Page 1

MATERIALEDATABLAD 7 KE-nr.: 022400 Konstruktion: Trevira CS specialvæv (HDC) Efterbehandling: Varmefixeret, krympe- og permeabilitetsstabiliseret Vægt g/m²: 340 Tykkelse mm: 0,60 Trækstyrke kæde/skud N/50 mm: 2000 / 600 Forlængelse kæde/skud (ved første brud) %: 39 / 30 Rivestyrke kæde/skud N: 130 / 130 Permeabilitet m³/m²/h: 1380 ved 120 Pa Udskilningsgrad : G4 (*) Krympning ved vask %: < 0,5 (**) Forhold over for brand : Smeltepunkt °C: Selvantændelsestemperatur °C: Vandoptagelse (ved normalklima) %: Elektrostatisk modstand Ohm/cm: Driftstemperatur max./min. (Spidsbelastning) °C:

Svært antændelig 254 508 0,40 10 2 x 10 +60/-45 (Spidsbelastning: 80)

Ældningsbestandighed Resistens mod vibrationer, bevægelser Resistens mod opløsningsmidler Resistens mod syrer Resistens mod baser Resistens mod oxydationsmidler, lys mv.

Særdeles god Særdeles god Særdeles god God Middel Særdeles god

: : : : : :

(%) - 5/+ 5 (%) -10/+10 (%) -10/+10 (%) -10/+10 (%) -11/+14

Ps [Pa] 210 180 150 120 90 60 30 0

0

Kvalitetsgrader: Bemærkninger:

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250 2500 qp [m³/m²/h]

Særdeles god • God • Middel • Mindre god • Uegnet (*)Vejledende KE-måling • (**)Vasket og tørret efter KE Fibertecs forskrifter

Dette dokument og al information herpå tilhører KE Fibertec AS. Det må ikke kopieres, videregives til tredjepart eller bruges til noget andet formål uden skriftligt samtykke fra KE Fibertec AS. Ret til ændringer forbeholdes.

ĞĐ͘ϮϬϭϮ

Materialedatablade 2012 DK - 022400  
Materialedatablade 2012 DK - 022400