Page 1

SZABOL CS-SZATM ÁR-BE REG É S BORSOD-ABAÚJ-ZEM PL ÉN M E GY EI M E ZŐGAZDASÁG I H AV I L A P

I I . é vf. 3. szá m • 2015 . m á rc i us

Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai Tradíció, innováció Agrártámogatások Az év traktora

MÁR BORSOD MEGYÉBEN IS! Mi másban vagyunk jók! Kiadványai, szórólapjai, prospektusai megtervezését, nyomdai előkészítését bízza szakemberre! www.talpasdesign.hu • (06 42) 78 55 98


A LEGSZÉLESEBB HATÁSSPREKTUMÚ GYOMIRTÓ SZER EGY-, ÉS KÉTSZIKŰEK ELLEN KALÁSZOSOKBAN.

• Kiemelkedő hatás nagy széltippan és vadzab ellen • Az évelő mezei acat ellen is kiváló hatással rendelkezik • Az árvácska és a veronika fajok ellen is hatékony • GENIUS WG kezelés után az őszi káposztarepce korlátozás nélkül vethető TM

DANKÓ RÓBERT Telefon: (30) 228-7435 Dow AgroSciences Hungary Kft. 1016 Budapest, Hegyalja ut 7-13. Telefon: (1) 202-4191 Fax: (1) 202-4292 www.dowagro.hu

™ a Dow Chemical Company vagy a Dow leányvállalatának márkaneve.


AKTUÁLIS

APRÓK Kaptárak eladók. Érdeklődni a szerkesztőségben! ••• Tölgyfa csemetéket vennék! Cím, elérhetőség a szerkesztőségben!

Új elnök a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal élén

Bakó Sándor emlékére Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 2015. március 1-jétől Dr. Gyuricza Csabát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnökének, dr. Dragovácz Nikolettát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnökhelyettesének nevezte ki. Az általános elnökhelyettesi feladatokat továbbra is Kentési Sándor látja el.

Dr. Gyuricza Csaba

Változások az EMVA támogatási jogszabályok Hatályba lépett az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet. A 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet módosított, illetve hatályon kívül helyezett egyes rendelkezéseket az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendeletben, továbbá módosításokat tartalmaz. Tekintettel arra, hogy a módosítások nem minden jogcímet és nem minden támogatási kérelem benyújtási időszakot érintenek, valamint a szabályozás az egyes jogcímek esetében egymástól eltérő lehet, továbbá a jogszabályban foglalt határidők jogvesztőek, mindig alaposan tanulmányozzák át a vonatkozó rendeletek hatályos szövegét, és a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakra vonatkozó MVH közleményeket, valamint azoknak – a fenti jogszabály módosítással összefüggésben – hamarosan megjelenő módosításait.

300 milliárd forint forrás

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI HAVILAP

Lapötlet: Kalenda Zoltán

az élelmiszeripar fejlesztésére

Elkészült az élelmiszeripari-fejlesztési stratégia, amelyet várhatóan néhány héten belül megtárgyal a kormány – jelentette be a Földművelésügyi Minisztérium (FM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára. Zsigó Róbert felidézte: a magyar élelmiszeripar megújításának finanszírozására mintegy 300 milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre 2020-ig. A stratégia sarkalatos célkitűzései között szerepel: az élelmiszeripari vállalkozások stabil finanszírozási és gazdálkodási feltételeinek biztosítása; az innováció ösztönzése; az élelmiszeriparban dolgozók tudásának korszerűsítése. Mindez erősíteni fogja az élelmiszeriparnak az élelmiszerláncban elfoglalt pozícióját – mondta az államtitkár. Kitért arra is, hogy az élelmiszeripar fejlesztését szolgáló uniós források egy

A NAK Sz.-Sz.-B. Megyei Szervezete és szerkesztőségünk mély fájdalommal tudatja, hogy Bakó Sándor, Kisvárda Járásban tevékenykedő falugazdász kolléga 58 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hódmezővásárhelyen, az Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Karán szerzett állattenyésztő üzemmérnöki oklevelet 1978-ban, majd folyamatos tudásigényétől hajtva, valamint alkalmazkodva az ügyfélköréből érezhető, az új ismeretekre való igényét, 2001-ben a környezetvédelmi szakelőadó képzettséget szerzett. 2002-től folyamatosan látott el falugazdász, majd kamarai tanácsadói feladatokat a gazdálkodók munkáját segítve. A NAK-nak, és a jogelődjének 2003. októbere óta volt munkatársa. A gazdálkodók jó felkészültségű, megbízható, lelkiismeretes, önzetlen szakembernek tartották, akihez akár magánemberként is közel kerülhettek. Halálával mély űrt hagyott kollégái és volt ügyfelei lelkében is, emlékét jó szívvel megőrizzük.

részét a Miniszterelnökség Agrár- vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága által kezelt vidékfejlesztési program (200 milliárd forintot), míg egy kisebb hányadát (100 milliárd forintot) a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból (GINOP) biztosítja. A támogatással a magyar mezőgazdasági alapanyag-termeléssel kapcsolatban álló mikro- és kisvállalkozások élelmiszerfeldolgozását kívánják segíteni. Emellett a nem elsődleges feldolgozást végző élelmiszeripari kis- és közepes vállalkozások az NGM forrásaiból kaphatnak fejlesztési támogatást. Nem sikerült viszont Brüsszelben elérni azt, hogy a nagyvállalkozások uniós közösségi forráshoz juthassanak. (Forrás: MTI)

Kiadja: Talpas Sándor ev. Szerkesztőség: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 62. alagsor Tel.: 06 42 / 78 55 98 mezsgyeujsag@gmail.com Felelős kiadó: Talpas Sándor ISSN 2064-6879 Tördelés, nyomdai előkészítés: www.talpasdesign.hu Nyomdai munkák: IMI PRINT KFT. Felelős vezető: Nagy Imréné A Mezsgyét terjesztjük: országos kiállításokon, szakmai bemutatókon, címlista alapján postai úton, az Agrárkamarák regionális programjain, a falugazdászok és NVT tanácsadók közreműködésével, kertészetekben, a megyei Gazdaköröknél, mezőgazdasági szakboltokban valamint a megyei agrárgazdasági kamara hálózatában. Terjesztő: Russmedia E számunk 6000 példányban – auditálható – jelent meg!

Borsod megyei terjesztés reklámadó újratárgyalása lehet már a földekre menni

még mindig belvíz Buda-Cash madárinfluenza

Lapunk bármely részének reprodukálása, utánközlése csak a kiadó engedélyével lehetséges! A megjelent írásokért azok szerzői személyesen vállalnak felelősséget. A hirdetések és a PR cikkek tartalmáért a megrendelő felel.

3


Tradíció, innováció Folytatva sorozatunkat néhány újabb, hasznos előadásról, rendezvényről számolunk be lapjainkon gondolva mindazokra, akik esetleg valamilyen ok folytán nem jutottak el oda. Dow Agroscience – 2015. február 11. A rendezvény kezdetén Dankó Róbert területi képviselő bemutatta a Fatum-NyírsuliNRK női röplabdacsapat jelenlévő tagjait, akik egyrészt a cég termékei felől érdeklődtek, másrészt azért voltak jelen, mert a Dow Agrosciences előrehaladott tárgyalásokat folytat a csapat támogatásáról. Sándorfy András marketing vezető köszöntő beszédekben kiemelte, hogy a The Dow Chemical Company a világ második legnagyobb vegyipari vállalata, amely több mint ötvenezer embernek ad munkát világszerte. Az 1897-ben alapított Dow Chemical termékek a mindennapi életünk részévé váltak az elmúlt évszázad során. A világcég leányvállalata, a DAS az ötvenes évek elején kezdte meg működését. Az éves forgalmi adatok alapján jelenleg a negyedik a növényvédő szer gyártók világranglistáján. A folyamatos innovációra épülő vállalat nyolcezer munkatársának több mint 20 százaléka kutatás-fejlesztéssel foglalkozik. A folyamatos termékfejlesztésnek köszönhetően a Dow AgroSciences mindig a legelőnyösebb megoldást kínálja az agrárgazdálkodóknak a változó környezethez való alkalmazkodásban. A vállalat munkáját az innováció és a hazai piaci szereplőkkel történő szoros együttműködés határozza meg. Az elmúlt 10 évben a cég bő 10%-os éves növekedést tudott produkálni. Ezt a fejlődési ütemet követi a hazai leányvállalat is, melynek dolgozói létszáma 3 éve még 40 alatt volt, ma pedig 55 fő. Az egyetlen olyan növényvédőszergyártó hazánkban, amely mind a négy fontos területen jelen van: a növényvédőszerfejlesztésben, annak kereskedelmében, a növénynemesítésben és a vetőmag-értékesítésben. Az intenzív fejlesztés eredményeként ebben az évben 3 új terméket vezettek be: a Python Duplot, a Runwayt és a régiúj Perenalt, az előadások sorában pedig 3 újabb, 2015-ben forgalomba kerülő készítménnyel is megismerkedhetett a hallgatóság: az N-Lock nitrogén-stabilizátorral, egy új, benefin hatóanyagú napraforgó gyomirtó szerrel, illetve egy őszi felhasználású kalászos herbiciddel. Papp Zoltán fejlesztő mérnök arról szólt, hogy a műtrágyák vagy szerves trágyák formájában a talajba visszapótolt nitrogén jelentős része rövid időn belül „eltűnik” a növények gyökérzónájából. Ennek alapvető oka, hogy a stabilabb és talajkolloidokhoz jobban kötődő ammóniumion a nitrifikáló

4

baktériumok tevékenységének köszönhetően kevésbé stabil és gyengébben kötődő nitrátionná alakul át, majd különböző formákban lemosódik vagy elillan a légkörbe. Ezzel egyrészt jelentős veszteség éri a gazdálkodót, másrészt a környezetet is nagymértékben szennyezi. Termesztett növényeink számára az ammóniumion és a nitrátion is könnyen felvehető, így a fenti problémára a megoldást az jelentheti, ha lassítjuk a nitrifikáció folyamatát. Ezt a hatást érhetjük el a nitrapyrin

Dankó Róbert a röplabdás lányok gyűrűjében

hatóanyagú N-Lock mikrokapszulázott készítménnyel. A termék használatával átmenetileg gátolhatjuk a folyamatban részt vevő Nitrosomonas baktériumok tevékenységét, ezzel elnyújtjuk a nitrifikáció folyamatát, így a nitrogén hosszabb ideig hozzáférhető lesz a növények számára. A kezelés eredményeként növelhetjük az egységnyi nitrogénadaggal elérhető termés mennyiségét, emellett csökkenthetjük az elszökő nitrogénformák okozta környezetszennyezést. Dankó Róbert területi képviselő növényvédelmi technológiákat említett. Ahogy mondta, a repce növényvédelme esetében a Nurelle D a kártevők elleni tökéletes védelem, amely kiváló hatással bír ősszel a repcebolha, a repcedarázs, a kis káposztalégy, a repce gubacsormányos és a mocskospajor lárvák ellen. A kalászosoknál a legszélesebb hatásspektrumú gyomirtó egy- és kétszikűek ellen a Genius WG még a fejlettebb (szárbaindult) széltippant és vadzabot is elpusztítja; az évelő mezei acat ellen is kiváló hatással rendelkezik és hatékony az árvácska és veronika-fajok ellen is. A Genius WG kezelés után az őszi káposztarepce korlátozás nélkül vethető. A Mustang Forte a legszélesebb hatásspektrum a kétszikű gyomok ellen, mert kiemelkedő hatású mezei acat, ragadós galaj, herbicid-toleráns napraforgó, szarkaláb fajok, árvácska fajok, imidazolinon repce árvakelés és parlagfű ellen. Háromszoros

hatása állományban, tarlón és a következő évi kultúrában is pozitív hatással van a gyomosodásra (különösen igaz ez mezei acat esetén). Az őszi búza legnagyobb kárt okozó betegsége a fuzárium. Az általa okozott termésveszteség – fertőzés idejétől függően – elérheti az 1,0-1,5 tonnát hektáronként. Mennyiségi, minőségi és értékesítési gondokat okoz. Ugyanakkor a magas fertőzöttség gyakran társul toxin (DON, zearalenon, stb.) termeléssel is, ami már minőségi gondokat is okoz. Erre tökéletes megoldás lehet a Megysto. Csávás László a kukorica növényvédelméről beszélt. A kukorica gyomirtószer-választékának unikális darabjai a Dow elmúlt két szezonban bevezetett kombinációi, a Python Optima és a Python Duplo. A korai posztemergens technológiába illeszthető csomagok páratlan rugalmasságot biztosítanak a felhasználónak, hiszen szelektivitásuk révén a kukorica 6 leveles állapotáig kijuttathatók. Elmondta, hogy a kukorica gyomirtása napjainkra átalakult. Prémium megoldás a magról kelő egy- és kétszikű gyomok, valamint az évelő kétszikűek (mezei acat) ellen a Python Optima. A fejlettebb, magról kelő gyomok ellen is radikális, megbízható hatású, és a kukorica 6 leveles koráig engedélyezett kijuttatásnál, a szegmens legrugalmasabban alkalmazható termékeivé teszi a Pythonokat. A nehezen irtható gyomok elleni megoldás a Colombus EC. A Colombus EC a termékpaletta egyik legrugalmasabban alkalmazható kétszikű gyomirtó szere, amelyet állománykezelésre ajánlják kalászosokban és kukoricában. Kiváló megoldás a nehezen irtható kétszikű gyomok (mezei acat, parlagfű stb.) ellen. A Runner 2F egyedi hatásmechanizmusú készítmény a kukoricamoly és a gyapottok bagolylepke ellen is, amely elősegíti az aflatoxin fertőzés megelőzését. Horváth Péter a napraforgó gyomirtásáról tartott előadást. A gyomirtás bizonytalanságát okozó szeszélyes csapadékeloszlás sok napraforgó-termesztőnek okoz fejtörést évről évre. Erre a problémára kínált megoldást egy régi-új technológia „megfiatalításával”: már elérhető lesz a Dow Agrosciences új, benefin hatóanyagú készítménye, a Balan 600 WDG. A napraforgóra teljes mértékben szelektív Balan a bedolgozásos technológiának köszönhetően csapadéktól függetlenül kifejti gyomirtó hatását, amihez hosszú hatástartam párosul. Ahogy mondta, 2014-től újra a termelők rendelkezésére áll egy olyan legendás készítmény, amellyel szelektíven és hatékonyan irthatjuk mind a magról kelő, mind az évelő gyomokat. Ez a készítmény a Perenal. 1999 óta van a magyar piacon a Nurelle-D rovarölő szer, amely a repce védelmének egyik biztosítéka. A kifejezetten repcére kifejlesztett gyári kombinációtól – állandó összetételének köszönhetően – minden évben biztos eredményt várhatunk.


TájGazda

Allison A jó minőséget támogató tanúsítási rendszer sebességváltó Kiváló bármely területen, még ha az vizes is

A gazdálkodók számára az egyik kiszámítható bevételi forrást a földhöz köthető támogatások jelentik. Az Európai Unióban 2014-től megváltoztak a korábbi szabályok. Ahhoz, hogy valaki elérhesse az éves 260 eurós hektáronkénti támogatást, új feltételeknek kell megfelelnie. Ez elérhető egy új, az egészséges termelést és termékeket támogató rendszer segítségével. Nagyon sokan gazdálkodnak, de közülük sokan nem ismerik, hogyan érhetik el a legmagasabb földalapú támogatást úgy, hogy közben minőségi termelési technológiát honosítanak meg. Egy Békés megyei kezdeményezés fejlesztette ki a jó minőséget hitelesítő tanúsítási rendszert, ami ennek eléréséhez segíti a termelőket, egyben maximális Európai Uniós támogatást és jó piaci lehetőséget is kínál. Az egészségi állapot javításában és a gazdálkodói jövedelmek növelésében az életmód formálásán keresztül a megfelelő minőségi étkezéssel lehet leghamarabb kedvező eredményeket elérni. A mezőgazdasági termékek két legfontosabb felvevő piaca a családi- és a közétkeztetés. Az egészségi állapot javítása népegészségügyi és nemzetgazdaságot érintő kérdés. Sajnos falvainkban és városainkban a helyi fogyasztásban meghatározó a külhoni, silány beltartalmi értékű és sokszor nem hiteles forrásból származó termék, és a családok jelentős része ezekből az alapanyagokból készíti ételeit. A családok egészséges ételalapanyagai, valamint a gyermek, a diák és munkahelyi élelmezésben előírt normák a helyi és tájgazdálkodásból származó termékekkel biztosíthatóak. Munkahelyeket teremthetünk úgyis, hogy közben egészségesebben étkezünk. A minőségi alapanyag előállítás célja megegyezik azzal az Európai Uniós előírással, amely szerint a gazdák támogatása kapcsolódik valamilyen minősítés megszerzéséhez. Erre alkalmas a helyes, tájnak és környezetnek megfelelő gazdálkodást elismerő új dél-alföldi védjegy megszerzése. Alapja, hogy hosszú távon az a mezőgazdasági termelés tartható fenn, amelynek célja a megfelelő mennyiségű, magas minőségű élelmiszer és rostanyag előállítása, gazdaságilag fenntartható, életképes termelés biztosítása; a helyi adottságoknak megfelelő legjobb technológiáknak a hagyományos gazdálkodási eljárásokkal

történő együttes alkalmazása; a termelő gazdák, vidéki közösségek életkörülményeinek javítása. A TájGazda program a mezőgazdaság és az élelmiszeripar meglévő jogszabályainak és előírásainak betartása mellett azokra a lényeges és legjobb termesztési, előállítási gyakorlatokra vonatkozik, amelyek biztosítják, hogy az adott árut az élelmiszerbiztonsági követelményeknek, az egészségmegőrzés szükségleteinek és a vásárlók igényeinek megfelelő többlet minőségben állítsák elő. Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolják, hogy a fogyasztók elvárásai az élelmiszerrel – a termékek minőségével és biztonságával – kapcsolatosan a termelés, a feldolgozás, és a kereskedés során egyre inkább emelkedik. Jelentősen megnövekedett a gazdáknak az élelmiszerbiztonságban betöltött szerepük is. A piacon maradás érdekében fokozottan eleget kell tenniük a szigorodó szabályoknak és szabványkövetelményeknek. Hozzáadott értéket képviselő termékeket szükséges előállítaniuk, illetve a követelményeknek megfelelően új technológiákat, eljárásokat kell tevékenységükbe iktatniuk, mint amilyen a TájGazda Tanúsított Tájjellegű Gazdálkodás és Termék program. Figyelembe véve az élelmiszertermékeket előállító gazdaságok gyors változásait, a globalizációs folyamatokat, valamint a növekvő fogyasztói aggályokat az előállított termékek minőségével és biztonságával, a termesztés környezeti kockázataival szemben, a TájGazda program iránt jelentős érdeklődés mutatkozik. A termelő gazdák, feldolgozók és a kiskereskedő láncok az egyre szorosabb minőségi és biztonsági kérdéseknek próbálnak megfelelni, hogy biztosítani tudják a termesztés hosszútávon történő fenntartását. A TájGazda program ezeknek a céloknak a megvalósításában nyújt segítséget. A TájGazda program azokat a környezettel, gazdasággal, társadalommal kapcsolatos gazdálkodási ismereteket is tartalmazza, amelyek biztosítékai az egészséges és biztonságos mezőgazdasági termék előállításnak. A termelő gazdák, elsősorban a gyümölcstermesztésben és a zöldségtermesztésben, már alkalmaznak olyan technológiai elemeket, amelyek a mezőgazdaság hosszú távú fennmaradásnak a biztosítékai. Mezsgye

Az elmúlt ősszel állt munkába az a Rába-Steiger típusú traktor, melyet a Huntractor Kft. 2014. szeptemberére teljesen felújított. Az átépítés minden nagyobb részegységet érintett, köztük az addigi manuális sebességváltó cseréjére is sor került, melyet az Allison 4500 automata sebességváltó-modelljével váltottak fel. A jármű új nevet is kapott, Huntractor HT300-ra keresztelték, s noha nehéz körülmények között kellett dolgoznia a felázott földeken, teljesítményével és hatékonyságával rögtön elismerést vívott ki magának. A Huntactor HT300-nak terhelés alatt is simán kellett váltania ahhoz, hogy hatékony lehessen. Azokon a helyeken, ahol a manuális váltós jármű a talaj egy részét műveletlenül hagyta volna a sebességváltás nehézségeiből adódóan, az Allison Continuous Power TechnologyTM alkalmazása folyamatos erőátvitelt valósít meg a hajtott kerekek felé, jelentősen növelve a gép megbízhatóságát a vizenyős területeken, vagy bármely más nehéz terepen. Az Allison váltó, amely kiválóan párosítható a Cummins motorral, könnyen beépíthető a járműbe, és a hajtásláncot illetően masszív megoldást jelent. Rátkai István, a Huntractor ügyvezető igazgatója is nagyon elégedett a géppel. Véleménye szerint azáltal, hogy a váltó teljes erőátvitelt biztosít a meghajtott kerekekre, a jármű működése simává és folyamatossá vált, és a traktor maximális teljesítményt ért el. „Az új hajtáslánc teljesítette a működéssel szemben támasztott várakozásainkat, a tárcsák maximális munkamélységén a gép folyamatosan, kihagyás nélkül, 11–13 kilométer/órás átlagsebességgel haladva, egyenletesen végezte a munkát” – mondta lapunknak. A tárcsázás nagy igénybevételt jelentő folyamat, mely nagy mértékben függ a talaj minőségétől is. Az eredeti hajtáslánchoz viszonyítva a Huntractor HT300 az Allison-váltóval 25–30%os üzemanyag-megtakarítást ért el. A HT300-at mélylazításnál is kipróbálták. A lazítóekék húzása az ázott földben ugyanolyan nagy terhelés, mintha nehéz terhet szállítana a jármű, a traktor azonban lágyan indult és rázkódás nélkül haladva, egyenletesen megművelt területet hagyott maga mögött. 15. oldal `


A grá r támogat á s ok A 2007–2014 támogatási ciklus pénzügyi lezárása 2015 első negyedév végén megtörténik. Ezzel párhuzamosan megkezdődik a 2015–2020-as időszak támogatási rendszerének indítása. Április elejétől várhatóan már kiírásra kerülnek egyes mezőgazdasági EMVA pályázatok. A Meh Agrár és Vidékfejlesztési Államtitkárság tájékoztatása szerint a pályázati rendszerben adminisztratív egyszerűsítések várhatóak. Az MVH gépkatalógus alkalmazásában is várhatók változások: elképzelhető, hogy nem lesz kötelező érvényű a használata, így olyan gépek eszközök is támogatottá válhatnak, melyek a katalógusban nem szerepelnek. Ez bővítheti az ajánlati kört, ami hatással lehet a beszerzési zárak csökkenésére. A pályázatok továbbra is építésre, infrastruktúrafejlesztésre, technológia korszerűsítésre és kapcsolódó gépbeszerezésre terjednek ki. A pályázatok lebonyolítására vonatkozó technikai lebonyolítási szabályok változnak. A pályázatok egy része továbbra is papíralapú marad. Az egyszerűsített pályázatok elekronikusan lesznek benyújthatóak. Ezért fontos, hogy az ügyfélkapu, jelszó és MVH meghatalmazások rendben legyenek. A közvetlen támogatási rendszerről továbbra is előzetes információk vannak. A 2015. évi E kérelem áprilisi indítását megelőzően a jogszabályi keretek is meglesznek ideértve a pontos értelmezési, végrehajtási részeket. A 2015-től a mezőgazdasági támogatási rendszer új előírásokat fogalmaz meg a gazdálkodok felé, melyek közül a legfontosabb a zöldítés, a vetésváltás és a gazdálkodásra vonatkozó szakmai-, képzettségi követelményrendszer. Az agrár környezet gazdálkodási támogatási rendszer újbóli indítására legkorábban 2016-tól kerülhet sor. Több előterjesztés készült, ezek anyagait a Nemzeti Agrárkamara is véleményezte. Ezek alapján egy degresszív sávos támogatás várható. A tervezett rendszer a mezőgazdaság által érintett fizikai és természeti környezeti állapotának megőrzését és javítását szolgálná, ezzel is elősegítve a minőségi termékek előállítását, a fenntartható mezőgazdasági gyakorlat kialakítását.

Területalapú támogatások A 2014-es év után összesen 341,4 Mrd Ft kerül kifizetésre – 227 euro/hektár elszámoló egységben. A második ütem kifizetéseinek indítása csúszik. Előrejelzés szerint a támogatási rendszer változása miatt a 2015-ös E kérelemnél az MVH honlapon megnyitható felü-

6

leten változások lesznek. A Natura 2000 marad, és a nitrátérzékeny területek vonatkozásában már gazdasági napló vezetési kötelezettség is megjelenik. Mivel a zöldítésbe beletartoznak az árkok, és egyébb területek is így a poligonoknál a szükséges átvezetéseket el kell végezni. A területalapú támogatásnál az 1200 ha, illetve a 1037 ha felső korlát jelenik meg. 1037 ha-ig 100%, 1037 és 1200 között 95% kapható. Az e feletti területek esetében a zöldítéssel kompenzált támogatás jár. A korábbi tervezet szerint társas vállalkozásoknál a tulajdonosok által bérbeadott földek is beleszámítanak a területbe, így ezzel nem növekszik a támogatható ha méret. Több előterjesztés került megfogalmazásra az érdekképviseletek és terméktanácsok részéről, hogy az állattartáshoz, illetve a vetőmagtermesztéshez kapcsolódva emelkedjen a támogatási birtokméret. Ezek jogszabályi keretei eddig nem születtek meg, így várhatóan az E kérelem benyújtásáig az idei évre már nem lesznek hatással. A földtörvénynél lesznek változások melyek tovább szigorítják a földtulajdonosok és a földhasználók részére előírt adminisztrációt. Az Üzemszabályozási törvény csak 2015 végén lép életbe, így ennek előírásait csak a 2016-os támogatási adminisztrációnál kell figyelembe venni. Ekkortól az E-kérelemhez csatolni szükséges a gazdálkodó regisztrációs számához tartozó gazdaság foglalkoztatási adatait és az üzemszabályozásért felelős vezető megjelölését és a végzettségének megadását is. Az üzemszabályozás pontos követelményrendszere még nem került pontosításra. A 2015. január 1-től változott a negyed szarvasmarha, kecske és juh élőhús forgalmi adója. Ennek mértéke 5%-ra csökkent. A korábban bevezetett sertéságazati élő- és félsertés áfához hasonlóan a végtermékek árait továbbra is 27% áfa terheli, ami az EU tagországok összehasonlításában az egyik legmagasabb mezőgazdasági termék adó mérték, így nem javítja a hazai termelők versenyképességét. Feladat átcsoportositások várhatóak a FM, a MVH és a MeH Agrár-vidékfejlesztési államtitkárság között. Az előkészítési-, támogatáskezelési- és döntési jogkörök nagy része a január 12-től Kecskemétre helyezett Agrár és Vidékfejlesztési Államtitkársághoz kerül át. A negyedévre várható 2015 évi Fiatal gazda pályázat kiírása és értékelése is a MeH-hez kerül át. A technikai lebonyolítás ez esetben is az MVH megszokott rendszerében fog működni az MVH és ÚMVP közlemények alapján.

2015 első felében várható új pályázati kiírások Feldolgozó pályázat (EMVA 2.1) – 2015 első félévben indulhat az ELIP építési és technológia fejlesztési pályázat. A tervezet szerint a pályázat a megvalósítási helyre 800 Mft nettó költséget tartalmazhat és 50% támogatási intenzitású lesz. Az Állattartótelepek Korszerűsítése nagy pályázat (ATK VI) 2015 első félév végéig kerül kiírásra. A program meghatározott pénzügyi keretig az új zöldmezős beruházásokat is támogatni szándékozik. Ezen belül kiemelten a sertéstartó telepek komplex fejlesztése, korszerűsítése valósítható meg, valamint sertés vágó- és feldolgozó üzemek korszerűsítése is. A támogatási intenzitás 40%-os + HÁT 10% + Fiatal gazda 10%. A Növénytermesztési Ágazatok Korszerűsítése nagy pályázat – (építés, technológia, infrastruktúra és kapcsolódó gépbeszerzés, szárító, magtár, tisztító, megújuló energia). A pályázat tervezett kírása 2015 I. félév. A támogatási intenzitás 40%-os + HÁT 10% + Fiatal gazda 10%. Géppályázat – A pályázat tervezett kiírása 2015. április–május. Ezen belül (mint említettük) várhatóan olyan technológiai elemek és gépek beszerzése is támogatott lesz, melyek az aktuális MVH gépkatalógusban nem szerepelnek (állattartó telepi technológiák, etető, itató, klíma, ventilláció, stb.), napcella, megújúló energia, valamint, elemenként felépíthető technológiák (például száritó-tisztító technológia beszerzés). A támogatási intenzitás 25%. A géppályázatnál a HÁT területek és a fiatal gazda pályázók is csak 25% támogatásban részesülhetnek. Még kérdéses, hogy a korábbi géppályázatokhoz hasonlóan 1 évre visszamenőleges hatályú lesz-e. A pályázat valószínűleg papíralapú lesz, vagyis az összes pályázatot befogadják és pontszám alapján értékelnek. Ezzel elkerülhető az elektronikus pályázatok esetében jelentkező problémák (rendszer összeomlás, néhány nap alatti felfüggesztés, benyújtott de hibás pályázatok által lekötött források, stb.).

Közvetlen támogatás rendszer Alapelv: a bázisalapú és kvótaalapú támogatás megszűnik és csak a ténylegesen termelő gazdálkodok juthatnak támogatáshoz. Továbbra is érvényes, hogy azon földek melyek az EU csatlakozásnál nem kerültek be a bázisba ezután sem jogosítanak támogatásra. A 307/2013/EU számú rendelet alapján a következő ágazatok részesülnek 2015től termeléshez kötött támogatásban: húshasznú anyatehén, hízott bika, tejhasznú tehén, juh, rizs, cukorrépa, zöldségnövények, ipari zöldségek, gyümölcsültetvények és bogyósok, fehérje növények, szemes növények, szálas növények.


VETŐMAG KEDVEZŐ ÁRON RENDELHETŐ, HÁZTÓL-HÁZIG! Interneten vetőmagot is olcsóbban vásárolhat:

www.kukoricavetomag.hu

(Kukorica, napraforgó vetőmag forgalmazó országos webáruház)

Hivatalos fémzárolt friss DEKALB, PIONEER, SYNGENTA, RAGT MV, stb. kukorica és napraforgó vetőmag raktárról rendelhető!

Ön is szeretné növénybiztosítási díjának akár

65%-át visszakapni az államtól?

Ha Ön a távolság miatt nem tartaná gazdaságosnak a vásárlást, nem akar, vagy nem tud eljönni a vetőmagért, de szeretne kedvező áron vetőmagot vásárolni, mi vállaljuk a kiszállítást országosan, akár hétvégén is, 0–24 óráig. Saját teherautónkkal a házhoz szállítás rendkívül kedvező, akár INGYENES is lehet! Amennyiben a választásban segítségre szorul, hívjon fel! Szakszerű választ kap minden kérdésére: Hegedűs Zsolt: 06-20/980-4449

 ŽĚƌŽŐŬƂnjŝ EŽŶƉƌŽĮƚ <ƂůĐƐƂŶƂƐ EƂǀĠŶLJďŝnjƚŽƐşƚſ ŐLJĞƐƺůĞƚĞƚ ϭϳ ĠǀǀĞůĞnjĞůƅƩĂ͘͘͘ŵĞŐLJĞŝŽĚƌŽŐŬƂnjďĞŶŚĞůLJŝŐĂnjĚĄŬĂůĂƉşƚŽƩĄŬ͘ :ĞůĞŶůĞŐĂnjŽƌƐnjĄŐƚĞůũĞƐƚĞƌƺůĞƚĠŶƚƂďďƐnjĄnjƚĂŐŐĂůƌĞŶĚĞůŬĞnjƺŶŬ͘  ϮϬϭϯͲƚſů ŐLJĞƐƺůĞƚƺŶŬ ŝƐ ĠƌƚĠŬĞƐşƟ Ă ͣĚşũƚĄŵŽŐĂƚŽƩ ͟ ŶƂǀĠŶLJďŝnjͲ ƚŽƐşƚĄƐŽŬĂƚ͘DĂŐLJĂƌŽƌƐnjĄŐŽŶĞŐLJĞĚƺůĄůůſŵſĚŽŶŬŝĂůĂŬşƚŽƩƵŶŬĞŐLJ ŽůLJĂŶŽŶůŝŶĞďŝnjƚŽƐşƚĄƐŬƂƚƅĨĞůƺůĞƚĞƚ, ĂŚŽůĂƚĂŐũĂŝŶŬ͕ĂŬĄƌŽƩŚŽŶƌſů͕ ƐĂũĄƚ ŵĂŐƵŬ ŝƐ ŵĞŐŬƂƚŚĞƟŬ ĚşũƚĄŵŽŐĂƚŽƩ ďŝnjƚŽƐşƚĄƐƵŬĂƚ͕ ĠƐ ďĞũĞͲ ůĞŶƚŚĞƟŬŬĄƌĂŝŬĂƚŝƐ͘  njŽŶůŝŶĞƌĞŶĚƐnjĞƌƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞůĂƚŽǀĄďďŝďŝnjƚŽƐşƚĄƐŝĂĚŵŝŶŝƐnjƚƌĄĐŝſƚ ůĞǀĞƐƐnjƺŬƚĂŐũĂŝŶŬǀĄůůĄƌſů͊ ƺƐnjŬĠŬǀĂŐLJƵŶŬĂƌƌĂ͕ŚŽŐLJĂnjĞůŵƷůƚŬĠƚĠǀďĞŶƚĂŐƐĄŐƵŶŬϭϬϬйͲ ĂĞůƐƅŬĠŶƚŬĂƉƚĂŵĞŐĂŶĞŬŝũĄƌſƚĄŵŽŐĂƚĄƐŝƂƐƐnjĞŐĞƚĂnjDs,Ͳƚſů͘

sĄůĂƐƐnjŽŶďĞŶŶƺŶŬĞƚ͊ Ön megrendelte már kukorica és napraforgó vetőmagját?

DĂŐLJĂƌŶƂǀĠŶLJďŝnjƚŽƐşƚĄƐĂŵĂŐLJĂƌŐĂnjĚĄŬƐnjĄŵĄƌĂ͕ ϭʹϭϬϬϬŚĂͲŝŐ͗

ǁǁǁ͘ŶŽŶƉƌŽĮƚďŝnjƚŽƐŝƚŽ͘ŚƵ

XXII. www.allattenyesztesinapok.hu

2015. április 24-25-26.

Hódmezővásárhely, 47-es főút 195 km. Hód-Mezőgazda Zrt. Kiállítási Centrum

7


Malagrow tavaszi tanĂĄcsok A talajuntsĂĄg Az ĂşjratelepĂ­tett ĂźltetvĂŠnyekben gyengĂŠbb nĂśvekedĂŠst, kevesebb termĂŠst ĂŠs nĂśvĂŠnyHJÂŤV]VÂŤJžJ\L SUREOÂŤPÂŁN J\DNRULEE HOÄ&#x201C;fordulĂĄsĂĄt tapasztalhatjuk. A talajuntsĂĄg kialakulĂĄsĂĄt a monokultĂşrĂĄban termesztett nĂśvĂŠnyek gyĂśkĂŠrzetĂŠn felszaporodĂł talajlakĂł gombĂĄk, sugĂĄrgombĂĄk, baktĂŠriumok ĂŠs fonĂĄlfĂŠrgek okozzĂĄk. A talaj szervesanyag kĂŠszleteinek csĂśkkenĂŠse, a talajĂŠlet folyamatos elszegĂŠnyedĂŠse, a FV¸NNHQÄ&#x201C;IDMV]ÂŁPD]DQWDJRQLVWDV]HUYHzetek visszaszorulĂĄsa a talaj mikrobiolĂłgiai ĂĄllapotĂĄnak felborulĂĄsĂĄhoz vezet.

A talajuntsĂĄg csĂśkkentĂŠse A Mycoâ&#x20AC;&#x2122;Sol PTC nĂśvĂŠnyi tĂĄpanyagokat, QDJ\ PHQQ\LVÂŤJÄł V]HUYHV DQ\DJRW ÂŤV hasznos mikroorganizmusokat tartalmazĂł speciĂĄlis alaptrĂĄgya. KĂŠmhatĂĄsa sem-

leges, talajsavanyĂ­tĂł hatĂĄsa nincs, Ă­gy a lĂĄtszĂłlag alacsonyabb hatĂłanyag-tartalom nagyobb rĂŠszben kerĂźl felvĂŠtelre. A WHUPÂŤNEHQ OÂŤYÄ&#x201C; PLNURRUJDQL]PXVRN MHOHQWÄ&#x201C;VÂŤJH(Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum, Coniothyrium minitans) QDJ\RQ VRNUÂŤWÄł Fontos szerepet jĂĄtszanak a tĂĄpanyagok feltĂĄrĂĄsĂĄban, valamint antibiotikus hatĂĄsĂş anyagok termelĂŠse vagy mikoparatizmus rĂŠvĂŠn pedig fontos szerepĂźk van az egĂŠszsĂŠges talajhigiĂŠnia kialakĂ­tĂĄsĂĄban (pl. Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotinia).

TelepĂ­tĂŠs A tavaszi telepĂ­tĂŠseknĂŠl â&#x20AC;&#x201C; de 1-2 ĂŠves ĂźltetvĂŠnyekben is â&#x20AC;&#x201C; kifejezetten fontos az oltvĂĄnyok minĂŠl gyorsabb gyĂśkeresedĂŠse, PDMGWHUPÄ&#x201C;UHIRUGXOÂŁVD

5DGLIDUPË´$J\¸NHUH]WHWÄ&#x201C; NĂŠlkĂźlĂśzhetetlen a gyĂśkĂŠrnĂśvekedĂŠshez, a gyĂśkerek gyors anyagcserĂŠjĂŠhez. TĂśbb mint 10 ĂŠves eredmĂŠnyeink bizonyĂ­tjĂĄk, hogy akĂĄr 100%-kal is fokozhatja a gyĂśkĂŠr nagysĂĄgĂĄt. 7HOHSÂŻWÂŤVHOÄ&#x201C;WW Az oltvĂĄnyok 0,3 %-os Radifarm-os beĂśntĂśzĂŠsĂŠvel vagy az oltvĂĄnyok 0,8%-os RadifarmRV ROGDWEDQ W¸UWÂŤQÄ&#x201C;  ÂľUÂŁV ÂŁ]tatĂĄsĂĄval. 7HOHSÂŻWÂŤVXWÂŁQ Radifarm 0,3%-os beĂśntĂśzĂŠsĂŠvel. Mycoâ&#x20AC;&#x2122;Sol PTC dĂłzisa: 7HOHSÂŻWÂŤVNRUGNJIDD]žOWHWÄ&#x201C;J¸G¸UEHGHQHÂŤULQWNH]]HQDJ\¸NÂŤUUHO0ÂŁVPÄłtrĂĄgyĂĄt a fa mĂĄr nem igĂŠnyel. )HOROGYDÂŤVEH¸QW¸]YHNJO

7HUPÄ&#x201C;žOWHWYÂŤQ\HNDODSWUÂŁJ\ÂŁ]ÂŁVD A tavaszi nitrogĂŠn fejtrĂĄgya helyett  NJKD Mycoâ&#x20AC;&#x2122;Sol PTC a sorcsĂ­kra kiszĂłrva ĂŠs 3-4 napon belĂźl bedolgozva. 0DJDV NDOFLXPWDUWDOPD MHOHQWÄ&#x201C;VHQ IRNR]]DPDJDDWHUPÂŤNÂŤVDPÂŁUNLMXWWDWRWWPÄłtrĂĄgyĂĄk hatĂŠkonysĂĄgĂĄt is. A talaj kĂłrokozĂłinak folyamatos gyĂŠrĂ­tĂŠsĂŠvel nagyobb, egĂŠszsĂŠgesebb gyĂśkĂŠrrendszer ĂŠs stabilabb, nagyobb termĂŠs vĂĄrhatĂł.

)HONÂŤV]žOÂŤVDWDYDV]LYLUÂŁJ]ÂŁVUD A virĂĄgzĂĄs ĂłriĂĄsi energiaigĂŠnyĂŠt mĂĄr a rĂźgyfakadĂĄs utĂĄn lombtrĂĄgyĂĄkkal kell pĂłtolni. EgĂŠrfĂźles ĂĄllapotban a magas nitrogĂŠntartalmĂş Plantafol 30.10.10  NJKD  valamint a cink ĂŠs magnĂŠzium-tartalmĂş Brexil Mix NJKD V]žNVÂŤJHV9LUÂŁJ]ÂŁV HOÄ&#x201C;WWÂŤVXWÂŁQDVWUHVV]HNFV¸NNHQWÂŤVÂŤUHÂŤV a pollen termĂŠkenyĂźlĂŠsĂŠnek fokozĂĄsĂĄra a Megafol + Plantafol 10.54.10 + Boroplus ONJOKD NRPELQÂŁFLÂľPÂŤJV]ÂŤOVÄ&#x201C;VÂŤJHV N¸UžOPÂŤQ\HN N¸]¸WW LV MÂľO PÄłN¸GLN$]HVHWOHJHVNRPRO\OHKÄłOÂŤVHNIDJ\RN HOÄ&#x201C;WWQDSSDOÂŤVDIDJ\RNXWÂŁQN¸]YHWOHnĂźl kijuttatott MegafolOKDGÂľ]LVEDQPDJ\DURUV]ÂŁJLWHUPHOÄ&#x201C;LWDSDV]WDODWRNDODSMÂŁQ sok ĂŠve bizonyĂ­tottan -3 °C-ig vĂŠdelmet bizWRVÂŻWDPHJIHOHOÄ&#x201C;NRQGÂŻFLÂľMŸ£OORPÂŁQ\EDQ

Malagrow Kft. â&#x20AC;˘ Szolnok, Ă&#x161;jszĂĄszi Ăşt 38. Telefon: +36 56 514-160 â&#x20AC;˘ Fax: +36 56 515 050 www.malagrow.hu

8


MEGAFOL

Stresszoldó és növekedést serkentő biostimulátor Segíti a növényeket a különböző stresszhelyzetek leküzdésében: • fagy, hideg, • hő, aszály, • mechanikai sérülések (jégverés, szélverés, stb.), • víznyomás, • UV-sugárzás, • egyes gyomirtószerek által okozott perzselések.

A nehézségek leküzdése tesz minket egyedivé. MALAGROW Kft. Szolnok, Újszászi út 38. Telefon: +36 56 514-160 w w w. v a l a g r o . c o m

Fax: +36 56 515 050 www.malagrow.hu 9


Röviden a vadkárról, vadkárelhárításról A mezőgazdaságban okozott vadkárok a vad táplálkozása, taposása, túrása vagy törése következtében a szántóföldön, a gyümölcsösben és a szőlőben a mezőgazdasági kultúra terméskiesését előidéző károsítások. Ezen kívül jelentős vadkár keletkezik az erdészetben, főként a fiatal állományokban valamint a csemetekertekben. A mezőgazdasági vadkárok a magvak elvetésétől a termés beéréséig jelentkezhetnek vagy fokozódhatnak a termény teljes elpusztulásáig. • Korai vadkárnak nevezzük a vetéstől számítva a növény zöldbimbós állapotáig bekövetkező károsítást. • Zsenge vadkárnak számít a virágzástól a terméskötésig előidézett károsítás. • Érési vadkárról beszélünk akkor, amikor a termésben jól látható legelési, taposási és termést csonkító, roncsoló károk jelentkeznek • Valamint megkülönböztetjük a teljes vadkárt, ami tulajdonképpen a termény 100%-os pusztulását jelenti.

A mezőgazdasági vadkár mértéke és megoszlása a „kártevő” vadfajok szerint: Mezei nyúl (Lepus europaeus): Legsúlyosabb a kártétele a faiskolákban és fiatal gyümölcsfa-telepítésekben, valamint havas és hófúvásos időben, amikor megrágja az idősebb fák hajtásait, rügyeit és kérgét. Amennyiben a fiatal gyümölcsfák kérgét megrágta fontos a minél előbbi fasebkezelés a fertőzések elkerülésének érdekében. Legelésével számos szántóföldi és zöldség növényt is károsíthat. Igen jelentős károkat okoz nyáron a dinnyeföldeken a termések megrágásával. A gépesített nagyüzemek, valamint az iparszerű termesztés nem kedvez elszaporodásának. Megrágja a káposztát, répát, petrezselymet, gabonaféléket és a gyümölcsfák kérgét, de jelezték kártételét még napraforgón és szőlőn is. Külön említést érdemel, hogy nyáron a szegfűkultúrákban okozhat igen nagy kárt. A védekezés ellene lehetséges vegyszeres (rágcsálóirtók), ragadozó emlősök és madarak révén, illetve korszerű vadgazdálkodással. Jól alkalmazhatók a fatörzsek védelmére a perforált műanyagcső-borítások, repellens hatású szerek, különösen érzékeny (nyúl által kiemelkedően károsítható) növénykultúrák körülkerítése. Üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus): Vadászat okán betelepített faj, de kártétele mára már sokszorosan meghaladja a hasznát. Kotoréka közelében minden növényfélesé-

10

get fogyaszt, vagy legalábbis megkóstolja azokat. A megrágott zöldségfélék piaci értéke így igen jelentősen csökken. Télen a fák törzsét és járata szomszédságában futó gyökereit megrágja, hántolja, ami által gyümölcsösökben is jelentős kárt tehet. Régen szénkéneggel irtották. Vadászati tilalom nélkül gyéríthető, egyedsűrűségének megfelelő szinten tartása a vadásztársaságok feladata. Vaddisznó (Sus scrofa): Az utóbbi évtizedekben a nagytáblás növénytermesztés következtében számuk igen megnőtt. Mivel a mezőgazdaságban súlyos károkat okoz, vadászata és gyérítése minden időben engedélyezett. Mezőgazdaságilag művelt területen inkább csak akkor jelenik meg, ha élelemszűke kényszeríti rá. Ilyenkor megdézsmálja a termesztett répát, burgonyát, kukoricát, érésben lévő kalászosokat. Ősszel az érő szőlőt, télen a répa- és burgonyavermeket is kibonthatja (ezáltal fagykár is keletkezhet). Sokszor közvetett kártétele is jelentős, amit a „csörtetéssel” (tördelés, taposás), valamint turkálással okoz. Az ellene való védekezés leginkább tervszerű vadgazdálkodással oldható meg. Az állatnak olyan mennyiségű és minőségű táplálékot kell biztosítani az erdőben, hogy ne kényszerüljön a mezőgazdasági területekre. Őz (Capreolus capreolus): Erdészeti szempontból jelentős károkat okoz. A mezőgazdaságban esetenként okozhat kisebb kártételt a lucernában, borsóban, répában a levelek csipkedésével, elfo-

vegetatív és generatív részeit fogyasztják, vegetációs időszakban főként zöld részeket, télen azonban rügyeket, hajtásokat, vesszőket és vékonyabb ágakat (gallyakat), sőt fakérget is. Igen nagy károkat okoznak a csemeték vezérhajtásainak lerágásával. Előfordul, hogy patáikkal földalatti növényrészeket is kikaparnak. Az erdei és gyümölcssuhángokat megroppantják, letördelik, felszedik a lehullott makkot. A fejlődő gabonafélék közül a szarvas a búzát és a zabot legeli elsősorban A szarvas a burgonyát már érés előtt kikaparja és elfogyasztja. A táplálkozásukkal okozott kárukat bővítik azzal, hogy évente növesztett agancsukról az elhalt szőrös bőrt fákhoz dörzsöléssel koptatják le, amivel a fák kérgét is felsértik. Testes voltuk miatt már a puszta mozgásukkal is kárt okoznak, tördelnek és tipornak. A téli táplálékhiány során a lédús bükk-kérget a szarvas a törzs hosszanti irányában lehántja. A kártétel következtében a fa részlegesen vagy teljesen elpusztul. A szarvashoz hasonló módon és mértékben károsít a dámvad is. Muflon (Ovis musimon): Nagy vadsűrűség esetén a muflon is okozhat a mezőgazdaságban kárt, de nem minden populáció egyformán. A legtöbb muflonpopuláció csak ritkán hagyja el a nagy kiterjedésű zárt erdőket. Azonban előfordulhat, hogy az idősebb fák kérgét szórványosan lehántja, fiatalabb csemetéket, suhángokat letöri, rügyeit és hajtásait fogyasztja. A fahibák közül ilyen hatásokra alakul ki a villásnövés, kéregbenövés stb. A szárnyasvadfajok közül elsősorban a fácán és a galamb okoz kárt a mezőgazdasági kultúrákban. A fácán különösen a búza-, kukorica-, bab- és borsóvetéseket rontja a vetés után kb. 3 hétig. A madarak

Seregély

gyasztásával. Fiatal rügyeket rág meg, agancsváltáskor fiatal fák kérgének lehántásával okozza a legnagyobb kárt mely a gyümölcstermesztésben számottevőnek bizonyul. Jelentős kárt okoz zsenge növények és növényrészek lelegelésével. Kiváltképp kedveli a leveleknél gazdagabb tápanyag-tartalmú generatív részeket. Megrágja még a fiatal napraforgót, kukoricát, gabonát, és taposásával is jelentős kárt okozhat. Vadűző zsinórral, riasztással lehet az őzet távol tartani. Szarvas (Cervus elaphus): Táplálékban kevésbé válogatósak, számos növény

Fácán

lecsípik a csíranövények csúcsát, de ki is húzogathatják a csírázó növényeket a talajból. A szőlő ültetvényekben a fürtzóna alján lévő fürtöket csipkedik, ezáltal jelentős terméskiesést okozhatnak. A szőlő legjelentősebb károsítója a vadon élő állatok közül a seregély, mely gyakori esetben 40–50%-os károsítást is okozhat. A vadkár elhárításának leghatásosabb módszere a prevenció, amelynek feltétele az erdő vadeltartó és vadtűrő képességének megfelelő vadlétszám. Különösen fontos ez a téli és a kora tavaszi időszakban, amikor a vad a táplálék, az időjárás viszontagságai miatt az erdőbe húzódik, és ilyenkor szinte kizárólag az erdőre van utalva, bár igen sok kárt okoz a bekerítetlen gyümölcsültetvényekben


is. A vadkár elleni védelem alapja a kár kialakulásának ok-okozati vizsgálatakor tisztázható. Noha a vadkárok igen sok tényezőre vezethetők vissza a vad oldaláról, azonban első és legfontosabb az élelemszerzés szempontja. A vad ugyanis elsősorban a táplálkozás során kerül közvetlen kapcsolatba az erdészeti és mezőgazdasági növényekkel. A vadkárok elkerülésében, megakadályozásában a vadásztársaságon kívül a mezőgazdasági földhasználó is köteles közreműködni. Azaz köteles a vadkár elhárításában, illetőleg csökkentésében szerepet vállalni; köteles a károsodás vagy a károkozás közvetlen veszélye esetén a vadászatra jogosultat értesíteni; köteles a vadállomány kíméletéről megfelelő eljárások alkalmazásával gondoskodni; jogosult a vadállomány túlszaporodása miatt a vadászati hatóságnál állományszabályozó vadászat elrendelését kezdeményezni.

Vadkárelhárítás

1996.éviLV.törvény 75. § (1) A jogosult az e törvényben foglaltak alapján köteles megtéríteni a károsultnak a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben okozott kár öt százalékot meghaladó részét (a továbbiakban együtt: vadkár). (2) A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vad vadászatára jogosult, és akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett, illetőleg akinek vadászterületéről a vad kiváltott. (3) A jogosult a Polgári Törvénykönyvnek a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályai szerint Köteles megtéríteni a károsultnak a vad által a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kárt. Bartha Attila

Ügyfélszolgálati tanácsadó Magyar Agrárkamara

Tisztulást szorgalmaz az Agrárközösség

Kókler pályázatíróktól kell óvni a gazdákat Rohamosan nő az Agrárközösség nevű szervezethez fordulók száma mezőgazdasági pályázati problémák orvoslása érdekében, vagy agráradózási és pénzügyi tanácsadásért. A közösség szerint sok a kókler pályázatíró a szakmában, ezért szorgalmazzák azok kiszűrését. Az idei pályázatokra felkészülésről szóló kecskeméti rendezvényen többek között az Agrárgazdasági Kutató Intézet stratégiai tanácsadója a várható mezőgazdasági és állattartási trendekről is előadást tart. Erőteljes tagtoborzásba kezdett az Agrárközösség nevű szervezet annak érdekében, hogy az idén kiírásra kerülő pályázatokon megfelelő módon induljanak az agrárvállalkozások. A szakértők szerint még sok a tennivaló, hogy formailag és tartalmilag is megfelelő tenderanyagok kerüljenek az elbírálók elé, ugyanakkor a pályázók felkészültek is legyenek a fejlesztésekre gazdasági és pénzügyi oldalról. A szervezet úgy látja, a gazdálkodóknak a teljes, általában ötéves projektidőszak alatt folyamatosan segítséget kell adni a vállalt feltételek és az adminisztrációs kötelezettségek teljesítéséhez. Az Agrárközösség szakmai vezetője, Törökné Rácz Erzsébet úgy nyilatkozott, sajnálatos, hogy sok, önmagát pályázatírónak nevező, kérészéletű vállalkozás próbálkozik ügyeskedni, színvonaltalan szolgáltatással megvezetni és lehúzni az agrárvállalkozókat. Ennek következménye, hogy a pályázatok gyakran nem megfelelő minőségűek, sok szereplő elesik a nekik szánt forrástól. Ráadásul a pályázatokat elbíráló szervezetre is pluszteher hárul a fércmunkák miatt. Az agrárközgazdász szerint helyes tehát, hogy az Agrárkamara törekszik a kókler pályázatírók kirostálására. Ugyanakkor a színvonalas szolgáltatókra szükség van, mert rengeteg érintettet kell hosszú távon is támogatni, amely hatalmas feladat. A szakértő kiemelte, az Agrárközösség jelentős segítséget ajánl fel a hivatalos szervek számára ebben a munkában. A vállalkozókat már most fel kell készíteni a sikeres pályázásra Az Agrárközösségről: Az Agrárközösség 2013-ban alakult, önkéntes tagsági alapon működő szervezet. Mind őstermelők, egyéni vállalkozók, családi gazdaságok, mind agrárcégek csatlakoztak a közösséghez annak érdekében, hogy speciális mezőgazdasági könyvelést, jogi tanácsadást, pályázati ügyintézést vehessenek igénybe az abban dolgozó szakértőktől. A közösség tagsága rendszeresen cserél információkat és segíti egymás működését, míg a szakmai hátteret neves agrárközgazdászból, jogtanácsosból és tapasztalt vállalkozásfejlesztőkből álló szakértők adják.

11


Optimális megoldás A kukorica gyomirtása jelentősen átalakult az elmúlt években. A premergensen (kelés előtti) kezelt terület részaránya folymatosan csökken az állománykezelések javára. Különösen a korai posztemergens kezelések szerepe nőtt meg az elmúlt időszakban. Mi ennek az oka? Az utóbbi évek száraz időjárása miatt a preemergens gyomirtás nem hatékony, és viszonylag szűkebb hatásspektruma miatt gyakran van szükség felülkezelésre. Számos nehezen írtható gyomfaj ellen (mint pl. az évelő gyomnövények, a szerbtövis fajok, a selyemmályva) az egyszeri preemergens gyomirtás nem nyújt megfelelő védelmet. A posztemergens gyomirtásoknál ugyancsak egyre több hiányosságra világítanak rá a szakemberek. A korai gyomosodás, a nem megfelelő szerválasztás és a kései időzítés jelentős (külön-külön 1,0–1,5 t/ha) termésveszteséget okoz a kukoricának, annak ellenére, hogy a kezelés után gyommentessé válik a terület. Mivel a készítmények többségének nincs tartamhatása, a kezelés után hulló

A korai posztemergens gyomirtás alkalmazásával a gyomokat a lehető leghamarabb kiiktatjuk, így az általuk okozott termésveszteség minimális szintre csökken. A felhasznált készítmények ráadásul sokkal biztonságosabbak (szelektívebbek) a kultúrnövényre, mint a posztemergens gyomirtók. A kezelés évében a betakarítást követően ősszel kalászos gabona és őszi káposztarepce, míg a következő év tavaszán napraforgó, kukorica, tavaszi kalászos, olajretek, mustár, tavaszi repce, cirok, köles, fénymag, hagymaféle, mák, facélia, kender, len vethető és káposzta-, kabakosfélék palántázhatóak, illetve ha a talaj pH-értéke 6-nál nagyobb, cukorrépa, pillangósok, burgonyafélék és levélzöldségek vethetők. Extrém száraz időjárási viszonyok fokozzák az utóhatás kockázatát.

csapadék miatti kései gyomosodás hasonló mértékű termésveszteséget (0,5–1,0 t/ha) okoz. Az egyszikűek gyomok ellen nagy területen használt szulfonilkarbamid hatóanyagú gyomirtó szerek csökkent hatékonysága az utóbbi időben ugyancsak sok fejtörést okoz a termelőknek. A korai posztemergens gyomirtás ezeket a hátrányokat küszöböli ki. Ezt a technológiát korábban úgy definiálták, hogy a kukorica 1–3 leveles korában kell elvégezni. Az utóbbi időszakban egyre inkább a gyomnövények szik-2 leveles állapotában határozzák meg a kezelés idejét. A beavatkozás sikerének feltétele, hogy kikelt gyomok legyenek a területen. A felhasznált készítmény emellett megfelelő tartamhatással kell rendelkezzen, mivel a később hulló csapadék hatására a kezelt terület újra gyomosodhat.

A kétszikű gyomok esetében azok fejlettebb példányait is képes a Python Optima elpusztítani. Az összes olyan kétszikű gyom érzékeny, amely a kukorica gyomosodásában komoly szerepet játszik. A mezei acat (Cirsium arvense) tőlevélrózsás állapotban a legérzékenyebb. A kukorica 1–6 leveles állapota között kell kijuttatni. Javasolt lémennyiség 200– 300 l/ ha. Hideg időben történő kijuttatás a leveleken csavarodást, sárgulást okozhat, amelyet a kukorica károsodás nélkül kinő. A Python Optima használható szervesfoszforsav-tartalmú talajfertőtlenítő használata esetén. Keverhető az ebben az időszakban felhasználható Zn- és N-tartalmú levéltrágyákkal és nitrogénstabilizátorral (N-Lock). Szervesfoszforsav-tartalmú növényvédő szerrel nem keverhető. A két ke-

12

zelés között 7 napnak kell eltelni. Minden esetben javasolt a keverési próba elvégzése. A készítmény hosszú tartamhatással rendelkezik, amely a tenyészidőszak végéig tart. A tartamhatás feltétele a kezelést követő két hétben hulló 10–20 mm csapadék. A készítmény napos időben 3–4 napon látványos gyompusztulást okoz, ami csapadékos, borongós időben 5–7 napra elhúzódik. Csörnök Gábor és apósa Kálmánházán gazdálkodnak 250 ha területen, 15 kmre délnyugatra Nyíregyházától. A terület döntő többsége humuszos homok, alacsony szervesanyag-tartalommal. Gábor édesapja gazdálkodását is segíti Igrici (Dél-Borsod) mellett 100 ha felületen. A 250 ha-ból közel 30 ha a gyümölcsös terület (elsősorban meggy és alma, újabban cseresznye), amelyre különös gondot fordítanak. Általában 70-80 ha-on termelnek takarmánykukoricát, mellette napraforgó, kalászos gabona és repce jelenti található a vetésszerkezetben. – Nálam a kukorica gyomirtása mindig alapkezeléssel kezdődik – mondja Csömör Gábor –, mivel a területeimen nagyon komoly egyszikű fertőzéssel küzdök. Nem csak kakaslábfű, de pirók ujjasmuhar és vadköles is előfordul. Ellenük tartamhatást biztosító készítményt kell használnom. Eddig a Trophy™-t használtam 3 l/ha dózisban, amely megoldotta a problémáimat, de sajnos az acetoklór kivonása miatt új lehetőséget kell keresnem. Számos nehezen írtható magról kelő kétszikű gyom, pl. a parlagfű, a szerbtövis fajok és a selyemmályva is nagy gondot okoz. Ellenük felülkezeléssel tudok védekezni. Ezért örültem különösen annak a lehetőségnek, hogy kipróbálhattam a Python™ tartamhatást is biztosító korai posztemergens csomagot, amellyel egymenetben megoldhatom az összes problémámat. Kíváncsiságból a csomagot kipróbáltam preemergensen és korai posztemergensen is. A terület szervesanyagtartalma 1,8%, kötöttsége 35 AK. Repce elővetemény után tavaly április 23-án NK Simba kukorica hibridet vetettünk. A preemergens kezelés április 25-én történt, míg a korai posztemergens kezelést május 21-én végeztem a kukorica 4–5 leveles állapotában. A parlagfű 4–8 levélben, a szerbtövis fajok 2-8 levélben, a pirókujjas muhar, a vadköles és a kakaslábfű 1–7 leveles állapotban voltak a területen. A korai posztmergens kezelést a csapadékok miatt az optimálisnál egy kicsit később tudtuk elvégezni. Ennek ellenére látványos és gyors hatást tapasztaltam, főleg a kétszikűek ellen. Egy hét alatt a legfejlettebb gyomokat is teljesen elpusztította.


Ez óriási! Komplett megoldást kínáló korai posztemergens gyomirtás a kukoricában, egyedülálló évelő kétszikűek ellenihatékonysággal.

• Speciális korai poszt összetétel • Széles hatásspektrum • Hosszú tartamhatás • Gyors hatáskifejtés Dankó Róbert Tel.: (30) 228-7435


Az év traktora

Hét versenytársát is maga mögé utasítva, a Case IH Magnum 380 CVX kapta az „Év Traktora 2015” elnevezésű elismerést a Bolognában megrendezett EIMA International kiállításon (Nemzetközi Mezőgazdasági és Kertészeti Gép Kiállítás). Az először 1998-ban kiosztott „Év Traktora” cím egy tekintélyes díj, amely agrármérnöki műszaki eredményeket értékel. A díjnyertes Magnum 380 CVX traktort 23 európai ország szaklapjának 23 független me-

zőgazdasági újságírója választotta ki. Az először 1987-ben piacra dobott Magnum szériát folyamatosan fejlesztették, lépésről lépésre növelték a teljesítményét és a termelékenységét, csökkentették az üzemanyagfogyasztást és a károsanyagkibocsátást, fokozták a kezelő kényelmét, és ezáltal optimalizálták a tulajdonos befektetésből származó hasznát. A verseny során a Case IH bemutatta a zsűrinek, hogy a

Az erőforrás egy FPT Cursor 9 tipusú, 8,7 literes CR befecskendezésű motor. A díjazott változat fokozatnélküli sebességváltóval rendelkezik. A hátsó 710/70 R 42 gumiabroncsok helyére hevederkocsi is szerelhető, 8 féle szélességű hevederekkel (16120 coll). Ez a traktor egy erős, hatékony, tartós, megbízható, komfortos, környezetbarát és a külömböző agrártechnológiákba jól illeszthető.

Magnum 380 CVX traktor rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek életképes megol-

dást jelentenek a vevőknek és a gazdáknak nemcsak Európában, hanem az egész világon. Ezek közé tartozik a folyamatosan változó áttételű CVX váltó, a könynyen használható multifunkciós kar, az új LED világítás valamint az innovatív „Rowtrac” megoldás, ami a lánctalp erejének előnyeit biztosítja, de a kerekes traktorokhoz képest csak minimális talajbolygatással jár. A traktor névleges teljesítménye 380 LE, Power-Boost-tal 435 LE.

Bemutatkoznak a Gaspardo vetőgépek A GASPARDO MTE és MTE-R típusú pneumatikus szemenkénti vetőgépek kiválóan alkalmasak kukorica, napraforgó és más szemenkénti vetést igénylő kultúrákhoz. Hidraulikusan összehúzható vázszerkezettel rendelkeznek (300 vagy 320 cm-es szállítási szélességig), a hat soros vetőgép hidraulika segítségével könnyen kezelhető, egyszerű szállítást tesz lehetővé. A tárcsás nyitócsoroszlyák mellett található talajkopírozó kerekek rendkívül egyenletes vetési mélységet biztosítanak rossz minőségű magágy készítés esetén is. A talajkopírozó kerekeken és a nyitótárcsákon is sárkaparók találhatók, mely szárazság esetén jobb kontaktot biztosít a mag és a talaj között, így megkönnyítve a mag nedvességfelvételét. A tömörítést a vetőkocsi hátsó részén lévő 2” széles „V” alakú tömörítő kerekek végzik. Egyes helyeken opcióként rozsdamentes acél magnyomó kerekek is rendelhetők. A gépek műtrágya és mikrogranulátum adagolóval szereltek, 2×200 vagy 1000 literes (festett fém tartály) műtrágyatartállyal rendelkeznek, 3×30 literes mikrogranulátum tartályok járnak hozzá, a vetőelemek kardánhaj-

14

tásúak. A magtartály térfogata 36 liter, de opcióként kérhető 60 literes tartály is. A gép tartozéka általában három garnitúra vetőtárcsa, hidraulikus nyomjelző traktorközépre, szabadonfutós kardántengely (persze forgalmazótól is függ, de érdemes erre rákérdezni). A vetőelemek meghajtása gyorsan szétkapcsolható kardánnal történik, így elkerülhető a „rávetés”, valamit a maglesodrás beállítását is megkönnyíti. Az MTE típust az egészen lazától az egészen kötött talajokig használhatjuk. A szélsőségesen kötött talajok esetén egy kiegészítő rugóval növelhető a vetőkocsi (csoroszlya) talajra kifejtett nyomása. A gép fő jellemzője a rendkívül egyenletes tőszám és a beállított vetési

mélység tartása, mely vetés legfontosabb paramétere. GASPARDO ST típusú pneumatikus szemenkénti vetőgépek alkalmas kukorica, napraforgó és más szemenkénti vetést igénylő kultúrák precíziós vetésére. A 6 soros vetőgép hidraulika segítségével szállítási helyzetbe húzhatók össze (300 cm).


Gyümölcsösökben tavaszi fagy elleni védekezés lehetőségei A gyümölcstermelésből élők (főleg 2007. óta) talán legjobban a tavaszi fagyoknak vannak kiszolgáltatva a környezeti hatásokat tekintve. A tavaszi fagyok elleni védekezésre ma már jó néhány megoldás áll rendelkezésre (jóval több, mint a jégesők ellen), de tökéletes módszer nincs. A fagyvédelmi módszereket passzív és aktív módszerekre különíthetjük el.

A főbb fagyvédelmi módszerek: Passzív módszerek : 1. Termőhely-választás (lefolyástalan, fagyzugos területek kerülése) 2. Fagytűrőbb alanyok, fajták választása 3. Nagyobb koronamagasság, ill. famagasság alkalmazása 4. Alacsonyra nyírt gyep a sorközben, széles művelt sorcsík alkalmazása 5. Talajnedvesség-tartalom növelése 6. Kémiai védekezés, növénykondicionálás, -regenerálás

7. Virágzáskésleltetés (pl. telepítés a lejtő északi, nyugati oldalán, ill. hűtőöntözés) 8. Jégháló, esővédő fólia létesítése Aktív módszerek: 1. Légkeverés • vízszintes áramú légkeverők • függőleges áramú légkeverők • helikopteres légkeverés 2. Füstölés, ködösítés 3. Fagyvédelmi öntözés • korona fölötti fagyvédelmi öntözés • korona alatti fagyvédelmi öntözés 4. Ültetvényfűtés • olajkályha, gázkályha, kokszkályha • paraffingyertya 5. Fagyvédelmi gépek • Frostbuster • Frostguard A passzív módszerek ismérve, hogy már jóval a fagy keletkezése előtt alkalmazzuk, illetve a hőmérséklet alakulásába a fagyos éjszakán közvetlenül

Alapkivitelben csúszócsoroszlyával szerelt, mely kiegészíthető tárcsás nyitócsoroszlyával. A tömörítést és a talajkopírozást a vetőkocsi hátsó részén lévő széles gumikerék (Farmflex) végzi. A vetőelemek meghajtása gyorsan szétkapcsolható kardánnal történik, így elkerülhető a „rávetés”, valamit a maglesodrás beállítását is megkönnyíti. Megint csak forgalmazótól függően a gép megrendelhető alapkivitelben, valamint műtrágya és mikrogranulátum adagolóval. A műtrágyatartály térfogata 400 liter (2×200 literes műanyag tartály), a BigBag verziókon 1000 liter (festett fém tartály). A mikroganulátum tartályok térfogata 16, illetve 30 literes. A magtartály térfogata 32 liter. Az MTE típushoz képest kisebb a tömege, mely lehetővé teszi a kisebb önsúlyú traktorokkal történő üzemeltetését. További előnye, hogy kevesebb csapágyazot alkatrészt tartalmaz, mint a tárcsás csoroszlyás kivitelű gépek, így kisebb a karbantartásigénye. Gyenge- és középkötött talajokra ajánlott géptípus.

nem avatkozunk be. Fő célja a fagy jövőbeni elkerülése vagy gyakoriságának csökkentése, illetve hatásának mérséklése (pl. termőhelyválasztás, nagyobb koronamagasság), továbbá a növények stressz tűrésének vagy fagy utáni regenerációs képességének fokozása (fagytűrőbb alanyokfajok, fajták választása, kémiai védekezés, növénykondicionálás). A fentiek összegzéseként elmondható, hogy a passzív módszerekhez sorolható lehetőségekkel élni kell, segíthetnek a fagy elleni védekezésben (pl. egy jó termőhely), de egyedül megoldást nem jelentenek. A kialakult fagy ellen érdemben csak az aktív módszerekkel vehetjük fel a harcot. Az aktív fagyvédelmi módszerek ismérve a passzívval szemben az, hogy alkalmazása csak közvetlenül a fagy beállta előtt, vagy a fagy beállta után a kritikus hőmérséklet elérésekor

kezdődik és a hőmérséklet alakulásába közvetlenül beavatkozunk. E módszerek a fagy kialakulását gátolni vagy mérsékelni, azaz az ültetvény hőmérsékletét emelni különböző fizikai mechanizmusok révén próbálják, melyek lehetnek: • a hideg levegő felhalmozódásának akadályozása (légkeverés), • a hőkisugárzás mérséklése (füstölés, ködösítés), • hőtermelés a víz fagyáshőjének felszabadításával (fagyvédelmi öntözés), • hőtermelés tüzelőanyagok égetésével (ültetvényfűtés, Frostbuster , Frostguard). A következő lap számunkban ezen módszerekkel kapcsolatos legfontosabb ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat tekintjük át. Csepcsányi Zsolt falugazdász

` 5. oldal A 2014-ben Dél- és Közép-Európában tapasztalható csapadékos időjárás következtében az egész kontinensen sok mezőgazdasági gép ragadt a sáros földeken. Az Allison automata váltóval dolgozó Huntractor HT300 használatakor azonban nem volt emiatt kieső munkaidő. Sőt, többször ezt a járművet indították el más megsüllyedt jármű kimentésénnyere, amit saját maga beásása nélkül könnyedén meg is tett. Az Allison által szabadalmaztatott tt nyomatékváltó technológia védi a hajtásláncot és a CAN vezérlés mérsékli a motor nyomatékát, igazodva a rendszerből érkező adatokhoz és a működési feltételekhez. Ez biztosítja, hogy a megmaradt eredeti alkatrészeket nem terhelik túl – ami k hozzájárul a karbantartási költségek alacsonyan tartásához és a jármű életlettartamának növeléséhez.

15


Innovatív megoldások a felkelő nap országából Fókuszban az alma Megtartotta idei első nagy, szabolcsi gazdáknak szóló rendezvényét a Sumi Agro Hungary Kft. Február 25.-én helyszínül ezúttal a Hotel Pagony rendezvényterme szolgált. A megye kertészeti kultúrájának megfelelően az alma rentábilis termesztését célozták az előadások. Erre a piacon kialakult erős nyomás miatt csak akkor van mód, ha a termés mennyisége az évjáratnak megfelelően a legoptimálisabb, minősége pedig kifogástalan. Szinte minden előadó hangsúlyozta, hogy csak rendszerszerű gondolkodásmód és technológiai alkalmazás vezethet sikerre. E rendszerben kaphatnak komoly szerepet a növényi regulátorok, így a Sumi Agro által forgalmazott termékek is. Elsőként Wirth László ügyvezető igazgató köszöntötte a megjelenteket. A Sumitomo Corporation japán kereskedőház a felkelő nap országából számos növényvédő szer gyártót képvisel Magyarországon. Ezek közül a legrégebbi kapcsolat a Nippon Soda Co.-val van, melynek legújabb terméke a rendezvény alapjául szolgáló CYFLAMID lisztharmat elleni gombaölő szer. A Sumi Agro céghálózat – 10 európai országban van jelen önállóan működő egységei, illetve cégkapcsolatai révén. Ez a termelőknek azért jó hír, mert így a legújabb fejlesztések igen gyorsan szolgálhatják a növényvédelem ügyét Európa-szerte, viszont a gyártók is igen hasznos visszajelzéseket kaphatnak legújabb termékeik gyakorlati tapasztalatairól. A termelők számára ma már számtalan lehetőség kínálkozik adott növényvédelmi probléma kezelésére, és ezek skálája a generikus termékek megjelenésével – egy hatóanyag akár 15-20 márkanéven is megjelenhet – tovább szélesedett, látszólag nehezítve ezzel a választást. Felértékelődött ezért mind a szerekkel, mind az alkalmazott technológiákkal kapcsolatos információk szerepe. A helyes technológia, a megfelelő formuláció kiválasztása, új hatásmechanizmusú termék technológiába illesztése azt is jelentheti, hogy a növényvédelmi beavatkozások számának csökkentésével költséget tudunk csökkenteni úgy, hogy eközben a védelem hatékonysága garantált marad. A Cyflamid termék használatával azért fontos megismerkedni, mert nemcsak a hatóanyag új, hanem az egész hatásmechanizmus is.

16

Hadászi László fejlesztési igazgató (KITE Zrt.) előadásából egy koherens technológiai elemekből felépülő alma termesztés-technológiáról kaphattak képet a termesztők. Sajnos ez a fajta rendszerelvű gondolkodásmód még nem a mindennapok része. Ő és munkatársai remélik, hogy ezekkel a komplex technológiai ajánlásokkal hozzá tudnak járulni a különböző zöldség- és kertészeti kultúrák kedvező irányú fejlődéséhez. Elsősorban intenzív, nagy hozamokat és termelési eredményeket célzó kultúrákat szolgálhat hatékonyan a módszer. A KITE egyrészt a külföldi módszerek tanulmányozásával, másrészt együttműködés révén (pl. Olaszország) igyekszik a magyar viszonyokra szabott sajátos technológiai ajánlatait kidolgozni. Az így előállított – többnyire márkázott – termékek (pl. katica szimbólum) egyfajta garanciái a környezettudatos termelésnek illetve a biztonságos élelmiszerek előállításának. Alkalmazásuk azonban termelői tudást és fegyelmet egyaránt követelnek. Az

odafigyelés már a gyümölcsös telepítéskor megkezdődik (terület kiválasztása, tereprendezés, vízháztartás, vízszabályozás, fajta és alanyok kiválasztása, támrendszer kiválasztása). További elemei: előrejelzésre és a rovarcsapdák megfigyeléseire alapozott, okszerű, időben alkalmazott növényvédelem; biológiai növényvédelem alkalmazása; feltöltő, utánpótló tápanyaggazdálkodás helyett fenntartó jellegű tápanyag-gazdálkodás; jégháló használata és a technológia részét kell képeznie a hajtás növekedés szabályozásának és a termésszabályozásnak is. Az lisztharmat almásokban történő sikeres felszámolásában jelentős szerep juthat a Cyflamid készítménynek, melyet Jáger Ferenc fejlesztési és engedélyezési manager előadásából ismerhették meg a résztvevők. A hatóanyag markáns hausztórium és hifa pusztító, de képes kontrolálni a sporulációt is. A készítmény elsősorban a prevenció terén lehet hasznos segítőtárs, mert a konidiospórák fogékony felületre való eljutását ugyan nem tudja megakadályozni, de azok rögzülését és további növekedését igen. Természetesen kuratív célra is bevethető. A szisztematikusan ható készítmény javasolt növényvédelmi technológiája almásokban: lisztharmat ellen az első tünetek megjelenésekor célszerű kezdeni a védekezést, és azt a fertőzés erősségétől függően megismételni. Közepes fertőzési nyomás esetén a javasolt dózis 0,4 l/ha. A további szükséges védekezéseket más hatásmechanizmusú készítményekkel kell megoldani. Utolsó kezelés fenostádiuma: 2 héttel betakarítás előtti állapot (BBCH 84). A rendezvény további részében megtartott előadások a termésritkításról és a növekedésről, az Exilis és a Novagib használatáról szóltak (előadók: Szentpéteri Tamás, Fruttamas Kft. illetve Joelle Reignard technical manager, FINE Agrochemicals Ltd.). Megítélésünk szerint e fontos, újszerű gondolkodásmódot követelő témák külön összefoglalást igényelnek, ezért következő lapszámunkban külön írást közlünk erről. A meggytermesztők sem jöttek azonban hiába, hiszen az egyéb aktuális kérdések blokkjában Mándoki András, a Sumi Agro Csonthéjas Munkacsoport vezetője felkért hozzászólóként a meggy keserű rothadásának kialakulásáról és az ellene történő védekezésről beszélt. A legutóbb 2010-ben nagyobb gazdasági kárt okozó betegséget a gomba konídiumai okozzák, amelyek jelen vannak a levelek színén és fonákain egyeránt. A fertőzés a cukrosodási (érési) folyamat megindulását követően következik be. Ha a termésképződés és az időjárás is megfelelő, akkor következik be a kártétel. A betegség kapcsán a köztes gazdáknak is kiemelt szerepe lehet. Ezek elsősorban gyomfajok, de veszélyes szomszédság lehet a napraforgó is, hiszen ezen is megtalálható a kórokozó. Ezen a területen is számíthatnak a kertészek a Sumi Agro készítményeire: gyomok ellen a Pledge, míg a kórokozó ellen a Tiuram vethető be. K-L-Ascorbin


SUMI AGRO HUNGARY Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel: 1/214-6441, Fax: 1/202-1649 www.sumiagro.hu

Cyflamid_A5.indd 1

Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai 2015. március 5-én hatályba lépett az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ), amelyben több olyan használati előírás szerepel, mely a korábbi rendeletben nem volt kellően szabályozva. Ilyen például a rendelet szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó része. Ezen előírások pontos ismerete szükséges a gazdálkodó tevékenységet végzőkön kívül a lakosság körében is, mivel az előírások megsértése esetén a hatóságnak tűzvédelmi bírság kiszabását kell kezdeményeznie az elkövetők ellen. A BM rendelet szerint a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel öszszefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb tíz hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. A katasztrófavédelmi hatósági engedély nem mentesíti az érintettet az egyéb engedélyek beszerzése alól. Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és

további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. A jelenleg hatályos szabályozás szerint, a tervezett tarló-, nád-, gyep- égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban be kellett jelenteni. Az új OTSZ hatályba lépését követően a kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 10 nappal kell majd benyújtani az engedélyező hatóságnak, melyet követően a hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: a) a kérelmező nevét és címét, b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét, c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc), d) az irányított égetés indokát, e) az égetéssel érintett terület nagyságát, f) az égetés folyamatának pontos leírását, g) az égetést végző személyek nevét, címét, h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát, i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

8:27 AM j) a helyszínen biztosított, a tűz 1/7/15 továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását. Az irányított égetés során betartandó tűzmegelőzési szabályok: A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető: A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos, az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel, a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos. A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani. Tarlóégetés 10 hanál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. További információ facebook oldalunkon!

17


9LU£JSLDF .IW  GHFHPEHU«EHQ Q\LWRWWD PHJ NDSXLW$QJ\DOI¸OG¸Q+D]DL«VLPSRUWY£JRWWYLU£JRNSDO£QW£NHJ\Q\£ULDNYLU£J]µ FVHUHSHV Q¸Y«Q\HN V]REDQ¸Y«Q\HN Y£JRWW «V FVHUHSHV Q¸Y«Q\HN«VD]RN£SROµV]HUHLYHOWDO£ONR]KDWQ£OXQN  $QDJ\EDQLSLDFRQPLQGHQPHJWDO£OKDWµDPLUHHJ\YLU£J¾]OHWQHNV]¾NV«JHOHKHW  $K«WKDWQDSM£QQ\LWYDWDUWµFVDUQRNQ«J\]HWP«WHU«Q WHUPHOē«VQDJ\NHUHVNHGēN¯Q£OMD£UXM£WYLV]RQWHODGµNU«V]«UH A virágpiac 2012 májusa óta vaV£UQDS G«OHOēWW¸QN«QW WHUPHOēL piacot rendez, Angyalföldi TerPHOēL3LDF néven. )«O NLOHQFWēO WL]HQK£URP µU£LJ egészséges magyar élelmiszeUHN«VN«]PijYHVWHUP«NHN£UXVDLN¯Q£OM£NSRUW«N£LNDW$Y£V£UOµN N¸U«EHQ P£U D NH]GHWHNWēO QDJ\Q«SV]HUijV«JUHWHWWV]HUWD vasárnapi piac. A folyamatosan EēY¾Oē Y£ODV]W«N «V D Mµ SDUNRO£VLOHKHWēV«JHJ\UHW¸EEHPEHUW FV£E¯WEHKR]]£QN.LVJ\HUHNHV V]¾OēN NHGYHQFH  D M£WV]µK£] $P¯J V]¾OēN Y£V£UROQDN D J\HUHNHNVHPXQDWNR]QDN +«WIēWēO V]RPEDWLJ 00–1900 µU£LJ YLU£JNHUHVNHGēNHW YDV£Unap 830-tól 1300 óráig az egészV«JHV «OHOPLV]HUHNHW NHUHVē WXGDWRV Y£V£UOµNDW Y£UMXN QDJ\ nagy szeretettel! (O«UKHWēV«JHLQN

9LU£JSLDF.IW 1135 Budapest, Szent L. út 21-23. 7HOHIRQ )D[ 0RELO :HEZZZYLUDJSLDFKX E-mail: viragpiac@gmail.com )DFHERRN$QJ\DOI¸OGL7HUPHOēL3LDF

$QJ\DOI¸OGL7HUPHOēL3LDF 18


hogy a 2014-es sárgarozsda járvány idén ne ismétlődjön meg A 2013/2014-es tél szokatlanul enyhe időjárása optimális körülményeket biztosított a kórokozók átteleléséhez, a gyors kitavaszodás pedig a fertőzéshez. A környezeti tényezők együttes hatása, a forgatás nélküli technológiák elterjedése, a fogékony fajták, valamint a nem kellő időben és nem megfelelő készítménnyel végzett gombaölő szeres kezelések miatt a 2014-es évben az őszi búza állományok járványos sárgarozsda fertőzöttsége volt tapasztalható országszerte. Ez a fertőzés felhívta a figyelmet a kalászosokban a korai, megelőző gombaölő szeres kezelések fontosságára.

Sárgarozsda

okozta esetleges fertőzését (1. ábra). Petróczi I. M. és Csősz L-né – a szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. tudományos főmunkatársai – az Agrofórum 2014. szeptemberi számában megjelent cikke szerint a kórokozók számára kedvezőbb klímájú Angliában, több éves hivatalos összehasonlító vizsgálat alapján az epoxikonazol bizonyult a leghatékonyabb sárgarozsda elleni hatóanyagnak, így a 2014-es kísérleteikben is ezt a hatóanyagot alkalmazták. Eredményeik megmutatták, hogy megelőző jelleggel időben történt epoxikonazol hatóanyag alapú védekezéssel

Pikoxistrobin+ciprokonazol 1 l/ha

Rubric 1 l/ha

3.ábra. A Rubric megfelelő védelmet biztosít a kalászos gabonák rozsda- és levélbetegségei ellen (Biharkeresztes, 2014. Kezelés: 04.02.; Fotó: 04.17.)

foltosság kórokozói ellen. (A kalászvédelemben a fuzárium elleni technológiákban is kiváló kombinációs partner.) Egyedi formulációjának köszönhetően kiváló oldékonysági paraméterekkel rendelkezik, a kijuttatást követően gyorsan felszívódik és hosszú hatástartamot biztosít a növényben, ezért korai ki-

javasoljuk kijuttatni kalászosokban a Plantafosz Réz készítményt is 3 l/ha dózisban, amely egyszerre biztosít könnyen felvehető nitrogént, foszfort, káliumot és a nitrogén hasznosulásához elengedhetetlen rezet, valamint foszfonát hatóanyagának köszönhetően növénykondícionáló hatást. Ez gombaölő szerekkel

Rinhospóriumos levélfoltosság

1. ábra. A Rubric 1 l/ha-os dózisával megelőzhetjük a rozsdabetegségek és levélfoltosságok kialakulását

A 2014/2015-ös tél ismert körülményei (csapadékintenzítás, hőmérséklet) szintén érzékeltetik a kórokozók áttelelési lehetőségeit. Ezt súlyosbítja a talajok extrém víztelítettsége, ugyanis a kitavaszosodással megérkező további hőmérséklet emelkedés megfelelő Fajták átlaga (%)

sikeresen lehetett védeni a gabonákat a sárgarozsda fertőzése ellen (2. ábra). A Rubric egyedien magas epoxikonazol (125 g/l) hatónyagtartalmú új készítmény a Cheminova palettáján. A Rubric az őszi és tavaszi kalászos gabonákban 1 l/ha-os dózissal alFajtajelöltek átlaga (%)

50

Fertőzöttség mértéke (%)

45 40 35 30 25 20 15 10

Kezeletlen

Rubric 1 l/ha+Plantafosz Réz 3 l/ha

4. ábra. Rubric+Plantafosz Réz kombinációja kiváló védelmet biztosít (Vas megyei Kormányhivatal NTI, Nemesrempehollós, 2014; Kezelés: 04.18.; Fotó: 05.21.)

juttatási időpontban a kalászos gabonák gombabetegségei ellen alkalmazható kiváló gombaölő szer. A készítmény 2014ben felvette a versenyt a több hatóanyagú készítményekkel is (3. ábra). A kijuttatás módját és időszakát az adott évjárat és a tervezett védekezések száma határozza meg, de minden esetben a megelőzésre kell törekedni. A Rubric javasolt kijuttatási időpontja a gabona kétnóduszos állapota. Ebben az időszakban

együtt alkalmazva még látványosabb (4. ábra). A Rubric jól kombinálható a Saracen Pack (floraszulam + tribenuron-metil + tifenszulfuronmetil) ikercsomagolású gyomirtó szerrel és jól keverhető rovarölő készítményekkel (Rapid CS) is. Figyelem: A Rubric 10% kedvezménnyel vásárolható meg a 2-nódusz Pack csomagban. Dr.Varga Zsolt

Cheminova Magyarország Kft.

5 0 Kontroll

Késleltetett (1x)

Két védekezés

Három védekezés

2. ábra. Epoxikonazol hatóanyagra alapozott védekezés sárgarozsda elleni hatékonysága különböző kijuttatási időpontban Megjegyzés: késleltetett kezelés 04.23.-án; két védekezés 04.01. és

KALÁSZOS GOMBAÖLŐ SZER

05.09.-én; három védekezés 04.01., 04.23. és 05.09.-én. (Forrás: Petróczi I. M., Csősz L.né (2014): Búzafajták és állományvédelem a sárgarozsda évében. Agrofórum 9: 32-33. o.)

mikroklimát és lehetőséget biztosít a kórokozók idő előtti fertőzésének. Minden körülmény azt bizonyítja, hogy a kalászos gabona termesztőknek fel kell készülniük és meg kell előzniük a kalászos gabonák kórokozók

kalmazható, széles hatásspektrumú gombaölő szer, kiemelt hatékonysággal rendelkezik rozsdabetegségek (sárga- és vörösrozsda), lisztharmat, szeptóriás levél- és pelyvafoltosság, rinhospóriumos levél-

A megoldás az Ön kezében van

www.cheminova.hu

19


Saracen Pack – gabonagyomok kardos ellensége! Az éledező természettel egy lők részéről, amelyek minden ron-metil + tifenszulfuronidőben fókuszba kerülnek a vonatkozásban rugalmasak és metil) együttes alkalmazását növényvédelmi teendők. Most egyben tökéletes lehetőséget teszi lehetővé kalászos gamár a hátunk mögött hagyott biztosítanak a termelésben je- bonák gyomirtásában. Alkaltéli időszakot ismerve biztosak lentkező növényvédelmi komp- mazása rendkívül rugalmas, lehetünk benne, hogy a 2015- lex problémák kezelésére. mivel a kalászosok 3 leveles ös év is tele lesz növényvédelA kalászos gabonák (őszi stádiumtól a zászlós levél mi kihívásokkal. A csapadékos, búza, őszi árpa, rozs, tritikálé, megjelenéséig, míg zab eseugyanakkor ismételten enyhe tavaszi árpa, zab) gyomirtásá- tében 3 leveles fejlettségtől 2 tél a gyomok, kórokozók, kárte- ban ilyen összetett és tökéletes nóduszos állapotig alkalmazvők elleni védekezésben is fel- megoldást biztosít a magról ható. Fontos, hogy a kezelés adja a ’leckét’ a termelő szak- kelő és évelő kétszikű gyomok időzítését a gyomok fejlettséembereknek. Az elmúlt időszak ellen a Saracen Pack 5 ha ga- géhez igazítsuk. A magról kelő kedvezett a gabonagyomok bonaterület kezelésére kialakí- kétszikű gyomok 2–4 leveles, folyamatos csírázásának és az áttelelő képletek túlélésének, ugyanakkor a talajok vízzel történő telítettsége komoly veszélyt jelent Kezeletlen Saracen Pack az időbeni gyomirtások 1. ábra. A Saracen Pack tökéletes megoldást biztosít a kalászos gabonák gyomirtásában a elvégzésére. kétszikűek elleni védelemben (Szombathely, 2014.04.29.) Mindezeken túl a felpörgetett termelési stí- tott ikercsomagolású gyomirtó a mezei acat tőlevélrózsás állapotában, az ebszékfű 20–25 lus sok esetben olyan szaksze- készítmény (1. ábra). A Saracen Pack három ható- cm-es fejlettségéig, a ragadós rű és praktikus növényvédelmi megoldásokat igényel a terme- anyag (floraszulam + tribenu- galaj 4–5 levélörvös koráig ér-

MINDEN GYOMOT EGY CSAPÁSRA www.cheminova.hu

20

zékeny a készítményre. Figyelemre méltó hatékonysággal irtja a gabonákban megjelenő herbicid toleráns napraforgó árvakelést is. A csomagban található Microbio elősegíti a hatóanyagok gyors felszívódását, javítja az esőállóságot és erősíti a gyomirtó hatást. A Saracen Pack tulajdonságait összefoglalva, több meghatározó tényező miatt ideális gabona gyomirtó készítménye a termelőknek: • rugalmasan kijuttatható készítmény (zászlós levélig), ezért időjárási, vagy egyéb tényezők miatt megkésett gyomirtások esetében is alkalmazható; • három hatóanyag szinergista módon egészíti ki egymást, ezért széles hatásspektrummal rendelkezik a magról kelő és évelő kétszikű gyomok ellen; • praktikus 5 ha-os kiszerelése mellett, nagyon jó hektárköltséggel rendelkezik. Tisztelt Kolléga, próbálja ki Ön is és használja a kalászos gabonáinak gyomirtására a Saracen Packot!! Figyelem: A Saracen Pack 10% kedvezménnyel vásárolható meg a 2-nódusz Pack csomagban. Dr. Varga Zsolt

Cheminova Magyarország Kft.


5 hektárra

1 csomag 5 liter

Microbio

2,5 liter

A 2-nódusz Pack a Saracen Pack + Rubric + Microbio készítményeknek a kalászosokban 5 ha-ra alkalmazható kereskedelmi technológiai gyűjtőcsomagja. Felhasználása a kalászos gabona kétnóduszos fejlettségi állapotában ideális. A technológiai csomag kiváló hektárköltsége egyszerre biztosít megoldást a kétszikű gyomok és betegségek elleni védekezésben.

www.cheminova.hu www.cheminova.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék Rácz Tibor 20 9438 698


Idén 150 éves a BASF BASF – 2015. február 19. Az idén 150 éves BASF a hagyományokhoz híven idén is megrendezte az Alma Növényvédelmi konferenciát. A sikeres növénytermesztéshez sok tényező együttes hatására van szükség. A növényvédelmi permetezési sorok összeállítása során a mezőgazdasággal foglalkozó szakemberek időről időre újabb kihívásokkal találják szemben magukat, melyek megoldásában, kezelésében a naprakész és szakszerű információ elengedhetetlen. A BASF Növényvédelmi Divíziója számára fontos, hogy kézzelfogható és hasznos segítséget nyújtson a termelőknek, ezért új növényvédelmi megoldásokat keresnek, folyamatosan bővítik a felhasználható eszközök (gyomirtó, gombaölő és rovarölő szerek) és szolgáltatások körét, hogy minél több szaktudást és tapasztalatot adhassanak át, minél gyorsabban. Az előadások sorát Kovács András kezdte a Yara Hungária Kft. képviseletében, aki arról beszélt, hogy alanyhoz, fajtához, és termesztési célhoz igazítsuk műtrágyázási technológiánkat. A tenyészidőben a tápanyag megosztásnak három fontos kérdése van. Első, a terméskötődés, intenzív hajtás és termésnövekedés, illetve a minőséget befolyásoló magasabb nitrogén, kalcium és mikroelem igény kielégítése. Második, a termés minőségét alapvetően meghatározó káliumellátás. Harmadik, a fa őszi nitrogén ellátása (erős terhelésnél fokozott figyelem), mely a rügydifferenciálódást és téli fagyállóságot befolyásolja kedvezően. Ahogy mondta, a hatékony, eredményes tápanyagutánpótlás a talajvizsgálatra és levélanalízisre épül. A levélanalízis optimális ideje az intenzív hajtásnövekedés befejeződése után, július közepe és augusztus eleje között van. A tápelemek helyes arányainak szerepe legalább olyan fontos, mint az ellátottsági szint! Különösen a N/K, K/Mg, K/Ca és Ca/ Mg arányokra figyeljünk oda. A kalcium javítja a tárolhatóságot és jelentős szerepe van a minőség biztosításában is. A felvett kalcium először a levélben kötődik, majd csak azután jut a terméshez. A kalcium pótlása talajon és lombon keresztül is fontos. A tápanyagfelvétel zavarainak káros hatásai lombtrágyázással jelentősen enyhíthetők. Ezt a fenológiai szakaszok eltérő igényeihez igazított célzott kezelésekkel tehetjük meg. Nagy kérdés, hogy mikor adjuk ki a műtrágyákat? Az alaptrágyát kötött talajon, mindenképpen késő ősszel, tél végén, laza talajon kora tavasszal sekélyen bedolgozva. Intenzív, kis térállású ültetvénybe sorra szórva, hagyományos térállású ültetvénybe teljes felületre. A fejtrágyát: kora tavaszszal a rügypattanás körüli állapottól. Nitrogén fejtrágyátjó, vagy erős kötődés esetén, az intenzív hajtásnövekedés időszakában,

22

sorra szórva sekélyen bedolgozva. A lombtrágyát: Ősszel a termés betakarítás után, lombhullás előtt. Tavasszal egérfüles állapottól betakarítás előtt 2 hétig. A rendezvény meghívott előadója volt dr. Jacek Lewko fejlesztőmérnök, aki a gyümölcsök, a gyümölcsfák növekedésszabályozásáról tartott előadást. Elmondta, hogy a gyümölcsültetvények létesítése után legtermészetesebb célunk, hogy a mielőbbi termőre fordulás után évente közel egyenletesen nagy mennyiségben, jó minőségű (nagy áruértékű) gyümölcsöt termeljünk. A jövedelemérdekelt termesztésben minden igyekezetünk a termésbiztonság növelésére irányul, és ezt termésszabályozó eljárásokkal érhetjük el. A termésszabályo-

dr. Jacek Lewko

zás magában foglal minden olyan eljárást és módszert, amelylyel a termés menynyiségét és/vagy minőségét befolyásolni tudjuk. Ilyen értelemben természetesen ide tartozik valamennyi, szokásosan alkalmazott termesztéstechnológiai eljárás (metszés, tápanyagpótlás stb.) is. Hagyományos eljárásként említette a belsőrügyes metszést. Metszési gyakorlatunkban általános, hogy a vesszőket a koronafelület növelése, az elágazások „kiterítése” érdekében külső rügyre metsszük vissza. Ezeket a hatásokat éppen akkor érjük el, ha a visszametszés belső állású rügyre történik. Vegyszermentes megoldás a hajtások, vesszők lehajlítása, a törzs gyűrűzése vagy a gyökérmetszés. Eredményes lehet a nitrogén őszi használata is. Több mint három évtizede vált ismertté, hogy a nyár végén vagy ősszel adott nitrogén növeli az almafák virágainak funkcionális értékét, ez a nagyobb gyümölcskötődési potenciálban nyilvánul meg, és a petesejt élettartamának megkétszereződésén alapul. A vegyszeres termésszabályozás módszere a termőre fordítás gyorsítása. A fiatal fák termőre fordulásának alapfeltétele a növekedési egyensúly, amikor megfelelő arányban képződnek a koronafelületet növelő hosszú hajtások és a termőrészfunkciójú, rövid elágazódások (dárdák, termőnyársak). A kedvező erősségű és szakaszos hajtásnövekedés velejárója, hogy mind a hosszú hajtások oldalrügyeiben, mind a rövid termőrészek csúcsrügyében fokozódik a virágképzési hajlam. A tavaszi növekedésszabályozó kezeléssel csökken

a hajtásnövekedés, tömöttebbek, vastagabb szövetűek lesznek a hajtások és a levelek. Ez a fertőzést is megnehezíti: kétfoltos takácsatka ellen például elég csak foltkezelést végezni, ami az atkaölő szerek árát tekintve nem mellékes szempont. 2016-tól lesz elérhető Magyarországon a BASF megújult, innovatív növekedésszabályozója, a Regalis® Plus. Reszkető Tibor, a BASF szaktanácsadója arról beszélt, hogy az idei téli időjárás kísértetiesen hasonlít az előző évihez, így mindenképpen fel kell készülnünk a kórokozók támadására. Az induló fertőzés kivédésének kiváló hatóanyaga a pirimetanil, amely igen alacsony hőmérsékleten is hatékony. Transzlamináris, kontakt és gázhatásának köszönhetően a hűvös időben is megvédi a fiatal hajtásokat és leveleket a varasodás fertőzésétől. A pirimetanilt a BASF 2011-ben megújult formulációban, Scala® néven hozza forgalomba. A Scala esőállósága kiváló, 1 órával a kijuttatás után már nem csökkentette a hatékonyságát a 20 mm-es csapadék sem. A Tercel® egy második generációs strobilurin (a piraklostrobin) és a ditianon kombinációja. A piraklostrobin a gombák mitokondriális légzését gátolja. A növényfelületre juttatva erősen kötődik a kutikula viaszrétegéhez, és onnan diffundál be a növény szövetébe, amelyet transzlamináris módon jár át. A ditianon több hatáshelyű, kontakt fungicid, a varasodásgomba tioltartalmú enzimjeinek működését gátolja. Mivel több ponton támad, nem léphet föl vele szemben rezisztencia. A Tercel alkalmazásával a varasodás és a lisztharmat is biztonságosan elhárítható. A III. kategóriás Bellis® ideális készítmény a tárolási betegségek ellen, hiszen két felszívódó, egymást kiegészítő széles hatás-

Reszkető Tibor

spektrumú hatóanyag kombinációja, mely számos gombabetegség ellen hatékony. A Delan® 700 WG, aktivitása a gombák életfolyamatainak intenzitásával párhuzamosan változik, így védőhatása a fertőzési nyomás erősségének növekedésével együtt fokozódik. A gombák életfolyamatait több ponton gátló hatásmechanizmusa a Delan 700 WG-t a varasodás elleni szisztemikus készítmények kiváló kombinációs partnerévé teszi az egész szezonban. Széles körben alkalmazható, s hatása független a hőmérsékleti tényezőktől, ami különösen fontos, ha a védekezésre a kora tavaszi hűvös időszakban kerül sor. Kiváló tapadóképessége révén a hagyományos kontakt növényvédő szereknél jobban ellenáll a csapadéknak.


Phostart Zn Folyékony starter műtrágya

A Starter trágyázás új dimenzióba helyezve ÖSSZETÉTEL Összes Nitrogén (N) Nitrát-N (N) Ammónium-N (N) Foszfor-pentoxid (P2O5) vízoldható Cink (Zn) vízoldható

w/w 3% 1.6 % 1.4 % 30 % 7%

g/l 45,9 24,5 21,4 459 107,1

A Phostart Zn starter műtrágya előnyei: » Granulált talajfertőtlenítővel egy menetben kijuttatható magas foszfortartalmú folyékony starter. » Alacsony dózisa miatt (10-20 l/ha) gazdaságos. » A folyékony forma jobb eloszlást és nagyobb hatékonyságot eredményez száraz viszonyok között is. » Kis dózisa miatt nem fogja nagyon vissza a vetés sebességét. » A granulált starter műtrágyához képest kifejezetten magas, akár háromszoros Cink (Zn) tartalom. Elérhetőségeink: Czikó Dénes +36303844285 cziko.denes@biolchim.hu www.biolchim.hu 23


Delan 700 WG ®

Mindenkinek, aki többre vágyik

Tartsa magas szinten almája védelmét a Delan 700 WG segítségével! 2015-ben a Delan 700 WG-t a Kumulus S-sel együtt továbbra is kedvezőbb áron vásárolhatja meg. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön kereskedőjénél! Ragaszkodjon a minőséghez – ragaszkodjon a sikerhez Ön is! A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! II. forgalmazási kategóriás termék

www.agro.basf.hu | www.almavedelem.basf.hu

Mezsgye 2015 03  
Mezsgye 2015 03  
Advertisement