Page 1

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski Fakultet Zagreb

GlobeFluence: Platforma za influencere Seminarski rad

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: dr. sc. Božidar Jaković Autori: Dominik Zeljko: 0067510336 Adrian Petković Keindl: 0067511840

Zagreb, travanj 2018 SADRŽAJ


1.UVOD 1.1. Predmet i cilj rada 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja 1.3. Sadržaj i struktura rada 1.4. Kratki opis poslovnog modela 2. OPIS PROJEKTA 2.1. Detaljan opis projekta 2.2. Organizacija projekta 2.3. Strateška osnova projekta 2.3.1. Misija 2.3.2. Vizija 2.3.3. Ciljevi projekta 2.3.3.1. Pet ciljeva mjerljivih i vremenski definiranih 2.4. Inovacije 2.4.1. Popis inovacija projekta 2.4.2. Opis inovacija koje projekt sadrži 2.4.2.1. Inovacija 1 – Profil influencera u formi infografike 2.4.2.2. Inovacija 2 – Pretraživanje profila po globalnoj mapi 2.4.2.3. Inovacija 3 – Studije slučaja i kvizovi znanja 2.4.2.4. Inovacija 4 – Napredni profili tvrtki i algoritam za njihovo sortiranje 2.4.2.6. Inovacija 6 – Baza influencera kao odvojena usluga 2.5. Konkurencija 2.5.1. Popis glavnih konkrenata 2.5.2. Opis glavnih konkurenata 2.5.2.1. Konkurent 1- Upfluence 2.5.2.2. Konkurent 2- NeoReach 2.5.2.3 Konkurent 3 - Revfluence 2.5.2.4. Konkurent 4 - Takumi 2.5.2.5. Konkurent 5 - Dovetale 2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu 2.5.4. Konkurentska prednost projekta 3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL 3.1. Najvažniji poslovni partneri 3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera 3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera 3.1.2.1. Poslovni partner 1- A & B One 3.1.2.2. Poslovni partner 2 - Viral Nation 3.1.2.3. Poslovni partner 3 - Basketball Network Slika 15. Basketball Network

8 8 8 8 9 10 10 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 15 17 18 20 21 21 21 22 22 23 24 26 27 27 28 28 29 29 29 3 31 31

1


3.1.2.4. Poslovni partner 4 - CloserStill Media Slika 16. Logo tvrtke CloserStill Media 3.1.2.5. Poslovni partner 5 - XING Slika 17. XING logo Slika 18. Broj korisnika XING-a: 2014-2017. 3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela 3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti Slika 19. Primjer profila na GlobeFluence-u: primjer marketinga baziranog na pričama 3.4. Ključni resursi 3.5. Kategorije klijenata 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata 3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata 3.5.2.1. Klijent 1 - Daniel Wellington Slika 20. Daniel Wellington logo 3.5.2.2. Klijent 2 - Amazon Slika 21. Amazon logo 3.5.2.3. Klijent 3 - Poker Stars Slika 22. PokerStars logo 3.5.2.4. Klijent 4 - Zara Slika 23. Zara logo 3.5.2.5. Klijent 5 - L’Oreal Slika 24. L’Oreal logo 3.6. Upravljanje odnosima s klijentima 3.7. Kanali poslovanja 3.8. Struktura troškova Slika 25. Struktura troškova za razdoblje od 4 godine 3.9. Modeli stvaranja prihoda 3.9.1 Popis modela stvaranja prihoda 3.9.2. Opis svakog pojedinog modela 3.9.2.1. Model stvaranja prihoda 1 - Prodaja oglasa (gaža) Slika 26. Kombinacije cijena u ovisnosti od varijabli: vrsta oglasa, broj potrebnih influencera za gažu, trajanje oglasa Slika 27. Prihodi od prodaje oglasa za gaže 3.9.2.2. Model stvaranja prihoda 2 - Prodaja baze influencera Slika 28. Prihodi od prodaje Baze influencera 3.9.2.3. Model stvaranja prihoda 3 - Kontekstualno oglašavanje Slika 29. Cijene za kontekstualno oglašavanje Slika 30. Prihodi od prodaje usluge kontekstualnog oglašavanja 3.9.2.4. Model stvaranja prihoda 4 - Prodaja usluge povećanja dosega Slika 31. Cijene za uslugu povećanja dosega

32 32 33 33 34 35 35 37 38 39 39 39 40 40 41 41 41 42 42 43 43 44 44 45 46 47 47 47 48 48 50 51 51 52 52 53 54 54 55

2


Slika 32. Prihodi od prodaje usluga povećanja dosega 3.9.2.5. Model stvaranja prihoda 5 - Banner reklame Slika 33. Cijene desktop bannera Slika 34. Prihodi od prodaje desktop bannera 3.9.2.6. Model stvaranja prihoda 6 - Studije slučaja Slika 35. Prihodi od prodaje usluge zadavanja studije slučaja 4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE 4.1. Mobilne tehnologije 4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Slika 36. Broj globalnih korisnika pametnih telefona 4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone 4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije 4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti Slika 37. Prijava/Registracija Slika 38. Prijava tvrtke na GlobeFluence Slika 40. Prijava influencera na GlobeFluence Slika 41. Izgled popunjenog profila influencera Slika 42. Pretraživanje gaža - list view Slika 43. Pretraživanje gaža - map view Slika 44. Pretraživanje tvrtki Slika 45. Moje prijave Slika 46. Spremljene gaže Slika 47. Studije slučaja Slika 48. Predaja odgovora na studiju slučaja Slika 49. Prikaz ekrana s novostima 4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja Slika 50. Cijene mobile bannera Slika 51. Aproksimirani prihodi od prodaje usluge Mobile banner oglašavanja 4.2. Društvene mreže 4.2.1. Facebook profil projekta Slika 52. Profil na Facebook-u 4.2.2. LinkedIn profil autora projekta Slika 53. Profil Adrian Petković Keindl na LinkedIn-u Slika 54. Profil Dominik Zeljko na LinkedIn-u 4.2.3. Twitter profil projekta Slika 55. Profil na Twitter-u 4.2.4. Instagram profil projekta Slika 56. Profil na Instagramu-u 4.2.5. Snapchat profil projekta Slika 57. Prikaz Snapchat profila 4.3. Računarstvo u oblaku

55 55 56 56 56 57 57 57 57 57 58 59 62 62 64 67 69 70 71 72 73 73 74 75 75 76 76 76 77 77 77 78 79 80 81 81 82 82 83 83 83 3


Slika 58. Princip plaćanja AWS-a 4.4. Veliki podaci (Big data) 4.5. Senzori i Internet stvari (IoT) Slika 59. Područja primjene IoT tehnologije u sferi osiguranja 4.6. 3D printeri Slika 60. 3D model influencera 4.7. Robotika Slika 61. Primjer robota za marketinške svrhe 4.8. Dronovi Slika 62. Dron 4.9. Virtualna i proširena stvarnost Slika 63. Prikaz korištenja VR tehnologije 4.10. Umjetna inteligencija

84 84 85 86 87 87 87 88 88 89 90 91 92

5. DIGITALNI MARKETING 93 5.1. Marketinški plan projekta 93 5.2. Ključne riječi projekta 94 Slika 64. Ključne riječi za GlobeFluence AdWords kampanju 95 5.3. Google AdWords oglas 96 Slika 65. Tekst AdWords oglasa 97 5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama 97 Slika 66. Prikaz facebook oglasa kojeg sami izrađujemo 98 Slika 67. Prikaz dodatnih mogućnosti na Facebook oglasu (dob, spol, geografska lokacija) 99 5.5. Tablica marketinškog plana 100 Slika 68. Troškovi marktetinga za prvu godinu poslovanja 100 6. DIGITALNO PLAĆANJE 6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja 6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja 6.2.1. Oblik digitalnog plaćanja 1 - CorvusPay Slika 69. Logotip tvrtke CorvusPay Slika 70. Kartice podržane od strane CorvusPay sustava naplate 6.2.2. Oblik digitalnog plaćanja 2 - Digitalne valute Slika 71. Kriptovalute podržane od strane CoinPayments sustava 6.2.3. Oblik digitalnog plaćanja 3 - Apple Pay Slika 72. Prikaz funkcionalnosti Apple Pay-a 6.2.4. Oblik digitalnog plaćanja 4 - Snapcash 6.2.5. Oblik digitalnog plaćanja 5 - PayPal Slika 74. Funkcionalnosti PayPal-a 6.3. Blockchain tehnologija Slika 75. Prikaz karakteristika Blockchain tehnologije

101 101 101 101 102 102 102 103 103 104 104 105 106 106 107

4


7. SWOT ANALIZA PROJEKTA

108

8. WEB MJESTO PROJEKTA 8.1. Web poslužitelji i domene 8.1.1. Web poslužitelj projekta Slika 76. Usluge zastupljene u AWS E2C paketu 8.1.2. Web domene projekta Slika 77. Domena projekta 8.1.2.1. .hr domena 8.1.2.2. Komercijalne domene 8.2. CMS sustav 8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt 8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) Slika 78. Prikaz KeystoneJS CMS sustava 8.3. Web stranice projekta 8.3.1. Struktura Web stranica projekta Slika 79. Glavne stranice unutar GlobeFluence portala 8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap) Slika 80. Sitemap projekta 8.3.3. Opis strukture Web stranica projekta Slika 81. Početna stranica GlobeFluence-a Slika 82. Pretraživanje gaža Slika 83. Pretraživanje tvrtki Slika 84. Kontakt GlobeFluence-a Slika 85. Profil influencera Slika 86. Prijave na gaže od strane influencera Slika 87. Spremljeni poslovi influencera Slika 88. Promjena postavki na GlobeFluence-u Slika 89. Aktivne studije slučaja

109 109 109 110 110 110 111 111 112 112 113 113 113 114 114 116 116 117 117 118 118 119 120 120 121 121 122

9. ZAKLJUČAK

123

10. POPIS LITERATURE

123

11. POPIS WEB LINKOVA

124

12. POPIS SLIKA

125

13. ŽIVOTOPIS

125

14. SAŽETAK

129

5


1.UVOD

1.1. Predmet i cilj rada Predmet ovog rada je prikazati poslovanje i ustroj tvrtke koja se stvara platformu za sučeljavanje ponude i potražnje za influencerima. Cilj je pokazati kako je moguće inovativno i efikasno uspostaviti tvrtku koristeći komparative prednosti online poslovanja te na taj način smanjiti troškove poslovanja, kako nama tako i našim klijentima.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Podaci koji će se koristi u ovom radu dolaze iz raznih izvora, te je njihov raspon raznolik i

6


dolazi od osobnog planiranja pokretanja ovog projekta, razrade različitih aspekata poslovanja te planiranja marketinških aktivnosti za naš projekt.

1.3. Sadržaj i struktura rada Sadržaj rada je razrada modela poslovanja, kako ”običnog” tako i e-poslovanja naše tvrtke koja će se baviti povezivanjem influencera i tvrtki koje žele reklamirati svoj proizvod ili uslugu. Prikazani poslovni model još nije zaživio te nije u primjeni, također ćemo prikazati inovacije koje bi se mogle implementirati u projekt, marketinške aktivnosti, model stvaranja prihoda naše firme, te partnere i konkurenciju i planove za razvoj poslovanja. Rad slijedi zadanu strukturu. Prvo će se navesti strateški ciljevi projekta (vizija, misija, ciljevi). Potom slijede poglavlja rada koja se bave inovacijama te modelima stvaranja dohotka, a analizirat ćemo i moguće buduće partnere. Također ćemo se baviti i konkurencijom i opisat ćemo web hosting, domenu te CMS sustav. Zatim slijede poglavlja koja će uključivati razvoj mobilnih tehnologija, i navest ćemo troškove pokretanja projekta i budućih marketinških aktivnosti, a također slijedi i planirani budžet za sljedeću fiskalnu godinu.

1.4. Kratki opis poslovnog modela Poslovni model bazira se na stvaranju platforme za sučeljavanje ponude i potražnje za influencerima. Influenceri su ljudi popularni u digitalnim medijima. S jedne bismo strane okupili tvrtke, tj. potražnju. Tvrtke potražuju ljude koji su utjecajni i prikladni da šire njihovu poruku (proizvodi, usluge). S druge strane se nalazi ponuda, tj. sami influenceri koji na svojim profilima prikazuju mreže i područja u kojima su aktivni. Uz te podatke tvrtke mogu precizno pronaći odgovarajuće nositelje njihovih poruka. Naša je zarada u objavi "gaža" (od strane ponude, firmi), a također i od reklama, sponzoriranog sadržaja i sličnog. Nadalje, u kasnijim fazama životnog ciklusa platforme, moći ćemo nuditi i menadžerske usluge samim influencerima.

7


2. OPIS PROJEKTA 2.1. Detaljan opis projekta Naš projekt počinje sa samim definiranjem što su naša vizija, misija, te koji su naši ciljevi, gdje smo odmah definirali 5 mjerljivi ciljeva, koje ćemo pokušati ostvariti do zadanog datuma. U drugom poglavlju definiramo 5 inovacija koji naš projekt sadrži, koje su redom: profili influencera u formi infografika, pretraživanje profila po globalnoj mapi, studije slučaja i kvizovi znanja, napredni profili tvrtki i algoritam za njihovo sortiranje, napredno upravljanje prijavama influencera na gaže tvrtki ,te baza influencera kao odvojena usluga, a svaku od njih ćemo detaljno i objasniti. Zatim ćemo definirati glavnih konkurenta, koji su redom Upfluence, NeoReach, Revfluence, Takumi i Dovetale, a isto tako i koje su naše konkurentske prednosti nad njima. U trećem poglavlju opisujemo 5 najvažnijih poslovnih partnera, a to su A & B One, Virial Nation, Basketball Network, CloserStill Media i XING. Nadalje dolazimo do opisa vrijednosti poslovnog modela, ključnih resursa i 5 glavnih klijenata, koji su Daniel Wellington, Amazon, PokerStars, Zara i L’Oreal Paris. Svaki od njih ćemo detaljno objasniti, nakon toga definiramo kanale našeg poslovanja, struktura troškova našeg projekta. U kojoj ćemo prikazati svaki od 5 modela stvaranja prihoda, a oni su prodaja oglasa (gaža), prodaja baze influencera, kontekstualno oglašavanje, prodaja usluge povećanja dosega, banner reklame i studije slučaja. U četvrtom

poglavlju dotaknuti ćemo se digitalnih tehnologija, gdje ćemo prikazati

mogućnost mobilog oglašavanja, kao i profile na društvenim mrežama. Kao što su Twitter, Instagram, Snapchat i Facebook. U radu ćemo govoriti i o senzorima, robotici, virtualnoj stvarnosti, kao i umjetnog inteligencije, te kako one utječu na naš projekt.

8


U petom poglavlju spomenuti ćemo digitalni marketing, u kojem su ključne riječi našeg projekta, Google AdWords oglas, tablica detaljnog marketinškog plana i oglašavanja na društvenim mrežama. U šestom poglavlju opisujemo koje su sve mogućnosti digitalnog plaćanja, dok u sedmom poglavlju prikazujemo detaljnu SWOT analizu, gdje analiziramo prednosti, nedostatke, prilike i prijetnje. Zatim opisujemo samo web mjesto našeg projekta, odnosno domaću i stranu domenu, te ćemo detaljno ilustrirati web stranicu našeg projekta. Cijeli projekt zaključit ćemo, prikazati popis slika i literature, te na samom kraju ćemo prikazati sažetak i staviti svoje životopise.

2.2. Organizacija projekta Projekt je studentska ideja koja će se postepeno realizirati u skladu s dostupnim mogućnostima i resursima. Cilj nam je otvoriti jednostavno društvo s ograničenom odgovornosti (j.d.o.o.) zbog manjih inicijalnih troškova i jednostavnije administracije. Tehnologija se razvija u cross-platform razvojnoj okolini, prvenstveno u Node.js-u. Lansiranje je predviđeno prije ljetne sezone 2018.

2.3. Strateška osnova projekta

9


2.3.1. Misija Misija našeg projekta je pružiti kvalitetnu uslugu koja krajnjim korisnicima osigurava značajnu uštedu vremena i lakše pronalaženje pravog influencera koji će biti idealan za određenu tvrtku.

2.3.2. Vizija Vizija je postati značajan sudionik na tržištu koje se bavi povezivanjem tvrtki i samih influencera, ne samo u Hrvatskoj nego i u regiji, nego i na globalnoj razini.

2.3.3. Ciljevi projekta Budući da krećemo tek ove godine s našim projektom cilj nam je pokrenuti aktivnu marketinšku kampanju na društvenim medijima i portalima te na taj način dovesti promet na našu Internet stranicu koja će objasniti potencijalnim klijentima kakve im usluge nudimo i na koji način. Ključni cilj naše firme u tekućoj godini je stvoriti početnu bazu klijenata. Dugoročni cilj je postati lider u pružanju ovakvih i sličnih usluga osim u Hrvatskoj i ostatku svijeta.

2.3.3.1. Pet ciljeva mjerljivih i vremenski definiranih

1. Dostići 2.000 posjetitelja dnevno na našoj web stranici do kraja 2018.godine 2. Brza i efektivna uspostava usluge online poslovanja do 1.9.2018. 3. Uspostava online marketinške kampanje 15.9.2018.

10


4. Povratak početne investicije 31.12.2019. 5. Početak ostvarivanja profita 1.2.2020.

2.4. Inovacije

2.4.1. Popis inovacija projekta 1. Profili influencera u formi infografika 2. Pretraživanje profila po globalnoj mapi 3. Studije slučaja i kvizovi znanja 4. Napredni profili tvrtki i algoritam za njihovo sortiranje 5. Napredno upravljanje prijavama influencera na gaže tvrtki 6. Baza influencera kao odvojena usluga

2.4.2. Opis inovacija koje projekt sadrži Za svaku od navedenih inovacija kreirana je ikona po mjeri od strane profesionalnog dizajnera. Ikone su prikazane u nastavku kako bi se tekst opisa mogao lakše povezati sa stvarnim i funkcionalnim proizvodom, što daje na zanimljivosti i relevantnosti sadržaja. Sve ikone će biti upotrebljena u header-u landing page-a kako bi se u nekoliko koraka novog posjetitelja stranice upoznalo sa svim funkcionalnostima. Također, uz informativnu ulogu ovih ikona, one služe i kao svojevrsni marketing jer trenutno ukazuju na obilježja koja ovu platformu razlikuju od konkurencije - što se može promatrati i kao USP (eng. Unique Selling Point). 2.4.2.1. Inovacija 1 – Profil influencera u formi infografike

11


Slika 1. Profil influencera u formi infografike

Ova ikona, kao i ostale mora koncizno i trenutačno objasniti korisniku što se pod ovim opisom podrazumijeva. Prava infografika korisniku će se prikazati tek kada krene s procesom kreiranja profila. Također, u ovome radu će o konkretnom primjeru infografike biti govora tek u kasnijim poglavljima. Informacijska grafika ili infografika je vizualna prezentacija informacija, podataka ili znanja. Takva grafika se koristi kada je potrebno da se kompleksne informacije objasne brzo i jasno, primjerice u znakovima, mapama, novinarstvu, tehničkom pisanju i obrazovanju. (izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Informacijska_grafika) Ideja infografike u ovom slučaju upravo je u tome da se standardni profil (kakav možemo pronaći primjerice kod Facebook-a, Twitter-a i sličnih) diferencira i učini zanimljivijim. Jasan je trend sve kraće koncentracije posjetitelja web stranica, kao i držanja koncentracije kao takve. Bitno je informaciju prezentirati brzo, slikovito te na način koji privlači pažnju.

2.4.2.2. Inovacija 2 – Pretraživanje profila po globalnoj mapi

12


Slika 2. Pretraživanje profila po globalnoj mapi

Pretraživanje po mapi nipošto samo po sebi nije inovacija, ali u ovome slučaju inovacija je čak dvojaka. S jedne strane radi se o vizualno-tehnološkoj inovaciji iz razloga što ovaj način browsing-a nije bio optimiziran u prošlosti, ali jednom kada su ga usavršili lideri poput Google-a i Airbnb-a, ovo je rješenje postalo popularno i time bolje razrađeno. Pritome se podrazumijeva konkretno ovo split-screen rješenje (original s GlobeFluence-a je prikazan u kasnijim poglavljima)

13


Slika 3. Split screen rješenje za pretraživanje

Važno je da je tekstualni sadržaj smješten na lijevoj strani jer tamo odlazi najveći dio pažnje posjetitelja, dok je mapa s desne strane jer ipak služi kao komplementarno sredstvo posluživanja sadržaja. Osim estetike, inovacija je u tome što konkurentske platforme ne pružaju ovaj način pretraživanja - dakle u formi mape koja se osvježava (eng. refresh) u stvarnom vremenu, kako se korisnik kreće kroz nju. Ono što ovaj način pretrage može pružiti tvrtci (zadavatelju gaže) jest da ga kretanje kroz mapu na neki način inspirira, otkrije nove gradove ili čak kvartove u kojima bi oglašavanje imalo smisla te u istom trenutku vidi sve influencere koji su tamo prisutni. Demografsko obilježje lokacije iznimno je bitno kako bi oglašavanje bilo maksimalno precizirano.

14


2.4.2.3. Inovacija 3 – Studije slučaja i kvizovi znanja

Slika 4. Studije slučaja i kvizovi znanja

Također funkcionalnost koju konkurenti ne nude, a od velike je potencijalne važnosti za zadavatelje gaža. U velikoj masi influencera, ponekad je teško odrediti one relevante za specifičan projekt. Također, čest je slučaj kada se potrebno osloniti na kreativnost samog influencera kako bi marketinški sadržaj bio prenesen što vjerodostojnije i u stilu samog influencera. Ovo je bitno kako ne bi došlo do gubitka autohtonosti, koja je jedna od ključnih prednosti influencer marketinga. Uz pomoć studija slučaja i kvizova znanja, zadavatelj gaže lako može provjeriti ideje zainteresiranih influencera i odabrati one koji ponude najkreativnije odgovore. Studija slučaja je format u kojemu se daju odgovori esejskog tipa i moguće je priložiti slike i ostale multimedijalne sadržaje. S druge strane, kvizovi znanja 15


predstavljaju pitanja višestrukog odgovora, ali je moguće svaki odgovor tekstualno obrazložiti kroz tekstualno polje (ovo je tek mogućnost, a ne obaveza, ako zadavatelj gaže ne odluči drugačije).

2.4.2.4. Inovacija 4 – Napredni profili tvrtki i algoritam za njihovo sortiranje

Slika 5. Napredni profili tvrtki i algoritam za njihovo sortiranje

Glavna ideja kod profila na GlobeFluence-u jest da su oni nediskriminatorni. Pod time se podrazumijeva da svaka tvrtka ima pravo na profil jednakog rasporeda polja (eng. layout) te su sve funkcionalnosti jednake za malu, kao i veliku tvrtku. Nema dodatnih plaćanja za bolji profil. S druge strane, kako je ipak potrebno monetizirati “bolje” zadavatelje gaža (one koji ih zadaju više) - ovdje nastupa algoritam za sortiranje. Kako je ranije opisano split-screen rješenje za pretragu firmi po mapi, jasno je da je hijerarhijska pozicija oglasa ključni način za

16


bolje pozicioniranje, tj. bolju poziciju oglasa. Kao i kod Google-a, bitno je naći se na vrhu pretrage. Svakim novim zadavanjem oglasa, tvtci raste koeficijent kojim se njeni oglasi penju sve više na hijerarhijskoj ljestvici. Na ovaj su način tvrtke potaknute zadavati sve više gaža, što je dugoročno isplativiji model monetizacije. 2.4.2.5. Inovacija 5 – Napredno upravljanje prijavama influencera na gaže tvrtki

Slika 6. Napredno upravljanje prijavama influencera na gaže tvrtki

Ova funkcija predstavlja inovaciju prvenstveno sa stanovišta iskustva korisnika (eng. UX/UI - user experience/user interface). Prava slika tek će biti jasna iz screenshota stvarnog procesa prijave influencera na gažu tvrtke, ali ovakvi pomaci/inovacije su nužni kako bi se korisnika što duže zadržalo na stranici i kako bi upravo zbog lakoće korištenja (gdje je prijava na gažu jedna od ključnih funkcionalnosti) odabrao upravo GlobeFluence u odnosu na konkurenciju. Također, pravi će influenceri biti aktivni na više ovakvih portala istovremeno te se u tome isto tako pronalazi važnost lake i brze prijave. Ideja je da korisniku u početnom razdoblju GlobeFluence predstavlja jednostavan i efikasan komplementarni alat za pronalazak gaža, a

17


da s vremenom preraste u primarni izbor.

2.4.2.6. Inovacija 6 – Baza influencera kao odvojena usluga

Slika 7. Baza influencera kao odvojena usluga

Ova je inovacija usmjerena direktno na tvrtke. To će biti zasebna usluga koja bi se naplaćivala neovisno o profilu kojeg poslodavac ima. Ulaz u uslugu se pokreće zasebnim gumbom, smještenom u footeru. Radi se o subscription metodi gdje će se tvrtkama ponuditi 3-4 paketa na izbor koji bi uključivali različitu razinu usluge odnosno najskuplji paket bi imao naravno i najveće ovlasti upravljanja bazom. Isto tako, ti paketi bi bili vremenski ograničeni. Ova usluga postaje aktivna kada se baza napuni s 1.000 profila influencera. Riječ je o vrlo pogodnoj metodi za tvrtke jer kroz naše lijepo dizajnirano i funkcionalno sučelje s raznolikim opcijama filtriranja i sortiranja mogu u svakom trenutku imati uvid u profile

18


zanimljivih influencera.

2.5. Konkurencija 2.5.1. Popis glavnih konkrenata 1. Upfluence 2. NeoReach 3. Revfluence 4. Takumi 5. Dovetale

2.5.2. Opis glavnih konkurenata Kako je digitalni marketing tek u zadnjih nekoliko godina postao popularan, možemo reći da je trend oglašavanja putem influencera nešto sasvim novo, te smatramo da ima svijetlu budućnost. To je jedan od glavnih razloga zašto tržište platforme za influencere nije još iskorišteno, odnosno nema puno konkurenata. Glavni konkurenti su već postojeće platforme, od kojih skoro sve posluju na globalnom tržištu, ali su i dalje najviše fokusirane na tržište SAD-a. Naši glavni konkurenti su platforme Upfluence, NeoReach, Revfluence, Takumi, te Dovetale. U samoj Republici Hrvatskoj nemamo konkurenata sa sličnim projektom.

2.5.2.1. Konkurent 1- Upfluence

Upfluence je platforma za otkrivanje influencera na svim društvenim mrežama, uključujući Instagram, kao i blogosferu. Dolazi s relativno niskim troškovima u usporedbi s mnogim svojim konkurentima, dovodeći ga u područja malih i srednjih poduzeća. Unatoč tome, Upfluence može tražiti brojne velike klijente, uključujući Microsoft, PayPal i Ralph Lauren.

19


Iako je vrhunac Upfluence ponude nesumnjivo njihov softver za pretraživanje, softver može učiniti mnogo više nego samo lov na Influencere. Njihov softver omogućuje upravljanje preferiranim utjecajima, stvarajući popise.

Baza podataka Upfluence je izrazito velika.

Njegov algoritam indeksira više od 500 milijuna sadržaja sadržaja i analizira svaki komad radi

dosega

i

angažmana.

(izvor:

https://upfluence.com/

)

Slika 8. Upfluence logo

2.5.2.2. Konkurent 2- NeoReach

NeoReach pronalazi influencere pomoću sofisticiranog algoritma koji pretražuje društvenu mrežu za relevantne podatke. Kao rezultat toga, influenceri se ne prijavljuju sami za uslugu. No svatko tko je stvarno utjecajan vjerojatno će se pronaći kao jedan od 3 milijuna ljudi u NeoReachovoj

bazi

podataka.

Jedan od glavnih fokusa NeoReacha je pružanje opsežnog niza podataka. Mogu se tražiti postove koji se odnose na odabranu ključnu riječ, a NeoReach će pronaći influencere koji često imaju online razgovore o toj ključnoj riječi. Možete pročistiti svoje istraživanje na 20


širokom

rasponu

čimbenika,

uključujući

demografske

i

psihološke

značajke.

NeoReach uči iz korisničkih pretraživanja, pa što više korisnik koristiti platformu, to će bolje pronaći

prijedloge.

Nakon što se pronađu odgovarajući influenceri, možete koristiti alate za upravljanje NeoReach

kako

biste

lakše

upravljali

kampanjama.

NeoReach je razvio vlastiti način izračuna ROI-ja. Oni ga nazivaju Influencer Media Value (IMV), a cilj im je pokazati stvarnu vrijednost svojih utjecajnih marketinških kampanja. (izvor: https://neoreach.com/ )

Slika 9. NeoReach logo

2.5.2.3 Konkurent 3 - Revfluence

Revfluence pruža alate za sve faze marketinške kampanje influencera. To uključuje izradu kampanje, upravljanje životnim ciklusom kampanje, digitalnim terminskim tablicama, praćenje proizvoda, suradnju na sadržaju, veze s prodajnim vezama, izvedbenu proračunsku tablicu, analitiku kampanje i plaćanja. To je jedno od najopsežnijih dostupnih alata za upravljanje. Trenutno u svom sustavu imaju 500.000 ljudi koji vjeruju da su autentični influenceri u barem jednoj niši. Klijenti mogu tražiti utjecajne osobe koristeći širok spektar kriterija. Međutim, oni također pružaju značajku "Quickmatch" kao alternativni način za pronalaženje utjecaja.

21


Kada kampanja završi, Revfluence omogućuje dodavanje sadržaja visokih performansi na popis favorita, koje se mogu upotrijebiti za buduću referencu. Postoje i alati koji će vam omogućiti ponovno postavljanje sadržaja kampanje u plaćene oglase. (Izvor: https://www.revfluence.com/ )

Slika 10. Revfluence logo

2.5.2.4. Konkurent 4 - Takumi

Takumi je osnovan 2015. Godine, te im je cilj bio iskoristiti jaz na tržištu. Tvrtke su lako mogle pronaći i uspostaviti kontakt sa slavnim osobama. U to vrijeme, međutim, nije bilo mnogo alata koji bi pomogli tvrtkama da pronađu i stupaju u kontakt s mikro influencerima. Takumi je razvio impresivnu bazu korisnika, među tvrtkama poput Sony Music, Hilton, Procter

&

Gamble

i

BBC,

kao

svojim

klijentima.

Takumi je izgradio bazu podataka tisuća influencera koji su se uključili u platformu. Koristi ljudske provjere kako bi se osiguralo da svi u njihovoj bazi podataka pravi utjecaj i da poduzmu pravi angažman. Također se brinu da svaki influencer ispunjava minimalni rezultat kvalitete za sadržaj koji objavljuje. Takumi samo želi raditi s kreatorima sa stilom i vizijom. Oni također provjeravaju da influenceri utjecaji vjerojatno neće smetati bilo kojoj tvrtki s kojom rade. Primjerice, jedan od Takumijeva kriterija za odabir je da utjecaj nije "etički izazvan". Brand započinje kampanju definiranjem - odlučujući o svom cilju, vremenskom okviru, proračunu i drugim vitalnim pojedinostima. Takumi koristi svoj algoritam kako bi preporučio 22


najbolje influencere na posao. Korisnici influencere obavještavaju o novim kampanjama i mogu

navesti

jesu

li

zainteresirani

za

sudjelovanje.

Prikladni influenceri zatim stvoraju odgovarajući sadržaj za kampanju. Plaćaju se samo ako sadržaj zadovoljava smjernice. Sadržaj se izvodi prema vremenskoj liniji kampanje. (Izvor: https://takumi.com/ )

Slika 11. Takumi logo

2.5.2.5. Konkurent 5 - Dovetale Doveltale je još uvijek nova platforma za otkrivanje influencera, osnovana 2017. godine. Osnivači su bili su zabrinuti da je većina postojećih platformi zaokupljena velikim tvrtkama i bila

izvan

pristupačne

cijene

za

male

tvrtke.

Dovedale također uključuje značajku društvenog slušanja, koja pomaže identificirati utjecajne

osobe

koje

se

identificiraju

s

korisnikovim

konkurencijama.

Mogu se raditi dvije razine poticajnog pretraživanja. Standardno pretraživanje omogućuje pretraživanje Dovedale baze podataka za odgovarajuće utjecajere. Te napredno pretraživanje, koje

uključuje značajku prepoznavanja slike. Mogu se pretraživati slike i sadržajem i 23


estetskim - olakšavajući pronalaženje utjecaja koji odgovaraju korisnikovom stilu. ( Izvor: https://dovetale.com/ )

Slika 12. Dovetale logo

2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu Kao sličnosti sa konkurentima, naveli bi bazu podataka influencera, bez koje je jednostavno nemoguće raditi,

odnosno izgraditi platformu putem koje će tvrtke pronaći željenog

influencera. Uz to način marketinškog oglašavanja će nam biti sličan kao i konkurentima, koji se oglašavanju isključivo digitalnim medijima. Svakako ćemo se pokušati diferencirati, odnosno istaknuti ispred konkurenata na razne načine. Neke

od njih smo već naveli u poglavlju inovacije. Jedna od različitosti je

pretraživanje profila po globalnoj mapi. Kako bi tvrtka

lakše prepoznala, odnosno

segmentirala tržište (grad, kvart) na kojem se žele najviše reklamirati. Uz to imati ćemo i kvizove, te studije slučaja. Koje će tvrtci olakšati odabir najboljeg influencera, putem kojeg će plasirati svoj proizvod ili uslugu. Također, čest je slučaj kada se potrebno osloniti na kreativnost samog influencera kako bi marketinški sadržaj bio prenesen što vjerodostojnije i

24


u stilu samog influencera. Ovo je bitno kako ne bi došlo do gubitka autohtonosti, koja je jedna od ključnih prednosti influencer marketinga.

2.5.4. Konkurentska prednost projekta Za početak, na lokalnom tržištu RH imamo apsolutnu konkurentsku prednost upravo zbog toga što nastupamo kao prvi ponuđač ove usluge. Postoji nekoliko manjih i donekle sličnih rješenja koji tek zbog struganja podataka (eng. scraping) imaju minimalan domet na našem području. Svi oni uspjeli su uhvatiti tek manji broj naših stvarnih influencera te podatke prikazuju na nestrukturiran, vidljivo automatski generirani način. Nedostaju brojni podaci, a informacije su šture i irelevante. S druge strane, jasan je nedostatak motivacije influencera da redovito ažuriraju svoje profile na ovim kanalima upravo zato što su nezadovoljni ovim automatski dohvaćenim podacima. Također, mnogi od njih vjerojatno nisu niti svjesni da njihovi profili na spomenutim portalima niti im ikakvi zahtjevi za gaže stižu od njih. Očigledna je potreba da se uvede red među ove profile te da se dohvate svi relevantni influenceri na ovom području. Ovdje GlobeFluence može izgraditi lokalnu prednost kroz direktni kontakt s tim influencerima, a kasnije ima mogućnost širiti se kroz marketing baziran na stvarnim ljudskim pričama. Jednom kada se postigne određen interes na tržištu RH, potrebno je izgraditi i konkurentsku prednost na globalnom tržištu. Nju će biti moguće postići upravo iz razloga tehnološki suvremene platforme koja je u mnogočemu bolja od industrijskog prosjeka, pomno isplaniranog korisničkog iskustva (razvijanog testiranjem kroz godinu dana), svih inovacija opisanih u prošlom poglavlju te jedinstvenim “tonom” i stilom komunikacije prema potencijalnim korisnicima, kao i s time povezanim prodajnim taktikama.

25


3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL

3.1. Najvažniji poslovni partneri Važna napomena kod odabira partnera u ovom konkretnom slučaju jesu osobna poznanstva. U ovoj bootstrap fazi našeg startupa, GlobeFluence još uvijek nije zanimljiv većim investitorima, kao što je teško i pobuditi interes snažnih partnera samo na temelju prikaza gotovog proizvoda. Također, s obzirom da je projekt financiran vlastitim sredstvima, nismo spremni ponuditi veći udio u firmi dok se zaista ne uvjerimo u tržišni potencijal našeg proizvoda. Srećom, na osobnoj bazi poznajemo neke zanimljive i jake igrače na globalnom tržištu, s kojima su već dogovorene suradnje.

3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera 1. A & B One 2. Viral Nation 3. Basketball Network 4. CloserStill Media 5. XING

3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera

3.1.2.1. Poslovni partner 1- A & B One

Logičan partner za našu industriju u kojoj je ključno informacije plasirati na optimalna tržišta, uz savršen copywriting i multimedijalne sadržaje upravo je PR agencija. A&B One,

26


PR agencija iz Frankfurta, 2018. je godine rangirana kao 83. u Europi. To je agencija s kojom poslujemo već preko godinu dana te je iskazala interes da svoje poslovanje proširi na područje digitalnih influencera. Partnerstvo s ovom agencijom omogućit će nam da svim influencerima u svojoj bazi ponudimo bespaltne usluge PR konzultanstva (barem u ranoj fazi - kao sredstvo akvizicije interesantnih influencera). Također, ako gledamo u smjeru stjecanja velikih poduzeća kao potencijalnih klijenata (zadavatelja gaža), tada je bitno iza sebe imati ustanovu s dugim vjekom postojanja i snažnom reputacijom. Na ovaj način vođenje značajnih kampanja koje su ugovorene putem našeg portala može biti odrađeno u kombinaciji (ponekad neiskusnih) influencera te iskusne agencije (osnovane 1993. godine).

Slika 13. Logotip agencije A & B One

3.1.2.2. Poslovni partner 2 - Viral Nation

27


Slika 14. Inovativna fotografija koja prikazuje raznolikost influencera na Viral Nation-u

S Viral Nation-om još uvijek nemamo čvrst prijateljsko-poslovni odnos kao s ostalim nabrojanim partnerima, ali na tome radimo te smo uspjeli doći u kontakt s njima i pobuditi određen interest. Budući da je engagement Viral Nation-a čak 600.000.000 ljudi, to je više nego dovoljno da potvrde svoj status industrijskog leader-a. Isto tako, svakom potencijalnom influenceru na GlobeFluence-u možemo ponuditi direktno upoznavanje s timom iz Account Coordination & Talent Agency odjela u Viral Nation-u (odjel s kojima smo u kontaktu), što je više nego atraktivan prijedlog za svakoga tko želi što ranije i lakše uspjeti kao influencer. Viral Nation osim svoje platforme i stručnjaka za kampanje, svoj posao bazira upravo na upravljanju talentom, a ovdje se javlja idealan prostor za Globefluence - kao posrednika između manjih influencera i vodeće svjetske talent agencije u tom području. 3.1.2.3. Poslovni partner 3 - Basketball Network

28


Slika 15. Basketball Network

Dugogodišnji osobni prijatelji osnivača GlobeFluence-a su osnivači Facebook grupe Basketball Network. Sa svojih 800.000 FB follower-a predstavljaju 2. najjači medijski outlet u RH, a uz svoju stopu rasta, do sredine 2019. će postati broj 1 (i prestići 24sata - 1.2 miljuna FB follower-a). Basketball Network upravo je idealan partner za GlobeFluence iz nekoliko razloga. Prvenstveno, kao partnere imaju velik broj influencera u području košarke (na globalnoj razini) - od mladih talenata, trenera, drugih fan grupa, novinara do vlasnika klubova i organizatora regionalnih liga. Za početak su spremni ponuditi GlobeFluence kao komplentarnu platformu za sve svoje influencere, a u kasnijim fazama ponuditi i dozvole za vođenje kampanji njihovim influencerima (s obzirom da Basketball Network tu uslugu ne namjerava nuditi). Također, promocija s njihove strane za GlobeFluence znači instantno punjenje baze influencera, velik domet na društvenim mrežama te dobivanje određenog kredibiliteta kojega je često teško postići u ranim fazama razvoja. Također, sport je uvijek pozitivna aktivnost, kao i priča, te iz tog razloga za GlobeFluence želimo da se asocira s takvim stranicama koje promiču zdrav način života i sportski duh. Nije potrebno previše elaborirati da su čak i manje poznati košarkaši pravi influenceri upravo iz razloga što za njih ljudi smatraju da su više autohtoni od poznatijih igrača (koji imaju timove ljudi zadužene za njihove profile na društvenim mrežama).

29


3.1.2.4. Poslovni partner 4 - CloserStill Media

Slika 16. Logo tvrtke CloserStill Media

CloserStill media također je savršen partner za GlobeFluence jer pruža priliku mnogobrojnim interesantnim govornicima da svoje priče podjele s velikim masama ljudi. Riječ je o tvrtci iz Londona koja se bavi organizacijom konferencija - njih preko 20 na godišnjoj razini, s godišnjim prihodom od 40 milijuna funti. Imaju stopu rasta od 40% godišnje i primili su gotovo sve relevantne nagrade u svijetu konferencijskog poslovanja. S njima smo prijateljski odnos razvili na prošlogodišnjoj konferenciji AdTech: London, čiji su oni organizatori. Čak smo im uspješno prodali uslugu unaprjeđenja njihove mobilne aplikacije (što je obavila tvrtka iz RH - Q Software), a nakon toga smo ostali u kontaktu s njima gotovo na tjednoj razini. Ovo je nevjerojatna prilika za sve influencere na GlobeFluence-u da fizički sudjeluju na njihovim konferencijama kao govornici, za što će naravno biti pošteno kompenzirani. Svaki influencer traži prilike za povećanje svog socijalnog dosega, a gotovo od početka suvremenog poslovanja, konferencije su predstavljale okosnicu uspjeha mnogobrojnih poduzeća (u velikom broju industrija konferencije predstavljaju nezamjenjiv izvor poslovnih partnerstava i kupaca). Kao autoritet u svijetu konferencijskog poslovanja, CloserStill Media predstavlja iznimno snažnog partnera za GlobeFluence jer ga čini vrlo poželjnim u očima većine influencera koji prvi puta pristignu na naš portal. 30


3.1.2.5. Poslovni partner 5 - XING

Slika 17. XING logo

Posljednji veliki partner koji će biti opisan upravo je onaj daleko najsnažniji - karijerna društvena mreža XING. Osnovani su 2003. u Hamburgu te su danas osigurali svoje mjesto kao najsnažnija poslovna društvena mreža u DACH regiji (Njemačka, Austrija, Švicarska). Velika je sreća što s njima imamo blizak odnos, ustanovljen prošle godine, ponovo kroz suradnju u području razvoja software-a. XING namjerava u RH otvoriti veliki development centar (30-40 visoko kvalificiranih stručnjaka) te također ojačati svoje prisustvo na tržištu RH. Ovo je idealna prilika za GlobeFluence da doživi hard launch na najbolji mogući način, uz partnerstvo s toliko privlačnom kompanijom. Za početak je dogovor s XING-om da influencerima na GlobeFluence-u ponude čak 200 premium profila, bez ikakvog troška za prvu godinu korištenja. Inače, ova se vrsta profila naplaćuje 200 EUR mjesečno, a uključuje i besplatnih 50 EUR mjesečno na XING AdManager-u. Ova prilika višestruko je pogodna za sve naše influencere jer osim poslovnog kredibiliteta koji XING pruža svojim premium korisnicima, predstavlja priliku za utilizacijom dodatnog kanala za oglašavanje koji je još uvijek nedovoljno iskorišten, a predstavlja veliki potencijalni izvor popularnosti među ozbiljnom poslovnom publikom koja je u velikom porastu.

31


Slika 18. Broj korisnika XING-a: 2014-2017.

U 2018., XING je prešao 14 milijuna korisnika i učvrstio svoju poziciju srednjoeuropskog lidera u području poslovnih društvenih mreža - čak snažniji od LinkedIn-a za DACH regiju. U kasnijim fazama razvoja GlobeFluence-a, treba razmisliti i opciji akvizicije od strane XING-a s obzirom na to da su u fazi brzog rasta i akviziraju mnogobrojne zanimljive startupe.

3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela Vrijednost ovog poslovnog modela se očituje u stvaranju velike baze podataka, koja će pomoći poduzećima pronaći idealnog influencera preko kojeg će reklamirati svoj proizvod ili uslugu. Kroz ovaj model poslovanja u mogućnosti smo pružiti poduzeću široki spektar mogućnosti i olakšati im u pronalasku idealnog influencera. Povećanjem profita kroz dostupnost i vidljivost na području cijele države, pokušat ćemo se kasnije i proširiti na ostale 32


države europske unije i šire. Značajnijih troškova osim same izrade platforme i marketinga nema. Model e-poslovanja omogućava nam eliminiranje različitih troškove poput troška najma prostora za trgovine, troškove režija i slično. Marketinške aktivnosti vezane za eposlovanje također nam omogućuju širi spektar raznih načina pridobivanja novih kupaca te lakšem fokusirianju na segment tržišta naše ciljne skupine. Projekt je samoodrživ.

3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti Vodeća vizija oko ključnih aktivnosti za isporuku vrijednosti jest marketing baziran na ljudskim pričama. Riječ je o marketingu temeljenom na rastućoj, dramatičnoj promjeni načina povezivanja robnih marki i izgradnji lojalnih odnosa s klijentima. Taj je pristup snažniji nego što većina ljudi misli. Razvijen je izvan jednostavnog uključivanja priča u prodajni proces. Osim klasičnih marketinških i prodajnih aktivnosti, marketing temeljen na ljudskim pričama će biti ključna inovacija GlobeFluence-a u pogledu isporuke vrijednosti, tako da je riječ o jedinom kanalu vrijednom opisivanja za potrebe ovog rada. Četiri značajke pomažu u definiranju razlika između tradicionalnog i marketinka temeljenog na pričama: 1. dinamičnost, 2. dizajniran je za višestruke naratore, 3. Vizualno bogatstvo, 4. autentičan doživljaj. (Izvor: http://story-collaborative.com/what-is-story-based-marketing/)

33


34


Slika 19. Primjer profila na GlobeFluence-u: primjer marketinga baziranog na pričama

Na prethodnoj slici prikazan je šaljivi primjer profila na GlobeFluence-u kojega smo izradili za potrebe ovog rada. Služi samo kao ilustracija jednog primjera marketinga temeljenog na pričama, kako bi se pobliže prikazalo što pod tim pojmom podrazumijevamo. Kako je ranije opisano, na GlobeFluence-u nema tradicionalnih profila, već se influenceri predstavljaju u formi infografike. Na slici se nalazi stvarni layout i dizajn profila na GlobeFluence-u. U ovom slučaju, lažno kreirani profil Ivanke Trump sadrži neke od njenih (izmišljenih) podataka koji bi bili interesantni potencijalnim zadavateljima gaža. Ipak, nedostaju konkretne brojke o broju pratitelja po različitim društvenim mrežama - što bi valjalo popuniti kako bi ispunjenost profila došla do 100%. Kako će putem jQueryja biti automatiziran proces slanja mailova korisnicima naše platforme, ovo je jedan od dobrih okidača (eng. flag) koji pokreće slanje maila korisniku sa tekstom poput: “Vaš profil je tek na 75% popunjenosti. Kako bi lakše dobili novu gažu, pokažite sve što znate i nadopunite svoj profil do 100%.” (ovo je također primjer isporuke vrijednosti jer se pokazuje briga za korisnika i njegovu maksimalnu korist od korištenja GlobeFluence-a). Nakon što je profil influencera popunjen na razinu od 100%, sa zabavnim/informativnim sadržajem - spreman je za dijeljenje na društvenim mrežama.

35


Nakon što potencijalni novi korisnik naše platforme (influencer i/ili tvrtka) naiđe na ovaj profil (u ovom slučaju Ivanke Trump), velika je mogućnost da će ga sadržaj zainteresirati, a forma i dizajn privući do mjere da i sam poželi svoja znanja i postignuća podijeliti u ovoj formi. Nije nužno da svi dijele profile u ovoj formi (uniformiranoj GlobeFluence formi), već je također i bitno da GlobeFluence postane portal koji svoj marketing gradi na istinskim ljudskim pričama. Influenceri će biti potaknuti da se prezentiraju na što bolji način te da pišu kratke članke o sebi i svojim aktivnostima, a GlobeFluence će im zato s druge strane biti spreman ponuditi prostor da te sadržaje podjele. Također, što se tiče firmi: kada netko od primjerice marketinških zaposlenika tvrtke ugleda ovakav profil, mogao bi ga zainteresirati da angažira upravo tog influencera za gažu svoje tvrtke. Odmah ima brzi pregled aktivnosti influencera, kao i njegove cijene te sličnih podataka. Sve to zaposlenik može brzo podijeliti sa svojim kolegama iz marketinga, a kasnije i financija (ili sličnog odjela koji mora odobriti sredstva za tu kampanju).

3.4. Ključni resursi GlobeFluence (globefluence.com) je internetska stranica, točnije rečeno portal namijenjen u prvoj fazi hrvatskom tržištu, a istodobno izrađen na način da je skaliranje i širenje na globalno tržište moguće bez preinaka. Ovaj će korak uslijediti tek po uspješnom dokazivanju modela na domaćem tržištu. Za razliku od generičke internetske stranice, mogućnosti koje ga čine portalom su: opcija prijave i registracije, responzivnost, backend funkcionalnost, pohrana, obrada, interpretacija i prikaz informacija različitih formata, složena baza podataka s brojnim odobrenjima, prilagodba i personalizacija sadržaja pojedinim korisnicima, izrada osobnih profila, dinamičko punjenje sadržaja u stvarnom vremenu i slično. Brzu i neometanu distribuciju sadržaja omogućava Linux-ov dijeljeni hosting koji radi na principu da više internetskih stranica počiva na istom web serveru, što ga čini najekonomičnijom opcijom upravo zbog toga što se troškovi održavanja amortiziraju kroz više korisnika. Nadalje, riječ je o portalu s više od 20 zasebnih stranica, dok trendovi u izradi stranica namijenjenih 36


regularnim privatnim i poslovnim korisnicima vode ka izradi jednostraničnih internetskih stranica (npr. blog i portfelj stranice). Sve ove stranice povezane su hipervezama. Odvojena prijava za influencere s jedne strane i tvrtke s druge te na posljetku i nas kao administratore s treće strane, čini stranicu još složenijom gledano sa serverske strane. Komplementarne i također iznimno potrebne stavke ovog portala su naravno i aktivni profili na društvenim mrežama, SEO kampanja te Google AdSense i AdWords kampanje. Osim tehnoloških, iznimno su važni i ljudski resursi, koji će se u prvotnoj fazi svesti na Dominika i Adriana, suosnivače. Kao i kod svakog startupa, osnivači će obavljati sve poslove, od marketinga i prodaje do financija, jedino će računovodstvo biti outsource-ano.

3.5. Kategorije klijenata 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata 1. Daniel Wellington 2. Amazon 3. Poker Stars 4. Zara 5. L’Oreal

3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata Važno je za napomenuti, kako je popis naših potencijalnih klijenata iznimno velik. Iz razloga što se bilo koji proizvod ili usluga koju određena tvrtka nudi, može oglašavati preko influencera koje će pronaći na našoj platformi. Smatramo kako je ovaj oblik marketinga, nešto što će u budućnosti biti glavni trend na koji će se tvrtke fokusirati.

3.5.2.1. Klijent 1 - Daniel Wellington

37


Daniel Wellington danas je jedan od vodećih proizvođača satova. Švedski brand, koji je pokrenut 2011. godine, koristeći Influence marketing za pokretanje tvrtke od 15.000 dolara, izdvojila je 220 milijuna dolara prihoda u 2015. godini. Daniel Wellington je u početku iskoristio svoj proračun zapošljavajući tisuće influncera da promoviraju svoje satove na Instagramu. U normalnim okolnostima, ovo bi se vjerojatno pokazalo prilično skupim nastojanjima. Daniel Wellington nije dopustio da ih to obeshrabruje, već su se odlučili za ekonomičniju rutu. U zamjenu za jednostavan Instagram post, ponudili su influencerima besplatne satove i šifre kupona kako bi prošli svojim pratiteljima. Opseg rada bio je prilično malen

za

takvu

masovnu

kampanju.

Upotreba

njihovih

brandiranih

hashtag

#danielwellington potaknula je prisutnost robnih marki na društvenim medijima. (izvor: https://www.danielwellington.com/global/ )

Slika 20. Daniel Wellington logo

3.5.2.2. Klijent 2 - Amazon

Marketinški utjecaj tvrtke Amazon donekle se razlikuje od norme. Na primjer, robne marke obično plaćaju Influencere za objavljivanje o proizvodima koji se nalaze na platformi eCommerce,

no

Amazon

radi

drugačije,

potičući

same

influencere.

ECommerce div daje influencerima na YouTube, Twitter i Instagram način da zarade novac

38


od proizvoda koje tržište putem svojih sadržaja. Influenceri dobivaju vlastitu trgovinu i primaju

proviziju

na

svaku

kupnju

napravljenu

na

njihovoj

trgovini.

Ovom strategijom marketinga utjecajem Amazon pokreće više prodaje i plaća samo provizije za konverzije - a ne dodatni doseg i angažman. (izvor: https://www.amazon.com/ )

Slika 21. Amazon logo

3.5.2.3. Klijent 3 - Poker Stars

Poker Stars, najveća svjetska online poker kompanija, razvila je nekoliko uspješnih marketinških

kampanja

sa

influencerima.

Platforma obično surađuje s influencerima na Facebooku kako bi stvorio zanimljive videozapise koji sadrže elemente poker i na kraju predstavljaju njihov brand. Osim što je primjer upotrebe utjecajnog marketinga, strategija Poker Stars također pokazuje kako kombiniranje medija i influencera interaktivnog kontakta pomažu pri stvaranju najugodnijih

dodirnih

točaka

za

korisnike

i

marku.

Njihovi videozapisi vrlo su zanimljivi i vrlo relevantni te korisnicima platforme donose dodatnu vrijednost. Kao rezultat toga, milijuni ljudi pregledali su videozapise. (Izvor: https://www.pokerstars.com )

39


Slika 22. PokerStars logo

3.5.2.4. Klijent 4 - Zara

Trgovina odjeće Zara postala je jedna od najuspješnijih tvrtki u maloprodaji koje je u 2015. godini zaradila 2,3 milijarde dolara dobiti prema Fortune izvješću. To je dijelom zbog odluke branda da iskoristi svoju marketinšku kampanju društvenih medija uz pomoć influencera. Odlučili su raditi s vrhunskim Instagrammersima poznatim po tome što su usmjereni na modu. Zara je htjela istaknuti svoje najnovije proizvode pokazujući ih na način koji bi privukao njihovu ciljnu publiku. Njihovi natpisi na Instagramu obično nalikuju fotografijama s stranica modnog kataloga, koje ljudi mogu potražiti za ideje i savjete o trendovima u modnoj industriji. (Izvor: www.zara.com)

40


Slika 23. Zara logo

3.5.2.5. Klijent 5 - L’Oreal

L'Oréal Paris je 2017. godine stvorio je peteročlanu ekipu za uljepšavanje, sastavljenu od etnički raznolikih zvijezda YouTubea, a sada im otkriva nove proizvode koji dolaze na događaje poput pariškog modnog tjedna. Zajedno, kvintet Emily Canham, Kaushal Modha, Patricia Bright, Ruth Crilly i Victoria Magrath pomogli su brandu ljepote doći do nove publike na mreži i oblikovati razmišljanje tvrtke o tome kako svoje proizvode i poruku, sve uključiti. L'Oréal Paris smatra kako influenceri imaju drugačiju vrijednost jer su glas potrošača. Pomoći će im da razviju bolje kampanje, sadržaj i proizvode te dobe povratne informacije u tom procesu. Kroz njih mogu doći do zajednica koje prije nisu mogli dosegnuti. (Izvor: http://www.loreal.com/ )

41


Slika 24. L’Oreal logo

3.6. Upravljanje odnosima s klijentima Upravljanje odnosima s klijentima iznimno je bitan dio poslovanja svake tvrtke, pa tako i naše. Mišljenje kupca je najvažnije, a naša poslovna strategija se temelji na filozofiji „kupac je kralj“. Upravljanje odnosa s klijentima je usklađivanje poslovnih strategija, organizacijske strukture i kulture poduzeća, informacija o klijentima i informacijske tehnologije sa ciljem da se u svim kontaktima sa klijentima zadovolje njihove potrebe i ostvare poslovna korist i dobit. Ono se može shvatiti kao skup alata za upravljanje poslovanjem i odnosima sa klijentima, koji omogućava potpunu povezanost klijenata sa svim procesima. Neke od prednosti koje nam upravljanje odnosima sa klijentima nudi su fokusiranje na klijente, veća odgovornost, efikasnost, manji troškovi, suradnja, podaci, te poboljšano korisničko iskustvo. Kao prvo, fokusiranje na klijente. Upravljanje odnosima sa klijentima pruža potpun uvid u njihove želje i potrebe, sa svim informacijama i interakcijama na jednom mjestu. Fokus na klijenta omogućuje nam da izgradimo bazu zadovoljnih i lojalnih klijenata. Zatim, suradnja. Čak i u malim organizacijama, odnosi s klijentima su ponekad prekompleksni da bi ih samo jedna osoba mogla nadzirati. Upotreba odnosa sa klijentima na

42


bazi oblaka (cloud), jednog jedinstvenog sučelja kojem svi imaju pristup, omogućuje zaposlenicima da bolje surađuju, da u svakom trenutku znaju što klijentima treba, što vodi učinkovitijem upravljanju odnosima s njima. Isto tako, podaci su jako korisni, ali njihova prava vrijednost iskazuje se tek njihovom analizom i vizualnim alatima. Te za kraj, poboljšano korisničko iskustvo. Omogućuje tvrtkama da bolje upoznaju korisnike, da ih lakše i preciznije podijele te da identificiraju njihove prave potrebe. Na taj način mogu s njima komunicirati u pravim trenucima i o pravim stvarima, što dovodi do većeg zadovoljstva i boljih ocjena klijenata. Upravo upravljanje odnosima s klijentima može biti ono što će našoj platformi omogućiti da se izdigne iznad konkurenata. (izvor: https://www.salesforce.com/crm/what-is-crm/ )

3.7. Kanali poslovanja Već iz samog razloga što je naš projekt web platforma, kanali našeg poslovanja će biti isključivo putem Interneta, odnosno elektroničkog poslovanja. Kao što sama tehnologija napreduje iz dana u dan, te sve veći broj dućana, trgovina, robnih marki uz svoju fizičku poslovnicu imaju i web shop. Naš projekt se temelji na elektroničkom poslovanju, gdje se prvo na našoj platformi susretnu tvrtka koja traži influencera za određenu kampanju i sam influencer. Nakon toga cijeli danji postupak se isto odvija digitalno, oni se dogovore na koji način će kampanja pokušati doprijeti fokusirano tržište i nema potrebe za njihovo fizičko nalaženje. Isplata se isto tako obavlja putem elektroničkog bankarstva. Tako da je cijeli naš projekt produkt elektroničkog poslovanja.

43


3.8. Struktura troškova Strukturu troškova prikazali smo u tablici koja slijedi u nastavku. Troškovi su aproksimirani za stvarne uvjete

GODINE 1

2

3

4

1. MATERIJALNI TROŠKOVI (1.1)

20.500

0

0

0

1.1. Uredska oprema

20500

0

0

0

2. TROŠKOVI USLUGA (2.1+2.2+2.3) 3.880

5.680

5.680

5.680

2.1. Internet hosting 2.2. Domena 2.3. Serveri

720 1360 1800

720 1360 3600

720 1360 3600

720 1360 3600

94.200

94.200 94.200 94.200

3.1. Osiguranje 3.2. Marketing 3.3. Struja 3.4. Voda 3.5. PTT

1200 75000 6000 6000 6000

1200 75000 6000 6000 6000

1200 75000 6000 6000 6000

1200 75000 6000 6000 6000

4. DRŽAVNI NAMETI (4.1+4.2+4.3)

1.811

1.811

1.811

1.811

4.1. Članarina HGK 4.2. Porez na tvrtku 6.3. Članarina TZ Grada Zagreba 4.3. Doprinos za općekorisnu funkciju šuma

504 600 561 146

504 600 730 190

504 600 948 246

504 600 1233 320

5. BRUTO PLAĆE (4.1+4.2)

72.000

120.000 168.000 216.000

5.1. Neto plaće 5.2. Prirez i doprinos

72000

120000 0

3.

NEMATERIJALNI

TROŠKOVI

(3.1+3.2+3.3)

6. UKUPNI TROŠKOVI (1+2+3+4)

168000 0

216000 0

0 190.580 219.880 267.880 315880

Slika 25. Struktura troškova za razdoblje od 4 godine

44


3.9. Modeli stvaranja prihoda 3.9.1 Popis modela stvaranja prihoda Model stvaranja prihoda 1 - Prodaja oglasa (gaža) Model stvaranja prihoda 2 - Prodaja baze influencera Model stvaranja prihoda 3 - Kontekstualno oglašavanje Model stvaranja prihoda 4 - Prodaja usluge povećanja dosega Model stvaranja prihoda 5 - Banner reklame Model stvaranja prihoda 6 - Studije slučaja

3.9.2. Opis svakog pojedinog modela Svi modeli stvaranja prihoda zapisani su na slikama u nastavku te su uz svaku kategoriju ponuđene aproksimirane vrijednosti - pretpostavljena prodaja usluga o kojima se radi. Cijene su izražene u HRK.

3.9.2.1. Model stvaranja prihoda 1 - Prodaja oglasa (gaža)

Bitno je napomenuti kako na GlobeFluence-u razlikujemo 4 vrste oglasa: text, standard, prime i exclusive. Cijene variraju prema vrsti oglasa, kao i prema broju dana koliko će oglas biti aktivan te finalno i o broju potrebnih influencera za pojedinu gažu. Sve kombinacije cijena vidljive su na slikama u nastavku.

45


46


Slika 26. Kombinacije cijena u ovisnosti od varijabli: vrsta oglasa, broj potrebnih influencera za gaĹžu, trajanje oglasa

Aproksimirane vrijednosti potencijalne prodaje prikazane su u nastavku: 47


Slika 27. Prihodi od prodaje oglasa za gaĹže

3.9.2.2. Model stvaranja prihoda 2 - Prodaja baze influencera

Baza influencera, kao zasebna usluga opisana u prethodnom djelu ovog rada te kao usluga koja se odvojeno naplaćuje, predstavlja drugi model stvaranja prihoda na GlobeFluence-u. Aproksimirana vrijednost prihoda od prodaje baze influencera za naredne 4 godine nalazi se u tablici u nastavku:

48


Slika 28. Prihodi od prodaje Baze influencera

3.9.2.3. Model stvaranja prihoda 3 - Kontekstualno oglašavanje

Kontekstualno oglašavanje je oblik internetskog marketinga koji omogućava da se oglasi naručitelja dobro usmjere na one web stranice i to sa onim web sadržajem koji najviše odgovara oglašivaću kao zakupniku oglasnog prostora. Dobro usmjeravanje se postiže odabirom fraza ili riječi koje se zovu "ključne riječi" (engl. keywords) kojima se teži što boljem -

opisivanju: ciljanih

-

proizvoda ciljane

i publike

usluga, i

- ciljanih web stranica. (Izvor: https://www.marketing-odjel.com/kontekstualno_oglasavanje) U slučaju GlobeFluence-a, s obzirom na to da je Blog jedna od stranica unutar portala te je svakako područje u koje namjeravamo uložiti značajne napore (upravo zbog važnosti organskog dosega sadržaja, naspram onom plaćenom), primat ćemo relevantne članke koje influenceri pišu i plasirati ih unutar Blog page-a, kao i na društvenim mrežama. Facebook instant articles izvrsno su područje za zaradu jer ih čitatelji preferiraju zbog brzog učitavanja, a oglašivači zbog toga što se na jedan članak može plasirati čak 2-4 reklame. Planiramo dobro iskoristiti ovaj resurs, poticati naše influencere da stvaraju kvalitetan sadržaj (dobar tekst + multimedijalni sadržaj), a od toga i zaraditi. Nakon što je stvoren kvalitetan sadržaj i pohranjen na GlobeFluence Blogu, spreman je za ciljano plasiranje sadržaja odgovarajućoj publici. Pritome će poslužiti Facebook-ov alat za ciljanje prema ponašanju korisnika (eng. Behavior Targeting) do kojega se dolazi na način:

Home > Ads Manager (left sidebar) > Audience Insights (left sidebar) > Create New

(top) Advanced (left sidebar) > Behaviors (from dropdown)

(Izvor: https://blog.tryadhawk.com/facebook-ads/4-of-the-best-facebook-ad-tools/)

49


Cijene za kontekstualno oglašavanje prikazane su u tablici u nastavku.

Slika 29. Cijene za kontekstualno oglašavanje

Aproksimirani prihodi od prodaje usluge kontekstualnog oglašavaja prikazazni su u tablici u nastavku.

Slika 30. Prihodi od prodaje usluge kontekstualnog oglašavanja

Naplata prikaza kontekstualnih oglasa se u pravilu izračunava na temelju broja "klikova mišem" na oglas (PPC, eng. Pay-Per-Click), a NE samo na temelju broja prikazivanja oglasa (broj impresija - CPM, engl. Cost Per iMpression ili PPV, engl. Pay Per View). Dakle, samo oglas koji je doslovno odveo nekoga na naručiteljev web je naplaćen.

50


3.9.2.4. Model stvaranja prihoda 4 - Prodaja usluge povećanja dosega

Riječ je o vrlo jednostavnoj usluzi, koja je usprkos tome uvijek aktualna i efektivna. Povećanje dosega jednostavno je snažnije plasiranje (eng. boost) određenog sadržaja prema ciljanim skupinama. Ta usluga na gotovo svim kanalima (a na svim popularnim društvenim mrežama) zahtjeva plaćanje. Ova se usluga nadovezuje na onu prethodnu - kontekstualno oglašavanje. Jednom kada je sadržaj objavljen na GlobeFluence društvenom profilu, on može doseći tek određenu publiku, ovisno o Facebook-ovom, LinkedIn-ovom ili sličnom algoritmu za plasiranje poruka i sadržaja. Ali, uz kupnju usluge povećanja dosega, influencer ili tvrtka (zadavatelj gaža) može biti sigurna da će njihov sadržaj stići na veći broj primatelja (s preciznošću od 100%). Pritom je naravno moguće točno odrediti demografski profil ljudi koji će biti zahvaćeni ovom kampanjom. Cijene za uslugu kontekstualnog oglašavanja prikazane su u nastavku:

Slika 31. Cijene za uslugu povećanja dosega

Boostanje objavu može pomoći da ju više ljudi vidi, dijeli i komentira. Boostani postovi također su način dohvaćanja novih ljudi koji su vjerojatno zainteresirani za taj sadržaj, ali trenutačno ne prate određenu stranicu na Facebooku. Boostani post može sadržavati gumb poziva na radnju kako bi korisnik mogao privući ljude da poduzmu radnje do kojih mu je stalo, kao što je rezervacija termina, prijava za newsletter, kontakt s tvrtkom i slično.

51


Procijenjeni prihodi od prodaje usluge povećanja dosega za iduće 4 godine prikazani su u tablici u nastavku.

Slika 32. Prihodi od prodaje usluga povećanja dosega

3.9.2.5. Model stvaranja prihoda 5 - Banner reklame

Klasičan model monetizacije internetskog prostora (osobito onog vrlo posjećenog) jesu banner reklame. Određene su veličine bannera, kao i cijena za 1.000 prikazivanja - CPM (eng. cost per mille), sve je vidljivo na slikama u nastavku.

Slika 33. Cijene desktop bannera

Aproksimirani prihodi od prodaje usluga desktop oglašavanja putem bannera prikazazni su u tablici u nastavku

52


Slika 34. Prihodi od prodaje desktop bannera

3.9.2.6. Model stvaranja prihoda 6 - Studije slučaja

Biti zadavatelj studije slučaja izvrsna je prilika za svaku tvrtku koja namjerava objaviti gažu na GlobeFluence-u, da ispita situaciju među influencerima. Može na taj način provjeriti njihovu motivaciju, kao i kreativne ideje ili čak čitave kampanje za oglošavanje određenog proizvoda ili usluge. Studija slučaja objavljena je na naslovnoj stranici GlobeFluence-a, kao i na svim društvenim mrežama. Odgovori na studiju slučaja predaju se u obliku tekstualnog odgovora, obogaćenog multimedijalnim sadržajima. Zadavanje studije slučaja koja je aktivna mjesec dana stoji 2.000kn, to je jedini model naplate ove usluge. Aproksimacija prihoda od prodaje usluge zadavanja studije slučaja za iduće 4 godine prikazana je u tablici u nastavku.

Slika 35. Prihodi od prodaje usluge zadavanja studije slučaja

4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE 4.1. Mobilne tehnologije 4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Važnost mobilnog elektroničkog poslovanja nije potrebno suviše opisivati, za primjer će samo biti relevantna informacija o globalnom broju korisnika pametnih telefona.

53


Slika 36. Broj globalnih korisnika pametnih telefona

Vidljivo je kako je 2018. broj korisnika pametnih telefona prešao 2.5 milijarde. GlobeFluence će naravno biti prisutan na mobilnim uređajima kao potpuno responzivna web stranica. U nastavku će biti pojašnjeni razlozi za odabir ove opcije, kao i načini maksimalne utilizacije mobilnog prostora.

4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Kako je spomenuto u prijašnjem poglavlju, GlobeFluence će na mobilnim telefonima biti prisutan kao responzivna web aplikacija, a ne kao nativna mobilna aplikacija. Mnogobrojni su razlozi za ovakav pristup. Najprije, riječ je o cijeni. Razvoj nativnih iOS i Android aplikacija iznimno je skup jer je za takav pothvat potrebno angažirati tri različite skupine programera (ili pronaći rijetke talente koji su stručni u svim ovim područjima razvoja aplikacija - takvi stručnjaci naplaćuju od 60 100+ EUR po satu). Jedna bi skupina razvijala web aplikaciju (HTML, CSS, JavaScript, PHP/Java/Ruby on Rails/C# i sl.), dok bi druga bila zadužena za iOS aplikaciju (ObjectiveC/Swift/C/C++/XCode i sl.), a treća za razvoj Android aplikacije (Java/Kotlin/C/C+ +/Android Studio i sl.)

54


Osim cijene, činjenica je da barem u početnom razdoblju, ovakva mobilna aplikacija korisnicima neće biti dovoljno zanimljiva da bude vrijedna preuzimanja i zadržavanja na mobitelu. Iz ovih, a i dodatnih manjih razloga, GlobeFluence se razvija u Node.js tehnologiji kao respozivna web aplikacija. Node.js je open-source, cross-platform JavaScript run-time okruženje koje izvršava JavaScript na strani poslužitelja. Node.js predstavlja paradigmu "JavaScript svugdje", ujedinjujući razvoj web aplikacija oko jednog programskog jezika, a ne različitim jezicima za strani

poslužitelja

i

klijentske

skripte.

(izvor:

https://nodejs.org/en/)

Mobilna će verzija web aplikacije imati sve funkcionalnosti kao i desktop web aplikacija. Naravno, te će funkcionalnosti morati biti na određenim mjestima modificirane, kako bi se njima korisnici mogli služiti na oprtimalan način, uz savršeno korisničko iskustvo. Kompletna funkcionalnost mobilne verzije GlobeFluence-a objašnjena je u nastavku.

4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije Responzivni i potpuno funkcionalna mobilna verzija GlobeFluence web aplikacija, imat će sljedeće ključne funkcionalnosti: 1. Prijava/Registracija: Moguće se prijaviti/registrirati u dva modula: a) influencer, b) tvrtka. Oba načina će biti grafički prikazana u nastavku, a bitno je ovdje napomenuti tek nekoliko stvari. Najprije, prijava za tvrtku ozbiljnija je i zahtjeva popunjavanje većeg broja obaveznih polja, kao što je primjerice OIB i slično. Također, profili influencera s jedne strane, razlikuju se od profila tvrtki s druge strane. Nadalje, funkcionalnosti ponuđene jednom i drugom tipu profila potpuno su drugačije.

55


2. Registracija kao tvrtka Tvrtka za razliku od influencera ima funkcionalnosti kao što je korištenje GlobeFluence CRM-a za praćenje prijava influencera na njihove gaže, ocjenjivanje kandidata i vođenja bilješki. Nadalje, tvrtke na svojim profilima mogu imati brošure (u PDF-u) koje je moguće preuzeti, a također mogu koristiti multimedijalne sadržaje (za razliku od influencera koji koriste infografike da opišu svoje aktivnosti). 3. Registracija kao influencer Influenceri pretražuju sasvim drugačije stvari od tvrtki, njih zanima koje tvrtke nude kakve gaže. Također, ideja im je koristiti GlobeFluence kao platformu za osobnu promociju, koristiti resurse koji se nude, a također i vidjeti tko je njihova konkurencija. Idealan scenarij korištenja (eng. Use case) je da kreira impresivan profil, objavi nekoliko članaka o sebi i svojim aktivnostima te na poslijetku putem GlobeFluence-a pronađe kvalitetnu gažu. 4. Pretraživanje gaža - list view S lijeve strane ekrana nalaze se tekstualni podaci o gažama i tvrtkama koje ih zadaju, kao i opcionalno iskazane novčane kompenzacije za angažmane. Klikom na oglas, influencera će se dovesti na profil tvrtke, gdje će moći vidjeti sve pojedinosti o tvrtci, kao i o aktivnim gažama te tvrtke. 5. Pretraživanje gaža - map view Nasuprot tekstualnih objašnjenja, dakle s desne strane, influenceri mogu vidjeti točno lokacijsko pozicioniranje tvrtke koja zadaje gažu. To je korisno iz raloga što najprije mogu vidjeti točno koja je lokacija tvrtke te u istom trenutku procijeniti imaju li u toj regiji ikakav domet. Idealno bi bilo primjerice za dalmatinskog influencera da pronađe lokalnu dalmatinsku tvrtku jer tamo vjerojatno ima najviše pratitelja (a moguće je da je ta lokacija

56


najveće popularnosti influencera na nekom sasvim drugom području, tako da će influencer svoju potragu započeti tamo).

6. Pretraživanje tvrtki Odvojena funkcionalnost je i samo pretraživanje tvrtki, što influenceru može biti korisno u situaciji kada ima preferirani brend za kojega zna da ga može kvalitetno oglasiti, da svoju pretragu započne na taj način. Influencer brzo može saznati točno koje tvrtke imaju profile na GlobeFluence-u, kao i koje imaju trenutno aktivne oglase za gaže. Ovaj pogled predstavlja svojevrsni GlobeFluence telefonski imenik, gdje influencer može pretpostaviti da ako tvrtka ima izrađen GlobeFluence profil, da ulaže u ovu vrstu marketinga te joj se može direktno obratiti. 7. Moje prijave Ovaj pogled omogućava influenceru da vidi na koje se sve gaže prijavio, te kako stoji s tim prijavama. Riječ je o iznimno važnoj funkcionalnosti za sve korisnike koji se paralelno prijavljuju na velik broj natječaja kako bi povećali svoje šanse za osiguravanjem angažmana. 8. Spremljene gaže Relativno slična funkcionalnost kao i prethodno opisana “Moje prijave”, s određenom razlikom koja prati ponešto drugačiji misaoni proces. U ovaj će prozor influencer spremiti prilike koje smatra interesantnima te za prijavu na ove gaže treba određeno vrijeme da se pripremi i strukturirano odgovori na postavljena pitanja te doradi životopis i druge pojedinosti o sebi. Dakle, na ove gaže se ne prijavljuje impulzivno kao što je mogućnost s prethodnim primjerom, već temeljito i ciljano. 9. Studije slučaja

57


Radi se o izložbenom prostoru gdje se nalaze sve aktualne studije slučaja. Prikazane kao kućice, studije slučaja stoje na raspolaganju svim influencerima. Kada influencer pronađe studiju slučaja koja ga zanima, može u tu kućicu predati svoj odgovor u pdf ili multimedijalnom formatu. 10. Novosti Novosti (ili Blog) su područje u kojem su objavljene sve priče influencera i tvrtki, posložene hijerarhijski, od najnovijih do najstarijih objava. Ipak, uz plaćanje, objave je moguće pogurati (eng. boost) kako bi su zauzele važnije mjesto u ovom prozoru. Ovdje se također aktualizira ranije opisano kontekstualno oglašavanje.

4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti 1. Prijava/Registracija

Slika 37. Prijava/Registracija

58


2. Registracija kao tvrtka

59


Slika 38. Prijava tvrtke na GlobeFluence

Izgled popunjenog profila tvrtke:

60


Slika 39. Popunjeni profil tvrtke

3. Registracija kao influencer

61


62


Slika 40. Prijava influencera na GlobeFluence

Izgled popunjenog profila:

63


64


Slika 41. Izgled popunjenog profila influencera

4. PretraĹživanje gaĹža - list view 65


Slika 42. Pretraživanje gaža - list view

-

Klikom na “pin” ikonu u donjem lijevom kutu ulazi se u map view Klikom na gažu ona postane svijetlo plava, kako je vidljivo na slici iznad Dok niti jedna gaža nije označena, sve gaže imaju bijelu pozadinu

5. Pretraživanje gaža - map view

66


Slika 43. Pretraživanje gaža - map view

6. Pretraživanje tvrtki

67


Slika 44. PretraĹživanje tvrtki

7. Moje prijave

68


Slika 45. Moje prijave

8. Spremljene gaže

Slika 46. Spremljene gaže

9. Studije slučaja

69


Slika 47. Studije slučaja

-

Na slici je vidljiva lista studija slučaja Na prvi pogled vidljivi su podaci o: naslovu studije slučaja, tvrtci koja zadaje gažu,

-

kratak opis studije slučaja Klikom na određenu studiju slučaja mogu se vidjeti svi dokumenti koje je tvrtka priložila uz tu studiju slučaja, kao i detaljniji opis

Predavanje odgovora na studiju slučaja

70


Slika 48. Predaja odgovora na studiju slučaja

10. Novosti

Slika 49. Prikaz ekrana s novostima

4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja Mobilno oglašavanje dodatak je na desktop banner oglašavanje, ranije opisanog izvora

71


prihoda na GlobeFluence-u. U nastavku su prikazane cijene za Mobile bannere.

Slika 50. Cijene mobile bannera

Aproksimirani prihodi od prodaje usluge Mobile banner oglašavanja za iduće 4 godine prikazani su u tablici u nastavku.

Slika 51. Aproksimirani prihodi od prodaje usluge Mobile banner oglašavanja

Radi se o potencijalno važnom izvoru prihoda na GlobeFluence-u upravo zbog važnosti mobilnih platformi kao prostora za konzumaciju sadržaja. U prvoj fazi će se kampanje održavati manualno (moramo sami brojati CPM), dok će kasnije, ako se ovo pokaže kao značajan izvor prihoda, u GlobeFluence biti ugrađen odvojeni CRM za upravljanje oglašavačkim uslugama.

4.2. Društvene mreže

72


4.2.1. Facebook profil projekta

Slika 52. Profil na Facebook-u

Na slici je prikazan poÄ?etni zaslon Facebook stranice Globefluence

4.2.2. LinkedIn profil autora projekta

73


74


Slika 53. Profil Adrian Petković Keindl na LinkedIn-u

75


Slika 54. Profil Dominik Zeljko na LinkedIn-u

76


4.2.3. Twitter profil projekta

Slika 55. Profil na Twitter-u

(Izvor: https://twitter.com/globefluence ) Na gornjem prikazu Twitter vidimo poÄ?etni zaslon Twitter stranice Globefluence.

77


4.2.4. Instagram profil projekta

Slika 56. Profil na Instagramu-u

(Izvor: https://www.instagram.com/globefluence/ ) Na ekranskom prikazu Instagram vidimo poÄ?etni zaslon Instagram stranice Globefluence

4.2.5. Snapchat profil projekta

78


Slika 57. Prikaz Snapchat profila

(Izvor: https://www.snapchat.com/add/globefluence ) Na ekranskom prikazu vidimo Snapchat code stranice Globefluence.

4.3. Računarstvo u oblaku Ideja računarstva u oblaku se zasniva na tome da svi podaci koji su prijeko potrebni korisniku, bilo da su to aplikacije, dokumenti ili nešto drugo, budu dostupni u svakom trenutku, uz jedini uvijet – prisustvo Internet mreže. Dakle, oblak je usluga dostavljanja servisa, umjesto samog proizvoda. (izvor: https://oneworldplatform.net/sta-je-cloud-computing-ili-racunarstvo-u-oblaku/) GlobeFluence će koristiti inačicu računarstva u oblaku koja se naziva privatni oblak (eng. Private Cloud), koji predstavlja infrastrukturu namjenjena za samo jednu organizaciju, bilo da se njom upravlja iznutra ili izvana od strane treće osobe). Tu se prvenstveno misli na rad servera, koji će ići preko AWS-a (eng. Amazon Web Services). To je podružnica tvrtke Amazon.com koja pruža platforme za obradu oblaka na 79


zahtjev na pojedinca ili tvrtke. Te se usluge naplaćuju na temelju pretplate. Tehnologija omogućava pretplatnicima da na raspolaganju imaju punopravni virtualni skup računala, dostupnih u svakom trenutku, putem Interneta. Prvenstvena prednost AWS-a je njegova skalabilnost, dakle plaćanje samo za korištenje onih serverskih resursa koji su GlobeFluenceu potrebni (ovisi o broju korisnika). Taj princip plaćanja objašnjen je slikom u nastavku.

Slika 58. Princip plaćanja AWS-a

4.4. Veliki podaci (Big data)

Slično kao i kod područja umjetne inteligencije, nažalost, osnivači GlobeFluence-a Dominik i Adrian nemaju dovoljno znanja za manipulaciju nad velikim količinama nestrukturiranih podataka. Također, za početnu fazu razvoja GlobeFluence-a, nećemo ulagati u ovo područje zbog toga što su nam sredstva vezana uz primarna područja koja moramo najprije pokriti. Ipak, svjesni smo važnosti ovog područja znanosti te ćemo sami posložiti sve baze podataka na strukturiran i uredan način, štiti podatke u skladu sa smjernicama GDPR-a i slično, a sve to će nam omogućiti da u kasnijim fazama razvoja GlobeFluence-a investiramo novac i vrijeme u naprednu manipulaciju nad podacima (koji će za to biti spremni). Big Data tehnologija služi za prikupljanje, obradu i analizu velike količine podataka, koji su opsegom, kompleksnošću i brzinom dolaska veliki. Uz strukturirane, djelomično strukturirane i nestrukturirane podatke, poduzeća osim s velikom količinom podataka imaju

80


problema i s njihovom raznolikošću. Podaci se generiraju velikom brzinom i sakupljaju u različitim intervalima što ih čini vrijednima, ali ujedno i kompliciranim za analizu. (izvor: http://www.inteligencija.com/tehnologije/big-data-tehnologija/) Potencijalna primjena Big data tehnologije u slučaju GlobeFluence-a bila bi u sferi upakiravanja profila influencera koji prema velikom skupu značajki idealno odgovara kampanji određene tvrtke te sugeriranje tog influencera direktno klijentu. Ovu bi se uslugu moglo vrlo vješto monetizirati jer u tom scenariju tvrtka bez ikakve muke i istraživanja može otkriti sve optimalne influencere za svoju kampanju. To im štedi vrijeme i novac te također predstavlja kompetitivnu prednost nad konkurencijom.

4.5. Senzori i Internet stvari (IoT) GlobeFluence razmatra korištenja IoT tehnologije u sljedećim područjima: 1. Fizička sigurnost - internetski protokol koji otkriva aktivnost u ograničenim područjima. 2. Sigurnost na radu (ako preraste u tvrtku s više zaposlenika): čuvanje sigurnosti podatkovnih centara, gdje se internetska oprema koristi za provjeru otkrivanja tekućine u tehnološkim objektima, skladištima i sličnim područjima 3. Kontrola štetočina i sličnih nametnika - potencijalno se ovdje mogu dogoditi značajne materijalne štete pa je ideja senzorima se od toga zaštititi 4. Osiguranje: Umjesto plaćanja premije na skupine čimbenika rizika, poput dobi ili iskustva u vožnji, IoT bi mogao GlobeFluence-u ponuditi politike osiguranja skrojene po našoj mjeri. U ovom scenariju ne bismo se morali osigurati od scenarija za koje je sigurno da neće nastupiti, što predstavlja značajnu uštedu.

81


Slika 59. Područja primjene IoT tehnologije u sferi osiguranja

4.6. 3D printeri Područje 3D printera čak ima zanimljivu potencijalnu poveznicu s aktivnostima GlobeFluence-a. Kako se puno naglašavalo u ovom radu, velika razlikovna prednost GlobeFluence-a pred konkurecijom jesu profili u formi infografika. Ovdje bi 3D printeri poslužili kao zanimljivo sredstvo za prikazivanje takvih profila u materijalnom svijetu. Svakako, cilj je privući nove korisnike na GlobeFluence kroz ove 3D modele influencera, dakle njih promatramo kao svojevrsni poziv na akciju. S ovakvim predivno izrađenim modelima, GlobeFluence bi mogao nagraditi primjerice 100 najuspješnijih influencera na našem portalu nakon prve godine postojanja. Ponovo koristimo suvremenu tehnologiju za marketinške svrhe.

82


Slika 60. 3D model influencera

4.7. Robotika Robotiku će GlobeFluence eventualno iskoristiti za područje marketinga. Nikako nije riječ o industriji koja direktno ima veze s aktivnostima GlobeFluence-a (barem u sadašnjem trenutku u vremenu). Ipak, iznimno zanimljive marketinške mogućnosti koje pružaju suvremeni roboti, predstvaljaju područje vrijedno istraživanja. Izvrstan su primjer Zimkse Olimpijske igre 2018., gdje su tvrtke koje se bave robotikom predstavile svoje skijaške robote koji su se čak i međusobno natjecali. Kako je ranije spomenuto uz primjer partnerstva sa stranicom Basketball Network, snažno želimo povezati GlobeFluence sa sportom i zdravim načinom življenja. Zbog toga bi GlobeFluence-u bilo zanimljivo u kasnijim fazama razvoja sponzorirati određenog sportskog robota ove vrste. Nije nužno da to bude skijaški robot, možda upravo bude jedan vezan uz košarku, što bi predstavljalo smisleno strateško ulaganje u tom smjeru.

83


Slika 61. Primjer robota za marketinške svrhe

4.8. Dronovi Dronovi su bespilotne letjelice koji lete pomoću nekoliko (najčešće četiri) rotirajuća propelera, kojima se upravlja sa zemlje. U početku su dronovi bili isključivo namijenjeni u vojne svrhe, ali s vremenom su razvijene njegove komercijalne inačice. Dronovi se već danas koriste u brojne komercijalne i nekomercijalne svrhe. Kao što su mediji (filmovi, televizija, novinarstvo, snimanje iz zraka), zaštita i spašavanje (požarišta, poplave, interventne situacije), nadzor ugroženih životinjskih vrsta, nekretnine (poglavito u svrhu reklame i prodaje), rudarstvo, arheologija, zaštita prirodnih parkova i prirodnih životinjskih staništa, borba protiv krivolova (kopno i more), znanstvena istraživanja, primarna zaštita (dostava lijekova i medicinske opreme), marketing i reklame, kritična infrastruktura (ceste, industrija, energetski sektor – nadzor energetske infrastrukture), poljoprivreda (stanje usjeva, oprašivanje), građevinska industrija (mapiranje i nadzor), industrija osiguranja (utvrđivanje činjenica u vezi s nastupom osiguranog rizika) i sl.

84


(Izvor: https://bib.irb.hr/datoteka/862331.41._Uporaba_dronova_u_komercijalne_svrhe.pdf )

Slika 62. Dron

U našem projektu koristit ćemo dronove za marketing, odnosno reklame, gdje ćemo na dron zavezati zastavu sa našim logom, te će taj dron letjeti u blizini poslovnih zona, gdje tvrtke imaju sjedišta, zatim po glavnim trgovima, gdje je velika frekvencija ljudi. Poduzeća koja prodaju dronove su sigurno jedan od naših klijenata. Putem naše platforme, mogu doći do jako velikog broja ljudi, koji će vidjeti njihovu reklamu i neki će se vjerojatno odlučiti i na kupnju. Tim kompanijama je ovo sigurno jedan od puno modernijih, ekonomičnijih načina marketinga, nego primjerice Jumbo plakati, koje mogu vidjeti samo osobe koje prolaze pored njih.

4.9. Virtualna i proširena stvarnost Virtualna stvarnost (AR) je novi medij pomoću kojeg se korisnicima mogu pružiti zanimljiva i nezaboravna iskustva. Vizualna, slušna i taktilna osjetila se mogu iskoristiti za obogaćivanje percepcije korisnika u potpuno virtualnom okruženju. Dok je proširena stvarnost (AR) je moćan alat za vizualizacije u realnom vremenu koji može proširiti naš pogled stvarnog svijeta s računalno generiranim osjetilnim podražajima (zvuk, video, grafika, GPS podaci). 85


Proširena stvarnost tako uvodi komponente digitalnog unutar percepcije stvarnog svijeta. Sudionik može gledati kroz dva malena monitora (po jedan za svako oko). Senzori detektiraju kretanje glave ili položaj tijela, što uzrokuje promjenu virtualnog promatranja položaja. Sudionik može unositi podatke rukavicama (eng. datagloves). Te rukavice su opremljene senzorima, koji omogućuju korisniku podići ili pomaknuti virtualni objekti u simuliranoj okolini. Tehnologija je još u razvoju, ali se očekuje da će imati široku primjenu. Osim zabave i igara, ova tehnologija ima i nekolicinu praktičnih upotreba. Može se koristiti za istraživanje nedostupnih lokacija na Zemlji – primjerice, u kombinaciji s Google StreetViewom moći ćete virtualno posjetiti koje god mjesto vam padne na pamet. Već se koristi u arhitekturi kako bi se isprobao neki projekt prije same gradnje. U medicini se koristi za učenje mladih doktora, u smislu virtualne operacije. Koristi se kao terapija za liječenje kognitivnih poremećaja ponašanja – fobija, pa čak i PTSP-a. (Izvor: http://www.ictbusiness.info )

Slika 63. Prikaz korištenja VR tehnologije

86


Što se tiče korištenja tehnologije virtualne i proširene stvarnosti, najveću korist će u našem projektu imati tvrtke koje se bave prodajom VR tehnologije, kao što su posebne naočale, rukavice. Putem naše platforme, mogu doći do jako velikog broja ljudi, koji će vidjeti njihovu reklamu i neki će se vjerojatno odlučiti i na kupnju. Tim tvrtkama je ovo sigurno jedan od puno modernijih, ekonomičnijih načina marketinga, nego primjerice Jumbo plakati, koje mogu vidjeti samo osobe koje prolaze pored njih. Pogotovo iz razloga što je ovo jedna od tehnologija budućnosti, a uz to je i digitalna, tako da je ovo idealan način korištenja marketinga za te tvrtke.

4.10. Umjetna inteligencija Umjetna inteligencija (UI, prema engl. akronimu AI, od Artificial Intelligence), dio računalne znanosti (informatike) koji se bavi razvojem sposobnosti računala da obavljaju zadaće za koje je potreban neki oblik inteligencije, da se mogu snalaziti u novim prilikama, učiti nove koncepte, donositi zaključke, razumjeti prirodni jezik, raspoznavati prizore. Naziv se također rabi za označivanje svojstva svakoga neživog sustava koji pokazuje inteligenciju (inteligentni sustav); obično su to računalni sustavi, dok se izraz katkad neutemeljeno primjenjuje na robote, koji nisu nužno inteligentni. Inteligentnim sustavom smatra se svaki sustav koji pokazuje prilagodljivo ponašanje, uči na temelju iskustva, koristi velike količine znanja, pokazuje svojstva svjesnosti, komunicira s čovjekom prirodnim jezikom i govorom. Funkcije inteligentnoga sustava su prikupljanje i obradba informacija, interakcija s radnom okolinom, komunikacija s čovjekom ili s drugim inteligentnim sustavima, prikupljanje i obradba znanja, zaključivanje, te planiranje. Dok se pod ljudskom inteligencijom smatraju čovjekove mogućnosti da istodobno pokazuje različite inteligentne odlike i obavlja takve funkcije, današnji su inteligentni sustavi ponajprije specijalizirani za pojedinu mogućnost. Iako mlada znanost, umjetna inteligencija naslijedila je mnoge zamisli, pristupe i tehnike iz drugih disciplina, a napose onih koje se bave istraživanjem načina ljudskoga mišljenja kognitivne znanosti, logike, psihologije, biologije, filozofije, lingvistike i matematike. (Izvor: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=63150 )

87


Mi u našem projetku nećemo za početak ulagati u umjetnu inteligenciju, iz razloga što smo novi na tržištu te nemamo toliko kapitala, koji možemo uložiti u razvijanje umjetne inteligencije. Još jedan razlog je taj što nećemo imati niti puno radne snage, koja bi se u teoriji mogla zamijeniti sa umjetnom inteligencijom, jer kao što smo već rekli ranije, naš projekt je samoodrživ, odnosno platforma sama spaja tvrtke i Influencere. Ipak, sve baze podataka slagat ćemo na strukturiran način i uredno voditi sve knjige kako bi osigurali kvalitetne inpute za kasniju manipulaciju nad podacima, što bi s vremenom i dodatnim kapitalom moglo postati pogodno tlo za razvoj vlastite umjetne inteligencije. Ona bi primjerice mogla svim influencerima ponuditi za njih optimalne gaže, kao što bi i tvrtkama mogla pomoći u potrazi za idealnim influencerima.

5. DIGITALNI MARKETING 5.1. Marketinški plan projekta U ovom poglavlju ćemo prikazati marketinške aktivnosti vezane uz ovaj projekt. Naše marketinške aktivnosti u glavnini se odnose na internet marketing pošto se naše poslovanje odvija isljučivo preko interneta te takav način oglašavanja je primjeren našim ciljnim skupinama. Ovim načinom oglašavanja možemo lako pratiti učinke kampanja, lako ih je kreirati, kupce dovodimo direktno na stranicu te najbolji je omjer uloženog i dobivenog. Vezano za internet marketing, najvažniji tip oglašavanja su nam facebook i instagram oglasi te svakodnevno vođenje facebook i instagram stranice koje ćemo detaljnije opisati u rubrici „Oglašavanje na društvenim mrežama“. Zatim slijedi nam pozicioniranje preko tražilica (SEO optimizacija) jer je to drugi najveći generator dolazaka posjetitelja ciljne skupine na naše stranice. U CMS sustavu imamo integrirano sučelje u koje upisujemo ključne riječi te se tako automatski bolje pozicioniramo na tražilicama, prvenstveno Google tražilici. Ovo sučelje je potprogram koji se veže na bazu

88


Google-a i ostalih pretraživača te nam znatno smanjuje troškove koje bi koristili za Google adwords. Koristimo i Google adwords pošto želimo imati maksimalan učinak ovakve marketinške kampanje. Google adwords način oglašavanja ćemo detaljnije razraditi u idućim poglavljima. Affiliate programi nam uvelike pomažu u oglašavanju putem interneta na drugim stranicama jer s tim načinom oglašavanja imamo direktne pozitivne učinke prodaje i posjećenosti stranice. Ovaj način nam omogućuje da uz manje dobiti po prodanom proizvodu, eliminiramo novčani trošak standardnih reklama na internet stranicama. Preko sustava kreiramo željeni affiliate program te ga dajemo na korištenje odabranim partnerima. Za odabir partnera bitno nam je nekoliko kriterija. Prvi kriterij je posjećenost stranice u dovoljnom obujmu. Nadalje, pouzdanost partnera. Između ostalih stavki, ugovorom je potrebno definirati proviziju na prodaju koja bi zadovoljila obje strane.

5.2. Ključne riječi projekta Odabir relevantnih ključnih riječi važan je korak u kreiranju AdWords kampanje. Za GlobeFluence, odlučili smo se na ključne riječi prikazane na slici u nastavku.

89


90


Slika 64. Ključne riječi za GlobeFluence AdWords kampanju

Vidljivo je kako među odabranim ključnim riječima za GlobeFluence AdWords kampanju ima više i manje popularnih fraza (prema broju pretraga na Google-u), ali ključno je to da su sve ove pretrage relevantne za GlobeFluence i da će ljudi koji ih unose u Google biti zadovoljni ako ih link iz oglasa odvede na GlobeFluence portal.

5.3. Google AdWords oglas Nakon što su odabrane ključne riječi GlobeFluence AdWords kampanje, idući važan korak jest samo sastavljanje oglasa kojeg želimo plasirati.

91


92


Slika 65. Tekst AdWords oglasa

5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama Glavni cilj nam je prikupiti što veći broj pratitelja na našim društvenim mrežama. Marketing, odnosno jačanje branda ćemo postići tako što ćemo svakodnevno stavljati objave po našim društvenim mrežama, ali maksimalno dvije dnevno. Kako ne bi napravili kontra efekat i postali dosadni ili naporni svojim pratiteljima. Pratitelje ćemo prikupiti na dva načina, prvi je besplatan, dok se drugi plaća. Prvi način je taj da svaki influencer koji se prijavi, odnosno napravi profil na našem portalu ima dužnost podijeliti naš profil na svakoj pojedinoj društvenom mreži- što će nam omogućiti da u kratkom vremenu dođemo do velikog broja pratitelja. To je način koji ćemo najviše i koristiti i putem kojeg ćemo doći do najvećeg broja pratitelja. Primjerice, ako 5 Influencera, od kojih svaki ima 20.000 pratitelja objavi istu objavu, to će odmah vidjeti 100.000 ljudi, a domet će biti još veći, iz razloga da bilo koji od tih 100.000 ljudi samo

93


‘lajka’ objavu, to će automatski vidjeti i svi njegovi prijatelji/pratitelji. Dok je drugi način putem plaćenih oglasa na Facebooku. Za reklamiranje facebook stranice prvo označimo neku objavu koju smo prethodno osmislili i dizajnirali te slijedimo upute za reklamiranje te objave koja će dovoditi posjetitelje na našu facebook stranicu. Na taj način ćemo doprijeti do većeg broja ljudi, gdje sami možemo odabrati koji spol, dob ljudi želimo dosegnuti sa našom objavom, te isto tako na kojoj geografskoj lokaciji će to biti.

Slika 66. Prikaz facebook oglasa kojeg sami izrađujemo

94


Slika 67. Prikaz dodatnih mogućnosti na Facebook oglasu (dob, spol, geografska lokacija)

95


5.5. Tablica marketinškog plana Kako bismo aktivnostima dodjelili odgovorne osobe, a također im pripisali troškove i postotak njihove dovršenosti, koristili smo umjesto klasičnog Excel-a, suvremeni alat Smartsheet. Troškovi za godinu dana marketinških aktivnosti, počevši od lansiranja - 04.06.2018., prikazani su u tablici u nastavku. Prvi trošak odnosi se na plaćanje alata Snov.io, kojeg ćemo koristiti za dohvaćanje podataka potrebnih za GlobeFluence e-mail marketing kampanju. Nadalje dolaze troškovi oglašavanja na Google-u, Facebook-u, Linkedin-u te na sajmovima.

Slika 68. Troškovi marktetinga za prvu godinu poslovanja

Vidljivo je kako je za prvu godinu poslovanja, što se marketinških troškova tiče, potrebno izdvojiti gotovo 10.000 USD. Takav trošak gotovo je neizbježan jer je potrebno kampanjama zahvatiti velik broj potencijalnih novih korisnika. Nakon prve godine, troškovi marketinga mogu se umanjiti, pod uvjetom da je postignut zadovoljavajuć doseg. Naravno, ako GlobeFluence doživi velik uspjeh, neće biti problem u narednim razdobljima ulagati u daljnje i nove marketinške aktivnosti, potrebno je uvijek napredovati i inovirati.

96


6. DIGITALNO PLAĆANJE 6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja Oblik digitalnog plaćanja 1 - CorvusPay Oblik digitalnog plaćanja 2 - Digitalne valute Oblik digitalnog plaćanja 3 - Apple Pay Oblik digitalnog plaćanja 4 - Snapcash Oblik digitalnog plaćanja 5 - PayPal

6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja 6.2.1. Oblik digitalnog plaćanja 1 - CorvusPay Za lokalno tržište, odlučili smo se koristiti CorvusPay, tvrtku iz RH s kojom smo već dogovorili sve uvjete, naknade i slično. On omogućuje funkcionalnosti kao što je prilagodljivost sučelja svim uređajima i veličinama ekrana, a imaju i iskusni tim podrške koji je zaista na raspolaganju. Putem njihove platforme, moguća je i provjera transakcija u realnom vremenu i automatsko odbijanje rizičnih. Na raspolaganju nam je i certificirana zaštita osjetljivih kartičnih i osobnih podataka kupca te mogućnost poslovanja i u stranim valutama zahvaljujući suradnji sa bankama u inozemstvu. (izvor: http://www.corvuspay.hr/)

97


Slika 69. Logotip tvrtke CorvusPay

Podržane kartice od strane CorvusPay sustava su:

Slika 70. Kartice podržane od strane CorvusPay sustava naplate

6.2.2. Oblik digitalnog plaćanja 2 - Digitalne valute Pomoću

profila

na

stranici

CoinPayments

(izvor:

https://www.coinpayments.net/),

GlobeFluence će biti u poziciji prihvaćati digitalne, kriptovalute kao sredstvo plaćanja. Proces, kao i broj prihvaćenih valuta, najbolje objašnjavaju slike u nastavku. Važno je biti dio snažnog trenda plaćanja u kriptovalutama, tako da će GlobeFluence postati dio te priče.

98


Slika 71. Kriptovalute podržane od strane CoinPayments sustava

6.2.3. Oblik digitalnog plaćanja 3 - Apple Pay Apple Pay još je jedan od komplementarnih metoda digitalnog plaćanja koju će GlobeFluence implementirati u svoj sustav. Riječ je o iznimno elegantnoj metodi plaćanja koju mogu koristiti svi korisnici iPhone-a. Radi na aplikacijama, u porukama, kao i na webu. (izvor: https://www.apple.com/apple-pay/)

99


Kada korisnik izvrši kupnju, Apple Pay koristi specifičan identifikacijski kod za uređaj i jedinstveni kod transakcije. Zato se broj kartice nikad ne pohranjuje na uređaju korisnika ili na Appleovim poslužiteljima, a kod plaćanja, Apple ne dijeli svoje brojeve kartice s trgovcima. Ovo je jedan od najvažnijih razloga iz kojih se GlobeFluence odlučio za korištenje usluga Apple Pay-a.

Slika 72. Prikaz funkcionalnosti Apple Pay-a

6.2.4. Oblik digitalnog plaćanja 4 - Snapcash S obzirom na to da su influenceri nerijetko pripadnici mlađih demografskih skupina, a Snapchat je iznimno popularna društvena mreža među tom demografijom, Snapcash je bez sumnje opcija koju GlobeFluence mora iskoristiti. Ako je korisnik povezao debitnu karticu sa Snapchat računom, tada će se na njoj automatski pohraniti Snapcash koji je korisnik primio. Da bi korisnik aktivirao Snapcash, jednostavno posjeti zaslon "sastavi poruku" gdje bi i inače

100


bio kada normalno razgovara. Nakon toga unosi iznos dolara i dodirne zeleni gumb, koji će prisiliti aplikaciju da započne postupak postavljanja.

Slika 73. Način funkcioniranja usluge Snapcash

6.2.5. Oblik digitalnog plaćanja 5 - PayPal Za kupnju oglasa, tvrtkama će biti omogućeno i plaćanje putem PayPal-a, koji je iznimno pouzdano i rašireno rješenje. Gotovo je neizostavno imati ovaj račun kada se posluje na globalnom tržištu jer su mu povjerenje iskazali gotovo svi glavni tehnološki igrači.

101


Slika 74. Funkcionalnosti PayPal-a

6.3. Blockchain tehnologija O ovoj tehnologiji se govori da će donijeti određenu revoluciju jer mu je primjena moguća praktički u svim segmentima života, a i mnoge velike IT firme u ovaj segment tehnologije ulažu znatne resurse. Uobičajeno je da je sustav koji koristi blockchain izgrađen prema modelu ravnopravnih partnera (peer-to-peer). Sustav je u potpunosti decentraliziran, nema potrebe za središnjim autoritetom. Svaki novi zapis je u gotovo realnom vremenu distribuiran između mnoštva čvorova.

Koristi se u svrhu identifikacije sudionika u sustavu, potvrde identiteta,

dokazivanja autentičnosti i u nekim slučajevima iskorištavanja prava za čitanje/pisanje koristi se kriptografija. Čvorovi sustava mogu dodavati podatke u blockchain. Čvorovi sustava mogu isto tako čitati podatke iz blockchaina. Blockchain ima razvijen mehanizam koji onemogućuje promjenu nad podacima koji su jednom upisani u blockchain ili u najmanju ruku

omogućuje

lako

otkrivanje

promjena

na

podacima.

(Izvor:

https://www.bug.hr/tehnologije/sto-je-u-stvari-blockchain )

102


Slika 75. Prikaz karakteristika Blockchain tehnologije

(Izvor: http://pcchip.hr ) Iako je blockchain tehnologija nastala za potrebe kriptovalute Bitcoin danas ona ima široku primjenu. Mi ćemo Blockchain tehnologiju u našem projektu koristiti na taj način što će se plaćanja moći vršiti putem kriptovalute Bitcoin. To plaćanje se odnosi na plaćanje tvrtke prema Influenceru koji će reklamirati njihov proizvod ili uslugu.

103


7. SWOT ANALIZA PROJEKTA Snage

Slabosti

-Novo poduzeće s prilikom za izgradnju željenog imidža

-Nedostatak iskustva

-Bolja tehnologija od konkurenata

-Manjak kapitala

-Stalno usavršavanje u skladu s nadolazećim tehnološkim

-Neprepoznatljivost na tržištu

rješenjima -Briga za male poduzetnike -Jasna vizija, misija i cilj -Razumijevanje problema zapošljavanja

-Otežana opcija masovnog oglašavanja -Većinski staro stanovnišvo što znači manji radni vijek i nižu razinu informatičke pismenosti (što se tiče početne faze penetracije tržišta RH) -Prisutnost konkurencije i van države

-Podrška rastućoj startup zajednici -Nezaduženost -Diferenciranost usluge od konkurenta -Jednostavna organizacijska i vlasnička struktura -Poduzeće sklono promjenama u skladu sa zahtjevima tržišta

Prilike

Prijetnje

104


-Dinamičnost tehnologije

-Dolazak novih konkurenata s više kapitala ili iskustva

-Popularnost društvenih mreža (posebno kod oglašavanja)

-Implementacija modernih tehnoloških rješenja od strane

-Sve postaje online i pružaju se prilike za manje izazivače -Malo konkurenata sa sličnim konceptom -Lagani oporavak RH gospodarstva (↑mogućih gaža) -Povećana ponuda gaža tijekom ljetne sezone -Pristupni fondovi EU

postojećih konkurenata -Visoka popularnost postojećeg konkurenta -Sezonski karakter tržišta influencerskih gaža -Slaba konkurentnost domaćih influencera -Ulazak u EU dodatno olakšava ulazak novih konkurenata na tržište

-Sve više programa podrške malim i mikro poduzetnicima -Ulazak u EU olakšava širenje van države u budućnosti

8. WEB MJESTO PROJEKTA 8.1. Web poslužitelji i domene 8.1.1. Web poslužitelj projekta Kako je ranije spomenuto, GlobeFluence će koristiti Enterprise Web Hosting (E2C) rješenje ponuđeno od strane Amazona (eng. AWS - Amazon Web Services). Web-lokacija GlobeFluence-a mora dinamički razmjenjivati resurse, a upravo zato mu je i potrebna podrška Amazona koji će se pobrinuti da je stranica visoko dostupna. GlobeFluence će koristiti i Amazonove podatkovne centare (tzv. zone dostupnosti). Weblokacije koje slijede ovaj put temeljen na AWS-u, sigurne su u visoku dostupnost, skalabilnost i izvedbu, ali zahtijevaju veće količine upravljanja i administracije.

105


Slika 76. Usluge zastupljene u AWS E2C paketu

Korištenje AWS-a, GlobeFluence-u će omogućiti skaliranje, tj. zakup većeg hosting paketa paralelno s rastom korisnika, to je ključna prednost zbog koje smo se odlučili za ovu opciju.

8.1.2. Web domene projekta GlobeFluence portal nalazi se pod domenom www.globefluence.com, kupljnom na portalu Namecheap.

106


Slika 77. Domena projekta

Uz kupljenu domenu, imamo i godinu dana WhoisGuard-a koji maskira naše osobne podatke i potencijalne mrežne napadače preusmjerava na sami portal Namecheap, umjesto da se prikažu naši osobni podaci.

8.1.2.1. .hr domena

GlobeFluence će biti centralno web mjesto našeg portala. Kako je ranije opisano, GlobeFluence namjerava postati globalna platforma te iz tog razloga nema potrebe za kreiranjem zasebne .hr domene.

107


8.1.2.2. Komercijalne domene

GlobeFluence također neće koristi hrvatsku komercijalnu domenu .com.hr, iz istog razloga kao i što neće koristiti .hr domenu. Iako je riječ o ekstenziji koja je pogodna za dobar SEO, to bi imalo smisla jedino da namjeravamo svoje poslovanje čvrsto temeljiti na tržištu RH.

8.2. CMS sustav 8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt 10 najpopularnijih CMS sustava na tržištu trenutno su: 1. WordPress 2. Google Sites 3. ExpressionEngine 4. SilverStripe 5. TextPattern 6. RefineryCMS 7.

Ghost

8. Jekyll 9. Concrete5 10. ModX (izvor: https://www.makeuseof.com/tag/10-popular-content-management-systems-online/)

8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) GlobeFluence ipak neće koristiti niti jedan od ranije navedenih CMS sustava, već će koristiti

108


KeystoneJS, CMS sustav koji je izrađen da savršeno funkcionira za Node.js razvojnu okolinu. Generalni izgled KeystoneJS-a vidljiv je na slici u nastavku. Bitno je u gomili CMS sustava biti svjestan svih opcija i alternativa, sa svim funkcionalnostima na pameti. Pri odabiru ovog CMS-a, poslušali smo savjet našeg development tima.

Slika 78. Prikaz KeystoneJS CMS sustava

8.3. Web stranice projekta 8.3.1. Struktura Web stranica projekta GlobeFluence portal je dinamička responszivna web aplikacija sa sljedećim ključnim stranicama unutar www.globefluence.com domene:

109


Slika 79. Glavne stranice unutar GlobeFluence portala

Osim ovih ključnih stranica, postoji još nekoliko prozora koji ovdje ne spadaju, ali svi će biti prikazani u Sitemap djelu rada. Treba uzeti u obzir da se ideja o GlobeFluence-u razvija kroz godinu dana, uz konstantne preinake i dodatke te je teško na jednome mjestu okupiti sve njegove funkcionalnosti. Ipak, core business i glavna upotreba portala ide u 2 smjera: 1.) influenceri koji pretražuju gaže (poslove - kako stoji na portalu), 2.) tvrtke koje traže poslove. Sve ostale funkcionalnosti su tu kako bi se upotpunilo korisničko iskustvo i na neki način potaknulo korisnike da se priduže portalu. Dakle, uz glavne stranice prikazane na slici, postoji i određen broj sporednih i komplementarnih stranica koje nije potrebno zasebno navoditi i opisivati. Sažeto tekstom, glavne web stranice projekta su: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Poslovi Tvrtke Kontakt Moj profil Moje prijave Spremljeni poslovi Postavke Odjava

110


8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap)

Slika 80. Sitemap projekta

8.3.3. Opis strukture Web stranica projekta

111


Opis koji je naveden u poglavlju u kojemu se govorilo o mobilnoj aplikaciji - u slučaju GlobeFluence-a se radilo o responzivnoj web aplikaciji - potpuno je primjenjiv i ovdje jer su funkcionalnosti kod oba načina pregleda aplikacije jednake. Najbolju sliku o stvarnoj funkcionalnosti GlobeFluence-a pružit će nekoliko ključnih slika ekrana (eng. Screenshoot). Jednakim redoslijedom kao što su nabrojane osnovne stranice GlobeFluence-a, bit će prikazane i slike zaslona. 1. Landing page GlobeFluence-a

Slika 81. Početna stranica GlobeFluence-a

Pretraživanje gaža:

112


Slika 82. Pretraživanje gaža

Tvrtke:

Slika 83. Pretraživanje tvrtki

Kontakt:

113


Slika 84. Kontakt GlobeFluence-a

Moj profil:

114


Slika 85. Profil influencera

Moje prijave:

Slika 86. Prijave na gaĹže od strane influencera

Spremljeni poslovi:

115


Slika 87. Spremljeni poslovi influencera

Postavke:

Slika 88. Promjena postavki na GlobeFluence-u

Studije sluÄ?aja:

116


Slika 89. Aktivne studije sluÄ?aja

117


9. ZAKLJUČAK

U čitavom rado bili smo vođeni realnim pogledima, stvarnim brojkama i trendovima, s racionalnim ciljevima, troškovima i očekivanjima. Sada smo više nego motivirani za naporan rad na realizaciji GlobeFluence projekta. Prihodi od projekta uz realna očekivanja mogli bi postići pristojnu razinu već unutar prve dvije godine postojanja. Navedene komparativne prednosti koje smo naveli u dijelu rada vezanom uz inovacije. Od naprednog algoritma do nesvakidašnjih i privlačnih profila influencera i tvrtki, GlobeFluence zaista u mnogočemu po kvaliteti izvedbe i dizajnu prednjači nad konkurencijom.

Uz konstantno unaprjeđenje proizvoda i s njim povezanih usluga, GlobeFluence mora kontinuirano rasti. Baza influencera s jedne strane te zainteresiranih tvrtki za zadavanje gaža s druge, usporedno moraju napredovati, uz što veću međusobnu ujednačenost. Upravo zbog navedenih inovacija, vješte marketinške kampanje, kao i suvremenih prodajnih taktika, možemo dovoljno vjerovati u projekt kako bismo investirali sredstva u njegovu realizaciju.

10. POPIS LITERATURE

118


https://hr.wikipedia.org/wiki/Informacijska_grafika https://viralnation.com/ https://www.gloomaps.com/ https://searchengineland.com/10-ways-generate-links-online-influencers-284804 https://tribegrowth.com/instagram-influencer-marketing-platforms/ https://seo-hacker.com/earn-influencer-links/ https://bitly.com/blog/5-ways-to-track-results-from-partners/ https://www.quicksprout.com/2015/09/14/6-clever-ways-to-get-influencers-to-link http://buzzsumo.com/ https://sproutsocial.com/insights/influencer-marketing/ https://blog.hubspot.com/marketing/examples-of-influencer-marketing-campaigns https://influencermarketinghub.com/ http://www.traackr.com/influencer-marketing https://www.singlegrain.com/content-marketing-strategy-2/what-is-influencer-mkt http://www.adweek.com/digital/giordano-contestabile-activate-by-bloglovin-guest-post https://www.forbes.com/think-your-brand-is-too-boring-or-awkward-for-influer-mkt https://www.entrepreneur.com/article/311535

11. POPIS WEB LINKOVA https://upfluence.com/ https://neoreach.com/ https://www.revfluence.com/ https://takumi.com/ https://dovetale.com/

119


https://www.danielwellington.com/global/ https://www.amazon.com/ https://www.pokerstars.com www.zara.com http://www.loreal.com/ https://www.salesforce.com/crm/what-is-crm/ https://bib.irb.hr/datoteka/862331.41._Uporaba_dronova_u_komercijalne_svrhe.pdf http://www.ictbusiness.info http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=63150 https://www.bug.hr/tehnologije/sto-je-u-stvari-blockchain http://pcchip.hr https://www.linkedin.com/in/adrian-petkovi%C4%87-keindl-48328a80/ https://www.linkedin.com/in/dominik-zeljko-736b4115b/ https://twitter.com/globefluence https://www.snapchat.com/add/globefluence https://www.instagram.com/globefluence/

12. POPIS SLIKA Slika 1. Profil influencera u formi infografike

14

Slika 2. Pretraživanje profila po globalnoj mapi

15

Slika 3. Split screen rješenje za pretraživanje16 Slika 4. Studije slučaja i kvizovi znanja

17

Slika 5. Napredni profili tvrtki i algoritam za njihovo sortiranje

18

Slika 6. Napredno upravljanje prijavama influencera na gaže tvrtki 19 Slika 7. Baza influencera kao odvojena usluga Slika 8. Upfluence logo

20

22 120


Slika 9. NeoReach logo

23

Slika 10. Revfluence logo

24

Slika 11. Takumi logo 25 Slika 12. Dovetale logo

26

Slika 13. Logotip agencije A & B One

30

Slika 14. Inovativna fotografija koja prikazuje raznolikost influencera na Viral Nation-u 30 Slika 15. Basketball Network 31 Slika 16. Logo tvrtke CloserStill Media

32

Slika 17. XING logo 33 Slika 18. Broj korisnika XING-a: 2014-2017.

34

Slika 19. Primjer profila na GlobeFluence-u: primjer marketinga baziranog na pričama Slika 20. Daniel Wellington logo Slika 21. Amazon logo

41

Slika 22. PokerStars logo

42

Slika 23. Zara logo

37

40

43

Slika 24. L’Oreal logo44 Slika 25. Struktura troškova za razdoblje od 4 godine

47

Slika 26. Kombinacije cijena u ovisnosti od varijabli: vrsta oglasa, broj potrebnih influencera za gažu, trajanje oglasa

50

Slika 27. Prihodi od prodaje oglasa za gaže 51 Slika 28. Prihodi od prodaje Baze influencera

52

Slika 29. Cijene za kontekstualno oglašavanje

53

Slika 30. Prihodi od prodaje usluge kontekstualnog oglašavanja

54

Slika 31. Cijene za uslugu povećanja dosega 55 Slika 32. Prihodi od prodaje usluga povećanja dosega Slika 33. Cijene desktop bannera

55

56

Slika 34. Prihodi od prodaje desktop bannera

56

Slika 35. Prihodi od prodaje usluge zadavanja studije slučaja Slika 36. Broj globalnih korisnika pametnih telefona

57

57

Slika 37. Prijava/Registracija 62 Slika 38. Prijava tvrtke na GlobeFluence

64

121


Slika 39. Popunjeni profil tvrtke

65

Slika 40. Prijava influencera na GlobeFluence

67

Slika 41. Izgled popunjenog profila influencera

69

Slika 42. Pretraživanje gaža - list view

70

Slika 43. Pretraživanje gaža - map view

71

Slika 44. Pretraživanje tvrtki 72 Slika 45. Moje prijave73 Slika 46. Spremljene gaže

73

Slika 47. Studije slučaja

74

Slika 48. Predaja odgovora na studiju slučaja

75

Slika 49. Prikaz ekrana s novostima 75 Slika 50. Cijene mobile bannera

76

Slika 51. Aproksimirani prihodi od prodaje usluge Mobile banner oglašavanja Slika 52. Profil na Facebook-u

76

77

Slika 53. Profil Adrian Petković Keindl na LinkedIn-u Slika 54. Profil Dominik Zeljko na LinkedIn-u

79

80

Slika 55. Profil na Twitter-u 81 Slika 56. Profil na Instagramu-u

82

Slika 57. Prikaz Snapchat profila

83

Slika 58. Princip plaćanja AWS-a

84

Slika 59. Područja primjene IoT tehnologije u sferi osiguranja Slika 60. 3D model influencera

86

87

Slika 61. Primjer robota za marketinške svrhe

88

Slika 62. Dron 89 Slika 63. Prikaz korištenja VR tehnologije

91

Slika 64. Ključne riječi za GlobeFluence AdWords kampanju Slika 65. Tekst AdWords oglasa

95

97

Slika 66. Prikaz facebook oglasa kojeg sami izrađujemo

98

Slika 67. Prikaz dodatnih mogućnosti na Facebook oglasu (dob, spol, geografska lokacija) Slika 68. Troškovi marktetinga za prvu godinu poslovanja 100 Slika 69. Logotip tvrtke CorvusPay 102

122


Slika 70. Kartice podržane od strane CorvusPay sustava naplate

102

Slika 71. Kriptovalute podržane od strane CoinPayments sustava

103

Slika 72. Prikaz funkcionalnosti Apple Pay-a104 Slika 73. Način funkcioniranja usluge Snapcash

105

Slika 74. Funkcionalnosti PayPal-a 106 Slika 75. Prikaz karakteristika Blockchain tehnologije Slika 76. Usluge zastupljene u AWS E2C paketu Slika 77. Domena projekta

107

110

110

Slika 78. Prikaz KeystoneJS CMS sustava

113

Slika 79. Glavne stranice unutar GlobeFluence portala Slika 81. Početna stranica GlobeFluence-a

114

117

Slika 82. Pretraživanje gaža 118 Slika 83. Pretraživanje tvrtki 118 Slika 84. Kontakt GlobeFluence-a Slika 85. Profil influencera

119

120

Slika 86. Prijave na gaže od strane influencera Slika 87. Spremljeni poslovi influencera

121

Slika 88. Promjena postavki na GlobeFluence-u Slika 89. Aktivne studije slučaja

120 121

122

123


13. ŽIVOTOPIS

Slika XY. Životopis Dominik Zeljko

124


125


Slika XY. Životopis Adrian Petković Keindl

126


14. SAŽETAK Kroz ovaj seminarski rad obuhvaćen je teorijski i empirijski dio iz područja elektroničkog poslovanja na temu stvaranja platforme koja će spajati tvrtke i influencere, a s ciljem da se prikaže realizirano poslovanje te lanac vrijednosti koji nudimo. Kroz rad je razrađen poslovni model projekta, modeli stvaranja prihoda, istražena je konkurencija na tržištu, opisani su glavni klijenti, partneri i suradnici, prikazan je marketinški plan projekta, definirano je ono što ovaj projekt odvaja od konkurencije i po čemu je poseban. Izrađena je SWOT analiza projekta i prikaz troškova pokretanja projekta. Prikazali smo profile poduzeća na Facebook stranici, Twitter stranici, Instagramu i Snapchatu. Također su prikazani i objašnjeni izgledi sučelja aplikacije i web stranice Globefluence.

BROŠURA (prezentacija s po 6 slajdova na stranici) može se pregledati na linku: https://drive.google.com/file/d/1L4LJX4b8rUCxKJFyOVLXArIf7hNTkHTe/view? usp=sharing

127

Platforma za influencere  

Ideja za platformu koja objedinjuje ponudu i potražnju za influencerima.

Platforma za influencere  

Ideja za platformu koja objedinjuje ponudu i potražnju za influencerima.

Advertisement