__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1810SE

KELLFRI PRO DUKTKATALO G 2019

Munkatorpsgatan 6 S-532 37 SKARA Tel 0511-242 50 www.kellfri.se info@kellfri.se

Produktkatalog 2019

DET SKA VARA ENKELT ATT BRUKA.


KÖPVILLKOR ALLMÄNT Kellfri AB, 556471-9101 Munkatorpsgatan 6, 532 37 Skara (nedan kallat Kellfri) har i mer än 50 år levererat maskiner och komponenter till skog och lantbruk i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen och Tyskland. Från denna grund utvecklas effektiva produkter med kvalitet, funktion och kapacitet som kännetecken. Kellfri är ett väletablerat varumärke och är idag ledande på marknaden inom flera produktsegment. Kellfris produkter är CE-märkta och produkterna framställs efter svenska krav av svenska eller utländska fabriker med låga omkostnader. Denna profil ger oss möjlighet att till Dig som kund erbjuda effektiva och fullvuxna produkter till ett lägre pris.

Efter sextio år på marknaden och med en marknadsledande position har vi en bred kunskap om produkter för jord och skogsbruk, fritidsfolk och djurägare. Vi strävar efter att ge dig full service och dina synpunkter är vår ledstjärna, för trots vår långa tid på marknaden så är den samlade kunskapen hos alla våra kunder större. Nyheter för att fylla nya behov, förbättringar för att göra produkterna ännu mer effektiva, servicevänliga och med anpassningar i marknadsleden för ökad tillgänglighet, allt i vår ständiga strävan att tillgodose våra kunders synpunkter för att kunna leverera bra och prisvärda produkter.

DIN ORDER Du kan beställa via Internet på vår hemsida www.kellfri.se. Vill Du ha personlig betjäning är Du välkommen att ringa in Din beställning till vår kundtjänst/orderavdelning på 0511-242 50, helgfria vardagar 08.00– 17.00. Tillägg till inneliggande order behandlas som ny order. Vi ingår inga köpavtal med minderåriga (under 18 år). Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via mail. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. BETALNINGSVILLKOR Alla priser i katalogen är angivna i svenska kronor exklusive moms. Expeditionsavgift (f.n. 99 kr), och i vissa fall lastemballage (f.n. 70 kr) tillkommer. Fraktfritt vid beställning över 4 000 kr netto (gäller inom Sverige, dock inte öar utan broförbindelse och vissa orter, för specifikation av vilka orter som inte omfattas, kontakta Kellfris kundtjänst på 0511-242 50, helgfria vardagar 08.00–17.00). Vid beställning under 4 000 kr netto tillkommer kostnad för frakt. I de fall där moms inte inkluderad i priset tillkommer även moms. Betalning sker via faktura efter sedvanlig kreditprövning eller via finansiering genom Nordea Finans eller via kortbetalning. I de fall kortbetalning tillämpas kommer beloppet att dras från konto vid betalning. BETALNING Betalning via faktura faktureras löpande med betalning 10 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras en påminnelseavgift om f.n. 50 kr för varje krav samt debiteras dröjsmålsränta med 18 procent. Kostnader för ev. inkassoåtgärder debiteras enligt lag. Vid betalning via kort dras beloppet direkt från konto. FINANSIERING I SAMARBETE MED NORDEA FINANS Kellfri erbjuder via vår samarbetspartner Nordea Finans en flexibel finansiering till en rimlig månadskostnad och avbetalningstid. För en finansieringslösning kontakta Kellfris kundtjänst på 0511-242 50, helgfria vardagar 08.00–17.00. Kreditupplysning görs vid Din ansökan.

KUNDSERVICE. Kontakta vår kundservice om du vill ha hjälp med tekniska frågor, tips och råd om våra produkter, hjälp med reservdelar och servicefrågor, eller om du vill ha personlig kontakt när du handlar.

Vi finns på plats måndag - fredag kl 07:00 - 17:00

Tel: 0511-242 50 E-post: info@kellfri.se

SKANDINAVISK KONSTRUKTION. Våra produkter designas och utvecklas av kompetenta och erfarna konstruktörer och ingenjörer i Skandinavien vilket är en trygghet för dig som kund. Produkterna är CE-märkta och framställs efter de krav vi har från marknaden av väl utvalda tillverkare utan mellanhänder. Design for value – varken mer eller mindre gör att vi kan erbjuda dig effektiva och fullvuxna kvalitetsprodukter till ett mycket bra pris.

FRAKTFRITT. Fraktfritt vid köp över 4 000 kr netto. För utförliga leverans och betalningsvillkor, läs mer under Allmänna försäljningsvillkor på sid 97.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL Äganderätten till sålda varor förbehålls Kellfri, till dess varorna är till fullo betalda. Kunden äger således inte rätt att i sin tur överlåta eller sälja vidare köpta varor innan dessa är helt betalda. ÖVERLÅTELSE AV FORDRAN Kellfri förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. FEL LEVERANSER Meddela Kellfri så fort som möjligt ifall vi av misstag har levererat fel vara eller fel antal varor, så att vi kan rätta till felet. Vid retur skickar Kellfri en returfraktsedel till Dig och Du kontaktar sedan transportbolaget som hämtar upp varan. RESTORDER Restordrar levereras fraktfritt och utan expeditionsavgift. VARUBEVAKNING Om någon av de varor Du beställt är slut på lager meddelar Kellfri Dig snarast. Om Du inte är nöjd med den nya leveranstiden kontakta Kellfri på 0511-242 50, helgfria vardagar 08.00–17.00. LEVERANSVILLKOR OCH LEVERANSSÄTT Det du har beställt levereras från oss inom 3-15 arbetsdagar beroende på om produkten kräver montering av oss eller inte. Pga av fraktutrymme och packningsförfarande kräver vissa produkter viss montering av dig. Leveranserna gäller inom Sverige, dock inte öar utan broförbindelse och vissa orter, för specifikation av vilka orter som inte omfattas, kontakta Kellfris kundtjänst på 0511-242 50, helgfria vardagar 08.00–17.00. Transportbolaget kontaktar Dig när de kan leverera Ditt gods, Du ombesörjer lossning och ska därför finnas på plats vid transportbolagets ankomst. Större produkter som t ex vagnar och traktorer måste lastas av mot en ramp eller motsvarande som kunden tillhandahåller. Lossning av gods från transportbilen eller kranbil ingår inte i leveransen utan ordnas och betalas av kunden. Medföljande leveransgodkännande skall omgående returneras till Kellfri. Har leveransgodkännandet inte kommit Kellfri tillhanda inom 10 dagar efter leverans anses leveransen godkänd. Vid leveransförseningar informeras Du om möjligt alltid om dessa. Orsaker till leveransförseningar är till exempel när en leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till Kellfri AB. Skulle en leveransförsening mot förmodan uppstå har Du rätt att utan kostnad häva köpet. Försändelser upp till 20 kg levereras till Ditt utlämningsombud, försändelsen aviseras via sms eller brev. OUTLÖSTA PAKET Vid outlösta paket debiteras Du frakt tur och retur samt eventuell planhyra på transportbolagets terminal. TRANSPORTSKADAT GODS Transportskadat gods skall omgående (inom 5 dagar) och utan dröjsmål rapporteras till transportbolaget och till Kellfri. Var därför noggrann och besiktiga försändelsen innan Du kvitterar ut den. Titta så det är rätt antal kolli jämfört med fraktsedeln, och att allt gods är oskadat.

© Copyright Kellfri AB Bilder och texter får ej kopieras eller användas i kommersiellt syfte. Med reservation för ev. tryckfel.

GARANTIER Kellfri lämnar ett års garanti på samtliga varor. Spara alltid fakturan eller kvittot eftersom dessa alltid måste visas upp för att garantin ska gälla. Under garantitiden (som gäller från ursprungligt inköpsdatum) förbehåller Kellfri sig rätten att reparera eller byta ut varan. Garantin gäller om någon vara trots normal användning skulle gå sönder. Garantin omfattar inte: - Rena slitagedelar och förbrukningsvaror som t ex knivar, remmar mm. - Ersättning för kunds egna arbetskostnader.

ANSVAR FÖR FEL I förhållande till näringsidkare. Föreligger fel som Kellfri ansvarar för, åtar sig Kellfri att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Kellfri äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Kellfris ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Kellfri bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. I förhållande till konsument (privatperson). Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller konsumentköplagen. Kellfri kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Kellfri. Kellfri har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. REKLAMATIONSRÄTT För att åberopa att varan är felaktig skall företagskund reklamera till Kellfri omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes och tre års reklamationsrätt. Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Kellfri rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Kellfri, på egen bekostnad, felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Kellfri. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Glöm inte att spara kvittot. Kvittot erfordras för reparation eller annan åtgärd. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering och liknade debiteras kund. Kellfri förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan om varan ej skulle vara felaktig accepteras inte reklamationen. Vid reklamation kontakta Kellfris kundtjänst på 0511-242 50, helgfria vardagar 08.00–17.00, eller via mail info@kellfri.se. Du har även rätt att få pengarna tillbaka inom 14 dagar om Du utnyttjar ångerrätten. När Kellfri får tillbaka varan och kunnat konstatera att den inte är skadad betalar Kellfri tillbaka expeditionsavgiften, förutsatt att Du returnerat samtliga varor i Din order. Detta beror på att expeditionsavgiften är densamma oavsett hur många varor Du har köpt. KONSUMENTS (PRIVATPERSON) ÅNGERRÄTT VID DISTANSAVTAL Skulle Du av någon anledning ångra ett köp, har Du ångerrätt i 14 dagar, Meddela oss via telefon eller mail, kundnummer, ordernummer eller fakturanummer. Varan ska returneras i väsentligt oförändrat skick. Ångerfristen börjar löpa när konsumenten tagit emot varan. Returfrakten betalas av kunden. Om Du inte vill meddela oss enligt ovan kan Du använda den standardblankett för utförande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram. Vid frågor kontakta Kellfri på 0511-242 50, helgfria vardagar 08.00 - 17.00 eller via mail info@kellfri.se. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER Personuppgifter (ex. namn, adress, telefonnummer, personnummer) som Du lämnar inom ramen för Ditt kundförhållande med Kellfri registreras och behandlas av Kellfri AB enligt denna personuppgiftspolicy. Kellfri (kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandlingen av Dina personuppgifter sker i enlighet med de regler som stadgas i personuppgiftslagen (PUL). För att upprätthålla en god kund- och registervård kan Kellfri komma att kontrollera och komplettera Dina personuppgifter genom inhämtning av uppgifter från vårt kreditkontrollsystem. Dina personuppgifter registreras och behandlas i Kellfrikoncernens IT-system i syfte att administrera ditt kundförhållande med Kellfri, för att Kellfri ska kunna fullgöra de avtal som ingås med Dig som kund och genomföra andra åtgärder och tjänster som Du begär. Dina personuppgifter kan komma att användas som underlag för Kellfrikoncernens marknads- och kundanalyser, miljöarbete och hållbar affärs- och metodutveckling samt statistik. Kellfri tycker att det är viktigt att kunna erbjuda Dig som kund relevant information och kommer därför att behandla Dina personuppgifter för att marknadsföra Kellfrikoncernen och dess produkter och tjänster via e-post, sms eller annan direktreklam. När Du har lämnat Ditt samtycke till det kan Dina personuppgifter även komma att användas för marknadsföring och för erbjudanden till Dig som kund från Kellfri och bolag i Kellfris koncern. Du har dock alltid rätt att vända Dig till Kellfri och begära att Dina personuppgifter inte ska användas för marknadsföringsändamål. Genom att registrera Dig på webbplatsen, beställa vara eller tjänst via Kellfris kundtjänst per telefon eller andra kanaler eller på annat sätt använda Kellfris tjänster bekräftar du att du samtycker till behandling av Dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy. Genom att Du i samband med detta även kryssar i en särskild kryssruta för samtycke godkänner Du även att Kellfri samt Kellfris koncernbolag får skicka direktmarknadsföring till Dig via brev, e-post och SMS, samt i övrigt kontakta Dig via exempelvis telefon för marknadsföringsändamål. Om det finns felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta uppgifter registrerade om Dig har Du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas. Du har även rätt att efter begäran få ta del av information om de personuppgifter som finns registrerade om Dig hos Kellfri. En begäran om registerutdrag samt ej samtycke till behandling av Dina personuppgifter för att marknadsföra Kellfri ska göras skriftligen på papper, vara egenhändigt undertecknad av den person som utdraget avser och skickas per brev till Kellfri. PERSONUPPGIFTSANSVARIG Kellfri AB (556171-9101), Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA RESERVATIONER Priser gäller enligt villkoren under rubriken ”betalningsvillkor” förutsatt att myndigheter inte påför oss andra avgifter eller att momsen ändras. Vid onormalt stora inköpsprishöjningar reserverar vi oss för ofrånkomliga prisjusteringar. Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar och förbättringar. Vi reserverar oss även för eventuella bild, pris och textfel samt produktförändringar under pågående år samt slutförsäljning. ÖVRIGT Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Kellfris marknadsföring är i förekommande fall registrerade varumärken.De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet. Kellfri förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Kellfri friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.


SKOG.

Skogsvagnar och tillbehör Vedhantering

4 13

GÅRD. Gräs

19

Skörd

24

Foderhäckar

30

Grindar och stallinredning

35

Häst, stall och ridbana

43

ATV-REDSKAP. Gräs

51

Vagnar

53

Skog

54

Park och mark

56

Snö- och halkbekämpning

59

ENTREPRENAD. Snö- och halkbekämpning

61

Vagnar

64

Traktorer

72

Mark och park

76

Skopor och pallgafflar

87

Tillbehör och underhåll

92

Hela vårt sortiment hittar du på kellfri.se, där kan du också tryggt och enkelt göra ditt köp när helst det passar dig. Kellfri.se – Sveriges största butik för dig som bor på landet.

KELLFRI AB

Munkatorpsgatan 6 S-532 37 SKARA Tel 0511-242 50 www.kellfri.se info@kellfri.se


DET SKA VARA ENKELT ATT BRUKA.


KOLSHOLMEN, SKARA


HUGGARVAGNAR Med fem kranmodeller och tre vagnstorlekar täcker vi in hela huggarvagnssegmentet. Alla vagnar kommer med ramstyrning, en ovärderlig hjälp vid körning i tuff skogsterräng. Med ramstyrning spårar vagnen bättre vilket gör det enklare att undvika stamskador, runda stubbar och stenar och ger ett följsammare och smidigare ekipage vid backning och vändning. Vridbar dragögla för att förhindra att vagnen drar med sig traktorn om den stjälper och kraftig grind borgar för förarens säkerhet samt underlättar lastningen. Grindarna på 8 och 9 tonsvagnarna är bultade för att förenkla avmontering, dock ej om du väljer parallellkran. Detta ökar sikten vid andra arbeten så som dikesrensning, lyft av byggmateriel eller om man väljer att montera Kellfri stegmatare på vagnen. 8 och 9 tons- vagnarna har dessutom en praktisk transportlåda för ex motorsåg och dunk på grinden. Vagnarna är släta under, har hög markfrigång och klättervänlig boggie, 25 graders pendling på boggien gör hindertagningen enkel och säker. Ramförlängning och lösa bankar gör vagnarna anpassningsbara till ex specialsortiment eller grot, enkel eftermontering eller vid leverans. Bromsad boggie till 8 och 9 tonsvagnarna gör din vagn säker på allmän väg eller i kuperad terräng, ett prisvärt tillbehör. Fyra kranmodeller täcker alla behov, från 4,70 till 7,0 m i räckvidd gör att det finns en kran för alla traktorer. Tillbehör som extern hydraulpump till k-axeln gör även en mindre eller gammal traktor till skotare. Hydrauliska stödben och dubbla vridcylindrar, vinsch på dom större kranarna som standard, vinschen kan fås fjärrstyrd. Vridvinkel ca 230 grader gör att du med de längre kranarna kan plocka virke eller ris framför traktorn. Dold slangdragning i bom och sticka, ovanpåliggande cylindrar samt slangskydd på rotatorn minimerar skadorna på slangar och nipplar. Vinklad bom och komfortled på stickan gör kranen rörlig och stark, inga problem med att komma åt virke invid vagnen eller grinden. Tvåspaks ventilpaket, lättviktspaket som tillbehör där elfunktioner styr utskjut och grip. Kranspetstillbehör såsom skopinsats till grip, risgrip eller energiklipp. Har du behovet har vi tillbehören. Kombinera din vagn med din kran, välj tillbehör och upptäck att vi har marknadens bredaste program och överlägset bästa pris! ART.NR

21-SV60/GL47

21-SV70/GL47

21-SV80/GL53

21-SV80/GL63

Maxlast Räckvidd kran Totallängd Totalbredd Ramstyrning Hjul Stödfot Ledad dragögla Antal stöttor Hydrauliska stödben Lyftkapacitet Vridcylindrar vridhus kran Gripklo (vidd) Griparea Pendelbroms mellan vikarm & rotator Runtomsvängande rotator Systemtryck Ventil 2-spak Vinsch Bromsar Höjd frontgrind Lastbredd i botten vagn Lastbredd i toppen vagn Frigångshöjd centrumrör Vikt Transportlåda Rekommenderat oljeflöde Rekommenderat effektbehov Centrumrör

6 ton 4700 mm 5400 mm 2000 mm Standard 11,5/80-15,3 Standard Ja 4 st Standard vid 4,7 m: 300 kg 4 st 1000 mm 0,18. m2

7 ton 4700 mm 5400 mm 2000 mm Standard 400/60-15,5 Standard Ja 4 st Standard vid 4,7 m: 300 kg 4 st 1000 mm 0,18. m2

8 ton 5300 mm 5400 mm 2100 mm Standard 11,5/80-15,3 Standard Ja 4 st Standard vid 5,3 m: 400 kg 4 st 1250 mm 0,21 m2

8 ton 6300 mm 5400 mm 2100 mm Standard 11,5/80-15,3 Standard Ja 4 st Standard vid 6,3 m: 300 kg 4 st 1250 mm 0,21 m2

Nej

Nej

Standard

Standard

Standard 17 Mpa Standard Tillval Nej 1090 mm 1100 mm 1560 mm 520 mm 1600 kg 20-45 l/min 30-60 hk 140 x 140 mm

Standard 17 Mpa Standard Tillval Nej 1090 mm 1100 mm 1560 mm 520 mm 1672 kg 20-45 l/min 30-60 hk 140 x 140 mm

Standard 18 Mpa Standard Standard Tillval 1250 mm 950 mm 1750 mm 500 mm 2200 kg Standard 25-50 l/min 35-65 hk 150 x 150 mm

Standard 18 Mpa Standard Standard Tillval 1250 mm 950 mm 1750 mm 500 mm 2300 kg Standard 25-50 l/min 35-65 hk 150 x 150 mm

4 SKOGSVAGNAR OCH TILLBEHÖR


KELLFRIS HUGGARVAGNAR, STARKA KOMPLETTA ENHETER!

ART.NR

21-SV90/GL53

21-SV90/GL63

21-SV90/GL70

Maxlast Räckvidd kran Totallängd Totalbredd Ramstyrning Hjul Stödfot Ledad dragögla Antal stöttor Hydrauliska stödben Lyftkapacitet Vridcylindrar vridhus kran Gripklo (vidd) Griparea Pendelbroms mellan vikarm & rotator Runtomsvängande rotator Systemtryck Ventil 2-spak Vinsch Bromsar Höjd frontgrind Lastbredd i botten vagn Lastbredd i toppen vagn Frigångshöjd centrumrör Vikt Transportlåda Rekommenderat oljeflöde Rekommenderat effektbehov Centrumrör

9 ton 5300 mm 5400 mm 2200 mm Standard 400/60-15,5 Standard Ja 6 st Standard vid 5,3 m: 400 kg 4 st 1250 mm 0,21 m2

9 ton 6300 mm 5400 mm 2200 mm Standard 400/60-15,5 Standard Ja 6 st Standard vid 6,3 m: 300 kg 4 st 1250 mm 0,21 m2

9 ton 7000 mm 5400 mm 2200 mm Standard 400/60-15,5 Standard Ja 6 st Standard vid 7,0 m: 250 kg 4 st 1250 mm 0,21 m2

Standard

Standard

Standard

Standard 18 Mpa Standard Standard Tillval 1250 mm 950 mm 1750 mm 520 mm 2300 kg Standard 25-50 l/min 40-80 hk 150 x 150 mm

Standard 18 Mpa Standard Standard Tillval 1250 mm 950 mm 1750 mm 520 mm 2400 kg Standard 25-50 l/min 40-80 hk 150 x 150 mm

Standard 18 Mpa Standard Standard Tillval 1250 mm 950 mm 1750 mm 520 mm 2500 kg Standard 25-50 l/min 40-80 hk 150 x 150 mm

21-SV60/GL47

21-SV80/GL53

21-SV90/GL53

SKOGSVAGNAR OCH TILLBEHÖR 5


PARALLELLFÖRD GRIPLASTARKRAN 5,7 M Styrka Teknik Pålitlighet Kellfris parallellförda kran med standardgrip KG21. Med parallellföringens unika rörelseschema tillsammans med tvåspakssystemet får du en lättmanövrerad, stark och smidig kran med vinsch som standard. Parallellföringen gör att kranspetsen rör sig i en rakt horisontell linje när vikcylindern aktiveras. Detta gör kranen extremt lättmanövrerad och arbetet nära kranen/vagnen blir säkrare. Parallellkranen klarar dessutom ett lägre oljeflöde vilket medger kombination med traktorer som har lägre pumpkapacitet. Skyddad hydraulik och stark konstruktion i kombination med ergonomiskt tvåspakssystem och kranens mjuka rörelsemönster gör arbetet roligt och mer effektivt. Möjlighet att utrusta med tex gripskopa, risgrip eller energiklipp så har du en kran för alla på gården förekommande behov.

ART.NR

21-SV80/GLP57

21-SV90/GLP57

Maxlast Räckvidd kran Totallängd Totalbredd Ramstyrning Hjul Stödfot Ledad dragögla Antal stöttor Hydrauliska stödben Lyftkapacitet Vridcylindrar vridhus kran Gripklo (vidd) Griparea Pendelbroms mellan vikarm & rotator Runtomsvängande rotator Systemtryck Ventil 2-spak Vinsch Bromsar Höjd frontgrind Lastbredd i botten vagn Lastbredd i toppen vagn Frigångshöjd centrumrör Vikt Transportlåda Svängmoment Rekommenderat oljeflöde Rekommenderat effektbehov Centrumrör

8 ton 5700 mm 5400 mm 2100 mm Standard 11,5/80-15,3 Standard Ja 4 st Standard vid 5,7 m: 450 kg 4 st 1250 mm 0,21 m2 Standard Standard 18 Mpa Standard Standard Tillval 1250 mm 950 mm 1750 mm 500 mm 2200 kg Standard 8 kN 25-40 l/min 35-65 hk 150 x 150 mm

9 ton 5700 mm 5400 mm 2200 mm Standard 400/60-15,5 Standard Ja 6 st Standard vid 5,7 m: 450 kg 4 st 1250 mm 0,21 m2 Standard Standard 18 Mpa Standard Standard Tillval 1250 mm 950 mm 1750 mm 520 mm 2300 kg Standard 8 kN 25-40 l/min 40-80 hk 150 x 150 mm

6 SKOGSVAGNAR OCH TILLBEHÖR


GRIPLASTARKRANAR

Griplastarkranar med styrka och fullvuxen teknik till huggarvagnen eller hemmabygget. Med ventilpaket som standard, vinklad bom för maximal styrka. Komfortled mellan bom och sticka för bästa rörelsemönster. Kranen har överliggande cylindrar till bom och sticka, dold slangdragning, slangnötningsskydd på utsatta ställen samt slagskydd på den runtomsvängande rotatorn vilket minimerar yttre skador på slang och kopplingar. ART.NR

21-GL36

21-GL47

21-GL53

21-GLP57

21-GL63

21-GL70

Räckvidd kran

3600 mm

4700 mm

5300 mm

5700 mm

6300 mm

7000 mm

Lyftkapacitet vid max räckvidd

175 kg

300 kg

400 kg

450 kg

300 kg

250 kg

Vridcylindrar vridhus kran

2 st

4 st

4 st

4 st

4 st

4 st

Gripklo (vidd)

700 mm

1000 mm

1250 mm

1250 mm

1250 mm

1250 mm

Systemtryck

-

17 Mpa

18 Mpa

18 Mpa

18 Mpa

19 Mpa

Standard

Standard

Standard

Standard

3-punktsfäste

-

-

Standard

-

Hydrauliska stödben

-

Standard

Standard

Standard

Grind

-

Standard

-

Standard

-

-

Pendelbroms mellan vikarm & rotator

-

-

Standard

Standard

Standard

Standard

Runtomsvängande rotator

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Ventil 2-spak

-

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Ventil flerspak

Standard

-

-

-

-

-

Vinsch

Tillval

Tillval

Standard

Standard

Standard

Standard

Vikt

245 kg

600 kg

1280 kg

1100 kg

1320 kg

1420 kg

Tillbehör: 21-PH-EPF11

HP filter inkl. indikator

21-PH-ACP05

ACP Kolvackumulator

21-SV60HT

TIPPBART FLAK TILL SKOGSVAGN SV60 Använd din skogsvagn till fler användningsområden genom att utrusta det med ett stabilt tippbart flak. Det förvandlar din skogsvagn till ett multiekipage som hjälper dig i ännu fler arbetsmoment. Med spridarläm för jämn utläggning på väg. Maxlast 6 ton L x B x H 305 x 162 x 120 cm Vikt 705 kg

SKOGSVAGNAR OCH TILLBEHÖR 7


STEGMATARE Med svensktillverkad Parker Volvo F11 hydraulmotor kapas stammen på ett optimalt sätt med ett sågsvärd från Iggesund. I och med det lämnas inga spår av flikar kvar på stammen, snittet är rent, snyggt och proffsigt gjort. Redan vid liten hydraulkapacitet uppnås stor kvistningskraft. Kvistningsbordet är vridbart 220° för smidig upparbetning från båda håll. Kvistknivtrycket är ställbart, kapmotorn är väl dimensionerad, skyddad hydraulik samt en kraftfull konstruktion och beprövad teknik borgar för ett problemfritt arbete. Denna proffspartner hjälper dig att maximera lönsamheten genom att flexibelt och snabbt kunna avverka och gallra på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. (Väder, prisförändringar, beståndsanpassat). Justerbar slaglängd 1-1,25 m fungerar väl på massaved och normaltimmer. Kapdiameter på 400 mm, kvistningsdiameter upp till 350 mm. Enkel justerbar hastighet. För att sära på kvist och stam kapas timret nära maskinen och massaveden på fullt utskjut. Virket hamnar koncentrerat i kranzon och riset i stickvägen vilket underlättar skotning samt skyddar stående skog från rotskador. Du sköter arbetet inne från hytten och slipper det tunga och farliga jobbet med att kvista, kapa och släpa ihop i högar.

ART. NR

21-STM400

Kapningsdiameter max Matningscylinder slaglängd Kvistningsdiameter max Ventilpaket Sågsvärd Kedja Carlton Längd BxH B x H (inkl ben) Rek. oljeflöde Vikt

400 mm 1000 mm 350 mm Parker 16” Iggesund .404 2480/3480 mm 840 x 1350 mm 1150 x 1670 mm 50-60 l/min 900 kg

21-STM400RV

RADIOSTYRNING TILL STEGMATARE Ventil Parker P70 Fem sektioner elproportional styrda En av de bästa mobila riktningsventilerna på marknaden Överlägsen körkänsla och minimalt tryckfall Svensktillverkad Vikt 1,5 kg

Radiostyrning HBC Radiomatic Linus 6 6-linjära funktioner, varav 5st används vid styrning av stegmataren 2 laddbara NiMH batterier medföljer (upp till 20 timmars drifttid per laddning) Vikt 1,5 kg Bärrem medföljer Radiostyrningen är inställd för optimal funktion ihop med Kellfri STM400 Stegmatare Driftstemperaturområde: -25 – 70 celcius IP65 skyddsklass Nödstopp

TRAKTORDRIVET HYDRAULSYSTEM Hydraulpump med tank för traktorns kraftuttag. Kompenserar ett lågt oljeflöde från traktorer med lägre hydraulkapacitet vilket gör det möjligt att arbeta med kranar eller andra flödeskrävande utrustning. Eller för att separera oljesystemet från traktorns, då olika oljekvalitéer förekommer i olika utrustningar. Stor tank, 75 l, detta är en fördel då höga flöden skapar värme och oljan hinner då svalna i tanken. Tydligt nivåglas med temperatur visning, returoljefilter och stort påfyllningslock. Levereras med grundsats slang och kopplingar, komplettering kan behövas beroende på behov. Levereras omonterad.

8 SKOGSVAGNAR OCH TILLBEHÖR

ART. NR

21-HP8080

LxHxB Tankvolym Växellåda Pump Flöde vid 540 PTO Flöde vid 350 PTO

77 x 52 x 21 cm 75 l 20 kW Gr3 42cc 86 l/min 56 l/min


21-TK15F

ENERGIKLIPP Med fast kniv, kraftig enkelgrip och reducerad vikt! Smidig och lättmanövrerad klipp som är enkel att komma åt med, även slybuketter klipps på ett smidigt sätt, klipper upp till 15 cm stam. Snabb klippsekvens för hög avverkningsgrad. Kopplas till rotatorn och anslutes med gripens ordinarie hydraulslangar. Justerbar sekvensventil sköter tilt upp/ned vilket gör att inga extra slangar förutom grip öppna/stäng behövs. 50 mm hål för anslutning mot rotator, 3/8” gänga för hydraulslangarna och utbytbar kniv. En smidig och snabb energiklipp som passar de flesta kranar och behov. ART.NR

21-TK15F

Systemtryck Öppningsbredd Rotatorinfästning Max klippbredd, stam Vikt

175-220 bar 650 mm 50 mm upp till 150 mm 132 kg

21-TK18

ENERGIKLIPP Byt från vanlig grip till Kellfris Timmerklipp på ca tio minuter och utöka användningsområdet. Enkel montering och användning, inga extra hydrauluttag eller elanslutningar. När gripen är fullt öppen strömmar oljan över och öppnar kniv samt tiltar upp. När gripen är helt stängd runt stammen förs all kraft över till kniven som klipper 18 cm ø, sly och buskar 30 cm ø. När klippmomentet är fullbordat släpper tiltkolven och stammen lastas eller läggs i högar för senare skotning. Med ett enkelt handgrepp ställer du enkelt om hydrauliken och du har en vanlig grip för smidig avlastning. Skyddad hydraulik och robust utförande borgar för störningsfri körning. Åkerkanter, åkerholmar, diken och klena gallringar, ta tillvara på energin och få ett bättre netto på skogsbruket. ART.NR Systemtryck Öppningsbredd Rotatorinfästning Max klippbredd, stam Vikt

21-TK18 170-220 bar 740 mm 50 mm upp till 180 mm 195 kg

GRIPAR Kellfris virkesgripar finns i tre storlekar, konstruerade för rundvirkeshantering i tuff miljö. Täta griphus skyddat parallellstag, cylinder, slang och kopplingar. ART.NR

21-KG08

21-KG18

21-KG21

Dubbelverkande cylinder

40/20-200

40/25-200

70/40-300

Rotatorinfästning

40 mm

50 mm

50 mm

Max öppningsbredd

700 mm

1000 mm

1250 mm

Griparea

0,08 m²

0,18 m²

0,21 m²

Vikt

27 kg

51 kg

75 kg

Parallellstag inbyggt i gripklohus för skyddat läge

INSATSSKOPA TILL GRIP Från grip till gripskopa, med Kellfris skopinsatser. Med gripskopa vidgar man användningsområdet för din kran, dikesrensning, jord, spannmål eller grus. Skopinsatser i kraftig stålplåt med enkel montering och volym från 36-167 l. ART.NR

21-KGS40

21-KGS50

21-KGS70

Volym

36 l

110 l

167 l

Längd

198 + 160 mm

390 + 390 mm

390+ 390 mm

Bredd

340 mm

500 mm

700 mm

Max öppningsbredd

700 mm

900 mm

1170 mm

Vikt

19 kg

60 kg

75 kg

Anpassad för

21-KG08

21-KG18

21-KG21

21-KGS50

SKOGSVAGNAR OCH TILLBEHÖR 9


21-BKG21

RISGRIP

GRIPKLOTILLSATS FÖR BUSKAR OCH SLY

En risgrip baserad på standardgrip KG-21, öppnar 125 cm med griparea 0,21 m³. Utan spetsstag, med förstärkta klor (+35kg) och parallellstag med väl skyddad hydraulik gör KGR-21 till en mycket prisvärd risgrip. Ett utmärkt redskap för att underlätta arbeten med ris och grot utan att förorena materialet med jord och sten. ART. NR Dubbelverkande cylinder Rotatorinfästning Max öppningsbredd Griparea Vikt

Använd din skogsvagn till mer än bara timmer. Genom den här gripklotillsatsen kan du enkelt plocka buskar och sly m.m. Vi hjälper dig att mångdubbla användningsområden genom att erbjuda smarta tillbehör till din huvudprodukt. På det viset får du mycket mer för pengarna.

21-KGR21 70/40-300 50 mm 1250 mm 0,21 m² 109 kg

Arbetsbredd 90 cm

ROTATOR RUNTOMSVÄNGANDE

21-VL

VENTILLYFT

ART.NR

21-KR03

21-KR07

Max axialbelastning

970 kg

1900 kg

Kellfris ventillyft underlättar till- och frånkoppling av huggarvagnen. Genom att skogsvagnens ventilpaket och hydraulslangar höjs och sänkts med hjälp av en ventillyft blir det inga tunga och besvärliga lyft.

Vridm. vid 15MPa

270 NM

655 NM

Max arbetstryck

20 MPa

20 MPa

Nedre fästpunkt

39,5 mm

49,5 mm

Längd 1740 - 2640 mm Maxlast 50 kg Vikt 13 kg

Nedre låstapp

20 mm ø

25 mm ø

21-VP7-25-FS

VENTILPAKET 7 sektioner, flerspak för mindre griplastare Fem spakar plus två till stödben Vikt 7,5 kg

Övre fästpunkt

60 mm

60 mm

Övre låstapp

25 mm ø

25 mm ø

Slanganslutning

1/4”

3/8”

Lägsta rek. oljeflöde

10 l/min

20 l/min

Vikt

13 kg

17 kg

21-LVP4

LÄTTVIKTSPAKET Grip, stödben och utskjutshydraulik monterat på vagnen Grip och utskjut elstyrt i spaktopparna Elstyrda stödben Smidigare krankörning med alla funktioner i spakarna, enklare lyft av ventilpaketet i och ur traktorn. El On/ Off 4+4 sektioner Vikt 15 kg

21-VP7-60-2S

VENTILPAKET

7 sektioner 2-spak för griplastare GL53 Gripfunktion på en separat spak Två flerfunktionsspakar och två till stödbenen Vikt 14 kg

21-VP8-60-2S

21-VP7-25-2S

VENTILPAKET 7 sektioner, 2-spak till mindre griplastare GL36 Tre spakar plus två till stödben Gripfunktionen ligger på en tredje separat spak Vikt 7,5 kg

21-VP8-60-2SEL

VENTILPAKET

VENTILPAKET

8 sektioner 2-spak för griplastare GL53/GL63

8 sektioner, 2-spak el on/off till griplastare GL53/GL63

Gripfunktionen samt utskjut ligger på separata spakar Två flerfunktionsspakar och två till stödbenen Vikt 14,5 kg

Grip- och utskjutsfunktion som elmanövreras från spaktopparna. Två separata spakar till stödbenen Vikt 18,5 kg

10 SKOGSVAGNAR OCH TILLBEHÖR


GALLRINGSVAGN SV36

ART. NR Totalbredd

En prisvärd ATV-huggarvagn med en proffskran i litet format! Fullvuxen huggarvagn till ATV eller mindre traktor. Ett kraftpaket med hydraulkran och eget hydraulsystem. 9 hk bensinmotor förser vagnen med den kraft den behöver. Kran med fint rörelsemönster och med samma teknik som de stora kranarna. Klättringsvänlig boggie, hög markfrigång och en stabil ram gör vagnen lättdragen även i svårare terräng. Vridbar 50 mm kulkoppling för din säkerhet samt enkel till och frånkoppling. Hydrauliska stödben för säker lastning och lossning, skyddad slangdragning och hydraulik, runtomsvängande rotator med en Kellfri grip 08. Vagnarna kan extra utrustas med hydraulisk vinsch, 21-KW1000 med fjärrstyrning. 21-SV36BD: 9 hk bensinmotor med drivning via hydrauliska rullar mellan däcken. Rullarna styrs via ventilpaket, upp/ned, fram/back, vilket gör detta ekipage till en stark och pålitlig vagn med stor framkomlighet.Hög lastförmåga, stark kran, stabilitet och framkomlighet gör den perfekt i första gallringen. 21-SV36RSBD: Vår gallringsvagn med drivning finns nu även med ramstyrning! Med ramstyrning får du bättre köregenskaper; Skogsvagnen spårar i traktorns hjulspår, bättre följsamhet i trånga passager och ett smidigare ekipage.

21-SV36 1350 mm

21-SV36BD 1350 mm

21-SV36RSBD 1350 mm

Räckvidd

3,6 m

3,6 m

3,6 m

Lyftkraft

175 kg vid 3 m

175 kg vid 3 m

175 kg vid 3 m

Hjul

23 x 10 x 12

23 x 10 x 12

23 x 10 x 12

Höjd frontgrind

700 mm

700 mm

700 mm

Antal stöttor

4 st

4 st

4 st

Hyd.stödben

Standard

Standard

Standard

Gripklo (vidd)

690 mm

690 mm

690 mm

Rotator

Ja, runtomsvängande Ja, runtomsvängande

Ja, runtomsvängande

Ventil Italiensk

5-spak + 2 stödben

5-spak + 2 stödben

5-spak + 2 stödben

Bromsar

Nej

Nej

Nej

Centrumrör

80x80 / 90x90

80x80 / 90x90

80x80 / 90x90

Lastbredd botten

600 mm

600 mm

600 mm

Lastbredd toppen

1200 mm

1200 mm

1200 mm

Frigångshöjd c-rör

400 mm

400 mm

400 mm

Maxlast

2000 kg

2000 kg

2000 kg

Motor till hydraulaggregat 9 hk

9 hk

9 hk

Drivning

-

Ja

Ja

Ramstyrning

-

Nej

Ja

Vikt vagn

405 kg

445 kg

510 kg

Vikt motorpaket

50 kg

50 kg

50 kg

23-TV07PRO

TIPP- OCH SKOGSVAGN ATV PRO Avtagbart insatsflak med 2 mm durkplåt. Pulverlackerad. 4 st nerfällbara stöttor. 2 st justerbara sidostödben vid lastning. 1 st stödfot för draget, justerbar med vev. Krantornsinfästningen kan justeras.

Lastkapacitet 700 kg. Längd 3400 mm. Bredd 1250 mm. Höjd, frontgrind 550 mm. Centrumbalk 60 x 60 mm. Markfrigång 300 mm. Hjul 22 x 11-10. Drag 50 mm kula. Pulverlackerad. Vikt 283 kg. Tillbehör: 21-FL07 Insatsflak 23-TV07FB Förhöjd bakläm till TV07K 21-TS300160 Transportstativ

SKOGSVAGNAR OCH TILLBEHÖR 11


21-KW1000

21-KW1000-34

21-KW1400

VINSCH

VINSCH

Komplett hydraulisk direktdriven vinsch till Kellfri-kran 3,6 m och 4,7 m. Vajerlängd 17 m, 5 mm vajer med krok. Infästning mot bom. Radiostyrning är standard.

Komplett hydraulisk kugghjulsdriven vinsch till Kellfrikran 5,3 m, 6,3 m och 7,3 m. Vajerlängd 35 m, 6 mm vajer med krok. Infästning mot bom, axel runt 50 mm. Manuell ventil. Går att få extrautrustad med radiostyrning.

21-KW1400RV

VINSCHPAKET MED VINSCH OCH FJÄRRSTYRNING Komplett hydraulisk kugghjulsdriven vinsch för skogskranar eller som lunningsvinsch.1400 kg dragstyrka, 36 meter 6 mm vajer med monterad vinschkrok och med kraftig skyddskåpa över hydraulkopplingarna. Fjärrstyrning med stark signal, räckvidd upp till 50 m. Levereras med svetsfästen för vinsch och brytblock, manöverdosa, mottagare med elanslutningar samt ventilpaket och hydraulslangar.

VAJERBLOCK Vajerblocket med dess rulle skapar möjlighet att vinscha i vinkel, vilket ger dig möjlighet att sitta kvar i fordonet och vinscha. Vajern har en glidögla och när den når själva rullen löses glidöglan ut och vajern frisläpps. På så sätt kan lunningen automatiskt fortsätta rakt fram utan att du behöver gå ut och koppla om. Stålrulle med kullager L x B x H 450 x 160 x 160 mm Diameter hjul 500 mm ø Max.vajer ø 12 mm Vikt 14 kg

12 SKOGSVAGNAR OCH TILLBEHÖR

Denna vinsch passar bra på Kellfris ATV-vagn 21SV36 samt övriga kranar på marknaden. Levereras med klämfästen för vinsch och brytblock, hydraulslangar, ventilpaket samt fjärrstyrning. Ventilen är ej förberedd för konstanttrycksystem typ John Deere. 1000 kg dragstyrka. 17 meter 5 mm vajer med monterad vinschkrok.

21-KWE900

21-RV

RADIOSTYRNING TILL VINSCH Radiostyrning med stark signal räckvidd upp till 50 m, svensk design som tål tuff miljö. Radiostyrning med fjärrkontroll ökar säkerheten för vinschoperatören eftersom man kan stå på rätt plats och ett på betryggande avstånd.

VINSCH 12 V 908 KG Vinschen kan monteras på ATV:n, skogsvagnen, båttrailern eller i andra utrymmen där extra dragkraft kan komma till nytta. Dragkraften 908 kg och en vajerlängd på 9,2 m (4 mm ø) räcker långt i de flesta arbeten. Handkontroll för enkel manövrering med 1,7 m anslutningskabel och monteringfäste med flera möjligheter för att fästa vinschen. Levereras med monteringsfäste, vajerstyrning, krok och manöverkontroll. 908 kg dragkraft 9,2 m vajer Monteringsfäste Vajerstyrning

21-TFR100A

21-WBSR

RADIOSTYRD HYDRAULISK VINSCH

TRÄDFÄLLRIKTARE

PLANTERINGSRÖR

Kraftig trädfällriktare med stor slaglängd och hög tryckförmåga. Ovärderligt hjälpmedel vid skogsarbete i samband med fällning av träd i motvind, träd som lutar åt fel håll eller grenverk i motsatt riktning än fällriktning. Trädfällriktaren är även en resurs då riktad fällning krävs, mot eller ifrån en stickväg, invid bebyggelse etc. Lackad i signalfärg så du slipper leta.

Ett planteringsrör med kraftig konstruktion för täckrotsplantor. Med dubbla handtag och djupställare i 5 lägen mellan 11-19 cm.

Tryckkraft 1700 kg Vajer 6 mm Längd max 2200 mm Längd min 1350 mm Vikt 14 kg Rek. vevkraft 80 kp

21-PR51 Innerdiameter Ø 51 mm Vikt 5 kg 21-PR63 Innerdiameter Ø 63 mm Vikt 5,5 kg 21-PR73 Innerdiameter Ø 73 mm Vikt 6 kg


SÅGVERK

Praktiska bandsågar med räls! Förädla din egen skog eller såga på entreprenad. Smidig bandsåg med rälssektioner som enkelt byggs på för önskad timmerlängd, med tvinghake för fasthållning av virket. Vattenkylt sågband för lång livslängd och med lagrad bandstyrning, servicevänlig med skyddad konstruktion. Kraftig motor med kraftöverföring via rem, millimeterinställning av virkestjocklek. Lägg rälsen i absolut våg, justering med ställbara fötter, så har du en bandsåg med hög måttnoggrannhet och kapacitet att såga ut högvärdigt konstruktionsvirke efter behov. Bandsågen finns i två utföranden; bensin- eller eldrift. ART. NR.

21-SV500B

21-SV500E

LxBxH

3970 x 1800 x 1570 mm

3970 x 1800 x 1570 mm

Max stockdiameter

508 mm

508 mm

Sågband

12” x 11/4” x 0,035” x 1,1”

12” x 11/4” x 0,035” x 1,1”

Längd sågband

3760 mm

3760 mm

Motor

9 hk

8 Kw/380V

21-SVER Rälsförlängning Längd 2000 mm

13-KW109

ELKEDJESÅG

13-KW110

Lättanvänd elkedjesåg med med 16” svärd och Oregonkedja. Oljetank 270 ml Effekt 2,2 kW/3 hk Svärdlängd 16” Delning 3/8” Vikt 5,5 kg Slitdelar:

R13-KW109.001 R13-KW109.002

Sågkedja till KW109, 16” Sågsvärd till KW109, 16”

MOTORSÅG Stark och smidig motorsåg. Levereras med 16” svärd och kedjeskydd. Oljetank 280 ml Volym bränslemängd 0,56 l Motor 45 cc 1,7 kW/2,3 hk Svärdlängd 15” Kedjedelning ,325 Vikt 6,5 kg Slitdelar: R13-KW110.002 R13-KW110.003

Sågkedja till KW110, 15” Sågkedja till KW110, 16”

VEDHANTERING 13


VEDPROCESSOR Mobil vedprocessor med steglös mekanisk inställning av klyvkniv ART.NR

13-VM350

Transportörens längd

2700 mm

Transportbrandsbredd

1950 mm

Kapdiameter max

280 mm ø

Klyvlängd

150 - 530 mm

Effektbehov

16 A, 3-fas

Svärdlängd

13”

Tryckkraft

5 ton

Hydraultryck

165 bar

Hydraulflöde

43 l/min

Vikt

300 kg

Eldrift

400 V

Hydraulisk manövrering av svärd

Standard

Transportband vid inmatning

Standard

Hydraulisk höjdjustering av kniv

Standard

Klyvkniv

4-klyvskniv

Steglös mekanisk inställning av klyvkniv. Elhydraulisk drift. Stor hydraultank och separat kedjeoljetank. Klyvkraft på 5 ton. Rejäla skyddsburar och elbrytare. En flexibel och mobil vedprocessor med kompakta mått och inbyggd Kellfristyrka. Med en manöverspak styrs funktionerna inmatning och kap/klyv, när svärdet går tillbaka startar klyvsekvensen automatiskt. Ytterligare en spak finns för manövrering av enbart klyvningen för klyvning av sista bit. Steglös mekanisk inställning av klyvkniv som kan användas som två- eller fyrklyvskniv beroende på dimension och veddensitet. Elhydraulisk drift utan kilrep eller andra mekaniska drivningar som kan krångla, stor hydraultank och separat kedjeoljetank. Hydrauluttag till stockbord finns och funktionen är synkroniserad med inmatningsspaken på maskinen samt rejält transportband för fyllning av kärra eller säck. Säker konstruktion med rejäla skyddsburar över kap- och klyvzon med elbrytare som stoppar maskinen ögonblickligen vid öppnande. Skyddad konstruktion med dolda rörliga delar minskar risken för skador, fyra stödben på maskinen samt ett stödben för draget gör hanteringen säker och stabil.

13-SB220

16-TGR835

HYDRAULISKT STOCKBORD

TIMMERGRIP

Hydrauliskt stockmatarbord kopplas till och styrs från vedprocessor med extra hydrauluttag, taggrulle för säker inmatning till vedmaskinen eller som manuellt matarbord om hydrauluttag saknas. Sparar många tunga lyft och ger hög kapacitet i produktionen. Justerbar höjd och bredd, enkel montering, svartlackerad slimmad, men mycket stadig konstruktion med lastförmåga upp till tre ton.

Hydraulisk timmergrip för frontlastare med mycket kraftig konstruktion. Rundat bakstycke i kombination med en kraftig klo och hydraulcylinder gör att stockarna problemfritt rullas in samlat i gripen. Levereras med hydraulslang med snabbkoppling hane och Euro- eller Trimafäste.

Längd 2,6 m Bredd (2 lägen) 1,75 m och 2,20 m Höjd 80-98 cm Vikt 177 kg Lastvikt 3000 kg

14 VEDHANTERING

L x B x H 1050 x 1000 x 715 mm Maxlast 1500 kg Dubbelverkande cylinder 80/10-220 Vikt 185 kg Euro- eller Trimafäste


VEDKOMBI

Kapar och klyver till färdig pannved. Kellfri vedkombi är en liten mobil vedmaskin med stor kapacitet. Kännetecknande för Kellfris maskiner är hög säkerhet, stabilt byggda samt smarta prisvärda lösningar. Vedkombin gör jobbet, kapar och klyver din ved på ett säkert och effektivt sätt. En 4 kW elmotor driver hydraulpumpen som förser klyvcylindern med den kraft som behövs för att, i två eller fyra bitar klyva din ved. Tvåhandsgrepp på elkapen och rejäl skyddsbur över klyvrännan ger ett säkert handhavande. Mobiliteten gör maskinen lämplig för samköp med tex grannar. Bearbetar dimensioner upp till 34 cm, och med klyvlängd upp till 60 cm, hög klyvkraft och helt mobil gör den till en utomordentligt flexibel och prisvärd vedmaskin.Komprimerad råstyrka från Kellfri.

ART.NR

13-KW340

Kapdiameter, max

340 mm

Klyvlängd

600 mm

Tryckkraft

7 ton

Motoreffekt

4 kW

Varvtal

1400 rpm

Säkring

16 amp

Hydrauloljetank

35 l

Oljeflöde

26 l/min

Elsåg

2,2 kW

Svärd

16”

Kedja

3,25

Hjul

600-9

Drag

50 mm kula

Trefasuttag med fasvändare

Standard

Längd x Bredd x Höjd

3000 x 1100 x 1250 mm

Slitdelar: R13-KW109.001

Sågkedja till KW109, 16"

R13-KW109.002

Sågsvärd till KW109, 16"

VEDTRANSPORTÖR Transportören är lätt att flytta med hjulen placerade centralt för bra viktfördelning. Enkel höjdjustering och bandspänning, motorns placering i den övre delen gör att den sitter väl skyddad mot påverkan och spån. Stort ikast och räfflat transportband med ger den maximala kapaciteten. 230 V elkontakt med nödstopp för hög säkerhet. Levereras med hjul som standard. ART.NR

13-VT50

13-VT75

Arbetslängd Ikast H x B Vedbana Bandbredd Medbringare Elmotor Vikt

5000 mm 350 x 600 mm 400 mm 100 mm 13 st 230V / 0,75 hk 70 kg

7500 mm 350 x 600 mm 400 mm 100 mm 19 st 230V / 0,75 hk 90 kg VT50

VEDHANTERING 15


13-HK520

13-HK540G

Elhydraulisk 3 hk vedklyv med två- och fyrklyvskniv, 52 cm klyvlängd med steglös inställning av klyvlängden för snabbare klyvsekvens vid kortare ved, samt otroligt kraftfull med sina 8 t tryckkraft. Tvåhandsmanövrerad med handskydd, stabil styrning av klyvcylindern samt kraftig klyvkniv. Hjul och handtag för enkel flytt av maskinen, olja i tanken, tryck på knappen. Klar! Tyst, effektiv med stor kapacitet.

Den hydrauliska kolven ger 12-tons tryckkraft och drivs av en snörstartad bensinmotor på 6,5 hk. Med en hastighet på 9 sekunder hinner du göra 400 klyvningar på en timme. Klyven har stora luftgummihjul och drag som gör att du kan flytta den med trädgårdstraktorn eller ATV:n. När du flyttar klyven fäller du ut stödbenet och kopplar på dragfordonet.

VEDKLYV

VEDKLYV

Max klyvlängd, justerbar 540 mm Tryckkraft 12 ton Motor 6,5 hk 2-klyvskniv Vikt 122 kg

Max klyvlängd, justerbar 520 mm Tryckkraft 8 ton Effekt 3 hk Eldrift 1-fas, 230 V Arbetshöjd 640 mm Vikt 90 kg

VEDKLYVAR Kellfris elhydrauliska vedklyvar är rejält dimensionerade konstruktioner med 7 tons klyvkraft och med klyvlängder från 70 cm till 110 cm samt steglös inställning av klyvlängd för snabbare klyvsekvens vid kortare ved. Klyven är tvåhands-manövrerad med fyrklyvskniv reglerbar i två fasta höjdlägen samt med en behaglig arbetshöjd. Klyvhastigheten är 1dm/sek ut och dubbel returhastighet in, cylindern styrs av kraftiga skenor för problemfri gång. Hjul för enkel flytt och med ett rejält uppsamlingsbord för snabb hantering av kluven ved. Levereras med olja i den integrerade överliggande tanken, fasvändare och nödstopp. ART.NR

13-HK777

13-HK1100

Klyvlängd, justerbar

upp till 700 mm

upp till 1100 mm

Tryckkraft

7 ton

7 ton

Effekt

4 hk

4 hk

Arbetshöjd

720 mm

720 mm

Vikt

160 kg

180 kg

Uppsamlingsbord

Standard

Standard

Fyrklyvskniv

Standard

Standard

Fasvändare

Standard

Standard

13-HK777

TRAKTORKLYVAR Trepunktsfäste och hydraulslangarna med hankopplingar för tryck- och returuttag på traktorn. Säker tvåhandsmanövrering för undvikande av personskador. Fyrklyvskniv enkelt ställbar i två fasta höjdlägen och rejält uppsamlingsbord på VK700 och VK1100 för snabb hantering av kluven ved. Klyvlängden är steglöst ställbar för snabbare klyvsekvens vid kortare längder. ART.NR

13-VK700

13-VK1100

13-VK104014

Klyvlängd, justerbar

upp till 700 mm

upp till 1100 mm

upp till 1040 mm

Tryckkraft

7 ton

7 ton

14 ton

Arbetshöjd

720 mm

720 mm

720 mm

Bredd

960 mm

960 mm

860 mm

Längd

1900 mm

2730 mm

2690 mm

Totalhöjd

1390 mm

1390 mm

1230 mm

Färg

Grön

Grön

Svart

Vikt

144 kg

168 kg

236 kg

Fyrklyvskniv

Standard

Standard

Standard

Uppsamlingsbord

Standard

Standard

-

16 VEDHANTERING


FLISA TILL BRÄNSLE, MARKTÄCKNING ELLER KOMPOSTERING.

13-WC10

FLISHUGG 100 MM

13-WC17H

FLISHUGG 170 MM

13-WC20H

Kellfri Flishugg WC10 flisar stammar upp till 10 cm ø med ett effektbehov på 30-45 hk, för montering på traktorns trepunkt med direktdriven huggskiva via traktorns k-axel. Manuell inmatning i djup inmatningstratt för säker och smidig inmatning, flisar ris, grenar och sly till kompost och täckmaterial eller klenare ved till bränsleflis. Vridbart utkastartorn samt justering av kastvinkeln för jämn spridning eller fyllning av vagn. Kraftöverföringsaxel ingår som standard.

Kellfris Flishugg WC17H för virkesdimensioner upp till 17,5 cm, med tung huggskiva, hydrauliska matarrullar samt pump och tank. Ställbar inmatningshastighet, kraftiga lagerbockar och med fram- och backfunktion på matarrullarna, djup inmatningstratt för säker matning av maskinen. Ställbart utkastartorn och kastvinkel för jämn spridning eller exakt lastning av vagn. För maximal kontroll, funktion och säkerhet sker inmatningen med manöverspak, stopp, framåt, bakåt och stopp. CE-märkt.

Kellfris Flishugg WC20 för virkesdimensioner upp till 20 cm, med tung huggskiva och hydrauliska matarrullar, fyra knivar och mothåll. Ställbar inmatningshastighet med fram- och backfunktion på matarrullarna, djup inmatningstratt för säker matning av maskinen. Ställbart utkastartorn och kastvinkel för jämn spridning eller exakt lastning av vagn. Flisa massaved till bränsle eller sly, ris och grenar för landskapsvård, marktäckning och kompostering. Hydraulslangar 1/2” hankopplingar för tryck och retur, trepunktsfäste och K-axel.

ART.NR

13-WC10

13-WC17H

13-WC20H

L x B x H Virkes Ø max Huggskiva Inmatning Varvtal Drivning Effektbehov Vikt

1016 x 1067 x 1524 mm 100 mm 635 mm Manuell 540/1000 rpm Direkt 30-45 hk 190 kg

2110 x 1430 x 2280 mm 175 mm 740 mm Hydraulisk, 2 vals. 540/1000 rpm Direkt 40-100 hk 560 kg

1676 x 1727 x 2280 mm 200 mm 914 mm Hydraulisk, 2 vals. 540/1000 rpm Direkt 60-100 hk 625 kg

13-WC08E

FLISHUGG BENSINDRIVEN Den kraftiga inmatningsrullen jobbar snabbt vilket gör att maskinen jobbar effektivt. Rullen är försedd med 2 st vändbara kraftiga knivar med en bredd på 30 cm och ett motskär och drivs av bensinmotorn. L x B x H 2310 x 800 x 1500 mm Virkes Ø max 85 mm Motor 15 hk 4-takt bensin Hjul 15” Vikt 180 kg

FLISHUGG 200 MM

13-EEWCPTO

VEDKLIPP PTO Som den enda modell på marknaden klipper den veden med en giljotin som är utformad för att på bästa sätt klippa av veden i flera delar. Längden bestämmer du själv, upp till 25 cm. Vedklippen klarar 10 cm tjocka stammar och effektbehovet är varierande beroende på träslag. L x B x H: 2100 x 650 x 1220 mm 10 cm kapacitet Kaplängd max. 25 cm 3 meter på 5,2 sekunder Vikt 235 kg

VEDHANTERING 17


VEDSÄCKAR Kellfris rejäla vedsäckar är en praktisk och kompakt förvaring för din ved. Säcken går att återanvända. VS1000 och VS1500 har fyra lyftöglor i toppen och fyra lyftöglor i botten för tömning. VS1500DS har öppningsbar dubbelbotten och VS1500FDS-K har fullt öppningsbar botten. Alla modeller har två sidor i vitt ventilerande tyg och två sidor med nät som är bra för torkning. UV-skyddade. 13-VS1000 Vedsäck 1,0 m3 L x B x H 900 x 900 x 1200 mm Maxlast 1000 kg Volym 1,0 m3 13-VS1500 Vedsäck 1,5 m3 L x B x H 1000 x 1000 x 1500 mm Maxlast 1000 kg Volym 1,5 m3 13-VS1500DS Vedsäck 1,5 m3 Öppningsbar botten L x B x H 1000 x 1000 x 1500 mm Maxlast 1000 kg Volym 1,5 m3 13-VS1500FDS-K Vedsäck 1,5 m3 Fullt öppningsbar botten L x B x H 1000 x 1000 x 1500 mm Maxlast 1000 kg Volym 1,5 m3

13-VSS2

VEDSÄCKSTATIV Ett smidigt stativ för enkel fyllning av vedsäck 1,0 och 1,5 m³ med lyftöglor. Stativet fälls enkelt ut och den ringa vikten gör stativet lätt att flytta. Passar till olika säckstorlekar Justerbar höjd Ihopfällbar Välfyllda, stabila säckar L x B x H 1350 X 1160 X 1800 - 2200 mm Vikt 50 kg

13-VSS30354060

VEDSÄCKSTATIV

Packningsstativ för snabb och enkel fyllning av vedsäckar. Passar till 30, 35, 40 och 60 l vedsäckar. Justerbar i höjd 65 - 95 cm. L x B x H 500 x 460 x 650-950 mm

ENGÅNGSSÄCKAR 100 ST/FÖRP Engångsnätsäckar för ved med snörstängning, för enkel hantering och förvaring. Vedsäcken är UV-behandlad. Säckarna säljs för att fyllas med egen ved. Säckarna säljs i hela förpackningar om 100 st.

18 VEDHANTERING

ART. NR

13-VS40

13-VS60

BxH

500 x 720 mm

600 x 800 mm

Volym

40 l

60 l

ENGÅNGSSÄCKAR 10 ST/FÖRP UV-behandlade engångsnätsäckar för ved passande EU- /Hydropall för enkel hantering och förvaring av veden. Snörjustering i toppen och botten ger en stabilare säck. Med tillbehöret Vedsäcksstativ 13-VSEU/HP fylls säckarna till rätt form med rätt volym. Säckarna säljs för att fyllas med egen ved. Säckarna säljs i hela förpackningar om 10 st. ART. NR

13-VSEU

13-VSHP

BxH

1940 x 1400 mm

2250 x 1400 mm

Volym

1300 l

1500 l

VEDSÄCKSSTATIV FÖR EU-/HYDROPALL Galvat justerbart vedsäckstativ för engångssäckar 1,3 m³ och 1,5 m³ passande EU- eller Hydropall. Med stativet får man en säck med rätt form samt rätt volym i säcken. Genom att haka loss en sida av stativet är det enkelt och snabbt att byta till nästa säck och pall. ART. NR LxBxH Vikt

13-VSSEUHP Hydro: 123 x 136 x 111 cm EU: 123 x 125 x 90 cm 31 kg

ART. NR LxBxH Vikt

13-VSSEU EU: 123 x 125 x 90 cm 28 kg


MED HJÄRTAT OCH FÖTTERNA I JORDEN.

BJÄRKLUNDA, SKARA


BETESPUTSAR

Specialisten på stora grönytor!

ART.NR

35-185

35-275

35-275SKH

Kellfri Betesputs, specialisten på stora och små grönytor, är byggd för att effektivt klara klippning och putsning av gräs och grönytor i skiftande terräng. Kraftig ram i fyrkantsprofil ger hållbarhet och styrka även under tuffa förhållanden, du får en driftsäker maskin. En smidig och robust grönyteputsare med 4 eller 6 stycken bultade, specialformade knivar som viker undan vid påkörning av hinder. Högeffektiv vinkelväxellåda med stållegerat drev borgar för en hållbar och säker kraftöverföring. Utrustad med höj- och sänkbara medar och skydd som motverkar eventuell stenkastning. Betesputs 275SKH är utrustad med sidoförskjutning och tiltfunktion som gör den extra lämplig för att bearbeta dikesslänter. Maskinen levereras som standard med kraftöverföringsaxel.

Arbetsbredd Vikt Rotorer Knivar Bärmedar Sidoförskjutning Effektbehov Körhastighet Trepunktsfäste

1850 mm 300 kg 2 st 4 st 2 st 30-50 hk 6-12 km/h Kat 1 & 2

2750 mm 445 kg 3 st 6 st 2 st 50-60 hk 6-12 km/h Kat 2

2530 mm 850 kg 3 st 6 st 2 st Standard 80-129 hk 6-12 km/h Kat 2

Slitdelar: R35-185.001 Kniv 185, 275 R35-185.002 Bult 185, 275 R35-185.003 Mutter 185, 275

Tillbehör: R35-185.044

Bäraxel kat. 1 275

185

VERTIKALKLIPPARE Kellfri vertikalklippare är byggda för att med stor kapacitet klara allt från klippning/putsning av gräsvallar, röjning av vildvuxna marker med inslag av sly till hackning av stubb och halm. Genom den höga rotorhastigheten får de smidda hammarslagorna mycket stor förmåga att klippa och snitta alla typer av material och du får du en driftsäker maskin. För att erhålla den styrka och stabilitet som krävs är Kellfri vertikalklippare uppbyggda med ett mycket kraftigt triangelformat ramverk. Den rejäla stödrullen i bakkant garanterar rätt klipphöjd. Maskinen levereras med kraftöverföringsaxel. 35-VKM195H har hydraulisk sidoförskjutning.

20 GRÄS

ART.NR

35-VKM145

35-VKM175

35-VKM195H

Bredd

1429 mm

1750 mm

1950 mm

Vikt

240 kg

285 kg

350 kg

Effektbehov

25-35 hk

35-45 hk

40-50 hk

Hammarslagor

24 st

28 st

32 st

Stödrulle Hydraulisk sidoförskjutning

Standard

Standard

Standard

-

-

Standard


VERTIKALKLIPPARE Kellfri vertikalklippare är byggda för att med stor kapacitet klara allt från klippning/ putsning av gräsvallar, röjning av vildvuxna marker med inslag av sly till hackning av stubb och halm. Genom den höga rotorhastigheten får de smidda hammarslagorna mycket stor förmåga att klippa och snitta alla typer av material och du får du en driftsäker maskin. För att erhålla den styrka och stabilitet som krävs är Kellfri vertikalklippare uppbyggda med ett mycket kraftigt triangelformat ramverk. Den rejäla stödrullen i bakkant garanterar rätt klipphöjd. Maskinen levereras med kraftöverföringsaxel. Hydraulisk sidoförskjutning är standard. ART.NR

35-VKM200R

Bredd

2000 mm

35-VKM280N 2800 mm

Hydr. sidoförskjutning

Standard

Standard

Effektbehov

40-50 hk

50-70 hk

Knivar

64 st

88 st

Stödhjul

Standard

Standard

Vikt

560 kg

650 kg

Slitdelar: R35-VKM200.001 Y-slaga VKM200-280

SLÄNTKLIPPARE Kellfri Släntklippare är utmärkt för arbetsuppgifter i tuffare miljö, lika perfekt att röja sly med som att klippa diken och mittsträngen på en väg eller som betesputs. Med robust och kraftig konstruktion, hydraulisk sidoförskjutning och smidda hammarslagor får du en driftsäker maskin. Klipphuvudet kan vinklas 90° och 42° ner. Den rejäla stödrullen i bakkant garanterar rätt klipphöjd, vid påkörning av hinder lyfter aggregatet. Levereras med kraftöverföringsaxel, 3-punktsfäste kategori 2. Maskinen kräver två dubbelverkande hydrauluttag på traktorn. ART.NR

35-SK140

35-SK180

35-SK220

Arbetsbredd Vikt Hydraulik, cylindrar Sidoförskjutning Effektbehov Hammarslagor Körhastighet Varv/min

1400 mm 500 kg 2 st 980 mm 40-80 hk 20 st 6-12 km/h 540

1800 mm 600 kg 2 st 1210 mm 55-80 hk 24 st 6-12 km/h 540

2200 mm 675 kg 2 st 1210 mm 70-100 hk 32 st 6-12 km/h 540

Slitdelar: R35-SK140.004 R35-SK180.002 R35-SK180.003

Hammarslaga 140 mm Hammarslaga 90 mm Y-slaga SK180

GRÄS 21


LÄTTVIKTSSLÄNTKLIPPARE Kellfris SKL145 är en släntklippare perfekt för den mindre traktorn. Redskapet regleras så att arbetet utförs alternativt bakom traktorn eller steglöst åt sidan, den hydrauliska sidoförskjutningen är standard. Släntklipparen kan vinklas 90° upp och 50° ner i sidled vilket gör den utmärkt till klippning av dikeskanter, plana ytor och häckar! Standardutrustad med hammarslagor, stödrulle och kraftöverföringsaxel. Maskinen kräver två dubbelverkande hydrauluttag på traktorn. ART. NR Arbetsbredd Hydraulik K-axel Sidoförskjutning Effekt behov Varvtal rpm Körhastighet 3-punktfäste Vikt Hammarslagor Slitdelar: R35-SKL145.006

35-SKL145 1450 mm Ja Standard Ja 25-50 hk 540 r/min 6-12 km/h Kat. 1 300 kg 24 st

Hammarslaga 80 mm SKL145

PARKKLIPPARE Kellfris parkklippare är byggda för att med stor kapacitet klara av gräsklippning. Den kraftiga ramkonstruktionen ger stor driftsäkerhet även vid svåra markförhållanden. Levereras som standard med kraftöverföringsaxel. ART.NR

35-FM180

LxBxH

1892 x 1450 x 600 mm

Arbetsbredd

1800 mm

Klipphöjd

30-80 mm

Vikt

230 kg

Effektbehov

20-35 hk

Slitdelar: R35-FM180.004

Kniv FM180

KEDJERÖJARE Kellfri kedjeröjare för front/bak mittmontering ger oslagbar flexibilitet. Kedjeröjarens tålighet mot sten och terränghinder samt hämmande av återväxten pga den ojämna snittytan, gör den mycket lämplig till skogsbilvägar men även åkerdiken, vägdiken och gräsytor. Kraftig konstruktion med skyddade kraftöverföringar, rejält stänkskydd och servicevänlighet ger en maskin för mångårigt bruk.

22 GRÄS

ART. NR

35-TKR160B

Arbetsbredd Trepunktskoppling Varvtal PTO Vinklingsmöjligheter Sidoförskjutning Kedja Vikt

1600 mm Kat 2 540/1000 rpm 13 mm länkar 335 kg


ROTORSLÅTTER Kellfris rotorslåtter finns i fyra storlekar och har en konstruktion som ger stor driftssäkerhet med kraftiga lager och drev i oljebad. Maskinen har en avbalanserad balk som ligger mycket lätt mot marken. Den låga balken gör att grödan strömmar fritt utan stopp och stubbhöjden är ställbar. Maskinen fälls hydrauliskt upp i transportläge och transportbredden blir inte bredare än traktorn. Levereras som standard med kraftöverföringsaxel. ART.NR

35-RS165HN

35-RS210HN

35-RS250HN

35-RS290HN

Bredd

1650 mm

2100 mm

2500 mm

2900 mm

Vikt

360 kg

400 kg

420 kg

565 kg

Hydraulik

Standard

Standard

Standard

Standard

Rotortallrikar

4 st ovala

5 st ovala

6 st ovala

7 st ovala

Effektbehov

25 hk

35 hk

40 hk

50 hk

Trepunktsfäste

Kat 1 & 2

Kat 1 & 2

Kat 1 & 2

Kat 1 & 2

Slitdelar: R35-RS165H.014 R35-RS165H.015

Kniv, höger Kniv, vänster

35-TS600

KANTKLIPPARE 3-PUNKT Maskinen är utrustad med undanfjädrande trimmertallrik vilket gör trimning under stängsel samt vid andra förekommande hinder smidig, skyddstallriken går i mot stolpen/hindret och fjädrar undan snett bakåt samt rundar stolpen/hindret för att återgå till utgångsläget. Funktionens tryck mot hindret är enkelt ställbart för att inte orsaka skada. Maskinen arbetar med 4 st grova trimmertrådar som är enkelt utbytbara, inga verktyg behövs för trådbyte. Stödhjulet är ställbart för olika arbetshöjder. Levereras med Trepunkt kat 1, stödhjul, k-axel, olja till vinkelväxel och 2 st uppsättningar trimmertråd. Arbetsbredd 560 mm Effektbehov 20 - 45 hk Hjul 9 x 3,50 - 4 Klipphöjd 40 - 90 mm Varvtal PTO 540 rpm Vikt 100 kg

35-HKK

KANTKLIPPARE HYDRAULISK Mycket kraftig kantklippare till traktorns trepunktsfäste, bak- eller frontmonterad. Med hydraulisk sidoförskjutning samt undanfjädrande klipptallrik för effektiv klippning under stängsel och invid byggnader, staket och vägkanter. Skyddstallriken går emot stolpen och fjädrar undan för att sedan återta utgångsläget, vilket ger en närgången klippning intill stolpen. Kraftiga slipbara knivar som klarar den tuffaste vegetation och kraftig skyddstallrik undertill som förhindrar att knivarna slår i marken. – Kraftiga knivar – Hydraulisk sidoförskjutning – Många inställningsmöjligheter – Kraftig undanfjädrande klipptallrik – På trepunkten fram eller bak L x B x H 2400 x 1500 x 850 mm Hydraulmotor Parker 25cc Vikt 168 kg

GRÄS 23


BALGRIP BG3000 BALGRIP BG2002 Kellfris Balgrip BG2002 har en unik konstruktion som eliminerar onödiga skador på inplastade rundbalar. Griparna är formade av runda rör utan skarvar, ramfästet är tillverkat av varmvalsade profiler med extra runda hörn. Denna konstruktion gör att balen alltid möter rundat material vilket skyddar balen från onödiga skador. Med eller utan parallellförning, det bestämmer du själv genom att enkelt lossa en bult. Klämkraften är väl anpassad för att klara även de allra tyngsta balarna och parallellstaget gör att båda griparmarna kläms ihop med trycket jämnt fördelat över balen. Levereras med hydraulik, slangar och fäste som passar till Trima-, Euro-, 3-punkt eller Ålö. ART.NR Balstorlek Maxlast Höjd armar Hydraulkopplingar Arbetstryck max 175 bar Hydraulcylinder vid lägre arbetstryck

20-BG2002 80 - 180 cm 1200 kg 78 cm ½ ” hanar 70/40 – 300 80/40 – 300

Kellfri Balgrip BG3000, balgripen med funktion för proffs! Gripen har en robust konstruktion med kraftig, låg ram som gör det lätt att överblicka arbetet. BG3000 tillhör andra generationens balgripar som arbetar utan parallellförning. Balarmarna jobbar helt individuellt vilket ger en skonsammare och smidigare balhantering. Armarna har med sin täta rörkonstruktion och inga vassa kanter och runda hörn ett mycket skonsamt anlägg mot balen. Hydraulcylinder med backventil garanterar att balarna stannar i gripen under arbetet. Levereras med hydraulik, slangar och fäste som passar till Trima-, Euro-, Ålö eller Stora BM. ART.NR

20-BG3000

Balstorlek Maxlast Höjd Hydraulkopplingar Arbetstryck min

70 - 160 cm 1200 kg 59 cm ½ ” hanar 150 bar

Lilla BM- och Stora BM-fästen finns som tillbehör 20-RBS/RBSE

BALSPJUTSRAM

Kellfris rundbalsspjut har en enkel och mycket funktionell konstruktion. Ramen är tillverkad helt i fyrkantsprofil. Spjutet är 1 m långt och koniskt infäst i ramens centrumrör. Levereras med Trima- eller Eurofäste. Slitdelar: Längd 1000 mm Maxlast 1200 kg 20-S Spjut Vikt Euro 49/ Trima 47 kg R20-RBS.001 Svetskona

BALGRIP BGFRN Balgrip för hantering av fyrkants- och rundbalar. Konstruktionen är utan vassa kanter för skonsam balhantering. Griparmar med rejäl rördimension och fyra anläggningsytor på vardera arm fördelar trycket jämnt över en stor yta. Griparmarna sitter på stabila glidplåtar som rör sig utmed huvudramen. Ställbar säkerhetsbåge som förhindrar att balen välter mot hytten. Balgripen styrs med två dubbelverkande cylindrar, vilket ger smal balgrip som är en fördel vid trånga utrymmen. Slangar hydraulik och kopplingar ingår. Levereras med fäste som passar till Euro- eller Trima. ART.NR Balstorlek Maxlast Hydraulkopplingar Arbetstryck rekommenderat Stora BM-fästen finns som tillbehör

24 SKÖRD

20-BGFRN 70 – 210 cm 1200 kg ½ ” hanar 175 bar

20-SBG125E/T

STORBALSGREP Kellfris storbalsgrep är ett robust redskap för såväl runda som fyrkantiga balar. Med ryggförhöjning för hantering av flera balar samtidigt. Levereras med fäste som passar till Euro- eller Trima. Nedre balspjutets längd 1110 mm Övre balspjutets längd 490 mm Avstånd mellan nedre balspjut 1300 mm Avstånd mellan övre balspjut 700 mm Spjut 4 st Maxlast 1800 kg Vikt 117 kg


20-ULH

BALLYFT Med Kellfri hydrauliska ballyft har du ett smidigt och starkt redskap för hantering av rundbalar, de hydraulisk reglerade armarna är kraftigt dimensionerade utan vassa kanter vilket ger en skonsam balhantering utan att skada plastade balar. Den rejält tilltagna längden och diametern på ballyftsarmarna gör att trycket fördelas jämnt över balen. Monteras på traktorns trepunkt (kat 2). Ett dubbelverkande uttag åtgår. Slangar hydraulik och kopplingar ingår. LxBxH Balarmar längd Balarmar Maxlast Hydraulkopplingar Vikt Arbetstryck rekommenderat

16-PG3P

PALLGAFFEL FÖR 3-PUNKTSRAM Passar traktorns trepunktskoppling kategori 1 och 2. Pallgaffelns rambredd Pallgaffelns ramhöjd Pallgaffelns bredd Pallgaffelns längd Pallgaffelns tjocklek Lyftkapacitet Vikt

140 x 95 x 90 cm 118 cm ø 10 cm 1200 kg ½ ” hanar 116 kg 175 bar

1000 mm 977 mm 100 mm 960 mm 55 mm Max 800 kg Ram + pallgafflar 53 kg

16-BS3P

BALSPJUT FÖR 3-PUNKTSRAM

Utöka användningen av din trepunktsram och montera på ett balspjut. Antal spjut Rambredd Ramhöjd Längd spjut c/c Vikt Vikt

BALVAGNAR

3 st 1000 mm 977 mm 1 st á 1000 mm, 2 st á 355 mm 1 st á ø 50 mm, 2 st á ø 30 mm 48,5 kg Ram + pallgafflar 53 kg

ART. NR

23-BV120

23-BV160

Kellfris balvagnar är stabila och robusta. Dubbelramen och den kraftiga boggin ger en säker vagn med rejält tilltagna lastytor.

Maxlast

12000 kg

16000 kg

Tjänstevikt

2100 kg

3300 kg

Totalmått LxBxH

8600 x 2500 x 1000 mm

10500 x 2550 x 1300 mm

Standardutrustade med: Belysning, stödfot, fästkant för lastsäkring.

Flakhöjd från mark

1000 mm

1300 mm

Flakmått LxB

7000 x 2300 mm

9000 x 2550 mm

BV120 Maxlast: 12 ton lastyta: ca 16 m2

Hjul

400/60-15,5

550/60-22,5

Bromsade hjul

4 st

2 st

Axeltyp

Boggi

Boggi

BV160 Maxlast: 16 ton lastyta: ca 23 m²

SKÖRD 25


HYDRAULISKA BALVAGNAR Välutrustade balvagnar med hydrauliska sidor för tuffa jobb Utrustad med höga hydrauliska sidor för snabb lastsäkring av flera lager balar, en rejält tilltagen lastyta på 23 m², hydrauliskt stödfot för snabb och enkel till- och frånkoppling av vagnen och det avfjädrande draget gör transporten mjuk och säker. Kraftiga hjul ger bra bärighet och lågt marktryck. Vagnen är konstruerad och tillverkad i EU. Med dubbelram och kraftig boggie får du en stabil och stadig vagn som klarar stora påfrestningar. Standardutrustad med hydrauliska sidor, bromsar, avfjädrad dragbom, hydraulisk stödfot och LED-belysning.

26 SKÖRD

ART. NR

23-BV140H

23-BV180H

Maxlast

14000 kg

16000 kg

Standardläm

Individuellt hydrauliska

Individuellt hydrauliska

Totalmått L x B x H

10700 x 2550 x 3980 mm

10500 x 2550 x 1300 mm

Flakhöjd från mark

1450 mm

1450 mm

Flakmått L x B x H

9000 x 2520 x 2530 mm

9000 x 2520 x 2530 mm

Hjul

550/45-22,5

600/50-22,5

Plåttjocklek

Flak 3 mm

Flak 3 mm

Bromsade hjul

4 st

4 st

Axeltyp

Boggi

Boggi

Vikt

4200 kg

4400 kg


GRÄSHARV Högre produktion på betesmarken! Den vändbara harvmattan erbjuder både skonsam och aggressiv bearbetning av underlaget. Trianglarna (rivarna) är tillverkade i hållbart gjutjärnsgods och ramen och 3-punktsfästet har en mycket kraftig konstruktion för att tåla de påfrestningar som underlaget bidrar till. Gräsharven har 4 rader trianglar (BH200 har 3 rader) det ger bästa verkningsgrad vid luckring/luftning av vallar och utjämning av mullvadshögar, djurspillning mm. Gräsharven passar för planering av betesmarker, paddockar, ridbanor mm. De största modellerna viks ihop hydrauliskt och hydraulcylindrarna ingår som standard. ART.NR Bredd Vikt Sektioner Hydraulik

36-BH200 2,0 m 147 kg 1 –

36-BH400 4,0 m 310 kg 3 –

36- BH500 5,0 m 473 kg 3 Standard

Slitdelar: R36-BH200.002 R36-BH400.001

Ring Släpsko trekant

36-BH600 6,0 m 570 kg 3 Standard

ROTORKULTIVATOR Kellfri Rotorkultivator är en perfekt jordfräs för jordbrukstraktorn, konstruerad för ogräsbekämpning, stubbearbetning, såbäddsberedning, nedmyllning av gödsel, planering av grönyteområde och andra typer av jordbearbetning. En maskin vars konstruktion med kuggdrev, kastskydd och kraftig infästning av knivar ger säker drift. Med ställbara sidomedar justeras arbetsdjupet på maskinen. Levereras som standard med kraftöverföringsaxel med brytbult.

Slitdelar: R31-TL135.001 R31-TL135.002 R31-TL180.001

Kultivatorkniv, höger Kultivatorkniv, vänster Kniv höger till TL180/TL210. L-modell M12

Slitdelar: R31-TL180.002 R31-TL180.010 R31-TL180.011

ART.NR

31-TL135

31-TL180

31-TL210

LxBxH

1550 x 800 x 700 mm

2000 x 800 x 700 mm

2260 x 847 x 1062 mm

Vikt

170 kg

300 kg

480 kg

Arbetsbredd

1345 mm

1795 mm

2100 mm

Knivar

28 st

42 st

50 st

Drivning

Kuggdrev i olja

Kuggdrev i olja

Kuggdrev i olja

Effektbehov

25 - 40 hk

40 - 75 hk

45 - 80 hk

Kapacitet

0,2-0,3 ha/tim

0,22-0,32 ha/tim

0,4 ha/tim

Trepunktsfäste

Kat 1

Kat 2

Kat 2

Kniv vänster till TL180/TL210. L-modell M12 Kultivatorkniv, höger, C-modell, Hål 14 mm Kultivatorkniv, vänster, C-modell, Hål 14 mm

STENGREP En gedigen och väl konstruerad stengrep som är försedd med förstärkt puckel i framkant. Puckeln hindrar plockade stenar att kana ur vid plockning av fler. Horn och stängerna i bak och botten är av diametern 30 mm och avståndet cc 115 mm. Levereras med bultbara fästen som passar Euro-, Trima eller trepunkt kat 2 för vilket underlättar byte till frontlastare med annat fäste, frontlyft eller lyftarmarna bak på traktorn. ART. NR Bredd Vikt Fäste som passar Djup Antal horn Horn Avstånd horn

16-SGE/T155 1550 mm E: 357 kg T: 307 kg Trima eller Euro 1000 mm 15 st 30 mm ø 115 mm

16-SG1553P 1550 mm 325 kg Trepunkt kat. 2 1000 mm 15 st 30 mm ø 115 mm

16-SGE/T200 2000 mm E: 396 kg T: 346 kg Trima eller Euro 1000 mm 19 st 30 mm ø 115 mm

16-SG2003P 2000 mm 364 kg Trepunkt kat. 2 1000 mm 19 st 30 mm ø 115 mm

SKÖRD 27


TILLVERKAT MED KÄRLEK TILL DJUR OCH NATUR.

SIGGESGÅRDEN, FULLÖSA, GÖTENE


34-FHR

FODERHÄCK FHR

34-FHR180

Foderhäck med 12 foderplatser, förstärkta bogstöd ända ner i botten och med kraftiga ramrör väl anpassad till stora tunga nöt. Tre sektioner, öppningsbara, för enkel påfyllning av foder, galvaniserad för lång livslängd. På foderhäcken finns svetsade fasta fästen för traktorns trepunkstlyft för enkel förflyttning av foderhäcken. Utfodra i foderhäck för god foderekonomi, hög hygien och friskare djur.

KELLFRI BASIC foderhäck med nio foderplatser, förstärkta bogstöd ända ner i botten för anpassning till nötungdjur. Rostskyddad konstruktion för lång livslängd. Enkel montering med täta skarvar för minimalt spill.

Foderplatser 12 st Foderhäckens diameter 2300 mm Höjd 1200 mm Rördimension ram 43 mm ø Rördimension bogstöd 43 mm ø Traktorfäste, varmgalvaniserad Vikt 176 kg

FODERHÄCK FHR180

Foderplatser 9 st Foderhäckens diameter 1800 mm Totalhöjd 1000 mm Rördimension ram 32 mm ø Rördimension bogstöd 32 mm ø Vikt 84 kg

KELLFRI BASIC

34-FHRD

FODERHÄCK MED DIAGONALRÖR Övre röret som ger foderhäcken den stabilitet som krävs och de väl tilltagna rördimensionerna gör den här foderhäcken till en extra kraftig foderhäck. Hela foderhäcken är galvaniserad för lång livslängd. Foderplatser 15 st Diameter 2300 mm Höjd 1470 mm Rördimension 42,4 mm Vikt 140 kg

34-FHHX/FHHXA

FODERHÄCK 6-KANTIG MED TAK Varje sektion har rejäla ramrör och monteras tätt intill varandra med kupolformade muttrar. Det ger en stabil foderhäck utan mellanrum mellan sektionerna och vassa kanter som djuren kan skada sig på. Vid påfyllning lyfter du foderhäcken och ställer ner den över balen. Foderhäcken finns i två utföranden; varmgalvaniserad eller i aluminium. Foderplatser 12 st Diameter 1700-1950 mm Max storlek på bal 1600 mm ø Höjd 1600 mm Rördimension 35 mm Sargens höjd 535 mm Totalhöjd 1600 mm Vikt galvaniserad 67 kg Vikt aluminium 30,2 kg

34-KT

KALVTAXI 16-KTB

KALVTRANSPORTBOX Ett par pallgafflar och en kalvtransportbox är det enda du behöver när du smidigt ska transportera dina kalvar. Kalvtransportboxen är av kraftig konstruktion och klarar kalvar upp till 60 kg. Pallgaffelfästen gör kalvtransportboxen lätt att förflytta och den är öppningsbar på ena kortsidan. L x B x H 1500 x 910 x 1094 mm Vikt 172 kg

30 FODERHÄCKAR

Kalvkärran är höj- och sänkbar för enkel och smidig lastning. Den stängbara dörren i bak och låsgrind i fram håller kalven på plats under förflyttningen. Stora hjul gör kärran lättkörd L x B x H 1450 x 1185 x 760 mm Vikt 33 kg


KALVGÖMMA

34-KG300160

Kalvutfodring på betet - Ökad lönsamhet Kellfris galvaniserade kalvgömma är lösningen för dig som utfodrar kalvar under betesperioden. Foderbehållaren fylls genom att taket fälls inåt. På så vis kan man lätt tömma kraftfodret från t ex en frontlastarskopa. Taket låses automatiskt när det stängs. Vid förflyttning kan grindsystemet fällas upp mot foderbehållaren. Genom de justerbara benen i höjdled fungerar foderbehållaren dessutom utmärkt som kraftfoderautomat till större djur.

ART.NR

34-KG950

Bredd

2000 mm

Längd

1750 mm

Foderbehållare

2000 mm

Rymd foderbehållare

950 l

Grindsystem

42 mm ø

Totalbredd

2200 mm

Vikt

338 kg

3-punktsfäste

Ja

Varmgalvaniserad

Ja

FODERBEHÅLLARE

Häng enkelt på en foderbehållare på ditt grindsystem och få en kalvgömma. Haka enkelt på behållaren på grind 25-300160 eller liknande och bygg en hage så stor du vill ha den beroende på antalet grindar. Benen är justerbara i höjdled för anpassad höjd beroende på djurens ålder. Foder fylls lätt på ovanifrån. Om man inte har hage utan väljer att utfodra vuxna djur med endast foderbehållaren, så rekommenderar vi att höja upp behållaren så att djuren inte står och kliar sig mot taket. Pallgaffelfästen för enkel förflyttning. L x B x H: 230 x 80 x 85 cm Justerbara ben Enkelt att fylla på foder ovanifrån Fästen för pallgaffel Vikt: 150 kg

34-KG230

+

+

KOMPLETT PAKET MED FODERBOX, KELLFRIGRINDAR OCH GRIND MED KALVSLUSS Komplett paket med en foderbox 34-KG300160, tre stycken Kellfrigrindar (25-300160) och en grind med kalvsluss (34-KG230).

47-14440

47-14470

Kalvhyddan är försedd med justerbara ventilationsluckor. Genom tak över huvudet håller sig kalvarna torra samtidigt som dom får frisk luft vilket gör att risken för lunginflammation minskar.

En mycket stabil och lätt kalvhydda i UV-skyddad glasfiberarmerad plast. Generösa mått på kalvhyddan underlättar vid hantering och ger kalven skydd mot väder och vind. Vid rengöring av förgården viks denna upp mot kalvhyddan, vilket underlättar åtkomst. Behållare ingår ej.

KALVHUS MED FÖRGÅRD TILL 5 KALVAR - L x B x H 238 x 223 x 180 cm - Tillverkad i stabil UV-förstärkt glasfiber - Hage med 5 st foderöppningar i varmgalvaniserat stål samt upphängningsbeslag till 2 st fodertråg och 5 st kalvbarer. L 220 cm x B 205 cm x H 115 cm - För kalvar upp till 3 månader - Max 5 kalvar

KALVHYDDA MED FÖRGÅRD

- L x B x H 200 x 115 cm x 135 cm -Tillverkad i stabil UV förstärkt glasfiber - Designad för optimal ventilation - Hage med två foderöppningar i varmgalvaniserat stål, L x B x H 150 x 110 x 96 cm För fler modeller se www.kellfri.se

FODERHÄCKAR 31


25-KA12001060

34-RFH26

Med en flexibel front med mellanväggar av rörgindar får kalvarna var sitt bås att stå i och kan dricka i sin egen takt utan att behöva stressa. Lättmonterad kalvamma som levereras med front i formplywood med hål för 3 st hinkar, 4 st mellanväggar av rörgrindar och hopkopplingsrör. Kalvar är sociala djur och trivs i grupp. Låt kalvarna dricka ofta och tillsammans så får du bättre tillväxt, energi och lekfullhet som resultat.

En rektangulär foderhäck där du antingen kan använda 1 st fyrkantsbal eller 2 st rundbalar.Sargen i nederkanten som hindrar fodret från att dras ut på marken är 61 cm hög. Avsedd för nötkreatur. Ätöppningarna är 35 cm breda. Varmgalvaniserad.

FODERHÄCK RFH

KALVAMMA

Foderplatser 30 st L x B x H 3050 x 1940 x 1450 mm Rördimension 35 mm Sargens höjd 610 mm Vikt 220 kg

L x B x H 127 x 106 x 105 cm Front i formplywood Hål för 3 st hinkar Bredd boxplats 32 cm Vikt 45 kg

FODERHÄCK FHB Kellfri galvaniserad foderhäck FHB, minskar ditt foderspill. Marknadens mest stabila foderhäck med tre rejäla fotbågar. Alla fyra sidor är öppningsbara vilket gör det lätt att placera hö eller ensilagebalar i foderhäcken. Fodret ligger väl skyddat från regn och blöta marker under taket och är på så vis alltid fräscht och fint när djuren ska äta. Taket är höj- och sänkbart. Foderhäcken har kraftiga bogstöd. FHB passar även utmärkt till hornbärande djur. ART.NR

34-FHB

34-FHB14

Foderplatser

12 st

14 st

Bredd

2000 mm

2000 mm

Längd

2000 mm

3000 mm

Bogstöd

43 mm ø

43 mm ø

Varmgalvaniserad

Ja

Ja

Vikt

348 kg

450 kg

FODERHÄCK FHL Kellfri galvaniserad foderhäck FHL för nöt, minskar ditt foderspill! Marknadens mest stabila foderhäck med förstärkningar i tak och botten och tre rejäla fotbågar. Alla fyra sidorna är öppningsbara vilket gör det lätt att placera hö eller ensilagebalar i foderhäcken. Fodret ligger väl skyddat från regn och blöta marker under taket och är på så vis alltid fräscht och fint när djuren skall äta. Taket är höj- och sänkbart. Foderöppningarna är justerbara och FHL är den perfekta lösningen när man behöver låsa fast djuren för eventuell behandling. Kraftiga bogstöd och låsgrindar. FHL är inte lämplig för hornbärande djur.

32 FODERHÄCKAR

ART.NR

34-FHLN

34-FHL14

Foderplatser

12 st

14 st

Bredd

2000 mm

2000 mm

Längd

2000 mm

3000 mm

Varmgalvaniserad

Ja

Ja

Vikt

422 kg

553 kg

Extra kraftiga låsgrindar

Ja

Ja

34-FHD

FODERHÄCK FHD Den rejäla diagonalfronten i 42 mm rör med 437 mm cc per foderplats är den starkaste fronten utan några rörliga delar för utfodring. Alla sidorna är öppningsbara och vid påfyllning av foder öppnas en av sidorna och fodret lyfts in. Taket är justerbart i höjd för att ge bra skydd åt fodret, det är även standardutrustat med en skyddsbåge runt hela taket för att hindra att djuren skadar sig. Foderhäcken står stadigt på de tre fotbågarna. Pallgaffelfästen för enkel förflyttning av foderhäcken. Foderplatser 12 st L x B x H 2000 x 2000 x 2700 mm Rördimension 43 mm Varmgalvaniserad Vikt 310 kg


34-FR1804

FODERHÄCK Foderhäcken består av fyra sektioner och har täta skarvar som sätts ihop med bult och mutter längs hela skarven. Väldigt enkel att förflytta då du bara välter upp den och rullar den till nya plats eller hänger den över ett par pallgafflar. Den runda foderhäcken lämpar sig bäst för balar upp till 140 cm för att få så lite foderspill som möjligt.

Ytterdiameter 180 cm Höjd 47,5 cm Rördimension 32 mm ø Vikt 62 kg

KELLFRI BASIC

34-FRB180

FODERHÄCK

Foderhäck för häst med nio foderplatser, täckta bogstöd vilket ger maximal säkerhet för dina djur och minimerar risken för djuren att fastna med benen, rostskyddad lätt konstruktion med enkel montering och täta skarver för minimalt spill. Foderplatser 9 st Foderhäckens diameter 1800 mm Höjd 1000 mm Rördimension ram 32 mm ø Rördimension bogstöd 32 mm ø Täta skarvar Vikt 87 kg

KELLFRI BASIC

34-FHK05

FODERBOX Foderhäck för dig som utfodrar med småbal eller löst grovfoder. En liten galvad foderhäck med täta galler som gör att det tar lite längre tid för hästen att äta. Foderhäcken har botten med distans mot underlaget så fodret hamnar inte direkt på marken. Locket sitter fast i löpöglor på bägge långsidor så det sjunker tillsammans med fodret vartefter hästen äter.

Gallrets bredd avstånd 65 mm Galvaniserad L x B x H 1150 x 650 x 600 mm Vikt 50 kg

34-FRB

34-FRBB

FODERHÄCK

FODERHÄCK

Foderhäck för häst, 12 foderplatser, täckta bogstöd vilket ger maximal säkerhet för dina djur och minimerar risken för djuren att fastna med benen, galvaniserad kraftig konstruktion i tre öppningsbara sektioner med enkel montering.

Foderhäcken består av fyra stycken sektioner och 12 st helt täckta bogstöd där infästningen går hela vägen ner i botten. Bogstöden låser sektionerna genom att varje ben monteras på var sida skarven. Alla delar monteras med kupolformade muttrar, inga vassa kanter som djuren kan skava sig på.

Foderplatser 12 st Foderhäckens diameter 2300 mm Höjd 1200 mm Rördimension ram 43 mm ø Rördimension bogstöd 43 mm ø Varmgalvaniserad Vikt 169 kg

Foderplatser 12 st Foderhäckens diameter 2300 mm Höjd 1100 mm Rördimension 42 mm ø Täta sektioner Varmgalvaniserad Vikt 119 kg

FODERHÄCK En hästanpassad foderhäck, släta rör i grindkonstruktionen och skyddsrör för takhörnen. Lätt konstruktion, öppningsbara grindar runt om för enkel påfyllning av foder och med uttag undertill för stabil och säker förflyttning med pallgafflar. Heltäckande tak för maximalt väderskydd. Galvaniserad för lång livstid. 34-FHH8 8 platser Anpassad till rund/storbal L x B x H 150 x 150 x 260 cm 2 st fotbågar ger bra stabilitet Galvaniserad Vikt 245 kg 34-FHH 12 platser Anpassad till rund/storbal L x B x H 200 x 200 x 270 cm 3 st fotbågar ger bra stabilitet Galvaniserad Vikt 370 kg

FODERHÄCKAR 33


34-FHBTN

FODERHÄCK Framtagen i samråd med veterinärer och stuterier för att uppnå bästa säkerhet för dina hästar. Bogstöden är täckta så att hästarna inte kan sticka in benen eller fastna på annat sätt.Takets kanter är det försett med en skyddsbåge av runt rör på takgavlarna. Alla fyra sidorna är öppningsbara vilket gör det lätt att placera hö- eller ensilagebalar i foderhäcken. Fodret ligger väl skyddat från regn och blöta marker under taket och är på så vis alltid fräscht och fint när hästarna skall äta. Taket är höj- och sänkbart. Foderhäcken har tre rejäla fotbågar. Foderplatser 12 st Pallgaffelfäste Längd x bredd 2000 x 2000 mm Dubbelinfästa bogstöd 43 mm ø Varmgalvaniserad Vikt 403 kg

Du gör av med mindre foder, höjer hygienen vid foderplatsen och spar tid!

34-SF4

FODERHÄCK SF Foderhäck för får, rund med 24 foderplatser, med en bottensarg om 28 cm och snedställda foderribbor gör den även lämplig för lamm. Galvaniserad lätt konstruktion, enkel att montera och flytta .Foderhäcken levereras i fyra delar som är enkla att montera ihop. Total höjd 900 mm Sargens höjd 280 mm Diameter 1740 mm Foderplatser 24 st Vikt 50 kg Galvaniserad

Tillbehör: 34-SFRB Reglerbar rundbom Förstärker foderhäcken och förhindrar att lamm och mindre får hoppar upp eller går omkring i foderhäcken. 6 st låsbyglar ingår.

34-SFTN

FODERHÄCK MED TAK Foderhäck galvaniserad för får, med tak och 22 foderplatser. Fodret ligger väl skyddat under taket och är på så vis alltid fräscht och fint när fåren skall äta. Foderhäcken är utrustad med uppsamlingstråg vilket minimerar spill. En gavel är öppningsbar och anpassad till 120 cm ø rundbal. Utrustad med trepunktsfäste för enkel flytt. Foderplatser 22 st Gallrets bredd 165 mm på långsidorna, 180 mm på gavlarna L x B x H 1700 x 1600 x 2100 mm Vikt 200 kg

34-TV

TACKVÄNDARE Ställ enkelt djuret i tackvändaren, fäll sedan den ställbara hållaren över djuret. Tackvändarens huvudhållare låser sig själv automatiskt när djuret är infångat i tackvändaren. Huvudhållaren går att justera i storlek, ytterstagen för ökning och minskning och mittenstagen i sidled, detta anpassas efter djurets storlek. Den roterande vaggan vrids runt sin egen axel för att det ska vara lätt att vända den med djuret i, samt att hela momentet dämpas av en fjäder för att göra upplevelsen mer behaglig för djuret. Botten är försedd med nät ovanpå plåten för att minska risk för halka hos djuret. Hjul ingår. L x B x H 1200 x 1580 x 1110 mm Justeras enkelt i storlek Automatisk låsning av huvudhållare Fjäderdämpad Nätförsedd botten Hjul ingår Vikt 134 kg (med hjul)

34 FODERHÄCKAR


Kellfris grindssystem är ett mobilt grindsystem med flyttbara, stabila grindar som gör det enkelt att bygga drivgångar, boxar, inhägnader eller avskärmningar. Under vintern kan grindarna användas till att bygga upp rastgårdar eller till inredning i lösdriftshallar. Grindarna är kraftigt konstruerade och höjden är väl tilltagen. Grindarna kopplas enkelt ihop. Används både till nöt och häst.

25-300160

25-300160A

25-300173

KELLFRIGRINDEN

ALUMINIUMGRIND

KELLFRIGRINDEN 173 CM

Plattovala rör. Grindfoten förhindrar grinden att sjunka ner i marken samt fungerar som en med vid förflyttning då grinden inte behöver lyftas. Låsning; länkar med schackel.

Fångstgrinden som är gjord i aluminium är ett perfekt komplement till våra vanliga grindsystem, med sin vikt på endast 20 kg spar du axlar och rygg. Perfekt vid de tillfällen när du flyttar dina grindar ofta. Låsning; länk med schackel.

Kraftigt konstruerad för att tåla trycket från de större djuren. Grinden är försedd med U-böjda ändrör i båda ändar vilket minskar skaderisken vid eventuella utbrytningsförsök. Grinden går att vända om man vill ha ramröret närmare marken vid inhägnad av mindre djur som t.ex kalvar. Koppla enkelt ihop grinden med låskedjorna.

Grindens totalhöjd 1700 mm Totallängd 3000 mm Rörkonstruktion 50/30 mm Galvaniserad Vikt 36 kg

L x H 3000 x 1680 mm Material alumium Vikt 17 kg

L x H 3000 x 1730 mm Galvaniserad Vikt 38 kg

25-300160KS

25-300160NL

25-300159D

NÄTGRIND MED FOTBÅGE

Plattovala rör. Låsning; länk med schackel. Enkel låsning av dörren.

Plattovala rör och kraftigt stålnät. U-böjt ändrör för att förhindra skador vid försök att ta sig ut. Låsning: länkar med schackel. Maskstorlek 100 x 100 mm.

FLYTTBAR GRIND MED DÖRR L x H 3000 x 2300 mm Rördimension 50 x 30 mm Dörrens bredd 1200 mm Dörrens totalhöjd 2300 mm Galvaniserad Vikt 63 kg

25-FGD

SKJUTDÖRR FÖR FÅNGSTGRINDAR Kraftig galvaniserad skjutdörr för fångstgrindar. Passage 90 x 190 cm. Passar till Kellfris flyttbara grindar. B x H 900/1160 x 2000 mm Dimensioner 40 x 40 mm & 60 x 30 mm Galvaniserad Vikt 55 kg

Grindens totalhöjd 1700 mm Totallängd 3000 mm Rörkonstruktion 50/30 mm Vikt 28 kg

GRIND MED KALVSLUSS Plattovala rör. Bredden på kalvslussen går att justera för att anpassas efter kalvarnas storlek. Låsning: länkar med schackel. Grindens totalhöjd 1700 mm Totallängd 3000 mm Rörkonstruktion 50/30 mm Öppningens bredd 520 mm Öppningens totalhöjd 1020 mm Galvaniserad Vikt 40 kg

KELLFRI BASIC

25-300157

FLYTTBAR GRIND MED KROK OCH LÄNK Runda rör. Låsning; kombinerad krok och länk. Grindens totalhöjd 1570 mm Totallängd 3000 mm Rörkonstruktion 41 mm ø Galvaniserad Vikt 36 kg

25-300158D

FLYTTBAR GRIND MED DÖRR Runda rör. Låsning; länk med schackel. Enkel låsning av dörren. H x L 1550 x 3000 mm Rörkonstruktion 43 mm ø Öppningens bredd 1200 mm Öppningens totalhöjd 2200 mm Galvaniserad Vikt 63 kg

GRINDAR OCH STALLINREDNING 35


GRINDAR

25-300160TD

Rejält, snyggt och rationellt, öppningar till vägar, beteshagar och olika passager. Betryggande hållbarhet.Grindar av rör med ø 43 mm i hela grinden. Grindarna kan genom den kraftiga konstruktionen användas i djurstallar för avstängning av fodergångar och dyl. Justerbara gångjärnsöglor och fjäderbelastad låssprint är standard.

PRESENNING TILL GRINDAR, 3,0 M Kraftig och stryktålig presenningsduk anpassad för 3-meters grindar. Lämplig som vindskydd eller avskiljare, kalvningsfålla eller liknande. Kraftiga öljetter runt om. Fästes enkelt med medföljande rep. L x B 2880 x 1200 mm

ART.NR

25-200

25-300

25-365

25-425

25-460

25-500

Längd Höjd Vikt Galvaniserad Rör

2000 mm 1150 mm 32 kg Ja 43 mm ø

3000 mm 1150 mm 45 kg Ja 43 mm ø

3650 mm 1150 mm 48 kg Ja 43 mm ø

4250 mm 1150 mm 58 kg Ja 43 mm ø

4600 mm 1150 mm 62 kg Ja 43 mm ø

5000 mm 1150 mm 66 kg Ja 43 mm ø

05-H Hängstolpe till grind

05-L Låsstolpe till grind

05-110 Väggfäste

05-VFTGS Väggfästen

05-20 Låsanordning

TELESKOPGRIND TG Teleskopgrindarna är lämpliga vid passager som behöver öppnas och stängas, både i stall och utomhusmiljö. Levereras med två väggfästen och en låsanordning. Kellfris Teleskopgrindar med rördimension 42 mm är flexibla och är konstruerade för många års användning. Grinden finns i 5 längder från 1,4 till 6,0 m. Rördimension, hondel 42/35 mm. Rördimension, handel 35/28 mm. ART.NR

25-TG200

25-TG300

25-TG400

25-TG500

25-TG600

Längd Höjd Vikt Galvaniserad Avstånd mellan rör Väggfästen Låsanordning

1,4 - 2,0 m 1100 mm 25 kg Ja 228 mm -

2,0 - 3,0 m 1100 mm 30 kg Ja 228 mm -

3,0 - 4,0 m 1100 mm 40 kg Ja 228 mm -

4,0 - 5,0 m 1100 mm 47 kg Ja 228 mm -

5,0 - 6,0 m 1100 mm 57 kg Ja 228 mm -

36 GRINDAR OCH STALLINREDNING

TELESKOPGRIND TGL Kellfris Teleskopgrindar med rördimension 60 mm är flexibla och dimensionerade för att klara trycket från de största djuren. Grinden finns i 3 längder från 2000 5000 mm. Justerbara gångjärnsöglor och dubbel, fjäderbelastad låsanordning är standard. Rördimension, hondel 60 mm. Rördimension, handel 48 mm.

05-VFTG Väggfästen

ART.NR

25-TGL300

25-TGL400

25-TGL500

Längd Höjd Vikt Galvaniserad Avstånd mellan rör Väggfästen Låsanordning

2,0 - 3,0 m 1100 mm 76 kg Ja 220 mm Standard

3,0 - 4,0 m 1100 mm 100 kg Ja 220 mm Standard

4,0 - 5,0 m 1100 mm 121 kg Ja 220 mm Standard


Tillbehör till vindskydd 6 x 6 m:

GAVEL MED ÖPPNING

FÖRLÄNGNING 3,0 M

Försedd med kraftiga dragkedjor och upphängning för anpassad höjd efter djurstorlek, vikt i dörrens nederkant för att minimera flax och underlätta stängning, som vindskydd eller väderskyddat förråd

Förlängningsdel med smart omlottskarv som gör förlängningen vädersäker. Djupare vindskydd ökar skyddsnivån samt ökar naturligtvis ytan för flera djur med 18 m². Vikt 256 kg 25-T6003 Förlängning exkl. grindar

25-T600G B x H Öppning: 2700 x 3100 mm Vikt 15 kg

25-T6003K Förlängning inkl. grindar

VINDSKYDD 6 X 6 M Taket är konstruerat av kraftigt dimensionerade stålbågar och byggs ihop med Kellfris flyttbara fotbågegrind. Tältduken täcker tak och 3 sidor. Vindskyddet förankras med medföljande jordankare. Vindskyddet säljs i två utföranden, med eller utan fotbågegrindar. Vindskydden levereras omonterade i kompletta paket, inkl beslag, rep, skruvar, muttrar och jordankare. ART.NR LxBxH Grindar Tältduk Galvade jordankare

25-T600K 6 x 6 x 4 m (inkl grindar) 6 st fotbågegrindar 25-300160 PVC grågrön 600 g/m2 12 st

25-T600 6 x 6 x 4 m (inkl grindar) Ingår ej PVC grågrön 600 g/m2 12 st

25-T300K

VINDSKYDD FÖR FÅR Ett enkelt och ekonomisk vindskydd för de mindre djuren eller varför inte för mindre maskiner som förvaras utomhus. Vindskyddet levereras omonterat i komplett paket, inkl galvade grindar, beslag, rep, skruvar, muttrar, galvaniserade jordankare och tältduk som täcker tre sidor.

25-FVF

VÄGGFÄSTE FÖR FÅRGRIND Väggmonterat fäste för infästning av fårgrind mot vägg.

L x B x H 3 x 1,8 x 1,7 m (inkl grindar) Vikt 83 kg Rördimension 25/19 mm Tältduk PVC 300 g/m2

FÅRGRINDAR

25-FF2004

Bygg snabbt och enkelt inhägnader med Kellfris grindar för får. Metallringar för enkel sammankoppling, inga lösa detaljer. Rördimension 20 mm. Avstånd mellan vågräta rör från botten på grinden i cm 8/8/9/10/13/14/16 cm. Höjd till översta röret är 107 cm. ART.NR Längd Höjd Vikt Rörkonstruktion Galvansierad

25-F1500 1500 mm 1200 mm 9 kg 20 mm ø Ja

Höjd 1200 mm Plåt 70*4mm Vikt 5 kg

25-F2000 2000 mm 1200 mm 11 kg 20 mm ø Ja

FODERFRONT FÅR Kellfri galvaniserad foderfront för får med 4 ätplatser. Bygg snabbt och enkelt inhägnader med Kellfris grindar för får. Stabila och flexibla. Metallringar för enkel sammankoppling, inga lösa detaljer. Längd 200 cm Höjd 120 cm Avstånd ätplatser 45 cm Öppning ätplatser 11 cm Vikt 15 kg

25-F1200D

FÅRGRIND MED DÖRR Kellfri galvaniserad fårgrind med dörr, för person- eller djurgenomgång, galvaniserad. Byggs enkelt ihop med Kellfris fårgrindar som finns i två olika längder, 1,5 och 2 meter. Bygg snabbt och enkelt inhägnader med Kellfris grindar för får. Stabila och flexibla. Metallringar för enkel sammankoppling, inga lösa detaljer. Bredd 120 cm Höjd 120 cm Ramprofil 50*50 Vikt 14 kg

GRINDAR OCH STALLINREDNING 37


22-240110

ARBETSGRIND

22-290110A

ARBETSGRIND ALUMINIUM

Kellfris arbetsgrindar för tillfällig avspärrning är tillverkade i galvaniserat stål. Arbetsgrindarna är enkla att koppla samman och kan ställas upp sammankopplade även på ojämnt underlag. Ingen trafik råkar slinka igenom samtidigt som de platta fötterna höjer säkerheten för gångtrafik (minskar snubbelrisken). Levereras som standard med reflex.

Säljes i förpackning 1-pack och 10-pack Kravallstaketet är tillverkad av aluminiumrör med utmärkta korrosionsegenskaper. Fördelen med kravallstaketet är att det är mycket lätt och stabilt. Levereras med röd/gul reflex som uppfyller trafikverkets norm.

Längd 2400 mm Höjd 1100 mm Stålram 38 mm ø Reflex 1600 x 100 mm Galvaniserad Vikt 16,6 kg

Längd 2900 mm Höjd 1120 mm Stålram 38 mm ø Grind i aluminium Galvaniserade fötter Vikt 12 kg Tillbehör 22-YFOT Y-fot i aluminium

22-350550

TELESKOPISK VÄGBOM Kellfris teleskopiska vägbom är av kraftig och gedigen konstruktion. Bommen är reglerbar mellan 3,5 – 5,5 m och stolparna är 1,8 m långa för stabil montering. Bommen kan låsas med hänglås och låset är slagoch väderskyddat. Samtliga delar är tillverkade av galvaniserat stål och den levereras med reflexer monterade. Längd 3500 - 5500 mm Höjd 900-1200 mm Fast bom 3500 x 60 mm Teleskopisk bom 2500 x 50 mm Rörfäste till bom 900 x 70 mm Stolpe 1800 mm Galvaniserad Vikt 40 kg Reflex ingår Hänglås ingår ej

22-1002002

VILTSTÄNGSEL

22-100902

FÅRSTÄNGSEL

Säljes i förpackning 1-pack och 4-pack Längd 100 m Höjd 90 cm Tråddiameter 2 mm Höjd på maskorna från botten ca 9/10/11/13/14/16/17 cm Maskbredd 16 cm Galvaniserat

22-1001202

FÅRSTÄNGSEL Längd 100 m Höjd 120 cm Tråddiameter 2 mm Tätare mellan trådarna nertill Maskbredd 15 cm Höjd på maskorna från botten ca 9/9/10/11/13/14/15/18/20 mm Galvaniserat 5 cm

Kellfri viltstängsel är galvaniserat vilket förlänger livslängden. Varje rulle är 92 meter långt och 2,0 m hög. Stängslet är ett vridknutsnät med mindre maskor nedtill för att hindra småvilt. Tråddiameter är 2 mm med kraftigare tråd i över och underkant. Höjd på maskorna från botten ca 9/10/11/13/14/16/17 cm.

STOLPAR Tryckimpregnerad rund stolpe. Impregnerade enligt NTR-A. Färdigspetsad.

22-1506 Höjd 1500 mm, ø 60 mm, bunt om 126 st

22-1758 Höjd 1750 mm, ø 80 mm, bunt om 84 st

22-3008 Höjd 3000 mm, ø 80 mm, bunt om 50 st

38 GRINDAR OCH STALLINREDNING

27-EA52

JORDBORR Bensindriven jordborr för effektiv håltagning för tex stolpar, plintar och växter. 1 st borr ingår i priset och du väljer fritt av följande diameter på borret: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 200 mm eller 300 mm! Borr diameter 60-300 mm Borr längd 800 mm Motorstorlek 52 cc Effekt 2,2 kW Bränsletank 1200 ml Vikt 12 kg

27-PD83

STOLPDRIVARE

Med en egen vikt om 18,4 kg samt kraften från fyrtaktsmotorn driver man med stolpdrivaren enkelt och skonsamt ner stolpen. Lättstartad och enkelt handhavande. Diameter Max 83 mm Kapacitet Slagkraft 34 Joule, 1720 slag/minut Motor 4-takt 36 cc, 1,3 hk Vikt 18,4 kg


22-HH0192

22-HH011

22-HH013M

Ett snyggt och praktiskt hönshus med hönsgård till dig med ca 2-10 höns. Tillverkad av fin och högkvalitativ europeisk gran som är FSC märkt.

Ett snyggt och praktiskt hönshus med hönsgård till dig med ca 2-10 höns. Tillverkad av fin och högkvalitativ europeisk gran som är FSC märkt.

Ett snyggt och praktiskt hönshus med hönsgård till dig med ca 2-11 höns. Tillverkad av fin och högkvalitativ europeisk gran som är FSC märkt.

L x B x H: 2040 x 745 x 1160 mm

L x B x H: 1988 x 755 x 1029 mm

L x B x H: 2100 x 900 x 1329 mm

HÖNSHUS LOTTA

HÖNSHUS ESTER

22-HHR300

22-HH005S

22-HH300

Ett snyggt och praktiskt hönshus med hönsgård till dig med ca 2-13 höns. Tillverkad av fin och högkvalitativ europeisk gran som är FSC märkt.

Ett populärt hönshus för dig med 2-5 höns och som vill ge dina djur ett fint och säkert hem med stort utrymme. Huset är tillverkat i solid gran med tjärpappstak.

L x B x H: 2000 x 1381 x 1546 mm

L x B x H: 1450 x 1150 x 1870 mm

HÖNSHUS AGDA

HÖNSHUS GULLAN

HÖNSHUS PREMIUM

HÖNSGÅRD TILL HÖNSHUS PREMIUM Tak- och sidosektioner av nät håller rovfåglar och räven borta. Inhägnad rastgård skyddar även hönsen mot omgivande vägtrafik. 4 st taksektioner, 6 st sidosektioner, 1 st sidosektion för hönshus och 1 st dörrsektion. L x B x H: 3100 x 2970 x 2130 mm

47-82844

HÖNSHUS ISOLERAT

22-501509

22-501807

Ett populärt hönshus som är isolerat och som kan värmas upp så att hönsen inte fryser under de kallaste månaderna. Temperaturen i hönshuset håller ca 2-5 plusgrader när det är kallt ute. Värmen slås på vid 5 plusgrader och ifrån vid 13 plusgrader. För ca 2 - 5 st höns.

Galvaniserat hönsnät med 50 mm maskstorlek, 50 m rullar för hönsgårdar, kaninburar eller småviltsskydd runt buskar och träd.

Galvaniserat, sexkantigt hönsnät med 25-mm-maskstorlek. 50 m rullar för hönsgårdar, kaninburar eller småviltsskydd runt buskar och träd.

Längd 50 m Höjd 1500 mm Nätstorlek 50 mm Trådtjocklek 0,9 mm

Längd 50 m Höjd 1800 mm Nätstorlek 25 mm Trådtjocklek 0,7 mm Galvaniserat

L x B x H: 1.460 x 740 x 820 mm

HÖNSNÄT

HÖNSNÄT

GRINDAR OCH STALLINREDNING 39


HUNDGÅRD

HUNDGÅRD

En hundgård i mycket stabil konstruktion och med sektioner som tål stor påfrestning. Väl tilltagen höjd 184 cm gör att hundgården passar de flesta hundraser. Sektionerna monteras ihop med bult och mutter. För bästa hållbarhet är gallersektionerna varmgalvaniserade enligt EN ISO 1461.

Flexibilitet och låg vikt gör den enkel att montera, bygga till/om efter behov. Väl tilltagen höjd 180 cm gör att hundgården passar de flesta hundraser. Galvaniserad.

25-HGB120P SEKTION 1,20 M B x H: 120 x 184 cm Ram i 25 x 25 mm profil Rördiameter 1,6 cm

49-80597

CANVASBUR IHOPFÄLLBAR Enkel att fälla ihop och bära med vid resor, tävling eller träning. FInns i storlekarna L-XXL.

25-HGB120P SEKTION MED DØR 1,20 M B x H: 120 x 184 cm Ram i 25 x 25 mm profil Rördiameter 1,6 cm

49-81365

STÅLBUR, 2 DÖRRAR Ihopfällbar stålbur med 2 dörrar, till utställning, hotell eller i hemmet. I storlekarna M-L.

JAKTTORN

25-HG120D Dörrsektion H x B 1800 x 1200 mm Dörröppning 1670 x 610 mm

49-82393

BILBUR I ALUMINIUM INKL DYNA, 2 DÖRRAR Två-dörrars aluminiumbur för transport. Mellanvägg finns att köpa til.

25-HG120SWE Nätsektion Partner B Bergbom & Söner Svensktillverkad H x B 1800 x 1200 mm Maskstorlek 60 x 65 mm

49-81349

HUNDKOJA ISOLERAD Hundkoja med dubbla väggar med isolering av cellplast. L x B x H 100 x 83 x 94 cm Med plastgardin

30-JT

Svensktillverkat jakttorn i tryckimpregnerat trä, komplett byggsats med fästmateriel, enkel montering med förborrade hål i reglar och stolpar för medföljande M8 bult. Hög stabilitet och säkerhet med 80 x 80 mm i hörnstolparna och stabil stege, flyttbar sittlave. Med ett torn ökar man inte bara sikten utan även säkerheten vid avlossat skott, vinkeln mot marken ger ett säkrare kulfång. 30-GT240 Golvhöjd 1,4 m Golvyta 1,0 m2

25-HG120P Nätsektion H x B 1800 x 1200 mm Maskstorlek 60 x 65 mm

30-GT300 Golvhöjd 2,0 m Golvyta 1,1 m2

40 GRINDAR OCH STALLINREDNING

JAKTTORN Ett högkvalitativt aluminiumtorn för jakt, med en kapacitet om 150 kg, stabilt och med en helt knarrfri konstruktion. Konstruerad som en trappstege gör tornet mycket enkelt att resa och använda. En 90 cm bred svetsad stege gör klättringen säker, justerbara skyddsgrindar, öppningsbar på stegsidan för enkelt insteg till golvet med måtten 70 x 75 och på en höjd om 220 cm. Justerbara, flyttbara markstöttor för ökad stabilitet i sidled tillsammans med en stor öppningsbredd på tornbenen (230 cm) gör tornet, rätt placerat, stabilt och stadigt. Totalhöjd 3,45 m Höjd till golv 2,2 m Öppningsbredd 2,3 m Vikt 55 kg


Kellfris sortiment av systemuppbyggd inredning för nötkreatur är av hög kvalitet och slitstark konstruktion. Inredningen är lätt att montera och går att kombinera efter dina önskemål. Vi har även ett stort sortiment av beslag, stolpar, rör och väggfästen.

RÖRGRIND

25-PF300

25-DF300

PINNFRONT

Rörgrindar för drivgångar, boxar eller avspärrningar. Rörgrindarna är stabila och flexibla och kan användas till en mängd olika områden så som boxar, drivgångar eller avspärrningar. Ram av 60 x 3,25 mm rör och de vertikala rören av 27 x 2,5 mm. ART.NR

25-308

25-308D MED PORT

Längd Höjd cc Galvaniserad Vikt

3280 mm 1165 mm 133 mm Ja 73 kg

3080 mm 1165/1865 mm 133 mm Ja 88 kg

DIAGONALFRONT

Pinnfront för hornbärande djur med fri tillgång till foder. Pinnfronten är lämplig för djur som har fri tillgång till foder. Utformningen leder till minskat foderspill då djuren inte behöver backa om de blir bortjagade av andra djur utan bara lyfta på huvudet och gå åt sidan. Hela fronten är gjord av 60 x 3,25 mm rör.

Diagonalfronter för djur med fri tillgång till foder. Diagonalfronter är ett bra alternativ till djur som har fri tillgång till foder. Utformningen försvårar för djuren att dra med sig foder från foderbordet vilket ger lite foderspill. (ej lämplig för hornbärande djur). Horisontella rör 60 x 3,25 mm rör, vertikala rör 48 x 3,25 mm rör.

Längd 3240 mm Höjd 950 mm Galvaniserad Vikt 64 kg

Längd 3000 mm Höjd 950 mm cc 400 mm Galvaniserad Vikt 59 kg

FRONTLÅSGRINDAR

FASTFRONT

Fastfronter som passar både ungdjur och vuxna djur. Fastfronter för lösgående djur i lösdrift eller boxar är en av den vanligaste konstruktionerna av ätfronter. Passar både ungdjur och vuxna djur. Horisontella rör 60 x 3,25 mm, vertikala rör 48 x 3,2 mm. Galvaniserad. ART.NR

25-FF4X750

25-FF5X700

25-FF7X500

25-FF8X400

Foderplatser Längd Höjd cc Vikt

4 st 2910 mm 1070 mm 750 mm 67 kg

5 st 3300 mm 1070 mm 700 mm 80 kg

7 st 3410 mm 1070 mm 500 mm 90 kg

8 st 3130 mm 1070 mm 400 mm 95 kg

Fronter med låsgrind för lösgående djur i lösdrift eller boxar. Fastlåsning av djur i lösdrift eller boxar underlättar hanteringen vid tillfällen då det finns behov av att inspektera djuren som t ex vid behandling, inseminering och dyl. Med låsgrindar finns även möjlighet att stänga djuren ute från foderbordet vid t ex rengöring. Horisontella rör 60 x 3,25 mm, vertikala rör 48 x 3,25 mm. Galvaniserad. ART.NR

25-FL4X750

25-FL4X700

25-FL5X600

Foderplatser Längd Höjd cc Vikt

4 st 2970 mm 1100 mm 750 mm 106 kg

4 st 2810 mm 1100 mm 700 mm 105 kg

5 st 2970 mm 1100 mm 600 mm 104 kg

25-JF300

FODERFRONT Ytterligare ett alternativ i Kellfris flexibla grindsystem. Foderfront med reglerbar nackbom för växande djur eller besättningsskiftningar. Helgalvad kraftig konstruktion med flera monteringsalternativ. 4 plattjärn ingår vid leverans. L x H 3000 x 1070 mm Rör runt 60*3.25 Vikt 64 kg

34-FT40

FODERTRÅG TILL GRIND, 40 L Fodertråg 40 l till kraftfoder För montering på grind med max 45 mm rördiameter Runda kanter Varmgalvaniserad Hål för låsbult i krokarna

34-FTH

FODERTRÅG FÖR GROVFODER Fodertråg för hö eller ensilage För montering på grind med max 45 mm rördiameter Hål för låsbult i krokarna Varmgalvaniserat

GRINDAR OCH STALLINREDNING 41


BESLAG, STOLPAR, RÖR OCH VÄGGFÄSTEN Kellfris stallinredning är systemuppbyggd och går att kombinera efter dina önskemål, vi har ett stort sortiment av beslag, stolpar, rör och väggfästen. Art. nr 05-B70D 05-B70DR 05-B70DV 05-B70E 05-B70PF 05-B70R48 05-B70T 05-B70VK 05-B70VKF 05-BN70S 05-BUN70L 05-BUN70S 05-FBES 05-FBS 05-FBUN

Benämning Beslag 70 dubbel Beslag 70 dubbel rak Beslag 70 dubbel vinkel Beslag 70 enkel Beslag 70 plankfäste, platta + 2 byglar Beslag montering 48 mm rör på 70x70 stolpe Beslag 70 trippel Beslag 70 vk-fäste Beslag 70 vk-fäste Beslag nackbom montering på 70 x 70 stolpe Beslag utflyttad nackbom 20 cm mont 70 x 70 stolpe Beslag utflyttad nackbom 15 cm mont 70 x 70 stolpe Fastbeslag enkelt skruvbart Fastbeslag skruvbart Fastbeslag utflyttad nackbom skruvas på bef stolpe

05-FN 05-HFL 05-K60

Förstärkning nackbom 1 st/rörskarv Handtag för frontlåsgrind Överfallsklammer 62 skruvas mot bef stolpe

05-NH70 05-NS7020 05-NS7060 05-NSL7012

Nedgjutningshylsa 70 stolpe 80 x 80 x4 l=300 Nedgjutningsstolpe 70 x 70 l=2000 Nedgjutningsstolpe 70 x 70 l=6000 Nedgjutningsstolpe galv. liggbås 70 x 70 x 4 l=1200

05-R48GM 05-R60GM 05-RH50 05-RH60 05-SS7016 05-SS7030

Rör runt 48 x 3,2 l = 6000 Rör runt 60 x 3,25 l = 6000 inkl. muff Rörhållare för nackbom 50 mm Rörhållare för nackbom 60 mm Skruvbar stolpe 70 x 70 l = 1600 Skruvbar stolpe 70 x 70 l = 3000

05-VKF110

Vattenkoppfäste 110 x 80

42 GRINDAR OCH STALLINREDNING

05-B70D

05-B70DR

05-B70DV

05-B70E

05-B70PF

05-B70R48

05-B70T

05-B70VK

05-B70VKF

05-BN70S

05-BUN70S

05-FBES

05-FBUN

05-FBS

05-HFL


KINNE-VEDUM, GÖTENE


28-HBF300EX

FRONT MED KLAFFDÖRR 3,0 M

FRONT MED SKJUTDÖRR 3,0 M

28-HBM300

Boxhöjd 2265 mm Längd 3000 mm Boxöppning 1200 mm Plankhöjd i front 1300 mm

Boxhöjd 2265 mm Längd 3000 mm Boxöppning 1200 mm Plankhöjd i front 1300 mm

Boxhöjd 2264 mm Längd 3000 mm Plankhöjd mellanvägg 1400 mm

Finns i följande utföranden: Utan plankfyllnad, inkl. granplank och inkl. plastplank

Finns i följande utföranden: Utan plankfyllnad, inkl. granplank och inkl. plastplank

Finns i följande utföranden: Utan plankfyllnad, inkl. granplank och inkl. plastplank

28-HBF350EX

28-HBF350

28-HBM350

Boxhöjd 2265 mm Längd 3500 mm Boxöppning 1200 mm Plankhöjd i front 1300 mm

Boxhöjd 2265 mm Längd 3500 mm Boxöppning 1200 mm Plankhöjd i front 1300 mm

Boxhöjd 2264 mm Längd 3500 mm Plankhöjd mellanvägg 1400 mm

Finns i följande utföranden: Utan plankfyllnad, inkl. granplank och inkl. plastplank

Finns i följande utföranden: Utan plankfyllnad, inkl. granplank och inkl. plastplank

Finns i följande utföranden: Utan plankfyllnad, inkl. granplank och inkl. plastplank

FRONT MED KLAFFDÖRR 3,5 M

FRONT MED SKJUTDÖRR 3,5 M

MELLANVÄGG 3,0 M

MELLANVÄGG 3,5 M

28-HBL

FODERLUCKA

28-HBM300TG

Såga ur och montera enkelt fast en foderlucka i fronten på boxen så kan du utfodra dina hästar utifrån gången.

28-HBM300T

MELLANVÄGG GALLER 3,0 M

MELLANVÄGG TÄT 3,0 M

Boxhöjd 2265 mm Längd 3000 mm Plankhöjd mellanvägg 1400 mm

Boxhöjd 2265 mm Längd 3000 mm Plankhöjd mellanvägg 1400 mm

Finns i följande utföranden: Utan plankfyllnad, inkl. granplank och inkl. plastplank

Finns i följande utföranden: Utan plankfyllnad, inkl. granplank och inkl. plastplank

28-HBM350TG

28-HBM350T

Boxhöjd 2265 mm Längd 3500 mm Plankhöjd mellanvägg 1400 mm

Boxhöjd 2265 mm Längd 3500 mm Plankhöjd mellanvägg 1400 mm

28-FG

Finns i följande utföranden: Utan plankfyllnad, inkl. granplank och inkl. plastplank

Finns i följande utföranden: Utan plankfyllnad, inkl. granplank och inkl. plastplank

Längd 1350 mm Höjd 850 mm Rördimension 25 mm Vikt 15,5 kg

MELLANVÄGG GALLER 3,5 M

28-HBVF

VÄGGBESLAG HÄSTBOX

Höjd: Ram 461 mm Lucka 360 mm Längd: Ram 667 mm Lucka 424 mm

MELLANVÄGG TÄT 3,5 M

28-HB1

BESLAG HÄSTBOX RAK 1-VÄG

FÖNSTERGALLER

28-HB2

BESLAG HÄSTBOX RAK 2-VÄG

28-HBGK

28-HB3

BESLAG HÄSTBOX 3-VÄG

44 HÄST, STALL OCH RIDBANA

28-HB2V

BESLAG HÄSTBOX VINKEL 2-VÄG

GULDKNOPP TILL HÄSTBOX

28-HBVFR

VÄGGBESLAG HÄSTBOX RAKT

28-HBS

STOLPE HÄSTBOX

Galvad stolpe 50x50 mm


HÄST, STALL OCH RIDBANA 45


28-SHL

SADELHÅLLARE LÅSBAR Idag är sadelstöld ett stort problem trots låsta sadelkammare. Nu har vi utvecklat en låsbar sadelhållare där du enkelt låser fast din sadel i själva sadelhållaren. En billig försäkring helt enkelt där du tar ytterligare ett steg till för att försvåra för inbrottstjuven. L x B x H 615 x 305 x 275 mm Rördiameter 25 mm Fyrkantsprofiler 30 x 20 mm Diagonalstag 20 mm Plattjärn 30 x 6 mm Höjd uppfälld 880 mm Kedjans längd 360 mm

28-TH6P

TÄCKESHÄNGARE

28-SHL21522

SADELHÅLLARE Sadelhållare gjord för 3 st sadlar och med hållare i nät för schabrak i botten. Ställningen har tre krokar där du kan hänga träns eller annan utrustning på. Hållarna är uppdelade, de två översta kan roteras så att du själv kan välja hur du vill att sadlarna ska hänga.

Täckeshållare med plats för minst 6 st täcken.Rören är rejäla, 2,5 cm ø, så du kan hänga upp riktigt tjocka, blöta täcken utan att armarna viker sig. Armarna är svängbara, så när täckena är blöta viker man ut armarna så det blir luft runt varje täcke. När täckena är torra skjuter man ihop armarna åt sidan så tar de minimalt med plats. I botten finns en extra båge där du kan hänga benskydd, lindor eller schabrak.

L x B x H 730 x 335 x 1750 mm Vikt 14,5 kg

B x H 686 x 1.353 mm Svingbare arme

28-10010016P

STALLMATTA 46-SP1002X20W

47-291150

FLUGFÅNGARE

KÖLDRIDÅ

Elektrisk flugfångare till stall, gårdsmiljö, fritidshus, verkstad och andra rum där du vill hålla flygande insekter borta. Insektsfångaren tål fuktiga miljöer, dock inte regn eller direkt kontakt med vatten.

Skyddar mot kyla och drag samt låter djur eller maskiner passera smidigt. En köldridå med mycket goda köldegenskaper, smidigt ner till -20 °C. Hög ljusgenomsläpplighet, transparent blå. Hög slitstyrka och UV-beständig.

L x B x H 670 x 70 x 310 mm 2x20 watts lampor Ultraviolett ljus Rostfri Vikt 4 kg

L x B 2500 x 300 mm Tjocklek 3 mm

KASSE, 75 L Använd den till att bära hö, tvätt, ved m.m. 20-HBB BLÅ 20-HBY GUL

Stallmatta 1x1 m i gummi sparar strökostnader, har ljud- och värmeisolerande effekt och framförallt ger de en mjuk och isolerad bädd som är gynnsamt för senor och leder. Mattorna torkar fort och reducerar lukten av ammoniak. Mattan läggs lätt på plats och den ligger still tack vare pusselmönstret. Storleken anpassas enkelt genom att skära till med kniv, lämna ett litet glapp till boxväggarna. 16 mm pusselmönster. L x B 100 x 100 cm Tjocklek 16 mm Pusselmönster på fyra sidor Tål broddar Räfflad undersida

20-BS

BALSNURRA Kraftigt byggd fodersnurra för rundbal, som avsevärt förenklar foderhanteringen. Placera balen på plattformen och snurra av lager för lager, du slipper riva och slita. Enkel och kraftig konstruktion för lång livslängd. L x B x H 1300 x 1300 x 320 mm Vikt 49 kg

46 HÄST, STALL OCH RIDBANA


28-HHB

BOM FÖR HÄSTHINDER Rundsvarvad träbom, 3,0 m, i antimögelbehandlad furu. Sprickor kan förekomma. Bredd 3000 mm Dimension ø 100 mm Vikt ca 12 kg

28-HHS

HINDERSTÖD Galvaniserade lätta hinderstöd som tål att stå ute. Hinderstödet har rejäl fot och hål för bomhållare på två sidor av stolpen med 5 cm mellanrum. Säljes parvis och fyra stycken bomhållare ingår.

28-CVB

Höjd 1800 mm Fot bredd 600 x 600 mm Stolpe dimension 50 x 50 mm Vikt 10 kg Galvaniserad

Tre olika höjder på bommen beroende på hur du ställer stödet, 15, 30 eller 45 cm. Fästet för bommen är 10 cm ø. Utrustat med en låsbult.

Tillbehör: 28-HS Bomhållare

CAVALETTISTÖD

L x B x H 500 x 500 x 100 mm Vikt 5 kg

28-CPKT

CAVALETTIPAKET 6 st Cavalettistöd 3 st bommar

28-HPAKET

28-HPKTM

28-HPKTP

HINDERPAKET BAS

HINDERPAKET MELLAN

HINDERPAKET PLUS

8 st hinderstöd 12 st bommar 24 st bomhållare

14 st hinderstöd 17 st bommar 34 st bomhållare

22 st hinderstöd 27 st bommar 54 st bomhållare

28-HPKTBT

TRÄNING BAS 8 st Hinderstöd 6 st Cavalettistöd 15 st bommar 24 st bomhållare

28-HPKTMT

28-HPKTPT

TRÄNING MELLAN

TRÄNING PLUS

14 st Hinderstöd 6 st Cavalettistöd 20 st bommar 34 st bomhållare

22 st Hinderstöd 6 st Cavalettistöd 30 st bommar 54 st bomhållare

HÄST, STALL OCH RIDBANA 47


28-VBS+

GALVAD HINDERVAGN

HARVMATTOR

En rejält dimensionerad, galvad hindervagn storebror till vår målade vagn som finns i sortimentet. Smidig lösning när du behöver flytta dina hinder när underlaget ska harvas eller som mobil förvaring av hinderparken. Vagnen har ordentliga luftgummihjul och på dragstången finns både handtag och handske för 50 mm kula, så vagnen kan dras av både dragfordon och med handkraft. Bak på vagnen finns en 50 mm kula så man koppla på fler vagnar om/när behovet uppstår.

Kellfris vändbara harvmatta används för bearbetning av mjukare material som text ridbanor och grusgångar och för att plana ut mullvadshögar och djurspillning. Harvmattan finns i 3 arbetsbredder, 130, 170 och 210 cm. Perfekt att använda till ATV/Fyrhjuling. Tre bearbetningsfunktioner beroende på hur man vänder mattan, pinne 45° alternativt 90° mot underlaget eller slät bearbetning utan pinnar mot underlaget.

Man kan även ta bort bomstativet och har då en vagn med lastyta 250 x 100 cm. Flaket är av galvat nätmönster så att material inte ska fastna på flaket. Stativen kan monteras i golvet och kan fungera som en permanent bomförvaring. Flakmått 2500 x 1000 mm Flakhöjd från mark 500 mm Hjul 16x6,5-8 Höjd bomstativ 1500 mm med 500 mm långa armar Längd inkl dragstång 4000 mm, exkl dragstång 2500 mm Totalhöjd 2000 mm Vikt vagn 102 kg Vikt stativ 26 kg Alternativ: 28-V+ Vagn för bomstativ 28-BS+ Bomstativ 28-VT+ Tak

28-RBH

RIDBANEHARV Sladdplanka, 2 rader harvpinnar och rulle är standard på Kellfris ridbaneharv. Dessutom sidoskrapa med stödhjul för att dra in material som tryckts ut från spåret. Sladdplankan och rullen har samma infästning så sladdplankan kan placeras längst bak om underlaget kräver den bearbetningen. De olika redskapen kan justeras individuellt med manuella vevar. Om underlaget kräver mer tyngd vid bearbetning finns det två viktlådor med storlek 37 x 37 cm. Manuell vinsch för att ändra mellan transport- och arbetsläge. Bredd 1500 mm Längd 2200 mm Höjd 850 mm Viktlåda 370 x 370 mm Hjul 16 x 6,5-8 Drag 50 mm Vikt 255 kg

48 HÄST, STALL OCH RIDBANA

ART.NR

36-HM130

36-HM170

36-HM210

Bredd

1300 mm

1700 mm

2100 mm

Färg

Svart

Svart

Svart

Vikt

44 kg

73 kg

90 kg

TREPUNKTSRAM TILL HARVMATTA Koppla enkelt harvmattan till din traktor med denna trepunktsram 36-HM3P170 Till harvmatta 1,7 m 36-HM3P210 Till harvmatta 2,1 m

28-RBH220

RIDBANEHARV Ridbaneharv till traktorn med 220 cm arbetsbredd. Utrustad med en rad fjäderpinnar och en rad krattpinnar, gallerrulle med spiral och sidoskrapa för att dra in material som tryckts ut från spåret. Krattpinnarna i bak, rullen och sidoskrapan är justerbara i höjdled. Gallerrullen går att montera av med enkelt handgrepp. Fjäderpinnarna i främre raden, 20 st är 40 cm långa och har en diameter på 10 mm. De bakre krattpinnarna, 36 st är 20 cm långa och har en diameter på 8 mm. Följsam konstruktion på draget i arbetsläge. Trepunktsfäste kat. 2. Arbetsbredd 2200 mm Totalbredd 2380 mm Längd 2200 mm Höjd 1100 mm Vikt 251 kg


23-VV800

47-221851

VATTENVAGN 800 L

VATTENKOPP, MED RÖRVENTIL

En 120 cm bred bevattningsramp med kran i bakkant på vattentanken för tömning och spridning. Vagnen kan även användas utan vattentank och flaket rymmer en EUR-pall. Kulhandske till 50 mm dragkula ingår.

- Stora karväggar i gjutjärn - Högkvalitativ, emaljerad yta - Lättrengjord vattenkopp - Karvolymskapacitet 1,3 Liter - Vattenanslutning 1/2 tum ovanifrån och underifrån - Lämplig för att fästas på vägg och rör - Rörventil av mässing - Genomflödesvolym 8 liter/min. vid 3 bars lufttryck

Tankvolym 800 liter Mått tank 1200 x 800 x 1165 mm Flakmått 1200 x 800 mm Däck 20x10.00-8 Vikt 78 kg 23-VV Vagn för vattentank 23-VT800 Vattentank 800 l 23-THVV Tråghållare vattenvagn

SKRITTMASKIN Hästar ska ges möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter dagligen och uppvärmning i skrittmaskin reducerar onödiga skador och spar tid. Hästarna går lösa i sina fållor mellan gallergrindar. Skrittmaskinen har steglös hastighet samt ställbar vändtid så att hästarna får gå i både vänster- och högervarv. Elskåp med tydlig enkel manöverpanel ingår vid leverans. Kilremsdrift gör att skrittmaskinen har låg ljudnivå. Galvaniserad.

ART. NR

28-SKM160

28-SKM180

Utvändig diameter Gallergrind Max hastighet Ställbar hastighet Ställbar vändtid Elskåp Galvaniserad

16 m 2 x 1,5 m (4 st) ca 20 km/h Ja Ja 230V, 50Hz, IP65 klassat Ja

18 m 2 x 1,5 m (6 st) ca 20 km/h Ja Ja 230V, 50Hz, IP65 klassat Ja

HÄST, STALL OCH RIDBANA 49


SIGGESGÅRDEN, FULLÖSA, GÖTENE


35-VKMATV150H

35-VKMATV120H

ATV-KLIPPARE 1,2 M Kellfri ATV-klippare är en kraftig slaghack utrustad med lucka baktill för ökad hastighet som bogseras rakt bakom eller genom justering av dragstången snett åt sidan bakom din ATV. Hjulen kan monteras antingen på sidan eller bak på klippaggregatet. Monterar du hjulen bak på aggregatet klipper du närmare tex stolpar och staket, ökad höjdjustering blir smidigare, monterar du hjulen på sidorna får du bättre följsamhet mot marken. ATV-klippen klipper gräsytor med och utan sly och slagornas utformning gör att det blir fina snitt när man klipper gräs och samtidigt är de så rejäla att det tar fingertjock sly. Klipphöjden är justerbar 20-140 mm och handske till 50 mm kulkoppling ingår vid leverans. Arbetsbredd 1200 mm Klipphöjd 20-140 mm Motor 15 hk L x B x H 1760 x 1720 x 900 mm Vikt 243 kg

Slitdelar: R35-VKMATV.001 80-1005VKMATV-HK

Hammarslaga Hammarslaga Heavy duty

ATV-KLIPPARE 1,5 M

Vertikalklippare till ATV eller mindre traktor utrustad med lucka baktill för ökad hastighet och 50 mm vridbar kulhandske. Hjulen monteras bakom eller på sidan om maskinen, antingen för maximal åtkomst invid hinder eller för stabilitet och följsamhet. Släpmedar i sidorna och bred stödrulle bak, ställbara i fasta lägen samt stänkskydd i framkant för att minska risken för stenskott. Dragstången har tre fasta justeringar i sidled,15 hk motor med oljenivåvakt och kraftöverföring via centrifugalkoppling och remmar till rotorvalsen. Fettnipplar på stöd och rotorvalslager för lång livslängd samt tät kåpa över remmarna, servicevänlig och skyddad konstruktion, lätt att rengöra. Stenokänslig och med gott klippresultat är detta en maskin för grönytor med tuffare vegetation och där terränghinder såsom sten, tuvor och rötter kan förekomma, lämplig för putsning av beteshagar, parker, runt ekonomibyggnader, vägkanter etc. Arbetsbredd 1500 mm Klipphöjd 20-140 mm Motor 15 hk L x B x H 1720 x 2060 x 900 mm Vikt 275 kg Slitdelar: R35-VKMATV.001 80-1005VKMATV-HK

Hammarslaga Hammarslaga Heavy duty

35-VKMATV150HXL

ATV-KLIPPARE XL 1,5 M Kraftigt chassi och boggi gör att den klarar av det mesta. Boggin gör att maskinen går mjukt och är följsam i tuff och ojämn terräng.En vals med hammarslagor Heavy duty på 354 g/st gör att du kan klippa grovvuxet gräs och även sly med din ATV Vertikalklippare. Med sin tyngd på 405 kg får du bra kraft att trycka ner grenar och vegetationen, vilket leder till bra klippresultat. För att få maximal kraftöverföring från den 23 hk starka V-twin motor till valsen har vertikalklipparen utrustats med 3 st kilrep och kraftig remspänning. Dragstången är justerbar i fem steg, den kan även placeras centralt på chassit vilket är unikt för branschen. Arbetsbredd 1500 mm Klipphöjd 20-140 mm Motor 15 hk 20-140 mm 23 hk L x B x H 1760 x 2120 x 1100 mm Vikt 405 kg

Slitdelar: 80-1005VKMATV-HK

35-RKATV117

GRÄSKLIPPARE ATV En kraftfull klippare med 16 hk motor, elstart, rostskyddad konstruktion och en klippbredd på 116 cm. Kraftig konstruktion med skyddade rörliga delar, rejäla däck för god följsamhet och med ett gott klippresultat gör den till ett utmärkt redskap till betesputsning eller annan klippning där en kraftigare klippare behövs, t ex runt ekonomibyggnader, parker etc. Knivarna drivs via remmar och är enkla att byta eller slipa, enkel service och underhåll med slät undersida som underlättar renspolning. Klipparen har 50 mm kulkoppling och dragstången har flera inställningsmöjligheter för att anpassas efter olika dragfordon, den kan antingen bogseras centrerat bakom eller sidoförskjuten. Med steglös inställning av klipphöjd, stor tank med nivåmätare och en mycket god följsamhet gör den lämplig till stora ytor och långa arbetspass, en arbetshäst från Kellfri. Arbetsbredd 1160 mm Klipphöjd 25-250 mm Kulkoppling 50 mm Motor 16 hk 3600 rpm Batteri 12V Vikt 202 kg

Hammarslaga Heavy duty

Slitdelar: R35-RKATV117.001 Kniv

ATV-REDSKAP 51


35-SR620

KANTKLIPPARE ATV Kellfris kantklippare är framtagen och specialiserad för effektiv klippning intill hinder såsom byggnader, staket, träd och under elstängsel. Maskinen drivs av en 6,5 Hk bensinmotor och levererar kraften via centrifugalkoppling och rem till klipphuvudet. Maskinen ställs i sidoläge, höger eller vänster och fjädrar undan när den kommer i kontakt med ett hinder såsom träd, stängselstolpar etc för att sedan återgå. Klipphöjden justeras enkelt med stödhjulen. Klipparen arbetar med vanlig trimmertråd av vanlig, grövre modell, den är enkel att ersätta. Draget har många anpassningsmöjligheter både i höjd och sida för tillpassning mot olika dragfordon, smidigt transportläge gör flytten mellan hagarna enkel, levereras med 50 mm kulkoppling. Arbejdsbredd 600 mm Motor 6,5 hk 196 cc Klipper höger och vänster 50 mm kulkoppling Hjul 13 x 5.00 - 6

27-K14

KRATTA ATV Kratta för ATV eller mindre traktor som klarar tuffare förhållanden, tillkörda och packade grusgångar samt ogräsbemängd gårdsmark, men även ridbanor och träningsstråk. Helgalvad stomme med inställning för angreppsvinkeln på pinnarna, lyftögla till vinschvajer samt vändbara, härdade harvspetsar. 80 mm c/c mellanrum mellan pinnarna, handske till 50 mm kulkoppling och med avbärarbyglar i ändarna. Krattans bredd 1400 mm Pinnbredd 22 mm Pinnhöjd 240 mm Bredd mellan varje pinne 95 mm Ramens fyrkantsprofil 60 x 30 mm Drag 50 mm kula Vikt 19 kg

27-V18ATV

VÄGSLADD ATV Kellfri vägsladd V18ATV en smidig vägsladd som kopplas till din ATV. Utmärkt för grusvägar, grusgångar, ridbanor och ridvägar. Vägsladden är galvaniserad och har vändbart slitstål. Individuellt justerbara hjul i höjdled. Ramen är förberedd för halvpall som barlast. 50 mm kulhandske ingår. Arbetsbredd 1800 mm Längd 1950 mm Justerbar höjd upp till 150 mm Hjul 4.80/4.00-8 Hjulbredd 1600 mm Kulkoppling 50 mm Vikt 85 kg

Slitdel: R27-K14.001 Pinne till gårdskratta

HARVMATTOR Kellfris vändbara harvmatta används för bearbetning av mjukare material som text ridbanor och grusgångar och för att plana ut mullvadshögar och djurspillning. Harvmattan finns i 3 arbetsbredder, 130, 170 och 210 cm. Perfekt att använda till ATV/Fyrhjuling. Tre bearbetningsfunktioner beroende på hur man vänder mattan, pinne 45° alternativt 90° mot underlaget eller slät bearbetning utan pinnar mot underlaget. ART.NR

36-HM130 36-HM170 36-HM210

Bredd

1300 mm

1700 mm

2100 mm

Färg

Svart

Svart

Svart

Vikt

44 kg

73 kg

90 kg

27-V1500

GRUSHARV

27-GHUG

GÅRDSHARV ATV

VÄLT, BOGSERAD 1,5 M

Rejäl gårdsharv med gaffeldrag för trädgårdstraktor eller ATV. Rejäla luftgummihjul, belastningskorg och ställbar höjd på harvpinnarna gör den till ett utmärkt redskap för att hålla gården snygg och ogräsfri.

Djupbearbetande gårdsharv med gaffeldrag för trädgårdstraktorn eller ATV. Harven är försedd med 5 st skärblad som jobbar före harvpinnarna. För att få en tuffare bearbetning kan du enkelt lägga på tyngder på de ramarna som finns på harvens ovansida, både skär och harvpinnar går tyngre då.

Kellfri vält, bogserad med 165 cm arbetsbredd och maxvikt 200 kg, perfekt redskap att packa och jämna till jord, gräsytor, ridbanor. För att nå maxvikt fyller man välten med vatten. Pulverlackerad. Sprintdrag och handske till 50 mm dragkula ingår.

27-GH

Arbetsbredd 1040 mm Antal tänder 22 st Hjul 10×3.50-4 L x B x H 1150 x 1100 x 430 mm Vikt 35 kg

52 ATV-REDSKAP

Arbetsbredd 1050 mm 9 st dubbla harvpinnar L x B x H 1400 x 1120 x 3100 mm Vikt 44 kg

Arbetsbredd 1500 mm Totalbredd 1650 mm Vikt 65 kg Maxvikt fylld 200 kg


23-TV06

23-TV10H

TIPPVAGN ATV 500 KG

TIPPVAGN, ELHYDRAULISK TIPP

Stabil, med durkplåt i sidolämmar och flak Svart pulverlack för lång livslängd Kraftiga däck Plats för en EU-pall God markfrigång

Elhydraulisk tipp Robust flak i 2 mm durkplåt Kraftig trestegs-tippcylinder Kraftiga däck Praktisk förvaringslåda för manöverdonet

En mångsidig ATV-vagn med tipp, innermått på flaket som sväljer en EU-pall och rejäla däck. Plant flak med rundade innerhörn, durkplåt i ett stycke utgör sidolämmar och botten, låg lasthöjd och avtagbar fram- och bakläm för transport av längre material. Svart pulverlackerad för lång livslängd, god markfrigång och väl tilltagna dimensioner, 50 mm handske till kulkoppling.

En välbyggd ATV-tippvagn med rejäl flakplåt, pulverlackad för lång livslängd. El och hydraulik har en skyddad placering under flaket, lång tredelad tippcylinder för stor tippvinkel gör att flaket lätt blir rent. Elen hämtas från ATV’ns 12V uttag och tippningen styrs från ett manöverdon med kabel som förvaras i en låda på draget då det ej används. 1420 kg lastkapacitet, fram- och bakläm är öppningsbara, stödben med vev och 50 mm vridbar kulhandske.

Maxlast 500 kg Flakmått 1280 x 1000 x 290 mm L x B x H 2150 x 1300 x 710 mm Hjul 19 x 9,5 - 8 Vikt 92 kg

Maxlast 1420 kg Flakmått 2000 x 1070 x 580 mm L x B x H 3450 x 1250 x 1100 mm Hjul 22 x 11 - 10 Vikt 270 kg

23-TV15ATV

23-TV07PRO

Kraftig galvaniserad konstruktion som med väl tilltagna dimensioner och boggie med rejäla terränghjul gör denna vagn till den oslagbara arbetshästen i sortimentet. Fast framstam med gallerförhöjning som skydd mot lastförskjutning, lämmarna är profilpressade för styrka, sidolämmarna fällbara och hakas enkelt av. Baklämmen kan enkelt demonteras, så även bakre hörnstolparna vilket ger ett rent flak vid behov. Kraftiga vagnslås runtom håller lämmarna på plats, plåtklätt flak gör vagnen tålig och anpassad för tuff körning, tippning med hjälp av ATV:ns bakre vinsch.

Avtagbart insatsflak med 2 mm durkplåt. 4 st nerfällbara stöttor. 2 st justerbara sidostödben vid lastning. 1 st stödfot för draget, justerbar med vev. Krantornsinfästningen kan justeras.

TIPPVAGN ATV 1,5 TON

Lastkapacitet 1500 kg Total längd 3040 mm Flaklängd 2010 mm Bredd 1330 mm Höjd 400 mm Höjd frontgrind 300 mm Markfrigång 290 mm Däck 22 x 11-10 Tippvinkel 55° Vikt 310 kg

Tillbehör: Förhöjningslämmar höjd 300 mm

SKOGSVAGN ATV PRO

Lastkapacitet 700 kg. Längd 3400 mm. Bredd 1250 mm. Höjd, frontgrind 550 mm. Centrumbalk 60 x 60 mm. Markfrigång 300 mm. Hjul 22 x 11-10. Drag 50 mm kula. Pulverlackerad. Vikt 283 kg. Tillbehör: 21-FL07 Insatsflak 23-TV07FB Förhöjd bakläm till TV07K 21-TS300160 Transportstativ

ATV-REDSKAP 53


23-TV06FL

23-TV10HFL

FÖRHÖJNINGSLÄM

FÖRHÖJNINGSLÄM

Förhöjningsläm till tippvagn ATV 500 kg TV06.

Förhöjningsläm till tippvagn ATV 1420 kg TV10H.

23-ATVST

TRANSPORTVAGN All-transportvagnen är en stabil vagn med däck med lågt marktryck som tar dig fram i ojämn eller mjuk mark som beten, skog eller off-road. Med flakmått 150 x 91 cm, 95 cm höga sidor och öppningsbar bakläm har du det lilla formatet av djurtransportvagn. Maxlast 500 kg Flakmått 1500 x 910 x 950 mm Hjul 22 x 11 - 8 L x B x H 2470 x 1430 x 1370 mm Axeltyp enkel Vikt 176 kg

27-DC

23-DATV

Tippbart flak med flaklåsning. Flaklåset frigörs med fotpedal och flaket vickas upp för hand, lastförmåga 410 kg, luftgummihjul och med UV beständig pulverlack. Fällbara sidolämmar med förhöjningsgrindar och öppningsbar baklucka.

Behöver du dra tyngre lass än din ATV klarar av ger ATV-Dollyn dig möjlighet att köra ekipage med kultryck upp till 350 kg. Dragkulan är justerbar i höjdled 50 mm. 50 mm kulhandske ingår.

Maxlast 410 kg Flakmått 1500 x 775 x 515 mm L x B x H 2050 x 840 x 970 mm Hjul 16” x 5” Vikt 58 kg

L x B x H 1100 x 1100 x 400 mm Axeltyp enkel Svart pulverlackerad Hjul 16 x 6.50 - 8 Vikt 27 kg

GÅRDSKÄRRA

DOLLY TILL ATV

21-LP

23-DH

DOLLY MANUELL En lätthanterlig produkt när du smidigt ska flytta ATV-redskap, båttrailers, husvagnar, hästtransporter och andra kärror. Maxtryck 270 kg L x B x H 1200 x 600 x 560 mm Svart pulverlackerad Hjul 4.10/3.50-4 Vikt 12,5 kg

54 ATV-REDSKAP

27-ATVUL

LASTKORGAR ATV Lätt att montera med universalklämmor, passar de flesta lasträcken av standardtyp. För transport av motorsåg, huggarutrustning, plantor eller din matsäck. L x B x H Lilla korgen: 435 x 914 x 159 mm Stora korgen: 737 x 1041 x 159 mm Vikt 24 kg

LUNNINGSKÄLKE ATV Kälken används när man ska dra en eller flera stockar eller träd på en och samma gång. Du lägger änden på stocken i kälken, snarar kättingen runt stocken eller stockarna. Kälken levereras med teleskopisk dragstång för körning i skarpa uppförsbackar, men som också dämpar vid ojämnt underlag och gör körningen mjukare. Arbetsbredd 770 cm L x B x H 1750 x 770 x 450 mm Teleskopisk dragstång 12 st taggar Tjocklek 0,5 cm Vikt 36 kg


35-GUB120B

GRÄSUPPSAMLARE

35-GUB105

GRÄSUPPSAMLARE Med den roterande borsten samlas gräs och löv enkelt upp i behållaren. Stor uppsamlingskorg med slitstark botten, enkel att demontera och vika ihop för förvaring, korgen töms enkelt med rep från förarplats. Friktionsdriven borstvals med backfrikoppling samt enkel inställning av arbetshöjd.

Styva borstar sveper effektivt in löst material och kastar in det i uppsamlingsbehållaren som rymmer ca 500 l/150kg. Steglös inställning av sopvalsen med vev, uppsamlingsbehållaren töms enkelt med handvinsch. 5,5 hk bensinmotor levererar kraften till sopvalsen via centrifugalkoppling och remmar, motorn är försedd med oljenivåvakt som bryter driften vid låg oljenivå.

Totalbredd 1050 mm Volym 365 l Borste 250 mm ø Vikt 35 kg

Arbetsbredd 120 cm Hjul 16x6.50-8 /13x6,5-5 Motor 5,5 hk L x B x H 300 x152 x 86 cm Vikt 265 kg

27-SMATV

SOPMASKIN ATV

33-JMATV

GÖDNINGSPRIDARE ATV Kellfris gödningspridare kopplas lätt efter din ATV. Sprider med en tallrik och fyra spridarblad. Justerbar spridningsmängd. Lämplig till gödning, utsäde och sand. Levereras omonterad. Kulhandske 50 mm ingår. Volym behållare 160 liter Hjuldiameter 360 mm Lufthjul L x B x H 1500 x 1000 x 1100 mm Vikt 63 kg

Kellfri sopmaskin med kraftig borste som kan användas året runt till att sopa hårdgjorda ytor, sopa undan snö, grus, skräp eller jord. Den är manuellt justerbar i fem olika vinklar, +25, +12,5, 0, -12.5,-25°. Vinschen (ingår ej) används för att enkelt lyfta och sänka borsten i position vid användning. Ställbar stång från sopborsten går under maskinen och monteras på dragkulan vilket gör att maskinen är helt avlastad både vid körning och vid transport. Borsten vilar i framkant på eget hjul. Utrustad med 50 mm kulhandske. Arbetsbredd 1530 mm Arbetsvinklar +25, +12,5, 0, -12.5,-25° Rotationshastighet borste 220 rpm Motor 7 hk Kholer Vikt 156 kg

33-JM40

27-WSATV

SPRUTA ATV

27-WST120

Vintertid perfekt för salt och sommartid kan den användas för spridning av gödsel, gräsfröer mm. Monteras på bagagehållaren fram- eller bak och levereras med 12 volts elmotor. Enkel anslutning till elförsörjningen. Fästen för monteringen ingår samt regnskydd till spridarbehållaren. Mekaniskt ställbart spjäll justerar spridningsmängden och spridartallrik i plast med 4 st spridarblad.

Spruta lämplig för montering på ATV eller vagn. Kan användas för både bevattning och besprutning. Sprutan drivs av en 12V elpump och har ett justerbart arbetstryck. Bom med 2 munstycken som sprider över en bredd på ca 3 meter. Standardutrustning: Surrningar, 5 meter slang med mässingslans för handsprutning, tryckmätare, tömningsventil, filter och kablar inklusive multikontakt och säkring.

Sprutan drivs av en 12V elpump och har ett justerbart arbetstryck. Bom med 2 munstycken som sprider över en bredd på 2 meter. Standardutrustning: Luftgummihjul, gaffeldrag, 5 meter slang med mässingslans för handsprutning, tryckmätare, tömningsventil, filter och kablar inklusive multikontakt och säkring. Gaffeldrag.

Spridartallrik 1 st Spridarblad 4 st Maxlast 40 kg Drivning 12V elmotor L x B x H 570 x 420 x 350 mm Vikt 5,5 kg

Polyetentank 90 l Pump 12V, 4,8 l/min L x B x H 650 x 450 x 550 mm Vikt 25 kg

SPRIDARE

SPRUTA BOGSERAD

Tank 120 l Polyeten Pump 12V, 3,8 l/min Hjul 4.00 * 6 L x B x H 60 x 130 x 90 cm Vikt 38 kg

ATV-REDSKAP 55


GALLRINGSVAGN SV36

ART. NR Totalbredd

21-SV36 1350 mm

21-SV36BD 1350 mm

21-SV36RSBD 1350 mm

En prisvärd ATV-huggarvagn med en proffskran i litet format!

Räckvidd

3,6 m

3,6 m

3,6 m

Lyftkraft

175 kg ved 3 m

175 kg vid 3 m

175 kg vid 3 m

Fullvuxen huggarvagn till ATV eller mindre traktor. Ett kraftpaket med hydraulkran och eget hydraulsystem. 9 hk bensinmotor förser vagnen med den kraft den behöver. Kran med fint rörelsemönster och med samma teknik som de stora kranarna. Klättringsvänlig boggie, hög markfrigång och en stabil ram gör vagnen lättdragen även i svårare terräng. Vridbar 50 mm kulkoppling för din säkerhet samt enkel till och frånkoppling. Hydrauliska stödben för säker lastning och lossning, skyddad slangdragning och hydraulik, runtomsvängande rotator med en Kellfri grip 08. Justerbar boggie i längdled för anpassning av olika virkeslängder och därmed även kultrycket på din ATV. Detta är viktigt då för stort tryck kan skada din ATV och för lågt tryck gör ekipaget instabilt och farligt att köra. Vagnarna kan extra utrustas med hydraulisk vinsch, 21-KW1000 med fjärrstyrning. 21-SV36BD är utrustad med drivning via hydrauliska rullar mellan däcken. Rullarna styrs via ventilpaket, upp/ned, fram/back. 21-SV36RSBD är utrustad med drivning och ramstyrning. Med ramstyrning spårar vagnen i traktorns hjulspår, bättre följsamhet i trånga passager och ett smidigare ekipage. Sammantaget teknik, styrka, säkerhet och pris gör vagnen till en uppskattad kompanjon i skogen under många år.

Hjul

23 x 10 x 12

23 x 10 x 12

23 x 10 x 12

Höjd frontgrind

700 mm

700 mm

700 mm

Antal stöttor

4 st

4 st

4 st

Hyd.stödben

Standard

Standard

Standard

Gripklo (vidd)

690 mm

690 mm

690 mm

Rotator

Ja, runtomsvängande Ja, runtomsvängande

Ja, runtomsvängande

Ventil Italiensk

Standard

5-spak + 2 stödben

5-spak + 2 stödben

Bromsar

Nej

Nej

Nej

Centrumrör

80x80 / 90x90

80x80 / 90x90

80x80 / 90x90

Lastbredd botten

600 mm

600 mm

600 mm

Lastbredd toppen

1.200 mm

1200 mm

1200 mm

Frigångshöjd c-rör

400 mm

400 mm

400 mm

Maxlast

2000 kg

2000 kg

2000 kg

Motor till hydraulaggregat

9 hk

9 hk

9 hk

Drivning

-

Ja

Ja

Ramstyrning

-

Nej

Ja

Vikt vagn

405 kg

445 kg

510 kg

Vikt motorpaket

50 kg

50 kg

50 kg

56 ATV-REDSKAP


21-SV36FL

HYDRAULISKT TIPPBART FLAK SV36 Kraftigt helgalvaniserat tippflak med två dubbelverkande tippcylindrar, manövreras med befintlig kranspak med omkopplingsfunktion. Enkel montering med flexibla fästpunkter i vedbanken, fällbara sidolämmar och hängande bakläm med kättingöglor för spridning av finare material. L x B x H ram 2000 x 800 x 450 mm L x B x H flak 2000 x 1300 x 400 mm Maxlast 1500 kg Lastyta 2,6 m2 Vikt 155 kg

21-SV36HTKOMB

INSATSFLAK SV36 Smidigt insatsflak för transporter av t ex plantor, röj/motorsåg, jord etc. Kombinerat med insatsskopa till gripen så ökar användningsområdet för din skogsvagn. Stabilt flak i 1,6 mm galvad plåt, fällbar baklucka och generösa mått, enkel montering/demontering. Flaket till SV34 fästes i befintliga stakar med klämmor L x B 200 x 108/58 cm Galvaniserad

21-SRH

HÅLLARE TILL STÄNGSELRULLE SV36 Genom att enkelt montera på den här hållaren på din skogsvagn SV36 kan du använda vagnen när du sätter stängsel. Bulta fast plattan med 4 st bultar, vik ner hållaren, trä på rullen och fäll upp hållaren. Hållaren passar även på de flesta pallgafflar, beroende på vilka bultar man använder (4 st m12x13 cm ingår). Höjd 210 cm Rullhållare 200 cm Fästplatta 20 x 40 cm Fästjärn med hål 5 x 20 cm 4 st bultar M12 x 13 cm

21-KWE900

VINSCH 12 V 908 KG Vinschen kan monteras på ATV:n, skogsvagnen, båttrailern eller i andra utrymmen där extra dragkraft kan komma till nytta. Dragkraften 908 kg och en vajerlängd på 9,2 m (4 mm ø) räcker långt i de flesta arbeten. Handkontroll för enkel manövrering med 1,7 m anslutningskabel och monteringfäste med flera möjligheter för att fästa vinschen. Levereras med monteringsfäste, vajerstyrning, krok och manöverkontroll.

SKOGSVAGN SV27 Komplett skogsvagn med eget hydraulaggregat! En komplett vagn med hydraulkran och egen bensinmotor på 6,5 hk till mindre jordbrukstraktor eller fastighetstraktor. Stadig ramkonstruktion, boggie och lavettstödben gör ekipaget mycket stadigt vid lastning, lossning såväl som körning. Kran med beprövad teknik, runtomsvängande rotator och en styrka som imponerar. Fyra stakpar gör lastning av krokigt virke, ris eller annan skrymmande last enkel och säker. Konstruktionen medger en lastvikt av 2700 kg vilket är oslagbart i klassen. Idealisk vagn för mindre gallringar, vedkörning, fastighetsskötsel eller gårdsarbetet där du behöver styrka, lastkapacitet och smidighet. Levereras med 50 mm vridbar kulkoppling samt stödfot. ART.NR Totalbredd Räckvidd Lyftkraft Hjul Systemtryck Hyd.stödben Drag Rotator Ventil flerspak Maxlast Motor till hydraulaggregat

21-SV27 1330 mm 2,7 m 200 kg vid 2,7 m 205/65 R15 16 Mpa Standard 50 mm kula Ja, runtomsvängande Standard 2700 kg 6,5 hk

908 kg dragkraft 9,2 m vajer Monteringsfäste Vajerstyrning

ATV-REDSKAP 57


Kompakt och välbyggt grävaggregat med egen kraftkälla 26-GAATV

GRÄVAGGREGAT ATV Kellfri Grävaggregat ATV är ett smidigt grävaggregat med ett grävdjup på 204 cm. Den tandade grävskopan som ingår vid leverans har skopbredd 25 cm. Aggregatet kopplas enkelt på dragkula vid förflyttning längre sträckor, kortare sträckor flyttar man sig med hjälp av skopan. Grävaggregatet har egen bensinmotor och hydraulpump. Levereras omonterad. Handske till 50 mm dragkula ingår. Motor 9 hk Räckvidd 2560 mm Grävdjup 2040 mm Svängradie 120° Max lyfthöjd 1400 mm Bredd stödben monterat 2000 mm Totalbredd 2000 mm Hjul 16” Kulkoppling 50 mm Skopa 250 mm Vikt 466 kg Tillbehör: 26-GAATV-KC6020 Dikesskopa 60/20 cm 26-GAATV-PL60 Planerskopa 60 cm

32-S500

SANDSPRIDARE 1,35 M En sandspridare med enkel och stabil konstruktion för sand och salt, med snabb inställning av spridningsmängden. Med 50 mm kulkoppling för bogsering med ATV, traktor och bil. För halkbekämpning i stor och liten skala. Behållaren rymmer 500 l, rejäla hjul som driver utmatningsvalsen. Utmatningen frikopplas enkelt för transport och kopplas åter in med ett enkelt handgrepp, sprider ej vid backning. Ett välbyggt redskap för god funktion och lång livslängd, ett bra val att komplettera din maskinpark med. Arbetsbredd 1350 mm Totalbredd 2000 mm Behållarvolym 500 l Fjädrande bottenklaff Hjul 14” Vikt 227 kg

32-S230

SANDSPRIDARE 1,0 M En sandspridare med enkel och stabil konstruktion för sand och salt och med snabb inställning av spridningsmängden. Behållaren rymmer 230 l, rejäla hjul som driver utmatningsvalsen, utmatningen frikopplas enkelt för transport och kopplas åter in med ett enkelt handgrepp. Med 50 mm kulkoppling för bogsering med ATV eller traktor. Ett välbyggt redskap för god funktion och lång livslängd. Arbetsbredd 1000 mm Totalbredd 1300 mm Behållarvolym 230 l Fjädrande bottenklaff Hjul 480/40-8 Vikt 60 kg

32-S50

SANDSPRIDARE Sandspridaren strör enbart när den skjuts framåt och frikopplas när den dras bakåt. Spridarvalsen drivs av hjulen och är enkelt frikopplingsbar. Spridningsmängden är enkel att justera genom den fjäderbelastade bottenklaffen. Lämplig för trottoarer, gångvägar, gårdsplan mm. Arbetsbredd 600 mm Behållarvolym 50 l Hjul 4.80/4.00-8 Totalbredd 850 mm Vikt 34 kg

37-SBATV

SNÖBLAD ATV Enkelt frontmontage ger smidig av/påtagning av snöbladet. Bladet höjs/sänks med vinsch monterad på ATVn (vinsch ingår ej). Fjäderutlösning, släpskor samt utbytbara slitstål. Montering: bom som hängs i dragkulan, universalfäste som anpassas och monteras i fronten på ATVn. (slutanpassning mot front utförs av kund) Bredd 1470 mm Höjd 460 mm Arbetsvinklar 5 st Vikt 72 kg Tilbehør: R37-SBATV.001 Slitstål till Snöblad, inkl bult

ATV-REDSKAP 59


37-210SH

37-230SH

Schaktblad med en total arbetsbredd på 2,45 meter inkl sidovinge som trycker ut snön längre i diket. Kraftigt blad med tre fasta lägen åt båda håll, roterbart 180° för schaktning/plogning bakåt. Breddningsvingen är demonterbar. Schaktbladet levereras med sidovinge, stödben, stödhjul och sprintar till lyftarmarna.

Kellfris schaktblad 230 med en total arbetsbredd på 2,75 m inkl sidovingen som hjälper till att trycka ut snön i diket. Kraftigt blad med fem fasta arbetsvinklar. Roterbart 180° för schaktning/plogning bakåt. Breddningsvingen är demonterbar. Utbytbart slitstål. Bladet är utrustat med utbytbart slitstål, sidovinge, stödhjul och sprintar till lyftarmarna.

SCHAKTBLAD 2,1 M

SCHAKTBLAD 2,3 M

37-25063SHC

37-27070SHCC

Schaktblad 2,5 meter. En klass upp, kraftigare konstruktion klarar tuffare arbetsuppgifter. Ställbar bom i fem fasta lägen, bladets arbetsvinkel justeras hydrauliskt samt är roterbart 180° för schaktning/plogning bakåt. Utbytbart slitstål.

Schaktblad 2,7 meter. Störst i klassen, lämplig till tyngre schakt och planering samt professionell snöröjning. Hydraulisk ställbar bom, bladets arbetsvinkel justeras hydrauliskt samt är roterbart i 180° för schaktning/plogning bakåt. Utbytbart slitstål med rivtänder på ena sidan.

SCHAKTBLAD 2,7 M

SCHAKTBLAD 2,5 M

Stödhjulen som enkelt monteras och höjdjustera med vantskruv vilket ger steglös justering för att få rätt arbetshöjd och vinkel på bladet vid snöröjning på otjälad mark, sladdning av grusvägar och andra justeringsarbeten. Schaktbladet är mycket kraftigt och lämpar sig väl för den som kräver lite extra både när det gäller styrka och flexibilitet. Utrustat med utbytbart slitstål, stödben, steglöst ställbara stödhjul, hydraulcylinder, hydraulslangar och sprintar till lyftarmarna.

Stödhjulen som enkelt monteras och höjdjustera med vantskruv vilket ger steglös justering för att få rätt arbetshöjd och vinkel på bladet vid snöröjning på otjälad mark, sladdning av grusvägar och andra justeringsarbeten. Utrustat med utbytbart slitstål som är vändbart och kan användas tandat eller slätt, stödben, steglöst ställbara stödhjul, hydraulcylindrar, hydraulslangar och sprintar till lyftarmarna.

ART.NR

37-210SH

37-230SH

37-25063SHC

37-27070SHCC

Slitstål schaktblad

Arbetsbredd

2000 mm

2300 mm

2500 mm

2700 mm

Bladets höjd

480 mm

500 mm

630 mm

700 mm

R37-SH25063SVE Slitstål till schaktblad 25063s, slät, inkl bult

Vikt

162 kg

249 kg

430 kg

521 kg

Sväng av bom

-

-

Hydraulisk

Hydraulisk

Vändning av blad

Mekanisk

Mekanisk

Hydraulisk

Hydraulisk

Breddningsvinge

450 mm

450 mm

-

-

Hjul

Ingår

Ingår

Ingår

Ingår

Hydraulcylinder

-

-

1 st, blad

2 st, bom & blad

Slitstål

Standard

Standard

Standard

Slät/Tandat

3-punktsfäste

Kat 1

Kat 1 & 2

Kat 2

Kat 2

R37-SHT25063SVE Slitstål till schaktblad 25063s, tandad, inkl bult R37-SH27070SVE Slitstål till schaktblad 27070s, slät, inkl bult R37-SS270SVE Slitstål till schaktblad 27070s, slät/tandad, inkl bult

SNÖ- OCH HALKBEKÄMPNING 61


DIAGONALBLAD Kellfri frontmonterat diagonalblad. Standarutrustad med dubbla kantvingar och släpskor. Hydraulisk sidoställning +15/-30°. Utrustad med chockventil och fäste som passar till Euro- eller Trima. Utbytbara slitstål. Till diagonalbladet åtgår det ett dubbelverkande hydrauluttag på traktorn. Diagonalbladet levereras med två hydraulslangar med ½tums hane snabbkoppling. ART.NR Arbetsbredd Bredd Höjd Vikt Hydraulsväng Fäste som passar till

37-SP250 2000 + 250 + 250 mm 2500 mm 550 mm 295 kg Standard Euro/Trima

Slitstål diagonalblad R37-SP250.001

Slitstål till Diagonalblad 250, inkl bult

VIKPLOG Kellfri Vikplog har en kraftig och rejäl konstruktion och kan ställas i 5 olika arbetspositioner (Y-läge, V-läge, diagonalt vänster och höger samt rakt) ett effektivt redskap vid alla sorters snöröjningsarbeten. Vikplogen är utrustad med elektrisk väljare vilket gör att det endast behövs ett dubbelverkande uttag för att styra plogvingarna från hytten. Plogvingarna har stödmedar och fjäderbelastade klaffar som viker undan vid påkörning. Levereras med 3-punktsfäste, hydraulkopplingar, slangar elektrisk ventil och väljare.

ART.NR

37-VP175

Arbetsbredd

1640 – 1750 mm

Vikt

251 kg

Slitstål

Stål

3-punktsfäste

kat 1

Slitstål och gummiskär till vikplog R37-VP175.V/H

Slitstål, vänster/höger

SNÖFRÄS BACKANDE

SNÖ- OCH BRODDKEDJOR

Kellfri Snöfräs SF180 backande modell för små och mellanstora traktorer. Tvärliggande inmatningsskruv skär genom alla sorters snö även hårt packad, och skickar den genom utkastartornet i vald riktning. Levereras med kraftöverföringsaxel med brytbult.

Snö- och broddkedjor för gårdsarbete, snöröjning och arbete i skogen med traktor. Broddkedjorna finns i storlekarna 8 mm, 9 mm och 11 mm. Snökedjorna finns i storlekarna 5,7 mm och 7 mm. För pris och anpassade kedjor till din hjuldimension se www.kellfri.se

ART.NR Arbetsbredd

37-SF180 1830 mm

Totalbredd

1900 mm

Totalhöjd

1800 mm

Effektbehov

18-40 hk

Varvtal

540 rpm

Vikt

270 kg

Stödmedar

Ja

Vridning av tornet

200° manuell

3-punktsfäste

kat 1 & 2

62 SNÖ- OCH HALKBEKÄMPNING


32-S200

32-S350

32-S900

SANDSPRIDARE 1,1 M

SANDSPRIDARE 1,3 M

SANDSPRIDARE 1,8 M

Arbetsbredd 1100 mm Totalbredd 1250 mm Behållarvolym 200 l Hydraulisk drivning Steglös utmatning Omrörare Fjädr. bottenklaffar Vikt 200 kg

Arbetsbredd 1300 mm Totalbredd 1450 mm Behållarvolym 350 l Hydraulisk drivning Steglös utmatning Omrörare Fjädr. bottenklaffar Vikt 300 kg

Arbetsbredd 1800 mm Totalbredd 2050 mm Behållarvolym 900 l Hydraulisk drivning Steglös utmatning Omrörare Fjädr. bottenklaffar Vikt 475 kg

Traktormonterad sandspridare med trepunktsfäste för professionell användning. Med självlastningskit som tillbehör, innehållande hydraulcylinder samt slangar vilket gör spridaren självlastande direkt ur hög. Hydraulisk utmatnings- och omrörarvals med steglös hastighet ger ekonomi och gott resultat på alla underlag, fjädrande bottenklaffar medger spridning av ojämna fraktioner och störningsfri gång. Kraftig konstruktion, genomtänkta detaljer och flera arbetsbredder, till rätt pris.

32-S1250

SANDSPRIDARE 2,1 M Arbetsbredd 2100 mm Totalbredd 2250 mm Behållarvolym 1250 l Hydraulisk drivning Steglös utmatning Omrörare Fjädr. bottenklaffar Vikt 500 kg

- Kraftig konstruktion - Extrautrustad med hydraulcylinder – Självlastande - Fjädrande bottenklaffar – Driftsäker - Steglös utmatning – God ekonomi och bra resultat - Försedd med omröraraxel – förhindrar klumpbildning - Snabbtömningsfunktion

ART.NR

32-S200C

32-S350C

32-S900C

32-S1250C

Arbetsbredd

1100 mm

1300 mm

1800 mm

2100 mm

Totalbredd

1250 mm

1450 mm

2050 mm

2250 mm

Behållarvolym

200 l

350 l

900 l

1250 l

Hydraulisk drivning

Standard

Standard

Standard

Standard

Hydraulisk tryckstång

Standard

Standard

Standard

Standard

Steglös utmatning

Standard

Standard

Standard

Standard

Omrörare

Standard

Standard

Standard

Standard

Självlastande

Standard

Standard

Standard

Standard

Fjädr. bottenklaffar

Standard

Standard

Standard

Standard

Stödben 2 st

Standard

Standard

Standard

Standard

Vikt

222 kg

322 kg

497 kg

522 kg

SNÖ- OCH HALKBEKÄMPNING 63


23-TV25

TIPPVAGN 2,5 TON

23-TV50

Kellfris tippvagn har öppningsbara lämmar och är perfekt för lättare transporter. Den här tippvagnen är försedd med tippcylinder och klarar en maxlast upp till 2500 kg. En perfekt vagn för trädgårdar, parker, mindre lantbruk och skogsbruk. Standardutrustad med: Öppningsbara lämmar, belysning, stödfot och fästkrokar för presenning. Maxlast

2500 kg

Tjänstevikt

335 kg

Totalmått L x B x H

3700 x 1270 x 1100 mm

Flakhöjd från mark

700 mm

Flakmått L x B x H

2400 x 1270 x 400 mm

Standard läm

400 mm

Volym

1,25 m³

Max tippvinkel

45°

Tipp

bak

Däck

20*10-8

Axeltyp

boggi

Extrautrustning: 23-23-TV25FH

Förhöjningslämmar i stålnät 400 mm

2.990:-

Förhöjningslämmarna kan antingen bultas eller svetsas fast i vagnen. Vid bultning krävs håltagning av kunden.

TIPPVAGN 5 TON Kellfris TV50 har en dubbelram som ger en stabil och robust vagn som klarar last upp till 5 ton. Lämmarna i profilerad stålplåt ger god styrka och vridstyvhet. De övre lämmarna är utrustade med gångjärn i hörnstolparna vilket möjliggör enkel lastning från sidan, med den topphängda baklämmen tömmer du snabbt och lätt ditt lass. Standardutrustad med: Öppningsbara lämmar, belysning, stödfot, kapellbåge och fästkrokar för presenning. Maxlast Tjänstevikt Totalmått L x B x H Flakhöjd från mark Flakmått L x B x H Standard läm Förhöjnings/Spannmålsläm Volym Max tippvinkel Tipp Däck Axeltyp

5000 kg 1015 kg 4500 x 2050 x 1850 mm 940 mm 3100 x 1950 x 810 mm 500 mm 300 mm 4,8 m³ 49 ° bak 11,5/80-15,3 enkel

23-TV70

23-TV100

TIPPVAGN 7 TON

TIPPVAGN 10 TON

Kellfris TV70 är en stabil och robust vagn som klarar last upp till 7 ton. Dubbelramen ger en stabil och säker vagn. Lämmarna i profilerad stålplåt ger god styrka och vridstyvhet. TV70 är utrustad med bromsar på båda hjulen. De övre lämmarna är utrustade med gångjärn i hörnstolparna vilket möjliggör enkel lastning från sidan, med den topphängda baklämmen tömmer du snabbt och lätt ditt lass. Standardutrustad med: Öppningsbara lämmar, belysning, stödfot, spannmålslucka, kapellbåge, inspektionsstege och fästkrokar för presenning

Kellfris TV100 är en stabil och robust vagn som klarar last upp till 10 ton. Dubbelramen och den kraftiga boggin ger en stabil och säker vagn. Lämmarna i profilerad, galvad stålplåt ger god styrka och vridstyvhet. TV100 är utrustad med bromsar på samtliga hjul. De övre lämmarna är utrustade med gångjärn i hörnstolparna vilket möjliggör enkel lastning från sidan, med den topphängda baklämmen tömmer du snabbt och lätt ditt lass. Standardutrustad med: Öppningsbara lämmar, belysning, stödfot, spannmålslucka, kapellbåge, inspektionsstege och fästkrokar för presenning

Maxlast Tjänstevikt Totalmått L x B x H Flakhöjd från mark Flakmått L x B x H Standardläm Förhöjnings/Spannmålsläm Volym Max tippvinkel Tipp Däck Bromsade hjul Axeltyp

Maxlast Tjänstevikt Totalmått L x B x H Flakhöjd från mark Flakmått L x B x H Standard läm Förhöjnings/Spannmålsläm Volym Max tippvinkel Tipp Däck Bromsade hjul Axeltyp

7000 kg 1350 kg 5500 x 2000 x 2350 mm 950 mm 3900 x 1950 x 1280 mm 500 mm 750 mm 9 m³ 53 ° bakåt 400/60-15,5 2 st enkel

10000 kg 2040 kg 5700 x 2400 x 2380 mm 980 mm 4000 x 2300 x 1280 mm 500 mm 750 mm 11,5 m³ 53 ° bakåt 400/60-15,5 4st boggi

Tillbehör: 23 -SB100 Stödben med vev till TV100

64 VAGNAR


VAGNAR 65


DUMPERVAGN D90

DUMPERVAGN D60

66 VAGNAR


DUMPER 6, 9 OCH 11 TON En kraftigt byggd tippdumper med självöppnande bakläm, stor öppningsvinkel för störningsfri tippning. Delad öppningsbar bakläm med containerlåsning för lastning av pall eller annat gods, kraftigt konstruerad öppningsmekanik. Lång boggi för mjuk gång, broms på alla hjulen, ledad dragögla, kraftig stödfot med fem fasta höjdlägen samt belysning som standard, allt byggt på ett kraftigt ramchassi. Ett enkelverkande hydrauluttag samt bromsuttag krävs på traktor, levereras med ½” snabbkopplingshane för tipp, ½” ptf snabbkoppling hona för broms samt släpvagnskontakt till belysning.

Med ramstyrning får du bättre köregenskaper: - Vagnen spårar i traktorns hjulspår - Bättre följsamhet i trånga passager - Smidigare ekipage - Dubbelverkande cylindrar gör ramstyrningen dubbelt så stark ART.NR

23-D60

23-D90RS

23-D110RS

Maxlast

6000 kg

9000 kg

11000 kg

Tjänstevikt

1320 kg

2540 kg

2600 kg

Totalmått L x B

4829 x 1439 mm

5280 x 2200 mm

5280 x 2200 mm

Flakhöjd från mark

1560 mm

1000 mm

1000 mm

Flakmått L x B x H

3670 x 2080 x 545 mm

3675 x 2050 x 700 mm

3675 x 2050 x 700 mm

Förhöjnings-/ spannmålsläm

-

Tillval

Tillval

Standard läm

-

700 mm

700 mm

Volym

4,2 m³

5,3 m³

5,3 m³

Max tippvinkel

52°

52°

52°

Tipp

Bak

Bak

Bak

Ramstyrning

-

Ja

Ja

Däck

400/60-15,5

400/60-15,5

500/50 - 17,0

Bromsade hjul

2 st

4 st

4 st

Axeltyp

Enkel

Boggi

Boggi

Plåttjocklek, sida

4 mm

4 mm

4 mm

Plåttjocklek, botten

8 mm

8 mm

8 mm

EXTRAUTRUSTNING 23-D60

23-D90RS

23-D110RS

Spridarläm 1,3 m Underkörningsskydd

Spridarläm 1,3 m

Underkörningsskydd

VAGNAR 67


68 VAGNAR


DUMPER 12 – 18 TON En mycket välbyggd dumpervagn som är konstruerad och tillverkad i EU. För transport av grus, jord, djupströbädd eller (med förhöjningslämmar, tillval) spannmål eller ensilage. Hydraulisk broms på alla fyra hjul, hydraulisk bakläm med stor öppningsvinkel och kraftiga spridarkättningar. Kraftig ramkonstruktion med stabil pendelboggi, väldimensionerade däck med grovt mönster, flera dimensioner som tillval. Hydraulisk bakläm som standard, integrerad spannmålslucka för kontrollerad tömning. Fast inspektionsstege på framstam med ett steg på insidan för säker i- och urstigning. Hydraulslanghållare vid dragbommen minskar risken för skador på hydraulkopplingarna och belysningskabeln. - Bromsklossar i hållare på ramen - Belysning och reflexer som standard - LGF-Skylt - Fyra kraftiga lastsäkringsöglor invändigt Tätt mellan yttre fästkrokar för presenning/kapell, samt mekaniskt stödben med stor markplatta. Mycket vagn för pengarna med ett brett utbud av tillbehör såsom förhöjningslämmar i olika höjder, hydrauliskt stödben, avfjädrad dragbom, däckdimensioner och mycket mer. Välj fritt ur RAL-skalan. För information om tillval och leveranstid, kontakta en säljare på 0511-242 50.

ART.NR

23-D120

23-D160

23-D180

Maxlast

12000 kg

16000 kg

18000 kg

Tjänstevikt

3200 kg

3880 kg

3850 kg

Totalmått L x B x H

6400 x 2550 x 1950 mm

7100 x 2550 x 1950 mm

7100 x 2550 x 2050 mm

Flakmått L x B x H

4730 x 2330 x 700 mm

5500 x 2500 x 700 mm

5430 x 2330 x 800 mm

Standard läm

Tillval

700 mm

Tillval

Förhöjnings/Spannmålsläm

700 mm

Tillval

800 mm

Volym inkl förhöjning

7,7 m³

8,9 m³

10,1 m³

Max tippvinkel

52°

54°

52 °

Tipp

Bak

bak

Bak

Däck

500/50-17

550/45-22,5

600/50-22,5 ET-50

Bromsade hjul

4 st

4 st

4 st

Axeltyp

boggi

boggi

boggi

Plåttjocklek, sida

4 mm

4 mm

4 mm

Plåttjocklek, botten

5 mm

5 mm

5 mm

23-D160

23-D180

EXTRAUTRUSTNING ART.NR

23-D120

Förhöjningsläm 0,7 m Förhöjningsläm 1,3 m Förhöjningsläm 1,85 m Dragstång avfjädrad Dragstång hydrauliskt avfjädrad Kapell Stänkskärm 1 axel Stödben med vev Stödben hydrauliskt K80 dragögla Dumperläm hydraulisk LED belysning Hjul 520/50-17 ET0 Hjul 550/45-22,5 ET-50 Hjul 600/50-22,5 ET-50 Hjul 710/50-22,5 ET-50/ET-100

VAGNAR 69


70 VAGNAR


VOLYMDUMPER 12 OCH 16 TON En mycket välbyggd dumperkärra som är konstruerad och tillverkad i EU. För transport av spannmål, potatis, djupströbädd, jord eller som ensilagevagn, finns med förhöjningsläm som tillval. Hydraulisk broms på alla fyra hjul, hydraulisk bakläm med stor öppningsvinkel. Kraftig ramkonstruktion med stabil pendelboggi, väldimensionerade däck med grovt mönster, flera dimensioner som tillval. Hydraulisk bakläm som standard, integrerad spannmålslucka för kontrollerad tömning. Fast inspektionsstege på framstam med steg på insidan för säker i- och urstigning. Hydraulslangshållare vid dragbommen minskar risken för skador på hydraulkopplingarna och belysningskabeln. - Bromsklossar i hållare på ramen - Belysning och reflexer som standard - LGF-Skylt - Vridbar dragögla Tätt mellan yttre fästkrokar för presenning/kapell, samt mekaniskt stödben med stor markplatta. Mycket vagn för pengarna med ett brett utbud av tillbehör såsom förhöjningslämmar i olika höjder, kapell, hydrauliskt stödben, avfjädrad dragbom, däckdimensioner och mycket mer. Välj fritt ur RAL-skalan. För information om tillval och leveranstid, kontakta en säljare på 0511-242 50. ART.NR

23-DS120

23-DS160

Maxlast

12000 kg

16000 kg

Tjänstevikt

3400 kg

3800 kg

Totalmått L x B x H

6400 x 2550 x 2600 mm

7100 x 2550 x 2700 mm

Flakhöjd från mark

1100 mm

1200 mm

Flakmått L x B x H

4730 x 2330 x 1500 mm

5500 x 2500 x 1500 mm

Standard läm

1500 mm

1500 mm

Volym

16,5 m³

20 m³

Max tippvinkel

52 °

54°

Tipp

Bak

bak

Däck

500/50-17

550/45-22,5

Bromsade hjul

4 st

4 st

Axeltyp

boggi

boggi

Plåttjocklek, sida

3 mm

3 mm

Plåttjocklek, botten

4 mm

4 mm

EXTRAUTRUSTNING ART.NR

23-DS120

23-DS160

Förhöjningsläm 0,7 m Förhöjningsläm 1,3 m

-

Dragstång avfjädrad Dragstång hydrauliskt avfjädrad

-

-

Kapell Stänkskärm 1 axel Stödben med vev Stödben hydrauliskt K80 dragögla Dumperläm hydraulisk LED belysning Hjul 520/50-17 ET0

-

Hjul 550/45-22,5 ET-50

-

Hjul 600/50-22,5 ET-50

-

Hardox botten 4 mm Hardox botten 5 mm

VAGNAR 71


TRAKTOR, 25 HK – 4WD ger god dragkraft och framkomlighet samt säkert handhavande med lastare monterad – Fram/back skiftas enkelt med spak vid ratten – 8 växlar framåt/bakåt gör det enkelt att anpassa arbetsfarten – Två dubbelverkande hydrauluttag och en fri retur ger kapacitet att manövrera de flesta tillbehör – 540/1000 kraftuttag, ger dig valfrihet när du ska välja redskap Söker du en liten, prisvärd traktor som är pålitlig och enkel att serva har du här ett bra alternativ. Speciellt anpassad för dig som har ett småskaligt lant- eller skogsbruk. Extrautrustar du traktorn med frontlastare blir den ett mer allroundredskap än ATV’n på gården eftersom den har en lyftkraft på 400 kg. Kraftuttag och hydrauluttag ger dig många redskapsalternativ även till denna lilla traktor. Fyrhjulsdrift, breda däck och lågt marktryck gör att du lätt tar dig fram och kan även köra på känsliga underlag. Traktorn är fordonregistrerad och ECC-certifierad och godkänd för att köra på allmän väg. Traktorn har en bra utrustningsnivå som standard, det tillsammans med prestandan ger dig en perfekt liten gårds- eller skogstraktor.

ART. NR

40-T254H 25 HK

Drivning Motor Varvtal Bränslevolym Effekt vid maxvarv Kraftuttags effekt Max dragkraft Växellåda Kraftuttagshastighet Pumpkapacitet Max hydraultryck Kategori av 3-punkts koppling Max lyft Hjulbas Spårvidd Markfrigång framaxel Vändradie med broms Vändradie utan broms Tjänstevikt Framdäck Bakdäck Styrning Bromsar Dubbelverkande uttag Totalhöjd

4WD 3-cylindrig 2350 rpm 20 l 18,4 kW/25 hk 16,5 kW 6,5 kN 8+8 540/1000 rpm 22 l/min 160 bar 1 428 kg 1639 mm 1215 mm 254 mm 2600 mm 3100 mm 1230 kg 260/70R16 280/85R24 Hydraulisk Trumbroms 2 st 2340 mm

72 TRAKTORER

Frontlastare inkl. montering Max lyfthöjd Beräknad lyftkraft

40-FTLD254H 2360 mm 400 kg


TRAKTOR, 50 HK – 4WD ger god dragkraft och framkomlighet samt säkert handhavande med lastare monterad – Fram/back skiftas enkelt med en spak vid ratten – 12 växlar framåt/bakåt gör det enkelt att anpassa arbetsfarten – Två dubbelverkande hydrauluttag och en fri retur ger kapacitet att manövrera de flesta tillbehör – 540/1000 kraftuttag ger dig fler möjligheter när du ska välja redskap Framtidens generation av traktor är här som uppfyller de mindre gårdarnas och deltid-lantbrukarens behov, liksom behoven för specialväxtodlare och djurägare. Traktorn passar för diverse arbeten, klippa beten, skrapa snö och om du extrautrustar den med frontlastare och redskap kan du även göra lyftjobb och flytta t ex balar. Traktorn är fordonregistrerad och ECC-certifierad och godkänd för att köra på allmän väg. Traktorn har en bra utrustningsnivå som standard, det tillsammans med prestandan ger dig en perfekt gårds- eller skogstraktor. Hög markfrigång, ren och slät undersida och fyrhjulsdriften gör att du tar dig fram i terräng med stubbar och ojämnheter utan att fastna. ART.NR

40-T504H 50 HK

Drivning Motor Varvtal Bränslevolym Effekt vid maxvarv Kraftuttags effekt Max dragkraft Växellåda Kraftuttagshastighet Pumpkapacitet Max hydraultryck 3-punkts koppling Max lyft Hjulbas Spårvidd Markfrigång framaxel Vändradie med broms Vändradie utan broms Tjänstevikt Framdäck Bakdäck Styrning Bromsar Dubbelverkande uttag Totalhöjd

4WD 4-cylindrig 2400 rpm 38 l 36,8 kW/50hk 31,2 kW 14 kN 12+12 540/1000 rpm 33 l/min 160 bar Kat. 2 910 kg 1990 mm 1300 mm 325 mm 3300 mm 3700 mm 2200 kg 300/70R20 14,9-24 Hydraulisk Skivbromsar 2 st 2550 mm

Frontlastare inkl. montering Max lyfthöjd Beräknad lyftkraft

40-FTLD504H 2800 mm 700 kg

TRAKTORER 73


TRAKTOR 25 HK OCH GALLRINGSVAGN SV36, KOLSHOLMEN, SKARA


26-LW20

GRÄVAGGREGAT FÖR TRAKTORER FRÅN 70 HK Grävarmen ger en räckvidd på 460 cm och den bockade bommen ger ett bra rörelsemönster. Grävaggregatet gräver 285 cm djupt med en kraftig tandad grävskopa som är 50 cm bred. Man kör grävaggregatet från traktorns hytt med ett 2-spakspaket, separat spakar för stödben och extra hydrauluttag. Vill man hellre sköta manövreringen från aggregatet finns förarstol som tillbehör. De hydrauliska stödbenen är manuellt justerbara i sidled för att kunna anpassa ekipaget för trånga utrymmen eller max stabilitet i sidled. Grävaggregatet har eget hydraulsystem med integrerad hydrauloljetank, hydraulpump med växellåda som monteras på traktorns kraftöverföringsaxel.

Grävdjup 2850 mm Räckvidd 4600 mm Svängvinkel 180° Skopbredd 500 mm Tandad grävskopa 500 mm Hydraulisk pump Hydrauliska stödben Arbetstryck 180 bar Vikt 1000 kg

Tillbehör: 26-LW20-SB9 26-LW20-PL80 26-LW20-KC80/20 26-LW20-TB80 26-LW20-SA

26-LW06

Smalskopa 23 cm Planerskopa 80 cm Dikesskopa 80/20 cm Tiltbar planerskopa 80 cm Stol till grävaggregat

26-LW09

GRÄVAGGREGAT FRÅN 25 HK

GRÄVAGGREGAT FRÅN 60 HK

Rekommenderad traktorstorlek 25-50 hk. Med grävaggregatet monterat på din traktor får du en effektiv grävmaskin med grävdjup på 210 cm, skopans bredd 30 cm med tänder. Dubbla svängcylindrar, Smörjbara leder och lättåtkomlig hydraulik ger enkel service. Tillbehören planeringsskopa och dikesskopa utökar och förenklar användande av grävaggregatet.

Kellfri Grävaggregat LW09 för montering på vanlig lantbrukstraktor. Grävaggregatet kopplas på traktorns trepunktsfäste och drivs av eget hydraulaggregat på kraftuttaget. Kraftiga hydrauliska stödben, två cylindrar för bomsväng och som standard ingår tandad grävskopa, 3-punktsfäste och förarstol för utvändig manövrering. Rekommenderad traktorstorlek 60-100 hk. Med grävaggregatet monterat på din traktor får du en effektiv grävmaskin med grävdjup på 290 cm, skopans bredd 40 cm.

Max grävdjup 2100 mm Räckvidd 2590 mm Max lasthöjd 1530 mm Svängradie 180° Tandad grävskopa 300 mm Hydraulisk pump Hydrauliska stödben Arbetstryck 160 bar Rek. traktor storlek 25-50 hk Vikt 445 kg

Tillbehör: 26-LW06-KC60/20 26-LW06-PL60

Dikesskopa 60/20 cm Planerskopa 60 cm

76 MARK OCH PARK

Max grävdjup 2900 mm Räckvidd 3977 mm Max lasthöjd 2760 mm Svängradie 160° Tandad grävskopa 400 mm Hydraulisk pump Hydrauliska stödben Arbetstryck 160 bar Rek. traktor storlek 60-100 hk Vikt 650 kg Tillbehör: 26-LW-KC800 Dikesskopa 80/20 cm


Minigrävare med hydrauliskt jordborr

26-ME12

MINIGRÄVARE Perfekt grävare för att gräva ut trädgårdar, lyfta stockar som ska bli ved, gräva hål för plantering av träd eller gräva ner kabel eller slang. Med hydrauliskt schaktblad, 360 grader sväng och en stor oljebehållare är den här maskinen avsedd för att jobba hårt. Drivs av en Kohler bensinmotor 9,5 hk med 12 volts elstart med chok och gasreglage. Levereras med skopa som är 30 cm bred. Flera olika redskap finns som tillbehör. L x B x H 1800 x 950 x 2000 mm Maxhöjd arm 2160 mm Maxlängd arm 2170 mm Grävdjup max 1020 mm Dragkraft 0,9 t Effekt 9,5 hk Kohler motor 4-takt Hydro control-ventil Bandbredd 73 cm Volym tank 5,3 l Vikt 550 kg

Tillbehör: 26-MEHA 26-HA6 26-HA9 26-ME-B200 26-ME-B600 26-ME-RG60 26-ME-RP

Hydrauliskt jordborr Jordborr ø 15 cm Jordborr ø 23 cm Skopa 20 cm Planerskopa 60 cm Stenklo Tjälkrok

23-MTB50

26-GAATV

GRÄVAGGREGAT ATV Kellfri Grävaggregat ATV är ett smidigt grävaggregat med ett grävdjup på 204 cm. Den tandade grävskopan som ingår vid leverans har skopbredd 25 cm. Aggregatet kopplas enkelt på dragkula vid förflyttning längre sträckor, kortare sträckor flyttar man sig med hjälp av skopan. Grävaggregatet har egen bensinmotor och hydraulpump. Levereras omonterad. Handske till 50 mm dragkula ingår. Motor 9 hk Räckvidd 2560 mm Grävdjup 2040 mm Svängradie 120° Max lyfthöjd 1400 mm Bredd stödben monterat 2000 mm Totalbredd 2000 mm Hjul 16” Kulkoppling 50 mm Skopa 250 mm Vikt 466 kg Tillbehör: 26-GAATV-KC6020 Dikesskopa 60/20 cm 26-GAATV-PL60 Planerskopa 60 cm

MASKINTRAILER 5 TON Smidig maskintrailer när du vill flytta olika arbetsmaskiner som t ex grävare, grävskopor, markberedare mm. Axeln är bultad på undersidan och sitter 1980 mm från bakstammen. Draget är en del av chassiet för maximal stabilitet och styrka. Mittersta delen av flaket är till för att lasta dina skopor och tillbehör och de yttre spåren är till för att köra din maskin på. Dessa spår kan enkelt beklädas med antingen träplankor eller annat önskat material för att du ska kunna köra upp och ner på maskintrailer med bra grepp. Framstammen på trailern är fasad för att du ska få en bra uppkörningsramp när du har ställt ner den. Trailern levereras med 2 st bromsade hjul 11,5/80-15,3 10-lag för maximal säkerhet och komfort. Maxlast 5000 kg Flakhöjd från mark 770 mm Totalmått L x B x H 7760 x 2887 x 950 mm Flakmått L x B x H 6041 x 2100 mm Däck 11,5/80-15,3 10-lag Bromsade hjul 2 st Axeltyp Enkel Tjänstevikt 1401 kg

MARK OCH PARK 77


37-V200

VÄGSLADD V200

37-V300

Kellfri 2-skärig vägsladd V200. Enkel och stabil konstruktion för trepunktslyften på traktorn. Levereras komplett med belastningslåda. Arbetsbredd 2 meter. Höga blad med välutprovade skärvinklar ger ett mycket bra sladdresultat. Strängspridaren är utrustad med ett hjul som är ställbart i sju höjder. Arbetsbredd 2000 mm Höjd underkant ram till mark 210 mm Längd inkl strängspridare 4200 mm Trepunktsfäste Kategori 2 Vikt 365 kg Robust ram

27-SM1500

Z-skär

VÄGSLADD V300 Treskärig vägsladd med strängspridare har en kraftig slitstark konstruktion. Den kopplas till traktorns lyftarmar och kräver två dubbelverkande hydrauluttag. Har du ett tryckuttag på traktorn, kontakta Kellfris servicepersonal för en lösning. Tre höga skär med optimala skärvinklar, höjden ger gott om utrymme för löst material, strängspridare med stenavisningsvinge och ställbart stödhjul i sju lägen. Med individuell hydraulisk höjdinställning av bärhjulen samt möjlighet att justera angreppsvinkeln med lyftarmarna gör sladden mycket flexibel och användbar. Levereras med fyra stycken hydraulslangar, hankopplingar ½”, belastningslåda. Arbetsbredd 261 cm Längd 607 cm Hjul 6.90/6.00-9 Vikt 520 kg

26-WM5000CES

26-WM5000CL

SOPMASKIN 1,5 M

ELVERK SILENT

ELVERK

Sopmaskin utmärkt för frontmontering på traktor, kompaktlastare, frontlastare - Dubbelverkande hydrauluttag - Sopvalsen är ställbar i tre lägen, höger, vänster och rakt fram - Uppsamlare med manuell tömning

Optimalt för alla typer av miljöer som t ex gården, bygget, sommarstugan och på andra ställen där det saknas 1- eller 3-fasuttag. Driver allt från vattenpumpar till svets och vinkelslip eller lampor. Perfekt som försörjningskälla för reserv-el eller backup när du har instabil elförsörjning eller råkar ut för strömavbrott. Hela elverket är skyddat och inklätt i plåt, inklusive ljuddämparen. Elverket är enkelt att styra, kontrollera och ställa in via dess panel och AMF-system. Startas med elstart och har ett 36A batteri.

Enkelt och smidigt elverk för dig som har i behov av en gedigen och välutrustad maskin när du inte har någon ström. Elverket har 4 st hjul för att enkelt förflyttning och hantering. Hjulen går även att bromsa. Elverket kan startas med antingen elstart eller dragstart. Utrustat med batteriladdning och ger då DC 12V/8,3 ampere. Aggregatet har automatisk voltagereglering som gör att du får en stabil körning och att dina maskiner inte skadas när du kör med dem.

L x B x H 950 x 540 x 700 mm Encylindrig luftkyld dieselmotor med direktinsprutning Elstart 230V Volym 418 cm³ Effekt (kW) 5.8/3000rpm, 6.3/3600rpm Frekvens: 50/60 Hz Vikt 150 kg

L x B x H 715 x 530 x 605 mm Uttag för både 1-fas och 3-fas Oljevakt DC 12 V/8,3 ampere Låg bränsleförbrukning på 275 g/kWh Bränsletank 16 l Vikt 92 kg

Fäste med flera möjligheter; Passar till Trima, trepunkt (kat 1) och pallgaffel alternativt. Arbetsbredd 1500 mm Varvtal 100-180 r/min Borste ø 450 mm L x B x H 1780 x 1750 x 770 mm Hjul 200 x 45 mm Oljeflöde 18-30 l/min Vikt 298 kg

78 MARK OCH PARK


33-JM650

33-JM400

Kellfri gödningsspridare JM650 har kraftig ram och trepunktsfäste. Levereras som standard med kraftöverföringsaxel. Galvaniserad behållare och rostfri spridarplatta.

Liten, smidig spridare för den mindre traktorn. Utrustad med rejäl plastbehållare och en spridarplatta i kromat stål. Perfekt för att sprida gödning, salt, grus mm. Trepunkt koppling kat 1. K-axel ingår.

Spridartallrik 1 st Spridarblad 4 st Spridning bredd 6-14 m Varvtal 540 rpm Lastkapacitet 650 kg

Spridartallrik 1 st Spridarblad 4 st Volym 400 l Maxlast 260 kg Varvtal 540 rpm L x B x H 1120 x 1120 x 1250 mm Vikt 53 kg

GÖDNINGSSPRIDARE

SPRIDARE

18-CB800

CEMENTBLANDARE Med denna stora rejäla blandare klarar du lätt en gjutning av golvet eller grunden. 4 st avfjädrande blandarmar och skovlar. Skyddsgaller med säckrivare. Pallgaffelfickor som tillåter enkel förflyttning av blandaren. K-axel ingår som standard. Volym 800 l Trummans ø 1450 mm Trummans höjd 660 mm Öppning baksida Vikt 630 kg

27-LVB600

27-SF20

Kellfris lövsugsaggregat monteras enkelt och snabbt på de flesta vagnar genom att man hänger den över lämmen och spänner fast den med två spännhandtag. Arbetet är enkelt att utföra med den 4 m långa slangen med munstycke och handtagen på slangen ger en bra arbetsställning.

Kellfris stubbfräs används för att avlägsna stubbar genom att flytta fästhjulet i en svepande rörelse i sidled. Arbetet med de kraftiga tänderna av volframkarbid resulterar i att stubben slipas ner ca 1-2,5 cm per drag. Stabila handtag gör maskinen lätt att lyfta av och förflytta från den ena arbetsplatsen till den andra.

L x B x H 1000 x 480 x 660 mm Motor Kawasaki FJ180V 179cc, 6 hk Sugslang längd 4 m Sugslang ø 160 mm Bränsletank 2 l Vikt 58 kg

Fräsdjup 5-10 cm Fräshöjd 35 cm 12 st frässtål Hjuldiameter 250 mm Skivbroms Motor 13 hk Tankvolym 6,5 l Centrifugal fräskoppling Bredd 760 mm Vikt 100 kg

LÖVSUGSAGGREGAT

27-KBP

KABELPLOG Kabelnedläggaren ger möjlighet att lägga ner slang och kabel som är 50 mm i diameter. Plogdjupet justeras med hydraularmarna. Kabelnedläggaren är bultad på plogen så den kan användas separat. L x B x H 970 x 940 x 830 mm Plog L x B x H 540 x 100 x 230 mm Kabelnedläggare L 1200 mm, Ø 85 mm Skärbredd 50 mm 3-punktsfäste kat. 1 o 2

27-EK51

KANTSKÄRARE Kör enkelt hjulen utanför gräskanten och bladet hamnar perfekt i linje för att skära bort gräskanten. Hjulen är justerbara i höjdled så du lätt kan anpassa efter hur hög kanten är. Skärdjup 0-76 mm Blad 228 mm ø Motor encylindrig 4-takt Justerbara hjul i höjdled Vikt 32 kg

STUBBFRÄS

27-FT51

GRÄSTRIMMER En trimmer på hjul som hjälper dig att hålla rent på de ställen du inte kommer åt med gräsklipparen. T ex vid husgrunden, under staket, hagar eller runt träd.. Trimmertråden byts enkelt ut genom att fästa genom en bygel. Arbetsbredd 40 - 50 cm 5,5 hk motor Justerbart handtag Klipphuvud 22 cm Trimmerlina: längd 546 mm x tjocklek 4 mm

MARK OCH PARK 79


GRÄSHARV

Högre produktion på betesmarken! Den vändbara harvmattan erbjuder både skonsam och aggressiv bearbetning av underlaget. Trianglarna (rivarna) är tillverkade i hållbart gjutjärnsgods och ramen och 3-punktsfästet har en mycket kraftig konstruktion för att tåla de påfrestningar som underlaget bidrar till. Gräsharven har 4 rader trianglar (BH200 har 3 rader) det ger bästa verkningsgrad vid luckring/luftning av vallar och utjämning av mullvadshögar, djurspillning mm. Gräsharven passar för planering av betesmarker, paddockar, ridbanor mm. De största modellerna viks ihop hydrauliskt och hydraulcylindrarna ingår som standard. ART.NR Bredd Vikt Sektioner Hydraulik

36-BH200 2,0 m 147 kg 1 –

36-BH400 4,0 m 310 kg 3 –

36- BH500 5,0 m 473 kg 3 Standard

Slitdelar: R36-BH200.002 R36-BH400.001

36-BH600 6,0 m 570 kg 3 Standard

Ring Släpsko trekant

ROTORKULTIVATOR Kellfri Rotorkultivator är en perfekt jordfräs för jordbrukstraktorn, konstruerad för ogräsbekämpning, stubbearbetning, såbäddsberedning, nedmyllning av gödsel, planering av grönyteområde och andra typer av jordbearbetning. En maskin vars konstruktion med kuggdrev, kastskydd och kraftig infästning av knivar ger säker drift. Med ställbara sidomedar justeras arbetsdjupet på maskinen. Levereras som standard med kraftöverföringsaxel med brytbult.

Slitdelar: R31-TL135.001 R31-TL135.002 R31-TL180.001

Kultivatorkniv, höger Kultivatorkniv, vänster Kniv höger till TL180/TL210. L-modell M12

Slitdelar: R31-TL180.002 R31-TL180.010 R31-TL180.011

ART.NR

31-TL135

31-TL180

31-TL210

LxBxH

1550 x 800 x 700 mm

2000 x 800 x 700 mm

2260 x 847 x 1062 mm

Vikt

170 kg

300 kg

480 kg

Arbetsbredd

1345 mm

1795 mm

2100 mm

Knivar

28 st

42 st

50 st

Drivning

Kuggdrev i olja

Kuggdrev i olja

Kuggdrev i olja

Effektbehov

25 - 40 hk

40 - 75 hk

45 - 80 hk

Kapacitet

0,2-0,3 ha/tim

0,22-0,32 ha/tim

0,4 ha/tim

Trepunktsfäste

Kat 1

Kat 2

Kat 2

Kniv vänster till TL180/TL210. L-modell M12 Kultivatorkniv, höger, C-modell, Hål 14 mm Kultivatorkniv, vänster, C-modell, Hål 14 mm

STENGREP En gedigen och väl konstruerad stengrep som är försedd med förstärkt puckel i framkant. Puckeln hindrar plockade stenar att kana ur vid plockning av fler. Horn och stängerna i bak och botten är av diametern 30 mm och avståndet cc 115 mm. Levereras med bultbara fästen som passar Euro-, Trima eller trepunkt kat 2 för vilket underlättar byte till frontlastare med annat fäste, frontlyft eller lyftarmarna bak på traktorn. ART. NR Bredd Vikt Fäste som passar Djup Antal horn Horn Avstånd horn

16-SGE/T155 1550 mm E: 357 kg T: 307 kg Trima eller Euro 1000 mm 15 st 30 mm ø 115 mm

80 MARK OCH PARK

16-SG1553P 1550 mm 325 kg Trepunkt kat. 2 1000 mm 15 st 30 mm ø 115 mm

16-SGE/T200 2000 mm E: 396 kg T: 346 kg Trima eller Euro 1000 mm 19 st 30 mm ø 115 mm

16-SG2003P 2000 mm 364 kg Trepunkt kat. 2 1000 mm 19 st 30 mm ø 115 mm


27-EA52

JORDBORR Bensindriven jordborr för effektiv håltagning för tex stolpar, plintar och växter. 1 st borr ingår i priset och du väljer fritt av följande diameter på borret: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 200 mm eller 300 mm! Borr diameter 60-300 mm Borr längd 800 mm Motorstorlek 52 cc Effekt 2,2 kW Bränsletank 1200 ml Vikt 12 kg

27-PD83

STOLPDRIVARE

Med en egen vikt om 18,4 kg samt kraften från fyrtaktsmotorn driver man med stolpdrivaren enkelt och skonsamt ner stolpen. Lättstartad och enkelt handhavande.

LÖSA BORR

83 mm hylsa som skonar stolptoppen vid neddrivningen. De avvibrerande handtagen ger en god arbetsmiljö.

R27-EA52.010 R27-EA52.001 R27-EA52.002 R27-EA52.003 R27-EA52.004 R27-EA52.005

Diameter Max 83 mm Kapacitet Slagkraft 34 Joule, 1720 slag/minut Motor 4-takt 36 cc, 1,3 hk Vikt 18,4 kg

60 mm borr 80 mm borr 100 mm borr 200 mm borr 300 mm borr 200 mm isborr

35-HRT160

HÄCKKLIPP TILL TREPUNKT Häckklippen levereras komplett med tank, pump och ventilpaket samt spakkit med Teleflex wire för att styra häckklippen inifrån hytten. Tack vare häckklippens smarta konstruktion och ergonomi kan den klippa på båda sidorna av traktorn. Använder du den på traktorns trepunkt har den fullt rörelsemönster på traktorns högra sida, men mer begränsad rörelse på traktorns vänstra sida. Häckklippen kan även klippa under marknivå vilket gör att den fungerar bra i diken och under ditt elstaket. Tack vare klippens konstruktionen räcker det med en enkel traktor på 25-40 hk. Arbetsbredd 160 cm Räckvidd: höjd 550 cm, horisontellt 480 cm L x B x H 440 x 1.300 x 2.540 mm Oljetank 20 l Vikt 223 kg

27-HTFL

HÄCKKLIPP FÖR FRONTLASTARE Häckklippen har hydraulisk vinkling av klipparmen och klipper grenar upp till 3,5 cm. Alla knivar är monterade med bultar vilket gör att de är enkla att byta. För montage krävs ett dubbelverkande hydrauluttag till 12V elventil, till cylinder och klippbalken (hydraulmotor). Levereras med hydraulslangar med ½” snabbkoppling hane och fäste som passar Euro- eller Trima. Arbetsbredd 1400 mm Klippsnitt 35 mm Oljemängd 15 l/min L x B x H 3079 x 706 x 545 mm Hydraulcylinder 40/20-200 Vikt 119 kg

MARK OCH PARK 81


27-MD320

MINIDUMPER En minidumper ställer upp i alla lägen och gör tuffa jobb till enkla jobb! Den tar sig fram där de stora fordonen inte gör det och genom sin höga markfrigång tar den sig fram i svår terräng, runt hinder, över hinder och i trånga förhållanden. Minidumpern har sex st växlar/hastigheter, från 0,5 km/h upp till 4,9 km/h. Vagnen går också att backa, även här i olika hastigheter: 0,6 km/h eller 2,3 km/h. Flakmått L x B x H: 850 x 570 x 290 mm L x B x H 1620 x 600 x 830 mm Markfrigång 100 mm Maxlast vid plan mark 320 kg 15-20° lutning 150 kg 20-25° lutning får ej köras med last Motor 3,6 KW (6,5 hk), snörstart Manuell tipp, max vinkel 60° Vikt 156 kg

27-MD320

MINIDUMPER ELEKTRISK Gör de tuffaste jobben till de enklaste jobben! Den här elektriska minidumpern smyger sig fram där de stora fordonen inte gör det. Genom sin höga markfrigång tar den sig fram i svår terräng, runt hinder, över hinder och i trånga förhållanden. En praktisk bandvagn när du behöver forsla grus, spån, jord, byggmaterial, gödsel etc. Flakmått L x B x D: 1110 x 630 x 210 mm L x B x H 1650 x 700 x 1110 mm Körhastighet max 5 km/h Lastkapacitet 320 kg Maxlast vid plan mark 320 kg 15° lutning 150 kg 20° lutning får ej köras med last Laddningstid ca 8-10 h Arbetstid ca 2 h Manuell tipp Vikt 222 kg

27-MM

27-MMSNB

MULTIMASKIN

SLÅTTERBALK Arbetsbredd 97 cm

Smidig motordriven redskapsbärare där du kan välja mellan olika redskap; slåtterbalk, jordfräs, sopvals, snöslunga, rotorslåtter och snöblad. Motor 6,5 hk. Växellåda med 2 fram och 2 back. Vändbart handtag.

27-MMSNB

SNÖBLAD

Motor 6,5 Hk Hjul 4.00-8 L x B x H 1530 x 1400 x 604 mm Vikt 66 kg

Arbetsbredd 85 cm 27-MMRS

ROTORSLÅTTER Arbetsbredd 97 cm 27-MMSNB

27-MMJF

SOPVALS

JORDFRÄS

Arbetsbredd 90 cm

Arbetsbredd 80 cm

22-240110

22-290110A

Kellfris arbetsgrindar för tillfällig avspärrning är tillverkade i galvaniserat stål. Arbetsgrindarna är enkla att koppla samman och kan ställas upp sammankopplade även på ojämnt underlag. Ingen trafik råkar slinka igenom samtidigt som de platta fötterna höjer säkerheten för gångtrafik (minskar snubbelrisken). Levereras som standard med reflex.

Säljes i förpackning 1-pack och 10-pack Kravallstaketet är tillverkad av aluminiumrör med utmärkta korrosionsegenskaper. Fördelen med kravallstaketet är att det är mycket lätt och stabilt. Levereras med röd/gul reflex som uppfyller trafikverkets norm.

ARBETSGRIND 2,4 M

Längd 2400 mm Höjd 1100 mm Stålram 38 mm ø Reflex 1600 x 100 mm Galvaniserad Vikt 16,6 kg

82 MARK OCH PARK

ARBETSGRIND 2,9 M Längd 2900 mm Höjd 1120 mm Stålram 38 mm ø Grind i aluminium Galvaniserade fötter Vikt 12 kg Tillbehör 22-YFOT Y-fot i aluminium


25-G1220S

CARPORT Med en stålram på 5 x 5 cm och med underliggande balkar passar den perfekt att fästa i marken via bulthålen som finns placerade jämt över balken. På så sätt kan carporten inte välta eller blåsa iväg. Plåttaken fäster du med specialskruv vid varje takstol för bästa hållbarhet i snö och vindiga förhållanden. Bredden på 3,8 meter gör att du får gott om utrymme runt om när du kliver ur bilen. Varje takstol har starka stag från benen till takstolen för att klara kraftig belastning av snö eller annat.

L x B x H 5500 x 3800 x 2600 mm Ramrör 50 x 50 mm Rördimension 1,5 mm Korrugerat plåttak 10 ben med botten stålbalk Vikt 111 kg

FORMPLYWOOD Varmpressad lantbruksplywood i Poppel Core/Poppel och eucalyptus. Skivorna är pressade med högt tryck under värmebehandling två gånger för bästa hållbarhet och har även ett lager av mörkbrun fenol täckfilm på båda sidor, 0,2 mm tjock och en vikt på 220 g/m². Hur du tar hand om din plywood påverkar livslängden på skivorna. Det är viktigt att du förhindrar vatten och fukt att tränga in i skivan. Det gör du genom att försegla skivan med vattenfast färg vid borrning och sågning. Plywooden är limmad med WBP-lim för bästa möjliga hållbarhet utomhus och i tuffa miljöer.

46-PWB2512-12

46-PWB2512-15

Poppel Längd: 250 cm Bredd: 122 cm Tjocklek: 12 mm

Poppel och Eucalyptus Längd: 250 cm Bredd: 122 cm Tjocklek: 15 mm

PLYWOOD, 12 MM

KOMBI CORE, 15 MM

46-PWB2512-18

PLYWOOD, 18 MM Poppel Längd: 250 cm Bredd: 122 cm Tjocklek: 18 mm

46-PWB2512-21

KOMBI CORE, 21 MM Poppel och Eucalyptus Längd: 250 cm Bredd: 122 cm Tjocklek: 15 mm

27-AS1500

AVFALLSSÄCK 3000 L 22-350550

TELESKOPISK VÄGBOM Kellfris teleskopiska vägbom är av kraftig och gedigen konstruktion. Bommen är reglerbar mellan 3,5 – 5,5 m och stolparna är 1,8 m långa för stabil montering. Bommen kan låsas med hänglås och låset är slagoch väderskyddat. Samtliga delar är tillverkade av galvaniserat stål och den levereras med reflexer monterade. Längd 3500 - 5500 mm Höjd 900-1200 mm Fast bom 3500 x 60 mm Teleskopisk bom 2500 x 50 mm Rörfäste till bom 900 x 70 mm Stolpe 1800 mm Galvaniserad Vikt 40 kg Reflex ingår Hänglås ingår ej

Perfekt för dig som ska köra bort trädgårdsavfall i bilen eller på släpkärran. Lyftstroppar i ovankant och underkant gör att du kan lyfta säcken med lastmaskin eller med traktor med pallgafflar om du har tyngre material så som sten och grus. Lyftstropparna i ovankant kan även användas för att hålla säcken upprätt vid fyllning av material. Certifierad med SF 5:1 kvalité. L x B x H 240 x 130 x 100 cm Volym 3000 l 27-SS33

SANDSÄCK 33 L Sandsäck för täckning av plansilos, fördämning och andra syften där du behöver en tyngd och lång utspridning. Sandsäcken har tålig stropp i toppen och är gjord av tät presenning som har 4-års UV-beständighet. L x B 30 x 120 cm Volym 33 l

MARK OCH PARK 83


RÖJSÅG, KINNEKULLE, GÖTENE

84 MARK OCH PARK


27-BBC136SH

RÖJSÅG, LITHIUM-ION Röjsågen är utrustad med digital borstlös motor för effektiv, tyst körning och mindre vibrationer. Röjsågen arbetar effektivt under 30 minuter. Sågen är försedd med justerbart handtag och 3T slyklinga för röjning av tuffare vegetation. Röjsåg drivs av K-Power 36V 2.0/4.0 Ah-litiumbatteri. Bakmonterat batteri (ingår ej) och rak motor för bättre balans och viktfördelning. Motoreffekt (max): 540 W Max hastighet: Min 6000/max 7000 rpm Motortyp: Borstlös

27-BTR136SH

GRÄSTRIMMER, LITHIUM-ION Enkelt att trimma övergångar mellan gräsmatta och stenlagda partier eller gräset närmast fasaden. Grästrimmern är utrustad med digital borstlös motor för effektiv, tyst körning och mindre vibrationer. Arbetar effektivt under 30 minuter, försedd med justerbar handtag, Tap & Go. Grästrimmern drivs av K-Power 36V 2.0/4.0 Ah-litiumbatteri. Bakmonterat batteri (ingår ej) och rak motor för bättre balans och viktfördelning. Klippbredd: 33 cm Nylondiameter: 2 mm Nylon trimmerspole: Tap & Go

27-BCS136H

27-BBL136H

27-BHT136

MOTORSÅG LITHIUM-ION

LÖVBLÅS, LITHIUM-ION

HÄCKSAX, LITHIUM-ION

Enkel start – Tilslut batteriet og start save! Kædesaven drives af det stærke 36V 4.0Ah-litiumbatteriet. Motorsaven er udstyret med digital børsteløs motor for større effektivitet, lav støjniveau og færre vibrationer. Klarer at save træ med diameter Ø14 cm, 90 gange på en opladning! Forsynet med 14 ”sværd /kæde og hurtigt kædespændningssystem.

Lövblåsen är utrustad med digital borstlös motor för effektiv, tyst körning och mindre vibrationer. Lättvikt, perfekt balanserad för hög komfort, garanterar en maximal blåshastighet på 60 m/s. Över 25 min drifttid på Boost-hastighet och 50 min på standard hastighet. Höghastighetsmunstycke ger möjlighet att enkelt avlägsna våta blad och skräp. Lövblåsen drivs av K-Power 36V 2.0/4.0 Ah-litiumbatteri. Batteri och laddare ingår ej, finns att köpa till.

Att använda en batteridriven häcksax garanterar högsta frihet och komfort för klippning av häck utan kablar och bränsle. Häcktrimmern arbetar effektivt i 25 minuter, försedd med Dual-action sågbladsrörelse, laserskurna knivblad med en svärdlängd på 56 cm och vridbart 180 ° handtag för en bekväm skärning av häck både vertikal och horisontell. Häcksaxen drivs av K-Power 36V 2.0/4.0 Ah-litium batteri. Batteri och laddare ingår ej, finns att köpa till.

Max hastighet: 23000 rpm Genomsnittlig luftvolym: 14 m³/min Lufthastighet: 60 m/s

Längd: 24” (610 mm) Svärdtyp: Dubbel, lasercut Tandavstånd: 25,4 mm Vikt: 3,8 kg

Svärdlängd (cm): 35 cm Svärdlängd (tum): 14” Svärdtyp: Kedjehjul Kedjetyp: 3/8” .050” (91P052X) Kedjebroms: Elektrisk Hastighet: 13,3 m/s Oljetankskapacitet: 0,2 l

27-BL136-2

BATTERI, LITHIUM-ION 36V 2.0 AH Spänning: 36V Batterikapacitet: 2.0 Ah Laddningstid: 0,5 h Vikt: 0,85 kg

27-BL136-4

BATTERI, LITHIUM-ION 36V 4.0 AH

Spänning: 36V Batterikapacitet: 4.0 Ah Laddningstid: 1 h Vikt: 1,3 kg

27-BC04R

BATTERILADDARE TILL 36V

Batteriladdare till lithium-ion batteri 27-BL136-2 och 27-BL136-4.

MARK OCH PARK 85


ASPÖNA, SKARA


26-ETE12

26-ET18

26-ET15

26-ET20 26-ET22

Kellfri allroundskopa är en mycket stark och tålig skopa för alla ändamål. Skopan är konstruerad för att tåla tuff hantering. Profilpressade sidor gör dem extra starka, dubbel plåt under skopan, fasat slitstål och påsvetsat stycke i varje ända som också stabiliserar slitstålet till max. Många små bockningar i skopan gör att den blir starkast på marknaden i sin klass. Levereras med fäste som passar till Trima- eller Euro (ETE12 endast fäste till Euro).

26-ET24

ALLROUNDSKOPA FÖR FRONTLASTARE ART.NR Bredd Höjd Djup Volym Fäste Vikt

26-ETE/T15 1500 mm 750 mm 800 mm 550 l Euro/Trima 170 kg

26-ETE12 1250 mm 510 mm 510 mm 300 l Euro 85 kg

26-ETE/T18 1800 mm 750 mm 800 mm 750 l Euro/Trima 196 kg

26-ETE/T20 2000 mm 750 mm 800 mm 1000 l Euro/Trima 235 kg

26-ETE/T22 2200 mm 750 mm 800 mm 1100 l Euro/Trima 250 kg

26-ETE/T24 2400 mm 750 mm 800 mm 1200 l Euro/Trima 268 kg

VOLYMSKOPA FÖR FRONTLASTARE Skopan har rundad botten och höga gavlar vilket gör att den är utmärkt till material som spannmål, flis och snö. Skopan har konad form med många bockningar för ökad stabilitet. På undersidan sitter längsgående slitstål i botten för ökad livslängd. Levereras med fäste som passar till Trima- eller Euro.

ART.NR Bredd Höjd Djup Volym Vikt

26-SSE/T22 2200 mm 1000 mm 980 mm 1450 l 319 kg

26-SSE/T24 2400 mm 1000 mm 980 mm 1600 l 335 kg

PLANERINGSSKOPA FÖR FRONTLASTARE Kellfri’s planeringsskopa har utformats med låg bakplåt och lång botten för att ge föraren möjlighet att se skopans skär från hytten. Skopan har förstärkta gavlar. Levereras med fäste som passar till Trima- eller Euro. ART.NR

26-PLFE/T1800

26-PLFE/T2000

26-PLFE/T2200

26-PLFE/T2400

Bredd, innermått

1800 mm

2000 mm

2200 mm

2400 mm

Höjd

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

Djup

1050 mm

1050 mm

1050 mm

1050 mm

Vikt

240 kg

263 kg

281 kg

290 kg

26-PLSK Teleskopisk snökrage till planeringsskopa

PLANERINGSSKOPA FÖR LASTMASKIN En kraftfull planeringsskopa med 16 mm godstjocklek i botten och 25 mm kraftigt skärstål. Den låga bakplåten och den långa botten ger föraren god sikt på skopans skär. Levereras med fäste för stora BM. ART.NR

26-LP2400

26-LP2700

Bredd

2400 mm

2700 mm

Höjd

700 mm

700 mm

Djup

1430 mm

1430 mm

Vikt

719 kg

784 kg

SKOPOR OCH PALLGAFFLAR 87


26-SS24

26-ETEHT24

Med den här sorteringsskopan kan du lätt sortera ditt material så att mindre partiklar som sand, grus eller flis ramlar emellan gallren. Allt kan sorteras som stenar, byggavfall, vått material etc.

Högtippande skopa för lastning av volymkrävande material och höga höjder! Dubbla tippcylindrar som är placerade i gavlarna, det ger cylindrarna en väl skyddad placering. Levereras med Eurofäste.

Bredd 240 cm Höjd 85 cm Längd mellan galler 60 mm Volym 1,85 m³ Vikt 830 kg

Bredd 2400 mm Höjd 1020 mm Längd 1300 mm Volym ca 2000 l Vikt 552 kg

SORTERINGSSKOPA

26-ST180

SKOPA MED TIPP

En enkel konstruktion och ett mycket allsidigt traktorredskap. Slitstål 70 x 10 mm. Kan användas till snöröjning och att flytta massor med. Tippbar med 3-punktsfäste. Bredd 180 cm Höjd 60 cm Djup 80 cm Volym 650 l Vikt 136 kg

88 SKOPOR OCH PALLGAFFLAR

HÖGTIPPANDE SKOPA

26-ETA12

ALLROUNDSKOPA MED FÄSTE SOM PASSAR TILL AVANT

Stark och tålig skopa med fäste som passar till Avant Bredd 127 cm Höjd 46 cm Djup 500 Vikt 80 kg


16-JPFE/T15

16-JPFE/T25

Justerbar pallgaffel med kraftig ram. Smidda gafflar med breda bärytor som fördelar belastningen över ett brett område. En stabil pallgaffel som levereras med fäste som passar till Trima- eller Euro.

Justerbar pallgaffel med kraftig ram. Smidda gafflar med breda bärytor som fördelar belastningen över ett brett område. En stabil pallgaffel som levereras med fäste som passar till Trima- eller Euro.

Pallgafflarnas längd 1000 mm Pallgafflarnas bredd 100 mm Pallgafflarnas tjocklek 40 mm Pallgaffelns rambredd 1220 mm Pallgaffelns ramhöjd 515 mm Totalhöjd 690 mm Maxlast 1500 kg Vikt 190/178 kg

Pallgafflarnas längd 1200 mm Pallgafflarnas bredd 120 mm Pallgafflarnas tjocklek 40 mm Pallgaffelns rambredd 1220 mm Pallgaffelns ramhöjd 515 mm Totalhöjd 690 mm Maxlast 2500 kg Vikt 202/190 kg

PALLGAFFEL 1,5 TON 16-FP3P

PALLGAFFEL 3-PUNKT Fast pallgaffel med kraftig ram. Passar traktorns trepunktskoppling kategori 1 och 2. Pallgafflarnas längd 1000 mm Bredd 750 mm Maxlast 1000 kg Vikt 66 kg

16-JPFSBM50

PALLGAFFEL 5 TON

16-JPFE/T25H

HYDRAULISK PALLGAFFEL 2,5 TON

Kellfri justerbar pallgaffel med maxlast 5 ton. Kraftig och robust ram. Smidda gafflar med breda bärytor som fördelar belastningen över ett brett område. En stabil pallgaffel som levereras med Stora BM fäste.

Pallgaffel med hydrauliskt justerbar pallgaffelspridning direkt från hytten. Kraftig och robust ram. Smidda gafflar med breda bärytor. Fäste som passar till Trima- eller Euro.

Pallgafflarnas längd 1200 mm Pallgafflarnas bredd 150 mm Pallgafflarnas tjocklek 50 mm Pallgaffelns rambredd 1500 mm Pallgaffelns ramhöjd 510 mm Totalhöjd 850 mm Maxlast 5000 kg Vikt 400 kg Fäste Stora BM

Pallgafflarnas längd 1200 mm Pallgafflarnas bredd 120 mm Pallgafflarnas tjocklek 40 mm Pallgaffelns rambredd 1220 mm Pallgaffelns ramhöjd 515 mm Totalhöjd 690 mm Maxlast 2500 kg Vikt 210 kg

PALLGAFFEL 2,5 TON

16-JPFSBM50H

HYDRAULISK PALLGAFFEL 5 TON Kellfris pallgaffel med hydrauliskt justerbar pallgaffelspridning direkt från hytten. Kraftig och robust ram. Smidda gafflar med breda bärytor. Till pallgaffeln åtgår det ett dubbelverkande uttag på traktorn. Pallgaffeln levereras med två hydraulslangar med ½tums snabbkoppling hane och Stora BMfäste. Pallgafflarnas L x B 1200 x 150 mm Pallgafflarnas tjocklek 50 mm Rambredd 1500 mm Ramhöjd 810 mm Maxlast 5000 kg Vikt 458 kg Arbetstryck max 225 bar Fäste Stora BM

HYDRAULISKA PALLGAFFLAR 5 OCH 8 TON Extra kraftiga pallgafflar med robust ram. Gafflarna på pallgaffeln är både smidda och av kraftigt material med breda bärytor. Gafflarna på pallgaffeln går att dra isär upp till 195 cm. För att använda den hydrauliska pallgaffeln krävs det ett dubbelverkande uttag på traktorn. Pallgaffeln levereras med två hydraulslangar med ½tums snabbkoppling hane och St BM-fäste 16-PH502015 5 TON Maxlast 5 ton Rambredd 200 cm Ramhöjd 89 cm Pallgafflarnas bredd 12,5 cm Pallgafflarnas längd 150 cm 16-PH802016 8 TON Maxlast 8 ton Rambredd 200 cm Ramhöjd 94 cm Pallgafflarnas bredd 15 cm Pallgafflarnas längd 160 cm

SKOPOR OCH PALLGAFFLAR 89


GRIPTILLSATS Griptillsatsen passar Kellfris pallgafflar 16-JPF15/25. Ett enkelt och billigt sätt att utnyttja pallgaffeln med t ex lasta virke eller ris. Gripen styrs med en dubbelverkande hydraulisk cylinder. Gripen sätts fast på gaffelns ram.

16-PG3P

Totalhöjd 1395 mm Maxlast 1000 kg Griparm 1150 mm Dubbelverkande cylinder 80/40-250 Griparmens bredd 145 mm Arbetstryck 175 bar

Passar traktorns trepunktskoppling kategori 1 och 2.

PALLGAFFEL FÖR 3-PUNKTSRAM Pallgaffelns rambredd Pallgaffelns ramhöjd Pallgaffelns bredd Pallgaffelns längd Pallgaffelns tjocklek Lyftkapacitet Vikt

1000 mm 977 mm 100 mm 960 mm 55 mm Max 800 kg Ram + pallgafflar 53 kg

16-BS3P

BALSPJUT FÖR 3-PUNKTSRAM PALLGAFFELFÖRLÄNGNING Kellfris pallgaffelförlängning monteras enkelt på befintlig pallgaffel. Gods även i botten på förlängningen. Säkerhetssprint medföljer. Pallgafflarnas längd 2000 mm Maxlast 3000 kg Bredd (yttermått) 150 mm Höjd (yttermått) 66 mm Bredd (innermått) 138 mm Höjd (innermått) 56 mm Vikt 70 kg

Utöka användningen av din trepunktsram och montera på ett balspjut. Antal spjut Rambredd Ramhöjd Längd spjut c/c Vikt

3 st 1000 mm 977 mm 1 st á 1000 mm, 2 st á 355 mm 1 st á ø 50 mm, 2 st á ø 30 mm 48,5 kg

16-SSL1000

STORSÄCKSLYFT

STORSÄCKSLYFT

Kraftig storsäckslyft som klarar belastning från tunga säckar. Var dubbelt så effektiv med två lyftarmar i samma redskap, max 1000 kg/arm. Levereras med Trima- eller Eurofäste.St BM-fäste finns som tillbehör.

Kraftig storsäckslyft som klarar belastning från tunga säckar. Max vikt 1000 kg. Levereras med Trima- eller Eurofäste.

Maxlast 1000 kg/arm Bredd 1800 mm Höjd 1395 mm Vikt 120 kg

90 SKOPOR OCH PALLGAFFLAR

Maxlast 1000 kg Bredd 1200 mm Höjd 1388 mm Vikt 76 kg


GÖDSELGREP Kellfri Gödselgrep är ett stabilt redskap för effektiv hantering av gödsel och ensilage m.m. Under balken, i botten, sitter extra slitjärn och spjuten sitter stadigt fast för bästa hållbarhet och livslängd. Levereras med fäste som passar till Trima- eller Euro. ART. NR Bredd

16-GG150E/T 152 cm

16-GG200E/T 192 cm

Höjd

84 cm

84 cm

Längd spjut

80 cm

80 cm

Antal spjut

8 st

10 st

Vikt

150 kg

186 kg

KROKODILGREP Kellfris krokodilgrep är ett allsidigt redskap, som lämpar sig för krävande gripuppgifter. Överkäken har mycket stor öppning och pinnarna följer en cirkelrörelse genom materialet, vilket ger minsta kraftförbrukning och längsta livslängd för pinnarna. Under balken, i botten, sitter extra slitjärn. Spjuten sitter stadigt fast för bästa hållbarhet och livslängd. Levereras med fäste som passar till Trima- eller Euro.

Trepunkt till Trima/Euro

ART. NR

16-KG150E/T

16-KG200E/T

Bredd

152 cm

192 cm

Höjd

95 cm

84 cm

Längd spjut

80 cm

80 cm

Antal spjut

8 st + 8 st

10 st + 10 st

Vikt

256 kg

300 kg

Hydraulcylindrar

1 st

2 st

Trepunkt typ 2 till St BM Trima till Euro

Adapter Euro/Trima till Avant 300-700

Euro till Trima

REDSKAPSADAPTER

A-ram med dragkula, 3-punkt

En redskapsadapter ger dig möjlighet att använda redskap som har andra fästen än vad du har på din lastare. ART.NR

16-7124

16-7118

16-7122

16-7119

16-7112

Euro/Trima till 3-punkt för Avant 300-700 Balgrip BG2002

Höjd

Trepunkt till Trima/Euro 710 mm

460 mm

450 mm

Trepunkt typ 2 till St BM 820 mm

Ramhöjd

395 mm

395 mm

395 mm

700 mm

Bredd

1000 mm

1146 mm

1120 mm

1180 mm

Maxlast

2000 kg

2000 kg

2000 kg

3000 kg

Fäste

Trima till Euro

Euro till Trima

20-7106

16-7132 A-ram med dragkula, 3-punkt 739 mm 830 mm 785 mm

800 kg

200 kg 3-punkt för BG2002

SVETSFÄSTEN ART.NR

MÅTT

C/C

16-7106 Trima

323 mm

690 mm

16-7107 Ålö

250 mm

885 mm

16-7108 L:a BM

425 mm

1040 mm

16-7109 S:a BM

646 mm

1010 mm

16-7110 Zettelmeyer

330 mm

860 mm

16-7111 Avant

300 mm

700 mm

16-7114 Euro

320 mm

1040 mm

Trima

Ålö

L:a Bm

S:a Bm

Zettelmeyer

Avant

Euro

SKOPOR OCH PALLGAFFLAR 91


16-SR

16-ST

SNABBKOPPLING REDSKAPSDEL

SNABBKOPPLING TRAKTORDEL

Snabbkoppling redskapsdel 3-punkt

Snabbkoppling till traktorn monteras på trepunken för smidig koppling av redskapen från förarplats.

Höjd 590 mm Bredd 835 mm Vikt 13 kg

Höjd 770 mm Bredd 850 mm Vikt 27 kg

HYDRAULCYLINDRAR Godstjocklek i cylinderrör = 5–7 mm Gängad låsning av kolvstångsstyrning = en starkare lösning Uppbyggnad i proffsnivå = Mindre risk för läckage och längre livslängd på packningar Smörjnippel på varje cylinderöra med länklager Kromskikt = 25 ± 5 mikrometer Max arbetstryck 200 Bar Ø, mm Cyl Utv. 50 60 76 93 114

Cyl Inv. 40 50 63 80 100

KolvStång 20 25 32 40 50

Cylinderdiameter utv. Cylinderdiameter inv. Kolvstång ø mm Tryckarea Dragarea Inbyggnadsmått, mm c-c* Anslutningsnippel Ledlager inv. mm Ledlager bredd

SLAGLÄNGD, mm 100 200 300 x x x x x x x x x

50 40 20 12,6 9,5 172 3/8” 20 20

60 50 25 19,6 14,7 185 3/8” 25 25

400 x x x x x

76 63 32 31,2 23,1 208 1/2” 25 25

500

600

700

800

x x x x

x x x

x x

x x

93 80 40 50,2 37,6 235 1/2” 35 30

114 100 50 78,5 58,9 275 1/2” 45 35

HYDRAULISKA TRYCKSTÄNGER ART.NR

10-630395E (ENKELSTAG)

10-530485D (DUBBELSTAG)

Slaglängd

390 mm

495 mm

Max

1030 mm

1025 mm

Min

640 mm

530 mm

Dragkraft vid 190 bar

2000 kg

2000 kg

* Lägg till önskad slaglängd så erhålles inbyggnadsmått.

ART. NR

HYDRAULCYLINDRAR

10-5025200

Hydraulcylinder 50/25-200

10-5025300

Hydraulcylinder 50/25-300

10-5025400

Hydraulcylinder 50/25-400

10-5025500

Hydraulcylinder 50/25-500

ART NR.

10-1158015310

10-4006015514

10-6332300

Hydraulcylinder 63/32-300

Däckdim.

11,5/80-15,3 10-lag

400/60-15,5 14-lag

10-6332400

Hydraulcylinder 63/32-400

Bredd

290 mm

405 mm

Hydraulcylinder 63/32-500

ø

845 mm

875 mm

Hydraulcylinder 63/32-600

Fälghålning

6-161-205

6-161-205

Maxlast

2330 kg

3295 kg

Lyfttryck

460 kPa

480 kPa

10-6332500 10-6332600 10-8040300

Hydraulcylinder 80/40-300

10-8040400

Hydraulcylinder 80/40-400

10-8040500

Hydraulcylinder 80/40-500

10-8040600

Hydraulcylinder 80/40-600

10-8040800

Hydraulcylinder 80/40-800

92 TILLBEHÖR OCH UNDERHÅLL

HJUL

Återvinningsavgift tillkommer


AXELTAPPAR ART.NR

10-AT45

10-AT70

10-ATB90C

Dimension (H)

45 mm 4-kant

70 mm 4-kant

90 mm rund

Belastning 30 km/t

900 kg

3300 kg

4000 kg

Bromsutrustning

Obromsad

Obromsad

Bromsad

Fälghålning. Antal bult C/B

5/80/115

6/161/205

6/161/205

K-AXLAR STANDARD Används vid standardfunktioner. Angivna värden gäller vid 5° avvinkling på knuten och 1000 timmars livslängd.

K-AXLAR MED BRYTBULT Används när axelns rotation kan blockeras, vid överbelastning kapas bulten i kopplingen. Återställs genom byte av bult. Angivna värden gäller vid 5° avvinkling på knuten.

K-AXLAR ART. NR. Artikel benämning Effekt (540 rpm) Effekt (1000 rpm) L min (mm) L max (mm) Profil Traktor anslutning Redskap anslutning Smörjintervall Brytbult dimension

ART. NR. Artikel benämning Effekt (540 rpm) Effekt (1000 rpm) L min (mm) L max (mm) Profil Traktor anslutning Redskap anslutning Smörjintervall Brytbult dimension

10-T05800 K-axel 47 hk L = 800 mm 47 74 800 1080 Triangel 1 3/8" -6 1 3/8" -6 8h -

10-T061060 K-axel 64 hk L = 1060 mm 64 100 1060 1460 Triangel 1 3/8" -6 1 3/8" -6 8h -

10-T051060 K-axel 47 hk L = 1060 mm 47 74 1060 1470 Triangel 1 3/8" -6 1 3/8" -6 8h -

10-T051390SB K-axel 47 hk L = 1390 mm brytbult 47 74 1390 1965 Triangel 1 3/8" -6 1 3/8" -6 8h M8*50

10-T061060SB K-axel 64 hk L = 1060 mm brytbult 64 100 1060 1460 Triangel 1 3/8" -6 1 3/8" -6 8h M10*55

10-T061560 K-axel 64 hk L = 1560 mm 64 100 1560 2210 Triangel 1 3/8" -6 1 3/8" -6 8h -

10-T05800SB K-axel 47 hk L = 1060 mm brytbult 47 64 800 1080 Triangel 1 3/8" -6 1 3/8" -6 8h M8*50

10-T061060FW K-axel 64 hk l = 1060 mm Frihjul 64 100 1060 1460 Triangel 1 3/8" -6 1 3/8" -6 8h -

*Längd mäts knutkors till knutkors

TILLBEHÖR OCH UNDERHÅLL 93


R60-156051

STANDARD UNIVERSAL FETTPATRON

R60-155050

SMÖRJFETT EXTREME HEAVY 2

Q8 Rembrandt EP2 är ett litiumförtvålat mineraloljebaserat smörjfett med hög smörjförmåga innehållande EP-additiv och rostskyddande tillsatser. Saknar skruvgängor.

Extreme Heavy 2 fett i skruvpatron. 2000-talets fett för entreprenadmaskiner. Fettpatron med skruvinfästning. Högtrycksfett för de allra tuffaste förhållandena. R60-155050.12 Kartong med 12 st Extreme heavy

R60-156051.12 Kartong med 12 st Standard Universal

OLJOR R60-153305

HYDRAULOLJA OKQ8 HANDEL 32 20 l

R60-153309

HYDRAULOLJA OKQ8 HANDEL 46 20 l

R60-153121

KOMBIOLJA OKQ8 T 1000 UNIVERSAL 20 l

R60-82532220 SÅGKEDJEOLJA Q8 STANDARD 20 l

60-EGG18V

SMÖRJFETTSPRUTA, BATTERIDRIVEN 18V Den här batteridrivna smörjfettsprutan är försedd med ett batteri med mycket längre livslängd än övriga på marknaden. Vikten är lättare och har en 20% högre kapacitet. För 400 g patroner, fettpistolen levererar en konstant mängd fett så länge avtryckaren hålls inne. Fett upp till penetrationsklass NLGI 2 kan användas. Munstycke för standard fettnippel. Två NI-CA 18,0 V/2000 mAh och batteriladdare ingår. Vikt inklusive batteri: 3,15 kg Batteri: 18 V/2000 mAH, 2 st ingår LCD batteri display 1 tim snabbladdare Patroner per laddning: 4 st Tryck: 8000 psi Längd slang: 68cm Säkerhetsventil

60-EGG12V

SMÖRJFETTSPRUTA, ELDRIVEN 12V För 400 g patroner, fettpistolen levererar en konstant mängd fett så länge avtryckaren hålls inne. Arbetstryck max 400 bar. Kapacitet ca 110 g/min. (beroende på fettkvalitet och temperatur). Fett upp till penetrationsklass NLGI 2 kan användas. Munstycke för standard fettnippel. Arbetskapacitet ca 1,8 kg fett vid fulladdat batteri. Två NI-CA 12,0 V/1700 mAh och batteriladdare ingår. Vikt inklusive batteri: 3,15 kg Batteri: 12 V/1700 mAH, 2st ingår LCD batteri display 1 tim snabbladdare Patroner per laddning: 4 st Tryck: 6000 psi Längd slang: 68cm Säkerhetsventil

R60-155030

SMÖRJFETTSPRUTA 2-HANDS

R60-156051/155030 Smörjfettpaket Rembrandt Universal Paket Standard Universal innehåller 1 stycken 2-hands fettspruta samt 2 stycken standardpatroner med OKQ8 Rembrandt EP 2.

R60-155051

SMÖRJFETTSPRUTA 1-HANDS R60-155034 Smörjfettpaket Extreme Heavy 2 Paket Extreme Heavy innehåller 1 st 1-hands fettspruta samt 2 stycken skruvpatroner med Extreme Heavy 2.


KÖPVILLKOR ALLMÄNT Kellfri AB, 556471-9101 Munkatorpsgatan 6, 532 37 Skara (nedan kallat Kellfri) har i mer än 50 år levererat maskiner och komponenter till skog och lantbruk i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen och Tyskland. Från denna grund utvecklas effektiva produkter med kvalitet, funktion och kapacitet som kännetecken. Kellfri är ett väletablerat varumärke och är idag ledande på marknaden inom flera produktsegment. Kellfris produkter är CE-märkta och produkterna framställs efter svenska krav av svenska eller utländska fabriker med låga omkostnader. Denna profil ger oss möjlighet att till Dig som kund erbjuda effektiva och fullvuxna produkter till ett lägre pris.

Efter sextio år på marknaden och med en marknadsledande position har vi en bred kunskap om produkter för jord och skogsbruk, fritidsfolk och djurägare. Vi strävar efter att ge dig full service och dina synpunkter är vår ledstjärna, för trots vår långa tid på marknaden så är den samlade kunskapen hos alla våra kunder större. Nyheter för att fylla nya behov, förbättringar för att göra produkterna ännu mer effektiva, servicevänliga och med anpassningar i marknadsleden för ökad tillgänglighet, allt i vår ständiga strävan att tillgodose våra kunders synpunkter för att kunna leverera bra och prisvärda produkter.

DIN ORDER Du kan beställa via Internet på vår hemsida www.kellfri.se. Vill Du ha personlig betjäning är Du välkommen att ringa in Din beställning till vår kundtjänst/orderavdelning på 0511-242 50, helgfria vardagar 08.00– 17.00. Tillägg till inneliggande order behandlas som ny order. Vi ingår inga köpavtal med minderåriga (under 18 år). Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via mail. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. BETALNINGSVILLKOR Alla priser i katalogen är angivna i svenska kronor exklusive moms. Expeditionsavgift (f.n. 99 kr), och i vissa fall lastemballage (f.n. 70 kr) tillkommer. Fraktfritt vid beställning över 4 000 kr netto (gäller inom Sverige, dock inte öar utan broförbindelse och vissa orter, för specifikation av vilka orter som inte omfattas, kontakta Kellfris kundtjänst på 0511-242 50, helgfria vardagar 08.00–17.00). Vid beställning under 4 000 kr netto tillkommer kostnad för frakt. I de fall där moms inte inkluderad i priset tillkommer även moms. Betalning sker via faktura efter sedvanlig kreditprövning eller via finansiering genom Nordea Finans eller via kortbetalning. I de fall kortbetalning tillämpas kommer beloppet att dras från konto vid betalning. BETALNING Betalning via faktura faktureras löpande med betalning 10 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras en påminnelseavgift om f.n. 50 kr för varje krav samt debiteras dröjsmålsränta med 18 procent. Kostnader för ev. inkassoåtgärder debiteras enligt lag. Vid betalning via kort dras beloppet direkt från konto. FINANSIERING I SAMARBETE MED NORDEA FINANS Kellfri erbjuder via vår samarbetspartner Nordea Finans en flexibel finansiering till en rimlig månadskostnad och avbetalningstid. För en finansieringslösning kontakta Kellfris kundtjänst på 0511-242 50, helgfria vardagar 08.00–17.00. Kreditupplysning görs vid Din ansökan.

KUNDSERVICE. Kontakta vår kundservice om du vill ha hjälp med tekniska frågor, tips och råd om våra produkter, hjälp med reservdelar och servicefrågor, eller om du vill ha personlig kontakt när du handlar.

Vi finns på plats måndag - fredag kl 07:00 - 17:00

Tel: 0511-242 50 E-post: info@kellfri.se

SKANDINAVISK KONSTRUKTION. Våra produkter designas och utvecklas av kompetenta och erfarna konstruktörer och ingenjörer i Skandinavien vilket är en trygghet för dig som kund. Produkterna är CE-märkta och framställs efter de krav vi har från marknaden av väl utvalda tillverkare utan mellanhänder. Design for value – varken mer eller mindre gör att vi kan erbjuda dig effektiva och fullvuxna kvalitetsprodukter till ett mycket bra pris.

FRAKTFRITT. Fraktfritt vid köp över 4 000 kr netto. För utförliga leverans och betalningsvillkor, läs mer under Allmänna försäljningsvillkor på sid 97.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL Äganderätten till sålda varor förbehålls Kellfri, till dess varorna är till fullo betalda. Kunden äger således inte rätt att i sin tur överlåta eller sälja vidare köpta varor innan dessa är helt betalda. ÖVERLÅTELSE AV FORDRAN Kellfri förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. FEL LEVERANSER Meddela Kellfri så fort som möjligt ifall vi av misstag har levererat fel vara eller fel antal varor, så att vi kan rätta till felet. Vid retur skickar Kellfri en returfraktsedel till Dig och Du kontaktar sedan transportbolaget som hämtar upp varan. RESTORDER Restordrar levereras fraktfritt och utan expeditionsavgift. VARUBEVAKNING Om någon av de varor Du beställt är slut på lager meddelar Kellfri Dig snarast. Om Du inte är nöjd med den nya leveranstiden kontakta Kellfri på 0511-242 50, helgfria vardagar 08.00–17.00. LEVERANSVILLKOR OCH LEVERANSSÄTT Det du har beställt levereras från oss inom 3-15 arbetsdagar beroende på om produkten kräver montering av oss eller inte. Pga av fraktutrymme och packningsförfarande kräver vissa produkter viss montering av dig. Leveranserna gäller inom Sverige, dock inte öar utan broförbindelse och vissa orter, för specifikation av vilka orter som inte omfattas, kontakta Kellfris kundtjänst på 0511-242 50, helgfria vardagar 08.00–17.00. Transportbolaget kontaktar Dig när de kan leverera Ditt gods, Du ombesörjer lossning och ska därför finnas på plats vid transportbolagets ankomst. Större produkter som t ex vagnar och traktorer måste lastas av mot en ramp eller motsvarande som kunden tillhandahåller. Lossning av gods från transportbilen eller kranbil ingår inte i leveransen utan ordnas och betalas av kunden. Medföljande leveransgodkännande skall omgående returneras till Kellfri. Har leveransgodkännandet inte kommit Kellfri tillhanda inom 10 dagar efter leverans anses leveransen godkänd. Vid leveransförseningar informeras Du om möjligt alltid om dessa. Orsaker till leveransförseningar är till exempel när en leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till Kellfri AB. Skulle en leveransförsening mot förmodan uppstå har Du rätt att utan kostnad häva köpet. Försändelser upp till 20 kg levereras till Ditt utlämningsombud, försändelsen aviseras via sms eller brev. OUTLÖSTA PAKET Vid outlösta paket debiteras Du frakt tur och retur samt eventuell planhyra på transportbolagets terminal. TRANSPORTSKADAT GODS Transportskadat gods skall omgående (inom 5 dagar) och utan dröjsmål rapporteras till transportbolaget och till Kellfri. Var därför noggrann och besiktiga försändelsen innan Du kvitterar ut den. Titta så det är rätt antal kolli jämfört med fraktsedeln, och att allt gods är oskadat.

© Copyright Kellfri AB Bilder och texter får ej kopieras eller användas i kommersiellt syfte. Med reservation för ev. tryckfel.

GARANTIER Kellfri lämnar ett års garanti på samtliga varor. Spara alltid fakturan eller kvittot eftersom dessa alltid måste visas upp för att garantin ska gälla. Under garantitiden (som gäller från ursprungligt inköpsdatum) förbehåller Kellfri sig rätten att reparera eller byta ut varan. Garantin gäller om någon vara trots normal användning skulle gå sönder. Garantin omfattar inte: - Rena slitagedelar och förbrukningsvaror som t ex knivar, remmar mm. - Ersättning för kunds egna arbetskostnader.

ANSVAR FÖR FEL I förhållande till näringsidkare. Föreligger fel som Kellfri ansvarar för, åtar sig Kellfri att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Kellfri äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Kellfris ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Kellfri bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. I förhållande till konsument (privatperson). Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller konsumentköplagen. Kellfri kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Kellfri. Kellfri har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. REKLAMATIONSRÄTT För att åberopa att varan är felaktig skall företagskund reklamera till Kellfri omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes och tre års reklamationsrätt. Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Kellfri rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Kellfri, på egen bekostnad, felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Kellfri. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Glöm inte att spara kvittot. Kvittot erfordras för reparation eller annan åtgärd. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering och liknade debiteras kund. Kellfri förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan om varan ej skulle vara felaktig accepteras inte reklamationen. Vid reklamation kontakta Kellfris kundtjänst på 0511-242 50, helgfria vardagar 08.00–17.00, eller via mail info@kellfri.se. Du har även rätt att få pengarna tillbaka inom 14 dagar om Du utnyttjar ångerrätten. När Kellfri får tillbaka varan och kunnat konstatera att den inte är skadad betalar Kellfri tillbaka expeditionsavgiften, förutsatt att Du returnerat samtliga varor i Din order. Detta beror på att expeditionsavgiften är densamma oavsett hur många varor Du har köpt. KONSUMENTS (PRIVATPERSON) ÅNGERRÄTT VID DISTANSAVTAL Skulle Du av någon anledning ångra ett köp, har Du ångerrätt i 14 dagar, Meddela oss via telefon eller mail, kundnummer, ordernummer eller fakturanummer. Varan ska returneras i väsentligt oförändrat skick. Ångerfristen börjar löpa när konsumenten tagit emot varan. Returfrakten betalas av kunden. Om Du inte vill meddela oss enligt ovan kan Du använda den standardblankett för utförande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram. Vid frågor kontakta Kellfri på 0511-242 50, helgfria vardagar 08.00 - 17.00 eller via mail info@kellfri.se. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER Personuppgifter (ex. namn, adress, telefonnummer, personnummer) som Du lämnar inom ramen för Ditt kundförhållande med Kellfri registreras och behandlas av Kellfri AB enligt denna personuppgiftspolicy. Kellfri (kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandlingen av Dina personuppgifter sker i enlighet med de regler som stadgas i personuppgiftslagen (PUL). För att upprätthålla en god kund- och registervård kan Kellfri komma att kontrollera och komplettera Dina personuppgifter genom inhämtning av uppgifter från vårt kreditkontrollsystem. Dina personuppgifter registreras och behandlas i Kellfrikoncernens IT-system i syfte att administrera ditt kundförhållande med Kellfri, för att Kellfri ska kunna fullgöra de avtal som ingås med Dig som kund och genomföra andra åtgärder och tjänster som Du begär. Dina personuppgifter kan komma att användas som underlag för Kellfrikoncernens marknads- och kundanalyser, miljöarbete och hållbar affärs- och metodutveckling samt statistik. Kellfri tycker att det är viktigt att kunna erbjuda Dig som kund relevant information och kommer därför att behandla Dina personuppgifter för att marknadsföra Kellfrikoncernen och dess produkter och tjänster via e-post, sms eller annan direktreklam. När Du har lämnat Ditt samtycke till det kan Dina personuppgifter även komma att användas för marknadsföring och för erbjudanden till Dig som kund från Kellfri och bolag i Kellfris koncern. Du har dock alltid rätt att vända Dig till Kellfri och begära att Dina personuppgifter inte ska användas för marknadsföringsändamål. Genom att registrera Dig på webbplatsen, beställa vara eller tjänst via Kellfris kundtjänst per telefon eller andra kanaler eller på annat sätt använda Kellfris tjänster bekräftar du att du samtycker till behandling av Dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy. Genom att Du i samband med detta även kryssar i en särskild kryssruta för samtycke godkänner Du även att Kellfri samt Kellfris koncernbolag får skicka direktmarknadsföring till Dig via brev, e-post och SMS, samt i övrigt kontakta Dig via exempelvis telefon för marknadsföringsändamål. Om det finns felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta uppgifter registrerade om Dig har Du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas. Du har även rätt att efter begäran få ta del av information om de personuppgifter som finns registrerade om Dig hos Kellfri. En begäran om registerutdrag samt ej samtycke till behandling av Dina personuppgifter för att marknadsföra Kellfri ska göras skriftligen på papper, vara egenhändigt undertecknad av den person som utdraget avser och skickas per brev till Kellfri. PERSONUPPGIFTSANSVARIG Kellfri AB (556171-9101), Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA RESERVATIONER Priser gäller enligt villkoren under rubriken ”betalningsvillkor” förutsatt att myndigheter inte påför oss andra avgifter eller att momsen ändras. Vid onormalt stora inköpsprishöjningar reserverar vi oss för ofrånkomliga prisjusteringar. Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar och förbättringar. Vi reserverar oss även för eventuella bild, pris och textfel samt produktförändringar under pågående år samt slutförsäljning. ÖVRIGT Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Kellfris marknadsföring är i förekommande fall registrerade varumärken.De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet. Kellfri förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Kellfri friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.


1810SE

KELLFRI PRO DUKTKATALO G 2019

Munkatorpsgatan 6 S-532 37 SKARA Tel 0511-242 50 www.kellfri.se info@kellfri.se

Produktkatalog 2019

DET SKA VARA ENKELT ATT BRUKA.

Profile for Kellfri AB

Kellfri Produktkatalog 2019  

Hos Kellfri hittar du allt du behöver för alla säsonger, till skog, lantbruk, hästgård, entreprenad och trädgård. Vi strävar alltid efter at...

Kellfri Produktkatalog 2019  

Hos Kellfri hittar du allt du behöver för alla säsonger, till skog, lantbruk, hästgård, entreprenad och trädgård. Vi strävar alltid efter at...

Profile for kellfri

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded