze baan heeft me al veel wijsheid gebracht over de verschillende producten binnen onze minionderneming. Ik wil het beste voor de klant en dit kan via een goed en sterk assortiment. Ik ben een flexibel persoon en dit kan een voordeel zijn bij de functie als aankoper. Zelfstandigheid, goede opvolging en duidelijkheid zijn een belangrijk aspect bij deze functie. Aan deze punten hecht ik dan ook zelf veel belang. Hopelijk krijg ik een kans om mij nog eens mondeling te kunnen voorstellen. Zo krijgen jullie ook een betere kijk op mij. Persoonlijke gegevens en inlichtingen vindt u in de bijhorende Curriculum Vitae. Met vriendelijke groet

Kelly Vervaele Order-Entry Bijlage: Curriculum Vita

53


9.6.2

Creatieve CV

In mijn creatieve cv zit ook een link bijgevoegd. Deze link verbindt u door naar mijn prezi. Mijn volledige creatieve CV kunt u vinden bij de bijlagen

54


10

NEDERLANDS

10.1

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Hairo’s Zilverstraat 6 8000 BRUGGE

Thevelein Karien Sprietstraat 7 8750 Zwevezele

Love for hair, handle with care

Geachte heer/mevrouw Eerst en vooral danken wij u voor het vertrouwen in onze minionderneming Hairo’s. Daarom nodigen wij u van harte uit op onze eerste aandeelhoudersvergadering op dinsdag 18 oktober 2011 om 19.30 uur in het Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, Brugge. U kunt kennis maken met de vier miniondernemingen van 6 Handel. Choclatefever legt zich toe op het verkoop van chocolade, La dolce vita is gespecialiseerd in Italiaanse producten, Bell’ O Jolie presenteert u cosmeticaproducten en wij ‘Hairo’s’ bieden u onze haarproducten aan. Wij verwachten u van harte op dinsdag 18 oktober 2011 om 19.30 uur in het SintJozefsinstituut, zilverstraat 26 te Brugge. De avond ziet er als volgt uit:  Verwelkoming van de vier miniondernemingen  Woordje uitleg van Mr Vandorpe, directeur van het Sint-Jozefsinstituut  Gastspreker: Mr. Decraene, topman van PNB Paribas  Voorstelling van de vier miniondernemingen  Uitleg over het Zweden project Nadien bieden wij u een hapje en een drankje aan op de receptie. Maar u kan de verschillende gamma’s van de vier miniondernemingen van dichtbij bekijken. Gelieve bij aanwezigheid te bevestigen op www.fikket.com tegen dinsdag 11 oktober 2011. Daarnaast vragen wij ook het strookje op de brief en uw voorlopig aandeelhoudersbewijs mee te nemen zodat wij u het definitief aandeel kunnen geven. We verheugen ons alvast op uw aanwezigheid. Het Hairo’s team

55


Naam: Zal aanwezig zijn op de aandeelhoudersvergadering op 18 oktober 2011 met ‌.. personen Zal niet aanwezig zijn op de aandeelhoudersvergadering op 18 oktober 2011

(Barcode)

Handtekening:

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 14 oktober 2011 via de bovenstaande site of dit strookje af te geven aan een leerling van 6 Handel.

56


10.2

Marktonderzoek

We hebben in ons marktonderzoek zowel mannen als vrouwen ondervraagd. Ook mensen met verschillende haartypes. De meest voorkomende haartypes zijn: normaal, gekleurd en droog haar. Momenteel hebben we nog geen aparte shampoo voor droog haar. Deze is toch in de meerderheid, dus kunnen we dit beter toevoegen aan ons assortiment. We hebben vooral jongere personen ge誰nterviewd, omdat we vooral bij deze mensen willen verkopen gedurende het schooljaar.

Geslacht 25 20 15 10 5 0 man

vrouw

Haarsoort 20 15 10 5 0 normaal

gekleurd

gespleten

droog

krullend

andere

Leeftijd 14 12 10 8 6 4 2 0 10-20

20-30

30-40

40-50

ouder

57


We waren vooral benieuwd of de ondervraagden wel bereid zijn om bij een minionderneming te kopen. Het antwoord op de vraag blijkt positief te zijn, maar liefst 72 % van de ondervraagden zou bij een minionderneming willen kopen.

Kopen bij een minionderneming?

ja nee

Eerst dachten we dat onze prijs wat te hoog lag, maar aan de hand van dit marktonderzoek kunnen we afleiden dat dit niet zo is. Dertig procent koopt haarproducten die tussen tien en twintig euro liggen en nog eens 27 % zou tot vijftig euro geven aan haarproducten. Veel van de ondervraagden kopen ook kappersproducten. Maar we kunnen niet op tegen de producten uit de supermarkt. Die blijven nog steeds de goedkoopste. Uit ons marktonderzoek kunnen we zeker afleiden dat shampoo in ons assortiment moet blijven. Het moet vooral ons hoofdproduct worden, waar we de meeste aandacht op vestigen. Aan shampoo geeft meer dan vijftig procent van de ondervraagden het meeste geld uit. Het valt ook heel goed in de smaak net als de bijhorende conditioner.

Soort product 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Gemiddelde uitgaven (in euro) 14 12 10 8 6 4 2 0 5-10

10-20

20-50

meer dan 50

58


Belangrijkste producten 140 120 100 80 60 40 20 0 shampoo

conditoiner

gel

afwerking

speldjes

Geldbesteding

verschillende shampoos conditioners speldjes, diadeems, ‌ afwerkingsproducten andere

59


10.3

Sollicitatiebrief en cv

Kelly Vervaele Sprietstraat 7 8750 ZWEVEZELE

12 januari 2012

Julie Declerck Hairo’s Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Sollicitatie naar betrekking tot aankoper

Geachte heer/mevrouw, Ik stuur u mijn Curriculum Vitae op naar aanleiding van de functiewisseling in de minionderneming Hairo’s. Mijn interesse gaat vooral naar de vacature aankoper. Daarvoor stel ik mij graag kandidaat. Het voorbije half jaar heb ik gewerkt als Order-Entry. Deze job heeft me al veel wijsheid gebracht over de verschillende producten binnen onze minionderneming. Ik wil het beste voor de klant en dit kan via een goed en sterk assortiment. Ik ben een flexibel persoon en dit kan een voordeel zijn bij de functie als aankoper. Zelfstandigheid, goede opvolging en duidelijkheid zijn een belangrijk aspect bij deze functie. Aan deze punten hecht ik dan ook zelf veel belang. Hopelijk krijg ik een kans om mij nog eens mondeling te kunnen voorstellen. Zo krijgen jullie ook een betere kijk op mij. Persoonlijke gegevens en inlichtingen vindt u in de bijhorende Curriculum Vitae. Met vriendelijke groet

Kelly Vervaele Order-Entry

Bijlage: Curriculum Vitae

60


mijn volledige cv kunt u vinden in de bijlagen

61


11

EINDVERSLAG MINIONDERNEMING

Onze minionderneming “Hairo’s” begon al in het vijfde jaar. Toen waren we al druk bezig met de minionderneming. We maakten een productkeuze en begonnen stilaan te zoeken om een gepaste naam. Maar de echte activiteiten begonnen pas in het zesde. We zochten een leverancier, aandeelhouders en we richtten onze eerste aandeelhoudersvergadering in. Eigenlijk zaten we bijna nooit zonder werk. In het eerste semester koos ik voor de functie order-entry. Deze taak vond ik zeer plezant. Mijn taak was vooral om de bestelbonnen correct in te vullen en bijhouden welke klanten de producten al gekregen hadden en of ze al betaald hadden. Ik kwam in contact met verschillende personen: de klanten, de boekhouder, de magazijnier en met de aankoper. Bij deze job heb ik me volledig ingezet. Het was dan ook een job die me zeker lag. Af en toe hielp ik bij de boekhouder of de magazijnier zodat de bestellingen en de boekhouding zeker klopten. In het tweede semester kwam er een functieherverdeling. Ik solliciteerde voor de job als aankoper. Ik wou vooral deze job doen omdat ik vooral eens andere producten wou proberen. Mijn doel was om meer pakketten te verkopen. We hebben dan ook de travelsetjes verkocht. Deze boden kleine flessen met shampoo, conditioner en verschillende verzorgingsproducten. Ik kreeg ook de functie administratief directeur. Deze functie vond ik al wat moeilijker omdat ik niet zo ordelijk ben. Ik heb me wel ingezet om bepaalde zaken zorgvuldig bij te houden. Mijn taak als administratief directeur was ook een nieuwsbrief maken. Deze taak heb ik jammer genoeg wat laten hangen. Persoonlijk vind ik dat ik beter mijn best had moeten doen voor de functie administratief directeur zodat de aandeelhouders ook meer op de hoogte waren van de activiteiten binnen onze minionderneming. Door het oprichten van de minionderneming heb ik een beter zicht op hoe het kan gaan binnen een echte onderneming. Ik heb ondervonden dat het soms zeer lastig kan zijn en dat je zeker een bepaald doorzettingsvermogen moet hebben.

62


12

CONCLUSIE

“Hairo’s.” Een onderneming die me altijd zal bijblijven. Negen verschillende personen hebben er tien maanden lang en hard voor gewerkt. Het ging niet altijd even makkelijk, maar samen zijn we er geraakt. Volgens mij mogen we trots zijn op het resultaat. Het Zweden project vond ik heel leerrijk. Je kwam in contact met andere mensen en een andere cultuur. Daarom wil ik ook zeker nog eens de leerkrachten bedanken die dit allemaal mogelijk maakten. Misschien kan er volgend jaar wat meer aandacht besteedt worden aan de communicatie van de school naar de leerlingen toe. Soms was niet alles even duidelijk. De bedrijfsbezoeken die we in deze weken bezochten, waren voor mij heel interessant. Dankzij de GIP heb ik van alles bijgeleerd. Ik ben er zeker van dat ik mijn ervaringen die ik toen geleerd heb me nog te pas komen. Voor mij was het een aangename en leerrijke belevenis.

63


13

BIJLAGEN

13.1

Bedrijfseconomie

13.1.1

Bijlage 1: verslag bestuursvergadering

Vergadering 1 10 Oktober 2011 Vergadering belegd door Type vergadering Aanwezigen

10.00u-11.00u

‘t Gistje

Kelly Vervaele Algemene vergadering Ruben Vansweevelt, Joey Tuyaerts, Jibbe Vandebosch, Kilian Deketelaere, Besnik Mulaj, Anouk De Bruycker, Louisa Danneels, Kelly Vervaele

Verontschuldigd Aantal Pagina’s 2 Vergaderpunten 1 Reclamespot 2 Bijkomende sponsors 3 Aandeelhoudersvergadering 4 Prijzen van de producten Vergaderpunt 1 Verantwoordelijke

Deadline

De reclamespot moest nog gemaakt worden. We hebben duidelijk afgesproken waar, wanneer. We filmen een deeltje op school omdat we dan iedereen nodig hebben. De rest van het filmpje filmen Maïté, Joey en Kilian verder in het bedrijf van Maïté haar oom.

Maïté Lilholt Joey Tuyaerts Kilian Deketelaere

Woensdag 12 oktober 2011

Vergaderpunt 2

Verantwoordelijke

Deadline

We zouden graag wat bijkomende sponsors hebben. We hebben een paar mensen aangesteld om bij bepaalde ondernemingen hun mening te vragen. We zouden sponsors nemen die in dezelfde economische sector zitten. Zo kunnen ze ons ook wat raad geven.

Joey Tuyaerts Ruben Vansweevelt

Donderdag 13 oktober 2011

1


Vergaderpunt 3

Verantwoordelijke

Deadline

We bespraken het nodige materiaal voor de stand. Ook de uitleg wat iedereen precies moet doen, kwam aan bod. De verkopen tijdens de aandeelhoudersvergadering zullen we noteren aan de hand van een order boekje.

Louisa Danneels Anouk De Bruycker MaĂŽtĂŠ Lilholt Kelly Vervaele

Vrijdag 14 oktober 2011

Vergaderpunt 4

Verantwoordelijke

Deadline

We beslisten onze winstmarge. We nemen voor bepaalde producten een andere winstmarge omdat deze producten volgens ons te duur zouden worden, en moeilijker verkocht raken. Ook maakten we een keuze hoe we de prijzen gingen laten zien aan de klant, dit zal gebeuren met etiketjes en prijskaartjes.

Kelly Vervaele Anouk De Bruycker

Vrijdag 14 oktober 2011

2


13.1.2

Bijlage 2: bedrijfsbezoek Modular

Op donderdag 26 april 2012 zijn we samen met 6 handel 1 en de Zweden naar het bedrijf Modular lighting insturments geweest. Modular ontwerpt en verkoopt de omlijsting van lichten. Het is een verlichtingsbedrijf. Ze hebben twee verschillende producten: profielen en armaturen. Hun producten worden gebruikt in winkels, bars, restaurants, ziekenhuizen, rusthuizen en gewone huizen. Het is ook een bedrijf die de trends zet en ze niet volgt. Ze ontwerpen nog zelf de omlijsting. De rest volgt hun en doet hun na. Modular is gevestigd in 57 landen en heeft een omzet van 14 miljoen euro. Het is een middelgrote onderneming. Het bedrijf is opgericht door Paul Robbens in 1980. Het bedrijf bestaat dus al 32 jaar. In 2006 werd het bedrijf overgenomen door Phillips, maar Modular bleef onafhankelijk. In het gebouw waar wij zaten zijn er verschillende afdelingen aanwezig zoals bureaus en de voorraad. Het gebouw is getypeerd aan de hand van de videomuur aan de buitenkant. Het telt meer dan 100 000 leds. De videomuur spiegelt de identiteit van het bedrijf. Het vertelt hoe het bedrijf werkt en hoe het in het bedrijf is. Modular heeft ook bepaalde awards gewonnen. Hieronder volgt een beperkte opsomming: 2005: onderneming van het jaar 2011: beste product van het jaar Ze zijn geen onderneming als de rest. Sinds het begin is het bedrijf een trendsetter en geen volger van de trends. Daarbij hoort veel marketing. Vanaf de start van het bedrijf leggen ze veel aandacht aan marketing. Ze doen mee aan beurzen, campagnes en ze organiseren verschillende evenementen. Hun bedoeling bij hun campagnes is dat de mensen 2 maal kijken. Het kan dus een beetje erover zijn, maar zo trekken ze wel de klanten hun aandacht. Er zijn 3 belangrijke letters in het bedrijf. Deze zijn PVK. Het staat voor permanente verliefde klanten. Ze proberen om verschillende mensen verliefd te maken op het bedrijf. Eens ze gefascineerd zijn door het bedrijf, proberen ze deze geboeid te houden door goede services te geven. Ze worden Modular fans genoemd. Met hun standen op beurzen trekken ze zeker de aandacht van verschillende mensen. Ze werken met thema’s zoals: Modular circus, Modular airport, Modular getto, Modular hospitals. Alles is tot in de puntjes in orde gebracht. Iedere hoekje in de stand is de perfectie. Ze organiseren vele events voor hun klanten en andere personen die veel met het bedrijf te maken heeft. Ze organiseren een Summer party en een après-ski party. Deze zijn er maar twee van de zoveel. Ze hebben in hun lounge een hele lange bar. Dat is omdat de belangrijkste deals aan de bar of op restaurant besproken worden. Je kunt hieruit afleiden dat netwerking enorm belangrijk is! Ze proberen er voor te zorgen dat ze een goede relatie hebben met hun klanten en hun leveranciers.

3


Een deel van hun marketing bestaat ook uit een originele catalogus. De voorlaatste telde 608 pagina’s. Hun site is ook goed uitgewerkt en ze maken gebruik van Facebook en Twitter. In het magazijn maken ze gebruik van LIFO (first in, first out). Ik vond dit zeker een geslaagd bedrijfsbezoek. Voor herhaling vatbaar!

4


13.1.3

Bijlage 3: verslag bedrijfsbezoek TTC

In Zweden bezochten we het bedrijf TTC. TTC staat voor Tibro Training Centre. Het is geen normaal bedrijf, eerder een opleidingscentrum. TTC is gevestigd in Tibro en maakt meubels. Ze werken met 1200 werknemers in het bedrijf. Vele andere meubelproducenten zijn ook gevestigd in Tibro net zoals: IKEA, Swedwood, Mio,‌ 021TTC onderscheidt zich op een speciale en originele manier met de rest. Hun werknemers zijn niet zoals in de andere bedrijven. Ze werken samen met nieuwe Zweden en immigranten. Nieuwe Zweden zijn mensen die van andere landen komen en zich vestigen in Zweden. In het bedrijf worden de nieuwe Zweden opgeleid. TTC heeft deze mensen een basisonderwijs. Het bedrijf werkt met modules zoals: materiaal kennis, het werken met een zaagmachine of bepaalde machines programmeren. Dit zijn enkel drie voorbeelden. De toekomstige werknemers kunnen zelf kiezen welke module ze willen volgen. Ze krijgen boeken om hun theorie uit te leren en daarna kunnen aan de slag om de theorie toe te passen. Af en toe krijgen ze ook bepaalde testen om na te gaan of hun leerstof gekend is. Ook studenten die hun opleiding willen voltooien kunnen nieuwe vaardigheden leren in het bedrijf; Dit maakt het bedrijf heel origineel. Het bedrijf kijkt niet naar kennis van de mensen die er willen werken. Ze kunnen alles leren in het bedrijf zelf. Ze moeten alleen de voldoende inzet hebben om alles onder de knie te krijgen. De toekomstige werknemers van het bedrijf krijgen vaak ook lessen Zweeds. De trainingen duren een heel jaar maar je kunt ook avondlessen volgen in het bedrijf. Natuurlijk worden er de hele tijd veranderingen aangebracht aan de verschillende machines. Daardoor kunnen de mensen en werknemers cursussen blijven volgen. Ze blijven aangeboden voor diegene die het willen of nodig hebben. Dit was een reactie op de eisen en de behoeften van de klant. Zo kan de kwaliteit blijven stijgen in plaats van steeds dezelfde blijven of dalen. De aangeboden opleiding werd beoordeeld als uitstekend en een van de beste in zijn soort in Zweden.

5


13.2

Engels

13.2.1

Bijlage 4: PowerPoint Belgium

6


7


8


13.2.2

Bijlage 5: tekst SME

Hello, We are going to tell you something more about the company Buro II and Archi +I. First of all it’s an architect office. The company is located in Roeselare. They work on a national and international scale. They have a task in China per example. In 1979 Hendrik Vandemoortel started to lead the boards of directors. They started with two people. Because of that the company is called Buro II. Later in 1983 Philémon Wachtelaer joined him. He was the head of the company Archi +I in Brussels. They merged. The CEO of the company is Rita Agneessens en she leads Buro II & Archi+I. She is responsible for the acceptance of the files. The company already has realized many projects. They have designed the Vlerick school in Ghent, many business buildings and housing project. The only thing they don’t want design are chalets. They only want to realize modern buildings and nothing else. So the chalets don’t fit with this idea. Rita Agneessens is the CEO of the firm, she leads the three departments. Geert Blervacq is responsible for the operational flow, Tom Vandorpe is head of design and Claude Labeeuw leads the execution of the projects. All together they are the management team of the company. At the start of a project there is chosen one project director, one design architect and a project architect. The project director is the contact person for the client. The other two follow the project up during the whole execution. Both follow the dossier from a to z and guarantee the coordination from the intern disciplines. Herman Jult is responsible for de knowhow development in the company. For human resources teamwork is the most important thing in the company. Everyone has its own job and they all contribute to the bigger picture. And because of that they form a professional team. They try to look after every wish of their customers. The company has a few different marketing strategies. They want to modernize but they don’t want to lose their own style in the process. The costumer comes first and they have to start the project. They have different price budgets. So there’s a good price for every costumer. Know we will speak about the European dimension of the company. They won an award because of their name recognition. They try to win with their local designs. And the nature is a very important thing in their projects. Actually they think that the company is too big for Belgium. So they want to grow further international. Because of the economic crisis they had to stop some of their contacts in China but now they’re doing better again and they are already trying to reconnect with their contacts in China. They also want to go to France.

9


The most important project that they have nowadays is the design of the prison in Brussels. Every Belgian architect wants to have that project. They have to hand in a project to the director of the prison. It’s a sort of competition. The best project may have the permission to start up the project. In the future they want to keep growing and to have even more projects than they have now.

10


13.2.3

Bijlage 6: Emailcontacts with Swedish students

Hi there! I'm fine thank you, and you? No we haven't started with our young enterprise yet. We will start working on that in about a year. No I haven't got any brothers or sisters actually. How about you, do you have any? In Sweden the weather is still pretty good, no snow yet ;) But I'm sure that it will be a lot of snow when you get here! So how about you, do you have any brothers or sisters? Do you live in a big town, a house or an apartment, tell me about your place :) Greetings Pontus

From: kellyvervaele@hotmail.com To: pontus_hagvall@hotmail.com Subject: RE: Sweden project Date: Wed, 5 Oct 2011 15:14:54 +0200 Hello Pontus, How are you? In Belguim is everything fine. Did you already start with your young enterprise? With our young enterprise is everyting fine. The 18 of october we have our first meeting with the shareholders. There is still so much work, but it stays very fun. Do you have any sisters or brothers? Yes, we come in January :). No I've never been there, so I can't wait to come!! Greetings Kelly Vervaele

From: pontus_hagvall@hotmail.com To: kellyvervaele@hotmail.com Subject: RE: Sweden project Date: Mon, 26 Sep 2011 16:41:07 +0200 Hi guys! I'm fine thank you. I am Pontus Hagvall and I'm 17 years old, and I live i Tibro, the town you are going to visit. Your young enterprise sounds like a good idea! We haven't started on ours yet, but I'm sure that it will be fun when we get started. Your hobbies sounds fun too. I play football aswell. I have been playing it since I was about 7 years old. And I like volleyball aswell. We have a volleyball tournement here in our school every year acutally.

11


Haha, Rubens wants to be a pirat? Well, maybe he will, who knows. Yeah, I have facebook, I'll add you to my friendlist right away! It will be fun to meet you aswell. The weather isn't that bad actually. Today it's been like 17 degrees outside. But it rains a lot though. When you get here, that's like in January right? Then it's reeeeally cold, and it's snowing and stuff. Have you been here before? And yes, of course we have places like Burger King and McDonalds. Talk to you soon!

Pontus Hagvall From: kellyvervaele@hotmail.com To: pontus_hagvall@hotmail.com; ruben.vsw@hotmail.be; annesophie.zwartjes@sintjozefbrugge.be Subject: Sweden project Date: Mon, 26 Sep 2011 13:54:33 +0200 Hello Pontus How are you? We are Ruben Vansweevelt and Kelly Vervaele. Ruben lives in Bruges and Kelly lives in Zwevezele. We study commerce, and it is our last year. We are in the same young enterprise. We sale hairproducts. In our young enterprise Ruben is Administrative director and my function is order-entry. Ruben's hobby is football and my hobby is volleyball. Ruben has been playing football for 5 years, and I have also played volleybal for 5 years. Ruben is 17 years old and I am 18 years old. Ruben's favourite movie is pirates of the Caribbean, later he wants to be a pirat too. My favourite movie is the smurfs. Do you have facebook? We have it. We can't wait to come to Sweden and to meet your class. How is the weather in Sweden? Is it very cold now? Do you also have Burger King our Macdoin Sweden? Because we very like it. We like Bruges very much. There are a lot of tourist walking in the street and there is always a happy atmosphere. We hope that we get a message back Greeting Ruben and Kelly

12


13.3

Frans

13.3.1

Bijlage 6: Une campagne publicitaire

Silhouette, pour TOUTES les saisons

13


13.3.2

Bijlage 7: Lettre commerciale

Hairo’s Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

hairos@hotmail.be www.hairos.be

Mevrouw Karien Thevelein Sprietstraat 7 8750 ZWEVEZELE

Mini-entreprise Hairo’s

Bonjour madame, 2012

Brugge, 25 mars

Tout d’abord merci d’acheter quelque chose de notre mini-entreprise. Avec cette lettre nous vous présentons notre assortiment. Nous vendons des produits pour les cheveux. Les produits que nous vendons, ils utilisent également dans les salons de coiffure. Notre assortiment va du shampooing à les broches. Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez visiter notre site web. Vous pouvez consulter le catalogue en annexe. Nous vendons le 21 avril 2012 dans l’école Sint Jozefsinstituut à l’occasion de la journée d’information. L’adres c’est: Zilverstraat 26 à Bruges. Il commence de 10 h à 17 h. Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous avez dans notre mini-entreprise.

Kelly Vervaele Directeur administratif

14


13.4

Informatica

13.4.1

Bijlage 8: Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Gepersonaliseerde brief:

Hairo’s Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

hairos@hotmail.be www.hairos.be

Hairo’s – Zilverstraat 26 – BE-8000 BRUGGE De heer Florian Araïb Esdoornstraat 77 8300 KNOKKE Uw bericht van uw kenmerk … …

ons kenmerk …

Brugge 2011-10-18

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Geachte heer Florian Araïb Eerst en vooral danken wij u voor het vertrouwen in onze minionderneming Hairo’s. Daarom nodigen wij u van harte uit op onze eerste aandeelhoudersvergadering op dinsdag 18 oktober 2011 om 19.30 uur in het Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, Brugge. De ingang is makkelijk te bereiken via Giststraat 2. U kunt kennis maken met de vier miniondernemingen van 6 Handel. Chocolate Fever legt zich toe op de verkoop van chocolade, La dolce vita is gespecialiseerd in Italiaanse producten, Bell O’Jolie presenteert u cosmeticaproducten en wij ‘Hairo’s’ bieden u onze haarproducten aan. De avond ziet er als volgt uit:  Verwelkoming van de vier miniondernemingen  Woordje uitleg van de heer Vandorpe, directeur van het Sint-Jozefsinstituut  Gastspreker uit het bedrijfsleven  Voorstelling van de vier miniondernemingen  Uitleg over het Zweden project Nadien bieden wij u een hapje en een drankje aan op de receptie. Maar u kan de verschillende gamma’s van de vier miniondernemingen van dichtbij bekijken. Gelieve bij aanwezigheid te bevestigen op http://hairos.fikket.com tegen dinsdag 11 oktober 2011. Daarnaast vragen wij ook het onderstaande strookje op deze brief mee te nemen zodat wij u het definitief aandeel kunnen geven . We verheugen ons alvast op uw aanwezigheid.

15


Met vriendelijke groeten

Het Hairo’s team

Minionderneming Hairo’s

Aandeelhoudersstrook

Florian Araïb neemt als aandeelhouder deel aan de aandeelhoudersvergadering van de minionderneming Hairo’s en verklaart hierbij zijn aandeelhoudersbewijs ontvangen te hebben.

Handtekening: Brugge 18 oktober 2011

2000002829997 Sint-Jozefsinstituut Handels- en toerismeonderwijs Zilverstraat 26 BE- 8000 BRUGGE

16


13.4.2

Bijlage 9: Curriculum Vitae CURRICULUM VITAE KELLY VERVAELE

PERSONALIA Naam

: Vervaele

Voornaam

: Kelly

Adres

: Sprietstraat 7

Woonplaats

: 8750 Zwevezele

Telefoon

: 051/61 29 83

E-mail

: kellyvervaele@hotmail.com

Geboortedatum

: 07/07/1993

Geboorteplaats

: Roeselare

Rijbewijs

:B

Nationaliteit

: Belg

Burgerlijke staat

:Ongehuwd

17


OPLEIDINGEN

1996 tot 1999, De Vlieger ( De Regenboog) Zwevezele: kleuteronderwijs, diploma

1999 tot 2005, De Regenboog basisschool Zwevezele: Lager onderwijs, diploma

2005 tot 2010, Humaniora Hemelsdaele Brugge: Economie, diploma o Moderne Wetenschappen: 2005 tot 2007 o Economie 5 uur wiskunde: 2007 tot 2009 o Economie 4 uur wiskunde: 2009 tot 2010

2011 tot heden, Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Brugge: Handel, diploma

WERKERVARING Veehof NV, Zwevezele Periode: van 2008 tot heden Werkzaamheden: Thuis helpen in de firma van mijn ouders. Zowel administratief en praktisch

TALEN

Nederlands: Moedertaal

Engels: Mondeling goed, schriftelijk goed

Frans: Mondeling matig, schriftelijk matig

Duits: notie

ICT KENNIS

Word, Excell, Access, Powerpoint

HOBBY’S

  

Snowboarden, reizen en winkelen 2 jaar Chiro: van 2002 tot 2004 4 jaar volleybal in clubverband: van 2004 tot 2008

REFERENTIES

Vervaele Luc, Sprietstraat 7, 8750 Zwevezele, 051/61 29 83

EXTRA

http://prezi.com/iojx9jy2qswl/curriculum-vitae-kelly-vervaele/ BIJLAGE Creatieve curriculum vitae

18


13.5

Nederlands

13.5.1

Bijlage 10: Curriculum Vitae CURRICULUM VITAE KELLY VERVAELE

PERSONALIA Naam

: Vervaele

Voornaam

: Kelly

Adres

: Sprietstraat 7

Woonplaats

: 8750 Zwevezele

Telefoon

: 051/61 29 83

E-mail

: kellyvervaele@hotmail.com

Geboortedatum

: 07/07/1993

Geboorteplaats

: Roeselare

Rijbewijs

:B

Nationaliteit

: Belg

Burgerlijke staat

:Ongehuwd

19


OPLEIDINGEN

1996 tot 1999, De Vlieger ( De Regenboog) Zwevezele: kleuteronderwijs, diploma

 

1999 tot 2005, De Regenboog basisschool Zwevezele: Lager onderwijs, diploma 2005 tot 2010, Humaniora Hemelsdaele Brugge: Economie, diploma o Moderne Wetenschappen: 2005 tot 2007 o Economie 5 uur wiskunde: 2007 tot 2009 o Economie 4 uur wiskunde: 2009 tot 2010

2011 tot heden, Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Brugge: Handel, diploma

WERKERVARING Veehof NV, Zwevezele Periode: van 2008 tot heden Werkzaamheden: Thuis helpen in de firma van mijn ouders. Zowel administratief en praktisch

Talen

Nederlands: Moedertaal

Engels: Mondeling goed, schriftelijk goed

Frans: Mondeling matig, schriftelijk matig

Duits: notie

ICT Kennis

Word, Excell, Access, Powerpoint

Hobby's

  

Snowboarden, reizen en winkelen 2 jaar Chiro: van 2002 tot 2004 4 jaar volleybal in clubverband: van 2004 tot 2008

Referenties

Vervaele Luc, Sprietstraat 7, 8750 Zwevezele, 051/61 29 83

20


21

GIP Kelly Vervaele  

Geïntegreerde proef Kelly Vervaele Sint-Jozefsinstituut Brugge Handel en Toerisme

GIP Kelly Vervaele  

Geïntegreerde proef Kelly Vervaele Sint-Jozefsinstituut Brugge Handel en Toerisme

Advertisement