Issuu on Google+

Faktura VAT 1/2012 Sprzedawca:

Oryginał

Jan Kowalski

Miejsce wystawienia: Wrocław

Dębowa 7

Data wystawienia: 2012-03-24

53-121 Wrocław

Data sprzedaży: 2012-03-24

NIP: 123-32-34-200 Bank: XYZ

Forma płatności: gotówka

Konto: 00000000000000000000000000

Termin płatności: zapłacono Adresat:

Nabywca:

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań Lp.

1.

PKWiU

Nazwa towaru lub usługi

Tłumaczenie „The Dark Tower VI_ENG.doc”

Cena

Wartość

VAT

Wartość

Wartość

netto

netto

[%]

VAT [zł]

brutto

[zł]

[zł]

24,53

Ilość

391,44

ENG-PL (129689 słów tekstu źródłowego) 2.

Tłumczenie pliku „OBWE_PL.ppt” PL-ENG

Tłumaczenie pliku

1800

[zł]

9602,06

23

2208,47

11810,53

106,62

23

24,52

131,14

11,16

23

2,56

13,72

527,17

23

121,24

648,41

Wartość VAT

Wartość

Wartość

netto

VAT [zł]

brutto

znaków 24,53

4,34

(1050 słów tekstu źródłowego) 3.

JM

1800 znaków

24,53

0,45

„lista_tematow_lekcji_europejskich_PL.xls”

1800 znaków

PL-ENG (152 słowa tekstu źródłowego) 4.

Tłumaczenie pliku

24,53

21,49

„european_council_ENG.pdf” ENG-PL (6488

1800 znaków

słów tekstu źródłowego)

[%]

[zł]

[zł]

W tym:

10247,01 23

2356,79

12603,80

Suma:

10247,01

2356,79

12603,80

-

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)


Do zapłaty: 30 098,96 zł Słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

...........................................

...............................................

Podpis osoby upoważnionej

Podpis osoby upoważnionej

do odbioru faktury VAT

do wystawienia faktury VAT


Faktura VAT