Page 1

INGYENES!

SZABOL CS-SZATM ÁR-BE REG É S BORSOD-AB A Ú J -ZEM PL ÉN M E GY EI M E ZŐGAZDA S Á G I H AV I L A P

I I I . é vf. 2. szá m • 2 0 1 6 . f e bruá r

A magyar baromfiágazat aktuális kérdései Felhívás alma és körte termesztők részére A növényeink érdekében Soha ennyi traktor!

Hed-Land Craftmix – a repce komplex lombtrágyája

www.hedland.hu

Balogh Lajos • 06 30 / 9507-392 Diriczi László • 06 30 / 2197-588 Fax: 06 42 / 596-622 • info@hedland.hu

B

Mn Mg Mo

Zn

S

N


A LEGSZÉLESEBB HATÁSSPREKTUMÚ GYOMIRTÓ SZER EGY-, ÉS KÉTSZIKŰEK ELLEN KALÁSZOSOKBAN.

• Kiemelkedő hatás nagy széltippan és vadzab ellen • Az évelő mezei acat ellen is kiváló hatással rendelkezik • Az árvácska és a veronika fajok ellen is hatékony • GENIUS WG kezelés után az őszi káposztarepce korlátozás nélkül vethető TM

II. forgalmi kategória

DANKÓ RÓBERT Telefon: (30) 228-7435 Dow AgroSciences Hungary Kft. 1016 Budapest, Hegyalja ut 7-13. Telefon: (1) 202-4191 Fax: (1) 202-4292 www.dowagro.hu

™ a Dow Chemical Company vagy a Dow leányvállalatának márkaneve.


AKTUÁLIS

Henry Wadsworth Longfellow:

Elismerték munkánkat

A nap sötétlő, már-már az éj jő, megfagy a tócsa, a víz, a nád.

Egy lap életében mindig nagy dolog, ha elismerik a tevékenységét. Szerencsére egyre több partnertől kapunk visszajelzést, hogy közös munkánk eredményt hozott számukra is. Egy újabb ilyen elismerést kaptunk, mégpedig a Videokontroll Kft. díjazta kiadványunkat az AGROMashEXPO ideje alatt. Az oklevél alapján „Média a precíziós szárítási díj – érdekmentes tájékoztatás a terményszárításért” elismerésben részesültünk. Az elismerést nagyon köszönjük és igyekszünk továbbra is megszolgálni.

Pályázatok Megjelent a Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések megvalósítását támogató felhívás. A felhívással a kormány célja, hogy az erdőgazdálkodók részére, a Natura 2000 erdőterületeken a 2009. évi XXXVII törvény (Evt.) szerinti erdőgazdálkodási előírások betartását elősegítse. A Natura 2000 hálózat az Európai Unió által létrehozott európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. A támogatás célja a jogszabályi előírások betartásából származó többletköltség, valamint bevételkiesés kompenzációja a gazdálkodók számára. A támogatásra az adott erdőrészlet vonatkozásában az az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős erdőtervvel, vagy jóváhagyott jogerős erdőtelepítési kivitelezési tervvel. A fenti követelményeken kívül azon erdőgazdálkodók jogosultak a támogatásra, akik az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet) szerint és az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként lehatárolásra került területen folytat erdőgazdálkodási tevékenységet. A minimális támogatható terület 1,0 hektár erdőterület, amely megál-

lapítása során az egy kérelemben elfogadott erdőrészletek összterületét veszik figyelembe. Csak teljes erdőrészlet támogatható, a legkisebb támogatható tábla méret 0,25 ha. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 25,8 milliárd forint. A támogatási kérelem benyújtására, ami egyben kifizetési igénylés is, a 2016. évi egységes kérelmen lesz lehetőség. A határidő jogvesztő hatályú. ••• Megjelent a Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken című pályázati felhívás! A támogatás fő célja a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítása, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat erősítése. A támogatás fő célja a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítása, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat erősítése. A támogatás hozzájárul a gyepterületek és takarmánytermő területek megőrzéséhez, jövedelem-kiegészítést biztosít a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken a mezőgazdasági tevékenységet fenntartó gazdálkodók részére. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 23,62 milliárd Ft. Támogatási kérelmet nyújthatnak be a jogszerű földhasználattal rendelkező mezőgazdasági termelők (természetes vagy jogi személyek), akik legalább 1 hektár, az 1257/1999/ EU rendelet 19. cikke szerinti területen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. Ezekről és további pályázatokról részletesen weblapunkról vagy a Széchenyi 2020 honlapján tájékozódhatnak.

www.magyarmezsgye.hu

Februári délután

A felleg öblén lobog a rőt fény, s beizza a ház sok ablakát. A puha hó hull: az út a hótul nem látszik immár, mindent belep. A néma pusztán ködökben úszván lassan kígyózik egy gyászmenet. Szól a harangszó, s oly messzehangzó a bánatom, mint a tompa hang: árny árnyra lebben, bú sír szívemben, zokogva kong, mit a gyászharang. (Ford.: Kosztolányi Dezső)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG ÉS BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI HAVILAP

Kiadja: Talpas Sándor ev. Szerkesztőség: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 62. alagsor Tel.: 06 42 / 78 55 98 mezsgyeujsag@gmail.com Felelős kiadó: Talpas Sándor ISSN 2064-6879 Tördelés, nyomdai előkészítés: Talpas Design Studio • Takács Ádám www.talpasdesign.hu Marketing: Lázár Csilla • 06 31 781 0312 Nyomdai munkák: IMI PRINT KFT. Felelős vezető: Nagy Imréné A Mezsgyét terjesztjük: országos kiállításokon, szakmai bemutatókon, címlista alapján postai úton, az Agrárkamarák regionális programjain, a falugazdászok és NVT tanácsadók közreműködésével, kertészetekben, a megyei Gazdaköröknél, mezőgazdasági szakboltokban valamint a megyei agrárgazdasági kamara hálózatában. Terjesztő: Russmedia E számunk 6000 példányban – auditálható – jelent meg! Lapunk bármely részének reprodukálása, utánközlése csak a kiadó engedélyével lehetséges! A megjelent írásokért azok szerzői személyesen vállalnak felelősséget. A hirdetések és a PR cikkek tartalmáért a megrendelő felel.

3


BASF Hungária Kft., Monsanto Hungária Kft., Yara Hungária Kft. – 2016. január 20. Reszkető Tibor, a BASF területi képviselője elmondta, hogy a Növényvédelmi Üzletága számára fontos, hogy kézzelfogható és hasznos segítséget nyújtson a termelőknek, ezért folyamatosan új növényvédelmi megoldásokat keresnek, rendszeresen bővítik a felhasználható eszközök (gyomirtó, gombaölő és rovarölő szerek) körét, hogy minél több szaktudást és tapasztalatot adhassanak át, minél gyorsabban. A repcetermesztőknek jó hír, hogy a repce intenzív növényvédelmi technológiájának mára szerves részévé vált a kora tavaszi növekedésszabályozók használata, melynek során valamilyen azol hatóanyagot tartalmazó gombaölő szert permetezünk ki. Az azolokról régóta tudjuk, hogy tavasz kezdetén alkalmazva visszafogják a repce főhajtásának növekedését, arra késztetve a növényt, hogy a megtermelt energiát a gyökérzet és az oldalhajtások növekedésére fordítsa – mondta előadásában. Ennek a folyamatnak számos előnye van. Az erősebb gyökérzet intenzívebben képes felvenni a vizet és a tápanyagokat, továbbá a fejlettebb gyökérzetű növény könnyebben átvészeli az esetleges száraz periódusokat is. A fejlett és erős oldalhajtásokon több virág képződik, amelyekből több becő, azokban több mag fejlődik, ami növeli az elérhető termés nagyságát. A növények egyenletes térállása emellett lehetővé teszi, hogy a fény az alsóbb levélszintekre is eljusson, növelve a fotoszintézis intenzitását a lombozat belsejében is.

A hatás erőssége függ az alkalmazott dózistól, de az egyes azolok „tudása” között is van különbség. A Caramba Turbo metkonazol hatóanyaga az egyik legerősebb hatású azol, a készítmény másik hatóanyaga, a mepikvát-klorid pedig tovább fokozza ezt a hatást, hiszen kimondottan növekedésszabályozó hatóanyagról van szó. A két hatóanyag szinergista hatásának köszönhető, hogy a Caramba Turbo nemcsak ősszel, hanem kora tavasszal alkalmazva is meggyőző eredményt mutat. A Duo System, ahogy neve is sugallja, két részből álló gyomirtási rendszer. Egyik eleme a Focus® Ultra ellenálló kukoricahibrid vetőmag, a másik a szuperszelektív egyszikűek elleni gyomirtó szer, a Focus Ultra. Klasszikus nemesítési módszerekkel sikerült olyan kukoricavonalakat, majd ezekből hibrideket előállítani, amelyek a szuperszelektív egyszikűirtók közül a cikloxidim hatóanyagú Focus Ultrát károsodás nélkül képesek elviselni. A nemesítési mun-

4

A növényeink érdekében A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Sz.Sz.-B. Megyei szervezete idén is folyamatosan szervezi a különböző növényvédelemmel foglalkozó cégekkel közösen szakmai rendezvényeit. Természetesen a Magyar Mezsgye majd’ mindegyiken részt vett, s azokról az alábbiakban tudósítunk is. ka során mutációs eljárást használtak, így a cikloxidim-ellenálló kukoricák csak kukoricagéneket tartalmaznak, nem tartoznak a transzgenikus, más néven genetikailag módosított növények közé. A cikloxidimellenállóságot mint tulajdonságot visszakeresztezéssel lehet bevinni akár a kipróbált, akár az új kukoricavonalakba, vagyis a már piacon levő hibrideknek is lehet cikloxidimellenálló változata, és egészen új genetikai hátterű hibridek is létrehozhatók ezzel a plusz tulajdonsággal. Továbbra is sikerrel alkalmazzák a Clearfield® technológiát napraforgóban. Az imidazolinon-ellenálló napraforgóra alapozott Clearfield technológia a Wing-P hatástartamára és a Pulsar 40 levélen keresztüli széles hatásspektrumára épül. A kultúrnövény gyomkonkurencia nélkül, egészségesen növekszik és gazdagabb termést hoz. A Wing-P preemergens gyomirtó szer, hatása függ a bizonytalan csapadékeloszlástól is. A Clearfield gyomirtási rendszerben azonban csak a hatástartamot kell biztosítania, mivel a kikelt gyomok elpusztítását levélen keresztül a Pulsar 40 megoldja. A gyomok következő hullámának csírázásához újabb eső kell, márpedig ez az eső a Wing-P-t is bemossa, illetve újra oldja, elő-segítve a gyomirtó hatás kifejtését. Rádi Attila és Vágner László a Monsanto kereskedelmi képviselői „DEKALB® – a siker záloga 2016-ban is” címmel tartottak előadást. Elmondták, hogy a vállalat legfőbb célkitűzése az, hogy a Monsanto legyen a magyar szántóföldi növénytermesztők első választása. Bemutatták a Monsanto által forgalmazott DEKALB® vetőmag márkát, s elmondták, hogy a DEKALB® nagymértékben hozzájárult a szántóföldi növénytermesztés színvonalának fejlődéséhez. Az előadás során ismertették a termék szerepét és értékeit a vetőmagpiacon, kihangsúlyozva, hogy a vetőmagokkal kapcsolatban magas színvonalú fejlesztési munka folyik. Megismerhettük az idei hibrid kukorica vetőmag kínálatot, melyben újdonság is szerepelt, mint például a „szemrevaló” DKC3939, a „határtalan” DKC4751 vagy éppen a „kései bajnok” DKC5830. Kovács András, a Yara Hungária Kft. területi képviselője a cég 2016-os szántóföldi kínálatát mutatta be. Ahogy mondta, 2015ben az időjárás próbára tette a termelőket, a hatalmas aszály és az extrém hőmérséklet jelentősen csökkentette a kultúrák termésátlagait. A Yara termékek ebben az időszakban is bizonyítottak. A tápoldatozás vázát a FerticareTM termék család valamint

a kalciumpótlásra a 100%-ban vízoldható YaraLivaTM Calcinit adta. Az elmúlt évben a lombtrágya felhasználása szinten maradt, vagy enyhén csökkent, miközben a YaraVita termékcsalád komoly mértékben növekedett. Napraforgó esetében az NPK alaptrágyázás, starterezés, lombtrágyázás minden esetben többszörösen megtérül. Ebbe a szegmensben legtöbbször alkalmazott technológiának köszönhetően a YaraVitaTM Brassitrel a második legelterjedtebb lombtrágya. A búza, de a repce sem ad megfelelő mennyiségű és minőségű termést, ha csak nitrogén műtrágyát juttatunk ki. Az első fejtrágyázás alkalmával lehetőségünk van megfelelő öszszetételű komplex műtrágyákkal a terméskockázatot mérsékelni. Erre alkalmasak a búza esetében a magas nitrogén tartalmú YaraMilaTM komplex műtrágyák. Búza esetében az említett termékekkel az első fejtrágyázás alkalmával egy menetben juttathatunk ki elegendő nitrogént és mellette foszfort, valamint káliumot. Tavasszal, az első növényvédelmi kezelésekkel elkezdődik a mikroelemek kijuttatása. A repcénél a szárormányos elleni védelemmel, búzánál az intenzív bokrosodás kezdetén. A növényspecifikus összetételek – mint a YaraVitaTM Brassitrel, YaraVitaTM Gramitrel – mellett lehetőség van egy-egy tápelem célzott kijuttatására is: például bór pótlására YaraVitaTM Bortrac, mangán esetében YaraVitaTM MantracPro, kén pótlásra YaraVitaTM Thiotrac vagy rézhiány megelőzésre YaraVitaTM Coptrac termékeket használjuk.

Orosco Kft., Biolchim Hungary Kft., Agro.bio Hungary Kft., Kwizda Agro Kft., Dow AgroScuences Hungary Kft. – 2016. január 20. Butyka Szilárd az Orosco Kft. 2016-os fajtakínálatáról, újdonságairól és akcióiról beszélt. A saját nemesítésű fajtáik mellett évek óta forgalmazzák a barcelonai központú SEMILLAS FITÓ, a japán TAKII SEED és TOKITA SEED, a francia GAUTIER SEMENCES, valamint az amerikai UNITED GENETICS termékeit, amelynek paradicsom fajtáik közül sok rendkívül népszerű lett Magyarországon. Ilyen népszerű fajta például a Durpeel F1, amely a determinált szilva alakú paradicsomok között igazi kuriózumnak számít a maga 100–110 grammos terméseivel. A szintén Solanaceae-k caládjába tartozó, saját nemesítésű Kapirex F1-et méltán


nevezzük Magyarország egyik legközkedveltebb tálcás méretű kápiapaprikájának. Bőtermősége, rendkívüli pulton tarthatósága mellett baktérium-ellenállósága, ill. megújuló képessége is kiemelkedő. Nagy népszerűségnek örvendenek a japán Takii káposztafajtái, amik a magyarországi káposztatermelők fajtapalettájának szerves részét képezik. Ezek a vetőmagok a tavalyi évtől precíziós formában is elérhetőek. A másik japán cég, a Tokita is büszkélkedhet kiváló fajtákkal,mint például a Bronson F1 nevű vöröshagyma, ami erős gyökérzete miatt gyengébb talajokon is kiválóan megállja a helyét. Rendkívül egységes, magas szárazanyag-tartalmú, bronzbarna hagymafejei gépi betakarításra, tárolásra maximálisan alkalmasak. Kiváló tulajdonságok jellemzik a Tonos F1 nevű korai, „kamionos” méretet produkáló dinnyehibrid. A fajtának a kiemelkedő termésmennyiségén túl rendkívüli előnye, hogy érés után is nagyon sokáig megőrzi beltartalmi értékeit. E nagyszerű tulajdonságok mellé remek ár is társul, hiszen Orosco Kft., egy „2-őt fizet, 3-at vihet” akció keretein belül szemjét 9,66 Ft + áfa listaáron kínálja. Csizmarik Éva (Agro.bio) azzal kezdte előadását, hogy a termesztésre alkalmas talajnak nem csak a felülete csökken, hanem a termőréteg vastagságával és a megfelelő talajélettel is gond van. A nem megfelelő művelés hatására csökken a talajok szervesanyag-tartalma és a bennük található hasznos élőlények, többnyire baktériumok száma, vagyis a talaj termőképessége. Termékeiket elsősorban azoknak ajánlja, akik nitrát érzékeny területen gazdálkodnak, AKG-ban pályáznak, ahol nincs szerves trágya, esetleg gyenge termőképességű talajon gazdálkodnak. A talajbaktériumok többek között a növény számára felvehetetlen tápanyagok felvehetővé alakítják, segítik a műtrágyák jobb hasznosulását, elősegítik a műtrágyák jobb hasznosulását, a talajszerkezet javulását, valamint könnyebb talajművelést, hosszabb távon üzemanyag megtakarítást eredményeznek. A Baktofil® késíéztmnyek összesen 11, tudományosan összeáválogatott baktériumötrzset tartalmaznak, amelyek egymás hatását kiegészítbe és erősítve együttesen biztosítják a növények számára optimális talajfeltételeket. A BactoFil® termékektől akkor várhatjuk a legjobb hatást, ha beillesztjük a növényvédelmi és a tápanyagutánpótlási technológiába. Ez annyit jelent, hogy a vetésforgóban növénykultúrától függően ugyanazon a táblán más és más, a célnak megfelelő terméket használjuk. A 35 éve alapított Biolchim vállalat Olaszország vezető speciális műtrágya és biotimulátor gyártója. Czikó Dénes többek között hajtatott káposztafélék tápanyag-ellátási technológiájáról is beszélt. Ha rendelkezésre áll érett istállótrágya, akkor ennek bedolgozása optimális a tápanyagutánpótlás és talajszerkezet szempontjából. Amennyiben szervestrágyát nem tudunk kijuttatni, akkor a klórmentes granulált szervesanyag kiegészítésű készítmény,

Czikó Dénes

az Orga-Kem 4-9-18 300-600 kg/ha dózisban való alkalmazása lehet a megoldás. Az NPK feltöltés mellett a termék komoly talajszerkezet javító hatást is kifejt. Az Orga-Kem termékcsaládban lévő humin- és fulvosavak elősegítik mind a makro-, mezoés mikrolemek felvehetőségét egyaránt. A termesztőközeg vízmegtartó képességét is jeletősen javítja a termékben lévő humuszanyag, valamint stabilizálja a talaj pólusszerkezetét. A jó tárolhatóság feltétele a magas szárazanyagtartalom, melyet a túlzott nitrogénadagok elkerülésével és hatékony kálium feltöltéssel érhetjük el. A káposztafélék fokozottan érzékenyek az alábbi elemek hiányára: bór, kalcium, molibdén. A technológiai javaslatban lévő Nitrocam, Multibor 21 és Phosik termékek alkalmazása biztosítja ezen elemek utánpótlását átlagos termesztési körülmények között. A tápanyagutánpótlásnál és öntözésnél vegyük figyelembe, hogy a káposztafélék sekélyen gyökeresednek, ezért itt különösen igaz az inkább sűrűbben kevesebbet elv, mint egyéb mmélyrehatoló gyökérzetű kultúrnövényeknél. A Sprintalga® intenzív gyökereztető és termésminőség javító készítmény, mely alacsony molekulasúlyú peptidek, koncentrált algakivonata (Macrocystis, Ascophyllum, Sargassum) és növényi aminosavak szuszpenziója, mely kettős hatást fejt ki a kijuttatás időpontjától függően (segíti a gyökérzet fejlődését valamint javítja a termés minőségi paramétereit. A K-Bomber speciális összetétele révén felgyorsítja az érési folyamatokat, segíti az intenzív színek kialakulását,fokozza a termés minőségét, tárolhatóságát. Egyedülálló Kálium-citrát és EDTA tartalma révén a tápanyagok a levélen keresztül gyorsan felvehetőek. Felhasználható lombtrágyázásra és öntözőműtrágyaként is. A Fyilloton speciális növényi alapú aminosavak kivonatát tartalmazó lombtrágya. A növény stressztűrőképességét fokozza. Jégverés, fagykár, herbicid sokk után segíti a haszonnövény gyors regenerálódását. A növény számára energiát takarít meg mivel olyan szerves összetevőket visz be a növénybe melyeket a növénynek így nem kell teljes mértékben az alap összetevőkből felépíteni. Serkenti a sejtosztódást,hajtásnövekedést, amikor a környezeti hatások miatt (hideg, fényszegény időszak...) a növényi felépítő folyamatok drasztikusan lelassúlnának. Fokozza a termőképességet, a tankmixbe kevert műtrágya vagy hozzáadott növényvédőszer hasznosulását. Varga László (Kwizda Agro Kft.) „Újdonságok és tapasztalatok a zöldségtermesztés-

ben” címmel tartott előadásában elmondta, hogy a zöldségfélék kiültetése után a legfontosabb a biztos begyökeresedés elérése, hiszen ez a növény „szája”, ez alapozza meg a későbbi lombtömeget, majd ezen keresztül a termés mennyiséget és minőséget. A jó gyökérzethez a két legfontosabb tápelem a foszfor és a cink. Hideg talajokon a foszfor felvehetősége minimális, ezért nő meg a cinkpótlás jelentősége. Erre ad megoldást a YEALD® PLUS, mely speciális gyökeresítő cink tápanyagforma, lombon és gyökéren keresztül is biztos hatás, így nincs perzselési veszély, valamint serkenti az auxin szintézist. Az ellenálló képesség növelése érdekében ajánlotta a WUXAL® PROTECT-et, mely a magas foszfor-kálium tartalomnak köszönhetően növeli az ellenálló képességet, a kötődést, a minőséget és az adalékanyagai révén fokozza a permetszerek hatékonyságát. Pengés megoldások a Dow-tól – ezzel a címmel tartotta meg előadását Dankó Róbert, a Dow AgroSciences képviselője. Szinte friss engedélyokirattal rendelkezik új termékük, a Bizon, amely azonosulni látszik latin jelentésével, ami annyit tesz, bölény. Az új, levélen és talajon keresztüli tartamhatással bíró penoxszulam hatóanyagnak köszönhetően kiváló hatékonyságú a nagy széltippan ellen – mely egyedülálló eredmény a hazai piacon –, ugyanakkor nagy hatékonysággal rendelkezik a magról kelő kétszikű gyomok ellen a vetéstől a betakarításig. Ezért ruházta fel a gyártó a „Tökéletes megoldás a vetéstől a betakarításig” szlogennel. Maximális védelmet biztosít a veronika, árvacsalán és árvácska fajok ellen. Nincs utóvetemény korlátozása. E legszélesebb hatású kalászos őszi gyomirtót a korai posztemergens időszakban javasolják kijuttatni. Hagymában egyéves helyrevetett és dughagymás 2 éves hagymában egyaránt szelektív gyomirtó szerként alkalmazható a már jól ismert Goal Duplo. Elsősorban az ellenálló kétszikő gyomfajok pl. vadrezeda, mogyorós lednek fajok ellen hatásos. A helyrevetett hagyma 3 valódi leveles állapotától (kaszahányás után) kezdve posztemergensen 0,4 l/ha dózisban állománygyomirtásra bármikor alkalmazhatjuk (a gyomok leperzseléséhez nedvesítőszer hozzáadása javasolt), dughagymás termesztéskor a duggatást követően preemergensen is alkalmazhatjuk 0,4 l/ha dózisban.

Arysta LifeScience Magyarország Kft., FMC/Cheminova Magyarország Kft. – 2016. január 26. Rácz Tibor, az FMC/Cheminova Magyarország Kft. területi képviselője többek között beszélt a kukorica gyomirtásáról, amelyet elvégezhetünk pre/ korai posztemergens formában (ajánlott szerek: Successor 600, Successor T), vagy posztemergensen (Nic-It, Nic-It Turbo, Vizsla Pack). Az FMC/ Cheminova kukorica posztemergens gyomirtási technológiáinak gerincét az egyedien magas nikoszulfuron hatóanyaggal rendelkező Nic-It biztosítja. A Nic-It magról kelő és

5


évelő, egy- és kétszikű gyomok ellen hatásos, széles hatásspektrumú és nem igényel bemosó csapadékot. A Vizsla Pack, mely ingyen tartalmaz egy hatásfokozót (Microbio) kíméletes, széles hatásspektrummal rendelkezik magról kelők és évelők ellen, és akár

A készítmény egyedülálló összetételének köszönhetően (tetrakonazol + klortalonil) jó hatékonysággal használható fel az őszi búza és a repce gombabetegségei ellen. Az Arysta birtokába került biostimulátor készítmények – melyek a Physio Activators® technológián alapulnak – alkalmazásával fokozható a tápanyagfelvétel, aktiválható a virágzáskori hormontermelődés. A kínálatban szereplő új biostimulátorok közül a Multoleo, algaszűrletet tartalmazó növénykondicionáló készítmény repcében a repce ásványi táplálkozását segíti, napraforgóban biztosítja a nagyobb tányérátmérőt és a magasabb kaszatszám kialakulásának lehetőségét.

piaci szereplője, amely folyamatosan bővíti nemzetközi jelenlétét. Közel húsz éve van jelen Magyarországon, önálló LG márkaképviselettel 15 éve. Ajánlataikban a hazánkban legnagyobb vetésterülettel rendelkező szántóföldi növények – őszi búza, őszi árpa, kukorica, napraforgó, őszi káposztarepce – mindegyikéből rendelkeznek a magyar elvárásoknak megfelelő fajták vetőmagjaival. Hibridjeik és fajtáik több esetben egyedülálló genetikai, nemesítési innovációt jeleníte-

Rácz Tibor

5–6 leveles kukoricában is használható. A Nic-It Turbo és Vizsla Pack hatékonyságát tartamhatással tovább fejlesztve 2016-tól áll a kukoricatermelők rendelkezésére a NicIt Turbo Gold és a Vizsla Pack Gold. Ezen technológiákban a Successor T (300 g/l petoxamid + 187,5 g/l terbutilazin) 2 hatóanyag gyári kombinációjának köszönhetően tovább erősödött a magról kelő egy és kétszikű gyomok elleni hatékonyság. A Successor T 1,5–2 l/ha-os dózisban bármely posztemergens technológiában kiváló kombinációs partner, ha a területen tartamhatást szeretnénk elérni. Barkaszi Imre és Kertész Péter az Arysta LifeScience Magyarország Kft.területi képviselői elmondták, hogy a cég életében fontos

Barkaszi Imre

változást a cégfelvásárlások következtében bekövetkezett tulajdonosváltás hozott. Az új tulajdonos – a Platform Specialty Products – ugyanis az Agriphar S.A. növényvédő szer gyártó vállalat, majd a Chemtura mezőgazdasági üzletágának felvásárlása után az Arysta-ban is meghatározó tulajdoni hányadot szerzett. A cégegyesülések révén létrejött új vállalat Arysta LifeScience néven működik tovább. A cég széles növényvédő szer kínálata mellett csávázószerek tekintetében öt készítménnyel (köztük új termékekkel, inszekticides csomaggal és színezékekkel) van jelen a piacon. Ezek közül a Rancona 15 ME a világ első mikroemulziós gombaölő csávázószere, az ME formuláció számos előnyével. A Rancona i-MIX kombinált hatóanyagú mikroemulzió, amely alkalmas csíra- és virágfertőző, maggal terjedő, magról és talajról fertőző betegségek megelőzésére. A Rancona i-MIX + imidakloprid inszekticides technológia csomag őszi búza és őszi árpa csávázására ajánlott. Az Emerald Star gombaölő készítmény a kalászosok és a repce védelmére szolgál.

6

Sumi Agro Hungary Kft., Limagrain, Biolchim Hungary Kft. – 2016. február 02. Matyasovszki István értékesítési igazgató és Kántor Tamás területi képviselő (Sumi Agro Hungary Kft.) „Többet, egyre többet...” címmel tartott előadást, melyben a cég termékeit mutatták be a jelenlévőknek. Így többek között szó esett gombaölő szereik közül a Kasumin 2 L-ről (baktérium- és gombaölő permetezőszer almafélék tűzelhalás betegsége), a Don-Q-ról (felszívódó folyékony gombaölőszer szántóföldi kultúrákban, repcében, kalászosokban – kiemelten kalászfuzáriózis ellen ajánlott), valamint a már jól ismert, lokálszisztemikus, hosszú hatástartamú Cyflamid-ról, mely egyedülálló lisztharmatölő hatással rendelkezik almában, szőlőben és kalászosban is! Természetesen szó esett a Tiuram Granuflow Kontakt gombaölő szerről is, amely kapható a könynyen kezelhető mikrogranulátum formában, s őszibarack tafrinás levélfodrosodás, alma és körte varasodás, szőlő és szamóca szürkepenész (botrytis), ellen javasolt. Rovar és atkaölő szerek közül megemlítésre került az Ercole, amely talajfertőtlenítő granulátum kukorica, napraforgó és torma kultúrákban talajlakó kártevők ((drótférgek, cserebogár lárvák, bagolylepke lárva, kukoricabogár lárva) és fiatalkori lombkártevők, barkók) ellen, és természetesen a Mospilan 20 SG is, mely számos növény esetén (alma, körte, cseresznye, meggy, szilva, barack, őszi káposztarepce, kukorica, burgonya, stb.) használható virágzásban is. A Pledge 50 WP széles hatásspektrumú gyomirtószer a magról kelő kétszikű gyomok ellen. Szántóföldön őszi búza, kukorica, napraforgó, szója, burgonya, cirok kezelésére. Kertészeti kultúrákban alma, csonthéjas, és szőlő ültetvényekben kora tavasszal, de nyári kezelésre is javasolt. Csomagajánlattal is rendelkeznek, a markáns nevű Kamikaze-val, amely őszi kalászos technológiai csomag (10 ha őszi búza, rozs, tritikálé növényekben kórokozók és gyomnövények elleni védekezéshez (acsomag tartalma: Ergon Star – Ergon 2 x 350 gramm + GaliStop 5 liter + Soleil – 2 x 5 liter). A Limagrain idei kukorica és napraforgó ajánlatával érkezett Eszterhai Zoltán. A Limagrain 50 éves „születésnapját” ünnepelte, ma már Európa egyik vezető vetőmag

Előtérben: Kántor Tamás

nek meg. Bemutatásra került a silóprogram magas rost emészthetőségű LGAN hibridjei, vagy a nemrég bevezetett SUNEO márkajelű és a legújabb Clearfield Plus napraforgó hibridjeink is, melyek további terméselőnyt és biztonságot, vagyis kevesebb kockázattal nagyobb hasznot nyújtanak. Czikó Dénes (Biolchim) szólt többek között a speciális érést elősegítő PK műtrágyájukról, a K-Bomberről, mely speciális összetétele révén felgyorsítja az érési folyamatokat, segíti az intenzív színek kialakulását, fokozza a termés minőségét. Káliumcitrát és EDTA tartalma révén a tápanyagok a levélen keresztül gyorsan felvehetőek. Előnye a tárolási veszteség csökkentése, a növényi szövetek erősítése. Általa intenzívebb a virágzás, nagyobb a termésméret, jobb minőségű a termés (szín, konzisztencia, cukortartalom, tárolhatóság...). Lombtrágyaként a kultúra zárása előtt használható. A termék felhasználható öntözőműtrágyaként is 5–10 kg/ha dózisban. A Phosfik termékcsalád tagjai koncentrált tápanyagforrást képeznek a növények tápanyag-igényéhez igazított hatóanyagtartalmakkal, valamint speciális kémiai hatóanyaguk révén a növény természetes védekező rendszerét erősítik. Elősegíti a vegetatív növekedést, virágzást, terméskötődést és érést. A cég magas szervesanyagtartalmú talajkondícionáló granulátuma a NOV@GR, amely egy növényi kivonatokat tartalmazó granulált tápanyagutánpótlási termék, segíti a gyökérzet fejlődését és a hatékonyabb tápanyagfelvételt, elősegíti az optimális vegetatív/generatív egyensúly kialakulását. Használatával javul a talajszerkezet, a talaj mikrobiológiai aktivitása nő. Intenzív gyökereztető és minőségjavító készítményük a Sprintalga, amely segíti a gyors begyökeresedést, stimulálja a hajszálgyökerek fejlesztését, növeli a termés méretét és átlagsúlyát. Általa hatékonyabb a tápanyagfelvétel. A termék speciális hatóanyagai az alacsony molekulasúlyú peptidek, valamint koncentrált algakivonatot is tartalmaz. Kiültetés után közvetlenül javasolt használni, így segítve a gyors begyökereztetés.


A szárítótüz megelőzhető! Folytatás az előző számból!

A szárítás folyamatában törvényszerűen kialakuló góc Csapadékos nyári időjárás, emiatt későn érő, az átlagosnál nedvesebb termény, hideg télies ősz feltételrendszere adja meg az alapot. Mivel ilyen esetben több vizet kell ugyanannyi terményből elpárologtatni, a teljesítmény csökken, amit magasabb szárítóközeg hőmérséklettel igyekeznek kompenzálni. Egyes gyártók szerint akár 130 C° is lehet a belépő hőmérséklet. Méréseink szerint jelentős eltérés lehet a kazánoldali hőmérséklet tekintetében. Minél nagyobb a beállított belépő érték, annál nagyobb az eltérésből adódó maximum érték is.

Ugyanez a folyamat játszódhat le, ha vízszintesen, keskeny csíkban koncentrált, magas hőmérsékletű levegő éri a terményt, vagy halad át rajta. Ott ahol az 5. ábrán 118 C° a hőmérséklet, normál esetben 40– 45 C° lehetne csupán. Ez az erős, folyamatosan fennálló túlhevítés a termény megizzadásához vezethet, emiatt fokozott tűzveszély áll fenn, bármelyik pillanatban bekövetkezhet egy gyors és pusztító erejű tűz. Hogy miként történik mindez, a továbbiakban ezzel is foglalkozunk.

5. ábra – 2014.10.28. 9:10 A szárítási folyamat felénél 100 °C feletti hőmérsékletű terményt találunk. Erre a típusra egész szezonban ilyen magas értékek a jellemzők

A torony egy adott pontján felgyülemlő könnyű szemét 3. ábra – A szárító jobb felében 95 C°-os, míg azonos szinten a bal oldalon 45 C°-os a termény hőmérséklete, az eltérést a kazánoldali aszimmetrikus hőterhelés okozza

A kazánoldal jelentős hőmérséklet eltérése, jelentős maghőmérséklet különbséget és fokozott tűzveszélyt okoz. A hirtelen melegedő jobb oldalon lefelé haladó termény nagyon könnyen megizzadhat (3. ábra). Ezen körülmények összessége, az átlagnál sokkal több tűzesethez vezetett országosan is pl. 2010. évben. A magas szárítóközeg hőmérséklet önmagában nem tűzveszélyes, ha a terményáram folyamatosságát sikerül fenntartani. Azonban egy egyszerű törvényszerűség alapján működő veszély leselkedik a háttérben, ami a terményáram folyamatosságát képes megtörni! A termény megizzadásának folyamata 20–30%, vagy ennél is nedvesebb termény szárításakor. A hideg, és az átlagosnál nedvesebb termény, a hirtelen hőhatásra, gyors vízleadással reagál. Lefelé haladva, 2–3 méter az a távolság és idő, ami alatt vízcseppecskék jelennek meg a mag felszínén. A nedves magok könnyen összetapadhatnak, kialakulhat akkora „gombóc”, ami már nem fér el a légcsatornák között, sőt ez a kisebb tömeg óriásivá is dagadhat, a kedvezőtlen körülmények hatására. Az elakadt gócot a még mozgásban lévő termény kikerüli, semmilyen külső jel nem utal az elakadt tömegre és a leselkedő veszélyre. (4.ábra)

4. ábra – Az összetapadt kukorica a torony leürítése után is fent maradt a torony felső negyedében

A terménnyel együtt átjutnak a rostán, a hasonló méretű csutka vagy buga darabok. Porózus szerkezetükből adódóan gyorsabban száradnak, mint a termény és egyre könnyebbek. A kis fajsúlyból adódó nagy felület miatt, a függőlegesen felfelé irányuló légáram megállítja a torony egy adott szakaszán, mintegy lebegésben tartja. Úgy képzelhetjük el a legkönnyebben, ha az ejtőernyősökre gondolunk, akik ventilátor által keltett függőleges légáramban gyakorolják a „zuhanás” közben felvehető pozíciókat. Folyamatosan érkeznek a hasonló sorsú, tisztítón normális üzemelés közben átjutó darabok, mindegyik ugyanott áll meg, – ahol egyensúlyba kerül a felhajtóerő és a gravitációs erő – így számottevő mértékben is felszaporodhat a puskaporszáraz szemét ugyanazon a ponton, majd egyre melegebb és melegebb lesz, kezd közelíteni a gyulladási hőmérsékletéhez. Ez azért is veszélyes, mert egy szikra is elég lehet a begyújtáshoz. Az égő mellett elrepülő könnyű éghető anyagok révén, kerülhet is akkora izzó darab rossz helyre, hogy ez bekövetkezzen. A termény ezt a könnyű tömeget kikerüli, így a növekvő hőmérsékleten kívül, semmi külső jel nem utal a leselkedő veszélyre.

Serleges felhordó leszakadt kanala, vagy egyéb a toronyba jutó akadály A serleges felhordó kanala leszakadhat és elakadhat a csatornaidomok között, de lehet a tisztítónak az alkatrésze, lehet az ürítő szerkezet aszimmetrikus meghibásodása, pl. láncszakadás, vagy az ürítőnyílások egy részének eltömődése, sőt vízcsőtörés miatt kényszerűségből feltört és a terménybe keveredett térbeton darabokat is találtunk már szárítóban, melyek úgy jutottak be, hogy átszakították az előtisztító rostáit. A felső szekciókban, a még hideg termény a csatornák lemezét hűti. Az itt távozó telített levegőből kicsapódó pára gyorsabb korróziót okoz, különösen a korábban magasabb kéntartalmú tüzelőanyagokkal fűtött tornyokon. A kopástól és a korróziótól elvékonyodott csatorna, meg is rogyhat a terménytömeg súlya alatt, ezzel akadályt képezve a terményáramban. Ez az idősebb tornyoknál lehetséges veszély.

7


Hogy keletkezik a tűz? Az elakadt termény „viselkedése” Mindegy mi okozta az elakadást, az elakadt termény- vagy szeméttömeg mindig egyformán reagál a szárítás során fennálló folyamatos hőhatásra: • Nedvességtartalmát fokozatosan elveszti. • Fő jellemzője a tendenciális melegedés, azaz lassan fokról fokra egyre magasabb a hőmérséklete. • Ha eléri a gyulladási hőmérsékletet, akkor az égéshez szükséges három feltétel, az oxigén, az éghető anyag és a gyulladási hőmérséklet együtt áll és begyullad (Napraforgó: 345 C°-on, a kukorica 400 C°-on). Ezen jellemzők alapján, megjeleníthetővé tehetjük az elakadt tömeget, hiszen ha mindig melegebb a környezeténél, sőt lassan tovább is melegszik, akkor könnyen felismerhető. Bemutatunk egy igen sok információt hordozó monitor képet, ami üzemi szituációban láttatja a felső harmadban a többihez képest melegebb, vagyis valamilyen módon elakadt gócot (6. ábra). (Az erről készült fotó a 4. ábrán látható.) A szárítózóna összes kilépő oldali légcsatorna nyílásába hőmérséklet érzékelőt szerelünk, a mért értékeket a kezelő folyamatosan látja a monitoron. Ez az alapja a Videokontroll szemestermény-szárító felügyeleti rendszernek (6. ábra). A modern, új szárítókban is csupán néhány ponton ellenőrzik a szárítózónában a hőmérsékletet, emiatt a veszély fokozott és meglepetésszerűen jelentkezik. A 6. ábra jobb és bal szélén, egymás alatt, a mellettük állónál magasabb hőmérsékleti értékek – pirossal – lassan haladó, ezért túlságosan meleg túlszárított terményt, a kék értékek, gyorsan haladó, ezért hidegebb, nedves terményt mutatnak. Fent középen több elakadásra utaló értéket látunk. Ebben az esetben be kell avatkozni főleg, ha lassan tovább is melegszik. Ha üzem közben nem sikerül eloszlatni az elakadást, le kell üríteni a tornyot, kitakarítani, majd újra feltöltve folytatható a szárítás.

Nagyon szerteágazó tehát a problémakör, bízom benne, hogy sikerült érzékeltetni, hogy legtöbbször korlátozott mértékben áll az információ a kezelő rendelkezésére a kritikus zónából, így kell dolgoznia. Videokontroll nélkül nem lát bele a toronyba. Sokkal több képet, videót mutatunk itt: http://www.termenyszaritas.hu/ sajtomegjelenesek/eloadasok/

Speiser Ferenc

6. ábra – Elakadt, lassan melegedő tömeg középen, a felső harmadban (Forrás: terményszárítás.hu)

Hogyan előzhetjük meg a szárítótüzet? 1. Nézzünk utána, hogy a kezelő fel tud-e jutni a toronyba? Van-e létra? Ha van, adjunk elegendő időt a takarításra és ellenőrizzük megtörtént-e. 2. A szárítási szezon végén vizsgáljuk át a tornyot, különösen, ha elakadásra utaló jelzéseket kaptunk, a belépő- és a kilépőnyílások felől egymással szemben bevilágítva a toronyba. A felderített gócokat maradéktalanul távolítsuk el. 3. Azokban a tornyokban, ahol az 1., 2.,4., ábrán látható dugulásokat találunk, szezon közben is érdemes átvizsgálni és kitakarítani, mert az átlagosnál hajlamosabb a szennyeződésre ez a típus, az átlagosnál nagyobb a takarítási igénye. 4. Homogenizált kazánoldali hőmérsékletet kell biztosítani, azaz azonos hőterhelés szükséges a torony minden pontján. 5. Leghatékonyabb megoldás, ha folyamatosan minden kilépőnyílásban ellenőrizzük a hőmérsékletet és a jelzésnek megfelelően szükséges beavatkozásokat szezon közben is elvégezzük. Ha mindezt elértük, megtettünk mindent annak érdekében, hogy a tűz kialakulását megelőzzük.

8

Egymást érik a pályázatok. Ha naprakész szeretne lenni, folyamatosan figyelje weblapunkat vagy facebook oldalunkat!

www.magyarmezsgye.hu


Myco’Sol PTC

Talajkondícionáló alaptrágya

A legjobb, ami a talajjal történhet...

MALAGROW Kft. Szolnok, Újszászi út 38. Telefon: +36 56 514-160 Fax: +36 56 515 050 www.malagrow.hu 9


Miért érdemes stabilizálni a növények táplálkozási rendszerét? Kevesen gondolnak arra, amikor beleharapnak egy almába, hogy milyen odaadóan gondoskodik az almafa az utódjáról. Igen! Az almafa gyümölcshúst képez a mag köré, még hártyás burkot is kialakít a mag védelmére Amikor az alma leesik a fáról, akkor nem csak Newton törvénye kell, hogy eszünkbe jusson. A földre esett alma gyüyün mölcshúsában olyan hatóanyagok testesülnek meg, ami az utód fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges. A ok talajon azon hatóanyagok összpontosulnak a mag környezetében, ami a mag sikeres csírázását segíti.

Ezek között a hatóanyagok között van egy nagyon fontos összetevő, amiért mi emberek is ízletesnek tartjuk a gyümölcsöt, az pedig a cukor. Ez a cukor nem más, mint a talajbaktériumok és gombák csali anyaga. A cukor energiaforrás. A természet csodálatos technológiájában a növény és talaj mikroorganizmusainak több milliárd éves együttélésének alapvető létfeltétele az energia. A csírázó mag köré nem csak azért gyűlnek oda a mikroorganizmusok, mert cukorhoz és energiához jutnak a gyümölcshús által, hanem azért is, mert ők igazán értenek ahhoz, hogy mi kell majd az új felnövő növénynek. A növény nem más, mint egy biológiai naperőmű. Cukrot, energiát állít elő a napenergia felhasználásával. A fotoszintézis által termelődött cukrot öt fontos dologra használja fel a növény: 1. Építőelemként használja fel saját testének felépítésében. 2. Sejtszerveződésének fenntartásához, működtetéséhez szükséges energiát a cukor sejtekben való „elégetésével” biztosítja. 3. A növény a sejtjeiben keményítő formájában eltárolja az energiát. 4. A termésben az utódokról való gondoskodás miatt azt felhalmozza. Az ötödikről kár, hogy keveset beszélnek. Növényfajtától függően, a növény által termelt energia, a cukor 25–30%-a (becsült) kerül átadásra a talaj mikroorganizmusainak. Ez a gyökérfelületen és főleg a gyökérváladék (mucigél) kibocsátásával valósul meg.

10

A mikroorganizmusok (baktériumok, gombák) az energiáért cserébe élettevékenységükkel segítik a növényt a fejlődésében: a talaj ásványi anyagainak mobilizálásában, hormonok termelésében és rengeteg mindenben, amiről még nem tudunk. Ha ezt a folyamatot, amikor a növény cukorral, energiával látja el a rizoszférában (szoros gyökérkörnyezetben) levő mikroorganizmusokat, és az ott élő baktériumok és gombák cserébe építő elemekkel,- hatóanyagokkal, hormonokkal- látja el a növényt, akkor ezt táplálkozási rendszernek nevezhetjük. Könnyen beláthatjuk, hogy a növény fejlődése szempontjából az egyik legfontosabb dolog a táplálkozási rendszer stabilizálása, harmonizálása. Szakmai körökben, sajnos több mint száz éve, mindenki csak hatóanyagokban gondolkodik, amikor a növényt növekedésre akarja kényszeríteni. A műtrágya pumpáló hatása mellett érdemes lenne foglalkozni a növény életműködésében az energia, az idő kérdéskörével és a táplálkozási rendszer stabilizálásának jelentőségével is. Tegyünk egy kis kitérőt! Hogy milyen csodálatos a természet!? Ha megnézzük az ember bélrendszerét és a bélfalon kitüremkedő bélbolyhokat, akkor láthatjuk, hogy hogyan növeli meg a táplálék, tápanyag felvételi felületét az élő szervezet. A vékonybél kiterítve közel 300, nem tévedés háromszáz négyzetméter felületű. Az egész emberi bélrendszer kiterítve egy focipálya nagyságú. Ha veszünk egy tökféle növényt, annak gyökérrendszerét, akkor ott is a tápanyag felvételi felülete eléri a focipálya felületét.

Köztudott, hogy a növénynek nem bélbolyhai vannak, hanem gyökérszőrei. Így növekszik meg a víz és tápanyag felvételi felület. Ez csodálatos technológia. Fontos, hogy laza, levegős gyökérkörnyezetet biztosítsunk növényünk számára, hogy a gyökérszőrök megnyúlásának, a gyökér előre haladásának megfelelő tere legyen. Minél nagyobb táplálkozási felület áll rendelkezésre, annál nagyobb a növény táplálkozási stabilitása. Ne felejtsük el, hogy az ember a bélrendszerében 1,5–2 kg mikroorganizmust cipel magával éjjel-nappal. De azt se felejtsük el, hogy egy jó szerves anyaggal ellátott talaj felső 20 cm-ében is négyzetméterenként 1,5–2 kg mikroorganizmus van jelen. Az emberi bélrendszerben több mint 500 féle baktérium munkálkodik azon, hogy a tápanyag felvételünket hatékonnyá tegye, stabilizálja. A gyökérkörnyezetben több ezer fajta mikroorganizmus él. Közvetlen a gyökér felületnél növényfajtától függően 40–50 félét figyeltek meg, több milliárdnyi számban élnek. Kilencven éve, hogy az antibiotikumot feltalálták. Azóta mi történt? Az emberiség egyik legnagyobb problémája ma, hogy rezisztensé vált az emberrel kapcsolatba kerülő baktériumok nagy része. Egy sebész ma haját tépi, hogy betege műtét után bakteriális fertőzést kap. Egyedülálló a mikroorganizmusok kémiája. Gyorsan képesek alkalmazkodni az élettér kihívásaihoz. Az amerikaiak csináltak egereken egy kísérletet. Egyes egereknek sterilizálták a bélrendszerét. Kiderült, hogy azok az egerek, amelyeknek nem volt bélflórájuk, azok többszörös táplálékot vettek magukhoz, hogy fenn tudják tartani az életfunkcióikat. Értsük meg: Mikroorganizmusok nélkül nincs hatékony táplálkozás. Egy gyermek születése után hónapok telnek el, mire kialakul a bélflórája, és stabilizálódik a táplálkozási rendszere. Milyen érdekes, hogy minden embernek más és más a bélflórája, ugyan úgy, mint az ujjlenyomata. Nem csodálkoznék azon, ha egyszer bizonyítást nyerne az, hogy a növényeknél is, mint az embernél, a gyökér környezetében közel hasonló, de mégis más és más táplálkozási rendszer valósul meg. Ez lehetséges lenne, még azonos növényfajta esetén is. Példaként nézzünk egy szabadgyökerű facsemetét! Ültessük el őt márciusban, amikor már reménykedünk abban, hogy nem lesz fagy és már a talaj is felengedett. A talaj mikroorganizmusainak aktivitása a hőmérséklet függvényében megkezdődik. Ültetés után a facsemete saját testét éli fel, hogy begyökeresedjen és hajtásait elindítsa. Ezen élettevékenységéhez a sejtekben tárolt keményítőt (cukrot) szabadítja fel, mint energiát, és a keményítőt átalakítva építő elemként is használja. Két-három hét telik el azzal, hogy a gyökerek behatolnak a talaj rétegeibe, és elkezdik kibocsátani magukból a cukros váladékot, a mucigélt, hogy odacsalogassák azokat a baktériumokat és talajgombákat, amelyekkel létrehozza a


táplálkozási rendszert. Ez energiaigényes folyamat. Ahhoz, hogy a növény és a talaj mikroorganizmusai között létrejöjjön a táplálkozási rendszer, ahhoz további két, három hétre van szükség. A rizoszférában megfelelő nagyságrendű aktív populációnak kell felépülnie. Természetesen ezen idő alatt már a gyökérzet saját maga is old le építőelemeket a talaj kolloidokról, ez szintén energiaigényes folyamat. A víz az, ami felgyorsítja az anyagok, tápanyagok áramlását. Legjobb esetben is eltelik egy hónap, hogy létrejön a táplálkozási rendszer stabilizálódott állapota. Mi van akkor, ha a facsemete ültetésekor

baktériumok és gombák számát egy egyszerű trükkel? Mi lenne, ha a növény helyett mi kezdenénk el etetni, itatni a baktériumokat és talajgombákat a gyökérkörnyezetben? Időt nyernénk! Az történne, hogy legalább két héttel előbb jönne létre a táplálkozási rendszer stabilizált állapota a növény és talaj mikroorganizmusai között, és a növény energiát takarítana meg. A növény a megtakarított energiát a hajtások elindítására fordíthatja, így előbb jut levélhez, előbb indul meg a levelek által a fotoszintézis és előbb jut a napfényből energiához. Innentől kezdve beindul a biológiai naperőmű építése. A növény öngerjesztő hatékonysággal nőni kezd. Miért fontos ez?

nagyobb táplálék felvételi felületet. Ez a folyamat nagyobb mikroorganizmus tömeg kialakulásához vezet a gyökérzetnél. Márciustól októberig a fizikális feltételek miatt hat hónap áll rendelkezésre arra, hogy növényünk fejlődjön. Energiához főleg napos időben jut. Minden napos idő a növény fejlődését szolgálja. Egy felhős nap lassítja a fejlődést, és majdnem két napsütéses nap kell, hogy utolérje magát a növekedésben. Ne keverjük össze a napfényt a vele együtt járó hőséggel. A növény 31 C° körül bezárja sztómáit, és védelmi funkcióra vált, a párolgás a növényből lelassul, a növekedés megáll. A magas UV sugárzás növényfajtától függően roncsolhatja a leveleket.

a gyökérkörnyezetben elkezdenénk a növény helyett – a gyökeresedési idő alatt – felgyorsítani a mikroorganizmusok aktivitását? Mi lenne, ha növény helyett mi növelnénk meg a

Mert a több levél és a nagyobb levélfelület, több energiát eredményez. A gyökérzet növekedése is időben felgyorsul, így a növény hamarabb hoz létre

Nézzük meg, hogy mi történik egy júliusi szárazság idején akkor, amikor kiszárad a gyökérkörnyezet, és locsolásra nincs lehetőség.

11


A teljes történési folyamat leírásához több oldal sem lenne elegendő, de annyival elégedjünk meg itt, hogy teljes gyökérkörnyezeti kiszáradáskor a növény és a talaj mikroorganizmusai közötti táplálkozási rendszer szétesik. A mikroorganizmusok egy része elpusztul, egy része bespórásodik. A hervadáspont a táplálkozási rendszer szétesése után később észlelhető. A növény fajtájától, a teljes testtömegétől, a kifejlődött gyökérfelület nagyságától, a talaj vízmegtartó képességétől és a gyökérkörnyezetben kifejlődött mikroorganizmus tömeg nagyságától függ, hogy mennyi vízzel tudja átvészelni a szárazságot a növény a táplálkozási rendszer szétesését követően. A táplálkozási rendszer egyik fő stabilizálója a víz. VÍZ. VÍZ. VÍZ. Egy gazda nagyon jól fogalmazta meg egyszer: Hiába a sok hatóanyag, csodaszer, ha két hónapig nem esik az eső, akkor nincs, ami hasson. A gyökérkörnyezetben a legjobb víz megtartó, ha hiszik, ha nem, a mikroorganizmus. Testtömegük 95%-a víz, és ha 1 nm-en 2 kg van, akkor szárazságkor ezt leadják a táplál-

kozási rendszer szétesésekor. A növény is a folyó vizet szereti. Minél nagyobb a mikroorganizmus tömeg, annál jobban bírja a szárazságot a növény. Hogyan oldjuk meg, hogy szárazságkor ne essen szét a növény és a talaj mikroorganizmusai közötti táplálkozási rendszer? Mi lenne, ha nedves „lakóparkot” építenénk a baktériumoknak és gombáknak a gyökérkörnyezetben? Mi lenne ha, akár egy hónap szárazság elteltével is életben tudnánk tartani a mikroorganizmusokat közvetlenül a gyökérkörnyezetben? Nem esne szét a táplálkozási rendszer, azaz stabilizálni tudnánk azt, persze nem a végtelenségig. A fizikai korlátokat figyelembe véve, ha ki tudjuk tolni a hervadáspontot 50%-kal, akkor már nagy valószínűséggel lesz csapadék. Ha egy gyökérkörnyezeti kiszáradás után, a növény hervadás pontja előtt jön meg a csapadék, akkor is csak minimum két hét után jön létre megint a táplálkozási rendszer. Akkorra növekedne meg a mikroorganizmu-

Soha ennyi traktor! A magyar agrárium és általában a magyar gazdaság javuló eredményeit tükröző, sikeres kiállítást zárt a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont. A január 27–30. között megrendezett 34. AGROmashEXPO-n és 6. AgrárgépShow-n, a velük egy időben rendezett Magyar Kert, valamint a Szőlészet és Pincészet szakkiállításokon a tavalyinál is több látogató és kiállító volt jelen. Az ország legnagyobb, leglátogatottabb és leglátványosabb mezőgazdasági szakkiállításán több mint 45 ezer (köztük több ezer határon túlról érkezett) látogató volt kíváncsi 350 kiállító termékeire. A Vásárközpont teljes területén, vagyis 9 pavilonban és a hozzájuk tartozó szabadterületen, tehát 38 ezer négyzetméteren több ezer mezőgazdasági gép, köztük 260 traktor mutatkozott be, valamint a 2016-ban Hazai és Nemzetközi Termékfejlesztési Díjjal elismert gépek és fejlesztések.

A kiállítás megnyitóján Fazekas Sándor mezőgazdasági miniszter elmondta: tavaly a gazdák több mint 100 milliárd forintért vásároltak gépeket. Ez 2 százalékos bővülést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Egy felmérés szerint idén is 90 százalékuk tervez újabb fejlesztéseket (kétharmaduk

12

gépet vásárolna). És mivel az ágazatban idén elindult két, összesen 600 milliárd forintos támogatási program, nem csoda, hogy a gazdálkodók ennyien ellátogattak a Hungexpo Budapesti Vásárközpontba. Ganczer Gábor a Hungexpo Zrt. vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaság ma már elsősorban az innovációról és a technológiai fejlesztésekről szól; ezek eredményeit pedig a régióban immár évek óta itt mutatják be a legszélesebb spektrumban. A vezérigazgató a cég eredményeit ismertetve elmondta, a kimagasló tavalyi üzleti eredmény a gazdasági növekedéssel és a kiállítói kedv visszatérésével indokolható. Az idei AGROmashEXPO újdonsága volt a Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Ve-

sok megfelelő aktivitási szintje a növény táplálkozásában. Ha ültetéskor nyerünk két hetet, és ha egy gyökérkörnyezeti kiszáradáskor nyerünk két hetet a táplálkozási rendszer stabilizálásával, akkor az már egy hónap. Márciustól októberig a hat hónap alatt nyerni egy hónapot, a növény fejlődésének stabilizálásával az minimum 17%-kal fejlettebb, nagyobb hajtáshosszokkal, nagyobb levélfelülettel rendelkező növényt eredményez. Összefoglalva elmondható, hogy a szabadgyökerű facsemete ültetésétől számított hat hónapon belül, a táplálkozási rendszer stabilizálásával, sokkal erőteljesebb fácskát hozhatunk létre. Így a fácska már sokkal jobb kondícióval várja a telet. Tavasszal egy erőteljesebb fának még erőteljesebb fejlődése valósulhat meg. Tapasztalataink szerint, egy tavasszal ültetett és táplálkozási rendszerében stabilizált fa két év alatt fejlődik akkorára, mint más társaik három év alatt. Endrődi László

Delap Kft.

zérigazgatóság által közösen működtetett gazdafórum-sátor. Ebben a kiállítás ideje alatt szakmai konferenciákon és fórumokon tájékoztatták a gazdákat a jogszabályváltozásokról és pályázati lehetőségekről. A kiállítás – köszönhetően a szakmai partnereknek: a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ), a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének (MEGFOSZ), a Mezőgépgyártók Országos Szövetségének (MEGOSZ) és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának – bővelkedett szakmai programokban. A GOSZ szakmai napján például elhangzott, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt a mezőgazdasági beruházások értéke. Feldman Zsolt, a szaktárca agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára elmondta: 2010-ben ez 203 milliárd, míg 2014-ben már 315 milliárd forintot tett ki. Az agrárkülkereskedelem értéke szintén tükrözi az ágazatban végbement fejlődést, az utóbbi években 8 milliárd euró – csaknem 2400 milliárd forint körül alakul – jelentette ki a helyettes államtitkár. Nagy sikert aratott a kiállításon idén először bevezetett két napos jegy. Ganczer Gábor vezérigazgató elmondta, a kiállítás egyre növekvő méretei miatt vizsgálják annak a lehetőségét is, hogy a jövőben öt napig tartson a legnagyobb hazai agrár seregszemle.


DCM STARTEC® indító szerves trágya kukoricához és más haszonnövényekhez Magyarországon is egyre jobban előtérbe kerül a starter trágyák szerepe. Mára bebizonyosodott, hogy bőségesen megtérül a ráfordítás. A közelmúltban került Magyarországon forgalomba egy új szerves starter trágya, a DCM Startec®. melyet kukorica, cukorrépa napraforgó, repce és más haszonnövények számára fejlesztett ki a belga DCM cég. A gyártó cég képviselőjét, Bart Goudeseune urat kérdeztük a DCM cégről, és a Startec trágyáról. – Kérem, mutassa be röviden a DCM céget. – A DCM teljes nevén De Ceuster Meststoffen NV. A céget Herman De Ceuster úr alapította 1966-ban, és azóta is ő vezeti. Több mint 300 terméket gyártunk, szerves, és ásványi-szerves alapanyagokból készült növénytápokat. Termékeinket ma már világszerte ismerik. – Mi volt a DCM cég fejlődésének titka? – A 60-as években tapasztalták, hogy a műtrágyázás ellenére a gazdag németalföldi földterületek kezdtek kimerülni. Felismerték, hogy az NPK jelenléte önmagában még nem eredményezi a tápanyag felvételét. Mind a tápanyagnak, mind a növény gyökérzetének alkalmasnak kell lennie a táplálék és a mikroelemek felvételére. Ezt a feladatot a talajban élő mikroorganizmusok végzik el: egyrészt a talajban lévő szerves és ásványi anyagokat bontják le és alakítják át a növény által felvehetővé, másrészt a hajszálgyökerek körül lehetővé teszik a gázok és nedvesség szabad áramlását, és az oldott tápanyagok felvételét. – Erre a felismerésre alapozták a termékeik kifejlesztését?

– Igen, a kutatást a talajbiológiára összpontosítottuk, és olyan trágyákat állítottunk elő, melyek a talajban élő mikroorganizmusok számára megfelelő táplálékot juttatnak ki, hogy a talaj ismét „életre keljen”. Termékeink elsősorban a talajéletet javítják, mely hozza magával a növény jobb tápanyag hasznosítását, erőteljesebb fejlődését. – A DCM milyen alapanyagokat használ a gyártás során? – Több mint 30 féle alapanyaggal dolgozunk, állati eredetűek a toll-liszt, vérliszt, csontliszt, szaruliszt stb. Növényi eredetű alapanyagaink a kakaóbab, kókusz, napraforgó, vinasz stb. A termékeink nagy része BIO gazdálkodásban is használható. – Termékeiket a mezőgazdaság számára gyártják, vagy másutt is alkalmazhatóak? – A DCM szerves trágyákat a mezőgazdaságban, faiskolákban, dísznövénykertészetekben, golf- és sportpályákon használják, de kínálunk kis kiszerelésű trágyákat a balkon és cserepes virágok tápanyag ellátására is. Minden növény esetében figyelembe vesszük annak az egyedi szükségleteit, fejlődési ütemét. – A DCM Startec® hogyan segíti a kukorica fejlődését?

– A kukorica tavaszi vetésekor a talaj még gyakran hideg. Ilyen körülmények között – mivel a kukorica eredetileg szubtrópusi növény – nem képes a talajból a foszfort felvenni. A DCM STARTEC® indító trágya nagy mennyiségben tartalmaz

jól felvehető foszfort. A kukorica jó eséllyel indul fejlődésnek, mivel biztosított a kiváló kezdeti növekedés és erőteljes gyökérképződés. A DCM Startec® ammónium nitrogént és növényi eredetű, nitrogénben gazdag szerves alapanyagokat tartalmaz. A szegény talajok esetén különösen fontos, hogy a talajba ammonium-nitrogén kerüljön a nitrátnitrogén helyett, melynél nagy a kimosódás veszélye. A növényi eredetű tápanyagok hosszabb hatástartamúak. Tartalmaz továbbá cinket, aminek egy része gyors hatású, másik része kelát formájában van jelen. Ez biztosítja, hogy a 0–8 levél megjelenéséig a növény hasznosíthassa a cinket a levélsárgulás megelőzése érdekében annak veszélye nélkül, hogy a cink lekötődjön, és a növény számára elérhetetlenné váljon. Tartalmaz szerves káliumot, ként, vasat és mangánt az optimális fejlődés érdekében. A DCM Startec® – kel a kukorica növény ellenállóbbá válik a stresszhatásokkal szemben, mint pl. szárazság, hiánybetegségek stb. Úgy tudom, ez a termék MINIGRAN® technológiával készült. Mit takar ez a kifejezés? Cégünk szabadalma, a Minigran® pormentes apró szemcsékből álló granulátum. A termék minden egyes szemcséje mérettől függetlenül tartalmazza az öszszes alkotóelemet, a megadott

arányban, és az apró méretnek köszönhetően tökéletes eloszlást biztosít. A granulátum könnyen kezelhető, nem porzik, egyenletes az eloszlása, műtrágyaszóróval kijuttatható. A DCM Startec® esetében a kijuttatást a vetéssel egy munkafázisban javasoljuk. Egy zsák (25 kg) kb. egy hektár területre elegendő. – Magyarországon van már tapasztalat a DCM Startec®- kel? – A Martonvásáron végzett kutatás kiváló eredményeit követően a gazdák egyre szélesebb köre kezdte megismerni és használni. Nagyon sok pozitív véleményt kaptunk a gazdáktól is, a gyökér hosszabb, sűrűbb lett, a tövek erőteljesebbek, a kukoricacsövek nagyobbak, mint a hagyományosan kezelt táblákon. Átlagosan 8–15% termésnövekedést eredményezett a DCM Startec® használata. Belgiumban a kukoricát főleg silónak termesztjük, ott 1% szárazanyag-tartalom növekedést értünk el. – Más kultúrákhoz is javasolja a DCM Startec®-et? – Természetesen. Repce, napraforgó, cukorrépa és más haszonnövények esetében is számíthatunk magasabb hozamra. Importőr: Gramen Kft. 1106 Budapest, Heves utca 53. www.gramen.hu Tel: 30 738 82 38

13


Innovatív fellÊpÊs a penÊszgombåk ellen (Folytatås az előző szåmból)

CÊlzott fungicid håtåsvizsgålatok A kutatås cÊlzottan a felßleti penÊszgombåk megelőzÊsÊre Ês eltåvolítåsåra irånyult, így a SteriClean szer hatåsånak vizsgålatåt kiterjesztettßk az Alternaria alternata, Botrytis cinerea Ês Fusarium graminearum gombåkra, paprika Ês uborka magok csåvåzåsåra. A paprika esetÊben a kikelt nÜvÊnyek szåmåt a vetÊst kÜvető 7., 21., 25. Ês 29. napokon hatåroztuk meg. A kikelt nÜvÊnyek szåma mellett a 29. napon meghatårozåsra kerßlt az åtlagos hajtås- Ês gyÜkÊrhosszúsåg, valamint az Üsszes hajtås- Ês gyÜkÊrtÜmeg. Az uborka magok kelÊsi szåzalÊkåt a vetÊst kÜvető 2., 4., 10. Ês 20. napon ållapítottuk meg, s ez esetben is a 20. napon vÊgeztßk el a hajtås- Ês gyÜkÊrhoszszúsåg, valamint a tenyÊszedÊnyenkÊnti Üsszes hajtås- Ês gyÜkÊrtÜmeg mÊrÊsÊt. A kísÊrletben a SteriClean szer 1%, 10% Ês 30%-os tÜmÊnysÊgÊt vizsgåltuk fertőzÜtt Ês fertőzetlen kontroll kezelÊsekkel kiegÊszítve. A kísÊrletekből levonható főbb kÜvetkeztetÊsek: • a legjobb kelÊsi eredmÊnyt a „paprika/ Botrytis sp.� kezelÊs utån a SteriClean 10%-os tÜmÊnysÊge esetÊben kaptuk, a „paprika/Fusarium sp.�-nÊl a 30%-os, a „paprika/Alternaria sp.�-nÊl pedig a 10%os tÜmÊnysÊg a leghatÊkonyabb; • a legnagyobb åtlagos hajtås- Ês gyÜkÊrhosszúsågot a „paprika/Botrytis sp.� Ês a „paprika/Alternaria sp.� kísÊrletekben a 30%-os tÜmÊnysÊg biztosította, a „paprika/Fusarium sp.�-nÊl a 10%-os kezelÊs volt a legkedvezőbb; • a kezelÊsenkÊnt mÊrt Üsszesített hajtås- Ês gyÜkÊrtÜmeg tekintetÊben a „paprika/Botrytis sp.�-nÊl a SteriClean 10%-os Ês 30%-os kezelÊs jó hatåsfokúnak mutatkozott; • az „uborka/Botrytis sp.� kezelÊsek kÜzßl az 1%-os Ês a 10%-os tÜmÊnysÊgnÊl a kikelt nÜvÊnyek szåma alapjån jó eredmÊnyeket kaptunk, a 30%-os tÜmÊnysÊg jelentős mÊrtÊkben csÜkkentette a magok csíråzåsåt; • az uborka/Fusarium sp.�-nÊl a nÜvÊnyek szåmåt figyelembe vÊve nem volt jelentős kßlÜnbsÊg a kezelÊsek hatåsai kÜzÜtt; • az Alternaria sp.-vel inokulålt uborka esetÊben az 1%-os tÜmÊnysÊg hatåsa volt a legjobb, a 10%-os Ês a 30%-os kezelÊs kisebb mÊrtÊkŹ fitotoxicitåst okozott; • az åtlagos hajtås- Ês gyÜkÊrhosszúsågi adatok az „uborka/Alternaria sp.�-vel kapcsolatban mindhårom SteriClean-es kezelÊsnÊl jó eredmÊnyt mutattak; • az Üsszesített hajtåstÜmeg tekintetÊben az „uborka/Alternaria sp.�-nÊl az 1%os Ês a 10%-os SteriClean-es kezelÊs volt pozitív hatåsú.

14

SteriClean szer eltÊrő termesztett- Ês gyomnÜvÊnyek magvainak csíråzåsåra, illetve e nÜvÊnyfajok nÜvÊnyeinek kezdeti fejlődÊsÊre gyakorolt hatåsånak elemzÊse cÊljåból 5 kßlÜnbÜző koncentråciójú (0,5%; 1%; 5%; 10%; 25%) oldatot vizsgåltunk laboratóriumi kÜrßlmÊnyek kÜzÜtt. A vizsgålatba vont nÜvÊnyfajok: paradicsom, uborka, salåta Ês szőrÜs disznóparÊj. A szabvånyokban meghatårozott bonitålåsi időpontokban ÊrtÊkeltßk a magok csíråzåsi szåzalÊkåt, valamint mÊrtßk a gyÜkÜcske Ês a rßgyecske hosszåt. A kísÊrlet kivonatolt eredmÊnyei az alåbbiakban foglalhatók Üssze: • a kezelÊsek stimulåltåk a paradicsom csíråzåsåt Ês nÜvekedÊsÊt, az 5%-os oldat bizonyult optimålisnak; • az uborka csíråzåsi szåzalÊka Ês a hajtås hosszirånyú nÜvekedÊse csÜkkent a kezelÊsek hatåsåra, ugyanakkor a gyÜkÊr erőteljesebben fejlődÜtt; • annak ellenÊre, hogy a salåta is fokozottan ÊrzÊkeny a kÊmiai anyagokra, minden SteriClean szeres kezelÊs utån is jól csíråztak a magok, sőt a hajtåsnÜvekedÊs fokozódott a kezelÊsek hatåsåra. A gyÜkÊrnÜvekedÊs a 10%-os Ês a 25%-os tÜmÊnysÊgek hatåsåra mår csÜkkent a kontrollhoz kÊpest. Az 5%-os, illetve a 10%-os tÜmÊnysÊgek a legkedvezőbbek e nÜvÊnyfajnål; • a szőrÜs disznóparÊj csíråzåsi szåzalÊka a 25%-os tÜmÊnysÊgŹ kezelÊs kivÊtelÊvel csÜkkent a kontrollhoz kÊpest, viszont a hajtåsnÜvekedÊs minden SteriClean szeres kezelÊs utån nÜvekedett, míg a gyÜkÊr az eltÊrő tÜmÊnysÊgŹ SteriClean szeres kezelÊsek utån konzekvensen mår nem nÜvekedett; • fitotoxikus tßneteket a vizsgålatok sorån egyåltalån nem tapasztaltunk a nÜvÊnyeken.

ZZZD]RWHUKX

3$112175$'(.IW ZZZSDQQRQWUDGHFRP

A mÊrÊsi eredmÊnyekből az is megållapítható, hogy ahol kisebb volt a csíråzåsi szåzalÊk, ott a hajtåsok jobban fejlődtek. Amelyik kezelÊsben a hajtåsok fejlődÊse a legerőteljesebb volt, ott a gyÜkÊrfejlődÊs elmaradt, Ês ez fordítva is így volt.

A projekt tovåbbi eredmÊnyei A kutatås sorån igazoltuk, hogy a SteriClean egy nagyhatåsú mikrobaÜlő szer, ami az Êlet szåmos terßletÊn eredmÊnyesen alkalmazható, bomlåstermÊke nincs, a szer ellen rezisztencia nem alakul ki. A projekt keretÊben tovåbbå elvÊgeztßk a SteriClean szer hatÊkonysågånak vizsgålatåt a kukorica Ês a búza mikotoxin szennyezettsÊgÊnek csÜkkentÊsÊre. Patkånyokon elvÊgzett årtalmassågi tesztek alapjån azonban úgy tŹnik, hogy a SteriClean nem csÜkkentette jelentősen a mikotoxinok toxicitåsåt. Az eredeti toxinmolekulåhoz kÊpest toxikusabb bomlåstermÊkek kialakulåsa nem feltÊtelezhető. A SteriClean hatÊkony volt a tisztított toxinok esetÊben, valamint a mestersÊges toxintermeltetÊs sorån, ahol csÜkkentette a penÊszgombåk nÜvekedÊsÊt, fejlődÊsÊt Ês a måsodlagos anyagcsere intenzitåsåt, ezåltal gåtolta a mikotoxinok termelődÊsÊt. Ugyancsak hatÊkony volt a penÊszgombåk szaporodåsånak in vitro gåtlåsåban. A tÊmåval kapcsolatos tovåbbi informåcióÊrt Ês kutatåsi anyagokÊrt forduljon a PANNON-TRADE Kft.-hez, vagy tekintse meg a Kaposvåri Egyetem honlapjån.

ZZZJUHHQVRLOKX 'XQiQW~OpV3HVWPHJ\H 

ZZZVWHULFOHDQKX 'XQD7LV]DN|]HpV7LV]iQW~O 


Phostart Zn Folyékony starter műtrágya A Starter trágyázás új dimenzióba helyezve

ÖSSZETÉTEL Összes Nitrogén (N)

w/w

g/l

3%

45,9

Nitrát-N (N)

1.6 %

24,5

Ammónium-N (N)

1.4 %

21,4

30 %

459

7%

107,1

Foszfor-pentoxid (P2O5) vízoldható Cink (Zn) vízoldható A PHOSTART ZN STARTER MŰTRÁGYA ELŐNYEI: • Granulált talajfertőtlenítővel egy menetben kijuttatható magas foszfortartalmú folyékony starter. • Alacsony dózisa miatt (10-20 l/ha) gazdaságos. • A folyékony forma jobb eloszlást és nagyobb hatékonyságot eredményez száraz viszonyok között is. • A granulált starter műtrágyához képest kifejezetten magas, akár háromszoros Cink (Zn) tartalom.

ELÉRHETŐSÉGEINK: Kószó Lajos • +36209317825 • koszo@biolchim.hu Czikó Dénes • +36303844285 • cziko.denes@biolchim.hu Csatordai László • +36306916391 • csatordai.laszlo@biolchim.hu

15 www.biolchim.hu


Felhívás alma és körte termesztők részére

Klórpirifosz rovarölő szer hatóanyag felhasználásának korlátozása • akut referecia dózis (ARfD)= 0,005 mg/ ttkg (korábban 0,1 mg/kg) • felhasználókat érintő elfogadható expozíciós szint (AOEL)= 0,001 mg/ttkg Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) úgy ítélte meg, hogy új fogyasztó kockázatbecslés vált szükségessé, amelynek eredményeit 2015 júniusában publikáltak. A kockázatbecslés eredményeként számos növénykultúra esetében az EFSA akut fogyasztó kockázatot azonosított, ezért szükségessé vált a felsorolt kultúrákban a szermaradék határértékek csökkentése. A határértékek csökkentésének eredményeképpen a magyar engedélyező hatóság az alábbi készítmények engedély okiratát módosították: ALLIGATOR, CYREN EC, DURSBAN 480 EC, DURSBAN DELTA CS, KENTAUR 5 G, NURELLE-D, PYCLOREX NEO, PYRIFOSZ 25 CS, PYRINEX 25 CS, PYRINEX 48 EC

VETŐMAG KEDVEZŐ ÁRON RENDELHETŐ, HÁZTÓL-HÁZIG! Interneten vetőmagot is olcsóbban vásárolhat:

www.kukoricavetomag.hu

(Kukorica, napraforgó vetőmag forgalmazó országos webáruház)

Hivatalos fémzárolt friss DEKALB, PIONEER, SYNGENTA, RAGT MV, stb. kukorica és napraforgó vetőmag raktárról rendelhető!

Ha Ön a távolság miatt nem tartaná gazdaságosnak a vásárlást, nem akar, vagy nem tud eljönni a vetőmagért, de szeretne kedvező áron vetőmagot vásárolni, mi vállaljuk a kiszállítást országosan, akár hétvégén is, 0–24 óráig. Saját teherautónkkal a házhoz szállítás rendkívül kedvező, akár INGYENES is lehet! Amennyiben a választásban segítségre szorul, hívjon fel! Szakszerű választ kap minden kérdésére: Hegedűs Zsolt: 06-20/980-4449

Ön megrendelte már kukorica és napraforgó vetőmagját?

16

9700 Szombathely, Csaba u. 10/a. Telefon: 06-94/325-672

Sajnos minden évben szembesülnünk kell azzal a ténnyel, hogy növényvédelmi munkák során korábban jól bevált hatóanyagok felhasználása korlátozásra kerül. A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK rendelet 21. cikke alapján, egy hatóanyag jóváhagyását felül kell vizsgálni, amennyiben új tudományos és műszaki ismeretek vagy monitoring adatok állnak rendelkezésre. Sajnos ennek áldozatául esett egy újabb hatóanyag is a klórpirifosz, melyet alma és körte termesztésben a nehezen írtható rovarkártevők ellen használhattunk. 2016-tól kezdve a klórpirifosz hatóanyag tartalmú rovarölőszereket nem használhatjuk: alma, körte, csemegeszőlő, paradicsom, paprika, fejes káposzta kultúrákban. A korlátozás oka, hogy 2011 júniusában az Egyesült Államok környezetvédelmi hivatala (US EPA) újraértékelte a toxikológiai vizsgálatok eredményeit a klórpirifosszal kapcsolatban. Az értékelés eredményeként új toxikológiai referenciaértékeket határoztak meg, melyek a következők: • megengedhető napi bevitel (ADI) =0,001 mg/ttkg

A fent említett készítmények több szántóföldi kultúrában, borszőlőben tovább használható. Felhívom a figyelmét minden gazdálkodónak, hogy a felhasználás előtt tájékozódjon a kiválasztott klórpirifosz hatóanyag tartalmú készítmény felhasználhatósága felől, ugyanis a hatóság fokozott ellenőrzéseket fog végezni a klórpirifosz tartalmú készítmények engedélyokiratnak megfelelő felhasználását illetően. Vincze János

megyei elnök MNMNK Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Szervezete


Felszívódó és kontakt hatású gombaölő permetezőszer

...biztos védelem – egészséges búzalevél... Arysta LifeScience Magyarország Kft. 1036 Budapest Lajos u. 66. Tel: 1 335 2100, 1 387-7630 E-mail: info-hu@arysta.com www.arysta.hu

PANTERA® | GYOMIRTÓK | 1

17


2016 a napraforgó éve lesz! (De reméljük nem csak az övé) Ha véletlenül valaki (sic) emlékezne, akkor ugyanilyen címmel írtam tavaly egy cikket, azzal a különbséggel, hogy akkor a felkiáltójel mellett egy kérdőjel is volt. (Már akkor sem kellett volna). A címben szereplő mondat több mindent takar. Az előre jelzések szerint egyértelműen a napraforgó területének növekedése várható. Ez elsősorban a kukorica rovására történhet. Természetesen több alternatív, „kis” növény is beleszólhat még ebbe a kérdésbe. A terület bővülése mellett az átlagtermés növelése a másik lehetőség arra, hogy a címben lévő mondat igaz legyen. A harmadik tényezőről , a termények között a legjobb árat elérhető értékesítésről sem szabad elfeledkezni. Mondanom se kell, második terület az, ahol lehetőségünk van a beavatkozásra. (Ez a mondat már a többi kultúrára is igaz természetesen.)

A Yara Hungária forgalmazásában a piacra kerülő termékek közül első helyen az NPK alaptrágyákat kell megemlíteni. A melegen granulált technológiának köszönhetően pormentes, megfelelően szilárd, egyenletes szemcsemérettel rendelkező prémium termékről van szó. A kiváló szóráskép mellett a vetőgéppel való kijuttatásra is kiválóan alkalmas. A magas hatóanyag tartalom (NPK + mezo- és mikroelemek) kisebb dózisú, gyorsabb kijuttatást tesz lehetővé. Külön kiemelendő, hogy a benne lévő foszfortartalom átlagosan 90%-os vízoldhatósággal rendelkezik, így a csapadék ellátottsággal arányosan oldódik, válik felvehetővé. A többi citrátoldható, azaz lassabb oldódású. Ezekre a arányokra is mindig oda kell figyelni, amikor műtrágyát választ

18

az gazda. (Ennek a két változatnak illik lefedni a teljes foszfortartalmat, mert vannak olyan foszfát formák is, amelyek nem minden esetben felvehetőek.) Ebben a termékcsaládban NPK arányok minden igényt kielégítenek, vagyis a különböző növényfajok eltérő szükségleteihez igazodva választhatunk összetételt. A YaraMilaTM 8-24-24 nemcsak az 56%-nyi makroelem tartalmával emelkedik ki, hanem ezen belül a domináns foszfor és kálium tartalmával is, amely minden intenzív gazdálkodónak jó alapot biztosít. A tavaszi vetésűeknél a jobb kálium ellátottság felé történő nyitás eszköze a YaraMilaTM 7-2028, de még inkább a YaraMilaTM 7-12-25. Vetéssel egy menetben elsősorban a két magas hatóanyag tartalmú készítmény az ajánlott, valamint kiváló K-ellátottság esetén a YaraMilaTM 16-27-7. Az alaptrágyázáshoz kötődik a YaraMilaTM NP Starter használata. Itt két dolgot emelnék ki. Az egyik a dózis, a mikrostarterezésre ajánlott termékünkből ez 10 kg/ha, (ilyen a kiszerelése is). A másik az oldódás, a benne lévő 47% foszforból 40% vízoldható. Ezen kívül felhívnám a figyelmet rendkívül kedvező árára is. A termék palettán a fontossági sorrendben lassan a lombtrágyák veszik át a második helyet, a minden évben bekövetkező két számjegyű növekedés eredményeképpen. A rendkívül magas hatóanyagtartalmon belül külön kiemelendő a növény specifikus termékek összetétele. A YaraVitaTM Gramitrel a kalászosok esetében nem csak a cink és réz, de a mangán és magnézium igényt is lefedi. Ugyanez a helyzet a YaraVitaTM Brassitrel esetében, amely a repce és napraforgó ideális lombtrágyája, itt a kalcium, bór, magnézium, molibdén lefedése a cél. Természetesen a YaraVitaTM Zeatrel a kukorica termesztők ideális lombtrágyája. Az egy hatóanyagot tartalmazó készítményeknél a magas hatóanyag tarta-

lom a rendkívül kedvező árral együtt verhetetlen. A Yara cég fejlesztési tevékenysége kezdetektől fogva külön figyelmet fordít a kalcium kérdésére. Eddig ezt elsősorban a lombtrágya oldalon erősítettük, de most a fejtrágyázásnál is fokozott figyelmet fordítunk erre. A YaraLivaTM Nitrabor (Tropicote), amely egy magas kalcium tartalmú (26%) termék, 15% nitrogénnel, kiváló megoldás. A kalcium érzékeny kultúrák esetében, úgymint repce, burgonya, szőlő, alma, paprika, paradicsom az egyik fejtrágyázást érdemes erre a termékre alapozni. A következőkben erről részletesen fogunk tájékoztatást, javaslatot adni. Itt vázlatosan a legfontosabb termékekre hívtam fel a figyelmet, természetesen a részletes termék ismertető megtalálható honlapon, a prospektusokban, illetve állunk minden érdeklődő rendelkezésére. Gyuris Kálmán

Yara Hungária Kft


$ <$5$0,/$ ¶11(/ (*<¼77 6(*­7 $ 1¶9(.('©6%(1 $ PÛWUÁJ\D PHJWÉUÜOÉVH D]W MHOHQWL KRJ\ WÖEEÉ PÁU QHP NÖOWVÉJ KDQHP EHIHNWHWÉV $ <DUD0LOD HJ\ RO\DQ YÁODV]WÁV DPHO\ EHIHNWHWÉVÉQHN OHJPDJDVDEE PHJWÉUÜOÉVÉW MHOHQWL 0LQGHQ HJ\HV JUDQXOÁWXP WDUWDOPD]]D D] ÖVV]HV WÁSHOHPHW DPHO\HN NÖQQ\HQ IHOROGÓGQDN ÍJ\ D]RQQDO HOÉUKHWÕYÉ YÁOQDN D QÖYÉQ\ V]ÁPÁUD (] VHJÍWL D QÖYÉQ\ IHMOÕGÉVÉW PHO\ HJÉV]VÉJHVHEEÉ YÁOLN QDJ\REE WHUPÉVW HUHGPÉQ\H] ÉV DPL D OHJIRQWRVDEE 1$*<2%% 1<(5(6©*(7

<DUD0LOD

y

ZZZ\DUDKX

$==$/ 7¶5µ'¼1. $0, $ /(*)21726$%%

19


Régi név, új tulaj A John Deere felvásárolta európa piacvezető precíziós vetőgépgyártóját, a Monosemet. A vásárlás az európai Monosem gyár négy franciaországi és két egyesült államokbeli üzemét érinti. A megállapodással megerősítette a precíziós mezőgazdaságban elért piacvezető pozícióját, illetve a további vetési technológiák kifejlesztését és elterjesztését lehetővé tevő műszaki szaktudás bővítését tette lehetővé.

AGROmashEXPO és AgrárgépShow Termékverseny Pályázat 2016 Gépesítés Kategória eredménye Hazai Termékfejlesztési NAGYDÍJ: • OptiCorn Premium kukoricacső-törő adaptercsalád (Optigép Gépgyártó és Kereskedelmi Kft.) Nemzetközi Termékfejlesztési NAGYDÍJ: • CLAAS Quadrant 5200 RFT bálázó (Axiál Kft.), • Fendt 1000 Vario széria traktorok (Axiál Kft.), • John Deere 8000 sorozatú önjáró szecskázó (KITE Zrt.) Hazai Termékfejlesztési KÜLÖNDÍJ: • Fliegl VFW 8600 vákuumos, rozsdamentes tartálykocsi (Fliegl Abda Gépgyártó Kft.), • Kühne Kompaktor Profi 6000 precíziós talajelőkészítő (Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt.)

Fotó: monosem.com

Megmarad azonban a Monosem saját márkaneve és védjegye is, ugyanis a John Deere nem tervezi az 1948-ban alapított, három generáció óta családi tulajdonban álló vállalat függetlenségének megszüntetését.

Fendt 1000 Vario: AGROmashEXPO nagydíj Nemzetközi Termékfejlesztési nagydíj kategóriában az Axiál Kft. két gépe is díjban részesült. Az új Fendt 1000 Vario szériáról már mi is írtunk korábban.

Az univerzális nagytraktor négy típussal (1038 Vario, 1042 Vario, 1046 Vario, 1050 Vario) 380-500 LE (ECE R24 szerint) teljesítménnyel kerül 2016 második felétől gyártásra. A traktor önsúlya 14 tonna, ami a széles pótsúlyozási lehetőség következtében az önsúly 50%-val pótsúlyozható. A moduláris felépítésnek köszönhetően pl. hátsó emelőművel, ill. nélkül; hátsó TLT-vel, ill. nélkül vagy a sokféle hidraulikacsatlakozás révén a piacon fellelhető szinte valamennyi munkagép csatlakoztatható a traktorhoz. A gyártó szerint a traktor kifejezetten nehéz munkákra, talajmunkákra került kifejlesztésre, amelyeket eddig derékcsuklós, hevederes járószerkezetű- vagy rendszertraktorok voltak csak képesek elvégezni.

20

Nemzetközi Termékfejlesztési KÜLÖNDÍJ: • CASE IH Optum 300 CVX univerzális traktorok (Agro-Békés Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.), • Deutz-Fahr 6190 Agrotron traktor CShift váltóval (Dorker Kft.), • Kubota M7 középuniverzális traktor (Két-Kata Kft.), • Massey Ferguson 5713 SL univerzális traktor (Austro Diesel GmbH.), • Same Frutteto S/V Active Drive traktor (DM-Ker Kft.), • Zetor Crystal 160 közép univerzális traktor (ZTR Agro Kft.) Hazai Termékfejlesztési PRÉMIUM Oklevél: • Güttler GreenManager gépkombináció (Güttler Kft.) Nemzetközi Termékfejlesztési PRÉMIUM Oklevél: • CASE IH PUMA 175 CVX traktor (Invest Gépkereskedelmi Kft.), • Horsch BoomSight - permetező keretvezérlési rendszer kiegészítő opciója (Axiál Kft.), • John Deere ExactEmerge szemenkénti vetőgép (KITE Zrt.), • KUHN Espro 6000R vontatott vetőgép (Kuhn Center Magyarország Kft.), • Kverneland 2500 i-Plough intelligens eke (Kverneland Group Hungária Kft.), • New Holland T7 HD traktor (Agrotec Magyarország Kft.), • Pöttinger Aerosem 3002 ADD vetőgép kombináció (Invest Gépkereskedelmi Kft.), • RAPID CSM 15 magasürítésű pótkocsi (Szal-Agro Kft.), • Valtra N174 Versu traktor (Valkon 2007 Kft.) Nemzetközi Termékfejlesztési ELISMERŐ Oklevél: • Bobcat gyári adapterek és kiegészítő eszközök új applikációja (DM-Ker Kft.), • CLAAS Axion 800 univerzális traktor (Axiál Kft.), • Deutz-Fahr 7250 TTV Warrior traktor (Dorker Kft.), • HARDI Commander Twin Force 3300l vontatott szántóföldi permetezőgép DynamicFluid4 rendszerrel (Dorker Kft.), • Landini 6-140C LS traktor (Axiál Kft.), • Manitou MLT 960 teleszkópos rakodógép (Axiál Kft.), • Massey Ferguson 2200 XD bálázó (Austro Diesel GmbH.), • Oehler DDK 240 B Bálaszállító Krassort rakományrögzítővel (Axiál Kft.), • PRONAR T028M bálaszállító kocsi (Dorker Kft.), • TAURUS LT kombinált talajművelő gép (Szal-Agro Kft.), • TUME Titan 3000 aprómag- és gabonavetőgép (Axiál Kft.)

Fotó: poettinger.at


A magyar barom iágazat aktuális kérdései A világ baromfitermelése a XX. század közepe óta folyamatosan növekszik. A FAO szerint jelenleg 108,7 millió tonna a baromfihústermelés és 68 millió tonna az étkezési tojás évi mennyisége. Az OECD-FAO tanulmánya a következő 10 évre a baromfihús-termelést 134,5 millió tonnára jósolja, ami 26,7%-os (évi 2,7%-os) növekedést jelent. 2024-re a világ baromfihús-termelése megelőzi a sertéshúsét. Az EU 14 millió tonna baromfihúst termel ez évben. A világ baromfitermelése bizonyította életképességét az élelmiszertermelésben, jövőbeni perspektívái, trendjei, előrejelzései további fejlődést ígérnek, gondoljunk a leghatékonyabb takarmányhasznosításra, a legkisebb vízfelhasználásra, a kedvező környezeti lábnyom értékre, a növekvő állati fehérje táplálékigényre (a világnépesség növekedésére, feltörekvő térségek nagyobb keresletére). A kérődzők száma a korlátozott legelő terület miatt alig növelhető, az abrakfogyasztó állatok közül a takarmányt leghatékonyabban felhasználó baromfi, különösen a húscsirke rövidesen uralni fogja a húspiacot. A magyar baromfiágazat fejlődése beleillik a felvázolt világfolyamatba. Az utóbbi években a sok nehézség ellenére, a sokszínű magyar termelés összességében növekszik, néha egy-egy baromfifélénél van visszaesés, hullámvölgy, de az ágazat egésze jól teljesít. A belföldi forgalom 3–5%-kal nőtt az utóbbi években. A baromfiágazat a vágóállat-termelés 1527 ezer tonnájából 702 ezer tonnát (53%-ot) (KSH) állított elő. A belföldi húsfogyasztásban az első helyen a baromfihús áll, 25,4 kg/fő/év. Az állattenyésztés export értékéből – 2,1 milliárd euró – 500 milliót a baromfihús export tesz ki, amelyhez még hozzá kell adni az élő állat, a keltetőtojás, az étkezési tojás és a toll exportot is. A legfontosabb mezőgazdasági exporttermékek közül csak a kukorica értéke múlja felül a baromfihúsét. A baromfihús exportja 2014-ben 215 ezer tonna volt. Az étkezésitojás-termelés helyzete az EU-ba belépésünk óta változatlanul kedvezőtlen. A decemberi ünnepek után januárban a raktárkészletek felhalmozódtak a termelőknél. Gyakorlatilag nincs olyan termelő, akinek ne lenne készlete. Mintegy 6–8 napi készlettel lehet számolni. Az ár alacsony, de sokkal nagyobb probléma, hogy nincs kereslet; míg az import folyamatosan és növekvő menynyiségben érkezik főként Lengyelországból. (Ennek egyik oka az lehet, hogy az USA viszszaállt az eredeti termelési szintre és lecsökkent az USA-ba szállítandó tojásmennyiség, másik oka pedig, hogy az unión belüli tyúkkivágások akadoznak, és az állományok tovább termelnek, felborult a kivágások normál menete.)

A tojásfeldolgozásban is vannak problémák, illetve tojáslé és -por eladása is akadozik. Mindkét terméknél bekövetkezett az áresés, és még további áresésre számítanak a feldolgozók. A porítók gyakorlatilag teljes kapacitással dolgoznak (heti hét napban, 24 órában). A készáru raktárkészlet nő, de még nagyobb probléma, hogy a jelenlegi helyzethez a kapacitás kicsi, gyakorlatilag a raktár nem képes már több tojást befogadni. Ez a baromfitermelési ágazat is a versenyhátránya miatt állandó fenyegetettségben él. Az áruházláncok minden rájuk kirótt terhet igyekeznek a beszállítókra továbbterhelni, a hangzatos 80%-os magyar termékkínálat ma már sehol sem tapasztalható. A baromfiágazat egésze 2016-ban már nehéz helyzetben van, minden mellette szóló tényező ellenére, ráadásul a kormány beavatkozása a piacba ezt tovább fokozta. A sertéshúsok áfájának 5%-ra csökkentése 1 hónap alatt kedvezőtlen helyzetbe hozta a baromfiágazatot. Azt az egyetlen állatitermék-előállító tevékenységet, amely a rendszerváltás óta a világtendenciát követve növekedni tudott és ma már 180%-os önellátottsági szinttel bír. A versenytorzító sertéshús áfa-csökkentés hatását az alábbiakban összegezzük: 1. Megváltoztatta a piaci struktúrát, a húsfogyasztás szerkezetét. A fogyasztás egyértelműen a sertéshús irányába tolódott el. Tény, hogy a 22% adó (és fogyasztói ár) különbségét a 3–4%-os haszonnal működő baromfiipar képtelen kigazdálkodni. Gyors felmérésünk szerint a baromfihús vásárlók 40%-a nyilatkozott úgy, hogy az ártól függetlenül megmarad a baromfiterméknél, a többieknél az ár dönt, melyik húsféleséget vásárolja meg. 2. Örömmel halljuk, hogy a sertéságazatban visszahúzódott a feketegazdaság, ez a tevékenység kifehéredett, szomorúan tapasztaljuk, hogy a baromfiágazat viszont egyre sötétebb szürke tónusúra változik. Rásegít erre a folyamatra a lengyel baromfi túltermelés. Tagjaink szerint a budapesti éttermek és a hagyományos piacok baromfi forgalmazói döntő többsége lengyel terméket használ, illetve forgalmaz. A 27%-os áfa „megtakaríthatósága” nagyon csábító bizonyos körök számára. Itt kell megemlítenünk a tojás helyzetét is, amelyben feltételezésünk szerint a nagy importhányad miatt legerőteljesebb az áfát be nem fizető feketegazdaság. 3. Az ágazatban rendkívül veszélyes folyamat indult meg. A kereskedelem a baromfiforgalom megtartása érdekében már január második hetétől megkezdte a beszállítói árak csökkentését. Ez jelenleg terméktől függően a 12–15%-kal már megtörtént, de nem fejeződött be. Ez az árcsökkentő törekvés az élő alapanyag

felvásárlási árában is megjelent. 2015 decemberében még 255 Ft/kg volt az élő csirke ára, ma már 235 Ft-ot kap a termelő 1 kg csirkéért. Ez az önköltsége szintjét jelenti. Tavaly még a baromfitermelők beruházást, fejlesztést terveztek, idén már a termelés felfüggesztésén, abbahagyásán kénytelenek gondolkodni. 4. A jelenlegi jövedelmezőségi (veszteségi?) szintek mellett az elkövetkező időszak EU beruházási támogatásai egyre elérhetetlenebbek lesznek az ágazati szereplőknek. Nem csak a termelői és feldolgozási kedv csökkenhet, de a támogatásokhoz szükséges önerő vagy banki hitelhez jutás lehetősége is megcsappanhat, így a hosszú távú versenyképességben is törés következhet be. Itt már több tízezer munkahely megtartásáról is szó van, amikor a helyzetértékelésről beszélünk. Véleményünk szerint 2016. félévéig bírja ezt a nyomást az ágazat, utána a gyors leépülés következik. A diszkriminatív fogyasztási adó hasonló, egymást helyettesíthető termékeknél nem alkalmazható az EU Bíróság 2001-ben hozott végzése értelmében. Véleményünk szerint az ilyen beavatkozás a tisztességes piaci verseny szabályait is durván megsérti. Az ágazat súlyos gondjait némileg mérsékli a nemzeti támogatás, mely így még jobban felértékelődött. Az EU az állatjóléti többletvállalások nemzeti támogatását 2013. december 31-ig bezárólag hagyta jóvá 2007-ben 4 milliárd Ft keretösszeggel. Magyarország kezdeményezte, hogy megemelt keretösszeggel továbbra is alkalmazhassa ezt a támogatási formát. A keretösszeget fokozatosan emelte a kormányzat, különösen az EU Bizottság újabb jóváhagyása után. A keret 2015 végére már 12 milliárd Ft/év lett. A jóváhagyási eljárás során újra indokolni kellett a többletköltségeket, ezen felül az időközben kötelezően érvénybe lépő állatjóléti jogszabályok követelményeit meghaladó vállalásokat kellett tennie Magyarországnak. Az új feltételeket a hazai jogszabályba be kellett építeni. Az alábbiakban összefoglaljuk ezeket:

4.§ Mechanikai sérülések megelőzése: Tojótyúk esetében • A 1999/74 EK rendeletben előírt etetőitató-ülőrúd követelményeket meghaladó vállalások • mikroklíma követelmények ammónia, széndioxid koncentráció, hőmérséklet,

21


páratartalom. Gyakorlatban a hőmérséklet és páratartalom mérése napi feladat volt eddig is, a káros gázok koncentrációjának méréséhez alapvető a műszer biztosítása, mely lehet integrátoré, erre szakosodott vállalkozásé, több termelő vagy közös használatában lévő. Fontos, hogy a mért értékek a mérési naplóban rögzítve legyenek. Húscsirke esetében • Etető és itató előírásokat a 2007/43 EK irányelvben meghaladóan • Mikroklíma követelmények ammónia, széndioxid koncentráció, hőmérséklet, páratartalom. Gyakorlatban a hőmérséklet és páratartalom mérése napi feladat volt eddig is, a káros gázok koncentrációjának méréséhez alapvető a műszer biztosítása, mely lehet integrátoré, erre szakosodott vállalkozásé, több termelő vagy közös használatában lévő. Fontos, hogy a mért értékek a mérési naplóban rögzítve legyenek. • Többlet bálázott alom behelyezése az állatok mozgásigényének kielégítésére Pulyka esetében • Etető és itató előírásokat a 2007/43 EK a BTT állatjóléti útmutatóját meghaladóan. • Többlet bálázott alom behelyezése az állatok mozgásigényének kielégítésére Pecsenye, növendék kacsa, pecsenye és húsliba esetében • Etető és itató, istálló és kifutó felület, természetes vízfelület vagy fürösztő csatorna (amennyiben ez utóbbiak részei a tartási rendszernek) előírásokat a 2007/43 EK a BTT állatjóléti útmutatóját meghaladóan. • Fényerősség mérése az istállókban mérési naplóban rögzítve.

6.§ Kíméletes állatmozgatás és szállítás Felülrakható mobilketrecek, csak kézi rakodás, rakodók oktatása, takarmányozási és vízmegvonási terv. Ezekről minden elszállítandó állománynál jegyzőkönyvet kell készíteni.

8.§ Halliszt-mentes takarmány A követelmény az állati fehérjéről leszűkült a halliszt-mentességre. A baromfiágazatban 3 jó év után szűk esztendőben működik tovább. Csak remélni tudjuk, hogy nem 7 szűk esztendő előtt állunk. Ma a nemzeti támogatás segítségével talán átvészelhetők a rosszabb idők. Az EU Bizottság elfogadta a tenyészbaromfiak és a tojótyúkok állatjóléti támogatását is 2015 decemberében. Ez újabb 1,2 milliárd Ft segítséget jelenthet az ágazatnak, de minél előbb el kellene a kormányzatnak indítani ezt a lehetőséget is. Bízunk a miniszterelnök úr ígéretének minél előbbi megvalósulásában, mely szerint jogos a baromfisok áfa-csökkentési igénye. Földi Péter

szaktanácsadó

22

Magasabb fokozatba váltott az EURALIS Az elmúlt években egyre több termelő próbálta ki és termesztette nyereségesen az Euralis kukorica hibrideket, a magyar piacon már elismert és sok termelő által használt ES Flato és ES Sensor már letették a névjegyüket. A sikerek ellenére az Euralisnál a fejlesztői munka nem áll meg, 2016ban is számos újdonsággal jelentkezik a Euralis. Az egész Európában sikeresen forgalmazott Tropical Dent hibridek mellett, a kifejezetten kontinentális klímára alkalmazott Roots Power koncepció is évről évre magas teljesítményre képes, genetikailag igen értékes, új hibridekkel rukkol elő a magyar és a közép-kelet-európai kukoricatermesztők számára. A hazánkban már jól ismert Tropical Dent koncepció alapja egy merőben új genetikai háttér, amelyet az Euralis több mint 10 éves kutatómunkával tárt fel és épített be a már meglévő genetikai állományába. A Tropical Dent hibridek legfőbb erényei – a fokozott heterózis hatásnak köszönhetően – a stabilitás (évjárati és geográfiai egyaránt), magas terméshozam és a kivalló vízleadás. A koncepció bemutatását követően, jellemzően a korai és középkorai szegmentben vezetett be számos hibridet az Euralis, a hazánkban bemutatott első Tropical Dent hibrid az ES Cubus, amely a FAO 310 szegmenst erősíti. Az első sikeres lépések után a nemesítés a hazánkban is kulcsfontosságú középérésű csoportot vette górcső alá. Az intenzív fejlesztői munka eredménye az ES Mylord, amely 2016-tól elérhető Magyarországon. Az ES Mylord kiemelkedő szárazságtűréssel, FAO 390 koraisággal és igen magas termésszinttel bizonyított 2015-ben. Ezt a teljesítmény alátámasztja a 2015-ös GOSZ VTSZ poszt regisztrációs kísérletekben elért 5. helyezés, egy nagyon erős 23-as mezőnyben. Szintén új bevezetés 2016-ban az ES Lagoon, amely az Euralis leghosszabb tenyészidejű hibridje Magyarországon FAO

460 értékkel. Az Es Lagoon kiemelkedő eredményeket produkált a 2015-ös demó kísérletekben, számos első és dobogós helyezés mellett egyes jó adottságú területeken 12 t/ha feletti termésmennyiségeket produkált. A másik kulcsfontosságú Euralis koncepció, a Roots Power is mozgalmas évet zárt 2015-ben. A hibridek gyökérzetére specializálódott szelekciós eljárás a számos nyugat európai, és főként a keleti piacokon (Oroszország, Ukrajna) végzett kísérletek mellett 2015-től már Magyarországi helyszínnel is rendelkezik. A Roots Power koncepció első és eddigi legfontosabb hibridje a bevezetőben már említett ES Sensor, amely Magyarország mellett Európa szerte komoly sikereket ér el. A 2015-ös szezon újdonsága a Harmonium, amely erős gyökérzetével, stabilan magas termésszintjével és egyéb agronómiai tulajdonságaival kiérdemelte a Roots Power minősítést. Az ES Mylord egy ritka kombináció, mivel genetikai hátterét a Tropical Dent koncepció adja és a Roots Power minősítést is kiérdemelte, ebben a hibridben egyesült a két koncepció legjava, a Magyarországon legfontosabb érésidőben. Összegezve a leírtakat: az Euralis a speciálisan kukorica hibridekhez kifejlesztett koncepcióival arra törekszik, hogy továbbra is a legmagasabb szinten szolgálja ki partnereit, és megoldást nyújtson változékony időjárási viszonyok mellett is a nyereséges kukoricatermesztésre. Bognár Mihály

termék- és marketing menedzser Euralis Kft. – www.euralis.hu


MIKROGRANULÁTUM

Magnistart NP Zn NP+Zn Starter Műtrágya 11-47-0 + 2 Zn

Kiszerelés: 15 kg

FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK VETÉSSEL EGY MENETBEN / KIÜLTETÉSKOR

ÖSSZETÉTEL Nitrogén (N) ........................................................................................................................ 11% Ammónium-N (N) ............................................................................................................. 11% Foszfor-pentoxid (P2O5) ammónium-citrátban és vízben oldható ................ 47% Foszfor-pentoxid (P2O5) vízoldható ........................................................................ 43,6% Cink (Zn) vízoldható ........................................................................................................... 2% Szemcseméret: 0,5–1 mm

Fajsúly: 950 g/l

ELŐNYÖK, TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁSI CÉLOK • Mikrogranulált starter műtrágya mely segíti az egyöntetűbb kelést és fokozza a gyökérfejlődést – starter hatás • A cink hatóanyag fokozza az auxinok (természetes növényi növekedés szabályozók) szintézisét.

Gabonafélék:

25 kg/ha

Kukorica és egyéb szántóföldi kultúrák:

15 kg/ha

Zöldségnövények (paradicsom, burgonya, szamóca stb.):

25 kg/ha

Kószó Lajos +36209317825 • koszo@biolchim.hu Czikó Dénes +36303844285 • cziko.denes@biolchim.hu Csatordai László +36306916391 • csatordai.laszlo@biolchim.hu

www.biolchim.hu

Mezsgye 2016 02  
Mezsgye 2016 02  
Advertisement