Page 1

Vaja TEE ITSE PUUSTA


Ennen kuin aloitat

Tee näin

Tässä vihkosessa selvitetään kahden erikokoisen vajan rakentamisohjeet: 6 m2 (Kuutonen) ja 10 m2 (Kymppi). Tarkoituksena on saada aikaan yksinkertainen, mutta luja vaja kohtuuhintaan. Vaja on mitoitettu siten, että se on helppo rakentaa ja sisustaa omien tarpeiden mukaisesti.

Rakennuslupaa koskevat asiat on syytä tarkistaa jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kunnan rakennusvalvonnasta.

1 Merkitse vajan sijainti maahan käyttämällä linjalankoja ja luotia.

Jätä linjapukit paikoilleen, kunnes lattian kannakkeet on asennettu voidaksesi tarvittaessa tarkistaa rakennuksen mitat työn aikana.

2 Mittaa ristimitat vastakkaisten nurkkien välillä. Mittojen tulee olla

yhtä suuret.

3 Kaiva kuopat peruspilareille. Sivuseinillä peruspilareiden tulee

sijaita kattotuolien kohdalla. Routivassa maassa perustukset tulee ulottaa routarajan alapuolelle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee perustukset routasuojata (routasuojaukseen tarkoitetut polystyreenilevyt).

4 Täytä kuoppien pohja murskeella. Tiivistä täyttö hyvin. Aseta

kuoppiin peruspilareiden valua varten muotiksi betoni- tai kierresaumaputki tai vaihtoehtoisesti laudasta tai vanerista tehty neliskulmainen muotti.

5 Asenna muotit pystyyn vesivaa’an avulla. Pilarit tulee asentaa tai

katkaista niin, että yläpinnat ovat samalla korkeudella. Betoni tai kierresaumaputket voi tukea täyttämällä ympäryksen soralla, koska putkia ei tarvitse purkaa. Lauta tai levymuotit tuetaan kuopan reunoihin tai maahan lyötyihin tukipuihin ja puretaan betonivalun kovetuttua.

6 Muotit valetaan täyteen betonilla. Peruspilareihin asennetaan

betoniteräkset sekä ankkurointiteräkset (kuumasinkitty lattateräs) kehäpalkkien kiinnittämistä varten. Anna betonin kovettua ainakin yksi vuorokausi.

kehäpalkki

ankkurointiteräs (kuumasinkitty lattateräs) bitumikermi

kuutonen

valumuotti

betoniteräs

kymppitiivistetty murske
7 Asenna kehäpalkin ja betonipilarin väliin bitumikermikaista

kosteuskatkoksi. Kiinnitä kehäpalkit ankkurointiteräksiin tähän tarkoitetuilla ankkurinauloilla. Kehäpalkkien ulkosyrjän tulee olla samassa tasossa peruspilareiden ulkoreunan kanssa.

8 Kiinnitä palkkikengät piirustuksen mukaan kehäpalkkien kylkiin

tähän tarkoitetuilla ankkurinauloilla.

9 Asenna lattiapalkit ja kiinnitä ne palkkikenkiin tähän tarkoitetuilla

ankkurinauloilla.

10 Naulaa vaneri tai raakaponttilaudat palkiston päälle (kehäpalkkien

ulkosyrjään asti). Merkitse runkotolppien sijainti piirustuksen mukaan.

A

kehäpalkki

ankkurointiteräs betonipilari

kehäpalkki 50 x 150

lattiapalkki 50 x 150

peruspilareiden tulee sijaita kattotuolien kohdalla

A kehäpalkki lattiapalkki

palkkikenkä


11 Kattotuolit tehdään lattialla piirustuksen mukaan. Lovea paarteet

yläsidepuun kohdalta.

12 Pystytä runkotolpat. Aloita nurkasta ja vinonaulaa kehäpalkkiin.

Käytä 100 x 3,4:n nauloja. Tarkista vesivaa’an avulla, että tolpat ovat pystysuorassa ja kiinnitä ne paikoilleen tilapäistuilla. Tee ikkuna ja oviaukot. Valitse niiden koko ja muoto ympäristöön sopivaksi.

Alla olevassa luettelossa on ehdotuksia piirustusten mukaisista puutavaran mitoista ja määristä. Lisäksi tarvitaan ovia, ikkunoita, kiinnikkeitä, perustukset, kate, maalia ja lattianpäällyste. Määrät eivät sisällä hukkaa. HUOMIO! Naulojen ja teräsosien tulee olla kuumasinkittyjä.

Kuutonen Puutavara

Mitat

Kehäpalkit

50 x 150

2 kpl à 254 cm

5,1 m

Lattiapalkit

50 x 150

5 kpl à 223 cm

11,2 m

Kattotuolin yläpaarteet

50 x 150

6 kpl à 176 cm

10,6 m

Kattotuolin alapaarteet

50 x 150

3 kpl à 100 cm

3,0 m

Yhteensä

50 x 150

29,9 m

Runkosoirot

45 x 70 höylätty

54,0 m

15 Kiinnitä kattotuolit kulmalevyillä piirustuksen mukaisesti.

Lattialaudat

23 x 95 raakapontti

68,2 m

16 Tee vesikatteen alusta vanerista tai raakaponttilaudoista. Käännä

Vesikatteen aluslaudat

23 x 95 raakapontti

119,3 m

Yhteensä

23 x 95 raakapontti

187,5 m

Ulkoverhouslaudat

23 x 120 hienosahattu

145,0 m 133,0 m

Seinärungot voidaan myös koota lattian päällä valmiiksi, pystyttää ja naulata paikoilleen vakiomittaisista tuotteista. Kysy lisätietoja tuotteista ja rakenteista Asiantuntevalta Puutavarakauppiaalta. 13 Katkaise runkotolpat oikealta korkeudelta ja pane yläsidepuu

paikoilleen rungon perspektiivikuvan mukaisesti. Käytä nurkissa lapaliitosta.

14 Aseta kattotuolit paikoilleen tilapäistukien avulla.

Puutavaraluettelo

raakaponttilaudoissa höyläpuoli alaspäin. Aloita räystäältä ja jätä ensimmäisen laudan reuna hieman kattotuolien pään ulkopuolelle laudan urospontti ylöspäin. Naulaa laudat 75 x 2,8:n nauloilla jokaiseen kattotuoliin.

Peiterimat

21 x 50 hienosahattu

17 Katkaise laudat päädyn katkaisulinjaa pitkin ja kiinnitä räystään

Räystäslaudat

23 x 120 hienosahattu

18 Levitä katolle bitumikermi niin pian kuin mahdollista.

Kattotuolin liitospalat (A-siteet) 22 x 125

7,0 m

19 Vinonaulaa tukipuut runkotolppien väliin verhouslaudoituksen

Räystään peitelaudat

25 x 100

8,0 m

Peitelaudat

23 x 120 hienosahattu

9,1 m

reunalauta ja aluslaudat.

naulausalustaksi. Naulaa vinotuet kahteen vastakkaiseen nurkkaan tuulijäykisteeksi. Käytä naulaa 100 x 3,4. Asenna ikkunat ja ovet valmistajien ohjeiden mukaan.

20 Asenna ovi- ja ikkunakarmit. Tarkista diagonaalimitat. Kiinnitä

karmit paikoilleen. Käytä karmiruuveja.

21 Asenna ulkoverhous, esimerkiksi peiterimalaudoitus. Käytä

naulaa 75 x 2,8. Viistoa laudan alapää, jotta vesi valuisi pois helposti (tippanokka). Peiterimat asennetaan sen jälkeen, kun laudoitus on maalattu. Asenna vuorilaudat oven ja ikkunoiden ympärille.

22 Maalaa vaja. Maalaa vuorilaudat, ovet ja ikkunanpuitteet eri

värillä kuin seinät. Valitse toisiinsa ja ympäristöön sopivat värit. Maalaa lautojen ja rimojen katkaisupinnat huolellisesti.

23 Tee rappusiin tarvittava määrä askelmia: Askelmakorkeus 15 cm

ja leveys 30 cm.

24 Vaja on nyt valmis, mutta sitä voi myöhemmin haluttaessa

täydentää lämmöneristeillä, lattiapinnoitteilla ja sisäverhouksilla. Lämmöneristyksen yhteydessä rakenteisiin tulee tehdä tuulensuojakerros sekä ilman- ja höyrynsulkukerros ja huolehtia rakenteiden tuuletuksesta.

Kymppi Puutavara

Mitat

Kehäpalkit

50 x 150

2 kpl à 374 cm

Lattiapalkit

50 x 150

7 kpl à 248,5 cm

17,4 m

Kattotuolin yläpaarteet

50 x 150

8 kpl à 185 cm

14,8 m

Kattotuolin alapaarteet

50 x 150

4 kpl à 143 cm

5,7 m

Yhteensä

50 x 150

45,4 m

Runkosoirot

45 x 70 höylätty

72,0 m

Lattialaudat

23 x 95 raakapontti

113,6 m

Vesikatteen aluslaudat

23 x 95 raakapontti

181,8 m

Yhteensä

23 x 95 raakapontti

295,4 m

Ulkoverhouslaudat

23 x 120 hienosahattu

186,0 m

Peiterimat

21 x 50 hienosahattu

165,0 m

Räystäslaudat

23 x 120 hienosahattu

Kattotuolin liitospalat (A-siteet) 22 x 1258,0 m

Räystään peitelaudat

25 x 100

Peitelaudat

23 x 120 hienosahattu

7,5 m

8,0 m 10,0 m 8,0 m 12,1 m
Kuutonen

kattotuolipiirros

2330

2584

°

~34

50

300

45 Loveus 45x70

2374

2330

70

+2,9 m

°

22

~34 776

70

645

900

50x150

x1

50

645

Rakennusala 6 m2 Huoneala 5 m2

22x125

600

70

70

510

4x600=2400

645

450

400

70

776 (1)

22

22

2540

70

22

70

1165 (1,5)

2106

45x70 45x70

1600

Ikkuna 9M x 9M

22

Ovi 9M x 21M 150 200

50x150 45x70

50x 150

Kulmalevyt

ki otu Vin

Tu k

ep

uu

tto

sid

Ka

Ylä

tu o

li

Lattateräs

ipu

Ke

u

pa

lkk

ia att

i

lkk

pa

i L

rungon perspektiivi


Kymppi

kattotuolipiirros 3784

22

3740

22

70

6x600=3600

70

2585 1292,5

600

600

°

765

22

70

22x125

x

50

300

45 Loveus 45x70

2629

2585

70

901

50x150

0 15

300

772

Rakennusala 10 m2 Huoneala 9 m2

600

0,5

~3

92,5

°

0,5

~3 776

22

70

772

+2,9 m

2106

45x70 45x70

1600

Ikkuna 9M x 9M

22

Ovi 9M x 21M 150 200

50x150 45x70

50x 150

Kulmalevyt

ep

Tu k

Vin o

tuk

i

uu

tto

sid

Ka

Ylä

tu o

li

Lattateräs

ipu

Ke

u

pa

lkk

ki

alk

i

p ttia

La

rungon perspektiivi

10

11


Kysy lisää Asiantuntevalta Puutavarakauppiaalta.

Tutustu myös internet-sivuihin osoitteessa: Sieltä löydät paikkakuntasi Asiantuntevan Puutavarakauppiaan osoitteen sekä monipuolisesti tietoa puun käytöstä rakentamisessa ja sisustamisessa.

Puun valitseminen vähentää hiilidioksidia ilmasta. Puusta noin puolet on hiiltä. Puuhun sitoutunut hiilidioksidi voidaan laskea kaavalla:

Sitoutunut Co2 = 2 x puun paino Rakentamalla Kymppi-vajan säästämäsi hiilidioksidivaikutus on sama kuin ajaisit henkilöautolla noin 7 300 km: n. 650 kg puuta = n. 325 kg hiiltä

PEFC/02-44-08 Kestävän metsätalouden edistämiseksi. Lisätietoja www.pefc.fi

3/2010

= n. 1235 kg CO2 = n. 7 300 km

Tee itse vaja  

Tässä esite, jonka avulla voit rakentaa itsellesi vajan.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you