Page 1

Äśeguma skolas absolventu grÄ mata


Klases audzinātāja Hildegarde Graudone 11 absolventi Anita Alkšbirze Jānis Beļskis Mudīte Bērziņa Aina Biezuma Georgs Draviņš Valentīna Girucka Aina Kļaviņa Biruta Leimane Antonija Šandere Benita Zemīte Guntis Zemmers

1951.

7.a klase


Klases audzinātājs Vasilijs Ūdrs

19 absolventi Dace Ādama Zinaīda Andžāne Dzidra Avotnieka Uģis Bērziņš Valentīna Celmiņa Jānis Daugulis Vitauts Daugulis Jānis Grieze Kārlis Kļava Daina Mārcēna Regīna Osmane Ludvigs Ozols Uldis Ranciņš Anna Sazanova Aivars Smala Jānis Uzuls Olga Tucika Gaida Vihmane Biruta Zarkēvica

Lūgums palīdzēt! Skolas muzeja materiālos diemžēl nav šī izlaiduma fotogrāfijas. Ja Jūsu rīcībā tāda ir, lūgums to atnest uz skolas kanceleju vai iesūtīt elektroniski uz muzejs@kegumaskola.lv

7.a klase

1952.


Klases audzinātāja Kilikija Fiļipova 10 absolventi Valentīna Blinova Jevgēnijs Fiļipovs Viktors Fjodorovs Lidija Jevdokimova Zoja Klimentjeva Eduards Krūmiņš Jefrosiņja Maculeviča Elizabete Marčenkova Leonīds Samarins Aida Vencele

1952.

7.b klase


Klases audzinātāja Alīda Pušpure

11 absolventi Aleksandrs Aleksejevs Jānis Brauns Jānis Kļava Edīte Kļaviņa Andrejs Ķezbers Dzintra Leitase Gunta Paleja Regīna Marcinkiāne Anastasija Šablovska Andris Zaļkalns Laimonis Lapskalns

7.a klase

1953.


Klases audzinātāja Kilikija Fiļipova

9 absolventi Jānis Andžāns Pēteris Andžāns Antonija Belova Anatolijs Bļinovs Gaļina Vaviļčenkova Svetlana Kuzņečikova Vladislavs Poļskis Irina Ziļenko Inna Kramkina

1953.

7.b klase


Klases audzinātāja Kilikija Fiļipova

13 absolventi Gundega Bērziņa Jānis Daudze Mirdza Erharde Vilhelmīne Jahimoviča Mārtiņš Krapāns Guntis Mārcēns Lidija Oliņa Ženija Šeluha Aina Stīpiņa Zelma Tupureina Arnolds Vanags Monika Vagule Ināra Žamaite

7.a klase

1954.


Klases audzinātāja Kilikija Fiļipova

10 absolventi Sofija Marcinkiāne Genādijs Vaviļčenkovs J. Potjakins A. Mironovs J. Sauluns A. Špeļs O. Špeļs V. Marčenkovs Vasilijs Šeluha Mārīte Līdaka

1954.

7.b klase


Klases audzinātāja Kilikija Fiļipova

13 absolventi Anna Grāve Aleksejs Gavrilovs Vladimirs Jevdokimovs Ilga Kārkliņa Vladimirs Kuleša Anna Ķezbere Tatjana Karvecka Ēriks Lūsis Jūlijs Marčenkovs Andris Ozols Mihails Savļuks Jānis Tuciks Gaļina Udots

7.b klase

1955.


Klases audzinātāja Alīda Pušpure

16 absolventi Ivars Aizelksnis Agris Bļodons Jānis Buivītis Apolonija Dubicka Marija Kuleša Ausma Niedra Pēteris Poļanskis Marija Sandere Aina Stepanova Kārlis Sudents Jānis Šeluha Jadviga Tutina Jānis Vilcāns Voldemārs Viehmanis Anna Vogule Ilmārs Zemčonoks

1956.

7.a klase


Klases audzinātāja Antoņina Gridiņa

9 absolventi Larisa Ambrosova Jefims Bogdanovs Ritma Gaņeva Māra Krauklis Larisa Kotļarova Gaļina Marčenkova Aļa Meilus Ņina Taļuka Marija Umpiroviča

7.b klase

1956.


Vakarskolas klase

7 absolventi Boriss Aklinders Teodors Ambrosovs Fedosijs Batijs Antons Kārklis Vladislavs Razmislovičs Munirs Šigabutdinovs Tatjana Zibina

1956.

7. klase


Klases audzinātājs Roberts Aldersons

23 absolventi Irēna Avotniece Ervīns Bergmanis Andrejs Berkmanis Jānis Berkmanis Osvalds Bērziņš Mārīte Braune Rihards Ernsts Karlīne Greidane Mirdza Jaunzeme Aldis Jēgens Jānis Klips Zigrīda Kļava Zinta Kļava Irēna Kovaļevska Jānis Lūsis Imants Marcikjans Agra Mežiņa Pēteris Ozols Kārlis Poļanskis Aija Siliņa Arvīds Students Ina Vencele Jānis Zemčonoks

7.a klase

1957.


Klases audzinātāja

Valentīna Iļjičova 10 absolventi Fjodors Čuikins Viktors Griščenko Ivans Grigorjevs Vladimirs Jankevičs Jevdokija Marčenkova Vera Maculeviča Valentīna Mironova Andris Robežgruntnieks Aleksejs Semjonovs Jūlija Vaganova

1957.

7.b klase


Klases audzinātāja

Jefimija Pavlova 16 absolventi Veronika Ahiļčonoka Andris Bukults Arvīds Celmiņš Ilona Indrikova Gunārs Jaunzems Vera Kuleša Vija Kaldupe Aivis Jānis Krauklis Laila Lazdāne Anna Ostrovska Aija Pērkone Jānis Retigs Grieta Šidlovska Dzidra Švāne Aleksis Tolstiks Gunta Zaļkalne

7.a klase

1958.


Klases audzinātāja Kilikija Fiļipova 11 absolventi Maija Daugavbērziņa Amfims Domkovs Aleksandrs Fiļipovs Ludmila Ivanova Andrejs Ketners Aivis Krauklis Veneranda Magina Tamāra Rešetņikova Leonids Šeluha Georgijs Soboļs Anita Ināra Zeltiņa

1958.

7.b klase


Klases audzinātāja Alīda Pušpure

12 absolventi Ilgonis Grants Rasma Gredzena Jūlija Matvejeva Juris Lūsis Juris Ozols Artūrs Pētersons Kārlis Pētersons Jānis Osvalds Pinka Ilze Placēna Aina Sahaviča Vitālijs Zemčonoks Maija Zīlīte

7.a klase

1959.


Klases audzinātāja

Ija Bogača 11 absolventi Ņina Belova Anatolijs Belovs Ivans Čuikins Ņina Čuikina Pēteris Gailišs Leons Jankēvičs Ludmila Jedihanova Vivija Kozlovska Valentīna Maculeviča Tatjana Veselova Gaļina Vītola

1959.

7.b klase


Klases audzinātāja

Roberts Aldersons 11 absolventi Anita Gaša Armīns Jākabsons Dzintra Kļava Vitolds Edgars Kudups Ivars Ļeonovičs Jānis Mārcēns Ināra Meldere Voldemārs Sirmais Viktors Šeluha Uldis Vihmanis Dzintra Zariņa

7.a klase

1960.


Klases audzinātāja

Lidija Kuzmina 16 absolventi Nikolajs Agiševs Ausma Akmentiņa Juris Čurkins Aleksandrs Ezeriņš Valentīna Ezeriņa Zoja Griščenko Georgs Kotļerovs Regīna Kurilova Valentīna Maksimenko Vladimirs Marčenkovs Zinaīda Maculeviča Lidija Novikova Vjačeslavs Ponomarjovs Broņislava Seļicka Valentīna Strugova Rudīte Vītola

1960.

7.b klase


Klases audzinātāja

Jefimija Pavlova 12 absolventi Laima Bergmane Andrejs Burdikovs Sarmīte Burdikova Lidija Daukste Andrejs Kļava Augusts Kļava Lauma Kozoliņa Vija Maļinovska Gunta Placēna Andrejs Poļanskis Ilze Strālniece Ilmārs Zīvetrs

7.a klase

1961.


Klases audzinātāja

Kilikija Fiļipova 12 absolventi Vladimirs Daņilovs Arvīds Grieze Vera Grigorjeva Nikolajs Ivanovs Vasilijs Kohalkovs Vladimirs Kazancevs Tamāra Krasņikova Nadežda Kozlovska Aleksandra Marčenkova Valentīna Pļasunova Viktors Poļiņins Irina Zasorina

1961.

7.b klase


Klases audzinātāja

Alīda Pušpure 11 absolventi Jānis Avotiņš Juris Avotiņš Kārlis Dāvids Arvīds Grieze Irēna Grieze Ilga Kļava Velta Kuzika Valda Leimane Jēkabs Šeluha Gunta Vilcāne Jānis Voicišs

8.a klase

1963.


Klases audzinātāja

Pēteris Ūzuls 9 absolventi Antoņina Bogdanova Ļubova Borisova Vera Grigorjeva Mihails Ivanovs Vladislavs Jarošs Jurijs Kozlovskis Jurijs Pļiņins Anatolijs Titovičs Ivans Tihomirovs

1963.

8.b klase


Klases audzinātāja

Vilis Grunte 12 absolventi Imants Alksnītis Arnolds Geide Voldemārs Klips Ingrīda Kļava Anita Kraukle Sandra Krēģe Jānis Krūmiņš Andrejs Lūsis Dace Macpāne Inta Švāne Andris Treide Jānis Zlamets

8.a klase

1964.


Klases audzinātāja

Anita Caune 14 absolventi Faina Čuikina Zinaīda Ezeriņa Vladimirs Grahovskis Jevgēnija Grigorjeva Ludmila Ivanova Anna Jaroša Ļubova Krasnobajeva Ņina Nikolajeva Valērijs Setensons Aleksandrs Soboļs Viktors Strugoveca Marija Šišlo Aļina Targoviča Ņina Vasiļenkova

1964.

8.b klase


Klases audzinātāja

Roberts Aldersons 9 absolventi Ēriks Bēms Arvīds Bērziņš Imants Karveckis Ingrīda Oša Valentīna Ozerska Guntis Paegle Lidija Paramontova Anita Priede Olafs Romāns

8.a klase

1965.


Klases audzinātāja

Irina Litvinova 12 absolventi Antoņina Anaņjeva Iraida Domokurova Nadežda Ivanovskaja Manida Kotova Ērika Kurilova Vladimirs Losevs Ivans Sosnars Nikolajs Strugovecs Gaļina Šeluha Ņina Šigabutdinova Felikss Stankevičs Aļina Torgoviča

1965.

8.b klase


Klases audzinātāja

Kristīne Bērziņa 11 absolventi Astrīda Bērziņa Gunārs Gobiņš Guntars Jakāns Inga Kārkliņa Voldemārs Kveriņš Emīlija Marhiļēviča Aivars Paegle Gunta Prauliņa Ināra Saulkalne Ināra Stupāne Anna Šeluha

8.a klase

1966.


Klases audzinātāja

Kilikija Fiļipova 13 absolventi Valentīna Burova Aleksandrs Cvetkovs Irina Daņilova Anita Dibova Leonīds Griščenko Olga Ivanova Tamāra Kapusta Ainis Kokarevičs Viktors Marhilevičs Mihails Makarenko Raisa Makijenko Lidija Petjukeviča Antons Sosnars

1966.

8.b klase


Klases audzinātāja

Alīda Pušpure 12 absolventi Mudīte Bērziņa Ēriks Biedrs Leons Kantiķis Imants Krūmiņš Anita Kurme Anna Kūle Olita Lūse Inese Maslobojeva Elita Razmisloviča Raitis Strads Jānis Sondors Viktorija Visocka

8.a klase

1967.


Klases audzinātāja

Vera Savostjanova 12 absolventi Vera Borisova Marija Bobrovska Ivans Dubovskis Valērijs Kuļikovs Jevgēnijs Kostjukēvičs Vera Koļeņikova Ludmila Mitrofanova Oļegs Macuļevičs Nadežda Cvetkova Lilija Ezeriņa Jekaterina Janers Pjotrs Titovičs

1967.

8.b klase


Klases audzinātāja

Pēteris Ūzuls 12 absolventi Arnis Bāliņš Rolands Bērziņš Juris Brauns Laimonis Burdikovs Lilija Gailiša Herolds Ģeide Vita Grunte Rasma Kļava Skaidrīte Meldere Marija Mūrniece Dzidra Poļanska Māris Strods

8.a klase

1968.


Klases audzinātāja

Aleksandra Smirnova 15 absolventi Jurijs Arsentjevs Ivans Artamonovs Ludmila Batija Vasilijs Borisovs Tamāra Girone Taisija Domokurova Viktors Ivanovs Vladimirs Kozlovskis Valentīna Loseva Viktors Mizgins Nikolajs Ranners Aļina Roļika Terēza Hodorska Nadežda Harlamova Venedikts Titovičs

1968.

8.b klase


Klases audzinātāja

Anita Caune 17 absolventi Laima Aumeistere Ilmārs Briedis Beata Blaževiča Baiba Bukulta Roberts Juškēvičs Aivars Kūmiņš Jānis Libers Valija Luksa Lidija Maslobojeva Andrejs Naudiņš Jānis Naudiņš Roberts Ozols Edgars Priede Andris Roze Edgars Saulkalns Ināra Taukača Daina Zariņa

8.a klase

1969.


Klases audzinātāja

Tamāra Šlipakova 18 absolventi Valērijs Anaņjevs Viktors Anaņjevs Valentīna Arsentjeva Mihails Barans Leonīds Grahovskis Jeļena Grišulenoks Sergejs Ivanovs Josifs Janners Staņislavs Jasevičs Varsanofijs Jegorovs Lidija Renners Irina Rode Valērijs Soboļevs Leokadija Stančiks Janīna Taļjuks Jāzeps Tarvids Broņislavs Torgovičs Vitālijs Volohs

1969.

8.b klase


Klases audzinātāja

Pārsla Petrone 13 absolventi Aivars Būmeisters Sarmīte Čevere Aivars Dzenis Juris Gobiņš Aija Gēgermane Daina Kārkliņa Aivars Kļaviņš Andris Kūmiņš Sandra Liepa Ilze Lorence Andra Ūdre Jānis Zaikovskis Dzintra Zariņa

8.a klase

1970.


Klases audzinātāja

Kilikija Fiļipova 19 absolventi Aleksandrs Aļehno Antoņina Berežnaja Gaļina Bezpaļčikova Ņina Borisova Valentīna Černišova Aleksandrs Diks Irina Fjodorova Valentīna Grigorjeva Staņislavs Hodorskis Anatolijs Jegorovs Pāvels Jegorovs Alfons Kisels Tamāra Lobačova Jeļena Muraško Nikolajs Ozols Eduards Pilacs Nadira Šigabutdinova Broņislavs Torgovičs Vladislavs Torgovičs

1970.

8.b klase


Klases audzinātāja

Alīda Kleinberga 15 absolventi Gunārs Jēgermanis Guntis Jirgensons Ivars Kārkliņš Jānis Kļaviņš Sarmīte Kļaviņa Ēriks Kūlis Mārīte Miķelsone Benita Ose Jānis Ozols Ināra Ozerska Ingrīda Roze Dainis Strods Ināra Tukiša Valdis Zaķis Ivars Zeltiņš

8.a klase

1971.


Klases audzinātāja

Vera Savostjanova 16 absolventi Jūlija Arbuzova Anna Artamonova Vladimirs Andrejevs Genādijs Apinis Pāvels Devels Vladimirs Dinajevskis Raisa Fomčenkova Igors Gigelis Vjačeslavs Ivanovs Antons Janers Vera Kačganova Valentīna Lazdups Anatolijs Pinkevičs Ludmila Savostjanova Viktors Vasiļenkovs Konstantīns Volohs

1971.

8.b klase


Klases audzinātājs

Pēteris Ūzuls 16 absolventi Laima Bērziņa Vitauts Bušs Jānis Dmitrijevs Juris Grosbergs Imants Kleins Gundars Neilands Anda Ozoliņa Inese Paegle Brigita Paegle Edgars Rostoks Andris Strupka Aivars Skromāns Anita Taukača Edvīns Ūzuls Rihards Visockis Tālivaldis Zviedris

8.a klase

1972.


Klases audzinātājas

Aleksandra Smirnova, Vilhelmīne Eisaka 18 absolventi Vladimirs Arsenjevs Staņislavs Beiveinis Tatjana Finogejeva Aleksandrs Fomčenkovs Aleksandrs Grigorjevs Mihails Gapaņonoks Andrejs Jalovskis Henrihs Kisels Viktors Lazdups Irina Lobačeva Raisa Ņekrasova Igors Ošuroks Žanna Pilace Tatjana Semjonova Vladimirs Smirnovs Pēteris Umpirovičs Aleksandrs Vlasovs Sergejs Žatkins

1972.

8.b klase


Klases audzinātāja

Anita Caune 21 absolvents Guntis Bēcītis Daina Bule Brigita Būmeistere Juris Dāle Elga Deksne Aivars Eisaks Vija Jakāne Astrīda Jankovska Nate Jaunmaize Māris Jirgensons Edmunds Krastiņš Māris Kasparovičs Dzidra Kārkliņa Gunta Lapsa Leonīds Maslobojevs Dzintars Pazars Juris Poļevskis Monta Preimane Ingrīda Skujiņa Ainārs Stabiņš Regīna Zīmele

8.a klase

1973.


Klases audzinātāja

Jevgenija Setensone 16 absolventi Lilija Bezpaļčika Gaļina Finogajeva Vera Fjodorova Marija Grāvele Vladimirs Germans Tatjana Ivanova Aleksandrs Janers Georgs Janers Vladimirs Kovaļevskis Marija Laizāne Anatolijs Losevs Česlava Muraško Sergejs Ozols Tamāra Raudive Marija Šuļja Raisa Voloha

1973.

8.b klase


Klases audzinātāja

Venita Bulmeistere 18 absolventi Jānis Andersons Andris Brāķis Uldis Bērziņš Jurijs Berķis Ēriks Bušs Aija Brieze Anatolijs Bertmanis Dzidra Kārkliņa Arvīds Klaučs Brigita Millere Jānis Mūrnieks Sandra Metļuka Ligita Paegle Andrejs Stabiņš Vitālijs Straumers Rudīte Strode Egons Trencis Jānis Zalenkevičs

8.a klase

1974.


Klases audzinātājs

Jāzeps Rudušs 15 absolventi Elena Daņilova Terēze Grahovska Ivans Gurlavskis Tatjana Ivanovska Janers Ivanovs Vitālijs Mašņuks Antoņina Pikaļeva Josifs Ranners Irina Serafimoviča Vladimirs Serafimovičs Mihails Šadura Romualda Šišlo Valentīna Šuļja Leonīds Pirovičs Valentīna Vlasova

1974.

8.b klase


Klases audzinātāja

Alīda Kleinberga 12 absolventi Māra Brieze Andris Dāle Mārīte Dzenis Juris Kļaviņš Ēriks Krūmiņš Ojārs Lapsa Sarmīte Nagle Gunārs Naglis Juris Ruskulis Sandra Štaskevica Vladimirs Valainis Inta Zeltiņa

8.a klase

1975.


Klases audzinātāja

Inta Bremze 18 absolventi Gaļina Anaņjeva Anatolijs Arsentjevs Anatolijs Binkevičus Valērijs Ivanovs Aleksandrs Janers Dina Kirilova Viktors Kiseļ Staņislavs Kutavičus Valentīna Laizāne Jānis Lipskis Danuta Misjuk Nadežda Ozola Tatjana Pavlova Jevgēnija Potjomkina Raisa Rinkeviča Zoja Šadura Vladimirs Valainis Vija Velde

1975.

8.b klase


Klases audzinātāja

Austra Ruduša 18 absolventi Sandra Akermane Guntars Belijs Jānis Beļskis Miervaldis Beļskis Pēteris Buls Sandra Januševska Ilze Jaunzeme Ingrīda Kalniņa Anita Kasaliete Maija Klauča Ruta Kļaviņa Jānis Maslobojevs Jānis Marhilēvičs Einārs Mazitāns Ivars Trencis Alvis Ūdris Aivars Valainis Ligita Zeltiņa

8.a klase

1976.


Klases audzinātāja

Vera Savostjanova 13 absolventi Valentīna Anča Irina Arbuzova Zenonas Biveinis Anna Duks Olga Ivanova Olga Janere Marina Jansone Gaļina Kotoviča Irēna Muraško Aleksandrs Volohs Nadežda Volčaņina Jeļena Vetlučina Andrejs Žatkins

1976.

8.b klase


Klases audzinātāja

Vilhelmīne Eisaka 23 absolventi Ineta Baltause Ārija Bleidele Skaidrīte Bertmane Gunta Dārziņa Aija Dzene Evita Eisaka Daiga Kārkliņa Gunvaldis Kļava Zigurds Krastiņš Agris Lapiņš Dace Metļuka Vineta Murāne Juris Pilāns Inguna Priede Iveta Ruiss Dace Straume Inga Stīpiņa Vitālijs Skrīvelis Aivars Šablovskis Juris Tukišs Aivars Viļums Vents Vollenbergs Sandra Vīksna

8.a klase

1977.


Klases audzinātāja

Valentīna Lukina 12 absolventi Tatjana Frolovska Ivans Grohovskis Zinaīda Kočura Mihails Kovaļevskis Ludmila Kozlova Pēteris Maculevičs Svetlana Ņeparko Ļubova Ozola Anatolijs Šnitkovs Irēna Ulme Marina Viļsone Tatjana Veselovska

1977.

8.b klase


Klases audzinātāja

Anita Caune 16 absolventi Sandra Aurmane Inese Beļajeva Anda Caune Andis Dātavs Inta Germane Māris Grūbe Gunvaldis Kalniņš Juris Keselis Iveta Liepa Aivars Ozols Agita Runce Anita Salinīks Ainis Svencis Sarmīte Tomsone Inese Vītola Ivars Zaikovskis

8.a klase

1978.


Klases audzinātāja

Jevgenija Setensone 7 absolventi Anna Arsentjeva Allva Černišova Irina Deveļs Svetlana Jegorova Terēze Kisels Leonīds Losevs Leonīds Ozols

1978.

8.b klase


Klases audzinātāja

Venita Bulmeistere 11 absolventi Inguna Baltausis Sarmīte Bergmane Aivars Bleidelis Inta Brokāne Brigita Kaupuža Līga Kļava Juris Priede Ingrīda Pujāte Arnis Rīders Iveta Rostoka Elita Vītola

8.a klase

1979.


Klases audzinātāja

Edīte Sīle 12 absolventi Igors Batijs Sergejs Batijs Zoja Čerišova Alla Dipāne Larisa Kirilova Alla Kirilova Svetlana Kisela Jurijs Mitrofanovs Sergejs Ošuroks Igors Portnojs Oļegs Samuilovs Vika Semčenkova

1979.

8.b klase


Klases audzinātāja

Inta Bremze 14 absolventi Sandra Bogustova Romans Borisevičs Guna Caune Anita Dātava Aija Ērkšķe Normunds Jasukevičs Jānis Millers Antra Lapiņa Armands Oliņš Nellija Saleniece Aleksandrs Smirnovs Inta Štelmahere Māra Upeniece Iveta Zaikovska

8.a klase

1980.


Klases audzinātāja

Tatjana Baltiņa 10 absolventi Marina Kovaļevska Inga Lazdupe Uldis Macuļevičs Sergejs Neparko Vladimirs Suhanovs Roberts Šlitke Oļegs Šišlovs Tatjana Šeluha Svetlana Vanaga Juris Velde

1980.

8.b klase


Klases audzinātāja

Alda Trokša 21 absolvents Daiga Aurmane Aigars Dārziņš Ainārs Dzalbs Laila Dzerkale Daiga Kerekse Andra Ķezbere Dace Kļava Dzintra Krūmiņa Roberts Lulle Gunārs Nežberts Aivars Ozoliņš Jānis Ozoliņš Iveta Priede Vita Rīdere Dita Ruiss Valts Ruiss Sarmīte Skromane Arnis Ūzuls Aivars Ūdris Imants Valainis Imants Vītols

8.a klase

1981.


Klases audzinātāja

Vera Savostjanova 5 absolventi Viktors Burkevics Jānis Koreškovs Valērijs Rutko Viktors Sitovs Janina Trapečonova

1981.

8.b klase


Klases audzinātāja

Vilhelmīne Eisaka 17 absolventi Armands Bulmeistars Velga Bulmeistare Solvita Būmeistare Andris Bogdanovs Ainārs Graudiņš Inese Grūbe Ārijs Jākabsons Ginta Kārliete Aivars Latvelis Maira Mazure Dzintars Ozvalds Dace Paio Andris Petkūns Imants Smirnovs Māris Tarvids Daiga Vecumniece Aivars Veide

8.a klase

1982.


Klases audzinātāja

Valentīna Lukina 9 absolventi Aleksandrs Breusovs Iļja Čuikins Anna Kisele Žanna Krilova Ivans Odziļevičs Boriss Potjomkins Svetlana Rumbauska Vjačeslavs Savičevs Mihails Šišovs

1982.

8.b klase


Klases audzinātājs

Arturs Ābols 15 absolventi Andris Baranovs Anda Bērziņa Inga Burkēvica Signe Bleidele Māris Bremze Zanda Kārliete Ineta Poļanska Aelita Priekule Edgars Rudzis Aldis Upenieks Gints Veiss Ikars Virza Uldis Vītols Daiga Vollenberga Rolands Zaķis

8.a klase

1983.


Klases audzinātāja

Valentīna Lukina 13 absolventi Gaļina Aļmakajeva Oļegs Batijs Andrejs Devels Jakovs Kovaļkovs Jūlija Kurakina Jeļena Kurašova Valentīns Misjuks Georgijs Oščenkovs Irēna Pidoprigora Anatolijs Potjomkins Jeļena Trapešonoks Velga Čerepanova Ludmila Juhņeviča

1983.

8.b klase


Klases audzinātāja

Vilhelmīne Eisaka 26 absolventi Sandra Ameļko Gunita Berkmane Jānis Budovskis Anita Eglīte Raivo Erkšķis Pēteris Grandāns Jana Grundule Laila Kapsnia Zintis Keselis Ingrīda Kļučņika Uldis Latvelis Vineta Linde Ilona Mitrase Jānis Mukāns Ieva Ozola Dzintars Ozoliņš Vidmans Palis Iveta Pastare Arnis Pastars Ilvija Pīlādze Anda Raginska Juris Skrīvelis Ilva Skuja Lolita Tarvida Didzis Vilciņš Laila Vecumniece

8.a klase

1984.


Klases audzinātājs

Raimods Cīrulis 12 absolventi Sergejs Fiļipovs Irina Frolovska Jurijs Jefremovs Elīna Matrosova Elīna Rokovska Andrejs Rožkovs Andrejs Sidorenko Marina Students Anželika Šeina Renāte Vanaga Edmunds Vanags Māris Velde

1984.

8.b klase


Klases audzinātājs

Jānis Žagata 29 absolventi Juris Barševskis Ingus Barts Vineta Buls Iveta Grieze Oskars Kļava Tālis Krastiņš Jānis Krauklis Edgars Kurilovs Jānis Laiviņš Jānis Laivenieks Artis Leitis Valdis Vladimirs Maļuhins Alnis Morics Aivars Ozols Jānis Paio Elita Pujāte Oskars Rudzis Normunds Rieksts Aigars Strazdiņš Ineta Siliņa Andris Striķis Andris Šukajevs Aigars Trencis Roberts Upmalis Zanda Vaguloviča Juris Valainis Inese Viņķe Andris Zaharčonoks Agris Zemčonoks

8.a klase

1985.


Klases audzinātāja

Tamāra Holomjova 19 absolventi Oļegs Agapovs Ilona Burkevica Žanna Buraja Alla Breusova Ilona Borovikova Eduards Čuikins Ļubova Cimbaļuk Janīna Freidenfelde Marina Grahovskaja Eduards Koreškovs Irina Korņijenko Anatolijs Kiseļovs Zinovijs Kovaļs Natālija Kuharēviča Anžela Mokānu Natālija Odziļēviča Marina Paegle Gaļina Ševšeļova Jeļena Tuļguka

1985.

8.b klase


Klases audzinātāja

Līga Strauss 18 absolventi Viktors Adamenko Aiva Burdikova Andris Kereksis Santa Klētniece Juris Kļava Dace Kraukle Jolanta Lubāne-Grigule Jānis Miķelsons Sandra Priekule Gints Ruiss Edgars Students Armands Šeflers Ģirts Tomsons Ināra Virza Irēna Virza Linards Zaķis Santa Zeinvalde Uldis Zemņickis

8.a klase

1986.


Klases audzinātāja

Vera Savostjanova 12 absolventi Aleksandrs Ādamsons Nikolajs Belobosovs Andrejs Cimbaļuks Vladimirs Denisenko Inese Grāvele Inese Grišāne Tatjana Kuharēviča Pjotrs Matjušenoks Anita Petrovksa Viktors Rakovskis Normuds Students Mārīte Velde

1986.

8.b klase


Klases audzinātāja

Edīte Sīle 18 absolventi Ilze Armanoviča Aigars Baltausis Sniedze Beļakova Gintars Bergmanis Ilze Blūzma Uldis Bogdanovs Sarma Jansone Jolanta Jasēviča Līga Kļučņika Ainārs Kļučņiks Sandra Krieviņa Gaida Novika Agita Ponomarjova Gundars Poļanskis Ilgvars Poļanskis Edgars Puriņš Aigars Rieksts Arnis Veigners

8.a klase

1987.


Klases audzinātājs

Arturs Ābols 18 absolventi Tatjana Ādamsone Marina Batija Valērijs Binkjavičus Igors Kurakins Anžela Korņijenkova Ivo Kovaļenko Romāns Nazarovs Jeļena Marčenkova Vladimirs Mihailovs Larisa Petrušina Inga Rožkova Karina Šalajeva Natālija Savičeva Oksana Šeina Sergejs Sitovs Milana Špeņoviča Žanna Toporkova Velga Velde

1987.

8.b klase


Klases audzinātāja

Venita Bulmeistere 20 absolventi Līga Ameļko Jānis Bertmanis Elita Bulko Uldis Ermansons Lana Fjodorova Lauris Ivanovskis Raimonds Kirsanovs Arnolds Kunderts Renāte Lapiņa Andris Mizūns Alda Miķelsone Gunta Orlovska Jānis Pīlādzis Inguta Raginska Gita Romane Dzintars Siliņš Ģirts Spilbergs Ruta Sprūdža Ilze Upeniece Haralds Zaķis

8.c klase

1987.


Klases audzinātāja

Laura Penega 30 absolventi

1988.

Žanna Adamenko Anita Alksne Līga Budovska Evita Burkevica Sandijs Greiškāns Gita Grieze Zaiga Ivanovska Andris Jakovļevs Agnese Kļava Normunds Kurilovs Dace Magone Ilze Mazule Gints Miezītis Rita Novika Rudīte Osvalde Felikss Pripāns Ervīns Reinverts Valdis Rubažs Zanda Rulle Ilze Sīle Uldis Skābene Maija Spūdža Māris Šeflers Pēteris Timofejevs Kristīne Vanaga Valdis Vanags Arnis Veckaktiņš Jolanta Vecvagara Ilze Veide Baiba Vilbrante

8.a klase


Klases audzinātāja

Vallentīna Lukina 14 absolventi Inga Ādamsone Svetlana Cvetkova Natālija Cimbaļuka Zinaīda Čerepanova Alla Freimane Svetlana Gerstenlauer Natālija Konovalova Jeļena Loparjova Valentīna Ļeščenko Jekaterina Rokovska Sandra Ruiss Oļegs Šaboltas Sergejs Štirkovs Jurijs Torčilo

8.b klase

1988.


Klases audzinātāja

Inta Bremze 19 absolventi Edgars Bicāns Valdis Blūzma Līga Brauna Dace Bremze Gita Gāršniece Diāna Ivanova Jānis Krastiņš Rolands Melnacis Edgars Mitrass Ilona Muceniece Ieva Ozoliņa Mareks Sidrevics Guntars Striķis Normunds Tauvēns Ēriks Tomsons Dace Vesmane Jolanta Vītola Daiga Zambare Raimonds Zaķis

1989.

8.a klase


Klases audzinātāja

Olga Čerevaņa 13 absolventi Valērijs Aleksējevs Aleksejs Cimkovičs Dmitrijs Geitners Oļegs Holomjovs Vitālijs Kovaļenko Oļegs Koreškovs Laila Līrmane Vitālijs Makārenko Jeļena Mihailova Inga Oga Oksana Polovņikova Oksana Špeņoviča Tatjana Zibailo

8.b klase

1989.


Klases audzinātāja

Gunta Calmane 20 absolventi Ilze Bazone Gvido Cunskis Baiba Gulbe Agris Gvozdovs Rimants Jakubovičs Uldis Klētnieks Oskars Kļava Evita Krievāne Marika Kurme Tomass Lisments Katrīna Lodziņa Daina Ozoliņa Agnese Poļanska Diāna Sirmā Artūrs Strods Māris Svilāns Oksana Šeloņina Inguna Vanaga Arnis Vāvers Jānis Žvagins

1990.

9.a klase


Klases audzinātāja

Aļina Mištovte 12 absolventi Svetlana Breusova Viktors Cimbaļuks Pāvels Fiļipovs Pāvels Gerstenlauvers Igors Jeršovs Vjačeslavs Koņjahins Renāte Kundrāte Lolita Oga Ingrīda Pauliņa Andrejs Paeglis Vitālijs Rubins Natālija Tuļguka

9.b klase

1990.


Klases audzinātāja

Venita Bulmeistere 19 absolventi Verners Bistrovs Juris Boikovs Ilgonis Čačs Rimants Dargevičus Ieva Grieze Dzintra Jurisone Līga Kārliete Andris Kuzņecovs Kitija Jurcēna Lilita Laizāne Andris Latatujevs Dita Mieze Juris Ozerskis Ilgonis Podskočijs Vija Pārpuce Ingūna Skudra Ainārs Šlomaks Inese Vīcupa Andris Upenieks

1990.

9.c klase


Klases audzinātāja

Līga Strauss 26 absolventi Raivis Bulmeisters Zaiga Jurisone Ilze Kaminska Māris Krastiņš Gunta Krievāne Marika Kūmiņa Zane Liepiņa Andris Mežatučs Jānis Placēns Zanda Rozefelde Santa Rozīte Evita Rubaža Dace Šķēle Aigars Zambars Agnese Zeinvalde Kristīne Zelmene Juris Žvagins Andris Bražūns Gatis Jansons Ivo Mirķis Edmunds Romans Raimonds Rutks Guntars Siliņš Raimonds Tošens Vladislavs Volohs Egīls Začests

9.a klase

1991.


Klases audzinātāja

Tamāra Holomjova 13 absolventi Svetlana Bogdanova Igors Vasiljevs Jeļena Guka Pāvels Gerstenlauvers Aleksejs Kondrašovs Aļona Kujukina Jeļena Ļeščova Natālija Mitrofanova Tatjana Mizjova Iļja Nazarovs Anžela Peļņika Natālija Soboļ Nadežda Korņijenkova

1991.

9.b klase


Klases audzinātāja

Edīte Sīle 16 absolventi Iluta Bērziņa Kristīne Bicāne Linda Greiškāne Gunda Ignatāne Inese Kotāne Dace Krastiņa Ineta Kurme Kārlis Laukazīle Dainis Lazdiņš Juris Ļubišs Arnis Magone Inese Skudra Andris Stikuts Laura Suharevska Gints Švalkovskis Ilmārs Tolstovs

9.a klase

1992.


Klases audzinātāja

Svetlana Ļubimceva 15 absolventi Dmitrijs Averjanovs Lilija Baltiņa Natālija Baltiņa Oļegs Borisovs Ervīns Kaverskis Jurijs Kozlovskis Aleksandrs Kotaļerovs Iļja Kurdjukovs Rihards Matusevičs Jeļena Mizjova Viktorija Pīgožnis Iveta Svētiņa Sergejs Stirāns Aleksandrs Šatrovs Olga Štirkova

1992.

9.b klase


Klases audzinātāja

Sarmīte Viļuma 13 absolventi Pēteris Bulko Zigmārs Dzintars Aivars Grieze Inese Korņicka Inese Kļava Pēteris Lauriņš Andris Sirmais Ginta Oreniša Ilona Placēna Artūrs Skadmanis Edīte Spradenkova Ģirts Žeivenieks Dace Žvagina

9.c klase

1992.


Klases audzinātājs

Jānis Purniņš 15 absolventi Inguna Brauna Edmunds Čodors Marita Eglīte Mareks Dzintars Agnese Gaile Pēteris Golubeckis Agenes Matvejeva Līga Liepiņa Gija Opermae Artūrs Ozoliņš Edīte Raivis Oskars Pārpucis Dzintars Šķeltiņš Kaspars Veckaktiņš Māris Zeltītis

1993.

9.a klase


Klases audzinātāja

Valentīna Lukina 12 absolventi Sergejs Arsentjevs Oksana Guka Oksana Grimaļuka Ludmila Kifjuka Aleksandrs Kozlovs Jeļena Kozlovskaja Agris Kastanjans Natālija Kuļpa Vladimirs Lomidze Andrejs Maļavko Karolina Matuseviča Ludmila Ševšeļova

9.b klase

1993.


Klases audzinātāja

Elza Andersone 14 absolventi Raimonds Ciganovičs Iveta Cine Andris Emoliņš Dace Gulbe Jānis Kārkliņš Lelde Ozoliņa Māris Ozolnieks Evita Pazare Daiga Podskočija Reinis Ramba Aigars Rozenbergs Sandra Šķēle Liesma Zariņa Liene Zelmene

1993.

9.c klase


Klases audzinātāja

Inta Bremze 13 absolventi Inese Avotiņa Armands Ābols Jānis Briedis Eva Ertmane Aira Gēgermane Lauris Jansons Sandis Laganovskis Jānis Rudzītis Mārtiņš Strods Zane Švalkovska Mārtiņš Vilbrants Kaspars Vilcāns Rihards Ogle

9.a klase

1994.


Klases audzinātāja

Aleksandra Smirnova 14 absolventi Olga Geitnere Andrejs Golovanovs Oksana Kadjajeva Igors Koreškovs Vladislavs Kurdjukovs Danils Pavlovs Aleksandrs Perminovs Viktorija Rumova Juris Svētiņš Vita Stirāne Irina Torčilo Anna Vehtere Andrejs Šubas Oksana Kuvika

1994.

9.b klase


Klases audzinātājs

Arturs Ābols 12 absolventi Jānis Cinis Ilze Mača Signe Jana Rubīna Jānis Rutks Dace Saulkalne Ilze Saulkalne Lāsma Siramis Inese Upeniece Judīte Vāvere Inita Vīksna Guntars Zaikovskis Normunds Avotiņš

9.c klase

1994.


Klases audzinātāja

Natālija Stepānova 15 absolventi Inese Brauna Mārtiņš Brauns Agnese Bula Intārs Grigjānis Daira Jauģiete Andris Korņickis Mudīte Kārkliņa Agnese Kļaviņa Māris Koja Daiga Krastiņa Juris Laizāns Armands Rozenbergs Sanita Stikute Ieva Supkova Jānis Veckaktiņš

1995.

9.a klase


Klases audzinātāja

Aļina Mištovte 12 absolventi Natālija Ber Jana Fiļipova Jūlija Gavrilova Vikrots Goruhovs Jevgēnija Kozlova Signe Matskeviča Edijs Māzers Jevgēnijs Pavlovs Romāns Šidlovskis Deniss Šuntovs Andrejs Žaks Vadims Žatkins

9.b klase

1995.


Klases audzinātāja

Gunta Calmane 20 absolventi Līga Bulmane Kaspars Caune Oskars Čodors Mārtiņš Ekmanis Māris Jansons Andis Kārkliņš Linda Krūmiņa Maksims Kušnerovs Jānis Lejnieks Elīna Margeviča Brigita Melnace Renārs Nadrickis Guntis Poļevskis Guntars Šķeltiņš Juris Šults Linda Ūzule Inga Vintuka Lienīte Leitāne Judīte Leitāne Māris Spura

1995.

9.c klase


Klases audzinātāja

Sandra Bērziņa 17 absolventi Ainārs Bušs Kristīne Cine Lita Dārzniece Sintija Gaile Kintija Karpoviča Aiga Kļaveniece Jānis Krūklis Dairis Kuciks Raimonds Lapiņš Aigars Paegle Kaspars Rozītis Mareks Sidrevics Agnis Siliņš Anna Sīle Māris Skuja Vita Veiss Raimonds Robežnieks

9.a klase

1996.


Klases audzinātāja

Tamāra Holomjova 13 absolventi Karina Božanova Tatjana Budanova Jekaterina Calpanova Adrians Čuikins Dmitrijs Egle Agnese Freimane Jevgēnija Isidorova Jūlija Krupeņņikova Aleksandrs Puišo Oksana Vasiļenkova Aleksejs Jeršovs Sergejs Šangins Andris Špakovskis

1996.

9.b klase


Klases audzinātājs

Kaspars Trencis 15 absolventi Agnese Arnicāne Kristaps Buls Gunita Daugaviete Ingrīda Grīnberga Anita Kļava Daiga Krapāne Santa Līrmane Karīna Ozola Dace Poļevska Juris Priede Lauris Silis Linda Šķeltiņa Daina Šmite Inga Začeste Inese Zaķe

9.c klase

1996.


Klases audzinātāja

Aiga Gūtmane 16 absolventi Artūrs Adamovičs Irīna Anaņjeva Līga Auza Marita Eglīte Oksana Grimaļuka Inese Jāņa m. Jankovska Inese Jura m. Jankovska Līga Liepiņa Lauris Liepiņš Iļja Nazarovs Ilona Placēna Mairis Skuja Baiba Štakmane Kaspars Veckaktiņš Gita Zariņa Māris Zeltītis

1996.

12. klase


Klases audzinātāja

Edīte Sīle 16 absolventi Andris Baltausis Aivars Beļskis Inga Bertmane Baiba Bērziņa Inese Birze Jānis Bresesis Linda Grīnvalde Ilona Latatūjeva Linda Mihailova Didzis Ozoliņš Andrejs Ozols Ervīns Pazars Ivo Pāvulāns Gunta Porušēviča Artūrs Silovs Gatis Skrīvers

9.a klase

1997.


Klases audzinātāja

Tamāra Holomjova 11 absolventi Irina Belova Rita Blumberga Dmitrijs Čudins Nellija Devele Jevgēnijs Jermolajevs Jurijs Kočergins Karīna Setensone Valērijs Špaks Arina Piroviča Alla Vasiļlenkova Karīna Vorobjova

1997.

9.b klase


Klases audzinātāja

Sarmīte Viļuma 17 absolventi Intars Ābols Ervīns Batarāgs Kristiāna Bergmane Nauris Butkus Dace Elstiņa Gita Freimane Juris Karņickis Inguss Kalvišs Liene Kļavniece Raivis Lakšēvics Zane Mača Laura Ozoliņa Laimdota Petroviča Pēteris Pavlovskis Valdis Pozvoļskis Jānis Torohovičs Oskars Zābers

9.c klase

1997.


Klases audzinātāja

Inta Bremze 10 absolventi Inese Avotiņa Armands Ābols Inese Cekule Vineta Čaplinska Artis Galejs Aira Gēgermane Līga Locāne Jānis Podskočijs Violeta Rūse Linda Suharevska

1997.

12. klase


Klases audzinātāja

Venita Bulmeistere 18 absolventi Artūrs Azarovs Raimonds Ābele Rolands Ābele Arnis Birze Zane Eglīte Inga Jargāne Jānis Kārkliņš Raimonds Kolosovs Juris Krātiņš Dace Miķelsone Pauls Margevičs Sintija Petroviča Ģirts Priede Agris Rumpe Eva Sprukule Zane Tošēna Jānis Upenieks Vjačeslavs Zaicevs

9.a klase

1998.


Klases audzinātājs

Aivars Skosa 14 absolventi Antons Ambrosovs Olga Bardiša Eduards Bers Jevgenijs Dolganovs Viktors Egle Māris Gigels Kristīne Kočetkova Kirils Kutuzovs Andris Kūlis Viktorija Laizāne Dmitrijs Petrovs Romāns Pīgožnis Jūlija Taratutina Sergejs Kiriļičs

9.b klase

1998.


Klases audzinātāja

Līga Strauss 19 absolventi Elīna Bidlova Elīna Biedre Kārlis Blašķis Ronalds Daņilovs Bruno Freimanis Kaspars Gervis Māra Gredzena Māris Kārkliņš Ilva Knutova Arnis Kļaviņš Ligita Lazdiņa Atis Matvejevs Marina Ozola Jānis Ozoliņš Kaspars Smirnovs Raivis Šteins Toms Treiers Monta Vikštrema Kintija Zdanovska

1998.

9.c klase


Klases audzinātāja

Ilze Romanovska 13 absolventi Kaspars Bramanis Agnese Bule Agnese Dmitročenko Lienīte Gaile Imants Grīnbergs Iveta Jakovļeva Elīna Margeviča Didzis Piļāns Guntis Poļevskis Ģirts Roms Dita Rukmane Ilona Svēteņa Juris Šults

12. klase

1998.


Klases audzinātāja

Laura Strode 19 absolventi Baiba Brante Agnese Celmiņa Gunita Daugele Edgars Duburs Anna Gorbačova Rolands Grišāns Luīza Kleinhofa Inese Korelova Oskars Līrmanis Linda Markusa Māris Markuss Valters Ozoliņš Evija Pugača Nauris Reķis Gatis Rudzītis Kristīne Rumpe Jānis Sirmais Guntis Tutins Ģirts Zelmenis

1999.

9.a klase


Klases audzinātāja

Irēna Skābene 19 absolventi Jeļena Bardiša Irina Budanova Jeļena Čikune Andrejs Ernests Sergejs Fesko Irina Formaņicka Vjačeslavs Freimanis Jevgenijs Gavrilovs Tatjana Gorohova Albīna Jarhunova Viktors Jermolajevs Inese Korošenko Sergejs Kuvika Marina Lazovska Olga Perminova Nadežda Petropavlova Aleksejs Šišovs Natālija Taratutina Irina Vorobjova

9.b klase

1999.


Klases audzinātāja

Vita Spilberga 20 absolventi Andris Arnicāns Jānis Āmanis Rolands Batarāgs Inese Brese Mārtiņš Bušs Aldis Dārznieks Anna Giņko Jānis Grīslis Ilze Jurisone Elīna Kotāne Raimonds Kovaļevs Arnis Kuciks Linda Lapsa Gita Ozoliņa Irīna Romānova Jana Strautāne Evita Vizgaude Santa Vucina Zita Zeinvalde Uģis Žeivinieks

1999.

9.c klase


Klases audzinātāja

Inga Šulca 28 absolventi Evita Ambaine Mārtiņš Brezauckis Gunita Daugaviete Ģirts Driksna Austris Dubrovskis Andris Fisenko Ingrīda Grinberga Kristīne Grūbe Baiba Ģēģere Inese Joppe Andris Kjapsņa Anita Kļava Kristīne Korotkeviča Dairis Kuciks Inese Liepiņa Brigita Melnace Aivars Paegle Agnese Ratniece Iveta Romāne Jānis Roze Agnis Siliņš Ingus Siņkovskis Lauris Sīlis Valdis Skuja Andris Strapcāns Linda Šķeltiņa Indra Veismane Inga Začeste

12. klase

1999.


Klases audzinātāja

Gunta Grejere 24 absolventi Dace Andule Olga Bera Mārīte Berķe Evija Bodniece Sanita Bogdanova Egils Boriss Rasa Čevere Mārtiņš Čivčs Kristīne Džeriņa Lauris Eglītis Jolanta Ivanova Edgars Kārkliņš Dina Lapsa Oskars Liepa Raivis Reinsons Dace Robežgruntniece Dace Rudzīte Olga Rumova Inese Skulte Madara Stumbre Elita Šemčenkova Diāna Šuļja Andris Veide Jānis Zābelis

2000.

9.a klase


Klases audzinātājs

Mihails Gailītis 7 absolventi Valērijs Božanovs Aleksejs Fomčenkovs Andrejs Kiseļs Igors Marčenkovs Natālija Puziņa Andrejs Romaņenko Vjačeslavs Žatkins

9.b klase

2000.


Klases audzinātāja

Līga Strauss 19 absolventi Andis Andulis Dainis Ansons Jānis Balodis Kristaps Berķis Mārtiņš Dāle Ēriks Ertmanis Kristīne Jurgena Jeļena Kakļušina Nelda Neimane Mārtiņš Ozols Baiba Poļevska Gatis Pušpurs Raitis Ritums Jolanta Stikute Mikus Stīpiņš Gvido Upenieks Ilze Vanaga Juta Vīksna Kristīne Zdanovska

2000.

9.c klase


Klases audzinātāja

Sandra Bērziņa 16 absolventi Indra Andersone Solvita Cirša Dina Fiļippenoka Gunta Grazde Liene Hartmane Žanna Jefremova Liene Kārkla Kristīne Kusiņa Gunta Līdaka Zane Mača Atis Priedītis Ivars Romāns Pēteris Siliņš Jurijs Šusts Ingus Vēzis Reinis Zirnītis

12.a klase

2000.


Klases audzinātāja

Helēna Ansone 15 absolventi Inga Augustāne Gunita Galauska Iveta Groza Sanita Klaucāne Daira Kočāne Linda Legzdiņa Ilze Malaševska Jānis Muzikants Laura Ozoliņa Didzis Ozoliņš Pēteris Pavlovskis Jānis Plūģis Gunta Povaševiča Edgars Švirksts Ineta Zujeva

2000.

12.b klase


Klases audzinātājs

Elza Andersone 17 absolventi Arnis Baltausis Mareks Belouss Mārtiņš Būmanis Sanita Doroškeviča Imants Duburs Mareks Kisels Jana Krapāne Vadims Miščenko Gatis Oliņš Monta Reķe Viesturs Skuja Inese Striķe Vaira Tutina Raivis Ūzuls Inga Vasiļečko Kristīne Veide Vitālijs Vēveris

9.a klase

2001.


Klases audzinātājs

Kaspars Trencis 17 absolventi Kaspars Avotiņš Nauris Bertmanis Toms Binde Ilze Čivča Ēriks Dauksts Daiga Grišina Andris Grīslis Uldis Groza Inese Grumolte Dace Koja Edgars Kovaļevs Ieva Krēmere Kaspars Lablaiks Ronalds Ločmelis Agnese Mārcēna Lelde Upeniece Andris Zābelis

2001.

9.c klase


Klases audzinātāja

Inta Bremze 14 absolventi Rolands Ābele Edgars Grazde Inga Jargāne Kristīne Lediņa Evija Locāne Jekaterina Ļebedeva Māris Mežals Rasa Ozoliņa Sintija Petroviča Anita Rode Eva Sprukule Jānis Strazdiņš Jānis Stuglis Kintija Zdanovska

12.a klase

2001.


Klases audzinātāja

Irēna Stāmure 14 absolventi Raivis Anops Ieva Ērgle Ilva Knutova Kaspars Kreimanis Kirils Kutuzovs Dina Livčāne Pauls Margevičs Atis Matvejevs Jānis Ozoliņš Elīna Skudra Zane Sprince Agnese Stepēna Toms Treiers Karīna Vasiļūne

2001.

12.b klase


Klases audzinātāja

Irēna Skābene 15 absolventi Jekaterina Ambrosova Laura Brīze Pāvels Fesko Natālija Ivanova Pēteris Karaļkevičs Artūrs Krātiņš Sergejs Lazovskis Edgars Lubgans Aleksandrs Ļubimovs Kaspars Magone Liene Ormane Ojārs Priede Romāns Puišo Mairis Tutins Nadežda Vorobjova

9.a klase

2002.


Klases audzinātājs

Arturs Ābols 19 absolventi Lāsma Baraka Līga Bulīte Ilze Čeriņa Indra Doroškeviča Raimonds Elstiņš Santa Freimane Oskars Gailis Veronika Gorbačova Agnese Kisele Līga Lapsa Kristīne Māzere Ilze Meroža Jānis Mežapuķe Jānis Priževoits Elīna Pudule Sarmīte Robežgruntniece Kaspars Silkāns Zintis Skrīveris Artis Strauss

2002.

9.b klase


Klases audzinātāja

Jolanta Tepļakova 19 absolventi Aleksandrs Adamovičs Juris Baltins Arvīds Berķis Viktorija Burceva Jeļena Gavrilova Gundars Henke Edvarts Kalniņš Inese Kisele Ilona Lapiņa Lāsma Lipšāne Agnis Pūpols Artūrs Semionovs Ieva Sīle Kārlis Sovans Kaspars Strautkalns Indra Taškāne Sandra Vabule Ilze Viļuma Artis Zeile

9.c klase

2002.


Klases audzinātāja

Vija Funknere 24 absolventi Sanda Andersone Daiga Ančikovska Diāna Arāja Jeļena Bardiša Baiba Brante Agnese Celmiņa Jānis Cielavs Jānis Dzērve Valdis Gabrāns Anna Gorbačova Rolands Grišāns Roberts Juhnevičs Inese Korelova Jānis Lepers Linda Markusa Māris Markuss Viktorija Pavāre Evija Pugača Gatis Rudzītis Kristīne Rumpe Natālija Taratutina Zane Tarta Ilze Veismane Ģirts Zelmenis

2002.

12.a klase


Klases audzinātāja

Oksana Grimaļuka – Nazarova 22 absolventi Jānis Āmanis Anna Giņko Jānis Grīslis Ilze Ivanova Jānis Kārkliņš Tatjana Koršunova Raimonds Kovaļeva Arnis Kuciks Anita Lauzuma Agrita Leja Valdis Lūsis Gita Ozoliņa Egija Pētersone Marija Piciļeviča Āris Plūģis Evija Priedīte Jānis Riža Irīna Romānova Inese Šlesere Armands Utināns Zita Zeinvalde Irina Vorobjova

12.b klase

2002.


Klases audzinātāja

Ginta Tarvida 17 absolventi Alda Andule Inga Baltause Eva Birziņa Edgars Bluķis Aivis Bodnieks Jānis Čevers Kristīne Januševska Konstantīns Kakļušins Aigars Māliņš Kristīne Odiņa Mārīte Ormane Agnija Pugača Jogita Pūpola Velga Siliņa Gita Svarta Andrejs Taratutins Olga Vasiļečko

2003.

9.a klase


Klases audzinātāja

Laura Strode 20 absolventi Laura Akmentiņa Inese Betlere Jolanta Bīriņa Aija Freimane Leo Ernstsons Zane Griķīte Arnis Grinbergs Andis Lezdiņš Diāna Ludborža Raksida Matulevičiute Kārlis Melgailis Kaspars Ozoliņš Andris Pikaļevs Ilze Priževoite Ludmila Puziņa Indra Rezgale Sabīne Romanovska Viktorija Semionova Leons Tarvids Egils Vizgaudis

9.b klase

2003.


Klases audzinātāja

Inga Šulca 24 absolventi Jānis Ābele Jānis Barščauskis Andris Bērziņš Zane Blašķe Inga Dzintare Elīna Eglīte Ineta Grava Raivis Irbītis Sanda Jukna Indra Karpoviča Anete Kļaviņa Līga Kotāne Linda Lāce Jānis Meija Armīns Metlāns Dace Pavlovska Santa Pētersone Egita Poļanska Zane Robežniece Līga Sināte Līga Sirmā Baiba Skangale Edgars Sovans Linda Zeile

2003.

9.c klase


Klases audzinātāja

Nora Brīve 24 absolventi Aigars Apsāns Viktorija Berdnika Evija Bodniece Evita Grūbe Vineta Grūbe Agita Gulbe Gita Ivanova Mārtiņš Jankovskis Lauris Lazdiņš Toms Lepsis Liene Lucāne Vineta Neija Aija Rasicka Linda Raupe Raivis Reinsons Edgars Rožulejs Dace Rudzīte Inga Rudzīte Olga Rumova Ina Semjonova Vija Stepiņa Armands Strazdiņš Jurijs Vaļevko Roberts Vētra

12.a klase

2003.


Klases audzinātāja

Līga Strauss 27 absolventi Signe Albiņa Dainis Ansons Kristaps Berķis Vēsma Bojere Mārtiņš Dāle Ēriks Ertmanis Elīna Galvanauska Māris Gulbis Agris Irbītis Rovena Kļaviņa Inga Kotoviča Nelda Neimane Mārtiņš Ozols Zane Pabērza Anda Paura Kristaps Pelsis Sarmīte Pumpuce Gatis Pušpurs Raitis Ritums Jolanta Stikute Mikus Stīpiņš Sandis Šrāders Ilze Tūtāne Gvido Upenieks Ilze Vanaga Juta Vīksna Kristīne Zdanovska

2003.

12.b klase


Klases audzinātāja

Elza Andersone 20 absolventi Artūrs Beitiks Kristaps Bērziņš Ivars Bogdanovs Rolands Brīze Rita Čevere Matīss Henke Toms Jemeļjanovs Kristīne Karņicka Inese Kloviņa Zane Leite Jānis Mičulis Raivis Oborūns Sintija Ozoliņa Sanita Rancāne Uģis Salenieks Pēteris Stanka Valters Šteins Elīna Vladmane Klāvs Valdmanis Kristīne Vasiļečko

9.a klase

2004.


Klases audzinātāja

Ieva Dundure 22 absolventi Anastasija Aleksejeva Vitālijs Andriksons Mareks Balodis Deniss Belovs Ojārs Daugavietis Oskars Gailis Pēteris Galviņš Līva Grūbe Nikolajs Jermolajevs Elīza Kalniņa Laila Koluža Jekaterina Kovaļčuka Eduards Ķikuts Mikus Lauss Baiba Liepiņa Līga Lorence Līga Meilusa Alise Mikšta Inga Ozola Nikolajs Potjomkins Uģis Skangals Liene Viļuma

2004.

9.b klase


Klases audzinātāja

Antra Virsnīte 25 absolventi Klāvs Bebrišs Ieva Bērziņa Nadežda Calpanova Dace Cālmane Līga Cebule Armands Freimanis Diāna Grimaļuka Viktorija Jefremova Sandra Ivdra Maija Kalniņa Diāna Kubasova Mārtiņš Laģis Jānis Leitis Santa Liepiņa Katrīna Lulle Edgars Pocjus Einārs Polis Evija Poļakova Marina Puziņa Evija Romanovska Jeļena Rubina Toms Stīpiņš Jānis Ūdris Sabīne Vīksna Agnija Zizlāne

9.c klase

2004.


Klases audzinātāja

Inta Bremze 18 absolventi Kaspars Avotiņš Ilze Čivča Ēriks Dauksts Vitauts Galvanausks Edijs Goldbergs Andris Grīslis Mārtiņš Jankovskis Edgars Kovaļevs Iveta Kreišmane Antra Laukmane Jeļena Lukjanska Ronalds Ločmelis Mihails Motils Elīna Pīpkalēja Evita Rudzīte Inga Vasiļečko Kristīne Veide Arta Veidmane

2004.

12.a klase


Klases audzinātājs

Irēna Stāmure 15 absolventi Agnese Bērziņa Līga Bērziņa Modris Bite Valdis Brinks Mārtiņš Bukovskis Veronika Buraja Uldis Groza Inese Grumolte Mikus Jēkabsons Dace Koja Kaspars Lablaiks Elviss Pētersons Raivis Ūzuls Andris Zābelis Ritvars Zemešs

12.b klase

2004.


Klases audzinātāja

Laima Semionova 16 absolventi Liene Baturoviča Santa Bogdanova Ieva Buša Arvīds Čevers Linda Ermiča Ilgvars Ērkšķis Jānis Hamiduļins Elīna Kalnbērziņa Edgars Kubiškins Kristaps Kunderts Artūrs Lācis Jekaterina Puncule Elena Rezgale Kristaps Rūde Arvils Vikštrems Aleksandrs Viļums

2005.

9.a klase


Klases audzinātāja

Sandra Bērziņa 23 absolventi Marija Berķe Marta Bērziņa Mareks Bistrjakovs Dita Bodniece Mārtiņš Folkmanis Lotārs Freivalds Jānis Grants Juta Jemeļjanova Edgars Kārkliņš Kristaps Kļava Klinta Krišāne Druvis Krūklis Jānis Liepiņš Elīna Lūse Diāna Osmolovska Žanna Osmolovska Jānis Putniņš Elīna Reimane Raitis Rozentāls Mārtiņš Viļums Agita Zdanovska Zane Zemniece Līga Žagata

9.b klase

2005.


Klases audzinātāja

Jolanta Tepļakova 20 absolventi Diāna Adamoviča Kristīne Andža Oksana Bardiša Elvīra Bera Sandris Biķernieks Evija Gasūne Elīna Kļava Andris Logins Ģirts Metlāns Nadežda Petrova Edvīns Samulis Laila Siliņa Dace Sirmā Zelma Stradiņa Elīna Strausa Laura Šņigirova Laima Šteinerte Digna Tarvida Madara Zaharčonoka Liāna Zizlāne

2005.

9.c klase


Klases audzinātāja

Vita Spilberga 13 absolventi Arvīds Berķis Karina Degtjarova Jeļena Gavrilova Vita Grinberga Inesa Kisele Didzis Kursītis Lāsma Liepiņa Ilze Meroža Baiba Muzikante Elma Podniece Lana Rukmane Nadežda Vorobjova Ēranta Zelmene

12.a klase

2005.


Klases audzinātāja

Valdis Kalniņš 16 absolventi Inese Batņa Gunta Behmane Pāvels Berdniks Laura Eglīte Dainis Eižvertiņš Santa Freimane Oskars Gailis Veronika Gorbačova Agnese Kokina Ilona Lapiņa Lāsma Lipšāne Indra Linde Jānis Mendriks Indra Taškāne Sandra Vabule Ilze Viļuma

2005.

12.b klase


Klases audzinātājs

Kaspars Trencis 15 absolventi Iveta Alksne Edgars Berķis Laura Bluķe Kristaps Bušs Inga Drevinska Evelīna Korneta Ramona Korneta Ieva Kunderte Mārtiņš Miglāns Aija Priede Deivids Strazdiņš Solvita Šaicāne Mārtiņš Vabelis Inese Veisa Valērija Žatkina

9.a klase

2006.


Klases audzinātāja

Ināra Kovaļčuka 15 absolventi Mairis Apinis Jānis Atte Māris Baltausis Laura Baturoviča Dāvis Funkners Dzintars Gailis Lauma Gredzena Natālija Jerjomina Jānis Liepiņš Ingus Ošs Ģirts Tutins Elga Vaivode Germans Veidemans Elīna Vjakse Vadims Vorobjovs

2006.

9.b klase


Klases audzinātāja

Gunta Grejere 18 absolventi Toms Balodis Kaspars Beļskis Ieva Cebule Iluta Čevere Agris Čivčs Kristaps Dāle Gundars Kļava Laura Lezdiņa Ieva Ločmele Jeļena Pavļenko Kaspars Salenieks Jānis Skrīveris Gunārs Strads Kristīne Tropa Daiga Vabule Viktors Vasiļjevs Ilze Zaikovska Lāsma Žagata

9.c klase

2006.


Klases audzinātāja

Lāsma Asare 15 absolventi Alda Andule Konstantīns Burijs Vineta Goldberga Ramona Juročkina Una Kuharenko Līga Lastmane Linda Lāce Santa Liepiņa Jānis Meija Agnija Pugača Sabīne Romanovska Viktorija Semionova Līga Sirmā Sergejs Ševčuks Olga Vasiļečko

2006.

12.a klase


Klases audzinātāja

Aiga Gūtmane 17 absolventi Jānis Ābele Ilze Butāne Arnis Grīnbergs Raivis Irbītis Sanda Jukna Raivis Keitēns Andis Lezdiņš Arvils Pastars Kārlis Paukšte Dace Pavlovska Santa Pētersone Egita Poļanska Emīls Priekulis Ilze Priževoite Jānis Siliņš Andris Usāns Liene zaķe

12.b klase

2006.


Klases audzinātājas

Aiga Gūtmane, Inta Bremze 12 absolventi Rinalds Aļeksjonoks Līga Balode Artis Briško Oskars Gūte Artūrs Kreišmanis Lauris Kuriņš Kaspars Mālnieks Agnis Pūpols Sanita Radziviloviča Zane Rokola Artis Strauss Edgars Šlusareks

2006.

12.c klase


Klases audzinātāja

Irēna Skābene 13 absolventi Ruslans Azarovs Ļena Cimbaļuka Katrīna Dombrovska Madara Grantiņa Ruslans Karpovecs Niks Kornets Artūrs Kozlovskis Māris Krivmanis Sanda Lūse Jānis Melderis Ronalds Strauss Kristaps Zaķis Jānis Zemītis

9.a klase

2007.


Klases audzinātājs

Arturs Ābols 15 absolventi Egija Abaroviča Sintija Dzalbe Ieva Gudreniece Liene Gudreniece Māris Jukna Jevgēnijs Kondratjuks Lelde Lipšāne Kaspars Lubgans Žanete Lulle Edgars Mikanovskis Zane Oliņa Irina Pavļenko Kārlis Putniņš Arvis Sorokins Artūrs Trencis

2007.

9.b klase


Klases audzinātāja

Līga Strauss 25 absolventi Jānis Bērziņš Kristaps Blomkalns Nauris Briedis Vita Cīrule Regīna Čerņagina Valda Eglīte Kārlis Grants Māris Grants Artūrs Juškāns Līna Kļaviņa Linda Krīgere Kristaps Krūmiņš Ance Māliņa Anete Osvalde Elīna Rašmane Toms Reiss Valija Rubīna Lāsma Stanka Mārtiņš Strauss Paula Strode Jānis Šukajevs Reinis Šumskis Toms Tīdemanis Nauris Vējonis Alvis Vojaks

9.c klase

2007.


Klases audzinātāja

Dzintra Germa 15 absolventi Gatis Ābele Ieva Bērziņa Edijs Freimanis Vita Grahovska Jekaterina Kovaļčuka Ineta Krupenkina Zane Leite Santa Lejkriste Jeļena Rubina Agnese Rutkēviča Madara Rutkēviča Ronalds Sietiņš Sintija Stugle Edgars Vītols Agnija Zizlāne

2007.

12.a klase


Klases audzinātāja

Oksana Grimaļuka – Nazarova 21 absolvents Diāna Auziņa Dace Cālmane Līga Cebule Ieva Erdlāne Diāna Grimaļuka Viktorija Jefremova Maija Kalniņa Laila Koluža Sabīne Krūkle Jānis Leitis Santa Liepiņa Jānis Linde Katrīna Lulle Normunds Pastars Edgars Pocjus Evija Poļakova Marina Puziņa Evija Romanovska Jānis Utināns Sabīne Vīksna Kristīne Vasiļečko

12.b klase

2007.


Klases audzinātāja

Ārija Bardovska 19 absolventi Sergejs Čerņavskis Mārtiņš Dzērve Matīss Henke Toms Jemeļjanovs Inese Kloviņa Lauris Kolosovs Eduards Ķikuts Mārtiņš Laģis Mikus Lauss Einārs Polis Uģis Salenieks Uģis Skangals Edgars Skuja Pēteris Stanka Toms Stīpiņš Sergejs Survila Monta Vaitekūne Santa Vinogradova Līga Zoda

2007.

12.c klase


Klases audzinātāja

Ginta Tarvida 16 absolventi Elizabete Blūma Ieva Grundule Pauls Henke Zane Kozlova Santa Kožuhovska Ēriks Kungs Daiga Ludzeniece Sintija Melberga Reinis Petrovičs Elvis Rošāns Rihards Rudzis Jānis Strazdiņš Gatis Svarts Alvis Vanags Māra Viļuma Monta Zaķe

9.a klase

2008.


Klases audzinātājs

Arturs Ābols 17 absolventi Baiba Andersone Lelde Berga Dace Baltause Jēkabs Bunne Zane Bužeriņa Kristīne Ērkšķe Monta Folkmane Anastasija Gvozdeva Augusts Justs Kristīne Kalnbērziņa Agata Kisele Elīna Koreškova Linda Kubiškina Jaroslavs Mihaļenkovs Anna Rihlova Kristīne Šmite Lauris Zdanovskis

2008.

9.b klase


Klases audzinātāja

Lāsma Asare 16 absolventi Jolanta Avotiņa Ainārs Barščausks Nellija Bera Kintija Grieze Mārtiņš Juškāns Renāte Kloviņa Valdis Kloviņš Edgars Liepiņš Verners Pertušins Laura Reķe Lelde Saleniece Juris Seilis Laura Silaraupe Atis Spārniņš Raivis Šaraks Uģis Šņigirovs

9.c klase

2008.


Klases audzinātāja

Sandra Bērziņa 22 absolventi Kristīne Andža Liene Baturoviča Dace Baumane Marija Berķe Marta Bērziņa Santa Bogdanova Linda Ermiča Elīna Kalnbērziņa Edgars Kārkliņš Kintija Koreškova Zanda Kuriņa Marita Lejkriste Elīna Lūse Diāna Osmalovska Nadežda Petrova Elīna Reimane Elena Rezgale Kristaps Rūde Edvīns Samulis Zelma Stradiņa Diāna Tiunčika Zane Zemniece

2008.

12.a klase


Klases audzinātāja

Jolanta Tepļakova 16 absolventi Elvīra Bera Jānis Grants Oskars Irbītis Kristaps Kļava Monta Mičule Kaspars Ozoliņš Edgars Pudulis Jānis Putniņš Raitis Rozentāls Laila Siliņa Elīna Strausa Laura Šņigirova Digna Tarvida Madara Zaharčonoka Zanda Zobena Līga Žagata

12.b klase

2008.


Klases audzinātāja

Vita Spilberga 14 absolventi Sandris Biķernieks Ojārs Daugavietis Raimonds Elstiņš Lotārs Freivalds Artūrs Gūtmanis Ēriks Klimans Elīna Kļava Jānis Liepiņš Andris Logins Artūrs Mālnieks Žanna Osmolovska Brigita Sungaile Ivo Vējonis Liāna Zizlāne

2008.

12.c klase


Klases audzinātāja

Ināra Kovaļčuka 8 absolventi Sandis Bērziņš Artūrs Černooks Mārtiņš Greivulis Nils Jasevičs Armands Kozlovskis Dāvis Lepers Sintija Ludzeniece Andijs Sorokins

9.a klase

2009.


Klases audzinātāja

Ilze Krastiņa 20 absolventi Agris Beļakovs Mārtiņš Biķernieks Ritvars Birzulis Ieva Bodniece Jānis Briedis Roberts Justs Artūrs Kļava Zane Kožuhovska Ingus Lauss Laura Mileika Jānis Paeglītis Edgars Radziņš Romāns Rubins Arta Skuja Egmonts Students Kirils Ševcovs Aneta Tračuma Elīna Tropa Jānis Vepers Mikus Viļums

2009.

9.b klase


Klases audzinātāja

Gunta Grejere 20 absolventi Ilze Dāle Imants Dzenis Rolands Griņevičs Kristīne Kurbatova Signija Ķibilde Sandra Matuseviča Mārtiņš Māliņš Nauris Neimanis Aiga Osvalde Einārs Ozols Daniils Pilāns Ivars Sirmais Kristīne Skadmane Anna Stanka Ieva Stradiņa Artis Strads Mārtiņš Tīdemanis Simona Ūzule Agita Valtasa Edgars Zālītis

9.c klase

2009.


Klases audzinātāja

Aiga Gūtmane 20 absolventi Monta Artihoviča Dace Ābele Dace Babre Kaspars Beļskis Toms Bombāns Ieva Cebule Kristaps Dāle Oļesja Karpoveca Gundars Kļava Kristīne Krūmiņa Laura Lezdiņa Aigars Liepiņš Monta Lūse Matīss Martinovs Vilis Paukšte Daiga Vabule Viktors Vasiļjevs Ilze Zaikovska Māra Zahare Valērija Žatkina

2009.

12.b klase


Klases audzinātāja

Irēna Skābene 17 absolventi Eduards Beļskis Līga Bērziņa Ritvars Bušs Inga Černooka Aleksejs Gvozdevs Rihards Jakubovičs Sintija Jukna Haralds Kļava Alise Kozlova Lelde Kuldo Jānis Ķepiņš Linda Leglere Nadīna Rutka Edgars Trencis Laima Urbucāne Ilze Veckaktiņa Santa Zizlāne

9.b klase

2010.


Klases audzinātāja

Sarmīte Stalidzāne 17 absolventi Kristiāna Andersone Madara Beāte Balode Kristiāna Bondare Sandijs Brīze Renāte Burova Dita Dāle Raivo Oskars Dzilna Alīna Grundule Signe Grūbe Kristaps Toms Gūtmanis Anna Jermolajeva Daiga Karpoviča Kārlis Logins Ņikita Poļakovs Rūdolfs Seilis Reinis Stīpiņš Artis Trapša

2010.

9.c klase


Klases audzinātāja

Jolanta Tepļakova 23 absolventi Jānis Bērziņš Kristaps Blomkalns Nauris Briedis Vita Cīrule Regīna Čerņagina Katrīna Dombrovska Mairita Dvinska Kārlis Grants Māris Grants Ieva Gudreniece Artūrs Juškāns Ruslans Karpovecs Māris Krivmanis Kristaps Krūmiņš Ieva Lapiņa Sanda Lūse Ance Māliņa Anete Osvalde Zita Pētersone Toms Reiss Mārtiņš Strauss Toms Tīdemanis Alvis Vojaks

12.b klase

2010.


Klases audzinātāja

Dzintra Germa – Lemese 20 absolventi Egija Abaroviča Arta Bite Linda Broka Ļena Cimbaļuka Madara Freidenfelde Madara Grantiņa Liene Gudreniece Emīls Kalniņš Līna Kļaviņa Niks Kornets Linda Krīgere Lelde Lipšāne Žanete Lulle Ance Muzikante Zane Oliņa Irina Pavļenko Kārlis Putniņš Lāsma Stanka Jānis Šukajevs Nauris Vējonis

2010.

12.c klase


Klases audzinātāja

Grineta Kimmele 14 absolventi Kristīne Bogdanova Sandra Cīrule Vladislavs Deņisenko Sergejs Gračovs Agnese Kalve Monta Kudiņa Kristīne Nežberta Aļona Ošuroka Ilze Paeglīte Kristaps Plotnieks Andris Sproģis Sandis Striķis Laura Vasiļjeva Santa Zvirgzdiņa

9.b klase

2011.


Klases audzinātājs

Arturs Ābols 18 absolventi Sandra Balode Madara Bērziņa Jurģis Birznieks Toms Jansons Kārlis Kampāns Modris Konovalovs Ieva Anna Krūmiņa Laura Kušķe Mārtiņš Lapiņš Andis Lācis Karolīna Matrosova Sintija Pluģe Laura Pļavniece Raimonds Strauss Artis Uršuļskis Eduards Viļums Ainārs Zariņš Anna Zālīte

2011.

9.c klase


Klases audzinātāja

Vita Spilberga 15 absolventi Baiba Andersone Jolanta Avotiņa Kārlis Balts Ainārs Barščausks Kintija Griezne Ieva Grundule Zane Kozlova Artūrs Miķelsons Verners Petrušins Līga Pudule Laura Reķe Anna Rihlova Juris Seilis Laura Sukaruka Kristīne Šmite

12.b klase

2011.


Klases audzinātāja

Sandra Bērziņa 15 absolventi Zane Bužeriņa Kristīne Dārgā Adrija Granta Pauls Henke Valērijs Ivanovs Artūrs Jefremovs Mārtiņš Juškāns Valdis Kloviņš Brigita Koreškova Sabīne Logina Laura Silaraupe Raivis Šaraks Uģis Šņigirovs Ieva Vinogradova Monta Zaķe

2011.

12.c klase


Klases audzinātāja

Oksana Grimaļuka – Nazarova 23 absolventi Andrejs Aleksandrovs Ketija Katrīna Atare Ilmārs Ābele Laura Balabane Oskars Briedis Katrīna Caunīte Gatis Dredžels Austra Granta Anna Made Kuldo Matīss Rodžers Kurilovs Jānis Dāvids Leimanis Rihards Matrosovs Armands Oborūns Jēkabs Rumpe Sabīne Ruskule Kaspars Soboļevs Nils Soms Stefānija Strausa Lolita Striķe Andrejs Tiunčiks Ilze Tropa Kristaps Varslavāns Klinta Laura Vilcāne

9. klase

2012.


Klases audzinātāja

Ināra Kovaļčuka 12 absolventi Rolands Griņevičs Agnese Krūmiņa Kristīne Kurbatova Dāvis Lepers Andris Liepiņš Aiga Osvalde Daniils Pilāns Kristīne Skadmane Kirils Ševcovs Mārtiņš Tīdemanis Oļegs Tolmačovs Aneta Tračuma

2012.

12.b klase


Klases audzinātāja

Vita Spilberga 18 absolventi Mārtiņš Biķernieks Sintija Jeļņikova Roberts Justs Jānis Kaļinka Artūrs Kļava Ingus Lauss Sandra Matuseviča Mārtiņš Māliņš Laura Mileika Einārs Ozols Ivars Sirmais Anna Stanka Ieva Stradiņa Egmonts Students Elīna Tropa Simona Ūzule Diāna Veļika Edgars Zālītis

12.c klase

2012.


Klases audzinātāja

Agita Kaļva 15 absolventi Arnolds Barsovs Nauris Bramanis Kalvis Dekters Dāvis Dmitročenko Alīna Drīle Jānis Rūdolfs Dubovs Diāna Duļbinska Aigars Grišuļenoks Edgars Ivanovs Daniels Krauklis Jorens Udo Pāže Gita Radziņa Jolanta Rauska Mārtiņš Siliņš Gabriela Terēza Zaķe

2013.

9.b klase


Klases audzinātāja

Edīte Vigule 15 absolventi Toms Apsītis Una Dzintare Renārs Toms Dzintars Pēteris Grandāns Didzis Grieznis Artūrs Kovaļevskis Renārs Lazdiņš Sintija Liepiņa Edvarts Logins Marija Lūse Ieva Ozolniece Agnese Reķe Dāvis Kaspars Sproģis Agate Šaicāne Zigurds Teikmanis

9.c klase

2013.


Klases audzinātāja

Inta Šreibere 14 absolventi Mārtiņš Baumanis Kristiāna Bondare Arnolds Eida Signe Grūbe Kristaps Toms Gūtmanis Anna Jermolajeva Ilze Kalniņa Haralds Kļava Lelde Kuldo Kārlis Logins Ņikita Poļakovs Reinis Stīpiņš Laura Šmite Ilze Veckaktiņa

2013.

12.b klase


Klases audzinātāja

Sarmīte Stalidzāne 13 absolventi Kristiāna Andersone Līga Bērziņa Sandijs Brīze Renāte Burova Alīna Grundule Pēteris Jēkabsons Sintija Jukna Juris Klimans Alise Kozlova Linards Kozlovskis Linda Leglere Jānis Martinovs Laima Urbucāne

12.c klase

2013.


Klases audzinātāja

Ilze Krastiņa 19 absolventi Līga Bērziņa Sabīne Bogdanova Kristiāna Caune Laine Grūbe Krists Kalniņš Ojārs Kauliņš Linda Kārkliņa Sandis Lablaiks Diāna Liepiņa Linda Mazure Laura Ozerska Jānis Dāvids Siliņš Māris Skrīvelis Marta Skudra Toms Skudra Reinis Šalme Reinis Švagris Kaspars Arvīds Upenieks Emīls Varslavāns

2014.

9.a klase


Klases audzinātāja

Aina Zagorska 20 absolventi Leo Leons Ābele Sergejs Balabans Alīna Antra Beļakova Rihards Bužeriņš Una Elksnīte Orests Jurkštis Edijs Kapsnia Gerda Kočkere Rasma Kuriņa Ivars Laicāns Aleksandrs Laizāns Arta Lūse Jēkabs Emanuēls Rožkalns Dainis Salaks Andrejs Sergejevs Matīss Sproģis Māris Jānis Stars Kristers Vīķis Rainers Elija Zaķis Sabīne Žunda

9.b klase

2014.


Klases audzinātājs

Arturs Ābols 13 absolventi Sandra Balode Jurģis Birznieks Vladislavs Deņisenko Raivis Driksna Kintija Jēkabsone Kārlis Kampāns Mārtiņš Lapiņš Karolina Matrosova Laura Pļavniece Raimonds Strauss Artis Uršuļskis Ainārs Zariņš Anna Zālīte

2014.

12. klase


Klases audzinātāji Vija Šaicāne un Arturs Ābols 14 absolventi Anete Aļeksejeva Kristiāna Driksna Ritvars Drīlis Ieva Dušenkova Kristiāna Grižibovska Anete Kļaviņa Matīss Kozlovs Alvis Miška Kaspars Naglis Edgars Romaņenkovs Sanija Rubene Linda Skābene Dairis Trops Diāna Zvirgzdiņa

9.a klase

2015.


Klases audzinātāja

Ligita Briede 17 absolventi Ulrihs Aldersons Karīna Keita Atare Elizabete Avotiņa Madara Dzalba Emīls Alfreds Jurevičs Edijs Lazdiņš Megija Miķe Nauris Nagornijs Krists Neilands Emīls Ozolnieks Samanta Pļaviņa Megija Ruise Liene Sauša Sabīne Veisa Kristaps Vīgants Loreta Luīze Zaķe Elvis Reinis Zeltītis

2015.

9.b klase


Klases audzinātāja

Vita Spilberga 12 absolventi Ketija Katrīna Atare Oskars Briedis Katrīna Caunīte Austra Granta Anna Made Kuldo Liene Ļeonova Rihards Matrosovs Māra Priedoliņa Guntars Sietiņš Kaspars Soboļevs Stefānija Strausa Lolita Striķe

12. klase

2015.


Klases audzinātāja

Dzintra Germa-Lemese 20 absolventi Ligita Ābele Dāvis Bogdanovs Daniela Dišereite Māris Jānis Freibergs-Jurkons Marianna Grižibovska Atis Koreškovs Māris Lūsis Ilva Malniece Jūlija Anna Māliņa Kristers Naumovs Santa Ozerska Paula Paegle Kristaps Pugačs Dmitrijs Saveļjevs Jānis Sniedze Annija Spilberga Eduards Stankevičs Marta Šmite Elīna Trence Kristaps Žagata

2016.

9. klase


Klases audzinātājs Agita Kaļva

9 absolventi Arnolds Barsovs Elizabete Fokrota Daniels Krauklis Marija Lūse Ieva Ozolniece Dāvis Kaspars Sproģis Agate Šaicāne Gatis Matīss Zeltiņš Andrija Priedīte

Lūgums palīdzēt! Skolas muzeja materiālos diemžēl nav šī izlaiduma fotogrāfijas. Ja Jūsu rīcībā tāda ir, lūgums to atnest uz skolas kanceleju vai iesūtīt elektroniski uz muzejs@kegumaskola.lv

12. klase

2016.

Ķeguma skolas absolventu grāmata  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you