__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 56

HØJIMPULSSYSTEMER

PA S P Å K O R T S L U T N I N G

Opholdszone

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der også ved opblandingsventilation er en risiko for, at indblæsningsluften kan kortslutte (samles under loftet). Problemet kan opstå, hvis der indblæses med overtempereret luft kombineret med for lav indblæsningshastighed, eller hvis der er kraftigt opadrettede konvektionsstrømme i lokalet, der forhindrer luften i at nå ned i opholdszonen. Problemet kommer specielt til udtryk, når overtemperaturen bliver større end 7-10°C. I bedste fald kan der kompenseres for den dårlige varmefordeling i rummet ved at øge indblæsningstemperaturen, men er varmefladens kapacitet ikke tilstrækkelig, vil temperaturen i opholdszonen falde. Denne situation er meget uhensigtsmæssig set både fra et energisynspunkt og fra et komfortsynspunkt. For at sikre at kortslutning undgås, skal indblæsning med overtempereret luft ske ved tilpasning af indblæsningstemperaturen, indblæsningshastigheden og indblæsningsvinklen. Det vil sige, at jo varmere indblæsningsluften er, jo højere skal indblæsningshastigheden være for at sikre, at luften når ned i opholdszonen. Er der særdeles højt til loftet (h > 8-10 m), er det nødvendigt at dimensionere kanalerne til et højt statisk tryk for at presse luften ned i opholdszonen. Foreligger denne mulighed ikke, kan kanalerne placeres i eksempelvis 5 meters højde.

FRISTRÅLE Orienteres luftstrålen ud i det frie rum, fås det, der i strømningsteknikken kaldes en fristråle. Den turbulente luftstråle medriver luft fra omgivelserne, og strålens diameter øges proportionalt med afstanden fra indblæsningsåbningen samtidig med, at hastigheden i strålen aftager.

VÆGSTRÅLE Orienteres luftstrålen mod en flade, fås det, der i strømningsteknikken kaldes en vægstråle. Strømningen kan betragtes som en halveret fristråle, da fladen kan betragtes som symmetriplan. Maksimalhastigheden optræder tæt på fladen og er 2 større end den tilsvarende hastighed for en fristråle i samme afstand fra kanalen.

52

Profile for KE Fibertec

Tekstilbaseret ventilation - KE Fibertec  

KE Fibertec AS udvikler, producerer og markedsfører ”Godt indeklima” eller luftfordelingssystemer baseret på fiberteknologi. Princippet er a...

Tekstilbaseret ventilation - KE Fibertec  

KE Fibertec AS udvikler, producerer og markedsfører ”Godt indeklima” eller luftfordelingssystemer baseret på fiberteknologi. Princippet er a...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded