Page 1

T e x t i l b a s e R a d v e n t i l at i o n T e x t i l b a s e R a d v e n t i l at i o n

Kyl och Ventilation Svante Lundb채ck AB Sturev채gen 3 S-177 56 J채rf채lla

Tel. 08-580 181 00 Fax 08-584 404 11 www.kylovent.se info@kylovent.se

2 0 1 0


Textilbaserad ventilation Utgiven 2012

All information i denna katalog tillhör KE Fibertec AS. Den får inte kopieras eller användas för andra syften utan skriftligt medgivande från KE Fibertec AS.

Utgiven av: KE Fibertec AS 6600 Vejen - Danmark www.ke-fibertec.com


Innehållsförteckning 1 . T e x t i l b a s e r a d v e n t i l at i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

2 . P r o d u k t s o r t i m e n t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

3. Var används produkterna...........................................

11

4. Från dialog till lösning.............................................

23

5. Lågimpulssystem.........................................................

31

6. Högimpulssystem........................................................

43

7. Hybrida högimpulssystem...........................................

55

8. Projekteringsråd........................................................

61

9 . R u m k at e g o r i e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

1 0 . T y p i s k a l ay o u t e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

11. Projektering av ljudnivå...........................................

85

1 2 . M at e r i a l o c h f ä r g e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

13. Dimensionering..........................................................

99

1 4 . Upph ä n g n i n g s s y s t e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

1 5 . T v ä tt o c h u n d e r h å l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

1 6 . D ata b l a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

1


2


1 . T E X T I L B A S E R A D V E N T I L AT I O N

3


T E X T I L B A S E R A D V E N T I L AT I O N

A I R T H E W AY Y O U W A N T

Att skapa ett bra inneklimat handlar inte enbart om att sälja produkter för luftfördelning. För oss handlar det om dialog, kompetens, trovärdighet och logistik. Vi har inga standardkomponenter eller färdiga produkter på lager - alla lösningar skräddarsys för uppdraget. Vår filosofi är att utgå från behovet och via dialog utforma en lösning som lever upp till förväntningarna på ett bra inneklimat. Människor är olika, och därför är förväntningarna på inneklimatet olika. Det är dessa krav som vi har specialiserat oss på att uppfylla.

D ialo g Det spelar ingen roll hur mycket vi anstränger oss. För att hitta den bästa lösningen krävs det en dialog om era förväntningar på det färdiga resultatet. Våra råd kostar ingenting så ju snabbare vi involveras i projektet, desto större chans har vi att skapa ett bra resultat. I nästan alla situationer kan Textilbaserad Ventilation (TBV) ersätta mer traditionella luftfördelningsarmaturer, men bara om utformningen är skräddarsydd för uppdraget. Om du är osäker på om TBV-produkter kan uppfylla just dina behov så sitter våra ventilationsingenjörer redo att hjälpa dig. Du får dock räkna med att vi inte bara ställer frågor om luftmängd och värme/kylbehov, utan även om slutanvändarens förväntningar och behov. För oss handlar det om trovärdig rådgivning baserad på dialog.

K o m p etens o c h utve c klin g KE Fibertec är en av världens ledande producenter av textilbaserad ventilation och mycket har hänt sedan vi levererade det första TBV-systemet till ett danskt slakteri i början av 1970-talet. Många års produktutveckling och samarbete med ledande universitet inom luftfördelning, som t.ex. Aalborg Universitet, är din garanti för att våra produkter är genomtestade. Ändå kan det i komplexa projekt uppstå behov av ytterligare dokumentation. Därför råder vi idag över ett komplett utrustat och fullskaligt laboratorium där vi kan visualisera lösningar med rök och på så sätt göra mätningar. Vi kan även välja att bygga en fullskalig modell av slutkundens lokal och simulera olika belastningssituationer. Oavsett uppdragets omfång står alltid vårt välutbildade och engagerade utvecklingsteam redo att dokumentera lösningen. Det gäller även i situationer då det ska göras mätningar på plats hos slutkunden.

T rov ä rdi g desi g n En trovärdig och väldokumenterad design är en del av vår lösning. Alla projekt dimensioneras online i programmet WinVent 3D som hela tiden hålls uppdaterat med den senaste tekniken och produktionsdokumentationen. Vår filosofi är att tekniska data ska vara trovärdiga och mätbara, oavsett om det rör sig om tryckförlust, lufthastigheter, temperaturfördelning eller ljudberäkningar. Varför upplysa om textilmaterialets permeabilitet (luftgenomtränglighet) vid ett givet statiskt tryck när det bara är relevant att känna till den samlade tryckförlusten för systemet? Eller varför upplysa om den teoretiska utloppshastigheten genom textilytan när det är den kritiska lufthastigheten i vistelsezonen som är funktionskravet. Vi utformar lösningar för en given lokal baserat på de parametrar som vi fått genom dialog. Lösningar som även fungerar i praktiken. Skulle det uppstå behov av ytterligare dokumentation har vi även möjlighet att erbjuda CFD-simuleringar.

4


F r å n fiber till f ä rdi g v ä v Som enda producent i världen väver vi alla våra textiler i eget väveri, KE Fibertec Väveri AS. Det är enda sättet för oss att säkra att materialen testas och lever upp till de stränga kvalitetskrav vi ställer på • • • • •

att luftgenomströmningen är korrekt (konsekvent över hela väven). att vävstrukturen ger största möjliga yta (god förmåga att bära stoft). att krympningen efter tvätt inte överstiger 0,5 %. att materialen tål att tvättas och torktumlas om och om igen. att de färdiga materialen är brandgodkända (inte enbart dess fibrer).

KE Fibertec Väveri producerar mer än 40 olika varianter, från Trevira CS polyestermaterial vävt i 10 olika luftgenomsläppligheter och i olika färger till antistatiska material och Nomex specialkvaliteter. Alla material värmebehandlas, genomlyses och testas på väveriet och när de har godkänts påförs de en streckkod med information om vävmaskin, permeabilitet och produktionsdatum. All denna information är med och säkrar full elektronisk spårbarhet på alla produkter, från fiber till färdigt TBV-system.

T eknolo g i so m g ö r skillnad KE Fibertec går mot strömmen och har valt att höja teknologinivån för hela produktionen i Danmark och har infört nya standarder för användning av laserteknologi. Alla laserparametrar genereras i dimensioneringsprogrammet WinVent 3D och överförs elektronisk till våra laserskärare. Det har inte bara förbättrat produktiviteten och produktfinishen utan vi har också introducerat en helt ny produktgrupp, de så kallade hybridprodukterna. Hybridprodukterna kombinerar det bästa från våra passiva lågimpulssystem med våra högimpulssystem (läs mer om systemen i kapitel 5, 6 och 7). KE Fibertec är naturligtvis certifierade efter både ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och senast efter ISO 18001 (arbetsmiljö). Kompetens och förändringsvillighet bland våra motiverade produktionsmedarbetare har gjort det möjligt att skapa en bra arbetsmiljö och samtidigt säkra konkurrenskraften, utan att kompromissa med kvaliteten.

L o g istik so m fun g erar Din tid är värdefull, och vi förstår vikten av snabb och precis leverans på byggplatsen. Ett bra samarbete bygger på tillit och förståelse och vi är mycket stolta över att kunna leva upp till ditt förtroende. Vi garanterar att vi håller den utlovade leveranstiden till 99 %, även om alla produkter produceras efter order. Vår typiska ledtid från orderbekräftelse till leverans är 10-15 arbetsdagar, beroende på årstid och orderns komplexitet. Självklart kan vi agera snabbare vid brådskande ordrar eller delleveranser till alla destinationer i Västeuropa och USA. Fråga bara efter vår "snabblinje". Handlar det om en ombeställning av en tidigare levererad order ber vi dig vara uppmärksam på att alla KE-produkter är märkta så att vi enkelt ska kunna identifiera ordern. Med erfarenhet av fler än 5000 ordrar om året hoppas vi kunna leva upp även till dina förväntningar.

5


6


2. PRODUKTSORTIMENT

7


P roduktsortiment

prim ä rprodukter

PRODUKTSORTIMENT LÅGIMPULSSYSTEM

PRODUKTSORTIMENT HÖGIMPULSSYSTEM

P roduktsortiment H y b rid HÖGIMPULSSYSTEM

8

KE Fibertec utvecklar och marknadsför tre primära produktgrupper för TBV som alla kan fås i tre olika geometrier. I de passiva lågimpulssystemen diffunderar luften genom ett luftgenomträngligt material. I högimpulssystem fördelas luften uteslutade genom hål (KE-Inject-system) eller dysor (KE-DireJet-system). Hybridvarianterna är en kombination av de passiva lågimpulssystemen och de laserskurna Inject-hålen eller DireJet-dysorna. Du kan läsa mer om produkterna och hur de fungerar i kapitel 5, 6 och 7.

KE-Lågimpulssystem

KE-Interiörsystem (D)

KE-Interiörsystem (½D)

KE-Inject-system

KE-Inject-system (D)

KE-Inject-system (½D)

KE-DireJet-system

KE-DireJet-system (D)

KE-DireJet-system (½D)

KE-Inject Hybridsystem

KE-Inject Hybridsystem (D)

KE-Inject Hybridsystem (½D)

KE-DireJet Hybridsystem

KE-DireJet Hybridsystem (D)

KE-DireJet Hybridsystem (½D)


LÅGIMPULSSYSTEM

HÖGIMPULSSYSTEM

H y b rid a högimpulssystem

9


10


3. VAR ANVÄNDS PRODUKTERNA

11


V ar används produkterna

REFERENSER

Textilkanaler kan användas för nästan alla typer av installationer och byggnationer oavsett om det gäller uppvärmning, kylning, ventilation eller ersättningluft. KE Fibertec och våra partner har under många år byggt upp en stor referensdatabas över alla tänkbara installationer. Därför vågar vi garantera att vi även har en lösning för det du söker. Se fler referenser på www.ke-fibertec.com

8 an l edn i n g ar

Flexibilitet och skräddarsydda produkter är vad som kännetecknar våra TBV-lösningar. Här kan du fritt välja de mått som bäst passar in i designen istället för att vara bunden till ett bestämt antal standardlösningar. Dessutom har du oanade möjligheter för val av systemlayout, färger, skarvar, böjar, stosar samt material och inte minst om TBV-systemet ska vara passivt (lågimpuls), semiaktivt (hybrid) eller helt aktivt (högimpuls). Kort sagt, möjligheterna för att uppnå en optimal luftfördelning kan inte bli större.

att vä l j a ett T B V - s y ste m fr å n K E F i berte c

Dialog

P atenterade produkter

En optimal lösning kräver kunskap om de problemställningar som ligger bakom önskemålet att etablera eller förbättra ventilationen. Det kan vara allt från myndighetskrav till en önskan om att hålla en bestämd temperatur av hänsyn till produktionsutrustning och/eller produkter eller medarbetarnas trivsel. Oavsett projektstorlek skapar KE Fibertec alltid en dialog för att få bästa möjliga resultat och mest värde för pengarna.

Marknadens bredaste sortiment inom TBV är din garanti för att du alltid får en optimal lösning. Som den enda producenten i världen kan vi erbjuda passiva lågimpulssystem (textiler), semiaktiva hybridsystem och rena högimpulssystem. Våra högimpulssystem kan levereras i olika patenterade hålutföranden (Inject) eller med fem olika dysstorlekar (DireJet), beroende på projektet.

D i m ens i oner i n g o c h r å d g i vn i n g

Både lågimpulssystemen och hybridsystemen är tillverkade i textiler som andas. Därmed uppstår inga kondensproblem på ytan, som det gör med spirokanaler.

Alla TBV-lösningar dimensioneras av erfarna ingenjörer i vår unika programvara WinVent 3D. Vi har mer än 30 års erfarenhet av textilbaserad ventilation, men skulle det uppstå behov av ytterligare dokumentation kan vi även erbjuda CFD-simuleringar.

U n i ka m ater i a l Våra textiler framställs i eget väveri med ett enda syfte: Att erbjuda marknadens bäst lämpade material för luftfördelning. Valet av fibrer, vikt, vävteknik, infärgade garner och värmebehandling tar utgångspunkt i önskan om att uppnå konsekvent luftgenomströmning, god förmåga att bära stoft, minsta möjliga krympning efter tvätt och basfärger utan merkostnad.

A kust i ska f ö rde l ar Framförallt lågimpulssystemen har oöverträffade egenskaper vad gäller ljudnivå och kan vid en korrekt dimensionering användas i exempelvis ljudstudior. Samtidigt fungerar textilerna som ljudbafflar under taket där de absorberar och bryter en del av det ljud som reflekteras.

12

In g a kondensprob l e m

L Ä T T A T T F R A K T A O CH I N S T A LL E R A Materialen väger endast 260-400 g/m², så ett typiskt TBV-system väger betydligt mindre än spirokanaler, samtidigt är textilkanaler mycket lättare att hantera och transportera eftersom de packas i papplådor och inte i tre- eller sexmeterslängder. KE Fibertecs upphängningsskenor levereras färdigkapade efter mått, vilket ger en enklare och snabbare montering än för motsvarande system.

HYGI E N I S K O CH L Ä T T Alla TBV-system kan enkelt tas ner och tvättas i tvättmaskin. De förädlade Trevira CS-materialen absorberar max 1% vatten, även vid relativ fuktighet över 90%, och är därför godkända för livsmedelssektorn. Högimpulsprodukterna är tillverkade i ett belagt material och kräver därför inte mer underhåll än traditionella spirokanaler.


D r i ftsekono m i Vad kostar en meter textilkanal? Det är en fråga som vi ofta får av våra kunder, förmodligen för att de vill göra en snabb jämförelse med priset på mer traditionella lösningar. Vårt koncept med att leverera skräddarsydda lösningar utformade efter det specifika projektet gör prissättningen mer komplex. Därför kan vi tyvärr inte ge ett konkret meterpris vid förfrågan. Därmed inte sagt att vi inte upplyser exakta priser i förbindelse med anbudsgivning och offerter m.m. Det gör vi naturligtvis. Men det är alltid projektbaserade priser grundade på de önskemål och den information vi fått från våra samarbetspartners. Samtidigt är det viktigt att understryka att om jämförelsen med traditionella lösningar och konkurerande produkter ska vara korrekt så ska alla parametrar såsom produktpris, installationspris och de löpande underhållskostnaderna, inklusive förväntad avskrivningstid, inkluderas för att ge en rättvisande bild. KE Fibertec och många av våra KE-Partner kan erbjuda ett totalt servicekoncept, om så önskas, som både innefattar installation och ett attraktiv underhållsavtal efteråt.

Den samlade investeringen i ett TBVsystem från KE Fibertec beror både på produktpriset, installationspriset och underhållskostnaderna.

P roduktpr i s Produktpriset i sig beror framför allt på systemets storlek, produktval och val av material. Produktpriset per meter kanal blir relativt mycket lägre ju större projektet är. En TBV-kanal för fördelning av 1 000 m3/h luft är väsentligt mycket dyrare per meter kanal än ett TBVsystem för fördelning av exempelvis 10 000 m3/h luft. Den dyraste produkten i vårt sortiment är ½D- och D-formade system som främst bör väljas om det föreligger höga krav på utseende och produktfinish. Själva textilmaterialet spelar också en avgörande roll för produktpriset. Som standard erbjuder KE Fibertec brandgodkända Trevira CS-textiler som lever upp till alla vanliga nationella brandkrav. Därutöver ger de förädlade materialen mer värde för pengarna i form av en mycket konsekvent permeabilitet (luftgenomströmning), vilket gagnar tryckförlust och energiförbrukning. En textilkanal ska tåla att tvättas om och om igen utan att tappa formen, krympa eller mista färgen. Vi garanterar att våra material är tillverkade för långtidsbruk, även om de tvättas med jämna mellanrum.

13


V ar används produkterna

Insta l l at i onspr i s Runda kanaler är som huvudregel billigare att montera än D- eller ½D-kanaler. Vi rekommenderar att man använder en skenlösning istället för wire, även om det höjer produktpriset. Skenorna levereras alltid färdigkapade efter mått och med klara markeringar om var de ska användas. Det gör att installationen går betydligt snabbare och att man ofta kan göra stora besparingar på monteringen av ett TBV-system från KE Fibertec jämfört med ett traditionellt system. Hanteringen av de tunga spirokanalerna, anpassning av längder och montering av fästen m.m. på byggplatsen, är mycket tidskrävande. Om man väljer ett TBV-system levereras alla längder, böjar och skarvar m.m. färdiga att sammankopplas med dragkedjor. Det enda som krävs är att uppmätningen som gjordes innan beställningen är noggrant utförd.

  Alla ventilationskanaler måste någon gång rengöras både utvändigt och invändigt. Det är bara en skröna att alla TBV-system täpps till inom ett år. Det krävs t.ex. inte mer underhåll för ett högimpulssystem än för spirokanaler.

U nder h å l l Alla ventilationskanaler måste någon gång rengöras både utvändigt och invändigt - det gäller även TBV-system. Det är dock stor skillnad vad gäller behovet av rengöring. Ett lågimpulssystem kräver bättre förfilter och mer underhåll än ett högimpulssystem där luften distribueras genom hål eller dysor. I gengäld lägger sig inget luftburet damm på ytan av en lågimpulskanal, vilket annars kan vara ett stort problem på icke permeabla kanaler i t.ex. elektronikindustrin. De viktigaste faktorerna som påverkar tvättfrekvensen är: • Luften och förfiltrets kvalitet. För lågimpulssystem rekommenderar vi F7-förfilter till inblåsningsluften. Tänk på att det är stor skillnad på kvaliteten på förfilter. • Anläggningens årliga driftstid i timmar. • Luftmängden per m2 textilyta. Ju större belastning per ytareal, desto högre tvättfrekvens. • Textilens förmåga att bära stoft, som mäts i DHC (Dust Holding Capacity). En jämn standardväv har ofta bara hälften så god förmåga att bära stoft jämfört med en väv från KE Fibertec, och det kostar i form av onödigt underhåll. Ett hybridsystem med laserskurna hål eller DireJet-dysor har längre tvättintervaller än ett lågimpulssystem i standardutförande. • Hygienkrav. Det kan även finnas specifika hygienkrav som påverkar tvättfrekvensen, t.ex. inom livsmedelsindustrin. Normalt räknar man med en tvätt om året oavsett TBV-kanalens faktiska nedsmutsningsgrad.

I följande avsnitt har vi sammanställt en produktmatris som visar vilken produkt som är det bästa valet för olika typer av lokaler. Grundtanken vid val av bästa produkt har varit att skapa "mervärde eller mesta möjliga värde för pengarna". Det innebär också att även andra produkter utan problem kan användas för en given installation om bedömningen bygger på andra förutsättningar.

14


G U I D E T ILL V A L A V O P T IM A L T L U F T F Ö R D E L N I N G S S Y S T E M KE-Lågimpuls

KE-Interiör

KE-Inject

KE-DireJet

Ja

Ja

Ja

Ja

Ventilation Kylning

Ja

Ja

Ja

Ja

Undanträngande ventilation

Ja

Ja

Aktiv

Aktiv

Uppvärmning

Nej

Nej

Ja

Ja

Lokaltyper 1. Komfort

2. Showrooms/ Offentliga byggnader

3. Laboratorier

KE-Lågimpuls

KE-Interiör

KE-Inject

KE-DireJet

Auditorier/konferenssalar

•••

••••

••

Cellkontor

••

••••

-

-

Kontorslandskap

••

••••

Konsertsalar

••••

••••

••

Ljudstudior

••••

••••

-

-

Matsalar

•••

••••

Skolor

•••

••••

••

Dagis

•••

••••

••

Showroom/utställningslokal

-

- / •••*1

•••

••••

Snabbköp

-

- / •••*1

•••

••••

Varuhus

-

- / •••*1

•••

••••

Tält

-

-

•••

••••

Museer

-

- / •••*1

•••

••••

Atrium

-

- / •••*1

••

••••

VAV dragskåpsutsug

••

••••

-

-

Farmaceutisk produk.

•••

••••

•••

CAV-anläggning

••••

••••

-

-

•••

••••

-

-

•••

••••

-

-

Sporthallar

-

- / •••*1

•••

••••

Träningscenter

••

••• / ••••*1

•••

••

Skjutbanor

••

- / •••*1

••••

••

Simhallar

-

- / •••*1

••••

••••

Ishallar

-

- / •*1

•••

••••

Lätt industri

-

-

••••

•••

"Renrum"-klassificerat Utvecklingslaboratorier 4. Sport/Fritid

5. Industri

Tung industri

6. Livsmedel

Kategori -

-

-

•••

••••

Tryckerier

••••

•••

-

-

Extremt kylbehov*2

••••

••

-

-

Bilverkstäder

••••

•••

Nedkylningsrum

••••

Processkylning

••••

•••

Lager/Terminaler

••••

•••

••

Ostmognadslager

••

••••

••

Höglager > 15 meter

-

-

••

••••

Kommentarer till tabellen: *1 Kan inte rekommenderas i lågimpulsvarianten (textil), endast för Hybrid eller CoatedKan ej rekommenderas versionerna

Anmärkning

Användbar

••

Acceptabel

•••

Bra

••••

Bäst

*2 Extremt kylbehov är alla typer av produktionslokaler med ett kylbehov på > 150 W/m2

15


V ar anv채nds produkterna

K E - referenser i no m ko m fortvent i l at i on K ontor , m atsa l ar , sko l or , da g i s , aud i tor i er

Dagis: Billy Bubbles, England

Auditorium: Guldf책geln Arena, Sverige

Storrumskontor: Dell Technical Support Centre, USA

Matsal: Norrmalmia Sporthall, Sverige

Skolor: Paul Mitchell Cosmetology School, USA

Auditorium: KPMG, Sverige

Se fler referenser p책 www.ke-fibertec.com

16


K E - referenser i no m s h o w roo m s / offent l i g a b y g g nader U tstä l l n i n g s l oka l er , snabbk ö p, but i ker , restauran g er , A tr i u m , m ässor

Mässa: Älvsjömässan, Sverige

Atrium: Broomfield Hospital, England

Museum: Konst- och Länsmuseum, Sverige

Butik: Dublin Zoo, Irland

Bilutställning: Audi, Cardiff, Wales

Butik: Elgiganten Vesterås, Sverige Se fler referenser på www.ke-fibertec.com

17


V ar anv채nds produkterna

K E - R E F E R E N S E R I N O M L A B O R AT O R I E R P R O D U K T I O N , R E N R U M S L A B O R AT O R I E R

Laboratorium: Uniquema Gouda, Holland

Laboratorium: Laboratorium, England

Laboratorium: Southampton University, England

Renrum: Alcon Ireland, Irland

Laboratorium: Pfizer, Sittingbourne Research Centre, England

Laboratorium: Boots Pharmaceuticals (Strepsils), England

Se fler referenser p책 www.ke-fibertec.com

18


K E - referenser i no m sport o c h fr i t i d S IMH A LL A R , S P O R T H A LL A R , GYM

Simhall: YMCA, Newton, USA

Simhall: Egmont, Holland

Skridskoarena: Thialf Heerenveen, Holland

Sporthall: Skjern Bank Arena, Danmark

Tr채ningsstudio: Esporta, Glasgow, Skottland

Ishockeyarena: Gigantium Aalborg, Danmark Se fler referenser p책 www.ke-fibertec.com

19


V ar anv채nds produkterna

K E - referenser i no m i ndustr i e l l vent i l at i on P rodukt i ons l oka l er , l a g erru m , tr y c ker i er , b i l verkst채der

Bilverkstad: Beredskabsstyrelsen, Danmark

Tryckeri: Plantijn Casparie, Holland

Industri: McCormicks, England

Industri: Cimbria Construction Thisted, Danmark

Tryckeri: Geostick Uithoorn, Holland

Industri: Hickey Freeman, USA

Se fler referenser p책 www.ke-fibertec.com

20


K E - referenser i no m i ndustr i e l l k y l n i n g avk y l n i n g sru m , st y c kn i n g , l a g er , l i vs m ede l ster m i na l er

Nedkylningsrum: Chalmar Beef, Sydafrika

Processkylning: Danish Crown, Danmark

Kyllager: Unilever, Sverige

Livsmedelsproduktion: Ordal Bronwater, Belgien

Livsmedelsterminal: Arla Foods, Sverige

Processkylning: Dalehead Foods, Bury St. Edmunds, England Se fler referenser p책 www.ke-fibertec.com

21


22


4. FRÅN DIALOG TILL LÖSNING

23


F rån dialog till lösning

KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR

KE Fibertecs välutbildade stab av försäljningsingenjörer har alla verktyg som behövs för att erbjuda en utökad designservice som kan hjälpa dig att hitta rätt ventilationslösning. Vi lägger stor vikt vid att skapa en god dialog redan i anbudsfasen. En dialog som kan hjälpa oss att identifiera och formulera uppdraget så att vi kan garantera att TBV-lösningen lever upp till slutanvändarens krav och dina förväntningar på det färdiga resultatet.

alla lösningar är skräddars y dda KE Fibertec har utvecklat en rad verktyg och tjänster som våra kunder kan välja att använda under hela projektförloppet. Våra tjänster är rangordnade så man själv kan välja till eller från en tjänst. Vår filosofi är att inga uppdrag är lika, och inga lösningar är standardlösningar. Därför ska dokumentationen och detaljeringsgraden anpassas efter behovet och det specifika projektet. Våra anbud kan delas in i två kategorier:

1 . A n b u d och p ro j e kt e ring 2 . Utökad p ro j e ktdok u m e ntation

Page

Company Stamp

of

Project name: Date: Ref.:

1. What kind of problem is to be solved? (e.g. cooling of people, of a specific area of a room, or of a production process). Please notice if there are any major heat sources in the room, like machinery or other room equipment that might have influence on the air distribution:

2. Type of application and the main purpose: Ventilation / cooling / heating or a combination? G U I D E L I N E T O T E C H N I C A L Q U E S T I O N N A I R E

- HELP US OFFERING VALUE FOR MONEY! 3. Room Dimensions and Capacities: Room width: °C

Supply temperature (heating mode): Air quantity:

m

Room height:

- tolerance : ± °C

Available external static pressure:

m³/h

m

°C

Supply temperature (cooling mode):

°C

Pa

4. Level of activity A. Sitting still

B. Standing/Periodically moving

C. Slight motion / Vigorous motion

D. No fixed working stations

5. Duct mounting height Height:

m

To centre

, bottom

or top

of duct

6. Placement and type of air inlet? Type of inlet:

Top inlet:

End inlet:

Placement from end of duct (top inlet) or floor (end inlet) to centre of inlet : Type of connecting branch:

Round

Dimension of connection branch:

D-shaped mm

Square

mm or a hole

KE Fibertec offer an extended design service by our committed and experienced engineers. To be able to provide you with the best possible solution, we need your input. Please read the enclosed guideline and technical questionnaire carefully and send it back to us.

We need to identify the main reason for installing Textile Based Ventilation (TBV). End User expectations is very essential in order for us to suggest the right solution. Is the purpose to create a high degree of comfort for the employees, food or similar product related cooling / heating, or is it replacement of air. Please notice that information about big heat sources, like machinery is very important.

This allow us to select the best TBV-product solving your problem.

tto Technical Questionnaire first or c check out www.KE-Fibertec.com

Type of application / room - where are you going to use the ducts? The more specific information about the application the more solution orientated design we can provide. We can include reference photos from similar installations and we can use our long experience to make the most cost efficient system.

Room dimensions, temperatures and air quantities: This information is essential to make a quotation. The most important piece of information is the air quantity as this for instance determines the duct diameter and material characteristics. It is important that the supply temperature is the temperature after the air handler, and that the external static pressure available for the TBV-system is stated.

Level of activity? We aim to keep the air velocity in the occupied zone (1,8 m over the floor) at an acceptable level corresponding to the level of activity.

Mounting height and type of air supply? This helps us make an accurate calculation of air distribution and define a TBV-system tailored to the system of the customer

24

B

C

D

Your customers problem? (e.g. cooling down the entire room or just zone cooling?)

Is the application going to be used for ventilation / cooling / heating or a combination?

P Please read KE Fibertecs guideline

A

Available static pressure ESP Delivery temperature + Air quantity

Distances

Top Center Bottom Mountiing height

m

Required room temperature:

Height

Room length:

Mountiing height

  KE Fibertec utformar lösningar för en given lokal baserat på parametrar som vi fått genom dialog. Lösningar som även fungerar i praktiken. Därför ska du inte bli förvånad om vi redan under anbudsfasen ställer en massa frågor, inte enbart om ventilationssystemet, utan även om slutanvändarens behov och krav.

Lenght

Room temperature

Width


A n b u d o c h p r o j ekte r i n g KE Fibertec erbjuder rådgivning och support från våra erfarna interna försäljningsingenjörer som alla har genomgått en mycket omfattande utbildning inom ventilation, framförallt om våra TBV-produkter. Alla beräkningar dokumenteras med hjälp av vår unika programvara WinVent 3D, vilket erbjuds alla kunder oavsett projektstorlek och helt utan kostnad. Vår anbudsgivning och projektering finns noggrant beskriven i vårt kvalitetssäkringssystem ISO 9001. Därmed försäkrar vi oss om att anbudsunderlaget och anbudet utarbetas efter likartade riktlinjer samt att kundens krav är tillräckligt definierade och dokumenterade. KE Fibertec lägger stor vikt vid att den slutliga lösningen har projekterats korrekt redan i anbudsfasen. För det handlar inte enbart om att det textilbaserade ventilationssystemet ska fungera korrekt utan i lika hög grad om att kundens krav på inneklimatet uppfylls. Därför vill vi redan i anbudsfasen fråga om funktionskrav på anläggningen och krav på inneklimatet. Våra anbud baseras på följande upplysningar: • Luftmängder (ev. delluftmängder per stos) [m3/h] • Inblåsningstemperatur vid kylning och ev. uppvärmning [°C] • Tryck till förfogande från fläkten [Pa] • Rummets dimensioner L x B x H [m3] • Placering av luftintag

  KE Fibertec lägger stor vikt på att den slutliga lösningen är projekterad korrekt redan i anbudsfasen. För det handlar ju inte bara om att TBV-systemet ska fungera korrekt, utan också om att kundens krav på inneklimatet uppfylls.

• Krav på antal kanaler och maximal kanaldimension • Krav på rummets användning (rumkategori) • Krav på maximalt tillåten lufthastighet i rummet [m/s] • Krav på temperaturen i rummet [°C] • Krav på maximal ljudtrycksnivå i rum [dB(A)] • Val av kanalfärger • Val av upphängningstyp

Eftersom utformningsmöjligheterna och kombinationerna av systemlösningar inom TBV är oändliga är det viktigt att projektet är noggrant specificerat redan i anbudsfasen. Som rådgivare försöker vi alltid lösa det aktuella behovet med den lösning som vi tillsammans med kunden har enats om. Vi är mycket innovativa i vårt tänkande och därför ska du inte alltid förvänta dig en standardlösning, som i slutändan kanske inte uppfyller de krav du ställer på inneklimatet och systemets utseende. Av samma anledning följer våra lösningar devisen "AIR THE WAY YOU WANT".

25


F rån dialog till lösning

DESIGN I WINVENT 3D Alla projekt dimensioneras online i vårt program WinVent 3D som kontinuerligt uppdateras med den senaste kunskapen, teknologin och produktdokumentationen inom TBV. WinVent 3D är en objektorienterad CAD/CAM/CAE-applikation som KE Fibertec har utvecklat. I dag används WinVent av alla KE Fibertecs partner världen över och alla anbud och ordrar överförs online via Internet.   WinVent 3D är en objektorienterad CAD/CAM/CAE-applikation som KE Fibertec har utvecklat. WinVent 3D hålls kontinuerligt uppdaterad med den senaste kunskapen, teknologin och produktdokumentationen inom TBV.

WinVent 3D ger våra ingenjörer möjlighet att: • Snabb och enkel komponentsammansättning i både 2D och 3D • Prisberäkning online • Automatisk uppdatering av tekniska data • Kompletta ljudberäkningar per rum • Produktions- och kundritningar i 2D och 3D samt överföring till AutoCAD • Utarbetande av elektroniska orderbekräftelser • Direktöverföring av ordrar till laserskärare - och mycket annat!

  KE Fibertec lägger vikt på att kunna dokumentera funktionen hos våra TBV-system och därför upplyser vi alla relevanta parametrar. Vi ser också alltid till att slutanvändarens krav på inneklimatet uppfylls.

26


A u tocad - ritningar Beroende på komplexiteten i våra projekt utarbetar KE Fibertec ritningar över våra anbud och ordrar. Våra ritningar kan delas in i fyra kategorier beroende på syftet: • Skisser • Säljritningar • Produktionsritningar • Monteringsritningar

Om det finns befintliga ritningar på ett konkret projekt använder vi naturligtvis dessa som utgångspunkt för vår design och vår layout.

KE Fibertec AS CJ/MS 90333

070907

KE-system Badminton center

070907-01-0

Pro j e ktdok u m e ntation Med alla ordrar följer naturligtvis separata monteringsanvisningar samt tvätt- och underhållsanvisningar.

m

Dubbel upphängning

0m

13

m

50

36 m 26 m m m

Brandgodkännande och andra certifikat fås vid förfrågan.

mm

max

2500

mm

B ter r ) me ete ing Diadiam låsn (= utb m

*

mm

20

46 mm

20 m Notera att det kan finnas information även på baksidan

SafeTrack Generell information

2 std SafeTrack-vulster

Ytterligare detaljerad måttsättning finns på eventuella bilagda projekteringsritningar eller kan avläsas vid respektive position på följesedeln.

26 m

60

Diam et (= dia er A m fördela eter re)

Leverans- och installationsdokumentation finns i kartongen märkt med INFO-symbol.

**

mm

Följesedel

100 mm

x

ma

Dolt spännband

x ma

60 m

m

60 m

m

KE--------

Rumsmärkning Vask og Vedlikehold #Kontor 1 ® /KE-Laser Inject System KE-Low Impulse----------

m

0m

0 25

---------1 std SafeTrack-vulst

Typ av montage

m

0m

75

S

N 100%

Blixtlås

73%

Referenspunkt för måttsättning

13% 50%

** 20 mm spalt “utvändigt” mellan ** SafeTrack och sidan av utblåsningsstos

100%

VASK OG VEDLIKEHOLD

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Maskinen fylles kun halvfull og vaskes ved 20-40°C med alminnelig vaskemiddel i ca. 5-15 min. av gangen, inntil vaskevannet er helt rent.

1. Fyll maskinen till hälften och tvätta ca 5-15 min åt gången på 20-40°C och med vanligt tvättmedel, tills vattnet är helt rent.

2. Skylling i flere omganger med rent vann, som gradvis avkjøles.

2. Skölj i flera omgångar med rent vatten som gradvis kyls av.

3. I nest siste skyllevann kan, hvis nødvendig, tilsettes desinfeksjonsmiddel (klor).

3. I näst sista sköljningen kan om nödvändigt, desinfektionsmedel (klor) tillsättas.

4. Avdrypping - normal sentrifugering eller opphenging i fuktig tilstand.

4. Torkning – normal centrifugering eller upphängning i fuktigt tillstånd.

Drypptørking anbefales, men trommeltørking ved lav temperatur (maks. 60° utgangsluft) kan finne sted. Trommeltørking er imidlertid forbundet med en viss risiko for krymping.

Dropptorkning rekommenderas, men torktumling kan

görassåg-symbol vid låg temperaturska ej kapas ytProfiler märkta med (max 60°C), dock med risk terligare. för krympning.

** 60 mm spalt “invändigt” mellan ** SafeTrack och sidan av utblåsningsstos

0980004-S Marts 2006

0980001-N-S

d ata B l a d 1

D ATA B L A D 1 3 Kylbelastning per meter Ф [W/m] Rumkategori C

1000

Rumkategori B

800

l0,20 = 8

14

10

12

d=

8

6

d=

d=

l0,20 = 12

l0,20 = 7

120 100

Rumkategori A

l0,20 = 6

90 80

200

70

6

7

8

9

∆T [°C]

60 50

40

k o r r i g e r i n g , k , f ö r av s t å n d t i l l k a n a l o c h t y p av v ä r m e k ä l l a

20

40

60

80

100

120 140 160

200

300

400

q [m³/m/h]

Normal 0,53 0,75 0,93

Lågt 0,38 0,54 0,68

Golv 0,28 0,39 0,49

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

1,16 1,43 1,68 1,91 2,14 2,36 2,57 2,77 2,97 3,15

0,85 1,04 1,22 1,39 1,56 1,72 1,87 2,02 2,16 2,29

0,61 0,75 0,88 1,00 1,12 1,24 1,35 1,45 1,56 1,65

1,11 1,31 1,48 1,65 1,80 1,94 2,08 2,21 2,33 2,45

0,80 0,95 1,08 1,20 1,31 1,41 1,51 1,60 1,69 1,78

0,58 0,69 0,78 0,86 0,94 1,02 1,09 1,16 1,22 1,28

1,10 1,24 1,38 1,50 1,61 1,72 1,82 1,91 2,00 2,08

0,80 0,90 1,00 1,09 1,17 1,25 1,32 1,39 1,45 1,51

0,57 0,65 0,72 0,79 0,84 0,90 0,95 1,00 1,05 1,09

200

Ps [Pa]

l0,30 = 6

150

l0,30 = 7

14

Golv 0,23 0,36 0,48

d=

Lågt 0,32 0,50 0,67

10

Normal 0,44 0,69 0,92

8

Golv 0,17 0,32 0,47

12

C

Lågt 0,23 0,44 0,65

d=

B

Normal 0,32 0,60 0,89

2

A Avstånd d [m] 1,0 1,5 2,0

d=

5

d=

4

6

3

4

2

d=

1

d=

0

l0,20 = 5

d=

0

l0,20 = 10

150

600 400

l0,20 = 9

d=

Ps [Pa]

d=

200

d=

1200

d=

2

4

K E - D i r E J E T Ø 1 8 m m - L 0,20 o c h L 0,30 F r i s T r å L A n D E

1400

d

KE Fibertec AS lägger stor vikt på att kunna dokumentera funktionen hos alla våra produkter. Vårt mål är att vara din föredragna samarbetspartner inom textilbaserad ventilation, och därför är det viktigt för oss att se till att vår dokumentation alltid lever upp till dina förväntningar. Alla våra produkter testas och dokumenteras i vårt eget laboratorium och all information beskrivs noggrant i våra kataloger och i vårt beräkningsprogram WinVent. Därmed kan våra kunder dra nytta av vår kompetens.

maximal kyleffekt per meter lågimpulskanal

1600

1,8 m

Prod u ktdok u m e ntation

l0,30 = 8

l0,30 = 5

120 100

l0,30 = 4

90 80

Beräkning av maximal kyleffekt per meter

Fmax = F x k

70 60 l0,30 = 3 50

40

20

40

60

80

100

120 140 160

200

300

400

q [m³/m/h]

27


F rån dialog till lösning

u tökad p ro j e ktdok u m e ntation KE Fibertec kan som enda leverantör av TBV-system erbjuda en utökad projektdokumentation i samband med stora och komplicerade projekt. Vår utökade projektdokumentation omfattar: • Fullskaliga försök i eget laboratorium • Mätningar på plats • CFD-simuleringar

F u llskaliga försök i e g e t la b oratori u m I mer komplicerade projekt kan fullskaliga mätningar vara en mycket attraktiv lösning. Är slutanvändaren osäker på funktion eller utseende eller är det specifika rumsberoende reservationer, kontakta KE Fibertec. Våra säljare ger i samarbete med utvecklingsavdelningen ett förslag på hur en konkret problemställning bäst kan lösas. Våra fullskaliga laboratorium är komplett utrustade så att vi kan visualisera olika lösningar med rök. Vi kan också välja att bygga upp en fullskalig modell av en specifik lokal och åskådliggöra och dokumentera luftfördelningen och inneklimatet. Vi erbjuder även mätningar på plats hos slutanvändaren om det behövs. Vi kan erbjuda: • Tryckmätningar i kanaler • Mätning och registrering av lufttemperatur • Mätning och registrering av luftfuktighet • Mätning av kanalhastigheter med termisk antenn anemometer   KE Fibertecs utvecklingsavdelning står alltid till förfogande med fullskaliga mätningar som kan åskådliggöra luftströmningar och inneklimatparametrar för ett konkret projekt.

28

• Mätning av lufthastigheter i rum med hot-sphere anemometer • Mätning av luftflöde • Visualisering med rök


Mätningar p å p lats I förbindele med KE Fibertecs anbud kan du vid förfrågan få hjälp med uppmätning av just din lokal samt rådgivning om val av ventilationslösning och layout. När det textilbaserade ventilationssystemet har monterats kan vi även ge råd om inreglering av systemet. Skulle det mot förmodan uppstå problem eller om du vill ha inneklimatet dokumenterat kan vår utvecklingsavdelning även utföra mätningar på plats. Detta hjälper även oss att bli ännu bättre!

C F D - S I MU L E R I N G A R Som ett viktigt komplement till lufttekniska beräkningar i WinVent 3D och fullskaliga mätningar erbjuder KE Fibertec CFD-simuleringar. CFD betyder Computational Fluid Dynamics och är en metod för datorsimulering av luftströmningar, temperatur- och koncentrationsfördelningar. CFD-simuleringar gör det möjligt att bygga en datorbaserad model av lokalerna med textilbaserad ventilation och simulera, optimera och evaluera inneklimatet eller en specifik process. CFD-simuleringar är ett praktiskt, men också tids- och resurskrävande verktyg. För att uppnå en korrekt och pålitlig lösning inom en rimlig tid kräver CFD-simuleringar en ansenlig datorkraft, beroende på projektets komplexitet och storlek. Det krävs dessutom stor erfarenhet och kompetens vad gäller TBV-systemens drift och funktion. CFD är ett mycket effektivt verktyg för bestämmande av strömningsrelaterade fenomen, men det är viktigt att komma ihåg att CFD inte kan ersätta fullskaliga mätningar och laboratorietester. Och tänk på att: "CFD-simuleringar ersätter inte vanligt sunt förnuft och mer än 30 års erfarenhet av fördelning av luft." CFD-simuleringar ger KE Fibertec möjlighet att utföra en riskvärdering och ge bättre rådgivning om luftfördelningen i ditt projekt - redan under designfasen. Därmed försäkrar vi oss om att systemen fungerar som vi antagit för att undvika problem med för korta inträngningslängder i uppvärmningssituationer eller kortslutning av inblåsningsluften.

F A K T A O M C F D - S I MU L E R I N G A R En CFD-simulering utförs genom att numeriskt lösa de för strömningen styrande differentialekvationerna, de så kallade Navier Stokes-ekvationerna. Eftersom CFD-simuleringar ofta innefattar komplicerade tredimensionella strömningar med värmeövergång, värmestrålning och turbulens är det bara i sällsynta fall som de styrande ekvationerna kan lösas. För att lösa strömningens differentialekvationer måste ekvationerna skrivas om till algebraiska differensekvationer. Detta görs genom att dela in CFD-modellen i ett stort antal kontrollvolymer (beräkningsnät), varpå var och en av de styrande ekvationerna löses numeriskt för varje beräkningscell. Därmed fås en komplett bild av tryck-, hastighets- och temperaturfördelningar.

29


30


5. LÅGIMPULSSYSTEM

31


lågimpulssystem

T B V - system

Luftfördelningsprincipen för ett TBV-system skiljer sig väsentligt från ett traditionellt ventilationssystem utrustat med stålkanaler och konventionella luftfördelningsarmaturer. De flesta arkitekter, rådgivare och installatörer i ventilationsbranschen känner till de överordnade principerna för TBV-system, men alla känner inte till de senaste produktvarianterna och designmöjligheterna. Följande tre kapitel beskriver KE Fibertecs produktvarianter samt luftfördelningsprinciperna för alla produkttyper.

T e x tilb a se r a d e lågimpulssystem KE Fibertec marknadsför två produkter för textilbaserad lågimpulsventilation, KE-Lågimpulssystemet respektive KE-Interiörsystemet. KE-Lågimpulssystemet utförs som runda kanaler (Ø), medan KE-Interiörsystemet utförs som halvrunda (D) eller kvartsrunda (½D) kanaler. I princip är det ingen skillnad på luftfördelningsprincipen för dessa produktvarianter och därför följer här en beskrivning av luftfördelningsprincipen för dem alla.

P ROD U K T S OR T I M E N T

KE-Lågimpulssystem

LÅGIMPULSSYSTEM

KE-Interiörsystem (D)

KE-Interiörsystem (½D)

V istelse z o n f ö r lågimpulssystem Vistelsezonen är det område i ett rum där personer vistas en längre tid och definieras som den zon där man försöker hålla inneklimatet på en allmän nivå.

Vistelsezon 1,1 m m 1,1

Opholdszone

Närzon

Nærzone

Vistelsezonen är inget standardiserat område utan en zon som definieras från projekt till projekt i samråd med arkitekt och byggherre. Vistelsezonen definieras oftast som zonen från golvet och upp till 1,8 m vid stående aktivitet och upp till 1,1 m vid sittande aktivitet.

N ä r z o n f ö r lågimpulssystem

Närzon Nærzone

För horisontella lågimpulssystem definieras närzonen som zonen under textilkanalen där det är störst risk för kallras eller drag. Närzonens bredd kan beräknas till maximalt 3 x kanaldiametern.

1,8 m 1,8 m

Opholdszone Vistelsezon

32

För vertikala lågimpulssystem definieras närzonen som den lokala zonen runt kanalen där det förekommer för höga lufthastigheter jämfört med rummets komfortkrav (beroende på rumkategori).


H OR I S ON T E L L A L Å G I M P U L S S Y S T E M Luftfördelningsprincipen för horisontella lågimpulssystem är baserad på passiv termisk undanträngning där luften blåses in med en undertemperatur i förhållande till rumsluften. På grund av densitetsskillnaden (den avkylda luften är tyngre än den varmare rumsluften) undanträngs rumsluften under kanalen och inblåsningsluften fortsätter i riktning mot golvet. Strömningen i rummet är sedan baserad på naturliga luftrörelser där luften drivs av densitetsskillnader och konvektionsströmmar från värmeavgivande aktiviteter och processer, därav beteckningen passiv termisk undanträngning. En hög värmeaktivitet från värmekällor medför stora konvektionsströmningar och därav kraftig stigning av luften och stor medrivning av luften omkring källan. Därmed skapas en skiktindelning i det ventilerade rummet där värme och föroreningar förs bort från vistelsezonen och sugs ut under taket.

 Textilytan på textilbaserade lågimpulssystem är ett finmaskigt trådnät där inblåsningsluften sipprar genom ytan med en mycket låg och jämn hastighet.

Ett lågimpulssystem kan endast användas för kylning eller fördelning av stora mängder isotermisk luft, eftersom varm luft skulle lägga sig som ett täcke under taket. Därmed uppstår en kortslutning av inblåsningsluften och resultatet blir en mycket dålig energiekonomi. KE Fibertecs textilbaserade lågimpulssystem vävs av Trevira CS polyestergarner och textilytan fungerar som ett finmaskigt trådnät där inblåsningsluften sipprar genom ytan med en mycket låg, jämn hastighet på normalt under 0,1 m/s. Om luften ska fördelas efter lågimpulsprincipen bör inblåsningshastigheten hållas under 0,40-0,50 m/s. Detta är gränsen för när en begynnande medryckning och uppblandning av rumsluft i lågimpulsströmningen kommer att ske.

På nedanstående bild visas luftfördelningsprincipen för horisontella lågimpulssystem.

Zon 1 Strömningarna i zon 1 är speciellt beroende av kyleffekten per löpmeter kanal (W/m). En hög kylbelastning resulterar i en kraftigare acceleration av inblåsningsluften i zon 1, där luften faller ner och förs ihop med den övriga luften.

Zon 1

Zon 2

Zon 2

Zon 3 Likaså är närzonens bredd speciellt beroende av kyleffekten per löpmeter kanal. Ju större kyleffekt, desto smalare närzon. Vid vistelsezonens ingång kan bredden beräknas till max 3 x diametern på lågimpulskanalen.

Närzon Zon 3 1,8 m

I zon 2 undanträngs den varmare rumsluften av den avkylda luften från lågimpulskanalen. I lågimpulsströmningar blir det nästan ingen medrivning av omgivande rumsluft, som kan dämpa hastigheten, innan luften når vistelsezonen. Därför kommer en högre startnivå resultera i en högre sluthastighet vid vistelsezonens ingång.

33


lågimpulssystem

Som nämnts på föregående sida är kyleffekten per löpmeter kanal avgörande för hur luftströmningen under kanalen blir, men även placeringen av värmekällor i rummet har stort inflytande på luftströmningen. Följande parametrar är bestämmande för lufthastigheten och lufttemperaturen under kanalen: Kyleffekt per löpmeter kanal Stora effektbehov ger anledning till högre inblåsningshastigheter och större temperaturskillnader mellan rum och inblåsningstemperatur (DT). Båda dessa parametrar resulterar i en forcering av inblåsningsluften. Placering av värmekällor Mätningar har visat att jämnt fördelad golvvärme medför en kraftigare acceleration av inblåsningshastigheten än värmekällor som placerats högt i lokalen (1,5 m till 2,0 m över golvnivå).

I motsats till kyleffekten per löpmeter kanal har det statiska övertrycket som håller textilkanalen utspänd inget speciellt inflytande på strömningens spridning i rummet. Oavsett hur stort övertrycket i kanalen är så finns det inte tillräcklig kraft (impuls) i strålen för att ge luften en kastlängd, det som kännetecknar KE Fibertecs högimpulssystem.  Det statiska övertryck som håller textilkanalen utspänd har inte impuls nog för att ge luften en kastlängd, det som kännetecknar KE Fibertecs högimpulssystem. På grund av densitetsskillnaden mellan inblåsningsluften och rumsluften fortsätter inblåsningsluften i riktning mot golvet direkt efter att den passerat textilytan.

Som nämnt ovan är det viktigt att klarlägga hur värmebelastningen i lokalen är fördelad eftersom det är stor skillnad på om värmebelastningen kommer från maskiner, personer, ljus eller om det primärt är transmissionsvärme från omgivande lokaler. Då lågimpulsströmningar endast styrs av termiska strömningar är placeringen av värmekällor och värmegivande processer i rummet en mycket väsentlig parameter vid beräkningen av lågimpulsströmningarna. I KE Fibertecs rumkategorisering (samt på datablad 1) har vi tagit hänsyn till den normalt förekommande värmefördelningen i olika typer av lokaler, och vi rekommenderar att dessa dimensionsvärden används. Rumkategoriseringen samt datablad 1 ger klara riktlinjer för hur stor kyleffekt som kan blåsas in vid olika komfortkrav.

34


P l a c e r in g a v v ä r m ek ä ll o r Vid värmekällor stiger konvektionsvärme upp och kommer med en viss spridningsvinkel att möta den nedåtgående luften från kanalerna. Detta fenomen känns även igen från stora fönsterpartier där konvektionsvärme från element under fönstren motverkar kallras. Är värmekällorna högt placerade kommer den resulterande lufthastigheten att bli något lägre när strömningen når ner till vistelsezonen, d.v.s. om den nedåtgående lufthastigheten är högre än den uppåtgående varma luften så kommer strömningen att fortsätta neråt, men med begränsad hastighet.

Teoretiskt sett är det möjligt att beräkna konvektionshastigheter över nästan alla gängse värmekällor, och med kunskap om lufthastigheten under lågimpulskanalen är det i princip möjligt att beräkna den resulterande lufthastigheten. Men detta tillvägagångssätt kan absolut inte rekommenderas! I praktiken finns det en mängd exempel på att den kalla strömningen kan "slå ut" mot sidan och avledas från kanalens centerlinje och fortsätta med en större hastighet än vad som beräknats, vilket medför risk för drag.

Om det primärt finns stora koncentrerade värmekällor i lokalen är det viktigt att lågimpulskanalerna är placerade lågt i rummet och fördelade mellan värmekällorna. På så sätt uppnås god undanträngande effekt och onödig uppblandning med förorenad luft från den övre zonen och konvektiv värmestigning från maskiner undgås. På så sätt uppnås en väldigt effektiv genomsköljning av arbetszonerna under textilkanalerna. Det är mycket viktigt att textilkanalernas antal och placering noga anpassas efter maskinerna och att kanalerna följer hela värmekällans längd. Om värmekällorna är jämnt fördelade, som i t.ex. en kontorslokal, bör lågimpulskanalerna placeras i gångarealer eller längs väggarna för att undgå kallras vid fasta arbetsplatser. Om den uppåtgående konvektionsvärmen blockerar lågimpulsströmningen kan en oönskad skiktindelning byggas upp med kall luft överst och varm luft nederst. För att undgå ett plötsligt kallras, så kallat "turbulensdrag", är det viktigt att skapa ett balanserat system så att risken för kallras inte uppstår. Placeringen av utsugsöppningar har också inflytande på luftfördelningen i lokalen. Returströmningar mot en utsugsöppning placerad i golvnivå kan upplevas som drag, speciellt i kalla produktionslokaler där även mycket låga lufthastigheter känns besvärande. Normalt rekommenderas att utsugsöppningarna placeras i taknivå med en viss spridning. Även stora portar eller fönster som ofta öppnas har betydelse för luftfördelningen eftersom ojämna tryckförhållanden kan orsaka en tillströmning av luft utifrån och från omgivande lokaler.

35


lågimpulssystem

Nedanstående figur illustrerar det karaktäristiska strömningsmönstret under ett horisontellt KE-Lågimpulssystem i en uppvärmningssituation, ventileringssituation samt två kylsituationer med olika kyleffekter per löpmeter kanal.

36

A

DT < 0°C

B

DT = 0°C

C

DT < 3°C

D

DT > 5°C

Inblåsning av uppvärmd luft medför kortslutning av inblåsningsluften då luften lägger sig som en kudde under taket. Därför är lågimpulssystem inte användbara för uppvärmning.

Inblåsning av isotermisk luft resulterar i ett mycket diffust strömningsmönster. Oftast önskas nedåtgående luftrörelser (i riktning mot vistelsezonen) och i sådana fall rekommenderas en ökning av inblåsningshastigheten till 0,40-0,50 m/s, där går gränsen om luften ska blåsas in efter lågimpulsprincipen. Vid inblåsningshastigheter över 0,50 m/s kan en begynnande medrivning av omkringliggande rumsluft förväntas.

Inblåsning av underkyld luft medför det karakteristiska nedåtriktade strömningsmönstret som kännetecknar lågimpulsventilation med textilkanaler. Inblåsning med moderat kyleffekt medför under normala omständigheter inga komfortproblem i närzonen, inte ens för stillasittande personer. Den maximala kyleffekten beror naturligtvis på avståndet mellan lågimpulskanalen och vistelsezonen. Den maximala kyleffekten per löpmeter kanal som funktion av rumshöjden kan ses på datablad 1.

I takt med att kyleffekten per meter kanal ökas, ändras strömningsmönstret under lågimpulskanalen karaktär, samtidigt som närzonen blir smalare, och lufthastigheter och lufttemperaturer rakt under kanalen kan orsaka obehag. Inblåsning med mycket underkyld luft med en kyleffekt på mer än 700 W/m kanal bör i princip bara användas där komforten spelar en mindre roll. Det går dock att blåsa in mycket stora kylmängder, men man ska vara uppmärksam på att luftfördelningen inte blir optimal.


DT =

DT < 0째C

A

B

DT < 3째C

C

0째C

DT > 5째C

D

37


lågimpulssystem

VERTIKALA LÅGIMPULSSYSTEM Luftfördelningsprincipen för vertikala lågimpulssystem är, precis som för horisontella lågimpulssystem, baserad på passiv termisk undanträngning där luften blåses in med en undertemperatur i förhållande till rumsluften. Inblåsningsluften tillförs, som vid traditionell undanträngande ventilation, vid golvet direkt i vistelsezonen. Därmed skapas en skiktindelad strömning där den avkylda inblåsningsluften strömmar ut i rummet under den varmare rumsluften. I likhet med horisontella lågimpulssystem är strömningen i rummet baserad på naturliga luftrörelser där luften drivs av densitetsskillnader och konvektionsströmmar från värmeavgivande aktiviteter och processer. Konvektionsströmmarna vid värmekällor skapar en vertikal luftströmning i rummet och det bildas en nedre ren zon och en övre förorenad zon. En hög värmeaktivitet från värmekällor medför större konvektionsströmningar och därav kraftigare stigning av luften och större medrivning av luften omkring källan. Eftersom det bara sker en liten uppblandning av den kalla inblåsningsluften är det viktigt att luften blåses in med låg hastighet och låg temperaturdifferens, annars finns det risk för kallras från kanalen och därmed risk för drag vid golvet. Systemen kan som horisontella lågimpulssystem endast användas för kylning eller för fördelning av isotermisk luft, eftersom varm luft kommer att lägga sig som ett täcke under taket. Vertikala lågimpulssystem är speciellt välägnade till lokaler med högt i tak samt värmeöverskott och förorening, eftersom värme och förorenade partiklar förs upp under taket. På grund av den vertikala uppåtgående strömningen som skapas i lokalen kommer värmen och föroreningen inte tillbaka till vistelsezonen. På nedanstående bild visas grundprincipen för vertikal lågimpulsventilation.

Zon 1 Strömningarna i zon 1 är speciellt beroende av kyleffekten per löpmeter kanal. En hög kyleffekt resulterar i en kraftigare nedåtriktad acceleration av inblåsningsluften i zon 1.

Zon 3

Zon 2 Närzonen, som inte bör användas som fast arbetsplats, definieras som det avstånd från kanalen som avverkas innan hastigheten är nere på en acceptabel nivå, beroende på komfortkravet. Närzonens längd är speciellt beroende av kyleffekten, se datablad 2.

Zon 1

Zon 3

Zon 2

Närzon Närzon

38

Det är mycket viktigt att luftmängden från det vertikala lågimpulssystemet är anpassad efter kylbehovet och att den tillförda luftmängden minst motsvarar, eller är större än, de konvektionsströmningar som skapas av värmekällorna i lokalen. Därmed uppnås den bästa undanträngande effekten och det skapas en nedre ren zon och en övre förorenad zon.


Eftersom vertikala textilkanaler tillför frisk luft direkt i vistelsezonen kommer en naturlig skiktbildning uppstå i det ventilerade rummet. Detta medför en temperaturgradient genom rummet med kallast luft längst ner och varmast överst. Detta kan med fördel utnyttjas för att spara på kyleffekten eftersom den effekt som tas från rummet är direkt proportionell med temperaturskillnaden mellan inblåsning och utsugning. Om utsugningen sker från toppen av rummet kommer denna vara varmare än rumsluften i vistelsezonen, och därmed är det möjligt att ta bort samma effekt från rummet med en högre inblåsningstemperatur. Detta ger energibesparelser vid drift av kylytan och dessutom kan det användas fri kylning under längre perioder av året. Den nödvändiga kyleffekten och eventuella komfortkrav bildar underlag för bestämmandet av inblåsningsluftmängden och inblåsningstemperaturen. För att exakt bestämma den nödvändiga kyleffekten krävs en beräkning av interna och externa värmebelastningar samt hänsynstagande till värmeackumuleringen i byggnaden. Vid undanträngande ventilation innebär komfortkraven, utöver krav på lufthastigheten och lufttemperaturen, även krav på den maximalt tillåtna temperaturgradienten i vistelsezonen. KE Fibertec rekommenderar att den maximala temperaturgradienten i vistelsezonen inte överstiger 1-2°C/m, eftersom större skillnader kan upplevas som drag. Den vertikala temperaturgradienten kan beräknas utifrån en så kallad 50 %-regel som innebär att hälften av temperaturstigningen från inblåsning till utsugning sker vid golvet, medan den andra hälften sker mellan golv och tak (kontakta eventuellt KE Fibertecs utvecklingsavdelning för ytterligare information).

 Undanträngande ventilation med textilkanaler används framförallt i industriella miljöer, men kan även användas i miljöer som ställer höga krav på komfort.

Att projektera ett ventilationssystem med vertikala lågimpulskanaler kräver stor kunskap om värmefördelningen i lokalen. Det är också av avgörande betydelse att ventilationsanläggningen dimensioneras korrekt så att hänsyn tas till komforten i lokalens arbetszoner samt att den varma och förorenade luften transporteras upp och ut ur vistelsezonen. För att tränga undan den förorenade luften är det viktigt att den tillförda luftmängden minst motsvarar den samlade konvektionsströmmen i rummet. Om så inte är fallet kommer fronten av förorenad luft att dras ner mot vistelsezonen och resultera i en svagare effekt. Det är många faktorer som påverkar konvektionsströmmarnas storlek i rummet, bl.a.värmekällans form, areal och yttemperatur, men även faktorer som den omgivande temperaturen i lokalen har betydelse. Därför är det ofta problematiskt att bestämma de exakta konvektionsströmmarna varför man istället får använda tabellvärden.

39


lågimpulssystem

Nedanstående figur illustrerar det karakteristiska strömningsmönstret runt ett vertikalt KE-Lågimpulssystem i en uppvärmningssituation, ventileringssituation samt två kylsituationer med olika kyleffekter per löpmeter kanal.

40

A

DT < 0°C

B

DT = 0°C

C

DT < 3°C

D

DT > 5°C

Inblåsning av uppvärmd luft medför kortslutning av inblåsningsluften och därför är systemet inte ägnat för uppvärmning. Den uppvärmda luften har dock i någon grad en inträngning som skapar luftcirkulation i mindre lokaler, och därför kan systemet i viss mån användas för uppvärmning av rummet innan arbetstid/användningstid.

Inblåsningen av isotermisk luft medför ett mycket diffust strömningsmönster som inte ger en effektiv undanträngande effekt. Systemet är i viss mån användbart för tillförsel av ersättningsluft.

Om man blåser in lätt underkyld luft kommer luften att långsamt falla mot golvet och fördelas jämnt runt kanalen. Vid värmeavgivande aktiviteter och processer kommer konvektionsströmmar att föra med sig inblåsningsluften, varpå en skiktindelning uppstår i rummet där värme och föroreningar förs bort från vistelsezonen och sugs ut under taket.

Om man blåser in mycket underkyld luft kommer luften snabbt att söka sig mot golvet varpå risken för dragbesvär ökar runt kanalen, eftersom längden och bredden på närzonen runt kanalen ökar. Vid värmeavgivande aktiviteter och processer kommer konvektionsströmmar att föra med sig inblåsningsluften, varpå en skiktindelning uppstår i rummet där värme och föroreningar förs bort från vistelsezonen och sugs ut under taket.


DT = 0째C

DT < 0째C

A A

B

DT < 3째C

C

DT > 5째C

D

41


42


6. HÖGIMPULSSYSTEM

43


H ögimpulssystem

TEXTILBASERADE HÖGIMPULSSYSTEM KE Fibertec marknadsför två produkter för textilbaserad högimpulsventilation, KE-Inject-systemet respektive KE-DireJet-systemet. Båda dessa system kan utföras som runda (Ø), halvrunda (D) eller kvartsrunda (½D) kanaler. KE-Inject-systemet består av grupperingar av små hål i textilkanalen medan KE-DireJet-systemet består av rader med koniska dysor för speciellt riktningsbestämd inblåsning. Ventilationstekniskt är både KE-Inject-systemet och KE-DireJet-systemet att betrakta som aktiva högimpulssystem för omblandande ventilation och därför gäller beskrivningen av den övergripande luftfördelningsprincipen för dem båda. De specifika produktegenskaperna beskrivs dock var för sig.

PRODUKTSORTIMENT

KE-Inject-system

KE-Inject-system (D)

KE-Inject-system (½D)

KE-DireJet-system

KE-DireJet-system (D)

KE-DireJet-system (½D)

HÖGIMPULSSYSTEM

V istelse z on f ör högimpulssystem

1,8 m 1,8 m

Opholdszone Vistelsezon

Precis som vid lågimpulsventilation är vistelsezonen inget standardiserat område utan en zon som definieras från projekt till projekt i samråd med arkitekt och byggherre. Vistelsezonen definieras oftast som zonen från golvet och upp till 1,8 m vid stående aktivitet och upp till 1,1 m vid sittande aktivitet.

A r b ets z on f ör högimpulssystem

1,8 m m 1,8

Arbejdszone Arbetszon

44

Vistelsezon

I industrilokaler kan det för högimpulssystem vara lämpligt att dela in rummet i en arbetszon, eftersom luftens tillstånd kan avvika från den allmänna nivån på grund av industriella processer. Ofta förekommer det värme- och föroreningskällor som kräver speciella initiativ för att kunna upprätthålla ett tillfredställande inneklimat i arbetszonen. Vid mycket förorenande processer bör TBV-systemet därför kompletteras med lokala punktutsugningar. Se Arbetsmiljöverkets föreskrifter för processventilation.


L u f t f ördelningsprin c ip f ör högimpulssystem KE Fibertecs högimpulssystem är baserade på omblandande ventilation och kännetecknas av att luften blåses in med hög hastighet utanför vistelsezonen. I Iuftstrålen kommer den höga lufthastigheten att skapa ett övertryck som medför tillströmning och medrivning av rumsluft mot den inblåsta luftstrålen. I början av luftströmningen kommer lufthastigheten att vara hög, men i takt med att mängden iblandad rumsluft ökar kommer lufthastigheten att avta. Om systemet är dimensionerat korrekt kommer den inblåsta luftmängden att vara fullständigt uppblandad med rumsluft innan den når vistelsezonen och lufthastigheten har då fallit till önskad nivå, beroende på rumkategori. I ett rum med omblandande ventilation kommer lufthastighet, lufttemperatur och fukt vara lika fördelat och teoretiskt sett kommer luftkvaliteten vara densamma överallt i rummet. Ett textilbaserat högimpulssystem kan, till skillnad från ett textilbaserat lågimpulssystem, användas för både kylning, ventilation och uppvärmning. Detta beror på att KE Fibertecs högimpulssystem, till skillnad från lågimpulssystemen, är mindre beroende av yttre påverkan som t.ex. värmeströmningar i rummet. Inblåsningsluften tillförs hög initial energi i form av hastighet (impuls) genom hål eller dysor och därmed kastas luften ut i rummet stället för att fördelas genom en textilyta med låg hastighet. För KE Fibertecs högimpulssystem uppnås därför vad som inom strömningstekniken kallas för en kastlängd och en inträngningslängd. Jämfört med lågimpulssystemen har utsugningsöppningens placering endast en liten betydelse för luftströmningarna i rummet och i praktiken placeras dessa ofta vid taket. På nedanstående bild visas luftfördelningsprincipen för högimpulsventilation.

Zon 1 Luften blåses in med hög hastighet, ofta upp till 15-18 m/s, genom hålen (KE-Inject-systemet) eller dysorna (KE-DireJetsystemet). Därmed skapas ett övertryck i luftstrålarnas centrum som medför en tillströmning och medrivning av rumsluft mot den inblåsta luftstrålen.

Zon 1

Zon 2 Lufthastigheten i strömningen avtar gradvis i takt med att mängden medförd rumsluft ökar. Detta hastighetsfall sker omvänt proportionellt mot avståndet till kanalen.

Zon 2

Zon 3

Zon 3 1,8 m

I lokaler med krav på komfortnivån ska lufthastigheten vid ingången till vistelsezonen anpassas efter förhållandena, som primärt beror på de närvarandes aktivitetsnivå och klädsel (rumkategori). För att säkra en passande lufthastighet ska avståndet från kanalen till vistelsezonen vara större än den beräknade kastlängden (se definition på sidan 47).

45


H ögimpulssystem

SE UPP FÖR KORTSLUTNING

Vistelsezon

Det är viktigt att vara uppmärksam på att det även vid omblandande ventilation finns risk för att inblåsningsluften kan kortsluta (samlas under taket). Problemet kan uppstå vid inblåsning med övertempererad luft kombinerat med för låg inblåsningshastighet, eller om det finns kraftigt uppåtriktade konvektionsströmmar i lokalen som hindrar luften att nå ner i vistelsezonen. Problemet kommer framförallt till uttryck när övertemperaturen blir högre än 7-10°C. I bästa fall kan man kompensera den dåliga värmefördelningen i rummet genom att öka inblåsningstemperaturen, men om värmeytans kapacitet inte är tillräcklig kommer temperaturen i vistelsezonen att falla. Denna situation är väldigt olämplig både ur energisynpunkt och ur komfortsynpunkt. För att undvika kortslutning ska inblåsning med övertempererad luft ske genom anpassning av inblåsningstemperaturen, inblåsningshastigheten och inblåsningvinkeln. Det vill säga att ju varmare inblåsningsluften är desto högre ska inblåsningshastigheten vara för att säkra att luften når ner i vistelsezonen. Är det väldigt högt i tak (h > 8-10 m) måste kanalerna dimensioneras för ett statiskt tryck för att pressa ner luften i vistelsezonen. Om detta inte är möjligt kan kanalerna placeras på exempelvis 5 meters höjd.

FRISTRÅLAR OCH VÄGGSTRÅLAR En avgörande faktor för luftfördelningen bakom KE-Inject-systemet och KE-DireJetsystemet är orienteringen av luftstrålarnas huvudriktning. Om luftstrålen riktas ut i det fria fås det som inom strömningstekniken kallas för en fristråle, och riktas luftstrålen mot en yta fås en väggstråle. Skillnaden mellan de två strömningsfenomenen är förmågan att medföra rumsluft. Om man riktar strålen mot en takyta kommer strålen att försöka "klistra" sig fast mot takytan eftersom det skapas ett undertryck mellan strålen och taket. Detta sker eftersom det inte går att tillföra ersättningsluft för den mängd rumsluft som medförs av strålen. Detta fenomen, kallat coanda-effekten, ger en ökning av kastlängden 2 jämfört med kastlängden för en fristråle och hastighetsnivån i strålen avtar långsammare. För att utnyttja coanda-effekten ska lufthastigheten vara minst 0,35 m/s.

FRISTRÅLE Om luftstrålen riktas ut i det fria fås det som inom strömningstekniken kallas för en fristråle. Den turbulenta luftstrålen tar med sig luft från omgivningen och strålens diameter ökas proportionellt med avståndet från inblåsningsöppningen samtidigt som strålens hastighet avtar.

VÄGGSTRÅLE Om luftstrålen riktas mot en yta fås det som inom strömningstekniken kallas för en väggstråle. Eftersom ytan kan ses som symmetriplan kan strömningen betraktas som en halverad fristråle. Maxhastigheten inträffar nära ytan och är 2 högre än motsvarande hastighet för en fristråle på samma avstånd från kanalen.

46


K astlängd Kastlängden definieras som det längsta avståndet från inblåsningskanalen till en specifik punkt i lokalen, där lufthastigheten är precis den önskade sluthastigheten, t.ex. viso = 0,20 m/s. Det är viktigt att uppmärksamma att kastlängden per definition gäller vid isotermiska förhållanden och därför ska lufthastighetsberäkningarna korrigeras om den inblåsta luften är kallare eller varmare än den omgivande rumsluften.

l0.2

0

viso = 0,20 m/s

Kastlängden för en väggstråle är 2 längre än för en motsvarande fristråle. Detta beror på att en väggstråle sätter sig fast i taket p.g.a. "Coanda-effekten" och därmed bidrar bara halva mängden rumsluft till att sänka hastighetsnivån.

viso = 0,20 m/s

l 0.20

I nträngningslängd Den termiska inträngningslängden är avgörande för om luftfördelningen i praktiken blir som förväntat. Den teori som ligger till grund för väggströmningar är nämligen baserad på att strålen inte blir så "tung" att den lämnar takytan tidigare än beräknat. Om det händer kommer lufthastigheten att bli högre än beräknat vid vistelsezonens ingång, vilket kan kännas obehagligt för personerna i den zon strålen träffar. För att motverka kallras ska man kontrollera att den termiska inträngningslängden utgör minst 75 % av det vågräta avstånd längs taket, L, som luften förflyttar sig.

minimum 0,75 minimum 0.75 xx LL

L

47


H ögimpulssystem

A nvändning av strömningsmodeller   Alla textilbaserade ventilationslösningar från KE Fibertec är kundanpassade till 100% och placeringen av hålen i KE-Injectsystemet och dysorna i KE-DireJetsystemet kan bestämmas fritt. Beroende på användningsområde kan hålen/dysorna sättas med vilken placering som helst och anges som vinkeln från kl. 12. -30°

30° 60°

-60°

90°

-90°

120°

-120° -150°

180°

Både KE-Inject-systemet och KE-DireJet-systemet är mycket flexibla system och huvudriktningen för luftstrålarna kan väljas helt fritt. Naturligtvis är det viktigt att luftstrålarna placeras med en huvudriktning för luftströmningen som uppfyller det önskade luftströmningsmönstret i rummet. Dessutom är det, som tidigare nämnts, viktigt att luftströmningen riktas ner mot vistelsezonen i en uppvärmningssituation för att undgå kortslutning. Utöver huvudriktningen för luftstrålen kan sekundära placeringar av hål eller dysor användas. D.v.s. om man exempelvis vill bestryka taket lokalt för att undgå kondensbildning eller kyla/värma ett delområde, så kan man rikta enskilda dysor eller hål mot det önskade området. Hål och dysor kan dessutom undvikas helt i specifika sektioner av kanalen där man inte vill tillföra luft. KE Fibertec arbetar normalt med tre olika strömningsmodeller för textilbaserad omblandande ventilation, strömningsmodel 1, 2 och 3. En korrekt användning av KE Fibertecs datablad förutsätter att man känner till vilken strömningsmodel som är aktuell eftersom alla datablad anges för strömningsmodel 2 och 3, d.v.s. fristrålar. Det är därför viktigt att användarens önskemål och krav på systemet klarläggs, samt att man skaffar sig kunskap om processer och aktiviteter, innan en slutlig dimensionering av högimpulssystemet påbörjas.

150°

Strömningsmodel 1 (väggstråle) kan med fördel användas trots att kastlängden ökas till följd av "Coanda-effekten". Luftstrålar har en tendens att bli mer stabila vid inblåsning av avkyld luft och risken för kallras eller drag i vistelsezonen minimeras. Dessutom medför "Coanda-effekten" att lufttäcket "klistras" mot taket och därmed avleds det inte av lokala värmekällor, hinder m.m. Därför är sannolikheten för att den önskade strömningsbilden nås i praktiken större än vid inblåsning av en fristråle. Som tidigare nämnts rekommenderar vi användning av strömningsmodel 2 eller 3 för både KE-DireJet-systemet och KE-Inject-systemet om systemet ska användas för uppvärmning. På så sätt undviker man risken för kortslutning av inblåsningsluften.

S tr ö m n i n gs m o del 1

48

S tr ö m n i n gs m o del 2

S tr ö m n i n gs m o del 3


P roduktegenskaper f ör K E - I n j e c t- system Den väsentliga skillnaden mellan KE-Inject-systemet och KE-DireJet-systemet ligger i induktionen, d.v.s. förmågan att riva med rumsluft. KE-Inject-systemet består av grupperingar av små hål i textilen som medför en mycket stor induktion av rumsluften runt strålen. Detta innebär att hastighetsnivån i strålen sänks snabbare än för KE-DireJet Systemet, men samtidigt förkortas både kastlängd och inträngningslängd. Flexibiliteten i produktionen av KE-Inject-systemet är så stor att det finns möjlighet att göra lösningar anpassade speciellt för varje enskilt uppdrag. Utifrån systemets kravspecifikationer väljs vilken av de tre strömningsmodellerna 1, 2 eller 3 som passar det aktuella syftet. Kombinationslösningar av de tre strömningsmodellerna kan även användas. Detta kan vara fallet om man t.ex. vill ha inblåsning av uppvärmd luft där strömningsmodel 2 eller 3 rekommenderas, samtidigt som taket bestryks (strömningsmodel 1) för att undgå kondensbildning, vilket ofta uppstår i t.ex. livsmedelsindustrin.

  KE-Inject-systemet består av små hål i belagt textilmaterial (lufttätt). Inblåsningen av luft genom hålen medför stor induktion av rumsluft och därför sänks lufthastigheten i strålen relativt snabbt jämfört med KE-DireJetsystemet.

KE Fibertec marknadsför tre typer av KE-Inject-system som kännetecknas av den patenterade håldesignen i kanalens längdriktning. Som det framgår av nästa sida är antalet hål per meter konstant och oberoende av kanalens längd. Den enda möjligheten att anpassa antalet hål till den aktuella luftmängden är att placera fler eller färre hålrader på kanalens omkrets. Därför upplyser KE Fibertec antalet hålrader i en dimensioneringssituation, och det ska förstås som det totala antalet hålrader placerade på kanalens omkrets med hålen grupperade i en bestämd design i kanalens längdriktning. KE Fibertec råder enbart över väldokumenterade mätningar av kastlängder m.m. för dessa tre håldesigner, och därför rekommenderar vi att håldesignen behålls så långt det är möjligt. Om detta inte följs bör dimensioneringen ske i samarbete med KE Fibertecs utvecklingsavdelning.

49


H ögimpulssystem

K E - I N J E C T L O W V E L O C I T Y ( LV )

21 step 21 step

Håldesignen för KE-Inject Low Velocity består av 21 hål per rad efterföljt av 21 steg utan hål (42 steg per meter). Kännetecknande för KE-Inject Low Velocity är att man får en synnerligen god omblandningsförmåga. Den höga induktionen av luft runt kanalen medför en reduktion av kastlängden och därför kan man blåsa in stora luftmängder och rendera hög kylbelastning per m2 golvyta. Se datablad 7 och 8 för ytterligare information.

21 step

KE-INJECT MEDIUM VELOCITY (MV)

33 step

Håldesignen för KE-Inject Medium Velocity består av 33 hål per rad efterföljt av 9 steg utan hål (42 steg per meter). Systemet kännetecknas dessutom av en god omblandningsförmåga, men systemet är mer välägnat för inblåsning av varm luft jämfört med KE-Inject Low Velocity. Se datablad 7 och 9 för ytterligare information.

9 step 33 step

K E - I n ject J E T ( J E T ) Håldesignen för KE-Inject JET består av 42 hål per rad (42 steg per meter). Hålsektionerna utförs utan mellanrum. Kännetecknande för KE-Inject JET är att uppblandningen/ induktionen av rumsluft är begränsad och därmed uppnås en mycket lång kastlängd (upp till 15 meter). Dessutom har systemet en lång inträngningslängd, vilket gör systemet välägnat för ventilering av stora områden. Dessa egenskaper gör även systemet välägnat för inblåsning av uppvärmd luft. Se datablad 7 och 10 för ytterligare information.

Den speciella håldesignen gör att man uppnår en extremt god injektionsförmåga, d.v.s. att luftstrålarna fungerar som en rad små projektiler. På grund av den höga hastighetsnivån bildas ett relativt stort undertryck bakom strålarna och detta undertryck är avgörande för tillströmningen av rumsluft från zoner runt KE-Injectkanalen. Injektionsförmågan förbättras ytterligare om luftstrålarna riktas mot taket eftersom den naturliga värmestigningen i lokalen förstärker tillströmningen av rumsluft. En annan fördel med att gruppera hålen i ett bestämt mönster är möjligheten att kontrollera strömningen i den vidare processen. Luftstrålarna från de många hålen får, i takt med att det rivs med och blandas i rumsluft, en större och större spridningsvinkel och efter ett tag kommer luftstrålarna att nå varandra och fortsätta som ett samlat lufttäcke. Om hålen grupperas med stort avstånd från varandra ska en större mängd rumsluft blandas i, innan luftstrålarna når varandra och bildar ett lufttäcke, än om hålen är placerade med litet avstånd från varandra. Eftersom strålens hastighetsfall primärt beror på hur mycket rumsluft som blandas i kan KE Fibertec styra strömningsförloppet mycket exakt genom att ändra hålens placering. Har man behov av korta kastlängder och stor uppblandningsförmåga används ett KE-Inject Low Velocity System med stort inbördes avstånd i hålgrupperingarna. På motsvarande sätt används KE-Inject JET-systemet, med litet inbördes avstånd mellan hålen, om lufttäcket har en längre sträcka att övervinna. I sådana fall är KE-DireJet-systemet mycket väl ägnat.

50


P roduktegenskaper f ör K E - D ireJet- systemet Som nämnts i föregående avsnitt ligger den stora skillnaden mellan KE-Inject-systemet och KE-DireJet-systemet i förmågan att riva med rumsluft. KE-DireJet-systemet består av ett belagt textilmaterial med rader av koniska dysor för 100 % aktiv och riktningsbestämd inblåsning. De koniska dysorna gör att induktionen av rumsluft runt varje enskild luftstråle är begränsad, varpå strålens hastighet avtar långsamt i förhållande till KE-Inject-systemet. Detta gör att både kastlängden och den termiska inträngningslängden förlängs väsentligt för KE-DireJet-systemet. Som enda distributör av textilkanaler erbjuder KE Fibertec fem olika dysstorlekar, Ø12, Ø18, Ø24, Ø48 respektive Ø60 mm. Denna flexibilitet i valet av dysstorlek ger stora fördelar eftersom KE-DireJet-systemet därmed kan användas i praktiskt taget alla typer av lokaler med behov av omblandande ventilation, även extremt stora lokaler som exempelvis höglager och stora sporthallar. Dysstorleken och strömningsmodellen är naturligtvis beroende av ventilationssystemets kravspecifikationer och KE Fibertec ger naturligtvis råd vid val av dysstorlek och dysriktning. Ofta används även kanaler med flera dystyper och strömningsmodeller i samma kanal. På så sätt kan det önskade strömningsmönstret och luftens intensitet i olika områden uppnås exakt enligt önskemål. De koniska dysorna monteras i hål i belagd polyesterväv och låses fast med en låsring. Det högsta antalet dysor per rad, per meter är 14 dysor för dysorna på Ø12, Ø18 och Ø24 mm. Om detta inte är tillräckligt rekommenderar vi användning av två eller fler dysrader. För dysorna på Ø48 mm och Ø60 mm rekommenderar vi max 6 dysor per meter. I takt med att antalet dysor per meter ökas kommer de enskilda strålarna att påverka varandra och luftstrålarna ändrar karaktär från cirkulära till mer plana strålar. Dessutom kommer inbromsningen av luften från dysorna att ske långsammare, eftersom induktionen av rumsluft begränsas, ju tätare dysorna placeras. Dessa förhållanden finns naturligtvis med i KE Fibertecs datablad. Dysorna kan levereras med dysproppar så att luftströmningen tillfälligt kan hindras i vissa områden. Detta används oftast om man vill ändra systemets egenskaper under en period, t.ex. om lokalens användningsområde ändras.

 KE-DireJet-systemet används ofta i stora lokaler med långa kastlängder. Val av dystyp beror på systemets prestanda, det aktuella rummet samt kraven på inneklimatet.

51


H ögimpulssystem

Ø 1 2 m m dys a Dysan på Ø12 mm används till riktningsbestämd inblåsning i rum där komfortkrav är viktigt. Varje dysa blåser in 5 m3/h vid ett statiskt övertryck på 120 Pa. Se datablad 11 och 12 för ytterligare information.

Ø 1 8 m m dys a Dysan på Ø18 mm används för riktningsbestämd inblåsning och ofta i processorienterade lösningar i rum med behov av relativt långa kastlängder. Varje dysa blåser in 11 m3/h vid ett statiskt övertryck på 120 Pa. Se datablad 11 och 13 för ytterligare information.

Ø 2 4 m m dys a Dysan på Ø24 mm används till riktningsbestämd inblåsning i rum med långa kastlängder. Varje dysa blåser in 20 m3/h vid ett statiskt övertryck på 120 Pa. Se datablad 11 och 14 för ytterligare information.

Ø 4 8 m m dys a ( D ire J et V a ri o ) Dysan på Ø48 mm används till riktningsbestämd inblåsning i rum med mycket långa kastlängder. Den flexibla dysan kan vridas 30° i valfri riktning runt dysans centrumlinje. Varje dysa blåser in 81 m3/h vid ett statiskt övertryck på 120 Pa. Se datablad 15 och 16 för ytterligare information.

Ø 6 0 m m dys a Dysan på Ø60 mm utgörs av bottnen till dysan på Ø48 mm och används för riktningsbestämd inblåsning i rum med mycket långa kastlängder. Varje dysa blåser in 139 m3/h vid ett statiskt övertryck på 120 Pa. Se datablad 15 och 17 för ytterligare information.

52


K E - D ireJet V ario - D en f lexi b la lösningen Den senaste utvecklingen av KE-DireJet-systemet heter KE-DireJet Vario och är en multijusterbar dysa, som möjliggör fri justering av luftens riktning på upp till 30° i alla riktningar i förhållande till dysans centrumlinje.

-30°

I en dimensioneringssituation utgår KE Fibertec från rummets inredning och funktion så att dysorna placeras i korrekt position (dysinställning 0°).

KE-DireJet Vario-dysan kan justeras manuellt så att luftstrålarnas huvudriktning ändras upp till -30° i förhållande till dysans centrumlinje. Detta kan framförallt vara aktuellt om rummets utformning ändras efter att systemet har monterats. Denna dysinställning kan även användas i situationer då man behöver tillföra stor kyleffekt i rummet.

+30°

Den manuella justeringen kan även ändra luftstrålarnas huvudriktning upp till +30° i förhållande till dysans centrumlinje. Detta kan, som tidigare nämnts, vara aktuellt om rummets utformning ändras efter att systemet har monterats. Denna dysinställning kan med fördel användas i situationer då man behöver tillföra stor värmeeffekt i rummet.

53


54


7. HYBRIDA HÖGIMPULSSYSTEM

55


HYBRIDA HÖGIMPULSSYSTEM

HYBRIDA HÖGIMPULSSYSTEM Det har tidigare nämnts att både KE-DireJet-systemet och KE-Inject-systemet kan betraktas som aktiva omblandande system, men detta är inte nödvändigtvis hela sanningen. KE Fibertec AS använder idag laserteknologi som gör att man kan producera mer avancerade produktvarianter där passiva lågimpulskanaler görs mer aktiva genom att med laser skära en rad små hål eller sätta i dysor i textilmaterialet. Ju fler hål eller dysor desto mer aktiva blir naturligtvis textilkanalerna, och funktionen ändras från ett passivt lågimpulssystem till ett aktivt omblandande system eller en så kallad hybrid textilkanal. KE Fibertec marknadsför två produkter för textilbaserad hybridventilation, KE-Inject Hybrid-systemet och KE-DireJet Hybrid-systemet. Även dessa system utförs som runda (Ø), halvrunda (D) eller kvartsrunda (½D) kanaler. Ventilationstekniskt är både KE-Inject Hybrid-systemet och KE-DireJet Hybrid-systemet att betrakta som en kombination av aktiv högimpulsventilation och passiv lågimpulsventilation.

P r o du k ts o rtime n t H ybrid

KE-Inject Hybridsystem

KE-Inject Hybridsystem (D)

KE-Inject Hybridsystem (½D)

KE-DireJet Hybridsystem

KE-DireJet Hybridsystem (D)

KE-DireJet Hybridsystem (½D)

HÖGIMPULSSYSTEM

V istelse z o n f ör hybrida system

1,8 m 1,8 m

Opholdszone Vistelsezon

56

Precis som vid lågimpulsventilation är vistelsezonen inget standardiserat område utan en zon som definieras från projekt till projekt i samråd med arkitekt och byggherre. Vistelsezonen definieras oftast som zonen från golvet och upp till 1,8 m vid stående aktivitet och upp till 1,1 m vid sittande aktivitet.


L u f t f ördel n i n gspri n c ip f ör hybrida system Hybrida system är kort sagt lågimpulskanaler som görs aktiva med hjälp av hål eller dysor. Detta gör att lågimpulsprincipen kan kombineras med högimpulsprincipen, varpå en del av luftmängden i systemet sprids bort från närzonen under kanalen. Detta ger framförallt stora fördelar i kylningssituationer där DT är högre än 5-6°C, eftersom man då undgår kallras rakt under kanalen. Istället fördelas kyleffekten över ett större område i rummet. De hybrida produktvarianterna kräver därför en beräkning av lufthastigheter m.m. för både lågimpuls- och högimpulsdelen och naturligtvis ska man se till att luftströmningen från varje system inte försämrar komforten i rummet. Produktionen av hybrida högimpulssystem öppnar en ny värld av flexibilitet, men samtidigt är det oerhört viktigt att man är medveten om ventilationssystemets kravspecifikationer. Några få rader hål eller dysor i en textilkanal kan ändra strömningen från ett passivt lågimpulssystem till ett aktivt omblandande system. En av de stora fördelarna med den nya teknologin är att man i princip kan dimensionera ett och samma system för att vara passivt i vissa zoner och mer eller mindre aktivt i andra. De hybrida systemen är otroligt väl ägnade till att säkra en optimal luftdistribution i luftfördelningssystem med både kylnings- och uppvärmningsbehov, eftersom en textilkanal med hål eller dysor som sagt tillför luften energi i form av rörelse. Därför är luftströmningarna inte enbart beroende av termiken, som i ett lågimpulssystem. Luften som passerar genom textilen bidrar dock inte väsentligt till luftfördelningen i en uppvärmningssituation, men luften som passerar genom textilen går inte förlorad och kortsluter i taket. Den största delen kommer istället att medföras av luftstrålarna som passerar genom hålen eller dysorna.

Zon 1 Luften blåses dels in med hög hastighet genom hålen eller dysorna, dels med låg hastighet genom textilmaterial. Övertrycket i luftstrålarnas centrum medför en tillströmning och medrivning av rumsluft och en del av kanalens egen luft. Luftens acceleration under kanalen (lågimpulsströmning) är speciellt beroende av kyleffekten per löpmeter kanal.

Zon 1

Zon 2

Zon 3 Vid vistelsezonens ingång är det viktigt att säkra att lufthastigheten i lågimpulsströmningen och lufthastigheten i strålen från hålen eller dysorna är anpassade efter förhållandena, så att rummets komfortkrav uppfylls.

Zon 2

Zon 3

1,8 m

Under den hybrida kanalen undanträngs den varmare luften av den avkylda luften från kanalen. En del av lågimpulsströmningen dras med i högimpulsströmningen. I högimpulsströmningen avtar lufthastigheten gradvis. Detta hastighetsfall sker omvänt proportionellt mot avståndet till kanalen.

57


HYBRIDA HÖGIMPULSSYSTEM

H ybridlös n i n gar s o m gag n ar k o m f o rte n Hybrida textilkanaler hjälper, som nämnts på föregående sida, till med att sprida en delluftmängd bort från området under kanalen. Jämfört med ett lågimpulssystem kan man därför tillföra en större kyleffekt per löpmeter utan att det medför drag under kanalen. Nedanstående bilder visar ett röktest där en jämförelse har gjorts mellan ett lågimpulssystem och ett KE-Inject-system med 20% av luften genom hålen. Båda systemen tillförs samma luftmängd med en undertemperatur på 5°C. Utifrån röktätheten i närzonen under textilkanalen kan man tydligt se den stora skillnaden vad gäller lufthastighet under kanalen. Det är naturligtvis viktigt att tänka på att kastlängden för luften genom hålen ska vara tillräcklig så att dragproblem i vistelsezonen undgås.

  Röktester med KE-Lågimpulssystem och KE-Inject Hybridsystem. Utifrån röktätheten i närzonen under textilkanalen fås ett tydligt intryck av hur stor skillnad det är på lufthastigheten under kanalen. Naturligtvis är det viktigt att tänka på att kastlängden för luften genom hålen ska vara tillräcklig för att undgå dragproblem i det område där högimpulsströmningen tränger in i vistelsezonen.

Genom att ändra antalet hål/dysor i textilmaterialet kombineras högimpulssystemen med lågimpulsprincipen och i princip kan tre olika typer av strömningsbilder uppnås. Redan vid en fördelning av textilmaterial och dysor/hål på 60/40% är systemets funktion fullständigt förändrad från ett passivt termiskt lågimpulssystem till ett aktivt omblandande system. Och även om fördelningen mellan textilmaterial och hålen/dysorna ändras till 0/100 så ändrar det inte strömningsbildens utseende nämnvärt. Typ av textilkanal Lågimpulskanal

58

Luft genom hål/dysor 0%

Hybridsystem

5-10 % uppåt

Hybridsystem

15-30 % uppåt/sida

Hybridsystem

> 40%

Strömningsbild Vid kylning faller luften direkt ner under textilkanalen Luften faller direkt ner under textilkanalen En delluftmängd faller ner. Spridning 2-3 m Luften sprids efter hålens huvudriktning

Användning Passiv termisk undanträngning/lågimpuls Bestrykning av taket p.g.a. kondensproblem Spridning av närzonen vid kylning DT > 5-6°C Aktivt högimpulssystem


Som det framgår i tabellen på den motsatta sidan har antalet hål eller dysor per meter kanal stor betydelse för om inblåsningen blir diffus eller riktningsbestämd. KE Fibertec delar därför upp de hybrida systemen i tre huvudprinciper, model A, model B och model C.

M o del A ( 5 - 1 0 % g e n o m h å l / d y s o r ) Vid användning av model A uppnås en mycket diffus inblåsning i likhet med lågimpulsströmningar. Model A används speciellt i lokaler med relativt höga krav på komfort, d.v.s. rumkategori A+B. Högimpulsprincipen kan med fördel kombineras med den diffusa strömningsbilden från lågimpulssystem, om man t.ex. har perioder med mindre uppvärmningsbehov eller behov av mer riktningsbestämd ventilation över en enskild maskin eller process. Dessutom kan kondensproblem i taket i fuktiga lokaler lösas enbart genom att placera några få hålrader eller dysor riktade mot takytan.

M o del B ( 1 5 - 3 0 % g e n o m h å l / d y s o r ) Vid användning av model B fås i högre grad en kombinationsinblåsning av hål/dysor och testilmaterial. En delluftmängd kommer i en kylningssituation fortfarande falla ner under kanalen, men största delen av luften fördelas efter huvudriktningen på hålen eller dysorna. Kombinationslösningen används typiskt i lokaler med både kylnings- och uppvärmningsbehov och där det samtidigt är relativt höga krav på komforten i rummet, d.v.s. rumkategori B+C.

M o del C ( > 4 0 % g e n o m h å l / d y s o r ) Model C används till mycket riktningsbestämd inblåsning som ofta används vid processorienterade lösningar eller i stora lokaler som exempelvis sporthallar. Luftfördelningen kommer uteslutande att fördelas efter huvudriktningen på hålen eller dysorna, vilket är fallet med KE Fibertecs traditionella högimpulssystem. Den riktningsbestämda luftfördelningen genom hålen/dysorna är speciellt effektiv och den flexibla placeringen av hålrader och dysor kan tillgodose alla behov i större rum.

59


60


8. PROJEKTERINGSRÅD

61


P rojekteringsråd

D i m ensionering a v T BV - s y ste m

För att kunna dimensionera ett textilbaserat ventilationssystem är det mycket viktigt att man förstår en rad väsentliga parametrar och begrepp. Ett textilbaserat ventilationssystem skiljer sig inte i så stor utsträckning från traditionella ventilationssystem, men det finns en rad punkter man ska vara extra uppmärksam på. I följande avsnitt ges en beskrivning av viktiga parametrar och begrepp som används vid dimensionering av KE Fibertecs textilbaserade ventilationssystem.

I n b l åsnings y tor Hela KE-Lågimpulssystemets yta är permeabel, d.v.s. att den totala inblåsningsytan motsvarar det geometriska ytområdet. Den geometriska ytområdet, A, anges som [m2]. KE-Lågimpulssystem: A = Diameter · p · kanallängd KE-Interiörsystem (D): A = (1/2) · Diameter · p · kanallängd

KE-Lågimpulssystem KE-Interiörsystem (½D): A = (1/4) · Diameter · p · kanallängd

För KE-Injectsystemet samt KE-Inject Hybridsystemet har KE Fibertec, av hänsyn till produktionen, grupperat hålen i olika standardmönster beroende på vilken typ man väljer (se kapitel 6). Ett standardmönster består av ett exakt antal hålsteg och inblåsningsytan kan bara ändras genom att man ändrar antalet hålrader. Därför används enheten, antal hålrader, som parameter för KE-Injectsystemets inblåsningsyta. För KE-Inject Hybridsystemet fungerar hela kanalens yta inklusive hålen som inblåsningsyta.

KE-Inject-system

För KE-DireJet-systemet och KE-DireJet Hybridsystemet beror utblåsningsytan på om man väljer en dysa på Ø12 mm, Ø18 mm, Ø24 mm, Ø48 mm eller Ø60 mm samt på hur många dysor som används per löpmeter kanal. För KE-DireJet Hybridsystemet fungerar hela kanalens yta inklusive dysor som inblåsningsyta.

KE-DireJet-system

62


T r y c k f ö r h å l l a nde i te x ti l k a n a l er Som i alla andra luftfördelningssystem förekommer det tryckförluster i ett TBV-system. En beräkning av tryckförlusten i ett TBV-system skiljer sig i princip inte från ett normalt tillvägagångssätt och strömningen i ett kanalsystem är bara till viss del beroende av om materialet är stål eller textil. Det är dock viktigt att känna till att textil är ett mycket flexibelt material som uteslutande hålls utspänt av det statiska övertrycket i systemet. Därför kan även små turbulenser orsaka rytmiska eller fladdrande rörelser. Därför är det viktigt att man utför tryckförlustberäkningar för att säkra att det textilbaserade ventilationssystemet fungerar som man tänkt utan fladder och med bästa möjliga energiekonomi.

D e f initioner a v tr y c k De tryck som förekommer i ett TBV-system visas i figuren till höger. Det totala trycket (Pt) kan på en godtycklig plats i det textilbaserade ventilationssystemet beräknas som summan av det statiska och det dynamiska trycket. Följande formel gäller:

Pd

Ps Flöde

Pt

Pt = Ps + Pd Var: Pt

Det totala trycket i kanalen [Pa]

Ps

Statiskt tryck i kanalen [Pa]

Pd

Dynamiskt tryck i kanalen [Pa]

Pt

Flöde

Det totala trycket

Pt

Det totala trycket är det tryck som ska alstras av fläkten för att övervinna det samlade motståndet i det textilbaserade ventilationssystemet, d.v.s. förluster i enskilda motstånd som böjar, friktionsförlust och det statiska trycket i systemet. Ps

Statiskt tryck Det statiska trycket, som mäts i förhållande till atmosfärtrycket, verkar likadant i alla riktningar i kanalens tvärsnitt och håller textilen utspänd och pressar ut luften genom hålen/dysorna.

Ps Flöde

Dynamiskt tryck Det dynamiska trycket, hastighetstrycket, fungerar i luftens riktning och transporterar luften från A till B. Det dynamiska trycket är relaterat till medellufthastighet i kanalen och beräknas på följande sätt:

Pd = ½ · r · v2 Var: r

Luftens densitet [kg/m3]

v

Medellufthastighet i kanaltvärsnitt [m/s]

63


P rojekteringsråd

T r y c k f ö r l u st i te x ti l k a n a l er Den tryckförlust som förekommer i ett TBV-system är följande: •

Tryckförlust över tvärsnittsändringar

Tryckförlust över förgreningar

Tryckförlust över böjar

Friktionsförlust

Tryckförlust över strömningskomponenter (KE-SRD)

Tryckförlust över hål, dysor och textilmaterial

Tryckförlusten över de olika komponenterna är relaterad till lufthastigheten och därför proportionell med det dynamiska trycket, Pd, och beroende av en s.k. tryckförlustkoefficient. Denna fås genom mätningar i KE Fibertecs fullskaliga laboratorium. Tryckförlusten över en komponent (DPe ) bestäms som:

DPe = x · Pd2 Var: x

Tryckförlustkoefficient [-]

Pd2

Dynamiskt tryck efter komponent [Pa]

Ett feldimensionerat TBV-system är mycket karaktäristiskt, eftersom kanalerna blir ovala och slappa, och skillnaden i statiskt tryck mellan två parallella kanaler kan vara väldigt betydande. Detta har inte enbart betydelse för den estetiska upplevelsen utan även i hög grad för luftfördelningen. Om tryckfördelningen är ojämn kan problem med drag förekomma under och omkring kanalen med det högsta statiska trycket, samtidigt som det förekommer dålig luftkvalitet i området där det statiska trycket (och därmed luftmängden) inte är tillräckligt. KE Fibertec AS råder över dokumenterade tryckförlustmätningar för alla de komponenter som ingår i våra TBV-system. Kontakta KE Fibertecs utvecklingsavdelning för ytterligare upplysningar.

T ry c k fa l l i 9 0 ° u T b l å s n i n g s s T u d s 5,0

ξ

vfördelare

v före

12,0

4,0

vut

4,0

v anslutning

10,0

Skarp övergång Konisk övergång

3,0

5,0

vfördelare

vfördelare

T ry c k fa l l i 9 0 ° k n ä c k

T ry c k fa l l i 9 0 ° i n b l å s n i n g s s T u d s 14,0

vefter

3,0

8,0 6,0

2,0

2,0

4,0

ξ 2,5

140 130

ξ 2,0

120

150

Tryckfall [Pa]

ξ 1,5

90 80 70

ξ 1,0

60 50 40 30

ξ 2,5

140

130

130

ξ 2,0

120

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

vut [m/s]

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Tryckfall [Pa]

v före 4,0 vefter

3,5

ξ 2,5

ξ 2,0

120 100 80

70

70

ξ 1,0

60

ξ 1,5

90

80

ξ 1,0

60

50

50

40

40

30

30

0

0,0

110

ξ 1,5

90

20

10 0

150

140

20

20 10

0,0

4,0

0,8

3,0

0,6

3,5

0,4

3,0

0,2

100

100

64

v v 1,0 anslutning fördelare

0,0

110

110

0

0,0

3,5

vut v fördelare

ξ

Tryckfall [Pa]

ξ

4,0

150

4,0

4,0

3,5

ξ

3,0

ξ

2,5

ξ 6,0 ξ ξ 5,5 ξ 5,0 4 ξ ,5

2,0

3,0

1,5

3,5

1,0

ξ

0,5

ξ

2,0

0,0

ξ 6,0 ξ ξ 5,5 ξ 5,0 4 ξ ,5

0,0

1,0

ξ 6,0 ξ ξ 5,5 ξ 5,0 4 ξ ,5

1,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

vfördelare [m/s]

10 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

vefter [m/s]


F l a ddr a nde r ö re l ser i te x ti l k a n a l er Fladdrande rörelser i textilkanalen orsakas oftast av en eller flera av följande orsaker:

1

Om ett system har ett oregelbundet strömningsförlopp före inloppet till textilkanalen kan det skapa turbulensfält i kanalen. Detta leder till att textilen fladdrar. Det oregelbundna strömningsförloppet kan bl.a. uppstå till följd av riktningsändringar före textilkanalen. Därför rekommenderar vi att det ska finnas en längd på minst 3 x den aktuella diametern före textilkanalen, varpå strömningsprofilen är återupprättad. Dessutom kan en för hög lufthastighet i böjar och påstick medföra risk för fladder i textilen. Risken uppstår eftersom det kan skapas lokala undertryck i det textilbaserade ventilationssystemet p.g.a. tillbakaströmning. Detta kan ofta ses på insidan av en böj där undertrycket skapar en vågrörelse i textilytan. I tvärsnitt med oregelbundna strömningsförlopp kan man med fördel använda en KE-SRD (Static Regain Diffuser), som återupprättar strömningsprofilen. Detta görs genom att tvinga luften genom ett konformat nät så att luften strömmar vinkelrätt på kanalsidan. Därmed ombildas den dynamiska tryckvågen i kanalen till ett statiskt tryck så att fladder undgås i det aktuella tvärsnittet. Naturligtvis kommer det att uppstå en extra tryckförlust i systemet när det statiska trycket framför SRD:n höjs. Denna tryckförlust ska fläkten övervinna.

2

3

För textilkanaler med luftintag från sidan eller ovanifrån, exempelvis D-kanaler med intag i taket, finns risk för fladder. Dessa typer av system designas naturligtvis med låg inloppshastighet, men en felaktig inreglering av ventilationsanläggningen kan lätt skapa pulserande rörelser framför inloppet. Problemet kan lösas med hjälp av en KE-SRD.

Textilkanaler som monteras på stos i slutet av exempelvis en rektangulär stålkanal löper stor risk att fladdra eftersom inblåsningsluften blir väldigt turbulent när den träffar stålkanalens botten. I sådana fall kan fladdret undvikas genom att montera ledplåtar i stålkanalen (lösning 1), sätta i en KE-SRD (lösning 2) eller förlänga stålstosen till min. 3 x D.

1

Min. 3 x D

Lösning

2

> 4 m/s

Lösning

3

En felaktig design skapar dessutom risk för fladder i textilen. En felaktig design är oftast förknippad med ett statiskt tryck i systemet som inte är tillräckligt stort för att kompensera för tryckförlust i stos och böjar, för höga inloppshastigheter, asymmetrisk systemlayout eller felaktig permeabilitet i textilen. För att undgå fladder rekommenderar KE Fibertec en fladderfaktor som säkrar att det finns tillräckligt statiskt tryck till förfogande i systemet. Fladderfaktorn uttrycker att det statiska trycket i utblåsningskanalerna ska vara högre eller lika med summan av det dynamiska trycket i utblåsningskanalen och den totala tryckförlusten i det textilbaserade ventilationssystemet.

Lösning 1

Lösning 2

65


P rojekteringsråd

T r y c kst ö d v id s y ste m st a rt Vi rekommenderar att det i ventilationssystem med textilkanaler används antingen mjukstartare, frekvensomformare eller regleringsspjäll som säkrar en långsam start av systemet. Om så inte görs uppstår följande händelseförlopp:

1

A

A-A

Runda textilkanaler blir slappa när ventilationssystemet inte är i drift och kanalerna hänger ner lite jämfört med när systemet är i drift. Kanalerna är helt lufttomma.

A

2

A

A-A

A

3

A

A-A

A

4

A

A

66

A-A

I enkla ON/OFF-styrda anläggningar kommer fläkten uppnå full kapacitet mycket snabbt efter start. Eftersom kanalen fortfarande hänger slappt ner kommer kanalens tvärsvittsyta vara mycket begränsad och lufthastigheten i kanalen blir därför mycket hög. Då det fortfarande inte byggts upp ett statiskt tryck i kanalen kommer den vågräta luftrörelsen medföra en kraftig framåtriktad vågrörelse genom textilkanalen.

När den kraftiga vågräta luftrörelsen når textilkanalens botten sker det med sådan kraft att det kan medföra att upphängningssystemet och textilkanalen skakas loss eller förstörs. När den vågräta rörelsen har nått kanalens botten kommer det statiska trycket i kanalen att börja inverka på kanalens sidor, varpå kanalen kommer att spännas ut från bottnen mot fläkten. Detta skapar en kraftig bakåtriktad vågrörelse genom textilkanalen.

När det statiska trycket i kanalen har byggts upp till normal nivå kommer systemet att hänga stabilt. Deta är dock förutsatt att kanalen är korrekt dimensionerad.


P s / P d - f ö r h å l l a ndet Den permeabla ytan gör att textilkanaler, i motsättning till vanliga stålkanaler, har en kontinuerligt avtagande luftmängd och lufthastighet längsmed kanalen. Detta medför att det dynamiska trycket avtar längsmed kanalen medan det statiska trycket stiger. Detta medför att en större procentdel av luften blåses in i änden av kanalen där det dynamiska trycket är noll. Eftersom luften avtar kontinuerligt längsmed kanalen kan friktionsförlust oftast negligeras. Därmed kommer det totala trycket och det statiska trycket vara i stort sett lika i kanalens botten.

Flöde

[Pa] 120

Pt

110 Pd

100 90

Ps

80 0

En ofta använd lösning för att säkra en jämn luftfördelning vid mycket långa kanaler är att återupprätta det dynamiska trycket i systemet genom att sätta in en kanalreduktion, t.ex. i mitten av kanalen. Därmed bryts det statiska trycket i kanalen och man uppnår en jämnare fördelning. Om kanalreduktion accepteras är detta dessutom den mest ekonomiska lösningen. För att underlätta monteringen bör enkelupphängda kanaler ha kanalreduktioner med rak överkant, medan dubbelupphängda kanaler bör ha centrerade kanalreduktioner.

25

75

50

100

[%]

Flöde

[Pa] 120

Pt

Pt

110

Pd

Pd

Ps

Ps

100 90 80 0

För att skapa en jämn luftfördelning i hela systemets längdriktning bör det statiska trycket i mitten av textilkanalen alltid vara minst dubbelt så högt som det dynamiska trycket i inloppet till kanalen. KE Fibertec rekommenderar att förhållandet mellan det statiska trycket, Ps, och det dynamiska trycket, Pd, som minimum följer kurvan till höger. Ju längre kanalen är, desto högre ska det statiska trycket i mitten av kanalen vara i förhållande till det dynamiska trycket i inloppet, för att säkra en jämn luftfördelning.

5,0

25

75

50

100

[%]

Ps Pd [-]

4,0 3,0 2,0 1,0 0

0

10

20

30

40

50

60

70 80 90 100 Kanalens längd [m]

67


P rojekteringsråd

A v v ik a nde str ö m ning i te x ti l k a n a l er Inom strömningstekniken är det känt att hål som placeras med inblåsningsriktingen vinkelrätt på en lång huvudkanal kan förorsaka problem. Det primära problemet är att luften har en tendens att avvika och strömma parallellt med huvudkanalen om inte hålen är utrustade med ledplåtar. Avvikande strömning kommer i de allra flesta fall att orsaka problem med luftfördelningen i lokalen. I den ena änden av rummet (närmast inloppet) kan det uppstå problem med stillastående luft, medan det i den andra änden kan uppstå väsentliga problem med drag. Avvikande strömning uppstår om inloppshastigheten (inne i kanalen) är väsentligt högre än utblåsningshastigheten genom hålen i textilen. För att motverka att strömningen avviker och orsakar störningar rekommenderar KE Fibertec att utloppshastigheten genom hålen ska vara minst 35% högre än inloppshastigheten i kanalen. En annan faktor som har betydelse för den avvikande strömningen är storleken på det utskurna hålet. Om luften tillförs genom stora hål kommer luften alltid ha en tendens att avvika och strömma längsmed kanalen.

I KE-DireJet-systemet är det aldrig problem med medlöp. Dysan är utformad med en längd som gör att luften blåses in vinkelrätt på huvudkanalen. I KE-Inject-systemet är hålen utskurna direkt i textilen, vilket omöjliggör användning av ledplåtar. I gengäld uppträder heller inte medlöp i så stor grad här. Detta beror på att lufthastigheten i hålets centrum, d.v.s. vinkelrätt på huvudkanalen, vanligtvis är högre i KE-Inject-systemet än i traditionella system.

per m e a b i l itet Luftgenomträngligheten genom textilytan är avgörande för hur högt det statiska trycket är vid en given luftmängd. Ju tätare materialet är vävt, desto högre blir tryckstigningen som funktion av luftmängden. För alla KE Fibertecs lågimpulsmaterial uppges den statiska tryckstigningen som funktion av luftmängden per m2 textilyta. Permeabiliteten anges i enheten [m³/m²/h]. Se datablad 6 för ytterligare information.

68


M a x i m a l a in l opps h a stig h eter Inloppshastigheten är en kritisk designparameter för TBV-system och har stor betydelse för t.ex. fladder, störande ljudnivåer, materialets hållbarhet samt luftfördelningen från kanalen. Vi rekommenderar att inloppshastigheten för runda kanaler inte överstiger 6-8 m/s, beroende på tillvägagångssätt. För KE-Interiörsystem kan det, beroende på anslutningsformen, tillåtas lufthastigheter på mellan 4 och 7 m/s. Max 44m/s Max m/s

MaxMax 4 4m/s m/s

Max 6 m/s Max 6 m/s

Max 7 m/s7 Max

m/s

MaxMax 6 m/s 6 m/s

Max 7-8 7 m/sm/s Max

Max 77m/s Max m/s

Ut b l åsnings h a stig h eter - l ågi m p u l ss y ste m Utblåsningshastigheten genom textilbaserade lågimpulssystem beror på det geometriska arean, eftersom luften diffunderar långsamt genom hela textilytan.

Ut b l åsnings h a stig h eter - h ö gi m p u l ss y ste m Det statiska trycket håller det textilbaserade ventilationssystemet utspänt, men samtidigt pressar det statiska övertrycket luften ut genom hålen/dysorna och eventuellt genom textilen. Utblåsningshastigheten är en mycket betydande parameter vid beräkning av kastlängd, termisk inträngningslängd m.m. men i praktiken är den mycket svår att mäta. Däremot kan en kalibrerad manometer användas för att mäta det statiska trycket i kanalen, och med en standardiserad håldesign och detaljerad kunskap om hålens samt dysornas egenskaper kommer en given utblåsningshastighet alltid motsvara samma statiska tryck i kanalen. Som beskrivits ovan ska lufthastigheten in i KE-Inject-systemet anpassas efter utblåsningshastigheten och minimikravet är att utblåsningshastigheten är 35% högre än inloppshastigheten.

69


70


9 . R U M K AT E G O R I E R

71


rumkategorier

användning av rumkategorier

A

b

c

d

Inneklimatparametrar Aktivitetsnivå Klädsel Rekommenderad lufthastighet i vistelsezonen [m/s] Krav på temperaturförhållandet i vistelsezonen [°C]

72

En av de viktigaste parametrarna under designfasen är bestämmandet av komfortkraven. En grundlig behovsanalys ligger till grund för designen och det finns mycket pengar att spara genom att känna till slutkundens verkliga behov. Tyvärr finns det alltför många exempel på att slutkundens förväntningar inte alls speglar den levererade lösningens kvalitet. För att förenkla hela behovsanalysen har KE Fibertec utvecklat KE-rumkategorier som jämför de fyra viktigaste termiska inneklimatsparametrarna för dimensionering av textilbaserade ventilationssystem. KE-rumkategorierna är ett verktyg som baserats på Professor Fangers komfortteorier.

A

B

C

D

Stillasittande/stående

Stående/periodvis rörlig

Inga stationära arbetsplatser

Skjorta m. korta, tunna byxor/lätt arbetsklädsel

Tunn jacka/tröja/ skjorta/byxor

Lätt rörlig/mycket rörlig Jacka/kavaj/ arbetsoverall/tröja skjorta/byxor

0,15

0,20

0,25

-

Jämn (1-2)

Liten skillnad (2-3)

Större skillnad (4-6)

Ojämn (-)

Efter behov


L å gim p ul s s y s tem ( h ori s o n tella ) A

B

C

Rekommenderat DT (rum - in) [°C] 2,5-3,0 3,0-5,0 4,0-6,0 Max. DT (rum - in) [°C] 6,0 7,5 9,0 Inblåsningshastighet genom textilyta: - KE-Lågimpulssystem [m/s] < 0,07 0,09 <0,15 - KE-Interiörsystem [m/s] < 0,09 0,11 <0,18 Temperaturskillnad: - Vistelsezon Liten skillnad Större skillnad Jämn - Närzon 85-90% uppblandning 65-75% uppblandning 60-70% uppblandning Max. variation i inblåsningstemperaturen [°C] ± 0,5 ± 1,0 ± 1,5 Max kyleffekt per lpm [W/m] textilkanal vid rek. DT(1) 260 700 1500 Max kyleffekt per lpm textilkanal vid max. DT(1) [W/m] 95 175 200 Max. kyleffekt [W/m²] per m2 golvyta 100-130 175-200 250-300 Rekommenderat max. avstånd centrum till centrum [m] 2-4 4-8 5-10 (1)

D 5,0-15,0 -

Ojämn 5.000

5-10

Monteringshöjd: 4 m till kanalens underkant. För andra monteringshöjder, se datablad 1.

h ö gim p ul s s y s tem / h y b ri d a h ö gim p ul s s y s tem Rekommenderat DT KE-Inject: Kylning (rum - in) Uppvärmning (in - rum) Rekommenderat DT KE-DireJet: Kylning (rum - in) Uppvärmning (in - rum) Rekommenderad min/max rumshöjd KE-Inject-system Kastlängd (ST-2)(2) - KE-Inject LV - KE-Inject MV - KE-Inject JET Rekommenderad min/max rumshöjd KE-DireJet-system - Ø12, Ø18, Ø24 mm - Ø48, Ø60 mm Kastlängd (ST-2)(2) - KE-DireJet Ø12 mm - KE-DireJet Ø18 mm - KE-DireJet Ø24 mm - KE-DireJet Ø48 mm - KE-DireJet Ø60 mm

A

B

C

D

[°C] [°C]

4,0-6,0 3,0-5,0

6,0-8,0 4,0-6,0

8,0-10,0 5,0-7,0

10,0-15,0 8,0-12,0

[°C] [°C]

4,0-6,0 3,0-6,0

6,0-10,0 4,0-8,0

8,0-12,0 6,0-10,0

10,0-15,0 8,0-15,0

[m]

3-4

4-6

4-6

-

[m] [m] [m]

1,8 2,6 6,4

1,4 1,6 3,4

1,1 1,2 2,1

-

[m] [m]

5-9 9-14

6-10 10-16

7-11 11-25

-

[m] [m] [m] [m] [m]

5,6 8,3 13,1 23,6 26,1

4,3 6,3 9,9 17,8 19,7

3,5 5,1 8,0 14,3 15,8

-

Kastlängd beräknat för 1 hålrad respektive 1 dysa vid 100 Pa statiskt tryck. För ytterligare information, se datablad 7-17. (2)

Obs: Alla värden i ovanstående tabeller är vägledande. Kontakta KE Fibertec AS för ytterligare information.

73


74


1 0 . T Y P I S K A L AY O U T E R

75


T ypiska layouter

Desi g n t h e w ay you want

KE Fibertecs filosofi är att utgå ifrån det aktuella behovet hos våra kunder och utifrån det utarbeta en teknisk lösning som skapar rätt inneklimat. Därför kallar vi det: DESIGN THE WAY YOU WANT! KE Fibertec har specialiserat sig i att ta fram kundanpassade lösningar inom textilbaserad ventilation. Därför finns det egentligen inga begränsningar för hur en systemlayout kan utföras. Viktigt för alla system är att de befintliga rumsförhållandena jämförs med en optimal lösningsmodell, så att den valda systemlayouten resulterar i att luften fördelas som det är tänkt, utan oväntade problem med t.ex. drag, fladder eller buller.

R u n d a ka n aler Ett textilbaserat ventilationssystem bestående av runda kanaler kan sättas ihop av många olika typer av knäckar, böjar, fästen och skarvar. Gemensamt för alla komponenter är att de sätts ihop med hjälp av dragkedjor (dolda) som säkrar en praktisk och snygg lösning. Nedanstående figurer visar olika komponenter som kan sättas ihop till den slutliga layouten. Vinklar på böjar och krökar kan väljas fritt och på samma sätt kan koniska övergångar och T-stycken framställas med olika utformningar.

76

BÖJAR

RAK ÖVERKANT

KNÄCK

CENTRERAD

T- S T Y C K E

RAK UNDERKANT


E X E M P E L P Å S Y S T E M L AY O U T E R M E D R U N D A K A N A L E R

77


T ypiska layouter

I n stallatio n se x e m pel m e d ru n d a ka n aler

78

Installationsexempel: 90° böjar

Installationsexempel: Skarv med 45° knäck

Installationsexempel: Påstick med skarv vid användande av 45° knäck

Installationsexempel: Konisk övergång samt T-stycke med konisk övergång (rak överkant)

Installationsexempel: T-stycke med konisk övergång (rak överkant) samt 90° böj i uppåtgående riktning

Installationsexempel: 90° böjar i två riktningar


spec i ella system - ut f รถrda med standardkomponenter

Astra-Zeneca: Loughborough, England

Bageri: Holland

Livsmedelsterminal: Arla Foods, Sverige

Nedkylningsrum: Uppsala, Sverige

Hull University: Hull, England

Tivoli Park: Australien

79


T ypiska layouter

D - o c h ½ D - f or m a d e ka n aler D-formade och ½D-formade KE-Interiörsystem är speciellt utvecklade för komfortventilation och därför ställs ofta höga krav på den slutliga finishen. KE Fibertec lägger därför stor vikt på att dessa system ska vara mycket flexibla system som kan framställas i otaliga layouter. Ett KE-Interiörsystem kan, i likhet med runda kanaler, sättas ihop med många typer av knäckar, fästen och skarvar som också sätts samman med dragkedjor (dolda), vilket säkrar en praktisk och snygg lösning. KE Fibertec erbjuder olika anslutningsmöjligheter för KE-Interiörsystem, som montering med rund anslutning, anslutning genom tak, D-formad anslutning och rekatangulär dito. Vid undertak rekommenderas anslutning genom taket så att alla kanaler döljs. Överdelen av kanalen främställs av textilmaterial som tillåter ett visst luftgenomsläpp. Därmed undviks mögelbildning mellan kanalen och taket. D-kanaler kan även framställas som böjda kanaler som enkelt kan bli ett snyggt, arkitektoniskt element i kontorsbyggnader, matsalar m.m.

80

R und i nloppsstos

R und i nloppsstos i tak

D - Formad i nloppsstos

R ektan g ulär i nloppsstos


exempel pü systemlayouter med d - oc h ½ d - f ormade kanaler

81


T ypiska layouter

I n stallatio n se x e m pel m e d D - o c h ½ D - f or m a d e ka n aler

82

Installationsexempel: 90° D-böj

Installationsexempel: Nedpendlad D-kanal

Installationsexempel: D-kanal med reduktion och skarv

Installationsexempel: ½D-kanal med reducerad höjd

Installationsexempel: ½D-kanal med logotyp

Installationsexempel: 90° knäck med fasade skenor


spec i ella system - ut f รถrda med standardkomponenter

Matsal: Algida Unilever, Turkiet

Kontor: Mediatheek Rotterdam, Holland

Restaurang: Menara Maxis, Malaysia

Brandstation: Helsingborg, Sverige

Kyrka: Middlesbrough, England

Experimentarium: Making It, England

83


84


11. Projektering av ljudniv책

85


Projektering av ljudnivå

Ljudberäkningar

Buller är det som man i dagligt tal kallar för oönskat ljud, d.v.s. ett ljud som irriterar, stör eller skadar. En väldimensionerad ventilationsanläggning ska därför vara tystgående! KE Fibertec lägger stor vikt på att kunna dokumentera hur mycket ljud våra TBV-system avger, och därför ges i följande avsnitt en kort beskrivning av teorin bakom våra ljudberäkningar samt en introduktion till de data som krävs för ljudberäkning av KE Fibertecs textilbaserade ventilationssystem.

Var kommer ljudet ifrån? Buller i ventilationsanläggningar består av ljud från installationerna samt ljud som genereras vid luftens rörelse. Ljud som genereras av installationerna kommer huvudsakligen från luftbehandlingsanläggningens fläktar. Det ligger i sakens natur att KE Fibertec inte kan redogöra för hur mycket ljud som överförs från luftbehandlingsanläggningen. Det är viktigt att poängtera att detta ljud ska dämpas innan det når TBV-systemet eftersom textilkanaler inte fungerar som ljuddämpare. KE Fibertecs dokumentation gäller för ljud som genereras av luftens rörelse, d.v.s. ljud som skapas av tryckförluster/svängningar som uppstår i textilkanalen. Eftersom det inte uppstår ljud vid luftens passering genom textilen är det i lågimpulssystem oftast inloppshastigheten som är kritisk. För KE Fibertecs högimpulssystem är det oftast utloppshastigheten genom hålen eller dysorna som är kritisk.

Sambandet mellan ljudeffekten, P, och ljudeffektnivån, LW, beskrivs genom följande formel: Lw = 10 x log (P/Pre) Var: P

Aktuell alstrad ljudeffekt [W]

Pre

Referensljudeffekten (10-12 W)

Sambandet mellan ljudtrycket, p, och ljudtrycksnivån, Lp, beskrivs genom följande formel: Lp = 20 x log (p/pre) Var: p

Aktuellt ljudtryck [Pa]

pre

Referensljudtrycket (20 mPa)

Rumsdämpningen anger skillnaden mellan den alstrade ljudeffektnivån och den i rummet mottagna ljudtrycksnivån:

RD = Lw - Lp

Där: RD

86

Rumsdämpning [dB]

Ljudeffekt och ljudtryck Ljudeffekten, P, är ett direkt mått på hur mycket ljudeffekt en ljudkälla alstrar. Ljudeffekten är därför direkt knuten till ljudkällan och mäts i watt (W). Ljudtrycket, p, är ett mått på ljudets styrka på ett givet avstånd från ljudkällan, vilket beskrivs genom de trycksvängningar ett öra uppfattar, eller en bullermätare mäter. Ljudtrycket är ett uttryck för hur lyssnaren uppfattar ljudet och beror i hög grad på ljudkällans placering och rummets akustiska beskaffenhet. Ljudtrycket mäts i pascal (Pa).

Ljudeffektnivå och ljudtrycksnivå Eftersom det mänskliga örats uppfattning av ljud är näst intill logaritmiskt har en logaritmisk skala införts för att ange ljud i det hörbara frekvensområdet. Vid ljudtekniska beräkningar används därför begreppen ljudeffektnivåer, Lw, och ljudtrycksnivåer, Lp. Ljudeffektnivån Lw är knuten till ljudkällan och är oberoende av rumsakustiken. Ljudeffektnivån anges i decibel (dB). Ljudtrycksnivån Lp är direkt beroende av ljudeffektnivån och är ett uttryck för hur lyssnaren uppfattar ljudet. Ljudtrycksnivån beror i hög grad på ljudkällans placering och rummets akustiska beskaffenhet. Ljudtrycksnivån anges i decibel (dB).

Rumsdämpning Rumsdämpningen anger skillnaden mellan den alstrade ljudeffekten och den mottagna ljudtrycksnivån i rummet. Ljudtrycksnivån fås därför genom att dra bort rumsdämpningen (RD) från den av källan skapade ljudeffektnivån.


Vad påverkar ljudet i rummet? Ljudeffektnivån är i motsats till ljudtrycksnivån produktspecifik och därför anges TBV-systemets ljudmässiga egenskaper genom en ljudeffektnivå. Om ljudtrycksnivån också ska användas måste en rumsdämpning estimeras eller mätas. Rumsdämpningen är som tidigare nämnts ett uttryck för differensen mellan den alstrade ljudeffektnivån och den frambringade ljudeffektnivån i rummet. Rumsdämpningen är till sin natur mycket komplicerad att beräkna korrekt eftersom den beror på många faktorer som t.ex. • Rumsgeometri och rumsdimensioner • Rummets ytegenskaper • Placering av textilkanaler • Antal textilkanaler • Avstånd från källa till mottagare

KE Fibertecs dokumentation gäller för ljud som genereras av luftens rörelser, d.v.s. ljud som uppstår till följd av de tryckförluster/svängningar som uppstår i textilkanalen. Eftersom det inte uppstår ljud vid luftens passering genom textilen är det i lågimpulssystem oftast inloppshastigheten som är kritisk. För KE Fibertecs högimpulssystem är det oftast utloppshastigheten genom hålen eller dysorna som är kritisk. Ett ljud som alstras från en ljudkälla tas emot i rummet som antingen direkt ljud eller som reflekterat ljud. Ju längre bort källan är placerad, desto mindre kommer det direkta ljudet att bidra till den samlade ljudtrycksnivån som uppfattas av örat. Det reflekterade ljudet kommer att ha samma storlek i hela rummet och beror på rummets ljudabsorberande egenskaper, vilka kan beskrivas genom ekvivalenta absorptionsytor (A). Absorptionsytan anges i enheten m2 Sabine. Det säkraste sättet att bestämma rumsdämpningen på är att göra mätningar av efterklangstiden i det aktuella rummet, men eftersom detta sällan är möjligt redan under projekteringsfasen kan rumsdämpningen estimeras med hjälp av diagram. Dessa diagram är angivna i datablad 21. Diagram 1 i datablad 21 fungerar genom att använda den aktuella rumsvolymen som ingångsparameter för att hitta den ekvivalenta ljudabsorptionytan (A). Därefter används avståndet från textilkanalen (r) samt riktningsfaktorn (D) för att bestämma rumsdämpningen (RD) i diagram 2. Riktningsfaktorn kan bedömmas utifrån nedanstående tabell.

Typ av textilkanal Fritt hängande Vid tak Vid tak längs sidovägg

  Riktningsfaktorn beror på textilkanalens placering i rummet. D-kanaler monterade i taket har alltid en riktningsfaktor på 2 eller 4 beroende på om kanalen hänger mitt i rummet eller längs en vägg.

Riktningsfaktor 1 2 4

Som det framgår av ovanstående tabell är det för takmonterade D-kanaler alltid tal om en riktningsfaktor på 2 eller 4, beroende på om kanalen hänger mitt i rummet eller längs en vägg. Textilkanaler har p.g.a. dess mjuka yta en positiv inverkan på rumsdämpningen, eftersom de fungerar som en slags ljudbafflar i taket och absorberar och bryter en del av det ljud som reflekteras i det ventilerade rummet.

87


Projektering av ljudnivå

Ljudkrav Det ställs ofta krav på högsta tillåtna ljudnivå i allmänna lokaler. Kravet beror på rummets användning och användningsmönster och anges oftast som ett LpA-värde eller ett NR-värde. LpA-värdet anger den A-vägda ljudtrycksnivån, vilken är standardiserad med A-filter. A-filtret korrigerar det mänskliga örats olika uppfattning av ljud och lägger störst vikt vid de höga tonerna. Alla KE Fibertecs ljuddata korrigeras med A-filtret, se nedanstående tabell.

A-Filter

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

-26

-16

-9

-3

0

1

1

-1

I den danska normen för mekaniska ventilationsanläggningar, DS 447, ges vägledande projekteringsvärden för den maximala A-vägda ljudtrycksnivån i olika typer av lokaler. NR är en förkortning av Noise Rating och kan översättas till bullerklassificering. NR-kurvan är vägd som det mänskliga örats uppfattning av ljud och är standardiserad i enlighet med International Organization for Standardisations (ISO). Som tumregel kan följande formel användas för NR: NR = LpA - 5

Ljudmätningar Alla KE Fibertecs ljuddata baseras på ljudmätningar utförda i speciella akustikrum. Vi har i samarbete med akustiklaboratoriet Peutz & Associes B.V. i Holland samt HN AKUSTIK AB i Sverige utfört ljudtester av våra textilbaserade ventilationssystem. Ljudmätningarna är utförda i enlighet med ISO 3741 (Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for reverberation rooms) och ISO 5135 (Acoustics - Determination of sound power levels of noise from air-terminal devices, air-terminal units, dampers and valves by measurement in a reverberation room).

88


Projektering Den ljudeffektnivå som genereras av lågimpulssystemen är till viss grad beroende av anslutningens placering och i hög grad av luftens inloppshastighet. För KE Fibertecs högimpulssystem beror den störande ljudeffektnivån i synnerhet på utloppshastigheten genom hålen/dysorna samt på antalet hål/dysor per löpmeter kanal som används. Det finns ett oändligt antal kombinationsmöjligheter för KE Fibertecs textilbaserade ventilationssystem och därför går det naturligtvis inte att göra ljudtester för alla kombinationer. Istället används en grundljudeffektnivå för den specifika kanalen. Denna ljudeffektnivå ska därför korrigeras så att den stämmer överens med den aktuella layouten. När den totala tryckförlusten för det textilbaserade systemet är känd kan grundljudeffektnivån avläsas i datablad 18. Observera att det endast handlar om den totala tryckförlusten för textilkanalerna. Därefter ska grundljudeffektnivån korrigeras efter den aktuella systemlayouten. Detta görs genom att använda kanallängden samt det aktuella antalet hålrader, r, eller det totala antaler dysor som ingångsparameter i datablad 19 och 20, varefter korrigeringen i dB(A) kan avläsas. Korrigeringen ska läggas till eller dras ifrån grundljudeffekten. Vi rekommenderar att du låter KE Fibertec utföra den slutliga ljudberäkningen på den konkreta installationen. Beräkningen utförs automatiskt i vårt 3D-dimensioneringsprogram WinVent på samma sätt som tryckförlust, lufthastigheter m.m.

d ata B l a d 1 8 Beräkning av grundljudeffektnivå

55

Ljudeffektnivå [dB(A)]

50

Beräkningsexempel

45

Vi utgår ifrån ett KE-Lågimpulssystem som beräknats i kapitel 13. Det antas att rumsdämpningen kan beräknas utifrån ett normaldämpat rum.

40

35

30 KE-DireJet 25 KE-Inject

Maximal ljudtrycksnivå i rum: 25 dB(A)

20

15

10

Ingångsparametrar datablad 18: Pt = 118 Pa, grundljudeffektnivå: = 28 dB(A)

KE-Lågimpuls 5

Korrigering för kanallängd:

0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200 220 Pt [Pa]

Ingångsparametrar datablad 20: L = 9 m, Korrigering (ca): + 3 dB(A) Resulterande ljudeffektnivå per kanal: 28 dB(A) + 3 dB(A) = 31 dB(A) Resulterande ljudeffektnivå utsänt i rum: 31 dB(A) + 3 dB(A)+ 2 dB(A) = 36 dB(A)*

d aTa B L a d 2 1 Beräkning av rumsdämpning

1000 1000

Ekvivalent ljudabsorbtionsarea ljudabsorbtionsarea [m² [m² Sabine] Sabine] Ekvivalent

Ingångsparametrar datablad 21 ø.: Rumsvolym = 825 m3, normalt rum Resultat: Ekvivalent ljudabsorptionsyta = 90 m2 Sabine Ingångsparametrar datablad 21 n.: r = (4,8 m - 1,8 m) = 3 m, D = 2 (placerad vid tak) r / D = 3 / 2 = 2,1

10 10

1 1

24 24 22 22

20 20

100 100

1000 1000

10000 10000 Rumsvolym [m³] [m³] Rumsvolym

RD RD [dB] [dB] 500 m² m² Sabine Sabine 500

20 20 18 18

Avläst rumsdämpning: RD = 12 dB(A) Resulterande ljudtrycksnivå i rum: 36 dB(A) - 12 dB(A) = 24 dB(A) < 25 dB(A)

) 0,40 40) = 0, α m= (α rum m( m t ru mpa pat däm 25)) 0,25 tigtt dä = 0, aftig Kr (α α m= Kraf rum ( m 15)) patt rum 0, 15 pa äm = Däm α m= 0, D m (α m t rum ( 10)) mal = 0,10 alt ru orm m= 0, αm Nor ( α N ) rum ( årtt rum 0,05 05) Hår = 0, H αm= m (( αm rt ru rum hårt kett hå yc ke M Myc

100 100

200 m² m² Sabine Sabine 200

16 16 14 14

OK!

100 m² m² Sabine Sabine 100 50 m² m² Sabine Sabine 50

12 12 10 10

20 20 m² m² Sabine Sabine

8 8 6 6 4 4 2 2

10 m² m² Sabine Sabine 10 5 5 m² m² Sabine Sabine

0 0

2 m² m² Sabine Sabine 2

-2 -2 -4 -4 -6 -6 -8 -8 -10 -10

*Det görs en logaritmisk addition av ljudeffektnivåerna

1 m² m² Sabine Sabine 1

0,2 0,2

0,3 0,3

0,4 0,4

0,5 0,6 0,6 0,5

0,8 0,8

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 9 10 8 9 10 rr D D

89


90


1 2 . M AT E R I A L O C H F Ä R G E R

91


M aterial och färger

h ö gtek n ologi s ka material

För att säkra att KE Fibertecs höga kvalitetskrav uppfylls, vävs alla textilmaterial på KE Fibertecs eget väveri KE Fibertec Väveri AS. På så sätt försäkrar vi oss om att hela processen, från garn till färdig produkt, följer vårt kvalitetsstyrningssystem ISO 9001. KE Fibertec Väveri använder idag den senaste teknologin med högteknologiska tryckluftsvävmaskiner. Detta gör att KE Fibertec Väveri i samarbete med vår utvecklingsavdelning hela tiden kan utveckla nya och bättre material - och det gagnar kvaliteten hos den färdiga väven och därmed även slutanvändaren.

K v alitet fr å n gar n till p ro d u kt KE Fibertec Väveri producerar mer än 40 olika varianter, från Trevira CS polyestermaterial vävt i 10 olika luftgenomströmningar och olika färger, till antistatiska material och Nomex specialkvaliteter. KE Fibertec använder endast infärgade och värmebehandlade garner, som efter vävning värmefixeras under konstant övervakning för att uppnå en så likartad och stabil produkt som överhuvudtaget är möjligt. Detta gör att vi idag kan ge marknadens bästa garanti på maximalt 0,5 % krympning. Dessutom är alla material permeabilitetsstabiliserade, vilket säkrar korrekt luftgenomströmning även efter tvätt. Detta är mycket avgörande för textilkanalernas funktion. Exempelvis kommer stora variationer i permeabilitet resultera i en för stor energiförbrukning om materialet är för tätt, eller fladder runt inloppet om att materialet har blivit för genomsläppligt. KE Fibertec marknadsför följande material till våra TBV-system: • • • • • •

92

7 typer av HDC-polyestermaterial, Trevira CS 5 typer av LDC-polyestermaterial, Trevira CS 5 typer av brandhämmande Nomex-material 3 typer av antistatiska material, Trevira CS 2 typer av renrumsmaterial 1 typer av impermeabla material (belagd väv)


b ra n d go d kä n d a material KE Fibertec använder uteslutande Trevira CS polyesterväv som uppfyller kraven för svårantändliga material samt är brandgodkända enligt EN 13501-1*, SIS 65 00 82 (Danmark, Sverige), DIN 4102-B1 (Tyskland), NFP-92501-1-M1 (Frankrike), UL-NFPA 90A-1993 (USA) och MoD HH52/92 (England). Land Danmark, Sverige Tyskland

Norm EN 13501-1 SIS 65 00 82 DIN 4102

Klassifikationer Svårantändligt A = Ej brännbart B1 = Ej antändligt B2 = Svårantändligt B3 = Normalt antändligt

NFPA 90A-1993

USA (Underwriters Laboratorium) Frankrike

England

NFP 92501-1

MoD HH52/92

Trevira CS B-s1-d0 Svårantändligt B1

Godkänt M0 = Ej brännbart M1 = Ej antändligt M2 = Svårantändligt M3 = Normalt antändligt Svårantändlig

M1

Godkänt

*Preliminär normtext: Tilluftskanaler ska vara producerade i material som uppfyller materialklass B-s1-d0 iht. EN 13501-1. Dock får upp till 5% av arean täckas med plastdysor m.m. av material klass F inbyggas, såvida de er omslutna av material klass B-s1-d0.

  Certifikat med brandgodkännande kan rekvireras vid förfrågan till KE Fibertec AS.

Ökote x - certifiera d e material KE Fibertec innehar viktiga certifikat som Ökotex 100, som bl.a. dokumenterar våra materials innehåll av skadliga ämnen. Våra textilmaterial uppfyller de strängaste gränsvärdena för skadliga ämnen och kan därför hänföras till den bästa produktklassen nr. 1. Certifikatet Ökotex 100 är därför vår garanti för följande: • • • • • •

Materialen är fria från allergiframkallande ämnen. Materialen uppfyller gränsvärdena för pesticider i livsmedelsindustrin. Materialen innehåller inga tungmetaller. Materialen innehåller inga cancerframkallande färgämnen. Materialen uppfyller de strängaste kraven på formaldehyd. Materialen har ett hudvänligt pH-värde (4,0-7,5)

Kontakta KE Fibertec för ytterligare information.

93


M aterial och färger

M ateriale n s f ö rm å ga att b ära s toft Oavsett hur bra luften förfiltreras förekommer det alltid en viss mängd luftburet damm i inblåsningsluften. Tvättfrekvensen för textilkanaler beror därför i hög grad på vävens förmåga att bära stoft. KE Fibertec kategoriserar materialen i två materialgrupper efter vävens stoftbärande egenskaper. Vi använder därför beteckningen HDC (High Dust Holding Capacity) för material med stor förmåga att bära stoft och beteckningen LDC (Low Dust Holding Capacity) för material med liten förmåga att bära stoft. Materialens förmåga att bära stoft beror framförallt på vävens struktur. Material i kategorin High Dust Capacity framställs av stapelfibergarn, d.v.s. garn som är spunnet av 38 mm långa tunna fibrer. Efter spinningen framställs det slutliga garnet genom att två garner viras ihop till ett garn, som används både i kedja och skott (längsmed och tvärsöver väven). Resultatet blir en väv som kan bära en stor mängd stoft utan att det blockerar luftgenomströmningen i en sådan grad att man blir tvungen att tvätta textilkanalen, för att kunna fördela den beräknade luftmängden vid det beräknade tryckfallet. Material i kategorin Low Dust Capacity vävs i kedjeriktningen (längsmed) av multifilamentgarner, d.v.s. garn som består av 128 tunna, ej skurna fibrer. Dessa garner är jämna och släta och har en liten yta jämfört med stapelfibergarnerna. Tvärsöver garnet används samma stapelfibergarner som till HDC-väven, men vävmetoden är en enklare tvåskaftsbindning, som ger en betydligt mindre yta än den som finns på HDC-väven. I praktiken är det ingen skillnad vad gäller styrka och hållbarhet för de två vävarna. Inte heller noggrannhet vad gäller permeabilitet eller krympning skiljer sig mellan dem.

 Ytstrukturen i ett HDC-material jämfört med ett LDC-material. HDCmaterialet har en mycket stor yta och volym jämfört med ett LDC-material, vilket gagnar förmågan att bära stoft och därmed tvättfrekvensen.

HDC-material

LDC-material

KE Fibertec erbjuder olika produkttyper beroende på aktuella behov och installationstyp. Som utgångspunkt dimensioneras alla lågimpulssystem och hybrida högimpulssystem i material med hög DHC, medan vi till mycket aktiva system (mer än 30 % genom hål eller dysor) även använder material med lägre DHC. Detta beror på att luftburet damm inte resulterar i samma tryckstigning i kanalen för dessa system, eftersom största delen av dammet bara tränger igenom hålen eller dysorna. KE Fibertec utför alltid vägledande laboratorietester på våra textilmaterials förmåga att bära stoft. Dessutom har vi testat förmågan att bära stoft för både HDC-material och LDC-material på det erkända institutet PALAS i Tyskland. Dessa tester visade inte överraskande att förmågan att bära stoft är upp till 4 gånger högre för ett HDC-material jämfört med ett LDC-material. Samtidigt är avskiljningsgraden för HDC-material väsentligt högre än för LDC-material.

94


H I G H d u s t hol d i n g ca p acit y- material ( H D C ) KE-nr

Beteckning

025700 025710 025020 025030

Trevira CS polyesterväv Trevira CS polyesterväv Trevira CS polyesterväv Trevira CS polyesterväv

Permeabilitet vid 120 Pa m3/m²/h 50 150 200 320

025500 025600 022400

Trevira CS polyesterväv Trevira CS polyesterväv Trevira CS polyesterväv

500 780 1380

b a s färger

Vit

Ljusgrå

Materialblad 1 2 3 4 5 6 7

s ta n d ar d färger

Melongul

Ultramarinblå

Trafikröd

15-1058-TC

11-0601-TC 12-4705-TC 19-3864-TC

Ljusblå

18-1663-TC 15-3920-TC

Svart 19-4013-TC

L O W d u s t hol d i n g ca p acit y- material ( l d c fr ) KE-nr

Beteckning

Permeabilitet vid 120 Pa m3/m²/h

Materialblad

025430

Brandhämmande polyester specialväv

40

28

025430A

Brandhämmande polyester specialväv Antibakteriellt behandlad

40

29

s ta n d ar d färger

b a s färger

Vit

Ljusgrå

11-0601-TC 12-4705-TC

Ultramarinblå

Melongul

19-3864-TC

15-1058-TC

KE-nr 025420 025450 025480

Trafikröd

Ljusblå

18-1663-TC 15-3920-TC

Beteckning

Svart 19-4013-TC

Grön

Beige

18-5633-TC 15-1215-TC

Permeabilitet vid 120 Pa m3/m²/h

Materialblad

20

30

80

31

320

32

Brandhämmande polyester specialväv Brandhämmande polyester specialväv Brandhämmande polyester specialväv

b a s färger

Vit

Ljusgrå

Ultramarinblå

11-0601-TC

12-4705-TC

19-3864-TC

95


M aterial och färger

n ome x - material

b a s färger

Natur

KE-nr

Beteckning

013521 013522 013523 013524 013525

Nomexväv Nomexväv Nomexväv Nomexväv Nomexväv

Permeabilitet vid 120 Pa m3/m²/h 130 290 370 460 700

Materialblad 33 16 17 18 19

Midnight Blue

11-0701-TC 19-4023-TC

a n ti s tati s ka material KE-nr

Beteckning

035020 035030 035500

Trevira CS Antistatisk Trevira CS Antistatisk Trevira CS Antistatisk

KE-nr

Beteckning

012586 013586

Multifilament polyesterväv Multifilament nylonväv

Permeabilitet vid 120 Pa m3/m²/h 200 320 500

Materialblad 20 21 22

b a s färg

Vit 11-0601-TC

re n r u m s material

b a s färg

Vit 11-0601-TC

96

Permeabilitet vid 120 Pa m3/m²/h 320 780

Materialblad 23 24


PV C - b elag d p oly e s ter v ä v f ö r om b la n d a n d e s y s tem KE-nr

Beteckning

026400

PVC-belagd polyesterväv

Permeabilitet vid 120 Pa m3/m²/h 0

Materialblad 26

b a s färger

Vit

Ultramarinblå

Ljusgrå

11-0601-TC 19-3864-TC 14-4103-TC

Melongul 15-1058-TC

S p ecialfärger KE Fibertec kan leverera TBV-system i upp till 1600 specialfärger. Kontakta KE Fibertecs försäljningsavdelning för ytterligare information.

M aterial b la d KE Fibertec har materialblad med detaljerad information och dokumentation om alla textilmaterial i vårt sortment. Om du vill erhålla våra materialblad så kontakta KE Fibertecs försäljningsavdelning för ytterligare information.

2 DATABLAD KE-LAVIMPULSMATERIALE

025710 Trevira CS specialvæv til lavimpulssystemer (HDC) Varmefixeret, krympe- og permeabilitetsstabiliseret

KE-nr.: Konstruktion: Efterbehandling: Vægt

g/m²:

Tykkelse

mm:

Trækstyrke kæde/skud

N/50 mm:

Forlængelse kæde/skud (ved første brud)

%:

Rivestyrke kæde/skud

N:

Permeabilitet

m³/m²/h:

Udskilningsgrad

:

Krympning ved vask

%:

Forhold over for brand

:

Smeltepunkt

°C:

Selvantændelsestemperatur

°C:

Vandoptagelse (ved normalklima)

%:

Elektrostatisk modstand

Ohm/cm:

Driftstemperatur max./min. (Spidsbelastning)

°C:

Ældningsbestandighed

:

Resistens mod vibrationer, bevægelser

:

Resistens mod opløsningsmidler

:

Resistens mod syrer

:

Resistens mod baser

:

Resistens mod oxydationsmidler, lys mv.

:

330 0,60 2500 / 1250 50 / 40 75 / 90 150 ved 120 Pa F7 (*) < 0,5 (**)

(%) - 5/+ 5 (%) -10/+10 (%) -10/+10 (%) -10/+10 (%) -12/+16

5 DATABLAD KE-LAVIMPULSMATERIALE

Svært antændelig 254 508 0,40 2 x 1010 +60/-45 (Spidsbelastning: 80)

KE-nr.:

Særdeles god Særdeles god Særdeles god God Middel Særdeles god

Forlængelse kæde/skud (ved første brud)

025500 Trevira CS specialvæv til lavimpulssystemer (HDC) Varmefixeret, krympe- og permeabilitetsstabiliseret

Konstruktion: Efterbehandling: Vægt

g/m²:

Tykkelse

mm:

Trækstyrke kæde/skud

N/50 mm: %:

Rivestyrke kæde/skud

N:

Permeabilitet

m³/m²/h:

Udskilningsgrad

:

Krympning ved vask

%:

Forhold over for brand

:

Smeltepunkt

Ps [Pa] 210

Permeabilitet

120

60

90

40

0

: :

Kvalitetsgrader: Bemærkninger:

300

400 500 m³/m²/h

0

: :

Ps [Pa] 210

0,3

0,5

1,0

2,0

5,0

:

Resistens mod baser Resistens mod oxydationsmidler, lys mv.

20

100 200 025710

:

Resistens mod syrer

10 0

°C:

Ældningsbestandighed Resistens mod vibrationer, bevægelser Resistens mod opløsningsmidler

30

60

Ohm/cm:

Driftstemperatur max./min. (Spidsbelastning)

50

30

%:

Elektrostatisk modstand

80 70

°C:

Vandoptagelse (ved normalklima)

90

150

°C:

Selvantændelsestemperatur

Udskilningsgrad

%

100

180

10

Rev.: Okt. 2007

Udskilningsgrad

%

90 80 70 60

120

50

90

40 30

60

20

30 0

(%) -10/+10 (%) - 6/+15

Særdeles god Særdeles god Særdeles god God Middel Særdeles god

100

150

Særdeles god • God • Middel • Mindre god • Uegnet (*)Vejledende KE-måling • (**)Vasket og tørret efter KE Fibertecs forskrifter

Dette dokument og al information herpå tilhører KE Fibertec AS. Det må ikke kopieres, videregives til tredjepart eller bruges til noget andet formål uden skriftligt samtykke fra KE Fibertec AS. Ret til ændringer forbeholdes.

(%) - 5/+ 5 (%) -10/+10 (%) -10/+10

Svært antændelig 254 508 0,40 2 x 1010 +60/-45 (Spidsbelastning: 80)

Permeabilitet

180

μm

290 0,65 2000 / 650 40 / 30 180 / 200 500 ved 120 Pa F5 (*) < 0,5 (**)

10 0

Kvalitetsgrader: Bemærkninger:

200 400 025500

600

800 1000 m³/m²/h

0

0,3

0,5

1,0

2,0

5,0

10

μm

Særdeles god • God • Middel • Mindre god • Uegnet (*)Vejledende KE-måling • (**)Vasket og tørret efter KE Fibertecs forskrifter

Dette dokument og al information herpå tilhører KE Fibertec AS. Det må ikke kopieres, videregives til tredjepart eller bruges til noget andet formål uden skriftligt samtykke fra KE Fibertec AS. Ret til ændringer forbeholdes. Rev.: Okt. 2007

97


98


13. PROJEKTERING

99


projektering

P r a kti s k a e x e m pe l

I följande exempel görs snabba överslagsberäkningar av ett KE-Lågimpulssystem, KE-Injectsystem och ett KE-DireJet-system. KE Fibertec gör naturligtvis utförliga beräkningar på alla konkreta installationer med hjälp av vårt eget 3D-dimensioneringsprogram WinVent. Vi rekommenderar därför att låta KE Fibertec utföra den slutliga beräkningen, så att beräkningar av tryckförlust, lufthastigheter samt ljudnivåer beräknas utifrån detaljerade modeller.

Dimensionering: KE-Lågimpulssystem Följande indata är givna: Rumsdimensioner (L x B x H):

15 m x 10 m x 5,5 m

Underkant kanal:

4,8 m över golv

Värmefördelning i rummet: Normal Värmebelastning i lokalen:

17400 W

Antal stosar och stosplacering:

3 stosar i ändvägg (15 m)

Inblåsningstemperatur och önskad rumstemperatur:

16°C / 20°C

Luftmängd per stos:

4300 m³/h

Maximal lufthastighet i närzonen:

0,20 m/s (rumkategori B)

Totaltryck tillgängligt för textilkanaler:

130 Pa

Rumsdimensioner och layout

15 m 10 m

4,8 m

beräkningsgång Följande beräkningsgång används: 1. Beräkning av maximal kyleffekt per m. kanal 2. Beräkning av nödvändig kanallängd 3. Beräkning av antal lågimpulskanaler 4. Beräkning av kanaldiameter 5. Val av textilmaterial 6. Kontroll av lufthastigheten vid ingången till vistelsezonen 7. Tryckförlustberäkning 8. Ljudberäkning

100

5,5 m


1. Maximal kyleffekt per m. kanal

d ata B l a d 1

Ingångsparametrar datablad 1 - diagram: DT = 4°C och rumkategori B 1200

d

Ingångsparametrar datablad 1 - tabell: d = 3 m och normal värmefördelning

Rumkategori C

1400

1000

Rumkategori B 1,8 m

Resultat: Fm= 500 W/m

maximal kyleffekt per meter lågimpulskanal Kylbelastning per meter Ф [W/m]

1600

800

Korrigering, k, för kanalplacering: k = 1,31

600 Rumkategori A

400

Fmax = Fm x k = 500 W/m x 1,31 = 655 W/m

2 . N ö d v ä n d i g k a n a ll ä n g d 17400 W / 655 W/m = 27 m

3 . A n ta l l å g i m p u l s k a n a l e r o c h s y s t e m l ay o u t

200 0

0

1

2

4

3

5

7

6

8

9

∆T [°C]

k o r r i g e r i n g , k , f ö r av s t å n d t i l l k a n a l o c h t y p av v ä r m e k ä l l a A

B

C

Avstånd d [m] 1,0 1,5 2,0

Normal 0,32 0,60 0,89

Lågt 0,23 0,44 0,65

Golv 0,17 0,32 0,47

Normal 0,44 0,69 0,92

Lågt 0,32 0,50 0,67

Golv 0,23 0,36 0,48

Normal 0,53 0,75 0,93

Lågt 0,38 0,54 0,68

Golv 0,28 0,39 0,49

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

1,16 1,43 1,68 1,91 2,14 2,36 2,57 2,77 2,97 3,15

0,85 1,04 1,22 1,39 1,56 1,72 1,87 2,02 2,16 2,29

0,61 0,75 0,88 1,00 1,12 1,24 1,35 1,45 1,56 1,65

1,11 1,31 1,48 1,65 1,80 1,94 2,08 2,21 2,33 2,45

0,80 0,95 1,08 1,20 1,31 1,41 1,51 1,60 1,69 1,78

0,58 0,69 0,78 0,86 0,94 1,02 1,09 1,16 1,22 1,28

1,10 1,24 1,38 1,50 1,61 1,72 1,82 1,91 2,00 2,08

0,80 0,90 1,00 1,09 1,17 1,25 1,32 1,39 1,45 1,51

0,57 0,65 0,72 0,79 0,84 0,90 0,95 1,00 1,05 1,09

Beräkning av maximal kyleffekt per meter

27 m / 10 m = 3 st. á L = 9 m

Fmax = F x k

4 . K a n a ld i a m e t e r Ingångsparametrar datablad 3: 4300 m³/h och max. 7 m/s i inloppshastighet Kanaldiameter: D = Ø500 mm, v = 6 m/s

d ata B l a d 3 Beräkning av kanaldimension (rund anslutning)

20.000

5 . V a l av t e x t i l m at e r i a l Ingångsparametrar datablad 6:

Luftflöde [m³/h]

Ø1100

Ø1000

Ø900

19.000 Ø800

18.000

v0

17.000 16.000 15.000

Ytområde per kanal: p x D x L = p x 0,5 m x 9 m = 14,1 m² Permeabilitet: 4300 m³/h / 14,1 m² = 304 m³/h/m² Materialval: 025030, Ps,midt = 112 Pa

Ø710

14.000 13.000 12.000

Ø630

11.000 10.000 9.000

Ø560

8.000 Ø500

7.000 6.000

6 . K o n t r o ll a v l u f t h a s t i g h e t Maximal kyleffekt per m. kanal: Fmax = 655 W/m Aktuell kyleffekt per m. kanal

Ø450

5.000

Ø400

4.000 3.000

Ø315

2.000

Ø250 Ø200

1.000 0

0 0

FAktuell = Qv x r x cp x DT / L

2,0

1,0 1

3,0 5

4,0

5,0

10

15

6,0 20

7,0

8,0 9,0 10,0 Inloppshastighet [m/s]

30

60 40 50 Dynamiskt tryck [Pa]

FAktuell = (4300 m³/h x 1/3600 s/h x 1,205 kg/m³ x 1007 J/(kg·°C) x (20 °C - 16 °C)) / 9 m FAktuell = 644 W/m FAktuell < Fmax OK!

D ATA B L A D 6 PERMEABILITETSDIAGRAM

7. Tryckförlustberäkning Ps,mitt = 112 Pa Pd,mitt = ½ x r x (vmitt)2 = ½ x 1,205 kg/m3 x (½ x 6 m/s)2 = 6 Pa Pt,mitt = Ps,mitt + Pd,mitt = 112 Pa + 6 Pa = 118 Pa Pt,start = 118 Pa (friktionsförlust = 0 Pa) Ps,start = Pt,start- Pd,start = 118 Pa - ½ x r x (6 m/s)2 = 96 Pa (ESP) Pt,start = 118 Pa < 130 Pa OK!

025700 025330 025710 Ps [Pa] 025320 025350 025360 220

025030 025380 035030 012586

025020 025370 003502

025500 035500

200

180

160 025600 013586

140

120

100

80 022400 60

40

8. Ljudberäkning Se beräkningen i kapitlet om projektering av ljudnivå.

20

0

0

100

200

300

400

500

600

0

0,028

0,056

0,083

0,11

0,14

0,22 0,17 0,19 0,25 Hastighet genom textil [m/s]

700

800 900 qp [m³/m²/h]

101


projektering

D i m e n s i o n e r i n g : K E - I n j e c t- s y s t e m Följande indata är givna: Rumsdimensioner (L x B x H):

36 m x 12 m x 4,5 m

Centrum kanal:

4,1 m över golv

Antal stosar och stosplacering:

2 stosar i ändvägg (12 m)

Inblåsningstemperatur och önskad rumstemperatur:

21°C / 21°C (isotermisk)

Luftmängd per stos:

6000 m³/h

Materialval: 026140 (impermeabel) Väggstråle önskas: ST-1 (väggstråle) Maximal lufthastighet i närzonen:

0,20 m/s (rumkategori B)

Totaltryck tillgängligt för textilkanaler:

120 Pa

Rumsdimensioner och layout

12 m 36 m

4,1 m

beräkningsgång Följande beräkningsgång används: 1. Beräkning av antal och längd för KE-Injectkanaler 2. Beräkning av kanaldiameter 3. Beräkning av luftmängd per lpm kanal 4. Val av håldesign 5. Beräkning av antal hålrader, statiskt tryck samt kastlängd 6. Beräkning av lufthastighet vid ingång till vistelsezon 7. Tryckförlustberäkning 8. Ljudberäkning

102

4,5 m


1 . A n ta l o c h l ä n g d p å k a n a l e r

d ata B l a d 3

2 stosar = 2 kanaler

Beräkning av kanaldimension (rund anslutning)

20.000

Rumslängd: 36 m - Kanallängd 35 m

Luftflöde [m³/h]

Ø1100

Ø1000

Ø900

19.000 Ø800

18.000

v0

17.000 16.000

2 . K a n a ld i a m e t e r

15.000 Ø710

14.000

Ingångsparametrar datablad 3: 6000 m³/h och max. 7 m/s i inloppshastighet Kanaldiameter: D = Ø560 mm, v = 6,8 m/s

13.000 12.000 Ø630

11.000 10.000 9.000

Ø560

8.000 Ø500

7.000

3. Luftmängd per lpm kanal

6.000

Ø450

5.000

Ø400

4.000

6000 m3/h / 35 m = 171 m3/h/m

3.000

Ø315

2.000

Ø250 Ø200

1.000 0

4 . h å ld e s i g n

0

2,0

1,0

0

3,0

1

5

4,0

5,0

10

15

6,0 20

7,0

8,0 9,0 10,0 Inloppshastighet [m/s]

30

60 40 50 Dynamiskt tryck [Pa]

P.g.a. rumkategori B väljs en LV-håldesign (se s. 50)

5 . h å l r a d e r , s tat i s k t t r y c k o c h k a s t l ä n g d Ingångsparametrar datablad 8: 171 m3/h/m d ata B L a d 8

Antal hålrader per sida: 8

r =r = 1414

r =r = 1616 r =r = 1818 r =r = 2020

r =r = 1212

r =r = 88

r =r = 66

Statiskt tryck: 105 Pa

P [Pa] Pss [Pa]

r =r = 1010

K E - I n j E c t LV - L 0,15 o c h L 0,20 F r I s t r å L a n d E

200 200 150 150 120 120 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50

l0,15 = 6,5 l0,15 = 6,5 l0,15 =6,0 l0,15 =6,0 l0,15 = 5,5 l0,15 = 5,5

40 40

l0,15 = 5,0 l0,15 = 5,0

l0,15 = 4,5 l0,15 = 4,5

30 30

6 . L u f t h a s t i g h e t v i d i n g å n g t i ll v i s t e l s e z o n

Strömningsmodell 1 (väggstråle): viso = 2 x 0,14 m/s = 0,20 m/s

l0,15 = 3,5 l0,15 = 3,5 l = 3,0 l0,15 = 3,0 0,15

Ps [Pa] Ps [Pa]

175 175

200 200

250 250

300 300

350 350

400 400

500 500

600 600

700 700

800 900 1000 800 900 1000 q [m³/m/h] q [m³/m/h]

700 700

800 900 1000 800 900 1000 q [m³/m/h] q [m³/m/h]

r =r = 1414 r =r = 1616 r =r = 1818 r =r = 2020

150 150

r =r = 66

200 200

125 125

r =r = 1212

10 10100 100

r =r = 88

Aktuell kastlängd i rum: 12 m/4 + (4,1 m - 1,8 m) = 5,3 m Isotermisk lufthastighet efter 5,3 m: viso = (3,8 m / 5,3 m) x 0,20 m/s = 0,14 m/s

l = 4,0 l0,15 = 4,0 0,15

20 20

r =r = 1010

Min. kastlängd l0,20 = 3,8 m

150 150 120 120 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50

l0,20 = 6,0 l0,20 = 6,0 l0,20 = 5,5 l0,20 = 5,5 l0,20 = 5,0 l0,20 = 5,0 l0,20 = 4,5 l0,20 = 4,5 l0,20 = 4,0 l0,20 = 4,0

40 40

l = 3,5 l0,20 = 3,5 0,20

30 30

7. Tryckförlustberäkning

l0,20 = 3,0 l0,20 = 3,0

20 20

Ps,mitt = 105 Pa

l0,20 = 2,5 l0,20 = 2,5

10 10100 100

125 125

150 150

175 175

200 200

250 250

300 300

350 350

400 400

500 500

600 600

Pd,mitt = ½ x r x (vmitt) = ½ x 1,205 kg/m x (½ x 6,8 m/s) = 7 Pa 2

3

2

Pt,mitt = Ps,mitt + Pd,mitt = 105 Pa + 7 Pa = 112 Pa Pt,start = 112 Pa (friktionsförlust = 0 Pa) Ps,start = Pt,start- Pd,start = 112 Pa - ½ x r x (6,8 m/s)2 = 85 Pa (ESP) Pt,start = 112 Pa < 120 Pa OK!

d ata B l a d 1 8 Beräkning av grundljudeffektnivå

55

Ljudeffektnivå [dB(A)]

50

8. Ljudberäkning Ingångsparametrar datablad 18: Pt, start = 112 Pa, grundljudeffektnivå: = 43 dB(A) Korrigering för kanallängd och antal hålrader: Ingångsparametrar datablad 19: Antal hålrader totalt = 16, L = 17,5 m Korrigering: + 7,5 dB(A) + 3 dB(A)* = 10,5 dB(A) Resulterande ljudeffektnivå per kanal: 43 dB(A) + 10,5 dB(A) = 53,5 dB(A) Resulterande ljudeffektnivå utsänt i rum: 53,5 dB(A) + 3 dB(A) = 56,5 dB(A)

45

40

35

30 KE-DireJet 25 KE-Inject 20

15

10 KE-Lågimpuls 5

0

*För varje fördubbling av längder eller antal kanaler läggs 3 dB(A) till i ljudeffektnivå

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200 220 Pt [Pa]

103


projektering

D i m e n s i o n e r i n g : K E - D i r e J e t- s y s t e m Följande indata är givna: Rumsdimensioner (L x B x H):

26 m x 8 m x 8 m

Centrum kanal:

7,3 m över golv

Antal stosar och stosplacering:

1 stos i ändvägg (8 m)

Inblåsningstemperatur och önskad rumstemperatur:

4°C / 4°C (isotermisk)

Luftmängd per stos:

5300 m³/h

Materialval: 026140 (impermeabel) Fristråle önskas: ST-3 (fristråle) Maximal lufthastighet i närzonen:

0,30 m/s

Totaltryck tillgängligt för textilkanaler:

140 Pa

Rumsdimensioner och layout

8m 26 m

7,3 m

8m

beräkningsgång Följande beräkningsgång används: 1. Beräkning av antal och längd för KE-DireJet kanaler 2. Beräkning av kanaldimension 3. Beräkning av luftmängd per lpm kanal 4. Val av dystyp 5. Beräkning av antal dysor per m, statiskt tryck samt kastlängd 6. Beräkning av lufthastighet vid ingång till vistelsezon 7. Tryckförlustberäkning 8. Ljudberäkning

104


1 . A n ta l o c h l ä n g d p å k a n a l e r

d ata B l a d 3

1 stos = 1 kanal

Beräkning av kanaldimension (rund anslutning) Luftflöde [m³/h]

20.000

Rumslängd: 26 m - Kanallängd 25 m

Ø1100

Ø1000

Ø900

19.000 Ø800

18.000

v0

17.000 16.000

2 . K a n a ld i a m e t e r

15.000 Ø710

14.000

Ingångsparametrar datablad 3: 5300 m³/h och max. 7 m/s i inloppshastighet Kanaldiameter: D = Ø560 mm, v = 6 m/s

13.000 12.000 Ø630

11.000 10.000 9.000

Ø560

8.000 Ø500

7.000

3. Luftmängd per lpm kanal

6.000

Ø450

5.000

Ø400

4.000

5300 m3/h / 25 m = 212 m3/h/m

3.000

Ø315

2.000

Ø250 Ø200

1.000 0

4 . Va l av d y s t y p

0

2,0

1,0

0

3,0

1

5

4,0

5,0

10

15

6,0 20

7,0

8,0 9,0 10,0 Inloppshastighet [m/s]

30

60 40 50 Dynamiskt tryck [Pa]

En dysa på Ø18 mm väljs

5 . A n ta l d y s o r , s tat i s k t t r y c k o c h k a s t l ä n g d Ingångsparametrar datablad 13: 212 m3/h/m

D ATA B L A D 1 3

Antal dysor per sida: 10

l0,20 = 8

l0,20 = 9

14

12

10

l0,20 = 10

d=

8 d=

d=

d=

6

d=

d=

Statiskt tryck: 121 Pa

Ps [Pa]

d=

2

4

K E - D i r E J E T Ø 1 8 m m - L 0,20 o c h L 0,30 F r i s T r å L A n D E

200

l0,20 = 12

150

Min. kastlängd l0,30 = 6,0 m

l0,20 = 7

120 100

l0,20 = 6

90 80 70

l0,20 = 5

60

6 . L u f t h a s t i g h e t v i d i n g å n g t i ll v i s t e l s e z o n

50

40

Aktuell kastlängd i rum: 6,0 m (150° snett nedåt)

20

40

60

80

100

120 140 160

200

300

400

d=

14

12

10

d=

d=

8

l0,30 = 7

l0,30 = 6

150

d=

d=

d=

Ps [Pa]

d=

200

4

2

Isotermisk lufthastighet efter 6,0 m: viso = 0,30 m/s

6

q [m³/m/h]

l0,30 = 8

l0,30 = 5

120 100

7. Tryckförlustberäkning

l0,30 = 4

90 80 70

Ps,mitt = 121 Pa

60 l0,30 = 3 50

Pd,mitt = ½ x r x (vmitt) = ½ x 1,205 kg/m x (½ x 6 m/s) = 6 Pa 2

3

2

40

20

40

60

80

100

120 140 160

200

300

400

q [m³/m/h]

Pt,mitt = Ps,mitt + Pd,mitt = 121 Pa + 6 Pa = 127 Pa Pt,start = 127 Pa (friktionsförlust = 0 Pa) Ps,start = Pt,start- Pd,start = 127 Pa - ½ x r x (6 m/s)2 = 106 Pa (ESP) Pt,start = 127 Pa < 140 Pa OK!

d ata B l a d 1 8 Beräkning av grundljudeffektnivå

55

8. ljudberäkning Ingångsparametrar datablad 18: Pt, start = 127 Pa, grundljudeffektnivå: = 48 dB(A) Korrigering för kanallängd och antal dysor: Ingångsparametrar datablad 20: antal dysor per m. totalt = 20, L = 25 m

Ljudeffektnivå [dB(A)]

50

45

40

35

30

Korrigering: + 7 dB(A) Resulterande ljudeffektnivå utsänt i rum: 48 dB(A) + 7 dB(A) = 55 dB(A)

KE-DireJet 25 KE-Inject 20

15

10 KE-Lågimpuls 5

0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200 220 Pt [Pa]

105


106


14. UPPHÄNGNINGSSYSTEM

107


UPPHÄNGNINGSSYSTEM

KE Fibertecs TBV-system kan levereras med olika upphängningssystem, vilka kan monteras i alla typer av tak. Gemensamt för alla upphängningssystem är att de levereras avkortade i samma längd som textilkanalen och förpackade med alla nödvändiga fästkomponenter, som också är märkta för att visa var de ska användas. Se monteringsanvisningarna och övrig information på www.ke-fibertec.com.

D-ALU-UPPHÄNGNING KE Fibertec rekommenderar D-Alu-skenan i lokaler med höga krav på finish och estetik, samt till D-kanaler med krökar och skarpa böjar. Det specialutvecklade förslutningssytemet är välägnat till både horisontella och vertikala system. D-Alu-skenan kan dessutom användas där det är svårt att komma åt.

D-LITE ALU-UPPHÄNGNING KE Fibertec rekommenderar D-Lite Alu-skenan till D-system med dimensioner på upp D800 mm. Skenan är mycket enkelt utförd och säkrar en enkel montering på plana, nedhängda tak. Skenan används som ett fördelaktigt alternativ till D-system i lokaler med höga krav på finish och estetik. D-Lite Alu-skenan kan dessutom användas där det är svårt att komma åt.

D-SAFETRACK-UPPHÄNGNING D-Safetrack-skenan rekommenderas till D-system med dimensioner på mer än D800 mm, för industriella syften samt i lokaler där takets beskaffenhet är okänt. Dessutom rekommenderas D-Safetrack-skenan när man önskar fritt hängande D-system. D-Safetrack har en hög styvhet och därmed minimal nedböjning. Skenan används om man önskar specialproducerade, böjda D-system.

108


ENKEL WIREUPPHÄNGNING Av alla de upphängningssystem som KE Fibertec erbjuder är wireupphängning den enklaste. Idag används wirelösningen nästan uteslutande till runda kanaler i speciellt fuktiga miljöer. Enkel wireupphängning används oftast vid kanaldimensioner under Ø630 mm.

DUBBEL WIREUPPHÄNGNING Av alla de upphängningssystem som KE Fibertec erbjuder är wireupphängning den enklaste. Idag används wirelösningen nästan uteslutande till runda kanaler i speciellt fuktiga miljöer. Wireupphängningen fås både som enkelupphängning och dubbelupphängning. Dubbel wireupphängning används oftast vid kanaldimensioner över Ø630 mm.

ENKEL SAFETRACK Den snyggaste lösningen för runda kanaler är Safetrack-skenan. Safetrackskenan är en eloxerad aluskena som naturligtvis är godkänd för livsmedelssektorn. KE Fibertec rekommenderar en enkelupphängd Safetrack-skena till kanaler med en diameter på upp till Ø630 mm.

DUBBEL SAFETRACK Den snyggaste lösningen för runda kanaler är Safetrack-skenan. Safetrackskenan är en eloxerad aluskena som naturligtvis är godkänd för livsmedelssektorn. För kanaler stärre än Ø630 mm rekommenderas dubbelupphängda Safetrackskenor. Safetrack-skenan kan alternativt levereras med tredubbel upphängning (kl. 9.00, 12.00 och 3.00).

109


UPPHÄNGNINGSSYSTEM

se ä v en . . . ...KE Fibertecs separata anvisningar och monteringstips för de olika upphängningssystemen. Här får du en kort beskrivning av varje typ av upphängning samt nyttig information om delkomponenter för montering m.m.

110


o ch dessut o m . . . . ...KE Fibertecs monteringsanvisningar för de olika upphängningssystemen. Här får du all information du behöver för montering av de olika skentyperna. Monteringsanvisningarna medföljer vid leverans av textilkanalerna.

SafeTrack---------------------------------------------------SafeCeil-------------------

*Ytterligare detaljerad måttsättning finns på eventuella bilagda projekteringsritningar eller kan avläsas vid respektive position på följesedeln.

D* 31 mm

D*-6

max

2 mm

L*

500

mm

SafeJoint (200 mm)--------------------

max

Skruv-------------------------

D*-8

SafeTrack--------------

50 mm

4 mm

B*

2000

mm max

2 m0 m

55 mm

D-SafeTrack (SafeCeil) Generell information

500

mm

Leverans- och installationsdokumentation finns i kartongen märkt med INFO-symbol.

A* Ändstycke

Ø*

LS

* D

Alternativ anslutning A

50 mm

LS

2 *-6

mm

Alternativ anslutning B

*

50 mm

O*

LS

Følgeseddel Följesedel KE-------#Kontor 1 ------------------SafeCeil

Rumsmärkning Typ av montage

Alternativ anslutning C

*

50 mm

O*

LS

*

O* H*

Ø*

L = Längd, textilkanal LS = Läng, stos O = Förskjutning (offset) W = Bredd (width) Ø = Diameter stos H = Höjd D = D-mått, bredd A = Avstånd stos 1 B = Avstånd stos 2

H*

W*

W*

Profiler märkta med såg-symbol skal ej kapas ytterligare.

0980011-S

1

SafeCeil monteras i tak, anpassat efter placering av anslutnings-stos och textilkanalens början och slut.

6

5

Spännband monteras. Evt. takanslutning nås via dragkedjan på kanalen.

...och dras samtidigt ut.

A*

2

Skenorna snäpps fast i SafeCeil (snäpp/rotation ENDAST i én riktning).

7

3

Ändstycken monteras på skenorna (ska göras före montage av textilkanalen).

4

KE-Interiörsystem (textilkanalen) förs direkt från kartongen in i skenorna (för att undvika för-smutsning)...

SafeLock-expanderskruvar (4 st) ersätter tidigare snören för sträckning. SafeLockskruvar sätts in i ”nyckelhålen” i gavlarna på Safetrackskenorna och dras med skruvmejsel (max 5 varv). Se till att skruven är helt intryckt innan den dras åt.

111


112


1 5 . T v 채 tt o c h u n d e r h 책 l l

113


T VÄ T T OCH UNDERHÅLL

Ett b r a i n n e k l i m a t f ö r a l l a s b ä s ta

Byggnader ventileras för att skapa ett tillfredställande inneklimat och säkra en sund arbetsmiljö. Därför är det avgörande att byggnaderna vi befinner oss i har ett bra inneklimat som inte skapar obehagliga besvär och påverkar hälsan eller arbetsförmågan. Dålig luft påverkar arbetsförmågan och kan ge koncentrationssvårigheter samt besvär med ögon och slemhinnor. Ett dåligt inneklimat kan därför öka sjukfrånvaron, vilket medför stora ekonomiska konsekvenser - både för den enskilda arbetsplatsen och för samhället i stort.

SMUTSIGA KANALER OCH FÖRORENAD LUFT Inneklimatets och arbetsmiljöns kvalitet har stor betydelse för oss människor eftersom vi tillbringar den största delen av livet inomhus, både hemma och på jobbet. Ett sunt inneklimat förutsätter att en rad inneklimatsfaktorer hålls inom bestämda nivåer. De viktigaste faktorerna för ett bra innelimat är temperatur, lufthastighet, akustik samt luftens innehåll av föroreningar i form av bl.a. damm, fukt, mikroorganismer och olika gaser. Inneklimatet och den luft vi inandas påverkas av olika interna föroreningar, bl.a. avgasning från byggmaterial, maskiner, inventarier och människor. Men inneklimatet påverkas i lika hög grad av externa föroreningar. Dessa föroreningar kommer oftast från utomhusmiljön eller från smutsiga ventilationsanläggningar.

  Ren ventilationskanal samt kanal med avlagringar av damm och smuts.

 Gråtoning beror på att luftburet damm lagras i textilfibrerna eller att systemen täpps igen på grund av invändig nedsmutsning.

De interna föroreningarna ska begränsas vid källan. Detta görs så långt möjligt med lokala utsugningar samt genom begränsning av förorenande maskiner och inventarier. Externa föroreningar begränsas genom en effektiv förfiltrering av ventilationsluften samt rengöring och underhåll av ventilationsanläggningen. En feldimensionerad ventilationsanläggning eller en ventilationsanläggning som p.g.a. fel har körts utan förfiltrering eller med utslitna filter kommer att bidra väsentligt till kontamineringen av den interna miljön. Ventilationskanalerna kommer med tiden att bli smutsiga och damm kommer att avlagras i kanaler, spjäll och ventiler. Damm, smuts och i värsta fall mikroorganismer i ventilationsanläggningen kommer att försämra ventilationseffekten och kan i vissa fall vara direkt hälsovådligt. För att säkra ett bra inneklimat och bästa möjliga energiekonomi är det därför viktigt att regelbundet kontrollera kanaler, spjäll, ventiler och filter i ventilationsanläggningen - oavsett vilken typ av ventilationsanläggning och vilket luftfördelningssystem det är tal om. I system med stålkanaler är underhållet ofta ett stort problem och undersökningar visar att en dåligt underhållen ventilationsanläggning är en av de väsentligaste orsakerna till ett dåligt inneklimat. För att ett TBV-system ska kunna fungera som det är tänkt krävs att systemet tvättas och underhålls. Med KE Fibertecs textilbaserade ventilationssystem är underhållet okomplicerat eftersom textilkanalerna bara kan tas ner och tvättas. Det finns flera orsaker till att textilkanaler ska tvättas och underhållas. Det kan t.ex. bero på hygieniska orsaker i livsmedelsbranschen där produktionen ska hållas fri från mikrobiologiska föroreningar. Dessutom kan det bero på att kanalerna får en oönskad gråton till följd av svävande partiklar som samlas i textilfibrerna, eller att systemen täpps igen på grund av invändig nedsmutsning. Nedsmutsningen kan exempelvis bestå av sot, luftburet damm, fett eller oljepartiklar från uteluften eller recirkulationsluften.

114


f ö r f i lt r e r i n g Textilkanaler fungerar som ett filter som absorberar orenheter ända ner till 0,5 mm på insidan av väven, och på så sätt finns det alltid frisk och filtrerad luft som fördelas i lokalen. För att undvika onödig tvättning bör textilkanalen inte vara det enda filter som finns. Vi rekommenderar att man alltid använder ett förfilter av minst klass F7 för all uteluft. Nedanstående tabell visar hur mycket förfilter med olika avsvärtningsgrad minskar behovet av tvätt av textilkanalerna. Avsvärtningsgrad [%]

Relativ sänkning av tvättfrekvens (ca)

Tryckfall över filter (ca) [Pa]

G3

25

1,2

90

F5

45

1,8

120

F7

85

7,0

200

F9

>95

20

250

Klass

Som det framgår kan tvättfrekvensen sänkas väsentligt genom att förbättra förfiltreringen från t.ex. F5 till F7 eller F9. Samtidigt ökas kraven på fläktens effekt och därför ska den extra effekten medräknas redan i projekteringsfasen. Detta eftersom det inte är möjligt att koppla på en effektiv förfiltrering senare utan att den beräknade luftmängden faller drastiskt.

2012

UNDERHÅLLSIN T ERVALLER

JANUARY

Tvätt- och underhållsintervallerna för KE Fibertecs lågimpulssystem beror naturligtvis på i vilka lokaler de används och vi rekommenderar olika tvättintervaller beroende på användningsområde.

S

W

1

MARCH

1

T

APRIL

1

S

MAY

1

T

14

F EX

2

T

2

F

2

M

2

W

2

3

F

3

S

3

T

3

T

3

W

4

S

4

S

4

W

4

F

4 Bededag

T

5

S

5

F

6

M

6

S

7

T W

7 VSK 8 Utrecht

T

9

S

8

M

9

2

T 10

F 10

W 11

S 11

T 12

S 12

F 13

M 13

S 14

T 14

S 15

3

S 18 S 19 M 20 T 21

O

S 11

T 22

F 24

T 10 F 11

M 27 T 28 W 29

5

T 31

F 15

T 17 Kr. Himmelfartsdag F 18

T 19

S 19 S 20

S 21

M 21

17

T 24

T 14

S 17

ed

KE clos

T 19 W 20 T 21

T 22

F 22

W 23

S 23

T 24

S 24

W 25

F 25

M 25

T 26

S 26

T 26

F 27

S 27 Pinsedag

W 27

W 28

S 28

M 28 2. pinsedag KE closed 22 T 28 T 29 F 29

13

T 29

S 29

F 30

M 30

Monday - Thursday: Friday:

18

W 30

Uteluft [%]

26

S 30

T 31

8:00 a.m.-4:00 p.m. (4:00-4:30 p.m. please call directly) 8:00 a.m.-3:00 p.m.

kalender2012baggrund_DK_GB.indd 1

Användning

25

M 18

21

T 27

S 31

Office hours:

T 12 W 13

S 16

F 20

24

M 11

T 15 W 16

W 18

S 22

S 25 Summer Time begins M 26

9

S 10

20

T 17

M 23

S 24

S 25 S 26

12 GG NORDBY olm Stockh

7 8

M 14

W 21

5 Grundlovsdag 6

T

9

W 11

23

T W F

S 12

M 19

4

S

S 13

T 20

2 3

M

8

S 14

S 18

19

1

S S

9

T 10

16

ed

KE clos

T

T 12

F 23

S 28

7

ISK-SOD Istanbul

W

F 13

S 17

8

15

5 6

M

W 14

M 12

W 22

F 27 S 29

11

S S

T 13

T 23

T 26

M 30

S 10

7

ed

KE clos

8 Påskedag 9 2. påskedag

S 15

F 17

AHR EXP o Chicag

7

S M

M 16

S 21

W 25

5 Skærtorsdag 6 Langfredag

S

8 9

T 15

T 19

T 24

T F

7

T F

F 16

F 20

4

5 6

W

W 15

W 18

S 22

10

M T

T 16

T 17

M 23

6 ta Chillven Moscow

JUNE

1

M T

M 16

I nedanstående tabell visas rekommenderade tvättintervaller för KE Fibertecs lågimpulssystem för olika användningsområden. Observera att tabellen är vägledande.

KE Fibertec AS DK-6600 Vejen Tel. + 45 75 36 42 00 ke-fibertec@ke-fibertec.dk www.ke-fibertec.com FEBRUARY

1 New Year

10-11-2011 16:43:26

Förfilterklass

Ca antal tvättar per år

Mögelostproduktion och likn. Textilkanalerna tvättas efter avklarad produktion för att förhindra oönskade mikroorganismer.

10

F7

6-20

Förorenade lokaler med kraftig mikrobiologisk förorening som t.ex. snabbhackningsrum med bearbetning av kryddor. Textilkanalerna tvättas för att få bort organiska material som lagras invändigt i kanalerna.

10

F7

3-4

Lokaler med hygieniska krav, t.ex. vid bearbetning av oemballerade köttvaror.

10

F7

1-2

10

F7

0,3-1

100

F7

0,5-1

Lokaler utan hygieniska krav, t.ex. lagerlokaler för emballerade produkter.

Kontor

100

F5

1-4

100

F9

0,2-1

100

F7

0,5-1

100

F5

1-4

115


T VÄ T T OCH UNDERHÅLL

UNDERHÅLL AV LÅGIM P ULSS Y S T EM Vid korrekt användning har KE Fibertecs lågimpuls- och interiörsystem en lång livslängd och produkterna är utvecklade för att kunna tvättas och underhållas upp till 100 gånger, utan att permeabiliteten förändras efter tvätt. För att uppnå längsta möjliga livslängd ska följande förhållningsregler följas: • Systemen ska hänga fritt så textilen inte slits mot fasta föremål och förstörs. • Systemen ska hänga stilla eftersom fladder kan förstöra textilmaterialet. Dessutom ska våldsamma tryckstötar vid systemstart undgås då detta kan medföra att upphängningssystemet och textilkanalen skakas loss eller förstörs.   Textilkanaler kan tvättas i en vanlig tvättmaskin, men oftast används industriella tvättmaskiner p.g.a. den större kapaciteten.

• Systemen ska skyddas vid montering och demontering så att textilmaterialen inte överbelastas. • Uteluft som passerar genom systemen ska förfiltreras - klass F7 - så att snabb tilltäppning undgås. • Systemen ska tvättas, centrifugeras och torkas efter KE Fibertecs anvisningar, så de inte blir eftersatta.

T i l l v ä g a g å n g s s ä tt v i d t v ä tt För att skona textilerna rekommenderas att maskinerna endast fylls med ca hälften av den mängd som används vid ekonomitvätt. Detta gäller även om systemen torkas i torktumlare. Dropptorkning rekommenderas, men torktumlare kan användas om materialet aldrig överstiger 60 °C och torklufttemperaturen aldrig överstiger 80 °C. Efter torkning ska vädring ske med kall luft tills tumlaren är kall. Vid centrifugering rekommenderas en centrifugeringshastighet som efterlämnar ca 50% vatten i systemen. Följande tillvägagångssätt ska följas vid tvätt av lågimpulssystem.

  På alla KE Fibertecs produkter är det anfört på etiketten vilka tvättföreskrifter och efterbehandlingar vi rekommenderar. De svenska symbolerna på etiketten överrenstämmer med rekommendationerna DS 2128, Textilvaror – Renhållningsmärkning.

1. 1-4 tvättar vid 20°-40°C med tvättmedel (tillsättning av tvättmedel enligt förpackningen). Varje tvättomgång ca 15 min. Tvättningen bör upprepas tills dess att tvättvattnet är helt rent. 2. Vid hårt nedsmutsade textilkanaler rekommenderas sköljning med vatten utan tillsatser mellan varje tvättning. 3. Eftersköljning med rent vatten. 4. Sköljning med tillsatt desinfektionsmedel (klorprodukt min. 200 mg/l aktivt klor). 5. Eftersköljning med rent vatten med tillsatt antiklorprodukt (Natriumthiosulfat, 1 g per kg torr textil). 6. Sköljning med rent vatten. 7. Dropptorkning - centrifugeras eller hängs upp fuktigt.

116


Krympning och underhållsskador KE Fibertecs KE-Lågimpuls/KE-Interiörsystem är utvecklade så att de kan underhållas utan att materialen krymper och på så sätt skapar problem. Om krympning långt över 1 % ändå skulle uppstå beror det på följande:

• Tvättning i för hög temperatur (koktvätt). Vid koktvätt kommer textilmaterialen att krympa med upp till 5 % eller mer. • Torkning i för hög temperatur. Vid torkning i för hög temperatur kan krympningen överstiga 3%.

För att uppnå en optimal livslängd för textilsystemen är det därför viktigt att de maximala tvätt- och torktemperaturerna följs. Andra skador som kan uppstå vid tvätt och underhåll är:

  Exempel på noppbildning efter hård tvätt.

• Noppbildning (materialet nopprar sig). • Slitage på textilmaterialet och skador på remmar m.m.

Noppbildning och slitage uppstår genom att materialen gnids mot varandra under tvätt och speciellt under torkning i tumlare. KE Fibertecs lågimpulssystem är optimerade så att noppbildningsrisken bara är ca hälften av vad som är normalt för en motsvarande textilvara. Det innebär att systemen kan tvättas ett antal gånger utan att de verkar "förtvättade". Om torkning i tumlare undviks sker en märkbar förlängning av den tid då systemen ser ut som nya. Tvätt och torkning sliter på textilen, så överdriven tvättid och torktid i tumlare bör undvikas. Skador på remmar m.m. uppstår ofta om maskinerna fylls för kraftigt. Därför rekommenderas en lägre fyllnadsgrad.

r e n r u m s m at e r i a l KE Fibertecs renrumsmaterial är speciellt utvecklat för fördelning av mikrofiltrerad luft. Materialen är vita som standard och om de färgas eller tvättas kan det inte garanteras att de inte bidrar med partiklar till omgivningen efteråt. Om förfiltren hålls i korrekt skick finns ingen grund till att underhålla KE Fibertecs renrumskvaliteter. De kommer att fungera i flera år varefter de byts ut mot nya. KE Fibertecs renrumsmaterial bidrar inte med partiklar i omgivningen om ett välfungerande förfilter H 12 används i ett renrum klass 10.000.

117


T VÄ T T OCH UNDERHÅLL

UNDERHÅLL AV HÖGIM P ULSS Y S T EM Det är en väsentlig skillnad på underhåll av ett textilbaserat lågimpulssystem och ett textilbaserat högimpulssystem producerat i belagt polyestermaterial. Högimpulssystemet har naturligtvis ingen filtreringseffekt och därför är systemet heller inte speciellt känsligt för luftburet damm, eftersom materialet inte täpps igen. Den luft som fördelas i rummet passerar bara genom hålen/dysorna och invändig nedsmutsning av kanalerna är till stor del begränsad till tunga partiklar, som oftast förekommer när ingen förfiltrering sker.   Exempel på utvändig avlagring av luftburet damm.

Utan förfiltrering kommer det även att lagras luftburet damm runt hålen där luften strömmar ut. Här är det tal om utvändig nedsmutsning som är synlig och missprydande om hålen är synliga. Dessa avlagringar kommer ibland att lossna och klumpvis passera med luften ut i lokalen, vilket kan störa omgivningen. Högimpulssystemen inducerar även en massa rumsluft till sig som blandas med den luft som blåses ut ur hålen. Om det förekommer mycket luftburet damm i den luft som därmed kommer i kontakt med systemens yta kan dammet avlagras och efterhand bli synligt. Därför rekommenderar KE Fibertec att man använder ett förfilter klass F7 även vid recirkulationsanläggningar. Ju mindre luftburet damm som finns i inne- och uteluften, desto mindre nedsmutsing uppstår, och desto mindre underhåll krävs.

T i l l v ä g a g å n g s s ä tt v i d u t v ä n d i g r e n g ö r i n g KE Fibertecs högimpulssystem framställs av polyesterväv med en utvändig beläggning av syntetmaterial. Denna beläggning har en smutsavvisande finish som gör den lätt att rengöra och underhålla. Alla typer av rengöringsmedel som normalt används till golv, bord, väggar m.m. kan användas utvändigt på systemen. Utvändig tvättning eller avtorkning kan göras med en trasa, svamp eller liknande. Var försiktig så att inte systemen utsätts för tryck eller överbelastning under rengöringen. Löst sittande damm på utsidan kan också tas bort genom dammsugning eller avblåsning med luft.

T i l l v ä g a g å n g s s ä tt v i d i n v ä n d i g r e n g ö r i n g Vid behov kan invändig smuts tas bort genom att man vänder ut insidan på det belagda materialet och dammsuger bort smutsen. Därefter kan den invändiga sidan tvättas på samma sätt som den utvändiga.   På alla KE Fibertecs produkter är det anfört på etiketten vilka tvättföreskrifter och efterbehandlingar vi rekommenderar. De svenska symbolerna på etiketten överrenstämmer med rekommendationerna DS 2128, Textilvaror – Renhållningsmärkning.

Högimpulssystem kan uppnå en så pass hög nedsmutsningsgrad att tvätt i tvättmaskin är att föredra. Om så är fallet rekommenderas ett program för fina gardiner, vilket innebär förtvätt i 30 °C följt av dropptorkning. Maskinerna får endast fyllas till ca 1/3 av dess normala kapacitet och man bör använda tvättmaskiner som ger en låg mekanisk påverkan på systemen.

Rengöringsintervaller KE Fibertecs högimpulssystem rengörs normalt efter behov, men minst en gång om året bör systemen och förfiltreringen kontrolleras

118


Hy b r i d a h ö g i m p u l s s y s t e m En bidragande orsak till utvecklandet av KE-Inject-systemet och KE-DireJet-systemet i traditionellt textilmaterial var att de under drift inte täpps igen i lika hög grad som ett KE-Lågimpulssystem. Hålen eller dysorna gör att luften alltid kan passera och fördelas, men det är viktigt att tänka på att textilmaterialet kan täppas igen med tiden. Detta medför en ökning av det statiska övertrycket i kanalen, vilket resulterar i högre utloppshastighet och därmed högre lufthastigheter i vistelsezonen. Tvätt och underhåll av de hybrida högimpulssystemen utförs därför enligt samma instruktioner som för KE Fibertecs lågimpulssystem.

SE ÄVEN . . . ...KE Fibertecs separata tvättanvisningar för våra olika system eller kontakta KE Fibertec AS för ytterligare information.

Vask og Vedlikehold KE-Low Impulse®/KE-Laser Inject System

N

Vask og Vedlikehold KE-Interior®/KE-Laser Interior System

S

N

N

S

VASK OG VEDLIKEHOLD

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

VASK OG VEDLIKEHOLD

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Maskinen fylles kun halvfull og vaskes ved 20-40°C med alminnelig vaskemiddel i ca. 5-15 min. av gangen, inntil vaskevannet er helt rent.

1. Fyll maskinen till hälften och tvätta ca 5-15 min åt gången på 20-40°C och med vanligt tvättmedel, tills vattnet är helt rent.

1. Maskinen fylles kun halvfull og vaskes ved 20-40°C med alminnelig vaskemiddel i ca. 5-15 min. av gangen, inntil vaskevannet er helt rent.

1. Fyll maskinen till hälften och tvätta ca 5-15 min åt gången på 20-40°C och med vanligt tvättmedel, tills vattnet är helt rent.

2. Skylling i flere omganger med rent vann, som gradvis avkjøles.

2. Skölj i flera omgångar med rent vatten som gradvis kyls av.

2. Skylling i flere omganger med rent vann, som gradvis avkjøles.

2. Skölj i flera omgångar med rent vatten som gradvis kyls av.

3. I nest siste skyllevann kan, hvis nødvendig, tilsettes desinfeksjonsmiddel (klor).

3. I näst sista sköljningen kan om nödvändigt, desinfektionsmedel (klor) tillsättas.

3. I nest siste skyllevann kan, hvis nødvendig, tilsettes desinfeksjonsmiddel (klor).

3. I näst sista sköljningen kan om nödvändigt, desinfektionsmedel (klor) tillsättas.

4. Avdrypping - normal sentrifugering eller opphenging i fuktig tilstand.

4. Torkning – normal centrifugering eller upphängning i fuktigt tillstånd.

4. Avdrypping - redusert sentrifugering eller opphenging i fuktig tilstand.

4. Torkning – lätt centrifugering eller upphängning i fuktigt tillstånd.

Drypptørking anbefales, men trommeltørking ved lav temperatur (maks. 60° utgangsluft) kan finne sted. Trommeltørking er imidlertid forbundet med en viss risiko for krymping.

Dropptorkning rekommenderas, men torktumling kan göras vid låg temperatur (max 60°C), dock med risk för krympning.

Drypptørking anbefales, men trommeltørking ved lav temperatur (maks. 60° utgangsluft) kan finne sted. Trommeltørking er imidlertid forbundet med en viss risiko for krymping.

Dropptorkning rekommenderas, men torktumling kan göras vid låg temperatur (max 60°C), dock med risk för krympning.

Vask og Vedlikehold KE-DireJet® System (TEKSTIL)

Rengjøring og Vedlikehold KE-Inject® System

S

N

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Utvendig rengjøring KE-INJECT systemene er fremstillet av polyester med et smussavvisende kunststoffbelegg, som gjør rørene lette å rengjøre og vedlikeholde.

Utvändig rengöring KE-INJECT systemet är tillverkat av polyester med en smutsavvisande plastbeläggning som gör att kanalerna är lätta att rengöra och underhålla.

Utvendig vasking eller tørking gjøres forsiktig ved hjelp av klut, børste e.l. med vanlige rengjøringsmidler til gulv, bord o.s.v.

Utvändig tvättning eller avtorkning göres försiktigt med en trasa, borste etc. med vanligt rengöringsmedel för golv, bord etc.

Løstsittende støv kan evt. fjernes med støvsuger eller trykkluftsblåsing.

Löst sittande damm kan eventuellt tagas bort genom dammsugning eller med tryckluft.

Innvendig rengjøring Vrangen vendes ut på INJECTmaterialet, og opphopet støv kan enten støvsuges bort eller vaskes som ovenfor.

Invändig rengöring Ansamling av smuts kan tagas bort genom att vända kanalerna in och ut och antingen dammsugas bort eller tvättas enligt ovan.

I unntakstilfeller kan vask i vaskemaskin foretrekkes, men INJECTmaterialet vil i ettertid bli noe skrukket og taper utseende.

I undantagsfall kan tvättning göras i maskin. INJECT-materialet kommer då emellertid att bli skrynkligt och förlorar i utseende.

Hvis maskinvask allikevel velges, anbefales “skåneprogram” ved maks. 30°C med etterfølgende drypptørking. Maskinen må kun fylles med 1/3 af normal kapasitet.

Om maskintvätt ändå väljs rekommenderas skonsamt program på max. 30°C med efterföljande dropptorkning. Maskinen får endast fyllas till 1/3-del av normal kapacitet.

Marts 2006

Maj 2005

0980001-N-S

Marts 2006

0980002-N-S

0980000-N-S

S

VASK OG VEDLIKEHOLD

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Maskinen fylles kun halvfull og vaskes ved 20-40°C med alminnelig vaskemiddel i ca. 5-15 min. av gangen, inntil vaskevannet er helt rent.

1. Fyll maskinen till hälften och tvätta ca 5-15 min åt gången på 20-40°C och med vanligt tvättmedel, tills vattnet är helt rent.

2. Skylling i flere omganger med rent vann, som gradvis avkjøles.

2. Skölj i flera omgångar med rent vatten som gradvis kyls av.

3. I nestsiste skyllevann kan, hvis nødvendig, tilsettes desinfeksjonsmiddel (klor).

3. I näst sista sköljningen kan om nödvändigt, desinfektionsmedel (klor) tillsättas.

4. Avdrypping - normal sentrifugering eller opphenging i fuktig tilstand.

4. Torkning – normal centrifugering eller upphängning i fuktigt tillstånd.

Drypptørking anbefales, men trommeltørking ved lav temperatur (maks. 60° utgangsluft) kan finne sted. Trommeltørking er imidlertid forbundet med en viss risiko for krymping.

Dropptorkning rekommenderas, men torktumling kan göras vid låg temperatur (max 60°C), dock med risk för krympning.

Marts 2006

0980003-N-S

119


120


1 6 . D ata b l a d

121


D ATABLA D

D ATABLA D 1 Maximal kyleffekt per meter lågimpulskanal

1600

Kylbelastning per meter Ф [W/m] Rumkategori C

1400

d

1200 1000

1,8 m

Rumkategori B

800 600 Rumkategori A

400 200 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

∆T [°C]

K o r r i g e r i n g , k , f ö r av s t å n d t i l l k a n a l o c h t y p av v ä r m e k ä l l a A

B

C

Avstånd d [m] 1,0 1,5 2,0

Normal 0,32 0,60 0,89

Lågt 0,23 0,44 0,65

Golv 0,17 0,32 0,47

Normal 0,44 0,69 0,92

Lågt 0,32 0,50 0,67

Golv 0,23 0,36 0,48

Normal 0,53 0,75 0,93

Lågt 0,38 0,54 0,68

Golv 0,28 0,39 0,49

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

1,16 1,43 1,68 1,91 2,14 2,36 2,57 2,77 2,97 3,15

0,85 1,04 1,22 1,39 1,56 1,72 1,87 2,02 2,16 2,29

0,61 0,75 0,88 1,00 1,12 1,24 1,35 1,45 1,56 1,65

1,11 1,31 1,48 1,65 1,80 1,94 2,08 2,21 2,33 2,45

0,80 0,95 1,08 1,20 1,31 1,41 1,51 1,60 1,69 1,78

0,58 0,69 0,78 0,86 0,94 1,02 1,09 1,16 1,22 1,28

1,10 1,24 1,38 1,50 1,61 1,72 1,82 1,91 2,00 2,08

0,80 0,90 1,00 1,09 1,17 1,25 1,32 1,39 1,45 1,51

0,57 0,65 0,72 0,79 0,84 0,90 0,95 1,00 1,05 1,09

Beräkning av maximal kyleffekt per meter

Fmax = F x k

122


D ATABLA D 2 B e r ä k n i n g a v n ä r z o n s l ä n g d l 0,15, l 0,20 o c h L 0,25 10000

Luftflöde [m³/h] 1°C 3°C 5°C 7°C

1000

l 0,15 100

10000

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 Längd närzon l 0,15 [m]

Luftflöde [m³/h] 1°C 3°C 5°C 7°C

1000

l 0,20 100

10000

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 Längd närzon l 0,20 [m]

Luftflöde [m³/h]

1°C 3°C 5°C 7°C

1000

l 0,25 100

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 Längd närzon l 0,25 [m]

123


D ATABLA D

D ATABLA D 3 Beräkning av kanaldimension (rund anslutning)

20.000

Luftflöde [m³/h]

Ø1100

Ø1000

Ø900

19.000 Ø800

18.000

v0

17.000 16.000 15.000

Ø710

14.000 13.000 12.000

Ø630

11.000 10.000 9.000

Ø560

8.000 Ø500

7.000 6.000

Ø450

5.000

Ø400

4.000 3.000

Ø315

2.000

Ø250 Ø200

1.000 0

0 0

124

2,0

1,0 1

3,0 5

4,0

5,0

10

15

6,0 20

7,0

8,0 9,0 10,0 Inloppshastighet [m/s]

30

60 40 50 Dynamiskt tryck [Pa]


D ATABLA D 4 Beräkning av kanaldimension (rund anslutning)

65.000

Luftflöde [m³/h]

Ø1600 Ø1500

62.500 60.000

v0

57.500

Ø1400

55.000 52.500 50.000

Ø1300

47.500 45.000 42.500

Ø1200

40.000 37.500 35.000

Ø1100

32.500 30.000 Ø1000

27.500 25.000

Ø900

22.500 20.000

0 0

1,0

2,0 1

3,0 5

4,0

5,0

10

15

6,0 20

7,0

8,0 10,0 9,0 Inloppshastighet [m/s]

30

40 50 60 Dynamiskt tryck [Pa]

125


D ATABLA D

D ATABLA D 5 Beräkning av kanaldimension (D-anslutning)

10.000

Luftflöde [m³/h]

D1000

D900

9.500 D800

9.000

v0

8.500 8.000 7.500 7.000

D700

6.500 6.000 5.500 D600

5.000 4.500 4.000

D500

3.500 3.000 2.500

D400

2.000 1.500

D300

1.000 D200

500 0

0 0

126

1,0

2,0 1

3,0 5

4,0

5,0

10

15

6,0 20

7,0

8,0 9,0 10,0 Inloppshastighet [m/s]

30

40 50 60 Dynamiskt tryck [Pa]


D ATABLA D 6 PERMEABILITETS D IAGRAM 025700

025330 Ps [Pa] 025320 025350 220

025710 025360

025030 025380 035030 012586

025020 025370 003502

025500 035500

200

180

160 025600 013586

140

120

100

80 022400 60

40

20

0

0

100

200

300

400

500

600

700

800 900 qp [m³/m²/h]

0

0,028

0,056

0,083

0,11

0,14

0,22 0,17 0,19 0,25 Hastighet genom textil [m/s]

127


D ATABLA D

D ATABLA D 7 T r y c k f a l l s d i a g r a m KE - I n j e c t LV, MV o c h JET

200

Statiskt tryck [Pa] LV

190

MV

JET

180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

128

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20 22 24 26 28 30 32 Luftmängd per meter [m³/h/m/rad]


D ATABLA D 8

r =r = 1414 r =r = 1616 r =r = 1818 r =r = 2020

r =r = 1212

r =r = 1010

Ps [Pa] Ps [Pa]

r =r = 66

200 200

r =r = 88

KE - I n j e c t LV - l 0 , 1 5 o c h l 0 , 2 0 F r i s t r å l a n d e

150 150 120 120 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50

l0,15 = 6,5 l0,15 = 6,5 l0,15 =6,0 l0,15 =6,0 l0,15 = 5,5 l0,15 = 5,5

40 40

l0,15 = 5,0 l0,15 = 5,0

l0,15 = 4,5 l0,15 = 4,5

30 30

l0,15 = 4,0 l0,15 = 4,0

20 20

l0,15 = 3,5 l0,15 = 3,5 l0,15 = 3,0 l0,15 = 3,0 250 250

300 300

350 350

400 400

500 500

600 600

700 700

800 800 q q

900 1000 900 1000 [m³/m/h] [m³/m/h]

700 700

800 800 q q

900 1000 900 1000 [m³/m/h] [m³/m/h]

r =r = 1414 r =r = 1616 r =r = 1818 r =r = 2020

200 200

r =r = 1212

Ps [Pa] Ps [Pa]

175 175

r =r = 1010

150 150

r =r = 66

200 200

125 125

r =r = 88

10 10100 100

150 150 120 120 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50

l0,20 = 6,0 l0,20 = 6,0 l0,20 = 5,5 l0,20 = 5,5 l0,20 = 5,0 l0,20 = 5,0 l0,20 = 4,5 l0,20 = 4,5 l0,20 = 4,0 l0,20 = 4,0

40 40

l0,20 = 3,5 l0,20 = 3,5

30 30

l0,20 = 3,0 l0,20 = 3,0

20 20

10 10100 100

l0,20 = 2,5 l0,20 = 2,5

125 125

150 150

175 175

200 200

250 250

300 300

350 350

400 400

500 500

600 600

129


D ATABLA D

D ATABLA D 9

2 0

1 8

r =

16

r =

r=

14

12

r=

r=

r =

8 r=

6

Ps [Pa]

r =

200

1 0

KE - I n j e c t MV - l 0 , 2 0 o c h l 0 , 2 5 F r i s t r å l a n d e

l0,20 = 12

150 120 100 90 80 70 60

ll0,20 == 18 18 0,20 ll0,20 == 16 16 0,20

l0,20 = 4,0

50

ll0,20 == 14 14 0,20

40

l0,20 == 10 10 0,20

30

l0,20 = 8,0 8,0 0,20

200

250

P Pss [Pa] [Pa]

300

350 400

500 500

600 600

700 700 800 800 900 900 1000 1000 qq [m³/m/h] [m³/m/h]

rr== 1144 rr== 1166 rr== 1188 rr== 2200

175

rr== 1122

150

rr== 66

200 200

125

rr== 88

10 100

rr== 1100

l0,20 = 6,0 0,20

20

ll0,25 = = 8,0 8,0 0,25

150 150 120 120 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60

ll0,25 = = 3,0 3,0 0,25

ll0,25 == 9,0 9,0 0,25

50 50 40 40

ll0,25 == 7,0 7,0 0,25

ll0,25 == 6,0 6,0 0,25

30 30

ll0,25 == 5,0 5,0 0,25 ll0,25 == 4,0 4,0 0,25

20 20

10 10 100 100

130

125 125

150 150

175 175

200 200

250 250

300 300

350 350 400 400

500 500

600 600

700 700 800 800 900 900 1000 1000 qq [m³/m/h] [m³/m/h]


D ATABLA D 1 0

16 18

14

150

r=

20

r=

r=

r=

12

r=

r=

8 r=

6

Ps [Pa]

r=

200

10

KE - I n j e c t JET - l 0 , 2 5 o c h l 0 , 3 0 F r i s t r å l a n d e

l0,25 = 20

120

l0,25 = 16

100 90 80 70

l0,25 = 12

60

l0,25 = 8,0

50

l0,25 = 6,0

40

l0,25 = 22 l0,25 = 18

30

l0,25 = 14 20

l0,25 = 10

10 100

125

150

175

200

250

300

350

400

500

600

700

800 900 1000

16 18 20

r=

r=

14

r=

l0,30 = 14

120

r=

10

r=

r=

l0,30 = 18

150

l0,30 = 10

100 90 80 70

l0,30 = 6,0

60

l0,30 = 5,0

50

l0,30 = 20 l0,30 = 16

40

l0,30 = 12

30 l0,30 = 8,0

20

10 100

r=

8

6

Ps [Pa]

r=

200

12

q [m³/m/h]

125

150

175

200

250

300

350

400

500

600

700

800 900 1000 q [m³/m/h]

131


D ATABLA D

D ATABLA D 1 1 T ry c k fa l l s d i a g r a m K e - D i r e J e t Ø 1 2 , Ø 1 8 o c h Ø 2 4 m m

200 190 180

Statiskt tryck [Pa] Ø12 mm

Ø18 mm Ø24 mm

170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

132

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Luftmängd per dysa [m³/h]


D ATABLA D 1 2

l0,20 = 6

150

l0,20 = 7

14 d=

12 d=

d=

10

8 d=

6 d=

4 d=

Ps [Pa]

d=

200

2

KE - D i r e J e t Ø 1 2 m m - l 0 , 2 0 o c h l 0 , 3 0 F r i s t r å l a n d e

l0,20 = 8

l0,20 = 5

120 l0,20 = 4

100 90 80 70 60 50

40

20

40

60

80

100

120

140

160 180 200

l0,30 = 4

l0,30 = 6

d=

14

12

10

l0,30 = 7

d=

d=

d=

8

6 d=

d=

2

Ps [Pa]

d=

200

4

q [m³/m/h]

l0,30 = 8

150 l0,30 = 3 120 100 90 80 70 60 50

40

20

40

60

80

100

120

140

160 180 200 q [m³/m/h]

133


D ATABLA D

D ATABLA D 1 3

l0,20 = 10

14

12

d=

d=

10

8

6 l0,20 = 9

d=

d= l0,20 = 8

d=

Ps [Pa]

d=

200

d=

2

4

KE - D i r e J e t Ø 1 8 m m - l 0 , 2 0 o c h l 0 , 3 0 F r i s t r å l a n d e

l0,20 = 12

150 l0,20 = 7

120 100

l0,20 = 6

90 80 70

l0,20 = 5

60 50

40

20

40

60

80

100

120 140 160

200

300

400

l0,30 = 7

d=

14

12 d=

10 d=

8

6 l0,30 = 6

150

d=

d=

d=

Ps [Pa]

d=

200

4

2

q [m³/m/h]

l0,30 = 8

l0,30 = 5

120 100

l0,30 = 4

90 80 70 60 l0,30 = 3 50

40

20

40

60

80

100

120 140 160

200

300

400

q [m³/m/h]

134


D ATABLA D 1 4

150 150

d d= = 1010 d d= = 1212 d d= = 1414

l0,20 = 16 l0,20 = 16

d d= = 88

l0,20 = 14 l0,20 = 14

d d= = 66

Ps [Pa] Ps [Pa]

d d= = 44

200 200

d d= = 22

KE - D i r e J e t Ø 2 4 m m - l 0 , 2 0 o c h l 0 , 3 0 F r i s t r å l a n d e

l0,20 = 18 l0,20 = 18

l0,20 = 12 l0,20 = 12

120 120 l0,20 = 10 l0,20 = 10

100 100 90 90 80 80 70 70

l0,20 = 8 l0,20 = 8

60 60 50 50

300 300

l0,30 = 10 l0,30 = 10

400 400

l0,30 = 12 l0,30 = 12

600 800 600 800 q [m³/m/h] q [m³/m/h]

d d= = 1212 d d= = 1414

Ps [Pa] Ps [Pa]

200 200

d d= = 1010

100 120 140160 100 120 140160

d d= = 88

80 80

d d= = 66

60 60

d d= = 44

200 200

40 40

d d= = 22

40 40 20 20

l0,30 = 14 l0,30 = 14

l0,30 = 8 l0,30 = 8

150 150 120 120

l0,30 = 7 l0,30 = 7

100 100 90 90

l0,30 = 6 l0,30 = 6

80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 20 20

40 40

60 60

80 80

100 120 140160 100 120 140160

200 200

300 300

400 400

600 800 600 800 q [m³/m/h] q [m³/m/h]

135


D ATABLA D

D ATABLA D 1 5 T ry c k fa l l s d i a g r a m K e - D i r e J e t Ø 4 8 o c h Ø 6 0 m m

200

Statiskt tryck [Pa] Ø48 mm

190

Ø60 mm

180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

136

0

20

40

60

80

100

120

140 160 180 200 Luftmängd per dysa [m³/h]


D ATABLA D 1 6

d =d = 5 5 d =d = 6 6

d =d = 4 4

d =d = 3 3

Ps [Pa] 200 Ps [Pa] 200

d =d = 2 2

d =d = 1 1

KE - D i r e J e t Ø 4 8 m m - l 0 , 2 5 o c h l 0 , 3 0 F r i s t r å l a n d e

l0,25 = 18 l0,25 = 18

150 150

l0,25 = 16 l0,25 = 16

120 120

l0,25 = 22 l0,25 = 22

l0,25 = 14 l0,25 = 14

100 100 90 90 80 80 70

l0,25 = 20 l0,25 = 20

l0,25 = 12 l0,25 = 12

70 60 60 50

50 40

40 40 40

60

80

100

140

200

300

400

600

800

1200

60

80

100

140

200

300

400

600

800

1200 q1600 2000 [m³/m/h]

1600 2000

150

d=d= 5 5 d=d= 6 6

d=d= 4 4

Ps [Pa] 200 P [Pa] s 200

d=d= 3 3

d=d= 1 1

d=d= 2 2

q [m³/m/h]

l0,30 = 14

150

l0,30 = 14

l0,30 = 20

l0,30 = 20

120

120

l0,30 = 18

l0,30 = 12

l0,30 = 18

l0,30 = 12

100

100 90

l0,30 = 16

90 80

l0,30 = 16

l0,30 = 10

80 70

l0,30 = 10

70 60 60 50

50 40

40 40 40

60

80

100

140

200

300

400

600

800

1200

60

80

100

140

200

300

400

600

800

1200 q1600 2000 [m³/m/h]

1600 2000

q [m³/m/h]

137


D ATABLA D

D ATABLA D 1 7

150

l0,25 = 14

120

6

d= d= 5 d= 5 6

4 d= 4 d=

3 3

l0,25 = 18

d=

l0,25 = 14

d=

2

l0,25 = 18

l0,25 = 16

150

d=

d=

1 d= 1

l0,25 = 16

Ps [Pa]

d=

200

Ps [Pa]

d=

200

2

KE - D i r e J e t Ø 6 0 m m - l 0 , 2 5 o c h l 0 , 3 0 F r i s t r å l a n d e

l0,25 = 12

120 100

l0,25 = 12

90 100 80 90

l0,25 = 10

70 80

l0,25 = 10

70 60 60 50 50 40 40

40 40

60 60

80 80

100 100

140

200

140

300

200

300

400 400

600 600

800 800

1200

1600 2000

1200

q [m³/m/h] 1600 2000

150

l0,30 = 12

d= d= 5 d= 5 6

4 d= 4 d=

3 d= 3

d=

l0,30 = 16

6

l0,30 = 14

l0,30 = 16

d=

150

l0,30 = 12

l0,30 = 14

2

d=

1 d= 1

Ps [Pa]

d=

200

Ps [Pa]

d=

200

2

q [m³/m/h]

120 l0,30 = 10

120 100

l0,30 = 10

90 100 80 90 70 80

l0,30= 8

70 60

l0,30= 8

60 50 50 40 40

40 40

60 60

80 80

100 100

140 140

200 200

300 300

400 400

600 600

800 800

1200

1600 2000

1200

q [m³/m/h] 1600 2000 q [m³/m/h]

138


D ATABLA D 1 8 Ber채kning av grundljudeffektniv책

55

Ljudeffektniv책 [dB(A)]

50

45

40

35

30 KE-DireJet 25 KE-Inject 20

15

10 KE-L책gimpuls 5

0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200 220 Pt [Pa]

139


D ATABLA D

D ATABLA D 1 9 KORRIGERING AV LJU D EFFEKTNIVÅER

KE - I n j e c t L o w v e l o c i t y Rader r 2 4 6

2,5 -10,0 -7,0 -5,2

5,0 -7,0 -4,0 -2,2

7,5 -5,2 -2,2 -0,5

10,0 -4,0 -1,0 +0,8

Kanallängd 12,5 15,0 -3,0 -2,2 0,0 +0,8 +1,8 +2,6

17,5 -1,5 +1,5 +3,2

20,0 -1,0 +2,0 +3,8

22,5 -0,5 +2,6 +4,3

25,0 0,0 +3,0 +4,8

8 10 12 14 16 18 20

-4,0 -3,0 -2,2 -1,5 -1,0 -0,5 0,0

-1,0 0,0 +0,8 +1,5 +2,0 +2,6 +3,0

+0,8 +1,8 +2,6 +3,2 +3,8 +4,3 +4,8

+2,0 +3,0 +3,8 +4,5 +5,1 +5,6 +6,0

+3,0 +4,0 +4,8 +5,4 +6,0 +6,5 +7,0

+3,8 +4,8 +5,6 +6,2 +6,8 +7,3 +7,8

+4,5 +5,4 +6,2 +6,9 +7,5 +8,0 +8,5

+5,1 +6,0 +6,8 +7,5 +8,1 +8,6 +9,0

+5,6 +6,5 +7,3 +8,0 +8,6 +9,1 +9,5

+6,0 +7,0 +7,8 +8,5 +9,0 +9,5 +10,0

KE - I n j e c t m e d i u m v e l o c i t y Rader r 2 4 6

2,5 -8,0 -5,0 -3,3

5,0 -5,0 -2,0 -0,3

7,5 -3,3 -0,3 +1,5

10,0 -2,0 +1,0 +2,8

Kanallängd 12,5 15,0 -1,0 -0,3 +2,0 +2,8 +3,7 +4,5

17,5 +0,4 +3,4 +5,2

20,0 +1,0 +4,0 +5,8

22,5 +1,5 +4,5 +6,3

25,0 +2,0 +5,0 +6,7

8 10 12 14 16 18 20

-2,0 -1,0 -0,3 +0,4 +1,0 +1,5 +2,0

+1,0 +2,0 +2,8 +3,4 +4,0 +4,5 +5,0

+2,8 +3,7 +4,5 +5,2 +5,8 +6,3 +6,7

+4,0 +5,0 +5,8 +6,4 +7,0 +7,5 +8,0

+5,0 +5,9 +6,7 +7,4 +8,0 +8,5 +9,0

+5,8 +6,7 +7,5 +8,2 +8,8 +9,3 +9,7

+6,4 +7,4 +8,2 +8,9 +9,4 +10,0 +10,4

+7,0 +8,0 +8,8 +9,4 +10,0 +10,5 +11,0

+7,5 +8,5 +9,3 +10,0 +10,5 +11,0 +11,5

+8,0 +9,0 +9,7 +10,4 +11,0 +11,5 +12,0

KE - I n j e c t JET

140

Rader r 2 4 6

2,5 -7,0 -4,0 -2,2

5,0 -4,0 -1,0 +0,8

7,5 -2,2 +0,8 +2,6

10,0 -1,0 +2,0 +3,8

Kanallängd 12,5 15,0 +0,0 +0,8 +3,0 +3,8 +4,8 +5,6

17,5 +1,5 +4,5 +6,2

20,0 +2,0 +5,1 +6,8

22,5 +2,6 +5,6 +7,3

25,0 +3,0 +6,0 +7,8

8 10 12 14 16 18 20

-1,0 +0,0 +0,8 +1,5 +2,0 +2,6 +3,0

+2,0 +3,0 +3,8 +4,5 +5,1 +5,6 +6,0

+3,8 +4,8 +5,6 +6,2 +6,8 +7,3 +7,8

+5,1 +6,0 +6,8 +7,5 +8,1 +8,6 +9,0

+6,0 +7,0 +7,8 +8,5 +9,0 +9,5 +10,0

+7,5 +8,5 +9,2 +9,9 +10,5 +11,0 +11,5

+8,1 +9,0 +9,8 +10,5 +11,1 +11,6 +12,0

+8,6 +9,5 +10,3 +11,0 +11,6 +12,1 +12,6

+9,0 +10,0 +10,8 +11,5 +12,0 +12,6 +13,0

+6,8 +7,8 +8,6 +9,2 +9,8 +10,3 +10,8


D ATABLA D 2 0 KORRIGERING AV LJU D EFFEKTNIVÅER

KE - D i r e J e t- s y s t e m Dysor d 2 4 6

2,5 -13,0 -10,0 -8,2

5,0 -10,0 -7,0 -5,2

7,5 -8,2 -5,2 -3,5

10,0 -7,0 -4,0 -2,2

Kanallängd 12,5 15,0 -6,0 -5,2 -3,0 -2,2 -1,2 -0,5

17,5 -4,6 -1,5 +0,2

20,0 -4,0 -1,0 +0,8

22,5 -3,5 -0,5 +1,3

25,0 -3,0 +0,0 +1,8

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

-7,0 -6,0 -5,2 -4,6 -4,0 -3,5 -3,0 -2,6 -2,2 -1,9 -1,5 -1,2 -1,0 -0,7 -0,5 -0,2 +0,0

-4,0 -3,0 -2,2 -1,5 -1,0 -0,5 +0,0 +0,4 +0,8 +1,1 +1,5 +1,8 +2,0 +2,3 +2,6 +2,8 +3,0

-2,2 -1,2 -0,5 +0,2 +0,8 +1,3 +1,8 +2,2 +2,6 +2,9 +3,2 +3,5 +3,8 +4,1 +4,3 +4,5 +4,8

-1,0 +0,0 +0,8 +1,5 +2,0 +2,6 +3,0 +3,4 +3,8 +4,1 +4,5 +4,8 +5,1 +5,3 +5,6 +5,8 +6,0

+0,0 +1,0 +1,8 +2,4 +3,0 +3,5 +4,0 +4,4 +4,8 +5,1 +5,4 +5,7 +6,0 +6,3 +6,5 +6,8 +7,0

+0,8 +1,8 +2,6 +3,2 +3,8 +4,3 +4,8 +5,2 +5,6 +5,9 +6,2 +6,5 +6,8 +7,1 +7,3 +7,6 +7,8

+1,5 +2,4 +3,2 +3,9 +4,5 +5,0 +5,4 +5,9 +6,2 +6,6 +6,9 +7,2 +7,5 +7,7 +8,0 +8,2 +8,5

+2,0 +3,0 +3,8 +4,5 +5,1 +5,6 +6,0 +6,4 +6,8 +7,2 +7,5 +7,8 +8,1 +8,3 +8,6 +8,8 +9,0

+2,6 +3,5 +4,3 +5,0 +5,6 +6,1 +6,5 +6,9 +7,3 +7,7 +8,0 +8,3 +8,6 +8,8 +9,1 +9,3 +9,5

+3,0 +4,0 +4,8 +5,4 +6,0 +6,5 +7,0 +7,4 +7,8 +8,1 +8,5 +8,8 +9,0 +9,3 +9,5 +9,8 +10,0

Kanallängd 12,5 15,0 +4,0 +4,8

17,5 +5,5

20,0 +6,0

22,5 +6,5

25,0 +7,0

KE - L å g i m p u l s s y s t e m

korrigering

2,5 -3,0

5,0 +0,0

7,5 +1,8

10,0 +3,0

141


D ATABLA D

D ATABLA D 2 1 Beräkning av rumsdämpning

1000 1000

Ekvivalent Ekvivalent ljudabsorbtionsarea ljudabsorbtionsarea [m² [m² Sabine] Sabine]

) ,40 0) =0 0,4 α m= ( α rum ( m patt rum m ) dä mpa ,25 t ä 5) 0 g d i = ffttigt 0,2 rra = αm K a ( α K m( m t ru um pa ,15)) at r p äm = 0,15 m D ä m= 0 ((α D m α m lt ru um ,10)) = 0,10 rma alt r m= 0 α No orm ( m α N rum ( ,05)) årtt rum H = 0,05 Hår m= 0 α ( rum ( αm årrtt rum tt h å e h k c y ke M Myc

100 100

10 10

1 1

24 24 22 22

20 20

100 100

1000 1000

10000 10000 Rumsvolym Rumsvolym [m³] [m³]

RD RD [dB] [dB] 500 500 m² m² Sabine Sabine

20 20 18 18

200 200 m² m² Sabine Sabine

16 16 14 14

100 m² m² Sabine Sabine 100 50 50 m² m² Sabine Sabine

12 12 10 10 8 8

20 m² m² Sabine Sabine 20

6 6 4 4

10 10 m² m² Sabine Sabine 5 5 m² m² Sabine Sabine

2 2 0 0

2 2 m² m² Sabine Sabine

-2 -2 -4 -4

1 1 m² m² Sabine Sabine

-6 -6 -8 -8 -10 -10

142

0,2 0,2

0,3 0,3

0,4 0,4

0,5 0,5 0,6 0,6

0,8 0,8

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8 9 9 10 10 rr D D


143


T e x t i l b a s e R a d v e n t i l at i o n T e x t i l b a s e R a d v e n t i l at i o n

Kyl och Ventilation Svante Lundb채ck AB Sturev채gen 3 S-177 56 J채rf채lla

Tel. 08-580 181 00 Fax 08-584 404 11 www.kylovent.se info@kylovent.se

2 0 1 0

Textilbaserad ventilation 2012  
Textilbaserad ventilation 2012  

Textilkanaler - textildon fra KE Fibertec