Page 1

Σελίδα 1 από 26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οίκ. 36759/10803/08.7.2013 Πληρ.: Σπαθής Ευάγγελος & Δεσαλέρμου Χριστίνα Τηλ.: 26713-60589/60544 Φαξ: 26710-28078 Email: tm_promithion.kef@pin.gov.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ:

Πρόχειρος ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την αναπαραγωγή έντυπου υλικού (τουριστικοί οδηγοί και τσάντες) προβολής Κεφαλονιάς και Ιθάκης με προϋπολογισμό τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ (33.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

:

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

: :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

:

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

: :

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλληνίας Πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός Η χαμηλότερη τιμή τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ (33.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης 30/07/2013 Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας Δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Αίθουσα Συνεδριάσεων Π.Ε. Κεφαλληνίας, Διοικητήριο, Αργοστόλι Σπαθής Ευάγγελος & Δεσαλέρμου Χριστίνα


Σελίδα 2 από 26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 Τόπος και Χρόνος διενέργειας Διαγωνισμού δημοσίευση της διακήρυξης ----------- 5 Άρθρο 2 Προϋπολογισμός του έργου------------------------------------------------------------------ 5 Άρθρο 3 Απαράβατοι όροι, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 Άρθρο 4 Κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Άρθρο 5 Δικαίωμα συμμετοχής ------------------------------------------------------------------------ 6 Άρθρο 6 Κατάρτιση και υποβολή προσφορών ------------------------------------------------------- 7 Άρθρο 7 Προσφορές, νόμισμα προσφερόμενης τιμής, χρόνος υποβολής και διάρκεια ισχύος των προσφορών ----------------------------------------------------------------------------------------- 10 Άρθρο 8 Παροχή διευκρινήσεων για το διαγωνισμό πριν και κατά την διάρκεια του -------- 11 Άρθρο 9 Αποσφράγιση των προσφορών, ανακοίνωση τιμών και κατακύρωση του αποτελέσματος ------------------------------------------------------------------------------------------ 12 Άρθρο 10 Δικαιολογητικά μετά την αξιολόγηση των προσφορών για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.--------------------------------------------------------------------- 13 Άρθρο 12 Ρήτρες και κατάρτιση σύμβασης --------------------------------------------------------- 16 Άρθρο 13 Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου------------------------------------------------------------- 16 Άρθρο 14 Διοικητικές προσφυγές--------------------------------------------------------------------- 16 Άρθρο 15 Πληρωμή – κρατήσεις --------------------------------------------------------------------- 17 Άρθρο 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 Παραλαβή ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 Άρθρο 17 Γενικοί Όροι--------------------------------------------------------------------------------- 19 Άρθρο 18 Παραρτήματα ------------------------------------------------------------------------------- 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ---------------------------------------------- 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ------------------------------------------------- 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ --------------------------------------------------------- 23


Σελίδα 3 από 26 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/τ.Α’/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 2. Το Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 3. Το Π.Δ.118/2007 (Φ.Ε.Κ.150/τ.Α΄/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 4. Το με αριθ. 1251/2011 Κανονισμό της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2011 «Περί τροποποίησης των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων». 5. Το Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α’ 186/1997), «Για τη διαφάνεια στη διαφηµιστική προβολή του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α’ 178/2003), το Ν. 3444/2006 (ΦΕΚ Α’ 46/2006) και τον Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ Α’ 163). 6. Τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/τ.Α΄/1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα». 7. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (Φ.Ε.Κ.19/τ.Α΄/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 8. Τις διατάξεις του Ν.2328/95 (Φ.Ε.Κ.159/τ.Α΄/1995), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/96 (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/1996) άρθρο 11, και το Ν. 2414/1996 (Φ.Ε.Κ.135/ τ.Α΄/1996) άρθρο 14, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 (Φ.Ε.Κ.66/τ.Α΄/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 (Φ.Ε.Κ.30/τ.Α΄/14-2-2005) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 (Φ.Ε.Κ.279/τ.Α΄/10-11-2005). 9. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ.247/τ.Α΄/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις. 10. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (Φ.Ε.Κ.68/τ.Α΄/20-03-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 11. Το Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163 Α/05-08-2008) «Πολιτιστικό κέντρο ελληνικής αστυνοµίας και άλλες διατάξεις», ειδικότερα το άρθρο 12 σχετικά µε την πιστοποίηση φορέων που παρέχουν διαφηµιστικές υπηρεσίες στο Δηµόσιο. 12. Τις διατάξεις του Ν.3781/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α’/17-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 13. Τις διατάξεις του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ65 Α΄), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 14. Τις διατάξεις του Ν.3850/2010 (Φ.Ε.Κ. 84/τ.Α΄/2-6-2010) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων». 15. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 16. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 15/τ.Α΄/15-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 17. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α΄/13-7-2010) για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, «Πρόγραμμα Διαύγεια»


Σελίδα 4 από 26 18. Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α΄) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις». 19. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» ο οποίος καταργεί τους Ν.2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α΄) και Ν.2854/2000 (ΦΕΚ 243 Α΄). 20. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 21. Τις διατάξεις του Οργανισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Φ.Ε.Κ. 240/τ.Α΄/27-122010). 22. Τις αριθ. Πρωτ. 30440/8-5-2006 και 31262/16-11-2006 εγκυκλίους του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σχετικά με τις «Συμβάσεις του Δημοσίου με εταιρίες security και συνεργεία καθαριότητας». 23. Την εγκύκλιο Π1/4232/10-07-2007 για την εφαρμογή του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). 24. Την υπ’αριθ.35130/739/9-8-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/τ.Α΄/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναπροσαρμόστηκαν τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων όπως αυτά είχαν καθοριστεί με την αριθμ.2/45564/0026/31-07-2001(Φ.Ε.Κ.1066/τ.Β΄/10-08-2001) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παραγρ.1 του Ν.2362/95». 25. Την αριθ. 27/13808/22-3-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βάσει της οποίας «οι δαπάνες στέγασης των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και με μίσθωση, καθώς και η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών αυτών, εξακολουθούν για το έτος 2011 και μέχρι οριστικής διευθέτησης του θέματος σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, να εντάσσονται στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών. 26. Την υπ’ αριθ. 176/04-01-08 εγκύκλιο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, με θέµα: «Διευκρινίσεις σχετικά µε την παροχή σύµφωνης γνώµης για διαφηµιστικά προγράµµατα και ενέργειες που αφορούν την τουριστική προβολή της χώρας ή των περιοχών αυτής, από φορείς του δηµόσιου τοµέα». 27. Την υπ’ αριθ. 22211/29-10-08 Εγκύκλιο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, µε θέµα «Οδηγίες-διευκρινίσεις για την εφαρµογή του αρ. 30 του Ν. 3498/2006 περί προγραµµάτων τουριστικής προβολής των φορέων του Δηµόσιου Τοµέα». 28. Την υπ’ αριθ. 21227/13.08.08 Εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας/ Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης, µε θέµα «Τροποποίηση σχετικά µε την παροχή διαφηµιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα». 29. Την υπ’ αριθ. 12390/12.8.09 Εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε θέµα «Πιστοποίηση επιχειρήσεων παροχής διαφηµιστικών υπηρεσιών». 30. Το υπ’ αριθ. Οίκ.58317/23125/30-10-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: «Προγραμματισμός διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών για το έτος 2013». 31. Την υπ’ αριθ. Οίκ.27460/8157/29.5.2013 με ΑΔΑ: ΒΕΖΖ7ΛΕ-3ΦΔ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 32. Την υπ’ αριθ. 52-3/19-02-2012 (ΑΔΑ: Β44Η7ΛΕ-ΠΘΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η αναπαραγωγή εντύπου υλικού (τουριστικών οδηγών και τσάντες) Κεφαλονιάς – Ιθάκης, με την προσθήκη να υπάρχει κοινό εξώφυλλο στα έντυπα της Π.Ι.Ν και στις δύο πρώτες σελίδες να γίνεται αναφορά στην Επτάνησο. 33. Την υπ’ αριθ. 119-06/28-02-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΚ7ΛΕ-Ν98) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας διακήρυξης.


Σελίδα 5 από 26 34. Την ανάγκη αναπαραγωγής έντυπου υλικού (τουριστικοί οδηγοί και τσάντες) προβολής Κεφαλονιάς και Ιθάκης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την αναπαραγωγή έντυπου υλικού (τουριστικοί οδηγοί και τσάντες) προβολής Κεφαλονιάς και Ιθάκης με κοινό εξώφυλλο με τα έντυπα της Π.Ι.Ν (στις δύο πρώτες σελίδες θα γίνεται αναφορά στην Επτάνησο) με προϋπολογισμό τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ (33.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητουμένων, περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 1 Τόπος και Χρόνος διενέργειας Διαγωνισμού δημοσίευση της διακήρυξης (άρθρο 11 του Π.Δ.118/2007) ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία Ημέρα Ημ./Μην./Έτος εβδομάδας

Ώρα ωω:λλ

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Διοικητήριο, Αργοστόλι Τ.Κ. 28100

30/07/2013

11:00π.μ

Τρίτη-

Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.) της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, που έχει ορισθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία το λιγότερο δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, στη Διαύγεια και στο Επιμελητήριο Κεφαλληνίας. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: www.pin.gov.gr Το είδος, η ποσότητα και οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα ελάχιστα αναγκαία όρια οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης. Η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας ορίζεται μέχρι και την ημέρα της ορισθείσας ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται, με αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντος και απόδειξη κατάθεσης, στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος), φέροντας και τα λοιπά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 2 Προϋπολογισμός του έργου (άρθρο 16 του Π.Δ.118/2007)


Σελίδα 6 από 26 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ορίζεται μέχρι του ποσού των τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα 04.071 και Κ.Α.Ε. 9899.04.012.006.00.Α (Επανέκδοση διαφημιστικού υλικού), Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του έτους 2013.

Άρθρο 3 Απαράβατοι όροι, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (περίπτωση ιζ. της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007) Απαράβατοι όροι, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς είναι οι ακόλουθοι: i) Προσφορές που υποβάλλονται μετά την πάροδο του χρονικού σημείου που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. ii) Προσφορές που υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. iii) Τα οικονομικά στοιχεία δεν έχουν τοποθετηθεί σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». iv) Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης. v) Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες οικονομικές απαιτήσεις και τα όριά τους. vi) Όταν υπάρχουν στην προσφορά διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. vii) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Άρθρο 4 Κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας. (άρθρο 20 του Π.Δ.118/2007) Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή θα είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Στο τέλος του πίνακα θα συμπληρώνεται η συνολική τιμή α) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) χωρίς ΦΠΑ.

Άρθρο 5 Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) Συνεταιρισμοί δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.


Σελίδα 7 από 26 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση και εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 6 Κατάρτιση και υποβολή προσφορών (άρθρα 5, 6, 11 & 12 του Π.Δ. 118/2007) Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος πρέπει να φέρει ευκρινώς τις ακόλουθες ενδείξεις: Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. Γ. Ο αριθμός της διακήρυξης (ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής). Δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον φάκελο της προσφορά τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία ως εξής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Π.Δ.118/2007, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (παράγραφος 2 του άρθρου 12 του Π.Δ.118/2007). Οι προσφέροντες υποβάλλουν με τη προσφορά στον κυρίως φάκελο και τα εξής παρακάτω δικαιολογητικά: i) Ειδικά Δικαιολογητικά Συμμετοχής στον διαγωνισμό: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται να πληρούνται οι προδιαγραφές που ορίζονται στον Ν.3688/2008, για τους διαφημιστές του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού οφείλουν αν αποδείξουν ότι: • Διαθέτουν κατάλληλη επιχειρηματική δομή • Επιδίδονται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο των υπηρεσιών και να υπάρχει διασύνδεση με την χώρα στόχο (ΒΡΕΤΑΝΙΑ Δημόσιες Σχέσεις στο εξωτερικό και Ελλάδα (κυρίως Β.Ελλάδα) για την διαφήμιση και προβολή στα ΜΜΕ της Ελλάδας) • Διαθέτουν αξιόλογη οικονομική κατάσταση, πορεία και βιωσιμότητα, κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό για την υλοποίηση ζητουμένων των υπηρεσιών (εννοείται με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας) και ότι υπάρχει συνάφεια δραστηριοτήτων τους, με τις ζητούμενες υπηρεσίες, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. • Στην περίπτωση ενώσεων να αιτιολογείται και να διευκρινίζεται σαφώς το είδος, ο τρόπος και ο βαθμός συμμετοχής των μελών της Ένωσης στην υλοποίηση του έργου. • Υπάρχει οργάνωση, συντονισμός και καταμερισμός εργασίας, αναφορικά με τα στελέχη του προσωπικού του προσφέροντα και των πιθανών εξωτερικών συνεργατών αλλά και με την εκπόνηση των παραδοτέων και την εκτέλεση των εργασιών. • Υπάρχει Κεντρικός Υπεύθυνος των υπηρεσιών κάθε τμήματος, με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων ή παρεμφερών έργων. • Η Ομάδα Έργου, διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στην εκτέλεση συναφών έργων / υπηρεσιών στα ακόλουθα τουλάχιστον αντικείμενα: 1. σχεδιασμό και υλοποίηση δημοσιότητας και προβολής στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή


Σελίδα 8 από 26 2. σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικής προωθητικών ενεργειών και άμεσης επικοινωνίας με τις κατηγορίες κοινού – στόχου, όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2 3. σχεδιασμό και οργάνωση επικοινωνιακών εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό ή για κατηγορίες κοινού (πχ γεγονότα), καθώς και εκδηλώσεων οργανωμένου επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου όπως συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια 4. σχεδιασμό και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων των παραπάνω ενεργειών 5. σχεδιασμό και στήριξη σύγχρονων ενεργειών προσέγγισης διαφόρων κατηγοριών κοινού • Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα για κάθε μέλος της. Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω απαιτούνται τα εξής: 1. Στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα του αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά) 2. Ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης της επιχείρησης 3. Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής (νομική μορφή, οργανόγραμμα, εύρος δραστηριοτήτων) 4. Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του προσφέροντος που σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου: αντικείμενο, προϊόντα, υπηρεσίες, πελατολόγιο 5. Σε περίπτωση ενώσεων, συμβολαιογραφική έγγραφη συμφωνία συνεργασίας και επικεφαλής εταίρος 6. Περιγραφή των οικονομικών μεγεθών των τριών τελευταίων ετών (μετοχικό κεφάλαιο, κύκλος εργασιών, κέρδη) 7. Ισολογισμούς τριών τελευταίων χρόνων για όσους έχουν από το νόμο υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού 8. Περιγραφή του απασχολούμενου προσωπικού του και βιογραφικά σημειώματα των βασικών στελεχών 9. Κατάλογος των συναφών έργων του προσφέροντος στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, συναφούς αντικειμένου, όπου: • Θα πρέπει να εμφανίζεται αναλυτικά το αντικείμενο, η αμοιβή και το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών, καθώς και οι αποδέκτες τους δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς • Θα πρέπει τα σχετικά στοιχεία να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα ώστε να δίνουν σαφή εικόνα της εμπειρίας του προσφέροντος σε παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών και σε παρόμοιες με τις ζητούμενες υπηρεσίες. 10. Αναλυτική περιγραφή του οργανωτικού σχήματος διοίκησης των προς ανάληψη υπηρεσιών, όπου θα πρέπει να περιγράφεται σαφώς το είδος, ο τρόπος και ο βαθμός συμμετοχής των μελών της Ένωσης στην υλοποίηση του υποέργου. 11. Κατάλογο στελεχών του προσωπικού του προσφέροντα και των εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι προτείνονται για την στελέχωση της ομάδας υλοποίησης των υπηρεσιών, προσδιορισμό της θέσης του καθενός στο οργανωτικό σχήμα, περιγραφή των καθηκόντων του σε σχέση με την εκπόνηση των παραδοτέων και την εκτέλεση των εργασιών. 12. Τον ορισμό από πλευράς προσφέροντος του Κεντρικού Υπεύθυνου των υπηρεσιών, ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων ή παρεμφερών υπηρεσιών/δράσεων/ έργων. 13. Την Ομάδα Έργου, η οποία θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στην εκτέλεση συναφών έργων-υποέργων / υπηρεσιών στα ακόλουθα τουλάχιστον αντικείμενα: • σχεδιασμό και υλοποίηση δημοσιότητας και προβολής στα ΜΜΕ σε ηλεκτρονική μορφή • σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικής προωθητικών ενεργειών και άμεσης επικοινωνίας με τις κατηγορίες κοινού – στόχου, όπως περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη


Σελίδα 9 από 26 •

σχεδιασμό και οργάνωση επικοινωνιακών εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό ή για κατηγορίες κοινού (πχ γεγονότα), καθώς και εκδηλώσεων οργανωμένου επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου όπως συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια • σχεδιασμό και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων των παραπάνω ενεργειών • σχεδιασμό και στήριξη σύγχρονων ενεργειών πληροφόρησης διαφόρων κατηγοριών κοινού • άριστη γνώση της γλώσσα της χώρας -στόχου στην οποία και αναφέρεται το αντικείμενο του παρόντος έργου και αποδεδειγμένες διασυνδέσεις που να εξυπηρετούν τις ενέργειες προώθησης που διακηρύττονται στην παρούσα προκήρυξη. Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα ή τυχόν άλλα έγγραφα. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες για τα σημεία 10 -13, θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το περιεχόμενο των προσκομισθέντων εγγράφων ή δικαιολογητικών είναι αληθές. Αντικατάσταση του Κεντρικού υπεύθυνου, καθώς και μελών της ομάδας έργου κατά τη διάρκεια του έργου, μπορεί να γίνει μόνο με στελέχη με αντίστοιχα προσόντα και μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 14. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του υποψηφίου στην εκτέλεση συναφών έργων/υπηρεσιών. 15. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδομή που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του υποέργου. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. ii) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75) με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς: Α. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι : i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄ 305), v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η ως άνω υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα υποβάλλουν : α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. - Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. - Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.


Σελίδα 10 από 26 Β. Δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης όπως αναφέρεται στην περίπτωση 2 του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ήτοι: -Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007. Γ. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Δ. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις της περίπτωσης 3 του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. Ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 4 του εδαφίου α και στην περίπτωση 3 του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007. -Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. ΣΤ. ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρ.6 του Π.Δ.118/2007 σύμφωνα και με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρ.20 του Π.Δ.118/2007. Ζ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). Η. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου. iii) Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. iv) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφοράς πρέπει να τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» όπως και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δράσης για το οποίο υποβάλλεται προσφορά που αναφέρονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστό μέρος της παρούσας διακήρυξης. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, πρέπει να τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» όπως και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Άρθρο 7 Προσφορές, νόμισμα προσφερόμενης τιμής, χρόνος υποβολής και διάρκεια ισχύος των προσφορών (άρθρα 12 & 16 του Π.Δ. 118/2007)


Σελίδα 11 από 26 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του έργου. Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται στους δώδεκα μήνες. Ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της προσφοράς ορίζονται στο άρθρο 1 της διακήρυξης. Αντιπροσφορές καθώς και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, σε περίπτωση υποβολή τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, δεν αναγνωρίζεται καμία προϋπόθεση ή δυνατότητα αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι τον τόπο που θα υποδειχθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία (όριο). Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 8 Παροχή διευκρινήσεων για το διαγωνισμό πριν και κατά την διάρκεια του (Περίπτ. β & γ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Π.Δ.118/2007) Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ.118/2007. Τις ανωτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι τις υποβάλλουν εγγράφως στην Υπηρεσία, η οποία το συντομότερο θα ανταποκρίνεται αναρτώντας τη σχετική απάντηση στη δικτυακή πύλη της Π.Ι.Ν. (www.pin.gov.gr) για την ισότιμη πληροφόρηση κάθε ενδιαφερομένου. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.


Σελίδα 12 από 26

Άρθρο 9 Αποσφράγιση των προσφορών, ανακοίνωση τιμών και κατακύρωση του αποτελέσματος Η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.), αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης αποστέλλεται συνημμένα στους διαγωνιζόμενους μαζί με τη λήψη της σχετικής απόφασης της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτής οπότε και μπορούν οι διαγωνιζόμενοι να έχουν πρόσβαση στις προσφορές που υποβλήθηκαν. Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της τα στοιχεία των φακέλων των προσφορών, τον τρόπο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσφορών και τη συμφωνία των προσφορών με τους όρους της διακήρυξης, προβαίνει στην οριστική κατάταξη των προσφορών και γνωμοδοτεί για την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του τελικά επικρατέστερου προμηθευτή. Η Επιτροπή του διαγωνισμού παραδίδει το σύνολο των αποσφραγισθεισών προσφορών μαζί με το πρακτικό γνωμοδότησης της τελικής κατάταξης των προσφορών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του Διαγωνισμού (οικονομικές προσφορές, επιστολές κ.λπ.) στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Τμήμα Προμηθειών για να διαβιβαστεί στην αρμόδια Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην οποία εναπόκειται η έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης. Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει αιτιολογημένα για την έγκριση ή την απόρριψη του αποτελέσματος του διαγωνισμού, τη ματαίωση, αναβολή ή επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων, τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης αυτών που μετέχουν στο διαγωνισμό και χωρίς καμία άλλη οικονομική υποχρέωση ή δέσμευση γενικώς έναντι αυτών. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε συμμετέχοντος. Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει το χαμηλότερο τίμημα δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α του Π.Δ.118/2007, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει το αμέσως χαμηλότερο μηνιαίο τίμημα. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει το αμέσως χαμηλότερο μηνιαίο τίμημα και ούτω κάθε εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.


Σελίδα 13 από 26 Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του Π.Δ.118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από τη διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ.118/2007, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π.Δ.118/2007.

Άρθρο 10 Δικαιολογητικά μετά την αξιολόγηση των προσφορών για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρ.20 του Π.Δ.118/2007, ο προσφέρων τη χαμηλότερη προσφορά για κάθε κτίριο, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που θα διαμορφωθεί και στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει με βεβαίωση παραλαβής, να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία σφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών: α. Οι Έλληνες πολίτες: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. β. Οι αλλοδαποί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου του Π.Δ. 118/2007. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις


Σελίδα 14 από 26 της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. (3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, αντίστοιχα. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνων Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. (4) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ως και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης εναντίων των από αρμόδια αρχή (Γραμματεία Πρωτοδικείου ή Νομαρχιακής έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας ή επιχείρησης). δ. Οι Συνεταιρισμοί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς


Σελίδα 15 από 26 συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007. (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, δύναται να αντικατασταθούν αυτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Σημείωση: το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, εφόσον υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής από την πλευρά της ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους. Για την τεκμηρίωση της ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα πρέπει να υποβληθούν: α) κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης ανάλογα με τη χώρα στην οποία έχει την έδρα της, β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς (κύριοι και επικουρικοί) στους οποίους υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής από την πλευρά της ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους της και γ) τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας της επιχείρησης από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που δηλώνονται στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να προσκαλέσει τους υποψηφίους αναδόχους να συμπληρώσουν τα νομίμως υποβληθέντα δικαιολογητικά ή να τα αποσαφηνίσουν, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να ενεργήσουν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται. Η Π.Ε. Κεφαλληνίας οφείλει να αντιμετωπίζει τις νόμιμες συμπληρώσεις των υποψηφίων με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης και με όριο τη μη ουσιώδη τροποποίηση των εγγράφων.


Σελίδα 16 από 26

Άρθρο 12 Ρήτρες και κατάρτιση σύμβασης Σε περίπτωση μεταμέλειας του επιλεγέντος Αναδόχου και γενικά στην περίπτωση υπαναχώρησής του για οποιοδήποτε λόγο και πριν υπογραφεί η σχετική σύμβαση, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να επιβάλλει αθροιστικά κατά την κρίση της, τις πιο κάτω κυρώσεις: ο επιλεγείς κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, υποχρεούται και βαρύνεται με τα έξοδα επανάληψης του διαγωνισμού. Στην περίπτωση, αυτή η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας έχει τη δυνατότητα να κατακυρώσει το διαγωνισμό στον αμέσως επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης συμμετέχοντα. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια, υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών, από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του, να προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και τη σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, υφιστάμενος, σε περίπτωση άρνησής του, τις παραπάνω προβλεπόμενες κυρώσεις και συνέπειες. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων, δύνανται να ασκηθούν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ένδικα μέσα. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κατά του αναδόχου θα κρατούνται κατόπιν απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου από το ποσό που πρόκειται να εισπράξει ο ανάδοχος ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή θα βεβαιώνονται ως δημόσιο έσοδο και θα εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως εσόδων.

Άρθρο 13 Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου Αν ο προμηθευτής δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ.118/2007. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

Άρθρο 14 Διοικητικές προσφυγές Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία


Σελίδα 17 από 26 προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ.118/2007. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ένσταση υποβάλλεται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ.118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στο μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ.118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α΄ 202)].

Άρθρο 15 Πληρωμή – κρατήσεις


Σελίδα 18 από 26 Η πληρωμή του ποσού της κατακύρωσης θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, που τον βαρύνουν αποκλειστικά. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες ζητούν στην προσφορά τους διαφορετικό τρόπο πληρωμής, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 16 Παραλαβή Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση της σύμβασης και την πλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Κατά τη διενέργεια παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής . Όλο το υλικό θα παραδοθεί με ευθύνη και χρέωση του τελικού Ανάδοχου κατάλληλα συσκευασμένο ώστε να αποφεύγονται οι φθορές (σπάσιμο, σκίσιμο κλπ), χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή, με έγγραφη απόδειξη παραλαβής από την ανωτέρω αρμόδια Επιτροπή, στην αποθήκη της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Όλο το υλικό θα παραδοθεί με ευθύνη και χρέωση του Ανάδοχου στους αποθηκευτικούς χώρους της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο Αργοστόλι, κατάλληλα συσκευασμένο, ώστε να αποφεύγονται οι φθορές (σπάσιμο, σκίσιμο κλπ), χωρίς επιπλέον κόστος για την Π.Ε. Κεφαλληνίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή, για την ημερομηνία και ακριβή ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα ζητούμενα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία αποδεικτικό στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, τα είδη των προσκομισθέντων, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίσθηκαν. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου υλοποίησης των υπηρεσιών και παράδοσης των όσων τις τεκμηριώνουν, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Η τελική μορφή όλων των παραδοτέων θα πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή από τον αρμόδιο/ους εντεταλμένους αυτής, που τους έχει αναθέσει αυτή την εργασία για λογαριασμό της. Σε περίπτωση που αλλαγές ή / και διορθώσεις κριθούν απαραίτητες, αυτές θα γίνουν από τον Ανάδοχο κατόπιν υπόδειξης/συνεννόησης χωρίς περεταίρω οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής και εντός εύλογου χρονικού περιθωρίου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα εκατό είκοσι (120) ημερών και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών ή δράσεων που έχει αναλάβει, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή


Σελίδα 19 από 26 επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο . Οι κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών, φωτογραφίες, κείμενα και γενικά όλο το σχετικό υλικό παραγωγής αυτό που θα διατεθεί ή θα προκύψει πιθανά από το παρόν έργο, αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής. Όλο το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο των ζητουμένων στην παρούσα διακήρυξη, είτε από τον Ανάδοχο, είτε από τις συμπράττουσες εταιρείες σε περίπτωση ένωσης προσώπων, είτε από τρίτους για λογαριασμό του Αναδόχου ή της ένωσης προσώπων, θα παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ταυτόχρονα με το παραδοτέο της εκάστοτε δράσης. Το σύνολο του υλικού παραγωγής θα βρίσκεται στην κατοχή της Αναθέτουσας Αρχής ταυτόχρονα με τη λήξη της σύμβασης με τον Ανάδοχο, σε ηλεκτρονική μορφή και σε επεξεργάσιμα, ”ανοιχτά” (μή κλειδωμένα) αρχεία.

Άρθρο 17 Γενικοί Όροι Για κάθε θέμα ερμηνείας των όρων της θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά: α) Οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού β) Η προσφορά του αναδόχου και γ) Οι όροι της σύμβασης. Οι όροι της παρούσας προκήρυξης αποτελούν συμβατικούς όρους ακόμη και αν δεν ορίζονται ρητά στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας θα διαθέσει ειδικό χώρο (αποθήκη) στον ανάδοχο για τη φύλαξη του έντυπου υλικού (τουριστικοί οδηγοί και τσάντες). Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 18 Παραρτήματα Γίνεται μνεία ότι η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από το παράρτημα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.118/2007. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στα τηλέφωνα της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας: κ. Σπαθή Ευάγγελο και κα Δεσαλέρμου Χριστίνα, τηλ: 26713-60589 & 26713-60544 φαξ: 26710-28078, E-mail: tm_promithion.kef@pin.gov.gr. Ταχυδρομική διεύθυνση: Διοικητήριο, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28 100. Αργοστόλι, 08 Ιουλίου 2013 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Σπυρίδων Σπύρου


Σελίδα 20 από 26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο ανάδοχος δεσμεύεται να πραγματοποιήσει την προμήθεια σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:. α/α Είδος

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προσφερόμενη ποσότητα

Τουριστικός Οδηγός Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Διαστάσεις Προσανατολισμός Βάρος χαρτιού Ποιότητα χαρτιού Χρώματα Βιβλιοδεσία Σελίδες Εξώφυλλο & οπισθόφυλλο

2.

Καρτολίνες (μικρά έντυπα θεματικού περιεχομένου)

3.

Χάρτες

Διαστάσεις Προσανατολισμός Βάρος χαρτιού Ποιότητα χαρτιού Χρώματα Βιβλιοδεσία Σελίδες Διαστάσεις

: 23Χ14,5 cm. 28.000 τεμάχια : κάθετος 4.000: ελληνικά : 135 gr 8.000:αγγλικά, : illustration 8.000:ιταλικά, : 4χρωμία 4.000:γερμανικά : καρφίτσα 4.000:ολλανδικά : 50 : illustration 230gr με πλαστικοποίηση (εξωτερικά) :21Χ10 cm 30.000 τεμάχια (6.000 σε κάθε :οριζόντιος Γλώσσα, 1.200 : 250 gr από κάθε θέμα/ : Velvet Γλώσσα.) : 4χρωμία :καρφίτσα :8 : 29Χ43 cm Μπλοκ 15.000 τεμάχια

Βάρος χαρτιού Ποιότητα χαρτιού Χρώματα Διάσταση

: 100gr : Velvet : 4χρωμία :35Χ50cm

Διάσταση

70Χ100 cm

Βάρος χαρτιού Ποιότητα χαρτιού Χρώματα Διαστάσεις Ποιότητα χαρτιού Χρώματα

250gr illustration τετραχωρμία 26Χ40Χ8 Velvet 4χρωμία : :

1.

4.

5.

Αφίσες (4 θέματα)

Τσάντες (με τοπία από Κεφαλονιά και Ιθάκη

Κόστος Με ΦΠΑ 16.790,00€:

6.150,00€

1.560,00€

1.500 τεμάχια από κάθε θέμα 1.000τεμάχια από κάθε θέμα Σύνολο: 10.000 τεμάχια

5.355,00€

5.000 τεμάχια

3.145,00€

Το προς εκτύπωση υλικό αναφορικά με τον τουριστικό οδηγό Κεφαλονιάς & Ιθάκης, και τα θεματικά έντυπα θα παραδοθεί έτοιμο από την Π.Ε. Κεφαλληνίας για αναπαραγωγή στον ανάδοχο σε ηλεκτρονική μορφή. Οι παρεμβάσεις που θα χρειαστούν, όπως π.χ. επικαιροποίηση στοιχείων και αλλαγή λογοτύπου, δε θα επιφέρουν αλλαγή του δημιουργικού, τα πνευματικά δικαιώματα του οποίου ανήκουν στην Π.Ι.Ν.-Π.Ε. Κεφαλληνίας. Αναφορικά δε με τις αφίσες και τις τσάντες, φωτογραφικό υλικό θα παραδοθεί από την Π.Ε. Κεφαλληνίας στον Ανάδοχο. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώµατα ρητώς εκχωρούνται από τον Ανάδοχο στην Π.Ε. Κεφαλληνίας χωρίς την καταβολή πρόσθετης αµοιβής πέραν της προβλεπόµενης στη Σύµβαση μεταξύ αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, και το υλικό θα μπορεί να εκτυπωθεί μετά τις απαραίτητες αλλαγές στον τίτλο της Π.Ε. Κεφαλληνίας, και, όπου απαιτείται, στα επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας.


Σελίδα 21 από 26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Του ……………………………………………………………………………… πoυ εδρεύει ………………………………….…………. Οδός……………………………………………………… Αριθ.τηλ. : ………………….. Πρoς τηv Επιτρoπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού Ο υπoγεγραμμέvoς………………………………………………………...……………, σας γvωρίζoυμε ότι αvαλαμβάvoυμε τηv εκτέλεση τoυ έργoυ καθαριότητoς, όπως αυτό περιγράφεται στη διακήρυξη, αvτί συvoλικoύ κατ' απoκoπή μηνιαίου τιμήματoς, συμπεριλαμβαvoμέvoυ τoυ Φ.Π.Α. (αριθμητικώς και oλoγράφως), …………………………… ΕΥΡΩ. (………………………………………………………….). Τo τίμημα αυτό περιλαμβάvει τηv πλήρη και καθoλική απoζημίωσή μας για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ και τηv πρoμήθεια τωv υλικώv. Εvδεικτικά και όχι περιoριστικά, τo κατ' απoκoπήv τίμημα πoυ ζητάμε περιλαμβάvει : 1) Έξoδα συμμετoχής στo διαγωvισμό. 2) Έξoδα για τηv έκδoση κάθε απαιτoύμεvης άδειας, από μέρoυς κρατικώv αρχώv ή Οργαvισμώv, σχετικά με τηv εκτέλεση τoυ έργoυ. 3) Έξoδα για τηv αγoρά τωv πάσης φύσεως υλικώv κατασκευής μηχαvημάτωv, συσκευώv, συμπεριλαμβαvoμέvωv τωv εξόδωv μεταφoράς, εισαγωγής, απoθήκευσης, φύλαξης, φθoρώv, απoμειώσεωv και ασφαλίστρωv για κάθε κίvδυvo. 4) Έξoδα για τις πάσης φύσεως δαπάvες εργατoτεχvικoύ πρoσωπικoύ κατασκευής κ.λ.π. κάθε ειδικότητας, δηλ. για μισθoύς και ημερoμίσθια, δώρα εoρτώv,επιδόματα αδείας, απoζημιώσεις πάσης φύσεως, ασφαλιστικές εισφoρές και κρατήσεις, ως και ασφάλιστρα αστικής ευθύvης εργατώv, βoηθώv, τεχvιτώv, χειριστώv μηχαvημάτωv και λoιπoύ πάσης φύσεως πρoσωπικoύ. 5) Έξoδα πάσης φύσεως μηχαvικoύ εξoπλισμoύ, ικριωμάτωv και εργαλείωv, πoυ θα χρησιμoπoιηθoύv στo έργo, ήτoι δαπάvες αγoράς ή μίσθωσης απόσβεσης, μεταφoράς ημεραργιώv, ζημιώv και συvτήρησης. 6) Έξoδα για Φ.Κ.Ε., φόρoυς εισoδήματoς, τέλη χαρτoσήμoυ, εισφoρές και vόμιμες υπέρ τρίτωv κρατήσεις. 7) Γεvικά έξoδα τoυ αvαδόχoυ. 8) Πρόβλεψη για τις αvαφερόμεvες αυξήσεις τιμώv, υλικώv, ημερoμισθίωv κ.λ.π. 9) Κάθε άλλη δαπάvη, μη αvαφερόμεvη ρητά πιo πάvω, πoυ απαιτείται για τηv πλήρη και άρτια εκτέλεση τoυ έργoυ.


Σελίδα 22 από 26 10) Κέρδoς τoυ αvαδόχoυ.

Αργοστόλι, …../…./2013

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ


Σελίδα 23 από 26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ) ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Στο Αργοστόλι σήμερα _______ ημέρα _________ οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 1) Σωτήριος – Ευστάθιος Κουρής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με ΑΦΜ 997913715, Δ.Ο.Υ. Α’ Κέρκυρας, και 2) Η εταιρεία με την επωνυμία________________ που εδρεύει στην _________________ με ΑΦΜ __________________, ΔΟΥ ___________ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής _________________, δυνάμει του ______________, η οποία θα ονομάζεται στην παρούσα για χάριν συντομίας ως «ο Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: Ο πρώτος των συμβαλλόμενων με την παραπάνω ιδιότητα και έχοντας υπόψη: α) Την υπ’αριθ. ___________ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί ανάδειξης αναδόχου για την αναπαραγωγή έντυπου υλικού (τουριστικοί οδηγοί και τσάντες) προβολής Κεφαλονιάς και Ιθάκης . β) Την από __________ οικονομική και τεχνική προσφορά της εταιρείας ____. γ) Τα από __________ πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών. δ) Την υπ’αριθ. __________ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία κατακυρώνει τη δημοπρασία που έγινε στις ________ στην εταιρεία ________ για την αναπαραγωγή έντυπου υλικού (τουριστικοί οδηγοί και τσάντες) προβολής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την αναπαραγωγή έντυπου υλικού (τουριστικοί οδηγοί και τσάντες) με κοινό εξώφυλλο με τα έντυπα της Π.Ι.Ν (στις δύο πρώτες σελίδες θα γίνεται αναφορά στην Επτάνησο) προβολής Κεφαλονιάς και Ιθάκης, σύμφωνα με την από ____/___/2013 οικονομική προσφορά του, η οποία κατακυρώθηκε στο όνομά του με την υπ’αριθ. ___/___/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η διάρκεια – προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά. Στην παρούσα σύμβαση επισυνάπτονται τα ακόλουθα στοιχεία κατά σειρά ισχύος: (α) η διακήρυξη και (β) η τεχνική και οικονομική προσφορά.


Σελίδα 24 από 26 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ) ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Ο ανάδοχος δεσμεύεται να πραγματοποιήσει την προμήθεια σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:. α/α Είδος

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προσφερόμενη ποσότητα

Τουριστικός Οδηγός Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Διαστάσεις Προσανατολισμός Βάρος χαρτιού Ποιότητα χαρτιού Χρώματα Βιβλιοδεσία Σελίδες Εξώφυλλο & οπισθόφυλλο

2.

Καρτολίνες (μικρά έντυπα θεματικού περιεχομένου)

3.

Χάρτες

Διαστάσεις Προσανατολισμός Βάρος χαρτιού Ποιότητα χαρτιού Χρώματα Βιβλιοδεσία Σελίδες Διαστάσεις

: 23Χ14,5 cm. 28.000 τεμάχια : κάθετος 4.000: ελληνικά : 135 gr 8.000:αγγλικά, : illustration 8.000:ιταλικά, : 4χρωμία 4.000:γερμανικά : καρφίτσα 4.000:ολλανδικά : 50 : illustration 230gr με πλαστικοποίηση (εξωτερικά) :21Χ10 cm 30.000 τεμάχια (6.000 σε κάθε :οριζόντιος Γλώσσα, 1.200 : 250 gr από κάθε θέμα/ : Velvet Γλώσσα.) : 4χρωμία :καρφίτσα :8 : 29Χ43 cm Μπλοκ 15.000 τεμάχια

Βάρος χαρτιού Ποιότητα χαρτιού Χρώματα Διάσταση

: 100gr : Velvet : 4χρωμία :35Χ50cm

Διάσταση

70Χ100 cm

Βάρος χαρτιού Ποιότητα χαρτιού Χρώματα Διαστάσεις Ποιότητα χαρτιού Χρώματα

250gr illustration τετραχωρμία 26Χ40Χ8 Velvet 4χρωμία : :

1.

4.

5.

Αφίσες (4 θέματα)

Τσάντες (με τοπία από Κεφαλονιά και Ιθάκη

Κόστος Με ΦΠΑ 16.790,00€:

6.150,00€

1.560,00€

1.500 τεμάχια από κάθε θέμα 1.000τεμάχια από κάθε θέμα Σύνολο: 10.000 τεμάχια

5.355,00€

5.000 τεμάχια

3.145,00€

Το προς εκτύπωση υλικό αναφορικά με τον τουριστικό οδηγό Κεφαλονιάς & Ιθάκης, και τα θεματικά έντυπα θα παραδοθεί έτοιμο από την Π.Ε. Κεφαλληνίας για αναπαραγωγή στον ανάδοχο σε ηλεκτρονική μορφή. Οι παρεμβάσεις που θα χρειαστούν, όπως π.χ. επικαιροποίηση στοιχείων και αλλαγή λογοτύπου, δε θα επιφέρουν αλλαγή του δημιουργικού, τα πνευματικά δικαιώματα του οποίου ανήκουν στην Π.Ι.Ν.-Π.Ε. Κεφαλληνίας. Αναφορικά δε με τις αφίσες και τις τσάντες, φωτογραφικό υλικό θα παραδοθεί από την Π.Ε. Κεφαλληνίας στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται με δική του επιβάρυνση στην αντικατάσταση εντύπων που θα κριθούν άχρηστα κατά τη διαλογή εντός δέκα (10) ημερών από την απόρριψή τους και στην καταστροφή τους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής. 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Σελίδα 25 από 26 Η διάρκεια – προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες. 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση της σύμβασης και την πλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Κατά τη διενέργεια παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής . Όλο το υλικό θα παραδοθεί με ευθύνη και χρέωση του τελικού Ανάδοχου κατάλληλα συσκευασμένο ώστε να αποφεύγονται οι φθορές (σπάσιμο, σκίσιμο κλπ), χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή, με έγγραφη απόδειξη παραλαβής από την ανωτέρω αρμόδια Επιτροπή, στην αποθήκη της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Όλο το υλικό θα παραδοθεί με ευθύνη και χρέωση του Ανάδοχου στους αποθηκευτικούς χώρους της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο Αργοστόλι, κατάλληλα συσκευασμένο, ώστε να αποφεύγονται οι φθορές (σπάσιμο, σκίσιμο κλπ), χωρίς επιπλέον κόστος για την Π.Ε. Κεφαλληνίας. 5. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του ποσού της κατακύρωσης θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ως εξής: Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου και την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών. Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη, βαρύνουν τον προμηθευτή με εξαίρεση το Φ.Π.Α. που βαρύνουν την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Π.Ε. Κεφαλληνίας. 6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώµατα ρητώς εκχωρούνται από τον Ανάδοχο στην Π.Ε. Κεφαλληνίας χωρίς την καταβολή πρόσθετης αµοιβής πέραν της προβλεπόµενης στην παρούσα Σύµβαση, το δε υλικό θα μπορεί να εκτυπωθεί μετά τις απαραίτητες αλλαγές στον τίτλο της Π.Ε. Κεφαλληνίας, και, όπου απαιτείται, στα επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας. Το σύνολο του υλικού εκτύπωσης που θα παραχθεί από τον Ανάδοχο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Με τη λήξη της σύμβασης με τον Ανάδοχο, το σύνολο του υλικού εκτύπωσης θα βρίσκεται στην κατοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας σε ηλεκτρονική μορφή και σε επεξεργάσιμα, ”ανοιχτά” (μή κλειδωμένα) αρχεία. Τα πνευματικά δικαιώματα περί χρήσης και εκμετάλλευσης του προαναφερθέντος υλικού θα ανήκουν αποκλειστικά στην Π.Ε. Κεφαλληνίας, ο δε Ανάδοχος παραιτείται επί του ανωτέρω σχετικού δικαιώματος. 7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδες. Τροποποιήσεις ή προσθήκες συνομολογούνται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. Για τυχόν θέματα που δε ρυθμίζονται από τους όρους της παρούσας, ισχύουν οι όροι της προκήρυξης του διαγωνισμού, οι ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών Δημοσίου και οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ.


Σελίδα 26 από 26 Η Σύμβαση αυτή περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί μεταξύ των συμβαλλομένων και υπερισχύει κάθε άλλης συμφωνίας, προφορικής ή γραπτής και αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της παρούσας σύμβασης, οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν δύο (2) όμοια πρωτότυπα, έλαβε δε ο καθένας από ένα Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα οποία ένα έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος και το 3ο και 4ο κατατέθηκαν στην Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

080713 kef provoli diak