Page 1

INGYENES!

SZABOL CS-SZATM ÁR-BE REG É S BORSOD-AB A Ú J -ZEM PL ÉN M E GY EI M E ZŐGAZDA S Á G I H AV I L A P

I I . é vf. 8. szá m • 20 1 5 . a ugusz t us

Őszi gondoskodás = sikeres repce Esőztető öntözőberendezések Az energiatakarékos terményszárítás Hed-Land Craftmix – a repce komplex lombtrágyája

www.headland-ag.co.uk Balogh Lajos • 06 30 / 9507-392 • lajos1@upcmail.hu Diriczi László • 06 30 / 2197-588 • Fax: 06 42 / 596-622 info@hedland.hu

B

Mn

Mg

Mo

Zn

S


ÚJ DIMENZIÓ

• Széles hatásspektrum a repcében előforduló leggyakoribb kétszikű gyomnövények ellen (keresztesek, árvácska, veronika, árvacsalánfajok és mezei acat is) • Rugalmas kijuttatási lehetőség: preemergensen és korai posztemergensen is • Kiváló keverhetőség Dankó Róbert Tel.: (30) 228-7435

www.dowagro.hu Dow AgroSciences Hungary Kft. 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. Telefon: (1) 202-4191 Fax: (1) 202-4292

™ a Dow Chemical Company (“Dow”) vagy a Dow leányvállalatának márkaneve

A REPCE ŐSZI GYOMIRTÁSÁBAN


AKTUÁLIS Egyszerűsített támogatási konstrukció Van, aki főállásban gazdálkodik, de sokan vannak, akik az állásuk mellett foglalkoznak szőlő- és gyümölcstermeléssel, szántóföldi gazdálkodással, netán állatot tartanak. nekik jöhet jól az úgynevezett egyszerűsített támogatási konstrukciót. A kisgazdaságok egyszerűsített támogatási konstrukciójának alkalmazására ezévtől van lehetőség. Az e jogcím révén nyújtott támogatás minden közvetlen kifizetést helyettesít, továbbá felmenti a termelőket az unió által jogszabályban rögzített „zöldítés” követelményeinek teljesítése alól. A támogatást bárki választhatja, vagyis igénybevételére jogosult minden olyan aktív mezőgazdasági termelő, aki minimum egy hektáros területtel rendelkezik. A támogatás egyösszegű, amelynek gazdálkodónkénti éves mértéke minimum 500, maximum 1250 euró. A rendszeren belüli támogatást úgy számolják ki, hogy megnézik, az indulás évében mennyi támogatásra lenne jogosult a kérelmező az alaptámogatási rendszerben. Ennek során minden jogosultságát figyelembe veszik, tehát beleszámít a SAPS, a zöldítés, ha termeléshez kötött támogatásra jogosult, akkor az az összeg, ha még fiatal gazda is, akkor az az összeg is beleszámítandó. Azon gazdálkodók esetében, akik a normál rendszerben kevesebb, mint 500 euró támogatásra lennének jogosultak, a támogatást 500 euróra felkerekítik. Az így kalkulált támogatást egy összegben kapja majd meg az érintett a rendszeren belül, és amíg az egyszerűsített rendszerben részt vesz, ezt az első évben megállapított összeget kapja majd, függetlenül attól, hogy esetleg állatállománya, amire kötött támogatást kapott, csökken (megtartási kötelezettsége erre vonatkozóan nincs, csak az első évben bejelentett támogatható területnagyságra vonatkozóan), vagy már nem számít fiatal gazdának. Nagyon fontos, hogy a rendszerbe csak egyszer, 2015. augusztus 15-ig lehet majd belépni, azt követően csak kilépni lehet. Tehát ha valaki bővíti a gazdaságát és már nem éri meg neki a rendszer tagjának lenni, akkor a következő évben átjelentkezhet az alaptámogatási rendszerbe. A kisgazdaságok támogatási rendszerén belül nem kötelező betartani a zöldítés követelményeit. Ezt a támogatási formát nem csak szántónál, de szőlő- és gyümölcsös ültetvényeknél, sőt gyepgazdálkodásnál is igénybe lehet venni. A támogatásban prioritást élveznek a fiatal gazdálkodók, azaz a támogatás igénybevételére jogosult minden olyan 40 évnél fiatalabb termelő, aki 2015-ös kérelembeadáskor kezd mezőgazdasági tevékenységbe, vagy gazdaságát a 2015-ös támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül hozta létre. Magyarország egy további képzettségi kritériumot is tervez beépíteni a jogosultság feltételeként, miszerint a földforgalmi törvényben a földműves minősítéshez meghatározott képzettség valamelyikével rendelkeznie kell a fiatal gazdának is. A támogatás az első támogatási kérelem benyújtásától kezdődően legfeljebb 5 éven keresztül nyújtható (ha 2015 előtt kezdett gazdálkodásba, akkor az 5 évből le kell vonni az addigi éveket), legfeljebb 90 hektárra vehető igénybe, és hektáronként 67,5 euró, ami 21 ezer forintot jelent.

Tejtermékek fogyasztásának ösztönzése A Földművelésügyi Minisztérium jelentette be, hogy a magyar tejtermékek fogyasztására ösztönző marketingkampányt indít a kormány, ezzel is segítve a hazai tejtermelőket és - feldolgozókat. Mivel az uniós tejpiacon komoly problémák alakultak ki a túlkínálat és a túltermelés miatt, veszélybe került a gazdák megélhetése is. A Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter kiemelte, hogy 420 millió forintos kerettel indítanak marketingkampányt, amelynek révén a kormány segítséget kíván nyújtani a hazai tejtermelőknek és -feldolgozóknak. Erre azért is szükség van, mert az uniós tejpiacon komoly problémák alakultak ki, túlkínálat, túltermelés van, ami a gazdák megélhetését is veszélyezteti. Mint mondta, a kampány azt a célt is szolgálja, hogy a jó minőségű, kiváló magyar termékek ott legyenek a belföldi és a külföldi piacon. Remélhetőleg ez a kampány a korábbiakhoz hasonlóan sikeres lesz, és túl tudnak lépni a tejágazat jelenlegi nehéz helyzetén – jegyezte meg Feldman Zsolt. Az államtitkár úgy véli, hogy a magyar tejágazat hagyományosan belpiacra orientált, vagyis jóval többet adnak el a hazai piacon, mint külföldön, aminek előnyei és hátrányai is vannak. Ezért fontos fejleszteni a hazai fogyasztói tudatosságot. Magyarország régóta készült a tejkvóta rendszer kivezetésére. Ezért idén, a tejtermelés megtartása miatt – támogatási csúcsként – több tízmilliárd forint értékben támogatják az állattartókat, tejtermelő gazdálkodókat. A nagymértékű árcsökkenés jelenleg komoly terhet ró a gazdákra, ugyanakkor az utóbbi években kedvező volt a környezet, most pedig egy nehezebb időszak következik.

Jó hír Jó hír nekünk, s reményeink szerint jó hír az olvasóknak is: elindult weboldalunk! Immár nem csak papíralapon, havonta, hanem online, akár naponta szemezgetheti írásainkat, így naprakész lehet az agráriumban történtekkel. Mindez annak a másfél éves folyamatnak a része, mely során megújult lapunk, terjedelmet, példányszámot sikerült növelnünk, s ezév márciusától már Szabolcs-SzatmárBereg mellett Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is találkozhatnak a Mezsgyével.

Természetesen nem állunk meg pihenve a babérokon, van még tennivalónk. Éppen ezért kérem, kövessék a www. magyarmezsgye.hu oldalunkat (és a facebook-ot is), véleményezzen, ossza meg velünk gondolatait, elképzeléseit! Tartson továbbra is velünk! SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG ÉS BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI HAVILAP

Lapötlet: Kalenda Zoltán Kiadja: Talpas Sándor ev. Szerkesztőség: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 62. alagsor Tel.: 06 42 / 78 55 98 mezsgyeujsag@gmail.com Felelős kiadó: Talpas Sándor ISSN 2064-6879 Tördelés, nyomdai előkészítés: Talpas Design Studio • Takács Ádám www.talpasdesign.hu Nyomdai munkák: IMI PRINT KFT. Felelős vezető: Nagy Imréné A Mezsgyét terjesztjük: országos kiállításokon, szakmai bemutatókon, címlista alapján postai úton, az Agrárkamarák regionális programjain, a falugazdászok és NVT tanácsadók közreműködésével, kertészetekben, a megyei Gazdaköröknél, mezőgazdasági szakboltokban valamint a megyei agrárgazdasági kamara hálózatában. Terjesztő: Russmedia E számunk 6000 példányban – auditálható – jelent meg! Lapunk bármely részének reprodukálása, utánközlése csak a kiadó engedélyével lehetséges! A megjelent írásokért azok szerzői személyesen vállalnak felelősséget. A hirdetések és a PR cikkek tartalmáért a megrendelő felel.

www.magyarmezsgye.hu 3


Őszi gondoskodás = sikeres repce Megkérdezett gazdák egyöntetűen állítják: elsősorban az ingadozó csapadékeloszlás miatt a érdemes őszi posztemergens gyomirtást választani. Teljes növényvédelmi palettával rendelkezik erre a célra a Dow AgroSciences Kft. A széles hatásspektrumú IKARUS (magról kelő- és évelő kétszikű gyomok elleni gyomirtó készítmény) mellett a már jól ismert Nurelle D mellé a tavalyi évben iratkozott fel a Runway és a Perenal. Ahogy említettük, kiemelt fontosságú, hogy milyen fejlettségű repce állományt sikerül kinevelnünk az ősz során és, hogy tavaszra négyzetméterenként milyen növényszám alakul ki. Minden olyan technológiai elemre, amely a tőszámra és a növény fejlettségére befolyással van, nagyon oda kell figyelni, jelentőségüket nem szabad lebecsülni: talaj-előkészítés, vetésidő, kivetett mag mennyisége, csávázószer megválasztása, gyomszabályozás, regulátorozás, gombákilletve rovarok elleni védekezés. Dankó Róbertet, a Dow AgroSciences Kft. területi képviselőjét a Runway eddigi tapasztalatairól, eredményeiről kérdeztük. – Röviden bemutatnád a Runway-t? – A Runway egy valódi talaj és levélen keresztüli hatással rendelkező repce gyomirtó szer. A készítmény három hatóanyagot tartalmaz: a metazaklórt, aminopiralidot és pikloramotot. A széles hatásspektrumú herbicidet szik-4 leveles gyomnövények irtására javasoljuk, de a 6–8 leveleseket is elviszi. Az engedélyokirat szerinti kijuttatást a vetéstől a repce 5 leveles állapotáig lehet elvégezni. Így akár 5 hetünk van arra, hogy a kezelést optimá-

lis időben elvégezzük, ami egyedülálló a piacon. A Runway 3–4 hónap tartamhatást biztosít a talajon, de normál körülmények között ez nem befolyásolja a vetésváltást. Felhasználásának feltétele a legalább 1,5% szervesanyag-tartalmú talaj. – Te miért tartod fontosnak az őszi védekezést? – Intenzív termesztés során 3–4 kg/ha magmennyiséget kell vetni, ebben az esetben viszont a repcének már nincs gyomelnyomó képessége. Ilyen tőszámnál a repce kezdeti fejlődési stádiumában a gyomnövények jelentős kárt tudnak okozni, ezért az őszi gyomirtás elengedhetetlenül szükséges a gazdaságos termesztéshez. Az áttelelő egy- és kétszikű gyomnövények és az elmúlt évek enyhe őszi időjárása miatt a melegkedvelő nyárvégi gyomok tömegesen kelnek a repcével együtt, azt elnyomják, veszélyeztetik áttelelését. A megoldást a Runway alkalmazása jelenti. – Mit tartsunk szem előtt ősszel a repcében? – A rovarölő szeres csávázás megszüntetése miatt a szívó-rágó kártevők és esetleges álhernyó elleni védekezésre javaslom a Nurelle D-t, ami már 1999 óta bizonyította a gyári kombináció minden előnyét. A készít-

mény használata mellett szól, hogy ősszel és tavasszal is felhasználható. A sárga fogólapos Papp-féle rovarcsapda használata szükséges az intenzív termesztésben. A küszöbérték elérése után azonnal szükséges a védekezés. – A Runway kijuttatásáról mit tudhatunk? – Kijuttatása rugalmas: preemergensen és korai posztemergensen is megoldhatjuk, posztemergens kijuttatás esetén is hosszú tartamhatással rendelkezik. – Felszívódása? – Mind levélen, mind talajon keresztüli hatással rendelkezik és bármilyen típusú repcében felhasználható (hagyományos, vagy IMI repcében is). A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható és ugyanazon a területen csak háromévenként! Őszi káposztarepce kultúrában a készítményt preemergens kijuttatás esetén a kultúrnövény vetése után 3 napon belül kell kijuttatni 1,2 l/ha dózisban, jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre. A jó hatékonysághoz a kezelést követő 2 héten belül 10–20 mm csapadék szükséges. Fontos, hogy a kultúrnövény magját legalább 1,5 cm vastag földréteg takarja. Állománykezelés esetén ősszel 1,5 l/ha dózisban, korai posztemergensen a kultúrnövény szikleveles korától 5 leveles fejlettségéig kell a készítményt kijuttatni. A

9HWŋPDJpV6]iUtWy.IW. őszi kalászos fajtaválasztéka:

Őszi búza II. fok:

• GK Csillag • GK Békés • GK Berény • GK Szala • MV Kolo • MV Marsall

Tritikalé II. fok:

• Gk Szemes • Titán • Tulus

• MV Csárdás • MV Magdaléna • Mv Nádor • Antonius • Cornélius • Quebon

• KG Kunglória • KG Kunhalom • Babona • Mulan • Saturnus • Lupus

Őszi árpa • Antonella II. fok: • Laverda • KH Tas

0HJEt]KDWypVNLHPHONHGŋWHUPŋNpSHVVpJťŋV]LiUSiNDW NtQiOD]$JURPDJDOHJWHOMHVHEEIDMWDYiODV]WpNEDQ <,dĂƐ͕<,<ĄƌƉĄƟĂ͕WĂƟŶĂ <ŝĞŵĞůŬĞĚƅƚĞƌŵĠƐƾĠƐĠǀũĄƌĂƚďŝnjƚŽŶƐĄŐƷϲͲƐŽƌŽƐĄƌƉĄŬ <,ŶĂƚſůŝĂ <ŝĞŵĞůŬĞĚƅƐnjĄƌĂnjƐĄŐƚƾƌĠƐƾϲͲƐŽƌŽƐĄƌƉĂ <,<ŽƌƐſ <ŝĞŵĞůŬĞĚƅƐnjĄƌĂnjƐĄŐƚƾƌĠƐƾϮͲƐŽƌŽƐƅƐnjŝƐƂƌĄƌƉĂ <,DĂůŬŽ͕ŵĂnjŽŶ <ŝĞŵĞůŬĞĚƅƚĞƌŵĠƐƾ͕ŶĂŐLJŽŶŵĞŐďşnjŚĂƚſϮͲƐŽƌŽƐĄƌƉĄŬ

62/426-096 • 30/628-7591

4

Vetőmag és Szárító Kft. 4644 Timár, Szabadság út 2. • 4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Jókai telep Nagyné Solymosi Mária – 06-30/336-1669 Tel.: 06-42/720-667 • 06-42/720-635 • 06-30/9-154-072 vetomagesszarito@t-online.hu • www.timarvetomag.atw.hu


magrĂłl kelĹ&#x2018; kĂŠtszikĹą gyomnĂśvĂŠnyek szikleveles-2 leveles korban a legĂŠrzĂŠkenyebbek. A kezelĂŠst 10â&#x20AC;&#x201C;25°C kĂśzĂśtti hĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠkleten kell elvĂŠgezni. â&#x20AC;&#x201C; MĂĄs vegyszerekkel egyĂźtt alkalmazhatĂł? â&#x20AC;&#x201C; KivĂĄlĂłan keverhetĹ&#x2018; ĂŠs alkalmazhatĂł a Perenal-lal, a Nurelle D-vel, valamint regulĂĄtorokkal. A kezelĂŠst kĂśvetĹ&#x2018;en ĂĄtmeneti levĂŠltorzulĂĄsos tĂźnetek jelentkezhetnek (elsĹ&#x2018;sorban heves esĹ&#x2018;zĂŠsek utĂĄn), amit a repce maradandĂł kĂĄrosodĂĄs ĂŠs termĂŠskiesĂŠs nĂŠlkĂźl kinĹ&#x2018;. A nĂśvĂŠnyi maradvĂĄnyoknak a kezelt tĂĄblĂĄn kell maradniuk. A kezelt repce maradvĂĄnyait a lehetĹ&#x2018; leggyorsabban a talajba kell dolgozni.

Servet-2000 Kft. 4171 SĂĄrrĂŠtudvari, VasĂşt u. 46. â&#x20AC;˘ Tel./Fax: 06/54-474-116 Mobil: 06/30-383-6826 â&#x20AC;˘ 06/30-248-4854 E-mail: servet2000kft@gmail.com CsalĂĄdi tulajdonĂş mezĹ&#x2018;gazdasĂĄgi vĂĄllalkozĂĄsunk fĹ&#x2018; tevĂŠkenysĂŠgi kĂśre a nĂśvĂŠnytermesztĂŠs ĂŠs az ĂĄllattenyĂŠsztĂŠs. Ezen belĂźl: magyartarka fajtĂĄjĂş tehĂŠn-, ĂźszĹ&#x2018;- ĂŠs hĂ­zĂłmarha ĂĄllomĂĄnyt tartunk. Modern technolĂłgiĂĄval rendelkezĹ&#x2018; feldolgozĂłnkban, mely biztonsĂĄgos ĂŠs az aktuĂĄlis technolĂłgiai, valamint ĂŠlelmiszerhigiĂŠniai elĹ&#x2018;Ă­rĂĄsnak megfelel, mĂŠgis kisĂźzemi manufaktĂşra jelleggel kĂŠszĂ­tjĂźk friss, minĹ&#x2018;sĂŠgi termĂŠkeinket. A TejfeldolgozĂłban sajĂĄt szarvasmarha telepĂźnkĂśn fejt tejbĹ&#x2018;l kĂŠszĂ­tjĂźk igazi hamisĂ­tatlan tejtermĂŠkeinket, melyek: tĂşrĂł, tejfĂśl, vaj, hĂĄzi sajt, gyĂźmĂślcsjoghurt, kakaĂł, pasztĹ&#x2018;rĂśzĂśtt tej, kefĂ­r, tejszĂ­n ĂŠs gomolya. MĂĄrkanevĂźnk: HAJNAL TEJMALOM A HĂşsfeldolgozĂł ĂźzemrĂŠszben sajĂĄt elĹ&#x2018;ĂĄllĂ­tĂĄsĂş marha- ĂŠs sertĂŠshĂşsbĂłl, hagyomĂĄnyos technolĂłgiĂĄval elĹ&#x2018;ĂĄllĂ­-

tott: tĹ&#x2018;kehĂşst, szĂĄrazkolbĂĄszt, szalĂĄmit, parasztsonkĂĄt, sĂźtĹ&#x2018;kolbĂĄszt, hurkĂĄt, disznĂłsajtot, szalonnĂĄt ĂŠs zsĂ­rt valamint felvĂĄgottakat kĂŠszĂ­tĂźnk. Ă?zesĂ­tĂŠshez, ĂŠrlelĂŠshez kizĂĄrĂłlag parajdi sĂłt ĂŠs termĂŠszetes fĹąszereket hasznĂĄlunk (mestersĂŠges Ă­zfokozĂłkat nem!) hazai termelĹ&#x2018;tĹ&#x2018;l! MĂĄrkanevĂźnk: HAJNAL HĂ&#x161;STANYA

Ĺ?szi kijuttatĂĄs ĂŠs normĂĄl vetĂŠsvĂĄltĂĄs esetĂŠn a betakarĂ­tĂĄst kĂśvetĹ&#x2018; Ĺ&#x2018;sszel kalĂĄszos gabona (15 cm mĂŠly talajmĹąvelĂŠs utĂĄn) vagy a kĂśvetkezĹ&#x2018; ĂŠv tavaszĂĄn bĂĄrmi vethetĹ&#x2018;. Ĺ?szi kijuttatĂĄs ĂŠs a repce tĂŠli kipusztulĂĄsa esetĂŠn a kĂśvetkezĹ&#x2018; ĂŠv tavaszĂĄn tavaszi gabona, kukorica, olajretek, mustĂĄr, tavaszi repce, cirok, kĂśles, fĂŠnymag, hagymafĂŠle, kender vethetĹ&#x2018;. â&#x20AC;&#x201C; Volt mĂĄr olyan Ĺ&#x2018;szĂźnk, mikor 30 °C fokon felĂźl ĂĄllt a hĹ&#x2018;mĂŠrĹ&#x2018; mutatĂłja. Ilyen kĂśrĂźlmĂŠnyek kĂśzĂśtt hogyan viselkedett a szer? â&#x20AC;&#x201C; A melegkedvelĹ&#x2018; T4 gyomokat is tĂśkĂŠletesen kiviszi. â&#x20AC;&#x201C; KĂśszĂśnĂśm a beszĂŠlgetĂŠst! TS

Az AMERIKAI nĂśvĂŠnytermesztĂŠs csĂşcstechnolĂłgiĂĄjĂĄt hoztuk el Ă&#x2013;nnek a biztos siker ĂŠrdekĂŠben! dÄ&#x201E;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹśÇ&#x2021;Ä&#x201A;Ĺ?ͲƾĆ&#x161;Ä&#x201E;ĹśĆ&#x2030;ĹżĆ&#x161;ĹŻÄ&#x201E;Ć?ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;Ä&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ç&#x152;Ć&#x2026;Ä?Ä?Ä&#x201E;Ć&#x152;ŽŜ Ä&#x201A;WŽůĹ?Ä&#x201E;Ć&#x152;Ĺ?Ĺ?Ć&#x152;Ĺ˝ĹŹÄ ĹľĹ?Ä&#x201A;<Ĺ&#x152;Í&#x2DC;ͲĆ&#x161;Ć&#x2026;ĹŻÍ&#x160; 82,3% NitrogĂŠn hatĂłanyag tartalmĂş cseppfolyĂłs Ä&#x201A;žžſŜĹ?Ä&#x201A;Ć?Ç&#x152;Ä&#x201E;ĹŻĹŻĹ&#x;Ć&#x161;Ä&#x201E;Ć?Ć?Ä&#x201A;ĹŻÄ Ć?ĹŹĹ?ŊƾƊÄ&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x201E;Ć?Ć?Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ç&#x2021;ƺƊ Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ä?Ä&#x17E;Ä Ć?Ć&#x2026;Ć?Ç&#x152;Ĺ?Ä?ơÇ&#x152;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä Ć?Ä&#x17E;ĹŻĆ&#x2026;ĆŠÍ&#x2DC; ĹŹÄ&#x17E;Ç&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x;Ĺ?Ä&#x161;Ć&#x2026;Ć?Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹŹĆ&#x161;ſůĨŽůÇ&#x2021;Ä&#x201A;ĹľÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x201E;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹśÇ&#x2021;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻĹŻÄ&#x201E;Ć&#x161;Ä&#x201E;Ć?Í&#x2022; biztonsĂĄgos hasznosulĂĄs, nincs lemosĂłdĂĄsi vesztesĂŠg, nem savanyĂ­tja a talajt!

Keressen minket bizalommal ĂŠs tekintse meg honlapunkat is!

www.tejmalom.hu

VĂĄrjuk megrendelĂŠsĂŠt! ĹŻÄ Ć&#x152;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x2026;Ć?Ä Ĺ?Ä&#x17E;Ĺ?ŜŏÍ&#x2014;ϏϲͲϯϏ͏ϾώϹͲϯϾϳϹÍťϏϲͲϯϏ͏ϰώϹͲώϭϰϲ ϰϏϾϏWŽůĹ?Ä&#x201E;Ć&#x152;Í&#x2022;,Ć&#x2026;Ć?Ć&#x201A;ĹŹơĆ&#x161;ĹŠÄ&#x201A;Ď­ĎŹĎŽÍ&#x2DC;ÍťdÄ&#x17E;ĹŻÍ&#x2DC;͏ĨÄ&#x201A;Ç&#x2020;Í&#x2DC;Í&#x2014;Ϲώ͏ϯϾϭͲϳϳϳ Ĺ?ŜĨŽÎ&#x203A;Ä&#x201A;žžŽŜĹ?Ä&#x201A;Í&#x2DC;Ĺ&#x161;ĆľÍťÇ Ç Ç Í&#x2DC;Ä&#x201A;žžŽŜĹ?Ä&#x201A;Í&#x2DC;Ĺ&#x161;Ćľ

VĂ&#x2030;DEKE<<Č 0-');Č 66#-ÇŠ46'8ÉĽ-'..'0Đ? A ROJAKER Kft. ebben nyĂşjt Ă&#x2013;nnek segĂ­tsĂŠget! A cĂŠg elismert, megbĂ­zhatĂł, hitelkĂŠpes ĂŠs stabil, amit AA Bisnode tanĂşsĂ­tvĂĄnya bizonyĂ­t! E kategĂłriĂĄba a cĂŠgek csupĂĄn 1,75%-a sorolhatĂł! A www.rojaker.hu oldalon megtalĂĄlja a leghatĂŠkonyabb, legprofesszionĂĄlisBCCWŠEFLF[ŠTJMFIFUøTŠHFLFUNJOEFOOFNÄ&#x201D;LÂĄSUFWøFMMFO MFHZFOT[ÂłSPWBSPLSÂłM  SÂĄHDTÂĄMÂłLSÂłM LJTWBHZOBHZFNMøTÂśLSøM Madarak okozta kĂĄrok ellen a www.galambriaszto.com honlapot vĂĄlassza, ahol IBUŠLPOZNFHPMEÂĄTPLBUL­OÂĄMVOLBNBEBSBLPLP[UBQSPCMŠNÂĄLSB  7ŠEKFNFHLFSUKŠU GÂśMEKŠU NF[øHB[EBTÂĄHJLVMUÂşSÂĄKÂĄUBWBEBLFMMFO FMø[[FNFHB vadkĂĄrt, a www.vadriasztobolt.hu oldalon a hazĂĄnkban honos vadak elleni hatĂŠkony WŠEFLF[ŠTJMFIFUøTŠHFLLFMĹ&#x2019;  7ÂĄTÂĄSPMKPOUøMÂźOLXFCÂĄSVIÂĄ[BJOLPOLFSFT[UÂźM I­WKPONJOLFUUFMFGPOPO (06-30/568-0311) WBHZUŠSKFOCFÂź[MFUÂźOLCF(PĂŠcs, Megyeri Ăşt 115/A)! Amennyiben a hirdetĂŠsre hivatkozik a MEZSGYE kĂłddal (szĂłban vagy Ă­rĂĄsban) 5% kedvezmĂŠnyt biztosĂ­tunkBNFHSFOEFMŠTWŠHÂśTT[FHŠCøMĹ&#x2019;

5


Szemestermény-tároló épületek kialakítása Az elmúlt évek során az egymást követő rekord gabonaterméseknek köszönhetően pályázati és egyéb forrásból számos szemestermény-tároló épület került átadásra országszerte. Több millió tonna gabonatömeg elhelyezéséről kellett gondoskodni, melynek eredményeként a tárolólétesítményekhez kapcsolódó utakat és egyéb létesítményeket is figyelembe véve több száz hektárnyi tárolólétesítmény-területtel bővült az addig is meglévő kapacitás. A mezőgazdasági termények – ezen belül a szemes termények – tárolásánál az egyik legfontosabb agrotechnikai követelmény a betakarításkor meglévő minőség lehetőség szerinti megőrzése, illetve a minőségkárosodás mértékének minimalizálása. A gabonatárolás célja a tárolás alatti kémiai, fizikai, mikrobiológiai folyamatok lehetőség szerinti ellenőrzött szabályozása és ezáltal a veszteségek minimálisra csökkentése. A gazdálkodók számára a legfontosabb kérdés, hogy hogyan tudják a megtermelt gabonát a minőség megőrzése mellett tárolni. Tapasztalatok szerint az elmúlt években a termelők nem fordítottak megfelelő figyelmet a gabona szakszerű tárolására. Ennek legvalószínűbb okai a pénz- és szakismeret hiányában keresendők. Jelenleg Magyarországon sokféle gabonatároló létezik: silók, síkpadozatú, vegyes hasznosítású épületek. A tárolástechnológiában alkalmazott eszközök szempontjából

1. ábra – A biztonságos gabonatárolás határai a gabona nedvességtartalmának és hőmérsékletének függvényében (Calver nyomán) Forrás: Mezőgazdasági Technika

ezek természetszerűleg különbözőek. Gondoljunk csak arra, hogy egy vízszintes padozatú tárolócsarnok és egy toronysiló feltöltése és ürítése más-más műszaki megoldással valósítható meg. A megfelelő időben betakarított, az előírásoknak megfelelően tisztított és kezelt termény a helyesen megválasztott feltételek mellett elvileg hosszú ideig problémamentesen tárolható. Ezt az ideális állapotot kell a lehetőségek szerint a tárolás időszaka alatt biztosítani. A biztonságos tárolás

6

döntően a tárolt gabona hőmérsékletétől és nedvességtartalmától függ (1. ábra). A tárolás jelentős anyagmozgatási feladattal is párosul. Az itt alkalmazott gépek és be-

2. ábra – Terményszellőztető padozat telepítési vázlata (TSzP-II)

A szellőztetéses tárolás legfontosabb jellemzői a légcsereszám, az egyszeri szellőztetés ideje, a szellőztetési ciklusok gyakorisága és a halmaz légellenállása. A légcsereszám az 1 m3 anyaghalmazra vetített szellőztető légáramot jelenti m3/h-ban kifejezve. Értéke mindenekelőtt a szellőztetés céljától (állagmegóvás, vízelvonás) és a termény nedvességtartalmától függően 20–200 m3/m3 h lehet. A gyakorlatban előforduló leggyakoribb szellőztetéses tárolási technológiák: 1) Az egyensúlyi nedvességtartalomra (w<15%) leszárított termény állagmegóvó jellegű, szellőztetéses tárolása. Kis légcsereszámú (40–60 m3/m3 h) megfelelő időközönként elvégzett szellőztetéssel történhet. 2) A 18–22% nedvességtartamú termény szellőztetéses szárítással egybekötött tárolásakor az állagmegóváson túlmenően a szellőztetéssel 4–8% nedvességelvonásra is szükség van. A nedvességelvonást magasabb légcsereszámú (100–150 m3/m3 h) megfelelő gyakorisággal elvégzett szellőztetéssel lehet biztosítani. Szükség esetén 4–5 °C-os levegő-előmelegítéssel fokozni lehet a vízelvonó képességet.

A hazai tárolószínekben háromféle padozatos szellőztetőrendszer terjedt el: a) a padlószint fölött elhelyezett telepíthető csatornarendszer (TSzP-II típus) (lásd: 2. ábra), b) a padlószint alá épített csatornarendszer, ami csak erre a célra készült épületek esetén helyezhető el. Előnye, hogy a padló szintjével egyező síkban lévő csatornafedő lemezek nem akadályozzák a járművek és a gépi felszedők mozgását vagy az esetleges gyalogmunkát, c) az önűrítő-szellőztető csatornarendszer, amely a szellőztetésen kívűl a kiürítést is elvégzi a légáram segítségéval (SzLB-I és SzLB-II típusok). A kitárolás átlagos teljesítménye 20t/h. A 3. ábrán a helyes csatornarendszer kialakítása látható vízszintes terménytárolók esetén. A terménytároló színek után ejtsünk néhány szót a toronytárolókról is. A hazai mezőgazdaságban alkalmazott toronytárolók legnagyobb része magyar gyártmány. Leggyakoribb a 6–8, egyenként 350 vagy 1000 t befogadóképességű tornyokból kialakított 2000–10000 tonna kapacitású telep, amelyeknél a tornyok elhelyezése lehet soros, párhuzamos vagy körkörös. A toronytárolók választéka az utóbbi időben a kisebb kapa3. ábra – Csatornarendszer kialakítása vízszintes tárolóknál citású berendeban korábban épült vízszintes tárolóknál zésekkel bővült (1. táblázat), amelyekből csak 10–15%-ban találunk szellőztetőrend- mára már több száz került üzembeállíszert, szemben a toronytárolókkal, ahol ez tásra a gazdaságokban. Ezek nagy része az arány lényegesen magasabb. szellőztetőrendszerrel ellátott berende-

rendezések nem okozhatnak sérülést sem a be-, sem pedig a kitárolás során. Romlás még gócokban sem engedhető meg. A szemes termények minőségének megóvására elterjedten alkalmazzák a szellőztetéses tárolástechnológiákat. A szemes termények tárolása gyakran történik terménytároló színekben. A terménytároló színek egyszintes sátortetős építmények. Többnyire könnyű acélszerkezetes kivitelben készülnek, teherbíró oldalfalakkal. A betárolást billenőplatós szállítójárművekkel (tehergépkocsik, traktoros pótkocsik), a padlón vagy a tetőtérben elhelyezett anyagmozgató berendezésekkel (pl. szállítószalagokkal) végzik. A tárolt gabonaréteg vastagsága a szem nedvességtartalmától függően 2–8 m, befogadóképessége eléri a 2000 tonnát. A korszerű tárolóépületek alkalmasak a bennük tárolt szemes termények szellőztetésére is. Ezt a célt szolgálják az épületekben elhelyezett különböző átrakóberendezések is, amelyek folyamatos vagy szakaszos előremozgás közben végzik a munkát. A gabonaréteg átrakása ezekkel a gépekkel csak kis teljesítménnyel végezhető, ezért nagyon időigényes a folyamat. A hazánk-


Végezetül fontos megjegyezni, hogy önmagában a korszerű tárolóépület és a hozzákapcsolódó berendezések (szellőztető rendszer, anyagmozgató gépek stb.) nem eredményezik feltétlenül a termény minőségének és állagának megóvását. Ehhez tehát nem elegendő csak a műszaki technika, szükség van a megfelelő technológiára és szakértelemre is.

2. táblázat – Ventilátorok főbb jellemzői Gyártó ország

Légszállítás (m3/h)

Δp nyomás (Pa)

Elektrom. telj. szüks. (kW)

MV-42 TLR-1

Magyar

8000 2500

1600 1000

5,5 1,5

TLR-2

Német

6200

1000

2,2

11000 8000

1000 1200

4,0 4,0

8000 6000

3000 1000

7,5 2,2

11000

1200

4,0

Típus

4. ábra – Csatornarendszer elhelyezése toronytárolóknál

zés, miáltal a kisgazdaságoknál is megvalósíthatók a korszerű tárolástechnológiai követelmények.

TLR-4 NV 35 Német

1. táblázat – Forgalomban lévő kiskapacitású toronytároló berendezések Gyártó, Típus

Kapacitás

NV 75 ST 3,0

Méretek (m)

ST 5,5

forgalmazó m3

t

D

h

H

BSF 4/4

AGRIKON

61,0

47,6

4,0

4,8

5,95

BSF 5/5

SAM Kft.,

119,0

92,8

5,0

6,0

7,45

BSF 6/6

Kecskemét

205,0

160,0

6,0

7,2

8,95

273,0

213,0

6,0

9,6

11,35

BSF 6/8 BIN-10

13,0

10,0

2,3

3,5

4,0

BIN-20

BICSAK Kft.

27,0

20,0

3,2

3,5

4,8

BIN-60

Kiskunhalas

75,0

60,0

4,5

4,9

6,7

133,0

100,0

5,4

6,0

7,8

267,0

200,0

6,7

7,7

10,6

27,4

20,6

3,58

2,61

3,66

BIN-100 BIN-200 NL-4

NEUERO

NL-5

GmbH

80,1

60,1

3,58

7,65

8,70

NL-6

(forg.: DRES

199,2

149,9

5,26

8,49

10,08

NL-7

Kft. Gödöllő)

271,7

203,8

6,25

8,49

10,37

Forrás: Mezőgazdasági Technika

A szellőztető levegő egyenletes elosztását a helyesen megválasztott és beépített csatornarendszer biztosítja (4. ábra), amely a tárolók fenéklapján vagy abba beépítve kerülhet elhelyezésre. A toronytárolók esetében a viszonylag kis alapterület és a nagy halommagasság miatt a csatornarendszer beruházása olcsó, és az átszellőztetés a viszonylagos egyenletes rétegvastagságnak köszönhetően egyenletesnek tekinthető, a gravitációs kitárolást tehát a csatornarendszer nem akadályozza. A csatornák elhelyezése többféle variációban képzelhető el, az optimális elhelyezés azon alapszik, hogy milyen az arány a legkisebb ellenállású, legrövidebb levegőút és a leghosszabb levegőút között. Ezt az arány állagmegóvó tárolás esetén célszerű 1,5–1,8 között tartani. Toronytárolók esetén ennek az aránynak a betartása nem okoz különösebb nehézséget (4. ábra), vízszintes tárolók esetén pedig helyes csatornaosztással biztosítható (3. ábra). A szellőztető rendszer helyes és optimális üzemeltetése érdekében rendkívül fontos a szellőztető ventilátor helyes kiválasztása, melyhez szükséges a szellőztetendő termény fajtájának, mennyiségének és a kívánt légcsereszámnak az ismerete. A különböző méretű tárolók szellőztetéséhez ma már széles körben rendelkezésre állnak mind hazai, mind pedig külföldi gyártmányú ventillátorok. A 2. táblázatban a kisebb kapacitású (100–500 t) tárolókhoz használható ventillátorok főbb paraméterei találhatók.

ST 7,5

Dán

13500

1400 5,5 Forrás: Mezőgazdasági Technika

Dr. Kovács Zoltán

okl. mezőgazdasági gépészmérnök

Mezőgazdasági felnik és ikerrendszerek Fandáv Kft. Felni Akció! Átszerelés/Ikresítés/ Speciális megoldások

Minden traktor és kombájn típusra! Hegesztett és állítható kivitelben! 24"-tól 54"-ig Forgalmazza: Fandáv Kft. 1037 Bp. Csillaghegyi út 24. info@fandav.hu • www.fandav.hu Tel.: +36-1-320-2002 / Fax.: +36-1-340-2002 7


Esőztető öntözőberendezések Hazánk földrajzi fekvéséből adódóan az úgynevezett kontinentális zónába tartozik, amely többek között azt is jelenti, hogy csapadékellátottsága rapszodikus, nemegyszer szélsőséges. Az elmúlt években láthattunk példát jelentős éves csapadékmennyiségre (2010.), illetve az átlagtól is lényegesen elmaradó mennyiségre is (2012). Ugyanakkor a termelés biztonsága a viszonylag meghatározott, optimális időben jelentkező kiadós esőket (vagy esetleg más csapadékot) igényli. Egyes vizsgálatok szerint a terméshozamok öntözéssel 20–30, de akár 50–100%-kal is növelhetők. A kívánatos terméshozamok érdekében tehát a hiányzó csapadékot öntözéssel pótolnunk kell. Az öntözés egyik legelterjedtebb módja máig is az esőszerű öntözés. A Földművelésügyi Minisztérium adatai szerint 2014-ben Magyarországon mindössze 100.000 hektár volt a ténylegesen öntözött terület, holott a gazdálkodók 200 ezer hektár területre rendelkeznek vízjogi engedéllyel. Ez az arány is mindössze 5%-a a mezőgazdasági területeknek, szemben az uniós 13,5%-os átlaggal. A hazai öntözött területek nagy részén az öntözés esőszerű módon valósul meg. Az öntözővizet eső alakjában szabályozottan adagoló eszközöket gyűjtőnéven esőztető öntözőberendezéseknek nevezzük. Minden esőztető öntöző berendezés valamilyen nyomást szolgáltató szivattyúból, nyomásközpontból, nyomás alatti vízszállító csővezetékből és a vizet adagoló öntözőelemből, azaz szórófejből áll. Az esőszerű öntözés általában háromféle műszaki megoldással valósítható meg: • Hordozható öntözőberendezés (mobil): összes szerkezeti egysége, szerelvénye az öntözés befejezése után szétszerelhető, és így szállítható át az új állásba. Ezen berendezéseknek tehát állandó jelleggel beépített szerkezeti egysége jellemzően nincs. A berendezés rendszerint egy fő- és mindig több (minimum két) szárnyvezetékből építhető ki gyorskapcsolású csövek felhasználásával. A szárnyvezetékre szerelhetők a szórófejek • Félstabil öntözőberendezés: részben állandó beépítésű (nem mozgatható), részben az ezekhez kapcsolódó mozgatható, telepíthető egységekből áll. A berendezéssel csak a beépítés területén öntözhetünk. Állandó jelleggel beépített része a szivattyútelep, amely általában nyílt csatornából a felszín alatti nyomócsőhálózatba nyomja a vizet. További beépített része a felszín alatti nyomócsőhálózat, amelyhez hidránsokon keresztül kapcsolható a szárnyvezeték. A szárnyvezeték felépítése azonos a hordozható berendezésekével. • Stabil öntöző berendezések: a felszín alatti csővezetékek és a hozzájuk csatlakozó hidránsok sűrű hálózatot alkotnak, és a hidránsokra közvetlenül kapcsolhatók a szórófejek, melyek a teljes területet be tudják öntözni. A három megoldás közül a hordozható, illetve a félstabil berendezések terjedtek el leginkább. Stabil berendezést – nagy beruházási költsége miatt – csak az igen értékes kultúrákban (általában ültetvényekben) célszerű létesíteni, ott is akkor, ha egyéb célra is (pl. műtrágyázás, fagyvédelem) fehasználható.

8

Hordozható és félstabil öntöző berendezések A hagyományos kézi telepítésű öntözőberendezések rendszerint 6 m hosszú csövekből és szórófejekből állnak. Az üzemelés jellemzője, hogy az öntözés befejezése után a berendezés minden elemét kézi erővel telepítik át a következő üzemállásba. Az ezzel járó nehéz fizikai munka és a munkavégzés körülményei miatt a hazai nagyüzemi öntözési gyakorlat ma már nem tartja korszerűnek. Ennek ellenére a fejlett ipari országok kis- és középgazdaságaiban ma is alkalmazzák és várhatóan a jövőben is alkalmazni fogják. A kézi áttelepítésű szárnyvezetékekkel felszerelt esőztető öntözőberendezések működtetéséhez üzemeltetési rendet és telepítési tervet kell készíteni az öntözendő tábla méreteinek függvényében. A hidránsról működtetett telepíthető hálózatok üzemeltetésekor figyelemmel kell lennünk arra, hogy a berendezések méretei az adottságoknak megfelelően változnak. A méreteket a tábla területe mellett a hidránsok hozama és elhelyezkedése, a rendelkezésre álló csőkészlet, valamint a szórófejek mérete és száma is jelentősen befolyásolja. Az esőztető szórófejeket többféle csoport szerint is csoportosíthatjuk, mégpedig: • működési elv, • az üzemi nyomásigény, • a szórástávolság és • az átlagos csapadékintenzitás szerint. A csoportosítások közül ez utóbbinak van jelentősége, miszerint megkülönböztetünk: • kis intenzitású szórófejeket – 2…5 mm/h, • közepes intenzitású szórófejeket – 5…15 mm/h, • nagy intenzitású szórófejeket – 15 mm/h fölötti. Az esőztető szórófejek feladata elsősorban a tenyészidő alatti vízpótló öntözés, de megoldható velük a műtrágyaoldat, a hígtrágya, a növényvédő szerek öntözővízzel való egyidejű kiadása, továbbá a fagyvédelmi öntözés igényeinek kielégítése is. A kézi telepítésű esőztető öntözőberendezések leggyakrabban alkalmazott szórófej típusa a billenőkaros szórófej, melynek szerkezeti felépítése az 1. ábrán látható.

A mozgatható esőztető öntözőberendezések szárnyvezetékeinek áttelepítése nagy kézi munkaerőt igényel, ezért világszerte előtérbe kerültek a gépi mozgatású szárnyvezetékek. Ezek egyik csoportja álló helyzetben, a másik csoportja a berendezés folyamatos mozgása közben öntöz, ezért az utóbbi berendezéseket járvaüzemelő öntözőgépeknek is szokás nevezni. Az üzemeltetés és a kiszolgálás egyszerűsége, a területhez és a termelési folyamatokhoz való rugalmas alkalmazkodása miatt ezek a berendezések világszerte közkedveltek, különösen az úgynevezett csévélhető és a többtámaszú öntözőgépek.

Stabil öntözőberendezések Az öntözőberendezések sajátos csoportját alkotják a stabil berendezések, amelyeknél a berendezés minden eleme helyhez kötött. Stabil öntözőberendezésekkel általában a magas beruházási költség miatt ültetvényeket öntöznek. Napjainkban főleg a mozgás közben üzemelő öntözőberendezéseket alkalmazzák. Ezek a következő típusok lehetnek: • csévélhető berendezések, • körbenjáró berendezések (Center Pivot rendszerű), • frontális mozgású berendezések (Lineár). A csévélhető berendezések közös jellemzője, hogy a víznyerési helytől a szórófejig hajlékony tömlőben vezetik a vizet, öntözés közben a tömlő folyamatosan egy dobra csévélődik, ezeket szokás csévélhető dobos öntözőberendezéseknek is nevezni (2. ábra). A gyakorlatban alkalmazott csévélhető berendezések 50–100

2. ábra – Csévélhető öntözőberendezés

1. ábra – A billenőkaros szórófej szerkezeti felépítése

A kézi telepítésű öntözőberendezések sajátos alkalmazási módja az, hogy a berendezést az öntözési idény kezdetén „idénystabil módon” kitelepítik, „rátelepítik” az öntözendő területre, és csak az utolsó öntözés után távolítják el. Ebben az esetben nagyobb beruházási igénnyel kell számolni.

m közötti munkaszélességű, rendszerint max. 500–600 m hosszúságú sávokat öntöznek. A csévélhető berendezések részeik, szerkezetük és működésük tekintetében alapvetően nem különböznek egymástól. A gépek kerekes alvázból, azon elhelyezett csévélődobból, műanyag tömlőből, szórófejkocsiból, hajtóműből, biztonsági és szabályozó kiegészítő berendezésekből állnak. Különbség inkább a méretekben, az üzembiztonságban, a gyártás színvonalában és a kezelési, kényelmi segédeszközök választékában mutatható ki. A csévélhető berendezésekkel az öntözés nagyon rugalmasan valósítható meg változó alakú és méretű területeken. A tömlő végén lévő szórófej helyett megfelelően méretezett öntözőkonzol is alkalmazható, amelyen igény szerint szórófejek, vagy felületi öntözésre alkalmas vízadagoló elemek helyezhetők


el. Ezzel a megoldással kisebb cseppmérettel valósítható meg az öntözés, amely ennek köszönhetően kíméletesebb is. A körbenjáró berendezésekre jellemző, hogy a néhány tíz métertől a néhány száz méterig terjedő hosszú csővezeték egymástól 25–55 m távolságban elhelyezett kocsikon (tornyokon) nyugszik. A vezeték egyik vége a vízkivitelhez rögzített, amely körül az óramutató járásához hasonlóan körben jár, és folyamatos mozgás közben öntöz (3. ábra). A berendezések szabadmagassága általában 1,5–5 m, ezért például kukorica vagy akár ültetvények öntözésére is alkalmasak. A kocsik mozgatása egyedi hidraulikus vagy elektromos motorral történik, a vezeték egyenesben tartását, a haladási sebesség stabilitását és az üzemelés biztonságát automatikus rendszer ellenőrzi és vezérli. Alkalmazási körét a talajtípus nem korlátozza. A

3. ábra – Körforgó (Center Pivot) öntözőberendezés

domborzat és a lejtési viszonyok alakulása a kocsik távolságát és darabszámát befolyásolja, amit rendszerint a gyártó tervezőirodája határoz meg az alkalmazási hely adottságainak ismeretében. A korszerű gyártmányok 15% terepesésig alkalmazhatók. A vízadagoló elemek méretezése és elrendezése a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaival összhangban történik számítógépes program segítségével. A víz nyomása szempontjából a berendezések kis nyomásúak (1–2 bar) vagy közepes nyomásúak (5–6 bar) a felhasználó lehetőségeitől függően. A modern körbenjáró berendezések nemcsak kör alakú terület öntözésére alkalmasak, mert az utolsó kocsihoz egykarú konzol csatlakozik, amely csak akkor öntöz, amikor a vezeték a kört burkolő négyzet sarkainak irányába érkezik, ezt szintén speciális program vezérli. A vízborítás egyenletessége igen jó, és egy menetben kis víznorma is kiadható, ezért ezek a berendezések az öntözővízzel folyékony műtrágyák és bizonyos növényvédőszerek kijuttatására is alkalmasak. Egy körülfordulás alatt mintegy 20–30 mm csapadék kiszórása biztosítható. Ennek megfelelően a kívánt vízigény a körülfordulások számával is szabályozható. A frontálisan mozgó berendezés (Lineár) szerkezeti kialakításban az előzőhöz hasonló (4. ábra), de nem körpályán, hanem a csővezeték tengelyére merőleges irányba halad és folyamatosan öntöz. Az üzemeltetése teljesen automatizált, egyes típusok hidránsról, mások nyílt csatornáról üzemeltethetők. Az iránytartás többféle módon oldható meg: • barázdával,

4. ábra – Lineár öntözési rendszer

• külső vezetékkel, • földkábellel, • GPS navigáció segítségével. A frontálisan mozgó öntöző rendszer csak szabályos, téglalap alakú, felszíni akadályoktól (fa, bokor, elektromos távvezeték, oszlopsor stb.) mentes, egyenletes területen működtethető. Egyoldali betáplálás esetén a 400–500 m-es vezetékek hosszának növelése sem hidraulikai, sem szilárdsági szempontból nem tanácsos. Kétoldali betáplálásnál a vezetékhossz elérheti az 1000–1100 m-t is. Működtetéséhez – a mérettől függően – 90–220 kW teljesítményű dízelmotorokat alkalmaznak. A lineár öntözőberendezések gyakorlatilag minden talajtípuson jó munkát végeznek. Frissen szántott, laza, kötött talajokon azonban előfordulhat, hogy a járókerekek megcsúsznak, ezért meg kell várnunk, amíg a talaj megszikkad. Ez azonban csak szélsőséges esetekben fordul elő, hiszen az esetek nagy többségében elmunkált, tömörített talajon öntözünk, ahol alacsonyabb víznormával kell dolgoznunk, vagy nagyobb víznormával már a növénnyel fedett terület ülepedett talaját kell öntöznünk. Dr. Kovács Zoltán NYF - MATI

9


A napraforgó és a szója deszikkálása Glyfos, Glyfos® Dakar és Mission készítményekkel – AKCIÓK! A napraforgó és szója termesztés jövedelmezőségét számos dolog befolyásolja. A cikk írásakor a napraforgónál 112.000 Ft/ tonnás, a szójánál 101.000 Ft/tonnás felvásárlási árral számolhatnak a termelők. Az előrejelzett terményárak is módosíthatják a deszikkálási kedvet, de a tenyészidőszak vége felé jellemző időjárási tényezők határozzák meg alapvetően a napraforgó és szója deszikkálási igényét. Ezen kívül a termelők döntése a gyomirtás hatékonyságától, a kórokozók által okozott fertőzésektől is függhet (1. ábra), azonban az intenzíven gazdálkodók rendszeresen elvégzik az állományszárítást. A zöldítés program bevezetésével sokan először vetettek szóját. Felhívjuk ezen partnerek figyelmét, hogy az esetlegesen gyomos szójaállomány igen megnehezíti a betakarítást. A deszikkálásra egyaránt alkalmazhatunk felszívódó és kontakt készítményeket is. A Cheminova Magyarország Kft. mindkét megoldásra tud ajánlani termékeket. A cég felszívódó glifozát hatóanyagú készítményei a folyékony Glyfos (360 g/l glifozát – 480 g/l glifozát-izopropilamin só) és a szilárd halmazállapotú Glyfos®Dakar (680 g/kg glifozát – 748,4 g/kg glifozátammónium só), amelyeket a napraforgón és szóján kívül az engedélyokiratban megadott más szántóföldi kultúrák (kuko-

rica stb.) állományszárítására is fel lehet használni. A technológia előnye, hogy a kijuttatott glifozát hatóanyag a növénybe felszívódik és a növény teljes, egyöntetű száradását eredményezi. Az alkalmazás során figyelembe kell venni, hogy a hatástünetek a kijuttatást követő 7–14 nap múlva jelentkeznek (hűvös, esős időben a glifozátok lassabban hatnak), ezért Glyfos vagy Glyfos®Dakar-ral történő állományszárítást a felgyomosodott – főként évelőkkel (fenyércirok, mezei acat, nád) fertőzött – területeken, mélyebb fekvésű, nyirkosabb helyeken, illetve az átlagosnál csapadékosabb évjáratok esetén kimondottan javasoljuk. A Glyfos® Dakar formulációját tekintve fehér színű, 1 mm-es átmérőjű, hengeres granulátum (2. ábra), amely szilárd tulajdonságából adódóan számos előnnyel rendelkezik: • kiváló logisztikai paraméterek (kisebb szállítandó mennyiség), • kiváló raktározhatóság (-18 és 54 °C közötti tartományban, hatóanyag veszteség nélkül), • habosodás nélkül rendkívül gyorsan és tökéletesen oldódik, • oldódás után nem ülepszik, • nem porzik, • nincs kiömlési és elfolyási veszteség.

2. ábra – Glyfos® Dakar – a szilárd glifozát

1. ábra – Diaporte fertőzés napraforgóban, 2011. augusztus 17.

10

A Glyfos vagy Glyfos® Dakar-ral napraforgóban a deszikkálás a kaszatok 20–30%os nedvességtartalmánál, a tányér és a felső szárrész citromsárgára színeződésekor szükséges. Szójában a hüvely sárgasárgásbarna elszíneződését követően alkalmazhatók, amikor a szója babszemek nedvességtartalma 30% körül van. Gyommentes állományban a Glyfos dózisa 3 l/ha, míg a Glyfos Dakart 1,5 kg/ha


dózisban alkalmazzuk. Gyomokkal erősen fertőzött területen a Glyfos dózisa 4 l/ha, a Glyfos Dakart pedig 3 kg/ha dózisban lehet alkalmazni, de átlagos területen mindkét készítmény esetében a középdózist vegyük figyelembe.

(200 g/l diquat – 373,6 g/l diquat-dibromid) ajánlja. A Mission a napraforgón és szóján kívül borsó, mustár, olajretek, vetőburgonya, magrépa, lucerna stb. lombtalanítására is engedélyezett. A készítmény hatása gyors.

A szigorított technológia betartásának megkönnyítéséhez a Cheminova Magyarország Kft. a deszikkálási akciójában minden 20 kg (2 zsák) Glyfos Dakar vásárlása esetén 1 l Dropmax-ot (elsodródás gátló) ad ajándékba. A glifozát hatóanyag 15–25 °C között és magas páratartalom mellett a leghatékonyabb. Glifozáttal történő deszikkálást a vetőmagtermesztésben nem javasoljuk. Napraforgóban és szójában kizárólag szántóföldi géppel (hidas traktorral) juttathatók ki. Javasolt permetlé 150–250 l/ ha, de erős állományban az alsó szintek jobb eléréséért mindenképpen magas lémennyiséget alkalmazzunk. Elsodródás gátló készítmény alkalmazása földi gépes kijuttatás mellett is kötelező! A napraforgó és szója kontakt készítménnyel történő deszikkálására a Cheminova Magyarország Kft. a Mission-t

Napraforgóban a kaszatok 25–30%-os nedvesség tartalmánál juttassuk ki. Szójában a tervezett betakarítás előtt 4–6 nappal végezzük el a kezelést. Hatását az időjárás kevésbé befolyásolja, mint a glifozátokét, amelyeknél a kijuttatást követő tartós eső esetén akár visszanedvesedés is történhet. Használatával jelentős szárítási költség takarítható meg. Teljes deszikkáló hatásának köszönhetően az esetlegesen jelen lévő gyomokat is elpusztítja, az évelő gyomok leveleit leperzseli, így a gyomos táblákon is megkönnyíti a betakarítást. Mivel a kultúrnövény szárát is leszárítja, így a betakarítás utáni talajművelést is segíti.

ÚJ DESZIKKÁLÓ SZER napraforgóban és szójában

A Mission-ös kezeléssel a további gombafertőzések megelőzhetők és a madárkártétel is csökkenthető, így alkalmazásával több termést lehet betakarítani a területről. Napraforgóban és szójában földi és légi kijuttatással egyaránt alkalmazható. Ajánlott dózisa napraforgóban 2,0 l/ha, szójában 2,5 l/ha, a javasolt lémennyiség földi gépes kijuttatásnál 300–400 l/ha, légi kijuttatásnál 50–60 l/ha. A deszikkálás hatékonyságát fokozhatjuk a legújabb fejlesztésű multifunkciós hatásfokozó és habzásgátló, a Superspray (0,2–0,3 l/ha) hozzáadásával.

A Cheminova Magyarország Kft. deszikkálási akciójában minden 20 liter Mission vásárlásához 2 liter Superspray-t ad ajándékba! Rácz Tibor

Cheminova Magyarország Kft.

Deszikkálási akció! GLYFOS

KÜLDETÉS TELJESÍTVE

DAKAR Tudta, hogy már hidas traktoros deszikkálásnál is kötelezô az elsodródás gátló alkalmazása?

Gyorsan szárít

20 kg (2 zsák) Glyfos Dakar mellé ajándékba adunk 1 l Dropmax elsodródás gátlót.

www.cheminova.hu

11


Az energiatakarékos terményszárítás Technológiai fejlesztés, különös tekintettel az állományszárításra A mesterséges állományszárítás már több évtizedes múltra tekint vissza. Alapelve a kultúrnövény tenyészidejének lerövidítése oly módon, hogy terméskiesés ne következzen be, viszont az idő előtt betakarított Az érésgyorsítás (állományszárítás) célja, jelentősége A kukorica betakarításának megkönnyítésére az érésgyorsítás érdekében a betakarítás előtt különböző vegyszereket használunk az állomány szárítására. Az állományszárítás vagy más néven deszikkálás a napraforgó-termesztéssel ellentétben a kukoricatermesztésben még viszonylag ritkán alkalmazott technológiai elem. A kukoricára jellemző, hogy természetes érési folyamata rendszerint hosszan elhúzódik. A növény biológiai adottsága, hogy a termés egy növényen sem egyszerre érik be. Az időjárási viszonyok, a talaj heterogenitása, a domborzati különbségek miatt, általában a táblán belül sem egyöntetű az érés. Korai betakarítás esetén, ha az már akkor megkezdődik, amikor még sok növény túlságosan zöld és a magvaknak magas a nedvességtartalma, akkor a sérült, tört szemek aránya nő és egyéb gombafertőzések veszélye fokozódik. A többszöri szárítás és tisztítás pedig jelentősen növeli a költségeket. A későre halasztott betakarításkor az először beérett magvak egy része a rágcsáló- és szélkárosítás miatt veszendőbe mehet. Az elhúzódó érési folyamat során pedig a nagy valószínűséggel fellépő esős időjárás a termésben igen súlyos minőségromlást okozhat. Gyakran teljesen zöld gyomnövények találhatók a már érő, vagy beérett növények között. Ha nagy tömegben vannak jelen, gyomirtó hatású állományszárítás nélkül teljesen lehetetlenné tehetik a betakarítást. Különösen csapadékos időjárás esetén a különböző gombabetegségek jelentős mennyiségi és minőségi veszteséget okozhatnak. A deszikkáló, érésgyorsító szerek blokkolják a fertőzéseket és megállítják a betegségek továbbterjedését. Mivel a kezelést követően mind a gazdanövény, mind a fitopatogén gomba sejtjeinek életfolyamatai hamarosan leállnak, a különböző kórokozók további kárt már nem okoznak. A magvak utóérése is biztosított, így a termés beltartalmi értékei javulnak. Összefoglalva, a kukorica érésgyorsításának céljai: • A szárítási költség csökkentése. • Időzíthető, korábbi betakarítás, magasabb átvételi ár reményében. • Egyenletes, homogén érettségű állomány kialakítása a könynyebb betakarítás, kisebb szemveszteség érdekében. • A növényi kórokozók által okozott kár csökkentése, lokalizálása. • Vetésforgó elősegítése kukoricabogárral fertőzött területen. • Időben történő talajelőkészítés őszi búza vetéséhez. • Gyomnövények gyérítése a könnyebb betakarítás végett. • A fagykár megelőzése, csökken a tört és csírasérült szemek aránya.

Érésgyorsításra, deszikkálásra alkalmazható készítmények Az érésgyorsításra alkalmazható készítményeket két nagy csoportra oszthatjuk: 1.) Érésgyorsító, regulátor-típusú szerek: A készítmények a növények természetes érési folyamatait gyorsítják fel, a növények belső etilénszintézisén keresztül fejtik ki hatásukat, a természetes sejtöregedést gyorsítva. Ennek köszönhetően előbb következik be a termés biológiai érettsége. A kukoricában a dimetipin hatóanyagú készítmény engedélyezett, amelyet 40–50%-os szemnedvességi állapotnál kell légi úton kijuttatni (a biológiai érettség kezdetén) 70–90 l/ha vízmennyiséggel, finom cseppmérettel, hogy a permetlé-fedettség minél jobb legyen. A re-

12

termény nedvességtartalma minél kisebb legyen. Az alacsony víztartalomnak köszönhetően kevesebb fűtőanyag felhasználásával olcsóbban végezhető a learatott termény betárolás előtti szárítása. gulátor típusából adódóan elhanyagolt, gyomokkal teli táblában nem alkalmazható. 2.) Gyomirtó-típusú készítmények: A gyomirtó szerek a növények életfolyamataiban visszafordíthatatlan változásokat idéznek elő, amelyek a növény pusztulásához vezetnek, és ennek hatására veszítik el nedvességüket. Ezek levélen keresztül ható totális gyomirtó szerek, amelyek a fejlődésben lévő zöld növények fonnyadását, fokozatos sárgulását, majd a növényi szövet pusztulása következtében annak barnulását váltják ki. Alkalmazásuk akkor szükséges, ha a növényállomány gyomos, vagy ha gyors lefolyású gombabetegséggel fertőzött. Gyors hatásúak, a növényeket gyorsan leszárítják. Ilyen gyors szárító hatással rendelkeznek a diquat-dibromid hatóanyagú készítmények. Használatuk után a kultúrnövény 5–6 nap múlva betakarítható. Esőállóságuk kiváló, 15–30 perccel a kezelés után már nem mosódnak le a levél felületéről. A gyártó által javasolt kijuttatási időpontjuk, amikor a kukoricaszemek nedvességtartalma 40% alá csökkent. Kiváló hatásúak még a glifozát-izopropilamin só hatóanyag-tartalmú szerek. A készítmények száraz, meleg időjárás mellett is jól hatnak, 1–4 esőmentes óra elegendő az eredményes hatáshoz. A kijuttatás időpontja a kukoricaszemek 30–35%-os víztartalmánál a legkedvezőbb. Ebben az esetben a kezelés mindig a szárazanyag-beépülés végét jelző „fekete réteg” kialakulása után történik, így maximalizálható az adott körülmények között elérhető termésmennyiség. Totális készítmény, a magról kelő és évelő gyomnövényekre pusztító hatású.

A készítmények kijuttatásának módja Az állományszárítás csak légi úton hajtható végre, ami természetesen bizonyos veszélyekkel jár együtt. A légi növényvédelem a kijuttatott permetszer elsodródása miatt veszélyes, de kellő odafigyeléssel, lekiismeretes munkavégzéssel a károkozás elkerülhető, ill. minimálisra csökkenthető. Napjainkban a heterogén birtokszerkezet nem kedvez a légi munkáknak, mivel a kisméretű táblák miatt nehéz a repülőgépes munkák szervezése, lebonyolítása. A légi úton történő kezelés során törekedni kell a környezet és egyéb kultúrák megóvására, az elsodródás elkerülésére. Cseppnehezítők alkalmazásával az elsodródás is minimálisra csökkenthető. Felhasználható az akrilamid polimer + paraffinolaj és a polivinil-polimer hatóanyagú cseppnehezítők, amelyek felhasználása deszikkáláskor kötelező, rendre 0,1%-os koncentrációban és 30–120 ml/100 l permetlé dózisban. Gyomirtó, lombtalanító és lombleszárító, valamint érésgyorsító készítmény kijuttatása védett természeti terület felett tilos! Más területek felett ezen készítmények kizárólag megfelelő technológiával és a permetlé elsodródását gátló adalékanyaggal juttathatók ki. A készítmények hatására nagy átmérőjű permetlécseppek képződnek. Javaslatok az elsodródás megelőzésére légi kijuttatáskor: • Durva cseppképzéssel, irányított permetezéssel történő kijuttatása. • Kötelező a cseppnehezítő alkalmazása. • A kijuttatást kerülni kell inverzió esetén. • Érzékeny növénykultúráktól biztonsági sávot kell hagyni a szélirány és a szélsebesség figyelembevételével. • 10 ha-nál kisebb táblák nem kezelhetők. Az érésgyorsító, deszikkáló készítmények alkalmazásának továb-


bi feltétele, hogy a kijuttatás során a készítmény engedély okiratának, valamint a légi kijuttatásra vonatkozó előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Mivel a készítmények kontakt hatásúak, kijuttatáskor biztosítani kell az elsodródás-mentes alkalmazást. Permetezésre lehetőleg csak a kora reggeli és a késő délutáni alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom mellett kerüljön sor.

A betárolás előtti szárítás jelentősége A kukorica betakarítás utáni tárolása 14%os nedvességtartalom felett nem biztonságos. Ennek egyik oka, hogy nagyobb nedvességtartalom esetén a magvak élettevékenysége tovább folytatódik, az enzimek lebontják a vegetáció során beépült tartalék tápanyagokat. A magas nedvességtartalom másik káros hatása, hogy azok a gombák, amelyekkel a magvak a szántóföldön fertőződhetnek, élettevékenységüket a raktározás során is folytatni tudják. Ezért a szemes termények biztonságos tárolásának feltétele az állományszárítás mellett, hogy a tárolás előtt a magvak és a rajtuk előforduló gombák élettevékenységét egyaránt megszüntessük. Erre szolgál a terményszárítás, mint az egyik legismertebb értékmegőrző tartósítási technológia. A szárítás lényege, hogy az enzimműködést a szemekben, valamint a szemek felületén elhelyezkedő mikrobák élettevékenységét a nedvességtartalom 14% alá történő csökkentésével leállítsuk. A szemestermények megfelelő nedvességtartalma nemcsak a romlásmentes és a lehető legkisebb veszteségű tárolás, hanem a felhasználásuk szerinti továbbkezelés és a feldolgozás-technológia miatt is fontos minőségi követelmény. A szárított anyag beltartalmi értékmódosulásának jelentősége a termény további felhasználási módjától függően más-más elbírálás alá esik. A mezőgazdaságban a szárított szemes termények túlnyomó többségét képező kukorica legjelentősebb hányadát takarmányozásra használják, ez igényli a legnagyobb szárítási kapacitást. Bár kétségtelen, hogy a szemes kukorica elsősorban mint keményítőtakarmány jön számításba, de nagy tömegénél fogva jelentős fehérjemennyiséget is képvisel. Ismerve a fehérjetakarmányok hazai árszintjét, nem hagyható figyelmen kívül a szárított kukorica emészthető fehérjetartalmának alakulása sem. Takarmányozási szempontból a fehérje-értékesülés terén néhány, korlátozott mennyiségben megtalálható aminosavnak (cisztin, lizin, metionin) van meghatározó szerepe. Ezért nem közömbös a szárítás szakszerű elvégzése, a negatív irányú beltartalmi értékváltozások elkerülése.

A szakszerűség és az energiatakarékosság összehangolása A szemestermény-szárítási és -tárolási műveletek legfontosabb célja a termény beltartalmi értékei megóvásának az energiatakarékossággal való összeegyezteté-

se, mindemellett a környezetszennyezés elkerülése. Jelenleg a kukoricaszárítás mind a mennyiségi, mind pedig a fajlagos energiafelhasználást illetően rendkívül nagy hőenergia-igényt jelent, és valószínűleg a jövőben is a kukorica fogja lekötni a legnagyobb szárítókapacitást. A kukoricaszárítás energetikai problémáit és nehézségeit elsősorban a kukorica sajátos vízleadási tulajdonságai, valamint a magas nedvességtartalom okozza. Ezen belül azonban az energiafelhasználás megoszlása, ill. nagysága számos egyéb körülménytől is függ, amelyek észszerű

Ebből a célból dolgozták ki az ellenáramú szárítókban a részleges, a két- ill. háromszori légátvezetés, ill. a recirkulációs megoldásokat. Ezek lényege, hogy a szárítólevegő a szárítózónát nagyon alacsony nedvességtartalommal és magas hőmérsékleten hagyja el, ezért célszerű annak újbóli felhasználása. Bár ezek a megoldások a hagyományos eljárásokhoz viszonyítva növelik a szárítás hatásfokát, ám a terménykímélő szárítás követelményeinek mégsem tudnak maradéktalanul megfelelni. Újabban alkalmazott módszer a dryeration-eljárás, amelynek a lényege az, hogy 1–23%-kal a tárolási nedvességtartalom felett fejezik be a szárítást, majd a terményt pihentetik, ez idő alatt pedig a leadott (kiizzadt) víz a környezeti levegővel való átszellőzés következtében távozik. További energiamegtakarítás ill. a felületen a környezetnek átadott hőmennyiség mérséklése érhető el a szárítóközeget vezető csatornák falának hőszigetelésével. Az egyes szigetelési eljárások előnye a hőszigetelt felületek nagyságától, a szigetelőanyag minőségétől, fajtájától függően változó. Az így megtakarítható hőveszteség minimum 3%.

befolyásolásával az energiafelhasználás mértéke is szabályozható (időjárási jellemzők, a szárítóközeg kihasználása, szárítási hőveszteségek stb.). A folyékony szénhidrogének árának jelenlegi szintje és feltehetően annak további emelkedése a termelési költségeket jelentős mértékben növeli. Ezért kiemelt feladat a szárítási folyamat energiafelhasználásának csökkentése. A szárítás energiafelhasználásának csökkentésére, ill. a folyamat energetikai fejlesztésére több lehetőség kínálkozik. A probléma mind a biológiai, mind a műszaki oldal számára jelentős feladatokat ad, megoldására alapvetően öt lehetőség kínálkozik:

4.) Olcsóbb hőenergia-források hasznosíthatóságának kidolgozása: Például szalma, kukoricaszár, napraforgóhéj, erdőgazdasági hulladékok stb., amelyek az eddigi, szénhidrogénnel történő hőelőállításhoz képest a költségeket értékelhetően csökkentik. Bár az ilyen égetőberendezések előállítási és beszerzési költsége valójában nagyobb, mint a hagyományos módszereké, de a hosszabb távon realizálható jelentős költség- és energiamegtakarítás mégis felveti e lehetőség megvalósítását. Természetesen az sem közömbös, hogy ezek az előnyök csak mennyiségileg elegendő tüzelőanyag-ellátás esetén érvényesíthetők.

1.) Alacsony nedvességtartalmon betakarítható hibridek előállítása: Itt problémát jelent, hogy a hosszabb tenyészidejű hibridek adják a több termést, ezek pedig biztonságosan, általában csak magas nedvességtartalommal takaríthatók be. Így ennek alapján a rövidebb tenyészidejű és egyszerűbb vízleadási mechanizmussal rendelkező hibridek nemesítése a cél. A korai fajták arányának növelése, az érési időpontok szeptember-október hónapokra hozása a szárítás energiaszükségletét már önmagában is csökkenti. Másrészt jelentős nemesítési feladat, hogy olyan növények kerüljenek köztermesztésbe, amelyek a csövet az érés előrehaladottabb állapotában is képesek megtartani.

5.) Kis energiaráfordítással szárítható hibridek előállítása és termesztése: Ez csak a műszakiak, a nemesítők és a termesztők közös, összehangolt munkája révén valósulhat meg. A szárítóberendezések termodinamikai hatásfokának javítása és az energiatakarékosan szárítható hibridek szárítása révén jelentősen csökkenthető az egységnyi vízmennyiség elvonásához szükséges hő mennyisége, ami jelentős energiamegtakarítást eredményez. Tendenciaként jelentkezik, hogy a jól száradók többsége az alacsony, míg a rosszul száradók általában magasabb FAO számúak. Ebből azonban nem vonható le az a következtetés, hogy a FAO szám növekedésével nő a szárításhoz szükséges energiaráfordítás, mert a rosszul száradók között is van 100-199 és 300-399 FAO számú hibrid, míg a jól száradók közé is került 400–499, sőt még 500–599 FAO éréscsoportba tartozó hibrid is. RJ

2.) Betakarítás előtti állományszárítás, deszikkálás a szántóföldön: A fentiekben ismertetettek szerint. 3.) A szárítóberendezések hatásfokának javítása, a jó hatásfokú szárítók elterjesztése:

Folytatás a következő számban!

13


Az almatárolás során előforduló veszteségekről A tárolásra való felkészülés tulajdonképpen már a termesztés során megkezdődik. Az ápolási és betakarítási munkákat úgy kell irányítani, hogy a beérett gyümölcs alkalmassá váljék a hosszabb idejű eltartásra. Azonban bármennyire is gondosak vagyunk, a tárolás ellenőrzése során gyakran tapasztaljuk az egészségesen betárolt gyümölcsök fokozatos minőségromlását. Az alma tárolása során bekövetkező minőségromlásnak két csoportja különíthető el: apadási veszteségek (csak megfelelő szüreti idő-, és fajtamegválasztással, a megfelelő hőmérséklet és relatív páratartalom kialakításával tudjuk csökkenteni), romlási veszteségek (élettani betegségek következtében beálló veszteségek és gombás betegségek károsításából eredő veszteségek). Az apadási veszteségek tulajdonképpen a tömegcsökkenésből eredő minőségi és mennyiségi károsodások. A tárolóban már csak a tárolási hőmérséklet, a relatív páratartalom és a légösszetétel megválasztásával tudjuk befolyásolni. A gyümölcs apadási vesztesége fóliás takarással csökkenthető. A taplófoltosság a gyümölcs húsában lévő szigetszerű elbarnulás, amely 2–3 mm átmérőjű, kerek, határozott szegélyű, gyümölcshúsba mélyedő barna folt. Az almafajták eltérő fogékonyságúak, a betegség a Baldwin és a Golden Delicious fajtán a leggyakoribb. A betegség okát a nem megfelelő víz- és tápanyagellátásban kell keresnünk. Különösen a mész hiánya idézheti elő, ám egyes nagyobb gyümölcsök is hajlamosak a taplófoltosságra. Védekezésként kalciumnitrátos permetezés javasolható. A héjbarnulás a tárolóban leggyakrabban a tárolási idény végén vagy a hosszan tartó szállítás során keletkezik. Héjbarnulások elsősorban a gyümölcs kevésbé érett oldalán képződnek. Az időelőtti héjbarnulás azonban már akkor fellép, amikor az alma zöld színe még nem ment át sárgába. Az érzékeny fajtákon, mint pl. a korai szüretelésű Starkingon gyakran 30–40%-ban is károsít. Míg a héjon szabálytalan alakú, nagy kiterjedésű foltok keletkeznek, addig a gyümölcs húsa legtöbbször egészséges, és csak ritkán, súlyos esetben barnul meg a héj alatti szövetek néhány sejtsora. A betegséget a kiáramló aromaanyagok okozzák, amelyek szellőzés hiányában a gyümölcsöt károsítják. Főképpen a túlérett, magas hőmérsékleten tárolt, illetve szállított, vagy a polietilén fóliába csoma-

14

golt gyümölcsökön jelentkezik. Megelőzésének legfontosabb módja az alacsony hőmérsékleten, szabályozott légtérben történő tárolás. Normál tárolás esetén a szellőztetésről gondoskodni kell. Hosszan tartó szállításnál a gyümölcsök közé szagtalan ásványolajjal átitatott papírcsíkokat célszerű elhelyezni. A húsbarnulás szállítás és tárolás során jelentkező betegség. Először a héj és edénynyalábok közötti részek károsodnak. A betegség előrehaladtával az elbarnulások a héjra is átterjednek. Ilyenkor a héj könnyen lehántható az almáról. A magház csak a betegség utolsó szakaszában barnul meg. A betegség előrehaladása során a savak erősen csökkennek, növekvő mértékben etilalakohol és acetaldehid képződik, fokozódik a széndioxid leadása, gyorsabb a légzés. A betegség oka a gyümölcs túlérettsége. Általában a nagyobb alma húsa gyorsabban barnul meg, ezért tárolásra a 60 mm alatti gyümölcsök ajánlhatók. Üvegesedéskor a beteg almában a szállítónyalábok környéke üvegesen áttetsző. Oka termesztési és időjárási tényezőkre vezethető vissza. A szüret idején keletkező üvegesedés gyors betárolással és lehűtéssel megakadályozható, sőt ilyen gyakorlattal az üvegesedés a tárolóban „fel is szívódhat”. A lenticella foltosság igen jelentős betegség, már a szüret előtt, a fákon lévő gyümölcsön megjelenik. Általában a gyümölcs színesebbik oldalán? a héjon, a lenticellák körül 2-3 mm átmérőjű kerek, határozott szegélyű, enyhén bemélyedő sötétbarna vagy fekete foltok láthatók. A folt közepén a kifehéredett lenticella jól megfigyelhető, a gyümölcshúsban nem észlelhetők elváltozások. A Golden Delicious és más világos héjú fajtákon előfordul, hogy a paraszemölcsökön piros pontok vagy gyűrűk keletkeznek. Gyakori, hogy a tárolás során ezeken a foltokon másodlagos gombás fertőzés következtében rothadás lép fel. A betegség fő előidézője a nem megfelelő vízháztartás és a nagy gyümölcs. A Jonathan foltosság a lenticella foltosság egyik típusa, melynek legfontosabb gazdanövénye a Jonathan, de más, piros gyümölcsű almafajtákon is előfordulhat. Jellemzője, hogy a foltok nem csak a lenticella körül, hanem a gyümölcshéjon bárhol jelentkeznek és összeolvadva szabálytalan foltok alakulnak ki. A betegség oka a kalciumhiány. Ezt egyrészt az ionantagonizmus miatti nagy, oldható kálium- esetleg magnéziumtartalmú talaj idéz-

heti elő. Másrészt kiválthatja a többéves, nagy adagú káliumtrágyázás a savanyú talajokon, mivel a növény által felvehető kalciumtartalmat számottevően csökkentheti. A kalcium felvételét az időjárás is befolyásolja. Szárazság esetén a növény tápanyagfelvétele csökken, ilyenkor a korábban kifejlődött növényrészekből az újonnan növekvők felé áramlik a legtöbb tápanyag, kivéve a kalciumot, melynek eredményeképpen a gyümölcs sejtfalak közötti pektinrétegében kalciumhiány áll elő. Megfigyelések és vizsgálatok szerint a betegség gyakoribb a nagy gyümölcsökön. A szedési érettségkor szüretelt gyümölcsöket a betegség kevésbé károsítja, mint a későn szüretelteket. A magas hőmérsékleten tárolt gyümölcs gyorsabban öregszik, ezért a betegség jobban károsítja. A szabályozott légtérben történő tárolás csökkenti a foltosodást. Szükség esetén pedig javasolható a gyümölcskötődés után néhány alkalommal kalciumtartalmú szerrel történő permetezés. A magházpenészedést több gombafaj is okozhatja. Az alma magháza először enyhén, majd sötétebben elbarnul, később a gombaszövedék pókhálószerűen beborítja, végül a betegség belülről kifelé terjedve teljesen elpusztíthatja a magházat. Nagyon ügyelni kell a kíméletes szüretre, mivel a gomba behatolási pontjai a sebzések és sérülések. Kártételének mértéke azonban az időjárásnak is függvénye. A lenticella rothadást keserű rothadásnak is neveznek, a Gloeosporium album nevű gomba okozza, amely hosszú tárolás esetén a Golden Delicious fajtán károsít. Az ültetvényben fertőzött gyümölcsön általában a lenticellából kiinduló kerek, világosbarnától sötétbarnáig terjedő folt látható. A kórokozó már a vegetációs idő során behatol a gyümölcsbe, és a tárolás után aktivizálódik. A tárolóban az egészséges gyümölcsöket már nem támadja meg, ezért van különösen nagy jelentősége a betegség megelőzésének. A szedés utáni védelem a gyors betárolásra és a gyümölcsök alacsony hőmérsékleten való tárolására szorítkozik. A szürkepenészes rothadás térségünkben az egyik legjelentősebb tárolási betegség, kórokozója a Botrytis cinerea gomba. A gyümölcsön két tünettípusa figyelhető meg. Az egyikre a csésze körüli rothadás a jellemző. Ilyenkor a csésze körül kis kiterjedésű, 8–10 mm átmérőjűenyhén bemélyedő rothadás látható, amely később beszárad és berepedezik. Az elpusztult


csĂŠszetĂĄjĂŠkon a gyĂźmĂślcs hĂşsa nem rothad, csupĂĄn a hĂŠj ĂŠs az alatta levĹ&#x2018; szĂśvetek halnak el. A mĂĄsik tĂźnettĂ­pus jellemzĹ&#x2018;je a teljes gyĂźmĂślcsrothadĂĄs. Ilyenkor a sebzĂŠstĹ&#x2018;l, a kocsĂĄnytĂłl vagy a csĂŠszĂŠtĹ&#x2018;l kiindulĂł, majd az egĂŠsz gyĂźmĂślcsre kiterjedĹ&#x2018;, barna rothadĂĄs lĂĄthatĂł. A rothadĂł gyĂźmĂślcs rugalmas ĂĄllomĂĄnyĂş, hĂşsa barnĂĄra szĂ­nezĹ&#x2018;dik. SzedĂŠskor, szĂĄllĂ­tĂĄskor ĂŠs tĂĄrolĂĄskor a sĂŠrĂźlĂŠseken ĂŠs a kocsĂĄnyon keresztĂźl jut a gyĂźmĂślcsbe. A kĂłrokozĂł a gyĂźmĂślcsĂśk ĂŠrintkezĹ&#x2018; pontjain is ĂĄtterjedhet egyik gyĂźmĂślcsbĹ&#x2018;l a mĂĄsikba. Emiatt a tĂĄrolĂłban gĂłcokban ĂŠszlelhetĹ&#x2018; a rothadĂĄs. A gyĂźmĂślcsĂśk gyors betĂĄrolĂĄsa ĂŠs lehĹątĂŠse, valamint a gĂĄztĂĄrolĂĄs a megbetegedĂŠs mĂŠrtĂŠkĂŠt jelentĹ&#x2018;sen csĂśkkenti. A trihotĂŠciumos rothadĂĄs viszonylag kis jelentĹ&#x2018;sĂŠgĹą. A kĂłrokozĂł (Trichotecium roseum) csak helytelen tĂĄrolĂĄs esetĂŠn a Venturia inaequalis varas foltjain telepszik meg, s kĂśrĂźlĂśttĂźk barna foltok jelennek meg, amelyek gyakran Ăśsszefolynak. A gyĂźmĂślcs hĂşsĂĄba sekĂŠlyen behĂşzĂłdĂł, barna, szivacsos ĂĄllomĂĄnyĂş rothadĂĄs figyelhetĹ&#x2018; meg. A gyĂźmĂślcshĂşs erĹ&#x2018;sen keserĹą Ă­zĹąvĂŠ vĂĄlik. Lenticella ĂŠs maghĂĄzrothadĂĄst elĹ&#x2018;idĂŠzĹ&#x2018; tevĂŠkenysĂŠge jelentĂŠktelen. A monĂ­liĂĄs rothadĂĄs tipikus tĂźnete a fekete alma. A gyĂźmĂślcs sĂśtĂŠtbarna, majd fekete szĂ­nĹą, ĂĄllomĂĄnya rugalmas, gumiszerĹą, hĂŠja sima, bĹ&#x2018;rszerĹą ĂŠs fĂŠnyes. E gyĂźmĂślcs pĂĄraszegĂŠny levegĹ&#x2018;ben ĂśsszeaszalĂłdik, behorpad, de akkor is rugalmas, szilĂĄrd marad. KifejlĹ&#x2018;dĂŠsĂŠhez magas hĹ&#x2018;mĂŠrsĂŠklet kell. A tĂĄrolĂłban elsĹ&#x2018;sorban azok a tĂŠtelek fertĹ&#x2018;zĹ&#x2018;dnek, amelyeket nem vittĂźnk azonnal a tĂĄrolĂłba ĂŠs nem is hĹątĂśttĂźnk le gyorsan. Nagyon fontos a kĂĄr megelĹ&#x2018;zĂŠse szempontjĂĄbĂłl, hogy csak sĂŠrtetlen, ĂŠp gyĂźmĂślcsĂśket tĂĄroljunk be. Az alternĂĄriĂĄs rothadĂĄs az egyik leggyakoribb tĂĄrolĂĄsi betegsĂŠg fekete rothadĂĄsnak is nevezik. A betegsĂŠg az alma valamennyi fajtĂĄjĂĄn elĹ&#x2018;fordul, de fĹ&#x2018;kĂŠnt a Starking, Starkrimson ĂŠs a Staymared fajtĂĄn okoz. A gyĂźmĂślcs felĂźletĂŠn a tĂźnet a lenticella, a seb ĂŠs a kocsĂĄny kĂśrĂźl jelenhet meg. A kialakulĂł foltok megkĂśzelĂ­tĹ&#x2018;en kĂśr alakĂşak, feketĂŠsbarnĂĄk, enyhĂŠn besĂźppedĹ&#x2018;k. A hĂşsban fĂŠlkĂśr alakĂş, sĂśtĂŠtbarna rothadĂĄs tapasztalhatĂł. Az ĂĄltalĂĄnos szedĂŠs ĂŠs manipulĂĄlĂĄsi szabĂĄlyok betartĂĄsĂĄn tĂşl a szabĂĄlyozott lĂŠgtĂŠrben tĂśrtĂŠnĹ&#x2018; tĂĄrolĂĄs az egyetlen tĂŠnyezĹ&#x2018;, amely a kĂłrokozĂł kĂĄrtĂŠtelĂŠt ĂŠrtĂŠkelhetĹ&#x2018;en csĂśkkenti. A penicilliumos rothadĂĄs okozĂłja a Penicillium expansum gomba, amely kĂźlĂśnĂśsen a tĂĄrolĂĄsi idĹ&#x2018; utolsĂł szakaszĂĄban kĂĄrosĂ­t. A betegsĂŠg kezdetĂŠn fĹ&#x2018;leg a penĂŠszedĂŠsi gĂłc kĂźlsĹ&#x2018; rĂŠszein fehĂŠr gombatĂśmeg jelenik meg. KĂŠsĹ&#x2018;bb a penĂŠsz szĂ­ne piros ĂŠs zĂśld hĂŠjon vilĂĄgosbarna, sĂĄrga hĂŠjon piszkos sĂĄrgĂĄtĂłl zĂśldesbarnĂĄig vĂĄltozik. Mivel a kĂłrokozĂł sebparazita, legjobb vĂŠdekezĂŠs ellene a gyĂźmĂślcssĂŠrĂźlĂŠsek elkerĂźlĂŠse.

KorszerĹą eszkĂśzĂśk â&#x20AC;&#x201C; jĂśvedelmezĹ&#x2018; ĂĄllattenyĂŠsztĂŠs

VilĂĄgszinvonalĂş Ă&#x161;J-ZĂ&#x2030;LANDI

villanypĂĄsztorok

HĂĄlĂłzati, telepes ĂŠs napelemes energiaadĂłk, zsinĂłr, szalag, szigetelĹ&#x2018;k, botok, kerĂ­tĂŠsĂŠpĂ­tĹ&#x2018; eszkĂśzĂśk VizuĂĄlis ĂŠs elektronikus fĂźljelzĹ&#x2018;k ENAR kĂśtelezĹ&#x2018; jelĂślĂŠshez, ĂŠs tenyĂŠsztĂŠsi cĂŠlokra is, szarvasmarha, juh, kecske, sertĂŠs, nyĂşl rĂŠszĂŠre Fagymentes nyĂ­lt vizĹą ĂŠs elektromos energiĂĄt nem igĂŠnylĹ&#x2018; golyĂłs ĂĄllatitatĂłk

MAGYARâ&#x20AC;&#x201C;Ă&#x161;J-ZĂ&#x2030;LANDI VEGYESVĂ LLALAT

POSTĂ N UTĂ NVĂ&#x2030;TELLEL IS SZĂ LLĂ?TUNK! 1012 Budapest, Logodi u. 22-24. 5FM t'BY &NBJMIVO[BH!IVO[BHIVtXXXIVO[BHIV

TĂŠritĂŠsmentesen visszavesszĂźk kiĂźrĂźlt ĂŠs hĂĄromszor kiĂśblĂ­tett nĂśvĂŠnyv eres gĂśngyĂślegĂŠt,valamint csĂĄvĂĄzott vet csomagolĂłanyagait. Ny

ĂŠsi akciĂłnk:

JĂ&#x161;LIUS-AUGUSZTUS KĂŠrjĂźk, vegye fel a kapcsolatot ĂŠvel ĂŠs tĂĄjĂŠkozĂłdjon a pontos Ăłl ĂŠs az ĂĄtvĂŠtel rĂŠszleteir eink listĂĄjĂĄt megtalĂĄlja a www.cseber.hu weboldalunkon.

Tel 15


Egy régi partner nyári újdonságai

Agrokerti (alma) Party A meggyszedés dandárja még javában tartott, ennek ellenére közel 200 gazda gyűlt össze július másodikán az AGROKER HOLDING Zrt. hívó szavára Fehérgyarmaton, hogy egy gépbemutatóval társított eszmecserét folytassanak az almaültetvények nyári tápanyag utánpótlási lehetőségeiről. Az alma nem egyszerűen egy gyümölcs az itt élők számára, de a megye egyik ikonná nemesült kertészeti kultúrája is. Nem csoda az a törődés és érdeklődés, amely a termesztésével kapcsolatos munkákat övezi. A tanácskozáson részt vett Kovács Károly tulajdonos, a holding igazgatóságának elnöke is. Pintér István vezérigazgató (Agroker Holding Zrt.) köszöntőjében kiemelte az almatermesztés megyében betöltött szerepét, s hangsúlyozta, hogy a holding is számos ponton kötődik az ágazathoz: több mint 100 ha-on termesztenek maguk is almát, forgalmazzák a műveléshez szükséges gépeket, berendezéseket, input anyagokat, szaktanácsadást nyújtanak, finanszírozzák a termeltetést, felvásárlást végeznek és léüzemükben sűrítményt is előállítanak. Ez a komplexitás egyben kötelezi is őket arra, hogy részt vegyenek az ágazathoz kötődő innovatív tevékenységekben és fejlesztésekben, új készítmények kipróbálásában. Céljuk a legkorszerűbb anyagokkal, eszközökkel, a legmodernebb művelési móddal kialakított költségtakarékos termelés elérése, és annak szaktanácsadóikon keresztüli átadása partnereik számára. Ezek a célok vezetik őket a hazai és nemzetközi kiállításokon való részvételek során is, és igyekeznek olyan gépeket, berendezéseket megtalálni és elhozni hazánkba, amelyek újdonságot jelentenek, megkönnyítik és ésszerűsítik a termelők munkáját, de még nem kaphatók az országban. Tóth Béla területi képviselő (Agroker Holding Zrt.) a cégcsoport legújabb szolgáltatását, az előrejelző rendszer működését mutatta be az almatermesztőknek. A jó eredmények elérésének záloga a sikeres növényvédelem. Ez csak úgy garantálható, ha a készítményeket a megfelelő időben sikerül kijuttatni. A technikai előrehaladás ma már viszonylag könnyen elérhetővé teszi egy meteorológiai állomások előrejelzésein nyugvó, kártevők mozgását is figyelő szolgáltató rendszer kiépítését. Az Agroker Holding Zrt. ezt felismerve építette ki az

16

Agrárin Kft. közreműködésével és berendezéseivel (iMETOS 200 állomások) előrejelző rendszerét. Pillanatnyilag 8 meteorológiai állomás adatait feldolgozva segítik a partner termelők növényvédelmi munkáját. Bár a gépek hálózatosan helyezkednek el megyénkben, mégsem tekinthetők igazi hálózatnak. A mérési adatok elérhetőek: http:// agrokerholding.hu/Pages/Meteorologia/. Jelenleg mintegy 12 növényfajtára rendelkeznek megfelelő növényvédelmi előrejelző programmal. Azoknak a termelőknek, akik szeretnének saját állomást létesíteni, a forgalmazóval együttműködve jutányos áron biztosítják a berendezéseket. Kószó Lajos ügyvezető (Biolchim Kft.) cége 8 éve van jelen a hazai piacon. Komplex és folyékony műtrágyákat, biostimulátorokat, mikroelemeket forgalmaznak. Az almásokba ajánlotta a Phosfik biostimulátor termékcsalád használatát, amely tagjai révén tápanyag-utánpótlásra és a növény ellenálló-képességének fokozására egyaránt alkalmas. A Phosfik lombtrágya 100%-osan felvehető formában tartalmazza a foszfort, ami a növénybe jutva indukált rezisztenciát alakít ki. (Foszforos sav alapanyagú: kisebb, gyorsabban ható molekula.) K-Bomber készítményük a betároláskori színeződést javítja magas K-tartalma révén (56%). Ajánlotta még Ca tartalmú készítményeiket is, amelyek a betárolt alma minőségének megőrzésében lehet a termelők segítségére. Hajdú András szaktanácsadó (Fitohorm Kft.) költségtakarékos, ugyanakkor hatékony lombtrágyázási technológiát ajánlott hallgatóinak. A FitoHorm (Turbo) készítményekre épülő technológia 37 ezer Ft/ha-os ajánlatába beletartoznak az őszi és a téli felkészítő kezelések is. Véleménye szerint az évi 12–14 kezeléssel tulajdonképpen biztonságot vesz a termelő. Fontos, hogy az augusztusi és a záró kálciumos bevitel nitrogénmentes formulációval történjen. A Turbó P használatakor (28-as P arány) a magas foszfor szintnek köszönhetően immunerősítő hatással is számolhatunk. A Makrosol lombtrágya használatával egyéb fontos nyomelemeket is eljuttatunk a növényhez (kálium, vas, réz, cink, bór).

Virágh Renáta területi képviselő (Jeli 2000 Kft.) szerint ma már minden almatermesztő tisztában van azzal, hogy sikeres almatermesztés tápanyag utánpótlás nélkül nincsen. A megjelentek figyelmébe ajánlotta a Csöpp Mix termékcsaládot, melyet komplex technológia keretében használt az Agroker Holding Zrt. is. Ezek közül talán a legkedveltebb a Csöpp Mix 3 készítmény, amely alkalmazása almásokban, csonthéjasoknál, szőlőben és magas bór tartalma miatt a napraforgóban is elterjedt. Természetesen ennek a sorozatnak is van Ca-bevitelt szolgáló tagja, aminek használata a tárolhatóságot javítja. Deme János szaktanácsadó (Malagrow Kft.) ismertetője szerint cége főként olyan termékek forgalmazásával foglalkozik, melyekkel piaci réseket tudnak lefedni. Fő szempontjuk az eredményesség növelése, a költséghatékony termelés elősegítése minőségi termékek révén. Úgy gondolja, már ma is látható, hogy az idén kevesebb alma lesz betárolva a tavalyinál, tehát a betárolt étkezési alma megőrzése ugyancsak fontos. A betárolás előtti nitrogén mentes kálcium bevitelhez ajánlotta a cég Calbit C készítményét, mely alkalmazását idén még 3–5 alkalommal, 2–3 l/ha dózisban javasolt. A jelenlegi nagy szárazság és a kevés gyümölcs miatti nagy hajtásnövekedés egyszerűen elvonja a növényből a kálciumot, ezért még a kielégítő kálcium ellátás ellenére is érhetik meglepetések a

betárolt almák tulajdonosait. A megjelentek figyelmébe ajánlotta még az MC Cream műtrágya és a Sweet biostimulátor használatát is. Kovács András kertészeti szaktanácsadó (Yara Hungária Kft.) arra hívta fel a figyelmet, hogy bármennyire is hatékonyak a legmodernebb lombtrágyák, sem az alap műtrágyázásról, sem a fejtrágyázásról nem szabad megfeledkezni, azokat a lombtrá-


gyázással együtt, komplex módon kell alkalmazni. Szakszerű és ésszerű tápanyag utánpótlás a cél. Az igényes termelőnek természetes ebben a folyamatban a talajvizsgálat, a levél vizsgálata és a gyümölcs analízis is. Így feltárható talajaink nyomelem hiánya, növényeink tápanyag ellátottsága és főként a hosszabb távú tárolásban gondolkodók kaphatnak hasznos információkat a gyümölcs analízis során. Alaptrágyázásra ajánlotta cége Cropcare (8–11–23) illetve (11–11–21) készítményeit. A hallgatók megismerhették a YaraVita és YaraMila termékek használatának előnyeit is. Béres Dezső mérnök (Colas Északkő Kft.) a riolittufa őrlemény mezőgazdasági alkalmazásának lehetőségeiről és tapasztalatairól számolt be. A Nyíregyházi Főiskola szakemberei 2011–13 között végeztek az anyaggal termesztési kísérletet kukoricában. A kísérletek tanúsága szerint talajtípustól függetlenül 1 uszkve 2 tonnás többletet hozott alkalmazása. Vizsgálatok alapján jó nedvszívó képességén túl (mely fölösleget leadja száraz időben), a talajra kijuttatva 4–5 évig biztosítja a növények tápanyag utánpótlását. Váradi István regionális központvezető (Agroker Holding Zrt. Regionális Központ, Fehérgyarmat) a rendezvény házigazdájaként ismertette a területen beállított kísérleti táblák beosztását, beszélt az általánosan elvégzett agrotechnikai (alap műtrágyázás, Ca-kiegészítés stb.) és növényvédelmi munkákról (lemosó permetezés, vegyszeres gyomirtás, bakteriofágos védekezés tűzelhalás ellen, lisztharmat elleni védekezés). Véleménye szerint, a kert az átlagnál sokkal jobb képet mutat, az elmúlt évi kiemelkedő termés ellenére idén is megfelelő mennyiségű gyümölcs betakarítására számíthatnak, ami részben a beállított kísérleteknek is betudható. Ezek eredményeit értékelve megállapította, hogy a maguk részéről nagy eltérést nem tapasztaltak a beállított parcellák terméseredményei között, ami arra utal, hogy valamennyi gyártó készítménye megbízható és hatékony. A kísérleti táblák megtekintésével együtt 17 gépkapcsolat működését szemlélhették meg a helyszínen a partnerek. K-L-Ascorbin

Biogazdálkodás támogatással Az EU mezőgazdasági fő vonulatába tartozik az ellenőrzött ökológiai gazdálkodás, másként biogazdálkodás. 2016. január 1-jétől indul újra az ökológiai gazdálkodás „területalapú” támogatása, amely jelentős összegeket biztosít a biogazdáknak és még magasabbat az újonnan indulóknak. A pályázati felhívás 2015. augusztus közepén, szeptember folyamán jelenhet meg legkorábban. Gyakran nézze www.biokontroll.hu honlapunkat, itt a főoldalon a „Hírek az ökológiai gazdálkodás támogatásáról” rovatot folyamatosan frissítjük! A támogatás csak az ellenőrzési rendszerben lévő gazdaságokat illeti meg, szántó, ültetvény és gyep területeikre egyaránt. Az ökológiai gazdálkodás követelményeit jogszabályok tartalmazzák (lásd: www.biokontroll.hu/Jogszabályok rovat). A jogszabályok bonyolultak, ezért készítettük el a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszerét, amelyet az illetékes hatóság is elfogadott. Ez az egyetlen magyar nyelvű kiadvány, amely könnyen érthető formában tartalmazza az ökológiai gazdálkodás hivatalos előírásait. Ezt a kiadványunkat, szaklapunkat a Biokultúra újságot és a támogatásokhoz szükséges igazolásokat, valamint védjegyünk használatát jelenleg térítésmentesen biztosítjuk minden Partnerünknek. Amennyiben érdekli Önt az ökológiai gazdálkodás, keresse a Magyar Biokultúra Szövetség tulajdonában lévő Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-t, az egyetlen magyar tulajdonú ellenőrző és tanúsító szervezetet. E területen is a hazait keresi a hazafi!

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. elérhetőségei: Telefon: (1) 336-1122, (1) 336-1123 • Mobil: +36 30 393 9090 Fax: (1) 315-1123 • Levelezési cím: 1535 Budapest Pf. 800 Székhely: 1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16. E-mail: info@biokontroll.hu • Honlap: www.biokontroll.hu

2015. július 31. -augusztus 02. Színes szakmai és közönségprogramok!

Szombaton díjugrató verseny, vasárnap Szentlőrinci Vágta! Társrendezvényünk július 31-én a Nagy Talajmuvelo Show

www.bmvk.hu 17


A HW pótkocsik jelene és jövője Bizonyára nem ismeretlenek a volt NDK-s HW-80-as mezőgazdasági pótkocsik típusai. Ezek rendkívül megbízhatóan üzemeltek a mezőgazdasági szállítások során. A rendszerváltozás után sajnos a gyártó cég egy ideig nem forgalmazta Magyarországon a termékeit. 2002-ben ért meg a lehetőség arra, hogy ismét visszajöjjön a magyar piacra, ezért megalakult a CONOW-HW Pótkocsi Kft. melynek a gyártó a közvetlen tulajdonosa és a pótkocsik magyarországi forgalmazását generál importőrként végzi. Az elmúlt években nem csak a komplett pótkocsik hiányoztak a magyar piacról, hanem az eredeti német alkatrészek is, ezért cégünk ezek forgalmazásával is foglalkozik, melyek igen kedvező árfekvésűek. A HW-80 pótkocsik alváza és futóműve megegyezik a régi kiadásúakkal, így nem gond, hogy milyen évjáratúval rendelkeznek már. Ennek ellenére a HW pótkocsik mégis megújultak. A felépítmények – melyek külön is megvásárolhatók – a mai kor követelményeihez igazodnak mind minőségben, mind kivitelben, változatosságban és masszívságban. Többféle modellváltozat készül, például 1, 2 és 3 oldalra billenő, 90, 120, 140 vagy 160 centiméteres oldalmagasságú, különböző vetőmag- és műtrágya feltöltő csigával felszerelhető. Terhelhetőség szempontjából három típussal állunk vásárlóink rendelkezésére, a hagyományos 12 tonna össztömegű mellett a legkedvezőbb árfekvésű és egyben a legkedveltebb a 15, valamint a 18 tonnás változatból mindenki számára legmegfelelőbbet választhatja. A speciális kialakítású 15–20 m3-es terményszállító felépítményűek mellett egyre népszerűbb a kb. 22 m3-es univerzális pótkocsi is, mely tömítettsé-

2015. II. félévben várható AGRÁR pályázatok Az alábbi népszerű pályázati kiírások megjelenése várható hamarosan a 2014–2020-as Vidékfejlesztés tervezési időszak részeként: • Állattartó telepek korszerűsítése • Gyümölcsültetvények telepítése és korszerűsítése • Öntözés • Fiatal gazda • Erdészeti gépek beszerzése • egyéb mezőgazdasági pályázatok Vállaljuk a teljes pályázatkészítést és utógondozást! Az előzetes konzultáció ingyenes! Érdeklődni: Kapitor Csaba 4700 Mátészalka, Hősök tere 2. 6/A. Tel.: (+36) 70/346-8855 • Fax: (+36) 1/799-0889 E-mail: csaba.kapitor@blueconsulting.hu • www.blueconsulting.hu

18

ge és hidraulikus nyitó- szerkezete miatt kiválóan alkalmas siló, szerves trágya, gabona, vagy raklapos áru szállításra is, tehát egész éves használatot tesz lehetővé. Az egy és kétkörös légfékrendszerrel ellátott pótkocsi körülbelül 45 kW motorteljesítményű erőgéppel 25 km/h vagy 40 km/h sebességgel vontatható. Bátran állíthatjuk, hogy bármilyen egyedi igényeket is ki tudunk elégíteni a meglévő közel 30 féle változatból. A széles felhasználási lehetőségek, a megbízhatóság, valamint a több évtizedes felhasználói tapasztalatok alapján kijelenthetjük, hogy minden kedves régi és jövendőbeli HW pótkocsi tulajdonos megfelelő eszközre számíthat munkája során. A CONOW-HW Pótkocsi Kft. a már jól ismert és közkedvelt német gyártmányú HW 80-as pótkocsik forgalmazása mellé, felvette programjába a lengyelországi Metal-Fach gyár kiváló minőségű nagybála szállító járműveit is. Gyuris Gyula, ügyvezető (Tel.:+36-30-9354-762)


Vészesen fogynak azz erdők? A WWF már évek óta erősen kongatja a vészharangot, a felmérések szerint mintegy 170 millió hektárnyi erdőségnek veszhet el a nyoma 15 év alatt. A legnagyobb veszteség a trópusi területeket érintheti. Megkérdeztünk szakembereket, mi a véleményük a fenti állításra. Elmondásuk szerint a megállapítás külföldi, főleg esőerdővel borított területeken lehet igaz. Hazánkban t az évente kivágott faanyag még a felét sem éri el annak, amennyivel az erdők természetes módon növekednek. Az erdő az egyetlen termék, amelyet nem piaci alapon termelnek meg – mondják az erdészek. Az itthoni erdők famennyisége átlagosan 13,1 millió köbméterrel nőtt évente az utóbbi tíz évben. Ebből átlagosan valamivel több mint hétmillió köbmétert vágnak ki évente. Ha a kivágott menynyiség értékét nézzük, akkor bőven a százmilliárd forintos nagyságrendről beszélünk. Pedig ha azt vesszük, hogy a természetes növekedés révén az erdők mennyivel gyarapodnak tizenkét hónap alatt, már nem tűnik olyan soknak ez a hétmillió köbméter. Meglehetősen hosszú adminisztratív úton dől el, hogy végül egy adott fát az idei szezonban kitermelnek-e vagy sem. Minden erdő úgynevezett erdőtervezésen esik át, amelyet tízévente kell lebonyolítani. A területileg illetékes erdészet állapotfelmérést készít, és szakmai szempontok szerint mit lehet vagy kell tenni az adott, akár több ezer hektáros területen. Ezeket a terveket a vidékfejlesztési miniszter írja alá. Az erdőgazdálkodó ebből kap egy példányt, amelyből éves terveket készít. Ezután az egyes műveleteket be kell jelentenie a hatóságnál, mely meg is vétózhatja, ha például valaki indokolatlan tarvágást akar (egyébként ezt az erdőtörvény kifejezetten tiltja az állami erdőkben). A kitermelést mindig be kell jelenteni a területileg illetékes az erdészeti igazgatóságon. A kötelezettség ráadásul nem csak az erdőkre, hanem zártkertekre, fásított területekre is vonatkozik. Ha valaki elmulasztja, az erdészet köbméterenként 30 ezer forint bírságot szabhat ki. A vészharangot kongatók elmondták, a faritkításban legérintettebb területek Borneó, a délkelet-ázsiai Mekong folyó térsége és az Amazonas vidéke. A világ leghosszabb folyója erdős területeinek egyharmadát, azaz akár 48 millió hektárt elveszíthet. Az utolsó nagy érintetlen erdős területek gigantikus rablógazdálkodásnak eshetnek. Az erdők megszűnésével erősödik a klímaváltozás, az állatok és növények faji sokszínűsége is sérül. A jelenség fő oka világszerte az ipari mezőgazdaság. Az állattartás és a hatalmas monokultúrák, mint a szója vagy az olajpálma termesztése egyre több területet emészt fel. Ezt megtetézi a föld kincseinek kitermelése, valamint infrastrukturális projektek. A környezetvédelmi szervezetek a folyamat megállításának szükségességére hívja fel a figyelmet. Az erdők természetes gátjai az eróziónak és az áradásoknak, emellett stabilizálják a klímát is. Aki érintetlen őserdőben szeretne túrázni, ahol a korhadó törzseken nő az új növényzet, annak legalább félezer kilométert kell autóznia a Kárpátokig, mert itthon már csak ember által alakított erdők vannak. Magyarországon évszázadok óta tervezett erdőgazdálkodás folyik, Mária Terézia korában már szigorúan szabályozták a kérdést. Jelenleg Magyarországon kétmillió hektárt borítanak az erdők (ez az ország területének 21,5 százaléka): az 1918 után egymillió hektárt főleg az 1845 utáni telepítésekkel növelték meg fatömegben és területben egyaránt. Ezen a kétmillió hektáron összesen 355–360 millió köbméternyi fa van. Ehhez az óriási mennyiséghez képest valóban nem tűnik soknak a hétmillió kitermelt köbméter. Kitermelni a gazdaságilag felhasználható erdőállományból lehet. Ez a rész az összes erdő 63 százalékát teszi ki, míg a talaj- és mezővédelmi célból őrzött erdők aránya 35–36 százalék. A szakmai zsargon „közjóléti célúnak“ nevezi a fennmaradó mennyiség jó részét kitevő parkerdőket, de elhanyagolható mennyiségben vannak olyan apró erdőterületek, amelynek a fel-

használási területe egyszerűen nem jelenik meg a szakmai statisztikákban. Ám mindezen gondos hozzáállás ellenére az illegális fakitermelés létező jelenség, noha az erdők tulajdonjogának rendezésével az utóbbi években valamennyire visszaszorult. Korábban az volt a jellemző, hogy az úgynevezett „senki erdejét“ vágták ki. Ma már kevés az olyan terület, amelynek ne lenne gazdája, az erdők szinte fele magántulajdonban van. A gazdálkodók legtöbbször szélmalomharcot folytatnak a tolvajokkal. Észak-Magyarországon évtizedek óta létező gond a falopás. Ahogy növekszik az erdő állománya, évről-évre tisztítani kell, majd a legjobb törzsek kiválasztásával gyéríteni. A fiatalabb korú erdők kitermelésére azért van szükség, hogy a maradék megfelelően tudjon növekedni; az idősebb állomány már bevételt termel. Az úgynevezett szálaló erdőkben egyszerre és együtt fordul elő minden korosztályban tartozó fa, így az erdészeti szempontból viszonylag gyakran, három-hat évente kell alaposan felmérni az állományt, és célzott vágásokat végrehajtani. Nem mindegy persze, hogy az érintetlen őserdőkhöz inkább hasonlító, úgynevezett természetközeli erdőről van szó, vagy faültetvényként termesztett fafajokról. Ez utóbbi azért előnyös a gazdálkodónak, mert a gyors növekedésű faállományon nem kell évről-évre minden nevelési beavatkozást elvégeztetnie. FA-Team-E

A burgonyáról másként A burgonya nagyrészt szénhidrátot, rostokat és fehérjét tartalmaz, de ezeken kívül megtalálható benne az A-, C- és B-vitamin jelentős mennyisége, magnézium, vas és kálium is. A burgonya héját is ajánlott fogyasztani, hiszen gazdag tápanyagokban. A burgonya egyik legjobb terápiás hatása, hogy vízben áztatás során lúgos lé oldódik ki belőle. Ha ezt megisszuk semlegesítjük a gyomorsavat, csökkenthetjük a gyomor-rendellenességeket. Mivel csökkenti a savmennyiséget, tisztítja a beleket. Némelyik sárga, narancssárga vagy lila húsú burgonyaféle – különösen az édesburgonyák – olyan antioxidánsokat is jelentős mennyiségben tartalmaznak, mint a karotinoidok vagy a flavonoidok. Vásárláskor mindig érdemes megnézni a boltokban kapható burgonyák csomagolását, azon ugyanis az esetek többségében mindig feltüntetik, hogy az adott burgonyát milyen felhasználásra ajánlják. Az „A” jelzéssel ellátott burgonyák nem szétfővő burgonyák, elsősorban salátáknak valók. A „B” jelzésű burgonyák szintén nem szétfővő burgonyák, de főznivalók. A „C” jelzésű burgonyák viszont enyhén szétfőnek, és főzésre valóak.

19


Ismét az állatoké a főszerep

IX. Kaposvári Állattenyésztési Napok A házigazda Kaposvári Egyetem az idén immár kilencedik alkalommal rendezi meg a Kaposvári Állattenyésztési Napokat 2015. szeptember 4–6 között. Az elmúlt esztendőkben folyamatosan fejlődő kiállítás már bizonyította, hogy nemcsak Dunántúlon, de országosan is meghatározó állattenyésztési rendezvény. A számos szakmai és közönségprogram 200 kiállítót és több mint 30.000 látogatót vonz a Pannon Lovasakadémia területére. Az Egyetem széleskörű nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően ebben az évben Törökország lesz a kiállítás Díszvendége. A mintegy 40 hektáros Pannon Lovasakadémia területe ideális helyszín a rendezvény számára. A természetes környezet, a megfelelő infrastrukturális háttér kiváló lehetőséget biztosít a tenyész- és haszonállatok bemutatására, a rendezvényen résztvevő kiállítók kiszolgálására. A kiállításon megjelennek az állattenyésztést kiszolgáló gépeket,

együttműködéséről szól. Ezek a programok a nagyközönség számára is kuriózumot jelentenek, hiszen láthatják az állatok felkészítését egy-egy versenyre vagy a fejőberendezéseket működés közben. A rendező Kaposvári Egyetem a Kaposvári Állattenyésztési Napok keretében minden évben színvonalas szakmai rendezvényeknek, konferenciáknak ad helyet. Hagyományainkhoz híven lesz húsmarhatenyésztési fórum, juhtenyésztési fórum, és „Az állattartás gépesítése” címmel is összejövetelt tartanak a szakemberek. Szakmai programjaink közül kiemelkedő a Nemzetközi Takarmányozási Szimpózium, mely konferenciára számos ország takarmányozási szakemberei érkeznek idén. A mintegy 1.500 négyzetméteres természetes élőhelyet bemutató Vadasparkban a térség vadállományát és a vadgazdálkodás feladatait tekinthetik meg a látogatók. Ebben az évben VI. alkalommal társrendez-

lovardája, így itt az időjárás viszontagságaitól függetlenül tarthatók meg az állatokkal kapcsolatos programok. A közel 3.000 fő befogadására alkalmas fedett lovardában három napon át tart majd a lovasprogram, amely az elmúlt években mindig teltházas volt. A fedett lovarda az agrár-felsőoktatási intézmények gazdászversenyének is helyszínéül szolgál. A megmérettetésen 3 fős csapatok vesznek részt és mérik össze elméleti, gyakorlati tudásukat, a győztes csapat az aranyvasvilla mellett elviheti a jubileumi vándorkupát is. A gyerekek nagy örömére idén is lesz Gazdaudvar, ahol lehet krumplit ültetni, veteményezni, állatot etetni, kis időre felvenni a vidéki életformát. A nyuszi- és őzsimogató, a póni lovagoltatás, a játszóház és a családi nap is a kicsiknek nyújt élvezetes programokat. A népi iparművészeti termékeket bemutató vásár pedig elmaradhatatlan eleme a kiállításnak.

eszközöket, berendezéseket, valamint az állattenyésztéssel kapcsolatos háttéripari termékeket, szolgáltatásokat kínáló cégek, ahogy itt lesznek a takarmányipart, az állategészségügyet, az élelmiszeripart, valamint az agrárfinanszírozást képviselő vállalkozások is. Az országosan meghatározó rendezvény, mely felvonultatja a hazai agrárium legnevesebb agrárcégeit és vezető mezőgazdasági intézményeit kiváló lehetőséget biztosít a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok bővítésére és fejlesztésére. A fenti előnyök kapcsán évről évre bővül a határainkon túlról érkező kiállító cégek száma, hiszen a kiállítás kiváló lehetőségeket biztosít számukra üzleti szempontból. A közel 1.000 egyedet felvonultató tenyészállat-kiállításon showbírálatokra, szarvasmarha-fejési, -nyírási bemutatóra, valamint felvezetők ügyességi versenyére számíthatnak a látogatók. Ez utóbbi igazi megmérettetés, hiszen ember és állat

vényünk a Vadgazdálkodási és Vadgasztronómiai Napok, amely minden évben valódi színfoltja az eseménynek. Idén trófea bemutatóval és -bírálattal, sólyomreptetéssel, vadászkutya bemutatóval és interaktív előadással is várjuk a nagyközönséget. A színpadi programok között többek között néptáncegyüttesek fogják biztosítani a jó hangulatot. A média képviselői az idén is összemérik tudásukat a Vadfőző Bajnokságon, ebben az évben vadból készült ételeket bírál majd a neves szakemberekből álló zsűri. A magyar ízeket bemutató kis- és középvállalkozások külön blokkban mutatkoznak meg. A kóstoltatással egybekötött árubemutatón főleg a somogyi ízek megismertetésén, a zselici tájegység termékeinek népszerűsítésén van a hangsúly. Aki megízlelte és megszerette a termékeket, helyben meg is vásárolhatja azokat. A Kaposvári Állattenyésztési Napok helyszínén, a Pannon Lovasakadémián található Európa egyik legnagyobb fedett

A szervezők ebben az évben is szeretetettel várják a nagyközönséget a Kaposvári Állattenyésztési Napokon. Találkozzunk 2015. szeptember 4–6. között Kaposváron!

20


21


TÖBB MINT KÉT ÉVTIZEDE A PIAC MEGHATÁROZÓ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKIÁLLÍTÁSA

ecen Debr

201u5s. 19-2ór2ái.g zt .00 auguas: 10.00-18 v

Nyit

24. Farmer-Expo • Debrecen Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás

DE AGTC

versitatis Deb re Uni ce

sis en ni

Cen t

um

erum Oecono tR mi ee ca ra

m ru

arum Agr enti icu Sci lt u

Szeretettel várjuk Debrecenben!

r

Helyszín: Debrecen, Böszörményi út 138.

www.farmerexpo.hu


Vágyaink városa a Csereháton: a Vécsecity! 2007-ben a neobarokk műemlék, 1790-ben épült gr. Vécsey – br. Sardagna kastély a hányattatás, romlás, nemtörődömség okán agonizáló, rogygyant rom képét mutatta. „Az indíték elsősorban a gyönyörű épület megmentésének építészeti kihívása, maga az értékmentés majd a továbbélést, fennmaradást biztosító funkció megteremtése volt.” – vallják a felújítók. Így jött létre Hernádvécsén a Vécsecity Hotel, „a kastélyba zárt város”. Ez egy valóban gyönyörűre sikeredett négy csillag superior minőségű hotel, ahol a történelem a mával találkozik, ahol antik bútorok, muzeális több évszázados hangulatából töretlen út vezet a harmonikusan illesztett, vibráló jövőbe mutató mába. Az egész komplexum számos építészeti különlegességgel lepi meg a látogatót, a City a szabad fantázia birodalma. Szerethető termek, termek szobák, szobák sarkok és zugok a legapróbb részletekig. részletekig

Az alkotó Takács páros A hotel környéke hallatlanul gazdag a történelmi, természeti relikviákban, képződményekben, Füzér várától a Zempléni hegyekig, Kassától Aggtelekig. A vendégek „országrészjáró” barangolásokkal gazdagítják itt töltött napjaikat és önmagukat. A hotel maga a „béke szigete”. (Idézet egy vendégtől.) Kilenc hektáron kínál szabadidős, változatos sport és természet közelséget, abszolút háborítatlan feltételek – mókusszökellés és madárfütty itt, lódobogás és a kisállatok hangjai amott – mellett. Konferenciák, csapatépítő tréningek kiváló, meghitten védett helyszíne a Vécsecity. Gazdag a wellness kínálata, külső úszómedence és napozóterasz, színpadok és műsorok, retro mozi, retro disco, borospince és csárda, ami a népi ízek felé húz, és a kiváló gasztronómia, ami egyre több családi rendezvényt is vonz. A Vécsecity, a vendégek többsége szerint nem fotózható, nem leírható.

Látni kell!

A kastélyba zárt város A Cserehát gyöngyszeme történelmi, arisztokratikus luxustól a legmodernebb máig Hernádvécsén.

Történelem a mában! Ez a Vécsecity Színek, fények, szolgáltatások kimeríthetetlen tárháza.

www.vecsecity.hu Telefon:

+36 46 990 100 • +36 30 791 3488

És ami csak nekünk van, az a csodálatos környékünk!

23


Tekintse meg megĂşjult honlapunkat a www.pendakft.hu cĂ­men!

AKCIĂ&#x201C;S Ă R!

21 ĂŠve kĂ­nĂĄlunk gĂŠpĂŠszeti megoldĂĄsokat a PH]Ĺ&#x2039;JD]GDViJpStWĹ&#x2039;LSDUpVHUGpV]HWV]iPiUD MezĹ&#x2018;gazdasĂĄg VĂ­zgazdĂĄlkodĂĄs

ErdĂŠszet KommunĂĄlis

Csemetekert KĂśzĂştkezelĂŠs

 Forduljon munkatĂĄrsainkhoz bizalommal az alĂĄbbi elĂŠrhetĹ&#x2018;sĂŠgeken vagy www.pendakft.hu cĂ­men keresztĂźl!

SorfĂźggetlen napraforgĂł adapter

Iroda: 1158 Budapest, KĂŠsmĂĄrk utca 9. â&#x20AC;˘ PostacĂ­m: 1625 Budapest, Pf. 65. Tel.: +36/1/415-2140 â&#x20AC;˘ +36/20/999-7232 â&#x20AC;˘ Fax: +36/1/417-3239 E-mail: penda@penda.hu â&#x20AC;˘ Web: www.pendakft.hu AKCIĂ&#x201C;S Ă R!

MegĂşjult DE-LUX mĹątrĂĄgyaszĂłrĂł 2 ĂŠv garanciĂĄval!

AKCIĂ&#x201C;S Ă R!

Mezsgye 2015 08  
Mezsgye 2015 08  
Advertisement