Page 1

6

Büyükorhan Güncel

İnsan onurlu bir varlıktır Ali EYHAN

Yüce Allah(cc) insanı en güzel ve ve en mükemmel bir varlık olarak topraktan yaratmıştır.-‘Bu hakikat ayeti kerimde şöyle ifade edilmektedir. ‘ Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık’.(Tin 95/4) Bu sebeble insan canlılar aleminin en mükemmel varlığıdır. O, kendisine verilen özellikler sebebiyle farklı bir konuma sahiptir. Çünkü insan varlığın özüdür, kâinatın gözbebeğidir. Hz. Ali efendimize(R.a) nispet edilen bir sözde insanın önemi şöyle açıklanır.-‘Sen kendini küçük bir varlık sanırsın,oysa sende en büyük alem dürülmüş halde mevcuttur. (Elmalılı,c.8,sh.5936) Cenab-ı Hak insana özel bir değer verdiği için ona kendi ruhundan üflemiş,(Secde 32/7-9 v ) ve yeryüzünün halifesi kılmıştır. .(En’am 6/165) İnsanın halifelikle onurlandırılması Yüce Mevlanın iradesini dünyada temsil açısındandır.(Kuran Yolu,c.1,sh.10) Bu nedenle doğuştan ”insan onuru “ dokunulmaz hak ve özgürlükler kapsamına alınmıştır. İnsana verilen değer, şan, şeref ve onur, insanın kulluğundan,(Zariyat 51/56) imtihana çekilmesinden, (Mülk 67/2) sorumluluk ve emaneti. (Ahzab 33/72) yüklenmesindendir. -‘ Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.(Zariyat 51/56) Zira o kuldur. Kul, kullukla bir anlam ifade eder..İnsan görevlerini yapsın diye dünya onun için yaratılmış ve içindekiler onun emrine amade kılınmıştır.(Casiye 45/13) Çünkü insan dünyanın gidişatından dünyanın imar ve inşasından sorumludur. İnsanlığın dünyevi ve uhrevi saadeti, onurlu bir yaşamı insanın görevlerini layıkıyle yapmasına bağlıdır. Üstelik yalnız değildir. Allah insana aklını, iradesini kullanma gücü vermiş, vahiyle desteklemiştir. Allah(cc) vahiyle insana nihai hedefini de göstermiştir. Yüce Dinimiz İslam, insanın onurlu bir hayat sürmesi, neticede dünya ve ahiret saadetini kazanması için her türlü maddi ve manevi alt yapıyı hazırlamıştır. İslam insanın onurlu bir hayat sürmesine çok önem vermiştir. Zira Allah’ın kullarına hizmet etmek, insanın insanca bir hayat sürmesi için çalışıp-çabalamak, insanları iyiye-güzele ulaştırmak için hizmet vermek, güzel bir toplum, güzel bir çevre, güzel bir hayat islamın hedefleri arasındadır. Bu güzelliklere ulaşmanın şartı insana saygıdan geçer. İnsana saygı ise, ona sadece maddi olarak yardım değil, izzetine, şerefine ve insan olma onuruna hürmet göstermek demektir İnsan onuru kavramı; sözlüklerde, izzetinefis, itibar, haysiyet, şeref, erdem, vakar, gurur, saygınlık, kendine saygı duyma ve başkalarını da kendine saygılı kılma olarak açıklanmıştır. “İnsani değer” ile eş anlamlı kullanılmaktadır. Onurla yaşamak insanın hem hakkı hem vazifesidir. İnsanın, onuruna, vakar ve haysiyetine şan ve şerefine uygun olarak yaşaması kibirlenme ve gururlanma olarak görülmemelidir. üce Allah insanı insan olduğu için şan, şeref ve onurlu yaratmış -‘ And olsun,biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.(İsra 17/70) buyurmuştur. Allah(cc) tarafından yaratılan her insan, her canlı muhteremdir. Her insan kutsaldır. Saygı ve hürmete layıktır. İnsana verilen ’insanlık onuru’ doğuştandır, gasp edilemez, elinden alınamaz, vazgeçilemez, devredilemez, bütün zamanlarda her insan için geçerli bir değerdir. Başkalarını düşünme, onları dikkate alma, onların hak ve onurlarına saygı ve sevgi gösterme insanların ahlaki özünün gereğidir. Aslında bütün kitaplar, peygamberler insanın, insan onuruna layık hayat sürmesi için gönderilmiştir. Bu Yüce Mevlamızın kullarına bir lütfudur. İnsanın insanca bir hayat sürmesi için ‘insana Allah(cc)ü tarafından verilen onurun korunması ile mümkündür. Her insan dinine, ırkına, rengine, kabilesine, memleketine, düşüncesine bakılmaksızın insanlık onuruna sahiptir. (Hucurat 49/13;Rum 30/22) Çünkü insana verilen bu onurun kaynağı Yüce Allah’tır(cc). Kuran’Kerimde şöyle buyrulmaktadır: -‘Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, şan ve şeref bütünüyle Allah’a aittir.(Fatır35/10) Onur ve asalet insandan başka hiçbir canlıya verilmemiştır. İnsan onuruna saygı: İmani, insani, ameli, ahlaki olmakla beraber hukukidir. Çünkü insana saygı insanın içinde olmakla beraber, davranışlarla ancak pratik hayatta kendini gösterebilir. Zira insan uygulayıcı konumdadır. Yüce Allah (cc) insana onurlu bir hayat sürmesi için her türlü imkanı hazırladığı gibi, insanı onursuzluğa sevkeden kabiliyetleride vermiştir. DEVAMI MAYIS SAYISINDA...

Nisan 2013

Yıl:3 Sayı:33 Yerel Aylık Süreli Yayın

Yörem Güncel gazetesinin ücretsiz ilavesidir. Yonca Tanıtım ve Yayıncılık Adına İmtiyaz Sahibi

Mustafa BALSEVEN

Yazıişleri Müdürü Fatih Mehmet AZER Haber Müdürü Hukuk Danışmanı Fatih GÜÇTÜRK Av. Fevzi MARAL Görsel Yönetmen Yavuz COŞAN Katkıda Bulunanlar Orhan KAPLAN, Ali AYDOĞDU, Faruk ANBARCIOĞLU, Yunus Emre COŞAN, Orhan BOZDEMİR, Aydın KURMUŞ, Saadettin TOPÇU, Ramazan GÜÇLÜ, Kamile EMET, Şevki GÜR, Ramazan BAYAT YayınYönetim Yeri : Tahtakale Mah. Veziri Cad. Aralıkhan No: 5/15 Osmangazi-BURSA Tel&Fax: 224 56 84 İrtibat Bürosu : Cuma Mh. I. Murat Cd. No:14/A Keles-BURSA Tel&Fax: 861 28 70 Baskı Yeri : Özcan Ofset Baskı Matbaacılık Gülbahçe Mah. Akmal Sok. No: 10 BURSA Tel: 0.224 254 77 14 Büyükorhan Güncel gazetesi basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Nisan 2013

Bayram Çetinkaya’dan altyapı seferberliği AK Parti Büyükorhan İlçe Başkanı Bayram Çetinkaya, görev yaptığı süre içerisinde hizmet adına önemli adımlar attıklarını söyledi. Başkan Çetinkaya, “Büyükorhan ilçesi 2013 2. kat asfalt yatırımları olarak 1-Büyükorhan-Piribeyler yolu 34 km 2-Büyükorhan-Çakıryenice yolu 14 km 3-köy bağlantı yolları 22 km 4-Pınar-Perçin Yolu 12 km. Bunun yanında 2013 menfez-istinat duvarıkanal olarak ise 1-karaçukur-geynik-örencikmazlumlar –zaferiye istinat duvarları 2-yenice-zaferiye-mazlumlar açık kanal yapımı 3-karaçukur-örencik burunca arası menfez yapımı 4-bayramlar köprü yapımı 5-tekerler yolu menfez yapımı 6-hemeşeriler başı yolu-içme boğazı köprüsü-hacılar köprüsü korkuluk Yapımı devam ediyor” dedi. Büyükorhan belpınar elek altı malzeme ocağından, Büyükorhan köy içleri ve yollarına çakılen malzeme 1-büyükorhan-hemşeriler-kınık yolu 34 kamyon 2-kınık okulyolu köy içi 40 komyon 3-karaağız köy içi 12 kamyon 4-akçasaz köy içi 13 kamyon 5-yukarı demirler köy yolu 40 kamyon 6-durhasan mezarlık yolu 30 kamyon 7-çakır yenice köy içi 10 kamyon 8-armutçuk mezarlık yolu 32 kamyon

Nisan 2013

Büyükorhan Güncel

Büyükorhan’dan Yalçın’a ziyaret Büyükorhan köy dernekleri Ak Parti Bursa İl Başkanı Sedat Yalçın’ı ziyaret etti.

9- ismetiye mezarlık yolu-köy içi 40 kamyon 10-erecek okul yolu 32 kamyon 11-aktaş-kocaçayır mah. Köy içi 130 kamyon 12-zaferiye-danaçalı köy içleri 30 kamyon

Şöhret ömür kısaltıyor Sürekli göz önünde olduğunuz pırıltılı bir kariyere sahipseniz, kişisel sağlığınız açısından dikkatli olmanız gerekiyor. ABD’de yayımlanan bir gazetenin ölüm ilanları sayfası incelenerek hazırlanan bir araştırmaya göre, sürekli göz önünde olan şöhretli bir kişi olmak ömrünüzü kısaltabilir. Araştırma, gösteri sanatçıları ya da spor yıldızlarının, diğer meslek gruplarında başarılı olan kişilere göre ortalama birkaç yıl daha erken öldüklerine işaret ediyor. Araştırmacılar, yaptıkları çalışmanın kesin cevaplar ortaya koymadığının farkında olduklarını, ancak şöhretin maliyeti konusunda ilginç soruları gündeme getirdiğini belirtiyor. Çalışmanın sağladığı veriler uluslararası tıp dergisi QJM’de yayımlandı.

EN YAYGIN ÖLÜM NEDENİ 'KANSER' Avustralyalı araştırmacılar, 2009 ile 2011 yılları arasında Amerika’nın ileri gelen gazetelerinden New York Times’da yayımlanan 1000 ölüm ilanını inceledi.Buna göre oyuncu, şarkıcı ve müzisyen gibi gösteri sanatçıları ve ünlü sporcular en genç yaşlarda ölenler arasında yer aldı.Bu kişilerin ortalama ömrü 77 yıl olarak belirlendi.Buna karşılık, örneğin akademisyen olarak tarif edilen mesleklerde başarılı olan kişilerin ortalama 82 yaşına kadar yaşadıkları söyleniyor. Şöhretlerin ölüm nedenleri arasında en sık rastlanan ise kanser, özellikle ciğerlerde ortaya çıkan habis tümörler

Sigara dumanı saç döküyor

Diyarbakır Memorial Hastanesi’nde görevli Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Uzmanı Dr. Ali Cemal Yılmaz, sigara ve nargile dumanının, saç dökülmesine neden olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Yılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sigara kullanımının kronik dejeneratif rahatsızlıklara, hatta ölüme bile sebep verebileceğini söyledi. Sigara dumanı ortamında çokça bulunmanın da saç dökülmelerine, beyazlamasına ve saç kalitesinin bozulmasına sebep olduğunu vurgulayan Uzm. DR. Yılmaz, bu etkilerin klinik gözlemlerle doğrulandığını ifade etti. Sigaranın içinde 50’den fazla maddenin bulunduğunu anlatan Uzm. Dr. Yılmaz, "Bu maddelerin vücutta çokça zararlı etkileri vardır” dedi.

13-hacıahmetler mezarlık yolu 15 kamyon 14-danacılar 16 kamyon 15-hemşeriler 11 kamyon 16-bayındır 5 kamyon 17-derecik köy içi ve mezarlık yolu 30 kamyon

18-çeribaşı köy yolu 22 kamyon 19-yenice köy içi 23 kamyon 20-büyükorhan merkez ve çöplük yolu 28 kamyon 21-mazlumlar köy içi 12 kamyon 22-karaçukur-bayındır yolu 242 kamyon hizmete alındı.

Dernek Başkanlarının yaptığı il yönetimi ziyaretine Büyükorhan Belediye Başkanı Selami Selçuk Türkmen,Kınık Belediye Başkanı Osman Şahin,Büyükorhan Ak Parti İlçe Başkanı Bayram Çetinkaya ve Büyükorhan Ak Parti il Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Taş katıldı. Bursa Ak Parti il Başkanı Sedat Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükorhan’ın sorunlarını ve eksikliklerini gidermek için Ak Parti Bursa İl Teşkilatı olarak yoğun bir çaba sarf ettiklerini, devlet yatırımlarına ek olarak yeni çıkartılan Büyükşehir yasası ile hızlı ve kalıcı çözümlerin sadece Büyükorhan değil Dağ yöresini ayağa kaldıracağını söyleyerek STK temsilcilerine bu konuda Ak Partiye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Canan Candemir Çelik dernek açılışında Büyükorhan Tekerler köyü dernek açılışı coşkulu bir katılımla gerçekleşti. Dernek açılışına katılan AK Parti Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik, STK’ların toplum üzerindeki önemine vurgu yaparak, Tekerler Köyü derneğinin de köye ve ilçeye önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Açılışa katılan Büyükorhan Belediye Başkanı Selami Selçuk Türkmen ve Kınık Belediye Başkanı Osman Şahin, köylerimizde kurulan derneklerin sayısının artması ile köylerdeki eksiklerin hızla giderildiğini, bu vesile ile derneğin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler. Açılışa bürokrat, siyasetçi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlu doğum haftası kutlandı Büyükorhan Müftülüğü tarafından etkinlikte Kutlu Doğum Haftası kutlandı. Büyükorhan Çok Amaçlı Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Büyükorhan Müftüsü ile birlikte Belediye Başkanı Selami Selçuk Türkmen, AK Parti İlçe Başkanı Bayram Çetinkaya, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükorhan Müftüsü Kadir Ünal, kutlu doğum haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında haftanın önemini anlatan bir konuşma yaptı. Ünal, Peygamber efendimizin doğuşuyla insanlığın yeni bir dine kavuştuğunu, iyi incelendiğinde yeni bir yaşam tarzının ortaya çıktığını, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in yaşamının da bizlere örnek olması gerektiğini belirterek, kutlu doğum haftasının ilçemize, köylerimize, Bursamıza, ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini söyledi. Büyükorhan Belediye Başkanı Selami Selçuk Türkmen de, ilçe müftülüğümüzün düzenlediği kutlu doğum haftası etkinliklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Danacılar derneği Türkmen’e ziyaret etti Danacılar köyü derneği yönetim kurulu Büyükorhan Belediye Başkanı Selami Selçuk Türkmen’i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükorhan Belediye Başkanı Selami Selçuk Türkmen, Büyükorhan Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarının destekçisi olduklarını, köylerimizdeki sorunların çözüme kavuşması açısından sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını önemsediklerini belirterek, ziyaretten duyduğu hoşnutluğu ifade etti. Dernek yöneticileri de, başkanın sıcak tutumundan dolayı teşekkür ettiler.

3 Köy dernekleri ve yöneticiler

Ali AYDOĞDU

Geçim ve daha rahat yaşama isteği nedeniyle bir çok insan köylerini bırakıp Bursa’ya göçtü. Dağ ilçelerindeki köylerin de şehirde adeta ikinci bir köyü oluştu. Hatta birçok köyde yaşayan insanlardan daha çoğu şehirlerde ikamet etmeye başladı. Göç edenlerden her biri bir köşede iş bulup çalışırken, evini de yine Bursa’nın bir başka bölgesinde tuttu. Haliyle yaşanan bu hızlı göç nedeniyle aynı köyün insanları şehrin değişik semtlerine dağıldı. Bu da doğal olarak aynı köyün insanları arasında şehirde yaşamanın zorlukları nedeniyle de kopukluklar oluşmasına yol açtı. İnsanlar uzun süre birbirini göremez ve hatta tanıyamaz hale geldi. Birinin diğerinden haberi olmazken, sadece düğünler ve cenazeler bir araya gelmek için fırsat oldu.. Hatta bazen de düğün ve cenazelerden bile habersiz zamanlar da yaşandı. İşte bu sıkıntılar nedeniyle köy derneklerinin önemi ortaya çıktı. Son yıllarda da köylüler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için bir çok köy derneği hayata geçti. Yapılan etkinliklerle köylüler arasındaki kopuşların önlenmesi hedeflendi. Bunda da başarı sağlandı. Bugün hemen hemen dağ köylerinin hepsinin Bursa’da bir derneği bulunuyor. Belirlenen hedef doğrultusunda da gayet başarılı çalışmalar yapıyorlar. Çünkü, her gün bir dernek faaliyetine rastladığımız için bu alanda verilen büyük mücadeleye tanık oluyoruz. Sadece şehirde yaşayanlara mı? Hayır… Dernekler, temsil ettikleri köylerini de unutmuyorlar. Geldikleri köylerine de hizmet vererek zaman zaman orada yaşayanların da imdadına yetişiyorlar. Elbette bir de bu çalışmaları yürüten dernek yöneticileri var. Başarının asıl mimarı onlar. İşleri ve zamanlarından fedakarlık yaparak, köylülerini bir araya getirmek ve dayanışma ruhunu canlı tutabilmek için tüm güçleriyle mücadele veriyorlar. Bazen takdir görüyorlar, bazen de en ağırından eleştirilere maruz kalıyorlar. Yakından tanıdığım için örnek veriyorum; Kayapa Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdal Kadir ile Pınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Aydın… Erdal Kadir kendi aracıyla servis işi yapıyor… Ayhan Aydın ise berber… Erdal Kadir ve Ayhan Aydın, iş ve zaman ayırarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerle köylülerine yaptıkları hizmetlerle alkışı fazlasıyla hak ediyorlar. Elbette bu alkışlar sadece Erdal Kadir ve Ayhan Aydın için değil… Onların nezdinde tüm köy derneklerinin başkan ve yöneticilerine...

Bay adaylığını açıkladı Dağ-Der Genel Başkanı Mustafa Bay, yaklaşan olağan genel kurul öncesi adaylığını açıkladı. Yaklaşık 5 ay önce yapılan olağanüstü genel kurulla Dağ-Der genel başkanı seçilen Mustafa Bay, 12 Mayıs’taki olağan genel kurulu öncesinde adaylığını açıklayan tek başkan adayı olarak üyelerden destekistedi. Dağ-Der’in 20132016 vizyonunu hazırladıklarını ifade eden Bay, “Yönetim anlayışı ve tüzüğümüze kadar yöremizin değerlerini, hedeflerini, yetiştirmiş olduğu büyüklerimizi, üyelerimizle ve Bursa’mızla bütünleştirmek, tek bir yürek haline getirmek istiyoruz. Böylece tarihi misyonumuzu en iyi şekilde yerine getirerek yöremizin ve şehrimizin geleceğinde söz sahibi olmayı hedefliyoruz” dedi. Dağ-Der Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında yönetim kurulu üyeleri, şube ve köy dernek başkanlarının yanı sıra üyelerinin desteğini arkasına alan Bay konuşmasında şunları söyledi: “Bundan 5 ay önce tabanımızın desteğini arkamıza alarak

değişim rüzgarını başlattık. Bu 5 aylık kısa zaman diliminde üye sayımızı 8 binlerden 10 binlere çıkardık. Çalı ve İnegöl şubelerimizi canlandırdık. Köy derneklerimizin sayısını 98’lere ulaştırdık, hedefimiz 150 köy derneğinin kurulmasını sağlamak. Dağ-Der Salı danışık gecelerimizi Osmangazive Yıldırım ilçesinde binlerce üyemizle birlikte coşkuyla kutladık. Komisyonlarımızı hayata geçirerek daha aktif, çok daha katılımcı bir yönetim anlayışı içerisine girdik.” Dağ-Der’de kendilerine bu zamana kadar destek veren başta Vali Şahabettin Harput ve Büyükşehir Belediye

Başkanı Recep Altepe olmak üzere tüm yerel yöneticilere şükranlarını sunan Bay, “Tabanımızın desteğiyle göreve geleceğimize gönülden inanıyorum. Aramızdan bazı arkadaşların yorulmaları veya heyecanlarını kaybetmeleri normal karşılanmalıdır. Ancak bizler 1998’de başlayan görevlerimde ne olursa olsun hiçbir zaman enerjimizi ve yöremizin hedeflerinin peşinden koşma arzusunu kaybetmedik. Bu yürüyüşü önemseyen bütün hemşerilerimle, “Sensiz bir eksiğiz, seninle daha güçlüyüz” prensibiyle el ele kol kola birlikte yürümeye devam edeceğiz” dedi.

3-6sb  
3-6sb