Page 1

I . é vf. 4. szá m • 2 0 1 4 . á pri l i s

Egész évben

DORKER Vásároljon készletről! Kedvező árakkal, finanszírozási ajánlatokkal várjuk! Kérje akciós ajánlatainkat!

Agrofarm 410 G • 88 LE • Gazdaságos kompakt osztály

Kéttengelyes pótkocsik

Pronar T680

• két tengely • crank kézifék • raktérfogat 17,2 m³ • közúti világítás, hátsó kézi vonófej • megengedett össztömeg 18.000 kg

Pronar PT612

• két tengely • zártszelvényekből hegesztett váz • raktérfogat 15,4 m³ • állítható magasságú vonórúd • megengedett össztömeg 18.000 kg

Bálaszállítók Pron P ron onar ar T 023 023 02 Pronar T023

Akcióban a pótolhatatlan pót

Gépértékesítő kollégáink Baja/Galicz Krisztián/+36 30 288 0528/galicz@dorker.hu Budapest/Lempel László/+36 30 491 7297/lempel@dorker.hu Derecske/Bujdosó Sándor/+36 30 509 5941/bujdoso@dorker.hu Enying/Borka Attila/+36 30 960 1374/borka@dorker.hu Győr/Takács Péter/+36 30 557 8178/takacsp@dorker.hu Kaposvár/Szeredai Jenő/+36 30 920 2268/szeredaij@dorker.hu

Nyíregyháza/Sinka Ferenc/+36 30 323 6275/sinkaf@dorker.hu Siklós/Borka Attila/+36 30 960 1374/borka@dorker.hu Szolnok/Kalmár Tamás/+36 30 990 6842/kalmart@dorker.hu/

Használtgép értékesítés Hamvas Szabolcs/+36 30 825 8328/hamvas@dorker.hu

www. dorker.hu


Ez óriási! Komplett megoldást kínáló korai posztemergens gyomirtás a kukoricában, egyedülálló évelő kétszikűek ellenihatékonysággal.

• Speciális korai poszt összetétel • Széles hatásspektrum • Hosszú tartamhatás • Gyors hatáskifejtés Dankó Róbert Tel.: (30) 228-7435


AKTUÁLIS

Házunk tája

Hatékony, intenzív párbeszéd a sertéságazat szereplői között Hatékony, intenzív párbeszéd alakult ki a sertéstartók, a szakmai szervezetek, a hatóságok, a kutatóintézetek és a Vidékfejlesztési Minisztérium között a sertésprogram megvalósításában – mondta Feldman Zsolt A Kormány sertésstratégiai intézkedései című konferencián a Herceghalomban átadott teljesítmény-vizsgaló állomás helyszínén. Az agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár úgy fogalmazott: információ nélkül nem lehet dönteni, a meglévő tudás összehangolása, a tudástranszfer közös felhasználása egyaránt segítheti az ágazat minden szereplőjét; a termelőket, a feldolgozókat, a kutatókat, valamint a szakmai döntéshozókat és a kereskedőket. Kapronczai István, az Agrárgazdasági Kutatóintézet főigazgatója a sertésstratégiában meghatározott feladatként megvalósított sertéságazati információs rendszer kapcsán kiemelte: az ágazat átláthatóságát javító rendszer érhető el a https:// sertesinfo.aki.gov.hu/ weboldalon. Az érdeklődők információt kaphatnak a sertésállomány alakulásáról, az aktuális piaci árakról, termelési információkról, valamint külkereskedelemi adatokról, és áttekinthetik a sertéságazatról készült elemzéseket. Fotó: Pelsőczy Csaba A konferencián Németh Antal, a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke bemutatta a Kiváló Minőség Sertéshús (KMS) Programot. A kidolgozott minőségtanúsítási rendszer hozzájárul a magyar sertéshús ismertségéhez Magyarországon és külföldön. A KMS védjegy a sertéshúsok és húskészítmények értékesítését is segíti, és lehetővé teszi a fogyasztóknak a minőség nyomon követését és a megkülönböztetést. A Vidékfejlesztési Minisztérium előadói ismertették a sertésstratégia részeként a tárca sertésmarketing terveit, valamint a feketegazdaság elleni küzdelem hatósági eszközeit, a sertés-nyilvántartási rendszer megújításának lépéseit, valamint a PRRS mentesítési program részleteit. Házigazdaként Rátky József, az Állattenyésztési Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet igazgatója elmondta: folyamatos tenyésztői érdeklődés övezi a teljesítmény-vizsgaló állomás létrejöttét, egyre több gazdálkodó hozza be állatait, és kíváncsi a termelési mutatókra. (Forrás. VM)

Népi kalendárium – április 5. 6. 14. 24.

25. 28.

Vince – Megcsordul a jégcsap az ereszen. Ha eddig nem, most már biztosan itt a tavasz. Vilmos – Ha esik az eső, szűk lesz az esztendő. Tibor – Ha virágos a cseresznyefa, virágos lesz a szőlő is. György – Sárkányölő Szent György napja – Sárkányölő Szent György ünnepe, aki évszázadokon át a lovagok, fegyverkovácsok, lovas katonák, vándorlegények, s utóbb a cserkészek patrónusa. Az igazi tavasz kezdetét a néphagyomány e naptól számítja. Szintén e nap az állatok kihajtásának első napja, rontásra, varázslásra alkalmas nap. Időjárásjóslás: ha ezen a napon megszólalnak a békák, korai nyarat jósolnak. Egy sellyei monda szerint amikor gróf Szapáry Péter török rabságba került, azt kívánták tőle, hogy átkozza meg hazáját, akkor szabadon eresztik. Szapáry letérdelt a földre, fölnézett az égre, majd megszólalt magyarul, amit a török nem értett: verje meg az Isten Magyarországot húsvéti esővel, szentgyörgyi harmattal, pünkösdi záporral. Azóta is, ha ezeken a napokon esik, hálásan mondogatják a sellyeiek: beteljesült Szapáry átka. Márk – Búzaszentelő körmenet napja. Ha az ég megdördül, akkor gazdag lesz az aratás. Azt is mondják, ha Márk napján a búza már akkora, hogy a fürj el tud bújni benne, az jó termést ígér. Vitális – Ha Vitális didereg, tizenötször lesz még hideg.

Régen a sajtónak tekintélye volt. Megkerülhetetlen, szemléletformáló, alakító szerepet töltött be. Persze akkor más világ volt – mondhatják a szkeptikusok. Mi változott azóta? Nagyobb lett a szabadság, egyre-másra jelentek meg a kiadványok, magazinok, ezzel együtt felhígult a piac. Igaz, a kínálatot a kereslet alakítja – és ez így van jól. Nem kötelező a televízióban megnézni minden műsort, el lehet kapcsolni, így az sem szentírás, hogy minden, a kezünk ügyébe kerülő újságot, magazint, annak minden sorát el kellene olvasnunk. Mindenki azt lapozgathatja, azt nézegetheti, ami éppen az érdeklődési körének megfelel. Úgy gondoltuk, egyvalami sohasem változik az időkkel: ha lehetőséget kapunk az írott sajtóban „neadjisten” ingyenes megjelenésre, azzal minden bizonnyal mindenki él. Nem így van! Már ez se… Persze akinek pedig nem inge…

Lapötlet: Kalenda Zoltán Kiadja: Talpas Sándor ev. 4400 Nyíregyháza, Szegfű út 22. Tel.: 06 42 / 78 55 98 mezsgyeujsag@gmail.com Felelős kiadó: Talpas Sándor ISSN 2064-5341 Tördelés, nyomdai előkészítés: www.talpasdesign.hu Nyomdai munkák: NAVI GRAF Nyomdaipari Társulás kivitelezésében, a vállalkozás galántai üzemében. Felelős vezető: Vicsápi Bugyi Natália ügyvezető A Mezsgyét terjesztjük: országos kiállításokon, szakmai bemutatókon, az Agrárkamarák regionális programjain, a falugazdászok és NVT tanácsadók közreműködésével, a megyei Gazdaköröknél, mezőgazdasági szakboltokban valamint a megyei agrárgazdasági kamara hálózatában. Terjesztő: Inform Média. E számunk 5000 példányban – auditálható – jelent meg! Lapunk bármely részének reprodukálása, utánközlése csak a kiadó engedélyével lehetséges! A megjelent írásokért azok szerzői személyesen vállalnak felelősséget. A hirdetések és a PR cikkek tartalmáért a megrendelő felel.

3


Erdészeti támogatások 2014-ben 2014-ben is több erdészeti támogatás elérhető lesz. Szerkezetátalakítási támogatás, Natura 2000 területek támogatása, erdészeti potenciál helyreállítása, mezőgazdasági területek erdősítése, fiatal erdők állománynevelése, erdőkörnyezetvédelmi intézkedések, agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken. Szerkezetátalakítási támogatás (fafajcsere)

arról, hogy ezáltal a leendő faállomány minősége is javulni fog. Benyújtás: 2014. 06. 09. – 2014. 06. 30.

Amennyiben faállományában ez lehetséges, megtervezzük a tarvágást követő fafajcserés, állománykiegészítéses, vagy alátelepítéses szerkezetátalakítást, melynek során az erdő fafajait tekintve természetközelibb lesz, és még az erre vonatkozó Európai Uniós pályázati lehetőségeket is ki tudja aknázni. Például ha rossz növekedésű nemes nyárasában őshonos fafajokból újulat jelentkezik, arra alapozva a felújítást megtervezzük, és a pályázatot és az erdészeti hatósághoz benyújtandó papírokat teljes körűen elintézzük. Több helyen találkozhat azzal is, hogy az erdészeti hatóság akácos állománya helyett – természetvédelmi vagy termőhelyi okokra hivatkozva – őshonos erdősítési célállományt írt elő. Ne felejtse el, hogy ebben az esetben a költségek részleges fedezésére EU-s pályázati pénzt tud felvenni! Benyújtás: 2014. 07. 02. – 2014. 07. 31.

Mezőgazdasági területek erdősítése (erdőtelepítés) Amennyiben van önnek olyan gyenge minőségű, vagy rosszul megközelíthető, esetleg erdőkkel határolt mezőgazdasági területe, amely a folyamatos vadkárosítás vagy a gyenge terméshozamok miatt gondot okoz Önnek, segítünk problémáját megoldani. A hosszú távú megoldás: az erdőtelepítés. Amellett, hogy egy gyenge mezőgazdasági

Erdészeti potenciál helyreállítása (károsítások felszámolása) Ha erdejét természeti kár érte, és emiatt felújítási kötelezettsége keletkezett, vagy a folyamatos erdősítésében a mennyiségi kár eléri az 50%-ot, vagy a tőrevágással és sarjaztatással helyreállítható minőségi kár eléri az 50%-ot, a károsodott faállomány letermelésére, valamint a kipusztult terület

pótlására, vagy a tőrevágásra és sarjaztatásra Európai Uniós támogatás vehető fel. Mivel a terület pótlását vagy felújítását az erdészeti hatóság mindenképp elrendeli, a költségeket ebből a támogatásból részben vagy egészben fedezni tudja, nem beszélve

4

területen egy Önnek és családjának tartós fahozamot biztosító, emellett a fahozam mellett egyéb célokra is használható életközösséget hoz létre, az erdősítésre többféle támogatást is nyújt az Európai Unió. Egyfelől a létrehozást, másrészt pedig a fenntartást is segíti; utóbbit ápolási támogatás formájában. Emellett a kieső bevételek részleges fedezésére jövedelempótló támogatást biztosít. Ha a terület erősen vadkáros, esetleg árvízveszélyes, vagy meredek, akkor a kerítésépítésre, a bakhátak kialakítására és a padkázásra kiegészítő támogatás vehető igénybe. A támogatás eléréséhez a telepítési terv elkészítésével és teljes körű pályázati ügyintézéssel állunk rendelkezésére. Benyújtás: 2014. 05. 01. – 2014. 06. 30.

Natura 2000 területek támogatása Ha erdeje Natura 2000 területen fekszik, az erdészeti hatóság által emiatt előírt

esetleges korlátozásokat a támogatásból kompenzálni lehet. A pályázat megírását és benyújtását elvégezzük. Benyújtás: az egységes kérelemmel együtt 2014. 05. 15-ig.

Erdő-környezetvédelmi intézkedések Ezen a támogatási formán belül az alábbi műveletekre lehet pályázni: Agresszíven terjedő, idegenhonos fa,cserje fajok visszaszorítása a minimum 30%-ban tájhonos fafajokból álló erdőkben. Szálaló erdőgazdálkodás (a korábban tarvágással vagy fokozatos felújító vágással kezelt erdőkben a szálalás feltételeinek megteremtése). Erdőállományok kézimunka igényes ápolása (sarj eredetű, hiányos állományszerkezetű, idegenhonos fafajokat tartalmazó állományoknak a természetes állapothoz közel álló erdőtársulássá történő átalakítása). Őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása (az élőhely kisebb bolygatásával járó és a helyi szaporítóanyagokat felhasználó erdőfelújítási módszerekre történő áttérés). Speciális erdei élőhelyek és természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása (a faji diverzitás fokozása, a természetes folyamatokra alapozott erdővédelem, illetve a tájvédelem elősegítése céljából), ezen belül • mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása, • a véghasználat során facsoportok viszszahagyása, • erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás, • véghasználat elhalasztása talaj- és élőhelyvédelem céljából, • közjóléti célú erdők fenntartása, • erdei tisztások kialakítása és fenntartása, • természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása. Mindezeknek a pályázatoknak a kidolgozását, az alkalmazható technológiák kiválasztását felkészült szakembergárdánk Ön helyett elvégzi. Ne hagyja, hogy az erdejében rejlő támogatási potenciál kiaknázatlanul maradjon! Benyújtás: 2014. 07. 02. – 2014. 07. 31.

Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken (fás legelők létrehozása) Ha legelő területéből a hagyományos, tájjellegű gazdálkodás fenntartása érdekében fás legelőt szeretne kialakítani, akkor segítünk kiválasztani az alkalmazható fafajokat és fajtákat, és elérni az igénybe vehető maximális támogatást. Benyújtás: 2014. 05. 01. – 2014. 06. 30.


Április a kertben Mivel április elseje a téli napfordulótól számított századik nap, ezért régente „száznapnak” is nevezték. Alkalmasnak vélték e napot a régiek az indás növények, a dinnye, az uborka vagy a tök vetésére és ettől számítva a századik napon várták a zsendülésüket. A régi magyar kalendáriumok „Virághozó, vigasztaló Szent György havának” is nevezték az áprilist, amikor már a gazdák figyelmét a sürgető, kinti tennivalókra terelte a gyümölcsfák virágait kipattantó vegetáció. Ha az idő áprilisban igen kellemetes, rossz május szokott rá következni. Ezen hónapi égiháborúk nedves esztendőre mutatnak. Ha a szivárvány kék és sárga színe jól látszik, néhány napra jó időt lehet várni. Húsvét körüli nedves idő rossz rozsaratást okoz. Ha Szent György napja körül a rozs akkora, hogy a varjú elbújhatik benne, gabonabőségre mutat. Áprilisban már melegebbre fordul az idő. Ekkor minden kétséget kizáróan megérkezik a tavasz. Az ősszel ültetett hagymás növények, a tulipánok, nárciszok, jácintok teljes pompájukban virágoznak. Ezidőben borulnak virágba a liliomfák és a díszcse-

resznyék is. Fantasztikus édes illatot áraszt az illatos bangita (Viburnum carlesii). Kora tavaszi metszések elvégzése után nekiláthatunk új gyepfelület létrehozásának és a már meglévő gyep tavaszi gondozásának. Ebben a hónapban nyírjuk először a már korábban telepített gyepet. A gyümölcsök virágait az éjszakai fagyok ellen védeni kell. A fal mellett levő lugast fóliafüggönnyel védhetjük. Hűvösebb vidéken a rózsát ilyenkor metsszük. A gyepbe tervezett virágágyásokat a fűmag vetése előtt alakítsuk ki. Kertünk tervezése, építése során próbáljunk egyensúlyt teremteni a különböző növények arányait tekintve. telepíthetünk még bokorrózsát, illetve rózsafát. Még elültethetjük a nyáron és ősszel virágzó évelőket és az évelő díszfüveket, ha jól fejlett gyökérlabdával rendelkeznek. Az esetleges fagyok figyelembevételével megkezdhetjük az egynyáriak (pl.: körömvirág, pillangóvirág, rézvirág) és a fűszernövények vetését. A zöldségnövények közül is számos vethető már, így a spenót, a sóska, a zeller, a fokhagyma, a zöldborsó, a hónapos retek és a fejes saláta. Itt az ideje a nyári virágzású hagymások (pl.: díszhagymák, liliomok) ültetésének is.

5


Az ßltetvÊny termőfelßletÊnek alakulåsa Ês mÊrÊse Az ßltetvÊny termőfelßletÊt a termőgallyazat ÜsszessÊge adja, melynek fontos jellemzője a gallyak tÊrbeli elhelyezkedÊse. A termőfelßlet objektív mÊrÊsÊnek kÊrdÊsÊben a szakirodalom megosztott. Az amerikai szerzők termőfelßleti mutatókÊnt előtÊrbe helyezik a terßletegysÊgen levő fåk tÜrzskeresztmetszet-terßletÊnek ÜsszegÊt. Az ßltetvÊny koronåval borított terßletÊnek Ês koronatÊrfogatnak egyre kisebb jelentősÊget tulajdonítanak, mivel intenzív ßltetvÊnyekben a koronamÊretek kÜzÜtt egyre kisebbek a kßlÜnbsÊgek. Ma egyre inkåbb az ßltetvÊny levÊlfelßletindexÊvel jellemzik a termőfelßletet. A mÊrÊsi eredmÊnyek arra utalnak, hogy a termőfelßleti ÜsszefßggÊseket Êrdemes volna differenciåltabban megvizsgålni hazai termőhelyi viszonyok (sugårzåsi intenzitås, nÜvekedÊsi potenciål, alany- Ês fajtahasznålat) kÜzÜtt. A tÜrzskeresztmetszetben mÊrt hektåronkÊnti termőfelßlet a tőszåmnÜvekedÊssel ÜsszefßggÊsben ugyan nÜvekszik, de a koronåval borított terßlet Ês a koronatÊrfogat csak addig nÜvekedhet, amíg a fåk kitÜltik a sor Ês tőtåvolsåg åltal meghatårozott teret, sőt

a csÜkkenő tőtåvolsåghoz tartozó kisebb koronaåtmÊrő a hektåronkÊnti hasznos koronatÊrfogat csÜkkenÊsÊt eredmÊnyezi.

Ennek az a kÜvetkezmÊnye, hogy a termőgallyazat, a levÊlfelßlet egyre kisebb tÊrben zsúfolódik Üssze, ami az ezzel pårhuzamosan kialakuló nagyobb gyÜkÊrkompetícióval egyßtt a gyßmÜlcsmÊret csÜkkenÊsÊhez, minősÊgi mutatók romlåsåhoz vezethet. A produktív termőfelßlet csÜkkenÊs rÊszben kompenzålható nagyobb egyedi

Fruit Consulting Kft.: „A gyĂźmĂślcsĂśzĹ‘ kapcsolatâ€? TevĂŠkenysĂŠgĂźnk a kĂśvetkezĹ‘kre terjed ki: % teljeskĂśrĹą telepĂ­tĂŠsi szolgĂĄltatĂĄs (oltvĂĄny beszerzĂŠs, talajmintavĂŠtel) % jĂŠghĂĄlĂł rendszer ĂŠpĂ­tĂŠsĂŠnek megszervezĂŠse % Ä•UPUFDIOJLB NFUT[Ă?T tUĂˆQBOZBHHB[EĂˆMLPEĂˆTtOĂšWĂ?OZWĂ?EFMFN

ElÊrhetősÊgeink: Fruit Consulting Kft. 06 (30) 900-11-30 fruitconsulting.hu info@fruitconsulting.hu

6

produktivitåst eredmÊnyező alanyokkal, de gyakori, hogy az ilyen, igen tÜrpe nÜvekedÊst eredmÊnyező alanyokon a fåk kisebb koronåt nevelnek, s az optimålisnål kisebb koronatÊr miatt elvÊsz az igen tÜrpe alanyú fåk nagyobb tÜrzskeresztmetszeti hozamindexeinek az előnye. Az ßltetvÊny termőfelßletÊnek meghatårozåsåra a koronatÊrfogatot (m3) hasznålhatjuk. Alkalmazhatjuk termőfelßleti mutatókÊnt az ßltetvÊny koronåval való borítottsågåt, ßltetvÊnysŹrŹsÊg elnevezÊs pedig a koronavetßlet terßlete Ês a tenyÊszterßlet arånya szåzalÊkban kifejezve. Ugyanezt a mutatót koronaborítottsågindexnek is nevezzßk Ês viszonyszåmkÊnt (0 Ês 1 kÜzÜtti ÊrtÊkekkel) adjuk meg. Råmutathatunk arra, hogy a fåk a rendelkezÊsßkre ålló tenyÊszterßlet hasznosítåsåt kifejező koronaborítottsåg index fontos mutatója az intenzív ßltetvÊnyeknek ezÊrt figyelembe vÊtelÊt az ßltetvÊnyek jellemzÊsÊnÊl, az alanyok ÊrtÊkelÊsÊnÊl Ês az ßltetvÊnyek tÊrållåsånak tervezÊsÊnÊl javasolja. Szemen PÊter


Osiris

®

Osiris ereje legyen Önnel a fuzárium ellen is!

Egyre több gabonatermesztő híve Osirisnek! Az egyedi formulációjú gombaölő szer a technológiai fegyelem betartása mellett erőteljes fuzáriózis elleni hatást biztosíthat, képes markánsan csökkenteni a DON-szintet a termésben, kiemelkedő hatékonyságú a levél- és foltbetegségek ellen. A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

www.agro.basf.hu | www.osiris.basf.hu


Legeltetési módok A legeltetés is, mint oly sok minden más, változásokon ment át az évek során. Egy valami azonban megmaradt: a fűfogyasztó állatfajok számára a legelő adja a legtermészetesebb tápanyagellátást, az állatok általános egészségi állapotára kedvező valamint ez a legolcsóbb takarmányozási lehetőség. A legeltetési módok (szabad, pányvás, adagolt) A legelőterületek nagysága, alakja, terméshozama valamint a rendelkezésre álló munkaerő alapján a következő legeltetési módok valamelyik használható (a korszerűség alapján, javasolt sorrendben): • pányvás legeltetés • kosarazó legeltetés • szabad legeltetés • szabad láb alóli legeltetés • szakaszos legeltetés • adagolt szakaszos legeltetés • sávosan adagolt legeltetés.

Szívbarát a legeltetett tehenek teje A legeltetett tehenek teje sokkal egészségesebb az emberi szív számára, mint az ipari állattenyésztő telepeken élőké. Korábbi kutatások már igazolták, hogy a friss füvön élő, legeltetett szarvasmarhák teje ötször annyi konjugált linolsavat (CLA) tartalmaz, mint állattenyésztő telepeken élő társaiké. Az állatkísérletek már azt is igazolták, hogy a CLA védi a szívet és a lefogyásban is segíthet. A Harvard Egyetem közegészségügyi intézetének kutatói azt mutatták ki, hogy az emberi szervezet magasabb CLA-szintje csökkenti a szívinfarktus kockázatát. A kutatók négyezer embert vizsgáltak meg, és azt találták, hogy a legmagasabb CLA-szinttel rendelkezők (a minta felső ötöde) esetében harminchat százalékkal kisebb a szívinfarktus rizikója, mint a legalacsonyabbal rendelkezők (a minta alsó ötöde) körében. A hatás akkor is szignifikáns maradt, amikor a szívinfarktus más kockázati tényezőit, így a magas vérnyomást és dohányzást is figyelembe vették. A CLA szívvédő hatása túltesz a telített tejzsír ártalmasságán – magyarázták a tudósok. Mivel a legeltetés magasabb CLA-tartalmú tejhez vezet, és ez a szarvasmarha természetes tápláléka, úgy tűnik, nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az ilyen típusú állattartásra” – hangsúlyozták Forrás: MTI

8

A hagyományos és egyedi jellegű pányvás legeltetéskor az állatot 4–5 m hosszú lánccal kötik egy földbe vert karóhoz. A karót naponta 5–6 alkalommal is át kell helyezni, ami nagyon munkaigényessé teszi ezt az eljárást. Kisgazdaságokban, 1–2 állat legeltetésekor, töltésoldalak, árokpartok legeltetésékor alkalmazható eljárás. A kosarazó legeltetés a múltban, míg a pásztoroló legeltetés napjainkban a legelterjedtebb legeltetési mód, amelyet legfőképp juhoknál alkalmaznak. Hagyományosan négyzet vagy téglalap alakú vesszőből font karámokat „kosarakat” képeznek, melyet naponta többször át kell telepíteni. A nagyobb fűhozamú gyepterületeken legeltethetők az állatok ilyen módon, kisebb létszámú juhállománnyal. A legelterjedtebb legeltetési forma napjainkban a szabad legeltetés és a szabad láb alóli legeltetés. A szabad legeltetés rendszertelen gyephasználatot jelent, mely esetben a gyep termésének függvényében az állatok vagy éhesek maradnak nagy területek bejárása mellett, vagy a tiprással, válogatással, túllegeléssel okoznak károkat. A szabad láb alóli legeltetéskor ellenben az állatokat a pásztor a kutyája segítségével tereli, így az állatok kénytelenek a lábuk alól legelni, nem szóródnak szét a legelőn. Mind a szabad, mind a szabad láb alóli legeltetési mód esetén azzal a problémával kell számolni, hogy az állandó legeltetés miatt a legelő növényzete nem képes megfelelő mértékben újrasarjadzni, az állatok csak a számukra legkedveltebb növényeket legelik le, így a legelő növényállományát lerontják. A szakaszos legeltetés lényege, hogy a legelőterület előre meghatározott, körülkerített szakaszát

teljesen lelegeltetjük, utána másik kijelölt területre hajtjuk az állatokat. Egy szakaszt 4–6 napig legeltessünk! A szakaszok nagysága a legeltetni kívánt állatok számától és a gyep eltartó képességétől függ. A szakaszok kialakításánál célszerű figyelembe venni a természetes határokat − vízfolyás, árok, fasor − is, valamint, hogy a legelőt ápoló és a termést betakarító gépekkel a szakaszokat meg lehessen közelíteni, be lehessen oda hajtani. A szabad legeltetéssel szemben 25–30%-kal nagyobb a terméshozam, 20–23%-kal kisebb a taposási veszteség, kedvezőbb a legelő botanikai összetétele is a legelők szakaszolásakor.

Az adagolt szakaszos legeltetéskor az állomány számára akkora területet kell kijelölni, amely meghatározott ideig biztosítja annak takarmányszükségletét. Ez lehet egy egész szakasz, vagy műveleti egység, vagy ezekből elkülönített fél, 1–5 vagy több napi adag. A sávosan adagolt szakaszos legeltetéskor a legelő füvét sávosan adjuk az állatoknak áthelyezhető villanypásztor segítségével


40–60–80–100 cm-es szélességben. Minél magasabb a gyepnövényzet, annál keskenyebb sáv kialakítása célravezető. Alkalmazásakor a taposási veszteség csökkenthető, az állatok a már lelegelt területre trágyáznak, így nem szennyezik a frissen adagolt területet. A korszerűbb adagolt szakaszos legeltetési eljárásokkal egyre kisebb mértékű lesz a legelőn a taposási, tiprási veszteség, nagyobb hozammal, könnyebb gyepkezeléssel, kíméletesebb gyepterheléssel számolhatunk.

A legelő berendezései A legelők berendezési között találkozunk a kerítésekkel, melyek a legelőszakaszokat vagy az épületek körüli területeket határolják le. A legelőszakaszokat napjainkban villanypásztorral határoljuk. Fontos elemei a kerítéseknek a kapuk. A legelőszakaszokon el kell helyeznünk etető és itatóvályúkat valamint a szálastakarmány etetését lehetővé tevő szénarácsokat és a nyalósó kihelyezését szolgáló sózókat is. Nagyobb legelőterületeken kezelőkarámokat és kezelőfolyosókat szoktak létesíteni, amelyben az állatok körmözése, gyógykezelés, vemhesítése, vizsgálata, csoportosítása egyaránt elvégezhető.

Az állatok előkészítése a legeltetésre Közvetlenül a legelőre hajtás előtt az állatokat csoportokra kell osztani (gulya, csorda, nyáj). Ellenőrizzük az egyedi jelzések meglétét, épségét! A mérlegelést ekkor végezhetjük. Az állatokat fokozatosan szoktassuk hozzá a klímaváltozáshoz és a legeltetés nagyobb, rendszeres igénybevételéhez. Ezt a szoktatást 1-2 hetes legeltetés előtti jártatással elvégezhetjük. Fokozatos átmenetről kell gondoskodni a zöldtakarmányozásban is! A legelőre hajtás első két hetében adjunk az állatoknak az istállóban és a legelőn is megfelelő szárazanyag-tartalmú takarmányt (széna vagy szalma). Ezzel elkerülhetjük vagy csökkenthetjük a „legelési hasmenés” kialakulását és biztosítjuk a rost szükségletet. Célszerű az abrakkeverékben mész vagy más mikroelem kiegészítést adni a kihajtás környékén. Lépfenével és sercegő üszökkel fertőzött területeken a legelőre hajtás előtt a szarvasmarhákat vakcinázni szükséges. Gaál F. Péter

A HW pótkocsik jelene és jövője Bizonyára nem ismeretlenek a volt NDK-s HW-80-as mezőgazdasági pótkocsik típusai. Ezek rendkívül megbízhatóan üzemeltek a mezőgazdasági szállítások során. A rendszerváltozás után sajnos a gyártó cég egy ideig nem forgalmazta Magyarországon a termékeit. 2002-ben ért meg a lehetőség arra, hogy ismét visszajöjjön a magyar piacra, ezért megalakult a CONOW-HW Pótkocsi Kft. melynek a gyártó a közvetlen tulajdonosa és a pótkocsik magyarországi forgalmazását generál importőrként végzi. Az elmúlt években nem csak a komplett pótkocsik hiányoztak a magyar piacról, hanem az eredeti német alkatrészek is, ezért cégünk ezek forgalmazásával is foglalkozik, melyek igen kedvező árfekvésűek. A HW-80 pótkocsik alváza és futóműve megegyezik a régi kiadásúakkal, így nem gond, hogy milyen évjáratúval rendelkeznek már. Ennek ellenére a HW pótkocsik mégis megújultak. A felépítmények – melyek külön is megvásárolhatók – a mai kor követelményeihez igazodnak mind minőségben, mind kivitelben, változatosságban és masszívságban. Többféle modellváltozat készül, például 1, 2 és 3 oldalra billenő, 90, 120, 140 vagy 160 centiméteres oldalmagasságú, különböző vetőmag- és műtrágya feltöltő csigával felszerelhető. Terhelhetőség szempontjából három típussal állunk vásárlóink rendelkezésére, a hagyományos 12 tonna össztömegű mellett a legkedvezőbb árfekvésű és egyben a legkedveltebb a 15, valamint a 18 tonnás változatból mindenki számára legmegfelelőbbet választhatja. A speciális kialakítású 15–20 m3-es terményszállító felépítményűek mellett egyre népszerűbb a kb. 22 m3-es univerzális pótkocsi is, mely tömítettsége és hidraulikus nyitó- szerkezete miatt kiválóan alkalmas siló, szerves trágya, gabona, vagy raklapos áru szállításra is, tehát egész éves használatot tesz lehetővé. Az egy és kétkörös légfékrendszerrel ellátott pótkocsi körülbelül 45 kW motorteljesítményű erőgéppel 25 km/h vagy 40 km/h sebességgel vontatható. Bátran állíthatjuk, hogy bármilyen egyedi igényeket is ki tudunk elégíteni a meglévő közel 30 féle változatból. A széles felhasználási lehetőségek, a megbízhatóság, valamint a több évtizedes felhasználói tapasztalatok alapján kijelenthetjük, hogy minden kedves régi és jövendőbeli HW pótkocsi tulajdonos megfelelő eszközre számíthat munkája során. A CONOW-HW Pótkocsi Kft. a már jól ismert és közkedvelt német gyártmányú HW 80-as pótkocsik forgalmazása mellé, felvette programjába a lengyelországi Metal-Fach gyár kiváló minőségű nagybála szállító járműveit is. Gyuris Gyula, ügyvezető (Tel.:+36-30-9354-762)

9


A sertéstenyésztési módszerekről röviden A sertéstenyésztésben alkalmazott tenyésztési módszerek alapelveikben nem különböznek számos más háziállat-fajtól. A sertéstenyésztésben a keresztezési eljárásoknak a gyakorlatban nagyobb szerepe van jelenleg, mint a szarvasmarha-, vagy juhtenyésztésben. Az árutermelő szférában az állományok döntő többsége keresztezett, nagyon hasonlóan ahhoz a helyzethez, amely a baromfitenyésztésben alakult ki legelőször világszerte. Tenyésztési módszerek A fajtatiszta tenyésztés

A hazai sertéstenyésztés mai gyakorlatában a hagyományos értelemben vett fajtatiszta tenyésztést az őshonos fajták tenyésztése és szaporítása során alkalmazzák. A hazánkban tenyésztett modern sertésfajták, mint a magyar nagy fehér, a lapály, a duroc, a hampshire és a pietrain törzsállományok, elsősorban a különböző keresztezési programok alappopulációi, nemesítésük és fenntartásuk a fajtatani fejezetben leírt elvek szerint történik. Utóbbi alapfajták nemesítése, hatékony szelekciója elengedhetetlen feltétele a versenyképes keresztezési programoknak. A hazai törzstenyészetekben folyó tenyésztési munka és a törzstenyészeteinek értékes állományai a „biológiai tartópillérei” a sertés árutermelésnek.

Sokoldalú (all round) és specializált fajták A nemesítőmunka során az egyes fajták állandó javítása a cél azokban az értékmérőkben, amelyeket a tenyészcélban rögzítenek, lehetőleg az egyéb tulajdonságok színvonalának megőrzése mellett. Azokban a fajtákban, amelyektől a tenyésztő sokoldalú termelést kíván, egyidejűleg kell a szaporaság, a szervezeti szilárdság, a hízékonyság és vágottáru minőség fejlesztését, illetve magas szintű fenntartását szem előtt tartani, emiatt egy-egy tulajdonságban generációnként csekély előrehaladás érhető el, ezért e fajták egyetlen tulajdonságban sem kiemelkedő képességűek. Az egyes tulajdonságcsoportok között gyakran negatív genetikai korrelációk erősen fékezhetik, vagy esetenként lehetetlenné teszik a szelekciós előrehaladást. Az ún. all round fajták éppen ezért az ún. intenzív sertéstenyésztésből jelentős mértékben kiszorultak, de extenzívebb viszonyok között továbbra is van létjogosultságuk Így pl. szabadtartásos tartásrendszerekben az öves sertés és a cornwall sertés. A szelekciós előrehaladás a fajtiszta tenyésztés keretei között a következő tulajdonságcsoportok közötti negatív genetikai korrelációk nehezítik leginkább:

10

• szaporaság – izmoltság, vágottáru minőség • nagy napi tömeggyarapodás – fokozott zsírosodásra való hajlam • a vágott test zsírtartalmának csökkenése – húsminőség A fajták specializációja – anyai-, illetve apai jellegű fajták – nagyrészt feloldja az előbb említetteket. A fajták specializációja az alapja a hatékony keresztezési programok megvalósításának. A magas szintű fajtatiszta tenyésztési kultúra a legdöntőbb feltétele a versenyképes keresztezési hibrid-előállítási programoknak is.

A vonaltenyésztés A fajtatiszta tenyésztésen belül jelentős szerepet játszik a vonaltenyésztés, mely különös hangsúlyt kapott a hibridizáció térhódításával. Vonaltenyésztésről akkor beszélhetünk, ha pontosan meghatározott céllal fajtán belül egy vagy több tulajdonságban különlegesen magas tenyészértékű populációt kívánunk létrehozni. E módszernek két változata lehet: nem rokontenyésztett vagy többé-kevésbé rokontenyésztett vonalak kialakítása. A vonaltenyésztés speciális formája az, amikor ún. szintetikus vonalat hoznak létre. Utóbbi esetben esetenként több fajta, illetve vonal előnyös tulajdonságait kívánják ötvözni hosszabb-rövidebb ideig zártan tenyésztett populációk előállítása révén. Gyakran a nagy növekedési erélyt kívánják kombinálni erős izmoltsággal. A rokontenyésztett vonalak kialakítására ma már ritkábban törekednek, mert a rokontenyésztés hatására általában a sertés fajban jelentős teljesítmény csökkenés következik be a legtöbb értékmérő tulajdonságban, különösen az alacsony öröklődhetőségi tulajdonságokban. Azok a vonalak, amelyekben érdemi rokontenyésztést alkalmaznak, elsősorban keresztezési programokban kaphatnak szerepet megbízható örökítő-képességük miatt. A leggyorsabb rokontenyésztéses leromlás az édestestvér párosítások és a szülő-utód párosítások okozzák. Rokontenyésztett vonalak kialakítása rendkívül gondos és nagy szakértelmet kívánó tenyésztői tevé-

kenység, amelyet a KA-HYB sertéshibridizációs programja keretében alkalmaztak legszélesebb körben. A szintetikus vonalak létrehozásakor első lépésben a megfelelő fajtákból vagy vonalakból kiválasztott kiemelkedő genetikai és fenotípusos teljesítményeket mutató hím- és nőivarú egyedeket előre megtervezett párosítási terv szerint keresztezik, az utódokból a tenyészcélnak megfelelő nagyon szigorú szelekcióval alakítják ki azt az alappopulációt, amelyet a továbbiakban önálló, ún. szintetikus vonalként nemesítenek tovább. Szintetikus vonalakat leggyakrabban ún. apai állományok kialakítása érdekében hoznak létre és ezek lényeges szerepet kapnak keresztezési programokban. Számos példa van arra is, hogy egy-egy anyai típusú vonalat is szintetikus vonalként hoznak létre és tenyésztenek tovább, bővítve az adott keresztezési programban felhasználható keresztezési partnervonalak körét. A fajtatiszta tenyésztés kérdéskörét összefoglalva megállapítható, hogy a sertéstenyésztésben az elmúlt két-három évtizedben a szelekció alapvetően nyitott tenyészpopulációk keretei között folyik. A fejlett sertéstenyésztéssel jellemezhető országokban ugyanis még a legnagyobb létszámú fajtákban, mint pl. a nagy fehér vagy a lapály, a szelekciós előrehaladás biztosítása érdekében rendszeres időközökben sor kerül vérfrissítés céljából javító hatású egyedek, állományok bekeresztezésére. Ma már a vérfrissítés céljából felhasznált import állatok használatát a nemzeti fajták nemesítéséhez tartozó szinte természetes folyamatnak tekintik. Minden keresztezési szakasz után egy hosszabb-rövidebb időszak következik, amikor az adott fajtákat vagy vonalakat a fajtatiszta zárt tenyésztés elvei szerint szelektálják, mind magasabb teljesítményszintig, kihasználva döntően az additív genetikai változatosságot. Joggal állíthatjuk, hogy a modern sertésnemesítésben már több évtizede érvényesül – különösen az euro-atlanti régióban – a tenyésztési integráció és ebben a folyamatban Magyarország is immáron négy évtizede az egyik legaktívabb, sőt úttörő szerepet vállaló volt az európai országok között.

Keresztezési eljárások a sertéstenyésztésben

A heterózis típusai és hasznosításuk a sertéstenyésztésben A szélesebb körű keresztezési programok, amelyeknek célja az volt, hogy az additív génhatásokon túlmenően a heterózis jelenséget is kihasználják a sertéshizlalás hatékonyságának javítására, az 1920-as évek végétől kezdődtek az USA-ban, viszonylag extenzív tartási körülmények között. A következőkben a heterózis jelenséget és annak mértékét a sertéstenyésztés vonatkozásában külön tárgyaljuk, mert arról az általános állattenyésztéstan keretében részletesen nem kerül sor.


A sertéstenyésztésben is azt a teljesítményben megnyilvánuló különbséget értjük heterózison, amely a keresztezett állomány teljesítménye és az apai és anyai populáció teljesítményének átlaga között kimutatható egy-egy adott tulajdonságban. A különböző sertéshibridizációs módszerek közötti eltérések megértéséhez meg kell különböztetni a heterózis különböző típusait. Az individuális heterózis azzal a különbséggel mérhető, amely a keresztezett egyed saját teljesítményében a tiszta fajtába vagy vonalba tartozó szülők átlagához képest megnyilvánul (pl. életképesség embrionális és posztembrionális korban, tömeggyarapodás, a kanok spermatermelése és minősége, ivarzási aktivitása). Az anyai heterózis abban az esetben mutatható ki, ha keresztezett anyák teljesítményét viszonyítjuk a tiszta vérben tenyésztett, a szülőpopulációkat adó anyák átlagához (pl. embrionális elhalás, ivadékszám és tömeg születéskor és választáskor). Apai heterózis akkor mérhető egy tenyésztési programban, ha keresztezett apáktól származó utódok teljesítményét a tisztán tenyésztett szülőpopulációk apáiéhoz viszonyítjuk, biztosítva azt, hogy minden tesztpárosításnál azonos populációból származó anyák a partnerek. Típusheterózis abban az esetben mutatkozik, ha egymástól teljesítményükben jelentős mértékben különböző anyai és apai populációk keresztezhetők. Ezáltal az eltérő típusok optimális kombinálásából következően a termelés hatékonysága számottevően javulhat. Ez utóbbi esetben a keresztezett populációtól többletteljesítmény várható még akkor is, ha az értékmérő tulajdonságok additív, intermedier módon öröklődnek, és nem mutatható ki semmilyen heterózis. A vágási tulajdonságokban gyakorlatilag nem érvényesül individuális heterózis. Az individuális heterózis a malacok embrionális fejlődésének kezdetétől a választásig is számottevő. A keresztezett ivadékok hatása a tisztavérű kocák szaporasági és nevelési teljesítményére. (Folytatás a következő számban!)

Péterffy Mátyás

HELYSZÍN: Agroker Holding Zrt. Nyíregyháza, Kinizsi u. 2. PROGRAM: 9:30 10.00 10.10–11.10

11.20–12.00

12.00-12.30 12.30-13.30 13.30

Regisztráció Megnyitó – Kovács Károly elnök-vezérigazgató Szakmai előadások Újdonságok, aktualitások a kertészeti ágazatban – Dr. Takács Ferenc – ÉKASZ elnöke – Újfehértói Kutatató Állomás Aktualitások az MVH ügykörében – Szénégető László – kirendeltség vezető – MVH Tájékoztató az idei kereskedelmi ajánlatokról – Pintér István – kereskedelmi igazgató – Agroker Holding Zrt. Üzletágak programjai Kärcher tisztítás technikai bemutató Precíziós eszközök a mezőgazdaságban Loctite szerelési segédanyag termékbemutató Felco metszési bemutató Szabolcs Néptánc együttes műsora Mandala Dalszínház előadása Ebéd Gépbemutató Show Tombola és légi parádé

Egész napos programok h,'%8((„08/ŏđŏ6'0*8/ 8/ŏ/68((„0¨''(ŏ'®6®/!*ŏđŏh((®2h/6!0 1058/ŏ!)100¨ŏđŏh./h#%ŏ1(( h'#6 8('+ 8/%ŏ "0ċŏ'Ø(0h.%ŏØ#5!//h#%ŏ&80h'%

Újdonságokkal és változatos programokkal várunk minden kedves látogatót.

www.agrokerholding.hu

Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok 2014. április 25-26-27.

H ó d m e z ő v á s á r h e l y, 4 7 - e s f ő ú t , 1 9 5 . k m LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓK

Nyitvatartás:

GPS koordináták:

minden nap 9-18 óráig

MIO: N 46. 43398˚ E 20. 36289˚

Belépőjegy: 1000 Ft

GARMIN N 46˚ 26.047´ E 20˚ 21.776´

(18 éven aluliak részére ingyenes) Parkolójegy: 1000 Ft

w w w. a l l a t t e n y e s z t e s i n a p o k . h u A kiállítás tematikája: Élőállat bemutatók: - Szarvasmarha - Ló - Juh - Kecske - Baromfi - Halászat - Vadászat Tenyészállat felvezetés, showbírálat, tenyészállat árverések - Sertés - Húsmarha - Baromfi Állattenyésztés : - Tartástechnológia, istálló rendszerek - Állattartó telepek munkagépei - Szaporodásbiológia - Állategészségügy - Gyógyszeripar - Genetika - Agrárinformatika - Takarmányozás: takarmány kiegészítők, adalékanyagok, vitaminok, premixek, koncentrátumok

Növénytermesztés: - Agrotechnikai gépek, berendezések - Növénytermesztés munkagépei (talajművelés, öntözés, betakarítás, stb.) - Vetőmag - Tápanyag - Növényvédő szerek - Terménytárolók, szárítók, technológiák Egyéb témák: - Biogazdálkodás - Környezetvédelem - Finanszírozás - Szakmai szervezetek, szövetségek, kamarák - Oktatás - Kutatás, innováció - Biztosítás - Szakmai kiadványok, kiadók, sajtótermékek, szaklapok - Feldolgozó – és élelmiszeripar (tej- és tejtermékek, húsipar, stb.) termékek, berendezések

- Minőségbiztosítás - Munkavédelem, munkaruházat - Szaktanácsadás, pályázatírás - Integráció

Szabadidős családi programok: - Lovas bemutatók - Fogathajtó és díjugrató versenyek - Kutyás bemutatók - Agár verseny - Malacfogó verseny gyerekeknek - „Ki mit tud az állatokról? - tehénfejő – és tejivó verseny, halsimogatás, pikkelykirakás, rajzverseny - Főzőverseny - Guinness világrekorder kézi birkanyírási bemutatója

11


– A gyom feladja $]HOVüNLIHMH]HWWHQPDJ\DUJ\RPWDODMÒVNXNRULFDWHUPHV]WÒVLYLV]RQ\RNUDNLIHMOHV]WHWWJ\RPLUWöV]HU 0DJ\DURV]£JJ\RPűµU£MDD]HOP¼OW«YWL]HGHNEHQ£WDODNXOW6]£PRV NRU£EEDQ MHOHQWĎV J\RPQ¸Y«Q\ YHV]¯WHWW MHOHQWĎV«J«EĎO «V KHO\¾NHW P£VVRNHVHWEHQQHKH]HQYDJ\FVDNW¸EEV]¸ULNH]HO«VVHO¯UWKDWµQ¸Y«Q\IDMYHWWH£WPHO\HNDODSYHWĎHQ£WIRUP£OW£N«VP£UDP£UPHJKDW£UR]W£N D J\RPV]DE£O\R]£VL WHFKQROµJL£W QHP NLV WHUYH]«VL PXQNDV]HUYH]«VL IHODGDW HO« £OO¯WYD H]]HO D JD]G£ONRGµNDW$ NOLPDWLNXV YLV]RQ\RNV]«OVĎV«JHL«VDWDYDV]LŔEHPRVµœFVDSDG«NV]ĮN¸VV«JH V]£UD]«YHNEHQD]DODSNH]HO«VHNIHOĎODSRQWRVDEEDQHOY«JH]KHWĎD P£U NLNHOW «V LVPHUW J\RPűµUD HOOHQ LU£Q\¯WKDWµ £OORP£Q\NH]HO«VHN LU£Q\£EDPR]G¯WM£NDJ\RPLUW£VLPĮYHOHWHNHW$YHW«VWN¸YHWĎFVDSDG«NNLV]£P¯WKDWDWODQV£JDYDJ\D]DODSNH]HO«VKDW£VWDODQV£JDPLDWW ¯J\ F«OV]HUĮEE YDJ\ LQGRNROW OHKHW D J\RPNHO«V XW£QL PLKDPDUDEEL EHDYDWNR]£VY£ODV]W£VDDPLQ«ONRU£EELJ\RPNRQNXUHQFLDNLNDSFVRO£VY«JHWW $NXNRULFDWHUPĎWHU¾OHWHLQNMHOHQWĎVU«V]HHUĎVHQIHUWĎ]¸WWYHV]«O\HV PDJUµONHOĎN«WV]LNĮJ\RPQ¸Y«Q\HNNHOPLQWDPLO\HQS«OG£XODSDUODJIĮDVHO\HPP£O\YDDFVDWWDQµPDV]ODJ«VDV]HUEW¸YLVIDMRN(]HQ J\RPRN«OHWWDQLVDM£WRVV£JDLNPLDWWYDJ\P£VJ\RPLUWµN«V]¯WP«Q\HN V]HOHNFLµV KDW£V£QDN N¸YHWNH]P«Q\HN«QW QDJ\P«UW«NEHQ IHOV]DSRURGWDND]HOOHQ¾NYDOµY«GHNH]«VHEEĎODGµGµDQPHJOHKHWĎVHQQHK«]$SDUODJIĮHOK¼]µGµNHO«VHPLDWWWDYDV]WµONH]GYHIRO\DPDWRVDQ FV¯U£]LN 6LNHUHV DODSNH]HO«VVHO D] HOVĎ NHO«VKXOO£P HJ\HGHL XJ\DQ HOSXV]W¯WKDWµNGHDN«VĎEENHOĎNōDMµ£UQ\«NWĮUĎN«SHVV«J¾NPLDWWōDNXNRULFDVRURNN¸]¸WWLVN«SHVHNIHMOĎGQL$FVDWWDQµPDV]ODJ DWDODMP«O\HEEU«WHJHLEĎOLVFV¯U£]LNNHO«VHHOK¼]µGµ¯J\DWHU¾OHWHQHJ\D]RQLGĎEHQN¾O¸QE¸]ĎIHMOHWWV«JĮHJ\HGHNWDO£OKDWµN$IHMOHWWHEEFVDWWDQµPDV]ODJQ¸Y«Q\HNP£UQHKH]HQLUWKDWµN$V]HUEW¸YLV I«O«NQDJ\PDJY¼V]LQW«QP«O\UĎO«VHOK¼]µGµFV¯U£]£V¼IDMRNPHO\HN QDJ\REEHJ\HGHLD]HJ\HVJ\RPLUWµV]HUHVNH]HO«VHNHWNLKHYHULN«V ¼MUDKDMWDQDN$VHO\HPP£O\YDW¸EEKXOO£PEDQNHOD]¼MDEE«V¼MDEE FVDSDG«NKDW£V£UD¯J\HOW«UĎIHMOHWWV«JĮHJ\HGHLYHOWDO£ONR]KDWXQND W£EO£Q$]HPO¯WHWWN«WV]LNĮJ\RPQ¸Y«Q\HLQNŰDWDOOHYHOHVNRUEDQ D OHJ«U]«NHQ\HEEHN D J\RPLUWµ V]HUHNUH D IHMOHWWHEE HJ\HGHN P£U QHKH]HQLUWKDWµN¯J\DJ\RPV]DE£O\R]£VLWHFKQROµJLD«VDJ\RPLUWµ V]HUY£ODV]W£VQ£OIRQWRVDYHV]«O\HVPDJUµONHOĎN«WV]LNĮJ\RPQ¸Y«Q\HNHOOHQLKDW«NRQ\V£J$N«WV]LNĮHNPHOOHWWDOHJW¸EEKHO\HQDPDJUµONHOĎHJ\V]LNĮJ\RPQ¸Y«Q\HNLVSUREO«P£WRNR]QDNHOVĎVRUEDQD NDNDVO£EIĮ«VDPXKDUIDMRNIRUGXOQDNHOĎQDJ\REEPHQQ\LV«JEHQ$] «YHOĎN«WV]LNĮHNN¸]¾ODPH]HLDFDWIROWV]HUĮPHJMHOHQ«VHRNR]KDWMHOHQWĎVHEEJRQGRWDNXNRULFDWHUPĎWHU¾OHWHNHQ )LJ\HOHPEH Y«YH D] HPO¯WHWW KD]£QNUD MHOOHP]Ď J\RPRVRG£VL YLV]RQ\RNDWNLIHMOHV]W«VUHNHU¾OWHJ\RO\DQJ\RPLUWµN«V]¯WP«Q\DCalaris ProDPHO\OHKHWĎV«JHWDGD](8£OWDOHQJHG«O\H]HWWPD[LP£OLVKHNW£URQN«QWLWHUEXOLWD]LQGµ]LV JKD NLMXWWDW£V£UD $WHUEXWLOD]LQDWULD]LQRNFVRSRUWM£EDWDUWR]LNKDW£V£WDIRWRV]LQW«]LV J£WO£V£YDOIHMWLNL6]LV]WHPLNXVKDW£V¼DJ\RPQ¸Y«Q\HNDKDWµDQ\DJRWDJ\¸N«UHQ«VDOHY«OHQNHUHV]W¾OHJ\DU£QWIHOYHV]LN$WDODMUDNHU¾OW KDWµDQ\DJ D WDODMU«V]HFVN«NKH] HUĎVHQ N¸WĎGLN ¯J\ NLPRVµG£VL YHV]«O\QLQFV $ Calaris Pro P£VLN KDWµDQ\DJD D V]LV]WHPLNXV KDW£V¼ PH]RWULRQ ƒOORP£Q\NH]HO«VHVHW«QDKDWµDQ\DJHOVĎGOHJHVHQDJ\RPQ¸Y«Q\HN OHYHO«QNHUHV]W¾OIHOV]¯YµGYDIHMWLNLKDW£V£WGHDWDODMUDNHU¾OWKDWµDQ\DJMHOHQWĎVWDUWDPKDW£VVDOLVUHQGHONH]LN$]«U]«NHQ\J\RPQ¸Y«Q\HNEHQDKDWµDQ\DJIHOY«WHOJ\RUVDNH]HO«VWN¸YHWϵU£QEHO¾O

EHMXWDV]¸YHWHNEHPDMGFV¼FV«VJ\¸N«ULU£Q\EDLVV]£OO¯WµGLN$WDODMUDNHU¾OWPH]RWULRQWDJ\RPQ¸Y«Q\HNFV¯U£]£VN¸]EHQDKDMW£VFV¼FVRQPDMGDJ\¸NHUHNHQNHUHV]W¾OYHV]LNIHO $ KDJ\RP£Q\RV NXNRULFD J\RPQ¸Y«Q\HN PHOOHWW PLQW S«OG£XO D OLEDWRSI«O«NGLV]QµSDU«MIDMRNYDJ\DYDGUHSFHNLY£OµKDW«NRQ\V£J¼ DQHKH]HQLUWKDWµN«WV]LNĮJ\RPQ¸Y«Q\HNSOFVDWWDQµPDV]ODJVHO\HPP£O\YD £UYDNHO«VĮ QDSUDIRUJµ NHVHUĮIĮI«O«N HJ\Q\£UL V]«OIĮ YDGNHQGHUIHNHWHFVXFVRUYDUM¼P£N«VXJDULV]XO£NSRK£QNDHOOHQLLV WHOMHVDPDJUµONHOĎN«WV]LNĮHNHOOHQLKDW£VD $Calaris ProN«WKDWµDQ\DJDDPH]RWULRQ«VDWHUEXWLOD]LQLJD]ROW HJ\P£V KDW£V£W VHUNHQWĎ WXODMGRQV£JD PLDWW D SDUODJIĮYHO HUĎVHQ IHUWĎ]¸WWWHU¾OHWHNHQLVNLY£OµJ\RPLUWµKDW£VWEL]WRV¯WDN£UDSDUODJIĮIHMOHWWHEEHJ\HGHLHOOHQLVDQ¸Y«Q\¼MUDKDMW£V£QDNYHV]«O\HQ«ON¾O$PH]RWULRQDNDURWLQRLGV]LQW«]LVWJ£WROMDP¯JDWHUEXWLOD]RQD IRWRV]LQW«]LV J£WO£V£Q NHUHV]W¾O IHMWL NL D KDW£V£W $ V]HU N«W RO\DQ «OOHWWDQLIRO\DPDWRWJ£WROPHO\HJ\P£VQ«ON¾OQHPWXGPĮN¸GQLYDOµGLV]LQHUJL]PXVO«SIHOD]HUHGP«Q\J\RUVKDW£V $ Calaris Pro D PDJUµO NHOĎ HJ\V]LNĮ J\RPRN N¸]¾O D NDNDVO£EIĮ «VDPXKDUIDMRNHOOHQLVMµKDW£VVDOUHQGHONH]LN$]HUĎVOHY«OHQNHUHV]W¾OLSHU]VHOĎKDW£V£QDNN¸V]¸QKHWĎHQDPH]HLDFDWWDOHUĎVHQIHUWĎ]¸WW WHU¾OHWHNHQ LV Mµ J\RPLUWµ KDW£VW EL]WRV¯W H] HOOHQ D QHKH]HQ NORQWUROO£OKDWµ«YHOĮN«WV]LNĮHOOHQ $Calaris ProHOVĎGOHJHVKDW£VDDJ\RUVOHY«OHQNHUHV]W¾OLKDWµDQ\DJ IHOY«WHO«VV]£OO¯W£VN¸YHWNH]W«EHQPHJQ\¯OY£QXOµIHK«UHG«VEHQPDMG V]£UDG£VEDQMHOHQWNH]LN$Calaris ProQDJ\HOĎQ\HP£VJ\RPLUWµN«V]¯WP«Q\HNNHOV]HPEHQKRJ\KĮY¸VFVDSDG«NRVLGĎEHQLVMµOPĮN¸GLNDKDW£VNLIHMW«V«QHNJ\RUVDV£J£WDKĎP«UV«NOHWQHPEHIRO\£VROMD $]£OORP£Q\NH]HO«VXW£QLFVDSDG«NDJ\RPLUWµV]HUWDJ\¸N«U]µQ£ED PRVVD¯J\DWDODMRQNHUHV]W¾OLVKDW+RVV]¼WDODMRQNHUHV]W¾OLKDW£VWDUWDPPDOE¯UDPDJUµONHOĎN«WV]LNĮJ\RPQ¸Y«Q\HNUH $ Calaris Pro KDWµDQ\DJDLW D NXNRULFD HQ]LPDWLNXV ¼WRQ OHERQWMD H]«UWDV]HOHNWLYLW£VDDNXNRULFDIHMOHWWV«J«WĎOI¾JJHWOHQDPLHJ\¼M D] HGGLJL J\DNRUODWWµO HOW«UĎ D NXNRULFD IHMOHWWV«J«WĎO I¾JJHWOHQ UXJDOPDV IHOKDV]Q£O£VW WHV] OHKHWĎY«7DNDUP£Q\ NXNRULFD KLEULGHNQ«O HGGLJLYL]VJ£ODWDLQNEDQIDMWD«U]«NHQ\V«JQHPPXWDWNR]RWW9HWĎPDJ HOĎ£OO¯W£VEDQ«VFVHPHJHNXNRULF£EDQLVKDV]Q£OKDWµGHH]HVHWEHQD IDMWDWXODMGRQRVHOĎ]HWHVKR]]£M£UXO£V£WNHOON«UQL $Calaris ProDONDOPD]£V£WSRV]WHPHUJHQVHQOKDGµ]LVEDQQHGYHV¯WĎV]HUKDV]Q£ODWDPHOOHWWDPDJUµONHOĎN«WV]LNĮJ\RPRNP¯J D]HJ\V]LNĮHNOHYHOHV£OODSRW£EDQMDYDVROMXNNLMXWWDWQL&«OV]HUĮ NJDNW¯YQLWURJ«QKDWµDQ\DJKDGµ]LVEDQE£UPHO\QLWURJ«QPĮWU£J\DSHUPHWO«KH]DGDJRO£VDDW¸N«OHWHVHEEKDW£VNLIHMW«V«UGHN«EHQ ‹YHOĎIHQ\«UFLURNNDOIHUWĎ]¸WWWHU¾OHWHQE£UPHO\V]XOIRQLONDUEDPLGW¯SXV¼J\RPLUWµV]HUUHONRPELQ£FLµEDQDONDOPD]KDWµ $N«V]¯WP«Q\NLMXWWDWW£V£QDN«Y«EHQYHWKHWĎNDO£V]RV«VP«O\V]£QW£VHOY«J]«VHXW£QĎV]LN£SRV]WDUHSFH$N¸YHWNH]Ď«YWDYDV]£QKDD WDODMS+MDQ£ODODFVRQ\DEEQHPYHWKHWĎFXNRUU«SDSLOODQJµVRNOHY«O]¸OGV«JHN«VEXUJRQ\D([WU«PV]£UD]N¸U¾OP«Q\HNIRNR]KDWM£ND] XWµYHWHP«Q\KDW£VW $Calaris ProD]DJU£UN¸UQ\H]HWJD]G£ONRG£VLSURJUDPRNEDQNRUO£WR]£VQ«ON¾OKDV]Q£OKDWµ Tóth Csantavéri Szilvia – Dr. Nagy Viktor – Radvány Béla Syngenta Kft.

Cala


A gyom feladja Megérkezett az első, kifejezetten magyar gyomviszonyokra kifejlesztett gyomirtó szer

II. forgalmi kategóriájú Kérjük figyelmesen olvassa el a termék címkéjét és tartsa be a használati utasítást! Syngenta Kft. • 1117 Budapest, Alíz u. 2. • Telefon: 06 1 488-2200 • Fax: 06 1 488-2201 www.syngenta.hu • info.hungary@syngenta.com

Calaris_hirdetes_mezohir_210x297_1402.indd 1

3/12/14 2:42 PM


Budai Gyula államtitkár tájékoztatójában elmondta, hogy az euroszkeptikusok azon álláspontja, miszerint országunknak meg kellene szüntetnie uniós tagságát, teljesen értelmezhetetlen, hiszen honnan teremtenénk elő azt 12,3 milliárd forintnyi összeget, amit az EU csupán mezőgazdaságunk fejlesztésére biztosít következő pénzügyi ciklusában? Ez az összeg tartalmazza a

boríték 2 százalékáig különítsünk el támogatási keretet erre a célra. Nemcsak e keretösszeget kívánják megemelni, de a pályázónként elnyerhető összeget is, amely akár elérheti majd a 21 millió forintot is. A térség országgyűlési képviselőjeként szükségesnek tartotta azt az információt is megosztani, hogy a NAK és a ZöldségGyümölcs Terméktanács közös stratégiát

változni, egyszerűsödni fog. E rendszer kialakítása kezdetét vette, a 1085/2014. (II.28.) kormányhatározat értelmében a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter és az emberi erőforrások minisztere kapott megbízást kialakítására. Az átalakítás alapelve, hogy a 2007–2013. programozási időszakhoz kötődő feladatok esetében az irányító hatósági feladatokat továbbra is a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) látná el, a közreműködő szervezeti feladatokat pedig az MVH. A 2014–2020 közötti programozási időszakban az uniós források tekintetében az irányító hatósági feladatokat végző szervezet a Miniszterelnökség keretein belül lenne kialakítva, a közreműködő szervezeti feladatokat a NAK, míg a nem pályázati úton történő forrásfelhasználás tekintetében az irányító hatósági feladatokat pedig továbbra is a VM látná el. Az öntözés és vízhasználat kérdésköre a kormány döntése alapján átkerült a Belügyminisztérium hatáskörébe. A fórumot megelőző napokban született meg a döntés arról, hogy az öntözővízért nem kell majd fizetniük a gazdálkodóknak, csupán a kijuttatás költségeit kell állni, de a részleteket ezután dolgozzák ki. A földtörvény legfontosabb jellemzőit Jászai Tamás hivatalvezető ismertette a résztvevőkkel. Felvázolta a jogszabályi környezet legfontosabb változásait, ismertette, hogy milyen földrészletekre kell alkalmazni a földforgalmi törvény rendelkezéseit illetve kitért a közös tulajdon-

vidék fejlesztésére szánt 3,5 milliárd eurós támogatást is. A magyar vidékfejlesztésére ezen a forráson túlmenően is lesz még lehetőség. A földalapú támogatás tekintetében egyelőre nincs változás, a gazdálkodók továbbra is a SAPS alapján kapják az őket megillető hektáronkénti öszszeget, amely 2014-ben a forint-euró árfolyamot figyelembe véve 71–74 ezer forint lesz várhatóan. (Feltételezett 220–230 Ft/ euró árfolyam alapján.) Az államtitkár azt is elmondta, hogy a jövőben még nagyobb segítséget kívánnak nyújtani a fiatal gazdálkodók tevékenységének beindításához. Az örökölt keret annyira szűkre szabott volt, hogy csak átcsoportosítások révén sikerült valamennyire elfogadható keretet biztosítani a legutóbbi kiírás során. Az uniós szabályzás azonban megengedi, hogy az új pénzügyi ciklusban akár a nemzeti

dolgozott ki, mely alapján kiemelt támogatást kap a kertészeti ágazat a támogatási keretek elosztása során: 2014–220 között közel 460 milliárd forint támogatásra számíthat (korszerűsítés, öntözés kiépítése, fejlesztés, piacra jutás). Jakab István, a MAGOSZ elnöke először azt erősítette meg, hogy a magyar termőföldnek a moratórium feloldása után is magyar tulajdonban kell maradnia. Ennek érdekében megtett és a továbbiakban is mindent megtesz a kormány is és a magyar agrárium sorsát irányító összes szervezet is. A megalkotott új földtörvény is ezt a célt szolgálja, a szabálytalan szerződést kötőket a büntetőjog eszközeivel sújtja, akár börtönben letöltendő szabadságvesztést kiszabva. Kitért arra is, hogy a következő pénzügyi ciklus támogatás-igénylési, támogatási rendszere

ban álló termőföldek problémakörére is. Utóbbi megléte még ma is akadályozója a zavartalan gazdálkodásnak. Az új szabályozás szerint a közös tulajdonban álló termőföldek használata során valamennyi tulajdonostárs egyhangú döntése (megállapodása) szükséges a közös tulajdonban lévő földrészleten belül a tulajdoni hányadok mértékének megfelelő mértékű, valamint a tulajdoni hányadok mértékétől eltérő mértékű területek használatának kijelöléséhez (használati megállapodás). A használati megosztáshoz való hozzájárulást megadottnak kell tekinteni olyan tulajdonostárs esetében is, akinek a részére az ajánlat vagy a tervezett megállapodás közlése nem lehetséges, meghiúsul (pl. nem kereste, átvételét megtagadta), eredményes, de határidőben nem nyilatkozott. Amennyiben nem jön létre használati

Egyéves a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Gazdafórum Balkányban A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete konferencia sorozatának hatodik állomása a balkányi gazdafórum volt. Az egyéves születésnapját ünneplő nemzeti agrárkamara megyei vezetője „hazai pályán” köszönthette gazdatársait, hiszen e tisztséget betöltő Rácz Imre gyakorló mezőgazdászként Balkányban műveli földjét. A fórum előadói dr. Budai Gyula államtitkár, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszervezetek Szövetsége (MAGOSZ) szövetségi igazgatója, Jakab István parlamenti alelnök, a MAGOSZ elnöke, dr. Jászai Tamás, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatalának hivatalvezetője, Szénégető László, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hivatalának vezetője és Papp Gergely, a NAK szakmai főigazgató-helyettese voltak.

14


megállapodás és a földhivatal felszólítása is eredménytelen, akkor értesítést követően a NAK területi szerve sorsolás útján dönt a használatról. Szénégető László kirendeltség vezető az MVH általa vezetett regionális kirendeltségének elvégzett munkájáról, majd a NAK megyei vezetőjének kifejezett kérésére a vízgazdálkodással kapcsolatos összefüggésekről beszélt. A VM által tavaly kifizetett 632 milliárd forintból 56,4 milliárd forint sorsáról döntött a kirendeltség. Az I. tengely 8,9 milliárd Ft (legnagyobb tételek: fiatal gazdálkodók induló támogatása és állattartó telepek korszerűsítése), a II. tengely 7,9 milliárd Ft (legnagyobb tétel: AKG-program), a III. tengely 2,5 milliárd Ft (a vidékfejlesztési támogatások szinte a megye valamennyi településére eljutottak), a IV. tengely 1,4 Ft (LEADER) támogatási összeget jelentett a kérelmezőknek. A 28,7 milliárd forintos jelentős összegű normatív támogatásból 19 milliárd jutott a SAPS-ra. A vízgazdálkodás kérdéseinek tárgyalása során az előadó kitért a felszíni vizek hosszabb távú megőrzésének és a tározók, valamint a megyét átszelő nagyobb öntözőcsatorna létesítésének szükségességére, ismertette a felszíni vizek megtartásának egyéb lehetőségeit. Papp Gergely alelnökként ismertette az egyéves NAK legfontosabb tevékenységeit, amelyek alapjául a kormánnyal 2013. június 17-én kötött stratégiai együttműködési megállapodás szolgál. Ez alapján a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény a szolgáltatási közfeladatok körében 2014. január 1-től a NAK feladatkörébe sorolja az alábbi feladatokat: szaktanácsadói hálózat működtetését; jogszabályi tájékoztatást;

szakképzési feladatok ellátását, továbbá térítésmentes alapszolgáltatásként kamarai ügyfélszolgálat működtetését, általános agrometeorológiai tájékoztatást, tag kérelmének, beadványának összeállítását, földügyekkel kapcsolatos tájékoztatást; támogatásokkal, gazdasági és jogi ügyekkel, finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatos tanácsadási tevékenységet. A NAK igyekszik megfelelni a kihívásoknak, a hálózati tevékenység a feladatok mentén folyamatosan épül. 2014. január 1-től a NAK keretein belül működő falugazdász hálózat ingyenesen állítja ki az őstermelői igazolványokat. A NAK folyamatosan részt vesz a törvények

előkészítő munkájában, az ágazati stratégiai programok elkészítésében, agrometeorológiai és növényvédelmi előrejelző szolgáltatást tervez beindítani tagjai számára. A választott bíróság intézménye, a kamarai kártya egyre bővülő elfogadói köre újabb segítséget jelent a tagoknak.

Összességében azt szeretnék elérni, hogy mikor mérleget készít a kamarai tag, akkor a tagdíj összegét meghaladó kamarai szolgáltatásban kifejezhető érték jelenjen meg e díjjal szemben, s így a kötelező tagság hasznossága megmutatkozik.

Agrárgazdasági kamarai fórumok a 2014–2020. EU költségvetési időszak agrár és vidékfejlesztési elképzeléseiről A közelmúltban közzétette az Európai Bizottság (EB), a KAP-reformról (Közös Agrár Politika) szóló rendelettervezetét. A dokumentum szerint a 2014–2020. között felhasználható EU-s források elosztásában és elköltésében az eddiginél sokkal több beleszólása lesz a pályázóknak. Külön hangsúlyt kaptak a fiatal gazdák és rövid ellátási láncok „tematikus alprogramok”, melyeket kiemelt prioritásként kezel a tervezet. Az operatívprogramok meghirdetése után gyorsan kell dönteni, ezért nagyon fontos minden érdeklődő számára a minél szélesebb körű tájékozódás. Ennek a célnak az elérése érdekében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrár Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködve több helyszínt érintő gazdafórumot szervezett. Ezek gerincét a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása, a „Konferencia sorozat a mezőgazdasási szakigazgatás átalakulásával kapcsolatban” projekt alkotja. A találkozók február és március hónapokban zajlottak. A tájékoztató sorozat rendezvényein a gazdálkodók széleskörű tájékoztatást kaptak az őket érintő aktualitásokról. A meghívott előadók, az érintett igazgatási szervek vezetőiként naprakész és fontos információkkal tudtak szolgálni a gazdálkodókat leginkább foglalkoztató ügytípusokról és feladatokról. A KAP 2014–2020, kérdéskörén túl részletesen tájékozódhattak a résztvevők a termőföldhasználat értékközpontú szabályozásának rendszeréről. Naprakész információkhoz juthattak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kezelt támogatási lehetőségekről és a gazdákat érintő egyéb tudnivalókról, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezeti rendszeréről. Az előadásokat és tájékoztatókat követően a rendezvény fórummá alakult, ahol az érdeklődők feltehették kérdéseiket, illetve elmondhatták véleményüket. A fenti találkozókon szóba került az agrárkormányzatnak egy új kezdeményezése is, amely a felszíni mezőgazdasági öntözővíz felhasználásának ingyenessé tételére irányul. Jelenleg még csak az igényfelmérés folyik, a további teendőkről és az ütemezésről ennek ismeretében dönt az ágazati irányítás Amennyiben a tervetzettel kapcsolatban további kérdésük lenne, keressék falugazdászukat.

15


Almatermesztés Hed-Land Hungária technológiával Magyarországon a legnagyobb volumen- künket, amely a pufferanyagok és modern mánál is. Ennek elősegítésére javasoljuk ben termesztett gyümölcs az alma. Minden tapadásfokozók alkalmazásával készült a ebben az időszakban a Headland Komplex termelő arra törekszik, hogy minél nagyobb permetlé stabilizálásának és a megfelelő makro- és mikro-elem tartalmú, könnyen olmértékben állítson elő kiváló minőségű, jól fedettség, valamint a jó tapadás biztosítá- dódó lombtrágyánkat, amellyel biztosíthattárolható és magasabb áron eladható al- sának céljából. A bór mellett a készítmény- juk a tápanyagok optimális arányát. Fontos mát. Mindezeket nagymértékben befolyá- ben megtalálható még a molibdén, amely kiemelni, hogy a bór is részt vesz a rügyek solja a helyesen megválasztott terület és a bór felszívódását segíti. A kötődés érde- differenciálásban, ezért érdemes beépíteni megfelelő fajtaválaszték. Azonban hiába kében javasoljuk az északi tengeri barna technológiánkba a Bórmix termékünket. figyeltünk oda ezekre a tényezőkre, ha nem Ascophylium nodosum algát tartalmazó Szüret közeledtével annak megkezdése megfelelő a tápanyag utánpótlásunk. Headland Alga nevű készítményünket. A előtt 1–2 alkalommal, az érés elősegítéséA Hed-Land Hungária Kft. prémium Headland Alga gazdag növényi hormonok- re és a minőség javítása céljából javasoljuk minőségű lombtrágyáinak köszönhetően ban, aminósavakban ezen kívül tartalmaz a Headland alga lombtrágya használatát. széleskörű lehetőséget kínál a gyümölcs- nitrogént, foszfort és káliumot. TermészeSzüret után, még lombhullás előtt, amitermesztők számára mind a telepítéshez, tes hormontartalmuk növeli a növények kor a tápanyagok a gyökerekbe vándorolstressztűrő képességét (pl. fagytűrés), ser- nak illetve a rügyek feltöltődnek és készülmind a minőségi gyümölcs előállításához. Előfordulhat, hogy a tavaszi telepítés el- kenti a sejtek képződését, a termés meny- nek a téli hónapokra, a Zinkmix készítmény húzódik és a csapadékmentes, meleg ápri- nyiségét és pozitívan alakítja minőséget kipermetezésével a rügyeket és ágakat lisi hónapban kell eltelepítenünk az oltványokat. Sok helyen az MM106-os alanyú oltványokat öntözés nélkül telepítik, de az is előfordult már, hogy az öntözőrendszer kezdeti hiánya miatt ültetik az M9-es, gyengébb növekedésű egyedeket. Erre nyújthat megoldást a telepítés előtti bemártásos módszer, amely során egy „koktél”-t hozunk létre. Bórmix Headland Komplex 2 alkalommal Headland Alga 1.0 l/ha + Bórmix 3 kg/ha A „koktél” tartalma a Zinkmix, 2 l/ha Headland Alga 1,5 l/ha Bórmix 2 alkalommal *1,0 l/ha amely 700 g/l cinket tartalmaz 2 l/ha és a Headland Komplex, amely Hed-Land Carnival 5-8 alkalom *5 l/ha mikro (magnézium 2%, manTermékenyülés gán 0,26%, réz 0,2%, cink 0,14%, Headland Alga 1-2 alkalommal Kötdés bór 0,04%, vas 0,02%, molibdén 2 l/ha ersítése 0,006%) és makro (nitrogén 20%, Kalcium pótlás, Hed-land Zinkmix foszfor 8%, kálium 14%, S 9,7%) tárolás, 1 l/ha+ elemeket tartalmaz. A cink előáltalános Bórmix 1,5 l/ha tápanyag segíti a jobb gyökérfejlődést, egyensúly míg a mikro és makro elemek A már elültetett gyümölcsfák lombon megfelelő arányú tápanyagot Rügyfeltöltés keresztüli tápanyag utánpótlásra a Hed-Land Kft. biztosíthatnak a gyökér számáa következő technológiát kínálja ra. Mindezek mellett a bekevert Érés , minség oldatba érdemes beletenni egy olyan hidrogélt, amely vízzel érintkezve gyorsan megduzzad, nagy meny- is. A terméskötődés megerősítésére java- készítjük fel a téli hónapokra, megelőzve nyiségben veszi fel és tartja meg a növé- soljuk még a Headland Alga használatát a „téli ágelhalást”. A magas bórtartalom nyek számára szükséges vizet és vízben mogyoró-dió nagyság között. révén a Bórmix szintén segíti a rügyek átA szakirodalmak szerint is a kalcium telelését, javítva ezzel a következő tavaszi oldott tápanyagokat, így a talaj száradása folyamán a növény számára egyenletesen felvétele a virágzás végétől július közepéig indulást és erősítve a virágzást. rendelkezésre áll a víz és a vízben oldott a legintenzívebb. Ebben az időszakban a Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a legopti15% kalcium tartalmú Carnival segíti a gyü- málisabb tápanyag utánpótlás érdekében tápanyag. mölcsök sejtjeinek megfelelő kalcium ellá- mindenféleképpen végezzünk minden évben tását, ezáltal a sejtfalak erősítését és teszi lomb analízist és kétévente talaj analízist. A „koktél” dózisa 100 liter vízhez: lehetővé a hosszabb tárolhatóságot. A kal• 1–1,5 dl Zinkmix Amennyiben felkeltettük érdeklődécium mellett 2% magnéziumot, 0,5% bórt, sét látogasson el honlapunkra, a www. • 30 dkg Hedland komplex 0,2% cinket, 10% nitrogént tartalmaz, ame- hedland.hu-ra, ahol megtalálhatja szán• 40–50 dkg hidrogél lyek segítik a növény és a termés fejlődé- tóföldi növényeknek szánt készítményeAz oldat készítése során figyelni kell arra, sének folyamatát. A szüret előtti Carnival inket is. Ha pedig kérdése van, hívja a hogy a hidrogélt utoljára öntsük a keverékbe. használata elősegítheti a gyümölcsök táro- 0630/95-07-392; 0630/21-97-588 telefonszámunkat és kollégáink szívesen állA virágzás idején fontos, a virágok meg- lási betegségeinek csökkentését is. Július közepe és augusztus közepe kö- nak a rendelkezésükre. felelő minősége, amely nagymértékben Illés Attila befolyásolja a magkötődést és megtermé- zött zajlódik le a rügyek differenciálódása, gyümölcstermesztési szaktanácsadó kenyülést. Ehhez kínáljuk a Bórmix termé- szinte minden gyümölcs fajnál, így az al-

Alma, körte, szilva technológia

16

Elum


Elsöprő hatékonyság! Három hatóanyag gyári kombinációjával a gyomnak nyoma sem marad.

I. forgalmi kategóriájú. Kérjük figyelmesen olvassa el a termék címkéjét és tartsa be a használati utasítást. Syngenta Kft. • 1117 Budapest, Alíz u. 2. • Telefon: 06 1 488-2200 • Fax: 06 1 488-2201 www.syngenta.hu • info.hungary@syngenta.com 17

Elumis_Peak_hirdetes_mezohir_210x297_1403.indd 1

3/12/14 2:44 PM


Nic-It és kombinációi biztos partnerek a kukorica posztemergens gyomirtásában! A kukorica gyomirtásában a kijuttatási idő- • magról kelő- és évelő egyszikűek ellen (nikoszulfuron+szulkotrion) jól kiegészítik pontot figyelembe véve széleskörű techkiváló lehetőség, kombinációs partner- egymást és emeltebb gyomirtási hatékonynológiai megoldás közül választhatunk ként is (lásd Nic-It Shado Pack, Nic-It ságot biztosítanak. Ezzel a kombinációval (preemergenstől késői posztemergens keTurbo!), gyakorlatilag a köles fajokon túl a kukorica zelések), amely mellé még szélesebb szer- • olajos formulációjának köszönhetően gyomosodását okozó más magról kelő és választék párosul. Mindezeken túl minden jól tapad a gyomnövények levélzetén, évelő egyszikű fajok (kakaslábfű, muhar termelési szezonban a gyomirtások siketökéletesebb fedettséget biztosítva, félék, fenyércirok) ellen is hatékonyan vérességét egyértelműen az időjárás határoz- • minden 1 l-es Nic-It-hez a Cheminova dekezhetünk, nem beszélve a szulkotrion za meg (2010 az alapkezelések éve, 2011 ajándékba adja az 5 ha-ra elegendő magról kelő kétszikűekre (libatop, disza posztemergens gyomirtási megoldásoké Microbio-t, amely biztosítja a tökéletes nóparéj félék, parlagfű, selyemmályva) volt)! Amit viszont biztosan leszögezhetünk, felszívódást és hatékonyságot, gyakorolt kiváló hatásáról (1. ábra). A kehogy minden esetben a cél ugyanaz: a ku- • mindent összegezve nagyon kedvező reskedelmi csomagban a tökéletes felszíkorica állományokból a gyomkonkurencia hektárköltség! vódás elősegítésére termelő partnereink mielőbbi kikapcsolása és a kukorica zavarrészére a Hyspray 0,5 l/ha dózisát ingyen talan fejlődésének biztosítása! A vetés után A Nic-It nagyon jó megoldást biztosít a biztosítjuk! A kombináció kijuttatásánál kelés előtt végzett permetezés vagy a korai fenyércirokkal erősen fertőzött területeken. a Nic-It 0,2 l/ha és a Shado 2 l/ha dózisát posztemergens megoldás (pl. Successor T 4 Kijuttatása rugalmas, a kukorica 7 leveles javasoljuk. Abban az esetben ha az egyszikűek l/ha-os dózisa vagy Successor Top Pack) ha állapotáig lehet alkalmazni, esetleg osz„jól megázik” kiváló megoldást biztosít erre tott kezelés formájában is. A magról kelő fertőzése mellett erős a kétszikű gyomok az esetre, viszont ezen kezeléseknek nagy egyszikűek (kakaslábfű, muhar és köles (magról kelő + évelő) gyomosítása alkalmazzuk a Nic-It Turbo-t (2. ábra)! rizikófaktora a jó időben és megfelelő Ezen technológia alapja a 240 g/l mennyiségben érkező bemosó csapanikoszulfuron hatóanyagtartalmú dék. Az alapkezelések másik hátránya, Nic-It, illetve a floraszulam + 2,4 D hogy az évelőkkel – főként egyszikű hatóanyagokat tartalmazó Imperial, évelővel (fenyércirok, tarackbúza) – fervalamint a hatásfokozásra elengedtőzött területen az említett gyomok elhetetlen Hyspray. A Nic-It Turbo 5 ha leni harcban nem nyújtanak megoldást. kukoricaterület posztemergens kezeEbben a szegmensben meghatálésére elegendő. A kezeléseket a kukorozó a nikoszulfuron hatóanyag alrica 5 leveles fejlettségéig végezzük kalmazása, amelyből ha szintén megel, de vegyük figyelembe, hogy a magnézzük a növényvédő szerek listáját ról kelő kétszikű gyomok 4–6 leveles számos termék áll rendelkezésre, de korban, míg a magról kelő egyszikűek mindösszes közül egyediségével kia gyökérváltás előtti stádiumban éremelkedik a Cheminova által kifejleszzékenyebbek a kezelésre. Fenyércirok tett Nic-It! fertőzése esetén annak 10–20 cm-es Tekintsük át, hogy miért érdemes a kukorica gyomirtásában a Nic-It mel- 1. ábra – A Nic-It Shado Pack kiváló gyomirtási hatékonyságot biztosít fejlettségénél védekezzünk a Nic-It Turboval. lett dönteni! A hatás kifejtéséhez nincs szükség be• 240 g/l nikoszulfuron hatóanyagot tar- fajok) esetében azonban vegyük figyelemtalmaz. Dózisa 0,2 l/ha, amellyel össze- be, hogy a kezelés a gyomok 3–4 leveles mosó csapadékra! Dr. Varga Zsolt sen 48 g/ha hatóanyagot juttatunk ki fejlettségi állapotáig a legeredményesebb! A Nic-It Shado Pack a Nic-It és Shado Cheminova Magyarország Kft. a területre! Ez a hagyományoson alkalTovábbi információ: mazott nikoszulfuronokhoz viszonyítva posztemergens kukorica gyomirtó szeRácz Tibor 20%-kal több hatóanyagot jelent… na- rek kiváló tulajdonságait ötvözi. A két 20/9438-698 eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag gyon jó áron!!!

2. A ábra – Nic-It Turbo kezelés…

2. B ábra – …kezelés után 4 nappal.

18

Nicit


Levadásszuk a gyomokat!

Nic-It Nic-It Turbo Shado Nic-It Shado Pack

További információ: Rácz Tibor 20/9438-698 A felhasználás elôtt mindig olvassa el és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat!

NicitReklamlapA42013_03.indd 1

www.cheminova.hu 3/19/13 12:26 PM


Szántóföldi és rétgazdálkodási megoldások... Találkozunk az Agro+Mashexpo A/109 standon!

Magyarországi képviselet:

Szász László

Dávid Lajos

Tel: 06/30 383 0109 Fax: 06/56 513 365 E-mail: laszloszasz@t-email.hu

Tel: 06/30 406 3048 Fax: 06/96 455 910 E-mail: david.lajos@t-online.hu Alois Pöttinger Maschinenfabrik Industriegelände 1.; A-4710 Griesckirchen Tel.: 0043/7248/600-0

20

Mezsgye 2014 04  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you