Page 1

MONTAGEVEJLEDNING

Duct Arch

Montagesystem (SafeTrack)

Bemærk, at Duct Arch monteres i indvendige lommer gennem en åbning på ydersiden af tekstilkanalen.

0 100

Kanaldiameter

KE Fibertec

Vægt

mm

Reduktion af nedhængning

1 2 3

Monter tekstilkanalen ifølge den montagevejledning, der blev leveret med kanalsystemet.

Duct Arch-konceptet består af aluminiumsbuer, der indføres i præfabrikerede lommer i den øverste del af tekstilkanalen for hver 1000 mm. Buerne er ikke forudinstalleret fra fabrikken.

Før Duct Arch igennem lommen, enten med eller uden luft i tekstilkanalen.

Scan koden med din smartphone og se montageguiden på KE Fibertecs YouTube-kanal.

01-2012

0980026-DK

0980026-web-DK  
0980026-web-DK  

1000 mm Montagesystem (SafeTrack) MONTAGEVEJLEDNING 01-2012 Bemærk, at Duct Arch mon- teres i indvendige lommer gennem en åbning på yder- si...