Page 1

INGYENES!

ORSZ ÁGOSAN T ERJESZ TETT M E ZŐGAZDASÁG I H AV I L A P I V. é vf. 8. szá m • 2017. a ugusz t us

▪ ▪ ▪ ▪

A következő évek rezisztens alma slágere Jönnek a tanyafejlesztési pályázatok Élet a nyertes pályázatok után Almapiaci kilátások

Ősszel is megoldás! www.hedland.hu Balogh Lajos • 06 30 / 9507-392

Hed-Land Craftmix

Hed-Land Zsémix

– a repce komplex lombtrágyája

– folyékony „Starter” ősszel és tavasszal

Diriczi László • 06 30 / 2197-588 Fax: 06 42 / 596-622 • info@hedland.hu

B

Mn Mg Mo

Zn

S

N

P

K

Zn


2


AKTUÁLIS

ORSZÁGOSAN TERJESZTETT MEZŐGAZDASÁGI HAVILAP

Növényi károsítók behozatala: ne kockáztassunk!

Kiadja: Talpas Sándor ev. Szerkesztőség: 4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 9.

A külföldi nyaralás során gyűjtött vagy vásárolt, bizonytalan eredetű növények, hajtások, magok és termések által veszélyes növényi károsítókat is behozhatunk Magyarországra. Egy fertőzött növény akár már egyetlen, tünetmentes hajtásáról is átterjedhet a károsító a hazai növényállományra. Ilyen lehet például az utóbbi néhány év egyik legveszélyesebb kórokozója, a Xylella fastidiosa baktérium. A nyaraláskor, utazás során gyűjtött vagy piacon vásárolt növények, hajtások, magok és termések veszélyes, hazánkban nem honos károsítókat hordozhatnak. Ezek behozatalával az utazók veszélyeztethetik a saját környezetükben élő növények egészségét, melynek komoly gazdasági következménye is lehet. A Xylella fastidiosa baktériumot Európában először 2013-ban azonosították Dél-Olaszországban, ahol 100 évnél is idősebb olajfák kipusztításával okozott hatalmas kárt. Ez idáig többek közt olajfán, cseresznyén, mandulán, levendulán, rozmaringon és dísznövényeken, elsősorban a mirtuszlevelű pacsirtafűn (Polygala myrtifolia) és leanderen figyelték meg. Olyan kedvelt turisztikai célterületeken jelent meg, mint Dél-Olaszország, Korzika, Dél-Franciaország, Mallorca, Ibiza és Menorca, Németország, valamint Spanyolország Valencia tartománya. A Baleár-szigeteken – a kórokozó nagymértékű elterjedtsége miatt – elrendelték a baktériumra fogékony több száz növény kereskedelmi és magáncélú kivitelének tilalmát. A rendelkezésnek megfelelően a szigetekről kiutazóknak akár a csomagjait is ellenőrizheti a hatóság. Az élő növények, növényi termékek hivatásszerű termesztése és kereskedelmi forgalmazása eddig is szigorú növény-egészségügyi ellenőrzés alatt állt. Azonban 2016 decemberében jelent meg az az Európai Uniós rendelet (a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló, 2016/2031/EU rendelet), amely egy hároméves bevezetési időszakot követően – azaz 2019 decemberétől – többek között az utazók részéről is felelős magatartást vár el a növényi károsítók tekintetében. A Xylella fastidiosa baktérium rohamos terjedése komoly fenyegetést jelent hazánk szőlőire, gyümölcsfáira és dísznövényeire is. A növény-egészségügyi kockázat minimalizálása érdekében a NÉBIH és a NAV júliusban és augusztusban ellenőrzi a külföldről hazatérő utazók poggyászait a repülőtéren. A Xylella fastidiosa bejelentés-köteles károsító. A tünetek észlelését – az e célra rendszeresített bejelentőlapon – haladéktalanul jelezni kell az illetékes kormányhivatal felé.

Tel.: 06 42 / 45 96 73 info@magyarmezsgye.hu Felelős kiadó: Talpas Sándor Felkért szakértőink: Szegedi Attila főiskolai adjunktus – öntözéstechnika Dr. Forgó István főiskolai docens – állattenyésztés Dr. Kovács Zoltán főiskolai docens – mezőgazdasági gépészet Dr. Szabó Béla főiskolai docens – növényvédelem Dr. Szabó Miklós főiskolai docens – zöldségtermesztés Kalmárné Dr. Vass Eszter főiskolai tanár – talajkémia ISSN 2064-6879 Tördelés, nyomdai előkészítés: Talpas Design Studio • Takács Ádám www.talpasdesign.hu Marketing: Hanuszik Tünde • 06 30 66 222 53 Nyomdai munkák: IMI PRINT KFT. Felelős vezető: Nagy Imréné

Forrás: Nébih A Mezsgyét terjesztjük:

Megemelt támogatási keretösszeg a tejtermelőknek 55,2 milliárd forinttal támogatja a Miniszterelnökség a tejtermelőket. A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent tejágazat szerkezetátalakítását támogató felhívásra jelentős túligénylés mutatkozott, amelyet a Miniszterelnökség a források megemelésével kezelt. 2016-ban jelent meg a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás pályázati felhívása, 36,5 milliárd forint keretösszegben. Az ötéves kötelezettségvállalású program az állattartás fejlesztését célozza azáltal, hogy a szigorú tartási, higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítő gazdálkodók számára kompenzálja a megnövekvő kiadásokat. A pályázati felhívásra összesen mintegy 55,4 milliárd forint értékben érkeztek be jogosult kérelmek. Annak érdekében,

hogy a munkaerő-igényes ágazat szereplői minél nagyobb arányban részesedjenek a forrásokból, a Miniszterelnökség megemelte a keretösszeget így a kérelmek döntő többsége, összesen 506 kérelem támogatása mellett döntött, 55,2 milliárd forint értékben. A nyertes pályázók a támogatói okiratokat elektronikus úton a napokban fogják megkapni. A Miniszterelnökség felhívja a figyelmet, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében nyár végéig még további fontos – pl. kertészeti, állattenyésztési, borászati – felhívásokról születnek támogatói döntések. Forrás:Miniszterelnökség

Kárpátalján, országos kiállításokon, szakmai bemutatókon, címlista alapján postai úton, az Agrárkamarák regionális programjain, a falugazdászok és NVT tanácsadók közreműködésével, kertészetekben, a megyei Gazdaköröknél, mezőgazdasági szakboltokban valamint a megyei agrárgazdasági kamara hálózatában. Terjesztő: Russmedia E számunk 9000 példányban – auditálható – jelent meg! Lapunk bármely részének reprodukálása, utánközlése csak a kiadó engedélyével lehetséges! A megjelent írásokért azok szerzői személyesen vállalnak felelősséget. A hirdetések és a PR cikkek tartalmáért a megrendelő felel.

LEGYEN NAPRAKÉSZ: www.magyarmezsgye.hu 3


Jönnek a tanyafejlesztési pályázatok Három tanyafejlesztési pályázat jelent meg összesen 807 millió forintos keretöszszeggel, melyet központi költségvetésből finanszíroznak. A támogatást az alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, nonprofit szervezetek, magánszemélyek, őstermelők vagy egyéni vállalkozók igényelhetik augusztus 7-től. Az állami pénzt települési és térségi fejlesztésekre, tanyagazdaságok fejlesztésére, illetve a tanyák lakóépületének felújítására lehet felhasználni. Az idei tanyafejlesztési program keretében öt célterületre pályázhatnak majd a tanyán élők, amelyre közel 1 milliárdot szán a Földművelésügyi Minisztérium nemzeti forrásból. A rendelkezésre álló öt célterületből jelent meg három, melyek keretösszege 807 millió forint. A támogatások igénybevételének előfeltétele, hogy az ügyfélnek a nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget kell tenni vagy igazolni kell, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe.

1. Települési és térségi fejlesztések – 327 millió forint A pályázat keretében támogatás igényelhető a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére, a tanyasi életet és gazdálkodást segítő szolgáltatásokra, a tanyasi közösségi tér kialakítására, a szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzésére, a lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére és a szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítására. Az alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, nonprofit szervezetek, magánszemélyek, őstermelők vagy egyéni vállalkozók igényelhetnek támogatást. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség legfeljebb 90%-a. A tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgá-

Források, pályázati lehetőségek, projektfinanszírozási megoldások a vidék vállalkozásainak Pályázati hírek a ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft. szakértőinek tollából. A cikkeinkben eddig olvasott pályázati lehetőségek aktualizált verzióját, valamint a nyári időszak új lehetőségeit ezen a linken érik el. Érdeklődésük kapcsán készséggel állunk rendelkezésre: http://projectmine.hu/feed/news ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft. E-mail: info@projectmine.hu Folyamatosan frissülő híreinket itt olvashatják: http://www.facebook.com/Projectmine latok elvégzésére célfeladat esetében a támogatás mértéke összes elszámolható költség 100%-a.

2. A tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének támogatása – 380 millió forint A támogatás igénybevétele 3 csoportra osztható: a 0 Standard Termelési Értékkel (STÉ) rendelkező, azaz induló tanyagazdaság fejlesztésére, a 1–5999 STÉ-vel rendelkező tanyagazdaság fejlesztésére és a 6.000 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére irányuló tevékenységek. A pályázatot benyújtani magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó jogosult. Fontos, hogy a pályázó 2017. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén éljen. Ennek bizonyítására szükséges lakcímkártya és személyazonosító igazolvány. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal pedig bizonyítani szükséges, hogy a tanya a pályázó vagy házastársa, testvére, valamely egyenes ágbeli rokona, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van. A megítélhető támogatás maximális összege pályázónként legfeljebb 3 millió forint. A támogatás mértéke pedig az elszámolható költség legfeljebb 75%-a, fiatal

Kamarai választások Előzetesen regisztrálnia kell a tagjegyzékbe annak, aki szavazni akar a novemberi agrárkamarai választásokon. Ezt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) honlapján már megteheti. Idén két jelölő szervezet, a Magosz és a MOSZ harcol majd a szavazatokért. A végleges választási tagjegyzéket szeptember 8-ig állítják öszsze. A szavazási körzetközpontok, valamint az azokhoz tartozó települések listáját szeptember 1-ig teszik közzé a kamara honlapján. A tagokat a tagnyilvántartásban szereplő lakóhely, szék-

4

gazdálkodók esetében az összes jogosult költség legfeljebb 90%-a.

3. A tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztések – 100 millió forint A támogatást tanyai lakóépület felújítására és tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére lehet igénybe venni. Pályázatot kizárólag magánszemélyek nyújthatnak be, azzal a feltétellel, hogy 2017. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él. Ennek igazolására szükséges benyújtani a lakcímkártyát és a személyazonosító igazolványt. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal pedig bizonyítani szükséges, hogy a tanya a pályázó vagy házastársa, testvére, valamely egyenes ágbeli rokona, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van. A megítélhető támogatás maximális öszszege projektenként legfeljebb 4 millió forint. A támogatás mértéke az elszámolható költség legfeljebb 75%-a.

hely alapján rendelik a szavazási körzetközponthoz. Legkésőbb a megyei küldöttekről szóló szavazást megelőző ötödik napig viszont bárki kérheti, hogy ugyanazon megyén belül, de más körzetközpontban adhassa le szavazatát. A kamarai tagokat október 20-ig írásban tájékoztatják a szavazás helyéről, idejéről, a szavazás rendjéről, a jelölő valamint azt támogató szervezetek nevéről, a megyei küldöttgyűlési küldöttjelölti listákról. A kamara tagja november 3-án 6 és 18 óra között a számára kijelölt szavazási körzetközpontban adhatja le a megyei küldöttek neveit tartalmazó listára a szavazatát. Az alakuló megyei küldöttgyűlést november 23–25. közötti időpontra hívják össze.


ÚJ DIMENZIÓ

A REPCE ŐSZI GYOMIRTÁSÁBAN

™ a Dow Chemical Company (“Dow”) vagy a Dow leányvállalatának márkaneve

Három hatóanyag, széles hatásspektrum, rugalmas felhasználás

• Széles hatásspektrum a repcében előforduló leggyakoribb kétszikű gyomnövények ellen (keresztesek, árvácska, veronika, árvacsalánfajok és mezei acat is) • Rugalmas kijuttatási lehetőség: preemergensen és korai posztemergensen is • Kiváló keverhetőség

www.dowagro.hu Dow AgroSciences Hungary Kft. 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. Telefon: (1) 202-4191 Fax: (1) 202-4292 ISTVÁN SZABADOS Mobil: +36 (30) 725-6441

5


A napraforgó deszikkálása Glyfos® Dakar és Mission készítményekkel – AKCIÓK! A napraforgó termesztés jövedelmezőségét számos dolog befolyásolja. Az előrejelzett terményárak is módosíthatják a deszikkálási kedvet, de a tenyészidőszak vége felé jellemző időjárási tényezők határozzák meg alapvetően a napraforgó deszikkálási igényét. Ezen kívül a termelők döntése a gyomirtás hatékonyságától, a kórokozók által okozott fertőzésektől (1. ábra) is függhet, azonban az intenzíven gazdálkodók rendszeresen elvégzik az állományszárítást. A deszikkálásra egyaránt alkalmazhatunk felszívódó és kontakt készítményeket is. Az FMC-Agro Hungary Kft. mind-

két megoldásra tud ajánlani termékeket. A cég felszívódó glifozát hatóanyagú készítménye a szilárd halmazállapotú Glyfos®Dakar (680 g/kg glifozát – 748,4 g/ kg glifozát-ammónium só), amelyet repcén kívül a napraforgó állományszárítására lehet felhasználni. A technológia előnye, hogy a kijuttatott glifozát hatóanyag a növénybe felszívódik és a növény teljes, egyöntetű száradását eredményezi. Az alkalmazás során figyelembe kell venni, hogy a hatástünetek a kijuttatást követő 7–14 nap múlva jelentkeznek (hűvös, esős időben a glifozátok lassabban hatnak), ezért Glyfos®Dakar-ral történő állománys-

*/<)26

'$.$5

4[JM¹SE.JOÍTÁH

1. ábra: A napraforgó betegségek korai állománysz megakadályozása miatt fontos az állo

zárítást a felgyomosodott – főként évelőkkel (fenyércirok, mezei acat, nád ) fertőzött – területeken, mélyebb fekvésű, nyirkosabb helyeken, illetve az átlagosnál csapadékosabb évjáratok esetén kimondottan javasoljuk. A Glyfos® Dakar formulációját tekintve fehér színű, 1 mm-es átmérőjű, hengeres granulátum, amely szilárd tulajdonságából adódóan számos előnnyel rendelkezik: • kiváló logisztikai paraméterek (kisebb szállítandó mennyiség), • kiváló raktározhatóság (-18 és 54 °C közötti tartományban, hatóanyag veszteség nélkül), • habosodás nélkül rendkívül gyorsan oldódik, törzsoldat készítésére nincs szükség, folyamatos keverés mellett önthetjük közvetlenül a permetlébe • oldódás után nem ülepszik, • nem porzik, • nincs kiömlési és elfolyási veszteség. A Glyfos® Dakar-ral napraforgóban a deszikkálás a kaszatok 20–30%-os nedvességtartalmánál, a tányér és a felső szárrész citromsárgára színeződésekor szükséges. Gyommentes állományban a Glyfos Dakart 1,5 kg/ha dózisban alkalmazzuk. Gyomokkal erősen fertőzött területen a Glyfos Dakart 2,6 kg/ha dózisban lehet alkalmazni,

6


de átlagos területen a középdózist (2.0 kg/ ha) vegyük figyelembe. A glifozát hatóanyag 15–25 °C között és magas páratartalom mellett a leghatékonyabb. Glifozáttal történő deszikkálást a vetőmagtermesztésben nem javasoljuk. Légi deszikkálás 50–60 l/ha

is engedélyezett. A készítmény hatása gyors. Napraforgóban a kaszatok 25–30%os nedvesség tartalmánál juttassuk ki. Szójában a tervezett betakarítás előtt 4–6 nappal végezzük el a kezelést. Hatását az időjárás kevésbé befolyásolja, mint a glifozátokét, amelyeknél a kijuttatást követő tartós eső esetén akár visszanedvesedés is történhet. Használatával jelentős szárítási költség takarítható meg. Teljes deszikkáló hatásának köszönhetően az esetlegesen jelen lévő gyomokat is elpusztítja, az évelő gyomok leveleit leperzseli, így a gyomos táblákon is megkönnyíti a betakarítást. Mivel a kultúrnövény szárát is leszárítja, így a betakarítás utáni talajművelést is segíti. A Mission-ös kezeléssel a további gombafertőzések megelőzhetők és a madárkártétel is csökkenthető, így alkalmazásával több termést lehet betakarítani a területről. Napraforgóban és szójában földi és légi kijuttatással egyaránt alkalmazható. AjánFMC_Mission_napraforgo-szoja_A4.ai

1

01/07/16

lott dózisa napraforgóban 2,0 l/ha, szójában 2,5 l/ha, a javasolt lémennyiség földi gépes kijuttatásnál 300-400 l/ha, légi kijuttatásnál 50–60 l/ha. A deszikkálás hatékonyságát fokozhatjuk a legújabb fejlesztésű multifunkciós hatásfokozó és habzásgátló, a Superspray (0,2–0,3 l/ha) hozzáadásával.

Az FMC-Agro Hungary Kft. deszikkálási akciójában minden 20 liter Mission vásárlásához 2 liter Superspray-t ad ajándékba! Rácz Tibor

FMC-Agro Hungary Kft 20/9438-698

10:12

DESZIKKÁLÓ SZER NAPRAFORGÓBAN ÉS SZÓJÁBAN

záradást eredményeznek, ezért a termésveszteség ományszárítás (Glyfos Dakar, Mission)

KÜLDETÉS TELJESÍTVE

lémennyiséggel kizárólag napraforgó esetében összefüggő 10 ha terület esetén cseppnehezítővel lehetséges. Szántóföldi géppel történő kijuttatás esetén a javasolt permetlé 150–250 l/ha, de erős állományban az alsó szintek jobb eléréséért mindenképpen magas lémennyiséget alkalmazzunk. Elsodródás gátló készítmény alkalmazása földi gépes kijuttatás mellett is kötelező!

A szigorított technológia betartásának megkönnyítéséhez az FMC-Agro Hungary Kft. a deszikkálási akciójában minden 20 kg (2 zsák) Glyfos Dakar vásárlása esetén 1 l Dropmax-ot (elsodródás gátló) ad ajándékba. A napraforgó és szója kontakt készítménnyel történő deszikkálására az FMCAgro Hungary Kft. a Mission-t (200 g/l diquat – 373,6 g/l diquat-dibromid) ajánlja. A Mission a napraforgón és szóján kívül borsó, mustár, olajretek, vetőburgonya, magrépa, lucerna stb. lombtalanítására

7


Élet a nyertes pályázatok után Az elmúlt hónapok tapasztalata alapján felgyorsulni látszanak a tenderek eredményhirdetései. Még februárban a „Mezőgazdasági Kisüzemek Fejlesztése”, valamint a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című felhívások 1. értékelési határnapjáig beérkezett kérelmek már elbírálásra kerültek. Augusztusban további pályázatok eredményei látnak majd napvilágot. Ameddig várakozik a benyújtott pályázatának eredményhirdetésére, érdemes megtenni pár előkészületi lépést, hogy a megvalósítás zökkenő- és büntetésmentes legyen. Gyakori és sajnos legkellemetlenebb szituáció, ha a benyújtott pályázati anyag nem áll a pályázó rendelkezésére, ami azért fordulhat elő, mert a benyújtás a Magyar Államkincstár elektronikus felületén történt. Ennek következtében nem minden esetben juttatja el a pályázatíró a pályázó részére a benyújtott anyagot. A benyújtást követően az ügyfélkapura automatikusan megküldésre kerül a pályázati anyag, melyet érdemes letölteni és elmenteni, hogy az később, a megvalósítás alatt mankóként szolgáljon. Amennyiben rendelkezésre áll az említett dokumentum, érdemes átolvasni a megvalósítás megkezdése előtt még egyszer, mivel sok esetben előfordul, hogy nem az került bele, amit vállalni szeretett volna, de az is elképzelhető, hogy már nem

emlékszik a project minden részletére. Ha a benyújtott projekttervhez képest változtatásokat szeretne alkalmazni, mindenképp forduljon projektmenedzserhez, aki tájékoztatja a lehetőségekről. A pályázati anyag ismeretének tükrében a támogatói okirat kézbesítését követő lépések: • A nyertes okirat okozta boldogság mámorban ne feledkezzünk meg annak teljes elolvasásáról, ugyanis előfordulhat, hogy bizonyos tételekre nem ítéljék meg a támogatást. Ilyenkor érdemes újragondolni projektünket. • A hosszan húzódó bírálat eredményeként nagy valószínűséggel a beadáskor megtervezett mérföldkövek nem tarthatók, melyek módosítására a támogatói okirat jogerőre emelkedéséig van lehetőség – ami 15 nap. Ennek elmaradása esetén a nem teljesített mérföldkövek miatt büntetést szabhatnak ki. • A Közbeszerzési Törvény (továbbiakban Kbt.) módosulásának következtében beruházási projektek esetén szükséges megvizsgálni, hogy a pályázó, illetve a projektelemek a Kbt. hatálya alá tartoznak-e, mivel a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért csak a pályázó a felelős. Amennyiben ezen kötelezettség elmulasztásra kerül, úgy a kedvezményezett a megítélt támogatás teljes visszafizetésére lesz kötelezett.

Észak-magyarországi kalandozás

A biokertészettől a gombaiparig A Szent István Egyetem mind több mezőgazdasági és élelmiszeripari céggel köt duális képzési megállapodást, aminek révén a hallgatók teljes tanulmányi idejük alatt a vállalatoknál is bővítik ismereteiket. A hagyományos képzésben résztvevők gyakorlati tudásának elmélyítését tanulmányi utak szolgálják. Ebbe a sorba tartozott a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar alap- és mesterképzéses hallgatóinak és a Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola külföldi doktoranduszainak közös észak-magyarországi programja. A gyakorlat keretében először meglátogatták a Zsámboki Biokertet, ahol megismerték a különböző kapatípusok közötti különbséget, a kórokozók és kártevők elleni védekezés ottani gyakorlatát. A közgazdász doktoranduszok sem maradtak friss ismeretek nélkül, gyorsan előkerültek a mérleg, a költség és ráfordítás szakkifejezések is, mivel a biokert maga intézi terményei értékesítését. A kirándulás második állomása egy galgahévízi savanyító üzem volt. Darnyik Dénes és fia, a tulajdonosok lelkesen mutatták be, mit jelent a tejsavas erjedés, hogyan készül a savanyú káposzta, mi a különbség a savanyúság fajták között és milyen átfutási időkkel dolgoznak. A hallgatók láthatták az áruk feldolgozása mellett azok csomagolását is és a szállításhoz szükséges különleges, a maró hatásokkal szemben ellenálló (helyben átalakított) bélésű szállítókocsikat. Az üzem megtekintése után, az addigra éhes csapat zsíros (és vajas) kenyér kíséretében tesztelte a savanyúságokat. A kalandozás harmadik állomása a Korona Borház volt Egerszalókon, ahol ízletes ebéddel várták a társaságot, majd a Korona Gombaipari Egyesülés fogadta a hallgatókat. Megmutatták, hogy hogyan készül a gombakomposzt, hol termesztik a gombát, milyen gombafajokat termesztenek, miként kell szedni azokat. A csoport megtekintette a termesztést, láthatták komposzt be- és kitermelést, az elsősorban külföldre célzott shiitake, valamint a magyar piacokra szánt ördögszekér-laskagomba és kétspórás csiperke termesztését. Megismerték milyen megújuló energiaforrásokat alkalmaznak a gombatermesztés során, hogyan kapcsolódik össze a gombatermesztés a szőlőtermesztéssel és a szállodával a Korona Borház és a Korona Gombaipari Egyesülés életében. A doktori iskola hallgatói az ellátási lánc, csomagolás, költség és bevétel tárgykörben mélyültek el. A program a Korona Borház pincészetében zárult, ahol a hallgatók megismerhették mind a borvidék, mind a pincészet történetét és a teljes borkészítési folyamatot. Ezt követően közös borkóstoláson vehettek részt, ahol a felkínált kiváló borok mellett a helyes borkóstolásra és fogyasztásra is számos hasznos tanácsot kaptak.

8

• Gyakori hiányosság, hogy a projektmegvalósítás kezdetén nem történik megfelelő pénzügyi tervezés, aminek eredményeként forráshiány akadályozhatja a sikeres megvalósítást. A finanszírozási tervet szintén érdemes az Agrárközösség tapasztalt szakértőivel közösen összeállítani, így nem érheti meglepetés a nyertes pályázót. • Jellemző, hogy a benyújtott támogatási kérelemben meghatározott projektelemekben változás történt (pl.: nem gyártják már az adott gépet vagy eszközt). Ilyen esetekben szintén van módosításra lehetőség, amennyiben az a megfelelő hatóság felé, megfelelő időben jelzi a kedvezményezett a változást. A fentiekben leírtak alapján érdemes a várakozási időt is hasznosan tölteni és végiggondolni elképzelésének megvalósítását, hogy később ne ütközzön akadályba. Ennek legmegfelelőbb módja, ha tapasztalattal rendelkező szakértőt keres fel. Török Zoltán

Pályázati üzletág-vezető Agrárközösség www.agrarkozosseg.hu


AGRÁRKÖZÖSSÉG - MKB BANK GAZDANAP 2017. AUGUSZTUS 26. KALOCSA

Kezdés: 9:30 .FHOZJUÍ'POU4»OEPS"UÃSTÃH0ST[»HHZâMÃTJLÃQWJTFMàKF 0ST»HHZâMÃT.F[àHB[EBT»HJ#J[PUUT»H»OBLFMOÐLF #FT[ÃEFUNPOE%S(ZVSJD[B$TBCB/"*,GàJHB[HBUÍ

1SPHSBNPL 4[BLNBJLJ»MMÇUÍL CFNVUBUÍL

-»UW»OZGà[ÃT Q»MJOLBÃTCPSLÍTUPM»T

1BSUOFSUBM»MLP[Í

5FSNFMàJÃUFMÃTJUBMLÍTUPMÍL

#PSKÔÃTDTJLÍTJNPHBU»T

0ST[»HPTÇK»T[UBM»MLP[Í

4[ÍSBLP[UBUÍQSPHSBNPLPGGSPBEBVUÍ[»T 

+ÍUÃLPOZT»HJUPNCPMB

MPWBTLPDTJ[»T UFT[UWF[FUÃT ÇK»T[BU

/ZFSFNÃOZK»UÃL

)FMZT[ÇO,JTUÃOZT[»MM»T ,JTUÃOZNBKPS "HB[EBOBQIFMZT[ÇOF,BMPDT»UÍM LNSFUBM»MIBUÍ 4[BLN»SVU»O 4[BLN»SÃT´KUFMFLUFMFQÖMÃTLÐ[ÐUUJÔUSÍMLFMMMFLBOZBSPEOJ

5»NPHBUÍJOL

9


10


Ă&#x2030;VE

FARMER-EXPO

/FN[FUL½[J.F[Ă­HB[EBTÂŞHJÂąTÂ&#x201C;MFMNJT[FSJQBSJ4[BLLJÂŞMMÂľUÂŞT BVHVT[UVTo

D E B REC E N

26

MagyarorszĂĄg egyik meghatĂĄrozĂł, ĂŠvenkĂŠnt megrendezendĹ&#x2018; mezĹ&#x2018;gazdasĂĄgi ĂŠs ĂŠlelmiszeripari kiĂĄllĂ­tĂĄsa a debreceni Farmer-Expo idĂŠn mĂĄr 26. alkalommal nyitja meg kapuit a hazai ĂŠs kĂźlfĂśldi szakemberek ĂŠs ĂŠrdeklĹ&#x2018;dĹ&#x2018;k elĹ&#x2018;tt, augusztus 17-20 kĂśzĂśtt. Az idĂŠn is tĂśbb mint 30.000 lĂĄtogatĂłt vĂĄrunk kĂśzel 300 kiĂĄllĂ­tĂłval, akik lefedik a mezĹ&#x2018;gazdasĂĄg minden terĂźletĂŠt. JelentĹ&#x2018;s szĂĄmban kĂŠpviseltetik magukat a takarmĂĄnyokkal foglalkozĂł cĂŠgek, az ĂĄllattenyĂŠsztĂŠs eszkĂśzeit, gĂŠpeit ĂŠrtĂŠkesĂ­tĹ&#x2018; kiĂĄllĂ­tĂłk ĂŠs szĂŠp szĂĄmmal lesznek haszongĂŠpjĂĄrmĹąvek is a megszokott szĂŠles mezĹ&#x2018;gazdasĂĄgi gĂŠpkĂ­nĂĄlat mellett. A kiĂĄllĂ­tĂĄson a zĂśldsĂŠg- ĂŠs gyĂźmĂślcstermesztĂŠs tematikĂĄjĂş cĂŠgek is rĂŠszt vesznek. TĂśbb ĂŠlelmiszeripari kiĂĄllĂ­tĂł kĂ­nĂĄlja kivĂĄlĂł minĹ&#x2018;sĂŠgĹą, hazai termĂŠkeit kĂłstoltatĂĄssal egybekĂśtve.

26. Farmer-Expo SzakkiĂĄllĂ­tĂĄs szakmai- ĂŠs kĂśzĂśnsĂŠgprogramjai Ă?zelĂ­tĹ&#x2018; programjainkbĂłl : Szarvasmarha TanĂĄcskozĂĄs SertĂŠs FĂłrum ZĂśldsĂŠg- ĂŠs gyĂźmĂślcstermesztĂŠsi konferencia, termĂŠkkĂłstolĂł ĂŠs vĂĄsĂĄr Ă&#x2013;kolĂłgiai gazdĂĄlkodĂĄs â&#x20AC;&#x201C; tanĂĄcskozĂĄs Ă&#x2030;lelmiszeripari konferencia Magyar â&#x20AC;&#x201C; RomĂĄn â&#x20AC;&#x201C; UkrĂĄn â&#x20AC;&#x201C; HorvĂĄt Ăźzletember talĂĄlkozĂł Ă&#x2030;lĹ&#x2018;ĂĄllat bemutatĂłk (juh, kecske, lĂł, nyĂşl, sertĂŠs, szarvasmarha, szamĂĄr) NyulĂĄsz fĂłrum ĂŠs gasztronĂłmiai bemutatĂł LĂĄtvĂĄnyos lovas programok HelyszĂ­n:

Debreceni Egyetem AgrĂĄrtudomĂĄnyi KĂśzpont Debrecen, BĂśszĂśrmĂŠnyi Ăşt 138.

Nyitva: 10.00 - 18.00 Ăłra kĂśzĂśtt

VĂĄrjuk Ă&#x2013;nĂśket Debrecenben!

r

si

ta

t is D e br e

ce n

s

ie

DE AKIT nt

i a ru

m ag

ri

ra

es

c

lt u

Se d

e

is

Un

ns

iv

ie

e

SzervezĹ&#x2018;k:

c

u

www.farmerexpo.hu

11


A kĂśvetkezĹ&#x2018; ĂŠvek rezisztens alma slĂĄgere â&#x20AC;&#x201C; Az Allegro Az almafajtĂĄk kĂ­nĂĄlatĂĄban mindig ĂźdĂ­tĹ&#x2018; jelensĂŠg, ha egy igazĂĄn jĂł, varasodĂĄs ĂŠs lisztharmat rezisztens fajtaĂşjdonsĂĄg jelenik meg. A Holland Alma GyĂźmĂślcsfaiskola 2008-ban elkezdett fajtainnovĂĄciĂłs tevĂŠkenyĂŠge sorĂĄn tĂśbb, mint szĂĄz rezisztens fajtĂĄt ĂŠs fajtajelĂśltet kĂśvetett figyelmemmel ĂŠs ezek kĂśzĂźl tĂśbb mint hatvanat tesztel a hazai ĂśkolĂłgiai adottsĂĄgok kĂśzĂśtt. A fajtajelĂśltekrĹ&#x2018;l ĂŠs fajtĂĄkrĂłl szerzett tapasztalataikat minden hĂłnapban kĂŠt-hĂĄrom alkalommal megosztjĂĄk azokkal az ĂŠrdeklĹ&#x2018;dĹ&#x2018; termelĹ&#x2018;kkel akik a hollandalma. hu oldalon hĂ­rlevĂŠlre regisztrĂĄlnak. A fajtabemutatĂłkon kĂ­vĂźl minden alkalommal meghĂ­vott elĹ&#x2018;adĂłk beszĂŠlnek az ĂŠppen aktuĂĄlis termesztĂŠstechnolĂłgiai elemekrĹ&#x2018;l. Ă?gy az idĂŠn a gyĂźmĂślcsritkĂ­tĂĄs, termĹ&#x2018;egyensĂşly, hajtĂĄsvĂĄlogatĂĄs volt a tĂŠma a mĂĄjus-jĂşniusi idĹ&#x2018;szakban, majd a komplex ĂźltetvĂŠnykivitelezĂŠs volt az elĹ&#x2018;adĂĄsok tĂĄrgya. JĂşliustĂłl viszont mĂĄr a fajtĂĄk kerĂźlnek

TĂśkĂŠletes szĂ­n, Ă­z ĂŠs mĂŠret, jĂşlius kĂśzepĂŠn! Mindez rezisztenciĂĄval pĂĄrosulva! â&#x20AC;&#x201C; Ez az Allegro!

terĂ­tĂŠkre. A rezisztens fajtaĂşjdonsĂĄgok kĂźlĂśnĂśsen erĹ&#x2018;s gerincet kĂŠpeznek a faiskola kutatĂĄsi tĂŠmĂĄi kĂśzĂśtt. A fajtajelĂśltek ĂŠs fajtĂĄk vizsgĂĄlatakor fontosnak tartjĂĄk a rezisztencia ĂŠs alternancia hajlam megfigyelĂŠsĂŠt, de ezek mellett hasz-

nos tanĂĄcsokat tudnak adni az Ăşj fajtĂĄkkal kapcsolatos termesztĂŠstechnolĂłgiai elemek rĂŠszleteirĹ&#x2018;l. Az idei fajtabemutatĂłkon igyekeznek mindent ĂĄtadni az Allegro, a Galiwa, a Sirius, Luna, Orion, Red Topaz, Rozela, Galarina, Bonita fajtĂĄkrĂłl, de az ĂŠrdeklĹ&#x2018;dĹ&#x2018;k mĂĄr a jĂśvĹ&#x2018;be is betekintĂŠst nyerhetnek; A Holland Alma fajtabemutatĂłira mindig sokan kĂ­vĂĄncsiak mert kĂ­sĂŠrleti kertjeikben ott vannak a A GĂĄlĂĄval ellentĂŠtben nem kell komoly nemesĂ­tĂŠs legĂşjabb vĂ­vmĂĄnyai, melyek csak egy-Ăśt ĂŠv mĂşlva fognak megjelenni a hazai rĂĄfordĂ­tĂĄsokat eszkĂśzĂślni a varasodĂĄs ellefajtaszortimentben. A termelĹ&#x2018;knek tehĂĄt ni vĂŠdekezĂŠsben! A gyĂźmĂślcs egyĂśntetĹąen meg van a lehetĹ&#x2018;sĂŠgĂźk arra, hogy ezeket nyo- ĂŠs nagyon gyorsan szĂ­nezĹ&#x2018;dik. A fajta 2016mon kĂśvessĂŠk ĂŠs figyelemmel kĂ­sĂŠrjĂŠk. Nem ban jĂşlius 15.-ĂŠn, 2017-ben jĂşlius 20.-ĂĄn ĂŠrte csak egy-egy nyĂ­lt napon, kiĂĄllĂ­tĂĄson, vagy el a szedĂŠsi ĂŠrettsĂŠget. A gyĂźmĂślcsmĂŠret prospektusbĂłl szerzett informĂĄciĂł alapjĂĄn ĂĄtlaga 70â&#x20AC;&#x201C;80 mm kĂśrĂźl alakul ĂŠs az ĂĄrkelljen dĂśnteniĂźk a jĂśvĹ&#x2018; fajtavĂĄlasztĂĄsĂĄt ille- nyĂŠkban lĂŠvĹ&#x2018; gyĂźmĂślcsĂśk szĂ­nezettsĂŠge is tĹ&#x2018;en. Ezzel a segĂ­tsĂŠggel az utĂłbbi ĂŠvekben kĂśrpiros. A gyors ĂŠs egyĂśntetĹą szĂ­nezĹ&#x2018;dĂŠsnek kĂśszĂśnhetĹ&#x2018;en az Allegro egy menetben rendkĂ­vĂźl sokan ĂŠlnek. Ă?gy volt ez jĂşliusban is hĂĄrom Ă­zben, ahol szĂźretelhetĹ&#x2018;. A fajta hullĂĄsi hajlama csekĂŠly az Allegro fajta hazai bemutatkozĂĄsĂĄra kerĂźlt ĂŠs az ĂŠrett gyĂźmĂślcsĂśk hullĂĄsi hajlama is csekĂŠly. FĂĄjĂĄnak nĂśvekedĂŠsi erĂŠlye mĂŠrsor. De mit is ĂŠrdemes tudni errĹ&#x2018;l a fajtĂĄrĂłl? A cseh nemesĂ­tĂŠsĹą Allegro teljes mĂŠrtĂŠk- sĂŠkelt. VesszĹ&#x2018;i kĂśzel vĂ­zszintesen nĹ&#x2018;nek, ben varasodĂĄs rezisztens ĂŠs lisztharmat to- sok esetben vĂ­zszintes alatti szĂśgĂĄllĂĄsok lerĂĄns fajta. Lisztharmattal valĂł kis mĂŠrtĂŠkĹą is megfigyelhetĹ&#x2018;k. A mĂŠrsĂŠkelt nĂśvekedĂŠsfertĹ&#x2018;zĹ&#x2018;dĂŠsĂŠt is csak ebben az ĂŠvben figyel- nek kĂśszĂśnhetĹ&#x2018;en szĹąkebb tĂŠrĂĄllĂĄsokban tĂŠk meg elĹ&#x2018;szĂśr hazai kĂśrĂźlmĂŠnyek kĂśzĂśtt. is telepĂ­thetĹ&#x2018;, viszont szerves anyagban De az Allegro igazi ĂŠrtĂŠke ennĂŠl mĂŠlyebben szegĂŠny talajokon ĂŠppen ezĂŠrt nagyon gyĂśkerezik. Ez a teljesen ĂŠlĂŠnk kĂśrpiros fe- oda kell figyelni a megfelelĹ&#x2018; ĂśntĂśzĂŠsre, dĹ&#x2018;szĂ­nĹą alma jĂşlius 15-20 kĂśzĂśtt ĂŠrik, mĂŠg- tĂĄpoldatozĂĄsra, tĂĄpanyag utĂĄnpĂłtlĂĄsra ĂŠs sem a nyĂĄri almĂĄk tulajdonsĂĄgai jellemzĹ&#x2018;ek kondicionĂĄlĂĄsra. TermĹ&#x2018;re fordulĂĄsa korai, rĂĄ. HĂşsa sĂĄrgĂĄsfehĂŠr, hĂşskonziszentciĂĄja alternancia hajlama csekĂŠly. kivĂĄlĂł! Ennek kĂśszĂśnheti kivĂĄlĂł tĂĄrolĂĄsi Az Allegro â&#x20AC;&#x17E;szemĂŠlyĂŠbenâ&#x20AC;? egy nagyon tulajdonsĂĄgait is. NormĂĄl hĹątĹ&#x2018;ben a fajta ĂŠrtĂŠkes korai rezisztens fajtĂĄt ismerhetĂźnk, decemberig(!) tĂĄrolhatĂł magas ĂŠlvezeti amely vĂĄlasztĂŠkbĹ&#x2018;vĂ­tĹ&#x2018;kĂŠnt, piacbevezetĹ&#x2018; ĂŠrtĂŠkĂŠnek megĹ&#x2018;rzĂŠse mellett! Egy olyan fajtakĂŠnt vĂĄrhatĂłan nagyon sok ĂźltetvĂŠnyrendhagyĂł nyĂĄri fajtĂĄrĂłl van szĂł, amely tĂŠli ben fog megjelenni. Tekintve, hogy a fajta alma tulajdonsĂĄgokkal rendelkezik tĂĄrolha- szĂźreti idĹ&#x2018;szakĂĄn tĂşl vagyunk, az AllegrotĂłsĂĄgĂĄt ĂŠs hĂşskemĂŠnysĂŠgĂŠt illetĹ&#x2018;en. KevĂŠs val legkĂśzelebb a Holland Alma ĂĄltal szerilyen fajtĂĄt ismerĂźnk, a rezisztensek kĂśzĂźl vezett Ĺ&#x2018;szi- tĂŠli fajtakĂłstoltatĂł teszteken ĂŠs pedig nem akad versenytĂĄrsa. Gondoljunk fajtaismertetĹ&#x2018; elĹ&#x2018;adĂĄsokon talĂĄlkozhatunk. csak bele milyen piaci elĹ&#x2018;nyt jelent a GĂĄla Ha rĂŠsz kĂ­vĂĄn venni ezeken regisztrĂĄljon hĂ­rklĂłnok elĹ&#x2018;tt 20â&#x20AC;&#x201C;30 nappal megjelenni a pia- levĂŠlre a fentebb jelzett elĂŠrhetĹ&#x2018;sĂŠgen. con, Ăşgy, hogy a gyĂźmĂślcs ĂŠlvezeti ĂŠrtĂŠke a GĂĄlĂĄĂŠval azonos!

 !" #$ %&"'#( )*+ ,-./ 0((1

12 222$+ "$+3

 

456 (5( 78  


Almapiaci kilátások Az Európai Unió almatermése az utóbbi években 12,0 millió tonna körül alakult, ami 1,5–2,0 millió tonnával több, mint a 2010. évet megelőző időszak termése, illetve amit az EU piaca különösebb piaci zavarok nélkül fel tud venni. Ez a növekedés döntően Lengyelország erőteljes fejlődésének tudható be, mely 4,0–4,5 millió tonnára növelte korábbi 2,0–2,5 millió tonnás termését, amivel mára piac- és ármeghatározóvá vált Európában. Az eddigi termésbecslések alapján 2017-ben 8-9 millió tonna közé várjuk az EU almatermését. A 25–30%-os kiesés egyértelműen a teljes Európát ért, nagy földrajzi kiterjedésű áprilisi fagykárokra vezethető vissza. Lengyelországban szűk 3,0 millió tonna almát várnak a 4,5 millió tonna helyett (bár május-júniusban még ennél is rosszabb terméskilátásokról szóltak a hírek), nagyon jelentős a kiesés a Jonagold és Idared fajtáknál, amelyet nagy mennyiségben exportálnak hazánkba is. Jelentős (20–60%) kiesés van a német, osztrák, belga, holland és olasz termésben is, és közel teljes a terméskiesés Szlovéniában. Magyarország almatermése egy átlagos évben 550-600 ezer tonna, de az elmúlt 10 évben a 300 és 950 ezer tonna között ingadozott. Ezek a szélsőértékek felhívják a figyelmet a nagyon rossz termésbiztonságra, ami alapvető akadálya a piacok építésének és megtartásának. A 2017. évben

az átlaghoz közeli termést várunk, de hogy az átlag körül pontosan hol fog realizálódni a tényleges termés, az még erőteljesen a következő két hónap időjárásának is függvénye. A nagyobb terméstől való elmaradás elsődleges oka hazánkban is a tavaszi fagy. A magyar almatermés hasznosítási irányok közötti megoszlása Európában – már mintegy 20 éve – páratlanul gyenge: 2/3-a ipari alma (feldolgozóipari alapanyag), 1/3-a étkezési alma, mely arány az EU-ban pont fordított, és kedvezőbb helyzetre idén sem számítunk. Ez nem azt jelenti, hogy a magyar alma rossz minőségű, mert az étkezési I. osztályú almánk felveszi a versenyt a lengyel és a nyugateurópai almával, sőt ízében és zamatában jócskán meg is előzi azt, ez „mindössze” annyit jelent, hogy étkezési, frisspiaci almából van kevés. Ezzel együtt a hazai fogyasztói igények kielégítésével az előttünk álló szezonban sem lesz gond. A magyar almatermesztés egyébként már mintegy 20 éve erőteljes lejtmenetben van: a termőterület két évtized alatt 41 ezer hektárról 26 ezer hektárra esett viszsza. A termésmennyiség stagnál ugyan, de évente nagyon nagy kilengéseket mutat. Az Európától való jelentős elmaradásunk és a negatív tendenciák oka, hogy ültetvényeink mintegy fele korszerűtlen, amelyet alacsony technológiai és ráfordítási szín-

vonal mellett művelnek, és mindössze kb. 5 ezer hektár az igazán versenyképes, „profi” ültetvény. A fejlődés elmaradása, illetve a hanyatlás a belső gazdasági környezetünkben fellelhető problémákra vezethető vissza: a kertészet számára kedvezőtlen támogatási rendszer, adópolitika, munkaerőhiány, az öntözés rendezetlensége, stb. Az EU-szinten várt nagyon alacsony és a nem kiugró hazai termés – tekintettel arra, hogy nincsenek áthúzódó készletek a tavalyi évről – összességében várhatóan egy keresleti piacot fog eredményezni 2017-ben, ami valószínűsíthetően az átlagnál magasabb termelői árakban fog manifesztálódni. A fogyasztói árakban – az árakat féken tartó piaci mechanizmusok miatt – nem számítunk extrém helyzet kialakulására, a fogyasztók nem fogják az elmúlt 5–10 évben megszokottnál magasabb áron kapni az almát. Magyarország számára túlzottan sok lehetőséget nem rejt ez a rendkívüli piaci helyzet, mert a termésünk 2/3-a ipari alma, amit döntően a hazai léüzemek vásárolnak fel, más piaca, levezetési lehetősége nincs. Az étkezési almánk nagyjából a belföldi kereslet kielégítésére elég, így árualap hiányában nem tudunk betörni új piacokra. A pozitívum az, hogy az a termelő, aki idén is jó minőségű étkezési almát állított elő, az jó áron fog tudni értékesíteni. Apáti Ferenc

FruitVeB Gyümölcstermelői Főbizottság elnöke

Megállapodott a magyar agrár óriás és az agrár-startup sebb toxint tartalmazó élelmiszer és takarmány, csökkenő energiaköltség és környezeti terhelés. A rendszer a keresztáramú szárítókba utólag építhető be. A kezelő minden fontos információt lát egy monitoron, ami a folyaA szemestermény szárítók biztonságát és hatékonyságát javító mat precíz irányításához kell. Az adatok interneten keresztül is innováció a KITE Zrt. precíziós gazdálkodás programjának ré- kontrollálhatók, sőt a tulajdonos egy mobil applikáció révén, akár szeként kerül értékesítésre. A megállapodás aláírását közel egy a telefonján is követheti a szárító működését. „A precíziós szárítás rendszerének a fejlesztésekor maga a éves szakmai tárgyalási folyamat előzte meg. A megállapodást ünnepélyes keretek között írta alá Szabó termény volt a fókuszban. Segíteni kívánjuk a szakembereket jobb minőségű élelmiszer hatékonyabb és Levente, a KITE Zrt. vezérigazgatója és biztonságosabb előállításában. Ez a megSpeiser Ferenc, a gyártó cég ügyvezetője. állapodás jelentős mérföldkő számunkra, „A KITE Zrt mindig fókuszált az innomelynek révén sokkal többen ismerhetik vatív startup cégekkel való együttműkömeg a precíziós szárítás módszertanát” désre. Erre jó példa az RS Bt.-vel most – mondta Speiser Ferenc mezőgazdasámegkötött megállapodás is. A KITE Zrt. gi szaküzemmérnök a Videokontroll egyik fontosnak tartja a precíziós gazdálkodást fejlesztője. komplexen vizsgálni, a növénytermesztés Az első, második és harmadik genefolyamata ugyanis nem zárul le a betakarációs Videokontroll fejlesztésén a 80-as rítással. Ennek a komplexitásnak elhagyévek elején Speiser Ferenc mezőgazdahatatlan része a VIDEOKONTROLL-ra alasági gépjavító és energiagazdálkodási pozott precíziós terményszárítás, mely Speiser Ferenc a Videokontroll-t gyártó cég vezetője, szaküzemmérnök a Debreceni Egyetem által biztosítva van a KITE Zrt. partnerei Szabó Levente a KITE Zrt. vezérigazgatója és Speiser Gábor akkori munkatársaival közösen dolgoszámára a növénytermesztés teljes vertia Videokontroll kereskedelmi vezetője zott. Az akkori technológiát harminc évkumára a precíziós megoldás.” – mondta aláírták az együttműködési megállapodást vel később már két fiával közösen, családi a megállapodás kapcsán Szabó Levente, vállalkozásként fejlesztették tovább és kia KITE Zrt. vezérigazgatója. A Videokontroll segítségével optimalizálható a szemester- dolgozták a precíziós szárítás technológiáját. Az innovációt már mény-szárítók működése, továbbá ezen felül a szárítótüzek számos díjjal ismerték el. megelőzése is lehetővé vált. Eredmény: egészségesebb, keveForrás: www.kite.hu A KITE Zrt. 2017 júniusától partnerhálózatában értékesíti a Videokontroll precíziós terményszárítási technológiát – állapodott meg a nagyvállalat és a fejlesztő RS Bt.

13


Természetes megoldás a szklerotínia ellen a következő években a termést. Totális megoldás sajnos nem létezik a fehérpenész-problémára, reális célként csak a kórokozók számának minimalizálását tűzheti ki célul – de ezt meg is kell tennie. Természetes szövetséges A talajban élő Coniothyrium minitans hiperparazita gomba a szkleróciumokkal táplálkozik. Ennek spóráit és micéliumait tartalmazza a Contans nevű biológiai készítmény (de a biológia termésnövelőként törzsköny vezett Öko-ni is). A képen egy szklerócium látható, amelyikkel a Coniothyrium végzett. A felületén az apró dudorok már a hiperparazita gomba spórái. A természetes gombaölő anyagot magágykészítéskor érdemes bedolgozni a talajba, vagy preemergensen is kipermetezhető, ha belátható időn belül esőre számítunk – mert a gombának be kell jutnia a talajba. Rendszeres használata mellett jelentősen csökkenthető a talaj szkleróciumtartalma.

Gombafonalak és szkleróciumok a repceszárban aratás után

Önnél hány évente kerül ugyanabba a táblába napraforgó vagy repce, esetleg szója? Még ideális vetésforgó mellett sincs teljesen biztonságban a fehérpenészes rothadástól. Van azonban egy biológiai szövetségesünk a kórokozó ellen. A fehérpenész rothadás (Sclerotinia sclerotiorum) gombája egy polifág kórokozó, több száz gazdanövénye van. Három nagy szántóföldi kultúránkat is „kedveli”: a repcét, a napraforgót és a szóját. A gombabetegség kitartóképletei, a szkleróciumok, 10–20 éven át is ugrásra készen várják a tápnövényüket. Ott, ahol szűk a vetésforgó, óriásivá nő kór-

Biológiai növényvédő szer

Contans

®

Coniothyrium minitans

okozónyomás a földben, és egy nedvesebb évjáratban a fehérpenészes szártőrothadás a repcetermés 40–50%-át is elviheti. Zárt állományokban – ha a fertőzéshez szükséges ideális körülmények fennállnak –, akkor a gomba mindig jelen van 5–10%-os mértékben. Győződjön meg róla a saját szemével! Aratás után a tarlón maradt repceszárat nyissa szét. Néhány próbálkozás után meg fogja találni benne a szállítószövetet behálózó fehér micéliumszövedéket és a fekete szkleróciumokat is. Ezeket fogja betárcsázni, és kockáztatni vele

Coniothyrium spórái (dudorok) az elpusztított szklerócium felületén

Már biológiai gombaölő szerrel is védheti a repcét a szklerotíniától! A Contans® WG a hasznos Coniothyrium minitans hiperparazita gomba, amely nagy hatékonysággal pusztítja a talajban lévő szkleróciumokat, így megvédi a repcét a szklerotíniás tőpusztulástól. Ökológiai termesztésben is használható. Mikrogranulált starterműtrágya + termésnövelő anyag

Pannon Starter Double

®

14

Ha van mikrogranulátum-adagolója, a gombaölő hatást starterhatással is fokozhatja!

(x)


Milyen repcegyomirtási módot válasszunk? A mai hibridekben – gondos agrotechnika mellett – benne van az a potenciál, ami a tér tökéletes betöltéséhez szükséges. Kevés magból is lehetséges a 4-5 tonnás termés – ha nem a gyomok, hanem a kultúrnövény foglalja el a szabad teret. Az őszi gyomosodás következményei Az őszi gyomirtás elmaradása esetén sok veszélyes gyom – pl. kamilla- és pipitér-félék, pipacs, orvosi zsombor, galaj, pásztortáska, széltippan, tyúkhúr, veronika-félék – tavasszal már nem irtható megfelelő hatékonysággal. A gyomos repce kifagyásának kockázata is nagyobb, mivel kevesebb tápanyaghoz jut, valamint fel is nyurgulhat a növény a konkurencia miatt. A gyengén télbe menő repce aztán tavasszal is nehezebben indul, később pedig a szárazságot is rosszabbul tűri. A gyomok akadályozzák a rovarölő permetezéseket, és végül a betakarítást is megnehezítik, a költségeit növelik. Az elvártnál kisebb termésen ezek után már ne csodálkozzunk.

hatékonyság (%)

Preemergens és korai posztemergens gyomirtási módok összevetése vizsgálatainkban 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Balra gyomos, jobbra Command-Devrinollal gyomirtott repce (fotó: Fehér Tamás)

Időzítési kockázat A repce kelése utáni gyomirtás sikerét az időzítési nehézségekkel kockáztatjuk a leginkább. Hiszen 1. a herbicidek csak a gyomok párleveles állapotáig nyújtanak hatékony védelmet, 2. ahogy a fejlődő gyomok herbicidérzékenysége csökken, úgy csökken a szer hatásspektruma is, 3. egy esős vagy ködös időjárás lehetetlenné teszi a védekezést, 4. a négyleveles repce már fizikailag is takarhatja a megcélzott gyomot. Rugalmas megoldások

standard-2 (2,5 l/ha) korai poszt

galaj

standard-2 Repce Flex Springbok (2,5 l/ha) (0,15+2,0 l/ha) (2,5 l/ha) preemergens preemergens preemergens

pásztortáska zsombor pipacs kamilla

1. A fentiek miatt legbiztonságosabb preemergensen kiszórni a herbicidet. 2. Az általánosan jellemző gyomfajok

ellen válasszon a repcére nézve kíméletes hatóanyagkombinációt. Ilyen a napropamid + klomazon páros. 3. Problémás gyomfajnak számít a pipacs és a sebforrasztó zsombor. Egy jó összetételű preemergens kombinációval (klomazon + metazaklór) ez a két faj is kiiktatható. 4. Ön is csak akkor áldoz a repcére, amikor már biztosan sorol? Ez az a pillanat, amikor herbicidre is szüksége lesz. A repce négyleveles korban már takarhatja a megcélzott gyomot. Ezért válasszon olyan hatóanyagpárost (metazaklór + dimetenamid), amelyik a repce kelése előttől eddig az időszakig rugalmasan bevethető.

(x)

2014/15 Kwizda ATC Gerhaus, Ausztria

REPCE GYOMIRTÁS: MINÉL KORÁBBI, ANNÁL JOBB!

Zsombor, pipacs és a szokásos repcegyomok

REPCE FLEX min. 20 ha

3 x 1 liter Command® 48 EC 8 x 5 liter Butisan® 400 SC 2 x 4 Grounded®

Kiméletes gyomirtás a szokásos repcegyomok ellen

Korai poszt gyomirtás az általános gyomok ellen

REPCE ECO

SPRINGBOK® min. 40 ha

6 x 1 liter Command® 48 EC 5 x 20 liter Devrinol® 45F 4 x 4 Grounded®

2,5 liter/ha

Mindhárom gyomirtási módot választhatja az alábbi, kedvezményes csomagajánlatokban is! Protect csomagok: rovarölő szert is tartalmaznak. Complete csomagok: rovarölő szert és regulátort is tartalmaznak.

15


Ĺ?szi vetĂŠsĹą nĂśvĂŠnyek tĂĄpanyag ellĂĄtĂĄsi teendĹ&#x2018;i

A fontosabb Ĺ&#x2018;szi vetĂŠsĹą nĂśvĂŠnyek tĂĄpanyag-igĂŠnye a vetĂŠs elĹ&#x2018;kĂŠszĂ­tĂŠs (Ĺ&#x2018;sz) sorĂĄn Repce N

P2O5

K2O

CaO

MgO

S

45â&#x20AC;&#x201C;55

30â&#x20AC;&#x201C;50

8â&#x20AC;&#x201C;10

12â&#x20AC;&#x201C;16

K2O

CaO

MgO

S

6â&#x20AC;&#x201C;12

2â&#x20AC;&#x201C;4

1â&#x20AC;&#x201C;2

CaO

MgO

S

kg/t

FolytatĂĄs az elĹ&#x2018;zĹ&#x2018; szĂĄmbĂłl!

Az alaptrĂĄgyĂĄzĂĄs jelentĹ&#x2018;sĂŠge ismert, elhagyĂĄsa, az egyoldalĂş vagy erĹ&#x2018;sen tĂşlsĂşlyos nitrogĂŠn mĹątrĂĄgyĂĄzĂĄs negatĂ­van hat a termĂŠs mennyisĂŠgĂŠre ĂŠs minĹ&#x2018;sĂŠgĂŠre egyarĂĄnt. Egy dolog biztos: az a termelĹ&#x2018; ĂŠr el nagyobb jĂśvedelmet ĂŠs nĹ&#x2018;nek a tĂşlĂŠlĂŠsi esĂŠlyei, aki a kĂśrnyezetĂŠhez viszonyĂ­tva tĂśbb ĂŠs jobb minĹ&#x2018;sĂŠgĹą termĂŠnyt ĂĄllĂ­t elĹ&#x2018;. Ennek pedig feltĂŠtele, hogy a nĂśvĂŠnyek szĂĄmĂĄra kedvezĹ&#x2018; fejlĹ&#x2018;dĂŠsi, nĂśvekedĂŠsi kĂśrĂźlmĂŠnyeket biztosĂ­tsunk. Ebben meghatĂĄrozĂł szerepe van a harmonikus tĂĄpanyag ellĂĄtĂĄsnak. A nitrogĂŠn mennyisĂŠg meghatĂĄrozĂĄsa mind kĂŠt esetben egyarĂĄnt fontos. A repce ĂŠs a kalĂĄszosok termĂŠsĂŠt jelentĹ&#x2018;sen befolyĂĄsolja egyrĂŠszt a mennyisĂŠge mĂĄsrĂŠszt, hogy a nĂśvĂŠnynek idĹ&#x2018;ben rendelkezĂŠsre ĂĄlljon. A nitrogĂŠn az egyik legdrĂĄgĂĄbb ĂŠs a legnagyobb mennyisĂŠgben felhasznĂĄlt mĹątrĂĄgyafĂŠlesĂŠg, ennek ellenĂŠre a kiadagolt dĂłzisok megĂĄllapĂ­tĂĄsa a legpontatlanabb. A nitrogĂŠn adagok meghatĂĄrozĂĄsĂĄt segĂ­ti az ĂĄsvĂĄnyi nitrogĂŠnvizsgĂĄlatra alapozott szaktanĂĄcs.

A teendĹ&#x2018;nk tehĂĄt abban az esetben, ha az alapmĹątrĂĄgyĂĄzĂĄs Ĺ&#x2018;sszel megtĂśrtĂŠnt, (bedolgozva a vetendĹ&#x2018; nĂśvĂŠny gyĂśkĂŠrszintjĂŠre) az elsĹ&#x2018; fejtrĂĄgyĂĄzĂĄs elvĂŠgzĂŠse (jĂłl megvĂĄlasztott nitrogĂŠnfĂŠlesĂŠggel ĂŠs mennyisĂŠggel) idĹ&#x2018;ben. A jĂśvedelem csĂśkkenĂŠs mĂŠrsĂŠklĂŠsĂŠre â&#x20AC;&#x201C; azokon repce ĂŠs kalĂĄszos terĂźleteken ahol rĂŠszlegesen, vagy teljesen elmaradt az Ĺ&#x2018;szi alaptrĂĄgyĂĄzĂĄs â&#x20AC;&#x201C; ajĂĄnlott az elsĹ&#x2018; fejtrĂĄgyĂĄzĂĄst magas nitrogĂŠn tartalmĂş, jĂł oldĂŠkonysĂĄgĂş komplex mĹątrĂĄgyĂĄval elvĂŠgezni. A kijuttatĂĄst az idĹ&#x2018;jĂĄrĂĄs ĂŠs a jogszabĂĄlyok ĂĄltal megengedett legkorĂĄbbi idĹ&#x2018;pontban ajĂĄnlatos megtenni. A tĂĄpanyag gazdĂĄlkodĂĄsi hiĂĄnyossĂĄgok rĂŠszben kikĂźszĂśbĂślhetĹ&#x2018;k az elsĹ&#x2018; nĂśvĂŠnyvĂŠdelmi munkĂĄlatokkal egy menetben kijuttatott, jĂłl megvĂĄlasztott lombtrĂĄgyĂĄzĂĄssal. A lenti szĂĄmok irĂĄnyadĂł jellegĹąek, cĂŠlszerĹą a tĂĄpanyagellĂĄtĂĄst talajvizsgĂĄlatra alapozva megtervezni ĂŠs elvĂŠgezni.

0HJEt]KDWypVNLHPHONHGĹ&#x2039;WHUPĹ&#x2039;NpSHVVpJĹĽĹ&#x2039;V]LiUSiNDW NtQiOD]$JURPDJDOHJWHOMHVHEEIDMWDYiODV]WpNEDQ <,dÄ&#x201A;Ć?Í&#x2022;<,<Ä&#x201E;Ć&#x152;Ć&#x2030;Ä&#x201E;Ć&#x;Ä&#x201A;Í&#x2022;WÄ&#x201A;Ć&#x;ĹśÄ&#x201A; <Ĺ?Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹŻĹŹÄ&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x2026;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹľÄ Ć?ƞĠĆ?Ä Ç&#x20AC;ĹŠÄ&#x201E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä?Ĺ?Ç&#x152;Ć&#x161;ŽŜĆ?Ä&#x201E;Ĺ?ơϲͲĆ?Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ä&#x201E;Ć&#x152;Ć&#x2030;Ä&#x201E;ĹŹ <,ĹśÄ&#x201A;Ć&#x161;ſůĹ?Ä&#x201A; <Ĺ?Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹŻĹŹÄ&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x2026;Ć?Ç&#x152;Ä&#x201E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ç&#x152;Ć?Ä&#x201E;Ĺ?Ć&#x161;ĆžĆ&#x152;Ä Ć?ĆžϲͲĆ?Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ä&#x201E;Ć&#x152;Ć&#x2030;Ä&#x201A; <,<Ĺ˝Ć&#x152;Ć?Ĺż <Ĺ?Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹŻĹŹÄ&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x2026;Ć?Ç&#x152;Ä&#x201E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ç&#x152;Ć?Ä&#x201E;Ĺ?Ć&#x161;ĆžĆ&#x152;Ä Ć?ĆžώͲĆ?Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x2026;Ć?Ç&#x152;Ĺ?Ć?Ć&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x201E;Ć&#x152;Ć&#x2030;Ä&#x201A; <,DÄ&#x201A;ĹŻĹŹĹ˝Í&#x2022;ĹľÄ&#x201A;Ç&#x152;ŽŜ <Ĺ?Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹŻĹŹÄ&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x2026;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;žĠĆ?ĆžÍ&#x2022;ĹśÄ&#x201A;Ĺ?Ç&#x2021;ŽŜĹľÄ&#x17E;Ĺ?Ä?Ĺ&#x;Ç&#x152;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;ĹżώͲĆ?Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ä&#x201E;Ć&#x152;Ć&#x2030;Ä&#x201E;ĹŹ

62/426-096 â&#x20AC;˘ 30/628-7591

50â&#x20AC;&#x201C;60

25â&#x20AC;&#x201C;35

Ĺ?szi bĂşza N

P2O5

kg/t 30â&#x20AC;&#x201C;40

40â&#x20AC;&#x201C;60 80â&#x20AC;&#x201C;110

TriticalĂŠ, rozs N

P2O5

K2O

30â&#x20AC;&#x201C;40

60â&#x20AC;&#x201C;70

80â&#x20AC;&#x201C;90

16â&#x20AC;&#x201C;20

2â&#x20AC;&#x201C;4

1â&#x20AC;&#x201C;2

K2O

CaO

MgO

S

60â&#x20AC;&#x201C;90 100â&#x20AC;&#x201C;130 6â&#x20AC;&#x201C;15

2â&#x20AC;&#x201C;4

1â&#x20AC;&#x201C;2

kg/t

Ĺ?szi ĂĄrpa N

P2O5

kg/t 20â&#x20AC;&#x201C;30

SzĂŠcsinĂŠ Stempel Bernadett Murvai JĂłzsef

.LVž]HPLJÂŤSHN â&#x20AC;˘ Tej feldolgozĂĄshoz SDV]WÄ&#x201C;U V]HSDUÂŁWRU YDM N¸SžOÄ&#x201C;VDMWNÂŁGVDMWSUÂŤVVDMWIžVW¸OÄ&#x201C;KÄłWÄ&#x201C;WDUWÂŁ O\RNSDODFNW¸OWÄ&#x201C;NSRKÂŁUW¸OWÄ&#x201C;NNRPSOHWWNLVž]H PHN

â&#x20AC;˘ GyĂźmĂślcs-zĂśldsĂŠg feldolgozĂĄshoz GDUÂŁOÂľ KÂŁPR]ÂľV]HOHWHOÄ&#x201C;SUÂŤVJ\žP¸OFVOÂŤSDV]WÄ&#x201C;UOHN YÂŁUIÄ&#x201C;]Ä&#x201C;žVWW¸OWÄ&#x201C;JÂŤSHNJ\žP¸OFV]¸OGVÂŤJDV]D OÂľNJ\ÂľJ\Q¸YÂŤQ\V]ÂŁUÂŻWÂľNNRPSOHWWNLVž]HPHN

â&#x20AC;˘ TojĂĄs feldolgozĂĄshoz WRMÂŁV PRVÂľ W¸UÄ&#x201C; SDV]WÄ&#x201C;U¸]Ä&#x201C; ÂŤV W¸OWÄ&#x201C;JÂŤSHN NRPSOHWW IHOGROJR]Âľ VRURNIžUMWRMÂŁVKR]LV

â&#x20AC;˘ .ÂŤ]PÄłYHVV¸Už]HPHN KHWLOLWHUV¸U NÂŤV]ÂŻWÂŤVÂŤKH]

$E5(;.IW*¸G¸OOÄ&#x201C;

TĂŠritĂŠsmentesen visszavesszĂźk kiĂźrĂźlt ĂŠs hĂĄromszor kiĂśblĂ­tett nĂśvĂŠnyv eres gĂśngyĂślegĂŠt,valamint csĂĄvĂĄzott vet csomagolĂłanyagait. Ny

ĂŠsi akciĂłnk:

JĂ&#x161;LIUS-AUGUSZTUS KĂŠrjĂźk, vegye fel a kapcsolatot ĂŠvel ĂŠs tĂĄjĂŠkozĂłdjon a pontos Ăłl ĂŠs az ĂĄtvĂŠtel rĂŠszleteir eink listĂĄjĂĄt megtalĂĄlja a www.cseber.hu weboldalunkon.

Tel.: +36/1-340-4888 â&#x20AC;˘ Fax: +36/1-340-5012 â&#x20AC;˘ www.cseber.hu 16

Tel.: 0620 944 4353 E-mail: gajdacsi@abrex.hu â&#x20AC;˘ Web: www.abrex.hu

KivĂĄlĂł minĹ&#x2018;sĂŠgĹą vegyszerek forgalmazĂĄsa!

EgyĂŠni vĂĄsĂĄrlĂłk, viszonteladĂłk jelentkezĂŠsĂŠt egyarĂĄnt vĂĄrjuk!

â&#x20AC;˘ szerves ĂŠs szervetlen vegyi anyagok, nyomelemek (sĂłsav, hypo, salĂŠtromsav, foszforsav, formalin, ecetsav, cink-, mangĂĄn-, rĂŠz-szulfĂĄt, stb.) â&#x20AC;˘ hĂĄztartĂĄsi tisztĂ­tĂłszerek (mosĂłszĂłda, szĂłdabikarbĂłna, citromsav, oxigĂŠnes fehĂŠrĂ­tĹ&#x2018;)

TelephelyĂźnk: NagykĹ&#x2018;rĂśs, Baracsi u. 3. TovĂĄbbi informĂĄciĂłk: www.cemolker.hu cemolkerkft@gmail.com Tel.: +36/53/552-305


A takarmányokban esetlegesen előforduló toxinok jelentősége A mikotoxinok jelenléte a takarmányláncban komoly veszélyforrás, ezért a világ országainak többségében valamilyen szabályozásuk indokolt. A szabályozás feltételei közül a legfontosabbak a toxikológiai adatok, a mikotoxin előfordulási adatok ismerete különböző takarmányokban, a mikotoxin koncentráció eloszlásának ismerete egy tételen belül, a megfelelő analitikai módszer az adott mikotoxin meghatározására, valamint a törvényi szabályozások. Ma már több mint ezer toxikus gomba metabolit ismert, közülük közel száz káros hatását bizonyították. Kiemelkedő humán- és állategészségügyi jelentőséggel mindössze 15–20 mikotoxin rendelkezik. A mikotoxinok okozta megbetegedések évszázadok óta ismertek. E témakör keretében áttekintést nyújtunk a mikotoxinok humánegészségügyi vonatkozásairól, a gyakoribb mikotoxinokról, és toxintermelő penészgombákról, azok kártételéről, valamint a mikotoxinok ellenőrzésének jogszabályi hátteréről.

A mikotoxinok fogalma, jelentősége A mikotoxinok a fonalas gombák kedvezőtlen feltételek közötti szaporodása közben termelődő másodlagos anyagcsere termékek, az élelmiszer-láncban gyakran fordulnak elő, nagy gazdasági veszteséget okoznak, és a közegészségügyi veszélyek forrásaivá is váltak. Elszaporodásuk mértékét a szubsztrátumok (pl. gabonafélék, olajos-növények stb.) érzékenysége, az oxigén jelenléte, a megfelelő hőmérséklet és nedvességtartalom határozza meg. Az elsődleges mezőgazdasági termelés (takarmánynövények, növényi eredetű élelmiszerek stb.) előállítása során főként a nagyobb víztartalmat igénylő, úgynevezett szántóföldi penészgombák, a tárolás során pedig a kisebb nedvességtartalom mellett az úgynevezett raktári penészgombák szaporodnak el. Az előbbiek toxintermeléséhez a köztermesztésben lévő gabonafajták, hibridek fogékonysága (rezisztencia-hiánya) mellett az agrotechnikai hibák, a növényváltás hiánya (monokultúrás termesztés), a talajsavanyodás, a növénytáplálási és növényvédelmi anomáliák stb. is szükségesek. A raktári penészgombák szaporodása és toxintermelése szinte kizárólag tárolástechnikai hibákra utal. A különböző gombatoxinoknak sok olyan közös tulajdonságuk van, amelyek a mikotoxikózisok megelőzése, a gazdasági veszteségek csökkentése és humán-egészségügyi hatása miatt is figyelmet érdemel. Ezek a következők: • a toxinok kis molekulatömegűek, antigén hatásuk nincs, ezért belőlük az ellenük való védekezést szolgáló vakcina nem készíthető; • a magas hőmérsékletre nem érzékenyek, a 100–200 ˚C-on szárított gabona toxint még tartalmazhat; • a gyomornedv sósavtartalmának ellenállnak, így mérgező tulajdonságuk a szervezetben megmarad; • agresszív sejtmérgek; • a szervezeten belül a különféle szervekben (máj, vese) kumulálódnak; • direkt/indirekt módon gátolják a szervezet specifikus védekező mechanizmusát; • metabolitjaikkal együtt bekerülnek a különféle állati eredetű élelmiszerekbe (tej, tojás, vér, máj); • közülük számos (az aflatoxin, a T-2 toxin, a patulin, a fusarium B1, az ochratoxin-A, a zearalenon stb.) az emberi egészséget közvetlenül is veszélyezteti. A mikotoxinokat termelő fonalas gombák heterotróf élőlények, amelyekre jellemző, hogy obligát aerobok, a szerveztük felépítéséhez és szaporodásukhoz szerves anyagokat használnak fel, a takarmányok és az élelmiszerek számukra kitűnő szervesanyag források, szaporo-

9HWŋPDJpV6]iUtWy.IW 7LPiU 2017. évi II. fokú őszi kalászos fajtaválasztéka Őszi búza Gk Csillag Gk Berény Gk Szilárd Mv Nádor Mv Marsall Mv Koló Antonius Cornélius Modern Babona

Mv Ispán (KITE) Lupus (KITE)

Őszi árpa Antonella Laverda KH Tas Daxor Tritikalé: Tulus Titán Trismart Leontino Agendus (KITE)

Vetőmag és Szárító Kft. 4466 Timár, Szabadság út 2. • 4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Jókai telep Nagyné Solymosi Mária – 06/20/216-4212 Tel.: 06-42/720-667 • 06-42/720-635 • 06-30/9-154-072 info@vetomagesszarito.hu • www.timarvetomag.atw.hu

Vásároljon legolcsóbban gyártótól terméket! Agrobo x-1

Borjúnevelő házak több típusban, kifutók, vályúk, szénarácsok. Agrobo x-7

ox-5

b Agro

Szállítótartályok permetlé, műtrágya, víz tárolására. 2 m3 7 m3 7 m3

3 m3

H-2360 Gyál, Kőrösi út 190. • Postafiók: H-2360 Gyál, Pf. 63. www.agroplast.hu • E-mail: agroplast@mail.datanet.hu Telefon: +36-29/540-596 • Fax: +36-29/540-595 17


dásukat az oxigén mennyisége jelentősen befolyásolja. A toxint tartalmazhatja a gombák spórája, micéliuma (endotoxin) vagy a gomba szaporodását szolgáló közeg (exotoxin). A toxin termelő gombával fertőzött takarmány felhasználásakor mind az endo-, mind pedig az exotoxinok bekerülhetnek az állat szervezetébe. Jelenleg több mint 400 mikotoxin ismert, de számuk folyamatosan nő. A legtöbb mikotoxin nemcsak a termelő gombában található meg, hanem a gomba kiválasztja azt az élőhelyéül szolgáló élelmiszerbe is. A penészgombák a növénytermesztés és az állattenyésztés számára egyaránt súlyos gazdasági és egészségügyi problémát jelentenek. A növénytermesztésben a termés csökkenése, a vetőmag minőségi romlása, a sütőipari minőség csökkenése stb. okoz gazdasági veszteséget. A gomba növényi táplálóanyagokat használ fel, aminek következtében csökken a takarmány energia- és esszenciális aminosav-tartalma. Az állattenyésztésben a takarmányfelvétel csökkenésével, rossz takarmányértékesítéssel, állandósult szaporodásbiológiai zavarokkal, a fertőzésekkel szembeni csökkent ellenálló-képességgel, esetenként az egyes toxinokra jellemző megbetegedések (mikotoxikózisok) kialakulásával kell számolnunk a penészgombával fertőzött, toxinnal szennyezett takarmány fogyasztását követően. A mikotoxikózisok felismerését megnehezíti, hogy: • általában a toxinok kis koncentrációban vannak jelen, kimutatásuk nehéz, részben az analitikai módszerek meglehetősen nehézkes kivitelezhetősége miatt, részben pedig a még ismeretlen vegyületek előfordulása következtében; • a tünetek és a kórok felismerésének idejére az etetett és mikotoxinnal szennyezett takarmánytétel már általában elfogyott, nincs mód annak analizálására; • a tünetek az alacsony toxinkoncentrációk miatt nem kifejezettek, nem kórjelzők; • gyakori a multitoxikus hatás, azaz több toxin egyidejű előfordulása és ezek kölcsönhatása nem minden esetben ismert. A mikotoxikózisok közös ismérvei, hogy takarmányozás eredetűek, hátterükben nincs specifikus kórokozó, a betegség nem fertőző, és a szennyezett takarmány megvonásával a tünetek csökkennek. A feltéte-

Korszerű eszközök – jövedelmező állattenyésztés

Világszinvonalú ÚJ-ZÉLANDI

villanypásztorok

Hálózati, telepes és napelemes energiaadók, zsinór, szalag, szigetelők, botok, kerítésépítő eszközök Vizuális és elektronikus füljelzők ENAR kötelező jelöléshez, és tenyésztési célokra is, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, nyúl részére

MIRACO

Fagymentes nyílt vizű és elektromos energiát nem igénylő golyós állatitatók

MAGYAR–ÚJ-ZÉLANDI VEGYESVÁLLALAT

POSTÁN UTÁNVÉTELLEL IS SZÁLLÍTUNK! 1012 Budapest, Logodi u. 22-24. Tel.: 1/201-3089, 213-9787 • Fax: 1/201-3698 E-mail: hunzag@hunzag.hu • www.hunzag.hu

18

lezett diagnózist megerősíti a mikotoxin takarmányból való kimutatása, hogy a tünetek a kimutatott mikotoxinra nézve jellemzőek, és a szenynyezett takarmány etetésével a tünetek mesterségesen is kiválthatók. Egyes gombák toxintermelő képessége évszázadok óta ismert, a penészgombák toxintermelésére egy 1960-ban, Angliában bekövetkezett tömeges pulykaelhullás irányította a figyelmet. Kiderült, hogy az állatok elhullását a takarmányuk egyik komponense, a földimogyoró, egy – az azt termelő mikroorganizmusról – aflatoxinnak elnevezett anyaggal való szennyezettsége okozta. A toxin termelője az Aspergillus flavus nevű penészgomba. A mikotoxinok az állatok, ember egészségére is veszélyt jelentenek, az élelmiszertermelés, a feldolgozás, a tárolás valamint a forgalmazás minden fázisában számolni kell jelenlétükkel. A mikotoxinok növényi eredetű élelmiszerekkel, élvezeti cikkekkel (pl. korpa, müzli, gyümölcslevek, sör, kávé) közvetlenül bejuthatnak az emberi szervezetbe. Tekintettel arra, hogy a takarmány alapanyagaink (elsősorban kukorica, búza) sokszor jelentős mikotoxin szennyezettséget mutatnak, az állati eredetű termékek is jelenthetnek humán-egészségügyi kockázatot. Ezek közül főként a belső szervekkel (vese, máj), a vérrel készült töltelékáruval kerülhetnek kis mennyiségben mikotoxinok a táplálékláncba. Azok a toxinok, amelyek a tejjel kiválasztódnak (pl. ochratoxin A, zearalenon, aflatoxin) különösen veszélyesek, mert az élet első napjától bejuthatnak az újszülött szervezetébe. Ezért a mikotoxin probléma megoldása komplex összefogást igényel a humán- és állategészségügy, az állattenyészés és növénytermesztés, a környezetvédelem és ökonómia területén is. A toxintermelő penészgombákat két csoportja osztják aszerint, hogy növekedésükhöz több (szántóföldi penészgombák) vagy kevesebb (raktári penészgombák) vizet igényelnek. Gyakorlati szempontból fontosabb raktári penészgombák az Aspergillus- és Penicilliumfajok, amelyek számos olyan toxint termelnek (aflatoxin, ochratoxin-A, citrinin, patulin, rubratoxin B), amelyek termeléscsökkentést és a toxinra jellemző megbetegedést okozhatnak. A Fusarium, az Alternaria, ill. Stachybotrys-fajok a szántóföldi penészek csoportjába tartoznak. A Fusarium fajok toxinjai közül a zearalenon, a trichotecének, és a fumonizinek jelentenek nagyobb veszélyt.


MunkavĂŠdelmi szabĂĄlyok a mezĹ&#x2018;gazdasĂĄgi betakarĂ­tĂĄsi munkĂĄkban A mindennapi munkavĂŠgzĂŠs sorĂĄn a munkavĂŠdelemi szabĂĄlyok betartĂĄsa igen fontos ĂŠs nehĂŠz feladatot hĂĄrĂ­t mind a munkavĂĄllalĂłra mind pedig a munkĂĄltatĂłra. A kĂźlĂśnbĂśzĹ&#x2018; mezĹ&#x2018;gazdasĂĄgi betakarĂ­tĂĄsi munkĂĄk munkavĂŠdelmi szabĂĄlyai sok esetben kĂśzĂśs pontokon talĂĄlkoznak, mint pĂŠldĂĄul egy erĹ&#x2018;gĂŠpre szerelt emlĹ&#x2018;villĂĄval tĂśrtĂŠnĹ&#x2018; raklappakolĂĄs ĂŠs egy homlokrakodĂłval tĂśrtĂŠnĹ&#x2018; termĂŠnytĂĄrolĂĄs. Hogy mi a kĂśzĂśs? ValĂłjĂĄban mindkĂŠt esetben emelĹ&#x2018; ĂŠs rakodĂłgĂŠpnek szĂĄmĂ­tanak az erĹ&#x2018;gĂŠpek, melyekre az emelĹ&#x2018; ĂŠs rakodĂłgĂŠpekre vonatkozĂł igen szigorĂş munkavĂŠdelmi szabĂĄlyok vonatkoznak. Azonban nemcsak a gĂŠpekre Ă­rnak elĹ&#x2018; ĂźzemeltetĂŠsi szabĂĄlyokat, hanem a kezelĹ&#x2018;iknek is. A cikk cĂ­me alapjĂĄn a betakarĂ­tĂĄsi munkĂĄk munkavĂŠdelmi szabĂĄlyairĂłl kell Ă­rni, de felvetĹ&#x2018;dik a kĂŠrdĂŠs, hogy melyik vagy melyek azok a betakarĂ­tĂĄsi munkĂĄk, amelyeket gĂłrcsĹ&#x2018; alĂĄ kellene venni. Ă ltalĂĄnossĂĄgban a tĂŠmĂĄrĂłl egy regĂŠnyt lehetne Ă­rni, de most ettĹ&#x2018;l eltekintve, csak egy tĂŠmĂĄra tĂŠrek ki, mĂŠgpedig az aratĂł-csĂŠplĹ&#x2018; gĂŠppel valĂł betakarĂ­tĂĄs ĂŠs a hozzĂĄ

kapcsolĂłdĂł termĂŠnyszĂĄllĂ­tĂĄs munkavĂŠdelmi szabĂĄlyira. A mezĹ&#x2018;gazdasĂĄgi munkĂĄkra is vonatkozik egy szabĂĄlyzat, ami a 16/2001. (III.3.) FVM rendelet a MezĹ&#x2018;gazdasĂĄgi BiztonsĂĄgi SzabĂĄlyzatrĂłl (kĂŠsĹ&#x2018;bbiekben MBSZ), ahol a munkavĂŠdelemrĹ&#x2018;l szĂłlĂł 1993. ĂŠvi XCIII. tĂśrvĂŠny 87.§-ĂĄnak 9. pontja szerinti szervezett munkavĂŠgzĂŠs keretĂŠben vĂŠgzett mezĹ&#x2018;gazdasĂĄgi, vadgazdĂĄlkodĂĄsi, halĂĄszati ĂŠs tĂŠrkĂŠpĂŠszeti tevĂŠkenysĂŠgre, az ezen tevĂŠkenysĂŠgekhez kapcsolĂłdĂł szolgĂĄltatĂĄsokra, valamint ezen tevĂŠkenysĂŠgeket ĂŠs szolgĂĄltatĂĄsokat vĂŠgzĹ&#x2018;kre ĂŠs az ennek sorĂĄn hasznĂĄlt munkaeszkĂśzĂśkre terjed ki. A MBSZ mellĂŠkletĂŠben talĂĄlhatĂłak az ĂĄltalĂĄnos megfogalmazĂĄsok, melyek a teljessĂŠg igĂŠnye nĂŠlkĂźl most csak a fentebb megfogalmazott aratĂłcsĂŠplĹ&#x2018; gĂŠpekre ĂŠs a szĂĄllĂ­tĂłjĂĄrmĹąvekre illetve az Ĺ&#x2018;ket kezelĹ&#x2018; munkavĂĄllalĂłkra vonatkozĂł elĹ&#x2018;Ă­rĂĄsokat sorolom fel. â&#x20AC;˘ A munkavĂĄllalĂłk rĂŠszĂŠre szĂźksĂŠges egyĂŠni vĂŠdĹ&#x2018;felszerelĂŠst a foglalkozĂĄs-egĂŠszsĂŠgĂźgyi szolgĂĄlat orvosĂĄnak kĂśzremĹąkĂśdĂŠsĂŠvel

a munkĂĄltatĂłnak kell meghatĂĄroznia ĂŠs biztosĂ­tania. Ezt olvasva mindenki fejĂŠben megfordul a kĂŠrdĂŠs, hogy ki az ĂŠn foglalkozĂĄs egĂŠszsĂŠgĂźgyi orvosom? Amennyiben nagyobb gazdasĂĄgrĂłl van szĂł, abban az esetben termĂŠszetesen kell lennie ilyen orvosnak, azonban egyĂŠni vĂĄllalkozĂĄsok esetĂŠben mindenkinek a sajĂĄt ĂŠrdeke hogy a megfelelĹ&#x2018; vĂŠdĹ&#x2018;felszerelĂŠst beszerezze ĂŠs termĂŠszetesen hasznĂĄlja is azt az adott kĂśrĂźlmĂŠnyek kĂśzĂśtt. A nyĂĄri munkĂĄk sorĂĄn egy darĂĄzscsĂ­pĂŠs is okozhat nagy problĂŠmĂĄt, fĹ&#x2018;leg ha az ĂĄldozat allergiĂĄs a csĂ­pĂŠsre. Erre az esetre is kitĂŠr a MBSZ mellĂŠklete a kĂśvetkezĹ&#x2018;kĂŠppen: â&#x20AC;˘ DarĂĄzscsĂ­pĂŠs esetĂŠn a sĂŠrĂźltet azonnal orvoshoz kell szĂĄllĂ­tani. LĂłdarĂĄzscsĂ­pĂŠst kĂśvetĹ&#x2018;en az orvosi ellĂĄtĂĄsig a csĂ­pĂŠs ĂĄltal a szervezetbe jutott mĂŠreg felszĂ­vĂłdĂĄsĂĄnak lassĂ­tĂĄsĂĄra, gĂĄtlĂĄsĂĄra kell tĂśrekedni (pl. a szĂşrĂĄs felett nyomĂłkĂśtĂŠs alkalmazĂĄsĂĄval). A darĂĄzscsĂ­pĂŠsre ĂŠrzĂŠkeny szemĂŠly a hĂĄziorvosa ĂĄltal rendelt gyĂłgyszerĂŠt tartsa magĂĄnĂĄl ĂŠs adott esetben hasznĂĄlja. A sĂŠrĂźltnek szeszes italt adni tilos! A betakarĂ­tĂĄs sorĂĄn nem ritkasĂĄg hogy a munkavĂĄllalĂł keze megsĂŠrĂźl, pl. valami elvĂĄgja vagy felhasĂ­tja. A mindennapi gyakorlatban azonban sokszor nem jĂĄrnak el helyesen a gĂŠpkezelĹ&#x2018;k, nem lĂĄtjĂĄk el szakszerĹąen a sebeiket ĂŠs elsĹ&#x2018;segĂŠlydoboz hĂ­jĂĄn elĹ&#x2018;kerĂźl egy egyszerĹą szigetelĹ&#x2018;szalag, ami egy egyszerĹą vĂĄgĂĄsos sĂŠrĂźlĂŠs esetĂŠben pillanatnyilag megoldja a problĂŠmĂĄjukat, de huzamosabb ideig nem jelent megoldĂĄst. Az kisebb

$*86=726*pS$XNFLyNHJ\WDSDV]WDOWÂąQHP]HWN|]LKiOy]DWWDOUHQGHONH]Ä&#x2DC;Âą HXUySDLLQWHUQHWHViUYHUpVLFpJ/HKHWÄ&#x2DC;VpJHWEL]WRVtWXQN~MIHOKDOPR]yGRWWpVYLVV]DYHWW HV]N|]|NYiViUOiViUDpVHODGiViUD$OHJMREEDMiQODWRNDWKRQODSXQNRQWDOiOMD

www.gusztos.com

pYHV1HZ+ROODQGWUDNWRURNRQOLQHiUYHUpVHD 3ULYLOHJH$VVHW)LQDQFHPHJEt]iViEyO 'pO$QJOLD

KWWSJXV]WRVFRPKXNRHYHWNH]RDXNFLRNFDWHJRU\ SQHZKROODQGWUDFWRUVLQXN

*XV]WRV*pS$XNFLyN HV~WNPQpO6]Ä&#x2DC;GOLJHW0DJ\DURUV]iJ info@gusztos.com â&#x20AC;˘ www.gusztos.com

19


„baleseteiket” orvos egyáltalán nem látja. E témakörben következő triviális megfogalmazással azt írja elő az MBSZ, hogy: • Szabadtéri munkavégzéskor bekövetkezett sérülés esetén, ha a seb földdel szennyeződött, a tetanusz fertőzés veszélye miatt gondoskodni kell az azonnali orvosi ellátásról. Az arató-cséplő gépen nagyon sok forgó mozgó egység található, mely különösen veszélyes. Erre vonatkozóan a szabály: • Minden olyan gépet, amely égési sérülést, valamint mozgást végző géprészt, hajtást stb., amely balesetet okozhat, a külön jogszabályban (8/1998. (III. 31.) MüM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.) foglaltak alapján védelemmel kell ellátni, a vonatkozó szabvány (MSZ EN 292-1:1993 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 1. rész: Fogalommeghatározások, módszertan. és az MSZ EN 292-2:1991/A1:1997 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 2. rész: Műszaki alapelvek és általános előírások.) előírásai szerint. Alapvető munkavédelmi szabályokat is fel lehet még sorolni, mint például: • Mozgásban levő erő- és munkagépre fel- és leszállni nem szabad. • Besötétedés után minden munkahelyet ki kell világítani. Világítás céljára kellő számú és fényerejű, a biztonsági előírásoknak megfelelően felszerelt világítótestet kell használni. • Besötétedés után erő- vagy munkagépet csak a külön jogszabályban (1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közle-

kedés szabályairól.) előírt világító berendezéseinek bekapcsolása mellett szabad üzemeltetni. Az előzőekben felsoroltak betartása természetesen mindenki számára triviális, azonban a gyakorlatban mégis sok esetben ezt nem tartjuk vagy tartják be. Gondolok itt a gyakran nem megfelelő munkagép világításra, amely ugyan biztosít annyi fényt, hogy ideig óráig tudjon dolgozni a gépkezelő, de huzamosabb ideig már zavaró lehet az első órában még jónak mondható fényviszony. Ritkább esetekben ugyan, de előfordulnak a mozgó járműre való fel és leszállások, amelybe ha belegondolunk, igen szerencsétlenül is elsülhetnek. Az előzőekben tárgyaltak „csak” általános követelmények voltak. Léteznek konkrét személyi követelményekre vonatkozó rendelkezések is, mint például: • Mezőgazdasági erő- és munkagépet, berendezést csak olyan személy vezethet, kezelhet, aki a 1. táblázat szerinti vagy a külön jogszabályban meghatározott vezetői, kezelői engedéllyel rendelkezik, és megfelelt a munkaköri, szakmai időszakos vagy a soron kívüli alkalmassági vizsgálaton. A jogosítvány tanfolyam elvégzésével és a szakmai vizsga letételével szerezhető meg. Az utolsó oszlopban szereplő képzettségek szakmai vizsgái tartalmazzák a szükséges gépkezelői vizsga anyagát is, ezért külön vizsga letételére nem kötelezettek. A táblázat utolsó sorában a mezőgazdasági rakodógép szerepel 8428.90.71 vámtarifaszámmal, amely valójában Mezőgazdasági traktorhoz tervezett rakodó berendezést jelöl.

Az ilyen rakodógépeket telephelyen belül általában minden traktoros szokta és tudja is kezelni, azonban sima jogosítványa erre nem hatalmazza fel. A baj akkor szokott kezdődni, amikor csak egy véletlen baleset történik, ami még esetleg nem is a gépkezelő hibájából adódott, hanem egy másik dolgozó nem megfelelő magatartásából vagy figyelmetlenségéből. Ekkor a balesetet be kell (vagy kellene) jelenteni, ami után a munkavédelmi felügyelőség vizsgálódni kezd és akkor lesz igazán baj, amikor kiderül, hogy nem is kezelhette volna azt a rakodógépet az adott gépkezelő. A terményszállításra alkalmazott pótkocsikat a gyakorlatban sokszor műszakilag nem megfelelő állapotban és nem a hozzá illő erőgéppel használják (úgyis csak a telepen és a szántóföldön járunk vele alapon). A pótkocsira vonatkozóan a rendelkezések a következők: • Légfékes pótkocsi csak olyan vontató járműhöz kapcsolható, amely alkalmas a légfék működtetésére. • A ráfutófékes pótkocsit biztosító láncokkal a vontató járműhöz kell kapcsolni. • Magas rakományt csak oldalfal-magasítóval felszerelt vagy ilyen szállítására kialakított kocsin szabad szállítani. Az oldalmagasítók rögzítettségét indulás előtt ellenőrizni kell a külön jogszabályban (1/1975. (II. 5.) KPMBM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól.) foglaltak szerint. • Pótkocsik közúti forgalomba helyezésére és forgalomban tartására a külön jogszabályban foglaltak az irányadók. Ugyanilyen rendelkezések olvashatóak az arató-cséplő gépekre vonatkozóan:

1. táblázat: Jegyzék azokról a mezőgazdasági gépekről, amelyek kezeléséhez gépkezelői jogosítvány szükséges A gép megnevezése

VTSZ szám

A jogosítvány megszerzéséhez előírt szakképesítés megnevezése

31 6280 10

Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök, Mezőgazdasági gépészmérnök, Okleveles mezőgazdasági mérnök, Mezőgazdasági mérnök, Mezőgazdasági gépésztechnikus, Növénytermesztő és növényvédelmi technikus, Parképítő és fenntartó technikus, Okleveles kertészmérnök, Kertészmérnök, Kertész- és növényvédelmi technikus, Vadgazdálkodási technikus, Mezőgazdasági gépész, Növénytermesztő gépész, Mezőgazdasági gépszerelő, gépüzemeltető, Mezőgazdasági gépjavító és karbantartó, Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus, Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus, Állattartó-telepi gépész, Kertészeti gépész, Kertépítő és fenntartó, Kertész, Dísznövénykertész, Dísznövénytermesztő szaktechnikus, Meliorációs és parképítő gépkezelő, Vadász, vadtenyésztő, Gazda I, Gazda II.

Mezőgazdasági gépkezelő (Önjáró betakarítógép)

31 6280 10

Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök, Mezőgazdasági gépészmérnök, Mezőgazdasági gépésztechnikus, Mezőgazdasági gépész, Növénytermesztő gépész, Kertészeti gépész, Mezőgazdasági gépszerelő, gépüzemeltető, Mezőgazdasági gépjavító és karbantartó, Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus, Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus, Gazda I, Gazda II.

Mezőgazdasági gépkezelő (Mezőés erdőgazdasági rakodógép)

31 6280 10

Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök, Mezőgazdasági gépészmérnök, Okleveles erdőmérnök, Erdőmérnök, Mezőgazdasági gépésztechnikus, Erdészeti gépésztechnikus, Mezőgazdasági gépész, Erdészeti gépész, Növénytermesztő gépész, Állattartó-telepi gépész.

37 kW teljesítmény határ feletti traktor

8701.90.25 01 8701.90.31 01 8701.90.35 01 8701.90.39 01

mezőgazdasági gépkezelő (Traktor)

2 méter feletti vágóasztal szélességű önjáró mezőgazdasági betakarítógép

8433.11 8433.19 8433.20 8433.30 8433.40 8433.51 8433.52 8433.53 8433.59

Mezőgazdasági rakodógép

20

8428.90.71

OKJ száma

Szakmai végzettség(ek), amely alapján a jogosítványt - kérelemre - ki kell adni


• Az arató-cséplő gép hajtását védőburkolattal kell ellátni. Kialakításukra a vonatkozó szabvány (MSZ EN 632:1996 Mezőgazdasági gépek. Arató-cséplő gépek és járvaszecskázók. Biztonság.) előírásai az irányadók. • Az arató-cséplő gép körzetében más munka végzése csak a gép kikapcsolt és visszakapcsolás ellen biztosított állapotában történhet. • A kasza szerelésénél a kaszahajtást ki kell kapcsolni, a vágóasztalt rögzíteni kell, majd a motort le kell állítani. • Munkaterület-változtatás esetén, az arató-cséplő gépen csak a gép vezetője tartózkodhat. Az első három esetben a gépkezelő nem fog, vagy nem tud munkavédelmi szabályt megsérteni, hiszen a burkolatok rendben vannak, a gépet leállítják a kasza szerelésénél és még talán a vágóasztalt is rögzítik. Azonban az utolsó esetben bizton lehet állítani, hogy a munkaterület-változtatás esetében nemcsak egyedül van a gép vezetője, hanem útitársa is akad. Ez valójában a munkabiztonsági szabályzat megszegése, azonban a gyakorlatban ezzel senki sem foglalkozik. Említést kell tenni még arról, hogy az arató-cséplő gépel való munkakezdés előtt, milyen fontos dolgokat kell ellenőriznünk, hogy a napi munkavégzés balesetmentesen teljen el. • a kezelőelemek jelölésének láthatóságát és a jelzőberendezések megfelelő érzékelhetőségét, ez kizárja a téves működtetés lehetőségét, ezért azokat rendszeresen karban kell tartani • az arató-cséplő gép ülésének állapota jelentősen befolyásolhatja a kezelő fizikai terhelését, ezért annak rendszeres karbantartása, rugózása megfelelősségének ellenőrzése fontos tényező • az arató-cséplő gép valamennyi hajtásán a burkolatoknak biztonságosnak kell lennie • az áthajtásoknál alkalmazott kardántengelyek védőburkolatai mindig sérülésmentesek és elfordulás ellen rögzítettek legyenek, ezt rendszeresen ellenőrizni kell, törés-repedés észlelése esetén azokat azonnal ki kell cserélni • a leesés ellen védő korlátokat az esetleges leszerelés után a karbantartási munkák elvégzésével haladéktalanul vissza kell szerelni. Álló helyzetben és működés közben fokozottan oda kell figyelni a veszélyforrásokra, melyek a következők lehetnek: • a technológia miatt burkolhatatlan vágó, szúró, forgó, mozgó alkatrészeket magába foglaló vágóasztal az arató-cséplő gép legveszélyesebb része • a szalmarázó-rostaegység ajtaját csak a motor leállítása és a mozgó részek nyugalmi helyzetbe kerülése után szabad kinyitni • a magtartályba belépni, a gép működése közben lemenni nem szabad, mert az alján lévő kihordó csiga súlyos balesetet okozhat • a ki- és behajtható magkihordó szerkezet veszélyt jelent a mozgáskörzetében tartózkodókra, ezért mozgatása előtt minden esetben meg kell arról győződni, hogy a veszélyes térben senki nem tartózkodik • a betakarított terményből mintát venni csak a mintavételi célra kialakított helyen szabad • az arató-cséplő gépekre szerelt szalmaszecskázók gyorsan forgó veszélyes berendezések, ezért azokat működés közben megközelíteni nem szabad • megdőlt gabona vágására a kasza-szerkezet elé kalászemelőket szerelnek, amelyek leszerelt állapotban is igen veszélyes szerkezeti egységek • a kalászemelőket „üzemen kívül” csak a gépen kialakított helyen, megfelelően rögzítve szabad tárolni Amennyiben meghibásodás következik be az arató-cséplő gépen a napi munkavégzés közben abban az esetben a javítást a helyszínen vagy esetleg műhelyben el kell végezni az alábbi biztonsági előírások figyelembe vételével: • bármilyen javítás esetén először a motollát és a kaszaszerkezetet le kell állítani és meg kell győződni mozgásuk megszűnéséről • ezután meg kell akadályozni az illetéktelen, vagy véletlen újraindítást, a javítási munkát csak ezek után szabad megkezdeni • bármilyen javítás esetén a hajtást ki kell kapcsolni, a motort le kell állítani és meg kell győződni a mozgó részek nyugalomba kerüléséről Az arató-cséplő gép szállítása nem kis feladatot ró ki a gépkezelőre és igen nagy figyelmet igényel a közlekedésben résztvevőktől is. A szállítás során következőket kell figyelembe venni a balesetek és sérülések elkerülése miatt:

• szállítási helyzetben a kaszaujjakat védőlemezzel kell ellátni, a kaszaujjak és a kasza nemcsak szállítás közben jelentenek veszélyforrást, hanem tárolási helyzetben is • az arató-cséplő alapgép szállítási szélessége nagy, ezért minden szélességnövelő eszköz tovább rontja a közlekedési biztonságot, a kezelőhely megközelítésére alkalmazott feljárót – közúti közlekedés idejére – be kell fordítani a kerék elé, hogy az ne növelje a szállítási szélességet • a cséplési teljesítmény növelésére a vágóasztalok is egyre szélesebb kialakításúak lettek, a jelenleg alkalmazott vágóasztalok alapgépen történő szállítása a közúti közlekedés biztonságát nagymértékben veszélyezteti, ezért azok – közúton – csak az erre a célra készült szállítókocsin vontatva, vagy összecsukva szállíthatók Eddig nem esett szó az arató-cséplő gépek és a mezőgazdasági erőgépek tűzvédelméről, amely egy aratás alkalmával a legnagyobb nyári melegben és szárazságban a legfontosabb, hiszen egy túlmelegedett csapágy a kombájnon, vagy esetleg kipattanó szikra a „csavarhúzós” indításnál a traktornál nagy károkat tud okozni. Előírás, hogy erőgépeknél legyen legalább egy porral oltó készülék jól hozzáférhető helyen, illetve a kombájnok több készülékkel is fel kell, hogy legyenek szerelve. Összefoglalva az eddigieket, minden gépet csak az arra kiadott gépkezelői engedéllyel lehet üzemeltetni és azokat is csak a megfelelő műszaki állapotba. A munkavállalónak és a munkáltatónak egyaránt az a közös célja, hogy a munkavégzés során ne következzen be semmiféle baleset sem. Ez csakis akkor érhető el, ha a munkáltató biztosítja a megfelelő körülményeket a munkavégzéshez, a munkavállaló pedig betartja az adott munkára vonatkozó balesetvédelmi szabályokat. Irodalomjegyzék: • 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról • Arató Zoltán: Munkavédelmi helyzet a foglalkoztató mezőgazdaságban országos szinten.

Lajtos István

Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet

FIGYELEM! ELADÓK! Az Ebesi Mezőgazdasági Szövetkezet 4211. Ebes, Tanya 92. sz. alatti telephelyén (a 4 sz. főút 210-es km szelvényénél) az alábbi önálló hrsz-ú ingatlanok eladók: 22952 m2 géptároló, és udvar műv. ágú terület a rajta lévő 4100 m2 bruttó alapterületű épületekkel ( gépműhely, irodaépület, porta, stb.). A gépudvar kamionok parkolására is alkalmas. 32553 m2 kivett művelési ágú üres terület ( szabályos téglalap alakú ) A rendezési terv szerint GK övezetben van besorolva. 1 db 80 fh-es tehénistálló 6301 m2 területtel, különleges mezőgazdasági övezeti besorolású ( Kmüz ). 6688 m2 kivett művelési ágú üres terület, szabályos téglalap alakú, besorolása: Kmüz. 7365 m2 kivett, udvar művelési ágú terület, a rajta lévő 50 m3-es hidroglóbusz, ásott kút és földalatti vízvezeték rendszer. 2059 m 6 bár nyomású gázvezeték rendszer.

Érdeklődni: Az ingatlanok áramellátása Email: ebesimgsz@freemail.hu a 2017-ben épített 880 m Telefon: 52/366-001 KIF hálózatról megoldható! Mobil: 06/30 575 1422

21


Hatékony védelem a ƒ’±‰±•±•ƒŠÝ•‘‡ŽŽ‡ $WHUP«VHQPHJMHOHQēQDS«J«VHVQHNUµ]LV W¾QHWHNPHOOHWWD]HUēVEHVXJ£U]£V«VDPDJDV KēP«UV«NOHW HJ\ EL]RQ\RV SRQWRQ W¼O P£UJ£WROMDDIRWRV]LQW«]LVWPHO\PLQēV«JL «VPHQQ\LV«JLYHV]WHV«JKH]YH]HW

$Q\£ULLQWHQ]¯YQDSVXJ£U]£VLGēV]DN£EDQ a napégés és a KēVRNNN¸YHWNH]W«EHQIHOO«Sē YHV]WHV«JHN HJ\UH Q¸YHNYē SUREO«P£WMHOHQWHQHNDV]DEDGI¸OGLWHUPHV]W«VEHQ ˜QPDJ£EDQ D QDS«J«V D N£URV¯W£V P«UW«N«WēOI¾JJēHQDN£UQ\LNLHVē termést LV HUHGP«Q\H]KHW PHO\ LQWHQ]¯Y WHUPHV]W«VLN¸U¾OP«Q\HNHVHW«QDOP£EDQ NJKD LSDUL SDUDGLFVRPEDQ NJKD N£SLD SDSULN£EDQ NJKDJ¸U¸JGLQQ\«EHQKDJ\P£EDQ NJKD «UW«NWHOHQ WHUP«VQHN IHOHO PHJ (]W D YHV]WHV«JHW WRY£EEV¼O\RVE¯WKDWM£NDW¼OKHY¾O«VPLDWW NHGYH]ēWOHQQ« Y£Oµ Q¸Y«Q\«OHWWDQL IRO\DPDWRNUDYLVV]DYH]HWKHWēNLHV«VHN 1\£ULWLV]WDLGēEHQDQDSEµO«UNH]ēN£URV XOWUDLERO\D 89 VXJ£U]£VYDODPLQWD]LQIUDY¸U¸V ,5 WDUWRP£Q\RNR]WDW¼OKHY¾O«V HJ\¾WWHVHQIHOHOēVHNDQDS«J«VHVW¾QHWHN «VDKēVRNNNLDODNXO£V£«UW$ORPER]DW«V D WHUP«V D] LQWHQ]¯Y ,5 VXJ£U]£V N¸YHWNH]W«EHQDOHYHJēKēP«UV«NOHW«Q«OO«Q\HJHVHQ̰DN£Ur&IRNNDO̰PDJDVDEE KēP«UV«NOHWHW«UKHWHOVHKKH]S£URVXOD N£URV89%VXJ£U]£VVHMWURQFVROµKDW£VD $ WDUWµV I«Q\KL£Q\RV LGēV]DNRW N¸YHWē VXJ£U]£V H[SR]¯FLµ LV RNR]KDW ¼Q IRWRR[LGDW¯Y QDS«J«VHV W¾QHWHNHW PLQGH]WYLV]RQ\ODJDODFVRQ\KēP«UV«NOHWHQ

,QGRNROWWHK£WKRJ\DNXOW¼UQ¸Y«Q\HNHW«Uē LQWHQ]¯Y EHVXJ£U]£V P«UW«N«W OHKHWēV«J V]HULQWNRUO£WR]]XN$WHUPHV]W«VWHFKQROµJL£YDO«VDIDMWDPHJY£ODV]W£V£YDODUUDNHOO W¸UHNHGQLKRJ\NHOOēORPER]DWRWDODN¯WVXQN NL DPHO\ £UQ\«NROYD Y«GL D WHUP«VHNHW D]RQEDQ H] ¸QPDJ£EDQ J\DNRUWD NHY«V D SUREO«P£NPHJHOē]«V«KH]

+RJ\PijN¸GLND DeccoShield? A DeccoShield használatával növelhetjük a szórt fény arányát és csökkenthetjük az UV és az IR sugarak elnyelését. • Kevesebb az elnyelt, túlhevülést okozó sugárzás • Csökken a visszavert fény mennyisége • Szórt fény á hatékonyabb fotoszintézis

/«WH]QHN N¾O¸QE¸]ē KDW«NRQ\ £UQ\«NRO£VL PµGV]HUHN M«JK£OµUDVFKHOK£OµVWDNDU£V £PWHOHS¯W«V¾NMHOHQWēVEHUXK£]£VLN¸OWV«JJHOM£UV¯J\QHPPLQGHQ¾OWHWY«Q\EHQF«OV]HUijD]DONDOPD]£VXN $ W¼O]RWW QDSVXJ£U]£V HOOHQL Y«GHOHPUH D OHJHJ\V]HUijEE «V OHJROFVµEE PHJROG£V DPLNRU D Q¸Y«Q\HN IHO¾OHW«W VSHFL£OLV Y«GēEHYRQDWWDOO£WMXNHO(]HVHWEHQO«Q\HJ«EHQHJ\̺IHK«UIHVW«VVHO̹Q¸YHOM¾NDIHO¾OHW I«Q\YLVV]DYHUē N«SHVV«J«W DOEHGµM£W ¯J\ FV¸NNHQWYHDQ¸Y«Q\]HWHW«UēGLUHNWVXJ£U]£VP«UW«N«W(UUHDF«OUDDWDONXPDNDROLQ «V OHJ¼MDEEDQ D kalcium-karbonát kristály KDWµDQ\DJ¼N«V]¯WP«Q\HNDONDOPD]KDWµDN )RQWRVD]RQEDQNLHPHOQ¾QNKRJ\DN¾O¸QE¸]ē KDWµDQ\DJ¼ EHYRQDWN«S]ēN KDW£VXNEDQMHOHQWēVHQHOW«UQHNHJ\P£VWµO

Elnyelt sugárzás

$ IHO¾OHWL I«Q\YLVV]DYHU«V Q¸YHO«VH IHK«U¯W«VVHO¸QPDJ£EDQQHPMHOHQWKHWW¸N«OHWHV PHJROG£VWPLYHODYLVV]DYHUWI«Q\DQ¸Y«Q\ V]£P£UDQHPKDV]QRVXO$NXOW¼UQ¸Y«Q\HNQHNIRO\DPDWRVI«Q\HOO£W£VUDYDQV]¾NV«JH

Visszavert fény

Szórt fény

22


D] RSWLP£OLV IHMOÄ&#x201C;G«VKH] £P KD D EHYRQDW D]RQ LGÄ&#x201C;V]DNRNEDQ LV YLVV]DYHUL D I«Q\ MHOHQWÄ&#x201C;V U«V]«W DPLNRU YLV]RQ\ODJ DODFVRQ\ DQDSEµO«UNH]Ä&#x201C;VXJ£U]£VD]NHGYH]Ä&#x201C;WOHQ¾O KDWDIRWRV]LQW«]LVUHVH]DWHUP«VPLQÄ&#x201C;V«J«EHQ «V PHQQ\LV«J«EHQ LV PHJQ\LOY£QXO .¸YHWNH]«VN«SSHQ RO\DQ PHJROG£VEDQ «UGHPHVJRQGRONRGQXQNDPHOO\HODQDS«J«V «VDKÄ&#x201C;VRNNHOOHQLY«GHOHPPHOOHWWIRO\DPDWRVDQEL]WRV¯WDQLWXGMXNDQ¸Y«Q\HNV]£P£UDV]¾NV«JHVI«Q\PHQQ\LV«JHW 1¸Y«Q\WHUPHV]W«VL V]HPSRQWEµO D OHJNHGYH]Ä&#x201C;EE£OODSRWD]DPLNRUQ\£ULLGÄ&#x201C;V]DNEDQ D Y«NRQ\ IHOKÄ&#x201C;U«WHJHQ NHUHV]W¾O V]µUµGµ I«Q\ «UNH]LN D Q¸Y«Q\HNUH (NNRU O«Q\HJHVHQ DODFVRQ\DEE D] 89 «V D] ,5 KXOO£PKRVV]RN LQWHQ]LW£VD XJ\DQDNNRU D 3$5 IRWRV]LQWHWLNXVQPN¸]¸WWLO£WKDWµ I«Q\WDUWRP£Q\V]LQWHYHV]WHV«JQ«ON¾OMXWHO DIHOV]¯QUH(]HQMHOHQV«JDODSM£QIHMOHV]WLN D VSHFL£OLV Q¸Y«Q\K£]EXUNROµ GLII¼]IµOL£NDW «V EL]RQ\RV ¾YHJK£]L £UQ\«NROµ IHVW«NHNHWORJLNXVHOJRQGRO£VKRJ\H]WD]HOYHW DONDOPD]]XNDEHYRQDWN«S]Ä&#x201C;N«V]¯WP«Q\HN HVHW«EHQLV A DeccoShield mikronizált CaCo3 kristály hatóanyaga kiváló megoldást biztosít, miYHO D EH«UNH]Ä&#x201C; VXJDUDNDW Ì° D NRU£EEDQ DONDOPD]RWW WDONXP «V NDROLQ KDWµDQ\DJRNKR] YLV]RQ\¯WYD Ì° sokkal hatékonyabban szórja szét és az így kialakult diffúz fény a növények számára folyamatosan hasznosítható marad $ IHO¾OHWHW ERU¯Wµ PLNURNULVW£O\RN̺SUL]PDN«QW̹V]µUM£NEHDVXJDUDNDW DORPER]DW£UQ\«NRVU«V]HLEH¯J\DEHYRQDW QHP J£WROMD D Q¸Y«Q\ I«Q\HOO£W£V£W P«JLV KDW«NRQ\Y«GHOPHWQ\¼MWDN¸]YHWOHQQDSVXJ£U]£VRNR]WDSUREO«P£NNLDODNXO£VDHOOHQ

Mi a DeccoShield? A DeccoShield HJ\ NLHPHONHGÄ&#x201C;HQ PDJDV KDWµDQ\DJWDUWDOP¼ PLNURQL]£OW NDOFLXP NDUERQ£W ORPEWU£J\D $ UHQGN¯Y¾O ͤQRP V]HPFV«MijEHYRQDWtartós és egységes fedést EL]WRV¯WDQ¸Y«Q\HNlombozatán és termésein $ DeccoShield DGDJRO£VEDQ HOÄ&#x201C;¯UW Gµ]LV¼ PHJHOÄ&#x201C;]Ä&#x201C; NLMXWWDW£VD hatékonyan segíti a növény napégéssel és túlhevüléssel szembeni védelmét$WHUP«VHNHWERU¯Wµ ͤOPV]HUijKRPRJ«QEHYRQDWY«GHOPHWQ\¼MW D]89VXJDUDNNDOV]HPEHQFV¸NNHQWLDVXJ£U]£VKÄ&#x201C;P«UV«NOHWQ¸YHOÄ&#x201C;KDW£V£W«VQ¸YHOLDV]µUWI«Q\PHQQ\LV«J«W$DeccoShield DONDOPD]£V£YDODlombozatba többlet fényt juttatunk PHO\ HJ\HQOHWHVHEE V]¯QH]Ä&#x201C;G«VW és PLQÄ&#x201C;V«JMDYXO£VWHUHGP«Q\H] $'HFFR6KLHOGKDV]Q£ODW£QDNHOÄ&#x201C;Q\HL ̽ r&NDODODFVRQ\DEEWHUP«V«VQ¸Y«Q\KÄ&#x201C;P«UV«NOHW ̽ NLVHEEQDS«J«VLNRFN£]DW ̽ NHYHVHEEY¯]IHOKDV]Q£O£V

̽ ̽ ̽ ̽

HJ\HQOHWHVHEEV]¯QH]Ä&#x201C;G«V PDJDVDEEHOVÄ&#x201C;RV]W£O\¼WHUP«VDU£Q\ RUJDQLNXVIHO¾OHWLEHYRQDW WDUWµVHVÄ&#x201C;£OOµIHGÄ&#x201C;U«WHJ

A DeccoShieldV]LQWHPLQGHQNXOW¼UQ¸Y«Q\ HVHW«EHQKDV]Q£OKDWµSODOPDN¸UWHEDUDFN V]DPµFD V]Ä&#x201C;OÄ&#x201C; SDUDGLFVRP SDSULND GLQQ\H KDJ\PD $M£QORWW Gµ]LVD «V OKD N¸]« HVLN D NH]HOHQGÄ&#x201C; IHO¾OHW P«UHW«WÄ&#x201C;O I¾JJÄ&#x201C;HQ Â&#x192;OWDO£EDQ D WHUP«VN¸WÄ&#x201C;G«VW N¸YHWÄ&#x201C;HQ V]¾NV«J HVHW«Q W¸EEV]¸UL NLMXWWDW£VVDO «UGHPHV EHYRQDWRW N«SH]QL DWHUP«VHQ«VDORPER]DWRQ$Gµ]LV«VD NH]HO«VHNV]£PDI¾JJDEHVXJ£U]£VHUÄ&#x201C;VV«J«WÄ&#x201C;O«VDOHKXOORWWFVDSDG«NPHQQ\LV«J«WÄ&#x201C;O$ORPER]DWRQ«VDWHUP«VHQN«S]HWW EHYRQDWDQ¸YHNHG«VDV]«O«VD]LQWHQ]¯Y FVDSDG«N KDW£V£UD IRNR]DWRVDQ NRSLN OHPRVµGLN $ EHWDNDU¯W£VNRU D WHUP«VHQ HVHWOHJHVHQ PDUDGW EHYRQDW £UWDOPDWODQ W¸UO«VVHON¸QQ\HG«QHOW£YRO¯WKDWµ %Ä&#x201C;YHEELQIRUP£FLµ Deme János szaktanácsadó, 7HO 7Ä&#x201C;]V«U&VDEDV]DNWDQ£FVDGµ 7HO

MALAGROW Kft. Szolnok, Ã&#x161;jszászi út 38. Telefon: +36 56 514-160 www.malagrow.hu

...hogy le ne égjen! 23


Kutatási, fejlesztési és szolgáltatási tevékenység a Nyíregyházi Egyetemen Bevezetés A Nyíregyházi Egyetem Szabolcs-SzatmárBereg megye egyetlen önálló, állami felsőoktatási intézménye, amely alapvetően regionális szerepet tölt be elsődlegesen az Észak-alföldi régióban. Az intézményben hét tudományterülethez kapcsolódva 28 tudományágban folyik kutatási tevékenység, mely lefedi az oktatott képzési területek és képzési ágak, szakok teljességét. A tudományágakon belül folyó kutatások témái szervesen illeszkednek a képzési szakstruktúra belső szerkezetéhez. Az intézményben folytatott sokoldalú kutatómunka országos viszonylatban is kiváló, ezt a mintegy hetvenszázalékos oktatói minősítettség és a kiemelkedő publikációs tevékenység is jelzi. A stratégiai kutatási területek a pedagógusképzés, műszaki és informatikai tudományok, agrár- és agrárműszaki tudományok, valamint a kapcsolódó környezettudományok, továbbá a gazdaságtudományok, a művészetközvetítés és a társadalomtudományok.

A Nyíregyházi Egyetem stratégiája (jövőkép) Az intézmény specifikus oktatási és kutatási portfólióval rendelkező felsőfokú képző hely, amelynek küldetése elsősorban az egyetemi szintű képzés, tudományos kutatás, valamint a tudáshasznosítás: a gyakorlati képzési és kutatási szolgáltatásaival (alapképzés, alapképzés duális formában, mesterképzés, gyakorlatorientált kutatások, ipar közeli fejlesztések) elsősorban gazdasági-társadalmi igényeket elégít ki. A Nyíregyházi Egyetem az alkalmazott tudományok egyetemeként képzési, kutatási, társadalmi feladatait az Észak-alföldi régióban látja el, nemzetközi kapcsolataiban kiemelt figyelemmel a kárpátaljai térségben. Képzési területét főként a teljes vertikumú pedagógusképzés és a duális képzési formával kiegészülő mérnökképzés, informatikai és gazdasági szakemberképzés alkotja. Kutatási irányait az alkalmazott kutatásai határozzák meg az informatikai, a műszaki, a pedagógusképzési, a természet- és társadalomtudományi területeken. Az egyetem fő kutatási súlypontját a térség ökológiai rendszereinek a multidiszciplináris kutatása alkotja. Az intézményünk az alkalmazott tudományok egyetemeként a magyarországi felsőoktatási rendszer önálló képzési, kutatási és társadalmi feladatokkal rendelkező részegysége. Partneri együttműködésben és feladatmegosztásban érdekelt a regionális erőforrások egyesítése révén,

24

a nemzetközi versenyben való helytállás érdekében a régió kutatóegyetemével, a Debreceni Egyetemmel.

Stratégiai irányok (prioritások) A Nyíregyházi Egyetem megfogalmazott stratégiai céljainak elérése érdekében az oktatói-kutatói, hallgatói, intézményi, regionális és környezeti elvárásoknak megfelelő működést alakít ki. Az intézmény oktatási szervezetének főbb egységei: egyetemi intézetek, tanszékek, a képzést és a tanárképzést segítő egységek. Az intézmény kutatási szervezetének főbb egységei: az intézményi kutatások központja, integrált kutatóműhelyek, intézeti és tananyagfejlesztő kutatócsoportok (műhelyek), kutatási szolgáltatások központja. A társadalmi innováció szervezetének főbb egységei: társadalmi innovációs feladatokat segítő központ. 1. A Nyíregyházi Egyetem a társadalmi mobilitás és a gazdasági innováció regionális központja. Jelentős térségközpont-szerep betöltése, megőrzése és továbbfejlesztése az intézmény küldetésének megfelelő jelenléttel, határozott intézményi szereptudattal, világos profillal, megfelelő finanszírozással. Az intézmény alapvető tevékenységét az alkalmazás során nyújtott hasznossága igazolja. 2. A Nyíregyházi Egyetem képzési portfólióját a térség igényeihez igazodva fejleszti. Az állam által elvárt és meghatározott képzési feladatok egyetemi szintű ellátása. A regionális gazdasági-társadalmi igényeket kielégítő, munkaerő-piaci elvárásokhoz igazodó képzési feladatok vállalása. A régió köznevelési igényeihez igazodó, gyakorlatorientált pedagógusképzés. Elismert elméleti és gyakorlati képzési-továbbképzési modell kialakítása. 3. A Nyíregyházi Egyetem tudományos munkájában az alapfeladatának tekintett alkalmazott kutatások mellett alapkutatásokat és kísérleti fejlesztéseket folytat. Alap- és alkalmazott kutatásokat végez a műszaki, informatikai és közlekedéstudományok, az agrár- és élelmiszertudományok, az anyagtudományok, a természettudományok, valamint a humán- és társadalomtudományok területén. K+F+I tevékenységét a hazai és nemzetközi partnerekkel folytatott (hálózatos) együttműködések, az alkalmazott kutatások és kutatás-fejlesztések jellemzik. A gazdasági szféra szereplőit támogatva együttműködik a hazai, technológia-

intenzív vállalatokkal (elsősorban kkv-k) innovációs szerepük felépítésében, fejlesztésében. Kutatási szolgáltatásokat nyújt (K+F+I) elsősorban az informatikai, mezőgazdasági, élelmiszeripari, logisztikai vállalkozások és a gépjárműgyártás számára a termékfeldolgozás, az anyagtudomány és gyártástechnológia, továbbá a környezettechnika és a minőségmenedzsment területén. Az egyes kutatóműhelyek intézményi szintű koordináció mellett, a multidiszciplináris műhely keretei között bekapcsolódnak a hazai- és a nemzetközi kutatásokba, alapul szolgálva, előkészítve az egyetem doktori iskoláját. Főbb kutatóműhelyei: környezettudományi, pedagógiai, informatikai, agrár-műszaki, humántudományi (társadalom- és kultúratudományok, művészetek), Kelet- és Közép-Európai Kutató Központ, Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet. 4. A Nyíregyházi Egyetem biztosítja az oktatói-kutatói-hallgatói tudományos kiválóság fejlesztését. A Nyíregyházi Egyetem humánerőforrásait az intézményfejlesztési tervben megfogalmazott képzési és kutatási prioritásokhoz igazítva fejleszti. Kiemelten támogatja az intézményi szintű, alap- és alkalmazott kutatást folytató tudományos műhelyek tapasztalt és junior kutatóit, a kutatásokba bevont hallgatókat. Célirányosan szorgalmazza és támogatja a minősítési eljárásokat (habilitáció, MTA doktora), valamint a fokozatszerzést (PhD/DLA). Elősegíti az alap- és alkalmazott kutatási területeken folyó tudományos kutatás eredményeinek megjelentetését a referált nemzetközi és hazai tudományos szakmai lapokban, kiadóknál, valamint nemzetközi és hazai szakmai tanácskozásokon. 5. A Nyíregyházi Egyetem biztosítja az esélyteremtő tudást és tehetséggondozást. Intézményi szinten erősíti meg a tudományos diákköröket és szakkollégiumokat. (Lónyay Menyhért Tehetséggondozó Szakkollégium, Roma Tehetséggondozó Műhely, TDK). Differenciáltan ismeri el a tehetséggondozásban közreműködő eredményes oktatóit, kutatóit, illetve hallgatóit. 6. A társadalmi innováció érdekében a Nyíregyházi Egyetem erősíti és fejleszti szolgáltató szerepét. A Nyíregyházi Egyetem a társadalmi innováció egyik meghatározó bázisa, elsősorban a tudománynépszerűsítés, ismeretterjesztés, tehetséggondozás, tanulást


és kutatást elősegítő programok, együttműködések és szolgáltatások révén. Az intézményi közösségi, kulturális és sport infrastrukúrájának szabad kapacitásaival bekapcsolódik a helyi kulturális, turisztikai, kreatív, rekreációs és egészségfejlesztő városi, illetve térségi fejlesztésekbe, programokba. A társadalmi innováció részeként a helyi gazdaságfejlesztésre gyakorolt hatás az előző stratégiai prioritások közt érvényesül széles körben.

Az intézmény kiemelt K+F+I akciótervei 2016–2020 között Intézményi kutatási súlypont A Felső-Tisza-vidék élő rendszereinek fenntartható fejlesztése (integrált, multidiszciplináris humán/ökológiai kutatások): populáció-, viselkedés-, vízi- és mikrobiológiai ökológia; az ökológiai gazdálkodás technológiája; tájjellegű növénytermesztés; élelmiszerkutatás; az internet, mint gyors ismeretközvetítő alkalmazási lehetőségei (intelligens település); térségi pedagógia és közoktatás. Környezettudományi kutatások • Molekuláris ökológiai biológia műhely fejlesztése. • Populáció-ökológiai és viselkedésökológiai alap- és alkalmazott kutatások. • Az éghajlat- és élőhely-változás biológiai sokszínűségre gyakorolt hatásának követését támogató kutatások. • Vízi ökológiai alap- és alkalmazott kutatások. • Környezet-analitikai alkalmazott kutatások. • Mikrobiológiára alapozott ökológiai alap- és alkalmazott kutatások. • Humánbiológiai/történeti antropológiai alap- és alkalmazott kutatások. Alkalmazott geográfiai kutatások • A Felső-Tiszavidék természeti és társadalmi kritikus területeinek felmérése, a természeti veszélyek és a szociálgeográfiai mutatók feltárása, követése és az eredmények felhasználása a fenntartható fejlesztésben. • A Felső-Tiszavidék humánökológiai térinformatikai adatbázisának kiépítésében való részvétel, az élettelen természeti adottságok felmérésével, a térbeli mintázatok és adatok geo-informatikai elemzésével. • A pedagógusképzési rendszer megújításának lehetőségei (integrációs modellek kidolgozása). • A pedagógusok mentálhigiénéje. Informatikai és matematikai kísérleti fejlesztések • Az internet kiterjedt alkalmazása: ▪ adatrögzítés, adatkommunikáció, adatelemzés,

▪ energetikai, vízgazdálkodási és közlekedési alkalmazások, ▪ a technológia alkalmazása a felsőoktatásban. • Robotika: ▪ alkalmazások a számítógép- és járműgyártásban, ▪ mesterséges intelligencia, robotintelligencia kutatások. ▪ Mobil alkalmazásfejlesztés: ▪ szoftverfejlesztések, a kapcsolódó nyelvek kutatása és oktatása, ▪ a mobil eszközök, mint szenzorok, adatgyűjtők, adatelemzők, megjelenítők. Műszaki tudományi kutatásfejlesztések • Fenntartható ipari technológiák (környezetbarát megmunkálási eljárások vizsgálata és fejlesztése).

Laboratóriumi fagyasztva szárító berendezés

• Forgácsolási folyamatok vizsgálata kísérleti úton és modellezéssel. • Csavar- és menetfelületek modellezése és gyártása. • Modern ipari alapanyagok kutatása és fejlesztése. • Innovatív ipari automatizálási és folyamatszabályozási rendszerek kidolgozása. • A szenzortechnika alkalmazási lehetőségeinek feltárása az intelligens alkalmazások területén. • Műszaki logisztikai K+F+I feladatok megoldása a régióban. Agrárműszaki kutatásfejlesztések • Fenntartható gépesítési megoldások alkalmazása a mezőgazdaságban: • alacsony fajlagos energiaigényű erőgép üzemeltetési lehetőségek kutatása, • korszerű hajtóanyagok és a belsőégésű motorok vizsgálata, • környezetkímélő vegyszer-kijuttatás egyes alkalmazástechnikai megoldási lehetőségeinek feltárása és elterjesztése. • A kenőanyag felhasználás csökkentési lehetőségeinek vizsgálata a mezőgazdasági gépek motorjainak üzemeltetésekor. • Az amaránt termesztés és felhasználás technológiájának gépesítése. • Mezőgazdasági és élelmiszeripari terményszárítók műszaki fejlesztése.

• Térségi energetikai központ kialakítása és „K+F+I” tevékenysége. (Energiagazdálkodási audit, megújuló energiák alkalmazási lehetőségei). • Mezőgazdasági melléktermékekből és energia ültetvényekből származó biomassza alapanyagok hasznosítása (technológia és gépesítés). • Az ökológiai gazdálkodás technológiai műszaki fejlesztése. Mezőgazdasági (agrártudományi) kutatásfejlesztések • Magas biológiai értékű tápanyagokat tartalmazó tájjellegű zöldségfélék (torma, káposzta) termesztés-technológiájának fejlesztését támogató alkalmazott kutatások. • Ökológiai és tájtermesztési kutatások a Szabolcs-Szatmár-beregi térség tradicionális növényi kultúrái vonatkozásában. • Egyes energianövények (pl.: fűz, akác, olasznád) termesztés-technológiájának fejlesztését megalapozó kutatások különösen a talajszennyező anyagok talajból történő eltávolítására. • A precíziós mezőgazdálkodásnak a természeti erőforrások minőségére gyakorolt hatásának vizsgálata. • A GMO alkalmazása nélküli termesztés ellenőrzési technológiai módszereinek kutatása és fejlesztése. • Kiemelkedő biológiai értékű alternatív, szárazságtűrő növények (pl. amaránt) termesztéstechnológiájának fejlesztésével kapcsolatos kutatások. Élelmiszeripari kutatásfejlesztések • Tájjellegű szántóföldi és zöldségnövények belső (biológiai) paramétereinek vizsgálata a fajta, és a tápanyag-visszapótlás az évjáratra jellemző környezeti körülmények függvényében. • A Szabolcs-Szatmár-beregi térség magas biológiai értékű növényi kultúráira alapozott egészséget megőrző élelmiszerek fejlesztésével kapcsolatos „K+F+I” tevékenységek. • Mezőgazdasági termények, zöldségfélék és gyümölcsök magas tápértéket megőrző korszerű szárítási eljárásainak kutatása, technológiai fejlesztése. • Az élelmiszer-feldolgozás technológiai és műszaki feltételrendszerének fejlesztése. • Mezőgazdasági és termék-feldolgozási eredetű hulladékok és melléktermékek teljes körű visszaforgatását célzó technológiai láncok, ciklusok kifejlesztése. Kutatási és fejlesztési szolgáltatások K+F+I szolgáltatások elsősorban az informatikai, mezőgazdasági, élelmiszeripari, logisztikai vállalkozások és a gépjárműgyártás számára a termékfeldolgozás, az anyagtudomány és gyártástechnológia, továbbá a környezettechnika és a minőségmenedzsment területén. • A Műszaki és Agrártudományi Intézetben elérhető specifikus szolgáltatások:

25


▪ ▪ ▪ ▪

talajvizsgálatok akkreditált laboratóriumban; növényvédelmi (permetező) gépek időszakos műszaki felülvizsgálata; Fémek, valamint hegesztett kötések laboratóriumi és helyszíni vizsgálata; Környezeti zaj- és rezgésvizsgálatok.

Összefoglalás A Nyíregyházi Egyetem az intézményfejlesztési tervével összhangban alap- és alkalmazott kutatásokat végez a műszaki, informatikai és közlekedéstudományok, az agrár- és élelmiszertudományok, az anyagtudományok, a természettudományok, valamint a humán- és társadalomtudományok területén. K+F+I tevékenységét a hazai és nemzetközi partnerekkel folytatott (hálózatos) együttműködések, az alkalmazott kutatások és kutatás-fejlesztések jellemzik.

A Nyíregyházi Egyetem kutatási súlypontját a Felső-Tisza-vidék (Nyírség, Szatmár–Beregi-síkság) élő rendszereinek fenntartható fejlesztése alkotja. emellett kiemelkedik az agrárműszaki jellegű kutatás és szolgáltatás, továbbá az ökológiai gazdálkodás technológiájának, valamint a tájjellegű növénytermesztés és az élelmiszerek feldolgozási lehetőségeinek fejlesztése. Prof. Dr. Kerekes Benedek

Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet

LEGYEN NAPRAKÉSZ: www.magyarmezsgye.hu

A HW pótkocsik jelene és jövője Bizonyára nem ismeretlenek a volt NDK-s HW-80-as mezőgazdasági pótkocsik típusai. Ezek rendkívül megbízhatóan üzemeltek a mezőgazdasági szállítások során. A rendszerváltozás után sajnos a gyártó cég egy ideig nem forgalmazta Magyarországon a termékeit. 2002-ben ért meg a lehetőség arra, hogy ismét visszajöjjön a magyar piacra, ezért megalakult a CONOW-HW Pótkocsi Kft. melynek a gyártó a közvetlen tulajdonosa és a pótkocsik magyarországi forgalmazását generál importőrként végzi. Az elmúlt években nem csak a komplett pótkocsik hiányoztak a magyar piacról, hanem az eredeti német alkatrészek is, ezért cégünk ezek forgalmazásával is foglalkozik, melyek igen kedvező árfekvésűek. A HW-80 pótkocsik alváza és futóműve megegyezik a régi kiadásúakkal, így nem gond, hogy milyen évjáratúval rendelkeznek már. Ennek ellenére a HW pótkocsik mégis megújultak. A felépítmények – melyek külön is megvásárolhatók – a mai kor követelményeihez igazodnak mind minőségben, mind kivitelben, változatosságban és masszívságban. Többféle modellváltozat készül, például 1, 2 és 3 oldalra billenő, 90, 120, 140 vagy 160 centiméteres oldalmagasságú, különböző vetőmag- és műtrágya feltöltő csigával felszerelhető. Terhelhetőség szempontjából három típussal állunk vásárlóink rendelkezésére, a hagyományos 12 tonna össztömegű mellett a legkedvezőbb árfekvésű és egyben a legkedveltebb a 15, valamint a 18 tonnás változatból mindenki számára legmegfelelőbbet választhatja. A speciális kialakítású 15–20 m3-es terményszállító felépítményűek mellett egyre népszerűbb a kb. 22 m3-es univerzális pótkocsi is, mely tömítettsége és hidraulikus nyitószerkezete miatt kiválóan alkalmas siló, szerves trágya, gabona, vagy raklapos áru szállításra is, tehát

26

egész éves használatot tesz lehetővé. Az egy és kétkörös légfékrendszerrel ellátott pótkocsi körülbelül 45 kW motorteljesítményű erőgéppel 25 km/h vagy 40 km/h sebességgel vontatható. Bátran állíthatjuk, hogy bármilyen egyedi igényeket is ki tudunk elégíteni a meglévő közel 30 féle változatból. A széles felhasználási lehetőségek, a megbízhatóság, valamint a több évtizedes felhasználói tapasztalatok alapján kijelenthetjük, hogy minden kedves régi és jövendőbeli HW pótkocsi tulajdonos megfelelő eszközre számíthat munkája során. A CONOW-HW Pótkocsi Kft. a már jól ismert és közkedvelt német gyártmányú HW 80-as pótkocsik forgalmazása mellé, felvette programjába a lengyelországi Metal-Fach gyár kiváló minőségű nagybála szállító járműveit is. Gyuris Gyula

ügyvezető (Tel.: +36-30-9354-762)

Több mint 30 éve Magyarországon! A jól ismert HW-80, HW-180-as pótkocsik megújúlt külsővel, erősített kivitelben ismét kaphatók különböző felépítményekkel, melyek külön is megvásárolhatók.

Teljes eredeti alkatrészellátás Érdeklődni lehet: Gyuris Gyula magyarországi képviselőnél CONOW-HW Pótkocsi Kft., Szeged Tel./fax: +36/62/311-897 • Mobil: +36/30/93-54-762 • www.hwpotkocsi.hu


A keltetés épületei és berendezései A használatban lévő keltetőgéptípusok változatos formájú, nagyságú és műszaki megoldású változatok. Közös vonásuk, hogy mindegyikük jól zárható, hőszigetelt szekrény vagy kamra, amelyben a hőmérséklet és a páratartalom, valamint a levegőcsere az ajtók nyitása nélkül pontosan szabályozható és ellenőrizhető. Az 1. táblázatban a keltetőépület termeiben ajánlott levegőszükséglet értékeit találjuk meg.

felül távozik. A másik fűtési megoldásban a friss, meleg levegő felülről jut be, és lehűlve alul távozik. Az asztali keltetőgépeknél a páratartalom-szabályozás csak korlátozott keretek között valósítható meg. A tojások forgatása kézzel történik. Jellemzően kis kapacitásúak (30-900 tyúktojás) és kedvezőtlenek a hatékonysági és fajlagos mutatóik: az egységnyi tojásra jutó férőhely-, munkaerő-, energiaráfordítás, stb. Többek között ezzel is

1. táblázat – Levegőszükséglet a keltető termeiben Külső hőmérséklet

A tojástároló

Az előkeltető

A bújtató A csibetároló

3

Frisslevegő-igénye, m /perc 0

F 10 40 70 100

0

C -12,2 4,4 21,1 37,8

1000 tyúktojásra 0,06 0,23 0,06 0,20 0,06 0,28 0,06 0,34

1000 csibére 0,48 1,14 0,43 0,86 0,57 1,42 0,71 1,70

Forrás: Zoltán P.: Baromfihús- és tojástermelők kézikönyve, 1997

A keltetőgépeket kialakításuk szerint a következő csoportokba soroljuk: • asztali keltetők, • szekrényes keltetők, • termes (walk-in, drive-in és tunnel) keltetők. Az asztali keltetőgépek régebbi típusai a kotlóstyúkot próbálták meg utánozni. A tojásokat felülről, a készüléken kívül felmelegített víz vagy levegő cirkuláltatásával fűtik. Ennek következtében az egy síkban

1. ábra 1 – vezérlőtábla, 2 – kontakt szárazhőmérők, 3 – kontakt nedveshőmérő, 4 – szellőztető légcsavar, 5 – hűtő, 6 – fűtésellenállások, 7 – előfűtés-ellenállás, 8 – nedvesítő, 9 – tálcák, 10 – automata fordító, 11 - szellőzésszabályzó

elhelyezett tojások alsó és felső felülete között jelentősnek mondható hőmérsékletkülönbség alakul ki. A levegő természetes úton cserélődik. A melegvizes változatnál a levegő alul lép be, majd fölmelegedése után

magyarázható, hogy kiszorultak a nagyüzemi keltetésből, modern változataikat elsősorban a hobbi tenyésztők használják. A napjainkban használatos nagyüzemi keltetőgépek működése már kevéssé hasonlít a kotlóstyúkkal történő keltetéshez, hatékonysága pedig jelentősen felülmúlja azt. A szekrényes keltetőgépek megjelenése nagy előrelépés volt a fejlesztésben (1. ábra). Ezeknél alkalmazták először a tálcák egymás feletti elhelyezését, ami a szükséges helyigényt jelentősen csökkentette. További fontos jellemzőjük a ventilátoros légkeverés, ami biztosítja egyrészt a légcserét, másrészt pedig az egyenletes hőmérséklet- és páratartalom eloszlást a keltetőgép minden részében. A mai korszerű szekrényes keltetőgépek villamos energiával működnek és a nagyfokú automatizáltság jellemző rájuk. A fűtőtest a ventilátor mögött vagy fölött helyezkedik el, de ismeretes olyan megoldás is, amelynél egybeépített. A hőmérséklet szabályozása kontakthőmérős, membrános vagy elektronikus vezérléssel valósul meg, és viszonylag szűk határok között történik. A relatív páratartalmat is hasonlóan szabályozzák, mégpedig a nedves és a száraz hőmérő összevetése alapján. A párásítás vízgőzzel vagy permettel lehetséges. A hatékony hőmérsékletszabályozás része a hűtés is, ami az optimális hőmérséklet túllépése esetén önműködően bekapcsol. Kisebb gépeknél hideg víz cirkuláltatásával, nagyobb gépeknél intenzív szellőztetéssel vonjuk el a fölösleges hőt. Néhány keltetőgép-változatnál szén-dioxid érzékelőt is beépítenek. A tojásokat a tálcával együtt, a vízszintestől 45°-os szögben, 1–3 óránként forgatják. A forgatás program szerint történik. A gépek fejlesztésében jelentős változást hozott a bújtatás elkülönítése, ami egyben módosított géptípust is kívánt. Ugyanis a bújtatás ideje alatt már nem kell forgatni, vi-

2. rész

szont más a hőmérséklet- és a páratartalomigény is. A szekrényes keltetők alkalmasak leginkább a keltetéshez szükséges körülmények biztosítására. Tojásbefogadó kapacitásuk 1.200-tól 80.000-ig terjed, általában 10.000 és 20.000 közötti. A termes keltetők tulajdonképpen szekrényes konstrukciók, amelyekbe a tojásokat állvánnyal vagy kocsival be lehet tolni, valamint a tojások a gépen beül kezelhetők. Itt egy helyiségben nagy mennyiségű tojás (akár 300.000 db) keltetése valósul meg. Minden tojás számára azonos körülményeket kell biztosítani, ami nem könnyű feladat. A tojásokat a berakási terv szerint helyezik el, melynek lényege, hogy a friss tojások tálcái az önhőt termelő idősebb tojások tálcái közé vagy mellé kerülnek egyforma arányban. Ez pedig rendkívül gazdaságossá teszi a keltetőgép üzemeltetését, hiszen a biológiai hő is felhasználható. A berendezés folyamatos üzemű, melynek az a hátránya, hogy az egyes átrakások után a keltetőgép nem fertőtleníthető, ami növeli a fertőzés veszélyét. Ezért tehát nagy gondot kell fordítani a bekerülő anyagok fertőtlenítésére, valamint a személyi higiéniára is. Dr. Kovács Zoltán

okl. mezőgazdasági gépészmérnök Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet

Vidékfejlesztés – hallgatóknak A 2016/2017-es tanév mozgalmasan telt a Szent István Egyetem Vidékfejlesztési Szakkollégiuma számára, amelynek projektje elnyerte a Nemzeti Tehetség Program pályázati támogatását. A szakkollégiumi kurzus 11 előadásból állt, amelyek témái a mezőgazdasági technológiák, a vidéki térségek, az innováció, a gazdaságfejlesztés, a társadalmi felzárkózás témaköreit ölelték fel hol elméleti, hol gyakorlatias megközelítésben, egyetemi oktatók és külső szakemberek közreműködésével. A gödöllői kollégiumban zajló előadások mellett Szigetcsépen, a Gál Szőlőbirtok és Pincészetben, Ócsán, a Bio Fungi Kft. gomba-termesztőház komplexumában, Szászbereken, a KITE Zrt. Közép-magyarországi precíziós gépközpontjában, valamint Kecskeméten, a Kujáni Tanyán zajlottak a kihelyezett foglalkozások. A pályázat lehetőséget adott arra is, hogy 6 hallgató önálló kutatási eredményeit bemutató, 74 oldalas tanulmánykötet jelenjen meg a Studia Mundi – Economica folyóirat 2017. évi 2. számaként, nyomtatott, színes formátumban.

27


A karcagi nemesítésű fűfajok értékmérő tulajdonságainak értékelése Bevezetés Napjainkban a fűfajták viszonylag széles választéka áll rendelkezésre a legkülönbözőbb felhasználási céloknak és termőhelyi viszonyoknak megfelelően. A Karcagi Kutatóintézetben fenntartott fűfajták az alföldi szikes puszták növénypopulációiból lettek kinemesítve, ami biztosítja természetes arid körülmények közül kiválasztott egyedek kiváló alkalmazkodóképességét és a hosszú élettartamát. Az általunk vizsgált két fűfaj az angolperje (Lolium perenne L.) és a sovány csenkesz (Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb.) volt. A gazdaságos vetőmagtermesztés érdekében különböző értékmérő tulajdonságokat kell figyelembe venni a tájhoz illeszkedő fajták nemesítése során. Az értékmérő jellegek köréből betakaríthatósági jellemzők kiemelt figyelmet érdemelnek. Ilyen tulajdonságok a maghozó szárak átlagos magassága, a termés mennyisége, az ezerszemtömeg és a pergési hajlam. Jelen munkánkban a növénynemesítési tevékenység során jelentkező adatfeldolgozási tevékenység részeredményit értékeltük a karcagi nemesítésű fajtáknak a hazai fűtermesztési vertikumban potenciálisan betölthető szerepének pontosítása érdekében.

Irodalmi áttekintés Az angolperje egy sötétzöld, olykor meddő hajtásokkal is rendelkező, erőteljesen bokrosodó, évelő fűfajta, amely olykor erőteljes sarjadzással és gyengébb kelési eréllyel jellemezhető (Janovszky, 1988). Dús, bojtos gyökérzete mélyen a talajba hatol, a talaj felső rétegét erősen behálózza, így egy igen kedvelt gyepalkotó. Virágzata kalász, amely a legtöbb esetben mereven felálló, olykor mérsékelten elhajló, jellemzően 15-30 centiméter hosszú. Lakic et al. (2013) kutatási tevékenysége során az angol perje tövenkénti szemtermését vizsgálta. Eredményeiben 5,21–15,4 g között változó értékekről számolt be, amely alapján erőteljes variabilitás feltételezhető e paraméter fajon belüli alakulásában. Studer et al. (2008) megállapítása szerint a legnagyobb hatással a teljes szemtermés mennyiségre a kalászonkénti szemtermés mennyisége van. A fajta genotípusa nagymértékben meghatározta a generatív és vegetatív tulajdonságok alakulását, így e paraméterek tekintetében igen látványos eredményeket érhetünk el a hagyományos növénynemesítési eljárásokkal. A nemesítési tevékenység során viszont igen fontos az adott növény botanikai jellemzőire vonatkozó összefüggések megalapozott ismerete, így a keresztezéses és szelekciós folyamatok során. Elgersma (1990) eredményei igen jelentős támpontokat adhatnak, amely szerint nincs kapcsolat a tövenkénti kalászok és

28

a szemtermés között. Özköse és Tamkoc (2014) szerint a kalász hossza és a kalászkák száma, illetve a szemtermés között szignifikáns pozitív összefüggés volt kimutatható. A sovány csenkesz Európában és Ázsia nyugati részén őshonos, évelő fűfaj. Fűcsomója finom, az angol perjénél mérsékeltebben bokrosodó. A sovány csenkesz kiemelkedően fontos jellemzője a rendkívül jó sótűrő-ké-

Tekintettel arra, hogy az angolperje és a sovány csenkesz évi 550–650 mm lehullott csapadékmennyiséget igényel, a 2014-es telepítési év 629,6 mm csapadék mellett kedvezőnek tekinthető, míg a 2015. év csapadékmennyisége (414,0 mm) jóval kevesebb volt, mint a térségre jellemző átlagos csapadékmennyiség (503,4 mm) (1. táblázat). A hőmérsékleti értékek (2014. év 12,2 °C, 2015.

1. táblázat – A csapadék (mm) és hőmérsékleti (°C) értékek alakulása (Karcag, 2014–2016.)

Év (1)

Csapadék (mm) (2)

2014. január 01.-december 31. 2015. január 01.-december 31. 2016. január 01.-szeptember 30. 50 éves átlag (4)

629,6 414,0 486,5 503,4

Évi középhőmérséklet (°C) (3) 12,2 12,0 13,5 10,0

pesség, amely által még a legmostohábbnak tekinthető szikes pusztaságokban is gyeptakarót képez. Vinczeffy (1969) tápanyagban szegény talajon vizsgált sovány csenkesz egyedeket. A generatív tulajdonságokra vonatkozó felmérések alapján megállapította, hogy a virágzatokat nevelő szárak száma a sovány csenkesz esetében átlagosan 30 darab. A sovány csenkesz tápanyagigénye jelentősebb a többi fűfajokhoz viszonyítva, ami erőteljesen kitűnik abban, hogy a megfelelően kezelt gyepek esetében a sovány csenkesz akár a háromszorosára is növekszik, továbbá bokrosodása, illetve a szemtermése is jelentős növekedést mutat. Stukonis és Bednarska (2007) vizsgálatai alapján sovány csenkesz virágzatának hossza 4,5–6,0 mm közötti, míg Török et al. (2013) a Pannon flóra fajainak ezerszemtömegeit vizsgálva a sovány csenkesz esetében 0,26 g értéket állapított meg.

év 12,0 °C) minden évben meghaladták az 50 éves átlaghőmérséklet értékeit (10,0 °C). A kísérlet során a tövek közötti területek gyommentességét állandó fóliatakarással biztosítottuk. A herbicidek használatát az esetleges fitotoxicitási kérdések kiküszöbölése érdekében mellőztük. A kísérlet során a vizsgált paraméterek mérvadó változását eredményező növénykórtani, valamint kártani problémákat nem észleltünk. A vizsgált termésképző elemek közötti összefüggések szorosságának elemzésére Pearson-féle korrelációanalízist végeztünk. A korrelációanalízisnél az összefüggés erősségének értékelésére Sváb (1981) szerint végeztük, amely alapján ha az r – értéke <0,4 laza, 0,4-0,7 közepes, 0,7-0,9 szoros, >0,9 erős összefüggést állapítottunk meg.

Anyag és módszer

Az angolperje a kiválóan bokrosodó évelő aljfüvek közé tartozik, a tövek átlagos szélessége 6–17 cm volt (2. táblázat). A tövek átmérőjének meghatározásának fontossága annak vizsgálata érdekében történt, hogy mennyire domináns a vizsgált fűfaj az adott termőhelyi viszonyok között. A betakarítás szempontjából fontos tulajdonság a maghozó szárak átlagos magassága, amely fajtától függően 51–74 cm között alakult. A Karcagi angol perje nagyobb szélesség és szárhossz értékekkel jellemezhető. A fűfajok növekedését, fejlődését, a szemtermés mennyiségét és minőségét nagymértékben befolyásolja az időjárás. Az angolperje száraz viszonyok között generatív jellegűvé válik, sok magszárat, kevés levelet fejleszt. A 2015. évben a maghozó szárak száma a Karcagi fajtánál 47–186, a Zöldikénél 45–171 darab közötti tág intervallumban változott (3. táblázat). A Karcagi angolperje szemtermése (6,6 g tő-1) jóval meghaladta a Zöldike termését (4,0 g tő-1). A fővirágzat hossza és a kalászkák száma a két fajtánál közel azonos értéket mutatott.

A szabadföldi kísérlet a Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Kutatóintézetének területén, réti csernozjom talajon lett beállítva. Az angolperje (Karcagi és Zöldike) töveket 2014ben, míg a sovány csenkesz töveket 2015 tavaszán telepítettük a „Rainer” ősgyepről származó tövekből. Az ősgyep talaja gyenge termőhelyi adottságú sekély, középmély termőrétegű réti szolonyec talajok. A telepített tövekből 10–10 darabot vontunk a vizsgálatba. Az angol perjénél mértük a tövek átlagos szélességét (cm), a maghozó szár számát (darab) és -magasságát (cm), a fővirágzat hosszát (cm), a kalászkák számát (darab), valamint a szemtermés mennyiségét (g tő-1). A sovány csenkesznél a zászlóslevél szélességét (mm) és hosszát (cm), a maghozó szár számát (darab) és hosszát (cm) a virágzási időt (nap), a virágzat hoszszát (cm), az ezerszemtömeget (g), valamint a tövenkénti szemtermés mennyiségét (g tő-1) mértük.

Eredmények és értékelésük


2. táblázat – A tövek átlagos szélességének és a maghozó szárak hosszának alakulása a vizsgált angolperje fajtáknál (Karcag, 2015, 2016) Év (1) 2015

2016

Fajta (2) Átlag (5) Minimum (6) Maximum (7) Átlag (5) Minimum (6) Maximum (7)

A tövek átlagos szélessége (cm) (3) Karcagi Zöldike 12,7 10,0 9,0 6,0 17,0 13,0 14,0 12,7 11,0 11,0 17,0 17,0

Maghozó szár hossza (cm) (4) Karcagi Zöldike 65,7 60,2 58,0 51,0 74,0 68,0 67,1 62,9 62,0 55,0 72,0 70,0

A tenyészkerti körülmények között a maghozó szárak magassága a sovány csenkesznél 51–68 cm között változott (4. táblázat), amely magasság lehetővé teszi a gépi betakaríthatóságot. A faj jellemzője a hamvaszöld színű levélzet. A zászlóslevél átlagos hossza 5,1 cm, szélessége 1,3 mm volt. 3. táblázat – A termésképző elemek alakulása a vizsgált angolperje fajtáknál (Karcag, 2015) Maghozó szárak Fővirágzat Kalászkák Szemtermés (g száma (db) (1) hossza (cm) (2) száma (db) (3) tő-1) (4) Átlag (5) 124 20,6 22 6,6 Karcagi Minimum (6) 47 17,0 19 1,1 Maximum (7) 186 26,0 26 9,8 Átlag (5) 89 18,4 22 4,0 Zöldike Minimum (6) 45 15,0 20 2,1 Maximum (7) 171 21,0 25 6,3 A virágzat megjelenési ideje 2016. április 01–08. volt, a virágzás április-május időszakában átlagosan 10 napig tartott. A maghozó szárak száma és a termésmennyiség szélsőséges értékek között változott, értéke átlagosan 288 darab volt, a tövenkénti termés 19,3 g volt. Az ezerszemtömeg 0,32–0,50 g között alakult, a betakaríthatóság szempontjából fontos a lehető legnagyobb ezerszemtömeg (5. táblázat). 4. táblázat – A sovány csenkesz morfológiai tulajdonságainak alakulása (Karcag, 2016) Maghozó szár Átlagos levél Zászlóslevél Zászlóslevél átlagos hossza szélesség (mm) (2) hossza (cm) (3) szélessége (mm) (4) (cm) (1) Átlag (5) 61,7 0,9 5,1 1,3 Minimum (6) 51,0 0,8 4,0 0,9 Maximum (7) 68,0 1,0 6,5 1,8 A termés mennyisége és a maghozó szárak száma között pozitív, szoros összefüggést volt kimutatható mindkét vizsgált fűfajnál (0,731–0,863), míg a termés és a többi vizsgált termésképző elem között gyenge, közepes összefüggést mutatott a korrelációanalízis eredménye. 5. táblázat – A sovány csenkesz termésképző elemeinek alakulása (Karcag, 2016) Maghozó Virágzás ideje Virágzat hossza Ezerszemtömeg Szemtermés szárak száma (nap) (1) (cm) (2) (g) (4) (g tő-1) (5) (db) (3) Átlag (6) 10 288 7,6 0,40 19,3 Minimum (7) 6 58 5,5 0,32 3,1 Maximum (8) 16 637 9,0 0,50 46,0

Következtetések A tenyészkerti körülmények között a Karcagi angolperje szemtermése meghaladta a Zöldike fajtáét, a maghozó szárak átlagos magassága a betakaríthatóság szempontjából megfelelően alakult, azonban a száma tág intervallumban változott. Ez alapvetően a nemesítési alapanyagban rejlő genetikai variabilitásra hívja fel a figyelmet, amely adott esetben az effektív nemesítői munka alapja lehet. A sovány csenkesz a kedvező körülmények között nagyszámú maghozó szárat produkált, a tövenkénti termésátlag elérte a 46,0 grammot is. Az elemzések eredményeképpen megállapítást nyert, hogy a termés mennyisége a maghozó szárak számával mutatott szoros pozitív korrelációt, ami arra enged következtetni, hogy a hozamnövelési céllal végzett 6. táblázat – A termésképző elemek közötti összefüggések vizsgálata (Karcag, 2016) Angolperje (5) Maghozó szárak száma (1) Fővirágzat hossza (2) Kalászkák száma (3) Zöldike 0,731 0,323 0,682 Termés (7) Karcagi 0,756 0,174 -0,048 Sovány csenkesz (6) Maghozó szárak száma (1) Fővirágzat hossza (2) Ezerszemtömeg (4) Termés (7) 0,863 0,391 0,427

növénynemesítői tevékenységek során, a vizsgált fűfajok esetében a maghozó szárak menynyisége meghatározó szelekciós szempont.

Összefoglalás Két fűfaj értékmérő tulajdonságait vizsgáltuk a DE AKIT Karcagi Kutatóintézetében, amelyek az általánosan elterjedt angolperje (Lolium perenne L.), valamint a füves szikes pusztai társulások egyik jellegzetes alkotó növénye a sovány csenkesz (Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb.) volt. Az angolperje állomány telepítési éve 2014. év tavasza, míg a sovány csenkeszé 2015. év tavasza volt. A célunk olyan egyedek kiválasztása, amelyek a betakaríthatóságnak a legjobban megfelelnek (maghozó szár hoszsza, pergési hajlam, maghozam). A kiválasztás során különböző paramétereket vettünk figyelembe. Az angol perjénél (Karcagi és Zöldike) a tövek átlagos szélességét (cm), az átlagos magasságot (cm), a maghozó szár számát (darab), a fővirágzat hosszát (cm), a kalászkák számát (darab), valamint a magtermés mennyiségét (g). A sovány csenkesz esetében a zászlóslevél szélességét (mm) és hosszát (cm) a virágzási időt (nap), a maghozó szár hosszát (cm), valamint a virágzat hosszát (cm) vizsgáltuk. A Karcagi angolperje jobban bokrosodott, mint a Zöldike erre utal a tövek átlagos szélességének alakulása. A Karcagi fajtánál 9,0–17,0 cm, a Zöldikénél 6,0–13,0 cm között alakult a tövek szélessége. A maghozó szárak magassága mindkét fajtánál meghaladta az 55 cm magasságot a 2016. évben, amely a betakaríthatóság szempontjából kedvező. A maghozó szárak száma és a szemtermés között pozitív, szoros korreláció van, azaz a szárak száma befolyásolja a termés mennyiségét, azonban a maghozó szárak száma széles intervallumban változott. A Karcaginál 47–186, míg a Zöldikénél 45–171 darab tő-1 érték között. A szemtermés tövenkénti átlagos mennyisége a Karcaginál 6,6 g tő-1, a Zöldikénél 4,0 g tő-1 volt. A sovány csenkesz maghozó szárainak átlagos hossza 61,7 cm volt, míg a maghozó szárak száma az angol perjéhez hasonlóan szélsőséges értékek között változtak 58–637 darab tő-1, amely köszönhető a talaj, kedvező tápanyag ellátottságának is. Az ezerszemtömeg átlagosan 0,4 g volt, a termés a maghozó szárak számával párhuzamosan nőtt 3,1–46,0 g tő-1 között változott.

Kulcsszavak: angolperje, sovány csenkesz, morfológiai tulajdonságok, termés, termésképző elemek Irodalom • Elgersma, A.: 1990. Seed yield related to crop development and to yield components in nine cultivars of perennial ryegrass (Lolium perenne L.). Euphytica. 49. (2) 140-154. • Janovszky J.: 1988. Gyepalkotó fűfajok és fajták. In: Nagy Z. – Vargyas Cs. (szerk.): Gyepnövénytermesztés – gyeptakarmány-hasznosítás. Gyep- és Takarmánygazdálkodási Fejlesztő Gazdasági Társaság. Szombathely. 15-70. • Lakic, Z. – Sokolovic, D. – Babic, S. – Vojin, S. – Ikanovic, J. – Veljovic, T. – Balalic, I.: 2013. Genetic variability of seed yield and seed yield components of autochthonous Lolium perenne L. populations. Genetika. 45. (2) 553-563.

29


• Özköse, A. – Tamkoc, A. 2014. Some morphological characteristics of perennial ryegrass genotypes and correlations among their characteristics. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering 8. (12) 1381-1384. • Studer, B. – Jensen, B. L. – Hentrup, S. – Brazauskas, G. – Kölliker, R. – Lübberstedt, T. 2008. Genetic characterisation of seed yield and fertility traits in perennial ryegrass (Lolium perenne L.). Theoretical and Applied Genetics. 117. 781-791. • Stukonis, V. – Bednarska, I.: 2007. Festuca pseudovina in Lithuania. Botanica Lithuanica. 13. (1) 13-18. • Sváb J. 1981. Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 272. • Török P.– Miglécz T. – Valkó O. – Tóth K. – Kelemen A. – Albert Á.-J. – Matus G. – Molnár V. A. – Ruprecht E. – Pap L. – Deák B. – Horváth O. – Takács A. – Hüse B. – Tóthmérész B.: 2013.New thousand-seed weight records of the Panonnian flora and their application in analysing social behaviour types. Acta Botanica Hungarica. 55. (3-4) 429-472. • Vinczeffy I.: 1969. Gyepnövények magprodukciójának vizsgálata III. Néhány fűfaj magprodukciója. Agrobotanika. 1969. XI.

Murányi Eszter1 – Jóvér János2 –Czimbalmos Ágnes1 – Csízi István1– Monori István1

1 – Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, 5300 Karcag Kisújszállási út 166. 2 – Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi- és Környezetgazdálkodási Kar, Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet, 4032 Debrecen Böszörményi út 138.

Welgro: megbízhatóság és innováció a takarmányszállításban Welgro már évtizedes tapasztalatokkal gyárt járműveket állati takarmányok, liszt, granulátumok, gabona és porszerű anyagok szállítására. Minden évben mintegy 120 jármű hagyja el a gyárunkat, amelyeket Európa, Közel-Kelet és Afrika országaiba szállítunk. Ázsiában licencünk alapján gyártják silójárműveinket. Welgro egy jól menő vállalkozás, ahol több, mint 125 alkalmazott dolgozik, és elismerést szerzett a minőség, megbízhatóság valamint az innováció területén. Mostanában épült át a gyár, és a kor követelményeinek megfelelően korszerűsítettük. Új gyártó csarnokokat építettünk, bővítettük az irodákat,

amelyek 30.000 m2 területen fekszenek Groenlo-ban. A komplett gyár megfelel a legújabb környezet- és munkavédelmi előírásoknak. A projektek minden fázisa házon belül valósul meg: a CAD tervezéstől kezdve a festésen, reklámhordozók felragasztásán keresztül a vevőszolgálati tevékenységig. Welgro a partnerek igényeihez illeszkedő terméket ajánl. A speciális vevői igények minden egyes végterméket egyedi gyártásúvá teszik. Welgro minden vevői igényt figyelembe vesz: mint hasznos terhelhetőség, kitárolási teljesítmény, fordulási sugár, manőverezhetőség. Welgro több szabadalommal rendelkezik.

Hazai képviselet: Illés István Tel.: +36 (30) 546-5774 E-mail: istvanilles48@gmail.com, istvan.illes@welgro.hu

HÍD ÉS RAKTÁRI MÉRLEGEK Š Mérlegek árusítása, javítása, hitelesítése, ingyenes cseremérleggel. Š Zsákszájvarrógépek árusítása, szervize. Š Cérna, címke, alkatrész eladás. Š Több cég garanciális képviselete. Š Egyedi mérlegek, automatikák. tervezése, készítése. Š Kisgépek, Briggs and Sratton, Agrimotor szervíz.

Bartha KERSZERVIZ

4033 Debrecen, Kisfaludy út 16.

Telefon/Fax: 0652 / 449-097 • Mobil: 0630 / 6384-294 E-mail: bksziroda@gmail.com • www.kerszerviz.hu

30

Welgro bv, Parallelweg 18, 7141 DC Groenlo, Postbus 30, 7140 AA Groenlo, The Netherlands, tel.: + 31 (0) 544 46 15 72, fax: +31 (0) 544 46 40 25 Internet: www.welgro.hu


A tartálytechnika és az üzemanyag kutak specialistája NYÁRI A KCIÓ Hívjon m • Konténerkutak ost! • Kármentő medencés tartályok • IBC tartályok 600, 800, 1000 literesben • Saját benzinkút – kulcsrakész állapotban – • Olcsóbb, minőségi üzemanyag • Tankoló automatika • Szintjelző berendezések • Szervíz, alkatrész utánpótlás

Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás, hozamszámítás További információkért keressen bennünket! 06-62/552-066 • 30/275-3882 • info@a10zrt.hu www.a10zrt.hu www.automosoberendezesek.hu www.mobilmosoberendezesek.hu www.hatekonytisztitoszer.hu

PROFI BEFEKTETÉS! 31


K-Bomber 56 4QFDJ¡MJT©S©TUFMøTFH­Uø 1,NĔUS¡HZB

ELÉRHETŐSÉGEINK: Kószó Lajos • +36 20 931 7825 • koszo@biolchim.hu Czikó Dénes • +36 30 384 4285 • cziko.denes@biolchim.hu Csatordai László • +36 30 691 6391 • csatordai.laszlo@biolchim.hu Nagy Annamária • +36 30 266 7027 • nagy.annamaria@biolchim.hu 32

www.biolchim.hu

Mezsgye 2017 08  
Mezsgye 2017 08  
Advertisement