Page 1

De Veendammer binnen- en buitenvaarders

Boiten

Kees Bouten, oktober 2012, Gorinchem Š 2012 Sailingsteps


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

INHOUDSOPGAVE Blz. De eerste drie generaties in Veendam

3

Schippers van de 4e Boiten-generatie

5

Zeevarenden van de 5e generatie

9

- Tak A; Jan Hindriks Boiten

9

- Tak B; Lukas Hindriks Boiten

11

- Tak C; Hindrik Hindriks Boiten

23

- Tak D; Jacob Hindriks Boiten

27

- Tak E; Klaas Hindriks Boiten

33

Zeevarende van de 6e generatie

39

- Tak A - Tak B - Tak C - Tak D - Tak E

39 46 51 53 58

Zeevarenden van de 7e generatie

63

Zeevarenden van de 8e generatie

67

Bronnen en gebruikte afkortingen

68

2


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

De Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten Jacob Luitjes Bouten stamt af van de Boitens uit Veendam. Zijn betovergrootvader Hindrik Lucas Boiten trouwde op 12 januari 1710 te Veendam met Jannetje Jans. Zij behoren tot de 2e-generatie Boitens in Veendam.

Figuur 1 Eerste drie generaties Boiten in Veendam

Stamvader van de Veendammer Boitens is Lucas Claessen (geb. in Hesselte)1 die 2 mei 1682 te Veendam trouwde met Annechien Eijlers. Zij behoren tot de vroege bewoners van Veendam, een dorp dat vanaf 1655 in de Groninger Veenkoloniën zijn oorsprong vond. Hun kinderen Grietje, Hindrik en Jantje werden van 1684 – 1691 geboren te Veendam, zoon en schipper Hindrik Lucas Boiten (ged. 22-12-1686) is de stamvader van het schippersgeslacht Boiten. 1

Vermoedelijk is Lucas Claessen’s afkomst van de familie Beuthen die tijdens de dertigjarige oorlog (1618-1648) uit Silezië - nu voor het grootste deel in Polen gelegen - naar de vrijstad Emden vluchtte. De Beuthens waren een schrijnwerkers familie (met huismerk een gestileerde dennenboom met drie takken, geautoriseerd door het gilde), die ten gevolge van de grootschalige vervening in Oost-Groningen als arbeidsimmigranten naar de veenkolonie kwamen.

3


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

Hindrik Lucas en Jantjen Jans (d. van Jan Eppes (Kerkvoogd) en Geertien Jans) hadden negen kinderen, waarvan er vermoedelijk twee jong overleden. De volgende generaties schippers en andere zeelieden, stammen af van de volgende vijf Boiten-takken in de derde generatie: A. Jan Hindriks Boiten (ged. 14-09-1710 te Veendam, † voor sept.1770) trouwde op 1 januari 1735 te Veendam met Ammigjen Geerts (geb. 1715 te Wildervank, † ~76 jr. Veendam). B. Schipper Lukas Hindriks Boiten (ged. 20-11-1712 te Veendam) trouwde op 8 januari 1736 te Veendam met Aaltjen Ottes (ged. 14-02-1712 te Veendam). C. Hindrik Hindriks Boiten (ged. 17-01-1717 te Veendam) trouwde op 5 juni 1742 te Veendam met Almt Jacobs Reijer. D. Schipper Jacob Hindriks Boiten (ged. 20-09-1722 te Veendam, † voor sept.1769) trouwde januari 1744 te Veendam met Jantje Jacobs Reijer (geb. 1725) E. Klaas Hindriks Boiten (ged. 08-08-1728 te Veendam) trouwde op 25 januari 1756 te Veendam met Hindrickien Hindriks (ged. 16-03-1732 te Veendam). Van Lucas Hindriks en Jacob Hindriks is bekend dat zij beiden schippers waren van de 3e-generatie Boiten. maar op de stad Groningen, die de regie voerde over de vervening.

De Groninger Veenkoloniën, of kortweg de Veenkoloniën, is de naam van een gebied in het zuidoosten van de provincie Groningen. Het omvat het grondgebied van de gemeenten HoogezandSappemeer, Veendam, Pekela en Stadskanaal en een deel van de gemeenten Menterwolde en Vlagtwedde. Het voorvoegsel Groninger slaat daarbij niet op de provincie,

Figuur 2 Ontginning van het Hoogeveen bij Wildervank ~1850 (Jacobus Sibrandi Mancadan)

Tot in de zeventiende eeuw was het een vrijwel onbewoonde streek waar alleen langs de randen op kleine schaal turf werd gewonnen. Sindsdien is vrijwel alle turf afgegraven en is er een compleet nieuw landschap ontstaan, gedomineerd door lintbebouwing langs deels al weer gedempte kanalen

4


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

Schippers van de vierde Boiten generatie: Zoon van A. Jan Hindriks Boiten en Annigjen Geerts: Schipper [121600] Geert Jans Boiten (ged. 18-09-1746 te Veendam), trouwde februari 1778 te Veendam met Elsjen Jakobs (ged. 06-02-1757 te Veendam). Schipper/eigenaar van de tjalk “les Quatres Frères”, gebouwd 1787 te Veendam. Opm.: Geert voer onder de Franse vlag. Zonen van B. Lukas Hindriks Boiten en Aaltje Ottes: Potschipper [122300] Otte Lukas Boiten (ged. 13-11-1740 te Wildervank), trouwde januari 1767 te Veendam met Meria Jakobs Goed (ged. 08-02-1739 te Veendam, † 22-05-1824 Veendam). Schipper [122600] Jan Lukas Boiten (ged. 19-01-1749 te Veendam, † 17-11-1824 Veendam), trouwde december 1781 te Veendam met Janna Jakobs Pik (ged. 26-04-1761 te Veendam, † 02-12-1782 Veendam). Na het overlijden van Janna huwde Lukas januari 1786 te Veendam met Annigjen Alberts (ged. 04-03-1759 te Veendam, † 13-08-1824 Veendam). J.L. Bouten passeerde 13-06-1803 het Holsteinsche Canaal [OmC 1-07-1803].

Zoon van C. Hindrik Hindriks Boiten en Almt Jacobs Reijer: Schipper [124900] Jacob Hindriks Boiten (ged. 16-09-1759 te Veendam, †05-10-1807 Veendam), trouwde met Willemina Klaassens Boomhof (geb.1757 te Groningen, †06-06-1837 Groningen). Hun kinderen kregen de achternaam Top (ipv Boiten) en bij zijn overlijden staat Jacob Hindriks met de achternaam Top vermeld. Kinderen van D. Jacob Hindriks Boiten en Jantje Jacobs Reijer: Dochter [126300] Berendje Jakobs Boiten (ged. 18-08-1751 te Veendam, †01-06-1821 Wildervank) trouwde 20 mei 1792 te Veendam met Zeeman Roelof Jacobs Slik (ged. 22-05-1751 te Veendam, †0607-1828 Wildervank). Schipper [126400] Jakob Jakobs Boiten (ged. 04-11-1752 te Veendam, †13-09-1814 Veendam), trouwde 24 januari 1780 te Veendam met Martje Pieters van Dordt en na haar overlijden (begr. 02-021784 Veendam) op 22 januari 1786 te Veendam met Hindrikje Cornelis van Drijsten (1760 te Groningen, †04-05-1826 Veendam). Schipper [126500] Jan Jakobs Boiten (ged. 01-01-1756 te Veendam, †16-04-1837 Veendam), trouwde januari 1787 te Veendam met Hindrikje Hindriks Beuker (ged. 30-10-1763 te Veendam, †05-09-1812 Veendam). Schipper [126700] Hindrik Jakobs Boiten (ged. 08-11-1771 te Veendam), trouwde 7 januari 1798 te Veendam met Lummigjen Jans Haakschop (ged. 18-11-1774 te Veendam, †06-07-1850 Veendam). Zonen van E. Klaas Hindriks Boiten en Hindrickien Hindriks: Schipper [128200] Jacob Klaassens Boiten (17-09-1759 Veendam) trouwde 9 januari 1785 te Veendam met Catharina Luitjes Pinksterboer (ged. 22-07-1764 te Veendam, †26-02-1815 Veendam), dochter van Schipper Luitje Alberts Pinksterboer en Lummigjen Steffens Zwart. 5


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

Jacob koopt in 1786 een tjalkschuit met opgoed voor 4210 gulden.

Figuur 3 Twee tjalken in waterlandschap, George Henry Hendriks (1804-1860) [NSM]

Schipper [128300[ Stoffer Klaassens Boiten (ged. 22-11-1761 te Veendam, †04-07-1829 te Veendam), trouwde 4 mei 1800 te Veendam met Zwaantje Jans Wilkens (ged. 15-03-1772 te Veendam, †04-061832 Veendam). Op 28-04-1802 passeerde S.C. Bouten het Holsteinsche Canaal [OmC 18-05-1802] en op 11-08-1802 passeerde S.K. Bouten het Holsteinsche Canaal [OmC 27-08-1802]. Op 11-06-1806 zeilde S.H. Bouten vanuit Tessel naar St.Petersburg [VrC 17-06-1806]. Op 19-09-1816 zeilt S.K. Bouten vanuit Terschelling naar Noorwegen [OHC 24-09-1816]. * S.K. Boiten is 1819-1823 schipper van de tjalk VROUW ZWAANTJE, gebouwd in 1805, 70 ton, varend voor J.Hall te Groningen [Bouma]. Op 29-10-1819 komt S.K. Boiten van Kiel in Terschelling binnen [OHC 4-11-1819], in de OHC van 15-081820 staat vermeld dat S.K. Bouten te Pillau is gearriveerd vanuit Delfzijl en in de OHC van 3-05-1821 dat S.K. Boiten in Bergen is gearriveerd vanuit Oostfriesland. Volgens bericht van Amsterdam dd. 8-04-1821, is S.K. Bouten te Rendsburg gearriveerd van Veendam [RC 10-04-1821]. Op 2 Mei 1822 arriveert de tjalk VROUW ZWAANTJE, kapitein Boiten, komende van Kiel in Den Briel [RC 4-05-1822]. Op 22-08-1822 komt S.K. Bouten vanuit Lübeck in Terschelling binnen [OHC 29-08-1822] en in de OHC van 7-11-1822 staat vermeld dat S.K. Bouten van Munterzijl in Warnemunde is binnengekomen.

6


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

In de OHC van 17-06-1823 staat vermeld dat S.K. Boiten van Delfzijl in Travemunde is gearriveerd en in de OHC van 12-08-1823 dat S.K. Bouten van Rostok in Hamburg is gearriveerd. In de OHC van 15-05-1824 wordt S.K. Boiten vermeld, komende van Rendsburg in Pillau te zijn gearriveerd en en in de OHC van 8-07-1824 is het S.K. Bouten komende van Brahe die in Dantzig is gearriveerd. ? Schipper Berend Boiten passeerde 24-10-1781 de ZOND, met teer van Stokholm naar Oostende [Diemer- en Watergraafmeersche Courant 24-10-1781]. Wie is deze Berend Boiten ? Ten gevolge van de turfvaart waren er in Veendam en omgeving reeds vanaf de 17 e-eeuw veel binnenschippers, waarnaast het aantal buitenvaarders sterk toenam in de 18e- en 19e-eeuw. De schippers op de binnenvaart voeren meestal met pramen en tjalken van gemiddeld een 25 ton in de provincie, de buitenvaarders bezaten meestal tjalken van rond de 60 ton. Met deze schepen werd veelal turf geëxporteerd die verhandeld werd met oliehoudende zaden, granen, teer en potas in het Oostzeegebied, hout en stokvis in Noorwegen, ijzer, lood, stukgoederen en koloniale waren in Engeland, en wijn en zout in Frankrijk. Uit “Mijn leven als Klipperkapitein; Jacob Bouten 1815-1894” is van diens grootvader Jacob Klaassens Boiten bekend dat deze met eigen schip op de Oostzee, Engeland en Frankrijk voer. De tjalk VROUW ZWAANTJE met schipper Stoffer Klaassens Boiten zal waarschijnlijk ook deze zeeën bevaren hebben en ook Geert Jans Boiten voer op de Oostzee en de Noordzee. Potschipper Otte Lucas Boiten voer met zijn scheepje op de binnenvaart langs de dorpen om zijn potten en pannen te verkopen. Van de andere voornoemde schippers is niet bekend of het binnen- of buitenvaartschippers waren.

Figuur 4 Bestemmingen 1802-1824 van schipper Stoffer Klaassens Boiten mnet de tjalk VROUW ZWAANTJE.

7


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

Uit diverse dagbladen is samen te stellen dat schipper Stoffer Klaassens Boiten op 28 april en op 11 augustus 1802 het Holsteins kanaal passeerde, 17 juni 1806 vanuit Texel naar St.Petersburg (achter in de Oostzee) voer, 24 september 1816 van Terschelling naar Noorwegen uitzeilt, waarna hij met de VROUW ZWAANTJE op 4 november 1819 vanuit Kiel (waarschijnlijk door het Holsteins kanaal) in Terschelling arriveert, 15 augustus 1820 van Delfzijl in Pillau (bij Koningsbergen) aankomt, 3 mei 1821 in Bergen (Noorwegen) arriveert, komende uit Oostfriesland, 29 augustus 1822 te Terschelling binnenkomt vanuit L端beck, waarna hij kennelijk naar Delfzijl voer en vanuit Munterzijl (bij Delfzijl) op 7 november 1822 te Warnemunde (bij Rostock) binnenkomt. 17 juni 1823 komt hij vanuit Delfzijl te Travemunde (bij L端beck) binnen, waarna hij via Rostock op 12 augustus in Hamburg arriveert. 15 mei 1824 loopt Soffers Klaassen van Rendsburg ( d ) in Pillau binnen, waarna hij op 8 juli 1824 vanuit Brahe in Dantzig aankomt. Aan de succesvolle turfvaart kwam aan het eind van de 18e-eeuw een einde. De Bataafse Republiek en de daarop volgende Franse overheersing deden de bedrijvigheid in Holland sterk afnemen, waardoor het vrachtaanbod voor een groot deel wegviel, waarnaast de komst van steeds meer laadruimte de vrachtprijs deed dalen. Na de komst van koning Willem I kregen de fabrieken weer mogelijkheden om hun producten te verkopen en nam het vrachtaanbod weer toe. Dit zien we tevens weerspiegeld in het schippersgeslacht Boiten. In voorgaande 4 e-generatie zagen we negen schippers, in de volgende generaties zijn er een veevlvoud aan schippers en zeelieden vanuit Veendam en omstreken, waarbij er een aantal vanuit Holland varen.

8


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

A. Zeevarenden in de tak van Jan Hindriks Boiten en Annigjen Geerts.

9


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

Kinderen van schipper Geert Jans Boiten en Elsjen Jakobs. 5e-GENERATIE, Tak-A Zeeman [121620] Jakob Geerts Boiten (ged.30-04-1780) trouwde 30 november 1806 te Veendam met Derkjen Hindriks Ketelaar (ged.05-02-1786 te Veendam, †24-04-1865 Veendam). Schipper [121630] Jan Geerts Boiten (ged.16-02-1783 te Veendam, †04-12-1831 Hasselt), trouwt op 21 februari 1818 te Wanneperveen met Lammigje Roelofs Riemer (12-10-1796 Wanneperveen, †25-011880 Hasselt). Jan Geerts is schipper/eigenaar van de tjalk de VIER GEBROEDERS (gekocht in 1812 te Antwerpen als “les Quatres Frères” van zijn vader Geert Jans). 9 Mei 1814 monsteren een stuurman en kok te Amsterdam aan op de tjalk de VIER GEBROEDERS, kapitein Jan Geerts Boiten, met bestemming naar Bremen. Op 25-06-1816 arriveert J.G. Boiten vanuit Bremen in Amsterdam [OHC 27-06-1816]. In de OHC van 13-05-1819 wordt vermeld dat J.G. Boiten vanuit Amersfoort in Hamburg is gearriveerd. In de RC van 28-08-1821 wordt gemeld dat J.G. Boiten te Bremen is gearriveerd. Op 9-03-1825 ligt het schip de VIER GEBROEDERS, kapitein J.G.Boiten, in Hamburg gereed voor vertrek naar Amsterdam [RC 15-03-1825].

Schipper [121660] Hendrik Geerts Boiten (ged.23-10-1791 te Veendam) trouwt op 27 juni 1829 te Elburg met Jennigjen Mulder (ged.17-04-1803 te Elburg, †18-11-1845 Elburg). Uitgezeild van in het Vlie op 2-06-1827, H.G. Bouten naar Hamburg [OHC 07-06-1827].

Zeeman [121670] Willem Geerts Boiten(05-03-1797 Lemmer) trouwt 15 januari 1840 te Hoogezand met Elsje de Boer (25-03-1814 Windeweer). Alhoewel bij alle volgende vermeldingen in de Opregte Haarlemsche Courant consequent sprake is van W.G. Bouten, plaats ik deze toch bij Willem Geerts Boiten, alhoewel ik ook geen aanwijzingen heb dat Willem Geerts Boiten schipper is geweest. Volgens bericht van Amsterdam dd. 1 mei, is W.G.Bouten van Amsterdam in Bremen gearriveerd [RC 19-05-1821] en de OHC 27-10-1821 maakt melding van te Antwerpen gearriveerd vanuit Rusterzijl. OHC 27-08-1822; van Steenhauzerzijl op 21-08-1822 in Terschelling binnengekomen. OHC 31-03-1825; van Gluckstad (bij Flensburg) in Terschelling binnengekomen. OHC 07/10-05-1825; van Tessel op 5-05-1825 naar Hull uitgezeild, waarna het schip de volgende dag terug binnenkomt en een dag later opnieuw uitzeilt. Vanuit Rotterdam wordt op 20 mei de aankomst te Hull bericht [OHC 21-05-1825 en RC 21-05-1825]. Op 24-03-1826 te Terschelling binnengekomen vanuit Hamburg [OHC 30-03-1826], waarna op 4-06-1826 opnieuw vanuit Terschelling uitgezeild naar Hamburg [OHC 08-06-1826]. De aankomst aldaar wordt gemeld in de OHC van 22-06-1826, waarna over de terugkomst op 20-09-1826 te Terschelling gemeld staat “Nog het Vliegat binnen en met adsistentie van een loodsschuit in het ras van Terschelling gebragt, het schip de 4 GEBROEDERS, kapt. W.G. Bouten, van Grootenzijl met verlies van zeilen.” [OHC 26-09-1826]. November 1828 is de VIER GEBROEDERS, W.G.Bouten, met 650 t. Raapzaad voor Wed.P.de Vries en Meynts, van Meldorf terug in Amsterdam [AHB 15-11-1828]. OHC 23-04-1829; in Hamburg gearriveerd van Amsterdam, waarna op 20-05-1829 te Terschelling binnengekomen van Hamburg [OHC 26-05-1829]. 10


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

B. Zeevarenden in de tak van schipper Lukas Hindriks Boiten en Aaltje Ottes.

11


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

12


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

13


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

5e-GENERATIE, Tak-B Kinderen van dochter Froucke Lucas Boiten en Jakob Jakobs Zwijn (kregen de achternaam Boiten). Zeeman [122130] Lukas Jacobs Boiten (ged.17-09-1769 te Veendam, †26-12-1847 Noordbroek) trouwde te Veendam op 10 januari 1808 met Fokjen Hanssens Glim (ged.07-01-1787 te Veendam, †0810-1813 Veendam) en treedt na haar overlijden in het huwelijk met Aaffien Roelfs van der Aa (ged.2102-1773 te Veendam, †26-05-1846 Noordbroek) op 23 januari 1819 te Veendam. Schipper [122140] Obbe Jakobs Boiten (ged.30-06-1771 te Veendam, †04-10-1811 Antwerpen) trouwde te Veendam op 25 augustus 1799 met Jantje Abrahams Koster (ged.10-10-1779 te Veendam, †14-10-1847 Veendam). Na het overlijden van Obbe trouwde Jantje op 4 augustus 1815 te Veendam met Jan Jans Klok. In 1805 kochten Obbe Jakobs en Jantje Abrahams een tjalkschutte met opgoed en een Noorsche jol, voor 5800 gulden. Praamschipper [122150] Hindrik Jakobs Boiten (ged.29-08-1773 te Veendam,†21-07-1836 Veendam) trouwt met Geertje Hanses Glim (ged.14-12-1777 te Veendam, †28-01-1849 Noordbroek).

Figuur 5 Kofschip met gestreken zeilen, waaraan een aakje vastgemaakt. Dwars achter het kofschip een hektjalk met gehesen gaffelgrootzeil. Links een tweemastgaljoot met gehesen zeilen en rechts een kofschip met gaffelgrootzeil en een hektjalk met spriettuig. ca 1800 Dirk Piebes Sjollema [FSM]

Kinderen van zoon Hindrik Lukas Boiten en Marchien Jacobs Pik. Schipper [122210] Lukas Hindriks Boiten (ged.24-12-1775 te Veendam, †24-10-1815 Veendam) trouwde met Sietske Nannes Nipperus (ged.Jan-1771 te Wildervank, †10-05-1838 Wildervank). 14


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

[122230] Aaltje Hindriks Boiten (ged. 29-06-1783 te Veendam, †26-08-1854 Veendam) trouwt 30 april 1809 te Veendam met Antonij Harmannus Scheppers (ged.11-09-1767 te Veendam, †03-09-1848 Veendam). Kinderen van Potschipper Otte Lukas Boiten en Maria Jakobs Goed. [122330] Aaltje Ottes Boiten (17-12-1775 Veendam, †05-10-1851 Veendam) trouwde december 1802 te Veendam met Schipper Jan Hindriks Dik (29-01-1775 Veendam, †17-01-1861 Veendam). MR-NSM 1827-3 Delfzijl dd 14-03-1827 met smak VROUW ANNECHIENA, Jan Hindrik Dik stuurman f.28,- Veendam, met schipper Detmer Rijkens, matroos, lichtmatroos en kok. MR-NSM 1841-5 Delfzijl dd 16-03-1841 met (schip niet vermeld), Schipper Jan H. Dik, Veendam 66jr, met stuurman, matroos en kok. MR-NSM 1842-10 Delfzijl dd 05-03-1842 met kof VIER GEZUSTERS, Kapitein Jan Hindriks Dik, Veendam 67jr, met stuurman, matroos en kok. MR-NSM 1842-34 Delfzijl dd 04-05-1842 met kof VIER GEZUSTERS, Kapitein Jan Hindriks Dik, Veendam, met 2x kok. MR-NSM 1851-15 Delfzijl dd 28-02-1851 met kof VIER GEZUSTERS, Kapitein Jan Hindriks Dik, Veendam, met stuurman en matroos, en MR-NSM 1851-16 Delfzijl dd 04-03-1851 met kof VIER GEZUSTERS, Kapitein Jan Hindriks Dik, Veendam, met kok. MR-NSM 1854-10 Delfzijl dd 28-02-1854 met kof VIER GEZUSTERS, Kapitein Jan Hindriks Dik, Veendam 79jr, met stuurman, matroos en kok.

Zeeman/Schipper [122340] Jakob Ottes Boiten (30-05-1779 Veendam, †1817 Noordzee) trouwde 2812-1803 te Veendam met Trijntje Tonnis Keiser (ged.15-08-1779 te Veendam, †21-02-1843 Veendam). 23 januari 1806 kopen zij een smakschip met opgoed en annexen voor 5760 gulden. Een kofschip, gevoerd bij Kapitein Jakob Ottes Boiten, vertrok februari 1817 van de Zoutkamp naar Londen en is in de Noordzee met man en muis vergaagn [oa. NSC 6-02-1840].

Kinderen van schipper Jan Lukas Boiten en Annigjen Alberts. Schipper [122620] Albert Jans Boiten (20-12-1786 Veendam, †13-03-1839 op zee bij Zweden) trouwt op 4 december 1826 te Wildervank met Hilligje Adriaans Hordt (ged.05-02-1792 te Veendam, †08-03-1875 Wildervank), dochter van Schipper Adriaan Harms Hordt en Jantje Hindriks Hoetjer. In de OHC van 18-06-1814 wordt vermeld dat A.J. Boiten vanuit Amsterdam in Dantzig (Oostzee) is gearriveerd, waarna hij op 11-09-1814 van Tessel naar Londen is uitgezeild [OHC 15-09-1814], op 23-101814 vanuit Sunderland (bij New Castle, Engeland) te Terschelling is binnengekomen [OHC 29-10-1814] en 29-10-1814 in Amsterdam is gearriveerd [OHC 1-11-1814]. Op 25-06-1816 arriveert A.J. Boiten in Amsterdam, komende van Dantzig, tegelijk met J.G. Boiten komende van Bremen [OHC 27-06-1816]. * A.J. Boiten is van 1817 t/m 1839 gezagvoerder van de tjalk VROUW ANNECHIENA, gebouwd in 1823, 50 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam [Bouma]. Opm. Het schip kan niet varen vanaf 1817 en in 1823 gebouwd zijn. Tenminste vanaf 1828 voer Albert Boiten met een VROUW ANNEGINA die een lading van 43 last (ca 100 ton) vervoerd (zie verderop). 15


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

Rotterdamsche Courant 14 augustus 1819, Amsterdam, 12 augustus. Den 3 augustus is te Travem端nde (Oostzee, bij L端beck), wegens contraire wind, binnengelopen de VROUW ANNEGINA, kapitein A.L. Boiten, van Delfzijl, naar de Oostzee. Op 18-09-1819 arriveert A.J. Boiten opnieuw in Amsterdam, komende van L端beck [OHC 21-09-1819] en op 9-11-1820 komt hij in Terschelling binnen komende van Kopenhagen [OHC 16-11-1820].

Figuur 6 Het Holsteins kanaal, van Kiel naar Rendsburg

Rotterdamsche Courant 08 mei 1821, Amsterdam, 6 mei. Te Rendsburg (aan het Holsteins kanaal)2 is gearriveerd A.J. Boiten van Groningen. In de OHC van 12-06-1821 wordt gemeld dat A.J. Boiten van Basnas (Denemarken) in St.Malo (Normandi谷) is gearriveerd en op 26-08-1821 komt hij vanuit Elbing (Oostzee) te Terschelling binnen [OHC 30-08-1821]. Op 23-08-1822 komt A.J. Boiten van Catingzijl (??) wederom in Terschelling binnen. In de OHC van 19-06-1823 wordt A.J. Boiten vermeld in Kiel (Oostzee, einde van Holsteins kanaal) te zijn gearriveerd (komende van Delfzijl), waarna hij op 20-06-1823 in Terschelling binnenkomt (vanuit Kiel) [OHC 26-06-1823]. Op 10-07-1823 zeilt hij wederom uit van het Vlie (tussen Vlieland en Terschelling), voor een reis op avontuur [OHC 15-07-1823]. In de OHC van 15-05-1824 wordt A.J. Boiten vermeld vanuit Delfzijl in Dantzig te zijn gearriveerd.

2

Het Sleeswijk Holstein- of Eiderkanaal werd in 1784 geopend. Bij de Noordzeehaven Tonningen konden schippers derivier de Eider opvaren tot Rendsburg, waarna via een zestal sluizen de Oostzee (bij Kiel) bereikt kon worden. Vanuit het Waddengebied een kortere route dan om Denemarken, waarbij tevens de tol bij de Sond (Elseneur) vermeden kon worden. In 1895, ruim honderd jaar later, kwam het Noord-Oostzeekanaal tot stand. 16


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

In de winter van 1824/25 ligt in de haven van Friedrichstad (aan de rivier de Eider, tussen Rendsburg en Tonningen) een schip ingevroren onder gezag van A.J.Boiten uit Veendam, geladen met 25½ last. Dordrechtsche Courant 19 maart 1825, Brielle, 25 februari. Gisteren avond zeilde in zee: …. …..Den 6 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DE VROUW ANNEGINA, kapt. A.G. Boiten van Rostock (Oostzee). Dordrechtsche Courant 03 september 1825, en van den 28 dezer tot heden naar zee gezeild; de VROUW ANNECHINA, kapt. H.J. Boiten, naar Stettin (Oostzee) met mechanieke goederen. In de OHC van 27-09-1825 wordt vermeld dat A.J. Boiten vanuit Antwerpen in Rendsburg is aangekomen, van waar hij naar Swinemunde (bij Stettin) vaart [OHC 6-10-1825]. Op 11-12-1825 komt hij vanuit Stettin in Terschelling binnen [OHC 17-12-1825].

Volgens de OHC van 22-06-1826 is A.J. Boiten vanuit Delfzijl in Dantzig gearriveerd, waarna hij op 5-10-1826 in het Vlie binnenkomt komende van Tonningen (aan de monding van de rivier de Eider) [OHC 12-10-1826]. Dordrechtsche Courant 27 juli 1826, Brielle 25 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VROUW ANNEGINA, kapt. K.J. Boiten van Dantzig. Op 22-08-1827 komt A.J. Boiten vanuit Koningsbergen (Oostzee) in Terschelling binnen [OHC 28-081827], waarna hij op 11-09-1827 van in het Vlie naar Noorwegen uitzeilt [OHC 15-09-1827]. Albert Jans Boiten vaart 01-02-1828 als kapitein met de smak VROUW ANNECHIENA, met Folkert Jans Boiten uit Farnsum als stuurman (f 30,-) en Jacob H. Boiten uit Wildervank als kok (f 23,-) [MR-NSM 1828-1]. Op 21-03-1828 zeilt A.J.Boiten vanuit Terschelling uit naar Koningsbergen [OHC 25-03-1828]. Rotterdamsche Courant 03 juni 1828, Rotterdam, 2 juni. De 31e passato des morgens, arriveerde ANNEGINA, kapt. A.J. Boiten, van Koningsbergen. Carga-Lijsten 6 junij Rotterdam; van Koningsbergen, J.A.Boiten, VROUW ANNEGINA: 43 last Tarwe voor J.de Kuyper &Zn. [AHB 7-06-1828]. Opm. Met 43 last kan dit dus niet de Tjalk van 50 ton zijn zoals door Bouma vermeld. Volgens bericht van 5 augustus uit Amsterdam is A.J.Boiten van Rotterdam komende in Pillau (bij Koningsbergen) gearriveerd [OHC 07-08-1828], van welke reis hij op 30-08-1828 via Texel in Amsterdam arriveert, gekomen zijnde uit Koningsbergen [OHC 02-09-1828]. Komende van Amsterdam, is A.J.Boiten volgens bericht van 21 oktober aldaar, opnieuw in Pillau gearriveerd [OHC 23-10-1828], waarna over zijn terugkomst niets bekend is. Volgens bericht van Amsterdam dd 4 september, is A.J.Boiten van Elbing (Oostzee) in Brielle gearriveerd [OHC 05-09-1829], waarna hij in november vanuit Vlaardingen in Swinemunde (Stettin) aankomt [OHC 17-11-1829]. * 1830 t/m 1836 van de smak ANNECHIENA, gebouwd in 1824, 100 ton o.m., varend als kapitein/ eigenaar vanuit Wildervank. [Bouma]. Het schip is in 1839 in het Kattegat door het ijs verongelukt Opm. Op 1 mei 1830 komt A.J.Boiten van Stettin in Terschelling binnen [OHC 06-05-1830] en op 28 juli opnieuw, terugkomende van zijn volgende reis, waarvan de bestemming Koningsbergen was [OHC 0317


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

08-1830]. De lading van de Vr.ANNEGINA bestond uit 29 last Tarwe en 15 last Rogge, voor Ploos van Amstel [AHB 31-07-1830].

Op 12 augustus 1830 zeilde A.J.Boiten uit van het Vlie naar de Oostzee [OHC 17-08-1830], waarna op 7 september vanuit Amsterdam wordt bericht dat hij in Borgo (? bij Cuxhaven, aan de monding van de Elbe) is gearriveerd, komende van Muiden [OHC 09-09-1830]. Vanuit Koningsbergen is de Vr.ANNEGINA met 47 last Rogge voor W.Willink Jr. ca 25 september terug in Texel voor Amsterdam [RC 28-09-1830 en AHB 29-09-1830].

Figuur 7 Bestemmingen kapt. Albert Boiten 1814 - 1831

Na bericht van Amsterdam dd. 5 mei 1831 dat A.J.Boiten vanuit Delfzijl in Pillau is gearriveerd [OHC 0705-1831], komt de Vr.ANNEGINA vanuit Koningsbergen op 26 mei te Texel binnen [OHC en AHB 28-051831]. De terugkomst van de volgende reis is op 26 juli 1831 te Texel van Flekkefiord (Noorwegen) [OHC en AHB 30-07-1831], waarna de Vr.ANNEGINA vanuit Harlingen op 18 september in Travemunde arriveert [AHB 24-09-1831]. Opm. of Albert Jans Boiten met de Vr.ANNEGINA vanuit Travemunde (bij L端beck) verder de Oostzee is opgevaren of terug naar Holland (geen berichten hierover uit dagbladen bekend) is niet zeker, maar het eerste is het meest aannemelijk. "Het schip de VROUW ANNEGINA, kapt. A.J.Boiten, van Memel (Oostzee) naar Amsterdam, te Rendsburg overwinterd hebbende, was den 9den Februarij gereed om de reis te vervolgen" [OHC 18-021832]. Op 10 maart 1832 komt A.J.Boiten van Memel in Terschelling binnen [AHB 16-03-1832]. De volgende reis gaat niet naar de Oostzee. De VROUW ANNEGINA, kapt. A.J.Boiten, zeilt op 17 april van Texel uit naar Duinkerken [AHB en OHC 20 resp 21-04-1832]. Bij terugkomst van Duinkerken in Texel op 8 mei wordt het schip in quarantaine gelegd, welke tot 22 mei voortduurt [OHC 10-05 en AHB 24-051832]. SCHEPEN IN LADING, Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz. 18


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

PETERSBURG (ST) Het Nederl. Smakschip de VROUW ANNECHINA, Kapt. Albert Jans Boiten. Adres bij Coopman en der Witt en Lennertz, F.Smit, de Vries en C. en F.der Kinderen. [AHB 06-06-1832 en idem 9, 14, 20, 23 en 27Jun]. Op 1 juli 1832 zeilde A.J.Boiten met de Vr.ANNECHINA vanuit het Vlie voor een reis op avontuur [AHB 04-07-1832]. Op 14 juli komt de Vr.ANNECHINA van Amsterdam in Kroonstadt (bij St.Petersburg) binnen [AHB 28-07-1832]. In: Tj.E.Swierstra. De veenkoloniale familie Hazewinkel: geschiedenis en stamboom. Amsterdam 1997 (op het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag) komt een reeks fragmenten voor uit dagboeken van Jan Abraham Hazewinkel (geb.1813), zoon van Tjakko Hazewinkel (geb. 1778). Jan Abraham voer als kajuitwachter en matroos op het schip van zijn vader (“Onderneming”) en in 1832 voor A.J.Boiten. “1832 … verhuurde mij in Junij te Amsterdam bij A.J.Boiten op een smakje voor matroos in welk scheepje Vader ook nog reder was….”. Maakte o.a. een reis naar Petersburg.[Parma]. Op 17 oktober 1832 komt de Vr.ANNEGINA, A.J.Boiten, vanuit St.Petersburg in (Den) Briel binnen [AHB 19-10-1832], waarnaast vanuit Amsterdam op 19 oktober bericht wordt over de aankomst van Boiten uit Petersburg in Helvoet [OHC 20-10-1832]. De lading bestond uit 400 zt. Tarwe en 216 zt. Lijnzaad voor Suermont en Co te Rotterdam [AHB 24-10-1832]. Een jaar later is A.J.Boiten in Bergen (Nw) geweest, van waar hij in Rotterdam 2400 waag Stokvisch voor Kooy en Schadee ontscheept [AHB 14-09-1833]. Ruim twee maanden later komt A.J.Boiten met de ANNACHINA op 19 november 1833 vanuit Stockton ( bij Hartlepool-N.Engeland) in Briel aan [AHB 21-111833]. In 1834 komt de Vr.ANNEGINA, A.J.Boiten, met een lading Steenkolen voor van Vlissingen en Co. vanuit New Casle op 1 mei 1834 in het Vlie binnen [AHB 5 en 10-05-1834], waarna het schip weer naar de Oostzee vertrekt. Onderweg naar St.Petersburg komt de Vr.ANNEGINA, A.J.Boiten, vanuit Holland naar de Oostzee, op 4 juni in Tonningen en op 6 juni in Rendsburg binnen [AHB 14 resp 17-06-1834] en na het schip in St.Petersburg beladen te hebben voor Amsterdam, wordt Elseneur op 21 augustus gepasseerd [AHB 30-08-1834] en is de terugkomst in Texel op 1 oktober 1834 [AHB 03-10-1834]. Voorgaande uitreis naar St.Petersburg voer langs Tonningen en Rendsburg door het Holsteinskanaal, de terugreis voer langs Kopenhagen en Elseneur door de Sond naar de Noorzee. Waarschijnlijk bleef Albert Boiten gedurende de winter thuis. Op 15 maart vertrekt A.J.Boiten vanuit het Vlie op avontuur [OHC 1903-1835], opnieuw naar de Oostzee aangezien hij 22 maart Rendsburg aandoet, van Holland opweg naar de Oostzee [AHB 331-03-1835]. Op 7 april komt hij vanuit Holland in Pillau aan [AHB 21-04-1835], waarna bij vanuit Koningsbergen de thuisreis aanvaardt. Op 1 mei passeert A.J.Boiten met de VROUW ANGINA (Veendam) opnieuw de Sond [AHB en GC 9 resp 12-05-1835] en twee weken later komt hij op 14 mei 1835 terug in Terschelling aan [AHB 19-05-1835]. Na deze reis vertrekt A.J.Boiten met de Vr.ANNEGINA vanuit Amsterdam naar Bergen (Nw), waar hij vóór 17 juli 1835 aankomt [AHB 15-08-1835] en aangezien hij op 1 november van Eckenförde in 19


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

Travemunde (beide aan de Oostzee, 'om de hoek' van het Holsteinskanaal) arriveert [GC 10-11-1835], zal hij tussendoor terug in Holland geweest zijn. Op 15 mei 1836 komt A.J.Boiten met de ANNEGINA, komende van Memel in Travemunde binnen [GC 24-05-1836], van waar hij op 5 juni vertrekt naar de Noordzee [GC 21-06-1836]. Aangezien de Vr.ANNEGINA, A.J.Boiten, via Terschelling 16 en het Vlie 17, op 20 augustus 1836 vanuit New Castle in Amsterdam aankomt [GC en AHB van 20, 23 en 26-08-1836], zal Boiten tussendoor waarschijnlijk ook in Holland geweest zijn. Op 7 september 1836 zeilt hij opnieuw uit vanuit het Vlie op avontuur [AHB 10-09-1836]. Vermoedelijk bleef Albert Boiten deze winter niet in Holland, want op 2 januari 1837 kwam de Vr.ANNEGINA, A.J.Boiten, vanuit New Castle in Terschelling aan [AHB 07-01-1837], van waar deze vervolgens 26 januari opzeilde naar Amsterdam [AHB 07-02-1837].

Figuur 8 Kofschip op volle zee. Links achter een spiegeljact en rechts een bark, ca 1800 Dirk Piebes Sjollema [FSM]

Op 16 maart 1837 vertrekt de Vr.ANNEGINA, A.J.Boiten, vanuit Texel naar Hull [GC 21-03-1837], waarna de Groninger Courant van 28-03-1837 melding maakt van aankomst op 12 maart3 1837 te Hull vanuit Amsterdam. Vanuit Hull vertrekt Albert Boiten op 31 maart naar New Castle [GC 11-04-1837], van waar hij op 21 april in het Vlie aankomt [AHB 25-04-1837] en op 26 april in Amsterdam [GC 02-05-1837]. Op 12 mei 1837 vertrekt A.J.Boiten met de Vr.ANNEGINA vanuit het Vlie naar Noorwegen [GC 19-051837]. Hierna maakt het Algemeen Handelsblad van 08-07-1837 melding van vertrek uit het Vlie naar Noorwegen op 5 juli en de Groninger Courant dd. 11-08-1837 van aankomst te Dantzig op 30 juli

3

Deze datum moet fout zijn, zal omstreeks 18-19 maart geweest zijn. 20


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

vanuit Edam (opm. dit gaat allemaal wel erg snel). Vertrek uit Dantzig op 17 augustus [GC 29-08-1837], binnenlopen te Rendsburg op 5 september en te Tonningen op 7 september (beide van Dantzig naar Amsterdam) [AHB 14 resp GC 22-09-1837], waarna de Vr.Annegina op 22 september in het Vlie binnenkomt en vervolgens te Amsterdam met een lading hout uit Dantzig [AHB 28-09-1837]. Tenslotte maakt A.J.Boiten nog een reis naar Hull, vertrek op 26 oktover vanuit het Vlie, aankomst te Hull op 5 december [AHB 31-10 resp 12-12-1837], vertrek vanuit Hull naar Amsterdam op ook 5 december en terugkomst in Amsterdam vanuit Hull op 14 december [GC 12 resp 19-12-1837]. De winter van 1837/38 zal Albert Boiten opnieuw thuis gebleven zijn. Op zijn eerste reis van 1838 passeert hij op 5 mei Elseneur [AHB 21-05-1838], onderweg van Amsterdam naar Dantzig, waar hij op 16 mei arriveert [GC 29-05-1838]. op 8 juni passeert de Vr.Annegina opnieuw Elseneur [AHB 16-061838], na op 30 mei van Dantzig naar Amsterdam te zijn vertrokken [AHB 11-06-1838]. Terugkomst te Amsterdam op 6 juli, via het Vlie op 5 juli 1838 [GC 10-07-1838]. Op 2 augustus 1838 zeilt A.J.Boiten voor zijn volgende reis uit van het Vlie naar Stavanger (Nw) [AHB 07-08-1838]. Op 20 oktober 1838 komt hij in Bolderaa (? Riga) binnen, van waar hij op 6 november weer uitzeilt terug naar Amsterdam [AHB 5 en 20-11-1838]. In: Tj.E.Swierstra. De veenkoloniale familie Hazewinkel: geschiedenis en stamboom. Amsterdam 1997 (op het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag) staan fragmenten uit de jaarverslagen van het verzekeringscompact van Veendam, opgetekend door Hendrik Jans Hazewinkel (1793-1853) over de jaren 1837-1842 "1839 Wij vermissen nog Albert Jans Boiten, 6 Nov. van de Bolderaa vertrokken. "4 Februari; had op Bornholm winter lang geweest zonder dat iemand (zelfs zijn vrouw) het wiste kwam tijding in het voorjaar van dat hij Elzeneur was gepasseerd echter toen in het Kattegat door middel van het ijs totaal vergaan."

Figuur 9 Albert Jans Boiten, 1832-1839

21


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

Op 4 maart 1839 kwam de ANNEGINA, A.J.Boiten, van Svannike op Bornholm na de winter te Elseneur binnen [AHB 12-03-1839] en werd de reis van Riga naar Amsterdam op 6 maart voortgezet vanuit het Kattegat. De vermelding door Bouma dat de tjalk VROUW ANNEGINA in 1839 is verongelukt zal betrekking hebben op het hiervoor vernoemde vergaan in het Kattegat van de (smak) VROUW ANNEGINA dd. 13 maart 1839 (overlijdensdatum van Albert Jans Boiten). Opm. het Kattegat is de zeestraat tussen Halland in Zweden en Jutland in Denemarken, direct voorbij Elseneur.

[122630] Aaltje Jans Boiten (01-11-1789 Veendam, †12-08-1849 Muiden) trouwt 28 december 1812 te Veendam met schipper Lucas Geerts Venema (02-03-1787 Veendam, †21-10-1854 Wildervank). Schipper [122650] Folkert Jans Boiten (ged.21-09-1794 te Veendam, †30-12-1836 verdronken op de Tabaksplaat, bewesten de Wezer-Duitsland) trouwt 26 januari 1827 in Delfzijl met Jantje Simons Bos (06-09-1796 Uitwierde, †07-06-1856 Veendam). MR-NSM 1828-1 Delfzijl dd 01-02-1828, smak VROUW ANNECHIENA, Folkert Jans Boiten stuurman f 30,Farnsum, met kapitein Albert Jans Boiten [122620] en Jacob H. Boiten [124120] als kok f 23,- Wildervank. In de Opregte Haarlemsche Courant van 25-07-1829 wordt de aankomst te Delfzijl gemeld van T.J.Boiten, van Memel naar Brussel. Op 1 augustus 1829 komt ter reede van Vlissingen aan het schip de HOOP, Kapt. F.J.Boiten, van Memel (in de Oostzee) naar Brussel met hout en vederen [MidC 06-08-1829], waarna op 6 augustus vanuit Amsterdam bericht wordt dat het schip te Antwerpen is gearriveerd [OHC 08-08-1829]. Op 5 september wordt vanuit Vlissingen bericht dat de HOOP, kapt. F.J.Boiten van Antwerpen de Schelde is afgezakt en van de reede te Vlissingen in zee is gezeild naar Yarmouth, beladen met boomschors [MidC 08-09-1829]. Vanuit Amsterdam dd. 11 september wordt melding gemaakt van de aankomst te Jarmouth [OHC 12-09-1829]. Opm. Ik neem aan dat er in het voorgaande een fout gemaakt werd in de voorletters T.J. ipv F.J.Boiten. Een T.J.Boiten ken ik niet en de T.J.Boiten in Delfzijl lijkt overtuigend dezelfde te zijn als de F.J.Boiten in Vlissingen van Memel naar Brussel. Deze aanname heb ik dan ook eveneens gemaakt mbt de volgende gegevens. Volgens bericht van Amsterdam dd. 17 oktober 1829 is T.J.Boiten van Delfzijl in Dantzig gearriveerd [OHC 20-10-1829]. In 1830 is F.J.Boiten vóór 12 juni vanuit Harlingen in Memel aangekomen [OHC 15-06-1830]. Uit Amsterdam wordt dd. 2 juni 1831 de aankomst van T.J.Boiten vanuit Noorwegen in Termunterzijl (bij Delfzijl) bericht [OHC 04-06] en dd. 7 juli opnieuw aankomst in Delfzijl vanuit Noorwegen [OHC 09-07-1831] (Ook: "Binnengekomen Delfzijl 29 juni, Boiten, de HOOP, Noorwegen" [AHB 05-07-1831]. De volgende reis is net zo snel, want op 13-08-1831 meldt de OHC de aankomst van T.J.Boiten van Noorwegen in Delfzijl volgens bericht van Amsterdam dd. 11-08-1831 (en het AHB dd. 13-08-1831 van Boiten, de HOOP, van Noorwegen in Delfzijl op 5 augustus). Driemaal een aankomst te Delfzijl vanuit Noorwegen in twee maanden tijd. In november arriveert T.J.Boiten nogmaals in Delfzijl vanuit Noorwegen [OHC 26-11-1831]. F.J.Buiten was effectief lid van het zeemanscollege “De Vereeniging” te Delfzijl met vlagnummer D3 in de periode 1833 t/m 1836.

22


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

C. Zeevarenden in de tak van Hindrik Hindriks Boiten en Almt Jacobs Reijer.

23


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

24


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

5e-GENERATIE, Tak-C Nazaten van zoon Hindrik Hindriks Boiten en Lijzabeth Jacobs Goedt. Hun oudste drie zoons voeren de achternaam Top ipv Boiten, de andere kinderen hebben de achternaam Boiten. Zoon [124120] Jacob Hindriks Boiten (ged.07-06-1767 te Veendam) trouwde 25 maart 1804 te Veendam met Jantje Hindriks Hoetjer (1766 Veendam, †24-05-1831 Wildervank). Dochter [124140] Zwaantje Hindriks Boiten (ged. 16-12-1770 te Veendam, †24-01-1839 Wildervank) trouwde 27 december 1795 te Veendam met Zeeman Rienke Anskes (d 23-04-1769 Veendam, †31-031846 Wildervank). Schipper [124160] Hindrik Hindriks Top (ged.06-11-1774 Veendam, †13-10-1834 Veendam) trouwde 19 januari 1800 te Veendam met Neeltje Okkes Reusjen (ged.13-10-1776 te Veendam, †19-11-1869 Veendam). MR-NSM 1810-9 Groningen dd 06-04-1810 met JONGVROUW MARGRIETHA, Kapitein Hindrik Hindriks Top uit Stade (D), met stuurman, matroos en scheepsjongen. Het Archief van de Waterschout op het Stadsarchief van Amsterdam bevat monsterrollen op naam van kapitein Hendrik Hendriks Top op de GOEDE HOOP, dd 02 april 1816; 23 april 1817; 13 maart 1818 Rotterdamsche Courant 28 augustus 1817, Amsterdam, 26 augustus. Kaptein H.H. Top, van Arendsburg (opm: Kuressaare), te Terschelling binnen, rapporteert dat hem die ochtend, Terschelling een en een half mijl zuiden van hem, gepasseerd is een brikschip, liggende geheel op zijde, met de masten op het water, drijvende verscheide vaten om hetzelve heen. * 1819 t/m 1820 gezagvoerder H.H. Top van de smak GOEDE HOOP, geen bouwgegevens vermeld, vermoedelijk kapitein/eigenaar en varend vanuit Veendam. Het schip werd 1 maal te Harlingen geregistreerd komend van Zwartsluis [Bouma]. Leeuwarder Courant 14 december 1819, Harlingen. Den 1 December binnen gekomen het smakschip GOEDE HOOP, kapt. H.H. Top, terug uit zee, laatst van Zwartsluis. …. Leeuwarder Courant 11 april 1820, Harlingen, 10 april. ….Den 4 dito de smakschepen de GOEDE HOOP, kapt. H.H. Top, met aardappels naar Noorwegen Rotterdamsche Courant 15 oktober 1822, Amsterdam, 13 oktober. Het schip de JONGE JUFVROUW MARGARETA, kapt. H.H. Top, met raapzaad naar Amsterdam gedestineerd, is den 13 september te Delfzijl wegens tegenwind binnengelopen, en sedert van daar over de Wadden vertrokken, was den 27 sepember tot bij het Uithuizerwad gevorderd, alwaar het door droogte aan de grond geraakt is. * 1824 t/m 1828 gezagvoerder H.H. Top van de tjalk JONGE MARGARETHA, gebouwd in 1815, 54 ton o.m. [Bouma] Het Archief van de Waterschout op het Stadsarchief van Amsterdam bevat monsterrollen op naam van kapitein Hendrik Hendriks Top op de JONG MARGARETHA, dd 11 mei 1826

Nazaten van zoon Jacob Hindriks Boiten (schipper) en Willemina Klaassens Boomhof. Dochter [124930] Fennigjen Jacobs Boiten/Top (ged. 14-11-1790 te Veendam, †24-07-1829 Groningen) trouwt 13 maart 1823 te Groningen met Schipper Pieter de Buur (ged. 14-11-1790 te Veendam,, †1412-1862 Groningen), zoon van Schipper Tjabbe Pieters de Buur en Anna Berents. Schipper [124950] Klaas Buiding Top (ged. 16-09-1796 te Groningen, †14-07-1862 Leeuwarden) trouwt 7 januari 1847 te Groningen met Martje Sjoerts (19-04-1810 Eenrum), dochter van Turfschipper Jakob Sjoerts enTtrientje Jans Beukema. 25


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

Schipper [124960] Berend Jacobs Top (ged. 21-12-1798 te Groningen, †10-11-1857 Groningen) trouwt 13 december 1832 te Groningen met Elisabeth Telgens (ged. 21-02-1802 te Groningen, †30-04-1885 Groningen). ? Een Berend (Jacobs) Top uit ~ 1817 ? MR-NSM 1841-23 Delfzijl dd 02-04-1841 (schip niet vermeld), Berend Top, matroos f.21,- Appingedam 24jr, met schipper Reinder Jacobs Wever, stuurman, kok en matroos. MR-NSM 1857-67 Delfzijl dd 10-06-1857 met schoener TOBISIA, 162 ton, Berend Jacobs Top matroos f.30,- Appingedam 40jr, met Kapitein Gerardus Woldeboer, stuurman, matroos, lichtmatroos en kok. * 1857 t/m 1860 gezagvoerder B.J. Top van de tjalk VROUW ELISABETH, gebouwd in 1856 te Hoogkerk, 60 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen [Bouma]. Dit kan eerde Berend Jacobs Top [124960] niet zijn aangezien die 1857 overleed en voorgaande Berend Jacobs Top die in 1857 matroos was lijkt ook niet aannemelijk.

Schipper [124970] Hindrik Jacobs Top (ged. 09-12-1801 te Groningen, †01-06-1844 Groningen) trouwt 21 juni 1826 te Groningen met Lubbertje Derks Wolf (d 01-04-1798 Scheemda, †28-06-1849 Groningen), dochter van Schipper Derk Goverts Wolf en Aaltjen Hindriks Brons. * 1838 t/m 1839 gezagvoerder H.J. Top van de kof IKINA WILHELMINA, gebouwd in 1822, 50 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd 5 maal te Harlingen geregistreerd komend van Engeland [Bouma]. * 1842 t/m 1847 gezagvoerder H.J. Top van de kof GEZIENA WILKENS, gebouwd in 1842 te Veendam, 75 ton o.m., varend voor H.Wilkens te Veendam [Bouma]. MR-NSM 1845-26 Delfzijl dd 18-09-1845 met kof GEZINA WILKENS, kapitein Hindrik Jans (opm.Jacobs) Top, met stuurman (2x) en kok (2x).

26


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

D. Zeevarenden in de tak van Schipper Jacob Hindriks Boiten en Jantje Jacobs Reijer.

27


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

28


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

29


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

5e-GENERATIE, Tak-D Kinderen van zoon Hindrik Jakobs Boiten en IJkjen Simons Taai. Zeeman [126110] Jakob Hindriks Boiten (ged. 19-09-1779 te Veendam, †12-04-1815 Veendam) Dochter [126120] Grietje Hindriks (ged. 22-09-1782 te Veendam, †20-09-1855 Veendam) trouwde 1803-1810 te Veendam met Schipper op de buitenvaart Eppe Elias Kroeze (ged. 10-05-1752 te Veendam, †12-08-1826 Veendam). Zeeman [126130] Sijmon Hindriks Boiten (01-09-1785 Veendam, †06-09-1849 Veendam) trouwt 8 januari 1816 te Wildervank met Aaltje Harms Rogaar (ged. 19-03-1789 te Veendam, †10-04-1864 Veendam), dochter van Scheepstimmerman Harm Derks Rogaar en Aagtje Hindriks Klompien. Schipper [126150] Jan Hindriks Boiten (ged. 23-01-1791 te Veendam, †06-09-1826 Leek) trouwt 8 januari 1816 te Wildervank met Grietje Jacobs Kroon (24-12-1797 Wildervank, †06-07-1825 Veendam). Zeeman [126160] Fokke Hindriks Boiten (ged. 19-10-1794 te Veendam, †20-08-1821 Veendam). Kinderen van Schipper Jakob Jakobs Boiten en Hindrikje Cornelis van Drijsten. [126430] Hilligjen Jakobs Boiten (ged. 25-01-1789 te Veendam, †26-01-1864 Veendam) trouwt 29 december 1822 te Veendam met Schipper Jan Pieters Ekkel (ged. 17-06-1792 te Veendam, †12-08-1879 Veendam), zoon van Schipper Pieter Jans Ekkel en Aaltje Anskens. [126440] Jantje Jakobs Boiten (ged. 08-01-1792 te Veendam, †11-12-1838 Veendam) trouwt 20 februari 1825 te Veendam met Zeeman Jelle Jans Meijer (ged. 29-09-1793 Veendam, †16-04-1869 Veendam). [126450] Niesjen Jakobs Boiten (ged. 15-02-1795 te Veendam, † 21-05-1865 Veendam) trouwt 2 augustus 1819 te Veendam met Schipper Pieter Sjoerds Gruppelaar (d 11-11-1792 Veendam, †07-011876 Veendam). Schipper [126460] Jakob Jakobs Boiten (ged. 22-10-1797 te Veendam, †19-08-1830 op zee) trouwt 25 januari 1823 te Veendam met Geesjen Jakobs Wever (ged. 02-11-1800 te Veendam, †27-01-1872 Veendam), dochter van Schipper Jakob Jans Wever en Geesje Tiddes Blauw. 1828 (<13 juni) J.J.Boiten gearriveerd te Wismar (Oostzee, tussen Lübeck en Rostock) vanuit Amsterdam [OHC 14-06-1828] en 3 oktober J.C. Bouten van uit het Vlie uitgezeild naar Pillau [OHC 0710-1828]. 1829 J.J.Boiten op 24 mei van Texel uitgezeild naar Rouen [OHC 28-05-1829], <9 juni van Amsterdam in Rouen gearriveerd [OHC 11-06-1829], <4 augustus vanuit Schiedam in Dantzig aangekomen [OHC 0608-1829] en <3 november in Amsterdam aangekomen met de GEZINA en 714 t. Rogge voor Buys, de Bordes en Jordan [AHB 04-11-1829]. * 1830 gezagvoerder J.J. Boiten van de tjalk GEZIENA, gebouwd in 1816, bouwlocatie niet vermeld, 70 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam [Bouma]. 1830 J.J.Boiten, GEZINA, <18 mei van Eckernfiorde (in de Oostzee, 'om de hoek' van het Holsteins kanaal) te Amsterdam aangekomen met 752 t. Boekweit [AHB 19-05-1830] en <9 juli wederom van Eckernfiorde met 300 t. Garst en 470 t. Boekweit [AHB 10-07-1830], beide reizen met vracht voor L.Hoijack en C. Op 12 augustus 1830 komt J.J.Boiten vanuit Dantzig in het Vlie aan [OHC 17-08-1830]. "Het Nederlands schip GEZINA, kapt. J.J. Boiten , met boekweit van Apenrade en Flensburg naar Rotterdam, is de 19e dezer mede op het eiland Juist (een Duits Waddeneiland voor de monding van de Eems) verongelukt en de gehele equipage daarbij omgekomen, uitgezonderd de stuurman R.H. Hoetjer. Het lijk van de kapitein was reeds gevonden" [RC 31-08-1830]. 30


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

Opm. Aankomst op 12 augustus in het Vlie, lossen van de lading (in Amsterdam?), door het Holsteins kanaal naar Flensburg en Apenrade (? Abenra) en weer terug door het kanaal tot het eiland Juist in zeven dagen lijkt wel kort?

Kinderen van Schipper Jan Jakobs Boiten en Hindrikje Hindriks Beuker. [126520] Jantje Jans Boiten (ged. 14-10-1792 te Veendam, †09-09-1854 Veendam) trouwt 25 juni 1817 te Veendam met Schipper Wiecher Hindriks Ketelaar (ged. 06-09-1787, †18-06-1853 Veendam). * 1824 t/m 1829 gezagvoerder W.H. Ketelaar van de smak BROEDERLIJKE LIEFDE [Bouma]. * 1827 t/m 1829 gezagvoerder W.H. Ketelaar van de smak KINDERLIJKE LIEFDE, gebouwd in 1824, 60 ton o.m.[Bouma]. * 1831 t/m 1844 gezagvoerder W.H. Ketelaar van de smak JANTINA HENDRIKA, gebouwd in 1831, 60 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip strandde in 1844 bij Narvö. Het wrak werd verkocht [Bouma]. * 1849 t/m 1857 gezagvoerder W.H. Ketelaar van de kof JANTINA HENDRIKA, gebouwd in 1848 te Veendam, 59 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam [Bouma]. Wiecher Hindriks Ketelaar overleed Sep-1854.

Schipper [126540] Jakob Jans Boiten (ged. 27-08-1797 te Veendam, †20-01-1864 Veendam) trouwt 16 december 1823 te Veendam met Hinderina Berends Engelsman (ged. 09-09-1800 Emden, †08-01-1866 Veendam), dochter van Schipper Berend Hindriks Engelsman en Jantje Eilkes Jager (zie ook 126610). Provinciale Groninger Courant 17 juli 1829, 30 juni - 11 juli Gearriveerd:….Te Rendsburg: D.H. Duit, MARIA MARGARETHA, van Schiedam, J.J. Boiten, de JONGE BAREND, van Rouen, * 1832 t/m 1842 gezagvoerder J.J.Boiten van de tjalk JONGE BAREND, gebouwd in 1827, bouwlocatie niet vermeld, 48 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam [Bouma]. [AHB2-11-1837] Scheepstijdingen. Dantzig 22 Oct. Zeilklaar Boiten, JONGE BAREND, naar Dordt. Rotterdamsche Courant 11 november 1837, Rotterdam, 10 november. Het schip de JONGE BAREND, kapt. J.J. Buiten, van Koningsbergen naar Dordrecht, te Dantzig binnen, heeft den 29 oktober zijn reis voortgezet. * 1839 t/m 1848 gezagvoerder J.J.Buiten van de kof HENDERINA, gebouwd in 1838 te Veendam, 70 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is, op weg van Newcastle naar Petersburg, bij Elseneur gestrand en wrak geraakt. De bemanning werd gered. Lloyd’s vermeldt “06 Jul. 1848 HENDERINA wrecked” [Bouma]. Hinderina, Boiten, 28-08-1850 van Bolderaa naar Elseneur [NRC 07-09-1850]. Hendrina, Boiten, 20-02-1851 van Bordeaux naar Rotterdam [AHB en NRC 24-02-1851]. * 1850 t/m 1852 gezagvoerder J.J.Buiten van de schoenerkof HENDERINA, gebouwd in 1849 te Wildervank, 109 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is in maart 1852 gestrand bij de Runnelstone, werd afgebracht en verkocht [Bouma]. Men berigt ons uit Veendam, van den 14den december: "Heden had men het genoegen alhier van stapel te zien loopen het schoonerschip Orion, groot 80 lasten, gebouwd voor rekening van den heer J.Veenhoven, te Hoogezand, alsmede van de firma R.J.Giezen en zonen te Muntendam en gevoerd zullende worden door den kapitein J.Boiten van Veendam. - Zij, die belang stellen in den bloei en de welvaart van dezeen gemeente, welke voor een groot deel afhankelijk is van koophandel en 31


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

scheepvaart, juichen gewis de voortdurende bewerking van schoonerschepen voor rekening van gemelde heeren ondernemers toe, en zullen ook geenszins nalaten den bekwamen uitvoerder van die werken, zijnde de scheepsbouwer Philippus Rogaar, alhier, allen lof voor de bekwame constructie van de op zijne werf gebouwde schoonerschepen toe te brengen." [GC 21-12-1852]. MR-NSM 1853-32 Delfzijl dd 24-09-1853 met schoener ORION, kapitein Jacob Jans Buiten uit Veendam, met matroos L.L. Buiten en nog drie matrozen. * 1854 t/m 1858 gezagvoerder J.J.Boiten van de 2-mastschoener ORION, gebouwd in 1853 te Veendam, 112 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam [Bouma]. NRC 28 oktober 1857, Amsterdam, 27 oktober. Het schip ORION, kapt. Buiten, van Londen naar Livorno, is de 23e oktober met verlies van gaffel en grootzeil door aanzeiling met een schroefstoomboot te Dartmouth binnengelopen NRC 30 december 1858, Falmouth, 27 december. Het Nederlandse schip ORION, kapt. Buiten, van Amsterdam naar Livorno bestemd, hetwelk gisteren alhier binnenliep, heeft de voorsteng verloren en schade aan het roer. * 1859 t/m 1871 gezagvoerder J.J.Boiten van de 2-mastschoener THEMIS, gebouwd in 1858 te Veendam, 147 ton o.m., varend voor K.& J.Wilkens te Veendam [Bouma]. Jakob Jans Boiten overleed in 1864.

Kinderen van Jantje Jakobs Boiten en Evert Jans Drenth. [126610] Hindrikje Everts Drenth (ged. 28-07-1799 te Veendam, †10-11-1887 Veendam) trouwt 7 januari 1818 te Veendam met Zeeman Eilke Berends Engelsman (17-10-1793 Veendam, †10-12-1858 Veendam), zoon van Schipper Berend Hindriks Engelsman en jantje Eilkes Jager (zie ook 126540). Kinderen van Maria Jakobs Boiten en Scheepstimmerman Jacob Hindriks Kruisinga. Zeeman [126810] Hindrik Jakobs Kruisinga (ged. 25-11-1792 te Veendam, †03-12-1830 Schiedam) trouwt 16 februari 1818 te Veendam met Maartje Bijl (ged. 09-06-1799 te Schiedam, †17-12-1819 Schiedam).

32


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

E. Zeevarenden in de tak van Klaas Hindriks Boiten en Hindrickien Hindriks.

33


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

5e-GENERATIE, Tak-E Kinderen van Schipper Jacob Klaassens Boiten en Catharina Luitjes Pinksterboer. Buitenvaartschipper [128210] Luitje Jacobs Boiten/Bouten (ged. 23-08-1789 te Veendam,, †11-111835 Rotterdam) trouwde in 1812 te Koningbergen-Pruisen met Anna Catharina Elisabeth Luxen (1784 Allenburg-Pruisen, †15-02-1861 Rotterdam). Voer bij zijn vader en na diens overlijden als schipper met het schip van zijn vader totdat het najaar 1816 bij een hevige storm in de Oostzee bij Koningsbergen verging. Vaart in 1822 met de EMMA één reis voor rederij Muller te Koningsbergen, via Edingburgh naar Bordeaux (strandde onderweg op de Yarmouth banken).

Luitje Bouten vaaart vanaf 1823 voor Antwerpse rederij.

[128220] Hindrikje Jacobs Boiten (24-01-1792 Veendam, †10-02-1858 Oude Pekela) trouwde 30 november 1812 te Veendam met Schipper Harm Derks Duit (ged. 09-02-1786 te Veendam, †Mrt-1827 op zee) en na diens overlijden op 6 juli 1838 te Veendam met Jan Jochums Lumkes (ged.23-04-1775 te Hoogezand, †15-02-1856 Hoogezand). Kinderen van Schipper Stoffer Klaassens Boiten en Zwaantje Jans Wilkens. Zeeman/Schipper [128330] Klaas Stoffers Boiten (01-02-1809 veendam, †25-02-1867 Veendam) trouwt 13-01-1840 te Veendam met Aukje Jans Prummel (27-10-1809 Veendam, †18-10-1878 Veendam). K.S.Boiten was met vlagnummer 122 in de periode 1858 t/m 1866 effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank. [AHB 2-087-1847] K.B.Boiten, FOSSINA SIERS, binnengekomen te Briel dd 30-06-1847, van Riga (Oostzee) [AHB 6-09-1847] Boiten, FOSSINA SIERS, binnengekomen te Livorno (Italië) dd 25-08-1847, van Amsterdam [AHB 18-11-1847} Carga-lijsten Amsterdam, van Livorno, Boiten, FOSSINA SIERS: 58 v. Potasch, van Lennep en Co.; 16 k., 6 b. Droogerijen, J.C.Brandt en Zn.; 4 k. Koopm., S.A.Levino en Co.; 4 k. Koopm., Reynvaan en Zn.; 12 k. Drop, C.L.Hollert en Kolff, te Rott.; 15 k. Drop, A.T.Solling en Co., te Rott.; 14 k. Drop, C.Kolff en Zoonen, te Rott.; 2 v. Wijnsteen, 3 v. Ireos Radix, 500 Vloersteenen, 40 v. Talk, 5 b. Sennae Parvi, 4 v. Borax, 30 v. Potasch, 10 k. Drop, 12 b. Komijn, 16 k. Marmer, 11 k. Puimsteen, 100 b. Geneverbessen, Order. Het Nederlandsch Kofschip FOSSINA SIERS, Kapt. K.S.Boiten, van Livorno voor deze Stad gearriveerd zijnde, worden de houders van cognossementen aan order verzocht zich ten spoedigste aan te melden bij Jan Corver & Co, Cargadoors. [AHB 18-11-1847] * 1848 t/m 1864 gezagvoerder K.S. Boiten van de kof FOSSINA SIERS, gebouwd in 1847 te Veendam, 89 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is in 1864 gezonken [Bouma]. 34


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

[AHB 21-03-1848] Uitgezeild K.S.Boiten, FOSSINA SIERS, Vlie dd 19-03-1848 naar Koningsbergen. [NRC 14-04-1848] Vreemde havens Pillau (Koningsbergen) dd 5-04-1848, FOSSINA SIERS, Boiten, van Amsterdam. [GC 28-4-1848] FOSSINA SIERS, Boiten, vertrokken van Pillau dd 18-04-1848, naar Amsterdam. [NRC 28-04-1848] Vreemde havens Elseneur (de Sond) dd 21-04-1848, FOSSINA SIERS, Boiten, van Koningsbergen naar Amsterdam. [AHB 6-05-1848] K.S.Boiten, FOSSINA SIERS, binnengekomen Vlie dd 4-051848, van Koningsbergen. [AHB 10-05-1848] Carga-lijsten Amsterdam, van Koningsbergen, Boiten, FOSSINA SIERS: 60 last. Tarwe, Order. [GC 23-05-1848] Vertrokken Amsterdam dd 20-05-1838, Boiten, FOSSINA SIERS, naar Cardiff (bij Bristol). [AHB 25-04-1848] Uitgezeild Texel dd 3-05-1848, K.J.Boiten, FOSSINA SIERS, naar Cardiff. [GC 9-06-1848] Binnengekomen Cardiff dd 30-05-1848, Boiten, FOSSINA SIERS, van Amsterdam. [RC 29-06-1848] Vertrokken Cardiff dd 22-06-1848, K.S.Boiten, naar Amsterdam. [OHC 3-07-1848] Scheepstijdingen, Amsterdam 1 Julij. Den 26sten dezer is ter reede van Penarth (Cardiff), met verlies van een man der equipagie uit zee teruggekomen het schip FOSSINA SIERTS, kapt. Boiten, van Cardiff naar Amsterdam. [NRC 24-07-1848] Gearriveerd Texel dd 21-07-1848, FOSSINA SIERS, K.J.Boiten, van Cardiff naar Amsterdam. [GC 28-07-1848] Binnengekomen Amsterdam dd 23-07-1848, Boiten, FOSSINA SIERS, van Cardiff. [GC 18-08-1848] Vertrokken Amsterdam dd 12408-12848, Boiten, FOSSINA SIERS, naar Sunderland (New Castle). [AHB 21-08-1848] Uitgezeild Texel dd 18-08-1848, K.J.Boiten, FOSSINA SIERS, naar Londen. [NRC 1-09-1848] Lloyds-lijsten Londen 28-081848, FOSSINA SIERS, Boiten, van Amsterdam. [AHB 21-09-1848] Binnengekomen Texel dd 1909-1848, K.A.Boiten, FOSSINA SIERS, van New Castle. [GC 26-09-1848] Binnengekomen Amsterdam dd 22-09-1848, Boiten, FOSSINA SIERS, van New Castle.

Figuur 10 Model van een kofschip ca 1850 [FSM]

[GC 17-10-1848] Vertrokken Amsterdam dd 1310-1848, Boiten, FOSSINA SIERS, naar Stettin (Oostzee). [GC 20-10-1848] Uitgezeild uit het Vlie dd 16-101848, Boiten, FOSSINA SIERS, naar Stettin. [RC 11-11-1848] Aangekomen Swinemunde (Stettin) dd 2-11-1848, K.S.Boiten, van A'dam.

[RC 12-12-1848] Vertrokken Swinemunde dd 3-11-1848, K.S.Boiten, naar Frankrijk. [RC 14-12-1848] Elseneur gepasseerd dd 5-12-1848, S.K.Boiten, van Stettin naar Boulogne. [NRC 23-02-1849] Lloyds-lijsten. Cardiff 19 Febr. FOSSINA SIERS, Boiten, van Bologne. 35


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

[NRC 27-03-1849] Texel 5 Maart. Gearriveerd FOSSINA SIERS, K.S.Boiten, van Cardiff. [NRC 17-04-1849] Vlie 14 April. Vertrokken FOSSINA SIERS, K.S.Boiten, naar Libau (Oostzee). [NRC 1-05-1849] Vreemde Havens. Elseneur 25 April. FOSSINA SIERS, Boiten, van Amsterdam naar Pernau. [GC 8-05-1849] Lijst der Nederlandsche Schepen welke de Sond gepasseerd zijn. 25 April. Boiten, FOSSINA SIERS (Veendam), van Amsterdam, naar Pernau. [GC 26-06-1849] Lijst der Nederlandsche Schepen welke de Sond gepasseerd zijn. 16 Junij. Boiten, FOSSINA SIERS (Veendam), van Pernau naar Antwerpen. [MidC 19-07-1849] Vlissingen den 18 julij. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter reede gekomen: . . ; FOSSINA SIERS, K.J.Boiten, van de Oostzee, met lijnzaad. [NRC 3-09-1849] Vreende Havens. Antwerpen 31 Aug. FOSSINA SIERS, Boiten, naar Bergen. [GC 25-09-1848] Lijst der Nederlandsche Schepen welke de Sond gepasseerd zijn. 14 Sept. Boiten, FOSSINA SIERS (Veendam), van Antwerpen naar Kopenhagen. [GC 28-09-1849] Binnengekomen te Koppenhage den 18 Sept., Boiten, FOSSINA SIERS, van Antwerpen. [AHN 3-10-1849] Uitgezeild. Koppenhagen, 26 Sept.; zeilkl.: Boiten, FOSSINA SIERS, Assen. [GC 27-11-1849] Gepasseerd te Holtenau (Kiel) den 17 Nov., Boiten, FOSSINA SIERS, van Assens (Kopenhagen) naar Amsterdam. [NRC 24-11-1849] Vreemde Havens. Rendsburg (Holsteins kanaal) 17 Nov. FOSSINA SIERS, Boiten, van Assens naar Amsterdam. [NRC 27-11-1849] Vreemde Havens. Rendsburg 21 Nov. FOSSINA SIERS, Boiten, van Assens naar Holland. [NRC 5-12-1849] Scheepstijdingen. Tonningen 30 November. Onze stroom is met ijs bedekt, zoodat reeds sedert eenige dagen de vaart opgehouden heeft, De volgende Hollandsche schepen liggen in de haven: FOSSINA SIERS, Boiten, van Assen naar Amsterdam. [AHB 5-12-1849] Scheepstijdingen. Tonningen, 30 Nov. De stroom alhier is vol drijfeis; alhier liggen ingevroren de schepen FOSSINA SIERS, Boiten, van Assens naar Amsterdam. [NRC 4-03-1850] Vreemde Havens. Tonningen 26 Febr. FOSSINA SIERS, Boiten, van Assens naar Holland. [AHB 23-03-1850] Carga-lijsten Amsterdam. Assens en Kopenhagen, Boiten, VOSSINA SIERS: eene partij Raapzaad en Rogge, A. en F.Haerten; 80 v. Rijst, Order. [AHB 25-03-1850] Scheepstijdingen. Binnengekomen. Vlie 21 Maart; K.S.Boiten, FOSSINA SIERS, van Kopenhagen. [GC 26-03-1850] Zeetijdingen. Binnengekomen te Amsterdam den 21 Maart, kapit. Boiten, FOSSINA SIERS, van Kopenhage. [NRC 11-05-1850] Zeetijdingen. Vlie 9 Mei. Vertrokken FOSSINA SIERS, K.S.Boiten, naar St.Petersburg. [NRC 21-05-1850] Vreemde Havens. Elseneur 18 Mei. FOSSINA SIERS, Boiten, van Amsterdam naar Petersburg. [AHB 13-06-1850] Scheepstijdingen. Binnengekomen Kroonstad (St.Petersburg), 4 Junij; FOSSINA SIERS, Boiten, van Amsterdam. [GC 26-07-1850] Zeetijdingen. Vertrokken van Kroonstad den 13 Julij, Boiten, FOSSINA SIERS, naar Stockholm. [NRC 19-08-1850] Vreemde Havens. Stockholm 8 Aug. Uitgekl. FOSSINA SIERS, Boiten, naar Holland. [GC 3-09-1850] Lijst der Nederlandsche Schepen welke de Sond gepasseerd zijn. 25 Aug. Boiten, FOSSINA SIERS (Veendam), van Stockholm naar Dordrecht.

36


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

[AHB 4-09-1850] Scheepstijdingen. Elseneur, 28 Aug. Het kofschip FOSSINA SIERS, Boiten, van Stokholm naar Dordrecht, is van voor zijne ankers tegen eene Russische brik gedreven, met heeft hetzelve met hulp in deze haven gebragt. [GC 6-09-1850] Zeetijdingen. Elseneur, 28 Aug. In den afgeloopen nacht heeft alhier een hevigen storm uit het Zuid-Westen gewoed, waarin verscheidene schepen schade bekomen hebben, waaronder het schip FOSSINA SIERS, kapit. Boiten, met teer van Stockholm naar Dordrecht bestemd, dat voor anker liggende, na tegen een Russische brik aangedreven te zijn en de mast verloren te hebben, naar de Zweedsche kust is afgedreven; later de storm bedaard zijnde, is het schip alhier in de haven gebragt. [AHB 1-11-1850] Scheepstijdingen. Uitgezeild. Elseneur, 23 Oct.; Boiten, FOSSINA SIERS, van Stockholm naar Dordt. [NRC 1-11-1850] Scheepstijdingen. Elseneur 24 Oct Het schip FOSSINA SIERS, kapt. Boiten, van Stockholm naar Dordrecht, alhier met schade binnengeloopen heeft heden, na volbragte reparatie, de reis weder voortgezet. [AHB 30-10-1850] Scheepstijdingen. Binnengekomen. Helvoetsluis, 28 Oct., West; K.S.Boiten, FOSSINA SIERS, van Stockholm. (Volgens GC 1-11-1850 Binnengekomen te Helvoet 27 Oct.) [GC 5-11-1850] Zeetijdingen. Binnengekomen te Dordrecht 1 Nov., Boiten, FOSSINA SIERS, van Stockholm. [NRC 13-11-1850] Carga-lijsten Dordrecht. Van Stockholm. FOSSINA SIERS; K.S.Boiten: 677/1, 40/2 tonn. Teer, Wed. Gerardus 't Hooft en Zn.

Figuur 11 Bestemmingen van Klaas S.Boiten met het kofschip FOSSINA SIERS van 1847 - 1850

Nog verder over te nemen 1851-1852 (42 berichten) 17 April 1851 is de monstering te Dordrecht voor de FOSSINA SIERS, kapt. K.S.Boiten, 42 jaar Veendam, met 4 man naar Stettin [MRD-1489/1851]

37


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

Nog verder op te zoeken 1853 Klaas B. Boiten was van 1847-1862 kapitein/eigenaar van de kof FOSSINA SIERS, 47 last/89 ton, gebouwd in 1847. Het schip ging in 1869(?) verloren, waarde f 6008,-. geen slachtoffers.

38


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

Veendammer Binnen- en Buitenvaarders van de 6e-generatie in de stamboom Boiten 6e-GENERATIE, Tak-A • [121621] Elsjen Jakobs Boiten (02-03-1807 Veendam, †15-08-1878 Ulrum), dochter van Jan Geerts Boiten en Derkjen Hindriks Ketelaar, trouwt 15 november 1841 te Veendam met Schipper Sijwert Wilkes Wilkens (06-08-1804 Veendam, †24-05-1863 Veendam), zoon van Schipper Wilke Arends Wilkens en Albertje Sijwerts. * 1848 t/m 1851 gezagvoerder S.W. Wilkens van de smak JANTINA, gebouwd in 1833 te Hoogezand, 88 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank [Bouma]. * 1852 t/m 1854 gezagvoerder S.W. Wilkens van de smak ALBERDINA, gebouwd in 1823 , bouwlocatie niet vermeld, 104 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam [Bouma]. * 1858 t/m 1860 gezagvoerder S.W. Wilkens van de kof ALBERDINA ex Juliana, gebouwd in 1846 te Sappemeer, 80 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam [Bouma].

• Zeeman/Schipper [121623] Geert Jakobs Boiten (21-10-1810 Veendam), zoon van Jan Geerts Boiten en Derkjen Hindriks Ketelaar, trouwt op 29 november 1841 te Veendam met Elisabeth Geerts Roelfsema (11-06-1814 Oude Pekela, †21-01-1877 Veendam). Na het overlijden van Elisabeth, trouwt Geert op 14 augustus 1879 te Wildervank met Lammigje Jacobs Petter (20-09-1806 Giethoorn, †2002-1889 Wildervank) weduwe van Jan Koop Vos. [AHB 24-08-1847] Scheepstijdingen. Uitgezeild. Kroonstad (St.Petersburg) 10 Aug. Boiten, CATH. ELISABETH, naar Schiedam. [NRC 23-08-1847] Zeetijdingen. Vreemde Havens. Croonstad 13 Aug. CATH.ELISABETH, Boiten, naar Schiedam. [NRC 12-10-1847] Zeetijdingen. Vreemde Havens. Tonningen (Holsteinskanal) 5 Oct. CATH. ELISABETH, Boiten, van St.Petersburg, naar Schiedam. [NRC 16-10-1847] Zeetijdingen. Brielle 14 Oct. Binnen CATH.ELISABETH, G.Boiten, van Petersburg. [NRC 28-10-1847] Schepen in lading Rotterdam. Hamburg. Het Nederlandsch Kofschip CATHARINA ELISABETH, kapt. G. Boiten. Adres bij Ch.Cornelder en Zonen. Idem NRC 2,3,5,6,8 en 10 Nov. [NRC 22-11-1847] Zeetijdingen. Vreemde Havens. Hamburg 16 Nov. CATHERINA ELISABETH, Boiten, van Rotterdam. [OHC 28-12-1847] Scheepstijdingen Amsterdam, 27 December.. Te Brielle is aangekomen Boiten van Hamburg. * 1848 gezagvoerder G.(J.) Boiten van de smak CATHARINA ELISABETH, gebouwd in 1847 te Groningen, 63 ton o.m.. In November 1848 gestrand bij Noordwijk. Het hol werd geveild [Bouma]. [RC 12-02-1848] Brielle den 10 dezer. Heden voor posttijd zijn uit de haven gekort en vervolgens opgezeild naar Rotterdam; CATHARINA ELISABETH, G.J. Boiten, naar Schiedam.

[NRC 2-03-1848] Schepen in lading. Rotterdam. Rostock. Het Nederlandsch Smakschip CATHARINA ELISABETH, kapt. G.J.Boiten, (Om binnen eenige dagen te vertrekken). Adres ten kantore van Ch.Cornelder en Zonen. 39


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

[NRC 15-03-1848] Zeetijdingen. Maassluis 14 Maart. Heden morgen zeilden naar zee CATHARINA ELISABETH, kapt. G.J.Boiten, naar Rostock. - . . . . Kapt. G.J.Boiten en . . . . zijn op de reede terug. De wind N. [NRC 17-03-1848] Zeetijdingen. Maassluis 16 Maart. Heden zeilden CATRINA ELIZABETH, G.J.Boiten, naar Rostock. Gemelde schepen zijn wel in zee gekomen. De wind O. [RC 11-04-1848] Rotterdam den 10 April. Tonningen gepasseerd: den 4den G.J.Boiten met dakpannen van Schiedam naar Rostock. [GC 18-04-1848] Zeetijdingen. Gepasseerd te Rendsburg (Holsteinskanaal) den 7den Boiten, CATHARINA ELISABETH, van Schiedam naar Rostock. [NRC 19-04-1848] Zeetijdingen. Vreemde Havens. Warnemunde (Rostok) 12 April. CATHARINA ELISABETH, Boiten, van Schiedam. [AHB 12-05-1848] Scheepstijdingen. Binnengekomen. Holtenau (Kiel), 5 Mei; Boiten, CATH.ELIZABETH, van Rostock naar Schiedam. [NRC 16-05-1848] Zeetijdingen. Vreemde Havens. Rendsburg (Holsteinskanaal) 8 Mei. CATHARINA ELISABETH, Boiten, van Rostock naar Schiedam. [GC 23-05-1848] Zeetijdingen. Gepasseerd te Tonningen 12 Mei, kapit. Boiten, CATHARINA ELISABETH, van Rostock naar Schiedam. [NRC 19-06-1848] Zeetijdingen. Vlie 16 Junij. Gearriveerd CATHARINA ELISABETH, G.J.Boiten, van Rostock. [RC en AHB 12-08-1848] Scheepstijdingen. Binnengekomen. Bergen, 26 Julij; Boiten, CATH. ELIZABETH , Delfzijl. [RC 2-09-1848] Rotterdam, 1 Sep. Vertrokken: van Bergen den 12den G.J.Boiten naar Delfzijl. [RC 26-10-1848] Rotterdam den 25 october. Zoltkamp (Zoutkamp) den 21 dezer. Heden uitgezeild CATHARINA ELISABETH, G.J.Boiten, naar Londen. [NRC 13-11-1848] Scheepstijdingen. Amsterdam 11 November. Het schip CATHARINA ELISABETH, kapt. Boiten, v.Groningen n.Londen, is den 9den dezer in de nabijheid van Noordwijk gestrand, doch het volk gered. [AHB 13-11-1848] Scheepstijdingen. Het schip CATHARINA ELISABETH, kapt. G.Boiten, van Groningen naar Londen, is volgens brief van Noordwijk aan Zee, dd. 9 Nov., in de nabijheid dier plaats gestrand, doch de ekwipage, uit vier man bestaande aan den wal gekomen. [NRC 2-01-1849] Lijst van schepen, onder nederlandsche vlag, welke gedurende het jaar 1848 verongelukt, vermist, gesloopt of buiten de vaart gesteld zijn: CATHARINA ELISABETH, Boiten, . . . . HENDRINA, Buiten, . . . . (totaal 38 schepen). * 1850 (1849) t/m 1857 gezagvoerder G.(J.) Boiten van de kof CATHARINA ELISABETH, gebouwd in 1849 te Waterhuizen, 68 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd op 18 maart 1857 op de Elbe overvaren door het ss PIERE DE CATRES, komend van Antwerpen naar Hamburg [Bouma]. [GC 25-05-1849] Zeetijdingen. Zoutkamp (Zoltkamp), 23 Mei. Vertrokken den 21sten Boiten, CATHARINA ELIZABETH, naar Londen. [GC 1-06-1849] Zeetijdingen. Binnengekomen te Londen den 27 Mei, Boiten, CATHARINA ELISABETH, van Groningen. [NRC 31-05-1849] Extracten uit de Lloyd's-Lijsten. Londen 28 Mei. CATHARINA ELISABETH, Boiten, van Groningen. [GC 17-07-1849] Zeetijdingen. Zeilklaar te Londen den 12 Julij, Boiten, CATHARINA ELISABETH, naar Delfzijl. 40


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

[GC 24-07-1849] Zeetijdingen. Vertrokken van Gravesend (Londen) den 16 Julij, , Boiten, CATHARINA ELISABETH,naar Delfzijl. [AHB 9-08-1849] Scheepstijdingen. Binnengekomen. Bremerhaven; 14 Aug.; Boiten, CATHARINA ELISABETH, van Londen. [GC 24-08-1849] Zeetijdingen. Binnengekomen te Bremerhaven den 17 Aug., Boiten, CATHARINA ELISABETH, van Brake. [GC 4-09-1849] Zeetijdingen. Vertrokken van Bremerhaven den 29 Aug., Boiten, CATHARINA ELISABETH, naar Stettin. [GC 14-09-1849] Lijst der Nederlandsche Schepen welke de Sond gepasseerd zijn. 7 Sept. Boiten, Catharine Elisabeth (Veendam), van Bremen naar Stettin. [AHB 15-09-1849] Scheepstijdingen. Binnengekomen. Swinemunde (Stettin), 9 Sept.; Boiten, CATHARINA ELISABETH, van Bremen. [NRC 10-10-1849] Zeetijdingen. Vreemde Havens. Swinemunde 4 Oct. CATHARINA ELISABETH, Boiten, naar Groningen. [NRC 22-10-1849] Zeetijdingen. Vreemde Havens. Tonningen (Holsteinskanaal) 15 Oct. CATHAR. ELISABETH,Boiten, van Stettin, naar Groningen. [OHC 26-10-1849] Scheepstijdingen. Amsterdam, 25 October. Te Zoltkamp (Zoutkamp) zijn aangekomen Sluis, Bloem en Boiten, alle 3 van Stettin.

Figuur 12 Bestemmingen Geert J.Boiten met de kof CATHARINA ELISABETH 1847-1850

[NRC 3-12-1849] Extracten uit de Lloyd's-Lijsten. Londen 29 Nov. CATH.ELISABETH, Boiten, van Groningen. [GC 11-01-1850] Zeetijdingen. Binnengekomen te Texel den 7 Jan., Boiten, CATHARINA ELISABETH, van Londen. [GC 5-04-1850] Zeetijdingen. Zoutkamp 3 April. Zeilklaar, Boiten, CATHARINA ELISABETH, naar Londen. 41


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

[GC 12-04-1850] Zeetijdingen. Zoutkamp 10 April. Vertrokken den 8sten Boiten, CATHARINA ELISABETH, naar Londen. [GC 2-07-1850] Zeetijdingen. Binnengekomen te Hamburg den 26 Junij, Boiten, CATHARINA ELISABETH, van Harburg (ten zuiden van Hamburg). [GC 23-07-1850] Zeetijdingen. Vertrokken van Hamburg den 16 Julij, Boiten, CATHARINA ELISABETH, naar Londen. [GC 6-08-1850] Zeetijdingen. Binnengekomen te Londen den 29 Julij, Boiten, CATHARINA ELISABETH, van Hamburg. [GC 16-08-1850] Zeetijdingen. In lading te Londen 10 Aug., kapit. Boiten, CATHARINA ELISABETH, naar Amsterdam. [NRC 27-08-1850] Extracten uit de Lloyd's-Lijsten. Londen 23 Aug. Uitgekl : CATHARINA ELISABETH, Boiten, naar Amsterdam. [GC 30-08-1850] Zeetijdingen. Zeilklaar te Londen 23 Aug., kapit. CATHARINA ELISABETH, Boiten, naar Amsterdam. [NRC 29-08-1850] Scheepstijdingen. Amsterdam, 28 Aug. Het schip CATHARINA ELISABETH, kapt. Boiten, van Londen naar herwaarts gedestineerd, is volgens brief van Texel van den 27sten dezer, den vorigen dag zonder schade in het Eyerland binnengekomen, en zou dien dag naar de reede van Texel verzeilen. [AHB 31-08-1850] Scheepstijdingen. Aangaande het schip CATHARINA ELISABETH, kapt. Boiten, 26 dezer in Eijerland binnen, meldt men ons nader van Texel, dat hetzelve na zwaar gestooten te hebben, met verlies van een gedeelte der verschansing en reelings, door adsistentie van visschers in binnengebragt. [AHB 31-08-1850] Scheepstijdingen. Binnengekomen. Texel, 29 Aug., W.N.W.; G.J.Boiten, CATHARINA ELISABETH, van Londen, laatst van Eijerland. [AHB 2-09-1850] Carga-Lijsten. Amsterdam. Londen, Boiten, CATHARINA ELISABETH: 308 k., 56 z. Suiker,118 z. Salpeter, G.Herklots; 308 k., 56 z.Suiker, Order. [NRC 5-09-1850] Scheepstijdingen. Eijerland 1 Sept. Ter verbetering van het berigt in deze courant van 30 augustus ll., aangaande het schip CATHARINA ELISABETH, kapt. Boiten, van Londen naar Amsterdam gedestineerd, dient, dat hetzelve niet in het Eijerland is binnengekomen, maar op 27 augustus ll. In de buitengronden van het Eijerland is vastgeraakt, en daar het toen juist laag water was, over de buitenste dezer banken is heen gestoten. Hetzelve verkeerde voor het oog der aan den wal zijnde personen in zo veel gevaar, dat men ieder oogenblik deszelfs

Figuur 13 Texel rond 1866

Het huidige eiland Texel bestond oorspronkelijk uit het zuidelijk gelegen Tessel en het noordelijk Eijerland. In 1630 werd de Zanddijk tussen beide eilanden aangelegd, waarna in 1835 de kwelder werd ingepolderd.

totale vernieling tegemoet zag, waarom dan ook de aldaar gestationeerde reddingboot in gereedheid en op het strand was gebragt. Alleen door de onverschrokkenheid der in een klein vaartuig ter hulp gesnelde zeelieden, is welligt de geheele schipbreuk voorgekomen, althans aan hun is zeker het op veilige reede brengen van het vaartuig te danken. Datoverigens dit alles niet zonder schade geschied is, zoo als de brief van Texel opgeeft, blijkt uit het verlies van een gedeelte der verschansing, het onbruikbaar zijn van het roer en schade aan de boot, die op het dek stond. (opm: 42


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

in NRC 310850 stond als zeetijding, dat de CATHARINA ELISABETH, kapt. C.J. Boiten, op 30 augustus te Texel was gearriveerd van Londen, laatst van Eijerland).

[GC 4-10-1850] Zeetijdingen. Vertrokken van Amsterdam 30 Sept. kapit. Boiten, CATHARINA ELISABETH, naar Stettin. [NRC 8-10-1850] Zeetijdingen. Vlie 4 Oct. Vertrokken CATHARINA ELISABETH, G.J.Boiten, naar Stettin. [GC 18-10-1850] Lijst der Nederlandsche Schepen welke de Sond gepasseerd zijn. 11 Octob. Boiten, CATHARINA ELISABETH, van Amsterdam naar Stettin. [NRC 21-10-1850] Zeetijdingen. Vreemde Havens. Swinemunde 13 Oct. CATHARINA ELISABETH, Boiten, van Amsterdam. [GC 24-12-1850] Lijst der Nederlandsche Schepen welke de Sond gepasseerd zijn. 16 Dec. Boiten, CATHARINA ELISABETH (Veendam), van Stettin naar Groningen. [NRC 6-05-1851] Scheepstijdingen. Vreemde Havens. Rendsburg 29 April. Boiten, CATHARINA ELISABETH, van Skielskiรถr (tenwzw van Kopenhagen) naar Holland. [AHB 15-05-1851] Carga-Lijsten Zaandam. Skielskjรถr, Boiten, CATHARINA ELISABETH: 1096 t. Garst, Wessanen en Laan. [GC 16-05-1851] Zeetijdingen. Vertrokken van Tonningen den 7 Mei, . Boiten, CATHARINA ELISABETH, van Skielskiรถr naar Holland. [NRC 16-05-1851] Zeetijdingen. Vlie 12 Mei. Gearriveerd CATHARINA ELISABETH, G.J.Boiten, van Kjelskior.

Figuur 14 Skielskior (ten WZW van Kopenhagen)

[GC 6-06-1851] Zeetijdingen. Vertrokken uit het Vlie den 2 Junij, Boiten, ELISABETH, naar Stavanger. [AHB 7-07-1851] Scheepstijdingen. Binnengekomen. Texel, 4 Julij, N.O.; Boiten, CATHARINA ELISABETH, van Stavanger. [GC 29-07-1851] Zeetijdingen. Vertrokken van Amsterdam den 22 Julij, kapit. Boiten, CATHARINA ELISABETH, naar Dublin. [NRC 31-07-1851] Zeilklaar liggende schepen. Nieuwe Diep 29 Julij. , CATHARINA ELISABETH, G.J.Boiten, naar Dublin. [NRC 1-08-1851] Zeetijdingen. Texel 30 Julij. Vertrokken CATHARINA ELISABETH, G.J.Boiten, naar Dublin. [AHB 22-08-1851] Scheepstijdingen. Binnengekomen. Dublin, 15 Aug.; Boiten, CATHARINA ELISABETH, van Amsterdam. [GC 25-11-1851] Zeetijdingen. Zoutkamp, 23 Nov. Binnengekomen den 22 Nov., kapit. Boiten, CATHARINA ELISABETH, van Delfzijl. [GC 19-12-1851] Zeetijdingen. Zoutkamp, 17 Dec. Zeilklaar den 14 Dec., kapit. Boiten, CATHARINA ELISABETH, naar Southampton. [RC 1-01-1852] Rotterdam den 31 december. Zoltkamp den 28 dezer. Vertrokken heden G.J.Boiten naar Southampton. 43


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

[RC 29-01-1852] Rotterdam den 28 januarij. Texel den 26 dezer. De wind Z.W. Binnengekomen gisteren nog CATHARINA ELISABETH, G.J.Boiten, van Groningen naar Southampton, als bijlegger. [NRC 14-02-1852] Zeetijdingen. Texel 12 Febr. Vertrokken CATHARINA ELISABETH, G.Boiten, naar Southampton. De wind Z.Z.O. [NRC 18-05-1852] Vreemde Havens. Rendsburg 12 Mei. CATH.ELISAB. Boiten, van Southampton naar Lübeck. [AHB 14-06-1852] Scheepstijdingen. Uitgezeild. Travemunde (Lübeck), 10 Junij; Boiten, CATH. ELISABETH, naar Lynn. [[NRC 21-06-1852] Zeetijdingen. Vreemde Havens. Rendsburg (Holsteinskanaal) 17 Junij, CATHARINA ELISABETH, Boiten, van Lübeck naar Lynn. [AHB 23-07-1852] Scheepstijdingen. Binnengekomen. Hartlepool, 18 Julij; Boiten, CATHARINA ELISABETH, van Lynn. [GC 10-08-1852] Zeetijdingen. Binnengekomen te te Rendsburg den 3 Aug, Boiten, CATHARINA ELISABETH,van Hartlepool naar Lübeck. [NRC 13-08-1852] Zeetijdingen. Vreemde Havens. Travemunde 9 Aug. CATHARINA ELISABETH, Boiten, van Hartlepool.

Figuur 15 Bestemmingen Geert J.Boiten 1851 - 18 . . met de kof CATHARINA ELISABETH

[AHB 28-08-1852] Scheepstijdingen. Uitgezeild. Travemunde, 25 Aug.; Boiten, CATHARINA, naar Kiel. [AHB 3-09-1852] Scheepstijdingen. Binnengekomen. Kiel, 30 Aug.; Boiten, CATHARINA ELISABETH, van Lübeck. [AHB 6-09-1852] Scheepstijdingen. Uitgezeild. Kiel, 2 Sept.; CATHARINA ELISABETH, Boiten, naar Plymouth. [NRC 10-09-1852] Zeetijdingen. Vreemde Havens. Rensburg 5 Sept. ELISABETH, Boiten, van Kiel naar Plymouth. [NRC 13-09-1852] Zeetijdingen. Vreemde Havens. Tonningen 7 Sept CATHR.ELISABETH, Boiten, van Kiel naar Plymouth. 44


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

[AHB 21-09-1852] Scheepstijdingen. Binnengekomen. Plymouth, 17 Sept.; CATHARINA ELIZABETH, Boiten, van Kiel. [AHB 8-11-1852] Scheepstijdingen. Binnengekomen. Op de Elve, 4 Nov.; CATHARINA ELISABETH, Boiten, van Charleston. [GC 9-11-1852] Zeetijdingen. Binnengekomen te Hamburg den 4 Nov.; Boiten, CATHARINA ELISABETH, van Charlestown. en verder op te zoeken. NRC 24 januari 1853, Lyngoer (opm: Zuid-Noorwegen!), 1 januari. De koffen CATHERINE ELISABETH, kapt. Boiten, van Hamburg naar Londen, en JOHANNA ETTINA, kapt. D.G. Schuur, van Hamburg naar Ferrol bestemd, zijn beiden alhier binnengelopen. De eerste is lek en heeft zeilen, enz. verloren; de tweede heeft de boegspriet verloren. NRC 23 maart 1857, Hamburg, 19 maart. Het schip (opm: kof) CATHARINA ELISABETH, kapt. G.J. Boiten, van Antwerpen, is gisteravond op de Elve overzeild en onmiddellijk gezonken, doch het volk gered. * 1857 t/m 1863 gezagvoerder G.(J.) Boiten van de tjalk JONGE HERMAN ex TWEE GEZUSTERS, gebouwd in 1854 te Sappemeer, 68 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is in 1863 verongelukt [Bouma]. Provinciale Groninger Courant 31 december 1863, Veendam 29 december. Aan een particulier schrijven, nopens de stranding van het schip de JONGE HERMAN, gezagvoerder Boiten uit Veendam, komende van Landscrona, bij Kopenhagen, met een lading gerst naar Amsterdam bestemd is in de nacht van 22 op 23 dezer op de Mecklenburger kust, bij Nienhagen (opm: beW Warnem端nde) gestrand, ontleent men het volgende. Het schip is geheel aan stukken en de lading is eruit gespoeld. Bij het stranden sloeg een stortzee de stuurman J. Boiten, matroos Koetse en de kok E. Kappen over boord. De stuurman had het geluk weder op het schip te komen, doch de matroos en de kok kwamen in de golven om. De kapitein die juist achterin was gegaan om op de kaart te zien of er nog uitkomst was, werd bewusteloos op het strand gebracht, doch is thans aan de beter hand. Aldaar waren dichtbij een vijftal schepen gestrand, van sommige is geen mens gered kunnen worden. NRC 01 januari 1864, Veendam, 29 december. Aan een particulier schrijven nopens de stranding van het schip de JONGE HERMAN, kapt. Boiten uit Veendam, komende van Landskrona (opm: tegenover Kopenhagen) met een lading gerst naar Amsterdam bestemd, in de nacht van de 22e op 23e dezer (opm: dec. 1863) op de Mecklenburger kust, bij Nienhagen, gestrand, ontleent men het volgende: Het schip is geheel in stukken en de lading er uitgespoeld. Bij het stranden sloeg een stortzee de stuurman J. Boiten, de matroos J. Koetze en de kok E. Kappen overboord. De stuurman had het geluk weder op het schip te komen, doch de matroos en de kok kwamen in de golven om. De kapitein, die juist achterin was gegaan om op de kaart te zien of er nog uitkomst was, werd bewusteloos op het strand gebracht, doch is thans aan de beterhand. Aldaar waren dicht bijeen vijf schepen gestrand. Van sommige is geen mens gered kunnen worden.

? Geert Jans Boiten of Geert Jacobs Boiten ? MR-NSM 1846-31 Delfzijl dd 20-05-1846, met smak JANTINA, Geert Jans Boiten kapitein Veendam, met Kok en kok. Jan Geerts [121630] had een zoon Geert Jans Boiten, geb 1818, maar die overleed in 1840. De vader Geert Jans van Jan Geerts kan het ook niet geweest zijn want die werd geboren in 1746. 45


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

• Zeeman [121625] Jan Jakobs Boiten (03-06-1819 Veendam, †17-10-1847 Veendam), zoon van Jakob Geerts Boiten en Derkjen Hindriks Ketelaar.

6e-GENERATIE, Tak-B • Zeeman [122151] Jakob Hindriks Boiten (29-09-1804 Veendam, †<15-11-1829 op zee), zoon van Hindrik Jakobs Boiten en Geertje Hanses Glim, trouwt 7 maart 1827 te Veendam met zijn achterachternicht [zie 122212] Catriena Bennema Boiten (ged. 11-10-1801 Wildervank, †Jun-1848 in schip te Zoutkamp, begraven te Wildervank). Albert Jans Boiten voer 01-02-1828 als kapitein met de smak VROUW ANNECHIENA, met Folkert Jans Boiten uit Farnsum als stuurman (f 30,-) en Jacob H. Boiten uit Wildervank als kok (f 23,-) [MR-NSM 1828-1].

• Schipper [122152] Hans Hindriks Boiten (12-02-1807 Veendam), zoon van Hindrik Jakobs Boiten en Geertje Hanses Glim, trouwt 9 februari 1835 met Grietje Klaassens Bol (31-08-1805 Wildervank, †28-021874 Veendam), dochter van Schipper Klaas Jans Bol en Neeltje Hindriks Lever. MR-NSM 1840-3 Veendam dd 16-01-1840, kof GESINA, Hans Hendrik Boiten matroos f 23,- met Schipper Antonie Hindrik Bekkering, stuurman, kok en kajuitwachter. MR-NSM 1842-1 Hoogezand-Sappemeer dd 15-02-1842, ALIDA, Hans Hindriks Boiten kok f 24 met Kapitein Geert Edes Jonker, stuurman, matroos en kajuitwachter/koksmaat. MR-NSM 1849-4 Veendam dd 29-01-1849 met kof VROUW WIEGERDINA, Hans Hendriks Boiten , stuurman f 27,- met Schipper Koos Jans Scholten, matroos en kok. MR-NSM 1850-4 Veendam dd 29-01-1850 met kof REHOBOHOLDT, Hans Hendriks Buiten stuurman f.27,- met Schipper Koos Jans Scholten, matroos en kok. MR-NSM 1851-5 Veendam dd 25-01-1851 met schoenerkof REHOBOHOLD, Hans Boiten stuurman f 27,- met Schipper Koos Jans Scholten, matroos, lichtmatroos en kok. MR-NSM 1858-23 Veendam dd 08-03-1858 met kof GOEDE VERWACHTING, Hans H. Boiten stuurman f 31,- Veendam 50jr, met Schipper Derk F. Lieffyn en kok.

• [122212] Catriena Bennema Boiten (ged.11-10-1801 te Wildervank), dochter van schipper Lukas Hindriks Boiten en Sietske Nannes Nipperus, trouwt op 7 maart 1827 met haar neef Zeeman [zie 122151] Jakob Hindriks Boiten. Na diens overlijden in 1829 op zee , trouwt zij met Schipper Tammo Addes Schuitema (1802 Wildervank, †15-11-1848 in zijn schip te Warmond). * 1840 t/m 1843 gezagvoerder T.A. Schuitema van de tjalk VROUW CATHARINA, gebouwd in 1810, 52 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam [Bouma}. In de Groninger Courant van 15-12-1848 wordt geadverteerd voor de veiling van het Hek-Tjalkschip VRIENDSCHAP, groot 73 Tonnen, tot dus verre bevaren door wijlen Tammo Addes Schuitema en thas liggende in het Westerdiep te Wuildervank voor behuizing vanN. Boiten.

• [122213] Margjen Lukas (05-05-1803 Wildervank, †18-03-1840 Muntendam), dochter van schipper Lukas Hindriks Boiten en Sietske Nannes Nipperus, trouwt 8 december 1828 te Veendam met 46


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

Schipper Egbert Roelfs Prins (ged. 27-07-1800, †10-05-1871 Onstwedde), zoon van zeeman Roelof Egberts Prins en Beerta Tobias Waker. * 1847 t/m 1867 van de 1-mastkof ROELFINA, gebouwd in 1845 te Veendam, 62 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1867 afgekeurd [Bouma]

• Schipper [122215] Hendrik Lucas Boiten (21-01-1812 Veendam, † 27-08-1845 Semarang -O.Indië), zoon van schipper Lukas Hindriks Boiten en Sietske Nannes Nipperus, trouwt 25 september 1839 te Rotrerdam met Zwaantje Merkens (18 of 12-04-1811 Hardinxveld). Per 21 november 1843 lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop met vlagnummer A666. Jaren 1843-1844 hoeker MARIA en ADRIANA en 1845 bark FACTORIJ, beide voor reder/boekhouder Minderop en van Heel te Rotterdam. H.L.Boiten was met vlagnummer R15 in 1845 t/m 1846 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” * 1840 (opm. 1838) t/m 1846 gezagvoerder H.L. Boiten van de hoeker MARIE EN ADRIANA, gebouwd in 1826 te Maassluis, 145 ton o.m., varend voor Minderop & van Heel te Rotterdam [Bouma]. Te Rotterdam ligt in lading naar New-York, het Nederl. gezinkt Schooner-Hoekschip MARIA EN ADRIANA, Kapit. H.L.Boiten; ligt gereed [RC 1-12-1838]. Binnengekomen 25-07-1839 New-York, Boiten, MARIA EN ADRIANA, van Rotterdam [AHB 20-08-1839] en zeilklaar 23-08-1839 te New-York naar Rotterdam [AHB 13-09-1839]. Helvoet 29-06-1840 vertrokken, Boiten, MARIA EN ADRIANA, naar Newyork [GC 7-07-1840]. Te Rotterdam ligt in lading naar New-York, het Nederl. gezinkt Hoekerschip MARIA EN ADRIANA, Kapit. H.L.Boiten [RC 12-01-1841 ea tot 18-02-1841]. Te New-York is aangekomen H.L.Boiten van Rotterdam [RC 25-05-1841]. Te Rotterdam ligt in lading naar New-York, het Nederl. gezinkt Hoekerschip MARIA EN ADRIANA, Kapit. H.L.Boiten [RC 29-06-1841 ea tot 26-10-1841]. Den 31 passato, des namiddags, zeilde MARIA EN ADRIANA, H.L.Boiten naar New-York [RC 2-11-1841]. Binnengekomen 24-02-1842 New-York, Boiten, MARIA EN ADRIANA, van Rotterdam [AHB 25-03-1842] en uitgezeild 16-03-1842 naar Rotterdam [AHB 14-04-1842]. Carga-Lijsten Rotterdam van New-York, H.L.Boiten, MARIA EN ADRIANA: 234 b. Katoen, 1 partij Canpechehout, J.Mees en W.Moens; 818 ps. Lood, C.Balguerie en Zn.; 46 v. Rijst, S.A.le Vino en Co.; 15 v. Rijst, A.Carp en Commer; 15 v. Rijst, Coomans, Born en Philippi; 50 v. Potasch, Gebr.Nottebohm; 47 v. Potasch, Order [AHB 10-04-1843]. Carga-Lijsten Rotterdam van New-York, H.L.Boiten, MARIA EN ADRIANA: 100 v. Harst, S.A.le Vino en Co.; 21 v. Potasch, C.L.Hollertt en Kolff; 9 v. Potasch, P.Ouwenkerk en Co.; 264 v. Traan, Sturenberg Cankrien en Co. [AHB 4-09-1843]. Hellevoetsluis 9-01-1844 uitgezeild, H.L.Boiten, MARIA EN ADRIANA, naar Newyork [NRC 10-01-1844]. New-York 1-03-1844 binnengekomen, Boiten, MARIA EN ADRIANA, van Rotterdam [AHB 30-03-1844]. Den 3 dezer, des namiddags, te Hellevoetsluis binnengekomen: MARIA EN ADRIANA, H.L.Boiten van New-York [RC 6-06-1844]. Carga-Lijsten Rotterdam van New-York, H.L.Boiten, MARIA EN ADRIANA: 200 b. Katoen, W.Bange en Co.; 52 vjs. Arak, C.L.Hollertt en Kolff; 24 vjs. Asch, A.Ellerman; 1 partij Canpechehout, 791 ps. Lood, J.Mees en W.Moens [AHB 6-06-1844]. Te Rotterdam ligt in lading naar New-York, het Nederlandsch gezinkt Schoonerschip MARIA & ADRIANA, Kapitein H.L.Boiten, om den 20 dezer te vertrekken [RC 8-06-1844 tot 20-06-1844]. 47


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

Den 23 dezer, des namiddags, zeilde van Hellevoetsluis, MARIA & ADRIANA, H.L.Boiten, naar NewYork [RC 25-06-1844]. Binnengekomen 18-08-1844 New-York, Boiten, MARIA EN ADRIANA, van Rotterdam [AHB 20-091844]. Hellevoetsluis 18-10-1844 gearriveerd, H.L.Boiten, MARIA EN ADRIANA, van New-York [NRC 18-101844]. Carga-Lijsten Rotterdam van New-York, H.L.Boiten, MARIA EN ADRIANA: 1954 b. Koffij, 95 b. Katoen, 190 v. Asch, J.Mees en W.Moens; 100 vtjs. Harst, A.Carp en Commer [NRC 19-10-1844]. Verkoop Rotterdam: 95 pakken New-Orleans Katoen, allen meer of min door Zeewater nat en beschadigd, gelost uit het van New-York gekomen Schip genaamd MARIA & ADRIANA, Kapitein H.L.Boiten . . . . . 50 vaatjes 1e-soort New-Yorker Parel-Asch 1844, allen min of meer door zeewater beschadigd, aangebragt per het Schip MARIA EN ADRIANA, Kapitein H.L.Boiten, van New-York; . . . . [RC 12-11-1844].

Te Rotterdam ligt in lading naar New-York, het Nederlandsch Schooner-Hoekschip MARIA EN ADRIANA, Kapitein H.L.Boiten [RC 19-10-1844 tot 5-12-1844]. Rotterdam, in lading naar New-York: Het Nederlandsch gezinkt schoonerschip Maria en Adriana, Kapt. H.L.Boiten. Adres bij Hudig en Blokhuijzen [NRC 1-01-1845 tot 30-03-1845]. Hellevoetsluis 7-05-1845 uitgezeild, H.L.Boiten, MARIA EN ADRIANA, naar New-York [NRC 8-05-1845]. Opm. aangezien Boiten op 8-08-1845 met de FACTORY te Batavia aankomt (zie hierna), zal deze reis met een andere gezegvoerder hebben plaats gehad. * 1846 (opm 1845) gezagvoerder H.L. Boiten van de bark FACTORIJ, gebouwd in 1834 te Alblasserdam, 359 ton o.m., varend voor Minderop & van Heel te Rotterdam [Bouma]. Binnengekomen 8-08-1845 Batavia, FACTORY, H.L.Boiten, van Rotterdam [NRC 24-11-1845]. Het schip voer 8 kn eau de cologne, voor E.Cenie en Co in [JavC 13-08-1845]. Op 14-08-1845 voer kapt. H.L.Boiten van Batavia naar Semarang, na 65 pic. rotting te hebben geladen [JavC 16-08-1845]. Passage naar Nederland, met het voor passagiers zeer goed ingerigt en van eenen bekwamen doctor voorzien, nederlandsch schip FACTORIJ, kapitein Boiten, om tegen het midden der volgende maand van hier te vertrekken; adres Romswinckel, van den Burg & Co. [JavC 16 en 20-08-1845]. Op 20-08-1845 kwam de FACTORY, kapt. Boiten te Semarang [NRC 28-11-1845] aan waar Hendrik Lucas Boiten op 27 augustus 1845 overleed. • Zeeman [122231] Hendrikus Antoni Scheppers (17-07-1809 Veendam, †16-12-1860 Veendam), zoon van Aaltje Hindriks Boiten en Antonij Harmannus Scheppers. Hij trouwt op 20 december 1838 te Veendam met Fennechina Sijtzes de Boer (05-04-1812 Veendam, †25-08-1856 Antwerpen). • [122236] Alida Scheppers (20-11-1820 Veendam, †18-11-1875 Veendam), dochter van Aaltje Hindriks Boiten en Antonij Harmannus Scheppers, trouwt op 8 april 1858 te Muntendam met Schipper Roelf Geerts Waker (07-09-1806 Veendam, †18-02-1869 Muntendam), zoon van Zeeman Geert Tobias Waker en Grietje Roelfs Veling. *1849 t/m 1856 gezagvoerder R.G. Waker van de kof CATHARINA ISABELLA, gebouwd in 1848 te Veendam, 96 ton, varend als kapitein/eigenaar vanuit Muntendam [Bouma].

• [122237] Harmanna Antonij Scheppers (17-02-1824 Veendam), dochter van Aaltje Hindriks Boiten en Antonij Harmannus Scheppers, trouwt op 12 januari 1849 te Veendam met Schipper Roelf Harms Veling (03-03-1820 Veendam), zoon van Zeeman Harm Roelfs Veling (†28-06-1847 St.Petersburg) en Trijntje Jans Saaghoorn.

48


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

* 1854 t/m 1868 gezagvoerder R.H. Veling van de schoenerkof HARMANNA, gebouwd in 1852 te Veendam, 113 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is in 1868 gestrand en vol water gelopen [Bouma]. “De HARMANNA was in 1852 voor rekening van de Veendammer kapitein Roelf Harms Veling, de latere verkoper aan Prins c.s. gebouwd bij Poppe Stoffers Smit te Veendam. Op 23 juli 1868 kochten Abram Prins, scheepskapitein, Harm Jans Smith, negotiant, Egbert Luppes Dijkhuis, negotiant, allen wonende te Veendam en Abrams zwager Pieter Koops, touwslager te Wildervank, elk een vierde deel in de schoenergaljoot ‘Harmanna’. Het schip wordt ook wel omschreven als een schoenerkof of schoener galjoot. Tijdens een reis met een lading beenderen van Koningsbergen naar Fraserburg op de oostkust van Schotland strandde de HARMANNA op 23 november 1868 nabij Warsa, liep vol water en sloeg spoedig wrak; de bemanning kon worden gered. Abram Prins was de enige varensman van de vier eigenaren, zodat mag worden aangenomen dat hij toen op dit schip de kapitein was, temeer daar hij in juli in Hamburg aan boord was gekomen. Volgens Sweijs was ten tijde van de scheepsramp R.H.Veling de schipper, maar vermoedelijk was nog niet tot een ieder doorgedrongen dat deze de HARMANNA reeds eind juli had verkocht [Parma].

• Zeeman [122333] Otte Jans Dik (27-09-1808 Veendam, †04-12-1835 Veendam), zoon van Aaltje Ottes Boiten en Jan Hindriks Dik. • Zeeman [122336] Lucas Jans Dik (25-04-1816 Texel, †26-11-1884 Veendam), ), zoon van Aaltje Ottes Boiten en Jan Hindriks Dik, trouwt 26 december 1846 te Veendam met Jacobje Jans Smit (05-07-1823 Veendam, †18-12-1893 Veendam), dochter van scheepstimmerman Jan Hindriks Smit en Margjen Berends Rubingh. • Zeeman [122343] Otto Jakobs Boiten (18-08-1810 Veendam, †06-07-1877 Veendam), zoon van schipper Jakob Ottes Boiten en Trijntje Tonnis Keijser, trouwt 8 maart 1848 te Veendam met Grietje van Dijk (15-10-1826 Kampen, †05-10-1910 Groningen). MR-NSM 1866-10 Veendam dd 05-02-1866 met galjoot GEZINE JANTINE, 118 ton, Otto Boiten kok f 26,- Veendam 51jr, met schipper Hendrik J. Bekkering, stuurman, matroos en lichtmatroos.

• Zeeman/Stuurman [122344] Tonnis Jakobs Boiten (11-01-1813 Veendam, †06-03-1896 Veendam), zoon van schipper Jakob Ottes Boiten en Trijntje Tonnis Keijser, trouwt 24 september 1838 in Veendam met Arentje Geerts de Vries (11-05-1809 Veendam, †13-12-1838 Veendam). MR-NSM 1878-10 Veendam dd 18-02-1878 met kof MARGARETHA, 103 ton, Tonnis Jacobs Boiten stuurman f 40,- Veendam 61jr, met schipper Jan Stutvoet en matroos.

• Buitenvaarder/Stuurman [122621] Jan Alberts Boiten (23-09-1827 Veendam), zoon van Albert Jans Boiten en Hilligje Adriaans Hordt, trouwt 25 oktober 1856 te Wildervank met zijn nicht Annechien Boiten (18-10-1827 Farmsum, †09-03-1870 Uitwierde). MR-NSM 1845-16 Veendam dd 17-02-1845, kof ALKANA ELISABETH, Jan Alberts Boiten lichtmatroos f 10,- met schipper Johannes van Duinen, stuurman, kok en matroos. MR-NSM 1857-91 Delfzijl dd 27-08-1857 met kof AMICITIA, 160 ton, Jan Boiten stuurman f 38,Wildervank 29jr, met Kapitein Jan A. Donga, 2x matroos, lichtmatroos en kok. 49


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

MR-NSM 1857-97 Delfzijl dd 28-09-1857 met kof AMICITIA, J.A. Boiten met Kapitein J.A. Donga, stuurman, 2x matroos, kok en 3 man. MR-NSM 1858-14 Veendam dd 27-02-1858 met kof IDA ZIJLKER, schipper Adriaan Boiten, Wildervank 27jr, met Jan Boiten, stuurman f 34,- Wildervank 30jr, plus matroos, lichtmatroos, kok en kajuitwachter. MR-NSM 1864-14 Veendam dd 22-02-1864 met kof CATHARINA, 164 ton, Jan Boiten stuurman f 34,Wildervank 36jr, met Schipper Hayo Thaden, matroos en kajuitwachter.

* 1839 t/m 1842 gezagvoerder J. Boiten van de smak VROUW ANNECHIENA, gebouwd in 1824, bouwplaats niet vermeld, 92 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam [Bouma]. Dit kan Jan Alberts Boiten van 1827 niet zijn ! maar wie is het wel ? Zijn vader Albert Jans Boiten [122620] voer met de Vr.ANNEGINA die echter in 1839 verging! • Zeeman/Schipper [122623] Adriaan Alberts Boiten (08-01-1831 Wildervank, †04-06-1908 Veendam), zoon van Albert Jans Boiten en Hilligje Adriaans Hordt, trouwt 26 november 1857 te Wildervank met Stientje Nuisker (09-12-1832 Nieuwe Pekela, †09-11-1911 Veendam), dochter van Schipper Jurjen Berends Nuisker (†Nov-1837 bij Jutland-Denemarken) en Tijsina Hindriks Douwes. MR-NSM 1848-9 Veendam dd 07-02-1848 met kof LUCAS WICHER, Adriaan Alberts Boiten kok f 7,met schipper Willem Tjakkes Hazwewinkel, stuurman, matroos en lichtmatroos. MR-NSM 1853-15 Veendam dd 24-02-1853 met kof CHRISTINA, Adriaan Boiten matroos, f 21,- met schipper Eilt H. Bekkering, stuurman,, lichtmatroos en kok. MR-NSM 1854-24 Veendam dd 04-02-1854 met kof CHRISTINA, Adriaan Boiten stuurman f 27,- met schipper Eilt H. Bekkering, matroos, lichtmatroos en kok. MR-NSM 1856-12 Veendam dd 31-01-1856 met schoener ALIDA SINNIGE, Adriaan Boiten stuurman f 40,- met schipper Egbert Hendriks Dik, 2x lichtmatroos en kok. MR-NSM 1858-14 Veendam dd 27-02-1858 met kof IDA ZIJLKER, Adriaan Boiten schipper Wildervank 27jr, met Jan Boiten stuurman f 34,- Wildervank 30jr [122621], matroos, lichtmatroos, kok en kajuitwachter. NRC 03 november 1858, Dover, 30 oktober. Het Nederlandse schip (opm: kof) IDA ZIJLKER, kapt. A.A. Boiten, van Londen met ijzer naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) bestemd, is alhier lek binnengelopen. * 1859 gezagvoerder A.A. Boiten van de schoenerkof IDA ZIJLKER ex JANTINA JETSKALINA, gebouwd in 1849 te Veendam, 115 ton o.m., varend voor K.& J.Wilkens te Veendam [Bouma] * 1860 t/m 1862 gezagvoerder A.A. Boiten van de kof WALRUS ex FENNECHIENA CATHARINA (tot 1860), gebouwd in 1852 te Pekela, 60 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1862 vermist [Bouma]. NRC 21 november 1861, Leith, 14 november. Het te Groningen te huis behorende schip (opm: kof) WALRUS, kapt. A.A. Boiten, van Clackmannan (opm: 56º07’ N.B. 3º47’ W.L.) naar Røskilde, is alhier met schade binnengebracht, hebbende tussen Portobello en Leith op strand gezeten. MR-NSM 1866-7 Veendam dd 03-02-1866 met galjoot CATHARINA, 124 ton, Adriaan Boiten stuurman f 36,- Wildervank 35jr, met schipper Lukas Thaden, matroos, lichtmatroos, kok en kajuitwachter. MR-NSM 1867-8 Veendam dd 09-02-1867 met galjoot CATHARINA, 126 ton, Adriaan Boiten stuurman f 36,- Wildervank 37jr, met schipper Lukas L. Thaden, matroos, lichtmatroos en kok. 50


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

• Schipper [122631] Jan Lukas Venema (15-10-1813 Veendam, †12-01-1894 Wildervank), zoon van Aaltje Jans Boiten en Lukas Geerts Venema, trouwt 10 juni 1839 te Veendam met Edzina Harms Boer (23-11-1812 Meeden, †01-08-1888 Wildervank). • Schipper [122632] Geert Lucas Venema (02-04-1817 Veendam, †03-08-1854 Leeuwarden), zoon van Aaltje Jans Boiten en Lukas Geerts Venema, trouwt 24 januari 1850 te Wildervank met Martjes Alberts Voorthuis (27-11-1824 Midwolda, †20-05-1898 Wildervank). • Schipper [122633] Albert Folkerts Venema (23-06-1821 Veendam, †27-05-1882 Amsterdam), zoon van Aaltje Jans Boiten en Lukas Geerts Venema, trouwt 12 oktober 1853 te Midwolda met Sijka Alberts Voorthuis (05-07-1830 Midwolda). * 1860 gezagvoerder A.F. Venema van de tjalk SIEKA, gebouwd in 1859 te Sappemeer, 64 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Sappemeer [Bouma]. * 1861 t/m 1862 gezagvoerder A.F. Venema van hetzelfde schip maar nu varend voor T.S.Bakker te Sappemeer [Bouma]. * 1863 t/m 1867 gezagvoerder A.F. Venema van hetzelfde scchip maar nu varend voor K. Bakker te Sappemeer. Het schip voer in 1868 voor kapitein/eigenaar H.Roozenberg te Groningen en was herdoopt in ARENDINA [Bouma]. • [122651] Annechien Boiten (18-10-1827 Farmsum, †09-03-1870 Uitwierde), dochter van schipper Folkert Jans Boiten en Jantje Simons Bos, trouwt 25 oktober 1856 te Wildervank met haar neef buitenvaarder [zie 122621] Jan Alberts Boiten (23-09-1827 Veendam).

6e-GENERATIE, Tak-C • [124122] Margjen Jacobs Boiten (30-06-1808 Veendam, †31-01-1846 Wildervank), dochter van Jacob Hindriks Boiten en Jantje Hindriks Hoetjer, trouwt 24 december 1832 te Wildervank met Zeeman Hendrik Jacobs Pronk (10-10-1804 Wildervank, †26-06-1846 Groningen), zoon van Schipper Jacob Filippus Pronk en Maria Jans Drenth. • Schipper [124142] Hindrik Reinkes Boiten4 (ged. 12-05-1799 te Veendam, †1837 op zee), zoon van Zwaantje Hindriks Boiten en zeeman Rienke Anskes, trouwt 18 januari 1830 te Veendam met Berentje Berents Forsten (d 17-10-1802 Veendam,†17-11-1830 Veendam overl. in kraambed). * 1835 t/m 1839 gezagvoerder H.R. Boiten van de kof VRIENDSCHAP, gebouwd in 1832, 120 ton o.m., varend vanuit Delfzijl [Bouma]. Provinciale Groninger Courant 03 januari 1837, Het schip de GOEDE HOOP, kapt. H.R. Boiten (opm: smak), van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, te Christiansand binnen, was op 10 december 1836 gereed om de reis voort te zetten. Najaar 1835 vervoerde de GOEDE HOOP, kapitein Hindrik Reinkes Boiten, een partij lijnzaad van Koningsbergen naar Amsterdam. In de periode van 14 september tot 12 oktober van dat jaar kreeg de bemanning te maken met zwaar weer. Er werd grote schade gemeld. In 1837 verging de GOEDE HOOP met man en muis voor de kust van Ameland. 4

Zoon van Reinke Anskes en Zwaantje Hindriks Boiten. Hindrik Reinkes krijgt de achternaam Boiten, de beide dochters de achternaam Hanskes. 51


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

• Zeeman/Kapitein [124162] Okke Hindriks Top (11-03-1808 Veendam, †26-05-1884 Veendam), zoon van schipper Hindrik Hindriks Top en Neeltje Okkes Reusjen, trouwt 19 januari 1833 te Veendam met Trijntje Jans Willinga (15-12-1809 Veendam, †29-08-1887 Veendam), dochter van Schipper Jan Jans Willinga en Jantje Jans Hanssens. MR-NSM 1838-38 Delfzijl dd 31-07-1838 met DOROTHE,.O.H. Top, stuurman, met schipper Roelf Roelfs Henderikus en (nog een) stuurman Berend Berends Duit. MR-NSM 1843-8 Veendam dd 16-02-1843 met kof MARGARETHA, Okke Hindriks Top, stuurman f.31,- met schipper Koop Jans Scholtens, kok en lichtmatroos. MR-NSM 1851-1 Delfzijl dd 08-01-1851 met de ONDERNEMING, Kapitein Okko Hindriks Top met stuurman. * 1854 t/m 1861 gezagvoerder O.H. Top van de tjalk ONDERNEMING, gebouwd in 1840 te Veendam, 60 ton o.m. varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank [Bouma]. * 1860 t/m 1878 gezagvoerder O.H. Top van de smak JONGE FREDERIK, ex ARNOLDUS WILLEM NANNINGA, gebouwd in 1860 te Veendam, 61 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1878 verkocht naar Duitsland[Bouma]. • Zeeman/Stuurman [124164] Johan Heinrich Top (07-06-1813 Rendsburg -D), zoon van schipper Hindrik Hindriks Top en Neeltje Okkes Reusjen, trouwt 7 december 1843 te Veendam met Antje Jurjens de Boer (23-03-1822 Veendam, †26-03-1898 Apeldoorn). MR-NSM 1838-7 Delfzijl dd 23-03-1838 met kof VIER GEZUSTERS, Johan Heinrich Top, stuurman f.27,50 Veendam 24jr, met Kapitein Gerrit Jacobs Hoetjer, matroos en kok. MR-NSM 1839-3 Delfzijl dd 01-03-1839 met kof VIER GEZUSTERS, Johan Heinrich Top, stuurman f.30,- Veendam 25jr, met schipper Gerrit Jacobs Hoetjer, kok en matroos. MR-NSM 1840-11 Delfzijl dd 17-03-1840 met kof VIER GEZUSTERS, Johan Heinrich Top stuurman f.31,- Veendam 26jr, met schipper Gerrit Jacobs Hoetjer, matroos en kok. MR-NSM 1840-30 Delfzijl dd 08-09-1840 (schip niet vermeld), Johan H. Top, stuurman f.32,Veendam, met schipper Jacob J. de Vries en stuurman Eilke Engelsman.

• Zeeman [124167] Riemt Top (12-09-1819 Veendam), zoon van schipper Hindrik Hindriks Top en Neeltje Okkes Reusjen, trouwt 26 september 1855 te Amsterdam met Hiltje Roffel (14-07-1825 Leek). • Stuurman [124931] Tjabbo de Buur (07-12-1823 Groningen), zoon van Fennigjen Jacobs Top en Pieter de Buur, trouwt 4 juli 1850 te Groningen met Hillechien Mensinga (27-06-1818 Groningen, †08-051873 Groningen).  [124956] Jacob Buiding Top (2-01-1854 N.Pekela), zoon van Klaas Jacobs Buiding Top en Martje Sjoerts, trouwt 28 september 1882 te Harlingen met Carolina Maria Termeer (05-08-1853 Harlingen). MR-NSM 1872-32 Delfzijl dd 08-03-1872 met schoener CATHARINA LUTGERDINA, 148 ton, Jacob Buiding Top, kok f.15,- Harlingen 18jr, met Kapitein Jacob W. Bos, stuurman, matroos en lichtmatroos.

• Kapitein [124961] Jacob Top (21-08-1834 Groningen,†13-08-1903 Amsterdam), zoon van Berend Jacobs Top en Elisabeth Telgens, trouwt 19 januari 1860 te Groningen met Stientje van den Berg (1609-1832 Groningen). 52


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

• Tjalkschipper [124962] Johannes Telgens Top (11-07-1837 Groningen, †24-01-1872 Sappemeer), zoon van Berend Jacobs Top en Elisabeth Telgens, trouwt 11 februari 1864 te Groningen met Corneliske Bloemker (17-10-1840 Groningen, †11-02-1917 Groningen), dochter van Schipper Jan Gerrits Bloemker en Sijke Jans Piek. • Stuurman [124963] Willem Top (22-02-1840 Amsterdam, †26-05-1906 Amsterdam), zoon van Berend Jacobs Top en Elisabeth Telgens, trouwt 10 januari 1867 te Groningen met Saartien Crassens (06-031841 Groningen, †10-08-1891 Groningen). • Kapitein [124972] Jacob Top (13-08-1829 Hoogezand, †07-08-1899 Groningen), zoon van Hindrik Jacobs Top en Lubbertje Derks Wolf, trouwt 6 mei 1860 te Groningen met Dievertje Pott (29-09-1833 Groningen, †17-03-1907 Groningen), dochter van Schipper Sibenus Jans Pot en Rolina Erenst. * 1862 t/m 1863 gezagvoerder J. Top van de kof DIEWERDINA ALIDA POT, gebouwd in 1861 te Sappemeer, 76 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen. Het schip strandde in 1863 bij Lemvig, werd afgebracht en verkocht aan H.Potjer te Sappemeer. Omgedoopt in ALBION [Bouma].

• [124973] Aaltje (05-09-1831 Groningen, †01-07-1909 Onstwedde), dochter van Hindrik Jacobs Top en Lubbertje Derks Wolf, trouwt 7 mei 1868 te Wildervank met Schipper Jakob de Vrieze (1832 Ten Boer, †13-04-1893 Veendam), zoon van Praamschipper Klaas Jacobs de Vrieze en Elisabeth Jans Hofman. • Schipper [124977] Derk Top (23-01-1836 Groningen, †04-03-1892 Groningen), zoon van Hindrik Jacobs Top en Lubbertje Derks Wolf, trouwt 6 december 1863 te Groningen met Taatje Koiter (20-031835 Aduard, †21-05-1868 Groningen). MR-NSM 1864-87 Delfzijl dd 11-10-1864 met galjoot BOUWINA, 144 ton, Derk Top, matroos f.30,Groningen 28jr, met Kapitein Thomas J. Middel.

6e-GENERATIE, Tak-D • [126121] Engeltje Eppes Kroeze (18-01-1812 Veendam, †16 -05-1877 Veendam), dochter van Grietje Hindriks Boiten en Eppe Elias Kroeze, trouwt 10 juni 1850 te Veendam met Zeeman Fedde Derks Duut (ged. 28-08-1803 te Veendam, †04-09-1877 Veendam). • [126123] Wilmina Kroeze (25-10-1819 Veendam, †06-11-1860 Veendam), dochter van Grietje Hindriks Boiten en Eppe Elias Kroeze, trouwt 16 juli 1855 te Veendam met Schipper Jan Jans Wolthuis (06-111825 Veendam,†06-12-1904 Veendam). • [126153] Grietje Kroon (05-06-1822 Uteringadeel, †25-09-1908 Midwolda), dochter van Jan Hindriks Boiten en Grietje Jacobs Kroon, trouwt 7 mei 1849 te Midwolda met Schipper Meindert Folkets Brandsema (02-02-1821 Scheemda, †22-08-1899 Midwolda). • [126431] Aaltje Ekkel (27-02-1832 Veendam, †16-06-1899 NieuwePekela), dochter van Hilligjen Jakobs Boiten en schipper Jan Pieters Ekkel, trouwt 2 juni 1860 te Veendam met Schipper Jurjen van der Veen (30-10-1827 Eenrum, †29-03-1912 NieuwePekela), zoon van Schipper Derk Tjerkes van der Veen en Trientje Jurjens Benes. * 1860 t/m 1861 gezagvoerder J.D. v/d Veen van de galjoot VRIENDSCHAP, gebouwd in 1859 te Veendam, 162 ton o.m., varend voor K.& J.Wilkens te Veendam. Het schip is in juli 1861 gestrand op de Portugese kust [Bouma]. 53


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

NRC 03 augustus 1861, Oporto, 31 juli. Het Nederlandse schip (opm: galjoot) VRIENDSCHAP, kapt. J. van der Veen, van hier naar Londen, is bij Cabadello (opm: Cabedelo, 40º8’ N.B. 8º52’ W.L; Figueira da Foz) gestrand. De bemanning is gered en ook de lading zal men kunnen bergen, maar het schip zal weg zijn NRC 07 augustus 1861, Oporto, 3 augustus. De Nederlandse schoener VRIENDSCHAP, kapt. Van der Veen, van hier naar Londen, welke 31 juli bij Cabadello (opm: Cabedelo, Figueira da Foz) strandde – zie NRC van 3 augustus – zit vol water en zal verkocht worden. De lading is min of meer beschadigd geborgen. NRC 14 augustus 1861, Oporto, 7 augustus. Het schip VRIENDSCHAP, kapt. Van der Veen, van hier naar Londen, de 31e juli op Cabadello (opm: Cabedelo, Figuiera del Foz) gestrand, is voor ongeveer GBP 50 verkocht. * 1862 t/m 1881 gezagvoerder J.D. v/d Veen van de galjoot ALIDA, gebouwd in 1861 te Veendam, 146 ton o.m., varend voor K.& J.Wilkens te Veendam [Bouma] NRC 09 november 1867, Swinemünde,… november. Volgens telegrafisch bericht is het schip ALIDA, kapt. Van der Veen, van St. Petersburg naar Holland bestemd, alhier met verlies van zeilen en fokkera binnengelopen. NRC 17 november 1867, Swinemünde, 12 november. Het Nederlandse schoener-galjootschip ALIDA, kapt. Van der Veen, van St. Petersburg met een lading rogge naar Schiedam bestemd, is heden weder in zee gegaan.

• Schipper [126442] Jakob Meijer (15-10-1829 Veendam, †14-10-1871 Amsterdam), zoon van Jantje Jakobs Boiten en Jelle Jans Meijer, trouwt 11 januari 1860 te Veendam met Annechiena Gezina Duintjer (11-09-1838 Veendam, †23-05-1920 Veendam), dochter van Kapitein Hindrik Heres Duintjer (ged.29-12-1799 te Veendam, †09-03-1853 Bayonne-Frankrijk) en Trijntje Gerbens Boon. • Zeeman/Schipper [126451] Sjoerd Pieters Gruppelaar (16-11-1819 Veendam, †13-10-1909 Veendam), zoon van Niesjen Jakobs Boiten en schipper Pieter Sjoerds Gruppelaar, trouwt 19 juli 1844 te Veendam met Hillechien Geerts Bakker (08-11-1823 Groningen, †08-01-1917 Groningen), dochter van Schipper Geert Oetzes Bakker en Zwaantje Weeningh. * 1847 t/m 1851 gezagvoerder S.P. Gruppelaar van de smak HILLECHIENA NIJSINA, gebouwd in 1838 te Hoogezand, 45 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam [Bouma]. * 1852 t/m gezagvoerder S.P. Gruppelaar van de kof HILLECHIENA NIJSINA, gebouwd in 1851 te Veendam, 110 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1854 herdoopt in “Hillechiena” [Bouma]. Het schip werd te water gelaten en opgeleverd in 1851 door Scheepswerf O. Holthuis, Veendam aan K/E. S. P. Gruppelaar, Veendam. 1854: Door K/E. S. P. Gruppelaar, Veendam herdoopt in HILLECHIENA. * 1854 t/m 1862 gezagvoerder S.P. Gruppelaar van de kof HILLECHIENA ex HILLECHIENA NIJSINA, gebouwd in 1851 te Veendam, 109 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam [Bouma]. MR-NSM 1872-12 Veendam dd 15-02-1872 met schoener CATHARINE HILLECHINA, 120 ton, Sjoerd Gruppelaar stuurman f.36,- Veendam 52jr, met schipper Hensem Boekhout, lichtmatroos en kok. MR-NSM 1878-109 Delfzijl dd 11-07-1878 met kof WILHELMINE, 125 ton, Sjoert Gruppelaar stuurman f.44,- Veendam 54jr, met kapitein Evert H. Kremer, 2x matroos en kok. 54


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

• Stuurman/Schipper [126453] Jacob Pieters Gruppelaar (21-10-1824 Veendam, †20-05-1858 Zwolle), zoon van Niesjen Jakobs Boiten en schipper Pieter Sjoerds Gruppelaar, trouwt 31 december 1846 te Veendam met Johanna van Laar (15-12-1825 Zwolle, †19-01-1897 Zutphen). POZC (Proviniciale Overijsselsche en Zwolsche Courant?) van 09 december 1840. Zwolle Woensdag 8 dec. Heden arriveerde per stoomboot de hier thuis behorende zeeman J. de Bout, hebbende schipbreuk geleden met het schip PROVINCIE OVERIJSSEL, kapitein Gruppelaar. Na van donderdagavond tot zaterdagmorgen in het tuig te hebben doorgebragt, is de bemanning door een vaartuig naar Harlingen overgevoerd, en is hij van daar per stoomboot herwaarts gekomen. Wij melden met genoegen, dat op beide Zwolsche booten te zijnen behoeve een collecte werd gehouden, waarvan de gezamenlijke opbrengst omstreeks vier en twintig guldens bedroeg. Minder aangenaam klinkt het dat hij aan het kantoor der stoomboot Harlingen de volle passagiersvracht moest betalen ondanks zijn verklaring, dat hij alles verloren had, en dat hij van Amsterdam naar Zwolle moest reizen. Ontleend aan “ZEEVAART ZWOLLE e.o.. Chronologieperiode 1731-1880”, door G. van Heel Typoscript 158 pp (p.10). In de bibliotheek van de Stichting Nederlandse Kaaphoornvaarders te Hoorn, Nr 546 Dit is niet Jacob Pieters geweest want die was in 1848 stuurman op de kof ANTINA. Zijn broer Sjoerd Pieters (zie hiervoor) lijkt hier ook nog wat jong om schipper te zijn. Mogelijk was het hun vader ? MR-NSM 1848-28 Delfzijl dd 17-03-1848 met de kof ANTINA,.Jacob Pieters Gruppelaar stuurman f.30,- Zwolle 26jr, met kapitein Reinder Jans Schuring, matroos, lichtmatroos,kok en kajuitwachter. * 1856 t/m 1863 gezagvoerder J.P. Gruppelaar van de kof STAD GOOR, gebouwd in 1841 te Zwolle, 108 ton o.m., varend voor de Zwolsche Reederij Maatschappij te Zwolle [Bouma]. • Zeeman/Schipper [126455] Jan Pieters Gruppelaar (21-01-1831 Veendam, †26-11-1864 aan boord op het Jutse Rif), zoon van Niesjen Jakobs Boiten en schipper Pieter Sjoerds Gruppelaar, trouwt 17 december 1857 te Veendam met Christine Phillipine Wichmann (27-03-1829 Rusoer-Noorwegen, †01-09-1882 Veendam). * 1861 t/m 1863 gezagvoerder J.P. Gruppelaar van de kof PROVINCIE OVERIJSSEL, gebouwd in 1841 te Zwolle, 95 ton o.m., varend voor D.Brodie te Amsterdam. Het schip is in 1863 gezonken in de Noordzee [Bouma]. * 1864 gezagvoerder J.P. Gruppelaar van de kof CHRISTINA, gebouwd in 1864 te Foxhol, 68 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1864 vermist [Bouma].

• [126464] Jacoba Jakobs Boiten (19-11-1830 Veendam, †08-12-1869 Veendam), dochter van Jakob Jakobs Boiten en Geesjen Kakobs Wever, trouwt 14 januari 1857 te Veendam met Zeeman Meint Pik (26-02-1833 Veendam), zoon van Scheepstimmerman Sjoert Jans Pik en Annechien Derks Vosman. • [126521] Hindrikje Wijchers Ketelaar (23-10-1817 Veendam, †13-12-1847 Veendam), dochter van Jantje Jans Boiten en Wiecher Hindriks Ketelaar, gtrouwt 27 september 1839 te Veendam met Zeeman/Schipper Pieter Pieters Maathuis (15-02-1812 Wildervank, †20-05-1840) en na diens overlijden op 24 november 1846 te Veendam met Zeeman Jan Jans Moesker (23-10-1815 Veendam). Pieter Pieters Maathuis voer 26-03-1840 als schipper op de kof ABRAHAMINA HENRIETTE, met Jan Jacobs Boiten als matroos (f 24,-), met stuurman, matroos en kok. Welke Jan Jacobs Boiten voer hier mee als matroos? 12654, geb 1825 lijkt hier nog wat jong voor zeker met een gage van f.24,55


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

• Zeeman [126523] Jan Wichers Ketelaar (22-11-1822 Veendam, †Nov-1852 op zee), zoon van Jantje Jans Boiten en Wiecher Hindriks Ketelaar, trouwt 7 januari 1848 te Veendam met Engeltje Jans Hut (19-04-1824 Veendam, †18-04-1888 Veendam), dochter van Schipper Jan Harms Hut en Geertje Hindriks Deddes. *1849 t/m 1852 gezagvoerder J.W. Ketelaar van de koftjalk ENGELINA, gebouwd in 1841 te Martenshoek, 61 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1852 vermist na het uitzeilen van het Vlie [Bouma]. • Zeeman/Schipper [126524] Hindrik Wichers Ketelaar (22-11-1827 Veendam, †22-03-1890 Groningen), zoon van Jantje Jans Boiten en Wiecher Hindriks Ketelaar, trouwt 30 december 1851 te Veendam met Knelsiena Reinders de Jonge (13-12-1829 Veendam, †25-08-1864 Veendam), dochter van Schipper Reinder Roelfs de Jonge en Frouke Jakobs Mulder, na haar overlijden trouwt hij op 15 februari 1866 te Veendam met Fennechien te Velde (01-06-1835 Hoogezand, †13-03-1869 Veendam) en na haar overlijden op 17 december 1870 te Veendam met Susanna Auguste Laura Keitel (1842 St.Petersburg, †13-10-1922 Groningen). * 1854 gezagvoerder H.W. Ketelaar van de kof HAZARD, geen gegevens over bouw, thuishaven en reeder. Het schip is in oktober aangevaren door een oorlogs stoomschip bij Woolwich en gezonken. Gelicht en vermoedelijk gerepareerd [Bouma]. * 1856 t/m 1862 gezagvoerder H.W. Ketelaar van de 2-mastschoener HAZARD, gebouwd in 1855 te Hoogezand, 164 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip is in februari 1862 gezonken bij Majorca [Bouma]. * 1863 t/m 1878 gezagvoerder H.W. Ketelaar van de 2-mastschoener HAZARD, gebouwd in 1863 te Hoogezand, 170 ton o.m., varend voor J.A.Hooites te Hoogezand [Bouma].

• Schipper [126525] Egbert Ketelaar (04-10-1829 Veendam), zoon van Jantje Jans Boiten en Wiecher Hindriks Ketelaar, trouwt 24 maart 1858 te Veendam met Hinderika Kwakenbrug (30-12-1831 Veendam). Monsterrol (uit Zwolle?) meldt: kof JANTINA HENDRIKA, dd 25 augustus 1853, kapitein Egbert Wichers Ketelaar uit Veendam. Voorts 5 bemanningsleden. *1856 t/m 1859 gezagvoerder E.W. Ketelaar van de kof PHOEBUS, gebouwd in 1848 te Stadskanaal, 90 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam [Bouma].

• Schipper [126543] Berend Boiten (30-09-1828 Veendam, †16-11-1903 Grand Rapids, Kent-USA), zoon van Jakob Jans Boiten en Hinderina Berends Engelsman, trouwt 25 september 1867 te Rotterdam met Albertje Hazewinkel (18-09-1841 Wildervank, †24-03-1902 Grand Rapids, Kent-USA), dochter van Abraham Ottes Hazewinkel (geb. 1809 FriedrichstadDenemarken, 1857 vermist St.Petersburg) en Antje Jacobs Zomer. Figuur 16 Graf van Berend Boiten en Albertje Hazewinkel, Fulton Street Cemetry, Grand Rapis, Kent (USA)

56


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

* 1859 t/m 1879 gezagvoerder B.J. Boiten van de 2-mastschoener ORION, gebouwd in 1853 te Veendam, 112 ton o.m., varend voor C. ten Horn te Veendam. Het schip is in 1879 bij Skagen gestrand [Bouma]. Provinciale Groninger Courant 21 mei 1867, Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal op vrijdag 32 mei 1867, des avonds te 7 uur, ten huize van de logementhouder J. Doewes in hotel Everts te Veendam tegen contante betaling publiek verkopen het Nederlands schoenerschip genaamd ORION, groot 112 tonnen, met al zijn opgoederen en toebehoren, zoals het thans is liggende te Rotterdam en door de scheepskapitein B.J. Boiten het laatst bevaren is geweest Provinciale Groninger Courant 30 mei 1867, Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal op dinsdag 4 juni 1867 en niet op vrijdag 31 mei 1867, zoals eerder vermeld, des avonds te 7 uur, ten huize van de logementhouder J. Doewes in het hotel Everts te Veendam tegen contante betaling publiek verkopen het Nederlandse schoenerschip ORION, groot 112 tonnen, met al diens opgoederen en toebehoren, zoals het thans is liggende te Rotterdam en door de scheepskapitein B.J. Boiten is bevaren. MR-NSM 1879-7 Veendam dd 01-03-1879 met schoener ORION, 103 ton, Berend J. Boiten schipper Wildervank 50jr, plus stuurman.

• [126544] Jantje Jakobs Boiten (10-10-1830 Veendam, †26-12-1913 Veendam), dochter van Jakob Jans Boiten en Hinderina Berends Engelsman, trouwt 12 juni 1856 te Veendam met Schipper Geuchien Roelfs Hazewinkel (19-10-1817 Veendam, †06-08-1903 Veendam), zoon van Schipper Roelf Cornelis Hazewinkel en Grietje Geuchies Koops. Figuur 17 Hinderkien Jacobs Boiten (zuster van Jantje), Geuchien Roelfs Hazewinkel en Jantje Jacobs Boiten (begraafplaats Veendam).

* 1847 t/m 1850 gezagvoerder G.R.Hazewinkel van de kof ROELF GIEZEN, gebouwd in 1842 te Veendam, 97 ton o.m., varend voor T.R.Giezen te Muntendam [Bouma]. * 1853 t/m 1858 gezagvoerder G.R.Hazewinkel van de 2/m schoener JOHANNA PETRONELLA ex Oostzee Packet, gebouwd in 1848 te Halte O.Friesland, 114 ton o.m., varend voor Vlaming & Hofland te Brielle[Bouma]. * 1858 t/m 1876 gezagvoerder G.R.Hazewinkel van de galjoot CATHARINA HOFLAND, gebouwd in 1856 te Veendam, 128 ton o.m., varend voor K.& J.Wilkens te Veendam. Het schip voer in 1877 voor R.Hazewinkel te Veendam en was herdoopt in VOORUIT [Bouma].

• Zeeman/Stuurman [126548] Wijcher Boiten (17-11-1838 Veendam), zoon van Jakob Jans Boiten en Hinderina Berends Engelsman, trouwt 18 maart 1863 te Veendam met Jakoba Smidt (06-05-1843 Veendam, †30-05-1873 Veendam). MR-NSM 1867-22 Veendam dd 21-02-1867 met galjoot CATHARINA, 140 ton, Wycher Boiten stuurman f 36,- Veendam 28jr, met schipper Hendrik Kl. Bekkering, matroos, lichtmatroos, kok en kajuitwachter.

6e-GENERATIE, Tak-E 57


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

• Zeeman [128126] Adriaan Boiten (20-11-1833 Veendam, †05-01-1868 Veendam), zoon van Klaas Hindriks Boiten en Luitje Jans Baas. MR-NSM 1853-14 Delfzijl dd 30-03-1853 met smak ANNE EN MIENTJE, Adriaan Boiten kok, f 6,Veendam, 19jr, met kapitein Hindrik R. Hazewinkel, stuurman Adde Jans Hazewinkel, f 28,- en lichtmatroos. (zie ook [122623]) • Kapitein [128212] Jacob Luitjes Bouten (30-08-1815 Veendam, †14-02-1894 Hees), zoon van Luitje Jacobs Boiten en Anna Catharina Elisabeth Luxen, trouwt 11 september 1845 te Amsterdam met Adriana Pos (18-07-1822 Loosdrecht,, †05-10-1847 Amsterdam) en na haar overlijden op 21 mei 1852 te Amsterdam met Marretje Pos (16-04-1832 Loosdrecht, †12-05-1899 Nijmegen), beiden dochters van Schipper Gerrit Pos en Margaretha Stam. In 1827 als kajuitjongen zonder gage (12jr) vanuit Dordrecht op de schoenerkof HARMONIE met kapitein oom Strobuur van Dordrecht naar Sête in de Middellandse Zee (Frankrijk) en terug naar Amsterdam, waarna naar Frederikshavn (Denemarken) en terug naar Middelburg, waarna naar Narva (Estland) en terug naar Middelburg. September 1828 met kapitein de Boer (gage f 8,-/mnd) naar Bergen (Noorwegen) en van daaruit naar eerst Triëst, waarna Sicilië (Italië) en terug naar Antwerpen. Van Antwerpen naar Dan zig en terug naar Harlingen. Hierna monstert hij in Amsterdam aan op de CORNELIS DASSE VIETOR (gage f 12,-/mnd) voor een reis naar Cadiz (Spanje) en terug naar Amsterdam , waarna hij in 1831 nog enkele reizen vanuit Rotterdam naar Liverpool maakt. Najaar 1831 gaat hij met de schoenerkof TWEE ANTONIES naar Java, Canton en terug naar Rotterdam, waarna hij nog tweemaal met zijn oom Strobuur op de schoenerkof “Merwestroom van Rotterdam naar Bergen (Noorwegen) maakt. Ondertussen behaalt hij ook zijn stuurmansdiploma. Stuurman (20jr): Sep-1835 op de MERWESTROOM met kapitein Hazewinkel, naar Bergen, vervolgens met kapitein Gieze de Boer op de HARMONIE naar Suriname, met de galjoot “Juliana” via Buenos Aires naar Havanna, met de bark VIJF GEBROEDERS eveneens naar Buenos Aires, waarna Havanna en vervolgens met de bark DECIMA naar Java. April 1842 vertrekt hij voor rederij A. Blussé van Oud-Alblas (Dordrecht) met de JAN VAN HOORN (kapitein Keeman) naar Java, waarna hij deze reis in 1843 nogmaals maakt.

Figuur 18 Hoorn

Barkschip JAN VAN HOORN om Kaap

Figuur 19 Tweemaal de wereld rond (1849 resp 1851)

Kapitein (29jr): Van 1844 tot 1869 is hij gezagvoerder voor rederij Gebr. Blussé te Dordrecht en maakt hij de volgende reizen:  JAN VAN HOORN (bark) , gebouwd in 1841 op de werf De Merwede van Cornelis Gips & Zn te Dordrecht, 579 ton o.m., varend voor A. Blussé van Oud Alblas te Dordrecht. Van Nov-1844 tot Jan-1854 achtmaal naar Java, waarvan tweemaal via Kaap Hoorn, Valparaiso (Chili) en San Francisco naar Batavia. De eerste in 1849, de tweede in 1852 (waarbij vanuit San Francisco eerst naar Hong Kong alvorens verder naar Batavia te verzeilen). 58


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

KOSMOPOLIET (de ' eerste' Nederlandse klipper), gebouwd in 1853/54 op de werf van Cornelis Gips & Zn aan de Lijnbaan te Dordrecht, 753 ton., varend voor de Gebr. Blussé te Dordrecht. Van Apr-1855 tot Jan 1862 acht reizen naar Java en terug. Op de tweede reis met een heenreis in 76 dagen vestigde hij een record, op de vierde reis in 74 dagen verbeterde hij dat (destijds gangbaar gemiddelde was ruim 100 dagen!) KOSMOPOLIET-II, gebouwd 1861/65 op de werf van Cornelis Gips & Zn te Dordrecht, 1077 ton., varend voor de Gebr. Blussé te Dordrecht. Van Mrt-1865 tot en met 1868 vier reizen naar Java en terug.

Figuur 20 Kapitein Jacob Bouten (1815-1894)

Figuur 21 Clipperschip KOSMOPOLIET

Zeemanscolleges: Jacob Bouten voer onder vlagnummer D18 van het zeeemanscollege Dordrecht, waarnaast hij met vlagnr R215 ook lid was van het zeemanscollege Rotterdam. In 1869 werd hij benoemd tot Ridder van de “Eikenkroon” en in 1883 werd hij President van het zeemanscollege Dordrecht. Reder: In 1869 kocht hij met enkele vrienden het fregat NICOLETTE en in 1871 is hij directeur van de stoombootdienst Dordrecht (en reder van het stoomschip MARTINUS EN HENRIETTE). In 1885 wordt hij gekozen in het bestuur van de Kamer van Koophandel, een functie die hij slechts een jaar bekleedt omdat hij in 1886 met zijn gezin uit Dordrecht verhuist naar Hees bij Nijmegen.

Figuur 22 De reizen van Jacob Bouten voor rederij Blussé te Dordrecht

59


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

Jacob Bouten was met vlagnummer R215 in de periode 1846 t/m 1894 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Jacob Bouten wonend te Dordrecht was lid van het Dordtse zeemanscolleges “Tot Nut van Handel en Zeevaart” met vlagnummer D18 in de periode 30 januari 1846 t/m zijn overlijden op 14 februari 1894. In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse college dd 08 maart 1883 wordt het overlijden gemeld van de president Kuijk en de benoeming van het effectieve lid J.Bouten als zijn opvolger.

• Kapitein [128213] Andreas George Bouten (09-11-1817 Koningsbergen, †26-03-1888 Rotterdam), zoon van Luitje Jacobs Boiten en Anna Catharina Elisabeth Luxen, trouwt 6 februari 1850 te Rotterdam met Anna Catharina van Otterloo (10-10-1813 Rotterdam, †18-08-1885 Rotterdam). Op 09 november 1833 monsterde Andreas (16jr) te Dordrecht aan als lichtmatroos op het kofschip HARMONIE, 182 ton, onder kapitein Gieze E de Boer, varend voor reder Klerk en Voogd te Dordrecht Stuurman: Op 06 april 1839 was hij stuurman met een gage van f 30,- per maand op het kofschip de HANDELAAR VAN SAPPEMEER onder kapitein B.H.Nijman uit Sappermeer varend voor reder J.B.’t Hooft te Dordrecht In 1849 was hij 3e stuurman voor een gage van f 26,- per maand op het fregat KONINGIN DER NEDERLANDEN 392 last, onder kapitein Evert.Groeneveld Cadee, voor de Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij naar Batavia. Kapitein: vanaf 1852 is hij lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart, met vlagnummer R347 * 1853 t/m 1855 van de brik KAREL AUGUST, gebouwd in 1849, 135 last/257 ton., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam; * 1858 t/m 1859 van de bark SAMUEL HENRICUS, gebouwd in 1855 te Capelle aan de IJssel, 323 last/611 ton, varend voor G.H.Stoltenberg & Zn te Rotterdam; *1869 t/m 1881 van het fregat NICOLETTE, als BONNITON gebouwd in 1865 te Quebec, 1063 ton, varend voor van Brakel & Co te Dordrecht (zijn broer Jacob Bouten is mede-eigenaar van dit schip). De Raad van Tucht bij de koopvaardij deed op 28 maart 1872 uitspraak inzake een klacht tegen kapitein Andreas George Bouten, gezagvoerder van het fregat NICOLETTE. Er zijn geen details van deze uitspraak vermeld. In de zitting van 19 october 1874 van de parlementaire enquête door de Tweede Kamer “omtrent den toestand van de Nederlandsche koopvaardijvloot” (zitting 1874 - 1875) werd verhoord kapitein Jacob Bouten. Het verslag staat op p.425 t/m 428. In dit verslag wordt hem de vraag gesteld hoe hij over de tuchthandhaving aan boord denkt in het licht van de nieuwe wet op de tucht. Jacob Bouten is daar zeer negatief over en vraagt om meer macht voor de kapitein. Hij refereert aan zijn eigen ervaringen maar ook aan die van zijn broer: “Mijn broeder, ook kapitein, had een stuurman aan boord, een eerste deugniet. De kapitein had sterke drank, arak, te Batavia gekocht voor eigen gebruik; de stuurman verkocht daar een gedeelte van aan het volk en aan gepasporteerde militairen, die ook met het schip meegingen, en hij wierp de rest over boord. Hij zocht daarenboven allerlei moeilijkheden en kocht anderen om ten einde te getuigen tegen mijn broeder, dien hij valschelijk beschuldigde van hem te hebben willen vermoorden. Die stuurman werd op de tehuisreis ontslagen; hij verliet St.Helena het schip, kwam per mail naar Nederland, en beklaagde den kapitein voor den raad van tucht. Hij wachtte daarmeê echter tot op 60


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

het ogenblik dat mijn broeder op nieuw met zijn schip vertrekken moest. Deze kon dus niet voor den raad verschijnen en schreef, dat hij in zee ging; hij werd veroordeeld om zes maanden in zijne betrekking geschorst te worden, op grond dat hij den stuurman ontslagen had. Mijn broeder werd niet gehoord; hij werd veroordeeld op de beschuldiging van den stuurman.”

• [128214] Laura Henriette (1820 Koningsbergen, † 26-08-1854 Rotterdam), dochter van Jacob Luitjes Bouten en Anna Catharina Elisabeth Luxen, trouwt 29 januari 1840 te Rotterdam met Zeeeman Ernst Joseph Hohnfeldt (1814 Tidlin-Pruisen, †26-03-1853 op zee). • Kapitein [128216] Adolphus Eduardus Bouten (13-12-1823 Antwerpen, †16-02-1905 Rotterdam), zoon van Luitje Jacobs Boiten en Anna Catharina Elisabeth Luxen, trouwt 24 juli 1861 te Nibbixwoud met Anna Rijgersma (14-02-1833 Hauwert, †01-02-1920 Rotterdam). In 1860 voer Adolph Bouten op de bark SAMUEL HENRICUS, gebouwd in 1855 te Capelle aan de IJssel, 611 ton o.m., varend voor G.H.Stoltenberg & Zn te Rotterdam, met bestemming Soerabaja om suiker en koffie te laden voor Rotterdam. In 1860 werd het schip verkocht aan James Barge te Amsterdam en herdoopt in KALIMAS; Kapitein: In de periode 1864-1909 was A.E. Bouten lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart, met vlagnummer R29 * 1865/66 op de bark CORNELIS ANTHONIE, gebouwd in 1857 te Bolnes, 340 last/644 ton o.m., varend voor van Zeylen & Dekker te Rotterdam. 1865 Batavia - Rotterdam heen: diversen; terug: koffie 1866 Menado - Rotterdam koffie 1866 Rotterdam - Batavia diversen Zeetijdingen januari 1867 bark Cornelis Anthonie onder kapitein A.E.Bouten “Verongelukt in O.I.”. * 1869 t/m 1874 op de bark HUYDECOPER, gebouwd in 1858 te Lekkerkerk, 755 ton o.m., varend voor van Zeylen & Dekker te Rotterdam. Het schip werd in 1874 verkocht naar Noorwegen 1869

Rotterdam - Singapore

diversen

• Kapitein [128222] Jacob Harms Duit (23-11-1815 Veendam, †05-01-1873 Oude Pekela), zoon van Hindrikje Jacobs Boiten en Harm Derks Duit, trouwt 24 augustus 1842 te Oude Pekela met Gesina Winanda Klatter (07-09-1816 O.Pekela, †19-03-1892 Oude Pekela). J.H.Duit was met vlagnummer 54 in de periode 1853 t/m 1872 effectief lid van het zeeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela.112. * 1847 gezagvoerder J.H. Duit van de kof MARIA ANNA, gebouwd in 1827 te Pekela, 157 ton o.m., varend voor C.M.Nap te Groningen. Het schip is gestrand bij Skanør; * 1850 t/m 1856 gezagvoerder J.H. Duit van de schkof MARIA ANNA, gebouwd in 1849 te Pekela, 171 ton o.m., varend voor C.M.Nap te Groningen; * 1858 gezagvoerder J.H. Duit van de 2/msch FENNA HENDRIKA, gebouwd in 1858 te Martenshoek, 150 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam; * 1859 t/m gezagvoerder J.H. Duit van de kof ELISABETH, gebouwd in 1829 te Nieuweschans, 152 ton o.m., varend voor J.U.Zuiderveen te Pekela.

• Schipper [128224] Derk Harms Duit (10-08-1821 Veendam, †09-04-1877 Oude Pekela), zoon van Hindrikje Jacobs Boiten en Harm Derks Duit, trouwt 4 februari 1851 te Oude Pekela met Frouwina 61


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

Prange (19-05-1823Oude Pekela, †19-09-1873 op zee), dochter van Schipper Jan Jakobs Prange en Wemelina Anna Kranenborg. D.H.Duit was met vlagnummer 25 in de periode 1851 t/m 1877 effectief lid van het zeemaanscollege “De Trouw” in Oude Pekela.112. Kapitein D.H.Duit was in de periode 1855 t/m 1874 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege "Maatschappij tot Nut der Zeevaart" met vlagnummer R372.058 * 1829 t/m 1837 gezagvoerder D.H. Duit op de smak MARIA MARGARETHA, gebouwd in 1829, bouwlocatie niet genoemd, 55 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam [Bouma]. * 1834 t/m 1849 gezagvoerder D.H. Duit op de kof MARIA, gebouwd in 1834 te Wildervank, 70 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam [Bouma]. Deze kunnen niet deze Derk Hams Duit zijn, geboren in 1821 en in 1845 stuurman op de AGINA UINDINA. Zeepost 23 december 1839 – 580114 Door de postpraaischipper op Vlieland wordt in dato 20 december aan de belanghebbenden de haven aldaar ten hoogste aanbevolen als hebbende de schepen DE HOOP, kapt. Panjer van 13, CAROLINA, kapt. Berentsen van 20, HERSTELLING, kapt. Bieze van 18 en MARIA, kapt. Duit van 21 palmen diepgang, aldaar veilig gelegen en zijn zonder hinder van daar bij gunstige gelegenheid naar zee gezeild. Dus ook niet (deze) Derk Harms Duit. MR-NSM 1845-15 Veendam dd 15-02-1845 met kof AGINA UINDINA, Derk Duit stuurman f.28,- met schipper Geert Simons Brouwer, matroos, lichtmatroos en kok. * 1852 t/m 1858 gezagvoerder D.H. Duit van de kof FROUWINA, gebouwd in 1836 te Pekela, 141 ton o.m., varend voor P.B.Kolk te Pekela [Bouma]. MR-NSM 1858-70 Delfzijl dd 04-06-1858 met kof FROUWINA, Kapitein Derk Harms Duit met 2x matroos, en MR-NSM 1858-72 Delfzijl dd 05-06-1858 met kof FROUWINA, Kapitein Derk Harms Duit, met stuurman en 1 man. * 1859 t/m 1873 gezagvoerder D.H. Duit op de galjoot FROUWINA, gebouwd in 1858 te Pekela, 142 ton o.m., varend voor H.T.Kranenborg te Pekela [Bouma]. * 1874 t.m 1876 op hetzelfde schip maar nu voor de weduwe Kranenborg te Pekela [Bouma]. * 1877 t/m 1880 wederom op hetzelfde schip maar nu voor J.J.Koerts Jr te Pekela [Bouma]. Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s) In het Jaarverslag 1874 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat “het Bestuur zich genoodzaakt heeft gezien Art. 37 toe te passen” hetgeen betekende dat hij wegens het niet nakomen van zijn financiële verplichtingen uit de Maatschappij is gezet058. Overige bijzonderheden Harlinger Courant dd 25 oktober 1874 staat in de rubriek SCHEEPSTIJDINGEN : “Binnengekomen VLIE 20 Oct. FROUWINA, D.H.Duit, Memel.”

• [128333] Zwaantje Boiten (01-12-1851 Veendam, † 30-03-1939 Groningen), dochter van Klaas Stoffers Boiten en Aukje Jans Prummel, trouwt 3 april 1878 te Veendam met Zeeman Renger Goeree (10-111842 Wildervank, † 30-10-1899 Groningen), zoon van Beurtschipper Hendrik Jochums Goeree en Jantje Arends Brouwer.

62


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

Binnen- en Buitenvaarders van de 7e-generatie in de stamboom Boiten uit Veendam 7e-GENERATIE, Tak-A •• Zeeman/Stuurman [121623,1] Jakob Boiten (09-10-1842 Veendam), zoon van Geert Jacobs Boiten en ERlisabeth Geerts Roelfsema, trouwt op 18 augustus 1869 te Veendam met Gepke Mulder (05-041843 Veendam, †Sep-1951 Grand Hayen City, Michigan, USA). Jakob Boiten emigreerde met zijn gezin in 1880 naar Amerika. Jakob is uit de 7e-generatie Boitens. MR-NSM 1864-38 Delfzijl dd 21-03-1864 met kof BONNA ROMELINGH, 60 ton, Jakob Boiten stuurman f 30,- Veendam 21j, met kapitein Theodoricus Visser, lichtmatroos en kok. MR-NSM 1878-48 Delfzijl dd 26-03-1878 met schoener CANDATIE, 164 ton, Jakob Boiten stuurman f 45,- Assen 36jr, met kapitein Eildert Branbergen, 2x matroos en kok. •• [121623,3] Derkien Boiten (16-01-1849 Veendam, †07-02-1923 Veendam), dochter van Geert Jacobs Boiten en ERlisabeth Geerts Roelfsema, trouwt 21 februari 1872 te Veendam met Zeeman Pieter Postma (30-03-1842 Wonseradeel, †23-10-1879 Assen). •• Schipper [121632,3] Jan Buiten5 (05-08-1854 Deventer), zoon van Roelof Buiten en Willempje van der Werf, trouwt 10 november 1887 te Amsterdam met Justina Schreur (10-05-1860 Workum), dochter van Schipper Andries Schreur en Elisabeth Adeletta Fahner. MR-NSM 1875-84 Delfzijl dd 16-07-1875 met schoenerbrik STELLA MARIS, Jan Buiten, 2e stuurman f.41,- Veendam 22jr, met kapitein Coenraad Klaver, 1e stuurman, kok, matroos, lichtmatroos en scheepsjongen.

7e-GENERATIE, Tak-B •• Kapitein [122152,1] Hendrik Boiten (27-09-1835 Wildervank, †25-04-1901 Groningen), zoon van Hans Hindriks Boirten en Grietje Klaassens Bol, trouwt 16 februari 1888 in Groningen met Geeske Zantinga (20-06-1837 Grijpskerk, † 06-02-1904 Groningen). MR-NSM 1854-6 Veendam dd 21-01-1854 met kof GEZINA, Hindrik Boiten lichtmatroos, f 17,met schipper Christiaan A. Bekkering, stuurman, matroos en kok. MR-NSM 1856-4 Veendam dd 25-01-1856 met kof CHRISTINA, Hindrik Boiten matroos f 22,- met schipper Christiaan A. Bekkering, stuurman, matroos en kok. MR-NSM 1862-20 Veendam dd 27-02-1862 met galjoot JONGE WICHER, 146 ton, Hendrik Boiten matroos f 26,- Veendam 26jr, met schipper Sietse D. Kuitse, stuurman, kok en kajuitwachter. MR-NSM 1874-115 dd 05-08-1874 met kof GEESSIEN DE WITT, H. Buiten stuurman f.42,- Veendam 38jr, met kapitein Hayo Post en matroos. MR-NSM 1879-1 Hoogezand-Sappemeer dd 03-02-1879 met schoener SINCERITE, 124 ton, Hindrik Boiten stuurman f 40,- Veendam 43jr, met kapitein Jan H. de Vries, matroos en kok.

5

De achternaam Buiten is geen typfout. Jan Buiten is de kleinzoon van Jan Geerts Boiten, wiens zoon Roelof (en nazaten) als Buiten door het leven gaan. 63


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

* 1885 t/m 1894 gezagvoerder H. Boiten van de galjoot ANNA, ex TRIJNTJE, gebouwd in 1867 te Veendam, 82 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1894 verlaten in de Noordzee [Bouma]. NRC 02 december 1894, Hull, 29 november. Door de steamtrawler SWIFT werd woensdagavond te Grimsby geland de uit vier personen bestaande bemanning van de schoener ANNA, schipper H. Boiten, van Groningen, en bestemd van Sunderland naar Southampton met een lading kolen. Het schip heeft de 23e dezer op een rots onder water gestoten (opm: PGC 041294 spreekt over een drijvend voorwerp) en begon onmiddellijk te zinken. De boot werd direct uitgezet, waarin zich toen de bemanning begaf. Kort daarna zag men de ANNA zinken. Zeven uur later werden zij door genoemde trawler aangetroffen en aan boord genomen. Provinciale Groninger Courant 04 december 1894, Hull, 29 november. Het Nederlandse schip ANNA, kapt. H. Boiten, van Sunderland naar Southampton, heeft op 23 november op een drijvend voorwerp gestoten en is daardoor lek gesprongen en spoedig gezonken. De equipage heeft het schip in eigen boot verlaten en werd door het stoomschip SWIFT alhier aangebracht. * 1858 gezagvoerder H. Boiten van de 2-mastschoener THEMIS, gebouwd in 1858 te Veendam, 147 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam [Bouma]. Bouma spreekt hier van “H.Boiten & Co”. Dit is niet [122152,1] Henrdik Boiten die matroos in 1856 en matroos 26 jr in 1862 was. Maar wie is het wel?

•• [122212,6] Sieske Schuitema (06-09-1839 Amsterdam, †11-08-1921 Assen), dochter van Tammo Addes Schuitema en Catriena Bennema Boiten, trouwt op 15 augustus 1868 te Wildervank met Zeeman Harm Roelofs Veentjer (07-11-1837 Wildervank, †18-08-1870 Wildervank). •• [122216,6] Sietske Boiten (21-10-1850 Wildervank, †10-03-1931 Stadskanaal-Onstwedde), dochter van Nanne Lukas Boiten en Anna Friederica Roelfs Klein, trouwt 6 februari 1875 te Veendam met Schipper Gezinus van der Vlag (13-04-1855 Bellingwolde, †17-01-1945 Stadskanaal-Onstwedde). •• [122216,7] Maria Boiten (28-05-1853 Wildervank, †17-02-1929 Wildervank), dochter van Nanne Lukas Boiten en Anna Friederica Roelfs Klein, trouwt 10 januari 1895 te Wildervank met Zeeman Jan Broeklander (08-04-1854 Wildervank, †11-08-1926 Wildervank). ••[122343,1] Trijntje (28-11-1848 Veendam, †09-07-1929 Groningen), dochter van Otto Jakobs Boiten en Grietje van Dijk, trouwt 25 november 1874 te Veendam met Zeeman Harm Schuur (12-12-1847 Veendam, †11-12-1904 Groningen). •• [122623,1] HillechienNuisker (18-12-1859 Wildervank, †13-02-1900 Gent (B)), dochter van Adriaan Alberts Boiten en Stientje Nuisker, trouwt 13 februari 1890 te Veendam met schipper Daniël Martinus Strengholt (23-03-1856 Warffum, †06-05-1938 Dordrecht).

7e-GENERATIE, Tak-C •• Zeeman/Stuurman [124162,3] Jan Top (06-07-1837 Veendam, †20-12-1921 Veendam), zoon van kapitein Okke Hindriks Top en Trijntje Jans Willinga, trouwt 4 januari 1877 te Veendam met Orselina de Jonge (15-03-1838 Groningen, †26-08-1891 Veendam), dochter van Zeeman Roelf Wessels de Jonge en Alberftje Roelfs Hanepoot. MR-NSM 1878-7 Hoogezand-Sappemeer dd 25-02-1878 met kof HELENA, 80 ton, Jan Top stuurman f.43,- Veendam 40jr, met Kapitein Johannes Douwes en matroos. 64


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

MR-NSM 1879-4 Veendam dd 14-02-1879 met hektjalk GESINA PRONK, 60 ton, Jan Top stuurman f.38,- Veendam 40jr, met schipper Tieme Willems Pronk en kok. MR-NSM 1840-4 Veendam dd 18-02-1880 met koftjalk GEZINA, 68 ton, Jan Top stuurman f.39,Veendam 42jr, met schipper Harm Bontekoe en kok. MR-NSM 1881-3 Veendam dd 12-02-1881 met koftjalk GEZINA, 68 ton, Jan Top stuurman f.38,Veendam 43jr, met schipper Harm Bontekoe, matroos en kok. MR-NSM 1884-2 Veendam dd 28-01-1884 met koftjalk GEZINA, 68 ton, Jan Top stuurman f.36,Veendam 46jr., met schipper Harm Bontekoe, matroos en kok.

•• Stuurman [124162,5] Jacob Top (14-01-1842 Veendam, †27-04-1921 Enschede), zoon van kapitein Okke Hindriks Top en Trijntje Jans Willinga, trouwt 4 oktober 1877 te Nieuwendam met Jannetje Pan (1849 Nieuwendam). •• Kapitein [124164,3] Jurjen Top (14-02-1851 Veendam, †27-05-1909 Veendam), zoon van Johan Heinrich Top en Antje Jurjens de Boer, trouwt 9 december 1881 te Warfum met Jetta Puister (09-011851 Veendam), dochter van Schipper Hendrik Derks Puister en Marchien Geerts Bakker. * 1897 t/m 1899 gezagvoerder J.J. Top van het stalen schroefstoomschip FLORA, gebouwd in 1894 te Rotterdam, 574 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam [Bouma]. * 1900 gezagvoerder J.J. Top van het ijzeren schroefstoomschip SIRIUS, gebouwd in 1871 te Greenock, 800 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam [Bouma]. J.J.Top werd met vlagnummer 945 per 05 september 1901 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop vlagnummer jaren type scheepsnaam naam reder/boekhouder 945 1901 stoomsch. Ceres Kon.Nederl.Stoomb.Mij 1902-1905 stoomsch. Danae idem 1906 stoomsch. Neptunus idem 1907-1908 stoomsch. Atlas idem 1909-1911 stoomsch. Saturnus idem 1912 geen vermelding van schip en boekhouder •• Schipper [124961,1] Berend Top (20-05-1861 Groningen), zoon van kapitein Jacob Top en Stientje van den Berg, trouwt 17 januari 1895 te Groningen met Liena Barsema (20-08-1870 Groningen, †1701-1919 Delfzijl), dochter van Schipper Dirk Barsema en Jantje de Valk. MR-NSM 1890-15 Delfzijl dd 12-03-1890 met tjalk GRIETJE, 65 ton, Berend Top stuurman f.35,Groningen 28jr, met kapitein Wolter Pieter Alberts.

•• [124961,4] Elisabeth Top (07-09-1865 Groningen, †08-03-1915 Rotterdam), dochter van kapitein Jacob Top en Stientje van den Berg, trouwt met Schipper Benediktus Schuitema (30-04-1865 Hoogezand, †09-04-1924 Rotterdam), zoon van Schipper Wietse Schuitema en Renske de Groot. * 1893 tot nà 1900 gezagvoerder B. Schuitema van de tjalk TWEE GEBROEDERS, gebouwd in 1876, 64 ton n.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen [Bouma].

65


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

•• Stoombootkapitein [124961,6] Johannes Top (29-07-1870 Willebroek-België, †07-08-1940 Groningen), ), zoon van kapitein Jacob Top en Stientje van den Berg, trouwt 4 april 1901 te Haren met Aaltje Jonker (25-04-1870 Haren, †29-09-1919 Groningen), dochter van Binnenschipper Daniël Jonker en Aaltje de Boer. •• Schipper [124961,7] Evert Top (23-04-1873 Maastricht, †28-08-1913), ), zoon van kapitein Jacob Top en Stientje van den Berg, trouwt 14 maart 1901 te Uiteringadeel met Alida Dijkema (04-03-1876 Akkrum, †29-12-1957 Wolvega). •• Schipper [124962,1] Berend Johannes Top (24-10-1867 Nijega, †14-02-1944 Groningen), zoon van Johannes Telgens Top en Corneliske Bloemker, trouwt 16 mei 1895 met Agatha Toenkes (31-12-1873 Delfzijl, †17-01-1962 Groningen), dochter van Schipper Harm Toenkkes en Reina Kramer.

7e-GENERATIE, Tak-D •• [126461,6] Geesien Korthuis (14-03-1860 Muntendam, †21-02-1905 Veendam), dochter van Hinderkien Jakobs Boiten en Luitje Bartelds Korthuis, trouwt 21 februari 1882 te Veendam met Zeeman Jan Stant (1859 Veendam, †26-04-1886 op zee).

66


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

Binnen- en Buitenvaarders van de 8e-generatie in de stamboom Boiten uit Veendam 8e-GENERATIE, Tak-C ••• Schipper [124961,11] Jakob Top (28-09-1896 Rotterdam, †19-07-1960), zoon van trouwt 24 december 1942 te Wesseling-Duitsland met Viktoria Schaeffer (18-06-1899 Benfeld-D). ••• [124962,21] Cornelia Top (16-01-1896 Groningen), dochter van Jan Top en Berendina Henderika Bloemker, trouwt 7 juli 1923 te Groningen met Kapitein Nicolaas Mulder (19-01-1895 Groningen), zoon van Schipper Johan Mulder en Hieke Wijnstok. ? Okke Top ? MR-NSM 1880-3 Veendam dd 16-02-1880 met tjalk GEZINA, 60 ton, Okke Top stuurman f.30,Veendam 27jr, met schipper Sievert Eerkes.

MR-NSM 1900-5 Delfzijl dd 17-02-1900 met tjalk EEMS, 34 ton.  Kapitein H. Top, Groningen 32jr. [124961,5 Hinderikus Top van 21-03-1868 ?] + stuurman en kok. MR-NSM 1909-27 Delfzijl dd 25-03-1909 met tjalk DAGERAAD, 67 ton.  Kapitein H. Top, Groningen 41jr. + stuurman en kok. MR-NSM 1900-31 Delfzijl dd 28-03-1900 met tjalk CONFIANCE, 57 ton.  J.W. Top, stuurman f.25,- Zuidhorn 25jr. [124972,9 Jacob Top van 03-08-1875 maar waar is de W. dan van?] + kapitein G. Hindriks, en kok. MR-NSM 1902-21 Delfzijl dd 11-04-1902 met tjalk ONDERNEMING, 62 ton.  J.W. Top, stuurman f.33,- Zuidhorn 27jr. + kapitein G. Salomons en kok. 8e-GENERATIE, Tak-B •••Binnenvaartschipper [122623,15] Adriaan Strengholt (16-07-1894 Veendam, †29-08-1969 Dordrecht), zoon van Hillechien Boiten en schipper Daniel Martinus Strengholt, trouwt 19 januari 1927 in Rotterdam met Jantje Brouwer (01-08-1901 Kampen, †01-11-1953 Dordrecht), dochter van Schipper Folkert Brouwer en Iektje Bekkering. ••• [122623,16] Trijntje (04-12-1895 Delft, †03-12-1981), dochter van Hillechien Boiten en schipper Daniel Martinus Strengholt, trouwt op 5 februari 1919 in Rotterdam met binnenvaartschipper Jacobus Smit (11-03-1893 Capelle, †12-02-1960).

67


Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten

Bronnen: Hendrik Hachmer, Veenkoloniaal Museum Veendam Genealogie: Harry Vos / Harry Vos Kapiteins incl gegevens van Bouma: Sikko Parma / Parma Monsterrollen database Noordelijk Scheepvaart Museum, van Delfzijl, Veendam en HoogezandSappemeer / www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/collectie-enonderzoek/onderzoek/monsterrollen [MR-NSM] Div.dagbladen: / www.kranten.kb.nl/

Afkortingen: Dagbladen: AHB: Algemeen Handelsblad DWC: Diemer- of Watergrafmeersche Courant GC: Groninger Courant MidC: Middelburgsche Courant NRC Nieuwe Rotterdamsche courant NSC Nederlandsche Staatscourant OHC: Opregte Haarlemsche Courant OmC: Ommelander Curant RC: Rotterdamsche Courant VrC: Vriesche Courant FSM:

Fries Scheepvaartmuseum

MR:

Monsterrol

MRD: Monsterrol Dordrecht NSM:

Noordelijk Scheepvaart Museum (Groningen)

VMV:

Veenkoloniaal Museum Veendam

68

Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten  

De voorouders en familie Boiten van Jacob Bouten

Veendammer binnen- en buitenvaarders Boiten  

De voorouders en familie Boiten van Jacob Bouten

Advertisement