Page 1

MATERIALEDATABLAD 3 KE-nr.: Konstruktion: Efterbehandling:

025020 Trevira CS specialvæv (HDC) Varmefixeret, krympe- og permeabilitetsstabiliseret

Vægt Tykkelse Trækstyrke kæde/skud Forlængelse kæde/skud (ved første brud) Rivestyrke kæde/skud Permeabilitet Udskilningsgrad Krympning ved vask

g/m²: mm: N/50 mm: %: N: m³/m²/h: : %:

325 0,60 2400 / 1200 44 / 38 90 / 110 200 ved 120 Pa F6 (*) < 0,5 (**)

(%) - 5/+ 5 (%) -10/+10 (%) -10/+10 (%) -10/+10 (%) - 7/+19

Forhold over for brand : Smeltepunkt °C: Selvantændelsestemperatur °C: Vandoptagelse (ved normalklima) %: Elektrostatisk modstand Ohm/cm: Driftstemperatur max./min. (Spidsbelastning) °C:

Svært antændelig 254 508 0,40 10 2 x 10 +60/-45 (Spidsbelastning: 80)

Ældningsbestandighed Resistens mod vibrationer, bevægelser Resistens mod opløsningsmidler Resistens mod syrer Resistens mod baser Resistens mod oxydationsmidler, lys mv.

Særdeles god Særdeles god Særdeles god God Middel Særdeles god

: : : : : :

Ps [Pa] 210 180 150 120 90 60 30 0

0

Kvalitetsgrader: Bemærkninger:

50

100

150

200

250

300

400 350 qp [m³/m²/h]

Særdeles god • God • Middel • Mindre god • Uegnet (*)Vejledende KE-måling • (**)Vasket og tørret efter KE Fibertecs forskrifter

Dette dokument og al information herpå tilhører KE Fibertec AS. Det må ikke kopieres, videregives til tredjepart eller bruges til noget andet formål uden skriftligt samtykke fra KE Fibertec AS. Ret til ændringer forbeholdes.

ĞĐ͘ϮϬϭϮ

Materialedatablade 2012 DK - 025020  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you