Page 1

Vererving van de gouldamadinen

COPYRICHT

1


DE KOPKLEUREN


kopkleuren 1. Roodkopman x Roodkop poppen Nakomelingen : roodkop mannen split zwartkop roodkop poppen

2. Roodkopman x Zwartkop pop Nakomelingen : roodkop mannen split zwartkop roodkop poppen

3. Roodkopman x Roodkop pop dubbel factorig oranjekop Nakomelingen : roodkop mannen split zwartkop en oranjekop roodkop poppen split oranjekop

4. Roodkopman x Oranjekop pop Nakomelingen : roodkop mannen split oranjekop roodkop poppen split oranjekop

5. Roodkopman split Zwartkop x Zwartkop pop Nakomelingen : roodkop mannen split zwartkop zwartkop mannen roodkop poppen zwartkop poppen

6. Roodkopman split zwartkop x Zwartkop pop dubbelfactorig oranjekop Nakomelingen : roodkop mannen split zwartkop en oranjekop oranjekop mannen split zwartkop manen roodkop poppen split oranjekop zwartkop poppen split oranjekop

7. Roodkopman spl oranjekop x Zwartkop pop dubbelfactorig oranjekop Nakomelingen : roodkop mannen split zwartkop en oranjekop oranjekop mannen split zwartkop manen roodkop poppen split oranjekop oranjekop poppen

8. Roodkopman split oranjekop x Oranjekop pop Nakomelingen : roodkop mannen split oranjekop oranjekop mannen roodkop poppen split oranjekop oranjekop poppen


9. Roodkopman split zwartkop en oranjekop x Zwartkop pop dubbelfactorig oranjekop Nakomelingen : roodkop mannen split zwartkop en oranjekop zwartkop mannen split oranjekop oranjekop mannen split zwartkop zwartkop mannen dubbelfactoring oranjekop zwart poppen split oranjekop Oranjekop poppen zwartkop poppen dubbelfactoring oranjekop

10. Zwartkopman x

Roodkop pop

Nakomelingen : 11. Zwartkopman x

roodkop mannen split zwartkop Zwartkop poppen

Zwartkop pop zwartkop mannen Zwartkop poppen

Nakomelingen :

12. Zwartkopman x Zwartkop pop dubbel factorig oranjekop Nakomelingen : zwartkop mannen split oranjekop Zwartkop poppen split oranjekop 13. Zwartkopman x

Oranjekop pop roodkop mannen split zwartkop en oranjekop zwartkop poppen split oranjekop

Nakomelingen :

14. Zwartkopman split oranjekop

Nakomelingen :

15. Zwartkopman split oranjekop

Nakomelingen :

x Zwartkop pop dubbelfactorig oranjekop zwartkop mannen split voor oranjekop Zwartkop mannen dubbelfactorig oranjekop zwartkop poppen split oranjekop Zwartkop poppen dubbelfactorig oranjekop x Oranjekop pop roodkop mannen split zwartkop en oranjekop oranjekop mannen split voor zwartkop zwartkop poppen split oranjekop Zwartkop poppen dubbelfactorig oranjekop

16. Zwartkopman dubbel factorig oranjekop x Roodkop pop Nakomelingen : roodkop mannen split zwartkop en oranjekop zwartkop poppen split oranjekop 17. Zwartkopman dubbelfactorig oranjekop x Roodkop pop split oranjekop Nakomelingen : roodkop mannen split zwartkop en oranjekop oranjekop mannen split zwartkop zwartkop poppen split oranjekop zwartkop poppen dubbelfactorig oranjekop

18. Zwartkopman dubbelfactorig oranjekop x Zwartkop pop Nakomelingen zwartkop mannen split oranjekop zwartkop poppen split oranjekop


19. Zwartkopman dubbelfactorig oranjekop x Zwartkop pop split oranjekop Nakomelingen : zwartkop mannen split oranjekop zwartkopmannen dubbelfactorig oranjekop zwartkop poppen split oranjekop zwartkop poppen dubbelfactorig oranjekop 20. Zwartkopman dubbelfactorig oranjekop x Zwartkop pop dubbelfactorig oranjekop Nakomelingen : zwartkop mannen dubbelfactorig oranjekop zwartkop poppen bubbelfactorig oranjekop 21. Zwartkopman dubbelfactorig oranjekop x Oranjekop pop Nakomelingen : oranjekop mannen split zwartkop zwartkop poppen dubbelfactorig oranjekop 22. Oranjekopman

x Roodkop pop Nakomelingen : roodkop mannen split oranjekop roodkop poppen split oranjekop

23. Oranjekopman

x Roodkop pop split oranjekop Nakomelingen : roodkop mannen split oranjekop oranjekop mannen roodkop poppen split oranjekop oranjekop popen

24. Oranjekopman

x Zwartkop pop Nakomelingen : roodkop mannen split zwartkop en oranjekop roodkop poppen split oranjekop

25. Oranjekopman

x Zwartkop pop split oranjekop Nakomelingen : roodkop mannen split zwartkop en oranjekop roodkop mannen split zwartkop roodkop poppen split oranjekop oranjekop poppen

26. Oranjekopman

x Zwartkop pop dubbelfactorig oranjekop Nakomelingen : oranjekop mannen split zwartkop oranjekop poppen

27. Oranjekopman

x

Oranjekop pop Nakomelingen : oranjekop mannen oranjekop poppen

28. Oranjekopman split zwartkop x Zwartkop pop Nakomelingen : roodkop mannen split zwartkop en oranjekop zwartkop mannen split oranjekop


29. Oranjekopman split zwartkop

Nakomelingen :

30. Oranjekopman split zwartkop

Nakomelingen :

x Zwartkop pop split oranjekop roodkop mannen split zwartkop en oranjekop zwartkop mannen split oranjekop oranjekop mannen split zwartkop zwartkop mannen dubbelfactorig oranjekop roodkop poppen split oranjekop zwartkop poppen split oranjekop oranjekop poppen zwartkop poppen dubbelfactorig oranjekop

x Zwartkop pop dubbelfactorig oranjekop oranjekop mannen split zwartkop zwartkop mannen dubbelfactorig oranjekop oranjekop poppen zwartkop poppen dubbelfactorig oranjekop


BORST-MANTELKLEUREN


wildkeur ( groen)

GROENE MAN Nakomelingen :

X

GROENE POP GROENE MANNEN GROENE POPPEN


witborst


WITBORST

1. Groene man

x

Groene witborst pop Nakomelingen : groene mannen split witborst groene poppen split witborst

2. Groene man split witborst

Nakomelingen :

3. Groene witborst man

x

Groene pop groene mannen split witborst groene poppen split witborst

x

Groene pop split witborst groene mannen split witborst groene witborst mannen groene poppen split witborst groene witborst poppen

x

Groene witborst pop groene mannen split witborst groene poppen split witborst

Nakomelingen :

4. Groene witborst man

Nakomelingen :

5. Groene witborst man

Nakomelingen :

x Groene witborst pop groene mannen split witborst groene witborst mannen groene poppen split witborst groene witborst poppen


geel


Geel 1 Groene man

x

Nakomelingen : 2 pastelman

x

Nakomelingen :

Gele pop pastel mannen Groene poppen groene pop

groene mannen Pastelmannen Groene poppen Gele poppen

3 pastelman

x

Nakomelingen :

4 gele manen x Nakomelingen :

gele pop

pastelmannen Gele mannen Groene poppen Gele poppen groene man pastel mannen GELE POPPEN

5 GELE MAN

X

Nakomelingen :

GELE POP

GELE MANNEN GELE POPPEN


Geel & witborst


Geel en witborst 1. Groene man

x

Gele witborst pop Nakomelingen : pastelmannen split witborst groene poppen split witborst

2. Groene man split witborst

x

Nakomelingen :

3. Groene witborst man

x

Nakomelingen :

4. Groene man witborst

x

x

Nakomelingen :

6. Pastelman

x

7. Pastelman

x

Gele pop pastelmannen split witborst groene poppen split witborst Gele pop split witborst pastelmanen split witborst groengele pastels witborst mannen groene poppen split witborst groene witborst poppen

Nakomelingen :

5. Groene witborst man

Gele witborst pop pastelmanen split witborst groengele pastels witborst mannen groene poppen split witborst groene witborst poppen

Gele witborst pop groengeel pastel witborst mannen groene witborst poppen

Groen witborst pop Nakomelingen : groene manen split witborst pastelmannen split witborst groene poppen split witborst gele witborst poppen Gele witborst pop Nakomelingen : pastelmannen split witborst geelmannen split witborst groene poppen split witborst gele witborst poppen

8. Pastelman split witborst

Nakomelingen :

x

Groene witborst pop groene manen split witborst groene witborst manen pastelmanen split witborst groengeel pastel witborst manen groene poppen split witborst groene witborst poppen gele poppen split witborst


9. Pastelman split witborst

x

Nakomelingen :

10. Groengeel pastel witborst man

Nakomelingen :

11. Groengeel pastel witborst man

Nakomelingen :

12. Groengeel pastel witborst man

Nakomelingen :

13. Groengeel pastel witborst man

Nakomelingen :

14. Groengeel pastel witborst man

Nakomelingen :

Gele witborst pop pastelmannen split witborst groengeel pastel witborst mannen gele mannen split witborst gele witborst mannen groene poppen split witborst groene witborst poppen gele poppen split witborst gele witborst poppen x Groene pop groen mannen split witborst pastel mannen split witborst groene poppen split witborst gele poppen split witborst x Groene pop split witborst groene mannen split witborst groene witborst mannen pastel manen split witborst groengeel pastel witborst mannen groene poppen split witborst groene witborst poppen gele poppen split witborst gele witborst poppen x Groene witborst pop groene witborst mannen groengeel pastel witborst mannen groene witborst poppen gele witborst poppen x Gele pop pastelmannen split witborst gele mannen split witborst groene poppen split witborst gele poppen split witborst x Gele pop split witborst pastel mannen split witborst groengeel pastel witborst mannen gele mannen split witborst gele witborst mannen groene poppen split witborst groene witborst poppen gele poppen split witborst gele witborst poppen


15. Groengeel pastel witborst man

Nakomelingen :

16. Gele man

x

17. Gele man

x

x Gele witborst pop groengeel pastel witborst mannen gele witborst manen groene witborst poppen gele witborst poppen

Groene witborst pop Nakomelingen : pastel mannen split witborst gele poppen split witborst Gele witborst pop Nakomelingen : gele mannen split witborst gele poppen split witborst

18. Gele man split witborst

x

Groene witborst pop pastel mannen split witborst groengeel pastel witborst mannen gele poppen split witborst gele witborst poppen

x

Gele witborst pop gele mannen split witborst gele witborst mannen gele poppen split witborst gele witborst poppen

Nakomelingen :

19. Gele man split witborst

Nakomelingen :

20. Gele witborst man

x

Nakomelingen : 21. Gele witborst man

x

Groene pop split witborst pastel mannen split witborst groengeel pastel witborst mannen gele poppen split witborst gele witborst poppen

Nakomelingen :

22. Gele witborst man

x

Groene witborst pop groengeel pastel witborst mannen gele witborst poppen

x

Gele pop gele mannen split witborst gele poppen split witborst

Nakomelingen : 23. Gele witborst man

Groene pop pastel mannen split witborst gele poppen split witborst

Nakomelingen : 24. Gele witborst man x 25. Nakomelingen :

Gele pop split witborst gele mannen split witborst gele witborst mannen gele poppen split witborst gele witborst poppen

26. Gele witborst man

Gele witborst pop gele witborst mannen gele witborst poppen

x

Nakomelingen :


BLAUW


5 Blauw 1. Groene man

x

Blauwe pop groene mannen split blauw groene poppen split blauw

Nakomelingen :

2. Groene man split blauw

Nakomelingen :

3. Blauw man

x

Nakomelingen :

4. Blauw man

x

Nakomelingen :

5. Blauw man

x

Nakomelingen :

x

Blauwe pop groene split blauw blauwe mannen groene poppen split blauw blauwe poppen

Groene pop groene mannen split blauw groene poppen split blauw

Groene pop split blauw groene mannen split blauw blauwe mannen groene poppen split blauw blauwe poppen

Blauw pop blauwe mannen blauwe poppen


Blauw en witborst


BLAUW en witborst 1. Groene man

x

Blauwe witborst pop Nakomelingen : groene mannen split blauw en witborst groene poppen split blauw witborst

2. Groene man split witborst

x

Blauwe witborst pop groene mannen split blauw en witborst groene witborst mannen split blauw groene poppen split blauw witborst groene witborst poppen split blauw

Nakomelingen :

3. Groene man split blauw

x

Nakomelingen :

Blauwe witborst pop groene mannen split blauw en witborst blauwe mannen split blauw groene poppen split blauw witborst blauwe poppen split witborst

4. Groene man split blauw en witborst x Blauwe witborst pop Nakomelingen : groene mannen split blauw en witborst groene witborst mannen split blauw blauwe mannen split witborst blauwe witborst mannen groene poppen split blauw witborst groene witborst poppen split blauw blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen 5. Groene witborst man

x

Nakomelingen :

6. Groene witborst man

x

Blauwe pop split witborst groene mannen split blauw en witborst groene witborst mannen split blauw groene poppen split blauw witborst groene witborst poppen split blauw

Nakomelingen :

7. Groene witborst man

Nakomelingen :

Blauwe pop groene mannen split blauw en witborst groene poppen split blauw witborst

x

Blauwe witborst pop groene witborst mannen split blauw groene witborst poppen split blauw

8. Groene witborst man split blauw

Nakomelingen :

x Blauwe pop groene mannen split blauw en witborst blauwe mannen split witborst groene poppen split blauw witborst blauwe poppen split blauw


9. Groene witborst man split blauw

Nakomelingen :

x Blauwe pop split witborst groene mannen split blauw en witborst groene witborst mannen split blauw blauwe mannen split witborst blauwe witborst mannen groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen

10. Groene witborst man split blauw x Blauwe witborst pop Nakomelingen : groene witborst mannen split blauw blauwe witborst mannen groene witborst poppen split blauw witborst blauwe witborst poppen 11. Blauwe man

x

Groene witborst pop Nakomelingen : groene mannen split blauw en witborst groene poppen split blauw en witborst

12. blauw man x

Groene witborst pop split blauw Nakomelingen : groene mannen split blauw en witborst blauwe mannen split witborst groene poppen split blauw en witborst blauwe poppen split witborst

13. Blauwe man

x

Blauwe witborst pop Nakomelingen : blauwe mannen split witborst blauwe poppen split witborst

14. Blauw man split witborst x

Groene witborst pop groene mannen split blauw en witborst groene witborst mannen split blauw groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw

Nakomelingen :

15. Blauwe man split witborst

Nakomelingen :

16. Blauw man split witborst x

Nakomelingen :

x

Groene witborst pop split blauw groene mannen split blauw en witborst groene witborst mannen split blauw blauwe mannen split witborst blauwe witborst mannen groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen Blauwe witborst pop blauwe mannen split witborst blauwe witborst mannen blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen


17. Blauwe witborst man

x

Nakomelingen :

18. Blauw witborst man x

Groene pop split witborst groene mannen split blauw en witborst groene witborst mannen split blauw groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw

Nakomelingen :

19. Blauwe witborst man

x

Nakomelingen :

20. Blauwe witborst man

x

Groene pop split blauw groene mannen split blauw en witborst blauwe mannen split witborst groene poppen split blauw en witborst blauwe poppen split witborst Groene pop split blauw en witborst groene mannen split blauw en witborst groene witborst mannen split blauw blauwe mannen split witborst blauwe witborst mannen groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen

Nakomelingen :

21. Blauwe man

Groene pop groene mannen split blauw en witborst groene poppen split blauw en witborst

x

Groene witborst pop Nakomelingen : groene witborst mannen split blauw groene witborst poppen split blauw

22. Blauw man x

Groene witborst pop split blauw Nakomelingen : groene witborst mannen split blauw blauwe witborst mannen groene witborst poppen split blauw blauwe witborst poppen

23. Blauwe witborst man

x

Nakomelingen : 24. Blauw witborst man x

Groene pop split witborst blauwe mannen split witborst blauwe witborst mannen blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen

Nakomelingen :

25. Blauwe witborst man

Nakomelingen :

Blauwe pop blauwe mannen split blauw blauwe poppen split witborst

x

Blauwe witborst pop blauwe witborst mannen blauwe witborst poppen


GEEL & BLAUW


Geel en BLAUW .1 Pastelman

x

Blauwe pop

Nakomelingen :

2 . Pastelman split blauwe

groene mannen split blauw pastelmannen split blauw groene poppen split blauw gele poppen split blauw x

Nakomelingen :

3. Gele man

x

Blauwe pop groene mannen split blauw blauwe mannen pastelmannen split blauw blauw pastelmannen groene poppen split blauw blauwe poppen gele poppen split blauw witte poppen

Blauwe pop

Nakomelingen :

pastelmannen split blauw gele poppen split blauw

4. Gele man split blauw x

Blauwe pop pastelmannen split blauw blauw pastelmannen gele poppen split blauw witte poppen

Nakomelingen :

5 . Blauwe man

x

Gele pop

Nakomelingen :

6 . Blauwe man

pastelmannen split blauw groene poppen split blauw

x

Gele pop split blauw Nakomelingen : pastelmannen split blauw blauw pastelmannen groene poppen split blauw blauwe poppen

7 . Blauw pastelman x

Groene pop Nakomelingen : groene mannen split blauw pastelmannen split blauw groene poppen split blauw gele poppen split blauw


8. Blauwe pastelman

x

Groene pop split blauw groene mannen split blauw blauwe mannen pastelmannen split blauwe blauw pastelmannen groene poppen split blauw blauwe poppen gele poppen split blauw witte poppen

Nakomelingen :

9. Blauw pastelman x

Blauwe pop Nakomelingen : blauwe mannen blauwe pastelmannen blauwe poppen witte poppen

10. Blauwe pastelman

x

Nakomelingen :

11. Blauwe pastelman

Nakomelingen :

x

Gele pop pastelmannen split blauw gele mannen split blauw groene poppen split blauw gele poppen split blauw Gele pop split blauw pastelmannen split blauw blauwe pastel mannen gele mannen split blauwe witte mannen groene poppen split blauw blauwe poppen gele poppen split blauw witte poppen


Geel,BLAUW & WITBORST


Geel, BLAUW EN WITBORST 1. Pastelman

x

Blauwe Witborst pop Nakomelingen : groene mannen split blauw en witborst pastelmannen split blauwe en witborst groene poppen split blauw en witborst gele poppen split blauw en witborst

2. Pastelman split blauwe

Nakomelingen :

x

Blauwe witborst pop groene mannen split blauw en witborst blauwe mannen split witborst pastelmannen split blauwe en witborst blauwe pastelmannen split witborst groene poppen split blauw en witborst blauwe poppen split witborst gele poppen split blauw en witborst witte poppen split witborst

3. Pastelman split witborst x Blauwe witborst pop Nakomelingen : groene mannen split blauw en witborst groene witborst mannen split blauw pastelmannen split blauwe en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw 4. Pastelman split witborst x Blauwe witborst pop NAKOMELINGEN : groene mannen split blauw en witborst groene witborst mannen split blauw blauwe mannen split witborst blauwe witborst mannen pastelmannen spit blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw blauwpastel mannen split witborst blauwpastel witborst mannen groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw blauwe poppen split witborst blauw witborst poppen gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw witte poppen split witborst witte witborst poppen


5. Groengeel pastel witborst man

Nakomelingen :

6. Groengeel pastel witborst man

Nakomelingen :

x Blauwe pop groene mannen split blauw en witborst pastelmannen split blauwe en witborst groene poppen split blauw en witborst gele poppen split blauw en witborst x Blauwe pop split witborst groene mannen split blauw en witborst groene witborst mannen split blauw pastelmannen split blauwe en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw gele poppen split blauw en witborst Gele witborst poppen split blauw

7. Groengeel pastel witborst man x Blauwe witborst pop Nakomelingen : groene witborst mannen split blauw groengeel pastel witborst mannen split blauw groene witborst poppen split blauw gele witborst poppen split blauw 8. Groengeel pastel witborst man split blauw x Blauwe pop Nakomelingen : groene mannen split blauw en witborst blauwe mannen split witborst pastelmannen split blauwe en witborst blauwe pastelmannen split witborst groene poppen split blauw en witborst blauwe poppen split witborst gele poppen split blauw en witborst witte poppen split witborst 9. Groengeel pastel witborst man split blauw x Blauwe pop split witborst Nakomelingen : Groene mannen split blauw en witborst Groene witborst mannen split blauw blauwe mannen split witborst blauwe witborst mannen pastelmannen spit blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw blauw pastelmannen split witborst blauwpastel witborst mannen groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw witte poppen split witborst Witte witborst poppen


10. Groengeel pastel witborst man split blauw x Blauwe witborst pop Nakomelingen : groene witborst mannen split blauw blauwe witborst mannen groengeel pastel witborst mannen split blauw blauwpastel witborst mannen groene witborst poppen split blauw blauwe witborst poppen gele witborst poppen split blauw witte witborst poppen 11. Gele man

x

Blauwe witborst pop Nakomelingen : pastelmannen split blauw en witborst gele poppen split blauw en witborst

12. Gele man split witborst

x

Nakomelingen :

13. Gele man split blauw

x

Nakomelingen :

Blauwe witborst pop pastelmannen split blauwe en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw Blauwe witborst pop pastelmannen split blauwe en witborst blauwpastel mannen split witborst gele poppen split blauw en witborst witte poppen split witborst

14. Gele man split blauw en witborst x Blauwe witborst pop Nakomelingen : pastel mannen split blauw en witborst blauwpastel mannen split witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw blauwpastel witborst mannen gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw witte poppen split witborst witte witborst poppen 15. Gele witborst man

x

Nakomelingen :

16. Gele witborst man

x

Nakomelingen :

17. Gele witborst man

Nakomelingen :

x

Blauwe pop pastelmannen split blauw en witborst gele poppen split blauw en witborst Blauwe pop split witborst pastelmannen split blauwe en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw Blauwe witborst pop groengeel pastel witborst mannen split blauw gele witborst poppen split blauw


18. Gele witborst man split blauw

Nakomelingen :

19. Gele witborst man split blauw

Nakomelingen :

20. Gele witborst man split blauw

Nakomelingen :

21. Blauwe man

x

22. Blauwe man

x

x Blauwe pop pastelmannen split blauwe en witborst blauwpastel mannen split witborst gele poppen split blauw en witborst witte poppen split witborst x Blauwe pop split witborst pastel mannen split blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw blauwpastel mannen split witborst blauwpastel witborst mannen gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw witte poppen split witborst witte witborst poppen x Blauwe witborst pop groengeel pastel witborst mannen split blauw blauwpastel witborst mannen gele witborst poppen split blauw witte witborst poppen

Gele witborst pop Nakomelingen : pastelmannen split blauw en witborst groene poppen split blauw en witborst Gele witborst pop split blauw Nakomelingen : pastelmannen split blauwe en witborst Blauwpastel mannen split witborst groene poppen split blauw en witborst blauwe poppen split witborst

23. Blauwe man split witborst

x

Gele witborst pop pastelmannen split blauwe en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw

x

Gele witborst pop split blauw pastelmannen split blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw Blauwpastel mannen split witborst blauwpastel witborst mannen groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen

Nakomelingen :

24. Blauwe man split witborst

Nakomelingen :


25. Blauwe witborst man

x

Gele pop pastelmannen split blauw en witborst groene poppen split blauw en witborst

x

Gele pop split witborst pastelmannen split blauwe en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw

x

Gele pop split blauw pastelmannen split blauwe en witborst blauwpastel mannen split witborst groene poppen split blauw en witborst blauwe poppen split witborst

x

Gele pop split blauw en witborst pastel mannen split blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw blauwpastel mannen split witborst blauwpastel witborst mannen groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen

x

Gele witborst pop groengeel pastel witborst mannen split blauw groene witborst poppen split blauw

Nakomelingen : 26. Blauwe witborst man

Nakomelingen :

27. Blauwe witborst man

Nakomelingen :

28. Blauwe witborst man

Nakomelingen :

29. Blauwe witborst man

Nakomelingen : 30. Blauwe witborst man

x

Nakomelingen :

31. Blauwe pastelman

x

Nakomelingen :

32. Blauwpastel man

x

Nakomelingen :

Gele witborst pop split blauw groengeel pastel witborst mannen split blauw blauwpastel witborst mannen groene witborst poppen split blauw blauwe witborst poppen Groene witborst pop groene mannen split blauwe en witborst pastelmannen split blauw en witborst groene poppen split blauw en witborst gele poppen split blauw en witborst Groene witborst pop split blauw groene mannen split blauw en witborst blauwe mannen split witborst pastelmannen split blauwe en witborst blauwpastel mannen split witborst groene poppen split blauw en witborst blauwe poppen split witborst gele poppen split blauw en witborst witte poppen split witborst


33. Blauwpastel man

x

Nakomelingen :

34. Blauwpastel man

x

Nakomelingen :

35. Blauwe pastelman

x

Nakomelingen :

Gele witborst pop pastelmannen split blauwe en witborst gele mannen split blauw en witborst groene poppen split blauw en witborst gele poppen split blauw en witborst Gele witborst pop split blauw pastel mannen split blauw en witborst blauwpastel mannen split witborst gele mannen split blauwe en witborst witte mannen split witborst groene poppen split blauw en witborst blauwe poppen split witborst gele poppen split blauw en witborst witte poppen split witborst Blauwe witborst pop blauwe mannen split witborst blauwpastel mannen split witborst blauwe poppen split witborst witte poppen split witborst

36. Blauwpastel man split witborst

Nakomelingen :

x Groene witborst pop groene mannen split blauw en witborst groene witborst mannen split blauw pastelmannen split blauwe en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw gele poppen split blauw en witborst Gele witborst poppen split blauw

37. Blauwpastel man split blauw x Groene witborst pop split blauw Nakomelingen : groene mannen split blauw en witborst groene witborst mannen split blauw blauwe mannen split witborst blauwe witborst mannen pastelmannen spit blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw blauwe pastelmannen split witborst blauwpastel witborst mannen groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw witte poppen split witborst witte witborst poppen


38. Blauwpastel man split witborst

Nakomelingen :

x Gele witborst pop pastelmannen split blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw gele mannen split blauwe en witborst gele witborst mannen split blauw groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw

39. Blauwpastel man split witborst x Gele witborst pop split blauw Nakomelingen : pastel mannen split blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw blauwpastel mannen split witborst blauwpastel witborst mannen gele mannen spit blauw en witborst gele witborst mannen split blauw witte mannen split witborst witte witborst mannen groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw witte poppen split witborst witte witborst poppen 40. Blauwpastel man split witborst

Nakomelingen :

41. Blauwpastel witborst man

Nakomelingen :

x

x Blauw witborst pop blauwe mannen split witborst blauwe witborst mannen blauwpastel mannen split witborst blauwpastel witborst mannen blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen witte poppen split witborst witte witborst poppen Groene pop groene mannen split blauwe en witborst pastelmannen split blauw en witborst groene poppen split blauw en witborst gele poppen split blauw en witborst


42. Blauwpastel witborst man

x

Groene pop split witborst groene mannen split blauw en witborst Groene witborst mannen split blauw pastelmannen split blauwe en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw

x

Groene pop split blauw groene mannen split blauw en witborst blauwe mannen split witborst pastelmannen split blauwe en witborst blauwpastel mannen split witborst Groene poppen split blauw en witborst blauwe poppen split witborst gele poppen split blauw en witborst witte poppen split witborst

Nakomelingen :

43. Blauwpastel witborst man

Nakomelingen :

44. Blauwpastel witborst man x Nakomelingen :

- 45. Blauwpastel witborst man

Nakomelingen :

Groene pop split blauw en witborst groene mannen split blauw en witborst groene witborst mannen split blauw blauwe mannen split witborst blauwe witborst mannen pastelmannen spit blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw blauwpastel mannen split witborst blauwpastel witborst mannen groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw witte poppen split witborst witte witborst poppen x

Groene witborst pop groene witborst mannen split blauw groengeel pastel witborst mannen groene witborst poppen split blauw gele witborst poppen split blauw


46. Blauwpastel witborst man

x

Groene witborst pop split blauw groene witborst mannen split blauw blauwe witborst mannen groengeel pastel witborst mannen split blauwe blauwpastel witborst mannen groene witborst poppen split blauw blauwe witborst poppen gele witborst poppen split blauw witte witborst poppen

x

Gele pop pastelmannen split blauwe en witborst gele mannen split blauw en witborst groene poppen split blauw en witborst gele poppen split blauw en witborst

x

Gele pop split witborst pastelmannen split blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw gele mannen split blauwe en witborst gele witborst mannen split blauw groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw

x

Gele pop split blauw pastel mannen split blauw en witborst blauwpastel mannen split witborst gele mannen split blauwe en witborst witte mannen split witborst groene poppen split blauw en witborst blauwe poppen split witborst gele poppen split blauw en witborst witte poppen split witborst

Nakomelingen :

47. Blauwpastel witborst man

Nakomelingen :

48. Blauwpastel witborst man

Nakomelingen :

49. Blauwpastel witborst man

Nakomelingen :

50. Blauwpastel witborst man x Gele pop split blauw en witborst Nakomelingen : pastelmannen spit blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw blauwpastel mannen split witborst blauwpastel witborst mannen gele mannen split blauw en witborst gele witborst mannen split blauw witte mannen split witborst witte witborst mannen groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw witte poppen split witborst witte witborst poppen


51. Blauwpastel witborst man

x

Gele witborst pop groengeel pastel witborst mannen split blauw gele witborst mannen split blauw groene witborst poppen split blauwe gele witborst poppen split blauw

52. Blauwpastel witborst man Nakomelingen :

x

Gele witborst pop split blauw groengeel pastel witborst mannen split blauw blauwpastel witborst mannen gele witborst mannen split blauwe witte witborst mannen s groene witborst poppen split blauw Blauwe witborst poppen gele witborst poppen split blauw Witte witborst poppen

53. Blauwpastel witborst man Nakomelingen :

x

Blauw pop blauwe mannen split witborst blauwpastel mannen split witborst blauwe poppen split witborst witte poppen split witborst

54. Blauwpastel witborst man

x

Blauw pop split witborst blauwe mannen split witborst blauwe witborst mannen blauwpastel mannen split witborst blauwpastel witborst mannen blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen witte poppen split witborst witte witborst poppen

x

Blauwe witborst pop blauwe witborst mannen blauwpastel witborst mannen blauwe witborst poppen witte witborst poppen

Nakomelingen :

Nakomelingen :

55. Blauwpastel witborst man

Nakomelingen :


WITTE MAN GECOMBINEERD MET WITBORST


Witte man gecombineerd met witborst 1. Witte man

x

Groene pop

Nakomelingen :

2. Witte man

x

3. Witte man

x

4. Witte man

x

5. Witte man

x

pastelmannen split blauw gele poppen split blauw

Groene pop split blauw Nakomelingen : pastelmannen split blauw blauwpastel mannen gele poppen split blauw Witte poppen Groene witborst pop Nakomelingen : pastelmannen split blauw en witborst gele poppen split blauw en witborst Groene witborst pop split blauw Nakomelingen : pastelmannen split blauw en witborst blauwpastel mannen split witborst gele poppen split blauw en witborst witte poppen split witborst Gele pop

Nakomelingen :

6. Witte man

geel mannen split blauw gele poppen split blauw

Gele pop split blauw Nakomelingen : geel mannen split blauw witte mannen gele poppen split blauw witte poppen

7. Witte man

x

x

Gele witborst pop Nakomelingen : geel mannen split blauw en witborst gele poppen split blauw en witborst

8. Witte man

x

Gele witborst pop split blauw Nakomelingen : geel mannen split blauw en witborst witte mannen split witborst gele poppen split blauw en witborst witte poppen split witborst

9. Witte man

x

Blauwe pop

Nakomelingen 10. Witte man

x

blauwpastel mannen witte poppen

Blauwe witborst pop Nakomelingen blauwpastel mannen split witborst witte poppen split witborst


11. Witte man split witborst 12. Nakomelingen:

x

Groene witborst pop pastelmannen split blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw

12. Witte man split witborst

x

Groene witborst pop split blauw pastel mannen split blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw blauwpastel mannen split witborst blauwpastel witborst mannen gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw witte poppen split witborst witte witborst poppen

x

Gele witborst pop gele mannen split blauw en witborst gele witborst mannen split blauw gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw

x

Gele witborst pop split blauw gele mannen split blauw en witborst gele witborst mannen split blauw witte mannen split witborst witte witborst mannen gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw witte poppen split witborst witte witborst poppen

x

Blauw witborst pop blauw pastelmannen split witborst blauw pastel witborst mannen witte poppen split witborst witte witborst poppen

Nakomelingen :

13. Witte man split witborst

Nakomelingen :

14. Witte man split witborst

Nakomelingen :

15. Witte man split witborst

Nakomelingen :

16. Witte witborst man

x

Nakomelingen : 17. Witte witborst man

Nakomelingen :

x

Groene pop pastel mannen split blauw en witborst gele poppen split blauw en witborst Groene pop split witborst pastelmannen split blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw


18. Witte witborst man

x

Groene pop split blauw pastelmannen split blauw en witborst blauw pastel mannen split witborst gele poppen split blauw en witborst witte poppen split witborst

x

Groene pop split blauw en witborst pastelmannen split blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw blauwpastel mannen split witborst blauwpastel witborst mannen gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw witte poppen split blauw witte witborst poppen

x

Groene witborst pop groengeel pastel witborst mannen split blauw gele witborst poppen split blauw

x

Groene witborst pop split blauw groengeel pastel witborst mannen split blauw blauw pastel witborst mannen split blauw gele witborst poppen split blauw witte witborst poppen

x

Gele pop gele mannen split blauw en witborst gele poppen split blauw en witborst

x

Gele pop split witborst gele mannen split blauw en witborst gele witborst mannen split blauw gele witborst poppen split blauw en witborst gele witborst poppen blauw

x

Gele pop split blauw gele mannen split blauw en witborst witte mannen split witborst gele witborst poppen split blauw en witborst witte poppen witborst

x

Gele pop split blauw en witborst gele mannen split blauw en witborst gele witborst mannen split blauw witte mannen split witborst witte witborst mannen gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw witte poppen split blauw witte witborst poppen

Nakomelingen :

19. Witte witborst man

Nakomelingen :

20. Witte witborst man

Nakomelingen : 21. Witte witborst man

Nakomelingen :

22. Witte witborst man

Nakomelingen : 23. Witte witborst man

Nakomelingen :

24. Witte witborst man

Nakomelingen :

25. Witte witborst man

Nakomelingen :


26. Witte witborst man

x

Gele witborst pop gele witborst mannen split blauw gele witborst poppen split blauw

x

Gele pop split blauw gele witborst mannen split blauw witte witborst mannen gele witborst poppen split blauw witte witborst poppen

x

Blauwe pop blauwpastel mannen split witborst witte poppen split witborst

x

Blauwe pop split witborst blauwpastel mannen split witborst blauwpastel witborst mannen witte poppen split witborst witte witborst poppen

Nakomelingen :

27. Witte witborst man

Nakomelingen :

28. Witte witborst man

Nakomelingen :

29. Witte witborst man

Nakomelingen :

30. Witte witborst man

Nakomelingen :

x

Blauwe witborst pop blauwpastel witborst mannen witte witborst poppen


WITTE POP met witborst


Witte pop gecombineerd met witborst 1. Groene man

x

Witte pop

Nakomelingen :

pastelmannen split blauw groene poppen split blauw

2. Groene man split blauw Nakomelingen :

3. Groene witborst man

x

x

Nakomelingen :

Witte pop pastelmannen split blauw blauwpastel mannen groene poppen split blauw blauwe poppen Witte pop pastelmannen split blauw en witborst groene poppen split blauw en witborst

4. Groene witborst man split blauw x Witte pop Nakomelingen : pastelmannen split blauw en witborst blauwpastel mannen split witborst groene poppen split blauw en witborst blauwe poppen split witborst 5. Pastelman

x Witte pop

Nakomelingen :

6. Pastelman split blauw

Nakomelingen :

pastelmannen split blauw gele mannen split blauw groene poppen split blauw gele poppen split blauw x

Witte pop pastelmannen split blauw blauwpastel mannen gele mannen split blauw witte mannen groene poppen split blauw blauwe poppen gele poppen split blauw witte poppen

7. Groen-geelpastel witborst man x Witte pop Nakomelingen : pastelmannen split blauw en witborst gele mannen split blauw en witborst groene poppen split blauw en witborst gele poppen split blauw en witborst


8 . Groen-geelpastel witborst man split blauw x Witte pop Nakomelingen : pastelmannen split blauw en witborst blauwpastel mannen split witborst gele mannen split blauw en witborst witte mannen split witborst groene poppen split blauw en witborst blauwe poppen split witborst gele poppen split blauw en witborst witte poppen split witborst 9 . Gele man

x

Witte pop

Nakomelingen :

Gele mannen split blauw Gele poppen split blauw

10 . Gele man split blauw

x

Witte pop gele mannen split blauw witte mannen gele poppen split blauw witte poppen

Nakomelingen :

11. Gele witborst man

x

Witte pop gele mannen split blauw en witborst gele poppen split blauw en witborst

Nakomelingen :

12. Gele witborst man split blauw

Nakomelingen :

13. Blauwe man

x

Witte pop

Nakomelingen : 14. Blauwe witborst man

blauwpastel mannen blauwe poppen x

Witte pop blauwpastel mannen split witborst blauwe poppen split witborst

Nakomelingen : 15. Blauwe pastelman

x Witte pop gele mannen split blauw en witborst witte mannen split witborst gele poppen split blauw en witborst witte poppen split witborst

x

Nakomelingen :

Witte pop blauwpastel mannen witte mannen blauwe poppen witte poppen

16. Blauwpastel witborst man

Nakomelingen :

x

Witte pop blauwpastel mannen split witborst witte mannen split witborst blauwe poppen split witborst witte poppen split witborst


17 . Groene witborst man x Witte pop split witborst Nakomelingen : pastelmannen split blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw 18. Groene witborst man split blauw x witte pop split witborst Nakomelingen : pastelmannen split blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw blauwpastel mannen split witborst blauwpastel witborst mannen groene poppen split blauw witborst groene witborst poppen split blauw blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen 19 . Groengeel pastel witborst man

Nakomelingen :

x witte pop split witborst pastelmannen split blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw gele mannen split blauw en witborst gele witborst mannen split blauw groene poppen split blauw witborst groene witborst poppen split blauw gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw

20 . Groengeel pastel witborst man split blauw x witte pop split witborst Nakomelingen : pastelmannen split blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw blauwpastel mannen split witborst blauwpastel witborst mannen gele mannen split blauw en witborst gele witborst mannen split blauw witte mannen split witborst witte witborst mannen groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen gele poppen split blauw en witborst gele poppen split blauw witte poppen split witborst witte witborst poppen 21. Gele witborst man x Witte pop split witborst Nakomelingen : gele mannen split blauw en witborst gele witborst mannen split blauw gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw


22. Gele witborst man split blauw

Nakomelingen :

23. Blauw witborst man x

Nakomelingen :

24. blauwpastel witborst man

Witte pop split witborst blauwpastel mannen split witborst blauwpastel witborst mannen blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen x

Nakomelingen :

25. Groene man

x witte pop split witborst gele mannen split blauw en witborst gele witborst mannen split blauw witte mannen split witborst witte witborst mannen gele poppen split blauw witborst gele witborst poppen split blauw witte poppen split witborst witte witborst poppen

witte pop split witborst blauwpastel mannen split witborst blauwpastel witborst mannen witte mannen split witborst witte witborst mannen blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen witte poppen split witborst witte witborst poppen

x

Witte witborst pop Nakomelingen : pastelmannen split blauw en witborst groene poppen split blauw en witborst

26. Groene man split witborst

Nakomelingen :

x

Witte witborst pop pastelmannen split blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw

27. Groene man split blauw x Witte witborst pop Nakomelingen : pastelmannen split blauw en witborst blauwpastel mannen split witborst groene poppen split blauw en witborst blauwe poppen split witborst 28. Groene man split blauw en witborst x witte witborst pop Nakomelingen : pastelmannen split blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw blauwpastel mannen split witborst blauwpastel witborst mannen groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen


29. Groene witborst man

x

Nakomelingen :

Witte witborst pop groen geel pastel witborst mannen split blauw groene witborst poppen split blauw

30. Groene witborst man split blauw x Witte witborst pop Nakomelingen : groen geel pastel witborst mannen split blauw blauwpastel witborst mannen groene witborst poppen split blauw blauwe witborst poppen 31. Pastelman

x

Witte witborst pop Nakomelingen : pastelmannen split blauw en witborst gele mannen split blauw en witborst groene poppen split blauw en witborst gele poppen split blauw en witborst

32 . Pastelman split witborst

x

Nakomelingen :

33. Pastelman split blauw

Nakomelingen :

x

Witte witborst pop pastelmannen split blauw en witborst groen geel pastel witborst mannen split blauw gele mannen split blauw en witborst gele witborst mannen split blauw groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw Witte witborst pop pastelmannen split blauw en witborst blauwpastel mannen split witborst gele mannen split blauw en witborst witte mannen split witborst groene poppen split blauw en witborst blauwe poppen split witborst gele poppen split blauw en witborst witte poppen split witborst

34 . Groengeel pastel witborst man split blauw x witte pop split witborst Nakomelingen : pastelmannen split blauw en witborst groengeel pastel witborst mannen split blauw blauwpastel mannen split witborst blauwpastel witborst mannen gele mannen split blauw en witborst gele witborst mannen split blauw witte mannen split witborst witte witborst mannen groene poppen split blauw en witborst groene witborst poppen split blauw blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen gele poppen split blauw en witborst gele poppen split blauw witte poppen split witborst witte witborst poppen


35 . Groen geel pastel witborst man x Witte witborst pop Nakomelingen : groen geel pastel witborst mannen split blauw gele witborst mannen split blauw groene witborst poppen split blauw gele witborst poppen split blauw 36. Groene man split blauw en witborst x witte witborst pop Nakomelingen : groen geel pastel witborst mannen split blauw blauwpastel witborst mannen gele witborst mannen split blauw witte witborst mannen groene witborst poppen split blauw blauwe witborst poppen gele witborst poppen split blauw witte witborst poppen 37 . Gele man

x

Witte witborst pop Nakomelingen : gele mannen split blauw en witborst gele poppen split blauw en witborst

38. Gele man split witborst

Nakomelingen :

39. Gele man split blauw x

Nakomelingen :

x

Witte witborst pop gele mannen split blauw en witborst gele witborst mannen split blauw gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw

witte witborst pop gele mannen split blauw en witborst witte mannen split witborst gele poppen split blauw en witborst witte poppen split witborst

40. Gele man split blauw en witborst x witte witborst pop Nakomelingen : geel mannen split blauw en witborst gele witborst mannen split blauw witte mannen split witborst witte witborst mannen gele poppen split blauw en witborst gele witborst poppen split blauw witte poppen split witborst witte witborst poppen 41. Gele witborst man

Nakomelingen :

x

witte witborst pop gele witborst mannen split blauw gele witborst poppen split blauw

42. Gele witborst man split blauw x

Nakomelingen :

witte witborst pop gele witborst mannen split blauw witte witborst mannen gele witborst poppen split blauw witte witborst poppen split witborst


43. Blauwe man

x

Witte pop

Nakomelingen :

blauwpastel mannen split witborst blauwe poppen split witborst

44. Blauw man split witborst x

witborst pop blauwpastel mannen split witborst blauwpastel witborst mannen blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen

Nakomelingen :

45. blauwe witborst man

x

Nakomelingen :

46. Blauwpastel man

Witte witborst pop blauwpastel witborst mannen blauwe witborst poppen

x

witte witborst pop Nakomelingen : blauwpastel mannen split witborst witte mannen split witborst blauwe poppen split witborst witte poppen split witborst

47. Blauwpastel man split witborst

Nakomelingen :

48. Blauwpastel witborst man

Nakomelingen :

x

x Witte witborst pop blauwpastel mannen split witborst blauwpastel witborst mannen witte witborst mannen split witborst witte witborst mannen blauwe poppen split witborst blauwe witborst poppen witte poppen split witborst witte witborst poppen Witte witborst pop blauwpastel witborst mannen witte witborst mannen blauwe witborst poppen witte witborst poppen


WITTE MAN EN POP MET WITBORST


Witte man & witte pop gecombineerd met witborst 1. witte man

x

witte pop

Nakomelingen :

2. witte man

witte mannen witte poppen

x

witte witborst pop Nakomelingen : witte mannen split witborst witte poppen split witborst

3. Witte man split witborst

Nakomelingen :

4. Witte witborst man

x

Witte witborst pop witte mannen split witborst witte witborst mannen witte poppen split witborst witte witborst poppen

x

witte pop split witborst Nakomelingen : witte mannen split witborst witte poppen split witborst

5. Witte witborst man

x

Nakomelingen :

6. Witte witborst man

x

Nakomelingen :

Witte pop split witborst witte mannen split witborst witte witborst mannen witte poppen split witborst witte witborst poppen witte witborst pop witte witborst mannen witte witborst poppen


gouldamadine  

ververving van gouldamadine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you