Page 1

INGYENES!

ORSZ ÁGOSAN T ERJESZ TETT M E ZŐGAZDA S Á G I H AV I L A P I I I . é vf. 8. szá m • 20 1 6 . a ugusz t us

Szarvasgomba termesztés Uniós támogatással Agrokerti Party Fehérgyarmaton A vidék élni akar

Hed-Land Craftmix – a repce komplex lombtrágyája

www.hedland.hu Balogh Lajos • 06 30 / 9507-392 Diriczi László • 06 30 / 2197-588 Fax: 06 42 / 596-622 • info@hedland.hu

B

Mn Mg Mo

Zn

S

N


2


Reményik Sándor:

AKTUÁLIS

Augusztus, nyárutó

Megnyílt az új öntözésfejlesztési pályázat Augusztus 1.-től lehet jelentkezni a módosult Vidékfejlesztési Programban a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztésére kiírt pályázatra. A Miniszterelnökség korábban közölte: a módosítás eredményeként lehetővé válik például a 12 évesnél idősebb gyümölcstermő ültetvények öntözésfejlesztése, változnak a meliorált utak kialakításával kapcsolatos feltételek, egyszerűbbé válnak az engedélyezési eljárásra vonatkozó előírások. Az öntözésfejlesztési pályázaton mintegy 49,5 milliárd forint áll rendelkezésre, a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében egyebek között a vízvisszatartás, a vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás, a takarékos öntözési technológiák elterjesztésének támogatására. Egyéni beruházás esetén 500 millió forint, kollektív esetén 1 milliárd forint a vissza nem térítendő támogatás felső határa. Forrás: MTI

Termeléshez kötött támogatást kaphatnak 2017-től a burgonyatermesztők Amennyiben Brüsszel is elfogadja, 2017-től a burgonya bekerülhet a termeléshez kötött támogatási körbe, így élénkülhet az utóbbi években csökkenő termelési kedv Magyarországon – mondta a Földművelésügyi Minisztérium (FM) agrárgazdaságért felelős államtitkára az Országos és Nemzetközi Burgonya Tanácskozás, Fajta-és Növényvédelmi Technológiai Bemutatóján, Nyírteleken. Czerván György kiemelte: a jövő évtől a burgonya bekerülhet a támogatott ipari zöldség kategóriába; ami jelenleg uniós jóváhagyásra vár. A támogatás feltétele többek között, hogy a gazdálkodó rendelkezzen legalább 1 hektár támogatásra jogosító burgonya területtel, és minősített szaporítóanyagot használjon. A jelenlegi adatok alapján a támogatás várható összege mintegy 61.000 forint lehet hektáronként. Czerván György megjegyezte: hazánk szántóföldi növénytermesztésének szerkezetén belül a burgonyaágazat mintegy 2,8 százalékos arányt képvisel, míg a mezőgazdasági termelés szerkezetén belül 1 százalékot. Hozzátette: burgonyát az idén mintegy 20 ezer hektáron vetettek, a jelenlegi termésbecslések alapján 26 tonna hektáronkénti átlagtermés várható. A burgonya kereskedelméről az államtitkár elmondta: az import mennyisége 2010 és 2015 között 45 ezer tonna körül alakult, ami lassú növekedést mutatott. Az export mennyisége ugyanebben az időszakban 5 ezer tonna körül volt, ami lassú csökkenést jelentett. Az ágazat hazai helyzetével kapcsolatban Czerván György arról beszélt, hogy a burgonyatermesztés eszközrendszerét újból ki kell építeni, valamint a tároló- és feldolgozó kapacitást is fejleszteni kell. Fontos továbbá a minőségi burgonya vetőgumó előállítás növelése, mivel a kiváló biológiai értékű minősített szaporítóanyag használat a termésbiztonságot is növeli - tartalmazza a tájokoztatás. (A rendezvényről készült anyagunkat következő számunkban olvashatja, képeinket a facebook oldalunkon megtalálhatja).

Augusztus, nyárutó... A Göncöl tengelye, Mint roppant égi óramutató, Némán, merőn mutat már ősz fele Kigyúlt hajók Suhannak át az égbolt tengerén, Némán, szorongó szívvel nézem én Ott fenn egy fagyos, zuzmarás ajak A forró csillagokra rálehel, S hullnak, mint itt lenn a falevelek. A csillagok hamarabb kezdik el... Mi jön? Mi megy? Mi hull le még? Nem volt a csillaghullásból elég? Kigyúlt hajók Suhannak át az égbolt tengerén, Jelek, csodák... Némán, szorongó szívvel nézem én. Egy új teremtés reggele előtt Ez tán az Isten vajúdó, szent láza És itt lenn nincs, aki megmagyarázza.

ORSZÁGOSAN TERJESZTETT MEZŐGAZDASÁGI HAVILAP

Kiadja: Talpas Sándor ev. Szerkesztőség: 4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 9. Tel.: 06 42 / 45 96 73 mezsgyeujsag@gmail.com Felelős kiadó: Talpas Sándor ISSN 2064-6879 Tördelés, nyomdai előkészítés: Talpas Design Studio • Takács Ádám www.talpasdesign.hu Marketing: Hanuszik Tünde • 06 30 66 222 53 Lázár Csilla • 06 20 528 4960 Nyomdai munkák: IMI PRINT KFT. Felelős vezető: Nagy Imréné A Mezsgyét terjesztjük: országos kiállításokon, szakmai bemutatókon, címlista alapján postai úton, az Agrárkamarák regionális programjain, a falugazdászok és NVT tanácsadók közreműködésével, kertészetekben, a megyei Gazdaköröknél, mezőgazdasági szakboltokban valamint a megyei agrárgazdasági kamara hálózatában. Terjesztő: Russmedia

www.magyarmezsgye.hu

E számunk 9000 példányban – auditálható – jelent meg! Lapunk bármely részének reprodukálása, utánközlése csak a kiadó engedélyével lehetséges! A megjelent írásokért azok szerzői személyesen vállalnak felelősséget. A hirdetések és a PR cikkek tartalmáért a megrendelő felel.

3


2016. 1. féléve a mezőgazdasági pályázatok szemszögéből Akik részt vettek valamely idei évi pályázaton bizonyára már a saját bőrükön is tapasztalhatták az elmúlt félév történéseit. Az év elején indult trágyatároló pályázat ismeretlen okokból felfüggesztésre került a második körös benyújtás megkezdése előtt. A dolog pikantériája, hogy a teljes támogatási keretnek csak egy részére érkezett be igény. A márciusi hiánypótlásokat követően április végére várták sokan az eredményeket, amik a mai napig nem kerültek kihirdetésre.

tással rendelkező vállalkozók pályázhatnak, lehetőség van bármilyen területen működő vállalkozásnak indulni, akinek a fejlesztése Annex 1. (mezőgazdasági termék elsődleges feldolgozása) listás termék feldolgozására irányul. Népszerű pályázat a „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését” támogató 15.000 EUR-os átalánytámogatás, mely az elszámolható költségeket tekintve elég rugalmas, mindössze annyi kikötés van, hogy a gazdaságra legyen fordítva, illetve a támogatás elnyerését követő 4. évre minimális üzemméreti és/vagy árbevételi növekedést produkáljon a gazdálkodó. A kiírás felfüggesztéséről már esett szó június elején, mindezidáig ez nem történt meg, így folyamatos jelenleg is a beadás. Az állattartó telepek korszerűsítése program 5 pályázata az állattartó gazdálkodók számára fontos fejlesztések teljes vertikumát foglalja magába. Itt az első értékelési ha-

Az év folytatódott tovább a kertészeti támogatásokkal: • fólia-, üvegház építés és korszerűsítés • ültetvénytelepítés, öntözőrendszer építés és korszerűsítéssel • gyógynövény telepítés • gombaház és hűtőház építés, korszerűsítés

tárnap a július 18–24-ei héten volt esedékes. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szarvasmarhatartó telepek korszerűsítésére érkezik első körben a legtöbb igény, de a többi terület sem fog érintetlenül maradni. Az első félév a régóta várakozó szántóföldi növénytermesztő gazdáknak is kedvezett végre, mivel nemrég kiírásra került a mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztése pályázat, melynek keretében öntözőrendszerekre, víztározókra lehet pályázni. Ezzel párhuzamosan, mindössze pár nap eltéréssel indul a kisméretű terménytároló pályázat, ahol 5.000 tonna maximális tárolókapacitású tárolókat lehet létesíteni, valamint szárító és tisztító berendezések létesítéséhez, korszerűsítéséhez nyújt az EU támogatást. A terménytároló pályázat júliusi módosítása lehetővé teszi azt, hogy az is pályázzon, akinek már van egy kisméretű 5.000 tonna alatti terménytárolója. Július első felében jelent meg a Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívás, amely a borászoknak kedvez, a támogatás egyaránt fordítható gép, technológia beszerzésre és építésre, illetve energiahatékonyság fejlesztésre. Igaz a legtöbb kiírás 2018-ig tart, az Agrárközösség szakértői szerint nem javasolt addig várni, mert minimális esély van arra, hogy a források kitartsanak addig. Az aktuális lehetőségekkel és a második félév pályázataival kapcsolatban keressék az Agrárközösség munkatársait. Török Zoltán,

A pályázatok elsőkörös bírálata már zajlik, a második körben beérkező pályázatokat a napokban kezdik el értékelni. Aki ilyen fejlesztésekbe fogna, annak mielőbb érdemes lépnie, mert a keret folyamatosan csökken és már most látható, hogy év végére már szűkösek lesznek a források. Ezzel párhuzamosan az Élelmiszeripari feldolgozók számára is támogatást írtak ki, amelyen nem csak mezőgazdasági termelők vagy meglévő feldolgozó kapaci-

pályázati szakértő – Agrárközösség www.agrarkozosseg.hu

0HJEt]KDWypVNLHPHONHGŋWHUPŋNpSHVVpJťŋV]LiUSiNDW NtQiOD]$JURPDJDOHJWHOMHVHEEIDMWDYiODV]WpNEDQ <,dĂƐ͕<,<ĄƌƉĄƟĂ͕WĂƟŶĂ <ŝĞŵĞůŬĞĚƅƚĞƌŵĠƐƾĠƐĠǀũĄƌĂƚďŝnjƚŽŶƐĄŐƷϲͲƐŽƌŽƐĄƌƉĄŬ <,ŶĂƚſůŝĂ <ŝĞŵĞůŬĞĚƅƐnjĄƌĂnjƐĄŐƚƾƌĠƐƾϲͲƐŽƌŽƐĄƌƉĂ <,<ŽƌƐſ <ŝĞŵĞůŬĞĚƅƐnjĄƌĂnjƐĄŐƚƾƌĠƐƾϮͲƐŽƌŽƐƅƐnjŝƐƂƌĄƌƉĂ <,DĂůŬŽ͕ŵĂnjŽŶ <ŝĞŵĞůŬĞĚƅƚĞƌŵĠƐƾ͕ŶĂŐLJŽŶŵĞŐďşnjŚĂƚſϮͲƐŽƌŽƐĄƌƉĄŬ

62/426-096 • 30/628-7591

4


5


Szarvasgomba termesztĂŠs UniĂłs tĂĄmogatĂĄssal A szarvasgomba termesztĂŠse nemcsak Nyugat-EurĂłpĂĄban lehetsĂŠges, mĂĄr hazĂĄnkban is szĂŠp szĂĄmmal akad termĹ&#x2018;re fordult ĂźltetvĂŠny. Egy pĂĄlyĂĄzati lehetĹ&#x2018;sĂŠgnek kĂśszĂśnhetĹ&#x2018;en most 1 milliĂł forintos tĂĄmogatĂĄs igĂŠnyelhetĹ&#x2018; a szarvasgombĂĄs erdĹ&#x2018; telepĂ­tĂŠsĂŠre A szarvasgombĂĄk olyan fĂśld alatti gombĂĄk, melyek fĂĄsszĂĄrĂş nĂśvĂŠnyek gyĂśkerein Ăşgynevezett mikorrhiza kapcsolatban ĂŠlnek. Ez az egyĂźttĂŠlĂŠs hasznos a nĂśvĂŠny ĂŠs a gomba szĂĄmĂĄra is. A nĂśvĂŠny a gombafonalak segĂ­tsĂŠgĂŠvel hatĂŠkonyabban tudja felvenni a tĂĄpanyagokat ĂŠs a vizet a talajbĂłl, cserĂŠbe ezĂŠrt a gombĂĄnak juttat cukrokat, hormonokat. A szarvasgomba illatos termĹ&#x2018;testet fejleszt, mely ĂŠrtĂŠkes csemege, kĂśzkedvelt fĹąszer.

A szarvasgombĂĄkat ĂŠvszĂĄzadok Ăłta gyĹąjtik, segĂ­tsĂŠgĂźl betanĂ­tott malacokat vagy kutyĂĄkat hasznĂĄlnak. De a szarvasgomba termesztĂŠse sem lehetetlen, ezt pĂŠldĂĄzza szĂĄmos hazai erdĹ&#x2018; ĂŠs ĂźltetvĂŠny. Igaz, az telepĂ­tĂŠs utĂĄn legalĂĄbb 6â&#x20AC;&#x201C;8 ĂŠvig tĂźrelmesnek kell lenni, hiszen ekkorra vĂĄrhatĂł a termĹ&#x2018;re fordulĂĄs, azonban az ĂŠvenkĂŠnti 50â&#x20AC;&#x201C;100 kg-os termĂŠs 1â&#x20AC;&#x201C;3 milliĂłs forintos bevĂŠtele kĂĄrpĂłtolja a tulajdonost. Idei ĂŠvtĹ&#x2018;l a VidĂŠkfejlesztĂŠsi Program ErdĹ&#x2018;sĂ­tĂŠs alprogramja lehetĹ&#x2018;sĂŠget biztosĂ­t a szarvasgomba termesztĂŠsĂŠre. A tĂĄmogatĂĄs mezĹ&#x2018;gazdasĂĄgi ĂŠs nem mezĹ&#x2018;gazdasĂĄgi terĂźleteken lĂŠtrehozott erdĹ&#x2018;k telepĂ­tĂŠsĂŠhez ad vissza nem tĂŠrĂ­tendĹ&#x2018;, egysĂŠgkĂśltsĂŠg alapĂş tĂŠrĂ­tĂŠst. TĂślgyerdĹ&#x2018; telepĂ­tĂŠse esetĂŠn ez az Ăśsszeg 2.104 eurĂł/ ha, melyhez 3.225 eurĂł/ha kiegĂŠszĂ­tĹ&#x2018; tĂĄmogatĂĄs igĂŠnyelhetĹ&#x2018; akkor, ha a terĂźletre szarvasgombĂĄval mikorrhizĂĄlt csemetĂŠket is Ăźltetnek. A pĂĄlyĂĄzat ezenkĂ­vĂźl kerĂ­tĂŠs ĂŠs erdĹ&#x2018;szegĂŠly lĂŠtrehozĂĄsĂĄt is tĂĄmogatja, Ă­gy Ăśsszesen akĂĄr 6.232 eurĂł Ăśsszeg is igĂŠnylehetĹ&#x2018; 1 hektĂĄr erdĹ&#x2018; telepĂ­tĂŠsĂŠhez.

A pĂĄlyĂĄzat beadĂĄsa 2018. jĂşlius 30-ig folyamatos a keret (50 milliĂĄrd forint) kimerĂźlĂŠsĂŠig, az elbĂ­rĂĄlĂĄs szakaszos, az elsĹ&#x2018; ĂŠrtĂŠkelĂŠsi hatĂĄrnap 2016. augusztus 15. CsorbainĂŠ Dr. GĂłgĂĄn Andrea

szarvasgomba-termesztĂŠsi szakĂŠrtĹ&#x2018; www.szarvasgombatermesztĹ&#x2018;.hu info@szarvasgombatermeszto.hu +36 20 315 7990

A legjobb magĂĄn erdĹ&#x2018;gazdĂĄlkodĂłkat dĂ­jaztĂĄk Ă&#x2013;t terĂźleti kategĂłriĂĄban dĂ­jaztĂĄk a WWF MagyarorszĂĄg ĂĄltal kiĂ­rt Ă&#x2030;lĹ&#x2018; ErdĹ&#x2018;-dĂ­j â&#x20AC;&#x201C; A Natura 2000 erdĹ&#x2018;k legjobb erdĹ&#x2018;gazdĂĄlkodĂłi gyĹ&#x2018;zteseit. A pĂĄlyĂĄzat cĂŠlja, hogy a legjobb hazai pĂŠldĂĄk kiemelĂŠsĂŠn keresztĂźl nĂŠpszerĹąsĂ­tse a termĂŠszetszerĹą erdĹ&#x2018;gazdĂĄlkodĂĄst. Sipos Katalin, a WWF MagyarorszĂĄg igazgatĂłja kĂśszĂśntĹ&#x2018; beszĂŠdĂŠben elmondta: â&#x20AC;&#x17E;az â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2030;lĹ&#x2018; ErdĹ&#x2018;-dĂ­jâ&#x20AC;? kivĂĄlĂł eszkĂśz arra, hogy rĂĄvilĂĄgĂ­tsunk, MagyarorszĂĄgon lĂŠtezik ĂŠs a gyakorlatban is sikeresen mĹąkĂśdik a termĂŠszeti ĂŠrtĂŠkek megĹ&#x2018;rzĂŠsĂŠt szolgĂĄlĂł, gazdasĂĄgilag is fenntarthatĂł erdĹ&#x2018;gazdĂĄlkodĂĄs.â&#x20AC;? Kiemelte: â&#x20AC;&#x17E;ĂśrĂśmmel tĂźntettĂźk ki az e szemlĂŠletet kĂśvetĹ&#x2018;, tehetsĂŠges, magasan kĂŠpzett szakembereket, akik az orszĂĄg szĂĄmos pontjĂĄn vĂŠgeznek pĂŠldaĂŠrtĂŠkĹą munkĂĄt.â&#x20AC;? ForrĂĄs: WWF MagyarorszĂĄg

Figyelem! EladĂł! Az Ebesi MezĹ&#x2018;gazdasĂĄgi SzĂśvetkezet 4211. Ebes, Tanya 92. sz. alatti telephelyĂŠn ( a 4. sz. fĹ&#x2018;Ăşt mellett ) t HĂ?QNÇťIFMZN JSPEBĂ?QĂ MFUN, LBNJPOQBSLPMĂ&#x2C6;TSBBMLBMNBTUFSĂ MFU t JQBSJ HB[EBTĂ&#x2C6;HJ LFSFTLFEFMNJDĂ?MSB BMLBMNBTNĂ SFTUFSĂ MFU Ă&#x2030;rdeklĹ&#x2018;dni: &NBJMFCFTJNHT[!GSFFNBJMIVt5FMFGPOt

6


DeccoShield â&#x20AC;&#x201C; Védelem a napégés és az UV-sugárzás ellen A szabadföldi termesztésben egyre nagyobb problémát jelentQ\£ULPHOHJLGÄ&#x201C;V]DNRNEDQ a napsugarak£OWDORNR]RWWperzselés$N¾O¸QE¸]Ä&#x201C;]¸OGV«J«VJ\¾P¸OFVIDMRNQ£ODN£URV¯W£V P«UW«N«WÄ&#x201C;O I¾JJÄ&#x201C;HQ H] 10-15%-nyi NLHVÄ&#x201C;WHUP«VWLVMHOHQWKHW*RQGROMXQNEHOH KRJ\H]LQWHQ]¯YWHUPHV]W«VLN¸U¾OP«Q\HNQHNPHJIHOHOÄ&#x201C;WHUP«VV]LQWHVHW«QDOP£EDQ NJKD LSDUL SDUDGLFVRPEDQ  NJKD N£SLD SDSULN£EDQ  NJKD J¸U¸JGLQQ\«EHQ KDJ\P£EDQ  NJKD «UW«NWHOHQ WHUP«VQHN IHOHO PHJ /«WH]QHN N¾O¸QE¸]Ä&#x201C; £UQ\«NRO£VL PµGV]HUHN M«JK£OµUDVFKHOK£OµVWDNDU£V GHQHPPLQGHQ¾OWHWY«Q\EHQYDQOHKHWÄ&#x201C;V«J H]HN KDV]Q£ODW£UD $ W£SDQ\DJXW£QSµWO£V «V D IDMWD PHJY£ODV]W£V£YDO DUUD NHOO W¸UHNHGQLKRJ\NHOOÄ&#x201C;HQQDJ\ORPER]DWRWDODN¯WVXQNNL SOSDSULNDHVHW«Q DPL£UQ\«NROMD D WHUP«VHNHW $ ERJ\µNRQ J\¾P¸OFV¸N¸Q MHOHQWNH]Ä&#x201C;konkrét napégésenN¯Y¾OD]HUÄ&#x201C;V besugárzás és a PDJDVKÄ&#x201C;P«UV«NOHW egy bi]RQ\RVSRQWRQW¼OP£Urontja a fotoszintetikus aktivitástLV$W¼OLQWHQ]¯YQDSVXJ£U]£V XJ\DQLVP£UQHPKDV]QRVXODIRWRV]LQW«]LV IRO\DPDW£EDQ KDQHP FVDN IHOPHOHJ¯WL D OHYHOHNHW $ ORPER]DW £UQ\«NRO£V£YDO HO«UKHWÄ&#x201C;KRJ\DQDSEµO«UNH]Ä&#x201C;V]µUWI«Q\DN£U NDO MREEDQ KDV]QRVXOMRQ D IRWRV]LQW«]LV VRU£Q PDJDVDEE OHV] D I«Q\HOQ\HO«V DPL Q¸YHOL D] DVV]LPLO£W£N N«S]Ä&#x201C;G«V«W «V KR]]£M£UXO D PDJDVDEE WHUP«VV]LQWKH] $ Q¸Y«Q\HN V]£P£UD D IRWRV]LQW«]LV V]HPSRQWM£EµO D V]µUW I«Q\ QP D OHJKDV]QRVDEE

0LO\HQHOÄ&#x201C;Q\¸NUHWHKHW¾QNV]HUW D'HFFR6KLHOGKDV]Q£ODW£YDO" A 'HFFR6KLHOGHJ\PLNURQL]£OWNDOFLXPNDUERQ£W ORPEWU£J\D $ QDJ\RQ ͤQRP V]HPFV«Mij EHYRQDW HJ\V«JHV IHG«VW EL]WRV¯W D Q¸Y«Q\HN ORPER]DW£Q «V WHUP«VHLQ .¸]YHWOHQ¾OIHOYHKHWÄ&#x201C;NDOFLXPXW£QSµWO£VWEL]-

$]HUÄ&#x201C;WHOMHVQDSVXJ£U]£VRNR]WDSHU]VHO«VMHOHQWÄ&#x201C;VWHUP«VNLHV«VWRNR]KDW

WRV¯WQ¸YHOLDORPER]DWV]£P£UDDIRWRV]LQW«]LV VRU£Q Q«ON¾O¸]KHWHWOHQ V]«QGLR[LG mennyiségét. A 'HFFR6KLHOG DGDJRO£VEDQ HOÄ&#x201C;¯UW Gµ]LV¼ W¸EEO«SFVÄ&#x201C;V NLMXWWDW£VD inGLUHNW PµGRQ VHJ¯WL D Q¸Y«Q\HN «V D WHUmések napégéssel és UV-sugárzással V]HPEHQL Y«GHOP«W $ WHUP«VHNHW ERU¯Wµ ͤOPV]HUijKRPRJ«QEHYRQDWY«GHOPHWQ\¼MW D]89VXJDUDNNDOV]HPEHQFV¸NNHQWLDVXJ£U]£VKÄ&#x201C;P«UV«NOHWQ¸YHOÄ&#x201C;KDW£V£W«VQ¸YHli a szórt fény mennyiségét. A 'HFFR6KLHOG V]£PWDODQ Q¸Y«Q\ HVHW«EHQ KDV]Q£OKDWµ SO DOPD N¸UWH EDUDFN V]DPµFDV]Ä&#x201C;OÄ&#x201C;SDUDGLFVRPSDSULNDGLQ\Q\H KDJ\PD 0LQGHQ Q¸Y«Q\L NXOW¼U£EDQ OKDN¸]«HVLND]DM£QORWWGµ]LVP«UW«NH Â&#x192;OWDO£EDQ D WHUP«VN¸WÄ&#x201C;G«VW N¸YHWÄ&#x201C;HQ W¸EEV]¸UL NLMXWWDW£VVDO «UGHPHV IHOYLQQL D Q¸Y«Q\HNUH «V EHYRQQL D WHUP«VHNHW $ Gµ]LV «V D NH]HO«VHN V]£PD I¾JJ D EHVXJ£U]£VHUÄ&#x201C;VV«J«WÄ&#x201C;O«VDOHKXOORWWFVDSDG«N PHQQ\LV«J«WÄ&#x201C;O $ N«V]¯WP«Q\ HJ\HQOHWHV EHYRQDWRWN«SH]DWHUP«VHQDKRJ\Q¸YHN-

V]LNDWHUP«VLOOHWYHQDJ\REEPHQQ\LV«Jij FVDSDG«NKDW£V£UDD]RQEDQOHNRSLNH]«UW LO\HQNRU«UGHPHVIHO¾ONH]HOQL

$ERJ\µKÄ&#x201C;P«UV«NOHW«QHNKDW£VD DSDUDGLFVRP«U«V«UH $ ERJ\µ Q¸YHNHG«V«W N¸YHWÄ&#x201C;HQ PHJLQGXO D] «U«V IRO\DPDWD PHO\KH] D r& D] LGH£OLV 1DJ\RQ PHOHJ LGÄ&#x201C;M£U£V HVHW«Q, r&IHOHWWDOLNRSLQ SLURVV]¯QijNDURWLQRLG WHUPHOÄ&#x201C;G«VHJ£WROWW£Y£OLN«VV£UJ£VV]¯Qijre érnekEHDERJ\µNr&IHOHWWDNORURͤOO OHERQWµIRO\DPDWOH£OO«VDERJ\µN]¸OGHN PDUDGQDN 0HJIHOHOÄ&#x201C; N¸U¾OP«Q\HN N¸]¸WW D ERJ\µN NHP«Q\¯WÄ&#x201C; «V SHNWLQWDUWDOPD HJ\V]HUijEE YHJ\¾OHWHNN« ERPOLN OH NLDODNXO D SDUDGLFVRP IDMW£UD MHOOHP]Ä&#x201C; FXNRU VDY DU£Q\D $ 'HFFR6KLHOG KDV]Q£ODW£YDO r&NDO WXGMXN FV¸NNHQWHQL D WHUP«VHN KÄ&#x201C;P«UV«NOHW«W DPL KR]]£M£UXOKDW D] HJ\V«JHVHEE «U«VKH] «V D PDJDVDEE EUL[ WDUWDORPHO«U«V«KH] 7RY£EELLQIRUP£FLµ Deme JánosV]DNWDQ£FVDGµ 7Ä&#x201C;]V«U&VDEDV]DNWDQ£FVDGµ 

9«GHOHPQ«ON¾OMHOHQWÄ&#x201C;VN£URNDWV]HQYHGKHWDQDSVXJ£U]£VQDNNLWHWW£OORP£Q\

MALAGROW Kft. Szolnok, Ã&#x161;jszászi út 38. Telefon: +36 56 514-160 Fax: +36 56 515 050 www.malagrow.hu 7


A WAXY kukorica szárítása Folytatás az előző számunkból!

WAXY kukorica szárítása egy modern, de még nem optimalizált szárítón Az 1. ábra kitűnően mutatja, hogy a szárítózónában vannak túlmelegedő felületek. Ez sajnos duplán rossz, mert több energiát használ, miközben a terménynek sem jó. Ezzel a szárítóval több, mint 4000 tonna WAXY kukoricát szárítottak meg az elmúlt évben, egész végig ezt a hőképet látták a szárító kezelői. Beavatkozni nem tudtak, mert az eltérést szerkezeti módosítással lehetett volna korrigálni, de ezért nem állhat meg a betakarítás. A belépő szárítóközeg hőmérsékletét 92 °C-ra állították, mert alacsonyabb hőmérsékleten nem volt megfelelő a teljesítménye a szárítónak. Meglepő, hogy a 11. sorban 70 °C felett van a kukoricából kilépő levegő hőmérséklete, miközben ezen a szinten – a

A zöld vonal az ideálishoz közeli hőmérsékletet, a felette lévő fekete vonalak pedig a lefelé haladó termény tényleges hőmérsékletét mutatják. A vonalak a táblázatban egymás alatt lévő értékekből állnak össze (1. ábra). A zöld vonalak fölötti terület az energiaveszteség. Egy sikeres optimalizálás akár 20%-ot meghaladó energiamegtakarítást is hozhatna ennél a szárítónál. A nagyobb probléma azonban az, hogy a magas hőmérséklet nem jó egyik terménynek sem, különösen nem a WAXY kukoricának és a vetőmagoknak. A termésben fejlődő mag a növényvilág szaporítóanyaga, általa folytatódik az élet. Élő anyag, koncentrálódik benne az aminosavak, vitaminok, zsírsavak, nyomelemek minden lehetséges változata. Akkor járunk el helyesen, ha szem előtt tartjuk mindezt nem csak a WAXY, hanem a többi termény szárításakor is.

WAXY kukorica szárítása egy modern, de légtechnikai optimalizáláson már átesett szárítóval A szárított WAXY mennyisége 10 000 tonna volt ezen a szárítón az elmúlt évben. A 3. ábra szerint nyugodt, túlhevülésektől mentes

1. ábra – Waxy kukorica szárítása, ezt a jellemző hőképet látták ennek a szárítónak a kezelői folyamatosan. 92 C° volt a belépő szárítóközeg hőmérséklete (Forrás: www.terményszárítás.hu)

torony felénél – nem lehetne 40 °C-nál magasabb. Az talán a szerencse ebben a kritikus helyzetben, hogy az áthaladó mag csak 15 percig tartózkodott a túlhevített szakaszon. Az azért jól látszik, hogy ennyi idő is elég volt arra, hogy a kukorica felmelegedjen, ugyanis a 12. és a további sorokban mért érték az előzőeknél alacsonyabb, azaz lassan visszahűl, pedig a kazánoldalról továbbra is meleget kap. A hőkép mellett más szemszögből, az 1. ábra adataiból készült vonaldiagram is jól szemlélteti az energiaveszteséget (2. ábra).

3. ábra – WAXY kukorica szárítása légtechnikailag optimalizált modern szárítóval (Forrás: www.terményszárítás.hu)

vízelvonási folyamat jellemzi ezt a tornyot. Energetikailag és a termény minőségének is kedvező adatokat látunk.

4. ábra – A 3. ábra adataiból készült vonaldiagram a kukorica hőmérsékletének emelkedését mutatja a szárítás folyamatában (Forrás: www.terményszárítás.hu)

2. ábra – Az 1. ábra adataiból készült vonaldiagram. Az ábra bal oldalán a torony tetején belépő kukorica, jobb oldalán az alul kilépő száraz termény hőmérsékletét látjuk. A szárítás folyamatát kísérő, az ideálishoz közelítő hőmérsékletemelkedést zöld színnel jelöltük (Forrás: www.terményszárítás.hu)

8

A szárítóközeg hőmérséklete 85 °C, a belépő nedves kukorica hőmérséklete a torony tetején 17 °C. A száradás folyamatában lassan felmelegszik a kukorica és 50 °C közeli lesz a hőmérséklete a szárítózóna aljához érve. A követelmények szerint a maghőmérséklet az 55-60 °C-ot nem haladhatja meg, ezt a kritériumot ezzel a légtechnikailag sikeresen optimalizált szárítóval maradéktalanul és dokumentáltan teljesítették (3. és 4. ábra)


9


A szĂĄrĂ­tĂłkĂśzeg belĂŠpĹ&#x2018; hĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠklete ugyan magasabb volt 70 °C-nĂĄl, azonban a kontrolĂĄlt folyamat eredmĂŠnyekĂŠnt az 50 °C-ot alig haladta meg a termĂŠny hĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠklete a szĂĄrĂ­tĂĄsi folyamat vĂŠgĂŠn. (4. ĂĄbra) Azt lĂĄthattuk tehĂĄt, hogy egy optimalizĂĄlt szĂĄrĂ­tĂłn, ha a maghĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠklet kontrolĂĄlt a szĂĄrĂ­tĂł minden pontjĂĄn, akkor a szĂĄrĂ­tĂłkĂśzeg belĂŠpĹ&#x2018; hĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠklete akĂĄr 85 °C is lehet, mert nincsenek a szem elĹ&#x2018;l rejtett tĂşlmelegedett zĂłnĂĄk. Ezzel a teljesĂ­tmĂŠny is elfogadhatĂł maradt, ami azĂŠrt fontos, mert kevĂŠsbĂŠ hĂĄtrĂĄltatja a takarmĂĄnykukorica betakarĂ­tĂĄsĂĄt a lelassult szĂĄrĂ­tĂł, mintha 60-65 °C-on kellene szĂĄrĂ­tani a WAXY kukoricĂĄt. A szĂĄrĂ­tĂĄsi hĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠklettel kapcsolatos ĂłvatossĂĄgot talĂĄn az alakĂ­thatta ki, hogy a szĂĄrĂ­tĂłk mĹąkĂśdĂŠse gyakran nem optimĂĄlis. Egy teszt sorĂĄn rĂśgzĂ­tett helyzetet mutatunk be pĂŠldakĂŠnt, ahol a kezelĹ&#x2018;k a vezĂŠrlĹ&#x2018;-szekrĂŠnyen a kis kĂŠpen mĂŠrt hĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠkleti ĂŠrtĂŠkeket lĂĄttĂĄk. Az 5. ĂĄbra kis kĂŠp adatai: a bal sarokban ĂĄll a kazĂĄnoldal felĹ&#x2018;li hĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠklet, azaz a belĂŠpĹ&#x2018; szĂĄrĂ­tĂłkĂśzeg hĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠklete, ami 68 °C. A jobb alsĂł sarokban a hĹątĹ&#x2018;zĂłnĂĄn ĂĄtszĂ­vott kĂśrnyezeti levegĹ&#x2018; hĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠklete, 21 °C, a jobb felsĹ&#x2018; sarokban pedig a maghĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠklet 50 °C. A kezelĹ&#x2018; ezeket az adatokat hasznĂĄlhatja, ezek alapjĂĄn azt hiheti, hogy minden rendben van. Ugyanakkor az utĂłlag felszerelt ĂŠrzĂŠkelĹ&#x2018;k mĂĄr a 68 C° helyett 50 %-kal magasabb, 100 °C fĂślĂśtti hĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠkletet mĂŠrnek, ezt lĂĄtjuk a nagy kĂŠpen. Ebben a helyzetben a 68 °C-ra beĂĄllĂ­tott hĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠkleten is kĂĄrt okozhat egy hĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠkletre ĂŠrzĂŠkeny termĂŠnyben a szĂĄrĂ­tĂł.

Â&#x2022;OODWWDUWgVKR] V]sNVkJHV HV]Nq]qN J\gUWgVD

t LBDTBĂ?TMJCBUĂ&#x161;NÇŽLFUSFDFL t FUFUÇŽĂ?TJUBUĂ&#x2DC;WĂ&#x2C6;MZĂ&#x17E;L FUFUÇŽSĂ&#x2C6;DTPL LĂ&#x161;SFUFUÇŽ

t CPSKĂ&#x17E;Ă&#x2DC;WPEĂ&#x2C6;L LBSĂ&#x2C6;NFMFNFL

KiszĂĄllĂ­tĂĄst az egĂŠsz orszĂĄg terĂźletĂŠre vĂĄllaljuk. AkĂĄr egyedi elkĂŠpzelĂŠsek, igĂŠnyek szerint is legyĂĄrtjuk termĂŠkeinket. Pusenszki GĂĄbor E.V. +Ă&#x2C6;OPTIBMNB +Ă&#x2DC;LBJVUDB tHBCPSLFUSFD!HNBJMDPN

5. ĂĄbra â&#x20AC;&#x201C; A szĂĄrĂ­tĂł kezelĹ&#x2018;je korĂĄbban csak a kis kĂŠpen lĂŠvĹ&#x2018; adatokra tĂĄmaszkodhatott

A fĂŠnykĂŠp egĂŠszben is rendelkezĂŠsĂźnkre ĂĄll, de kivĂĄgtuk az ĂśsszetartozĂł adatokat, mert nem akartuk, hogy egy felismerhetĹ&#x2018; tĂ­pussal azonosĂ­tsa a lĂĄtottakat az olvasĂł, ugyanis mĂĄs szĂĄrĂ­tĂł tĂ­pusoknĂĄl is elĹ&#x2018;fordulhat ugyanez a helyzet. A elsĹ&#x2018;kĂŠnt bemutatott szĂĄrĂ­tĂł hĹ&#x2018;kĂŠpĂŠn is lehet, ĂŠs kellene is javĂ­tani (1. ĂŠs 2. ĂĄbra). MĂŠg a 2016. ĂŠvi szĂĄrĂ­tĂĄsi szezon elĹ&#x2018;tt ajĂĄnlott elvĂŠgezni a szĂźksĂŠges beavatkozĂĄsokat. El lehet ĂŠrni, hogy homogĂŠn legyen a belĂŠpĹ&#x2018; szĂĄrĂ­tĂłkĂśzeg hĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠklete ĂŠs a tĂşlhevĂźlĂŠst okozĂł ĂĄllapotot is meg lehet szĂźntetni. Ha elkĂŠszĂźl a korrekciĂł, akkor a WAXY szĂĄrĂ­tĂĄs befejezĂŠsĂŠt kĂśvetĹ&#x2018;en, a precĂ­ziĂłs szĂĄrĂ­tĂĄs mĂłdszereivel elĂŠrt eredmĂŠnyeket ismĂŠt ĂśsszehasonlĂ­thatjuk a most kĂśzĂślt adatokkal, tapasztalatokkal. (Az ĂĄbrĂĄk nagyĂ­thatĂłan megtalĂĄlhatĂłk weblapunkon, a www. magyarmezsgye.hu-n â&#x20AC;&#x201C; a szerk.) Speiser Ferenc a precĂ­ziĂłs szĂĄrĂ­tĂĄs szakĂŠrtĹ&#x2018;je RS Kereskedelmi ĂŠs SzolgĂĄltatĂł Bt.

MĂłdosult a pĂłtbevallĂĄs ĂŠs a tagdĂ­jbeďŹ zetĂŠs hatĂĄrideje A Nemzeti AgrĂĄrgazdasĂĄgi Kamara (NAK) jĂşlius 31-rĹ&#x2018;l augusztus 15-re mĂłdosĂ­totta a tagdĂ­jbefizetĂŠs hatĂĄridejĂŠt â&#x20AC;&#x201C; kĂśzĂślte a NAK. A tagdĂ­jbefizetĂŠst a NAK-nak az OTP Bank Nyrt-nĂŠl vezetett szĂĄmlĂĄjĂĄra banki ĂĄtutalĂĄssal, illetve a bevallĂĄs sorĂĄn igĂŠnyelt, egyedi azonosĂ­tĂłval ellĂĄtott csekken lehet teljesĂ­teni. Az augusztus 5-i hatĂĄridĹ&#x2018;t kĂśvetĹ&#x2018;en a bevallĂĄst nem tett tagok tagdĂ­jfizetĂŠsi kĂśtelezettsĂŠgĂŠt az agrĂĄrkamara ĂĄllapĂ­tja meg, esetĂźkben a pĂłtlĂŠk a megĂĄllapĂ­tott tagdĂ­j 20 szĂĄzalĂŠka.

10


A tisztaság, farm egészség A több milliárdos forgalmú világcég, az Ecolab világvezető a víz, a higiéniai és az energiatechnológiák, valamint a szolgáltatások területén. Naponta azon dolgozik, hogy a világ tisztább, biztonságosabb és egészségesebb legyen, megvédje az embereket és a létfontosságú erőforrásokat. Az Ecolab régóta megbízható partnere a világ – és két évtizede Magyarország – mezőgazdasági termelőinek. Az Ecolab Magyarországnál is tisztában vannak azzal, hogy a modern gazdálkodás magas színvonalú higiéniai szintet követel meg. A Fortune Magazin tavaly egyenesen „Globális környezeti bajelhárítónak” nevezte az Ecolab vállalatot, s fölvette 2015. évi „Változtasd meg a világot” és a „Leggyorsabban növekvő vállalatok: érdemes rájuk figyelni” elnevezésű vállalati listáira, ezzel is elismerve a cég egyedülálló vízgazdálkodási és problémamegoldó képességeit.

Az Ecolab mezőgazdasági termékvonalának Magyarországon a dabasi székhelyű Animal-Hygiene Kft. a kizárólagos forgalmazója. A cég állattartó telepeknek kínál egy teljes körű higiéniai megoldást professzionális termékekkel. Kiss Attila ügyvezető méltán lehet büszke csapatuk teljesítményére. Sikeres munkájuk bizonyítéka, hogy a múlt esztendőben az Ecolabtól elnyerték a Közép-Európa legnagyobb mezőgazdasági nagykereskedője 2015-díjat. Animal-Hygiene Kft. múlt évi sikereire feltette a pontot az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon elért Magyar Állattenyésztésért Termék-díj 2015. - I. helyezet, amelyet az Ecolabnak az ivóvíz rendszerekhez és itatókhoz kifejlesztett savas tisztító és fertőtlenítő termékére kaptak meg. Az Incimaxx Aqua SD alkalmas a

kiváló vízminőség elérésére, a biztonságra, az állatok egészségének és a jobb termelékenységének szolgálatára.

a bőr egészséges állapotú legyen a különböző környezeti körülmények között, és korlátozzák a baktériumok bejutási pontjainak kialakulá-

A képen szereplő személyek balról jobbra: Kiss Barnabás, Ecolab-Hygiene Kft. account manager – dr. Formanek Zoltán, Ecolab regionális értékesítési vezető, KözépKelet Európa-Oroszország – Molnár Helén, Animal-Hygiene Kft. területi képviselő – Kiss Attila, Animal-Hygiene Kft. ügyvezető igazgató – Mozsár-Molnár Bettina, Animal-Hygiene Kft. területi képviselő – Bak András területi képviselő Animal-Hygiene Kft. 2016-ban is eredményesen szerepelt Hódmezővásárhelyen a XXIII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon, ahol a „Kovex rendszer a kiváló lábvég higiéniáért, a biztonságért, az állatok egészségéért és a jobb termelékenységért” címmel benyújtott pályázatával az Állategészségügy kategóriában II. - díjjal jutalmazták. Mint világvezető vállalat, az Ecolab az állategészségügy területén továbbra is fejlesztéseket folytat és átfogó megelőzési programokat ajánl partnereinek. Az Ecolab Tőgy- és Pataápolási programjai, a fejőberendezések tisztítására és a bio-biztonságra kifejlesztett programok segítenek megvédeni az állatok egészségét és jólétét. Ezek a programok segítenek a gazdáknak, hiszen túl azon, hogy pozitív hatással vannak a tejhozamra, a minőségre és az árra, növelik a gazdaság nyereségességét, csökkentik a fertőzések kialakulását ugyanakkor biztosítják a tejelő állomány magas szintű jólétét. A tőgygyulladással szembeni védelem legjobb módja a tiszta és száraz környezet fenntartása, valamint speciális fejés előtti és utáni tőgymártó szerek használata. Minden Ecolab által forgalmazott tőgymártó szer tartalmaz bőrkondicionáló összetevőt, mint például nedvesítőszereket, puhítókat és exfoliálókat, hogy segítségükkel

sát, valamint maximalizálják a tejelő tehenek élettartamát. Tőgyápoló termékei az Ioklar Super DIP D®, amely a fejés után használandó jódos, puhító termék a tőgy bemártásra, a Cide Foam® jódtartalmú, hab alakú higiénés tőgyápolószer mindennapi használatra, a Film Utile® D egy prémium kategóriájú, tejsav alapú, fertőtlenítő hatású utófürösztő, ápoló a tőgybimbó tökéletes védelméért. Az Ioshield D® szintén egy tőgybimbó-védő és ápolófilm a káros tartási és környezeti körülmények elleni komplett védelemre, az Oxy Foam D® pedig egy aktív hab a tőgy előtisztításához. Az idei Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon díjazott Ecolab-rendszer, amellyel az Animal-Hygiene Kft. pályázott „Kovex rendszer a kiváló lábvég higiéniáért, a biztonságért, az állatok egészségéért és a jobb termelékenységért” címmel alapvetően a sántaság megelőzéséről szól. Ugyanis a sántaság egyike a három fő tényezőnek, aminek következtében a tejelő tehenek kényszerű vagy korai vágására sor kerül. A kezelés általában időigényes, bonyolult és költséges. Mint a tőgygyulladás esetén, a megelőzés ebben az esetben is egyértelműen jobb és gazdaságosabb megoldás, mint a gyógyítás. Ez különösen igaz ezen a területen, ahol az Ecolab egyedülálló, modern,

felhasználó-barát és környezetkímélő megoldásokat dolgozott ki, amely az egyes gazdaságokhoz mind a pataápolási termékek, mind a berendezések szempontjából illeszkedik. A lábvégápolási termékek közül az Inciprop® HOOF D egy csülökfürösztő, tisztító és fertőtlenítő termék helyi vagy permetezéses felhasználással. A P3-kovex Foam Activator® habosító adalékanyag a P3-kovex hab-alapanyag alkalmazásához, s ez az aktiváló szer kizárólag a P3Kovex habalapanyaghoz használható a P3-Kovex habosító rendszer adagolókészülékében. A Kovex Foam Blitz egy hatékony higiéniai termék szarvasmarhák, juhok, kecskék patájával érintkező padlófelületekhez. Kifejezetten a Kovex Foam Activatorral együtt történő felhasználásra, a Kovex Foam System adagoló állomásban való alkalmazásra fejlesztették ki. Az Ecolab a tökéletes tőgy és pata higiénián túl a kiváló tisztítóés fertőtlenítőszerek széles skáláját kínálja a fejő és mezőgazdasági berendezések tisztítása is, melyek alkalmasak a különböző típusú berendezések higiéniájának biztosítására szerte a világon. Ami pedig a magas szintű, komplex farmhigiéniát illeti, az Ecolab programot tervezett arra is, hogy támogassa a gazdákat a hatékony, professzionális biológiai biztonsági intézkedések során, amelyek kontrollálják a betegségek átvitelének kockázatát és minimálisra csökkentik a keresztszennyeződéseket a mezőgazdasági környezetben. Ennek elérése érdekében az Ecolab átfogó egészségügyi programot biztosít a mezőgazdasági termelők számára. Az Ecolab-Hygiene Kft. idén is megrendezi ímmár hagyományos szakmai konferenciáját, ezúttal „Tisztább, biztonságosabb, egészségesebb…” címmel.

11


A vidĂŠk ĂŠlni akar Partnereinknek, Ĺ?stermelĹ&#x2018;inknek, termelĹ&#x2018;k kĂŠrĂŠsĂŠnek eleget tĂŠve szeretnĂŠnk a szĂśvetkezet jelenlegi helyzetĂŠrĹ&#x2018;l, eddigi munkĂĄnkrĂłl tĂĄjĂŠkoztatĂłt adni. BĂĄr mindenki szeretne pozitĂ­v vĂĄlaszokat kapni, de mĂŠg mindenkitĹ&#x2018;l, kis tĂźrelmet kell kĂŠrnem. Okokat nem kĂ­vĂĄnom felsorolni. SzĂśvetkezetĂźnk 2011. januĂĄr 5.-ĂŠn lett bejegyezve. CĂŠlunk mint az alapszabĂĄlyunkban is leĂ­rtuk 6.000 munkahely lĂŠtrehozĂĄsa. EttĹ&#x2018;l a mai napig sem ĂĄlltunk el. FalugyĹąlĂŠsek sorĂĄval kezdtĂźk melyen a vidĂŠk lakosainak elvĂĄrĂĄsait ĂŠs helyzetĂźk jobbĂ­tĂĄsĂĄt elĹ&#x2018;segĂ­tĹ&#x2018; kĂŠrdĂŠsek ĂŠrdekeltek bennĂźnket. A vidĂŠk ĂŠlni akar de, hogyan? Hogyan ha nem adunk lehetĹ&#x2018;sĂŠget nĂŠkik. A rendszervĂĄltĂĄs mindent megvĂĄltoztatott. FĂśldmegmunkĂĄlĂł eszkĂśzĂśk hĂ­jĂĄn, ha volt is minden sokkal drĂĄgĂĄbba kerĂźlt. MegnehezĂ­tette mindezt a nĂśvekvĹ&#x2018; munkanĂŠlkĂźlisĂŠg is. Ez azt eredmĂŠnyezte, hogy befektetett munkĂĄjuk gyĂźmĂślcsĂŠt nem ĂŠlvezhettĂŠk. Mindez odavezetet, hogy kezdett megszĹąnni a telepĂźlĂŠsen kĂ­vĂźli nĂśvĂŠnytermesztĂŠs, majd kĂŠsĹ&#x2018;bb a telepĂźlĂŠsen belĂźli nĂśvĂŠny- ĂŠs ĂĄllattenyĂŠsztĂŠs is. Mindezek a takarmĂĄnyĂĄrak emelkedĂŠse valamint a felvĂĄsĂĄrlĂĄsi ĂĄrak esĂŠse ĂŠs mĂĄs kĂźlsĹ&#x2018; tĂŠnyezĹ&#x2018;k miatt mĂĄr befektetett pĂŠnzĂźk sem tĂŠrĂźlt meg. Ezek utĂĄn mĂĄr nem mint ĂśnellĂĄtĂłk, inkĂĄbb mĂĄr a vidĂŠket kell ellĂĄtni hĂşssal, zĂśldsĂŠggel, gyĂźmĂślccsel. A vidĂŠk lakossĂĄgĂĄnak tĂśbbsĂŠge dolgozni, termelni szeretne. De ehhez segĂ­tsĂŠgre tĂĄmogatĂĄsra volna szĂźksĂŠgĂźk. Ezzel a cĂŠllal alakult szĂśvetkezetĂźnk. A falugyĹąlĂŠseken elhangzott kĂŠrdĂŠseket, kĂŠrĂŠseket ĂŠs mindazokat, hogy mit szeretnĂŠnek â&#x20AC;&#x201C; vĂĄlasztottuk, hogy elsĹ&#x2018;kĂŠnt a nyĂşltenyĂŠsztĂŠs beindĂ­tĂĄsĂĄt ĂŠs ahhoz szĂźksĂŠges vĂĄgĂłhĂ­d megvalĂłsĂ­tĂĄsĂĄt indĂ­tsuk el. TĂśbb mint negyven ĂŠve vagyok benne a nyĂşltenyĂŠsztĂŠsben Ăşgy, mint termelĹ&#x2018;-felvĂĄsĂĄrlĂł. A nyĂşltenyĂŠsztĂŠs, nyĂşlhĂşs-termelĂŠs mindig szereplĹ&#x2018;je volt a vidĂŠknek ĂŠs orszĂĄgunknak. HosszĂş ideig legnagyobb szĂĄllĂ­tĂłi voltunk EurĂłpĂĄnak. Mint ahogy a mĂşltban, ma is kĂŠpesek lennĂŠnk akĂĄr tĂśbb mint tĂ­z milliĂł darab nyĂşl elĹ&#x2018;ĂĄllĂ­tĂĄsĂĄra, piacra jutatĂĄsĂĄra. Maga a nyĂşl vĂĄgĂłhidunk beindĂ­tĂĄsa hĂĄrom ezer ember fĹ&#x2018;ĂĄllĂĄsĂş munkahely lĂŠtrehozĂĄsĂĄra kĂŠpes. FĹ&#x2018;kĂŠnt sok ezer Ĺ&#x2018;stermelĹ&#x2018;, nyugdĂ­jas jutna kiegĂŠszĂ­tĹ&#x2018; keresethez, nem beszĂŠlve azon milliĂĄrdokrĂłl amivel export rĂŠvĂŠn nyerhet orszĂĄgunk. Sokat jelentene az is, hogy ĂşjraĂŠlednĂŠnek klubok, egyesĂźletek melyek ĂśszetartĂłi voltak falukĂśzĂśssĂŠgeknek. De azon szerepĂŠt sem szabad elfelejtenĂźnk, hogy fajta fenntartĂł szerepet is betĂślti ĂŠs mint rĂŠgebben eurĂłpai kiĂĄllĂ­tĂĄsok elĹ&#x2018;kelĹ&#x2018; helyein szerepeltĂźnk (magyar ĂłriĂĄs szĂźrke, fehĂŠr, magyar fehĂŠr). Fontos szerepet tĂślthet be egĂŠszsĂŠges ĂŠlelmezĂŠs terĂźletĂŠn is. Ă&#x2030;rthetetlen szĂĄmunkra, hogy egyes kĂźlsĹ&#x2018; szemĂŠlyek miĂŠrt akadĂĄlyozzĂĄk vĂĄgĂłhidunk beindĂ­tĂĄsĂĄt. MiĂŠrt Ă­tĂŠlik el a vidĂŠk ĂĄltali termelĂŠst miĂŠrt terjesztik, hogy nem lehet eladni? KĂŠpes a vidĂŠk minden feltĂŠtelnek minĹ&#x2018;sĂŠgi elĹ&#x2018;Ă­rĂĄsnak megfelelni. MegfelelĹ&#x2018; feltĂŠtelekkel akĂĄr tĂśbb mint tĂ­z milliĂł darab nyulat is kĂźlfĂśldi piacra jutatni. SzeretnĂŠnk, ĂźzennĂŠnk minden Ĺ&#x2018;stermelĹ&#x2018;nek, termelĹ&#x2018;nek, hogy nyĂşl vĂĄgĂłhĂ­di programunkat folytatjuk, mely tĂ­zmilliĂł nyĂşl levĂĄgĂĄsĂĄra lesz kĂŠpes. Nem kĂ­vĂĄnunk senkivel versenyezni ĂŠs ellenfele lenni. De kĂŠrjĂźk mindazokat az ĂśnĂśs ĂŠrdekeket kĂŠpviselĹ&#x2018;ket akik ellenzik programunkat: ne tegyĂŠk. Mindezt minden termelĹ&#x2018; ĂŠs orszĂĄgunk ĂŠrdekĂŠben kĂŠrjĂźk. Tisztelt termelĹ&#x2018;k, Ĺ&#x2018;stermelĹ&#x2018;k nem adhatok most tĂśbb tĂĄjĂŠkoztatĂĄst, okokat sem sorolnĂŠk. De vĂĄlaszt adok mikor mĂĄr a vĂĄgĂłhĂ­d beindĂ­tĂĄsĂĄrĂłl adok ĂŠrtesĂ­tĂŠst. Tisztelettel: Medve IstvĂĄn BANTESZ igazgatĂłsĂĄg elnĂśke

12

DĂŠlalfĂśldi KertĂŠszek SzĂśvetkezete - Ahol a paprika paradicsomi! (OOHQÄ&#x2DC;U]|WWPLQÄ&#x2DC;VpJÄŚFVRPDJROWpVOpGLJ SDSULNDIpOpNSDUDGLFVRPpVXERUND HJ\HQHVHQDWHUPHOÄ&#x2DC;NWÄ&#x2DC;O

DĂŠlalfĂśldi KertĂŠszek SzĂśvetkezete 6]HQWHV6]DUYDVL~W% 7HO  WHV]#GHONHUWHV]KXÂ&#x2021;ZZZGHONHUWHV]KX

9HWĹ&#x2039;PDJpV6]iUtWy.IW 7LPiU 2016. Ĺ?SZI KALĂ SZOS FAJTAKĂ?NĂ LATA Ĺ?szi bĂşza

Gk Csillag, Gk BĂŠkĂŠs Gk BerĂŠny Mv Kolo

Mv Marsall Mv NĂĄdor Babona Antonius

Ĺ?szi ĂĄrpa

Antonella Laverda

KH Tas

CornĂŠlius KalahĂĄri Altigo Modern Lupus Daxor

TritikĂĄlĂŠ

TitĂĄn Tulus

Leontino

Gk Maros

VetĹ&#x2018;mag ĂŠs SzĂĄrĂ­tĂł Kft. 4466 TimĂĄr, SzabadsĂĄg Ăşt 2. â&#x20AC;˘ 4432 NyĂ­regyhĂĄza-NyĂ­rszĹ&#x2018;lĹ&#x2018;s, JĂłkai telep NagynĂŠ Solymosi MĂĄria â&#x20AC;&#x201C; 06-30/336-1669 Tel.: 06-42/720-667 â&#x20AC;˘ 06-42/720-635 â&#x20AC;˘ 06-30/9-154-072 vetomagesszarito@t-online.hu â&#x20AC;˘ www.timarvetomag.atw.hu


Cleratop® Repcegyomirtás, könnyedén!

ősszel, kelés után

kiszámíthatóan

csapadékkal vagy anélkül

A Cleratop® a Clearfield® repcehibridek gyomirtó szere. Csak a már kikelt állományt kell kezelni, kijuttatását a gyomok fejlettségéhez lehet igazítani. A gyomirtás sikeressége független a csapadéktól. Használatával egy menetben megoldható a legfontosabb magról kelő egy- és kétszikű gyomok elleni védelem. A csattanó maszlag, a libatopfélék, a keresztesvirágúak és az árvakelésű gabona ellen is megoldást nyújt!

Okos tippünk előrelátó repcetermesztőknek: Magasabb hozam – kevesebb befektetéssel! Kérje a Clearfield® hibridek gyomirtó szerét, a Cleratop®-ot a Repce TOP Pack csomagban kereskedőjétől, így idén a gyomirtó szert a Caramba® Turbo regulátorral együtt kedvezményes áron vásárolhatja meg, jövőre pedig több repcét takaríthat be! A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

www.agro.basf.hu/go/cleratop | www.repcesz.hu

13


A napraforgó és a szója deszikkálása Glyfos, Glyfos® Dakar és Mission készítményekkel – AKCIÓK! A napraforgó és szója termesztés jövedelmezőségét számos dolog befolyásolja. A cikk írásakor (július elején) a napraforgónál 105.000 Ft/tonnás, a szójánál 115.000 Ft/ tonnás felvásárlási árral számolhatnak a termelők. Az előre jelzett terményárak is módosíthatják a deszikkálási kedvet, de a tenyészidőszak vége felé jellemző időjárási tényezők határozzák meg alapvetően a napraforgó és szója deszikkálási igényét. Ezen kívül a termelők döntése a gyomirtás hatékonyságától, a kórokozók által okozott fertőzésektől (1. ábra) is függhet, azonban az intenzíven gazdálkodók rendszeresen elvégzik az állományszárítást. A zöldítés program keretében idén is sokan vetettek szóját. Felhívjuk ezen partnerek figyelmét, hogy az esetlegesen gyomos szójaállomány igen megnehezíti a betakarítást. A deszikkálásra egyaránt alkalmazhatunk felszívódó és kontakt készítményeket is. Az FMC/Cheminova Magyarország Kft. mindkét megoldásra tud ajánlani termékeket. A cég felszívódó glifozát hatóanyagú készítményei a folyékony Glyfos (360 g/l glifozát – 480 g/l glifozát-izopropilamin só)

1. ábra – A napraforgó betegségek korai állományszáradást eredményeznek, ezért a termésveszteség megakadályozása miatt fontos az állományszárítás (Mission, Glyfos, Glyfos Dakar)

vagy Glyfos®Dakar-ral történő állományszárítást a felgyomosodott – főként évelőkkel (fenyércirok, mezei acat, nád ) fertőzött – területeken, mélyebb fekvésű, nyirkosabb helyeken, illetve az átlagosnál csapadékosabb évjáratok esetén kimondottan javasoljuk. A Glyfos® Dakar formulációját tekintve fehér színű, 1 mm-es átmérőjű, hengeres granulátum, amely szilárd tulajdonságából adódóan számos előnnyel rendelkezik: kiváló logisztikai paraméterek (kisebb szállítandó mennyiség), kiváló raktározhatóság (-18 és 54 °C közötti tartományban, hatóanyag veszteség nélkül), habosodás nélkül rendkívül gyorsan oldódik, törzsoldat készítésére nincs szükség, és a szilárd halmazállapotú Glyfos®Dakar (680 g/kg glifozát – 748,4 g/kg glifozátammónium só), amelyeket a napraforgón és szóján kívül az engedélyokiratban megadott más szántóföldi kultúrák (kukorica stb.) állományszárítására is fel lehet használni. A technológia előnye, hogy a kijuttatott glifozát hatóanyag a növénybe felszívódik és a növény teljes, egyöntetű száradását eredményezi. Az alkalmazás során figyelembe kell venni, hogy a hatástünetek a kijuttatást követő 7–14 nap múlva jelentkeznek (hűvös, esős időben a glifozátok lassabban hatnak), ezért Glyfos

14

A szigorított technológia betartásának megkönnyítéséhez az FMC/Cheminova Magyarország Kft. a deszikkálási akciójában minden 20 kg (2 zsák) Glyfos Dakar vásárlása esetén 1 l Dropmax-ot (elsodródás gátló) ad ajándékba.

A Glyfos 5, 20, vagy 600 literes kiszereléseit alkalmazó felhasználók a Duplán Tankolunk program keretében a 2016. június 30. utáni vásárlásokra 5-szörös pontértéket kapnak (ez pl. már 100 liter Glyfos vásárlása esetén 10.000 Ft értékű MOL Blue kártyát jelent). folyamatos keverés mellett önthetjük közvetlenül a permetlébe oldódás után nem ülepszik, nem porzik, nincs kiömlési és elfolyási veszteség. A Glyfos vagy Glyfos® Dakar-ral napraforgóban a deszikkálás a kaszatok 20– 30%-os nedvességtartalmánál, a tányér és a felső szárrész citromsárgára színeződésekor szükséges. Szójában a hüvely sárgasárgásbarna elszíneződését követően alkalmazhatók, amikor a szója babszemek nedvességtartalma 30% körül van. Gyommentes állományban a Glyfos dózisa 3 l/ha, míg a Glyfos Dakart 1,5 kg/ha dózisban alkalmazzuk. Gyomokkal erősen fertőzött területen a Glyfos dózisa 4 l/ha,


FMC_Mission_napraforgo-szoja_A4.ai

a Glyfos Dakart pedig 3 kg/ha dózisban lehet alkalmazni, de átlagos területen mindkét készítmény esetében a középdózist vegyük figyelembe. A glifozát hatóanyag 15–25 oC között és magas páratartalom mellett a leghatékonyabb. Glifozáttal történő deszikkálást a vetőmagtermesztésben nem javasoljuk. Napraforgóban és szójában kizárólag szántóföldi géppel (hidas traktorral) juttathatók ki. Javasolt permetlé 150–250 l/ha, de erős állományban az alsó szintek jobb eléréséért mindenképpen magas lémennyiséget alkalmazzunk. Elsodródás gátló készítmény alkalmazása földi gépes kijuttatás mellett is kötelező! A napraforgó és szója kontakt készítménnyel történő deszikkálására az FMC/Cheminova Magyarország Kft. a Mission-t (200 g/l diquat – 373,6 g/l diquat-dibromid) ajánlja. A Mission a napraforgón és szóján kívül borsó, mustár, olajretek, vetőburgonya, magrépa, lucerna stb. lombtalanítására is engedélyezett. A készítmény hatása gyors. Napraforgóban a kaszatok 25–30%-os nedvesség tartalmánál juttassuk ki. Szójában a tervezett betakarítás előtt 4–6 nappal végezzük el a kezelést. Hatását az időjárás kevésbé befolyásolja, mint a glifozátokét, amelyeknél a kijuttatást követő tartós eső esetén akár visszanedvesedés is történhet. Használatával jelentős szárítási költség takarítható meg. Teljes deszikkáló hatásának köszönhetően az esetlegesen jelen lévő gyomokat is elpusztítja, az évelő gyomok leveleit leperzseli, így a gyomos táblákon is megkönnyíti a betakarítást. Mivel a kultúrnövény szárát is leszárítja, így a betakarítás utáni talajművelést is segíti. A Mission-ös kezeléssel a további gombafertőzések megelőzhetők és a madárkártétel is csökkenthető, így alkalmazásával több termést lehet betakarítani a területről. Napraforgóban és szójában földi és légi kijuttatással egyaránt alkalmazható. Ajánlott dózisa napraforgóban 2,0 l/ha, szójában 2,5 l/ha, a javasolt lémennyiség földi gépes kijuttatásnál 300– 400 l/ha, légi kijuttatásnál 50–60 l/ha. A deszikkálás hatékonyságát fokozhatjuk a legújabb fejlesztésű multifunkciós hatásfokozó és habzásgátló, a Superspray (0,2–0,3 l/ha) hozzáadásával. Rácz Tibor

FMC/Cheminova Magyarország Kft. 20/9438-698

1

01/07/16

10:12

DESZIKKÁLÓ SZER NAPRAFORGÓBAN ÉS SZÓJÁBAN

KÜLDETÉS TELJESÍTVE

Deszikkálási akció! GLYFOS

DAKAR

Gyorsan szárít

Tudta, hogy már hidas traktoros deszikkálásnál is kötelező az elsodródás gátló alkalmazása? 20 kg (2 zsák) Glyfos Dakar mellé ajándékba adunk 1 L Dropmax elsodródás gátlót.

Az FMC/Cheminova Magyarország Kft. deszikkálási akciójában minden 20 liter Mission vásárlásához 2 liter Superspray-t ad ajándékba!

15


A gyümölcsfaiskola, ahol a szaktudást az oltványokkal adják A Holland Alma Gyümölcsfaiskola partnerei már megszokhatták, hogy kétheti rendszerességgel vehetnek részt a faiskola által szervezett nyílt képzési napokon. A gyümölcstermelők egy része már várja ezeket az alkalmakat, valamint témafelvetéssel meg is rendeli a következő szakmai képzések tematikáját. A faiskola pedig együttműködő partner ebben, hiszen tudja, hogy az eredményes működés alapvető záloga csak egy sikeres termelői csapat lehet.

A bemutató egyik közönségedvence a varasodásrezisztens nyára fajta, az Allegro volt

Az előadássorozat július 22.-én újabb állomásához érkezett. Ezen a pénteki napon nagy számú érdeklődő előtt tartották meg csobádi kísérleti ültetvényükben gyakorlati zöldmetszési bemutatójukat és alanyhasználattal, koronaalakítással foglalkozó elméleti képzésüket.

termőegyensúlyának szabályozásában. Az oltványok első két évében néhány egyszerű metszési beavatkozással, minimális élőmunka felhasználásával lerakjuk a későbbi termőévek megfelelő termőalapjait. Rendszeresen magas hozamokat csak megfelelő elvek szerint, következetesen alakított orsókoronáktól várhatunk az alma esetében. A hangsúly a következetességen van. „A legrosszabbul, de legalább következetesen alAz idősebb fák fenntartó metszését a faiskolavezető kalmazott metszési metodika is helyesebb, mutatta be mint a folyamatosan változtatott metszési taktika” – monda a professzor az első fánál. korlátozott darabszámban még őszre megA zöldmetszés nem helyettesíti, de nagyban rendelhető, illetve jövőre korlátozottan előkiegészíti a fák kontúrozó télvégi metszését. jegyezhető. Babicz Szabolcs arról is beszáA fiatal fák vezérkonkurenseinek következe- molt, hogy újabb alma és csonthéjas fajták tes eltávolításával, a vezérhajtás kiemelé- licencjogairól folytattak sikeres tárgyalásosével, a korona központját képző központi kat így jövőre már elérhető a faiskolában a tengely erősítésével tesszük le a következő Sharkarezisztens és monília toleráns Jofela termőévek alapjait. A zöldmetszés kivitele- szilva, a Carmen cseresznye, valamint a Cotzésénél mindig a fák kondíciója az irányadó. International legújabb kajszi fajtá (Jumbo Gyenge kondíció esetén nem is szabad al- Cot, Lady Cot, Flavor Cot, Magic Cot, Wonder kalmaznunk. Minél erősebb a növekedési Cot) is. Ezeket azonban csak akkor szaporíterély, annál nagyobb rész távolítható el az ják le, ha a termelők augusztus 10-ig jelzik a aktív asszimiláló felületből. Különösen fon- jövő évi igényeket. Az új fajták szaporításátos ez ott, ahol a tavaszi virágfagyok miatti val kapcsolatosan Szökő Krisztinát kell kealacsony gyümölcsterhelés harsogóan erős resni a 06-30-278-1595-ös telefonszámon. Ne feledjék! A rendezvényt a nagy érdeknövekedéshez vezetett. Ezeket a fákat most gyengítenünk kell, mert az erős növekedés a lődésre való tekintettel hamarosan ismét következő év termőalapjait is lesöpri a fákról. megrendezik! Regisztráljon hírlevélre a A rendezvény során M9-es alanyú inten- meghívóért a hollandalma.hu weboldalon. zív és MM106-os alanyú hagyományos ültetvényHolland Alma Kft. részek zöldmetszése is bemutatásra került. A professzor egy és kétéves, valamint három és négyéves termőkorú fákon is bemutatta, hogyan működnek az NATURALMA® FAJTÁK általa több mint két évtizeRozela® Az attraktív Roz de alkalmazott Zahn féle gyümölcsözön Red Top Topaz® A biotermesztés elvek, kiegészítve a hazai alapja tapasztalatokkal. Sirius® Az ízharmónia Sir Luna® A jól tárolható Lu Ebéd előtt még mezőOrion® A különleges Ori gazdasági biztosításokról cukoralma és az Agrooter gyökéritató ALMA gyümölcstelepítéseknél KÖRTE történő használatáról tarBIRS tottak rövid előadást felkért MEGGY szakértők. Az érdeklődő CSERESZNYE szakemberek kérésére az KAJSZIBARACK egykori Gonda tanítvány ã SZIBARACK O – jelenleg a faiskola vezetője – Babicz Szabolcs kalauzolta a vendégeket a Holland Alma kísérleti alSZILVA FAJTÁK Elérhetőségek: Topend Plus maültetvényében, ahol a Jofela Holland Alma Kft. Cacanska Lepotica legnagyobb sztár most kétCacanska Rodna Gyümölcsfaiskola Stanley ségkívül az éppen érőben Székhely: H-4375 Piricse, Rózsa tanya Bluefree Telephely: H-3848 Csobád, Faiskola liget President lévő varasodás és lisztharTelefon: +36 42/280 388, Mobil:+36 30/278 1598 Fax: +36 42/280 363, E-mail: info@hollandalma.hu mat rezisztens, rendkívül www.hollandalma.hu • www.naturalma.eu intenzív ízű nyári alma, az Allegro volt. Az Allegro

Gyümölcsfaiskola

Gonda professzor a fiatal fák alakítását mutatja be

A szakmai nap fő vendégelőadója és a gyakorlati bemutató levezetője Dr. Gonda István professor emeritus volt a Debreceni Egyetem Gyümölcstermesztési Tanszékéről. Az expresszív, valamint közérthető előadásmódja miatt közkedvelt professzor bemutatója annyi látogatót vonzott, hogy a rendezvény sikere érdekében korlátozni kellett a részt vevők létszámát. Éppen e emiatt a bemutató várhatóan egy-két héten belül megismétlésre kerül (ha a hollandalma.hu oldalon regisztrál a faiskola hírlevelére nem fog lemaradni róla). A zöldmetszés alapvetően fontos a fiatal fák koronaalakításban a termőrefordítás gyorsításában, valamint a termőkorú fák

16

®

®


Kicsi, de a miénk: Renner 5044 Renner Tamás főkonstruktőr, a Renner Bt. műszaki igazgatója a Renner 5044 típusú, fejlesztés alatt álló 50 lóerős, összkerékhajtású mezőgazdasági erőgép prototípusát mutatta be. Új traktort fejlesztett ki a jánoshalmi Renner Bt. Harminc év után ez az első hazai fejlesztésű traktor Magyarországon. A harminc év után első hazai fejlesztésű traktor – amelyből 80 lóerős is készül – sorozatgyártása a tervek szerint 2018-ban kezdődhet meg. A négyhengeres, közvetlen befecskendezésű, 2,4 literes, 50 lóerős motort a japán Kubota szállítja. Az erőátvitel tányérrugós tengelykapcsolóból, kétszer négyfokozatú sebességváltóból és irányváltóból áll, amely egybe van építve a hátsó differenciállal és az összkerékhajtás kiágazásával, mindezt az első és a hátsó híddal együtt az olasz Carraro Drive Tech készíti. A kettő közé öntött acél darázsderék kerül majd, ezt a prototípuson még kazánlemezből hegesztett szekrény helyettesíti. Az elektrohidraulikus kormánymű (nincs mechanikus kapcsolat a volán és a kerekek között) a Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnika Kft. terméke. A Renner cégnél készül az alváz, a darázsderék, a burkolat a sárvédőkkel és a többféle mechanizmus. Meg persze az ő munkájuk eredménye a különböző elemekből összerakott szerkezet harmonikus működése. A kormány ugyanolyan, mint a többi modern traktoron: a forgatógombos volánnak nincs meghatározott középállása, úgy állnak a küllők, ahogy induláskor éppen

voltak. Visszajelzés semmi, de az egyenesbe visszatérítő hajlam is ehhez áll közel. Billenő felfüggesztésű ugyan az első híd, de rugózás csak annyi van, amennyit a gumiabroncsok rugóznak. A legfőbb újdonsága a gyártmánynak, hogy a kapható és saját gyártású alkatrészek ésszerű összeválogatásából készült el a végső termék. Kicsi, egyszerű, de a miénk. Turbó, GPS, robotkormány, automata váltó és érintő-

képernyő sincs benne, ám ami nincs, az nem is tud elromlani.

17


A hatékony emelés titka Újabb gyártó termékeivel bővítette az AXIÁL Kft. Gépüzletága kínálatát. A francia MX cég traktorra szerelhető homlokrakodóinak kizárólagos forgalmazását kezdte meg a bajai központú vállalkozás a közelmúltban. A prémium termékeiről Európa-szerte híres MX az évek alatt hatalmas változásokon esett át. Amikor Louis Mailleux 1951-ben átvette a családi kovácsműhelyt, elképzelni se tudta, hogy üzlete az egyik meghatározó szereplője lesz ennek a jelentős ágazatnak. Mára leányvállalatai vannak Németországban és az Egyesült Királyságban, de munkaeszközei értékesítési hálózatának köszönhetően a világ számos pontján elérhetők, Európán kívül Japánban, Ausztrália és Óceánia térségében, Dél-Amerikában, Afrikában és a Közel-Keleten is. Küldetésük, hogy a maximális kényelem és a páratlan teljesítmény mellett a lehető legbiztonságosabb, mindennapi kezelésre szánt homlokrakodókat kínálják ügyfeleiknek.

Az univerzális traktorokhoz való rakodók mellett külön szériákat fejlesztettek ki az ültetvény traktorokhoz, a kompakt kistraktorokhoz, valamint munkaeszközöket, frontfüggesztés-rendszereket, és tömbsúlyokat is gyártanak. Felhasználói között szerepelnek állattenyésztők, tejtermelők, kertészek, szőlő-, gyümölcstermelők, szántóföldi növénytermesztők, önkormányzatok, kommunális szervezetek, magánvállalkozók. A legmodernebb 3D szkennerrel hetente két traktor típushoz fejlesztenek a gyár mérnökei adaptációkat, jeMezogazdasági és állattartó épületek lenleg összesen 35 traktormárka 7000 tervezése és generálkivitelezése különböző típusához képesek homlokrakodó-megolMegtervezzük, Legyártjuk, Megépítjük dást kínálni. Az univerzális Trapézlemez burkolatú épületek: traktorokhoz kétféle homlokrakodó szériából választhatunk. A standard U300 rakodó modellek hagyományos mechanikus párhuzamvezetésű gémmel készülnek, és főleg a 60-130 LE kategóriában népszerűek. A profi felhasználásra, nagy mennyiségű anyag rakodására Sík terménytároló, állattartó épületek, már a T400 sorozat Széna és géptároló színek, trágyatároló, rakodóit ajánlják, amely az MX által Silótér, Szociális épületek szabadalmaztatott info@12raszter.hu hidraulikus párhu-

RASZTER

+36 30 508 57 92

zamvezetésnek köszönhetően megnövelt emelőerővel rendelkezik. Az egyedülálló 52 fokos talajszinti merítési szög eredményeképpen akár 20 százalékkal több anyag marad a kanálban merítéskor más rakodókhoz képest! A kompakt kistraktorokhoz ajánlott MX C széria homlokrakodói professzionális és magánfelhasználásra egyaránt megfelelnek, legyen szó akár kertépítésről, ingatlangazdálkodásról, stb. Már a 20–50 LE közötti kompakt kistraktorokhoz is lehetséges homlokrakodót felszerelni, amelyhez a C3+ típus az ideális. Ültetvény traktorokhoz az MX F szériát fejlesztette ki a gyártó, amely keskeny rakodóival a szőlő-, gyümölcstermelők

számára remek választás. A kialakított formának köszönhetően a legszűkebb folyósokon is biztonságos és kényelmes munkát tesznek lehetővé. Az MX F304 homlokrakodó 50-120 LE közötti ültetvény traktorokhoz ajánlott, amely a CLEAR LINK párhuzamvezetés és a lekerekített körvonalú gém jóvoltából tökéletes kilátást biztosít a gépkezelőnek. Számos szabadalom is fűződik az MX nevéhez, mint például a FITLOCK 2+ rendszer, amellyel kevesebb, mint egy perc alatt csatlakoztatható a rakodógép a traktorhoz, vagy a FLEXPILOT alacsony nyomású hidraulikus joystick-vezérlés, amely legalább olyan finom és pontos vezérlést tesz lehetővé, mint a drágább, elektronikus joystick.

150 m2: 2 050 000, Ft + Áfa. 250 m2: 3 700 000, Ft + ÁFa. 500 m2: 6 300 000, Ft + ÁFa.

18

Az MX homlokrakodók hatékony emeléséről a több mint 60 éves tervezési tapasztalat, a munkaeszközök széles felhasználási köre, valamint a gyártó minőségi termék-előállítás iránti elkötelezettsége gondoskodik. További információt az MX homlokrakodókról itt találhat: http://www.axial.hu/gepek/ mezogazdasagi-gepek/mx/hu


HĂĄrommilliĂĄrdos ĂźzembĹ&#x2018;vĂ­tĂŠs a HungranĂĄnĂĄl Ă&#x161;j pelletĂĄlĂł Ăźzemet adtak ĂĄt a vĂĄllalat szabadegyhĂĄzai gyĂĄrĂĄban Dr. SesztĂĄk MiklĂłs, Nemzeti FejlesztĂŠsi Miniszter avatta fel a Hungrana KemĂŠnyĂ­tĹ&#x2018;- ĂŠs IzocukorgyĂĄrtĂł ĂŠs ForgalmazĂł Kft. Ăşj gyĂĄrrĂŠszlegĂŠt SzabadegyhĂĄzĂĄn. A kĂśzel 3 milliĂĄrd forintos beruhĂĄzĂĄskĂŠnt megvalĂłsult modern lĂŠtesĂ­tmĂŠnyben vilĂĄgszĂ­nvonalĂş technolĂłgia alkalmazĂĄsĂĄval ĂĄllĂ­tanak elĹ&#x2018; kivĂĄlĂł minĹ&#x2018;sĂŠgĹą takarmĂĄny pelletet. A gyĂĄrbĹ&#x2018;vĂ­tĂŠsi projekt rĂŠsze annak a 225 milliĂł eurĂłs kapacitĂĄsnĂśvelĹ&#x2018; beruhĂĄzĂĄsnak, melyet a szabadegyhĂĄzi gyĂĄr az elmĂşlt ĂŠvtizedben hajtott vĂŠgre. Ă&#x161;jabb jelentĹ&#x2018;s gyĂĄrbĹ&#x2018;vĂ­tĂŠsi projektet zĂĄrt le a hazai ĂŠlelmiszeripar egyik meghatĂĄrozĂł vĂĄllalkozĂĄsa, a Hungrana Kft. az Ăşj pelletĂĄlĂł csarnok ĂĄtadĂĄsĂĄval. A korszerĹą ĂźzemegysĂŠgben kukoricarostbĂłl ĂŠs egyĂŠb fehĂŠrjĂŠben dĂşs komponensbĹ&#x2018;l pelletĂĄlt ĂĄllati takarmĂĄnyt ĂĄllĂ­t majd elĹ&#x2018; a jĂśvĹ&#x2018;ben a gyĂĄr. Dr. SesztĂĄk MiklĂłs nemzeti fejlesztĂŠsi miniszter kĂśszĂśntĹ&#x2018; beszĂŠdĂŠben kiemelte: a Hungrana Kft. a magyar mezĹ&#x2018;gazdasĂĄg termelte kivĂĄlĂł alapanyag felhasznĂĄlĂĄsĂĄval, hazai beszĂĄllĂ­tĂłk foglalkoztatĂĄsĂĄval vĂĄlt vilĂĄgviszonylatban is pĂŠldaĂŠrtĂŠkĹą sikervĂĄllalattĂĄ. A cĂŠg FejĂŠr megye 3. legnagyobb vĂĄllalkozĂĄsakĂŠnt a hazai ĂŠlelmiszeripari exportjĂĄnak 5,5-6 szĂĄzalĂŠkĂĄt adja, mindezt pĂŠldaĂŠrtĂŠkĹą termĂŠszetessĂŠggel â&#x20AC;&#x201C; hĹąen a vĂĄllalat mottĂłjĂĄhoz: â&#x20AC;&#x17E;Magyar kukoricĂĄbĂłl â&#x20AC;&#x201C; termĂŠszetesenâ&#x20AC;?. Kelemen KĂĄlmĂĄn, a cĂŠg ĂźgyvezetĹ&#x2018;- ĂŠs pĂŠnzĂźgyi igazgatĂłja hozzĂĄtette: a kĂśzel 3 milliĂĄrd forintbĂłl megĂŠpĂźlt modern lĂŠtesĂ­tmĂŠny vilĂĄgszĂ­nvonalĂş technolĂłgia alkalmazĂĄsĂĄval kivĂĄlĂł minĹ&#x2018;sĂŠgĹą, pormentes, stabil takarmĂĄny pelletet fog elĹ&#x2018;ĂĄllĂ­tani. A sikeres beruhĂĄzĂĄsban megtestesĂźl vĂĄllalatunk legnagyobb ĂŠrtĂŠke: kollĂŠgĂĄim kiemelkedĹ&#x2018; szakmai tudĂĄsa ĂŠs elkĂśtelezettsĂŠge. Az Ăşj gyĂĄrrĂŠszleg indulĂĄsĂĄval a vĂĄllalat Ăşjabb 8 fĹ&#x2018;nek biztosĂ­t munkĂĄt.

Johann Marihart ĂŠs Anthony Sepich, a Hungrana Kft. kĂŠt tulajdonosa, az Agrana, az ADM kĂŠpviseletĂŠben kiemeltĂŠk: a vĂĄllalat szĂĄmĂĄra kiemelten fontos a kĂśrnyezet irĂĄnti felelĹ&#x2018;ssĂŠg, a szakkĂŠpzett munkaerĹ&#x2018; ĂŠs a vilĂĄgszĂ­nvonalĂş technolĂłgia. A Hungrana az egyik legjelentĹ&#x2018;sebb hazai ĂŠlelmiszeripari vĂĄllalat. A cĂŠg EurĂłpa legnagyobb kukoricafeldolgozĂł ĂźzemĂŠt mĹąkĂśdteti, az EurĂłpai UniĂłban termelt izocukor â&#x20AC;&#x201C; folyĂŠkony ĂĄllapotban lĂŠvĹ&#x2018; cukor â&#x20AC;&#x201C; mintegy harmadĂĄt, 250 ezer tonnĂĄt a vĂĄllalat ĂĄllĂ­tja elĹ&#x2018;. A tĂĄrsasĂĄg a teljes hazai kukoricatermelĂŠs 15%-ĂĄt hasznĂĄlja fel. A Hungrana ĂĄltal elĹ&#x2018;ĂĄllĂ­tott izocukor, illetve bioetanol kĂŠtharmadĂĄt kĂźlfĂśldĂśn ĂŠrtĂŠkesĂ­tik, fĹ&#x2018;leg az EurĂłpai UniĂł nyugat-eurĂłpai tagĂĄllamaiban, de tĂśbbek kĂśzĂśtt LengyelorszĂĄgba, NorvĂŠgiĂĄba ĂŠs DĂĄniĂĄba is szĂĄllĂ­tanak. A vĂĄllalat adja MagyarorszĂĄg teljes ĂŠlelmiszeripari exportjĂĄnak 5,5â&#x20AC;&#x201C;6 szĂĄzalĂŠkĂĄt.

Keresse hĂ­rlevelĂźnket! Hetente friss informĂĄciĂłkkal jelentkezĹ&#x2018; e-mailes hĂ­rlevelĂźnkre folyamatosan lehet feliratkozni! Ha naprakĂŠsz szeretne lenni, egyszerĹąen iratkozzon fel! Nem kell mĂĄst tennie, csak a nevĂŠt elkĂźldenie e-mailben a mezsgyeujsag@gmail.com cĂ­mre. A tĂĄrgynak pedig Ă­rja be: feliratkozĂĄs.

.LVž]HPLJÂŤSHN â&#x20AC;˘ Tej feldolgozĂĄshoz SDV]WÄ&#x201C;U V]HSDUÂŁWRU YDM N¸SžOÄ&#x201C;VDMWNÂŁGVDMWSUÂŤVVDMWIžVW¸OÄ&#x201C;KÄłWÄ&#x201C;WDUWÂŁ O\RNSDODFNW¸OWÄ&#x201C;NSRKÂŁUW¸OWÄ&#x201C;NNRPSOHWWNLVž]H PHN

â&#x20AC;˘ GyĂźmĂślcs-zĂśldsĂŠg feldolgozĂĄshoz GDUÂŁOÂľ KÂŁPR]ÂľV]HOHWHOÄ&#x201C;SUÂŤVJ\žP¸OFVOÂŤSDV]WÄ&#x201C;UOHN YÂŁUIÄ&#x201C;]Ä&#x201C;žVWW¸OWÄ&#x201C;JÂŤSHNJ\žP¸OFV]¸OGVÂŤJDV]D OÂľNJ\ÂľJ\Q¸YÂŤQ\V]ÂŁUÂŻWÂľNNRPSOHWWNLVž]HPHN

â&#x20AC;˘ TojĂĄs feldolgozĂĄshoz WRMÂŁV PRVÂľ W¸UÄ&#x201C; SDV]WÄ&#x201C;U¸]Ä&#x201C; ÂŤV W¸OWÄ&#x201C;JÂŤSHN NRPSOHWW IHOGROJR]Âľ VRURNIžUMWRMÂŁVKR]LV

â&#x20AC;˘ .ÂŤ]PÄłYHVV¸Už]HPHN KHWLOLWHUV¸U NÂŤV]ÂŻWÂŤVÂŤKH]

$E5(;.IW*¸G¸OOÄ&#x201C;

Tel.: 0620 944 4353 E-mail: gajdacsi@abrex.hu â&#x20AC;˘ Web: www.abrex.hu

19


Vízpótlás, öntözés szolár szivattyúval Most pályázzon! A napelemek árának jelentős csökkenése olcsó lehetőséget nyújt a vízszivattyúzáshoz: ráadásul akkor kell igazán a vízet pótolnunk, kiöntöznünk, amikor erős a napsütés. A napelemes öntöző-, tófeltöltő rendszerek első körben drágábbak, mint a benzin-, dieselmotoros, aggregátoros berendezések, azonban 3–6 év alatt megtérül a befektetés, utána szinte ingyen működtethetők, gyakorlatilag mindig, ha van elegendő napsütés. Elavulási ciklusuk kb. 25–30 év. Hogyan működik, és mivel nyújt többet ez a rendszer?

Alapeleme a szolár szivattyú: ezek nagy része egyenáramú (DC) motorral hajtott nagyon jó hatásfokú cenrtrifugál, vagy csavarszivattyú, ami különösen 50 méter-

nél mélyebb vízszintű kutakhoz ajánlott. vatarfelhők – nem működik a rendszer, de Egészen nagy, 20–25 kilowattos szivaty- esőben nem is szükséges öntözni. tyúk is vannak. Igen energiatakarékosak, 4 Lehetséges a napelemek utánfutóra, lekilowatattig például több mint másfélszer selejtezett pótkocsira szerelése. Így idény jobban dolgoznak, mint a hagyományos után a napelemek hazavontatva a hálózategy vagy háromfázisú szivattyúk. ra táplálhatnak, csökkentve a cég/ háztarMinden szolár szivattyúhoz egy kont- tás áramszámláját. roller tartozik: ez alakítja át a napelemek A szolár szivattyús rendszerek alapkienergiáját a szivattyú működtetésére, sza- építésben automatikusan működnek: ha bályozza annak működését. Ha felhősebb felkel a nap elindulnak, estig működnek. az ég, akkor a szivattyú alacsonyabb for- Egy beépített úszókapcsoló megállíthatja a dulatszámmal működik. (Ez csak a szóró- működést, ha a tartály, medenece megtellt. fejes öntözésnél jelenthet problémát, de De ennék sokkal többre is képesek: tátófeltöltésnél, állatitatásnál, csepegtető volról egy mobiltelefonnal (bluetooth, intervagy mikrostrip („izzadószalag”) öntözés- net) vezérelhetők, adataik lekérdezhetők, nél nem.) indíthatók, leállíthatók, fordulatszámuk A kontrollert szabályozható. A vízkivétel mennyisége, a kút közelében nyomása akár 2 évre visszamenően tárolcélszerű elhelyez- va lehet, a rendszer otthonról interneten ni, akár egy közeli keresztül is ellenőrizhető. épületben, ha mód Ez már ma elérhető technika. Nem kell van rá. A napele- aggregátort indítani, leállítani üzemanyames rendszer akár gért menni, a szivattyúzás költségein spó100–200 méterre rolni, a hamar elkopó eszközöket javíttatni. is lehet a kúttól. A A jelenleg futó VP2-4.1.4-16 pályázat napelemeket áll- 50–60% kal támogatja az ilyen rendszereványra, épület tete- ket, pályázzon Ön is! jére lehet telepíteni, Szálkai Antal déli irányban, Keletműszaki tanár nyugat irányú tájoalfanap@alfanap.hu lás is lehetséges, nyáron akár 10 óra üzemidővel is száSZOLÁR MOBIL SZIVATTYÚ RENDSZER molhatunk. Sötét, • 0,3–25 kilowatt teljesítménnyel, borult időben – pl ziMinőségi,

VIII. Jósvafői Hucul Lovasnapok és V. Nemzetközi Patkolókovács Verseny 2016. augusztus 5-7. Az idei Jósvafői Lovasnapok immár nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre az Aggteleki-karszt hegyei közt megbúvó kis hegyi faluban. Az évente megrendezésre kerülő huculösvény a helyi kislófajta egyik legnagyobb megmérettetése. A hucul ló: A Kárpátokban kialakult fajta jelentősen eltér más fajtákétól, a kultúrfajtákhoz szokott szemű ember számára szokatlan a primitív fajtákra jellemző apró termet. Kicsisége ellenére nem kelti csökött ló benyomását. A középhosszú gyakran hosszú nyakat dúsan fedi a sörény mely vastag szálú a sűrű üstökkel együtt. Igazán előnyös tulajdonságai a hegyes, nehéz terepen mutatkoznak meg. Itt irányítás nélkül, nagy biztonsággal jut túl minden akadályon. Huculösvény: a közel 15 éves múltra visszatekintő huculösvény verseny azért jött létre, hogy a Krakkói Egyetem által kitalált akadályverseny lehetővé tegye ezen lófajta biztos léptűségének, irányíthatóságának, megbízhatóságának mérését. A négy kategóriát magába foglaló lovas ügyességi vetélkedőn találkozhatunk épített és természet adta, vizes, hegyes akadályokkal – keskeny árkokat vagy víz feletti, magasra emelt pallókat, meredek vízmosásokat, patakmedreket, természetes fix, engedelmességi és verhető ugrásokat, ijesztő (pl. szalagos kapu) elemeket minden ösvénynek tartalmaznia kell. Patkolókovács Verseny: a patkolókovács verseny célja a tradicionális patkolókovács szakma művelőinek megmérettetése, tudásuk átadása és megőrzése az utókor számára. A versenyen a kovácsok bemutatják a különböző nemzeti iskolák technológiai sajátosságait, ezzel elősegítve egymás szakmai fejlődését. Bírók: Nigel Fennell és William Hampson Nagy-Britanniából A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter. Demonstrációs patkolás már pénteken délelőtt megtekinthető, a rendezvény hívogató lovas felvonulással 2015. augusztus 5-én 14.30 órakor kezdődik. Helyszín: Jósvafő, Fedeles Lovaspálya Szervezők: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság • 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. Magyar Patkolókovácsok Egyesülete • 2225 Üllő, Kisfaludy u. 6. Információ: www.anp.hu

20

ÖNTÖZZÖN NAPENERGIÁVAL!

megbízható szolár szivattyúk a LORENTZ (német) cégtől

• 2–500 m3 vízhozammal naponta • 3–150 méter mély vízszinthez • Tófeltöltésre, csepegtető öntözéshez, • Állatitatásra, dagonyákhoz erdőbe

Referenciák Kelet-Magyaroszágon is Teljes automatizálás, internetes távvezérlés lehetősége ALFANAP Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Hajnalka utca 19. Tel.: 06-20 4374131 • 06-96 576637 Email: alfanap@alfanap.hu Web: www.agrarsolar.hu Kérjen ajánlatot, PÁLYÁZZON!


21


Ötös az ötödiknek

Agrokerti Party Fehérgyarmaton Idén már ötödik alkalommal várta partnereit az Agroker Holding Zrt. nyári nagy rendezvényére a fehérgyarmati regionális központjában megrendezett Agrokerti Party-ra. A július hatodikai rendezvényen ezúttal is jól megfért egymás mellett elmélet és gyakorlat a tájékoztatás mezsgyéjén, hiszen a cél piacos, keresett termékek előállítása, és ehhez egyaránt elengedhetetlen a megfelelő tudás, de a modern technológia és gépesítettség is szükséges velejárója. Az idei rendezvény kiemelkedő mozzanata volt a MASSEY FERGUSON 4700 típusú erőgépcsalád országos bemutatkozása. Pintér István vezérigazgató köszöntő szavai után vendégeik figyelmébe ajánlotta új szolgáltatásukat, amely a megye nyolc járásában lesz elérhető 2016 őszétől: a növényvédelmi gépek műszaki felkészítése és műszaki vizsgáztatása. Szolgáltatásuk az Agroker Holdinghoz tartozó Agrokert Kft. bázisára épül, akik egyébként a bemutatott kísérleti parcellák gépi és növényvédelmi munkáit is végezték. Első előadóként Deme János szaktanácsadó (Malagrow Kft.) vette át a szót. Hangsúlyozta, hogy a minőségi termékek mindig piacra találnak, ehhez viszont professzionális gyümölcsvédelemre van szükség. A gyümölcsöst nemcsak a kár- és kórokozóktól szükséges megvédeni, de a különböző fenológiai fázisokban igényelt makro-, mezo- és mikroelem szinteket is biztosítani kell növényeink számára, hogy azok piacosak és jól eltarthatók legyenek. A kalcium pótlása elengedhetetlen a tárolhatóság miatt. A lombtrágyát érdemes közvetlenül a termés felületére kijuttatni, mert a gyökérre vagy a lombra juttatott kalcium jelentős része (kb. 90%) nem a gyümölcsben jelenik meg, hanem a vegetatív Pintér István részekbe jut. A pótlás során figyelembe kell vennünk azt is, hogy az intenzív növekedés és a tartós szárazság kivonja a gyümölcsből a kalciumot. Érdemes megfontolni a Calbit C-vel történő pótlást, hiszen a szezonban végzett hat kezelés együttes költsége sem haladja meg egy tartályláda alma árát, s ez igazán nem nagy ár a tárolás biztonságáért. A már ismert Plantafol lombtrágya új formulája extra káliumot tartalmaz és nincs benne nitrogén. A Geapower fejlesztés egyik terméke a Sweet biostimulátor, amely a színezettségen is javít. Hajdú András területi képviselő (Fitohorm Kft.) a magyar nyelv adta játékosságot használta ki mondandója során, hiszen az általuk forgalmazott termékek – mintegy 50–60 termék – természetes anyagokat tartalmaznak a növényeknek szükségük van tápanyag és nyomelem utánpótlásra, ezért előadásának címe mindenképpen indokolt volt: ami természetesen jár a növénynek. A régió vezérgyümölcsére koncentrálva komplett alma technológiájukat ismertette. Fajspecifikus készítményeik úgy vannak beállítva, hogy azok 5 l/ha dózisban alkalmazva kielégítik az adott növényfaj makro-, mezo- és mikroelem igényeit. Tánczos László ügyvezető (Jeli 2000 Kft.) a Csöpp Mix lombtrágya családot mutatta be, miközben a körültekintő tápanyag-gazdálkodásra is ráirányította a figyelmet. A vas utánpótlásával kapcsolatban megjegyezte, hogy a tömörödött vagy meszes talajokon felvétele nehéz a növények számára, így annak ellenére, hogy hazánk talajai alapvetően megfelelő szinten tartalmaznak vasat, előfordulhatnak hiánytünetek. A vashiány megszüntetéséhez viszont nélkülözhetetlen a talaj szellőztetése is. Cinkből viszont már eleve keveset tartalmaznak talajaink, s mivel ez a nyomelem fokozza a gyökérnövekedést, ezért célszerű folyamatosan pótolni, miként a virágképződésben elsődlegesen szerepet játszó bórt is. A foszfor túladagolása szintén előidézhet relatív cinkhiányt. Alga készítményük nemcsak a virágképletek kialakulása idején nélkülözhetetlen, hiszen stressz oldó hatása is van. A kálium a vízháztartás szabályozásában vesz részt, növeli az ellenálló-képességet, a magnézium a fotoszintézishez nélkülözhetetlen, kellő mennyisége hiányában apró marad a gyümölcs. Czikó Dénes területi képviselő (Biolchim Kft.) ígérete szerint kemény hús, jó tárolhatóság és magas cukortartalom várható a K-Bomber kálium tartalmú (56%) lombtrágya alkalmazása révén, s ez a készítmény nem tartalmaz nitrogént. Napégés és perzselés

22

elkerülésére ajánlotta Gold Dry készítményüket. Bár a piacon találhatók hasonló termékek, a szer egyediségét kaolin tartalma adja, ennek köszönhetően véd a gyümölcsperzselés ellen. Tulajdonképpen egy fényvisszaverő réteget von a termés felületére és a lombkoronára, védve azok bőrszövetét. A gyümölcs lassabban melegszik fel, jobb a cukormegtartó képessége is. Növeli piacosságát is: a felszínt áttörölve viaszosan fénylő felületet kínál a fogyasztónak. A szer szinte mindennel keverhető, ráadásul kaolintartalma riasztja a levéltetveket, poloskákat és a körte levélbolhákat is. Simon Zoltán területi képviselő (Bayer Hungária Kft.) általános növényvédelmi kérdéseket szedett csokorba. Az évjáratot elemezve (enyhe tél, tavaszi aszály, fagyok és jégesők, májustól bőséges csapadék) az előadó arra a megállapításra jutott, hogy az idei év időjárási anomáliái nem könnyítették meg a kertészek dolgát. A változékony időjárás hatásaként felszaporodtak a szívókártevők, megyeszerte a pajzstetvek, vértetvek és levéltetvek elszaporodásának megfékezése jelentett igen nagy problémát. A varasodás és a tűzelhalás idén nem okozott számottevő kárt, a lisztharmat viszont tarolt. Gáspár Gergő területi képviselő a Bayer-technológia néhány elemét idézte fel hallgatóinak, megemlítve néhány már jól ismert szerüket, mint a Calypso vagy a Luna készítmény család. A rendezvény második felében került sor a gyakorlati bemutatóra Váradi István központvezető (Agroker Holding Zrt. Fehérgyarmati Regionális Központ) és Dojcsák János gép üzletágvezető kalauzolásával. A központ vezetője bemutatta a megszemlélhető kísérleti táblákat és összefoglalta a márciustól kezdődő növényvédelmi munkát. Öt parcellában egy-egy hektár nagyságú területet biztosítottak a Yara, a Fitohorm, a Csöpp Mix, a Biolchim termékek összevetésének, valamint a Malagrow Kft. és a Bayer Hungária Kft. által javasolt technológiának. A szakember kiemelte az évjárat sajátosságait: az enyhe tél, majd az azt követő bőséges csapadék miatt az aktuális vegetációs fázis mintegy két héttel előzte meg az átlagost, így az első nö-


vényvédelmi munkát már március végén el kellett végezni. Az országos meteorológiai előrejelzések május második felére nagyobb lehűlést, fagyveszélyt prognosztizáltak. Ez ugyan nem következett be, de sajnos a május kilencedikén hullott 15 mm mennyiségű csapadék jéggel érkezett, megszabva ezzel a környező almaültetvények minőségének alakulását. A júniusi bőséges csapadék (200 mm felett) megszaporította a védekezések számát, a hónap végén már a tizennegyedik permetezésnél tartottak. A gépbemutató során az érdeklődők tizenhét gépkapcsolatot tekinthettek meg munka közben is. Dojcsák János a rendezvény ideje alatt nyitva álló pályázatokra is kitért (állattartó telepek korszerűsítése, öntözés, szárítók létesítése stb.). Örömmel adott tájékoztatást arról, hogy ezek mindegyikéhez van gépkínálatuk, szívesen állnak az érintettek rendelkezésére. A bemutatók során igen sok kérdés érkezett a kertészeti gépbeszerzés pályázatával kapcsolatban is, kiírás híján pillanatnyilag csupán találgatásokra lehet hagyatkozni, mindenki reménykedik a keskeny nyomtávú erőgépek támogatottságában. A bemutató sztárja természetesen a hazai gazdaszemek előtt először bemutatkozó Massey Ferguson 4700-as gépcsalád tagja volt, konkrétan a 4709-es típus: 3 hengeres 3,3 l motor (AGCO POWER, korábban SISU), 95 LE teljesítmény. Az univerzális erőgép használata kertészetekben is ajánlható prémium megoldásai miatt. Környezetvédelmi szempontból a Tier 4 Final emissziós előírásoknak is megfelel. Itt mutatta be az Agroker az ukrán Boguslav szántóföldi permetező gépcsalád termékeit is, melynek egyedüli forgalmazója Magyarországon. A gépkapcsolatok megtekintése után a házigazdák és a bemutatón részt vevő hazai és külföldi szakemberek legjobb tudásuk szerint igyekeztek megválaszolni az érdeklődők kérdéseit. A házigazda ezen a rendezvényén is bizonyította, hű maradt szlogenjéhez: „Agroker – Az elérhető partner!„

Mindent a kajsziról Nemzetközi kajszinemesítési trendekről, kertészeti támogatási lehetőségekről és a fapusztulás megelőzéséről is szó esett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) kajszi-fajtabemutatóján július 27-én Tordason. A mintegy 250 hazai és külföldi vendég részvételével lezajlott rendezvényen 9 újonnan bejegyzett gyümölcsfajta tulajdonosa vehette át az állami elismerést. Emellett az érdeklődők huszonegy új, későn és nagyon későn érő kajszifajtát ismerhettek meg. Idén harmadik alkalommal rendezte meg a NÉBIH a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) támogatásával a tordasi kajszi-fajtabemutatót. A rendezvény célja, hogy a magyar gazdálkodók megismerjék az elérhető kajszifajtákat, pártatlan képet kapjanak azok tulajdonságairól, s ezáltal könnyebben kiválaszthassák az igényeiknek leginkább megfelelőt. A mintegy 250 vendég többsége hazai termelő volt, de cseh, német, olasz és osztrák szakértők is részt vettek az eseményen. Szerbiából pedig a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége 10 fős delegációval érkezett. A rendezvényen kilenc újonnan bejegyzett gyümölcsfajta (hét alma, egy málna és egy sajmeggy klónalany) tulajdonosa vehette át az állami elismerést, majd a résztvevők előadásokat hallhattak többek között a már elérhető és a még kiírás előtt álló támogatási lehetőségekről, a nemzetközi nemesítési trendekről és a fapusztulás megelőzését szolgáló növényvédelemi teendőkről. A NÉBIH Közép-Európában az egyetlen kajszi és őszibarack fajtavizsgálatra feljogosított nemzeti hivatal, amelynek eredményeit a Közösségi Növényfajta Hivatal elfogadja Közösségi szintű fajtaoltalomként. A hivatal Tordasi Fajtakísérleti Állomásán mintegy 300 kajszifajta található meg. A bemutató középpontjában – a nemzetközi trendekhez is igazodva – ezúttal tizennégy későn és hét nagyon későn (augusztusban és szeptemberben) érő fajtát ismerhettek meg az érdeklődők. E fajták termesztésével lehetővé válik a hét hetes kajszi szezon akár négy hónapra történő meghosszabbítása is. A rendezvény zárásaként hazai és nemzetközi szakértők bevonásával személyesen vitathatták meg tapasztalataikat és kérdéseiket a résztvevők. A NÉBIH és NAK fajtabemutató sorozata napraforgó, kukorica, szója és cukorrépa fajtákkal folytatódik majd szeptemberben.

Tavaszi fagykárral sújtott termelőknek! A vidékfejlesztési program keretében 19 milliárd forint áll rendelkezésre kertészeti ültetvénytelepítésre, a februárban meghirdetett pályázatra eddig 353 tender érkezett, mindössze 9,82 milliárd forint értékben, így a keret közel fele rendelkezésre áll – jelentette ki a Miniszterelnökség munkatársa. Fülepi János beruházási referens a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatósága (NÉBIH-NKI) által szervezett kajszi fajtabemutatón hozzátette, hogy a támogatás összege elérheti a beruházás értékének 70 százalékát is több fiatal gazda együttes pályázása esetén, illetve maximális összege kollektív tendernél 150 millió forint. A pályázás feltétele a legalább 6 ezer euró értékű üzemméret és az, hogy a gazda vagy cég árbevételének fele mezőgazdasági tevékenységből származzon. A konvergenciarégiókban a beruházás 50 százalékát, Közép-Magyarországon 40 százalékát érheti el a támogatás mértéke, erre jön még fiatal gazdák esetében a 10 százaléknyi plusz támogatás. Hangsúlyozta, hogy novembertől 15 milliárd forintos keretből igényelhető támogatás kertészeti gép beszerzésre. A feltételek hasonlóak, kivéve, hogy a felvehető támogatás maximális összege egyéni gazdálkodó esetében 10 millió, kollektívánál pedig 20 millió forint. Hozzátette, hogy az öntözésre igényelhető pályázat, 49,5 milliárd forint értékben már megjelent.

23


24


Ă&#x2030; VE

FARMER-EXPO

+VCJMFVNJ/FN[FUL½[J.F[Ă­HB[EBTÂŞHJÂąTÂ&#x201C;MFMNJT[FSJQBSJ4[BLLJÂŞMMÂľUÂŞT BVHVT[UVTo

D E B REC E N

25

A 25. Jubileumi Farmer-Expo immĂĄr negyed szĂĄzada az agrĂĄrĂĄgazat szakembereinek talĂĄlkozĂłhelye. AlĂĄbbi tematikĂĄkat kĂŠpviselĹ&#x2018; cĂŠgek vĂĄrjĂĄk a lĂĄtogatĂłkat: â&#x20AC;&#x201C; ZĂśldsĂŠgtermesztĂŠs ĂŠs kereskedelem â&#x20AC;&#x201C; GyĂźmĂślcstermesztĂŠs ĂŠs kereskedelem â&#x20AC;&#x201C; TĂĄrolĂĄs, csomagolĂĄs â&#x20AC;&#x201C; KertĂŠszet gĂŠpei, berendezĂŠsei â&#x20AC;&#x201C; Ă&#x2013;ntĂśzĂŠs â&#x20AC;&#x201C; KertĂŠszeti nĂśvĂŠnyvĂŠdelem ĂŠs talajerĹ&#x2018;gazdĂĄlkodĂĄs â&#x20AC;&#x201C; Ă&#x153;ltetvĂŠnyek gĂŠpei â&#x20AC;&#x201C; VetĹ&#x2018;magtermesztĂŠs â&#x20AC;&#x201C; NĂśvĂŠnynemesĂ­tĂŠs â&#x20AC;&#x201C; TakarmĂĄnyok â&#x20AC;&#x201C; Ă llategĂŠszsĂŠgĂźgy

â&#x20AC;&#x201C; Ă llattenyĂŠsztĂŠs eszkĂśzei, gĂŠpei, technolĂłgiĂĄk â&#x20AC;&#x201C; Ă&#x2030;lĹ&#x2018;ĂĄllatok â&#x20AC;&#x201C; MezĹ&#x2018;gazdasĂĄgi gĂŠpĂŠszet â&#x20AC;&#x201C; HaszongĂŠpjĂĄrmĹąvek â&#x20AC;&#x201C; AgrĂĄrĂŠpĂ­tĂŠszet â&#x20AC;&#x201C; NĂśvĂŠnyvĂŠdelem ĂŠs talajerĹ&#x2018;gazdĂĄlkodĂĄs â&#x20AC;&#x201C; MĹątrĂĄgya kereskedelem â&#x20AC;&#x201C; KenĹ&#x2018;- ĂŠs Ăźzemanyagok â&#x20AC;&#x201C; Bioenergetika â&#x20AC;&#x201C; EgyĂŠb alternatĂ­v energiaforrĂĄsok â&#x20AC;&#x201C; Ă&#x2030;lelmiszeripar

Ă&#x2030;lĹ&#x2018;ĂĄllat bemutatĂłk: szarvasmarha, lĂł, sertĂŠs, juh, kecske, baromďŹ . LĂĄtvĂĄnyos tenyĂŠszĂĄllat felvezetĂŠs, show bĂ­rĂĄlat ĂŠs tenyĂŠszĂĄllat ĂĄrverĂŠsek, szaktanĂĄcsadĂĄs Gazdag kĂśzĂśnsĂŠgprogramok szĂ­nesĂ­tik a kiĂĄllĂ­tĂĄst Szakmai konferenciĂĄk: AgrĂĄrfĂłrum, ElĹ&#x2018;adĂĄsok az aktuĂĄlis zĂśldsĂŠg-gyĂźmĂślcs technolĂłgiĂĄkrĂłl, SertĂŠsfĂłrum HelyszĂ­n: Debreceni Egyetem AgrĂĄr KIT (Db. BĂśszĂśrmĂŠnyi Ăşt 138.) Nyitva: 10.00 - 18.00 Ăłra kĂśzĂśtt

r

si

ta

t is D e br e

ce n

s

ie

DE AKIT nt

i a ru

m ag

ri

ra

es

c

lt u

Se d

e

is

Un

ns

iv

ie

e

Szeretettel vĂĄrjuk LĂĄtogatĂłinkat!

c

u

www.farmerexpo.hu

25


Headland Hi-K = jól szineződő, minőségi gyümölcsök A kálium a gyümölcstermő növényeink által legtöbb mennyiségben felvett makroeleme a nitrogén mellett. Részt vesz az energiaátvitelben a növények légzésében, vízháztartásban, a vízforgalom szabályozásban és fontos szerepet tölt be fehérjeképződésben, sejtfal erősítésében. Kiemelkedő a szerepet játszik a szárazságtűrésben és fagyállóságban, a termésminőségét, gyümölcsök színeződését, a cukortartalom növelésével pedig az ízletes gyümölcsök képződését is nagy mértékben meghatározza a megfelelő kálium ellátottság. Felvétele a gyümölcs intenzív növekedéséig/éréséig folyamatos, majd csökken. A legtöbb káliumot a levelek és a gyümölcsök tartalmazzák. A rügydifferenciálódásban is nagy szerepet tölt be, a termőrügyekben több kálium található, mint a vegetatív rügyekben. Mivel az intenzív gyümölcsfejlődés idő-

szaka egybeesik a rügydifferenciálódással így fontos, hogy ilyenkor elegendő kálium álljon rendelkezésre a növények számára, mert ennek hiányában a termőrügy berakódás gyengébb lesz (Feucht, 1971 cit. Papp és Tamási, 1979). A kálium hiány tünetei elsőként a hoszszú hajtások alsó, idősebb levelein jelentkeznek. A hajtások vékonyodnak, a levelek

kezdetben lankadnak, majd a levélszélek barnulva felfelé besodródnak és elhalnak, a fedőszínnel rendelkező gyümölcsök fakóbbak. A megfelelő káliumellátottság biztosítására javasoljuk a Hed-Land Hungária Kft. 32,9% kálium tartalmú Headland Hi-K készítményét, amely 3% nitrogént is tartalmaz. Mivel a fehérjeképzésben is részt vesz így a két makroelem jól kiegészíti egymást ebben a készítményben. A közelgő szüret előtt a jobb fedőszín elérése érdekében érdemes az alma ültetvényekben a Headland Hi-K-t kétszer 1,5–3 l/ ha dózissal kipermetezni. További információkért és egyéb HedLand Hungária Kft. termékekkel kapcsolatban látogassanak el a www.hedland.hu címre illetve forduljanak bizalommal kollégáinkhoz a 0630/900-1130 és 0670/6743319 telefonszámon, akik szívesen állnak a rendelkezésükre.

A parlagfű légi felderítése kezdődik! A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy 2016. augusztus első dekádjában elkezdődik a parlagfűvel fertőzött táblák légi úton történő felderítése. A nemrég betakarított kalászos tarlókon a gyomok, köztük a parlagfű nagymértékű, gyors fejlődése észlelhető. A repülés során a „fertőzött tarló” területek felderítése az elsők között szerepel. A közérdekű védekezés elrendelésének és az ezzel járó szankciók elkerülésének legjobb módja a tarlóhántás időben és megfelelő minőségben történő elvégzése. A nem megfelelően gyomirtott kultúrákban (napraforgó, szója, csillagfürt, dinnye), tábla széleken, mezsgyéken, önkormányzati utakon, ugaroltatott területeken, zárt kertekben is el kell végezni a kaszálást, gyomirtást! Kérik tehát a tisztelt gazdákat, hogy ne mulasszák el, illetve ne halasszák későre a tarlóhántás elvégzését, mely mind növényegészségügyi, agrotechnikai, és gazdaságossági szempontból nagy jelentőséggel bír. A tarlóhántás a nyáron betakarított növények tarlóján végzett sekély (legfeljebb 10 cm mély) talajmunka. Legfontosabb célja a talajnedvesség vesztésének csökkentése és a gyomszabályozás. A tarlóhántást a betakarítás után a lehető leghamarabb el kell végezni. A túl mélyen végzett, a rögös felszínt kialakító, vagy nyitottan hagyott talajfelszín nem akadályozza a talaj kiszáradását. A tarlóhántással kedvező körülmények alakíthatók ki a gyom- és kultúrnövények magvainak csírázásához és későbbi hatékony mechanikai irtásukhoz. Az apróra zúzott növényi maradványok védik a talajt a túlzott hőterheléstől, a kiszáradástól és az intenzív csapadék szerkezetromboló hatásától, valamint tápanyag (NPK) és szervesanyag forrást jelentenek a talaj számára. A szervesanyaggal jól ellátott talajokban kedvezőbbek a talajbiológiai folyamatok, stabilabb és jobb a talajszerkezet, tömörödésre kevésbé érzékeny, amely jobb víz- és tápanyaggazdálkodást, kevesebb energia felhasználást (üzemanyag, gépjavítás) eredményez. Nagy tömegű kalászos szalma zúzása esetén a tápanyag gazdálkodási tervek készítése során javasolt figyelembe venni ezt, és kijuttatni 8–10 kg/ha nitrogén hatóanyaggal nagyobb műtrágya mennyiséget. A felderítés során a légi jármű a megye teljes területét lerepüli egy útvonalterv alapján. A felderítést végző földhivatali mezőgazdász és növényvédelmi felügyelő a parlagfüves területeket beméri, jegyzőkönyvezi, lefotózza, mely dokumentumok a későbbi eljárás lefolytatásához szükségesek. A felvételezés során, a nem művelt, ugaroltatott parlagfüves területek is rögzítésre kerülnek. A nem megfelelően gyomirtott kukorica, napraforgó, dinnye, burgonya táblákban található foltokat, tábla széleket is jegyzőkönyvezik. A gazdálkodó kötelessége a vonatkozó törvény alapján az ilyen fertőzött részeken az egészségkárosító allergén parlagfű kiirtása. Az eljárás megindítását követően, a felvett terület

26

nagyságtól függően, 15.000–5.000.000 forintig terjedő növényvédelmi bírságot kell kiróni, melyet a földhasználónak vagy tulajdonosnak kell kifizetnie. A száraz, aszályos tavasz nem kedvezett a vegyszeres gyomirtásnak, így a parlagfű kisebb borítással, de jelen van a területeken. Az elmúlt hetekben lehullott 70–120 mm csapadék, ezzel együtt érkezett viharos időjárás jégveréssel a haszonnövényekben súlyos károkat okozott, viszont a parlagfű növekedése felgyorsult. A felvételezést végző helikopter észlelésekor már kései a gazda bánata, mert a parlagfű borítottság alapján a hatóságnak el kell indítania az eljárást. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal ÉlelmiszerláncBiztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály


27


Gold Dry Naptej növényeinek A Gold Dry megvédi gyümölcsét a direkt napégéssel szemben fehér fényvisszaverø réteget képezve a gyümölcsön, a benne található mikroelemek erøsítik a børszövetet. Speciális formulációja révén a benne lévø mikrokristályos kaolin repellenes hatással bír egyes rovarkártevøkkel szemben. Ajánlott dózis almában 5 kg/ha, dinnyében és szøløben 8–10 kg/ha.

ELÉRHETŐSÉGEINK: Kószó Lajos • +36209317825 • koszo@biolchim.hu Czikó Dénes • +36303844285 • cziko.denes@biolchim.hu Csatordai László • +36306916391 • csatordai.laszlo@biolchim.hu

www.biolchim.hu

Mezsgye 2016 08  
Mezsgye 2016 08  
Advertisement