Page 1

MATERIALEDATABLAD 24 KE-nr.: Konstruktion: Efterbehandling:

013586 Multifilament nylonvæv til renrum Varmefixeret

Vægt Tykkelse Trækstyrke kæde/skud Forlængelse kæde/skud (ved første brud) Rivestyrke kæde/skud Permeabilitet Udskilningsgrad Krympning ved vask

g/m²: mm: N/50 mm: %: N: m³/m²/h: : %:

125 0,20 900 / 650 40 / 31 25 / 35 780 ved 120 Pa G4 (*) -

(%) - 8/+10 (%) -10/+10 (%) -10/+10 (%) -10/+10 (%) -20/+20

Forhold over for brand : Smeltepunkt °C: Selvantændelsestemperatur °C: Vandoptagelse (ved normalklima) %: Elektrostatisk modstand Ohm/cm: Driftstemperatur max./min. (Spidsbelastning) °C:

Normalt antændelig 250 530 4,00 10 8 x 10 +60/-45 (Spidsbelastning: 80)

Ældningsbestandighed Resistens mod vibrationer, bevægelser Resistens mod opløsningsmidler Resistens mod syrer Resistens mod baser Resistens mod oxydationsmidler, lys mv.

God Særdeles god Særdeles god Uegnet Særdeles god God

: : : : : :

Ps [Pa] 210 180 150 120 90 60 30 0

0

Kvalitetsgrader: Bemærkninger:

150

300

450

600

750

900

1050

1200

1350 1500 qp [m³/m²/h]

Særdeles god • God • Middel • Mindre god • Uegnet (*)Vejledende KE-måling

Dette dokument og al information herpå tilhører KE Fibertec AS. Det må ikke kopieres, videregives til tredjepart eller bruges til noget andet formål uden skriftligt samtykke fra KE Fibertec AS. Ret til ændringer forbeholdes.

ĞĐ͘ϮϬϭϮ

Materialedatablade 2012 DK - 013586