Page 1

MATERIALEDATABLAD 30 KE-nr.: Konstruktion: Efterbehandling:

025420 Brændehæmmende speciel væv (LDC FR) Varmefixeret, krympe- og permeabilitetsstabiliseret

Vægt Tykkelse Trækstyrke kæde/skud Forlængelse kæde/skud (ved første brud) Rivestyrke kæde/skud Permeabilitet Udskilningsgrad Krympning ved vask

g/m²: mm: N/50 mm: %: N: m³/m²/h: : %:

271 0,48 1450 / 1395 189 / 102 100 / 136 20 ved 120 Pa F7 (*) < 0,5 (**)

(%) - 5/+ 5 (%) -10/+10 (%) -10/+10 (%) -10/+10 (%) -30/+30

Forhold over for brand : Smeltepunkt °C: Selvantændelsestemperatur °C: Vandoptagelse (ved normalklima) %: Elektrostatisk modstand Ohm/cm: Driftstemperatur max./min. (Spidsbelastning) °C:

Svært antændelig 254 508 0,40 10 2 x 10 +60/-45 (Spidsbelastning: 80)

Ældningsbestandighed Resistens mod vibrationer, bevægelser Resistens mod opløsningsmidler Resistens mod syrer Resistens mod baser Resistens mod oxydationsmidler, lys mv.

Særdeles god Særdeles god Særdeles god God Middel Særdeles god

: : : : : :

Ps [Pa] 210 180 150 120 90 60 30 0

0

Kvalitetsgrader: Bemærkninger:

5

10

15

20

25

30

35

40

45 50 qp [m³/m²/h]

Særdeles god • God • Middel • Mindre god • Uegnet (*)Vejledende KE-måling • (**)Vasket og tørret efter KE Fibertecs forskrifter

Dette dokument og al information herpå tilhører KE Fibertec AS. Det må ikke kopieres, videregives til tredjepart eller bruges til noget andet formål uden skriftligt samtykke fra KE Fibertec AS. Ret til ændringer forbeholdes.

ĞĐ͘ϮϬϭϮ

Materialedatablade 2012 DK - 025420  
Materialedatablade 2012 DK - 025420