Page 1

INGYENES!

ORSZ ÁGOSAN T ERJESZ TETT M E ZŐGAZDA S Á G I H AV I L A P I I I . é vf. 11. szá m • 201 6 . no v e m be r

▪ Növényvédőgépek időszakos felülvizsgálata a Nyíregyházi Egyetemen ▪ Gazdálkodók figyelmébe ▪ Szójában az élen

Mi másban vagyunk jók! Kiadványai, szórólapjai, prospektusai megtervezését, nyomdai előkészítését bízza szakemberre! www.talpasdesign.hu • (06 42) 459 673


Az idei évben egy különleges A/3-as falinaptárral is jelentkezünk. Az erotikus képeket felvonultató mezőgazdasági naptár természetesen a férfi közönség körében okozhat osztatlan sikert, de igényességével akár a női nézőközönséget is megfoghatja. A naptár alján 20 vagy afeletti megrendelés esetén elhelyezzük cége logóját, elérhetőségét. A hátlap 6 centivel túllóg a naptáron, így cége adatait egész évben láthatják.

Mezőgazdasági erotikus naptár

2017

1480 Ft/db + áfa áron! Az Ön cégének adatai

Érdeklődjön, rendeljen: info@magyarmezsgye.hu • 0642 459 673 2


AKTUÁLIS Fiatal gazda pályázat Társadalmi egyeztetésre megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című felhívás, melynek kódszáma: VP2-6.1.1-16. Magyarország Kormányának felhívása a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának előmozdítása, továbbá a vidéki térségek népességmegtartó képességének és a mezőgazdasági termelő tevékenység versenyképességének növelése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fiatal gazdálkodók speciális eszközökkel történő, komplex támogatását, amelynek része a fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása. A cél elérését a Kormány a fiatal gazdálkodók együttműködésével tervezi megvalósítani. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: • a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 40 000 eurónak megfelelő forintösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; A támogatási kérelmet benyújtó fiatal gazdálkodók az együttműködés keretében vállalják, hogy: • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vidék népességmegtartó képességének növeléséhez és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartásához, új mezőgazdasági vállalkozás létrehozásával. • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A felhívás indokoltsága és célja Az Európai Unió más országaihoz hasonlóan Magyarországon is növekszik a mezőgazdaságban dolgozók átlagéletkora, a gazdatársadalom elöregszik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint4 a gazdálkodók 31 százaléka 65 év feletti, míg a 34 év alattiak aránya csupán 6,1 százalék. A gazdálkodói réteg elöregedésén túl jelentős probléma, hogy a szakismerettel rendelkezők aránya a 35 évnél fiatalabbak körében az uniós átlagnak csak mintegy fele. Szükséges tehát a megfelelő szakmai képzettséggel és gyakorlattal rendelkező fiatal gazdálkodók bevonásával a termelői

generációváltás elősegítésének speciális eszközökkel történő, komplex módon történő támogatása. A felhívás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása. A magas hozzáadott értékű, munkaerő-intenzív agrárágazatokban – az állattenyésztésben és a kertészetben – tevékenykedni kívánó fiatalok támogatását a felhívás kiemelten kívánja kezelni. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A rendelkezésre álló forrás A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 2-es vidékfejlesztési prioritásihoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik, a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon: 2B: A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban – keretösszege: 37,75 milliárd Ft. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretöszszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 37,75 milliárd Ft. Amennyiben a fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja. A felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatás háttere A felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10–én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg a 1248/2016. (V.18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 6.1.1. számú, a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című művelete szolgál.

APRÓK Hirdessen apróban! Hirdetési lehetőség mindazon gazdálkodónak, kereskedőnek, őstermelőnek, aki meglévő termékét, terményét, szolgáltatását szeretné kicsit reklámozni. Pár szavas apróhirdetésben megteheti azt. Nincs más dolga, csupán egy megrendelőt elküldenie címünkre vagy e-mailünkre. A levél a következőt kell, hogy tartalmazza: hirdetés szövege, hirdető neve, pontos címe, telefonszáma, adószáma, megjelenés ideje (hónap). Az apróhirdetések ára 200 Ft/szó + áfa, melyet a megjelenés után, számla ellenében kell fizetni. A megjelenésben szereplő telefonszám (mint elérhetőség) nem számít bele a szavak számába! Beérkezési határidő: a megjelenés előtti hónap utolsó napja. Kérjük, azzal számoljanak, hogy a postán akár 2–3 napot is eltölthet a levél, míg megérkezik.

ORSZÁGOSAN TERJESZTETT MEZŐGAZDASÁGI HAVILAP

Kiadja: Talpas Sándor ev. Szerkesztőség: 4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 9. Tel.: 06 42 / 45 96 73 mezsgyeujsag@gmail.com Felelős kiadó: Talpas Sándor ISSN 2064-6879 Tördelés, nyomdai előkészítés: Talpas Design Studio • Takács Ádám www.talpasdesign.hu Marketing: Hanuszik Tünde • 06 30 66 222 53 Lázár Csilla • 06 20 528 4960 Nyomdai munkák: IMI PRINT KFT. Felelős vezető: Nagy Imréné A Mezsgyét terjesztjük: országos kiállításokon, szakmai bemutatókon, címlista alapján postai úton, az Agrárkamarák regionális programjain, a falugazdászok és NVT tanácsadók közreműködésével, kertészetekben, a megyei Gazdaköröknél, mezőgazdasági szakboltokban valamint a megyei agrárgazdasági kamara hálózatában. Terjesztő: Russmedia E számunk 9000 példányban – auditálható – jelent meg! Lapunk bármely részének reprodukálása, utánközlése csak a kiadó engedélyével lehetséges! A megjelent írásokért azok szerzői személyesen vállalnak felelősséget. A hirdetések és a PR cikkek tartalmáért a megrendelő felel.

3


Az FN9-en a Precíziós szárítás A Delfin Díj 2016 innovációs kategória nyertese a Videokontroll, a szemestermény-szárítók felügyeleti rendszere, a precíziós szárítás alapgépe.

Hogy kerül a 9. Fenntarthatósági Napra a precíziós szárítás? A Delfin díjjal együtt kaptuk, és köszönettel el is fogadtuk a felkérést a díj alapítóitól a kiállításon való részvételre – mondta Speiser Gábor kereskedelmi igazgató. A mezőgazdaság a fenntartható fejlődés fontos szereplője, nem kerülhető meg. Ha az energiaigényes technológiákat tekintjük, a szemestermény-szárítás az élmezőnybe tartozik. Ezen a téren nagy tartalékokat tárt fel a megoldásunk. A szolgáltatásunkhoz

A Fenntarhatósági Nap alatt sokan érdeklődtek a Videokontroll és a Precíziós szárítás iránt.

szorosan hozzátartozik az optimálistól való eltérések feltérképezése, a korrekciós lehetőségek ajánlása, együttműködés az optimalizálási folyamat végéig.

Mit tudhatunk a Videokontrollról? Miben egyedi? Mik az előnyei? Az eljárás lényege a szárítók precíziós beállítása. Valójában ma már ezzel ér véget a szárító beüzemelése, ami sokkal több, mint az egyszerű próbaüzem, amikor csak azt ellenőrzik, hogy az egyes technológiai egységek működnek-e.

A Videokontroll tulajdonosok könnyen és gyorsan elérhetik okostelefonjukról a szárítójukat. Vagy akár a szezon során mentett adatok is visszakereshetőek.

4

Precíziós beállítással minden szárító sokkal hatékonyabban és biztonságosabban üzemeltethető. Ez az élettartama alatt hatalmas megtakarítást jelent, a megtakarítás a szárítótorony beszerzési értékét is meghaladhatja. Előnyei: A precíziós beüzemelés és precíziós szárítás a fenntartható fejlődés négy alappillérére támaszkodik. Szociális oldalról egészségesebb, kevesebb toxint tartalmazó takarmány és élelmiszer, amiből a kisebb raktározási veszteség okán több is hasznosul a korábbinál. Gazdasági oldalról kisebb energia költség mellett csökken a raktározási veszteség, több az értékesíthető termény. Ökológiai oldalról pedig csökken a környezeti terhelés, a korábbihoz képest csökkenő energiaigény miatt kisebb a CO2 kibocsátás. Technológiai oldalról, a biztonságos működés, mert csökken a tűzveszély is. A precíziós szárítás nem csak a kiállításon, a szekció konferencián is a témák között szerepelt, ahol az előadó felhívta a

A Delfin Díj 2016 innovációs kategória nyertese a Videokontroll

fenntartható fejlődést fontosnak tartó hallgatóság figyelmét erre az innovatív technológiára. www.termenyszaritas.hu

Madárinfluenza egy baromfi állományban Madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki a NÉBIH egy Békés megyei nagy létszámú pulykát tartó gazdaságban. A hatóság a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtette. A vírus elterjedésének megakadályozása érdekében az állatokat állami kártalanítás mellett leölik az állategészségügyi szolgálat szakemberei. A kimutatott szerotípus (H5N8) kapcsán eddig még sosem fordult elő emberi megbetegedés. A fertőzött állományban nagymértékben megemelkedett az elhullás, továbbá megjelentek a betegségre gyanút keltő klinikai tünetek is. A NÉBIH laboratóriumi vizsgálatai megerősítették a madárinfluenza jelenlétét. Az állategészségügyi hatóság a betegség terjedésének megelőzése érdekében, a járványügyi előírásoknak megfelelően és állami kártalanítás mellett a tótkomlósi gazdaság teljes állományát, 9000 db pulykát leöli. Ezt az egészséges állományok védelme és az exportképesség fenntartása érdekében a hatóság már a gyanú alapján megkezdte. A szakemberek a gazdaság körüli 3 km sugarú védőkörzetben és 10 km sugarú megfigyelési körzetben minden baromfitartó gazdaságot felkeresnek, szükség esetén mintát vesznek. A fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében szállítási korlátozások is érvénybe lépnek. A gazdaságok általános járványvédelmi intézkedéseit az országos főállatorvos utasítására a veszélyeztetett területeken (azokon a területeken, ahol tipikusan, nagy létszámban baromfit tartanak, továbbá a Ramsari Egyezményben meghatározott vizes élőhelyeken és környezetükben) zárt tartással kell kiegészíteni. A zárt tartás szabályai szerint az állatokat a vadon élő madaraktól védett helyen kell etetni és itatni. A H5N8 vírustörzs először 2014 elején, Ázsiában okozott járványt a baromfiállományokban, majd 2014 novemberében megjelent Európában is. Magyarországon hosszú járványmentes időszakot követően utoljára 2015 februárjában kellett megküzdeni ezzel a betegséggel. A gazdasági károk minimalizálása érdekében az országos főállatorvos kezdeményezte az Országos Járványvédelmi Központ felállítását, valamint a Válságkezelési Terv életbe lépését. Földművelésügyi Minisztérium


Almát tenne el télire? Egészséges életmód program uniós forrásból Segít, a keményítő próba! FEJLESZTÉS AZ AGROKER Számos jól tárolható almafajtát ismerünk ma már, ahhoz azonban, hogy a téli alma kitartson tavaszig, nem mindegy, mikor szedjük le és hogyan tároljuk a gyümölcsöt. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) összegyűjtötte az almatárolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Amíg a nyári almák szedési és fogyasztási ideje egybeesik, addig a késői érésű – különösen a téli – fajtáknál két különböző érettségi időt, szedésit és fogyasztásit különböztetünk meg. A megfelelő időben szedett téli alma jól tárolható és a tárolás során válik igazán ízletes, élvezhető gyümölccsé: megváltozik az alapszíne, puhább és édesebb lesz a húsa.

A fogyasztási érettség állapotát viszonylag könnyű megállapítani, az optimális szedési időt azonban már jóval nehezebb. A túl korán szedett alma minősége gyengébb lesz és elmarad az érés vége felé tapasztalható súlygyarapodás, míg a késve betakarított veszít tárolhatóságából és negatívan hathat a következő évi termésmennyiségre is. A szedési időpont megállapításában nyújt segítséget az ún. keményítő próba, amit házikertek esetében is könnyen elvégezhetünk, hisz csak egy kés és némi jódoldat szükséges hozzá. A teszt lényege, hogy a kettévágott almára jódot öntve az éretlen, keményítőben gazdag részek látványosan sötétbarnára, feketére színeződnek, míg az érett, magas cukortartalmú részek színe nem változik. A praktikus trükk otthoni kivitelezéséhez, illetve az eredmények értelmezéséhez fényképes és videós segítséget is találhatnak az érdeklődők a NÉBIH honlapján. A tájékoztatóból kiderül továbbá, hogy mire kell figyelni betakarításnál, valamint az is, hogy hol és hogyan tároljuk a télire leszedett almát. A részletes tájékoztató, valamint a keményítő próbát bemutató fénykép- és videóanyag elérhető a NÉBIH honlapján: http://portal.nebih.gov.hu/-/almattenne-el-telire-segit-a-kemenyito-probaNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság

HOLDING ZRT.-NÉL A nyíregyházi székhelyű AGROKER HOLDING Kereskedelmi Zrt. az Új Széchényi Terv Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok című pályázata keretében biztosított 10 egészségnapból álló programsorozatot munkavállalói számára. Az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló, 9.996.800 forint összköltségvetésű fejlesztési projektet 100%-ban támogatta az Európai Unió. A Kelet-Magyarország legnagyobb vállalkozásai közé tartozó AGROKER HOLDING Zrt. 1990-ben állami vállalatból vált részvénytársasággá, ahol mára a részvények 100%-át a munkavállalók birtokolják. A közel 100 főnek munkát adó cég fő profilja mezőgazdasági gépek, alkatrészek, növényvédő szerek, vetőmagok és termények kis- és nagykereskedelme. A most záruló fejlesztési projekt keretében 10 hónapon át tartó komplex programsorozatot valósítottak meg, amellyel dolgozóik életmódváltáshoz szükséges szemléletformálását támogatták. A projekt kiemelt célja volt, hogy elméleti és gyakorlati ismeretekkel segítsék a munkavállalókat különböző stressz-kezelési módszerek készségszintű elsajátításában, valamint az egészséges táplálkozás témakörének alapos megismerésében. A 10 egészségnap keretében az átfogó elméleti tudást nyújtó szakmai előadások mellett az interaktív módszertanra épülő, vetélkedőkkel és játékokkal színesített csoportfoglalkozások biztosították az új ismeretanyag elmélyítésének lehetőségét. Mindezek mellett a magyar munkavállalók európai összehasonlításban is közismerten rossz egészségi állapotára való tekintettel az egészségnapok programját kiegészítették a projektben résztvevők általános egészségi állapotának felmérésével, amelynek a kezdődő betegségek kiszűrése mellett az volt a célja, hogy pozitív attitűdöt alakítsanak ki a szűrővizsgálatokkal kapcsolatban. A munkavállalók képzése mellett a projekt keretében a részvénytársaság is új alapokra helyezte vállalati kultúráját, melynek központi üzenete, hogy a gazdasági fejlődés mellett kellő figyelmet és erőforrást kell szentelni a munkavállalók egészségének megőrzésére is, mert ez a fenntarthatóság feltétele. Az új szemlélet jegyében a cég elkötelezte magát egyrészről az ott dolgozók életminőségének javítása, másrészről az egészséget kedvezőtlenül befolyásoló szervezeti és környezeti hatások mérséklése mellett. A sikeresen megvalósított programsorozattól az AGROKER HOLDING Zrt. menedzsmentje azt várja, hogy a munkatársak kiegyensúlyozottabbak és motiváltabbak lesznek, csökken a betegállományban töltött idő aránya, alacsonyabb lesz a fluktuáció, valamint a munkahelyi légkör is kedvezőbb lesz, ezáltal növekedhet a cég versenyképessége, valamint lehetőség nyílik a dolgozók iránti felelősségvállalás gyakorlati megjelenítésére.

Vidék fiatal nagykövetei kezdeményezés A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) korábbi vidék kommunikációs programjainak – Vidék Kaland, Virtuális Falu – folytatásaként hirdeti meg a „Vidék fiatal nagykövetei” programot. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok szemüvegén keresztül szélesebb közvélemény számára bemutassa a mai magyar falvak és az ott élő fiatalok mindennapjait. A programba városlakó és falusi fiatalokat vártak. Számukra szerveznek 2016 november – 2017 augusztus között közösségfejlesztő tréninggel egybefűzött utazásokat olyan falvakba, ahol jól működik a települési közösség, ahol kezdeményező szerepet visz az önkormányzat, ahol megvan az együttműködés a települési közösségek, vállalkozások és önkormányzatok között. A programban résztvevők feladata, hogy az élményeiket elmondják, bemutassák a közösségi oldalakon keresztül. Ezen túl feladatuk, hogy környezetükben megtalálják a „vidéket”, érdekes embereket, sztorikat. Ezekből a történetekből a résztvevők közreműködésével felépül a videki-fiatal.hu címen a program weboldala. A programban 18–35 év közötti vidéki témák után érdeklődő városlakó és falusi fiatalok jelentkezését várták. A program résztvevőit személyes meghallgatás után választja ki az AGRYA.

5


GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE Az idei év, számos természeti csapása miatt – tavaszi fagykár, jégverés, viharkár, aszály, belvíz –, nagyon sok embert érint a mezőgazdasági kárenyhítési juttatás. Ebben az évben bővült a kárenyhítési rendszerben figyelembe vehető események sora jelenleg téli fagy, tavaszi fagy, őszi fagy, aszály, mezőgazdasági árvíz, belvíz, felhőszakadás, vihar és a jégeső okozta károkra igényelhető, ami tovább növelte a jogosultak körét. Kárenyhítő juttatásra azok a mezőgazdasági termelők jogosultak, akik a 2011 évi CLXVIII. törvény által létrehozott kockázatközösség tagjai. Az üzemi szinten elszenvedett mezőgazdasági kár következtében a hozamcsökkenése (a kipusztult növényállomány) meghaladta a 30%-ot, míg a hozamérték-csökkenés (a károsodás miatti bevételkiesés) meghaladta a 15%-os mértéket – az elmúlt 5 év termeléséből a legmagasabb és legalacsonyabb hozamot

tartalmazó 2 év elhagyásával képzett – három éves átlaghoz viszonyítva. A kárenyhítő juttatás igénybevételének további feltételei: a) a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a használatában volt, b) a használatában levő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt, az MVH felé bejelentette. c) a hozamérték-csökkenést a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága az erről kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolja, d) a kárenyhítési hozzájárulást határidőben (szeptember 15.) és maradéktalanul megfizette. e) a kárenyhítő juttatás iránti igényét a mezőgazdasági termelő tárgyév november

Tájékoztató a növényvédelmi gépek kötelező vizsgáztatásáról A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV.23.) FVM rendelet módosítása idéntől több ponton is jelentős változásokat hozott – tájékoztatta lapunkat Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságának megyei elnöke. Ezek közé tartozik egy európai uniós irányelvnek (2009/128/EK) való megfelelésként bevezetett intézkedés, amely a permetezőgépek rendszeres műszaki ellenőrző felülvizsgálatát írja elő. A gépek felülvizsgálatának jelentősége nem kérdőjelezhető meg. A megalkotott hazai felülvizsgálatról szóló jogszabály azonban az említett eszközök rendkívül alapos vizsgálatát írja elő. Ez azonban szakmailag nem indokolt, hiszen a gazdaságos termelés érdekében a növényvédelmi gépek jó karban tartásában, rendeltetésszerű és hatékony működésében alapvetően maguk a gazdálkodók is érdekeltek, többek között a növényvédelmi készítmények magas árai miatt is. Éppen a fentiek okán a NAK tárgyalásokat kezdeményezett a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával és a Minisztériummal. Fentiek alapján a NAK azt javasolja a gazdálkodóknak, hogy – mivel azt a határidő is lehetővé teszi –, várakozzanak növényvédő gépeik vizsgáztatásával a NAK értesítéséig.

Gazdanaptár Határidő / Intézési időszak 2016. október 1. – december 31. 2016. november 1. – november 30. 2016. október 17. után 2016. december – 2017. március 20.

2016. december 31.

2017. január 1. – március 1.

6

1–30-ig benyújtja az MVH által erre a célra rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen. Fontos, hogy az egyébként járó kárenyhítő juttatás teljes összegére azon termelő lesz jogosult, aki mezőgazdasági biztosítási szerződéssel rendelkezik. Ennek hiányában az uniós szabályok alapján az egyébként járó kárenyhítő juttatás felére jogosult a termelő.

Kifizetés Az MVH a tárgyévet követő év március 31éig határozatban értesíti a mezőgazdasági termelőt a kárenyhítő juttatás iránti igénye kielégítésének mértékéről és teljesíti a kifizetéseket. Amennyiben, mint gazdálkodó érintett, és a kötelezettségek teljesítéséhez segítségre van szüksége, keresse, a lakóhelyéhez legközelebbi, vagy az önnel kapcsolatot tartó falugazdászt. Máté János Nemzeti Agrárgazdasági Kamara SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

Felmentették a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal vezetőit 2016. október 28-án azonnali hatállyal felmentette a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elnökét, Gyuricza Csabát, valamint elnökhelyettesét, Dragovácz Nikolettát a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lázár János. Egyben közölték, hogy az MVH elnöki tisztségét 2016. november 1-jétől Viski József tölti be. Forrás: MTI

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságának összeállítása

Kötelezettség / lehetőség Forgalomban lévő papír alapú Őstermelői igazolványok cseréje

Érintettek / jogcímek 2016-ban még érvényes papír igazolványok

Megjegyzés

Korm. Hiv határozat birtokában, tényleges adatokkal SAPS, zöldítés előlegek kifizetése Minden támogatás igénylő Legfeljebb 70%! Plasztik kártyás őstermelők Időszakosan értékesítő, nem főállású Őstermelői igazolvány érvényesítése (őstermelőként biztosított, folyamatosan az év bármelyik munkanapján, az 2017. évre értékesít, működik) értékesítés előtt. AKG képzésen való részvétel Minden AKG gazda Külön, szervezetten – módosítás alatt! AKG gazda, aki nem rendelkezik 5 évnél Talajvizsgálat elvégzése fiatalabb bővített vizsgálattal A szálas pillangós, zöldugar, Vetésszerkezeti előírások teljesülése AKG szántó táblaszél arány AKG web-gn, tápanyag-gazdálkodási AKG, AKG szántó és ültetvény, terv, permetezési napló ANYK Nitrát adatszolgáltatás Nitrát érzékeny területek, állattartók Kárigény elszámolás, beadás

MG kárt szenvedett termelők


Talpas Design Studió névjegy | szórólap | katalógus | prospektus | plakát | újság | könyv Arculattervezés Búza

kond

ícion

ZET

Hed-L

ÖKÉR

BB GY

ETTE

JL a- FE zfor str

fos viix: új tikus Zsém klima tarter” Land Hedáltozott ny „S ömegv – folyéko obb gy tégia k miatt szal. Nagy més. szonyo tavas obb ter és gy el na s= őssz

ződé

kérkép

P

K

Zn 140 g/l

2x3,0

liter/ha

ix

Zsém

Kontroll

Finom kerek álgyö hajsz ltak ki a alaku ix-szel Zsém ten terüle kezelt

tétel: 81 g/l arokat is zav j 575 g/l hiány a tala eneti zhatja ű, átm yt oko közvetkis idej n. A hián a gyökér tott ból egy désébe , nem Foszfor jba jutta ény fejlő izmusa t a tala as fosza növ antagon okoz valamin a mag Zn elemek lő foszfor LET oldás lható PH., az e kerü is.. Meg talajban talá TERÜ mieléb , ége mix ztes len köz for a TATÓ A fosz ag ves s a Zsé yöke- BEMU mix. hatóany megoldá . A hajszálg 4. lmú Zsé tiválja, v haj- 201 lmazza for tarta részét inak új, aktí t is tarta után egy kezelt és K elemeke n a kezelés erőt a ak új ket az kérmányba vel eze , és adn erősített gyö bztett állo nnek meg nye meg l kön reit ves jele álta ek mix kerek ix lévő elem Zsém A Zsé szálgyö liter/ha talajban eknek. . 2x3,0 sztül a növény lesznek ren kere felvehetők a, keés rendsze Kontroll , kukoric hetők szosok ben elér ce, kalá tó: rep ználha . Felhas 2–3 l/ha zelésére , repce l/ha 1–2 d.hu búza: @hedlan : őszi • info Dózis 7-392

Össze

A megfelelően kialakított arculattervezés egy jól felépített üzleti vállakozás alapvető eleme. Az első pillanattól kezdve pozíciónál, egyértelmű jeleket sugal ügyfeleink felé és jelentős részben meghatározza az üzlet sikerének esélyét is. Akár kezdeti fázísokban lévő koncepciók esetén is szívesen gondolkodunk közösen ügyefelinkkel.

álása

ix

ém and Zs

30 / 950 s • 06 7-588 gh Lajo 30 / 219@hedland.hu • 06 10 László -622 • info de u. Diriczi 42 / 596 , Tün 06 Fax: egyháza 5 Nyír ely: 440 Telkeph

Balo

nd.hu

.hedla www

Szolgáltatásaink: logo, arculat, névjegy, levélpapír, website

Csomagolástervezés A vásárlások során felmerülő döntések hátterében elképesztően nagy szerepet játszik a csomagolás. A márka startégiájának megfelelő, esztétikus csomagolással nyerni lehet az egyébként sokszínű mezőnyben. A jó csomagolás az egész márkát építi és hűséges vásárlókat toboroz. Ebben segítünk Önnek. Szolgáltatásaink: csomagolásterv, címketerv, formaterv…

Kiadványok, nyomdai anyagok tervezése Legyen az egy komplex termékkatalógus vagy egy egyszerű szórólap, célja a márkaépítés és végső soron a profittermelés. Akárcsak minden más, amit vállalkozásából látnak ügyfelei, a nyomdai anyagoknak is illeszkedniük kell az üzlet „történetébe”, koherens módon kell megjeleníteniük márkáját, szolgáltatást. Szolgáltatásaink: brosúrák, katalógusok, szórólapok, poszterek, éves jelentések…

Egyedi megoldások Természetesen mindenkinek vannak egyedi igényei. Mi mindenben partnerek tudunk lenni, kérdezzen nyugodtan. Van akinek egy darab naptár kell, van, akinek újság... Nem csak a munkáinkban, határidőkben, hanem sok minden másban is rugalmasak tudunk lenni. Akár az árakban is. Szolgáltatásaink: sapka, póló, újság, naptár…

4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 9. • Tel.: 0642 459 673 • info@talpasdesign.hu • facebook/talpasdesign

7


Csaknem 37 ezer őstermelői igazolvány érvényessége törlődik december 31-én 2015-ben csaknem 37 ezer őstermelői igazolványnál érvényesítettek 2017-es, illetve 2018-as betétlapot. Egy jogszabályi változás értelmében azonban a 2016. január 1-je előtt kiállított igazolványok 2016. december 31-én hatályukat vesztik. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felhívja az érintettek figyelmét, hogy az őstermelői jogviszony folyamatosságának megőrzéséhez legkésőbb az év végéig ki kell váltaniuk az új, plasztikkártya típusú igazolványt. Tavaly – az akkori előírásoknak megfelelően – 36 754 igazolványnál érvényesítettek 2017-re és/vagy 2018-ra szóló értékesítési betétlapokat a NÉBIH által vezetett Őstermelő Nyilvántartásban. A 2016. január 1-jétől hatályos jogszabálynak megfelelően azonban a 2016 előtt kiváltott, barna színű, papír alapú igazolványok december 31-el hatályukat vesztik. Ez igaz azokra az igazolványokra is, amelyekhez 2017-es és/vagy 2018-as betétlapot is érvényesítettek az őstermelők.

Az új jogszabály alapján a NÉBIH automatikusan kivezeti a nyilvántartásból a hatályukat vesztett igazolványokat, amiről az őstermelőt nem kell külön értesítenie és az intézkedésről hatósági döntés sem születik. A rendeletnek megfelelően, illetve az új igazolványok kiadhatóságának érdekében, a hivatal a január 1-je előtt kiadott igazolványok 2017-re és/vagy 2018-ra érvényesített értékesítési betétlapjait is törölte a nyilvántartásból. A hatóság felhívja az őstermelők figyelmét, hogy a folyamatos őstermelői jogviszony megőrzéséhez új, plasztikkártya formátumú őstermelői igazolványt kell kiváltaniuk a 2017-es évre. Ezt december 31-ig a bejelentett és érvényes lakcímkártyával igazolt állandó lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes NAK megyei ügyintéző szervezeténél, falugazdásznál kell kérvényezniük. Az igazolvány kiállítása és érvényesítése díjmentes. A falugazdászok címei és elérhetőségei itt megtekinthetők. Az új igazolvány számos előnnyel jár: védett az esetleges hamisítás ellen, hozzájárul a tisztességes versenyhez és öt évig hatályos. Az új típusú őstermelői igazolvány egyben adathordozó is, a NÉBIH nyilvántartásában szereplő összes, az őstermelőre vonatkozó adat elérhető a hatóságok számára a kártya adattároló chipjén. További információk az új típusú igazolványról a NAK weboldalán olvashatók. Sarkadiné Ruzsinszki Ágnes

megyei igazgató Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága

8

Új minősítési szabályok várhatóak a gabonapiacon A tárca tájékoztatása szerint még az idén vagy legkésőbb a jövő év első negyedében bevezethetik az új minősítési szabályokat. Az ellenminta vizsgálatának lehetőségével ki lehet küszöbölni a tisztességtelen felvásárlói magatartást. A gabonaszövetség egyelőre nem ismeri az új szabályozás tervezetét. Miniszteri rendeletben szabályozná a termények átvételéhez kapcsolódó mintavételi eljárás szabályait a Földművelésügyi Minisztérium – tudta meg a Magyar Idők. A rendszer egyértelműen meghatározza majd a termelő és a felvásárló feladatait is. Ha pedig a vizsgálati eredmények során vita merül fel a termelő és a kereskedő vagy a felvásárló közt, a termelői ellenminta vizsgálatával cáfolható a felvásárló által bemutatott vizsgálati eredmény. A minisztérium szerint az új rendszer nem jár majd többletfeladattal. A legnagyobb előnye, hogy a bizonyos felvásárlóknál előforduló tisztességtelen felvásárlói magatartást az ellenminta vizsgálatának lehetőségével ki lehet küszöbölni. Ennek köszönhetően a szántóföldi növények termesztésével foglalkozó gazdálkodók biztosak lehetnek abban, hogy milyen minőségű terményt adtak el, s így annak értékében is. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter egy korábbi képviselői kérdésre adott írásbeli válaszában jelezte: az utóbbi évek gyakorlata azt mutatja, hogy az átvevőhelyek egy részén bizonytalan és nehézkes volt az átadott termék minőségének pontos meghatározása és a minőségi problémák utólagos vitarendezési lehetősége is. Ennek oka, hogy egyszerre nagy mennyiségű áru jelentkezett a felvásárlóknál, a minőségi paraméterek meghatározására használt eszközök pedig elavultak vagy hiányoztak a telepről. A tárcavezető szerint ugyanakkor a növénytermesztési folyamat eredményességét a termés mennyisége mellett a

minősége is alapvetően befolyásolja. A tárca tájékoztatása szerint az új szabályozás mellett, amely megteremti a vitarendezéshez szükséges vizsgálatok egységes rendszerét, továbbra is használatban maradnak a legfontosabb növények minőségét meghatározó előírások. Ezek a termelő számára biztos pontot jelentenek, amihez viszonyítani tudják a saját termésüket, s ezzel felbecsülni a saját piaci lehetőségeiket. A miniszter az írásbeli válaszában kitért arra is, hogy a kialakítandó szabályozás nem terheli majd felesleges adminisztrációval az átvételi rendszert, és nem tartalmaz aránytalanságot sem a termelők, sem a felvásárlók részére. Pótsa Zsófia, a gabonaszövetség főtitkára a Magyar Időknek azt mondta: egyelőre nem ismerik az új szabályozás tervezetét. Ma a felvásárló a felhasználási céltól függően, elsősorban a feldolgozó által előírt követelményekhez igazodóan határozza meg az átvételi minőségi paramétereket, amihez a termelőknek alkalmazkodniuk kell. A felvásárlók és a termelők közti szerződések különbözők, ebben a leggyakrabban minden olyan paramétert rögzítenek, ami a minősítésre vonatkozik. Tapasztalatai szerint a gazdák és a felvásárlók közt valóban előfordulnak viták, ezt azonban független szakértői laborokban végzett minősítéssel a legtöbbször fel lehet oldani. Jelezte: jelenleg is szigorú előírások vonatkoznak a mintavételre és a minősítés szabályaira. magyaridok.hu


Elfogadta a Kormány a A burgonya után is jár a Nemzeti Erdőstratégiát termeléshez kötött támogatás A Magyar Közlönyben megjelent hosszú távú koncepció megszabja az ország területének egy ötödével való gazdálkodás irányait 2030-ig, és választ keres az erdőkkel kapcsolatos kihívásokra. Hazánk nemzeti kincsének számító erdeink jelentősége az elmúlt évtizedekben megnőtt, hiszen kiemelkedő földhasznosítási formának számít, az egészséges emberi környezet alapvető részét képezi. Olyan mikro-klimatikus tényező, amely a biodiverzitás megőrzésének fontos eleme, ugyanakkor megújuló erőforrásként gazdasági hasznosítása rendkívül jelentős. Mindezek mellett az erdőségek egészségügyi-szociális, kulturális, turisztikai, valamint oktatási, kutatási célokat szolgáló szerepe is egyre növekszik. Az új erdészeti stratégia a védelmi, gazdasági és közjóléti funkció hármasának kiegyensúlyozott érvényesülését biztosítja. A stratégia alapját a Nemzeti Erdőprogram (NEP) adta, amely középtávú programként 2006–2015 közötti időszakra határozta meg az erdőt érintő szakmapolitikákat. Ennek lejártát követően a Nemzeti Erdőstratégia (NES) kialakítása során a Földművelésügyi Minisztérium figyelembe vette az azóta kialakult nemzetközi trendeket, valamint az új szakmai kihívásokat. A klímaváltozás kezelése és az arra való felkészülés – mint az egyik legaktuálisabb kihívás – kapcsán megfogalmazott iránymutatások célja megvédeni és lehetőségek szerint növelni az ország fával borított területeit. A NEP alapjain a NES tíz fejlesztési célt határozott meg. Ezek kidolgozásába bevonták a részterületért felelős és irányadó szervezetek, képviseletek, a kormányzati felelős részlegek és a külsős stratégiai partnerek szakértőit is (OEE, MEGOSZ, FAGOSZ, PSH). Az egyeztetések során elkészült anyag széleskörű társadalmi és szakmai öszszefogás eredménye, amit jól mutat nagymértékű támogatottsága is. A NES további célja a gazdálkodás és az erdei ökoszisztémák folyamatainak összehangolása, illetve az erdei ökoszisztéma-szolgáltatások megvalósítása. A társadalmi-, és tárcaközi egyeztetéseken a NES széles körű támogatást kapott és 2016. október 13-án lépett hatályba. Forrás: FM

A Földművelésügyi Minisztérium a minőségi étkezésiburgonya-előállítás biztosítása, a hazai vetésterület növelésének elősegítése érdekében kezdeményezte, hogy a burgonya is a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrák közé kerülhessen. Az étkezési burgonya is a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrák közé kerül – közölte az agrártárca. A bejelentésre a Közös Agrárpolitika 2020-ig tartó rendszerében – a közvetlen támogatásokról szóló uniós alaprendelet (1307/2013/EU rendelet) felülvizsgálata keretében – csak idén nyílt lehetőség. Az új feltétetlek alkalmazása 2017-től lehetséges. A burgonyára az ipari zöldségnövényekre vonatkozó főbb előírások alkalmazásával lehet támogatási kérelmet benyújtani, vagyis a legkisebb támogatható terület a termeléshez kötött támogatás igénybe vételéhez 1 hektár. Főszabályként jelenik meg, hogy legalább 1 hektár SAPS jogosult terülttel lehet az igényelést beadni. A SAPS támogatásigénylés esetében alkalmazandó általános feltételek mellett további előírás, hogy hektáronként meghatározott minimális mennyiségű szaporítóanyag használatát is igazolni kell. Mivel a vetőgumók méretét illetően eltérések lehetnek, három méretkategória lett megkülönböztetve a szaporítóanyag mennyiségi előírásánál. Ezeket az alábbi táblázat tartalmazza. Gumó méret

Minimum gumó darab/hektár

Minimum gumó súly kg/hektár

28–35 mm

50.000

1.250

35–45 mm

38.000

2.000

45–55 mm

30.000

2.500

A minimális, minősített szaporítóanyag használatának az igazolása ugyanúgy történik, mint a többi kultúra esetében. Főszabály szerint (saját beszerzés esetén) a termelő a saját névére szóló érvényes, fajra, fajtára, mennyiségre és a fémzárszámra vonatkozó adatokat tartalmazó számlát tudja használni. Egyéb esetekben (pl. termeltetés) is van lehetőség az elszámolásra, melynek a feltételeit a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § 5) bekezdése rögzíti. Forrás: FM Sajtóiroda

Két újabb borvidéken a fitoplazma A NÉBIH laboratóriumi eredményei alapján a Villányi borvidékhez közeli Gyód községben, valamint a Soproni borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság (Flavescence dorée, FD) betegség kórokozója. Győr-Moson-Sopron megyében a beteg tőkét ugyanazon a területen, a Sopron melletti Jánostelepen találták meg, ahol 2015-ben az erdei iszalag bizonyult fertőzöttnek. Az illetékes kormányhivatal szakemberei megkezdték a felszámolási intézkedések elrendelését és a fertőzés mértékének felmérését. A fertőzött növényeket, valamint a fertőzési góc körüli 1 kilométeres körzetben a tünetet mutató tőkéket meg kell semmisíteni. Az ezt körülvevő 3 kilométeres biztonsági övezetben (puffer zónában) intenzív felderítés és mintavétel zajlik a károsító esetleges jelenlétének, terjedésének monitorozására. A védelmi intézkedésekről a NÉBIH által kidolgozott FD-Nemzeti Készenléti Terv ad útmutatást. Hatóság által elrendelt megsemmisítés esetén a hivatásszerű gazdálkodást folytató termelők kártalanításra jogosultak. Hazánkban a NÉBIH a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget 2013 augusztusában azonosította Zala megyében a szlovén határ mellett, majd Badacsonytomajon, Veszprém megyében. 2014-2015-ben a hatóság

Vas és Somogy, valamint Fejér megyében is kimutatta a fertőzést. Győr és Komárom megyében a kórokozót korábban csak a természeti környezetben élő iszalag növényekből azonosították. A szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazma karantén károsító szőlőnövényen. Az ellene való védekezéshez jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő növényvédő szeres eljárás. Terjedése azonban nagymértékben csökkenthető fő vektora, az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni, megfelelő időben végzett kezelésekkel, valamint az erdei iszalag, mint gazdanövény irtásával. A 2015-ben kiadott 9/2016. (II. 15.) FM rendelet alapján a szőlőkabóca elleni növényvédő szeres védekezésekhez állami támogatás igényelhető. Ahol nem hajtják végre a szükséges védelmi intézkedéseket, megnő a fertőzés kockázata. A tőkék 80–100%-a is megfertőződhet a fitoplazmával, fogékony fajták esetében néhány év leforgása alatt ki is pusztulhatnak. Ennek megelőzése érdekében és a további terjedés megakadályozásához kulcsfontosságú a szőlő- és bortermelők együttműködése. A bejelentőlapok és a további információk a bejelentés-kötelezett károsítókról itt találhatók. Forrás: NÉBIH

9


Növényvédőgépek időszakos felülvizsgálata a Nyíregyházi Egyetemen A növényvédelmi gépeket pontos vegyszeradagolás és környezetkímélő működés kell, hogy jellemezze. Ez pedig igen nagy felelősséget ró kezelőjére, tulajdonosára. Ezért a permetezőgépeket olyan rendszeres műszaki felülvizsgálatnak kell alávetni, ahol hitelesített műszerek segítségével kimutatják, hogy a berendezés megfelel vagy sem a hatályos jogszabályoknak. A gazdák nincsenek abban a helyzetben, hogy a növényvédő gépeiket otthon, házilag készített eszközökkel vizsgálat alá vegyék, netalán működésüket korrigálják. Helytelen beállításból adódóan a permetező gép környezeti terhelés forrása lehet, mely kedvezőtlen hatással van a termesztés költségére és a kezelt növény minőségére. Ebben a tanulmányban ezért ismertetni kívánjuk az érvényben lévő FVM rendelet előírásait a növényvédőgépek időszakos felülvizsgálatáról és a Nyíregyházi Egyetemen található mérőműszerek bemutatását.

mara értesíti a permetezőgép tulajdonosát a felülvizsgálat időpontjáról és helyéről. A felülvizsgálat elvégzéséig a permetezőgép rendeltetés szerint használható. A tulajdonosok részéről a permetezőgépet felülvizsgálatra tiszta állapotban (kívül-belül), a névleges tartálytérfogat feléig vízzel feltöltött tartállyal kell az állomás rendelkezésére bocsátani. A gép hibáit a vizsgálat előtt ki kell javítani, ezért érdemes előzetes állapotfelmérést tartani. Ha a felülvizsgálat eredménye megfelelő, az állomás kiadja a permetezőgép működési engedélyét igazoló matricát, melyet a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara állít ki. Ha a permetezőgép állapota a felülvizsgálat eredménye alapján nem megfelelő, a permetezőgép működési engedélyt nem kaphat.

A növényvédőgépek időszakos felülvizsgálata

A megfelelő infrastruktúra (fedett csarnok, a kipermetezett csapvíz összegyűjtése és visszacirkuláltatása a permetező tartályába, kipufogógáz elvezetése) mellett a felülvizsgálatot az MSZ EN 13790-2, 2003 szabvány szerint kell végrehajtani az állomásoknak. A növényvédő gépek felülvizsgálatának első lépése a szemrevételezés és a működési vizsgálat – ez előző fejezetben ismertettek szerint. Ezt követi a műszeres ellenőrző felülvizsgálat. Az alábbiakban szeretnénk felsorolni azokat az eszközöket, amelyek a szántóföldi és kertészeti permetezőgépek felülvizsgálatához elengedhetetlen.

Külföldi mintákhoz (néhányat felsorolva: Belgium, Csehország, Hollandia, Lengyelország, Németország, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svájc) hasonlóan nálunk is bevezették 2016. január 1.-től a növényvédő gépek felülvizsgáltatási kötelezettségét. A permetezőgépek (100 dm3-nél nagyobb tartályméretű) a 43/2010 (IV. 23.) FVM rendelet 9. függeléke szerinti felülvizsgálatát a tulajdonosnak az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben előírt időközönként (3 évente) el kell végeztetnie a Növényorvosi Kamara erre feljogosító tanúsítványával rendelkező ellenőrző állomáson (országszerte 24 db, az egyik a Nyíregyházi Egyetemen található), meghatározott díj ellenében. A felülvizsgálat rendje (a felülvizsgálat meghirdetése, jelentkezése, helye, időpontja, gépek átadása, engedély kiadása, díjazása, stb.) és az alállomások elnevezése és elérhetősége a www.ngea.hu honlapon (Növényvédő Gép Ellenőrző Állomás weblapja) található meg. A felülvizsgálatra kerülő permetezőgépekkel szemben támasztott követelményeket, az ellenőrzési és vizsgálati módszereket, a felülvizsgálatok során alkalmazandó mérőeszközök és vizsgálóberendezések jellemzőit, továbbá a felülvizsgálatról készítendő jegyzőkönyv mintáját az FVM rendelet 9. függeléke tartalmazza. A felülvizsgálatra a permetezőgép tulajdonosának a permetezőgép működési engedélyének lejártát megelőzően kell jelentkeznie (az első üzembe helyezéstől 5 éven belül, majd 3 évente). A jelentkezést a www. ngea.hu oldalon kell beküldeni, ezután a Ka-

10

A permetezőgépek felülvizsgálatához szükséges mérőberendezések

1. Vertikális mérőpad a szóráskép vizsgálatához és ellenőrzéséhez. 2. Mérőpad a szórófejek folyadékszállításának vizsgálatára. 3. Átfolyásmérő a szivattyú szállítási teljesítményének meghatározásához. 4. Manométer hitelesítő a permetező nyomásmérő órájának vizsgálatához. 5. Kézi átfolyásmérő a szórófejek folyadékfogyasztásának ellenőrzésére. 6. Egyéb mérőeszközök (kármentő, szögmérő, mérőszalag, fordulatszámmérő, légnyomásmérő, stopperóra).

Keresztirányú szórásegyenletesség meghatározása szántóföldi munkagép esetében A meghatározás történhet hagyományos vagy mobil mérőpad (vályúsor) által. A hagyományos mérés esetében a munkaszélesség teljes szélességében vagy keskeny sávokra (legalább 1,5 m hosszú legyen) bontva mérjük a felfogott folyadék mennyiségét. Ebben az esetben a szórókeretet a mérőberendezés fölé kell elhelyezni, permetezési magasságban. A vályúsor 100 mm széles osztásokra (a vályúk szélességére vonatkozó tűrés ± 2,5 mm) bontott és 80 mm mélységű mérőfelületein felfogott víz ún. mérőhengerekben gyűlik össze, a vályú 15°-os lejtéséből adódva. A skálabeosztással ellátott mérőhengereknek egyforma típusúnak és méretűnek, és legalább 500 ml térfogatúaknak kell lenniük.

Szántóföldi permetezőgépek felülvizsgálatához szükséges eszközök 1. A szórókeret keresztirányú szórásegyenletességének meghatározására fejlesztett mérőpad (stabil vagy 1. ábra – Sínpályán mozgó telemetrikus, ultrahangos vályúsor mobil, 12 m hosszú). (Forrás: saját felvétel, készült a Nyíregyházi Egyetemen) 2. Átfolyásmérő a szivattyú szállítási teljesítményének meghatáro- A skálabeosztás maximum 10 ml lehet. A hengerek mérési hibája nem lehet nagyobb zásához. 3. Manométer hitelesítő a permetező nyo- 10 ml-nél vagy a mért érték 2%-ánál. A mémásmérő órájának vizsgálatához. rőhengerek leolvasása és ürítése történhet 4. Kézi átfolyásmérő a szórófejek folyadék- kézi úton (pontatlan), de a korszerűbb mérőpadokon már ezt elektronikus úton hajtják fogyasztásának ellenőrzésére. 5. Nyomásmérő eszköz a nyomásváltozá- végre, az adatokat PC-re mentve. A mérőpasok vizsgálatára. don összegyűjtött folyadék mennyiségéből 6. Egyéb mérőeszközök (kármentő, mérő- átlagértéket kapunk, ami az ideális eloszlást szalag, fordulatszámmérő, légnyomás- jelenti. Ha az adatokat grafikusan ábrázoljuk mérő, stopperóra). a teljes munkaszélességben, akkor megkapKertészeti permetezőgépek felülvizsgálatá- juk a keresztirányú szórásegyenletességet (CV tényezőt). hoz szükséges eszközök


A mobil mérőberendezés esetében a szórókeret alatt elhelyezett alumínium sínpályán mozgó mérőkocsi gyűjti össze a folyadék mennyiséget. Az 1 m hosszú mérőkocsi méterenként megáll, a rajta található vályúsoron (100 mm széles, a tűréshatár ± 1 mm; 80 mm mély) felfogja a kijuttatott csapvizet, majd az a vályú végén található kalibrált mérőhengerekbe jut. A mérőhengerekben öszszegyűlt folyadék szintjének leolvasása ultrahangos érzékelők segítségével történik, ezt követően a PC feldolgozza a kapott értékeket és numerikusan (CV érték kiszámítása), illetve grafikusan kiértékeli azokat. A méréshez használt sínpályán történő haladás során az egyes mérési pontok pozícionálása ± 20 mmes pontossággal történik.

2. ábra – Vizsgálópad kertészeti permetezőgépek szórásképének ellenőrzésére (Forrás: saját felvétel)

A mobil berendezés a stabil kivitelű mérőpaddal szembeni előnye, hogy a különböző szórókeret-szélességű gépek mérésekor csak a sínpálya hosszát kell növelni vagy csökkenteni, illetve a vályúsor nem helyhez kötött. Az 1. ábrán a keresztirányú szórásegyenletesség meghatározására szolgáló sínpályán mozgó mérőkocsis (mobil) berendezést láthatjuk mérés közben. A keresztirányú szórásegyenletességnek a teljes átfedett tartományban egyenletesnek kell lennie. A keresztirányú eloszlás értékelése a variációs együttható (CV%) értéke alapján történik, amely nem haladhatja meg a 15%-ot.

Vertikális mérőpad a kertészeti gépek szóráskép ellenőrzéséhez A tesztet itt is a munkagép álló helyzetében végezzük el. Szóróívenként 8-8 db szórófejhez ugyanannyi gyorscsatlakozóval ellátott gyűjtőcső vezeti a folyadékot a függőleges elrendezésű mérőkehelyhekhez (2. ábra).

3. ábra – A kézi átfolyásmérő használat közben

(Forrás: saját felvétel, készült a Nyíregyházi Egyetemen)

A permetezőgép üzemeltetése során a szórófejekről leválasztott folyadékot a mérőkehelyhekben fogjuk fel. A mérőkelyhek érzékelőkkel vannak ellátva, melyek a folyadékszintek mérésére alkalmasak, az eloszlás értékek pedig számítógépről leolvashatóak A vizsgálat után a felfogott folyadék minden egyes mérőhengerből mágnes szelep nyitásával üríthető és visszacirkuláltatható a permetező tartályába.

A fúvókák folyadékszállításának ellenőrzése

vényvédelmi gépek – 100 dm3-nél nagyobb tartályméretű - kötelező időszakos felülvizsgálatáról és annak menetéről. Ezen kívül röviden bemutatásra kerültek az eredményes bevizsgáláshoz szükséges permetező ellenőrző berendezések, melyekkel a Nyíregyházi Egyetemen található felülvizsgáló alállomás rendelkezik. Irodalom • Magyar Közlöny (2015): A földművelésügyi miniszter 84/2015. (XII. 17.) FM rendelete a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról. 2015/199. szám.

A fúvókavizsgáló kézi műszer, mely a fúDr. Kovács Zoltán vókák műszaki állapotának gyors és ponDr. Antal Tamás Nyíregyházi Egyetem tos meghatározását szolgálja (3. ábra). Az átfolyásmérő csatlakozó kábellel érintkezik a kijelzővel ellátott kezelőszervvel, így a mért érték látható rajta. Ha az átfolyás értéke stabilizálódott a műszeren, a nyugtázás után a mért adat elmenthető. A vizsgálat befejeztével, a teljes ellenőrzésről mérési jegyzőkönyv készül a PC-n. A készülék mérési hibája nem haladhatja meg a mért érték 2,5%-át. Az egyes fúvókák folyadékszállítását (szórásteljesítményét - l/min) a fúvókák gyártója által ajánlott minimum és maximum nyomáson (a permetező gépkönyvéből, fúvóka katalógusból), továbbá legalább két köztes Mezogazdasági és állattartó épületek nyomásértéknél meg kell határozni háromtervezése és generálkivitelezése szoros ismétlésben. Az egyes mérések minimális időtartama minden egyes fú- Megtervezzük, Legyártjuk, Megépítjük vókánál: 1 perc. A Trapézlemez burkolatú épületek: mérést mindegyik, a gépre szerelt fúvókagarnitúra esetében el kell végezni. A fúvókák ellenőrzése tiszta vízzel történik. Az egyes, azonos típusú fúvókák folyadékszállításának eltérése a gyártó által megadott névleges szórásteljesítménytől nem haladhatja meg a ± 10%-ot. Sík terménytároló, állattartó épületek, A jelen tanulmányban a teljesség Széna és géptároló színek, trágyatároló, igénye nélkül kívánSilótér, Szociális épületek tuk tájékoztatni a info@12raszter.hu gazdálkodókat a nö-

RASZTER

+36 30 508 57 92

150 m2: 2 050 000, Ft + Áfa. 250 m2: 3 700 000, Ft + ÁFa. 500 m2: 6 300 000, Ft + ÁFa.

11


A Nyíregyházi Egyetem féktermének bemutatása II. A motor fajlagos fogyasztásával kapcsolatos mérések mérőrendszerei

A levegő szűrését centrifugális légmozgású száraz papírbetétes szűrő végzi. A beszívott levegő jellemzői megegyeznek a környezeti levegőével. A turbófeltöltőből kilépő levegő hőmérsékletét szabályozni lehet, melyet egy külön erre a célra tervezett klímaberendezés lát el. Ezzel a berendezéssel a levegő motoroldali belépési hőmérséklete 10–50 °C között szabályozható ±2 °C-os ingadozással egy percen belül. Huzamosabb ideig tartó mérések során a beállított érték ingadozás mentes. A fékteremben használt mérőműszerek pontossága megfelelt az ENSZ-EGB 49. számú előírásában foglaltaknak.

A motor olajozási rendszere

A motor hűtővízrendszere

Ebben a körben a motor olajnyomását és annak hőmérsékletét mérjük. A nyomás mérésére a motor olajnyomás-mérő csatlakozójánál van kialakítva egy mérési hely, s az így mért olajnyomás a fékgép berendezés jelátalakítóján keresztül a kijelző monitoron állandóan ellenőrizhető, illetve az adatátviteli és rögzítő rendszer meghatározott időnként eltárolja a mért adatokat. Az eltárolt adatok a motor fordulatszámának függvényében numerikus adathalmazban vagy jelleggörbeként (phat = f(n) megjeleníthetők. A motorolaj hőmérsékletét a fékgép rendszerébe beintegrált hőmérsékletméréssel az olajnyomáshoz hasonlóan folyamatosan mérhető. Feldolgozása az olajnyomáshoz hasonlóan történik. A mérések idejére a motorhoz JD 10 W 30 típusjelű olajat használunk. A motorolaj szűrőjét az olajcserével egyidőben cseréljük.

A motor saját hűtővízrendszerének hőcserélője és a fékgép hűtővízrendszere egymással sorba kapcsolva épült meg a 6. ábra szerint.

(Folytatás az előző számból)

A hajtóanyag-ellátás és fogyasztásmérés A fékteremben a fékezendő motor hajtóanyaga egy 4 m magasan elhelyezett 300 ℓ-es tartályban van tárolva. A mérés az ENERGOTEST gyártmányú tömegmérő rendszerrel történik, amelynek kalibrálása ± 0,5% pontosságú. A berendezés alkalmas meghatározott tömegű vagy idő alatti gázolaj elfogyasztásának mérésére. A fogyasztásmérésnél az idő alapú mérést vesszük figyelembe, amelyet minden mérési ponthoz 120 s időre állítunk be. Az órás és fajlagos fogyasztás jellemző munkaponti értékeit a tárolt adatokból a próbapad számítógépes rendszere számítja. A mérőrendszeren a hajtóanyag csak a beállított mérési idő alatt folyik át. A mérési időn kívül a mérőrendszert megkerülve jut el a gázolaj a motor tápszivattyújához. A tápszivattyútól a nagynyomású Common Rail rendszerű szivattyúig a betáplált gázolajat egy fogaskerekes rendszerű feltöltő szivattyú nyomja be, amely három henger radiális dugattyú elhelyezésű szabályzott nyomású és szállítású kivitelben készült. Az adagnagyság meghatározását a motort vezérlő elektronika végzi. A mérések pontossága érdekében a gázolajat 25 °C állandó hőmérsékleten tartjuk, amelyet az adott esetben lamellás kivitelű levegő-gázolaj hőcseréléssel 25 ± 2,5 °C hőmérséklettel sikerül betartani. A gázolaj visszahűtését a visszafolyó ágban végezzük. A gázolaj szűrését a motor saját szűrőrendszere biztosítja.

A motor levegőellátása A motor egy állítható lapátozású turbófeltöltővel van felszerelve, amelynek állító mechanizmusát a feltöltő levegő nyomása szabályozta. A levegőellátás kiépítését az 5. ábra mutatja.

5. ábra – A mért motor levegőellátó rendszere

12

6. ábra – A motor hűtővíz ellátása

A motorba a belépő és a kilépő hűtővíz hőmérsékletet az M jelű keverőszelep keveri ki a beállítási értéknek megfelelően, míg a motorból kilépő víz hőmérsékletét a motor saját termosztátja szabályozza.

Az általános mérések módszere A méréseket a következő metodika alapján végezzük: 1. A fékgép számítógépes rendszerét automatikus ciklusprogramra állítjuk. A ciklusprogram szerint a motor legnagyobb fordulatszámánál (2350 1/min) kezdi a mérést. Az egyes mérési pontok beállításához a program automatikusan 50 fordulattal csökkenti a fordulatszámokat. A terhelést a terhelésállítóval 100%-ra állítjuk az egész mérési folyamata alatt. A mérést a legnagyobb (2350 1/min) fordulatszámtól 1000 1/min-ig végeztük mindig 50 fordulattal csökkentve. A munkapontokra való ráállást a vezérlőprogram automatikusan végzi. A mérési pont stabilizálódása után automatikusan kezdődik a mérés, amelynek ideje 120 s. A mérési idő alatt a fékgép méri az elfogyasztott hajtóanyag menynyiségét, és 10 s-ként a motor nyomatékát, amiből a fordulatszám ismeretében számítja a teljesítményt. A mérési idő alatti mérések átlagát adja meg a jellemző értékeként. A fékgép mérőrendszerébe bekötött összes érzékelő a ciklusidőre jellemző mérési adatok átlagát adja meg és az rögzíti mért értékként. 2. Beállítjuk a motorra megadott 90 °C üzemi hőmérsékletet, amit a kilépő hűtővíznél elhelyezett hőmérsékletérzékelő a fékgép adatgyűjtő rendszerében folyamatosan méri és rögzíti. 3. Az üzemi hőmérsékletre való melegítés után a motornál elérhető legnagyobb fordulatszámot állítjuk be 100%-os terhelésre. A munkapontok mérését a legnagyobb fordulatszámtól (2350 1/ min) 1000 1/min-ig végezzük. Lajtos István Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet


Súlyos lesz a bírság

Bortörvény-módosítás:

Nem halad a permetezőgépek kötelező felülvizsgálata

Az ültetvény kivágattatható a tulajdonos költségére?

Máig közel 4.500 permetezőgép felülvizsgálatát kérték a gazdálkodók, a teljes hazai géppark azonban a becslések szerint elérheti a 35 ezret. A kötelező ellenőrzésen a jogszabályok szerint november végéig túl kell esniük a növényvédelmi berendezéseknek, ezt követően csak a jóváhagyott gépek használhatók. Lassan halad a permetezőgépek felülvizsgálata, eddig 400 gépet ellenőrzött a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarán belül tevékenykedő Növényvédőgépellenőrző Állomás (NGEA). Bakonyi István, az NGEA elnöke szerint a következő hetekben felpöröghetnek az események, miután minden ellenőrző állomás munkába áll az országban. Jelenleg 4.500 vizsgálatra váró gép van a rendszerben, a teljes magyar növényvédőgép-park azonban 30.000–35.000 permetezőberendezésből állhat. Ismeretes, a növényvédelemről szóló rendelet módosítása szerint november 26-ig minden árutermelésre használt permetezőgépet ellenőriztetni kell. Ezt követően csak azokat a gépeket használhatják permetezésre a gazdálkodók, amelyek átmentek a vizsgán. A háromévesnél idősebb permetezők kötelező felülvizsgálatát európai uniós jogszabály írja elő. A közösségben már a 2000-es évek elejétől foglalkoznak a kérdéssel, több tagállamban régóta működik önkéntes alapon a permetezőgépek felülvizsgálata, mára pedig a legtöbb országban kötelező lett. Az európai uniós szabályok egyébként december 14-ig adnak időt a tagállamoknak arra, hogy a kötelező felülvizsgálatot elintézzék. Abban az esetben, ha a decemberi határidőig nem végzik el a vizsgálatot az állomásokon, de a gazda igazolni tudja, hogy kérte az ellenőrzést, nem kell büntetésre számítania. Ugyanakkor, ha a jogszabályban meghatározott határidőig nem kéri az ellenőrzést – a permetezőgépet pedig továbbra is használja –, növényvédelmi bírságot szabhat ki a hatóság. Azokat a nagy kapacitású permetezőket kell most felülvizsgáltatni, amelyeket az árutermelésben használnak a gazdaságok, így a kiskertben használt permetezőkre nem vonatkozik az előírás. A második átvizsgálásra 2020-ig kerül sor, utána pedig háromévente kell ilyen eljárásnak alávetni a gépeket. Az említett jogszabály a kötelező felülvizsgálaton túl szerződéskötési és adatfeltöltési kötelezettséget is előír. Eszerint egyes növényvédő szerek használatához a növényorvos által felírt vény mellett szerződést is kell kötniük a termelőknek, amelyben vállalják, hogy egy évig az adott növényorvos látja el az érintett területet. A felülvizsgálat nem ingyenes, mérettől és szerkezettől függően néhány tízezer forintba kerül. Az eddigi tapasztalatok szerint a permetezőgépekkel kapcsolatos leggyakoribb probléma a tisztaság, vagyis annak hiánya. Bakonyi István szerint a gépek nincsenek megfelelően kimosva, és sok konstrukciós hibát tárnak fel az ellenőrzések. A nem megfelelő fúvókák használata szintén gyakori gond. – Mivel a műszerek segítségével meg tudjuk mutatni a hiba forrását, annak javítása is könnyebb, és a költségek is alacsonyabbak – emelte ki. A szakember szerint egyébként a szükséges javítások az esetek 85 százalékában nem olyan nagy horderejűek, de erősen befolyásolják a kijuttatás minőségét. – Vannak nagyon rossz állapotban lévő gépek, azokat a legjobb szándék mellett sem lehet költséghatékonyan életre kelteni. Vannak viszont olyan régi gépek is, amelyek állapota például szolgálhatna minden gazdálkodó előtt – jegyezte meg. Szerinte a permetezőgépek pontos beállítása a gazdálkodók érdeke is, hiszen a növényvédelem költsége a teljes termelési költségnek akár a 30 százaléka is lehet. A gép megfelelő beállításával 30–40 százalékkal is javítható a kijuttatás hatékonysága. Forrás: magyaridok.hu

Hatékonyabb fellépést tesz lehetővé a nem művelt szőlőültetvények ügyében az Országgyűlés előtt lévő bortörvény-módosítás. Egyebek mellett az összes nem művelt ültetvény kivágattatható a tulajdonos költségére, ha felszólítás és bírság ellenére sem gondoskodik a műveléséről – közölte a Földművelésügyi Minisztérium. A közlemény szerint a múlt héten benyújtott törvénymódosító nyomán már nemcsak abban az esetben lesz lehetséges a kivágás elrendelése, ha a növényegészségügyi szempontból veszélyes károsító már jelen van. A módosítás alapján gyors, hatékony és egyszerű eljárás alapján kényszeríthető ki a művelés, vagy számolható fel a környező ültetvényekre veszélyt jelentő, tájat csúfító műveletlen ültetvény – áll a közleményben.

Mint írták, az utóbbi években a szőlőültetvényekben olyan károsító (szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma) jelent meg, amely komoly terméskiesést is okozhat. A terjedés megállítása egyelőre csak megelőzéssel biztosítható. A jogszabályokban előírt művelési kötelezettség elmulasztása veszélyezteti a szomszédos ültetvényeket és jelentős károkat okozhat a termőültetvényekben – írta az FM. A módosító javaslat szerint a művelési kötelezettség végrehajtásáért az ültetvény tulajdonosa, nem pedig használója felel. A tulajdonosnak az új szabály értelmében 60 nap áll rendelkezésre a helyzet rendezésére, míg eddig nem volt ilyen határidő. A hegybírói szankciók továbbra is csak a legalább egy éven keresztül nem művelt ültetvényekre vonatkoznak – áll a tárca tájékoztatásában.

13


SZÓJÁBAN AZ ÉLEN Országos szója szakmai rendezvénysorozat Nógrádi Györggyel A szemes fehérjenövények után járó kiegészítő támogatás bevezetésével 2015-ben 80%-ot növekedett a szója vetésterülete Magyarországon. A 2016-os némi visszaesést követően ismét rekord nagyságú szója vetésterülettel lehet számolni. A Karintia Kft. tovább bővítette a modern genetikájú fajta kínálatát. 8 bőtermő, modern szója genetika áll immáron a gazdák rendelkezésére, ezzel a legnagyobb hazai szója portfólióval rendelkezünk az igen koraitól (000) egészen a közép (I) éréscsoportú fajtákig.

BŐTERMŐ FAJTÁINK, AMIK MÁR BIZONYÍTOTTAK: A korai SIGALIA (00) és a néhány nappal hosszabb tenyészidejű, azonos éréscsoportba tartozó SINARA (00) az ország egész területére egyaránt ajánlott, gabona sortávra vetve. Az intenzív kezdeti fejlődéssel rendelkező hektáronként 4 tonna feletti termésre is képes BŐTERMŐ fajtákat közepesen intenzív technológiába javasoljuk, de meghálálják az intenzív termesztési körülményeket. Magas alsó hüvely szintjükkel, biztonsággal időben betakaríthatók. A „DÉL BAJNOKAKÉNT” emlegetett, legnagyobb területen értékesített bőtermő középérésű REGALE (I) BŐTERMŐ szója fajtánk vetése a Balaton vonalától délre javasolt, elsősorban cukorrépa sortávra, mechanikai gyomirtással kiegészítve. A jól bokrosodó fajta állománya hamar záródik, és kiemelkedő termésre képes.

ÚJ FAJTÁK A KINÁLATBAN A megújult Karintia szója portfólió 4 új fajtát is tartalmaz. Egyre nagyobb kereslet mutatkozik az igen korai (000) éréscsoportba tartozó szójákra. Az Új SULTANA (000) az ÚJ ALEXA (000), és az ÚJ VIOLA (000) fajtáinkat a tudatos gazda, a termőterület kihasználás maximalizálása, ugyanakkor rekultiválás céljából másodvetésként is alkalmazhatja. Ezek a készre oltott fajták tökéletesen megfelelnek egy korán lekerülő vetemény (pl. őszi árpa) utáni termesztésre! Az ENERGY (0) középkorai fajtánkra mely ugyancsak 2017-től érhető el a kínálatunkban a magas termőképesség mellett az intenzív kezdeti fejlődés, közepes szármagasság és kiemelkedő szárszilárdság jellemző. A fajta magas ezermag-tömeggel és magas fehérjetartalom rendelkezik. Megdőlésre, szempergésre nem hajlamos. Az olaszországi nemesítés komoly ígéret a ki-

14

emelkedő szárazságtűrő képességre is. Az ország egész területén vethető fajtánk betakarítását követően még az őszi kalászos vetése is tervezhető. A fehér köldökű fajtánk, az élelmiszeriparban is keresett szója lehet. Az ATLANTIC (I) BŐTERMŐ középérésű szója a leghosszabb tenyészidejű fajtánk, ami 2017-től ugyancsak a Karintia fajtakínálatát gazdagítja. Magyarországon már ismert és elismert, a déli országrészben igenkedvelt, nagy területen termesztett Atlantic, az azonos éréscsoportba tartozó Regale fajtánknál néhány nappal hosszabb tenyészidejű. Termesztését a rendkívüli bokrosodási erélye miatt kapás sortávra (45 cm vagy 72 cm) javasoljuk.

A VETŐMAGJAINK MINŐSÉGE Kulcsfontosságú az adott termőhelyhez illeszkedő fajta kiválasztása. A szója vetőmag érzékenységéből adódóan legalább ennyire fontos a vetőmag megfelelő és kíméletes, magas minőségű kezelése. A Karintia Kft. egyszerre nyújt megoldást ezekre a kihívásokra. A szója csírázóképessége a többszöri kezelés hatására jelentős mértékben romolhat. Vetőmagüzemünkben ezért egy menetben juttatjuk fel a gümőképzéshez nélkülözhetetlen Rhizobium japonicum baktérium törzset, továbbá a gombaölő csávázószert. Ezután kerül sor a vetőmag minősítésére. A fémzárolás során a csírázási százalék meghatározása mellet a kórtani vizsgálatokra is sor kerül. A termelőt így a vetőmagjaink minőségét tekintve már nem érheti kellemetlen meglepetés, továbbá a hivatalosan minősített vetőmagjainknak köszönhetően a kiemelkedő extra támogatás feltételének is megfelelünk. Készre oltott több komponenssel kezelt vetőmagjaink megfelelő ár/érték arányát az évről évre jelentős mértékben bővülő értékesítési volumenünk igazolja vissza.

KIEMELKEDŐ A FELELŐSSÉGÜNK A TÁJÉKOZTATÁSBAN Az ország egyik vezető szója vetőmag előállító és forgalmazó vállalataként, jelentős a felelősségünk, ami a tájékoztatást illeti. Ennek is megfelelve, 2016–2017.-ben az ország 9 helyszínén rendezzük meg immáron 5. alkalommal a várhatóan idén is teltházas, Magyarország legnagyobb szója szakmai rendezvény sorozatát. A növényvédelem-, termesztéstechnológia-, tápanyag utánpótlás-, és piaci elemzés témaköröket is érintő rendezvényeinken reméljük, hogy Önnel is mihamarabb, személyesen is találkozhatunk!

NÓGRÁDI GYÖRGYTŐL IS KÉRDEZHET A KARINTIA SZÓJA ROADSHOW kiemelt vendége lesz többek között Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, aki a jövő EU-n belüli és kívüli piacairól tart a tőle megszokott sajátos hangvételű érdekes előadást. Együttműködő partnereinkkel, a BASF Hungária Kft.-vel, a Timac Agro Kft.-vel és az Arysta LiseScyence Magyarország Kft.-vel közös rendezésű KARINTIA SZÓJA ROADSHOW részleteiről a www.karintia.hu honlapunkon olvashat. Bízunk benne, hogy a naprakész információkkal, a megújult és egyre bővülő fajtaválasztékunkkal, kedvező MŰTRÁGYA és NÖVÉNYVÉDŐSZER kínálatainkkal, továbbá a több mint 20 éves szakmai tapasztalatunkkal hozzá tudunk járulni az Ön sikeréhez is. Ehhez kívánunk Önnek tengernyi SZÓJA termést!

Ismét egy pályázat Megjelent a várhatóan nagy érdeklődést és pályázati kedvet kiváltó „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című felhívás. A benyújtásra 2016. október 24. és 2018. október 23. között van lehetőség. A pályázat a vidéki, mezőgazdasággal foglalkozó szakembereket ösztönzi a térségben nem mezőgazdasági tevékenységek, valamint a mezőgazdasághoz nem kötődő új mikrovállalkozások indítására. A cél a munkahelyek és a foglalkoztatottak számának növelése. Két célterületre lehet támogatási kérelmet benyújtani, azonban egy pályázó csak egy területre pályázhat. Az első lehetőséget biztosít a már működő mezőgazdasági mikrovállalkozásoknak, hogy a vidéki térségekben nem mezőgazdasági tevékenységet indítsanak. Erre a célterületre 5,54 milliárd forint, míg a másodikra – amelyben a vidéki térségekben lehet új, nem mezőgazdasági mikrovállalkozást indítani – 8,31 milliárd forint áll rendelkezésre. Az összeg mintegy 1100 nyertes pályázatra lesz elegendő, az igényelhető támogatás mértéke pedig 40 000 eurónyi forintöszszeg.


TAMÁSI

2017. 01. 17.

NAGYKANIZSA 2016. 11. 25.

SZÉKESFEHÉRVÁR 2017. 01. 11.

OROSHÁZA

2017. 01. 18.

GYŐRVÁR

BAJA

PÉCS

2017. 01. 19.

SÁRVÁR

2016. 11. 24.

2016. 12. 08.

GYŐR

2017. 01. 10.

2017. 01. 12.

SZÓJA ROADSHOW

SZÓJÁBAN AZ ÉLEN

A RÉSZVÉTEL INGYENES VISZONT REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT

2016–2017

„A JÖVŐ PIACAI” KIEMELT VENDÉGELŐADÓNK, NÓGRÁDI GYÖRGY

ORSZÁGOS SZAKMAI RENDEZVÉNYSOROZAT Együttműködő partnereink: További információkért és regisztrációért keresse szaktanácsadóinkat vagy látogasson el honlapunkra:

06 94 572 054äŞŞŞŒňřŐŕśŐňŏŜ

Széna, szalma, lucerna és mezőgazdasági gépek, traktorok szállítását vállaljuk nyitott gépjárművel, kukorica szállítását billencs szerelvénnyel.

Viszonteladóknak kínálunk Cseh és Lengyel szeneket közvetlenül bányából!

XV. Camion Kft. Tel.: 06 30 55 27 332 Sződliget

Keresse hírlevelünket! LEGYEN NAPRAKÉSZ: www.magyarmezsgye.hu

Hetente friss információkkal jelentkező e-mailes hírlevelünkre folyamatosan lehet feliratkozni! Ha naprakész szeretne lenni, egyszerűen iratkozzon fel! Nem kell mást tennie, csak a nevét elküldenie e-mailben a info@magyarmezsgye.hu címre. A tárgynak pedig írja be: feliratkozás.

15


Mezőgazdaság – a legfontosabb hivatás a világon.

Fontosak közös értékeink: a minőségbe, megbízhatóságba vetett hit, az együttműködés és a nyitottság képessége. Hiszünk abban, hogy csak tudatos és felelősségteljes növénytermesztéssel tudjuk a rendelkezésre álló termőterületen előállítani az emberiség számára szükséges, minőségi élelmiszert úgy, hogy közben képesek vagyunk megőrizni a természet sokszínűségét. Együtt dolgozunk a termelőkkel, mert tudjuk, hogy a jövő az ő kezükben van.

16 www.agro.basf.hu

Mezsgye 2016 11  
Mezsgye 2016 11  
Advertisement