Page 1

Ķeguma skolas skolotāju grāmata


1.rindā no kreisās: Pēteris Ūzuls, S. Malnača, Matvejs Fiļipovs, V. Zvaigzne. 2.rindā no kreisās: Ņina Vaviļčenkova, Kilikija Fiļipova, Hildegarde Graudone, Jevgenija Setensone, R. Strēlniece, V. Saulīte.

1950./1951. m.g.


1.rindā no kreisās: Kilikija Fiļipova, A. Jablovskis, Ņina Biedre, I.Apsīte, Vera Savostjanova. 2.rindā no kreisās: Vilis Grunte, Pēteris Ūzuls, Aleksandra Smirnova, Jāzeps Rudušs, A.Pušpure, Anita Caune. 3.rindā no kreisās: Roberts Aldersons.


1.rindā no kreisās: Kilikija Fiļipova, Ņina Biedre, Ņina Vaviļčenkova, Vladiskavs Kokins. 2.rindā no kreisās: Anita Caune, Airisa Kūmiņa, …, Venita Bulmeistere, Rita Strode, Jevgēnija Setensone, Vera Savostjanova, Aleksandra Smirnova, Ināra Ķezbere , Lilija Ģēģere, Maija Kļava, Pēteris Ūzuls. 3.rindā no kreisās: Marija Kļaviņa, Jāzeps Rudušs, Vilhelmīne Eisaka, …, Emma Mazūdre, Ausma Upeniece.

1973./1974. m.g.


1.rindā no kreisās: Venita Bulmeistere, Airisa Kūmiņa, Tamāra Holomjova, Vilhelmīne Eisaka, Pēteris Ūzuls. 2.rindā no kreisās: Vija Tomsone, Laura Penega, Ņina Lorence, Beatrise Kovaļenko, Rita Strode, Valentīna Lukina, Jānis Žagata. 3.rindā no kreisās: Aina Krieviņa, Silva Utināne, Ludmila Belozerova, Tatjana Baltiņa, Ieva Zelmene, Vera Savostjanova, Kilikija Fiļipova. 4.rindā no kreisās: Raimonds Cīrulis, Līga Bremšmite, Vladislavs Kokins, Jevgenija Setensone, Marija Kļaviņa, Arturs Ābols.


1.rindā no kreisās: Ņina Lorence, Sarmīte Smirnova, Ruta Andersone, Jānis Žagata, Edīte Sīle, Alīda Kleinberga, Gunta Liepiņa. 2.rindā no kreisās: Aina Krieviņa, Valentīna Lukina, Edīte Dārzniece, Venita Bulmeistere, Vera Savostjanova, Silva Utināne, Ingrīda Kalniņa. 3.rindā no kreisās: Laura Strode, Egils Eglītis, Līga Bremšmite.

1984./1985. m.g.


1.rindā no kreisās: Dainis Purmalis, Arnolds Mājnieks , Kilikija Fiļipova, Edīte Sīle, Pēteris Ūzuls, Airisa Kūmiņa, Aina Krieviņa. 2.rindā no kreisās: Tamāra Holamjova, Dace Lauriņa, Aļina Mištovte, Aleksandra Smirnova, Silva Lapiņa, Ņina Lorence, Olga Čerevane, Vera Kalniņa, Venita Bulmeistere, Ieva Zelmene, … 3.rindā no kreisās: Imants Smirnovs, Sarmīte Viļuma, Arturs Ābols, Sandra Čivča, Aivars Skosa, Inta Bremze, Ēvalds Batarags, Maira Dāliņa, Edīte Dārzniece, Gaļina Rubīna, Jevgenija Setensone, Benita Eglīte, Līga Strauss, Elza Andersone, Ausma Upeniece.


1.rindā no kreisās: Ona Rislinga, Vera Savostjanova, Sarmīte Viļuma, Sandra Čivča, Vita Spilberga, Laura Strode, Elza Andersone, Inta Bremze, Tatjana Baltiņa, Inta Poļevska, Ruta Andersone, Dace Skrīvele, Inga Šulca, Arturs Ābols, Aivars Skosa, Gatis Ozoliņš. 2.rindā no kreisās: Dainis Purmalis, Erita Krēmere, Aleksandra Smirnova, Tamāra Holamjova, Airisa Kūmiņa, Ņina Lorence, Helēna Ansone, Aina Karele, …, Antoņina Skrīvele, Venita Bulmeistere, …, …, Erita Krēmere, …, Nensija Rosa, Aina Krieviņa. 3.rindā no kreisās: Nora Brīve, Kaspars Trencis, Aiga Gūtmane, Dzintars Čevers, Silvija Čevere, Dace Lauriņa, …, …, Ausma Upeniece, Mārīte Mača, Jevgenija Setensone, …, Juris Poļevskis.

1996./1997. m.g.


1.rindā no kreisās: Aiga Gūtmane, Oksana Grimaļuka, Inta Poļevska, Ņina Lorence, Irēna Skābene, Gunta Grejere. 2.rindā no kreisās: Vija Funknere, Ginta Tarvida, Venita Bulmeistere, Tamāra Holamjova, Mihails Gailītis, Ona Rislinga, Sarmīte Viļuma, Dace Kļava. 3.rindā no kreisās: Janīna Laizāne, Aina Karele, Karīna Oganesjane, Vita Spilberga, Helēna Ansone, Sandra Bērziņa, Edīte Dārzniece, Līga Strauss, Santa Rozīte, Sandra Čivča. 4.rindā no kreisās: Kristīne Zelmene, Māra Andersone, Janīna Kovaļeva, Silva Lapiņa, Inga Šulca, Irēna Stāmure, Elza Andersone, Laura Strode, Erita Krēmere, Dace Skrīvele, Jānis Zarenieks. 5.rindā no kreisās: Ruta Andersone, Aiva Pilāne, Anita Biedre, Iveta Meškē, Laimonis Bicāns, Gaļina Rubīna, Zenta Pāvala, Kārlis Pāvals, Dzintars Čevers, Valdis Kalniņš, Arturs Ābols, Kaspars Trencis, Aivars Skosa.


1.rindā no kreisās: Edīte Dārzniece, Ņina Lorence, Žaneta Rislinga, Janīna Tuča, Kaspars Trencis, Helēna Ansone, Līga Strauss, Laura Strode. 2.rindā no kreisās: Antra Virsnīte, Silvija Čevere, Valdis Kalniņš, Ginta Tarvida, Venita Bulmeistere, Edgars Viņķis, Aleksandra Smirnova, Kārlis Pāvals, Irēna Skābene, Ausma Upeniece. 3.rindā no kreisās: Sandra Čivča, Ona Rislinga, Sandra Bērziņa, Silva Lapiņa, Vita Spilberga, Aina Krieviņa, Aiga Gūtmane, Oksana Grimaļuka, Irēna Stāmure, Spīdola Borisa, Elza Andersone, Vaira Vepere, Airisa Kūmiņa, Vladislavs Kokins, Antoņina Skrīvele, Janīna Kovaļeva, Mārīte Mača, Inta Bremze, Mihails Gailītis, Janīna Laizāne. 4.rindā no kreisās: Gunta Grejere, Aivars Skosa, Dace Skrīvele, Inga Šulca, Dace Lauriņa, Aiva Pilāne, Ruta Andersone, Emma Mazūdre, Arturs Ābols, Dainis Purmalis, Sarmīte Stalidzāne, Kristīne Zelmene.

1999./2000. m.g.


1.rindā no kreisās: Dace Kļava, Sandra Čivča, Oksana Grimaļuka, Ināra Kalniņa, Edgars Viņķis, Inta Bremze, Aiga Gūtmane, Ņina Lorence. 2.rindā no kreisās: Sarmīte Viļuma, Venita Bulmeistere, Egle Šukīte, Ginta Tarvida, Māra Andersone, Inga Šulca, Silvija Čevere, Laura Strode, Kaspars Trencis. 3.rindā no kreisās: Valdis Kalniņš, Edīte Dārzniece, Sandra Bērziņa, Vita Spilberga, Līga Strauss, Dace Skrīvele, Spīdola Borisa, Aina Karele, Aivars Skosa.


1.rindā no kreisās: Māra Andersone, Oksana Grimaļuka-Nazarova, Ruta Andersone, Aiga Gūtmane, Edgars Viņķis, Inga Šulca, Ginta Tarvida, Vita Spilberga, Sanita Ceirule. 2.rindā no kreisās: Dace Kļava, Irēna Skābene, Jolanta Nazarova, Inta Bremze, Līga Strauss, Valdis Kalniņš, Silvija Čevere, Aina Karele, Vija Funknere, Silva Lapiņa, Janīna Tuča. 3.rindā no kreisās: Laura Strode, Irēna Stāmure, Ņina Lorence, Venita Bulmeistere, Sandra Čivča, Nora Brīve, Laura Jumīte, Antra Virsnīte, Edīte Dārzniece, Aivars Skosa, Ināra Kovaļčuka, Ona Rislinga.

2001./2002. m.g.


1.rindā no kreisās: Silvija Čevere, Vladislavs Kokins, Inta Bremze, Ona Rislinga, Aiga Gūtmane. 2.rindā no kreisās: Nora Brīve, Antra Virsnīte, Sandra Čivča, Oksana Grimaļuka-Nazarova, Egle Šukīte, Iveta Āboliņa, Ņina Lorence, Ināra Kovaļčuka. 3.rindā no kreisās: Līga Strauss, Janīna Tuča, Ieva Dundure, Ginta Tarvida, Vita Spilberga, Inga Šulca, Jolanta Nazarova, Edīte Dārzniece. 4.rindā no kreisās: Valda Trinkūna, Jolanta Nazarova, Irēna Skābene, Iveta Meilusa, Sandra Bēziņa, Elza Andersone, Sarmīte Stalidzāne, Kaspars Trencis. 5.rindā no kreisās: Vilhelmīne Eisaka, Dace Skrīvele, Irēna Stāmure, Ilze Krastiņa, Valdis Kalniņš, Laima Semionova, Dace Lauriņa, Edgars Viņķis, Arturs Ābols.


1.rindā no kreisās: Laura Strode, Silvija Čevere, Ieva Dundure, Ņina Lorence, Inta Bremze, Dace Skrīvele, Ginta Tarvida, Janīna Tuča, Ona Rislinga, Aina Karele, Lāsma Asare, Aiga Gūtmane, Irēna Stāmure, Inga Šulca, Agita Mihailova, Egle Šukīte, Iveta Atte, Sarmīte Stalidzāne, Ināra Kovaļčuka. 2.rindā no kreisās: Antra Virsnīte, Iveta Meilusa, Sandra Čivča, Elza Andersone, Gunta Grejere, Līga Strauss, Irēna Skābene, Edīte Dārzniece, Jolanta Tepļakova, Kaspars Trencis, Laima Semionova, Nora Brīve, Arturs Ābols.

2003./2004. m.g.


1.rindā no kreisās: Nora Brīve, Sandra Bērziņa, Iveta Atte, Oksana Grimaļuka-Nazarova, Ginta Tarvida. 2.rindā no kreisās: Māra Andersone, Edīte Dārzniece, Ārija Bardovska, Dzintra Germa, Lāsma Asare, Agita Mihailova, Irēna Skābene. 3.rindā no kreisās: Kaspars Trencis, Līga Strauss, Sarmīte Stalidzāne, Ilze Krastiņa, Irēna Stāmure, Ināra Kovaļčuka, Aina Karele, Silvija Čevere, Jolanta Tepļakova, Elza Andersone, Aiga Gūtmane, Gunta Grejere.


1.rindā no kreisās: Edgars Viņķis, Rita Gabaliņa, Lāsma Asare, Oksana Grimaļuka-Nazarova, Sarmīte Stalidzāne. 2.rindā no kreisās: Arturs Ābols, Renāte Tempelfelde, Vija Stepiņa, Sandra Bērziņa, Līga Strauss. 3.rindā no kreisās: Aiga Gūtmane, Vita Spilberga, Gunta Grejere, Silvija Čevere, Agita Mihailova, Ināra Kovaļčuka, Diāna Ziediņa. 4.rindā no kreisās: Ņina Lorence, Inga Šulca, Jolanta Tepļakova, Ieva Dundure, Inta Bremze, Edīte Janeca, Irēna Stāmure, Māra Andersone, Kaspars Trencis, Nora Brīve.

2005./2006. m.g.


1.rindā no kreisās: Rita Gabaliņa, Vija Stepiņa, Valdis Kalniņš, Valdis Kalniņš. 2.rindā no kreisās: Kaspars Trencis, Sarmīte Stalidzāne, Aiga Gūtmane, Gunta Grejere, Aina Karele, Edgars Viņķis, Silvija Čevere, Līga Strauss, Ona Rislinga, Oksana Grimaļuka-Nazarova. 3.rindā no kreisās: Lāsma Asare, Ilze Krastiņa, Irēna Skābene, Vita Spilberga, Diāna Ziediņa, Ņina Lorence, Jolanta Tepļakova, Māra Andersone, Silva Lapiņa, Agita Kaļva, Nora Brīve, Ināra Kovaļčuka, Edīte Dārzniece, Edīte Vigule, Dzintra Germa.


1.rinda no kreisās: Rita Gabaliņa, Vita Spilberga, Oksana Grimaļuka-Nazarova, Valdis Kalniņš, Dzintra Germa-Lemese, Ināra Kovaļčuka. 2.rindā no kreisās: Ligita Upīte, Aina Karele, Aiga Gūtmane, Māra Andersone, Grineta Kimmele, Edgars Viņķis, Silvija Čevere, Ilze Krastiņa, Kaspars Trencis, Sarmīte Stalidzāne. 3.rindā no kreisās: Lāsma Asare, Irēna Skābene, Ņina Lorence, Nora Brīve, Edīte Dārzniece, Līga Ozerska.

2007./2008. m.g.


1.rindā no kreisās: Jolanta Tepļakova, Silvija Čevere, Oksana Grimaļuka-Nazarova, Elza Andersone, Ona Rislinga, Lāsma Asare, Indra Linde, Dzintra Germa-Lemese. 2.rindā no kreisās: Vita Spilberga, Sandra Bērziņa, Edīte Dārzniece, Aina Karele, Ņina Lorence, Linda Markusa, Agita Kaļva, Līga Ozerska, Ināra Kovaļčuka, Kaspars Trencis, Rita Gabaliņa. 3.rindā no kreisās: Aiga Gūtmane, Valdis Kalniņš, Inta Rūze, Edgars Viņķis, Valdis Kalniņš, Sarmīte Stalidzāne, Ilze Krastiņa.


1.rindā no kreisās: Jolanta Tepļakova, Vita Spilberga, Kaspars Trencis, Dzintra Germa-Lemese, Rihards Bērzkalns, Indra Linde. 2.rindā no kreisās: Sarmīte Stalidzāne, Ilze Krastiņa, Ināra Kovaļčuka, Rita Gabaliņa, Edgars Viņķis, Oksana Grimaļuka-Nazarova, Aina Zagorska, Līga Ozerska, Māra Andersone, Aiga Gūtmane. 3.rindā no kreisās: Gunta Grejere, Edīte Vigule, Agita Kaļva, Inta Šreibere, Silvija Čevere, Inga Vairoga, Edīte Dārzniece, Anita Brinka, Spīdola Borisa, Vija Šaicāne.

2009./2010. m.g.


1.rindā no kreisās: Oksana Grimaļuka-Nazarova, Silvija Čevere, Vita Spilberga, Rita Gabaliņa, Inga Vairoga, Sarmīte Stalidzāne. 2.rindā no kreisās: Grineta Kimmele, Ona Rislinga, Ināra Kovaļčuka, Līga Ozerska, Edīte Dārzniece, Sandra Bērziņa, Lāsma Asare, Anita Brinka, Ilze Krastiņa, Kaspars Trencis. 3.rindā no kreisās: Diāna Grimaļuka, Agita Kaļva, Māra Andersone, Inta Rūze, Edgars Viņķis, Aina Zagorska, Vija Šaicāne, Ligita Briede, Dzintra Kļava, Edīte Vigule, Aiga Gūtmane.


1.rindā no kreisās: Diāna Grimaļuka, Sarmīte Stalidzāne, Oksana Grimaļuka-Nazarova, Ināra Kovaļčuka, Linda Markusa-Ciematniece, Vita Spilberga, Ligita Briede, Dzintra Germa-Lemese. 2.rindā no kreisās: Vija Šaicāne, Ilze Krastiņa, Silvija Čevere, Aina Zagorska, Anita Brinka, Rite Gabaliņa, Ņina Lorence, Ona Rislinga, Līga Ozerska, Aiga Gūtmane, Linda Ivanova. 3.rindā no kreisās: Māra Andersone, Inta Rūze, Edīte Vigule, Dzintra Kļava, Arturs Ābols, Sandra Bērziņa, Nora Brīve, Edgars Viņķis, Kaspars Trencis.

2011./2012. m.g.


1.rindā no kreisās: Katrīna Rotgalve, Linda Markusa-Ciematniece, Agita Kaļva, Aiga Gūtmane, Oksana Grimaļuka-Nazarova, Edīte Vigule, Ināra Kovaļčuka, Dzintra Germa-Lemese. 2.rindā no kreisās: Ligita Briede, Sarmīte Stalidzāne, Līga Ozerska, Aina Zagorska, Gunta Grejere, Edīte Dārzniece, Anita Brinka, Silvija Čevere, Inta Rūze, Dzintra Kļava, Sandra Bērziņa, Ņina Lorence, Māra Andersone, Linda Ivanova. 3.rindā no kreisās: Vija Šaicāne, Maira Līduma, Anna Paltere, Edgars Viņķis, Anita Lošaka, Vita Spilberga, Kaspars Trencis.


1.rindā no kreisās: Aiga Gūtmane, Inga Vairoga, Oksana Grimaļuka-Nazarova, Dzintra Germa-Lemese, Ilona Moisejeva. 2.rindā no kreisās: Ilze Krastiņa, Marija Sprukule, Vita Spilberga, Agita Kaļva, Katrīna Rotgalve, Edgars Viņķis, Sandra Bērziņa, Vita Livdāne, Ināra Kovaļčuka, Kaspars Trencis. 3.rindā no kreisās: Līga Ozerska, Iveta Barkāne, Aina Zagorska, Edīte Dārzniece, Ligita Briede, Māra Andersone, Inta Šreibere, Anita Brinka, Edīte Vigule, Anita Lošaka, Vija Šaicāne.

2013./2014. m.g.


1.rindā no kreisās: Agita Kaļva, Kaspars Trencis, Oksana Grimaļuka-Nazarova, Jānis Brūveris , Linda Markusa-Ciematniece. 2.rindā no kreisās: Vita Spilberga, Ilze Krastiņa, Anita Lošaka, Marija Sprukule, Sandra Bērziņa, Vladimirs Samohins, Edīte Vigule, Līga Ozerska, Vita Livdāne, Ināra Kovaļčuka, Dzintra Germa-Lemese, Anna Paltere. 3.rindā no kreisās: Iveta Barkāne, Vija Šaicāne, Katrīna Rotgalve, Anita Brinka, Ligita Briede, Aina Zagorska, Māra Andersone, Edīte Dārzniece, Dzintra Kļava, Grineta Kimmele.


1.rindā no kreisās: Iveta Barkāne, Linda Markusa-Ciematniece, Oksana Grimaļuka-Nazarova, Ināra Kovaļčuka, Vita Spilberga, Līga Ozerska. 2.rindā no kreisās: Jānis Brūveris, Vita Livdāne, Ilze Krastiņa, Katrīna Rotgalve, Vladimirs Samohins, Dzintra Germa-Lemese, Marija Sprukule, Edīte Dārzniece, Agita Kaļva. 3.rindā no kreisās: Kristīne Daugule, Evija Miglāne, Anita Lošaka, Kaspars Trencis, Silvija Čevere, Aina Zagorska, Māra Andersone, Ligita Briede, Sandra Bērziņa, Dzintra Kļava, Arturs Ābols.

2015./2016. m.g.


1.rindā no kreisās: Dzintra Germa-Lemese, Lāsma Pētersone, Linda Markusa-Ciematniece, Oksana Grimaļuka-Nazarova, Anna Paltere. 2.rindā no kreisās: Dzintra Kļava, Anita Lošaka, Guna Krasovska, Signe Jana Rubīna, Agita Kaļva, Iveta Barkāne, Vladimirs Samohins, Ināra Kovaļčuka, Vita Spilberga, Liene Seržante. 3.rindā no kreisās: Elmārs Štekels, Jānis Cīrulis, Kaspars Trencis, Silvija Čevere, Edīte Dārzniece, Sandra Bērziņa, Ilze Krastiņa, Aija Bluķe, Māra Andersone.

Ķeguma skolas skolotāju grāmata  
Ķeguma skolas skolotāju grāmata  
Advertisement