Page 1

MATERIALEDATABLAD 6 KE-nr.: Konstruktion: Efterbehandling:

025600 Trevira CS specialvæv (HDC) Varmefixeret, krympe- og permeabilitetsstabiliseret

Vægt Tykkelse Trækstyrke kæde/skud Forlængelse kæde/skud (ved første brud) Rivestyrke kæde/skud Permeabilitet Udskilningsgrad Krympning ved vask

g/m²: mm: N/50 mm: %: N: m³/m²/h: : %:

280 0,60 1850 / 600 42 / 28 140 / 200 780 ved 120 Pa F5 (*) < 0,5 (**)

(%) - 5/+ 5 (%) -10/+10 (%) -10/+10 (%) -10/+10 (%) - 8/+14

Forhold over for brand : Smeltepunkt °C: Selvantændelsestemperatur °C: Vandoptagelse (ved normalklima) %: Elektrostatisk modstand Ohm/cm: Driftstemperatur max./min. (Spidsbelastning) °C:

Svært antændelig 254 508 0,40 10 2 x 10 +60/-45 (Spidsbelastning: 80)

Ældningsbestandighed Resistens mod vibrationer, bevægelser Resistens mod opløsningsmidler Resistens mod syrer Resistens mod baser Resistens mod oxydationsmidler, lys mv.

Særdeles god Særdeles god Særdeles god God Middel Særdeles god

: : : : : :

Ps [Pa] 210 180 150 120 90 60 30 0

0

Kvalitetsgrader: Bemærkninger:

150

300

450

600

750

900

1050

1200

1350 1500 qp [m³/m²/h]

Særdeles god • God • Middel • Mindre god • Uegnet (*)Vejledende KE-måling • (**)Vasket og tørret efter KE Fibertecs forskrifter

Dette dokument og al information herpå tilhører KE Fibertec AS. Det må ikke kopieres, videregives til tredjepart eller bruges til noget andet formål uden skriftligt samtykke fra KE Fibertec AS. Ret til ændringer forbeholdes.

ĞĐ͘ϮϬϭϮ

Materialedatablade 2012 DK - 025600