Page 1

Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Debet

Fregatschip de Dortenaar

1830 x x x x x ingediend Request aan den Minister van x x x landsche Zaken x x x alsvoor 't verzoek van de premie x x voor 't Derk Smits f120,15 en . . . .f3 Zegels contract C. Gips Idem dito voor het Lood Briefporten Zegels 7 Briefporten G.H. van Hengel &Zn te Rotterdam voor geleverd Koperwerk en spijkers F. van der kloet voor een . . . . Vlag en Standaard volgens Rekening D. van der Koogh 2 maanden Salaris á f 50 's maands Idem voor kleine onkosten C. Gips den 1e Termijn xx van Erp xx Bauwens Blussé & van Braam Maarten de Vries D. van der Koogh 3 m. Salaris f50 's maands Vier water vaten .......... Arbeidsloonen 27 C. Gips den 2e Termijn 4 F. van der Rest &Co voor geleverd en gemaakt IJzerwerk September 7 D. van der Koogh 4 maanden salaris a f 50 's maands Zeven tonnen Teer a f12 Een vaatje Harst Twee Hoallndsche Vlaggen Arbeidsloonen en Onkosten 8 D. Smets voor het onthaal der Werklieden G. Baayens ,, S. van Brakel &Zoon H. van der Sande voor Reiskosten ,, voor Briefporten L.J. Enthoven &Co 's Hage voor gekocht en geleverd Koper volgens Rekening Af voor dadelijke betaling 2 pCt 9 J. van Wageningen voor geleverde Ankersketting Kabels & Yzerwerk Idem voor gedane voorschotten volgens Nota 11 D. van der Koogh voor Arbeidsloonen en Onkosten 18 Idem voor idem 24 A. Bouman op Rekening voor het Blokmakerswerk 25 D. van der Koogh voor Arbeidsloonen 28 N. Vredeveld voor 't Beeld en Snijwerk Assurantie Premie van f25000 van 16 tot 30Sept a 1/40 pCt 30 Idem van f75000 van 30April tot 30 November á 1/10 pCt October 1 Idem van f20000 ,, ,, 1/10 pCt Idem van f25000 van 1Octob tot 1Decemb 1/10 pCt 2 J. van der Rest &Co over geleverd en gemaakt Yzer volgens Rekening Idem idem D. van der Koogh voor Arbeidsloonen en Onkosten C. Noorenberg volgens Rekening 9 D. van der Koogh voor Arbeidsloonen 15 C. Gips den 3e Termijn 16 D. van der Koogh voor Arbeidsloonen 23 Idem idem 29 J. Meyer op Rekening van geleverd Leder Meet en Zeebrieven 30 D. van der Koogh 2/maanden Salaris a f50 's maands den 1e Stuurman 2/m Salaris a f70 's maands Arbeidsloonen en onkosten 1830, November 2 A. Nobel op Rekening van geleverd Zeilwerk ZEd Fractie dato 19 October 1830 Idem Idem 3 H. de Kok volgens geleverde Rekening van Blik B. Cop volgens Rekening Aan Transport per 3 November 1830

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

kapitein D. van der Koogh

5,00 0,57 1,14 123,15 2,28 0,81 0,80 0,78 1,10

128,75

172,37 141,00 100,00 18,80 46,50 26,40

150,00 52,00 16,10 116,90

534,05 17.500,00 72,80 6,35 270,00

315,00 17.500,00

1830, January 6 Per A. Blussé van Oud Alblas Blussé Vriesendorp C. Gips Mr.J.H. Holle Simon van Brakel &Zoon D. van der Koogh H. van der Sande Hendrik van der Koogh H. Holle te Oost-Capelle B. Cop A. du Bois &Zoon Boonen & Van Hoogstraten Vogelsang &Co April 13 Per A. Blussé van Oud Alblas Blussé Vriesendorp C. Gips Mr.J.H. Holle Simon van Brakel &Zoon D. van der Koogh H. van der Sande Hendrik van der Koogh H. Holle te Oost-Capelle B. Cop A. du Bois &Zoon Boonen & Van Hoogstraten Vogelsang &Co

Credit 1e 11/32 13/128 10/128 9/128 1/16 1/16 3/64 3/64 3/64 5/128 5/128 1/32 1/32

6.600 1.950 1.500 1.350 1.200 1.200 900 900 900 750 750 600 600

19.200

2e 11/32 13/128 10/128 9/128 1/16 1/16 3/64 3/64 3/64 5/128 5/128 1/32 1/32

7.700 2.275 1.750 1.575 1.400 1.400 1.050 1.050 1.050 875 875 700 700

22.400

September 4 Per A. Blussé van Oud Alblas Blussé Vriesendorp C. Gips Mr.J.H. Holle Simon van Brakel &Zoon D. van der Koogh H. van der Sande Hendrik van der Koogh H. Holle te Oost-Capelle B. Cop A. du Bois &Zoon Boonen & Van Hoogstraten Vogelsang &Co

3e 11/32 13/128 10/128 9/128 1/16 1/16 3/64 3/64 3/64 5/128 5/128 1/32 1/32

13.200 3.900 3.000 2.700 2.400 2.400 1.800 1.800 1.800 1.500 1.500 1.200 1.200

38.400

Oktober 28 Per A. Blussé van Oud Alblas Blussé Vriesendorp C. Gips Mr.J.H. Holle Simon van Brakel &Zoon D. van der Koogh H. van der Sande Hendrik van der Koogh H. Holle te Oost-Capelle B. Cop A. du Bois &Zoon Boonen & Van Hoogstraten Vogelsang &Co

4e 11/32 13/128 10/128 9/128 1/16 1/16 3/64 3/64 3/64 5/128 5/128 1/32 1/32

4.400 1.300 1.000 900 800 800 600 600 600 500 500 400 400

12.800

1.702,12

200,00 84,00 23,68 52,00 1.059,05 384,70 94,15 8,50 7,50 1,15 7.832,24 156,64 6.468,35 545,47

1.418,73

487,35 8,65

7.675,60

7.013,82 269,70 245,15 200,00 209,40 100,00 6,25 76,40 20,00 25,70

5.472,31 2.116,93

100,00 140,00 53,10

1.300,00 700,00

7.589,24 184,15 5,60 186,00 17.500,00 136,25 191,95 195,20 28,30

293,10

2.000,00 181,45 10,60 84.292,66

Per Transport 3 November 1830

77

92.800,00


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Debet

Fregatschip de Dortenaar

kapitein D. van der Koogh

Aan Transport per 3 November 1830 G.H. van Hengel &Zn voor geleverd Koper 13 D. van de Koogh voor Arbeidsloonen & onkosten Idem voor Idem 20 Idem voor Idem 27 Idem voor Idem December 2 Premie van Assurantie van f120000 van 30 November tot 28 February a 6/40 pCt 4 D. van der Koogh voor Arbeidsloonen & onkosten 11 Idem voor Idem 18 Idem voor Idem 24 Idem voor Idem

84.292,66 1.495,22 41,45 42,25 38,25 37,75

1831, January 8 Idem voor Idem 15 Idem voor Idem W. Kolkman voor Zolderhuur 22 D. van der Koogh voor Arbeidsloonen & onkosten 29 Idem voor Idem February 5 Idem voor Idem 12 Idem voor Idem 19 Idem voor Idem 26 Premie van Assurantie á f120,000 op 't Casco, á f30,000 op de Vrachtpenningen a 4 & 6% Polissen A. Nobel, op Rekening van geleverd Zeilwerk Maart 1 Onkosten van geincasseerde ordonnantie te 's Hage groot 15318 a 1/4 pCt 17 D. van der Koogh 4/m 8/d Salaris a f50 's maands Voor het draayen van twee schijven Voor acht diverse mandens Voor een Prince Wimpel & Harpoen Voor Porten, Vrachtloonen enz 18 Vogelsang &Comp ter betaling van laatst geld 21 C. Gips op Rekening der 4e Termijn 25 Betaalde Gage bij de Monstering op 26 Febr, als: 1 Kapitein D. van der Koogh 100 2 1e Stuurman F. van Ginkel 70 3 2e dito P. Kraay 45 4 3e dito S. v.d. Koppel 30 5 Doctor 50 6 Baas Timmerman 40 7 2e dito 32 8 Bootsman 40 9 1e Bootmansmaat 30 10 2e Bootmansmaat 22 11 Zeilmaker 40 12 Kok 38 13 Hofmeester 25 14 Matroos O. Noorse 20 15 ,, C. Zoutman 20 16 ,, J.C. Redler 20 17 ,, A. Funk 20 18 ,, G.W. van Dijk 20 19 ,, J. Wannetz 20 20 ,, A. Paar 20 21 ,, R.E. Smit 20 22 ,, J.J. Jurgens 20 23 ,, H. Eelders 20 24 ,, Jurge Vreed 20 25 ,, C.J. Ham 20 26 ,, A.G. Bougart 20 27 ,, J. Waltman 20 28 ,, H.W. Swalje 20 29 ,, F. Muller 20 30 ,, H.F. Jurgense 20 31 ,, Jan Blaark 20 32 ,, L. Daal 20 33 ,, J.B. Huizer 20 34 ,, G. van der Ven 20 35 Ligt Matroos L. Fuk 18 36 ,, J. Chielsen 16 37 ,, A. Kraal 16 38 ,, A. Stam 18 39 ,, Niels Boelse 16 40 Hofm Maat F. Roos 12 41 Koks Maat H. Meyer 18 42 Jongen H. Evenwel 12 Aan Transport per 25 Maart 1831

31,40 36,50 36,80 100,00 36,00 36,00

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

Credit

Per Transport 3 November 1830

92.800,00

180,70 37,25 36,10 36,00 31,30

36,50 36,00 44,60 6.000,00 2,80

6.002,80 4.600,00

38,30 213,33 3,05 8,90 12,00 41,84

279,12 700,00 8.000,00

200,00 140,00 90,00 60,00 100,00 100,00 64,00 80,00 60,00 44,00 80,00 76,00 50,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 36,00 32,00 32,00 36,00 32,00 24,00 36,00 24,00 2.236,00 106.282,95

1831, Maart 5 Per A. Blussé van Oud Alblas Blussé Vriesendorp C. Gips Mr.J.H. Holle Simon van Brakel &Zoon D. van der Koogh H. van der Sande Hendrik van der Koogh H. Holle te Oost-Capelle B. Cop A. du Bois &Zoon Boonen & Van Hoogstraten Vogelsang &Co

5e 11/32 13/128 10/128 9/128 1/16 1/16 3/64 3/64 3/64 5/128 5/128 1/32 1/32

15 premie van den Nationale Nijverheid voor den aanbouw van 't Schip ontvangen 15 a f1000,- Schatkistbiljs verkocht á 89 7/8% Intrest Spetie

Per Transport 25 Maart 1831

78

5.500 1.625 1.250 1.125 1.000 1.000 750 750 750 625 625 500 500

16.000

13.481,25 407,50 13.888,75 18,00

13.906,75

122.706,75


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Debet

Fregatschip de Dortenaar

Aan Transport per 25 Maart 1831 43 ,, L. Los 44 ,, J. Koenraad

10 6

diverse Arbeidsloonen tot den dag der Monstering, waarvan de Notitie onder de Kapitein v.d.Koogh is is berustende Idem aan den 2e & 3e Stuurman en een Matroos J. Meyer restant van geleverd Leder Vijftien Hoenders a 60 Cents Voer Zeven Mud Aardappelen Drie Varkens a f11,Elf dito Drie dito Maartje de Bondt voor Groentes, Hoenders, etc Hooy en Stroo Vijfentwintig Hoenders a 60 Cents en twee Geiten a f6,de Wed. H. van der Sande &Zoon voor Glas, Slijpsteenen, Kolen, matten en Zout Diverse Kleine Onkosten volgens Nota 26 J. van Bart, voor geleverde 30 Mud Aardappelen April 26 Blussé &Co voor Drukloonen Idem voor Advertentien A. Nobel op Rekening van geleverd Zeilwerk C.H. Scholman voor Naailoon J. Vliegenthart voor verlakt Blikwerk Idem voor dito Idem voor dito H. Ackerman voor Ballast Idem voor dito 84 Last Idem voor dito 24 Last de Zee Makelaar W. van der Plas voor het aannemen der MAtrozen en Reiskosten de Waterschout P. van Geluk voor de Monstering der Equipage a 43 Man en Monsterrol D.W. Carlebur voor een Spiegel in de Kajuit R. Stempels voor geleverd Houtwerk C. Longepee voor geleverd Katoen H.W. Rorig voor Vreesbont enz L. Schullemans voor geleverde Tafel, Twee Secretaires en Twee Linealen C.A. Conilles voor Serviesgoed B. van Rekum voor Reparatie aan de Spil van het Stuurrad k D de Visser voor Een Schenkketel enz H. Eggen voor het Aardewerk H. Veth voor . . . . . . . . ., Messen, Vorken J. Renout voor Linnengoed J. van kamen voor Borstelwerk D.B. Gips voor geleverde 150 tonnen Teer J. van Breda voor Blikwerk H. Bogers voor Koperwerk aan de Geweerrekken enz J. Elkenbout voor Glazen, Wit Aardewerk enz N. Vredeveld voor Beeld & Snijwerk Blussé &Co voor Drukken en Advertentien A. Nobel voor Zeilwerk volgens rek Idem voor finale afbetaling van het geleverde Zeilwerk enz wegens Contract dato 5 Maart 1830 H. Rutherfort voor Meubel...., Tafelkleed, ganglooper, zwart . . . . . enz J.Ed Gallas EdZn te Hellevoetsluis voor Loodsgelden 80 NedK versch vleesch enz Achttien Zegels voor Contracten Onkosten voor een Reis naar 's Hage door Heeren Directeuren Idem voor Idem Idem voor Idem Onkosten, Leges, Briefporten voor de premie van 't Schip Idem voor Idem J. Bruininghuizen op Rekening van geleverd Lood G. Baayens op Rekening van geleverd Brood F. Smit op Rekening van geleverd Touwwerk Diverse onkosten van sleep en andere Vrachten, briefporten, enz den Kapt.D. van der Koogh bij de beurs den Doctor twee maanden Gage a f60 J. van den Brink voor geleverde Zeekaarten en Instrumenten D. Willink te London ZEd Fractie dato 5 April 10 dd, voor onkosten veroorzaakt door het binnenloopen Aan Transport per 26 April 1831

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

kapitein D. van der Koogh

2.236,00 106.282,95 20,00 12,00 2.268,00

171,45 19,00 9,00 0,55 33,00 84,00 21,00

67,73 12,10 4,80 110,25 75,60 21,60

Per Transport 25 Maart 1831

122.706,75

2.458,45 244,85 9,55 25,61

138,00 161,43 9,50 27,00 442,05 74,67 108,00

7,40 12,55

Credit

19,95 400,00 11,75

84,63

207,45 42,70 36,25 55,00 31,20 8,25 16,60

1831, April 26 Ontvangen halve Vracht van den Passagier Quarlen A. Blussé van Oud Alblas 6e 11/32 Blussé Vriesendorp 13/128 C. Gips 10/128 Mr.J.H. Holle 9/128 Simon van Brakel &Zoon 1/16 D. van der Koogh 1/16 H. van der Sande 3/64 Hendrik van der Koogh 3/64 H. Holle te Oost-Capelle 3/64 B. Cop 5/128 A. du Bois &Zoon 5/128 Boonen & Van Hoogstraten 1/32 Vogelsang &Co 1/32

300,00 14.300 4.225 3.250 2.925 2.600 2.600 1.950 1.950 1.950 1.625 1.625 1.300 1.300

41.600

146,33 7,84 2,50 7,75 27,55 25,50 59,70 41,70 201,50 84,50 53,50 94,35 93,32 6,00 200,32 157,23

357,55 192,35 69,70 8,18

21,45 24,00 12,40 38,55 12,00

57,85

50,55 500,00 500,00 300,00 29,74 200,00 120,00 1.897,95

116.031,72

Per Transport 26 April 1831

79

164.606,75


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Debet

Fregatschip de Dortenaar

Aan Transport per 26 April 1831 van het Schip te Margate Onkosten a pCt Mey 14 F. van der Rest &Co voor geleverd en gemaaakt Yzerwerk H. van der Koogh voor geleverde Erwten, Gort, Boonen, Meel, Mosterdzaad, Haver, enz Idem voor Idem B. Cop voor de Medicijn Kist Idem voor Medicijnen en diverse Pieter Gips voor geleverd Waarloos Rondhout C. Gips het slot van den laatsten termijn Idem voor Buiten Werk Idem voor geleverde 16 20Voets Deelen & 14Vlotdeelen Idem voor 2 Bossen Enk.Latten J. van den Hoogen & Siebregt voor geleverd Zeildoek, . . . . . . .doek, 6. . . . . . . . . op Rol, paarden, Ankers, Touwwerk etc J. van der Steen voor de betimmering der Kajuit & Schip, met deszelfs leverantie van Hout, . . . . .werk en Spijkers Idem voor Buitenwerk M & J. van Beusekom voor geleverd Koperwerk Faasen Huisdam voor geleverd Varkensvleesch 28 A. de Visser & C. van der Straaten voor geleverd Vleesch Paulus Legel voor geleverde Zalm, Steur, Ansjovis, Eyeren Idem voor Haring & Eyeren J. Hessels voor 200 Kannen Mineraal Water 30 Wed 't Hooft &Zoonen voor geleverd Touwwerk G. van Hoogstraten &Zoon voor Idem H. Veth voor geleverd Yzerwerk Jan Hordijk voor 6 Vaatjes gemalen Loodwit Wed.A.H.P. van Hell voor Schilderwerk Wed J. van Stry & A. van der Koogh voor Idem Idem voor Idem Idem voor Idem C. van Riemsdijk voor geleverd Yzerwerk J.J. Mak van Waay voor geleverde groentens Van Brakel & Kuyk voor geleverde Boter & Kaas Simon van Brakel &Zn voor geleverde Kruidenierswaren Gebr Vriesendorp voor geleverd Bier F. Hoop voor Idem van der Bank, C. voor geleverde Wijnen P. van Altena Senior voor geleverd Kruid G. Baayens tot slot aan geleverd Brood G. van Kooten voor geleverd Zeildoek, Linnengoed van Nerum Olivier voor geleverd Vaatwerk C. van Altenhoven voor Tien Stoeltjes L. van der Steen voor 't snijden van 63 Rosetten in de verschanzing Hordijk & Gips voor geleverde Genever de Wed C. van de Wereld voor geleverd Juny 14 A.C. van Wageningen voor 13 zak Zout & Sigaren A. de Boes &Zoon voor 8 Kip, Rondvisch Jacob van Wageningen voor diverse Verschotten voor uitklaring der Ketting etc L.S. Enthoven &Co voor geleverde Koperen bladen & Spijkers H. van der Sande HZn voor Huur van H. Selens Idem voor Arbeidsloonen P. Smets voor 48 Last Ballast Steen Idem voor Touwwerk A. Bouman tot slot voor geleverd Blokwerk H. Veder voor 18 Fransche Geweren met . . . . voor 16 Pistolen en 14 Sabels Een Peltreerton B. Bruininghuys Bzn tot slot van geleverd Lood Onkosten voor 't Patent J.P. Weyers voor tafelgoed E. van den Broek voor Kaarsen Blussé & van Braam, scheepsbehoeftens W. krul 4/2 . . . . Azijn a f9 . . . L. Schotel een Ver. . . . . steen Lieberts voor den Matroos Eelden J. de Vos &Co voor . . . . . Briefporten etc Saldo dat op Nieuwe Rekening overbrengen

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

kapitein D. van der Koogh 116.031,72

1.939,40 4,85

Credit

Per Transport 26 April 1831

164.606,75

1.944,25 2.720,44 1.000,03 88,50

683,26 435,93

1.119,19 1.011,00 9.500,00 842,74 32,70 3,00

1.423,86 2.850,00 247,56 703,55 1.871,75 1.590,00 88,55 21,40 48,20 4.603,64 5.624,09 1.216,13 157,86 311,80 449,21 445,99 277,20 1.000,00 693,46 2.551,90 872,00 200,75 67,05 1.758,59 342,30 1.204,10 1.440,95 947,55 23,00 12,60 908,01 684,55 104,00 32,00 196,31 646,62 6,00 1,40 342,00 351,07 144,00 83,70 18,20

7,40 693,07 1.613,15

243,90 522,37 23,23 111,52 30,82 18,30 36,00 2,50 3,10 1,75 1,45 1.632,69 174.846,75

Juny 27 Per A. Blussé van Oud Alblas Blussé Vriesendorp C. Gips Mr.J.H. Holle Simon van Brakel &Zoon D. van der Koogh H. van der Sande Hendrik van der Koogh H. Holle te Oost-Capelle B. Cop A. du Bois &Zoon Boonen & Van Hoogstraten Vogelsang &Co

7e 11/32 13/128 10/128 9/128 1/16 1/16 3/64 3/64 3/64 5/128 5/128 1/32 1/32

3.520 1.040 800 720 640 640 480 480 480 400 400 320 320

10.240,00 174.846,75

80


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas

Bouwkosten Fregatschip de DORTENAAR in 1830 f. 145.300

Scheepsbouwmeester Smitswerk Touwslagerswerk Koper voor de Kiel den Zeilmaker Ankers en kettingen Arbeidsloonen en benodigdheden tuig Beeldhouw & Snijwerk Spijkers en Yzerwerk Blokmakerswerk Schilder en Verfwaren Waarloos Zeildoek en Linnens Staal van Wapening Buiten Rekeningen Lood Waarloos Rondhout Het Combuis den Vlaggenmaker Pek en Teer Kajuits Goederen Watervaten en verdere Zeekaarten en Instrumenten Koks Gereedschappen Scheeps Benoodigheden Kleine Uitgaven Medicijnen

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

81


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Eerste Rekening van het Fregatschip de Dortenaar

Debet Aan den Scheepsbouw Meester Smitswerk Spijkers en Yzerwerk Koper voor de Kiel Lood Schilder en Verw Waren Arbeidsloonen en benoodigheden aan het tuig den Zeilmaker Ankers en kettingen Belemmering Beeldhouw & Snijwerk Buiten Rekeningen den Vlaggenmaker Het Combuis Koks Gereedschappen Scheeps Benoodigheden Kajuits Goederen Medicijnen Staal van Wapening Victualie Watervaten en verdere Waarloos Rondhout Waarloos Zeildoek en Linnens Pek en Teer Zeekaarten en Instrumenten Assurantien Kleine Uitgaven Diverse Gages Meet-, Zeebrieven & Loodsgelden & etc Ballast Touwslagerswerk Blokmakerswerk Saldo dat op volgende Rekening overbrengen

f.

70.000,00 12.014,30 2.216,93 10.793,36 1.022,37 1.636,06 4.084,28 7.873,31 7.518,23 3.115,02 1.126,30 205,00 684,58 31,20 206,45 1.034,56 1.129,79 1.170,00 14.588,24 1.249,55 1.011,00 1.440,95 201,50 1.897,95 6.311,85 1.042,62 3.527,58 798,00 549,45 10.878,80 1.816,20 3.276,94 174.452,33

Credit

Per Stortingen van deelhebbers A. Blussé van Oud Alblas Blussé Vriesendorp C. Gips Mr.J.H. Holle Simon van Brakel &Zoon D. van der Koogh H. van der Sande Hendrik van der Koogh H. Holle te Oost-Capelle B. Cop A. du Bois &Zoon Boonen & Van Hoogstraten Vogelsang &Co Premie der Natien Nijverheid

44/128 13/128 10/128 9/128 8/128 8/128 6/128 6/128 6/128 5/128 5/128 4/128 4/128

55.220,00 16.315,00 12.550,00 11.295,00 10.040,00 10.040,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 6.275,00 6.275,00 5.020,00 5.020,00 13.812,32

f.

174.452,33

Dordrecht den 27 Juny 1831

Per saldo van vorenstaande Rekening Vrachtpenningen Van den Passagier Quartere

3.276,94 300,00 3.576,94

Aan Avary D. Willink te Londen Saldo dat op nieuwe Rekening overbrengen

1.944,25 1.632,69 3.576,94

Dordrecht den 27 Juny 1831

Deelhebbers in het Fregatschip de DORTENAAR f. 164.640,A. Blussé van Oud Alblas (11/32) Blussé Vriesendorp C. Gips Mr.J.H. Holle Simon van Brakel &Zoon D. van der Koogh H. van der Sande Hendrik van der Koogh H. Holle te Oost-Capelle B. Cop A. du Bois &Zoon Boonen & Van Hoogstraten Vogelsang &Co (1/32)

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

82


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Debet

Fregatschip de Dortenaar, Eerste reis

1831 Juny 27 Blussé Vriesendorp voor kosten van voorgeschoten gelden 1832 January 27 Premie van Assurantie a f100000 op 't Casco en f 30000 op de Vrachtpenningen a 4 pCt 5.200,00 Polis 2,40 Maart 8 Provisioneele Uitdeeling aan: A. Blussé van Oud Alblas 6.600,00 Blussé Vriesendorp 1.950,00 C. Gips 1.500,00 Mr.J.H. Holle 1.350,00 Simon van Brakel &Zoon 1.200,00 D. van der Koogh 1.200,00 H. van der Sande 900,00 Hendrik van der Koogh 900,00 H. Holle te Oost-Capelle 900,00 B. Cop 750,00 A. du Bois &Zoon 750,00 Boonen & Van Hoogstraten 600,00 Vogelsang &Co 600,00 de Visschers Loodsen Vogelsang &Co . . . . . hunner Rekening over 1831 April 16 Premie van Assurantie voor Brand op f100,000 van 14April tot 14 July a 6/40 pCt 150,00 Polis 1,40 27 Onkosten Heer F. van Ginkel te Passeroean 1.121,98 Mouthoff te Sourabaya 855,25 Waller 980,83 Milner en Blankenhage te Sourabaya 89,60 de Handel Maatschappij 96,47 Coene Versluis 251,22 J. . . .zaal 100,00 J. Boot 214,55 het Praauwen Kantoor 60,00 Onkosten te Sourabaya 223,81 A. Livé te Batavia 1.097,68 Baulde Lastdragers 22,00 Uitgaven te Batavia, en de Bogt van Anjer 487,70 F. Salomon te St.Helena 331,00 Onkosten in het Kanaal 951,01 Sjouwerloon bij 't lossen van 't Schip 173,40 Idem 232,30 Idem 273,70 Idem 325,75 Leder Afbetaalde Gage de Monsterrol bedraagt 13.007,70 Uitbetaald bij de Monstering 1.808,00 den Matroos Jacobien Mesdach in dienst gekomen te Batavia 18 November 1831, ontslagen 20 Maart 1832 zijnde vier maanden en twee dagen Maandgelden van drie Stuurlieden, Timmerman en Zeilmaker 22 dagen van 1 April tot 22 April Afrekening met F. van Ginkel in dienst van 20 Febr 1831 tot en met 6 Mey 1831 als 1e Stuurman 2/m 16/d a f70 's maands 176,82 als Gezagvoerder van 7 Mey tot 22 April 1832 11/m 15/d f100 's maands 1.150,00 2½ pCt en het Kaplaken 2.207,15 Waaraf aan de Wed D. van der Koogh 3.533,97 een gedeelte van 't Kaplaken a f245,24 twee maanden bij de Monstering f140 385,24 Afrekening met de Erven wijlen D. van der Koogh door D. van der Koogh uitgegeven tot in Zee 155,40 Verdiende Gage van 25Febr tot en met 6Mey 1831 2/m 11/d 236,66 Kaplaken door den Heer F. van Ginkel afgestaan 245,24 637,30 Waaraf door D. van der Koogh bij zijn vertrek ontvangen tot betaling van kleine kosten 200 bij de monstering ontvangen twee maanden 200 te Margate ontvangen 60 betaalde Spetie op order van den Aan transport op 27 April 1832 460 637,30

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

99,00

5.202,40

19.200,00 400,00 125,02

151,40

Credit

1831 Juny 27 Saldo van vorige Rekening 1832 February 21 Vrachtpenningen op Rekening Een As.......... op Agenten te Rotterdam Maart 8 Idem op dito April 6 Idem Een kwitantie Simon van Brakel &Zoon 10 Idem ,, H.J. Jansse

1.632,69

30.576,66 4.000,00 2.862,25 2.571,25

27 Vrachtpenningen van de Nederlandsche Handel Maatschappij over de van Batavia aangebragte diverse Goederen, als: 4645 Balen Koffy 311903½ 9 d° gespilde d° 296 2797 Kanassers Suiker 466698 409 Schuitjes Tin 12251 Sapanhout 11630 2000 Bossen Bindrotting 6548 Vracht van uitgelosten 4645 Balen Koffy, wegende 311903½ NedK a f200 per Last van 1500 NedK 41.587,13 Idem van 9 Balen gespilde Koffy wegende 296 NedK a f200 per Last van 2000 NedK 29,60 Idem van 2797 Kannassers Suiker, wegende 466698 NedK a f200 per Last van 2000 NedK 46.669,80 88.286,53 Avary 10 pCt f 8828,65 Kaplaken 5 4414,32½ 13242,97½ f. 101529,50½ Af op rekening ontvangen de boven vermelde Assegend als Een groot f 30576,66 Een ,, f 4000, Een ,, f 2862,25 Een ,, f 2571,25 40.010,16 Rest 61519,34½ welke ontvangen en een Assegen op de Agenten der Nederlandsche Handel Maatsch te Rotterdam

Door Capteyn F. van Ginkel ontvangen van drie passagiers van Dordt na Batavia van twee dito van Sourabaya naar Batavia van twee dito terug Reis

6.883,10

1.005,15 15,00

Verkoop van Wijnen te Sourabaya 96 Kisten Rijnwijn a f9 43 dito Madera a f12 2 dito ,, a f12 1 dito ,, a f14

11.199,70

Af 12 pCt inkomende Regten

61.519,35

1.175,00 200,00 361,00

1.736,00

864,00 516,00 32,00 14,00 1.426,00 171,12

1.254,88

81,32 171,18

Van de Heer A. Gevers te Batavia ontvangen Spetie voor zijne 6/m zigt Een groot f 800 op J.H. Hazewinkel en Een groot f 4476,89 op

5.320,20

3.148,73

47.682,00

Aan transport op 27 April 1832

83

111.473,28


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Debet Per transport 27 April 1832 460 Captein aan . . . . . . . . . . 150 Zijnde het saldo ZED komende betaald is aan den Notaris G. Pitlters Provisioneele Uitdeeling aan A. Blussé van Oud Alblas Blussé Vriesendorp C. Gips Mr.J.H. Holle Simon van Brakel &Zoon de Erven D. van der Koogh H. van der Sande Hzn H. van der Koogh H. Holle te Oost-Capelle B. Cop A. du Bois &Zoon Boonen & Van Hoogstraten &Zoon Vogelsang &Co J. Hessels voor Mineraal water Onkosten door H. van der Sande volgens Nota F. van Ginkel voor diverse onkosten volgens Nota Maandesgelden van den 21April tot en met den 30April Captein, 1e en 2e Stuurman, Timmerman en Zeilmaker Onkosten van Doctor den Brandt voor den Matroos H. Eelders Mey 14 Premie van Assurantie a 90000 op Casco f30,000 op de Vrachtpenningen a 3½ pCt Polis 20 H. Veder voor geleverde Zeilen ZEd Fraite dato 19 Mey of Madry Booi Idem 19 Mey of J. Veder Juni 6 Vogelsang &Co volgens 1e Rekening Idem de Waterschout P. van Geluk wegens monstering der Equipage den 31 Maart 1832 Idem wegens monstering den 17Mey 1832 Blussé & Vriesendorp voor onkosten op de . . . . . . . . . aan f96096,10½ op Rotterdam Betaalde Gages bij de Monstering 17 Mey 1832 als 1 Kapitein F. van Ginkel 100 2 1e Stuurman P. Kraay 70 3 2e Stuurman S. v.d. Koppel 45 4 3e dito Stam de Jonge 30 5 4e dito H. Tijdeman 22 6 Doctor Pietersen 65 7 Baas Timmerman . . . . . . . . 50 8 2e dito Meyer 32 9 Bootsman P. Williams 40 10 1e Bootsman Maat S. Wallman 30 11 2e dito Petersen 25 12 Baas Zeilmaker Sequin 40 13 de Kok J. Meyers 38 14 Hofmeester A. Meynders 25 15 Matroos Jan de Wit 20 16 ,, C. Boon 20 17 ,, F. van Kersen 20 18 ,, J.C.W. Peper 20 19 ,, Sch Patrick 20 20 ,, Johan Alberson 20 21 ,, C. Thomson 20 22 ,, H. Eelders 20 23 ,, H. Houwensteyen 20 24 ,, P. Jacobs 20 25 ,, Klaas de Jonge 20 26 ,, J. Singels 20 27 ,, Yzermengere 20 28 ,, Lou Jozefsen 20 29 ,, H. Hering 20 30 ,, A. Foks 20 31 Ligt Matroos J. Bekkering 18 32 ,, Uitenbogaard 18 33 ,, van den Berg 15 34 ,, F. Pros 15 35 ,, F. Roos 11 36 ,, Verhoeven 11 37 ,, C.J. Witjes 15 38 ,, van den Bosch 12 Per transport op 6 Juny 1832

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

Fregatschip de Dortenaar, Eerste reis 637,30 610,00 27,30

47.682,00

Per transport 27 April 1832

Credit 111.473,28

27,30 6.600,00 1.950,00 1.500,00 1.350,00 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 750,00 750,00 600,00 600,00

19.200,00 37,50 294,25

565,64 3,90

4.200,00 2,80

4.202,80

1.110,15 621,00

1.731,15

1.600,28 761,24

2.361,52

25,30 36,75

62,05 120,12

200,00 140,00 90,00 60,00 44,00 130,00 100,00 64,00 80,00 60,00 50,00 80,00 76,00 50,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 36,00 36,00 30,00 30,00 22,00 22,00 30,00 24,00 2.094,00

76.288,23

111.473,28

84


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Fregatschip de Dortenaar, Eerste reis

Debet Per transport 6 Juny 1832 39 Koksmaat H. Meyer 40 Hofm Maaat Bruininghuizen 41 Scheepsjongen J. Coenraads 42 ,, van Vollenhoven

2.094,00 22 8 6 8

H. van der Koogh voor geleverde Gort, Groenten, Boonen, Meel, Gerst, Zaad, Zemelen, etc Idem C. van den Broek voor geleverde Kaarsen Pieter & Jan Hordijk voor geleverde Boter & Kaas Jan Hordijk voor Vier Vaatjes Loodevet de Wed J. van Hay en A. van der Koogh voor Schilderwerk F. Legel; voor geleverde 700 Eyeren H. Kreel; voor geleverde Azijn Leendert Schotel voor een . . . . molen Blussé van Braam voor Papier en Pennen Hordijk Gips voor geleverde Genever B. Cop voor Medicijnen & diverse Idem voor Idem Idem voor Idem Idem voor Idem Idem voor Idem H. van Huisdam voor geleverde Spek Idem voor Idem Idem voor Idem J. Immerzeel voor geleverde Tarwe en bloem F. van der Rest voor geleverd en gemaakt Yzerwerk Idem Idem Wed G. 't Hooft en Zoonen voor geleverd Touwwerk G. van Hoogstraten &Zn voor Idem Corn Gips voor Reparatie en geleverde Houtwaren Idem Pieter Gips voor geleverd Rondhout D. Borst Gips voor geleverde Teer Wed J. van Herwaarden &Zn voor Leverantie van Nieuwe Zeilen volgens bestek Idem voor geleverd Zeildoek Idem voor Arbeidsloon aan boord J. van Beusekom voor reparatie aan 't Koper J. van der Hoogen & Siebregt voor leverantie Nieuwe Zeilen volgens bestek Idem voor Arbeidsloon aan boord Idem voor dito Visser en van der Straten voor geleverd Vleesch B. Breuninghuizen voor geleverd Lood en Reparatie aan diverse Idem Idem M. van der Santen & F. van der Straten voor geleverd Vleesch H. Veth voor geleverde Spijkers etc Idem voor dito Idem voor dito Jan Veth voor geleverde Messen, Vorken, etc G. Baayens voor geleverd Brood Idem voor dito Idem voor dito A. Bouman voor geleverd Blokmakerwerk Wed C. van de Heuld voor gemaakt & gelev Yzerwerk J. van Breda voor reparatie aan . . . . goed F. Smets &Zn voor geleverd Zeildoek & Schiemansgaren Jan van der Steen voor reparatie voor de Campagne en de Kippenhokken J.J. Pleekhooye voor een groot . . . . Vlag W. van Kooten voor den Matroos Stam A. Verhagen voor geleverd Houtwerk Penn & Bauduin voor een Vaatje Zeeuwekoek S. van Brakel &Zoon voor geleverde Kruidenierswaren van Brakel & Kuyk voor geleverde Boter A. Faasen voor geleverd Sepk W. de Hoog voor geleverd Brood H. de Jong voor geleverde Genever Idem voor Idem Jan de Koningh &Zn voor geleverde Wijnen F. Stoop voor geleverd Bier Gebr Vriesendorp voor geleverd Bier Per transport op 6 Juny 1832

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

44,00 16,00 12,00 16,00

935,38 8,75

426,96 368,13 48,88 24,00 30,80 1.725,52 77,73 26,13 1.073,27 4,80 25,00

1.979,70 511,25

919,00 256,50 27,90

919,00 34,50 2,25

59,25 6,90 5,00

76.288,23

Per transport 6 Juny 1832 1832, Juny 6 Toevallige bate voor de Redery

Credit 111.473,28

80,75

2.182,00

944,13 43,90 836,82 105,32 112,73 23,10 58,00 22,15 6,10 137,75

898,76

1.829,38 160,00

1.103,07 1.740,95 2.787,95 2.490,95 425,00 126,50

1.203,40 33,90

955,75 193,95

71,15 1.408,87

221,16 349,00 4,65 622,00 95,60 5,00

574,81 17,45

722,60 222,50 134,48 8,50 102,38 83,05 32,00 5,40 13,20 3,00 773,16 929,94 48,40 622,00

558,90 80,00

638,90 340,78 12,75 375,25 101.850,34

Per transport op 6 Juny 1832

85

111.554,03


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Fregatschip de Dortenaar, Eerste reis

Debet Per transport 6 Juny 1832 F. van Altena voor geleverd Kruid D. van der Horst &Zn voor geleverd Yzerwerk A. du Bois &Zoon voor geleverde Stokvisch Wed H. van der Sande &Zoon voor geleverde Steenkolen Idem voor geleverd Glas van Nerunm & Olivier voor geleverd gekipt Vaatwerk A.C. van Wageningen voor geleverd Zout H. Eggen voor geleverd Aardewerk Idem J. Elkenbout voor geleverd Porselein C. Holtmark voor geleverd Borstelwerk S. Vliegendhart voor geleverd Blik & verlakt werk van der Bank &Co voor geleverde Wijnen Schroeder &Co voor geleverde Victualie Roelofs Heyermans &Co voor geleverde Blokken met ijzere Biessen Idem voor een Kabel Ketting G. Nieuwkerk voor geleverd Kajuitsgoed C. Longepee voor geleverd Linnengoed C. Alblas voor 't bezorgen van Matrozen Idem voor Idem J.P. Weyers voor geleverd Linne Dr de Visser voor een Kopere Ketel W. van Furst voor Lootsgelden Sandberg &Co voor uitklaring van 't Schip N. Steinpels voor Borstelwerk Rutherfort voor Een Tafelkleed F. van Wageningen voor diverse onkosten volgens Nota in bijlage D. Tuyl voor geleverde . . . . Wed C. van der Wereld voor Yzerwerk Blussé &Co voor gedrukte Redery Cedullen Iden voor Advertentien het Patent Ballast Idem Idem Kajuitsgoederen Briefporten en verdere onkosten Idem Directeuren voor het een percent aan de Directeuren toegestaan Betaalde fracties getrokken door Capt F. van Ginkel uit Batavia 1 Nov 1831 6/maanden Zigt Een groot f 800 of J. Hazewinkel Een dito f 4476,89 t Saldo dat op volgende Rekening overbrengen

101.850,34 169,40 6,60 42,00 614,41 16,13

13,40 1,65

191,44 495,00

Per transport 6 Juny 1832

111.554,03

630,54 361,12 80,75 15,05 26,88 30,30 28,20 58,05 373,20

686,44 194,58 30,75 26,50 5,00 5,40 3,90 77,60 4,60 5,15 13,00 60,80 4,80 21,67

4,46 4,71 127,70 84,15 51,75 14,21 101,85

9,17 28,00

264,60 13,50 116,06 1.015,30

800,00 4.476,89

5.276,89 17,89 111.554,03

111.554,03

Dordrecht den 16 Augustus 1832 Deze Rekening op heden den Zestienden Augustus 1800 twee en dertig, in eenen daartoe behoorlijk opgeroepen Raad der Redery goedgekeurd, en door alle de tegenwoordig zijnde leden geteekend.

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

Credit

86


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Debet

Fregatschip de Dortenaar, Tweede reis

1832, Augustus 31 de Vrouw van C. Sequin Sept 1 C. Romijn voor P.Kraay 4 de Vrouw van Williams de Vrouw van C. Thomson 5 J.C. . . . . . voor F. Petersen C. Boonen de Kok Meyers 18 de Vrouw van F. Foks 22 de Vader van J.F. Eysenmenger de Vrouw van J. de Wit de Vrouw van J. Singels de Moeder van F. Coenraads Oct 1 de Vrouw van H. Mijnders de Moeder van A. Danser 3 de Vader van J. van de Koppel 8 de Vrouw van O.G. Meyck 29 J.C. . . . . . voor F. Petersen 31 de Vrouw van C. Sequin de Vrouw van C. Boonen de Vrouw van J. Meyers Nov 2 de Vrouw van F. Williams 3 de Vrouw van C. Thomson C, Romijn voor P. Kraay 10 de Vrouw van A. de Wit de Vrouw van J. Sengers 19 de Vrouw van J. Foks Dec 8 de Vrouw van O.G. Meyer 31 de Vrouw van C. Sequin de Vader van S. van de Koppel G. Stam de Jonge voor de van den Juny tot December 1832 zijnde 7 Maanden a f16 per maand 1833 January 2 de Moeder van A. Danser de Vrouw van F. Williams J.C. .. . . . . . . voor J. Petersen 3 C. Romijn voor P. Kraay de Vrouw van J. Meinderts 5 de Vrouw van C. Thomson 11 C. Boonen de Vrouw van J. Meynders, kok 12 de Vrouw van F. de Wit de Vrouw van J. Sengels de Moeder van F. Coenraads de Vrouw van J. Foks W. van der Plas te Rotterdam voor het zenden van Matrozen 1833 January 18 Provivioneele Uitdeeling A. Blussé van Oud Alblas Blussé Vriesendorp C. Gips Mr.J.H. Holle Simon van Brakel &Zoon H. van der Sande Hzn H. van der Koogh H. Holle te Oost-Capelle B. Cop A. du Bois &Zoon Boonen & Van Hoogstraten &Zoon Vogelsang &Co M. van der Koogh, wed A. van der Koogh A.G. van Hoven, wed R. Abdorff 24 Premie van Assurantie a f70,000 op 't Casco f40,000 op de Vrachtpenningen a 5 pCt Polissen 20 Aankoop f8000 Schatkistbill a 99 3/8 Febr 25 de Kinderen van C. Boonen de Vrouw van J. Meyers 28 de Vrouw van C. Sequin de Vrouw van C. Thomson Maart 1 de Vrouw van F. Williams 2 C. Romijn voor P. Kaary 12 J.C. . . . . . . voor J. Petersen 18 de Vrouw van J. Foks 20 de Vrouw van O.G. Meyer April 6 de Vrouw van J. de Wit Per Transport per 6 April 1833

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

6.600,00 1.950,00 1.500,00 1.350,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 750,00 750,00 600,00 600,00 600,00 600,00 5.500,00 2,80 7.990,00 160,00

40,00 70,00 40,00 20,00 65,00 20,00 38,00 20,00 20,00 20,00 20,00 6,00 25,00 50,00 45,00 32,00 65,00 40,00 20,00 38,00 40,00 20,00 70,00 20,00 20,00 20,00 32,00 40,00 45,00

Credit

1832, Aug 16 Per saldo van vorige rekening Decemb, 28

17,89

82,50 1833, Jan 11 Vrachtpenningen op rekening ontvangen van de Nederlandsche Handel Maatschappij en de volgende Remises op van 20.892,96 4.338,20 4.066,50 op dito 1.742,40 op dito 1.682,70 1.853,90

34.576,66

112,00 50,00 40,00 65,00 70,00 25,00 20,00 20,00 38,00 20,00 20,00 6,00 20,00 7,60 Mey 15 Verkoop van f 2000,Verkoop van f 6000,-

2.017,50 6.045,00 8.062,50 297,33

8.359,83

19.200,00

5.502,80 8.150,00 20,00 38,00 40,00 20,00 40,00 70,00 65,00 20,00 64,00 20,00 34.764,40

Per Transport per 6 April 1833

87

43.036,88


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Debet

Fregatschip de Dortenaar, Tweede reis

Per Transport per 6 April 1833 de Moeder van A. Danser de Vrouw van A. Meinderts de Vrouw van F. Sengels de Moeder van J. Coenraads de Vader van F. Eysenmenger Mey 10 de Vrouw van C. Sequin de Vrouw van F. Williams de Vrouw van C. Thomson Juny 3 de Vrouw van A. Foks 15 J.C. . . . . . . voor J. Petersen de Kinderen van C. Boonen de Kinderen van J. Meyers 24 Bijbetaling van 2 pCt Premie op de Assurantie van f70,000 op 't Casco, f40,000 op Vrachtpenningen volgens Polis met zegel etc 27 Betaalde Fractie door P. Kraay getrokken uit Batavia 13 Decemb 1832, 6/m zigt op Gevers & Braam Af Disconto July 1 Betaalde Fractie door getrokken uit Hamburg 21 Juny 1833 13 Premie van Assurantie f70,000 op t Casco en f40,000 op Vrachtpenningen van Philadelphia naar Dordrecht a 1½ pCt Polis Augustus 16 Spetie aan de Vrouw van C. Sequin Sept 4 Idem Idem 5 J.C. . . . . . . voor J. Petersen de Vrouw van Jan Singels de Moeder van J. Coenraads J. Petersen 27 door R. Mees &Zoonen betaalde Spetie aan den Stuurman G. Stam de Jonge J. van den Brink voor reparatie der Instrumenten en geleverde Journaal Boeken W. van Twist voor Lootsgeld J.J. Fennoek 1½ Dozen . . . . Lepels den Ontvanger een ¼ gedeelte Patentregt den Waterschout voor den Matroos H. Eelders Idem ,, H. v.d. Berg Idem ,, C. Hetenbogard October 1 de Kinderen van J. Meyers de Kinderen van C. Boonen 7 S. van de Koppel voor betaalde Spetie tijdens afmonstering op 7 October 1833 Betaalde Ligterloonen volgens Nota Stuurman Mijnders den Zeilmaker C. Sequen den Matroos J. Sörensen den Stuurman A. Meinderts 9 de Nederlandsche Stoomboot Maatsch binnenslepen van 't Schip door de Stoomb de Hercules 14 betaalde Arbeidsloonen door S. van de Koppel 15 betaalde Fractie door S. van de Koppel uit St.Helena getrokken dato 18 Maart 60/dagen zigt, groot £251.12 te London betaalbaar of P. Salomon a f12,05 Commissie door ons te London betaald a ½ pCt Courtage van de negotiering der hertrekking Portos A. Ackerman voor geleverde Ballast 17 J. Engering volgens Nota 19 Werkloonen van 13 tot 19 October 26 Idem van 20 tot 26 October Nov 1 . . . . H. Akkerman voor Ballast Werkloonen van 27 October tot 2 November 2 J. Engering volgens Nota Betaalde Spetie bij de Monstering Verdiende Gage voor de Monstering der Equipage J.C. Frens Griffier onkosten volgens nota D. Spoel . . . . . . . . . . . . bij het wegen en lossen der lading F. van Wageningen & J.N. Vriesendorp reiskosten naar Hellevoetsluis Abram Brandt voor geleverde Kippen, Ganzen, Varkens S. van de Koppel het Saldo zijner Rekening S. van de Koppel Gage van 12 Oct tot 20 Oct D. de Brandt volgens Nota Per Transport per 2 November 1833

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

34.764,40 50,00 25,00 20,00 6,00 20,00 40,00 40,00 20,00 20,00 65,00 20,00 38,00

Credit

Per Transport per 6 April 1833

43.036,88

2.200,60 4.444,80 133,35

4.311,45 10,83

1.650,00 2,80

1.652,80 40,00 48,00 65,00 20,00 6,00 50,00 144,00 59,20 25,00 3,00 9,44 24,55 35,00 4,80 38,00 20,00 4.230,64 512,70 28,65 22,28 125,73 24,40 765,00 184,70

Octob 27 Vrachtpenningen van de Nederlandsche Handel Maatschappij over de van Batavia aangebragte diverse Goederen als van: 5735 Balen Koffy wegende 286638 Nederl.?? á f 200,- per Last van 1500 Ned.?? 23 Balen gespilde Wegende 779 ?? á f 200,- per Last van 1500 Ned.?? 2548 Kanassers Suiker wegende 514345 Ned.?? á f 200,- per Last van 2000 Ned.?? 5 dito ledig bevonden Avary 10% Kaplaken 5%

3.031,78 15,16 3,74 1,50

1 kistje stofgoud & 1 kist speelgoed de op 16 Jan 1833 op Rekening ontvangen Rest Betaalde Fracte getrokken door S. Van de Koppel uit Philadelphia Remise op H. F. Jansse op A.B. Roothaan Amsterdam op Idem ,, op Idem ,, op Idem ,, ,, ,, ,, ,, op Scheepman Petersen &Co ,, op Westendorp &Co ,, ,, op Idem ,, op G.A. van der Voort ,, op Hollander & Schram ,, ,, op van Zeel & Kerkhoff Rotterdam

3.052,23 98,40 24,30 157,50 187,00 104,55 227,50 86,90 2.002,00 169,63 212,96 54,00 36,75 69,05 597,16 26,60 101,70 56.998,40

Per Transport per 2 November 1833

88

38.218,40 77,90 51.434,50 89.730,80 8.973,08 4.486,54 103.190,42 20,00 -34.576,66 68.633,76 36.046,03 4.498,15 4.000,00 3.500,00 1.192,44 1.120,00 4.000,00 2.000,00 1.674,88 1.528,34 1.147,57 1.000,00 1.000,00 1.000,00 865,62 700,00 697,53 2.663,20

32.587,73

75.624,61


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Debet

Fregatschip de Dortenaar, Tweede reis

Per Transport per 2 November 1833 F. van Wageningen voor betaalde 15 Vogelsang &Co op Rekening Dec 24 Assurantie Premie op 't Casco van Dordrecht naar Batavia a f80000 a 3 2.400,00 Polis 1,40 Betaalde Fractie door P. Kraay Batavia 13 Dec 1832 6m zigt ten laste A. Blussé van Oud Alblas, 24 Juny door ZE gearresteerd E. van der Straaten volgens Rekening J. van der Hoogen & Seebregt volgens Rekening Idem Pieter & Jan Hordijk volgens Rekening J.C.L. Wegersche & F.C. de Straaten G. van Hoogstraten &Zn volgens Rekening J.A. Sils ,, ,, J.A. Schreuder &Co te Amsterdam ,, H. van der Koogh ,, Idem de Wed G. 't Hooft &Zoonen Hordijk & Gips Visser & van Doornik te Deventer Simon van Brakel &Zn van Nerum & Olivier Cornelis Gips Wed A. van der Sande &Zn F. van der Rest &Co F. van Altena J. Krim jr Hendrik Veth A. Bouman Jacob van Wageningen Zout Idem Yzer A. du Bois &Zoon A. Brons, reparatie . . . . . . L. van Bart J. van Beusekom B. Cop f96,85 & f15 van Brakel & Kuyk G. Bauwens Idem J. van den Brink te Rotterdam C. van der Broek Derk Struys &Zoonen de Waterschout voor Monstering J.F. Dupont Jan Hordijk J. Hessels F. Legegel Jr A. Brunner de Erven S. Koldewij Gebrs Vriesendorp F. de Bondt H. den Hartog van Strij & v de Koogh H.G. van der Bank H. van Sluisdam van den Anker & Verbroek C.A. Conelle C. Holtmark S.F. Weyers N. Stempels C. Longepee de Wed F. Staps H. Eggen ... M. Ferwen G. Nieuwkerk Wed v.d. Hogen Blussé & van Braam F. Smets Wed v.d. Hogen de Waterschout bij de Monstering Blussé &Co van Aspenen, een Zeug met 8 Biggen, twee Melkgevende Geiten & Vracht J. Ackerman 84 Last Ballast J.E. Gallas te Hellevoetsluis Geneeskundige Commissie Patent Per Transport per 24 December 1833

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

56.998,40

Credit

Per Transport per 2 November 1833

75.624,61

33,15 1.600,00

2.401,40

5.552,86 1.025,00 919,28 564,19 910,74 788,97 772,05 579,00 513,62 478,00 15,60 456,55 451,46 427,72 360,11 338,55 281,73 248,30 205,94 204,10 212,21 195,37 188,50 115,99 6,20 42,40 133,10 123,00 123,00 111,85 104,10 88,45 15,39 78,50 68,80 51,70 36,15 32,00 25,95 25,50 20,00 15,40 4,20 246,93 5,10 5,04 78,43 54,90 3,50 32,40 3,85 10,25 45,10 31,05 8,29 14,33 1,50 163,00 5,90 23,61 6,00 23,30 72,80 37,50 18,40 34,55 57,00 86,10 798,13 8,21 33,66 79.853,28

Dec 24 Ontvangen spetie zijnde het saldo der Rekening van Captein F.Van Ginkel Van Assuradeuren ontvangen Schade op de Reis van Dordt naar Batavia gevallen op 't Casco Af ¼ pCt provisie voor afmaking over de verzekerde f 90000,Portos van brieven etc Idem van verkocht Oud Lood & IJzer

Per Transport per 24 December 1833

89

430,35 7.785,00 225,00 23,25

7.536,75 26,60 104,05

83.722,36


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Fregatschip de Dortenaar, Tweede reis

Debet

Per Transport per 24 December 1833 Canapeé en Zes Stoelen 25 Bossen Stroo a f1,50 & 200 Hooy a f2 Diverse kleine uitgaven volgens Nota Idem briefporten etc Afbetaling aan Captein P. Kraay A. Blussé van Oud Alblas, quitantie ten dienste van Captein H.P. Visser Captein H.P. Visser twee maanden Gage a f100 's maands Idem bij de Beurs Vracht & Haalloon van 3 zak . . . Consend biljet aan den Brom Een zegel voor . . . aan boord roeyen met . . . . Briefport Rotterd, . . . .

79.853,28 69,00 4,20 50,97 104,26 163,41

Per Transport per 24 December 1833

7,17 0,07 0,40 0,63 0,10

22,81

4.398,80 200,00 31,41 71,95 50,43 8,16 12,31 4,40 1,80 221,85 32,25 34,87 35,00 65,92 4,40 88,05 50,35 91,60 37,45 10,72

1834, Febr 27 Restitutie van Vogelsang *Co voor te veel ontvangen op hunne declaratie

112,67 196,60 4,73 548,59 11,40

Van Assuradeuren ontvangen schade op de Reis van Batavia naar Philadelphia op 't Casco Af ¼ pCt provisie voor afmaking over de verzekerde f 70000,J.B. 't Hooft Vogelsang &Co

127,90 18,33 35,20 80,31 18,33 31,53

16.730,00 -

175,00 55,00 287,82 200,00

16.012,18

Mey 5 de Nederlandsche Handel Maatschappij, Avary 4.295,02 2.295,99 6.591,01 Aandeel in Avary Gros voor de alhier aangebragte lading voor het beschadigde gedeelte te Philadelphia verkocht

2.628,80

61,69 9.281,50 1/3 der Vracht van het verkogte te Philadelphia volgens bijlage van de Vracht der te Dordrecht aangebrachte Goederen, het . . . . . voorschot op dezelve afgetrokken 735,32 10.016,82 Het Netto Provenu van het te Philadelphia verkochte gedeelte der Lading 5.820,29

12.800,00 70,25 17,10 3,00

Restitutie van betaalde Tonnengeld te Helvoetsluis

4.196,53 432,74

21,20 50,00 Van Assuradeuren ontvangen Schade op de Reis van Batavia naar Philadelphia over de verzekerde f 40000,- op de Vrachtpenningen á ?? Pct 1.200,00 Af ¼ pCt provisie voor afmaking 100,00

1.389,42

1.100,00

4.089,60 f 105.846,61

f 105.846,61

deze Rekening op heden den Zeven en twintigsten Mey achttien honderd vierendertig in eenen daartoe behoorlijk opgeroepen Raad der Reederij goedgekeurd, en door alle de tegenwoordig zijnde leden geteekend.

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

83.722,36

400,00 200,00 300,00

2,45 Zolderhuur der Zeilen 12,00 1834, January 5 Fractie P. Kraay Batavia 13 Decemb; 6/m zigt op Gevers & van Braam 30 A. Blussé van Oud Alblas 2 bankbilletten van f100 voor Captein H.P. Visser Febr 10 Pieterse de Bondt volgens quitantie s Gebr Vriesendorp volgens ,, C. Gips ,, ,, H, den Hartog G. Baayens F & a. van der Linden Notaris de Koning Wed F.W. Rovers van Brakel & Kuyk Idem Idem Idem B. Bruininghuis H. van der Koogh J. Vliegenthart Hordijk & Gips C. van der Straaten J. Quast C. Alblas, Makelaar voor de Zeevaart voor bezorging der Matrozen W. van Twist, Loodsgelden A. Blussé van Oud Alblas, briefporten etc J.E Gallas te Hellevoetsluis volgens quitantie Onkosten Request om restitutie van betaald ..............geld 27 Provisioneele Uitdeeling A. Blussé van Oud Alblas 4.400,00 Blussé Vriesendorp 1.300,00 C. Gips 1.000,00 J.H. Holle 900,00 Simon van Brakel &Zoon 800,00 H. van der Sande Hzn 600,00 H. van der Koogh 600,00 H. Holle te Oost-Capelle 600,00 B. Cop 500,00 A. du Bois &Zoon 500,00 Boonen & Van Hoogstraten &Zoon 400,00 Vogelsang &Co 400,00 M. van der Koogh, wed A. van der Koogh 400,00 A.G. van Hoven, wed R. Abdorff 400,00 Vogelsang &Co volgens quitantie H. Veth volgens ,, van Altenhoven voor een Pijpenbak Directeuren voor het een percent van de ontvangen Gelden aan . . . Vrachtpenningen 103.210,42 Avary te Batavia op 't Casco 7.785,00 Idem te Philadelphia op 't Casco 16.730,00 van de Nederl.Hand.Maatsch. aandeel in Avary Gros 10.016,82 Vrachtpenningen 1.200,00 a 1 pCt 138.942,24 Saldo op volgende rekening overbrengen

Credit

90


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Debet

Fregatschip de Dortenaar, Derde reis

1834 Mey 29 Aan Provisioneele Uitdeeling A. Blussé van Oud Alblas 1.100,00 Blussé Vriesendorp 325,00 C. Gips 250,00 J.H. Holle 225,00 S. van Brakel &Zoon 200,00 H. van der Sande Hzn 150,00 H. van der Koogh 150,00 H. Holle te Oost-Capelle 150,00 B. Cop 125,00 A. du Bois &Zoon 125,00 Boonen & Van Hoogstraten &Zoon 100,00 M. van Brakel, geb Huizers 100,00 M. van der Koogh, wed A. van der Koogh 100,00 A.G. van Hoven, wed Abdorff 100,00 July 9 11 Premie van Assurantie f50,000 op 't Casco a 4 pCt 2.000,00 f50,000 op Vrachtpenningen 2.000,00 Polissen 2,80 Sept 25 Idem f100,000 op 't Casco & Vrachtpenningen van Batavia naar Japan a 4 pCt Decemb 2 Aandeel in eene Fractie door Weldeboer & Kaak te London £ 1.10,5 a f12,22 1835 Juny 1 betaalde Fractie door Capt H.P. Visser Batavia dato 27 Juny 1834 6/m zigt op Gevers &van Braam 23 A. Blussé van Oud Alblas voor Reiskosten Aug 26 27 Spetie aan de Kok D. Woudstra Idem aan de Matroos K. Neekus Intressen aan A. Blussé van Oud Alblas van 19 Octob 1834 tot 26 Augustus 1835 Sept 11 Spetie aan Capt. H.P. Visser 14 Idem aan de Matroos K. Neekus 17 Vogelsang &Co op Rekening betaald Spetie aan Capt. H.P. Visser Idem Idem Idem 19 Spetie aan Kapt. H.P. Visser voor Sjouwerloon 25 Z.M. Stoomboot Curacao voor binnenslepen van hetzelve Schip 26 Spetie aan Kapt.J.J.P.A. Abbema voor sjouwerloon 29 F. Bloemendaal voor geleverd Zeildoek Octob 3 Spetie aan Kapt. J.J.P.A. Abbema voor Sjouwerloon 5 7 J.E. Gallas, zijne Fractie dato 2 October Spetie aan H.P. Visser Idem 10 Provisioneele Uitdeeling A. Blussé van Oud Alblas Blussé Vriesendorp C. Gips J.H. Holle S. van Brakel &Zoon H. van der Sande Hzn H. van der Koogh H. Holle te Oost-Capelle B. Cop A. du Bois &Zoon Boonen & Van Hoogstraten &Zoon M. van Brakel, geb Huizers M. van der Koogh, wed A. van der Koogh A.G. van Hoven, wed Abdorff 19 Premie van Assurantie op 't Casco f80,000 a 3 pCt Polis 31 H. van der Sande volgens Nota Spetie aan Kapt,J.J.P.A. Abbema Vogelsang &Co op Rekening betaald Spetie aan Kapt.J.J.P.A. Abbema Nov 4 Vogelsang &Co op Rekening betaald 16 H. van der Sande volgens Nota 19 Geb Vriesendorp B. Bruininghuis &Zn F. Kreem Idem D. de Visser Blussé & van Braam Aan Transport per 19 November 1835

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

22.000,00 6.500,00 5.000,00 4.500,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.400,00 1,40

Credit

1834 Mey 27 't Saldo van vorige Rekening Aug 26 Ontvangen Remise op N.J. de Koek op Idem

4.089,60

Af disconto

20.000,00 20.000,00 40.000,00 604,44

Af disconto

13.745,71 206,31

13.539,40

1835 Octob 1 Vrachtpenningen op de Nederlandsche Handel Maatschappij voor de van Batavia aangebragte Goederen, als 7260 Balen Koffy, wegende 367890 NedK a f155 per Last van 1500 NedK 38.015,35 80 dito gespilde, weg 2861 NedK a f155 per Last van 2000 NedK 221,73 2419 Kannassers Suiker, weg 490490 NedK a f165 per last van 2000 NK 40.465,43 9 Balen Bast van Nagelhout, weg 422½ NK a f155 per Last van 1500 NedK 43,66 28 Balen weg 1573½ NK a f155 per Last van 1500 NK 162,60 78.908,76 Avary a 10 pCt 7.890,88 Kaplaken 5 pCt 3.945,44 90.745,07 voor 6 toegekende legdagen 1.183,84 91.928,91 Ontvangenen Remisen op H.J. Waller te Amsterdam 5.256,25 op Idem 5.000,00 op Kerkhoven &Co 345,00 op van Heil & van Kerkhoff 20.000,00 op Idem 20.000,00 op Idem 13.994,24 op Idem 12.000,00 op Idem 12.000,00 op N. Bonten 3.333,42 Spetie van H.P. Visser Idem van J.F.P.A. Abbema Idem Restitutie

91.928,91 1.500,00 28,00 6,50

Sept 13 Spetie van Capt.H.P. Visser Octob 1 Ontvangen Remisen op J.B. 't Hooft

39.395,56 12.000,00

3.200,00 19,20

4.002,80

4.000,00 18,59

13.000,00 5,90 28,16 417,95 229,15 413,33 500,00 10.000,00 1.000,00 1.400,00 1.585,00 749,80 451,40 247,07 311,91 157,40 864,36 9,94 147,05 80,00 381,33 4.572,28 3.304,98

64.000,00 2.401,40 453,25 1.040,00 300,83 101,20 923,08 20,50 271,68 40,60 2,50 140,98 53,50 27,75 120.874,86

Per Transport per 19 November 1835

91

162.487,97


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Fregatschip de Dortenaar, Derde reis

Debet 1835

Aan Transport

J. Veth H. Veth Idem Jan de Koning &Zn C. van den Broek J. Pot de Wed J. Wensch H. Smelman F. Smets &Zn J.F. Weyers J. Hessels W. de Hoog A. Bouman de Wed F.W. Rovers de Joncheere den Bandt &Co N. Stempels D. van der Horst &Zn C. van den Broek Jan Hordijk A.C. van Wageningen D. Gips C. Gips Idem Idem Idem G. van Hoogstraten &Zn B. Cop Idem J. Joris Idem van Rossum &Co Abr.Brand F. Selen W.J. Noteman F. de Bondr A.W. de Bruyn F. Brunner C.H. van Kamen F.F. Schuler Horse Feldens &Co Wed G, 't Hooft &Zn van Brakel & Kuyk Simon van Brakel &Zn van Nereus Olivier H. van der Koogh G. Verboou &Co Feyen & Bauduin H. van Huisdam A. du Bois &Zn J.C.F. Wegerly C. van der Straaten H. van der Sande &Zn Idem Wed.H. van der SAnde &Zn J.H. van der Straaten Idem A. Olivier J. Klaassen Spetie kapt.J.J.P.A. Abbema colgens Rek. Courant Spetie aan Kapt.H.P. Visser S.D. Lotz geb Berlen diverse kleine onkosten J. de Vries P, van Geluk voor monstering Blussé &Co H. Ackerman Joh. van Asperen Kapt.J.J.P.A. Abbema M. Borgmeyer P. van Geluk / vervalt W. van Furst J. Vliegenthart C. Holtmark N. Bonten Hordijk & Gips W. van der Plas Visser & van Doorninck Hendrik Veder H.G. Arbon, wed A.H. Krap Aan Transport per 19 November 1835

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

120.874,86 96,88 9,20 147,36 144,05 33,98 62,60 212,81 25,50 62,25 142,08 64,29 32,40 11,82 178,90 247,25 11,69 30,60 9,73 490,33 91,20 108,75 22,84 2.110,03 1.518,03 50,98 629,42 1.763,46 181,43 233,58 140,67 15,65 50,30 38,10 15,60 3,50 121,18 20,80 6,50 12,10 45,60 31,00 1.506,67 969,53 324,18 280,55 343,90 798,20 75,12 193,83 52,25 405,54 715,80 15,95 180,70 69,10 25,80 159,86 64,95 56,50 1.200,00 837,00 16,85 39,18 7,21 36,15 24,75 98,40 43,50 100,00 18,00 66,60 42,82 17,20 20,00 434,18 27,40 358,90 1.186,50 680,20 141.592,51

Credit

1835 Per Transport Nov 19 Restitutie Rekening M. van Heesdam

162.487,97 2,10

Per Transport per 19 November 1835

162.490,07

92


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Fregatschip de Dortenaar, Derde reis

Debet

Aan Transport per 19 November 1835 141.592,51 James Laming 150,54 M. van der Kloet 8,20 Vogelsang &Co 49,48 Idem 41,90 't Patent 33,82 H. Ackerman 99,00 Idem 73,80 C. Giltay 9,00 P. van der Ven 43,21 H. van der Heyden 70,00 Joh de Jong 16,50 A. Blons cs 180,00 Seles, adsistentie bij het wegen 50,00 J.J.P.A. Abbema Spetie 100,00 Idem 86,40 Idem 112,85 J.A. Schutte 328,10 diverse briefporten, kleine onkosten 204,61 Vogelsang &Co 44,47 Fractie Kapt.H.P.Visser op Kapt Charlauwe 300,00 J.B. 't Hooft 29,92 F. van Wageningen volgens Nota 24,70 D. Reidel 41,55 Wegenly & Verstraten, suppletie op 't zijn Vet etc 7,70 J.E. Gallas &Zn 138,02 J.J.P. Abbema 20,00 Directeuren voor het een percent van de ontvangen gelden aan hun toegestaan Vrachtpenningen Japen 74.700,00 Idem van Batavia naar Nederland 91.928,91 Bevaren Vracht & tafelgelden 5.162,50 Verkochte Scheepsgoederen 1.816,20 Idem Oude Mast, . . . . . . . . . . . 107,10 a 1 pCt 173.714,71 1.737,14 de helft van 't Patent 16,91 t Saldo dat op volgende Rekening overbrengen 16.879,76 162.490,07

Per Transport per 19 November 1835

Credit 162.490,07

162.490,07

Deze Rekening op heden den derden December achtien honderd vijfendertig in een daartoe behoorlijk opgeroepen Raad der Reedery goedgekeurd en door alle de tegenwoordig zijn leden geteekend

1835 Dec 3 Aan definitieve uitdeeling H. van der Sande Boonen & Hoogstraten & zoon Wed R. Abdorf B. Cop H. van der Koogh C. Gips H. van Brakel geb Huizers Simon van Brakel & zoon A. Blussé van Oud Alblas H. Holle J.H. Holle wed A. van der Koogh A. du Bois & zoon Blussé & Vriesendorp Saldo 't welk op nieuwe rekening overbrenge

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

1835 Nov 19 Per saldo van vorige Rekening 750,00 500,00 500,00 625,00 750,00 1.250,00 500,00 1.000,00 5.500,00 750,00 1.125,00 500,00 625,00 1.625,00

16.000,00 879,76 16.879,76

16.879,76

16.879,76

93


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Debet

Fregatschip de Dortenaar, Vierde reis

1836, July 13 Briefport tot heden J.B. 't Hooft, ligterloon voor de Vrachtgoederen uitgaande van Rotterdam naar Helvoet van Dtrij & van der Koogh voor waren 4 zegels & drukloon August 16 Premie van Assurantie op 't Casco f50000 a 3 pCt 1.750,00 1 Polis 1,40 id op de Vrachtpenningen f40000 a 3 pCt 1.400,00 1 Polis 1,40 Oct 15 briefporten en Frankementen tot heden De vrouwen en betrekkingen der equipage gedurende de reis tot heden bateeld Mej Abbema van Jan tot Sept zijner 9 maanden halve kap gage a f 50 450,00 m Doodenhuizen van Jan tot Oct, dus 10 m halve opp.Stuurman gage a f 35 350,00 vr v Diën van Jan tot Oct halve O.timmerman gage a f 27,50 275,00 vr Bon Albers van Jan tot Sept 9 m halve koks gage a f 19 171,00 Wed van Huisden 3/m een hofmeesters gage van haar zoon a f 30 90,00 de moeder van den Matroos C. Stollz 10,00 Afmonstering volgens lijst 13 Idem den matroos Mol id Cruse 20 id ligtmatroos Abr. Krijte 24 id den kajuitsjongen Visser 25 id den Kok Bon Albers 28 id doctor van 't Hof den matroos Lohman voor te weinig in zijne rekening gebragt briefporten voor den equipage aan de equipage gedurende de reis verschafte gelden Nov 1 den kapitein voor 10,5 maand gage van 16Dec tot heden a f 100 f 1050,Af door ZEd huisvrouw genoten 450,den kapitein de helft in het kaplaken a 3906,31 Idem het 1/3 in de zuivere opbrengst der pass gelden id 2½ Kaplaken der vrachten a f 625,385 den kapitein zijner verteering aan de wal Loodsgelden gedurende de reis Gevers & van Braam te Batavia provisien, ververschingen & reparatien door den kapitein in zijne rekening verantwoord A, Blussé van Oud Alblas voor Interes tot 19Oct Patent, de helft briefporten tot heden resikosten naar Amsterdam voor de nieuwe bevrachting 5 den weger D. Spoel 12 Abbema verschot D.S. Nijkerk 19 Abbema verschot 22 vracht specie van Rotterdam Assurantie wegens brand voor ../maand over f60000 26 Abbema verschot 28 Gallas te Hellevoetsluis Een ton teer en vracht van dezelve 29 Vracht zeildoek Blussé &Comp drukwerk van Twist loodsgeld naar de Rietd haven Briefporten gedurende deze maand Dec 2 Frankement schepen van zeildoek vracht 3 Visser & Muller hunne rekening 5 Abbema verschot 10 Idem verschot 16 J.H. van Straten vleesch H. van der Sande Hzn verschot P. de Bondt groenten 1 stuk breed Hollandsch zeildoek n 1 2 stuk zeildoek n 2, overgenomen van de Oud Alblas 17 Abbema verschot P. van Altena voor het bewaren van 't . . . . . uitgaande A. du Bois & zoon 1/2 ton bruine traan a f54 briefport tot heden Aan Transport 17 Dec 1836

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

1,40 20,25 3,85 1,84

3.152,80 6,70

1835, December 3 Per Saldo van vorige Rekening 234 . . . oud ijzer

879,76 18,72

1836, November 6 Van de Ned. Handelmaatschappij voor verdiende vrachtpenningen van de volgende uit Sourabaya & Batavia aangebragte goederen 4523 Balen Koffy, weg 265439 NedK a f175 per Last van 1500 NK 27.419,40 gespilde Koffy, weg 404 NK a f155 p 2000 31,31 3153 Kranjangs Suiker, weg 604562 NK a f165 per Last van 2000 NedK 49.876,37 18 zakken, weg 9686 a f165 per 2000 NK 799,10 78.126,17 Een partij sapanhout 225 picols 1750 bossen bindrotting 96 01/100 picol Avary 10% 7.812,62 Kaplaken 5% 3.906,31 Passage van den Heer Reitz & familie van Sourabaya naar Batavia Idem Heer Slingelandt & dochter Idem den Heer . . . . & familie van Batavia naar Nederland Idem den Heer Gaijzer Restitutie van door den Heer Gaijzer gebruikte medicijnen Passage gelden gedurende de reis

1.346,00

6.323,03 226,60 163,73 114,65 76,48 187,90 476,66

Vrachtpenningen van 500 kelders genever en eenige kisten voor van der Does te Batavia Wegens voor en met P.J. Hordijk op Java voor kaas, per winst & commissie .. vracht

3,20 1,40 1.431,60

600,00 1.953,16 1.282,91 15,71

Credit

89.845,10

400,00 200,00 1.500,00 1.000,00 59,50 6.159,50

586,50 34,44 28,89

63,32

NB. van de rekening der Hand.Maatschappij was afgetrokken voor . . . . . 239 BrK koffy en 383 BrK Suiker & 216,37 . . . . . . . . . door den kapitein aan de verdere gerestitueerd zijn en hier dus uitgetrokken worden pro memorie 9.605,24

3.251,78 490,00

618,75 484,50 4.021,07

5.124,32 3,75 16,67 2,40 27,85 50,00 41,80 27,40 55,20 4,58 65,45 26,40 172,88 7,50 0,90 5,60 3,00 1,15 0,93 1.285,63 26,40 26,40 65,56 40,25 11,15

45,50 80,00

125,50 26,40 3,95 27,00 0,15 25.156,01

Per transport 17 Dec 1836

94

97.552,90


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Debet 1836, December 17 Transport Aan A. Blussé van Oud Alblas C. Gips Mr J.H. Holle Simon van Brakel &zoon Blussé & Vriesendorp H. van der Sande Hzn H. van der Koogh H. Holle A. du Bois &zoon B. Cop Boomen & Hoogstraten &zoon de Wed A. van der Koogh de Wed. Simon van Brakel de Erven wed. Abdorf Mej. E.S. Blussé A. Blussé de Jonge 24 Abbema wekelijksch verschot P. van Geluk zijn salaris bij de afmonstering H. van Huisdam 3253 NK versche spek a 34 ?? 1837, January 3 Abbema wekelijksch verschot 14 Abbema wekelijksch verschot 21 Idem voor dito vracht & briefport tot heden 28 Meis &zoonen 1/16 % . . . . .der vrachtpenning vd Sande verschot, in April 36 vracht scheepsboeken Feb 4 34 vleesch en broodvaten a 90 14 Dr Scheffer reisgeld 25 Assurantie uitgaande over f75000 28 vracht & briefporten in deze maand specie aan kap Abbema voor sjouwerloon 21Jan-23Feb Maart 4 Abbema ter tegemoetkoming in het te weinig uitgeleverde zijner lading 10 C. Gips en zonen reparatie etc Idem geleverd rondhout vd Straten & de Visser 2100 K vleesch a 28 idem 23 van de Weg, reparatie vleeschvaten 13 Klimen n zoon, nacht huis H. Veder, zeildoek 25 W. van Aardenneverven der hutten ,, toelaag Advertentie in lading liggen Uitgaven bij en ten gevolge der stranding Febr 25 Reiskosten naar Rotterdam Abbema sjouwerloon rekwest dier d'Alve reiskosten werkman van Feyenoord vracht voor de rijzen sleeploon zwaar anker loods Ponsen lossen en opslaan van touw, zeilen etc Sletten van idem op stroom brengen zwaar anker aan boord vletten watervaten loods Ponsen, verhalen der kof 48 last ballast kof Spetie kap Abbema voor werkloonen van 25February tot 8 April om het schip in vorige staat terug te brengen expresse naar Rotterdam genever voor de sjouwers Abbema gage van 24 Febr - 7 April Eerste stuurman dito gage en kostgeld twee ligtmatrozen vullen watervaten opzigter stads Bok A. N. Bouvy, huur kofschip de Vos F. van Wijngaarden, uitdiepen etc C. Gips &zonen vd Steen opruimen en herstellen hoofd G. van Hoogstraten &zoon bouwwerk G. 't Hooft &zoon idem J. van der Hoogen idem J. van Wageningen en zoon koper & spijkers idem pakhuis huur H. van der Sande verschotten P. Hofman &Comp J. de Koning &zoon Aan transport 25 February 1837

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

Fregatschip de Dortenaar, Vierde reis 25.156,01 13.200,00 3.000,00 2.700,00 2.400,00 2.100,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00

Credit

1836, December 17 Transport Terug van den kapitein in deze rekening verantwoord doch reeds in de vorige in uitgaaf gebragt van idem de hem uitgaande door Gallas . . . .

97.552,90

Per transport 25 February 1837

97.574,83

1,94 20,00

38.400,00 26,40 12,40 426,02 24,00 52,80 38,40 3,90 37,90 3,67 0,33 30,60 6,00 2.251,40 1,05 583,35 74,67

1.203,62 1.041,00 588,00 17,64

72,00 12,00 154,63

2.344,62 605,64 43,01 120,00 303,53

238,63 9,20

9,06 80,40 2,66 1,50 6,00 1,30 2,60 17,00 16,00 6,20 5,90 1,75 49,20

1.012,38 6,10 120,75 150,00 105,00 54,00 18,70 42,00 1.588,80 1.320,65 7.455,08 181,20 651,50 118,80 1.742,91 1.440,90 50,00 25,40 756,37 150,00 17.190,11

70.793,51

95


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. BlussĂŠ van Oud-Alblas Debet 1837, February 25 Transport wateren en aan boord brengen P. Smets, touw Bouwman, blokmaker Strij & van der Koogh, schilderen Geluk, deurwaarder griffiekosten briefporten Visser & Muller, kargadoors

Fregatschip de Dortenaar, Vierde reis 17.190,11 6,00 119,25 210,00 121,10 61,19 227,63 7,00 160,00 18.102,27 939,25

April 6 Af, provenu verkooping vrouw Lots voor waschen en naayen van de Ven patent dekglazen 8 terug nemen ballast Abbeman sjouwers ligtmatroos Koning 1e stuurman gage 3 - 23 February 13 Aardoom 82 mud aardappelen 15 briefporten Abbema verschot linnen, den doctor zeef en potlooden 17 kruiken kurken fooi bijbels bij Mauritz 100 bosschen stroo 19 10 mud aardappelen van Geluk, zijn salaris bij de monstering diverse kajuitsbehoeften 20 F. van Wageningen, verschotten voor de victualie 22 Abbema sjouwerloon C. Alblas, makelaarsloon P. Meis &zonen 6...... opperstuurman de Vrins 2/m gage af, expresse naarRotterdam fooi sleepboot Simson door Abbema gekocht in de veiling van 7Apr af, fust voor de koeijen loods van Twist C. Gips &zonen 30 briefporten in deze maand Mey 7 Transactie met het gasthuis over den matroos Wedemeyer Verstraten vleesch vracht 7 vaten van Helvoet Claassen boord idem idem 18 Visser & Muller Hofmasn &Comp smits rekening H. van der Sande steenkolen Idem, glas & slijpsteenen de Wed H. van der Sande, zout P. Selis, gort etc J.H. Brand, ijzerwaren P.P. de Bondt, groenten vd Hoek, mandewerk Hessels, kruiken vd Sande, verschotten volgens nota 22 v der Plas Gallas te Hellevoetsluis Juny 3 A. Bouman van Rossen &Comp idem idem A. Brand de Wed Legel gaz. fabriek te Rotterdam A. du Bois &zonen H. van Sluisdam Idem, glas & slijpsteenen A. de Visser W. van Aardenne wed J. van Herwaarden van Nerum & Olivier J. van den Hoogen H. vd Koogh G. Verbooij idem A. vd Weg C. de Vries P. Smets Joncheere den Brandt &Comp Aan transport 3 Juny 1837

Kees Bouten Š 2012 Sailingsteps

140,00 100,34

288,50 36,00

32,00 35,85

70.793,51

Credit

1837, February 25 Transport

97.574,83

Per transport 3 Juny 1837

97.574,83

17.163,00 17,34 18,60 48,00 13,70 2,80 48,00 114,80 0,30 142,10 15,00 0,58 5,80 2,40 10,00 7,00 15,00 36,00 98,35 35,00 80,30 72,60 24,83 1,00 39,66 2,50 8,50 252,50 54,60 441,60 1,30 452,60 20,35 1,10 67,85 862,70 596,89 172,55 11,25 71,64 172,25 169,99 86,45 25,15 13,88 38,47 15,00 2,60 277,73 49,50 342,90 16,50 42,60 34,66 10,84 40,00 253,95 23,65 100,10 2,88 4,50 90,80 2.499,93 316,00 211,22 236,82 335,15 3,00 129,82 12,69 97.382,59

96


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Fregatschip de Dortenaar, Vierde reis

Debet 1837, Juny 3 Transport C.H. van Kamen Blussé & van Braam Imelman geneesk. commissie P.J. de Ridder L. vd Stun J.W. Lemkes A. Verhagen C. Gips &zonen idem de Court en comp P. en J. Hordijk idem A. Olivier A. de Bruin C. vd Broek J. vd Steen H. Veth gebr Vriesendorp B. Bruininghuis B. Cop C. vd Broek Krim idem Arbon & krap 10 Berk v Boeff A. Verhagen J. Pot Hordijk & Gips van Brakel & Kuyk S. van Brakel &zoon Nurvivaart v Lotoei Backer & Rombouts 5 varkens melkgeit vracht den kapitein zijn gage van 1 Nov 36 tot 5 April 1837, dus 5 maanden en 5 dagen Af, in rekening van assurantie gebragt idem 2 maanden uitgaande aanmonstering premie voor de equipage en den huurbaas de derde maande gage aan een deel der equipage bootsman Smels 2 maanden loodsgelden etc uitgaande uitklaren etc provisien te Hellevoetsluis liggend verschotten van de kapitein den kapitein nog bij de beurs de stoombootmaatschappij, sleeploon van Dordrecht naar Hellevoetsluis L.A. Schutte te Amsterdam idem idem H. van der Sande steenkolen July 15 Mr J.S. Lotsij provenu, van der Waijfort A.C. van Wageningen Pennock, lithographie Het een percent voor de Directeuren van de bruto ontvangsten, zijnde de vrachtpenningen van Batavia passagegelden vrachtpenningen van 500 kelders genever winst en vracht verkochte kaas 234 ?? verkocht oud-ijzer remboursement van assurantie a 1 pCt Saldo 't welk op nieuwe rekening overbrenge

97.382,59 150,07 17,35 18,30 7,21 10,20 55,00 10,85 46,25 298,11 66,98 14,50 140,00 20,25 76,65 18,00 33,40 831,31 38,19 253,15 205,70 105,07 590,00 62,05 329,20 35,45 139,00 11,70 2.702,32 163,65 1.384,30 567,37 326,19 226,75 65,50 5,75 1,00 516,66 150,00

1837, Juny 3 Transport 17 Gecouvreerd van assuradeuren na aftrek van 1/3 voor zover reparatie bet. . . . . . . van de gage van den kapitein, stuurman en twee ligtmatrozen 16.200,00 Af 4% courtage van afmaking f 187,50 kassiersloon etc 27,50 premie van assurantie over f 7300 520,40 735,40 restitutie van een ter afbrenging door het schip geleverde tors, begrepen in de rekening van vd Hoogen

97.574,83

15.464,60 285,00

366,66 200,00 1.856,00 200,00 268,00 80,00 64,00 14,50 50,00 30,95 36,89 330,00

127,20 178,70 223,65

89.845,10 6.159,50 586,50 63,32 18,72 15.464,60 112.137,74

529,65 38,77 52,00 36,47 125,00 11,20

1.121,38 1.503,84 113.324,43

113.324,43

Deze rekening op heden den 22 July 1837 in een daartoe behoorlijk opgeroepen raad der rederij goedgekeurd en door alle tegenwoordig zijnde leden geteekend

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

Credit

97


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas 1837, July 22 Aan definitieve uitdeeling A. Blussé van Oud Alblas H. Holle Blussé & Vriesendorp Maria van Brakel, geb Huizer S. van Brakel &zoon H. van der Koogh B. Cop C. Gips Wed R. Abdorf A. du Bois &zoon H. van der Sande Hzn Boomen & van Hoogstraten J.H. Holle C. S. Blussé A. Blussé de Jonge Wed A. van der Koogh

Totaal 4e-reis

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

1837, July 22 Per saldo van vorige rekening 550,00 75,00 87,50 50,00 100,00 75,00 62,50 125,00 50,00 62,50 75,00 50,00 112,50 50,00 25,00 50,00

Nadelig slot 't welk op volgende rekening overbrenge

1.503,84

1.600,00

96,17 1.600,00

113.420,60

113.420,60

98


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Fregatschip de Dortenaar, Vijfde reis

Debet

1837, July 22 Aan nadelig slot van vorige rekening Aug 5 2 fusten Oct 25 1/3 in het patent Dec 18 28 spekvaten a f3 84,00 3/8 dozen pullen, fleschen etc 32,00 1838, january 1 assurantie naar China f60000 a 1¼ % 751,20 idem f20000 vrachtp a 1¼ % 251,20 assurantie van China naar Dordrecht f60000 op 't Casco a 4 % 2.401,20 f 20000 op vrachtpenningen a 4 % 801,20 6 H. van Sluisdam, spek vd Straten & de Visser Febr 3 de Wed H. van der Sande, zout slagterij A.C. van Wageningen idem viseren wissel . . . zegel Juny 20 intressen tot heden f 10000 vermindering der assurantie op de varchtpenningen a 3½ % Sept 24 1/3 in 't patent 38-39 Oct 18 ligter in Augustus door F. van Wageningen kassiersloon wissel J. Cordewijk Nov 30 Reis naar Amsterdam vd Sande het viseren van twee passen reiskosten naar Rotterdam 2/... 16 pacardijnen en 16 onhoofden Dec 29 Stoll & Angement, . . . huur 1839, January 8 Fraitre Holleboer aan de . . . .der equipage 11 Gallas Id, Rekening 12 R.Mees &Zonen, onkosten op een Eng.wissel S. Spoul Vracht van twee ligters met bindrotting 29 de Ned Stoomboot Maatschappij voor van de Batavier van Darmouth naar Helvoet W. van Twist loodsgeld R.Mees &Zonen, incasseeren vracht Feb 2 H. van der Sande, verschot April 24 schoonmaaksters Blussé &Co drukken van . . . . id. adv van verkoop Mei 16 porto's en . . . . Provisionele uitdeeling f 300 A. Blussé van Oud Alblas 42 A. du Bois & zoon 12 J.H. Holle 9 S. van Brakel & zoon 8 H. v.d. Koogh 6 H. v.d. Sande 6 H. Holle 6 B. Cop 5 E.J. Blussé 4 M. v.d. Koogh 4 Boonen & Hoogstarten 4 de Wed. S. van Brakel 4 H. P. Visser 4 C. Gips & zonen 4 J. Kisselens 4 P. Blussé 4 A. Blussé de Jonge 2 door den kapitein in O.Indie betaalde ververschingen en provisien opgenomen door de equipage Wilson Smith 5% Idem 95% de cours van f 23.133,15 voor een wissel op Sprengler &Comp dezelfden 1% voor te remitteren 23.133 af een maand renten van f 23190,56 17.392 koelie & prauwloonen ankerage, loods & verdere ongelden de kapitein verblijfkosten onkosten & reparatien, garneering etc hospitaal & begrafenislasten zeildoek inspectie van 't Schip te Passaroeang kleine verschotten, poto en zegels uitgaven in China 5 militaire passagiers voor het pompen Transpotere

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

12.600 3.600 2.700 2.400 1.800 1.800 1.800 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 600

96,17 1,80 13,22 116,00

1.002,40

3.202,40 392,28 588,00 74,00 63,00 15,73 188,75 350,00 13,22 64,20 9,12 26,00 13,20 11,27 84,00 100,00 63,25 1.320,00 727,73 20,90 50,00 32,00 9.944,50 20,00 18,75 7,85 86,47 7,22 25,50 50,15 48,25

1838 24 vaten aan de schepen Orion, Oud-Alblas en Jacob Cats terug ontvangen van den gedeserteerden matroos G. Jackens Mei 1207 spek a 32½ aan Orion etc 392,28 2100 vleesch a 28 dezelfden 588,00 diverse fust aan Jacob Cats Nov 13 Op Orion, J. Cats en Oud Alblas overgebragt 18 zak zout a f7 126,00 33 vaatjes a f2,25 74,25 24 Provenu van eenig oud ijzer het Saldo van den kapitein uitgaande thans nader in uitgave gebragt van A.Lagnero voor vrachtpenningen over eene reis naar China en terug 23.500,00 5% commissie aan Wilson Smith 1.175,00 Passage den Heer van Dockum & dochter 2.000,00 idem Möller & familie 5.000,00 idem Soeters & familie 3.500,00 idem Gericke 1.200,00 idem, den jongen Heer Odendahl 600,00 idem 50 gepasporteerde militeiren 1.410,00 Provenu van een giek in O.Indie verkocht een Erreur van den kapitein en een hospitaal rekening vracht. . . . wilde dieren & wijnen van de Kaap herwaarts aan den kapitein berekend uitvracht aan doctor Hesseniers berekend gerecouvreerd van den . . . . en matroos Steirling idem van Bootsman Smelts idem door Kraak Van de Ned Handelmaatschappij aan vrachtpenningen van aan de Kaap verkocht 2230 balen Koffy wegende 113.402 NP á f150 per 1500 NP 11.360,20 411 zakken Suiker, wg 23.655 NP á f160 p 2000 1.892,40 13.232,60 avary 10% 1.323,26 kaplaken 661,63 Idem van te Dordrecht uitgeloste 5580 balen Koffy wegende 280.227 NP á f150 p.Last van 1500 NP 28.022,70 gespilde koffy 7118 NP á f150 p 2000 533,85 2061 Kanassers Suiker, wg 407.649 155 zakken idem 7.862 tezamen 415.341 á f160 p.Last van 2000 33.227,28 61.783,83 avary 10% 6.178,38 kaplaken 3.089,19 Het aandeel der Ned. Handelmaatschappij in de avary gros voor de alhier aangebragte lading het beschadige deel aan de Kaap verkocht avary particulier door de Hand.maatsch. voor het verhandelen van een wissel groot £1000 van de Kaap op Londen

tafelgeld van Krans uitvracht van eenige stukgoederen door kap v.d.Linden van Kraak gerecouvreerd van assuradeuren op 't casco bij zigt 45% af 3/4 % opmaking verkooppenningen van 't Fregatschip Dortenaar in publieke veiling bij voor onkosten 5% restitutie strijkgeld pullen op 't fregatschip Isis overgebragt van assuradeuren op de vrachtpenningen bij schikking 16,8 % af 14% afmaking van de Ned.Hand.maatsch. voor restitutie van gedane vergoeding op minderheden op de uitgeleverde goederen door Kap Visser in 1835 van Japan te Batavia aangebragt

38.400,00

6.199,38 1.467,06 73,25 1.156,66 57,41 1.807,90 262,20 1.160,00 922,82 489,40 180,00 135,00 91,00 851,70 250,00

Credit 21,60 70,00

980,28 32,00

200,25 94,20 36,89

22.325,00

13.710,00 200,00 53,76 200,00 34,50 54,51 76,00 14,25

15.217,49

71.051,40

11.886,72 2.164,73 14.051,45 3.326,40

17.377,85 224,70 43,10 63,00 69,00 14,70

27.000,00 150,00 47.200,00 2.360,00 150,00 4.950,00 75,00

26.850,00

49.710,00 10,10 4.875,00

197,84

14.508,81 71.756,12

Transpotere

99

223.807,42


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Fregatschip de Dortenaar, Vijfde reis

Debet Aan transport door Idem aan de Kaap & te Darmouth expertises reparatie van Schip & Inventaris provisies & ververschingen opgenomen door de equipage loods, haven & andere ongelden sjouwerloonen & boothuren wagenhuur & kleine verschotten den kapitein verblijfkosten 1½% op een wissel van £ 1000 Thompson & Watson aan de Kaap Hingston & sons te Darmouth de onkosten op het onbeschadigde deel der lading 1/2% disconto op een wissel groot f3000 2½% Intres voor een wissel van f 21.906,49 Dec 1/2% disconto op een wissel groot f3000 21 2/2 Brandewijn voor de equipage fooyen aan twee zeeloodsen de binnenloods naar Dordrecht commissaris geld vier ligdagen en fooi aan de binnenloods betaalde gelden tot veiling van den binnenloods 1829 Jan 14 de afmonstering volgens lijst af: opgenomen gelden & aanmonstering doctor Herserelis zijne gage sjouwerloonen P. van Geluk zijne rekening sjouwerloonen 19 J. vanLei, lossen van 't schip 26 sjouwerloonen 7 man het wegbrengen van kajuits inventaris M.Brakhaus zijnen gage van 23Dec.38 tot 11 39 J. Koning idem á f 12

71.756,12

Per transport

223.807,42

90 . 6 . 6 1698. 8. 8½ 420. 16. 6½ 172. 10. 64. 16. 5 59. 14. 6 42. 12. 8 51. 30. 15. . 107. 8. 10 21. . £ 2744. 4. 2 32.930,50 2.407,00 15,00 273,18 55,19 328,37 57,50 16,00 41,95 0,90 13,00 25,00 £

Kapitein Abbema zijn 1/3 in de zuivere passage gelden iden zijne gage tot 3 Febr 39 id 2½ % kaplaken over de ... id id over de Chineesche vracht id id over het aan de Kaap verkochte id id over het alhier aangebragte pomploon tot 11 Mei briefporten etc door den kap verschoten 28 vracht van een paket G. 't Hooft & zonen J.P. Weijers A. Prustin D. de Visser Vliegenthart Longipie de Court & comp doctor van Deynse B, Cop Nijkerk Visser & Muller, scheepsmakelaars v.d. Sande, verschot notaris J.J. Blussé zijne rekening v.d. Straten, vleesch Hordijk & Gips, genever van Twist, kostgeld id, kaarsen C. Gips & zonen P. Kolkman Hofman & comp H. v.d. Sande, steenkolen H. Veth B. Bruininghuis v. Geluk, voor de Erven matroos Lohman briefport het 1% der Directie over de bruto ontvangsten F en E.J. Asser, HEd Rekening & briefport M. van der Wayfort Claassen, versch brood 1839, Juny 1 Slot uitdeeling 713,36 A. Blussé van Oud Alblas 42 H. Holle 6 S. van Brakel & zoon 8 A. v.d. Koogh 6 B. Cop 5 C. Gips 4 A. du Bois & zonen 12 Transpotere

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

Credit

16.291,57 7.282,03

2.584,97 2.000,00 2,08 558,13 330,82 1.544,60

9.009,54 1.074,00 130,40 14,86 187,60 195,00 42,00 6,00 95,00 55,20 385,08

7.020,58 26,50 5,60 0,25 4,80 33,35 47,20 5,20 20,95 16,70 5,80 5,20 3,80 18,00 2.510,69 1,10 1.274,00 52,60 46,15 215,00 8,40 44,05 17,20 8,50 10,90 1,83 3,00 99,49 0,20 2.224,72 11,00 3,60 1,75

29.961,12 4.280,16 5.706,88 4.280,16 3.566,80 2.853,44 8.560,32 59.208,88 132.534,13

100

Transpotere

223.807,42


Grootboek van het Fregatschip de DORTENAAR (1830 - 1839), rederij A. Blussé van Oud-Alblas Fregatschip de Dortenaar, Vijfde reis

Debet Aan transport H. v.d. Sande Boonen & Hoogstraten J.H. Holle E.J. Blussé A. Blussé de Jonge M. van Brakel, geb Huijzers Wd A. v.d. Koogh C. van Abdorff H.P. Visser P. Blussé

6 4 9 4 2 4 4 4 4 4

59.208,88 132.534,13 4.280,16 2.853,44 6.420,24 2.853,44 1.426,72 2.853,44 2.853,44 2.853,44 2.853,44 2.853,44 91.310,08 0,13 f 223.845,17

Per transport

Credit 223.807,42

f 223.807,85

Deze laatste en slotrekening der reedery van den Dortenaar, welk schip volgens besluit van den raad der reedery van 13 April 1839, in publieke veiling aan den Heer W.P. Pook van Braggen te Amsterdam verkocht is, op heden in eenen daartoe behoorlijk opgeroepen raad der Reedery gedaan, is door alle de leden het zij in persoon of bij procuratie tegenwoordig, goedgekeurd en verklaren de ondergeteekende namens ieder voor zich of zijne volmagtigers, in het goed slot te hebben ontvangen, en bij onverhoopt opkomen van nog eenige pretensie van deze als nu gedeserteerde reedery zich naar evenredig heid van ieders op dit oogenblik bij de reedery bekende aandeel voor de betalende daarin garant te stellen Aldus ter goeder trouw gedaan, binnen Dordrecht, den derden Juny 1800 negen en dertig

Kees Bouten © 2012 Sailingsteps

101

Grootboek van de DORTENAAR  

Het Grootboek 1829-1839 van het Fregatschip de DORTENAAR van rederij A. Blusse van Oud-Alblas te Dordrecht

Grootboek van de DORTENAAR  

Het Grootboek 1829-1839 van het Fregatschip de DORTENAAR van rederij A. Blusse van Oud-Alblas te Dordrecht

Advertisement