Page 1

Faktura VAT 1/2012 Sprzedawca:

Oryginał

Jan Kowalski

Miejsce wystawienia: Wrocław

Dębowa 7

Data wystawienia: 2012-03-24

53-121 Wrocław

Data sprzedaży: 2012-03-24

NIP: 123-32-34-200 Bank: XYZ

Forma płatności: gotówka

Konto: 00000000000000000000000000

Termin płatności: zapłacono Adresat:

Nabywca:

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań Lp.

1.

PKWiU

Nazwa towaru lub usługi

Tłumaczenie „The Dark Tower VI_ENG.doc”

Cena

Wartość

VAT

Wartość

Wartość

netto

netto

[%]

VAT [zł]

brutto

[zł]

[zł]

24,53

Ilość

391,44

ENG-PL (129689 słów tekstu źródłowego) 2.

Tłumczenie pliku „OBWE_PL.ppt” PL-ENG

Tłumaczenie pliku

1800

[zł]

9602,06

23

2208,47

11810,53

106,62

23

24,52

131,14

11,16

23

2,56

13,72

527,17

23

121,24

648,41

Wartość VAT

Wartość

Wartość

netto

VAT [zł]

brutto

znaków 24,53

4,34

(1050 słów tekstu źródłowego) 3.

JM

1800 znaków

24,53

0,45

„lista_tematow_lekcji_europejskich_PL.xls”

1800 znaków

PL-ENG (152 słowa tekstu źródłowego) 4.

Tłumaczenie pliku

24,53

21,49

„european_council_ENG.pdf” ENG-PL (6488

1800 znaków

słów tekstu źródłowego)

[%]

[zł]

[zł]

W tym:

10247,01 23

2356,79

12603,80

Suma:

10247,01

2356,79

12603,80

-

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)


Do zapłaty: 30 098,96 zł Słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

...........................................

...............................................

Podpis osoby upoważnionej

Podpis osoby upoważnionej

do odbioru faktury VAT

do wystawienia faktury VAT

Faktura VAT  

Faktura VAT wypełniania na formularzu znalezionym w Internecie.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you