Page 1

MATERIALEDATABLAD 23 KE-nr.: Konstruktion: Efterbehandling:

012586 Multifilament polyestervæv til renrum Varmefixeret

Vægt Tykkelse Trækstyrke kæde/skud Forlængelse kæde/skud (ved første brud) Rivestyrke kæde/skud Permeabilitet Udskilningsgrad Krympning ved vask

g/m²: mm: N/50 mm: %: N: m³/m²/h: : %:

160 0,25 1300 / 1150 23 / 27 110 / 125 320 ved 120 Pa F5 (*) -

(%) - 5/+ 5 (%) -10/+10 (%) -10/+10 (%) -10/+10 (%) -15/+25

Forhold over for brand : Smeltepunkt °C: Selvantændelsestemperatur °C: Vandoptagelse (ved normalklima) %: Elektrostatisk modstand Ohm/cm: Driftstemperatur max./min. (Spidsbelastning) °C:

Normalt antændelig 254 508 0,40 12 9 x 10 +60/-45 (Spidsbelastning: 80)

Ældningsbestandighed Resistens mod vibrationer, bevægelser Resistens mod opløsningsmidler Resistens mod syrer Resistens mod baser Resistens mod oxydationsmidler, lys mv.

Særdeles god God Særdeles god God Middel Særdeles god

: : : : : :

Ps [Pa] 210 180 150 120 90 60 30 0

0

Kvalitetsgrader: Bemærkninger:

75

150

225

300

375

450

525

600

675 750 qp [m³/m²/h]

Særdeles god • God • Middel • Mindre god • Uegnet (*)Vejledende KE-måling

Dette dokument og al information herpå tilhører KE Fibertec AS. Det må ikke kopieres, videregives til tredjepart eller bruges til noget andet formål uden skriftligt samtykke fra KE Fibertec AS. Ret til ændringer forbeholdes.

ĞĐ͘ϮϬϭϮ

Materialedatablade 2012 DK - 012586  
Materialedatablade 2012 DK - 012586