Page 1

Sekuentzia

Planoa

Denbora

1 1 4seg 2 2 5 seg 3 3 3seg 4 3 (fundido) 5seg 5 5 1seg 6 6 4seg 7 7 4seg 8 8 7seg 9 9 10seg 10 10 7seg 11 11 5seg 12 12 (fundido) 3seg 13 13 5seg 14 14 10 seg 15 15 2seg

Ezaugarri teknikoak Enkuadroa p. general p. american primer pl. p.medio primer pl. p.medio p.general p.completo p.general p.general p.medio primer pl. p.medio

Angulazioa Mugimendua nivel nivel picado nivel nivel nivel nivel travelin nivel nivel nivel nivel nivel picado

pl. detalle

nivel


Irudia gela, irakaslea eta ikasleak irakaslea galdetzen ikaslea pentsatzen gogoratzen du ikasketa momentua aspergarria bere burua gelara irakaslea bronka etxera joaten da kaletik triste etxean bere amak opari bat ematen dio jolasten du aitarekin eta asko gustatzen zaio hurrengo egunean gelara itzultzen da irakasleak berriro ere galdera(galdera jolasekoa) atzoko eguna gogoratzen du(jolasten) erantzuten du jolasa saldu, aurkeztu jolasa enfokatu

Soinua pentsatutako abestia pentsatutako abestia pentsatutako abestia pentsatutako abestia pentsatutako abestia pentsatutako abestia pentsatutako abestia pentsatutako abestia pentsatutako abestia pentsatutako abestia pentsatutako abestia pentsatutako abestia pentsatutako abestia pentsatutako abestia pentsatutako abestia

Gidoi teknikoa  

Hau da iragarkia egiteko erabili dugun gidoi teknikoa.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you