Page 1

INGYENES!

ORSZ ÁGOSAN T ERJESZ TETT M E ZŐGAZDA S Á G I H AV I L A P I V. é vf. 3. szá m • 2 0 1 7 . m á rc i us

▪ ▪ ▪ ▪

A jobb, gazdagabb termésért Friss pályázati lehetőségek Szarvasmarha itatása és eszközei Ökológiai megoldások minden gyümölcstermesztőnek

Hed-Land Craftmix – a repce komplex lombtrágyája

www.hedland.hu Balogh Lajos • 06 30 / 9507-392 Diriczi László • 06 30 / 2197-588 Fax: 06 42 / 596-622 • info@hedland.hu

B

Mn Mg Mo

Zn

S

N


MIKROGRANULÁTUM

Magnistart NP Zn Mikrogranulált Starter Műtrágya 11-47-0 + 4,5 S + 1,6 Zn

Kiszerelés: 15 kg

ÖSSZETÉTEL: Nitrogén (N) ............................................................................................. Ammónium-N (N) .................................................................................... Foszfor-pentoxid (P2O5) ammónium-citrátban és vízben oldható ...... Foszfor-pentoxid (P2O5) vízoldható ....................................................... Cink (Zn) .................................................................................................. Vízoldható kén (S) ................................................................................... Szemcseméret: 0,5–1,2 mm

11% 11% 47% 44% 1,6% 4,5%

Fajsúly: 0,8–0,9 kg/l

ELŐNYÖK, TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁSI CÉLOK: • Mikrogranulált starter műtrágya mely segíti az egyöntetűbb kelést és fokozza a gyökérfejlődést – starter hatás • A cink hatóanyag fokozza az auxinok (természetes növényi növekedés szabályozók) szintézisét.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK VETÉSSEL EGY MENETBEN / KIÜLTETÉSKOR Gabonafélék:

Kukorica és egyéb szántóföldi kultúrák: 15-25kg/ha Zöldségnövények (paradicsom, burgonya, szamóca stb.):

Kószó Lajos • +36209317825 • koszo@biolchim.hu Czikó Dénes • +36303844285 • cziko.denes@biolchim.hu Csatordai László • +36306916391 • csatordai.laszlo@biolchim.hu

2

25 kg/ha

25 kg/ha

www.biolchim.hu


AKTUÁLIS Március 20-ig kell érvényesíteni az őstermelői igazolványokat Az őstermelők 2017. március 20-ig érvényesíthetik igazolványukat annak érdekében, hogy őstermelői jogviszonyuk folyamatos legyen és az őstermelőként történő értékesítési tevékenységüket idén is jogszerűen folytathassák. Azok az őstermelők, akik hatályos, új típusú (ideiglenes vagy kártyaalapú) igazolványuk mellett még nem rendelkeznek a 2017. adóévre vonatkozó értékesítési betétlappal, annak kiváltását – a jogfolytonosság megőrzése érdekében – 2017. március 20-ig kérelmezhetik. A március 20-ig történő érvényesítéssel az igazolvány érvényessége 2017. január 1. napjára visszamenőleges, ezáltal biztosítható az őstermelői jogviszony folyamatossága. Akinek nem a jogvesztő, 2017. március 20-án lejáró határidő miatt szükséges az őstermelői tevékenységével kapcsolatos ügyintézés, illetve a határidőig őstermelőként történő értékesítést sem tervez, ami miatt érvényes igazolvánnyal kellene rendelkeznie, lehetőség szerint a határidő lejártát követően intézze őstermelői igazolványával kapcsolatos ügyeit! Tekintve, hogy március 20. közeli dátum, és jelentős a még nem érvényesített igazolvánnyal rendelkező, őstermelőként nyilvántartott ügyfelek száma, ezért a Nemzeti Agrágazdasági Kamara (NAK) kéri, hogy a várható torlódások elkerülése érdekében minél hamarabb keressék meg a bejelentett állandó lakóhelyük, vagy a tartózkodási helyük szerint illetékes falugazdászt az ügyintézés céljából. Az ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok elérhetőségei megtalálhatók a NAK honlapján. Rácz Imre megyei elnök Nemzeti Agrágazdasági Kamara Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Szervezete

Támogatás az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéshez Megemelt összegű támogatás jár a szőlő aranyszínű sárgaság betegség elleni termelői védekezéshez, emellett 2017-től a szőlőtermelők a gépi bérmunka-szolgáltató által megvásárolt és kijuttatott növényvédő szer után is igényelhetnek támogatást. A növényegészségügyi megelőzés támogatása iránti kérelmeket 2017 márciusában kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. 2017-től az agrártárca a korábbi 50% helyett 75%-os támogatási intenzitással, ezzel együtt a hektáronként nyújtható 8.000 Ft helyett 12.000 Ft-tal ösztönzi a betegség elleni termelői védekezést a növényvédő szerek megvásárlásához nyújtott támogatással. Azon szőlőtermelőknek, akik a megelőzést választják, a növényvédőszeres védekezést követően, de legkésőbb augusztus 15-ig kell benyújtaniuk egy második kérelmet is. A növényvédelmi hatóság által körülhatárolt terület után növényegészségügyi felszámoláshoz viszont egy kérelemben lehet támogatást igényelni, amelyet a növényvédőszeres kezelés elvégzését követően szintén augusz-

tus 15-ig lehet benyújtani. Ehhez kapcsolódóan a Magyar Államkincstár majd egy külön közleményt fog megjelentetni. A támogatás szempontjából figyelembe vehető védekezési időszak minden esetben május 1-től július 31-ig tart, tehát ebben az időszakban szükséges az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédő szert kijuttatni. A Földművelésügyi Minisztérium kiegészítette a támogatási program jogalapját képező 9/2016. (II. 15.) FM rendeletet a gépi bérmunka-szolgáltatásra vonatkozó részekkel is, amelyek értelmében 2017től támogatható a szőlőtermelő megbízásából és javára a gépi bérmunka-szolgáltató által megvásárolt és kijuttatott növényvédőszer is.

www.magyarmezsgye.hu

Felfüggesztik a kertészeti gépbeszerzésre kiírt pályázatot A rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt „A Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című pályázat felfüggesztéséről döntött a Miniszterelnökség. A pályázatra a mezőgazdasági termelők, illetve csoportjaik 2017. január 6-tól kezdhették meg támogatási kérelmeik benyújtását. Az irányító hatóság közleménye értelmében erre legkésőbb 2017. március 6-án 24 óráig lesz lehetőségük. Ezt követően a felhívást – a forráskeret kimerülése miatt – felfüggesztik. A kiírásra eddig 27 milliárd forint igény érkezett. A projektek sikeres megvalósulása érdekében fontos, hogy az ügyfelek részletesen tájékozódjanak a pályázati követelményekről, és a felfüggesztést megelőzően gondoskodjanak a támogatási kérelem véglegesítéséről, illetve benyújtásáról. A felfüggesztésről és a pályázati felhívás részleteiről a www.palyazat.gov.hu honlapon olvasható bővebb tájékoztatás. Forrás: Miniszterelnökség

ORSZÁGOSAN TERJESZTETT MEZŐGAZDASÁGI HAVILAP

Kiadja: Talpas Sándor ev. Szerkesztőség: 4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 9. Tel.: 06 42 / 45 96 73 mezsgyeujsag@gmail.com Felelős kiadó: Talpas Sándor ISSN 2064-6879 Tördelés, nyomdai előkészítés: Talpas Design Studio • Takács Ádám www.talpasdesign.hu Marketing: Hanuszik Tünde • 06 30 66 222 53 Lázár Csilla • 06 20 528 4960 Nyomdai munkák: IMI PRINT KFT. Felelős vezető: Nagy Imréné A Mezsgyét terjesztjük: országos kiállításokon, szakmai bemutatókon, címlista alapján postai úton, az Agrárkamarák regionális programjain, a falugazdászok és NVT tanácsadók közreműködésével, kertészetekben, a megyei Gazdaköröknél, mezőgazdasági szakboltokban valamint a megyei agrárgazdasági kamara hálózatában. Terjesztő: Russmedia E számunk 9000 példányban – auditálható – jelent meg! Lapunk bármely részének reprodukálása, utánközlése csak a kiadó engedélyével lehetséges! A megjelent írásokért azok szerzői személyesen vállalnak felelősséget. A hirdetések és a PR cikkek tartalmáért a megrendelő felel.

3


A jobb, gazdagabb termésért A tél még erősen tartotta magát, ám a növényvédő szer forgalmazó cégek már javában azon dolgoztak, hogy megismertessék a gazdálkodókkal idei kínálatukat, valamint felhívják a figyelmet az idei évben a növényekre leselkedő veszélyekre. Összeállításunk az előadásokból ad rövid összefoglalót.

Arysta LifeScience Kft. Kertész Péter a cég területi képviselője elmondta, hogy ugrásszerűen megnőtt a biostimulátor készítmények kínálata, amely együtt járt az ilyen típusú termékek felhasználásának növekedésével. A cég kínálatából kalászosokban jelentős területen használják már a Forthial készítményt, melyet a zászlóslevél kiterülésének időszakában juttatunk ki, gombaölő készítményekkel egy menetben. Érzékelhetően egyenletesebb lesz az állomány, és a kezelés a termés mennyiségére is jó hatással van. Napraforgóban a Multoleo készítményt már hosszú évek óta alkalmazhatjuk. Kijuttatását a termés mennyisége szempontjából egyik legérzékenyebb fenológiai állapotban, a tányérdifferenciálódás időszakában végezzük el, általában gombaölő készítménnyel együttesen. Csávázószerek közül használhatjuk a triazolok csoportjába tartozó, csak szaporítóanyagok kezelésére használt szisztémikus hatóanyag preventív, kuratív és eradikatív hatással rendelkező Rancona-t. Fungicid hatását az ergoszterol bioszintézisének gátlása útján fejti ki. További sikertörténet a Vitavax 2000, mely karboxin szisztémikus hatású fungicid, a szukcinát dehidrogenáz enzim működését gátolja, valamint a koleoptil hosszának növekedését okozza, amely gyorsabb és egyenletesebb kelést eredményez. Barkaszi Imre előadásának címe a Változások és kihívások az alma ágazatban volt, mely során elmondta, hogy a már jól ismert kártevőkön kívül számos új veszélyeztetheti állományunkat az idén. Gombabetegségekkel szemben használható a Manzate 75

Barkaszi Imre

DF, amely egy kontakt készítmény, melyet megelőző jelleggel (preventíven) kell használni, még a fertőzés bekövetkezte előtt. A hatóanyag a ditiokarbamátok szercsoportba tartozik és hatását különböző enzimek gátlásán keresztül fejti ki. Rezisztenciát

4

a hatóanyaggal szemben ezidáig nem tapasztaltak. Almában és őszibarackban a levéltetvek ősanya utódnemzedékei ellen a kolóniaképzés kialakulása előtt kell védekezni az Aphox nevű szerrel. Gazdacserés levéltetű fajok esetében a nyári, ivaros nemzedékek ellen is szükséges védekezni. Arról is beszélt, hogy a gyümölcs- vagy virágritkítást azért alkalmazzák világszerte az almatermesztők, hogy a lehető legmagasabb termésminőség elérésével a lehető legmagasabb árbevételre tegyenek szert. Nem mindegy ugyanis, hogy a megtermelt áru milyen arányban értékesíthető az étkezési alma piacán, és milyen arányban kénytelen a termelő ipari almaként eladni azt. Az ATS Agro Flow fizikai, perzselő hatása akkor érvényesül a legjobban, amikor a fővirágok elvirágzása után juttatjuk ki, így a bogban később virágzó mellékvirágok megtermékenyülését a bibék leperzselésével megakadályozzuk. A minél jobb hatás érdekében a termék kijuttatását a mellékvirágok tömeges nyílása idején, lehetőleg egy napon belül végezzük el.

FMC Agro Hungary Kft. Rácz Tibor elmondta, hogy az előző évek sikereit követve idén is kaphatóak a csomagajánlatok, amelyek leegysezrűsítik, s egyben olcsóbbá is teszik a szerválasztást. Így továbbra is választható és kedvezménnyel vásárolható a kalászos gyomirtó és gombaölő virtuális csomag, mely 2-nódusz Pack névre hallgat, s komplett megoldás a kalászosok első permetezésére, mely a Saracen Pack gyomirtó szert, a Rubric gombaölő szert és a Microbio hatásfokozót tartalmazza (Saracen Pack 1 csomag + Rubric 5 l + Microbio 2,5 l). A deszikkálásban a glifozátoknak döntő jelentőségük van. Ez a hatóanyag minden zöld növényi részen felszívódik, a növény teljes, egyöntető száradását eredményezi. A felszívódó hatás miatt a gyomokat is leszárítja, az évelők ellen is kiváló hatást ad, ezáltal könnyebb lesz a gyomos táblák betakarítása. Megállítja a betegségek terjedését is, így nem okoz további terméscsökkenést sem. A becőragasztókkal is jól kombinálható a Glyfos Dakar. A termék szilárd, fehér színű, 1 mm-es átmérőjű, hengeres granulátum, amely számos előnyös tulajdonságot ötvöz magába. A tavaszi belvizek miatt a korai vetésű növények aránya csökken, és több helyen a kukorica önmaga után visszakerül a területre, így az évelő

Rácz Tibor

gyomok erősebb fertőzésére is fel kell készülni. Mindezek ismeretében olyan gyomirtásokat kell az idei évben előtérbe helyezni, amelyek ezek ellen is hatásosak és biztos megoldást adnak! Erre megoldás a Vizsla Pack, amellyel olyan posztemergens gyomirtást tudunk elvégezni, amivel a magról kelő egy- és kétszikűek mellett az évelő egy- és kétszikűek ellen is hatásosan tudunk védekezni. A tavalyi évhez hasonlóan idén is várható a korai vetésű búzaállományokban a szeptóriás levélfoltosság (Septoria tritici) nagyon korai megjelenése, ezért a termelők többsége a megelőzésre (betegség megállítására) törekedve már a gyomirtásokkal egymenetben el kell, hogy végezze az első gombaölő szeres kezelést. Ezen szempontokat figyelembe véve alakította ki a cég a Rubric Kalász Pack technológiai javaslatot. A két felszívódó hatású gombaölő szert magas hatóanyagtartalommal tudja a termelő a kalászvédelemre alkalmazni! A kalászpermetezésre a Rubric 0,8 l/ha és Riza 250 EW 0,8 l/ha kombinációs alkalmazása javasolt, így egy menetben tudjuk biztosítani a felső levélemeletek (zászlós levél) és a kalász együttes védelmét.

BASF Hungária Kft. Reszkető Tibor „Szántóföldi ajánlatok és kedvezmény lehetőségek a BASF-től 2017-re” címmel tartott előadást, melyben ismertette többek között a Clearfield®

Reszkető Tibor

technológiát, melynek egyik eleme az imidazolinon-ellenálló, más néven Clearfield®-napraforgóhibrid, a másik pedig a gyomirtó szeres kezelés, amely két lépésből áll. Az első lépés a közvetlenül vetés


után, kelés előtt kijuttatott, tartós talajon keresztüli hatást biztosító gyomirtó szer, amelyre a BASF ajánlata 3,5 l/ha Wing®-P, a második lépés pedig a kikelt gyomok kettő-négy leveles állapotában állományban kipermetezett 1,2 l/ha Pulsar 40 SL. A fejlesztési munka azonban nem állt meg: a nemesítő házzal hagyományos nemesítési technikát alkalmazva azonosította, majd bejelentette a CLHA Plus gént, amely a Clearfield® Plus hibridek kialakításának alapjául szolgált. Főbb jellemzői: magasabb termés- és olajhozamok hektáronként, még erősebb gyomirtó hatás, magasabb szintű imidazolinon-ellenállóság, az árvakelés irtásának leegyszerűsödése. A Pulsar® Plus új adjuváns rendszerében az az innováció, hogy olyan vivőanyagok speciális keverékét tartalmazza, ami egyrészt gyorsítja a hatóanyag átjutását a gyomok viaszrétegén, másrészt jelentősen javítja a levélfelületen való megtapadást és szétterülést.

YARA Hungária Kft. Kovács András területi képviselő arról szólt, hogy ha sok évet visszanézünk, egy dolgot megállapíthatunk: magas termésátlagok ritkán találkoznak jó minőséggel. A vegetáció második felében már látszik a nagy termés lehetősége, így a termelő a növényvédelmi beavatkozások elhagyásával nem

részesíti előnyben a növénytől függetlenül, vagy a kálium ellátottság nem annyira jó, akkor a YaraMilaTM 8-24-24 az ideális megoldás, 250–300 kg/ha adagban. Ezzel két termékkel tudunk biztosítani egy olyan alapot, amire bátran támaszkodhatunk, akkor amikor a nagy termés lehetősége fennáll. Ezek után a fejtrágyázás kérdése kerül terítékre, azonban ez még gyakorlatilag a tavaszi kezdetre tevődik, de egy dolgot mindenki figyelmébe ajánlok , ez a kén kérdése. A nitrogén hasznosulás egyik feltétele a megfelelő kén:nitrogén arány biztosítása, amihez remek lehetőséget kínál a YaraBelaTM Sulfan használata. A sikeres és hatékony búzatermesztés feltétele még a lombtrágyázás megfelelő használata. Az új típusú, magas hatóanyag tartalmú, növény specifikus készítmények a technológia részét kell hogy alkossák. A YaraVitaTM Gramitrel őszi alkalmazása 2 l/ha dózisban egy igen sikeres beavatkozás mind a búza, mind az árpa termesztésénél.

Sumi Agro Hungary Kft. A Sumicorn termék különböző szakaszokban megmutatkozó hatására felállított kísérletsorozatról Szabó Roland gyombiológus beszélt. A szakember a kukorica problematikus gyomirtására is kitért, hiszen a leggondosabban előkészített terveket is napokra-hetekre meghiúsíthatja egy nem várt időjárási fordulat. A szakember arra különösen felhívta a figyelmet, hogy a termesztők a gyomirtót ne az ára alapján, hanem inkább a gyomproblémához és az évjárathoz igazítva válasszák, mert így sokkal nagyobb hozamban bizakodhatnak. A Click Combi folyékony EC gyomirtószer. Kukorica esetében magról kelő egy- és kétszikű gyomok elleni védekezéshez javasolt. A készítményt a kukorica (takarmány, siló, vetőmag) vetése után, kelése

pajzstetvek és bogarak ellen. Kontakt és felszívódó hatással is rendelkezik. Így a kártevővel érintkezve gyorsan elpusztítja azokat, továbbá a növénybe felszívódva a rágó- és szívókártevőktől legalább 10–14 napig óvja a növényeinket. Szintén jól ismert a Pledge 50 WP, amely széles hatásspektrumú gyomirtószer a magról kelő kétszikű gyomok ellen. Szántóföldön őszi búza, kukorica, napraforgó, szója, burgonya, cirok kezelésére. Kertészeti kultúrákban alma, csonthéjas, és szőlő ültetvényekben kora tavasszal, de nyári kezelésre is javasolt. SPUR adalékanyaggal fokozható a hatékonysága. Mándoki András, Sumi Agro Gyümölcstechnológiai Munkacsoport vezetője a meggy antraknózisa elleni védelmével kapcsolatban elmondta, hogy a nátriumhidroxidos laboratóriumi ellenőrzés alapján látható, hogy a tünetet nem okozó ivartalan spórák (konídiumok) nagyfokú felszaporodást mutatnak minden korábban fertőzött ültetvényben. Ennek fő oka az átlagosnál alacsonyabb hőmérsékletek, a folyamatos kondenzvíz jelenség és a csapadékos időjárás. Javasolt a védekezés lehet a Tiuram Granuflow 2,5–3 kg/ha + tebukonazol hatóanyagú készítmény kombinációjával.

Fruit Consulting Kft. Illés Attila, egyben mint a VOEN cég képviselője is elmondta, hogy a közismert megoldások nem feleltek meg az elvárásoknak

Kovács András

kockáztatja a termés biztonságot, a minőséget. Amelyik dologba nem tud ilyenkor beavatkozni; a tápanyag kérdése. Természetesen ennek komoly alapjai vannak, sok év óta alkalmazott szisztematikus alaptrágyázás, kiegészítve a mezoelemekkel – mint a kén és a magnézium – majd a legfontosabb mikroelemeket tartalmazó lombtrágyák használata. Kevés az olyan összetétel az NPK piacon mint a YaraMilaTM 16-27-7, amely ennyire jó egy növény számára. A termék foszfor tartalma 250 kg/ha mennyiségnél már közel ideális, majd 70 kg. A nitrogén ennél a hektárdózisnál átlagos körülmények között elegendő, a 40 kg az induláshoz megfelelő. A magyarországi kálium ellátottságot, valamint a búza kálium igényét figyelembe véve a 20 kg friss kálium általában fedezi az igényeket, különösen igaz ez, ha műtrágyázási szisztéma figyelembe veszi a vetésváltást, a növények eltérő makroelem igényeit. Abban az esetben, ha a termelő inkább a magas és folyamatos foszfor és kálium ellátottságot

Illés Attila

Matyasovszki István és Simon Zoltán

előtt (preemergensen) vagy állományban korai posztemergensen lehet alkalmazni. Preemergens felhasználás esetén jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni. A már jól ismert, kiváló hatékonyságú MOSPILAN rovarölőszerről (fejlettebb SG granulátum formulációban, felszívódó, rovarölő permetezőszer) már Simon Zoltán beszélt. Elmondta, hogy nem csak kalászosokban, hanem gyümölcsösökben is jól használható. A rovarölőszer kiváló megoldás a gyümölcsfákat és a zöldségnövényeket károsító levéltetvek, molyok, hernyók,

(nem nyújtott megfelelő védelmet a szél ellen, túl drága volt, az összeszerelés túl időigényes). Ezért fejlesztettek ki egy egyedi védőfólia-rendszert a már jól bevállt jégeső elleni védőháló-rendszer alapján. A VOEN technológia alapja a jégháló, amelyen a sorok hosszában egy oldalon varrott UV-biztos, magas fényátersztő képességű fóliacsíkok vannak. A fóliacsíkok tetőcserépszerűen fedik egymást. Ennek az egyedi kialakításnak köszönhetően csökkenteni tudjuk a szerkezetre nehezedő légellenállást. Csapadék esetén viszont az egymást fedő fóliacsíkok nem engedik a csapadék gyümölcsre való jutátását, így az a sorok közepére hullik.

Dow AgroSciences Hungary Kft. Szabados István területi képviselő elmondta, hogy érdemes minden olyan területen

5


ősszel elvégezni a gyomirtási munkát, amely őszi és kora tavaszi egy- és kétszikű gyomokkal erősen fertőzött, mivel ez biztosítja a legnagyobb terméspotenciált a kalászos gabona számára. Emiatt olyan terméket érdemes használni ami tökéletes választ ad erre a kihívásra. E kritériumnak

Szabados István

tökéletesen megfelel a BIZON őszi kalászos őszi gyomírtó szer. A termék megoldás a veronika, árvacsalán és az árvácska fajok ellen is: tavasszal már nem lehet ezeket a gyomnövényeket hatékonyan írtani, így ezeket ősszel kell megoldani. Azokon a területeken, ahol a nagy széltippanon kívül parlagi ecsetpázsit, vadzab, valamilyen rozsnok faj vagy olaszperje fordul elő illetve a kétszikű gyomok közül mezei acat és árvakelásű napraforgó is várható, ott javasolt a Genius használata. Rácz Béla (Dow Seeds) a korai kukoricai hibrideket mutatta be, melyek nagyon jó kompenzáló képességgel rendelkeznek, hiszen alacsonyabb tőszám mellett is képesek terméspotenciáljukat maximalizálni. Vízhányó Róbert elmondta, hogy Hazánkban a kijuttatott műtrágya 70%-a nitrogén, amely túlnyomórészt vetés előtt kerül kijuttatásra. Ha a növények intenzív tápelemfelvételi időszaka nem esik egybe a nitrogén kijuttatással, a nitrogén hasznosulása rossz. Ez abból adódik, hogy a műtrágya nitrát tartalma, valamint a többi nitrogénforma oxidációja során (nitrifikáció) képződő nitrát egy része lemosódik, mielőtt a növény felvehetné azt. A lemosódást befolyásoló tényezőket, mint a csapadékviszonyok vagy a talaj fizikai félesége nem befolyásolhatjuk, ezért vagy a trágyázás időpontját hozzuk közelebb az intenzív nitrogénfelvétel időszakához (többszöri fejtrágyázás), vagy a nitrifikációt blokkoljuk nitrifikációs inhibitorok segítségével. Ez utóbbi technológia az elmúlt évtizedekben világszerte elterjedtté vált, a cég kínálatában is szerepel N-Lock néven.

Hed-Land Kft. A cég részéről Balogh Lajos és Diriczi László elmondták, hogy a legmodernebb fejlesztések igazolják, hogy az elemek felvételének biztosításán túl egyes formulációk az összeférhetőséget is biztosítják a tankkeverékben. Bizonyos esetekben a termék képes a permetlé kémhatását kedvezően módosítani, illetve a vízben lévő káros ionokat megkötni. Ezáltal válik biztosítottá a legmagasabb fokú hatékonyság elérése. A korszerű formulációk a kijuttatott permetlé jó eloszlását, tapadását és felszívódását is

6

segítik. Beszéltek számos általuk forgalmazott termékről. Elmondták, hogy a kalcium közismerten a gyümölcs és zöldségfélék piacosságának „alapeleme”. Hatása a termény kifejlődésére és tárolhatóságára igen jelentős. Ezen felül komolyan befolyásolja a növények vegetációs időben elért kondícióját. Almában a tenyészidő folyamán a megfelelő kalcium mennyiség nehezen jut el a gyümölcshöz, ezért a levéltrágyával való folyamatos kalcium pótlás szükséges. A Carnival-ban a kalcium mellett további elemek segítik a növény és a termés fejlődésének folyamatát. A Headland Alga gazdag növényi hormonokban, ezen kívül tartalmaz nitrogént, foszfort és káliumot. Természetes hormontartalmuk növeli a növények stressztűrő képességét (pl. fagytűrés), serkenti a sejtek képződését, a termés mennyiségét és pozitívan alakítja minőséget is. A Hed-Land Craftmix összetételénél és magas hatóanyag-feltöltött-

Hornyák Szabolcs

technológiák és megújuló energiák széles körű alkalmazásával, hulladékmentesen. Az itt készült természetes cukor- és keményítőféleségekkel, alkohol- és takarmány alapanyagokkal nap mint nap találkozhatnak a fogyasztók, amikor tejterméket, péksüteményeket, lekvárokat vagy üdítő- és szeszesitalokat vásárolnak, vagy akár ezek papírcsomagolását veszik a kezükbe.

Biolchim Hungary Kft.

Balogh Lajos

ségénél fogva általános tápanyag-ellátottságot biztosít. A nélkülözhetetlen bór és molibdén mellett hozzáadott ként és nitrogént is tartalmaz. Az őszi káposztarepce nagyon meghálálja a bór és kén táplálást. Hatással vannak a termés mennyiségére, valamint az olajtartalom kialakítására. A bór molibdénnal együtt a megtermékenyülést és a szemképződést segíti, megfelelő cink és bór együttes hatására növekszik az olajtartalom.Két új termékről is szó esett: a dihidro-kvercetin tartalmú Sziber-ről valamint a bibe élethosszát és vitalitását pozitívan befolyásoló, méhekre veszélytelen Bibestim-ről.

Hungrana Magyarország Kft. Hornyák Szabolcs gondolatébresztőnek szánta szavait: 2020-ig 79 hatóanyagot vonnak vissza, megszűnik 28 gyomirtó szer, 35 gombaölő szer, 14 rovarölő és 2 csávázó (összesen 130 készítmény). Terméscsökkenés várható a búza (18%), és a kukorica (10%) esetében is, a költségek pedig folyamatosan nőnek. Az összeolvadások miatt három nagy cég fogja uralni a piacot, ez ez az agrokemikáliák esetében 76–80%-ot jelent, a vetőmagpiac 60%-át, a GMO vetőmag piacnak pedig 100%-át fogják lefedni. Elmondta továbbá, hogy a cég természetes termékeket kizárólag természetesen állítunk elő, a legmodernebb

Czikó Dénes elmondta, hogy a biostimulátorok növelik a termés méretét, javítják a beltartalmi értékeket, hatékonyan segítik elő a termésképzéssel és termésnövekedéssel összefüggő növényi felépítő folyamatokat, magasabb össztermést eredményeznek valamint fokozzák a növény stressztűrőképességét. A Nov@ egy magas szervesanyagtartalmú talajkondícionáló, mely fokozott gyökéraktivitás, hatékonyabb tápanyagfelvételt tesz lehetővé. Al-

Czikó Dénes

kalmazásával magasabb az össztermés, kompaktabb a növényállomány. Javul a talajszerkezet, a talaj mikrobiológiai aktivitása nő. Speciális hatóanyagai az aminosavak, a poliszacharidok, a szerves savak valamin a növényi kivonatok. A Magnistart NP Zn egy mikrogranulált starter műtrágya, amely segíti az egyöntetűbb kelést és fokozza a gyökérfejlődést (starter hatás) A cink hatóanyag fokozza az auxinok (természetes növényi növekedés szabályozók) szintézisét.A Phostart Zn egy granulált talajfertőtlenítővel egy menetben kijuttatható magas foszfortartalmú folyékony starter. Alacsony dózisa miatt (10–20 l/ ha) gazdaságos. A folyékony forma jobb eloszlást és nagyobb hatékonyságot eredményez száraz viszonyok között is. A granulált starter műtrágyához képest kifejezetten magas, akár háromszoros Cink (Zn) tartalom jellemzi.


XXIV.

ALFÖLDI

ÁLLATTENYÉSZTÉSI ,,

ÉS MEZOGAZDA

NAPOK

2017. május 4-5-6.

(csütörtök-péntek-szombat) Hódmezővásárhely, 47-es főút 195 km. Hód-Mezőgazda Zrt. Kiállítási Centrum LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓK

A kiállítás tematikája: Élőállat bemutatók: - Szarvasmarha - Ló - Sertés - Juh

Növénytermesztés: - Erőgépek, munkagépek, berendezések (talajművelés, öntözés, betakarítás, stb.) - Vetőmag

- Kecske

- Tápanyag

- Baromfi

- Növényvédő szer

- Nyúl - Halászat

Egyéb témák:

showbírálat, tenyészállat árverések - Sertés - Húsmarha - Baromfi

- Terménytárolás, szárítás,

- Oktatás

technológia

- Kutatás, innováció - Biztosítás

Szabad didős családi prrogram mok: - Lovas bem mutatók - Kutyás bem mutatók - „Ki mit tu ud az a állatok okról? l? halsimogatás, pik ikke kely l kirakás,

- Állategészségügy - Gyógyszeripar - Genetika - Agrárinformatika - Takarmányozás: takarmány kiegészítők, adalékanyagok, vitaminok, premixek, koncentrátumok

- Feldolgozó – és élelmiszeripar (tej- és tejtermékek, húsipar, stb.)

- Agár verse seny ny

- Tartástechnológia,

- Szaporodásbiológia

- Szakmai kiadványok, kiadók, sajtótermékek, szaklapok

- Fogathajtó és díju ugr grat ató ó ve vers rse enyek

- tehénfejő ő – és tej ejivó ve vers rse enyy,

- Állattartó telepek munkagépei

- Finanszírozás

szövetségek, kamarák

Állattenyésztés: istálló rendszerek

- Környezetvédelem

- Szakmai szervezetek,

- Vadászat Tenyészállat felvezetés,

- Biogazdálkodás

rajzverseny

termékek, berendezések - Minőségbiztosítás - Munkavédelem, munkaruházat - Szaktanácsadás, pályázatírás

- Főzőverseny - Guinness világrekorder

- Integráció

kézi birkanyírási bemutató ója

GPS koordináták: Nyitvatartás: minden nap 9-18 óráig Belépőjegy: 1500 Ft (18 éven aluliak részére ingyenes)

MIO: N 46. 43398˚ E 20. 36289˚ GARMIN : N 46˚ 26.047´ E 20˚ 21.776´

Parkolójegy: 1500 Ft

www.allattenyesztesinapok.hu

7


Friss pályázati lehetőségek, Új vidékfejlesztési programok Cégünk a ProjectMine Kft. a Magyar Mezsgye újsággal és online portállal azt a célt tűzte ki, hogy közérthető, könnyed módon, folyamatosan felkészült szakmai háttérrel nyújt tájékoztatást a hazai, európai unió által társfinanszírozott pályázati és forrás lehetőségekről és igény esetén szakmai segítséget is ad a magyar vidék vállalkozásai, szervezetei részére.

Tavaszi forrás kavalkád – jön a „helyi piac” pályázat! A március új lehetőségeket hoz a vidékfejlesztési programok keretei között, mivel új jogcímek állnak megjelenés előtt, társadalmi egyeztetés alatt. Az egyik ilyen remek lehetőség – mely a helyi élelmiszerek, helyi termékek –, helyben történő felhasználását és elérhetőségét segíti elő, így hozzájárulva a helyi gazdaság fejlesztéséhez is – a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázati kóddal ellátott program lesz. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére irányuló program keretei között, A helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése pályázat már most érzékelhetően slágerpályázat lesz. A támogatási lehetőségen önkormányzatok, társulások, non-profit szervezetek, s egyházi jogi személyek indulhatnak. A program két jogcímet különböztet meg: 1. jogcím – helyi piacok, helyi alapanyagok felhasználását elősegítő, termékértékesítő helyek kialakítása, vásárterek infrastruktúra fejlesztése. Ezen jogcím esetében maximum 50 millió Ft vissza nem térítendő támogatást igényelhetünk. 2. jogcím – közétkeztetés fejlesztése jogcím kapcsán pedig maximum 20 millió Ft támogatást kaphatunk. A programok kapcsán, sikeresség esetén, előre az elnyert támogatás 50%-át előlegként megkaphatjuk, mely konstrukció remek lehetőséget biztosít a projekt mihamarabbi megvalósítására, finanszírozására. A teljes programcsomag elég nagy kerettel, összesen 12,64 Mrd Ft összeggel jelenik majd meg, melyből az 1. jogcím: 3,54 Mrd Ft keretet kap, míg a 2. jogcím pedig: 9,1 Mrd Ft keretet. A támogatási lehetőség keretei között a következő fő beruházások, fejlesztések valósulhatnak meg, vissza nem térítendő támogatás segítségével: A helyi termelői piac vagy vásártér fejlesztése (1. célterület) esetében: c. a. fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása;

8

d. b. üzlethelyiségek felújítása, kialakítása; e. c. piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) felújítása, kialakítása. A 2. célterület, közétkeztetés esetében közkonyhák fejleszthetőek, a következő lehetőségek keretei között: a. étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; b. raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása; c. étkező helyiség férőhelyének bővítése; d. konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak, hűtő- és csomagolástechnika beszerzése. FONTOS! A program jelenpillanat van társadalmi egyeztetésen. Tervezetten áprilistól 28-tól lehet majd benyújtani a pályázatokat, több ütemben várhatóak a bírálati időszakok is. Ez azért is nagyon előnyös, mert megfelelő idő áll rendelkezésre az előkészületek kapcsán. Így a pályázati dokumentáció összeállítását és a kötelezően csatolandó dokumentumok begyűjtését, időben el lehet kezdeni. Mindenek előtt érdemes egy előzetes pontozást készíteni a pályázatban megadott előzetes bírálati szempontrendszerek és pontok alapján így tökéletesen és transzparensen átláthatjuk esélyeinket és adottságainkat is. Igény szerint készséggel és örömmel segítünk az előzetes értékelésekben is!

Érkezik a REL pályázat is! A Vidékfejlesztési Program 3as jogcíme alatt lesz elérhető azon program, mely a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért létrejövő REL együttműködéseket támogatja majd. A közel 3,4 Mrd Ft kerettel rendelkező programcsomagon, olyan konzorciumok és gazdasági társaságok indulhatnak, akik legalább 5 mező-

gazdasági termelő és egy piacszervező együttműködésben jönnek létre és tagjaik (részvényeseik) között legalább 5 mikro vállalkozásnál nem nagyobb mezőgazdasági termelő van. Fontos, hogy a piacszervezési tevékenységet vállaló tag, természetes személy, vagy legfeljebb mikro- és kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság vagy egyesület lehet. A támogatási kérelmek májustól nyújthatóak be, melynek keretében maximum 3 éves projekt tervezhető, összességében 300.000 Euró támogatási lehetőséggel / projekt. Mi az a REL? Maga a „Rövid Ellátási Lánc” fogalom, azon együttműködést takarja, mely a fogyasztók, fogyasztói csoportosulások részére közvetlenül, vagy maximum egy közvetítőn keresztül értékesítik a termékeiket. Hazai kormányzati kezdeményezés, hogy ezen együttműködések keretei között, ezen akciók segítségével az egyes mezőgazdasági termelők piacra jutása megvalósulhasson.

Élelmiszeripari vállalkozások Figyelem! Már benyújtható! A GINOP keretei között megnyitásra került a már előző írásunkban is feltüntetett Élelmiszeripari vállalkozások támogatási lehetősége is. Február 15-től elérhető ez a programcsomag is, kifejezetten középvállalkozások részére! A programcsomag 50 Mrd Ft támogatást és 50 Mrd Ft kedvezményes hitelt tartalmaz. A projektgazdák, pályázók 50 millió és 750 millió Ft közötti viszsza nem térítendő támogatást kaphatnak, amely mellé 50 millió forinttól, egészen 2 Mrd Ft-ig terjedő kedvezményes hitelben is részesülhetnek. INFO: Középvállalkozásoknak minősülnek azok a vállalkozások, ahol a kapcsolt, csatolt tulajdonosi kör figyelembe vételével is (25%, vagy afeletti magánszemélyi és céges tulajdon vizsgálatánál is), a vállalkozás konszolidált létszáma eléri a legalább 50 főt, de nem haladja meg a 250-et, éves forgalma kevesebb, mint 50 millió Euró, vagy mérlegfőösszege pedig nem több mint 43 millió Euró.

Kérdéseik és projektigényeik kapcsán szakértőink várják jelentkezésüket: ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft. E-mail: info@projectmine.hu Folyamatosan frissülő híreinket itt olvashatják: http://www.facebook.com/Projectmine „2017-ben is felszínre hozzuk az értékeket”


9


Fenntartható kukorica feldolgozás Hazánk legnagyobb kukoricafeldolgozó vállalata, a Hungrana Kft. kizárólag magyar gazdáktól, magyar termelésű, kiváló minőségű, GMO-mentes kukoricát vásárol. A vállalat a tulajdonosi elvárásokat, a célul kitűzött növekedést messze túlszárnyalta a tavalyi évben. Tette mindezt úgy, hogy a fenntartható fejlődés szempontjait helyezte a középpontba. Interjú Reng Zoltán vezérigazgatóval – Már az év első felét követően is nagyon jó eredményekről számolt be a cég vezetése. Eszerint a teljes 2016-os év a kitűzött tervek szerint alakult? R.Z.: Igen, elmondhatjuk, hogy a 2016-os év is a növekedésről szólt. A tulajdonosok által meghatározott célokat sikerült újra túlszárnyalni, ahogy az azt megelőző években is. A 2015-ös évhez képest öt és fél, míg a tervezetthez viszonyítva négy százalékkal több kukoricát dolgozott fel a vállalat. Ez a növekedés a tavalyi évben átadott, 2,8 milliárd forintos beruházás során megvalósult új pelletáló üzem feldolgozó kapacitásának is köszönhető. A kapacitás növelését úgy sikerült elérni, hogy közben figyelmet fordítottunk a fenntartható fejlődésre és a környezetvédelmi szempontokra is: ma 14 százalékkal több „zöld” energiát használunk fel, mint egy éve, így a vállalat fajlagos energiafelhasználása a tervezettnél is jóval kedvezőbb. Összességében elmondható, hogy a hatékonyabb termelés és a jobb kapacitáskihasználás éreztette hatását az eredménytermelő képességen is, a Hungrana Kft. üzemi szintű eredménye túlteljesítette a tervezettet 2016-ban. – Ahogy említett is, tavaly zárul le egy nagy beruházás a gyárban. A tavalyi évben átadott gyárrészleg mennyiben befolyásolta a feldolgozó kapacitást? A tervezett növekedést hozta? R.Z.: A pelletáló részleg tesztüzeme rendben zajlott, így tavasz végével átadásra került, és nyár óta termeli pellet formában az addig porként árusított takarmánytermékünket, a CGF-et. Az üzem azóta is teljes kapacitáson dolgozik, melynek eredményeképpen a gyár még magasabb minőségű takarmány előállítására alkalmas, ezzel is növelve a cég eredményeit. – A tavalyi év a kukoricatermésben rekord évnek számít. Mennyire befolyásolta ez a Hungrana 2016-os eredményeit? R.Z.: A rekord (második, mert 2014-ben volt rekord év) kukoricatermés stabil alapanyag ellátást biztosított a cég számára. A kiegyensúlyozott kereslet-kínálat következtében nem voltak kiugróan alacsony vagy éppen magas árak a gabonapiacokon, ám nagyobb mennyiségű és jó minőségű alapanyagot tudtunk felvásárolni, mellyel gyár megnövekedett kapacitását tudtuk kielégíteni. – A tavalyi évhez képest milyen kihívásokkal kell szembenézni a cégnek és a vezetőségnek az idei évben?

10

R.Z.: Egyértelműen a cukor kvóta megszűnése és az ezzel együtt járó piaci verseny megerősödése a legnagyobb kihívás 2017-ben. Úgy vélem, hogy nagyon jó helyzetben van a Hungrana ahhoz, hogy megfelelően kezelje a cukorpiacon várható változásokat. Az elmúlt évek eredményeit figyelembe véve jól felkészült a cég, nagyon komoly tudású szakemberekkel dolgozunk együtt, ami jó alapot teremt a következő időszak kihívásainak leküzdéséhez. – Milyen tervekkel vágtak neki az idei évnek? R.Z.: Az elmúlt két év számtalan fejlesztésének köszönhetően jelentősen megnőtt a cég technológia megbízhatósága, fajlagos energia felhasználása jelentősen csökkent, kidarálásunk stabilan nőtt. A 2017-es esztendőtől ennek további eredményeit, növekedését várjuk, bár már szerényebb mértékben. Mindezek mellett természetesen nem dőlünk hátra, hiszen terveink között szerepel néhány további fejlesztés, melyeket az idei évben szeretnénk megvalósítani. Ezek mindegyike hatékonyság növelő, versenyképességet erősítő beruházás. Kapacitás bővítést nem tervezünk, pont az említett piaci változások miatt.


Kårenyhítő juttatåst kapnak a tavalyi Êvben kårt szenvedett gazdålkodók A FÜldmŹvelÊsßgyi MinisztÊrium 5 milliård forintot biztosít mintegy 3.300 gazda rÊszÊre a 2016. kårenyhítÊsi Êv kedvezőtlen időjåråsi jelensÊgei miatti vesztesÊgeikre. Az agrårkår-enyhítÊsi rendszerben tag Ês az elmúlt Êv kåresemÊnyei alapjån jogos igÊnnyel rendelkező termelők a Magyar à llamkincstår vonatkozó hatårozatåt kÜvetően a napokban kaphatjåk meg kårenyhítő juttatåsukat. A 2016. kårenyhítÊsi Êvet a tavaszi fagykårok Ês jÊgesőkårok jellemeztÊk, ennek megfelelően az Üsszes kifizetÊs kÜzel 90%-åt ezekre a kåresemÊnyekre Ês dÜntően az ßltetvÊnnyel rendelkező kårosultak veszik igÊnybe. Az OrszåggyŹlÊs most februårban nyílt ßlÊsszaka tårgyalja az aszålydefiníció kiegÊszítÊsÊt, a termelÊsi ÊrtÊkcsÜkkenÊsi limit újraÊrtelmezÊsÊt Ês az orszågos jÊgkårmegelőző rendszer jÜvőbeni mŹkÜdÊsi forråsainak biztosítåsåt is magåban foglaló, termelői visszajelzÊsek alapjån szßletett FM kezdemÊnyezÊst, amely jól beleillik a rendszer fejlesztÊsÊt szolgåló kormånyzati tÜrekvÊsekbe.

ciós Rendszerben (TIR) nyilvåntartåsba vett, valamint a kifizetÊsi kÊrelem Kincstårhoz tÜrtÊnő benyújtåsånak napjån is a mÊhÊszgazdålkodó tulajdonåban lÊvő mÊhcsalådok szåma. A TIR nyilvåntartåsba 2017. februår 23-åt kÜvetően bejelentett mÊhcsalådok utån tåmogatås nem vehető igÊnybe! A Kincstår felhívja a mÊhÊsz-gazdålkodók figyelmÊt arra, hogy a TIR nyilvåntartåsba való bejelentÊs teljesítÊsÊÊrt, a bejelentett adatok helyessÊgÊÊrt, a bejelentÊs elmaradåsåÊrt vagy a hatåridőn túli teljesítÊsÊÊrt a mÊhÊsz-gazdålkodó felel, annak minden jogkÜvetkezmÊnyÊvel egyßtt! Forrås: Mà K

!

2016-ban is bizonyĂ­tottak

ForrĂĄs: FM SajtĂłiroda

IsmÊt igÊnyelhető a mÊhÊszeti tåmogatås Megjelent a Magyar MÊhÊszeti Nemzeti Program alapjån igÊnybe vehető tåmogatåsok vÊgrehajtåsåt szabålyozó 4/2017. (I. 23.) FM rendelet – kÜzÜlte a Magyar à llamkincstår. A rendelet alapjån az Orszågos Magyar MÊhÊszeti EgyesßletnÊl (OMME) tagsågi viszonnyal rendelkező mÊhÊsz-gazdålkodók, valamint az OMME Ês a tagszervezetei 2017. februår 24-Êtől nyújthatjåk be – a 2016/2017. vÊgrehajtåsi időszakra vonatkozó – kifizetÊsi kÊrelmeiket a Magyar à llamkincstårhoz (Kincstår). A tåmogatås igÊnybevÊtelÊhez a Kincstår kÜzlemÊnyeiben új kifizetÊsikÊrelem-nyomtatvånyokat rendszeresít, amelyek mår elÊrhetőek a Kincstår honlapjån. A tåmogatås kizårólag az új nyomtatvånyokon igÊnyelhető! A 2016/2017. vÊgrehajtåsi időszakban a mÊhÊsz-gazdålkodók esetÊben a tåmogatåsi jogosultsåg alapja a 2016. Êvre vonatkozó őszi mÊhegÊszsÊgßgyi vizsgålat sorån megållapított Ês azt kÜvetően legkÊsőbb 2017. februår 23-ig az illetÊkes ållategÊszsÊgßgyi hatósåghoz beÊrkezett bejelentÊsek alapjån a TenyÊszet Informå-

Ä?4;"1Â’NBE SFMFT¨HOBQSBGPSH² • HagyomĂĄnyos gyomirtĂĄsĂş • KĂśzĂŠpmagas • CsĂ­kos kaszatĂş ĹŚ/BHZUFSNÄ?L¨QFTT¨HÄ° UIB

5BWBT[J SQB T[²KB¨T [BCWFUÄ?NBHPLLBMJT MMVOL SFOEFMLF[¨TSF

11


Röviden a Yaráról és a Yara termékekről! 2017-ben a Yara Hungária Kft. változatlan formában és kis mértékben bővülő portfólióval áll a Tisztelt Partnerek rendelkezésre. Mind szántóföldi, mind kertészeti vonalon a technológia minden egyes pontján tudunk termékeket, technológiát javasolni. A cég által forgalmazott több mint 70 féle termék ismertetése természetesen csak termékcsoportok szerint lehetséges. Kertészet: Az egyik legrégebben meglévő családot a YaraMilaTM Cropcare névre hallgató, szulfátos alaptrágyák adják. A jól bevált logika mentén elsősorban kálium túlsúlyos termékekről van szó, de található nitrogén- és foszfor túlsúlyos összetétel is. Legismertebb tagjai a YaraMilaTM Cropcare 8-11-23, 11-11-21, illetve a YaraMilaTM Complex 12-11-18. Az alaptrágyázást követően a fejtrágyázásra ajánlott termékek közül kiemelném a granulált kalcium–nitrát termékeket, név szerint a YaraLivaTM Tropicote-ot és YaraLivaTM Nitrabort. Mindkét termék 100%-ban vízoldható kalciumot (26% CaO) tartalmaz, mellette a leggyorsabban felvehető nitrogén forma, a nitrát–N (15%) található benne. A két termék közötti különbség minimális, a Nitrabornál a bór (0,3%), a Tropicote-nál egy plusz bevonó anyag. Arra mindenkinek felhívom a figyelmét hogy a kalcium szerepe egyre

fontosabb, mind a növény ellenálló képességét, minőségi paramétereit tekintve, mind a talaj védelme szempontjából. A következő tápanyag utánpótlási eszköz, amire felhívnám a figyelmet, az a lombtrágyázás lehetősége. A Yara kínálatában a széles hatásspektrumú YaraVitaTM Frutrel, YaraVitaTM Kombiphos és a YaraVitaTM Universal Bio mellett az egy hatóanyagot tartalmazó készítményeken át a teljes palettája megtalálható. Mindegyikre jellemző a rendkívül magas hatóanyag tartalom, esőállóság, tartamhatás, keverhetőség. Ez évtől kezdve a legfontosabb kertészeti lombtrágyáink literes kiszerelésben is elérhetőek. Fontos és jól ismert termékcsaládunk, a FerticareTM műtrágyák. Vízben 100%-ban, maradék nélkül oldódó kiváló minőségű NPK termékek mikroelemekkel kiegészítve, ezért kitűnően alkalmazhatók tápoldatozásra. A tápoldattal kijuttatott FerticareTM műtrágyák tápanyagát a növények gyökéren keresztül azonnal képesek felvenni és hasznosítani.

Szántó: A szántóföldi növénytermesztésnél két családot emelnék ki. Az első a YaraMilaTM, amelyet, többek között a melegen granulált gyártási technológia, a homogén összetétel, a magas hatóanyag tartalom, a kiváló oldékonyság, az egyenletes és pormenetes szemcse jellemez. Tavaszi kijuttatásra ideális termék az öszszes szántóföldi kultúránál, és azoknál a zöldségféléknél ahol a klórérzékenység nem fontos. Legismertebb összetételek a YaraMilaTM 8-24-24 és a YaraMilaTM 1627-7. A lombtrágyáknál az előbbieken kívül kiemelendő a legfontosabb növényfajok növényspecifikus termékei, a YaraVitaTM Gramitrel, a YaraVitaTM Brassitrel Pro és a YaraVitaTM Zeatrel. Ezek a termékek az adott kultúra tápelemigényeit figyelembe véve, azokat maximálisan kiszolgálva készültek. További információért látogasson el honlapunkra, keresse szaktanácsadóinkat, vagy kérdezze kereskedőjét! Gyuris Kálmán

Yara Hungária Kft. +36 30 383 934

MAGYAR TERMÉK Nonprofit Kft.

Hazai értékekre alapozunk Egy évtized alatt széleskörű országos ismertségre tett szert a Magyar Termék védjegyrendszer, amely segít a vásárlóknak abban, hogy igazoltan magyar termelésben előállított, megbízható árut választhassanak, a gyártóknak pedig abban, hogy megmutathassák ezt az arra fogékony, tudatos fogyasztóknak. Az induláskor az elsődleges célkitűzés az volt, hogy visszaállítsuk a magyar munka, a magyar termék és a magyar munkaerő becsületét a mindent elmosó, globalizálódó világban. Hosszú távú cél pedig megteremteni azt, hogy a magyar vásárló keresse, és büszkén válassza a védjegyekkel ellátott hazai termékeket. Kezdettől fogva azt szorgalmazzuk, hogy az alaptevékenységen túl az aktív használóknak biztos megtérülést és közösségi előnyöket nyújtsunk. Ezt igazolja többek között az is, hogy az elmúlt években folyamatosan bővült a védjegyhasználók köre, jelenleg több mint 150 vállalkozás közel 4000 terméke viseli a megkülönböztető jelöléseink valamelyikét. A védjegyrendszer nagy előnye a szektorsemlegesség, amely széleskörű felhasználást tesz lehetővé. Fontos, hogy az együttműködés valódi értékeken alapuljon, és a fogyasztói bizalom növekedjen. Védjegyhasználóként kivétel nélkül elérhetők a kiemelten kedvezményes közösségi beszerzések. Az FMCG termékek esetében pedig egyedülálló lehetőséget jelentenek a kedvezményes kereskedelmi és marketing promóciók. Éves szinten csaknem 20 aktivitást valósítunk meg a meghatározó üzletláncokban.

12

A védjegyhasználati jog megszerzése szigorú terméktanúsításhoz kötött, amely amellett, hogy erősíti a hitelességet, az üzletláncok számára is biztonságot jelent. Ennek eredményeként az elmúlt években aktív, stratégiai együttműködést sikerült kialakítani a legtöbb élelmiszerkereskedelmi lánccal. Emellett a piacon meghatározó tevékenységet folytató szakmai szervezetekkel – FM, NAK, Nébih, Fogyasztóvédelem– is szoros az együttműködés, a lobbi tevékenység. A védjegyhasználóink ezen kívül évente több alkalommal megoszthatják egymással tapasztalataikat, kapcsolatépítésre az évente egy alkalommal megrendezésre kerülő szakmai konferencia mellett partnertalálkozók és kisebb tematikus fórumok formájában biztosítunk lehetőséget. Fontosnak tartjuk azt, hogy egységes jelöléssel lehet sikeresen megszólítani a fogyasztót, segíteni őt a hazai termékek könnyű és egyértelmű felismerhetőségében. Bízunk benne, hogy az elért eredmények és számok minket igazolnak és a védjegyhasználói kör folyamatos bővülése hozzásegít eme célkitűzésünk eléréséhez. Védjegyhasználattal kapcsolatos további információkért keressék munkatársunkat: Nagy Klára titkár

+36 20 775 7786 nagy.klara@amagyartermek.hu www.amagyartermek.hu


<DUDWÁSDQ\DJHOOÁWÁVL PHJROGÁVRN $]13.QDNFVDNHJ\IÉOHPÉUWÉNHJ\VÉJHYDQD] HUHGPÉQ\$<DUD0LODyQHPFVDNMREEWHUPÉVW PDJDVDEEPLQÕVÉJHWEL]WRVÍWKDQHPMHOHQWÕVHQ FVÖNNHQWLNÖOWVÉJHLW$<DUD0LODySUÉPLXP13. WHUPÉNHNPH]RÉVPLNURHOHPWDUWDORPPDO UHQGHONH]QHNKRJ\¶QDQÖYÉQ\HLV]ÁPÁUDKDUPR QLNXVVSHFLÁOLVWÁSDQ\DJHOOÁWÁVWEL]WRVÍWKDVVRQ $<DUD0LODyPÛWUÁJ\DFVDOÁGPLQGHQWDJMDD QÖYÉQ\HNLJÉQ\HLQHNOHJLQNÁEEPHJIHOHOÕÖVV]HWÉ WHOHNHWWDUWDOPD]]D $PDJDVKDWÓDQ\DJWDUWDORPÉVDNLYÁOÓIL]LNDLWX ODMGRQVÁJRNJDUDQWÁOMÁNWHUPÉNHLQNKDWÉNRQ\VÁJÁW $0LODQÉYDUÉJLQRUYÉJePLNODtV]ÓEÓOHUHGPHO\ QHNMHOHQWÉVHVLNHU

6]DNWDQÁFVDGÓN ©UL)HUHQF NHUHVNHGHOPLYH]HWÕ WHO HPDLOIHUHQFHUL#\DUDFRP *\XULV.ÁOPÁQ V]DNWDQÁFVDGÓ'ÉO0DJ\DURUV]ÁJ WHO HPDLONDOPDQJ\XULV#\DUDFRP 7ÓWK0LOHQD V]DNWDQÁFVDGÓ'ÉOGXQÁQWÚO WHO HPDLOPLOHQDWRWK#\DUDFRP 'U7ÉUPHJ-ÁQRV V]DNWDQÁFVDGÓ©V]DN'XQÁQWÚO WHO HPDLOMDQRVWHUPHJ#\DUDFRP 7ÓWK*ÁERU V]DNWDQÁFVDGÓ©V]DN0DJ\DURUV]ÁJ WHO HPDLOJDERUWRWK#\DUDFRP .RYÁFV$QGUÁV NHUWÉV]HWLV]DNWDQÁFVDGÓ .HOHW0DJ\DURUV]ÁJ WHO HPDLODQGUDVNRYDFV#\DUDFRP 6]DEDUL6]DEROFV V]DNWDQÁFVDGÓ.Ö]ÉS$OIÖOG WHO HPDLOV]DEROFVV]DEDUL#\DUDFRP

ZZZ\DUDKXuZZZIDFHERRNFRP<DUD+XQJDULD

13

¼J\IÉOV]ROJÁODW


Szarvasmarha itatĂĄsa ĂŠs eszkĂśzei A szarvasmarhĂĄk vĂ­zszĂźksĂŠgletĂźk egy rĂŠszĂŠt a zĂśld- ĂŠs lĂŠdĂşs takarmĂĄnyokkal felveszik. Nagy melegben ĂŠs szĂĄraz takarmĂĄnyok etetĂŠse esetĂŠn a vĂ­zfogyasztĂĄs nĹ&#x2018;. Ă ltalĂĄnos szabĂĄly, hogy annyiszor itassunk, ahĂĄnyszor etetĂźnk. Olyan ĂśnitatĂłkat ĂŠrdemes hasznĂĄlni, amelyekbĹ&#x2018;l a szarvasmarha kellĹ&#x2018; minĹ&#x2018;sĂŠgben ĂŠs mennyisĂŠgben, a szĂźksĂŠges idĹ&#x2018;ben fogyaszthatja el a vizet. Az itatĂĄstechnika hiĂĄnyossĂĄgai alapvetĹ&#x2018;en korlĂĄtozzĂĄk a termĂŠk-elĹ&#x2018;ĂĄllĂ­tĂĄs hatĂŠkonysĂĄgĂĄt! A tehĂŠn itatĂłvĂ­z-igĂŠnye fĂźgg a laktĂĄciĂłs ĂĄllapotĂĄtĂłl, a tejtermelĂŠsĂŠtĹ&#x2018;l, a lĂŠghĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠklettĹ&#x2018;l, az elfogyasztott takarmĂĄny szĂĄrazanyag-tartalmĂĄtĂłl ĂŠs az itatĂłvĂ­z hĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠkletĂŠtĹ&#x2018;l. Tapasztalatok szerint a 15 °C-os kĂśrnyezetben tartĂłzkodĂł, szĂĄrazonĂĄllĂł tehĂŠn ĂĄtlagos napi vĂ­zigĂŠnye 40â&#x20AC;&#x201C;50 liter, de a napi 30 liter tejet termelĹ&#x2018; tehĂŠn ĂĄtlagos vĂ­zigĂŠnye mĂĄr 90â&#x20AC;&#x201C;100 litert is elĂŠri. A lĂŠghĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠklet nĂśvekedĂŠsĂŠvel megnĹ&#x2018; a tehĂŠn ivĂłvĂ­zigĂŠnye. Ă?gy a szĂĄrazonĂĄllĂł tehĂŠn ĂĄtlagos napi vĂ­zigĂŠnye 30 °C-os kĂśrnyezetben 62 liter, de a 30 liter tejet adĂł tehĂŠn ĂĄtlagos napi igĂŠnye mĂĄr 113 liter! MegfigyelĂŠsek szerint a tehenek kevesebb vizet isznak lĂŠdĂşs zĂśldtakarmĂĄnyozĂĄsnĂĄl, mint a szĂĄraztakarmĂĄnyozĂĄsnĂĄl. Az itatĂłvĂ­z optimĂĄlis hĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠklete tĂŠlen 14â&#x20AC;&#x201C;16, nyĂĄron 20â&#x20AC;&#x201C;22 °C. A tehenek az optimĂĄlis hĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠkletĹą vĂ­zbĹ&#x2018;l ĂĄtlagosan tĂśbbet isznak, mint amikor az ennĂŠl hidegebb, vagy melegebb. A tehĂŠn ivĂłvĂ­zfogyasztĂĄsa TejtermelĂŠs KĂśrnyezeti levegĹ&#x2018; hĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠklete (liter/tehĂŠn/ (°C) nap) 0

15

30

ret inni. A szinttartĂłs ĂśnitatĂłk nagyobb vĂ­zterĂźk miatt biztosĂ­tjĂĄk a szarvasmarha szĂĄmĂĄra a megfelelĹ&#x2018; vĂ­zmennyisĂŠget. Egyedi ĂŠs csoportos kivitelben kĂŠszĂźlnek. A csoportos szinttartĂĄsos ĂśnitatĂłkat temperĂĄlĂł berendezĂŠssel is ellĂĄtjĂĄk. A szelepeseket leginkĂĄbb kĂśtĂśtt tartĂĄsban, az egyedi ĂşszĂłsakat a borjĂşnevelĂŠsben, a temperĂĄlt szinttartĂłs ĂśnitatĂłkat pedig a kĂśtetlen tartĂĄsĂş szarvasmarhĂĄk itatĂĄsĂĄra hasznĂĄljĂĄk.

HozzĂĄfĂŠrĂŠs az ĂśnitatĂłhoz A tehĂŠncsoporthoz tartozĂł itatĂłhelyek szĂĄma, az itatĂłtĂŠr mĂŠrete ĂŠs kialakĂ­tĂĄsa, az itatĂłk istĂĄllĂłn belĂźli helye sem mellĂŠkes. MegfigyelĂŠseink szerint egy tehĂŠncsoporthoz legalĂĄbb kĂŠt itatĂĄsi hely szĂźksĂŠges. Egy itatĂłhely esetĂŠn ugyanis a rangidĹ&#x2018;s tehĂŠn agresszĂ­v viselkedĂŠsĂŠvel korlĂĄtozza a tehĂŠncsoport tĂśbbi tagjĂĄnak vĂ­zhez jutĂĄsĂĄt. Az itatĂłk istĂĄllĂłn belĂźli kedvezĹ&#x2018; helye ĂĄltalĂĄban a pihenĹ&#x2018;boksz-sorok vĂŠgĂŠnĂŠl, az ĂĄtjĂĄrĂłkban talĂĄlhatĂł. NĂŠhĂĄny alaprajzi elrendezĂŠsnĂŠl jĂł megoldĂĄs lehet az itatĂł kĂźlsĹ&#x2018; falba valĂł elhelyezĂŠse is. Az itatĂłkat sose helyezzĂźk a jĂĄszolkorlĂĄt vonalĂĄba az etetĹ&#x2018;tĂŠrre, mivel az csĂśkkenti az egy tehĂŠnre jutĂł fajlagos jĂĄszol hosszĂĄt, vizesebb takarmĂĄnyt ĂŠs csĂşszĂłsabb etetĹ&#x2018;teret eredmĂŠnyez! Ă ttekintĂŠs az ĂĄrakrĂłl (az ĂĄrak termĂŠszetesen jelentĹ&#x2018;sen eltĂŠrhetnek): SzinttartĂłs ĂśnitatĂłk: VĂĄlyĂştĂŠrfogat HosszĂşsĂĄg (liter) (m)

Anyag

FĹątĂŠsi teljesĂ­tmĂŠny (W)

Kivitel

Ă r ĂĄfa nĂŠlkĂźl (ezer Ft/db)

50

1500

rozsdamentes acĂŠl

200

lĂĄbakon ĂĄllĂł, kibillenthetĹ&#x2018;.

220â&#x20AC;&#x201C;350

50

1500

rozsdamentes acĂŠl

200

falra szerelhetĹ&#x2018;, kibillenthetĹ&#x2018;

200â&#x20AC;&#x201C;330

70

2000

rozsdamentes acĂŠl

200

lĂĄbakon ĂĄllĂł, kifordĂ­thatĂł

220â&#x20AC;&#x201C;370

70

2000

rozsdamentes acĂŠl

200

falra szerelhetĹ&#x2018;, kifordĂ­thatĂł

200â&#x20AC;&#x201C;360

HĹ&#x2018;szigetelt labdĂĄs ĂśnitatĂłk ĂĄrai: Ă&#x2013;nitatĂł fajtĂĄja

TartĂĄly tĂŠrfogata (liter)

ItathatĂł tehĂŠnszĂĄm (tehĂŠn/db)

Ă r ĂĄfa nĂŠlkĂźl (ezer Ft/db)

KĂŠtlabdĂĄs ĂśnitatĂł

100

30â&#x20AC;&#x201C;60

100â&#x20AC;&#x201C;230

KĂŠtlabdĂĄs ĂśnitatĂł

80

20â&#x20AC;&#x201C;40

90â&#x20AC;&#x201C;220

EgylabdĂĄs ĂśnitatĂł

25

10â&#x20AC;&#x201C;20

70â&#x20AC;&#x201C;200

* colos vĂ­zcsatlakozĂĄs; fagymentessĂŠg mĂ­nusz 20â&#x20AC;&#x201C;25 °C hĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠkletig; mĹąanyagbĂłl kĂŠszĂźlt itatĂłhĂĄz

VĂ­zfogyasztĂĄs (liter/tehĂŠn/nap) 0

37

46

62

10

47

65

83

20

63

81

99

30

77

95

113

40

91

109

127

* MGI mĂŠrĂŠs

A tartĂĄsi ĂŠs takarmĂĄnyozĂĄsi technolĂłgiĂĄtĂłl fĂźggĹ&#x2018;en a szarvasmarhĂĄkat itathatjuk termĂŠszetes vĂ­zforrĂĄsbĂłl (patak, folyĂł); kĂşt vagy tartĂĄlykocsi mellett, vĂĄlyĂşbĂłl; jĂĄszolbĂłl; vĂśdĂśrbĹ&#x2018;l. Leggyakrabban ĂśnitatĂłkat alkalmaznak. A gyakorlatban kĂŠtfĂŠle rendszerĹą ĂśnitatĂł terjedt el. A szelepes, csĂŠszĂŠs (nyomĂłkaros) ĂŠs a szinttartĂłs (ĂşszĂłs). A szelepes, csĂŠszĂŠs ĂśnitatĂł csak kevĂŠs vizet tud tĂĄrolni, ugyanakkor a szarvasmarha nagy kortyokban sze-

14

A kĂśzlekedĂŠsi tĂĄvolsĂĄg minimalizĂĄlĂĄsa cĂŠljĂĄbĂłl az itatĂłk ĂŠs ĂĄtjĂĄrĂłk elhelyezĂŠsĂŠrĹ&#x2018;l 25â&#x20AC;&#x201C;30 mĂŠterenkĂŠnt cĂŠlszerĹą gondoskodni, vĂŠgig az istĂĄllĂłban. Az itatĂł kĂśrnyezetĂŠben megfelelĹ&#x2018; helyet kell biztosĂ­tani, hogy az itatĂł kĂśrĂźl jĂĄrkĂĄlĂł tehenek ne zavarjĂĄk az ĂŠppen ivĂł ĂĄllatokat. Ha mindezt betartjuk, biztosak lehetĂźnk benne, hogy teheneink tejtermelĂŠsĂŠt az ivĂłvĂ­z hiĂĄnya nem akadĂĄlyozza. ItatĂĄsra csak tiszta, friss, 15â&#x20AC;&#x201C;18 °C hĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠkletĹą vĂ­z alkalmas. Az emlĂ­tettnĂŠl lĂŠnyegesen hidegebb, vagy melegebb vĂ­zbĹ&#x2018;l az ĂĄllatok kevesebbet fogyasztanak, Ă­gy az ivĂłvĂ­zszĂźksĂŠgletĂźket nem elĂŠgĂ­tik ki. Ez a veszĂŠly kĂźlĂśnĂśsen tĂŠlen fenyeget. Ilyenkor a vizet melegĂ­teni kell. A kĂśtetlenĂźl tartott hĂ­zĂł marhĂĄk itatĂĄsa legcĂŠlszerĹąbb a nyĂ­lt vĂ­ztĂźkrĂśs, t MĂ&#x2030;RLEGJAVĂ?TĂ S temperĂĄlt vizĹą ĂśnitaELEKTRONIKUS t GYĂ RTĂ S tĂłkkal oldhatĂł meg. Ă LLATMĂ&#x2030;RLEG t HITELESĂ?TĂ&#x2030;S ELADĂ&#x201C;! A nyĂĄri melegben t .²3-&(&-"%ÂŤ4 viszont figyelni kell a kĂłrokozĂłk esetleges elszaporodĂĄsĂĄra. Az itatĂł edĂŠnyeket rendszeresen tisztĂ­tsuk meg. Ferenc Tibor +Ă&#x2DC;[TB-Ă&#x2C6;T[MĂ&#x2DC;ttUSJFEFS!DJUSPNBJMIVt'FIĂ?SHZBSNBU ,JTHZBSNBUV"


15


Ökológiai megoldások minden gyümölcstermesztőnek Ezzel a címmel nagyszabású rendezvényt tartott a Holland Alma Kft. Gyümölcsfaiskola, a Biocont Kft. és Naturalma ZRt. A házigazda elmondta, hogy hozzávetőlegesen száz látogatóra számítottak, végül közel háromszázan jelentek a vásárosnaményi Hunor Hotelben. A rendezvényt Rácz Imre a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Agrárkamara elnöke nyitotta meg. Megnyitójában elmondta, hogy az ökológiai gazdálkodás terjedése és kiszélesedése világ és európai trend, melynek jelei Magyarországon is egyre meghatározóbbak. A biotermékek iránti kereslet jelenleg kielégítetlen és ezek az igények folyamatosan növekednek, miközben a termelés felfutásának üteme ezt közel nem képes követni. Ezen kívül beszélt arról, hogy a jelenleg beérkezett ültetvénytelepítési pályázatok forrásigénye közel sem merítették ki a rendelkezésre álló keretet. A kamara elnöke arról beszélt, hogy az első körben hiánypótolt pályázatok gazdái kezdjék el beruházásaikat saját erőből saját kockázatra, mert várhatóan pozitív határozatokat fognak kézhez

Kávássy Péter

kapni. Kérte a jelen lévőket hogy a telepítések során a hazai faiskolák szaporítóanyagát részesítsék előnyben. A megnyitó után Kávássy Péter a Holland Alma Gyümölcsfaiskola tulajdonosának előadása következett. Prezentációjában bemutatta, hogy hogyan vált húsz év alatt egy magyar faiskola a rezisztens fajták szaporítójává és szakértőjévé, valamint milyen kutatási háttér támogatja a faiskola munkáját. Beszélt róla, hogy milyen eredményeket ért el a faiskola az elmúlt 8 évben gyümölcs fajta és alanyinnováció területén. Ezt követően Baráth István a Naturalma Zrt. ügyvezetője vette át a szót. Elmondta, hogy a 2008-ban gyökerező és 2010-ben elindult Naturalma Program kapcsán már több, mint 350 hektár új típusú ültetvény létesült. A program új, varasodás ellenálló almafajták, honosítását, szaporítását és elterjesztését tűzte ki célul. A benne szereplő fajták mind ellenállóak, tetszetősek, magas élvezeti értékűek és ezek mellett még jól tá-

16

rolhatóak is. A fajtákat Magyarországon és számos más európai országban is kizárólagosan csak a Holland Alma Kft. szaporítja és forgalmazza. Ezekhez technológiai ajánlást és szaktanácsadást is biztosít, valamint hatékony marketingaktivitással segíti a gazdákat abban, hogy a megtermelt gyümölcsüket piacra is tudják juttatni. A cégvezető bemutatta, milyen eredményeket értek el a piacszervezés területén. Beszámolt róla, hogy a fajtaújdonságok milyen fogadtatásra találtak a Spar és Interspar áruházak polcain, valamint a nagybani piacon. A következő előadó Babicz Szabolcs volt a Holland Alma részéről. A faiskolavezető a 2017-es fajtaújdonságokról beszélt. Először az alma fajtaszortiment újdonságait ismertette. Beszélt a Naturalma fajtakör legfiatalabb tagjáról az Allegro-ról. A faiskolavezető „júliusi Gála”-ként aposztrofálta a fajtát, mely teljes mértékben varasodás és lisztharmat rezisztens (poligénes rezisztencia). Július 10–15 körül egy menetben szüretelhető, gyümölcsmérete közepes, piros fedőszíne intenzív. Íze a Gáláéval vetekszik, de azzal ellentétben nem varasodik, 6–8 növényvédelmi fordulóval tökéletesen megvédhető és fán hagyva sem reped ki. Ezen kívül ismertette a Galarina fajtát, melyet úgy nevezett: „javított Florina”. Ízét a Gálától, ellenálló képességét a Florinától örökölte, de annál jobban színesedik és tárolható. Majd következett a Galiwa. A faiskolavezető erről a rezisztens fajtáról „szeptemberi Gála” jelzővel beszélt. Már régen keressük a Gála rezisztens alternatíváját. Kevés fajta érik augusztusban, ami igazán jó ízű. A Gála klónok ilyenek, viszont egyrészt növényvédelmileg problémásak, másrészt pedig talán már sok is van belőlük eltelepítve. Minden termelő igyekszik kihasználni egyrészt a rezisztencia által nyújtott előnyöket, másrészt pedig kerülni az októberi érési idő munkacsúcsait. A Galiwát rezisztenciája, Gálát felülmúló íze és szeptemberi érése biztosan a legkedveltebb fajták közé fogja emelni. A 2017-es év igazi nagy alma fajtaújdonsága és áttörése a Bonita fajta megjelenése lesz! A Bonitát a Holland Almánál 2011 óta teszteljük kíséreti kertünkben – I-406 kódnéven – tehát már 5 év termesztési tapasztalat birtokában vagyunk. Az általunk évekig „inégyszázhatként”

említett fajta idén októberben Bonita néven debütált a Bolzanóban megtartott „Bonita day” keretében. Ez az október eleji, közepesen nagy gyümölcsmérettel rendelkező, arányos fát nevelő fajta nagyon jól színesedik és élénkpiros fedőszínével vonzza a termelő és a vásárló szemét egyaránt. Tökéletes rezisztenciát mutat varasodással és lisztharmattal szemben! Nagyon jól tárolható és kiemelkedően jó ízű alma. Termőrefordulása minden alanytípuson korai, termőképessége kiemelkedő. „A fajtát talán az Pink lady rezisztens alternatívájaként definiálnám” – mondta a faiskolavezető. Majd megemlített néhány nem resziztens fajtaújdonságot is. Az almák után a szilva fajtaújdonságok következtek. A „Szuperszilva”-ként elhíresült Topend Plusz mellett a Kulinaria és a Jofela fajták ismertetése következett. Az okótberi érésű Topendet már nem csak a termelők ismerik és kedvelik, hanem a kereskedők és a fogyasztók is. A nagy méretű, magas cukortartalmú gyümölcs minden felhasználási irányban keresett. Babicz Szabolcs előadását kolléganője Uhrin-Hibján Anikó búcsúztatásával zárta, akivel tizenkét évet dolgozott együtt, s egyben bemutatta Kötél Róbertet, aki a távozó kolléganő helyét pótolja a Holland Almánál. Valamint bemutatásra került Dr. Cehla Béla, a Holland Alma Kft. új ügyvezetője, aki egyben házigazdája is volt a rendezvénynek. Az előadás sorozat második felét Tarcza Tamás, a Biocont Hungária Kft szaktanácsadója kezdte meg. A Biocont jelenleg komplex megoldásokat kínál a gyümölcsösök ökológiai védelmére. Az egyik legérdekesebb technológiai elem az almamolyok és egyéb molykártevők ellen irányuló feromon légtértelítéses megoldás, ami megakadályozza a molykártevők párosodását így peterakását is. A technológia előnyei és korlátai is ismertetésre kerültek. Tarcza Tamás elmondta, hogy a módszer alkalmazásával kémiai hatóanyag maradék nincs, hiszen permetszer kijuttatás sem történik. A légtértelítéses módszer biológiai védekezéssel is kiegészíthető. Több más biotermelésben alkalmazott technológiai elem és termék mellett kiemelt szerepet szánt a Biocont a narancsterpén alapú termékeknek. Ezek főként adjuvánsként alkalmazhatók, de a jelenlévők hozzáfűzték, hogy a narancsolaj készítmények – vízelvonó hatásuk miatt – nagyon


jó hatással szolgálnak levéltetvek és lisztharmat elleni védekezésben is. A Biocont érdekes beszámolója után Böszörményi Sándor fülesdi bio gyümölcstermelő számolt be ökológiai termesztéssel kapcsolatos viszonyáról, piaci lehetőségekről és a termelés napfényes, valamint árnyoldalairól is. Érdekes volt hallgatni egyéni látásmódját és motivációját A záróelőadást ismét a Holland Alma faiskolavezetője tartotta. A metszés élettani alapjain kívül az idei évi hajtásnövekedési és rügyképzési sajátosságait figyelembe vevő, fajtákhoz és termőhelyhez igazított metszési taktikákról beszélt. A nagy sikerű rendezvénynek folytatása a közeli jövőben más helyszíneken is várható! Figyeljék a Holland Alma weblapját!

.LYiOyPLQĞVpJĬDOPD

www.hollandalma.hu

A fémzárolt vetőmag fontossága A minőségi növénytermesztés alapja a megfelelő fajta- és vetőmaghasználat. A kiváló minőségű, ellenőrzött körülmények között előállított és minősített vetőmag használata az egyik alapfeltétele a színvonalas és gazdaságos termelésnek. Szakmai szempontból éppen ezért kívánatos, hogy a termőföldbe mindig államilag fémzárolt vetőmagok kerüljenek. A fémzárolt vetőmag használat és az azt megalapozó vetőmag szaporító terület nagysága az elmúlt években történelmi mélypontra süllyedt, a gazdák próbálják a költségeket a fémzárolt vetőmag mellőzésével csökkenteni, pedig a saját gazdaságban megtermelt vetőmag használata nem jelent megtakarítást a gazdálkodó számára. Milliárdokban mérhető károkat okozott a magyar mezőgazdaságnak, hogy génmódosított (GMO) vetőmagok kerültek ki a termelőkhöz. A géntechnológiával módosított vetőmagot vagy szaporítóanyagot pedig a Magyar Köztársaság területén tilos forgalomba hozni, vagy köztermesztésbe bocsátani. Továbbá a GMOmentességért magyarországi előállítású vetőmag esetén az előállítója, más esetben az első magyarországi forgalomba hozója felel. A szennyezett vetőmagot birtokosa haladéktalanul köteles elkülöníteni, amint tudomást szerzett a szennyezésről. A szennyezett vetőmagból termett növényt zárolni kell, és nem takarítható be, meg kell semmisítenie úgy, hogy a szennyezés ne terjedhessen tovább. Mindezek miatt tehát csak a fémzárolt vetőmag jelenti a garantált fajtaazonosságot. A nemesítés során elért hozamnövekedést, a kiszélesített ellenálló-képességet és az egyre jobb, illetve speciális minőségű fajták nyújtotta előnyöket csak a fémzárolt vetőmag vetésével használhatjuk ki. Ismert, kipróbált, hazai viszonyok között vizsgázott fajtát használjunk, mert csak ezek mellett garantált, hogy a kivett vetőmagunk legalább 85%-a kicsírázik. Így vehetjük csak biztosra, amit széleskörű szántóföldi kísérletek is bizonyítanak, hogy a fémzárolt vetőmaghasználat többlettermést eredményez majd nekünk. Hreskóné Vass Judit

MAGICAL A kalcium folyamatos hozzáférésének biztosítása DWHUPpVQ|YHNHGpVLGĞV]DNiEDQ

www.timacagro.hu

ÉOODPLODJHOOHQŋU]|WWIpP]iUROWV]yMDYHWŋPDJ Közvetlenül a termelőtől – a termelőnek Fajtaválasztékunk: 1 tonnás BIG-BAG zsákban vagy 50 kg-os zsákban kívánság szerint.

• ANNUSHKA (nagyon korai 000) • MENTOR (igen korai 0) • GLADIATOR ( igen korai 0) • SPONSOR (közép korai I)

Szállítási és fizetési feltételekkel kapcsolatban hívjon Bennünket: Szójamag Kft • 7940 Szentlőrinc Kodály Z. u. 1/B Dr. Bárány Sándor ügyvezető • Tel.: 30/3361-597 E-mail: szojamag@gmail.com

17


Hed-Land Hungária Kft. = Minőség Minőségi gyümölcstermesztésünk egyik fontos alappillére a megfelelő tápanyagellátás. A tápanyagellátással a növény igényeinek kielégítése, a növény egészségének megőrzése (immunitás, növényvédelem), extraprofit elérése a fő cél. Ehhez nyújt segítséget a Hed-Land Hungária Kft. kiváló minőségű lombtrágyái, biostimulátorai. Gyümölcstermesztésünk során nagyon sokféle tápanyagot juttatunk ki. A vegetáció kezdeti időszakában, virágzáskor az egyik legfontosabb tápelem a bór. A HedLand Hungária Kft. által forgalmazott HedLand Bórmix 150 g/l bórt tartalmaz, aminek hasznosulását a benne található molibdén (7,5 g/l) is gyorsítja. A bór megtermékenyülésben, rügydifferenciálódásban, virágszervek fejlődésében játszik fontos szerepet, a sejtfal stabilitását fokozza, részt vesz a növekedés szabályozó anyagok képzésében. A megterményülés után azonnal elkezdődik a sejtek növekedése és azok száma is gyorsan nő. Annak érdekében, hogy a sejtfal megfelelő stabilitású legyen, szép, egészséges, jól tárolható gyümölcsöket szüreteljünk elegendő mennyiségű kalciumot kell biztosítanunk. A kalcium sejtfal alkotó, ezáltal a hús keményebb, a gyümölcs fiziológiai betegségekre kevésbé fogékony, jól tárolható lesz, repedésre kevésbé lesz hajlamos. Erre nyújt segítséget a kedvező ár-érték arányú Carnival, amely 15% kalciumot, 2% magnéziumot, 0,5% bórt, 0,2% cinket és 10% nitrogént tartalmaz. A nitrogén tartalmának köszönhetően az aminosav képződésén keresztül segíti a a fehérjeszintézist.

Golden Delicious Reinders®, Nyírmada

ható lombtrágya összetétele: nitrogén 20%, foszfor 8%, kálium 14%, kén 9,7%, magnézium 2%, mangán 0,26%, réz 0,2%, cink 0,14%, bór 0,04%, vas 0,02%, molibdén 0,006%. Olyan területeken, ahol a talajra kiszórt műtrágyák bizonyos környezeti feltételek miatt már kevésbé hasznosulnak a Headland Komplex levélre való kipermetezése csökkentheti a relatív tápanyaghiányt, segíti a növény életét azzal, hogy az antagonisták egymás között harmóniát teremt. A gyümölcs érése során színesítő hatással bír a magas kálium tartalmú (32,9%) Headland Hi-K készítmény. Csonthéjasoknál főleg cseresznyénél fő probléma a repedésre való hajlam csökkentése. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy Headland Hi-K felhasználása csökkenti a gyümölcsök repedését. Mind a színesítő, mind a gyümölcs keménységét növelő hatást fokozni tudjuk, amennyiben a Hedlan Alga és a Headland Hi-K terméket együttesen alkalmazzuk.

SZÁRAZ IDŐBEN IS Mg NÖVEKSZIK... Mn

+

HEADLAND KOMPLEX NAT HEADLAND ALGA ALGAKIVO

Mikor érdemes kijuttatni? • Virágzás után folyamatosan, • gyümölcs növekedés folyamatában 6–12 alkalommal, • sejtszám növekedés, sejt nagyobbodás, hormonkezelés esetén – kálcium pótlás,

Scarlet Spur®Evasni (S), Nyírtelek

18

K

P

N

Cu

Zn

B

S

Fe Mo

www.hedland.hu

• rügyfeltöltés differenciálódás idején, • augusztus – „tárolási betegségek ellen”. A gyümölcs növekedését segíti elő a növényi hormonokban gazdag Hedland Alga készítmény. Az Ascophylium nodosum alga mellet 8% nitrogént, 8,8% foszfort, 6,2% káliumot, plussz magnézium, réz, bór, vas, molibdén, cink mikroelemeket is tartalmaz. Ezen kívül megtalálhatóak még benne aminosavak is, amelyek a fehérjék felépítéséért felelősek. Serkenti a sejtosztódást, sejtnövekedést és az anyagcserét, ezáltal használatával a tavaszi hűvös időjárás esetén a stressztűrő képesség is nő. Alkalmazásának ideje virágzás előtt és után, majd a gyümölcsnövekedés időszakában illetve érés előtt. A gyümölcs egyenletes fejlődéséhez azonban több elemre is szükség van. A Headland Komplex készítmény alkalmazásával, amely 11 féle mikro-, mezo- és makro elemet tartalmaz, tudjuk biztosítani az immunrendszer megfelelő működését és a növény normális növekedését. A könnyen old-

Lényeges, hogy a minőségi gyümölcs termesztése, a megnövekedett termésmennyiség nagyobb tápanyag igényt jelent. A Hed-Land Hungária Kft. premium kategórás, magas tápelem tartalmú készítményei ebben nyújtanak segítéget. Alkalmazásukkal garantált a minőségi, homogén, export piacképes gyümölcsök szüretelése. Bővebb információt találhat a www. hedland.hu honlapunkon. Amennyiben kérdésük van a készítményekkel, technológiákkal kapcsolatban hívják szaktanácsadóinkat! Kalydi Tamás 0670/674-3319, Illés Attila 0630/900-1130 Kollégáink szívesen állnak a rendelkezésükre.

Telephely: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. 10.


Hatékony és szermaradék-mentes növényvédelem Biocont termékekkel A versenyképes gyümölcstermesztés egyik alapfeltétele ma már a kiváló minőségen és mennyiségen túl a termés szermaradékmentessége is. E feltételek megvalósításához kínál korszerű megoldásokat a Biocont Magyarország Kft. hagyományos, AKG és BIO termelőknek!

• Közvetlen felület felszárító hatás • Újranedvesítő hatás • Magas hatékonyság, melyről videókat láthat az interneten

Új, hatékony módszer a tél végi lemosásra A lemosó permetezések általában valamilyen olaj, illetve növényvédő szer kombinációját tartalmazzák, melyek célja az áttelelő károsítók gyérítése annak érdekében, hogy az induló fertőzési nyomás szignifikánsan alacsonyabb legyen. Az olajok hátránya, hogy a permetléfedésük és penetrációjuk – ami alapvető lenne annak érdekében, hogy a legkisebb kéregrepedésekbe is bejusson a permetszer – messze nem tökéletes. Azonban rendelkezésre áll egy teljesen új hatóanyagú és hatásmechanizmusú adjuváns készítmény: a WETCIT, amelyet hozzáadva az olajtartalmú készítményekhez azok hatékonysága pozitív irányba változik. A WETCIT egy kiemelkedő nedvesítő hatású, a permetlé penetrációt nagymértékben javító, természetes összetevőjű új adjuváns alkohol-etoxilát hatóanyaggal. A készítmény hatóanyaga felszárítja a kezelt felületet és újranedvesítő képességével a társ kontakt hatóanyagokat újra aktiválja! (paraffinolajjal kombinálva csak rügynyugalmi állapotban használható!) Kiemelkedő módon javítja a permetlé terülését, a WETCIT-tel kijuttatott növényvédő szer a legkisebb kéregrepedésekbe is bejut, még durva kérgű fák esetében is. Ráadásul teszi ezt úgy, hogy 0,15–0,3%-os koncentrációban már tökéletesen működik. Azon gazdák, akik a lemosó permetezésről lecsúsztak, és rügypattanás megtörtént, de félnek a paraffinolajok perzselő, befojtó hatásától válasszák a WETCIT és a különféle réz-hidroxid és mikronizált kén készítmények kombinációit. Vegetációs időszaktól kezdve pedig kontakt és felszívódó növényvédő, kondicionáló készítmények hatását látványosan elősegíti a WETCIT! Minden permetezéshez 0,15% dózisban ajánlott a használata!

Összefoglalva: • Kiemelkedő nedvesítő hatás, minden más adjuvánsnál jobb permetléfedés és penetráció • A partner növényvédő szer hatékonyságának jelentős növelése

esetekben a moly elleni szereket teljesen kiváltani. Kirakási ideje egy évben egyszer, az első nemzedék rajzása előtt. A japán ISOMATE diszpenzerek biztosítják az egész szezonra szóló állandó feromon szintet az ültetvény légterében, továbbá az egyedülállóan hosszú 150– 180 napos hatástartamot. A technológia ISOMATE CLR néven az almamoly és az almailonca, ISOMATE OFM rosso néven a keleti gyümölcsmoly és a szilvamoly ellen alkalmazható.

Nyugat-Európában a molyvédelem gerincét képezi ez a technológia! Szüret közben:

Kiemelkedő hatékonyságú védelem az almamoly ellen! Mi is az a feromon légtértelítés? A technológia lényegre a párosodás gátlás. Az ültetvény légterébe nagy töménységben juttatjuk ki a kártevő molylepke faj szexferomonját, mintegy feromonfelhőbe burkolva a teljes ültetvényt. A szexferomon kijuttatására a speciális kialakítású ISOMATE párologtató eszközök (diszpenzerek) szolgálnak, melyek gyárilag vannak feltöltve a célkártevő faj szexferomonjával. Ezeket az eszközöket kell egyenletesen kihelyezni az ültetvényben, a hajtásokra való egyszeri rácsavarással, célkártevőtől függő mennyiségben. A párologtatókból folyamatosan kiáramló nagy mennyiségű szintetikus szexferomon elfedi a nőstények természetes feromonját, így a hímek nem tudnak rátalálni a nőstényekre. Így a párosodás, tehát a nőstények megtermékenyülése és peterakása elmarad, vagy jelentős mértékben lecsökken. A technika alkalmazhatóságának legfontosabb kritériuma az ültetvény mérete: az optimális területméret 3 ha-nál kezdődik, a minimális méret nehezen állapítható meg, hiszen többen eredményesen alkalmazták 1–3 ha-os gyümölcsösben is – különösen jéghálós ültetvényben. A légtértelítéses technológiát mint a növényvédelmi rendszer egy elemét kell kezelni, és a helyi viszonyoknak megfelelően kell az ültetvény tulajdonságaihoz adaptálni. A légtértelítéssel a védelem hatékonyságát tudjuk jelentősen növelni, a molypopulációt leszorítani és a rovarölő szer felhasználást jelentősen csökkenteni, vagy akár egyes

Egyre gyakoribb problémát jelent a termelőknek, hogy az ország egyes területein az almamolynak a 3. nemzedékét is megtalálták, melyek a szüret közbeni károsítás felelősei! Ebben az időszakban a MADEX (csak almamoly) és a DIPEL (lepkehernyók engedélyokirat szerint) készítmények használata kihagyhatatlan, mivel várakozási idejük 1 és 2 nap! Permetező vizeink Ph értékét 5,5–6,5 -re állítsuk be az alkalmazásukkor! Madex és Dipel készítményeket az első áprilisi rajzások után, a lárvakelés időszakától alkalmazhatjuk a szezon végéig! Jó időzítés= magas hatékonyság!

AKG-ban kötelező szex-feromon csapdákat az egyik legkedvezőbb áron!

DELTASTOP néven keresse, kérje az Agroker munkatársaitól! (2 db/ha az előírás). Zöldség-, gyümölcs termesztők részére színes fogólapok is elérhetők! Tarcza Tamás

Biocont Magyarország Kft. Bővebb információért keresse Biocont szaktanácsadónkat: Tarcza Tamás – tel: 06 20 5757 281 e-mail: tarczat@biocont.hu

Biocont Magyarország Kft. – A XXI. század növényvédelme. 19


Európai Uniós jogszabály szerint a tagállamokban a permetező gépeknek legkésőbb 2016. november 26. napjáig műszaki felülvizsgálaton kell átesniük. E dátumot követően az EU területén csak sikeres műszaki felülvizsgálaton átesett permetező

jelentősen csökkenthető a növényvédelem költsége is. Mindezek mellett számítani kell arra is, hogy a nem vizsgált, illetve nem az európai szabványokban leírtak alapján vizsgált növényvédő gépekkel előállított termékek a jövőben komoly piaci hátrá-

novemberétől működik. A további állomások működésbe állítása az időközben bekövetkezett jogszabályi változás miatt felfüggesztésre került. A felülvizsgálatot a kamara Növényvédő Gép Ellenőrző Állomása végzi, amit a kamara tulajdonában

A mobil állomások önkéntesen igénybe vehetők A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara ajánlata minden magyar gazda részére permetező gépe műszeres műszaki felülvizsgálatára gépeket lehet növényvédelmi tevékenységre használni. A magyar jogi szabályozás 2016.10.28-ig egyértelműen rendelkezett a műszaki felülvizsgálat minden részletéről. Ekkor azonban a növényvédelmi tevékenységet szabályozó 43/2010. FVM rendelet módosításra került, és jelenleg hatályos formájában csak arról rendelkezik, hogy a növényvédelmi szolgáltatás és árutermelés során használt növényvédelmi gépeken – a kézi, illetve háti növényvédelmi berendezések kivételével – háromévente időszaki felülvizsgálatot kell végezni. Nem rendelkezik azonban a felülvizsgálat szempontjairól, megvalósításának részleteiről. A rendelet a módosítás előtt az EU elvárásainak és az EU területének túlnyomó többségén követett gyakorlatnak megfelelően igényes műszeres felülvizsgálatot írt elő. A jogszabályalkotó várhatóan egy következő jogszabály módosításban rendelkezik a felülvizsgálat magyarországi módjáról, vagyis arról, hogy mi lesz a gazdák kötelezettsége e téren. A hírek szerint egy alapvetően szemrevételezéssel történő kötelező felülvizsgálat bevezetése várható. Politikai érdekektől mentes szakmai álláspontok szerint egy szemrevételezéssel végzett felülvizsgálat nagy valószínűséggel nem fog megfelelni a minden tagállamra kötelező Európai Uniós jognak és az ide vonatkozó nemzetközi szabványoknak. Ennek következtében az EU részéről kifogás várható, ami később esetleges pénzügyi szankciók formájában jelentősen károsíthatja is a magyar gazdákat. El kell mondani, hogy az élelmiszer-biztonság mai korunk egyik kiemelt fontosságú kihívása, amelyben, az egészséges növényi termékek előállításának kulcsszerepe van. A növényvédő szerek szakszerű és megfelelő műszaki állapotú permetező géppel történő kijuttatása meghatározó a növényvédő szer hatóanyag-maradék mentes, tehát fogyaszthatóság szempontjából biztonságos növényi termékek előállításában. Jól beállított növényvédő gépekkel jelentősen csökkenthető a környezeti terhelés, a természet károsítások, gyom- és egyéb károsító rezisztencia kialakulások esélye, csökkenthető a felhasznált növényvédő szer mennyisége, ezáltal akár

20

Mottónk: „Európai színvonalú permetező gép műszaki felülvizsgálatot a magyar élelmiszer-biztonságért és a magyar gazdáért nyokat is szenvedhetnek, hiszen a piaci szereplők egyre határozottabban megkövetelik az oda kerülő növényi termékek biztonságos előállításának nyomonkövethető igazolását, ennek részeként a permetező gép EU-s szabványoknak megfelelő műszaki felülvizsgálatát igazoló hivatalos tanúsítványt. Éppen ezért nyugati piacokra termelő magyar gazdálkodók tömegei évek óta Ausztriába hordják permetező gépeiket műszaki felülvizsgálatra, hogy megfelelhessenek vevőik elvárásainak. Fontos, hogy az élelmiszer-biztonság szót ne csak jól hangzó, de valójában üres szlogenként használjuk Magyarországon, hanem komolyan tegyünk is érte! Ennek a növényvédelem részéről egyik fontos tartalmi eleme a megfelelő színvonalú műszeres felülvizsgálaton átment jól szóró permetező gép. Szemrevételezéses felülvizsgálattal nem lehet biztosítani az előbbiekben leírt igényeket kielégítő műszaki színvonalú permetező gépet, vagyis a megfelelően igazolható élelmiszer-biztonsági alapokat. A várható hazai jogszabályi rendelkezés a szerényebb szintű szemrevételezéses, ezáltal olcsóbb felülvizsgálatot fogja kötelezően előírni. Aki erre elviszi a permetező gépét, az eleget tesz hazai jogszabályi kötelezettségének,de nem biztos, hogy megnyugtatóan eleget tesz az EU által továbbra is határozottan elvárt azon komolyabb élelmiszer-biztonsági követelmény szintnek, ami csak a Magyarországon a továbbiakban már nem kötelező műszeres műszaki felülvizsgálattal garantálható. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara a 84/2015. (XII.17.) FM rendelettel módosított 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet szerint jogszabályi lehetőségével élve és jogszabályi kötelezettségének eleget téve a rendeletben meghatározott akkori szempontok szerint kidolgozta és határidőre létrehozta a felülvizsgálatot végző műszaki állomás hálózatot. A teljes országos lefedettséget biztosító eredeti tervek szerint 24 mobil állomásból álló rendszer 12 állomása 2016

lévő MANOK-Növényorvos Kft. üzemeltet. A rendszer felállítása a MANOK Kft., valamint az alállomás üzemeltetők magántőkéje felhasználásával történt mindennemű állami forrás nélkül. Műszaki felülvizsgálat igénylését 2016. október 11-ig 2016 decemberig 6.000 termelő rendelte meg, 467 db növényvédő gép műszaki vizsgáztatása hivatalosan megtörtént. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara úgy döntött, hogy noha jogilag nem kötelező az általa biztosított műszeres permetező gép felülvizsgálatot igénybe venni, a meglévő mobil állomásaival a tevékenységet folytatja, és önkéntesen igénybe vehető szolgáltatásként a gazdálkodóknak ajánlja.

Miért tartja ezt fontosnak a kamara? Mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon sok gazdálkodó továbbra is igényli a felülvizsgálat ezen módját. Amelyik gazdálkodó azt akarja, hogy: • megnyugtató módon, a kor színvonala által megkívánt műszerekkel legyen felülvizsgálva a permetező gépe; • az EU-s jogszabályoknak és szabványoknak, valamint minőségbiztosítási előírásoknak is megnyugtatóan megfeleljen a permetező gépe; • az élelmiszer-biztonsági igényeket ne csak szavakban, hanem a gyakorlatban is jobban kielégítően dolgozzon a permetező gépe; • környezetére, a természetre is sokkal biztonságosabb legyen a permetező gépe; • kiváló szórásával pontosabban és hatékonyabban, a károsítók rezisztenciája kialakulásának esélyét jelentősen csökkentve, kevesebb növényvédő szert felhasználva, ezáltal gazdaságosabban dolgozzon a permetező gépe; • az EU-s piaci igényeket kielégítő szintű tanúsítvánnyal rendelkezzen a permetező gépe;


• ne csak egy szakmai tartalom nélküli papírt kapjon a permetező gépe egy szerényebb és olcsóbb felülvizsgálaton, hanem tényleges komoly szolgáltatást; az vegye igénybe a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara növényvédő gép műszaki felülvizsgálatot nyújtó magas színvonalú szolgáltatását. E felülvizsgálati rendszertől biztosan meg fogja kapni azt a szolgáltatást, növényvédő gépe azt az akkreditált tanúsítást, amit az EU bármely piacán elfogadnak, az EU-s jogszabályoknak megfelel, és az élelmiszer-biztonságot legjobban kielégítő színvonalon és leghatékonyabban működni képes permetezőgéppel fog rendelkezni. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara permetező gép felülvizsgálata jelenleg önkéntesen igénybe vehető térítéses szolgáltatás. A felülvizsgálatra előzetesen szükséges bejelentkezni. A felülvizsgálatot előzetes egyeztetés után, előre egyeztetett helyszínen is időpontban mobil felülvizsgáló állomások végzik, amelyek kimennek a gazdához. A felülvizsgálat további gyakorlati részleteiről érdeklődjön növényorvosánál, vagy keresse a www.ngea.hu honlapon, ahol a vizsgálatra történő bejelentkezést is megteheti. Kérjük, számoljon, gondolkodjon, és rájön, hogy jobban megéri többet fizetni tényleges szolgáltatásért, mint kevesebbet fizetni egy valós tartalom nélküli papírért. Dr Aponyi Lajos Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

A halászati termékek piaci értékesítésére nyílik pályázati forrás

HÍD ÉS RAKTÁRI MÉRLEGEK Š Mérlegek árusítása, javítása, hitelesítése, ingyenes cseremérleggel. Š Zsákszájvarrógépek árusítása, szervize. Š Cérna, címke eladás. Š Több cég garanciális képviselete. Š Egyedi mérlegek, automatikák tervezése, készítése.

Bartha KERSZERVIZ

4033 Debrecen, Kisfaludy út 16.

Telefon/Fax: 0652 / 449-097 • Mobil: 0630 / 6384-294 E-mail: bksziroda@gmail.com • www.kerszerviz.hu

Több mint 30 éve Magyarországon! A jól ismert HW-80, HW-180-as pótkocsik megújúlt külsővel, erősített kivitelben ismét kaphatók különböző felépítményekkel, melyek külön is megvásárolhatók.

Teljes eredeti alkatrészellátás Érdeklődni lehet: Gyuris Gyula magyarországi képviselőnél CONOW-HW Pótkocsi Kft., Szeged Tel./fax: +36/62/311-897 • Mobil: +36/30/93-54-762 • www.hwpotkocsi.hu

Megjelent „A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása” című pályázati felhívás, amelyet a Miniszterelnökség a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program keretében hirdetett meg 2017. február 28-án. A felhívás mintegy 400 millió forint keretösszeggel kíván hozzájárulni a termelői szervezetek és azok társulásai, valamint az ágazatközi szervezetek létrehozásához, új piacok felkutatásához és a forgalomba hozatali feltételek javításához. A kiírás forrásai emellett elősegítik a halászati termékek minőségének erősítését, illetve a hozzáadott érték emelését is. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – maximum 50 százalékos támogatási intenzitás mellett – minimum 1 millió forint. A pályázatra elektronikus úton nyújthatók be a támogatási kérelmek 2017. április 20. és 2019. április 22. között. Az első értékelési szakasz 2017. május 22-ig tart. Az értékelési határnapokig benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra. A pályázati felhívás a www.szechenyi2020.hu weboldalon elérhető.

21


A műholdas helyzetmeghatározás szerepe a precíziós mezőgazdasági 1. rész termelésben Előzmények A mai értelemben vett és ismert, műholdas technológián alapuló rendszer fejlesztését 1972-ben az USA Védelmi Minisztériuma kezdte meg. Ez az új rendszer a NAVSTAR – GPS nevet kapta (NAVigation Satellite Timing And Ranging Global Positioning System, azaz Globális Helymeghatározó Rendszer Navigációs Műholdakkal Idő és Távolság Meghatározás alapján). Ma ezt a 24 műholdból álló rendszert nevezzük általános néven globális helymeghatározó rendszernek (GPS). A 24 műhold közül 21 db mindig aktív és 3 db tartalékként szolgál. A rendszer teljes kiépítése 1994-re történt meg. A GPS rendszer tehát egy olyan műholdakból álló hálózat, amelyek műholdak a Föld körül keringenek és jeleket sugároznak. Ezeket a jeleket a GPS vevők képesek fogadni. Ez a fajta globális helymeghatározás igen jelentős változásokat hozott a navigáció és a geodézia területén, majd a későbbiekben más területek is felismerték a rendszer lehetőségeit, így a mezőgazdaság is hamar bekapcsolódott a felhasználói körbe. Az amerikai rendszer mellett, illetve azzal párhuzamosan 2014-től működik az orosz fejlesztésű GLONASS-rendszer is, amely 29 aktív műholdból áll. A rendszer működési elve nagyon hasonló, de alapvető különbség, hogy a GPS-rendszer esetében mindegyik műhold azonos frekvencián sugároz holdanként más-más kódot, míg a GLONASS esetében a kód azonos, viszont a frekvencia minden műhold esetében más és más. Harmadikként meg kell még említeni az EU és az Európai Űrügynökség (ESA) által közösen fejlesztett GALILEO-rendszert. A rendszer a teljes kiépítettsége idejére 30 műholdból fog állni. Ennek várható ideje 2019. Fő különbség a GALILEO-rendszer és a másik két rendszer között, hogy ez előbbi alapvetően nem katonai, hanem polgári célokra készül.

A helyzetmeghatározás és a precíziós mezőgazdaság kapcsolata A precíziós mezőgazdaság leginkább úgy fogható fel, mint egy térinformatikai alapokon nyugvó mezőgazdasági döntéstámogatási rendszer és gazdálkodási forma, amely figyelembe veszi a termő-

22

hely térbeli változatosságát. Elsődleges célja tehát a térben és időben megfelelő művelés megvalósítása, ennél fogva a helyzetmeghatározás pontossága alapvető fontosságú feladat. A műholdas helyzetmeghatározó rendszerek megjelenése előtt is lehetőség volt a gépcsoportok helyzetének meghatározására más – itt most nem részletezendő – módszerek segítségével. Az időmérés és a sebesség meghatározási pontatlanságok, valamint a sortávolságok változásai miatt a precíziós mezőgazdaság számára szükséges helymeghatározási pontosság azonban ezekkel a módszerekkel még nem volt elérhető. A precíziós, helyspecifikus mezőgazdasági termelés megjelenése a helymeghatározó rendszerek polgári felhasználásával indult útjára. Az így elérhetővé vált pontos helymeghatározásnak köszönhetően az adatok gyűjtése (pl. terméshozamok, talajadatok, gyomadatok, stb.), majd az ezt követő feldolgozás után (digitális térképek készítése) meghozhatók a megfelelő döntések. Így a táblán belül helyspecifikusan, kellő pontossággal elvégezhető a beavatkozás (pl. tápanyag-kijuttatás, talajlazítás, növényvédelem, stb.). Ez tehát jóval túlmutat azon, hogy meghatározzuk az adott mezőgazdasági gép (pl. egy traktor vagy munkagép, esetleg önjáró betakarítógép) pozícióját. A kellően pontos helyzetmeghatározás segítségével a különböző érzékelőkkel (szenzorokkal) gyűjtött adatokat koordinátákhoz rendeljük, sőt, a szükséges adatfeldolgozást követően visszatérve az adatgyűjtés helyére a szükséges műveletek is elvégezhetők. A legismertebb példa erre a néhány másodpercenként gyűjtött hozamadatok alapján készíthető hozamtérkép, ami a precíziós gazdálkodás számára lényegében az alapot jelenti. Egy másik tipikus felhasználási lehetőség a helyspecifikus tápanyag-visszapótlás (műtrágyázás), melyet koordinátákhoz rendelt talajminta-vételezés előz meg. A talajminták elemzéséből, valamint a korábban felvett hozamtérképből megállapítható a tábla tápanyag-ellátottsága. A műtrágya kijuttatása ez alapján differenciáltan valósul meg: a gyengébb tápanyag-ellátottságú részekre több, a jobban ellátott részekre kevesebb műtrágyát juttatunk ki. Az adatok valós időben (real-time), vagy utólag is feldolgozhatóak (post processing). A műholdas helymeghatározás egyik nagy előnye a korábbi – pl. rádiótechnikán alapuló – módszerekkel szemben, hogy lényegesen olcsóbb és pontosabb megol-

dást nyújt. Nem szükséges nagy számban adókat letelepíteni, csupán a gépeken elhelyezett vevőkre van szükség. A mérési elv alapján pedig - elvileg bárhol, ahol legalább 4 műhold jelei foghatók – pontosan meghatározhatjuk a pozíciónkat. A pontosság több műhold sugárzásának vételével természetesen növelhető. Korábban ez a pontosság valós idejű (real-time) üzemnél csupán 50–150 méteres volt, mivel katonai okokból a műholdak jeleit zavarták. Ez a pontosság önmagában még alkalmatlan volt a mezőgazdaság számára a közvetlen beavatkozásra még tápanyag-visszapótlás vagy növényvédelmi munkák esetén is, a vetésről nem is beszélve. A pontosság növeléséhez először földi rádióállomásokat kellett telepíteni, amelyek az ún. differenciáljelet szolgáltatják. A differenciáljelek nélkülözhetetlenek a megfelelő pontosság eléréséhez. A ma használatos helyzetmeghatározó rendszer legfejlettebb és legkorszerűbb változata az ún. RTK (Real Time Kinematic – valós idejű kinematikus) rendszer. Ennek lényege, hogy a helyzetmeghatározó rendszer műholdjai mellett egy valós idejű korrekciós jelet is fog a vevő (pl. URH adó vagy GSM technológia segítségével), amely lehetővé teszi elméletileg a ±2,5 cm-es pontosságot is. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy hosszú távon a mezőgazdaságban általánosan ezek a rendszerek fognak leginkább elterjedni. Ezekkel a rendszerekkel már a mechanikus növényápolás (sorközművelés), vetés, növényvédő szerek, illetve műtrágya kijuttatása is megoldható a jelenlegi manuális (kézi irányítású) pontossággal, illetve – automata kormányzás használata esetén – azt felülmúlva is. A módszer alkalmazásának további előnye, hogy a rendszer napszaktól való függetlenségének köszönhetően bizonyos munkák éjjel is elvégezhetőkké válnak. A precíziós növénytermesztés számos eleme már jól ismert a hazai mezőgazdasági gyakorlatban is (gondoljunk csak a hozammérésre, a szakaszolható permetezőgépre vagy az erőgépek automata kormányzására), de ezen technológiai elemek kombinációjának megvalósítása továbbra is komoly beruházásnak számít. A konkrét felhasználási lehetőségekkel a cikk 2. része foglalkozik. Dr. Kovács Zoltán

okl. mezőgazdasági gépészmérnök Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet


ilók s s e r é s c l tö 3 Simafalú m 0 0 5–1.3

hoz, ó t í r á z s k e 3 m Konténer 2 , 2 – oz 1,5 h s á z o r á t rak

ZhZ'D'd/^d1dM 'W^> dĞůũĞƐşƚŵĠŶLJ͗ϰϬʹϲϬϬƚͬŚ ZŽƐƚĂĨĞůƺůĞƚ͗ϰ͕ϱʹϳϮŵϸ <ĠƚŚĞůLJƌƅůǀĞnjĠƌĞůŚĞƚƅ ůĞŬƚƌŽͲŵŽƚŽƌŽƐůĞǀĞŐƅƐnjĂďĄůLJŽnjĄƐ ZĞĐŝƌŬƵůĄĐŝſƐůĞǀĞŐƅƌĞŶĚƐnjĞƌĞŬ ^ŽŬŽůĚĂůƷǀĂƌŝĄůŚĂƚſƐĄŐ <ŝǀĄůſŵŝŶƅƐĠŐ  DŝŶŝŵĄůŝƐŬĂƌďĂŶƚĂƌƚĄƐ  ,ŽƐƐnjƷĠůĞƩĂƌƚĂŵ͕ŵĞŐďşnjŚĂƚſƐĄŐ͊

,dƟƐnjơƚĄƐŝƚĞĐŚŶŽůſŐŝĂ ,d,ƵŶŐĄƌŝĂ<Ō͘ 1171 Budapest, Földeák u. 33 Tolnai Andrásné: 20/919-2112 Fax: 1/605-6982 • info@hdt-hungaria.hu Deutsch/English: ,d,ĂƵƐĚĞƌdĞĐŚŶŝŬ'ŵď, A-2004 Niederfellabrunn, Austria Tel.: 0043 2269 2287 ŵĂŝů͗Žĸ ĐĞΛŚĚƚͲĨŽŽĚŵĂĐŚŝŶĞƐ͘Ăƚ ǁǁǁ͘ŚĚƚͲĨŽŽĚŵĂĐŚŝŶĞƐ͘Ăƚ

W W W. G U S Z T O S . C O M

ELADNÁ A GÉPÉT GYORSAN ÉS HATÉKONYAN? (}1&57&//&3&u-*4u30/ .&(#;)"5†)&-:3á-

GÉP AUKCIÓ - A GÉP ADÁS-VÉTEL GYORS ÉS HATÉKONY MÓDJA

NEMZETKÖZI ÁRVERÉSEK

23


†À–•ƒ‡”Ý•‡ƒœžŽŽ‘ž›ž–Ǩ Napjaink modern tápanyag-utánpótlási WHFKQROµJL£LEDQ HJ\UH QDJ\REE MHOHQWēV«JH YDQ D N¾O¸QE¸]ē NLHJ«V]¯Wē WU£J\£]£VL HOM£U£VRNQDN DPHO\HNHW N¸OWV«JKDW«NRQ\ PHJROG£VN«QW HJ\UH W¸EE JD]G£ONRGµ DOkalmaz sikerrel. Az HJ\¸QWHWij NHO«V «V D J\RUV NH]GHWL IHMOēG«V «UGHN«EHQ H]HNQHN D WHFKQROµJLDL HOHPHNQHN D PHJIHOHOē DONDOPD]£VDNLHPHOWMHOHQWēV«JijOHKHWRO\DQ WDYDV]LYHW«VijNXOW¼U£NHVHW«QPLQWDNXNRULFD«VDQDSUDIRUJµ (]HNQHN D WDYDV]L YHW«Vij NXOW¼U£NQDN D NH]GHWL IHMOēG«VH DODSYHWēHQ PHJKDW£UR]KDWMDDEHWDNDU¯WKDWµWHUP«VPHQQ\LV«J«W $] HOK¼]µGµ YDJ\ HJ\HQHWOHQ NHO«V MHOHQWēV WHUP«VNLHV«VW RNR]KDW PHJQ\¼MWKDWMD D WHQ\«V]LGēW QHKH]¯WKHWL D] RSWLP£OLV J\RPLUW£VW $ KLGHJ YDJ\ YLVV]DKijOW WDODMEµO NRUO£WROW OHKHW D W£SDQ\DJRN IHOY«WHOH V H] D Q¸YHNHG«V ODVVXO£V£W VRN HVHWEHQ pedig antociános, foszforhiányos, liluló kuNRULFD£OORP£Q\WHUHGP«Q\H] $]LO\HQQ¸YHNHG«VEHQOHPDUDGW£OORP£Q\ P£U QHP N«SHV HO«UQL WHUPēKHO\L SRWHQFL£OM£WHQQHNN¸YHWNH]P«Q\HSHGLJV]£PRV HVHWEHQMHOHQWēVWHUP«VNLHV«V A speciális bevonattal ellátott 0LFUR 13 V]HPFV«LEHQ PHJWDO£OKDWµ Y¯]ROGKDWµ IRV]IRU«VFLQNIHOY«WHOH már DODFVRQ\WDODMKēP«UV«NOHWHQ LV EL]WRV¯WRWW, mivel a V]HPFV«NQHN RO\DQ HJ\HGL KDW£VD YDQ DPHO\ VHJ¯WL D KDWµDQ\DJRN J\¸N«UHQ NHresztüli felszívódását. A 0LFUR 13-vel ve-

tett 4 leveles kukoricák J\¸N«U]HWH IHMOHWWHEE OHV] DPL D]«UW QDJ\RQ IRQWRV PHUW HNNRULQGXOPHJDF¯PHU«VDFVēNH]GHP«nyek differenciálódása. A 0LFUR13HJ\HGLEHYRQDWDDJ\¸N«UIHMOēG«VL ¾WHP«QHN PHJIHOHOēHQ EL]WRV¯W GLQDPLNXV IRV]IRU «V FLQNIHOW£UµG£VW, a 30:1

3=Q DU£Q\QDN N¸V]¸QKHWēHQ SHGLJ QHP O«SIHODQWDJRQL]PXV 1DSUDIRUJµ HVHW«Q LV UHQGN¯Y¾O O£WY£Q\RV UREEDQ£VV]HUijIHMOēG«VͤJ\HOKHWēPHJKDzai tapasztalatok szerint nagyon jól reagál D̺VWDUWHU̹NH]HO«VUH$0LFUR13HOēVHJ¯WL D J\¸NHUHN KRVV]DQWL PHJQ\¼O£V£W QHP WRUSDQPHJDQ¸Y«Q\Q¸YHNHG«VHP«JDNNRUVHPKDDYHW«VWN¸YHWēHQYLVV]DKijOD KēP«UV«NOHW A VWDUWHUWU£J\D KDV]Q£ODWD nem helyetteV¯WL D] DODS «V IHMWU£J\£NDW VHJ¯WV«J«YHO azonban HONHU¾OKHWē D Q¸Y«Q\ ˾«KH]«VH˽ DV]LNDQ\DJNLPHU¾O«V«WN¸YHWēHQDKLGHJ WDODMEµOQHPMXWW£SDQ\DJKR]DNLVQ¸Y«Q\ illetve 0LFUR 13 alkalmazásával IRNR]QL tudjuk a kiadott DODSWU£J\D IHOY«WHO«W is. Az olasz 9DODJURF«JW¸EEPLQWRUV]£Jban van jelen, SLDFYH]HWē szerepet tölt be a ELRVWLPXO£WRURN «V D PLNURHOHP N«V]¯WP«Q\HN J\£UW£V£EDQ $] HOOHQēU]¸WW DODSDQ\DJEHV]HU]«VDNLͤQRPXOWJ\£UW£VWHFKQROµJLD«VD«YHVWDSDV]WDODW garantálja a 0LFUR13VWDUWHUPLNURJUDQXO£WXP stanGDUGPLQēV«J«W

MALAGROW Kft. Szolnok, Újszászi út 38. Telefon: +36 56 514-160 Fax: +36 56 515 050 www.malagrow.hu 24


MICRO NP

A starter mikrogranulátum

Kitűnő kezdés a siker érdekében! • Egyenletes, szabályos szemcseméret. • Kiterjedt gyökérzetet biztosít. • Gyors, egyenletes kelést és homogén fejlődést eredményez. • Jobban gyomirtható állományt hoz létre. • Optimális 30:1 P:Zn arány.

MALAGROW Kft. Szolnok, Újszászi út 38. Telefon: +36 56 514-160 Fax: +36 56 515 050 www.malagrow.hu 25


Biolchim termékek sokoldalú felhasználási lehetőségekkel A starter műtrágyázás szántóföldön mikrogranulált és folyékony starterekkel – amint széles körben megteremtődtek a technikai feltételei – jött, látott és győzött. Napjainkban több százezer hektáron alkalmazzák ezt a technológiát. A gazdálkodók e termékkörben zavarba ejtően széles választékkal találják szembe magukat. E miatt nem könynyű jó döntést hozni, nehéz kiválasztani azt a terméket, amely tulajdonságaival kiemelkedik a többi közül. A magyar piacon elsőnek megjelent mikrogranulált starter termékek magasra tették a lécet, különösen a formázás területén. A később megjelent gyártók gyakran nem követték ezt az utat, valódi formázás helyett vegyes szemcseméretű poros startereket gyártottak. Esetenként egyszerű őrléssel állították elő a terméket, ezzel próbálták költségeiket és a termék árát is csökkenteni. A választék bővülése és a gyengébb minőségű termékek megjelenése a termelők számára kedvező árversenyt indított be. A felhasználás során gyakran kiderült, hogy nem minden az ár, mert az ismert közmondás szerint is: – Olcsó húsnak híg a leve! – ezt több gazdálkodó is saját bőrén tapasztalta. Egyes mikrogranulátumok minőségi, formázási hiányosságai egyenetlen kiszórást, vagy a szóró gépek meghibásodását okozták, így lassítva a munkát. Ezzel sok gondot, idegességet és anyagi veszteséget okozva a gazdálkodóknak. A Biolchim Magnistart NP-Zn terméke viszonylag későn jelent meg a magyar piacon. Ekkorra már nyilvánvalóvá vált, melyek azok a lényeges tulajdonságok, amelyek a jó mikrogranulált startereket jellemzik: • magas hatóanyag tartalom (N 11% + P2O5 47% + S 4,5% + Zn 1,6%), • kiváló formázás, egyenletes szemcseméret (0,5–1 mm), pormentes termék, • feltűnő, világos színű szemcsék a könynyű ellenőrizhetőség miatt, • a nitrogén és foszfor mellett magas cink és kén tartalom, • alacsony dózis a gyorsabb vetés érdekében, • 15 kg/zsákos kiszerelés (1 zsák – 1 ha), • 4–5 hetes gyors tápanyag szolgáltató képesség. A felsorolt tulajdonságoknak a Biolchim Magnistart NP-Zn terméke teljesen megfelel és az elmúlt évek értékesítési adatai szerint a terméket egyre többen keresik. Az áráról annyit tudunk megemlíteni, hogy a termék tulajdonságait figyelembe véve kiváló ár/érték aránnyal rendelkezik ez a mikrogranulált starter. A javasolt dózis: • 25 kg /ha gabonafélékben, • 15 kg /ha kukorica, napraforgó és egyéb szántóföldi kultúrákban

26

• 25 kg /ha zöldségnövényekben (pl. paradicsom, burgonya, paprika) és szamócában

Phostart Zn A jónál is van jobb! A Biolchim másik stratégiai terméke a Phostart Zn, folyékony starter, amely alkalmazásával elkerülhetjük azt a dilemmát, hogy talajfertőtlenítő granulátumot szórjunk vagy startert. A granulátum szóró és a folyékony kijuttató egység párhuzamos használatával nagyobb terület teljesítményt tudunk elérni, mintha megosztanánk a granulátum szóró tartályt kétféle granulátum kiszórásával. Ez a termék összetételében, halmazállapotában, tápanyag tartalmában és tápanyagai egymáshoz viszonyított arányaiban (N 3%, P2O5 30%, Zn 7%) különbözik a mikro granulátumoktól. Pozitív tulajdonságai miatt igen sokféleképpen használható fel a termesztéstechnológiában. Elsősorban starterként a mikrogranulátumok helyett. Folyékony halmazállapota könnyebb kezelést, egyenletesebb eloszlást, és gyorsabb felvehetőséget tesz lehetővé. Nemcsak a már megszokott területeken – kukorica, napraforgó, repce – használhatjuk starterként, hanem palántázott növények – dohány paprika, paradicsom, káposztafélék – ültető vizébe is keverhetjük (töménységre figyeljünk nehogy perzselje a gyökereket), így erős gyökerezést, kiváló kezdeti fejlődést érhetünk el, gazdaságosan. A fejlettebb gyökérzettel rendelkező növények kevésbé érzékenyek a talajlakó kártevők kártételére és javul a szárazságtűrő képességük is. A starter műtrágya kedvező hatása végül a magasabb terméseredményben, jobb minőségben jelentkezik. Javasolt dózis: • Szántóföldön: 10–20 l/ha • Kertészeti kultúra: 20 l/ha Összehasonlítás szempontjából fontos információ, hogy a termék nagyon fajsúlyos, 20 liter termék súlya több mint 30 kg. A Phostart Zn termék versenyképesen használható kertészeti kultúrákban is, akár csepegtetőszalagon keresztül kijuttatva. A készítmény alkalmas továbbá a permetlé pH beállítására is, tapasztalat szerint 2 l/haos dózis az egyik leggyakrabban használt töménység. Keverhetőség szempontjából mindig végezzenek keverési próbát, az biztos, hogy Cu tartalmú készítményekkel vagy a termék nem keverhető.

juk lombon keresztül nitrogénnel ellátni a főbb szántóföldi növény kultúrákat. Hazánkban gyakoriak a hosszú száraz időszakok a nyárban, ilyenkor a szilárd nitrogén műtrágya érvényesülése egyre inkább bizonytalanná válik. Az ilyen esetekben megoldást jelent a Biolchim lassított tápanyag-leadású nitrogén oldata a Nu-Slow 28. A tartós nitrogén oldatok karbamidot és karbamid-formaldehidet tartalmaznak. A karbamid a gyors nitrogén felvételt biztosítja, míg a karbamid-formaldehid a tartós hatást. Minél több a tartós komponens mennyisége az oldatban, annál hosszabb ideig áll fenn a növénytápláló hatás. A NuSlow 28 összes hatóanyag tartalma magasabb, mint a piacon eddig forgalomba hozott termékeké. A hatóanyagon belül az elnyújtott növénytápláló hatásért felelős karbamid-formaldehid hatóanyag menynyisége 202 g/l, ez több, mint kétszerese a standardként ismert termékhez viszonyítva. A tartós komponens megemelésével nemcsak elnyújtottabb lesz a hatás, mintegy 3–5 hét, de a perzselés veszély is csökken. Felhasználási területei: kalászosokban bokrosodástól a zászlós levél állapotig 7–15 l /ha dózisban, kukoricában 5–6 leveles kortól virágzásig 7–10 l/ha dózisban, napraforgóban 5–6 leveles állapottól virágzásig 7–10 l/ha dózisban javasolt. Virágzás előtt 1–2 héttel kijuttatva jobb termékenyülést érhetünk el. A légköri aszály esetén a hőstressz ellen kombinálhatjuk Gold Dry napégés elleni lombtrágya 5–8 kg/ha-os dózisával és aminosavval (Fylloton 1,5 l/ha). Használata gazdaságos, az alacsony dózisnak és a magas hatóanyag tartalomnak köszönhetően. Mindezek a tulajdonságok együttesen azt eredményezik, hogy egy nagy hatékonyságú, biztonságosan és gazdaságosan alkalmazható termékkel biztosíthatjuk növényeink nitrogén igényét a csapadékszegény forró nyári időszakokban is, amikor a szilárd fejtrágyázás hatásfoka alacsony. Az elmúlt évben a nitrogén műtrágya árak jelentős csökkenése miatt kevésbé jó választásnak tűnhetett a tartós nitrogén oldatok alkalmazása, de az árak gyors emelkedése valószínűleg hosszú időre újra előnyös alternatívává emeli e korszerű termékeket. Varga Attila

Nu-Slow 28 A tartós nitrogén oldatok megjelenését elsősorban az aszály hívta életre, hogy egy kezeléssel hosszabb időszakra tud-

műtrágya üzletág vezető Agroker Holding Zrt

Czikó Dénes

szaktanácsadó Biolchim Hungary Kft.


A LEGSZÉLESEBB HATÁSSPREKTUMÚ GYOMIRTÓ SZER EGY-, ÉS KÉTSZIKŰEK ELLEN KALÁSZOSOKBAN.

• Kiemelkedő hatás nagy széltippan és vadzab ellen • Az évelő mezei acat ellen is kiváló hatással rendelkezik • Az árvácska és a veronika fajok ellen is hatékony • GENIUS WG kezelés után az őszi káposztarepce korlátozás nélkül vethető TM

II. forgalmi kategória

SZABADOS ISTVÁN DANKÓ RÓBERT Telefon: Telefon: (30) (30) 228-7435 725-6441

Dow AgroSciences Hungary Kft. 1016 Budapest, Hegyalja ut 7-13. Telefon: (1) 202-4191 Fax: (1) 202-4292 www.dowagro.hu

™ a Dow Chemical Company vagy a Dow leányvállalatának márkaneve.

27


Phostart Zn Folyékony starter műtrágya A Starter trágyázás új dimenzióba helyezve

Kezeletlen

Kezelt w/w

g/l

3%

46,2

Nitrát-N (N)

1.6 %

24,6

Ammónium-N (N)

1.4 %

21,6

30 %

462

7%

107,8

ÖSSZETÉTEL Összes Nitrogén (N) A PHOSTART ZN STARTER MŰTRÁGYA ELŐNYEI: • Granulált talajfertőtlenítővel egy menetben kijuttatható magas foszfortartalmú folyékony starter. • Alacsony dózisa miatt (10-20 l/ha) gazdaságos. • A folyékony forma jobb eloszlást és nagyobb hatékonyságot eredményez száraz viszonyok között is. • A granulált starter műtrágyához képest kifejezetten magas, akár háromszoros Cink (Zn) tartalom.

Foszfor-pentoxid (P2O5) vízoldható Cink (Zn) vízoldható

Fizikai, kémiai paraméterek Fajsúly: pH 1%-os higításban:

1,53 kg/l (20 °C) 2,3 ±0,5

Hasznos tipp: A Phostart Zn a foszforigényes periódusokban kiválóan alkalmazható lombtrágya is 1,5–2 l/ha dózissal kijuttatva.

28

ELÉRHETŐSÉGEINK: Kószó Lajos • +36209317825 • koszo@biolchim.hu Czikó Dénes • +36303844285 • cziko.denes@biolchim.hu Csatordai László • +36306916391 • csatordai.laszlo@biolchim.hu

www.biolchim.hu

Mezsgye 2017 03  
Mezsgye 2017 03  
Advertisement