Page 1

MATERIALEDATABLAD 26 KE-nr.: Konstruktion: Efterbehandling:

026400 Ikke antændeligt polyestervæv coated thermoplastik Farvet, smudsafvisende finish på overfladen og beskyttet med et antimikrobielt produkt for at give det en langsigtet beskyttelse mod et bredt spektrum af bakterier og svampeangreb. Dette vil bidrage til at forhindre overfladevækst, muggen lugt, permanent farvning, sprødhed og tidligt produktsvigt. Vægt g/m²: 300 (%) - 5/+10 Tykkelse mm: 0,42 (%) -10/+10 Trækstyrke kæde/skud N/50 mm: 210 / 160 (%) -10/+10 Forlængelse kæde/skud (ved første brud) %: 55 / 120 Rivestyrke kæde/skud N: 25 / 30 (%) -10/+10 Permeabilitet m³/m²/h: 0 ved 120 Pa (%) - 0/+ 0 Udskilningsgrad : Krympning ved vask %: Forhold over for brand : Smeltepunkt °C: Selvantændelsestemperatur °C: Vandoptagelse (ved normalklima) %: Elektrostatisk modstand Ohm/cm: Driftstemperatur max./min. (Spidsbelastning) °C:

Svært antændelig 170 11 1,7 x 10 +40/-0 (Spidsbelastning: 50)

Ældningsbestandighed Resistens mod vibrationer, bevægelser Resistens mod opløsningsmidler Resistens mod syrer Resistens mod baser Resistens mod oxydationsmidler, lys mv.

Middel God Uegnet Middel Middel Middel

: : : : : :

Ps [Pa] 210 180 150 120 90 60 30 0

Kvalitetsgrader: Bemærkninger:

0

10

20

30

40

50

60

70

80

100 90 qp [m³/m²/h]

Særdeles god • God • Middel • Mindre god • Uegnet

Dette dokument og al information herpå tilhører KE Fibertec AS. Det må ikke kopieres, videregives til tredjepart eller bruges til noget andet formål uden skriftligt samtykke fra KE Fibertec AS. Ret til ændringer forbeholdes.

ĞĐ͘ϮϬϭϮ

Materialedatablade 2012 DK - 026400