Page 1


3

Een woordje vooraf

4

Jeugd blijft hangen na stage

5

Nieuws uit de kruidentuin

6

Kunstroute

7

Jeugdsoos Graauw

9

Oproepen Klusdag

11

Vergaderschema Dorpsraad Leden Dorpsraad


Dorpswijzer editie maart 2013 • jaargang 15

een woordje vooraf Graauw leeft! Als jullie dit lezen zijn we al een stuk in maart 2013. De winter was lang genoeg om ons bezig te houden met allerlei dingen. Zo ben ik verwoed aan een compleet nieuwe hobby begonnen, namelijk fotografie! Met een goedkoop beginnerssetje ben ik in januari begonnen aan een cursus digitale fotografie. En tot mijn eigen verbazing lukt het zelfs ook nog een beetje. Je zult mij wel eens ergens tegenkomen om plaatjes te schieten voor onder andere de nieuwe website van Graauw Promotions die nog deze maand online komt. Jullie zijn hierbij allemaal van harte uitgenodigd om een glas te komen drinken in galerie Terra Groda in de Dorpsstraat op zaterdag 23 maart om 12.30u ter gelegenheid van de nieuwe website die dan online zal gaan. In datzelfde weekeinde zullen weer ruim dertig campers overnachten in Graauw voor een technisch weekeinde dat zal plaatsvinden in het gemeenschapshuis zaterdag 23 & zondag 24 maart aanstaande. En dat gemeenschapshuis wordt voor alle doeleinden gebruikt. Afgelopen 09 maart werd daar bijvoorbeeld het Half-Vasten bal gehouden voor het goede doel, en eerder dit jaar werd daar ook traditioneel het carnaval gevierd! Datzelfde gemeenschapshuis is met de hulp van vrijwilligers helemaal opgeknapt overigens. Wij willen samen met de basisschool en een heel stel vrijwilligers ook nog op woensdag 17 april aanstaande een klusdag organiseren. Hiervoor kunt u zich opgeven als vrijwilliger, of zelf een klusje aanmelden. Een invulformulier vinden jullie verderop in deze Dorpswijzer en ook online op onze website.Verder uiteraard aandacht voor alle activiteiten die de komende maanden staan te gebeuren in Graauw! U merkt het: Graauw is niet grauw, Graauw leeft dankzij jullie allemaal! Tot op zaterdag 23 maart bij het online gaan van de nieuwe website van Graauw Promotions in de galerie! Luc van Peteghem voorzitterdorpsraad@graauw.net Zandbergsestraat 14 Telefoon 37 00 18

pagina 3


Dorpswijzer editie maart 2013 • jaargang 15

Graauwse jeugd blijft hangen na de Maatschappelijke Stage Vanuit de maatschappelijke stage zijn drie Graauwse meiden prominent aanwezig tijdens de wedstrijden en trainingen van het Zeeuwse voetbal: Lotte de Poorter en Merlot en Esmée Broekaart. Alle drie zijn ze ooit als vrijwilligerster voor de maatschappelijke Stage bij voetbalvereniging Graauw aan de slag gegaan. Niet alleen als trainsters bij de jongste jeugd;VV Graauw heeft verschillende vacatures waar deze meiden gretig een invulling aan hebben gegeven. Tijdens dit seizoen helpen Lotte en Merlot bij Graauw F2 van Alain Blanckaert en Jean Paul de Caluwé. Esmée assisteert de jongens en meisjes van E2. Ze ondersteunt Jos de Kock en Johan Haest bij wedstrijden, trainingen en uitjes van het team.

tieve punten van de stageregeling.Verenigingen gaan nadenken waar de oudere jeugd ingezet kan worden. Ze scheppen als het ware de juiste voorwaarden voor een volgende generatie vrijwilligers. En daar heeft de vereniging op korte en lange termijn alleen maar voordeel van.

Merlot voetbalt ook zelf bij VV Graauw. Esmée heeft dat lange tijd gedaan. Ze helpen graag bij de jongste jeugd, al is dat soms lastig te combineren vanwege werk, school of hun eigen wedstrijden. Alle drie zijn ze niet verplicht om stage te lopen. Deze generatie stagiaires maakte deel uit van een proef en zijn hierna “blijven hangen”. Ze hebben uren genoeg om wel drie keer aan de huidige verplichting van twaalf uur per jaar te kunnen voldoen. Behalve het trainen van de jeugd zetten ze zich ook nog in voor andere eveneVolgens Lotte is het enorm leuk om te doen. Zelf menten die een vereniging organiseert. Zo waren voetbalt ze ook (bij het meidenteam van vv Graauw) en vindt het erg leuk om deze jonge kinderen te leren ze onder andere actief tijdens de Boomwaifeesten, voetballen. Ze wist eigenlijk pas sinds de invoering van Graauwrock en de sinterklaasavond.VV Graauw hoopt, nu de maatschappelijke stage verplicht is, dat de maatschappelijke stage, dat er een behoefte bij de vereniging bestaat, waar zij een invulling aan kan geven. meer jongeren even enthousiast worden voor het vrijwilligerswerk als deze drie meiden. En dat is volgens Alain Blanckaert één van de posi-

v.l.n.r.. Esmée Broekaart, Merlot Broekaart en Lotte de Poorteer

pagina 4


Dorpswijzer editie maart 2013 • jaargang 15

Nieuws uit de Kruidentuin 21 september 2013 oogstdag

Oogstdag september 2012 Als u deze dorpswijzer leest zijn we een jaar verder met de kruidentuin in de praktijk. Aan de vele reacties te zien die we kregen, zijn de meeste mensen tevreden en vinden de bewoners het een meerwaarde voor het dorp. Ook wij vinden dat het goed is gegaan, al is het soms nog wat zoeken en leren, maar dat maakt het des te leuker. Dit jaar gaan we ons richten op het stuk met de Mediterrane planten, nieuw zaaigoed, enkele nieuwe soorten Basilicum en eetbare bloemen, naamplaatjes, en nog veel meer, maar daarvoor moet u maar regelmatig eens komen kijken.

Het is zeker de moeite om eens langs de kruidentuin te wandelen en te komen kijken en ruiken en proeven. Een waar genot voor de zintuigen. Op 21 september zal er weer een “oogstdag” zijn in de kruidentuin van 11u tot 15u. Voor wie af en toe graag mee komt helpen, vrijwilligers zijn nog steeds welkom, gewoon even aanmelden bij een van de medewerkers van de kruidentuin. Wilt u meer inlichtingen of hebt u een vraag mail naar gerdaleys@hotmail.com of pietengeke@zeelandnet.nl. Kruidige groeten van het kruidenteam.

Sneeuwklokjes februari 2013

pagina 5


Dorpswijzer editie maart 2013 • jaargang 15

pagina 6


Dorpswijzer editie maart 2013 • jaargang 15

Jeugdsoos in Graauw Op 15 maart wordt voor de tweede keer de jeugdsoos Graauw georganiseerd. De eerste keer was op vrijdag 15 februari.We hebben een gesprek met Andre Declercq, lid van Graauw promotions. Wat is de aanzet geweest om op Graauw een jeugdsoos te organiseren? In 2010 heeft het droomtraject gelopen op Graauw waarbij in het team Jeugd de vraag boven kwam drijven waarom er zo weinig te doen was voor de jeugd van Graauw. Omdat het team Jeugd helaas niet is blijven voortbestaan door werkzaamheden van de leden, heeft Graauw promotions (ook een deel van het droomtraject) de portefeuille van het team Jeugd bekeken en geprobeerd om iets op te zetten voor de jeugd van Graauw. Zo is er een groepje ontstaan dat wilde proberen om de jeugdsoos op te starten. Er is een try-out van 3 datums, en wat volgt daarna? Op de eerste jeugdsoos hebben we gezien dat er voldoende belangstelling is in de categorie van 10- tot 14-jarigen. Er is enkel op Graauw reclame gemaakt omdat we vooral het dorp wilde peilen.

Hieruit is gebleken dat we op 23 jongeren konden rekenen die het leuk vonden om naar het gemeenschapshuis te komen voor een disco of speelavond. Ook is er deze avond door ons een klein onderzoek gedaan wat de jongeren eigenlijk willen en hoe we dit project zouden kunnen laten slagen. Hier zijn we een stuk wijzer geworden en hebben begrepen dat de kinderen meer willen dan alleen een disco, ze willen

om ook de scholen in Terhole en Lamswaarde erbij te betrekken omdat deze dorpen ook verder weg liggen van de huidige jeugdsoos die op Clinge en Steen wordt gehouden. Is de jeugdsoos Clinge een concurrent van Graauw? Zeer zeker niet, we hebben zelfs contact gehad met Clinge hoe we het het beste konden aanpakken. Nogmaals, we doen het voor de kinderen die zich graag willen vermaken. Ze hebben de kans om bijvoorbeeld naar Clinge of Steen te gaan en Graauw. De datums zijn altijd verschillend, net zoals de soos ook anders moet zijn. Wij hebben helaas niet de ruimte om verschillende zalen in te richten maar we kunnen ons misschien wel op een ander vlak sterk maken.

vermaak en vooral veel lol hebben. Hiermee gaan wij dus verder werken om te proberen eenmaal per maand een leuk en recreatief avondje voor de kids neer te zetten. Je zei net dat er enkel op Graauw reclame is gemaakt. Blijft het bij Graauw? Wij vinden Graauw het belangrijkste, maar toch zijn we van plan

Waar moeten we dan aan denken? De ideeĂŤn van de kinderen. Ikzelf, de mensen binnen de soos, en Graauw promotions vinden het belangrijk dat de kinderen bezig kunnen zijn. Dat ze eenmaal per maand hun feestje, hun spelavond, verkleedpartij en noem maar op hebben.

pagina 7


Dorpswijzer editie maart 2013 • jaargang 15

De eerste paar keren zullen wij wat verzinnen, maar op den duur willen we graag dat de kinderen met een idee komen dat wij verder uitwerken. Er gaan zelfs al stemmen op om in de zomermaanden meer voor de jeugd van Graauw te organiseren buiten op het speelveld, of in het bos. Maar dit is nog heel pril en we moeten natuurlijk ook aanvoelen of dit aanslaat bij de jeugd. Dan is het niet echt een jeugdsoos meer? Misschien niet, maar zoals ik al een paar keer heb gezegd is het voor ons het belangrijkste dat de kinderen zich vermaken. In eerste instantie dachten we aan disco-avonden omdat we op Dag Graauw veel kinderen zien komen voor de binnenactiviteiten en de disco. Maar als wij ons doel moeten verleggen om de kinderen te kunnen bieden wat ze verlangen doen we dat met veel plezier. We kunnen ze niet alleen disco bieden als ze meer creativiteit willen, voor ons is het duidelijk: luister naar de kinderen en doe er wat

mee. Blijft het dan jeugdsoos of zal de naam veranderen? Nee, ik denk niet dat de naam verandert, we zitten onder de dorpsraad van Graauw en het is in het belang van de kinderen. Er is een facebook pagina aangemaakt, (facebook.com/JeugdsoosGraauw) waar de kinderen ideetjes en meningen op kwijt kunnen. Dus wat dat betreft blijft het gewoon jeugdsoos Graauw. 19 april is de laatste try-out. Komt er in juni nog een editie? Ik hoop het wel. We gaan voor 15 maart Terhole en Lamswaarde ook aanspreken. De entree is en blijft gratis. We bieden drankjes en zakjes snoep voor € 0,50 per beker en zakje, hier wordt de zaal mee vergoed en dat is op het moment ook het enige. Voor de muziek hebben we medewerking gekregen van een sponsor uit Graauw promotions. We krijgen de hulp van 2 meiden uit het Belgische KLJ en we hebben voldoende medewerkers per maand die de

veiligheid van de kinderen kunnen garanderen. Dus het is aan de kinderen van Graauw en omstreken om te laten zien wat ze willen. Zij vragen en wij doen. Ook de ouders die willen helpen of ideeën hebben zijn van harte welkom natuurlijk.Vooral voor het zomergebeuren zou het heel fijn zijn als we zo’n beetje weten wat de mogelijkheden zijn.Vragen of ideeën kunnen gesteld worden via secdorpsraadgraauw@gmail.com of facebook.com/JeugdsoosGraauw. Samen maken we er iets leuks van: Graauw is niet grauw. Ook jongeren boven de 14 kunnen reacties geven over wat ze willen op het dorp; wij zullen dan zeker kijken of we iets kunnen realiseren. Daar komt nog bij dat iedereen tot en met het jaar dat ze 16 worden welkom zijn (word je bv in september 2013 16 jaar, dan ben je welkom tot december 2013).

pagina 8


Dorpswijzer editie maart 2013 • jaargang 15

De K.B.O. van Graauw zoekt nieuwe bestuursleden. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met: E. Mahu, Dorpsstraat 1, 4569 AG Graauw, tel. 0114 635221 of C. de Waal, Liduinapark 76, 4561 JW Hulst, tel. 0114 319816.

De Zonnebloem, afdeling Graauw zoekt iemand die zich beschikbaar wil stellen voor de functie van Voorzitter (m/v). Als je belangstelling hebt voor deze functie kun je contact opnemen met: Erna van Boven-Boone, Standerdmolenstraat 6, 4569 TB Graauw, tel. 0114 635385 of Rudy Picavet, Zandbergsestraat 33, 4569 TC Graauw, tel. 0114 635429.

Klusdag Op woensdag 17 april trekken we er weer met een aantal vrijwilligers op uit om her en der in het dorp klussen in de buitenruimte te doen. Heeft u een tip voor een klusje of wilt u meehelpen? Vul dan onderstaand formulier in en geef het af bij André de Clerq, Irenestraat 24.

Mijn tip voor een klusje in de buitenruimte: ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

√ Ja, ik wil meewerken: Naam : .................................................................................................................. Adres : .................................................................................................................. Tel.

: ..................................................................................................................

E-mail : ..................................................................................................................

pagina 9


Dorpswijzer editie maart 2013 • jaargang 15

Mogen wij wat vragen? De Dorpsraad wil graag uw mening over de inrichting van het Arnold Bruggemanplein. We zouden het waarderen als in elk geval de direct omwonenden onderstaande vragenlijst willen invullen. Het ingevulde formulier kan worden ingeleverd bij André de Clerq, Irenestraat 24. Vraag 1 Mag de tafeltennistafel worden verplaatst om plaats te maken voor een overkapping voor wachtende ouders?

Ja

Nee

Vraag 2 Naar ons idee wordt de skateramp niet of nauwelijks gebruikt. Mag de skateramp worden weggehaald?

Ja

Nee

Opmerking(en)

Naam : Adres :

pagina 10


Dorpswijzer editie maart 2013 • jaargang 15

Vergaderingen Dorpsraad • 12 • 21 • 25 • 10 • 15 • 19

februari (aanvang 19.30 uur) maart (aanvang 19.30 uur) juni (aanvang 19.30 uur) september (aanvang 19.30 uur) oktober (aanvang 19.30 uur) november - jaarvergadering (aanvang 19.30 uur)

De leden van de Dorpsraad Luc van Peteghem

voorzitter Zandbergsestraat 14 Telefoon 370 018 voorzitterdorpsraad@graauw.net

Commissie(s)

Verkeer en vervoer Recreatie

André de Clerq

secretaris Irenestraat 24 secdorpsraadgraauw@gmail.com

Alfons Verdurmen

Jacintastraat 46 Telefoon 635 509 alfonsverd@zeelandnet.nl

Commissie(s) Verkeer

Karel Blanckaert

Jos Buysrogge

wnd. voorzitter Zandbergsestraat 41 Telefoon 635 436 kblanckaert@zeelandnet.nl

penningmeester Rozenstraat 36 Telefoon 635 721 jbuysrogge@hotmail.com

Commissie(s)

Commissie(s)

Groenvoorziening Recreatie

Woningbouw Recreatie

Ria van Campen

Emma van de Walle

Zeestraat 8 Telefoon 635 785 mvancampen@zeelandnet.nl

Dorpstraat 24 Jeugdlid

Commissie(s)

Zandbergsestraat 58 Telefoon 317753

Verkeer en vervoer

Monique Haest-Grob

Paul Mangnus

Dwarsstraat 5 Telefoon 633 055 mangnusthielman@hetnet.nl

Commissie(s) Recreatie

Het laatste nieuws van de Dorpsraad leest u op dorpsraad.graauw.net. pagina 11


Dorpswijzer De dorpswijzer is een uitgave van Stichting Dorpsraad Graauw e.o. • p/a Zandbergsestraat 14 4569 TD Graauw • Internet: dorpsraad.graauw.net • E-mail: dorpsraad@graauw.net. Fotografie: cover, pag. 8: Patrick Keizer, pag. 4: André de Winkel, pag. 5: team kruidentuin, pag. 7: sxc.hu Tekstredactie: Corine Kisling (www.kisling.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, gebruikt, gepubliceerd of opgeslagen in een gegevens(data)bestand worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Concept en realisatie: Keizer & Co webontwerp en dtp • Oude Kaai 16 • 4569 AB Graauw • www.keizerenco.nl

Dorpswijzer editie 1 2013  

Het informatieblad van de dorpsraad Graauw.

Dorpswijzer editie 1 2013  

Het informatieblad van de dorpsraad Graauw.

Advertisement